Publicidad ▼


 » 

diccionario analógico

agenda, zakagendaagenda, orden del día - A-list (en) - bibliografie, bibliologie, boekbeschrijving, boekenkennis, boekenlijst, lectuurlijst, leeslijst, literatuurlijst, literatuuropgave, literatuuroverzicht, literatuurverwijzing, litteratuurlijst, litteratuuropgave, litteratuuroverzichtbibliografía, lista de libros - bill (en) - zwartboek, zwarte lijstlista negra - agenda, calendarium, era, heiligenkalender, jaartelling, kalender, regest, schema, tijdrekeningagenda, calendario - tabla de calorías - canoncanon - bestellingenboek, cat., catalogus, cataloogcatálogo - conjunto de caracteres - lista de control - lista honorífica - codex (en) - bladwijzer, inhoud, inhoudsopgave, inhoudstafel, register, zaakregistercontenido, índice de materias, tabla de materias - drukfoutcorrigenda - aftiteling, titelrolcréditos, títulos - strafblad, strafregisterregistro de antecedentes penales, registro penal - directory (en) - distribution list (en) - enumeratie, nummering, opgave, opsommingenumeración - FAQ, frequently asked questions (en) - free-block list, free list (en) - grocery list, shopping list (en) - hit list (en) - lista de éxitos - register, verhoudingsgetalcallejero, guía en orden alfabético, índice - sleutelclave - key (en) - checklist, controlelijst, inventarisinventario - adresbestand, adreslijst, adressenbank, adressenbestand, mailing list, verzendlijstlista de direcciones - flag, masthead (en) - keuzemenu, menumenú - necrologie, necrologium, necroloognecrología - playlist, play list (en) - portfolio (en) - posting (en) - prijscourant, prijskoerant, prijslijst, tarief, tarieflijstboletín de precios, lista de precios, tarifa - montón - cola - naamlijst - dagindeling, prijscourant, prijslijst, schema, tarieflijst, tijdpad, tijdplan, tijdschemahorario, itinerario - shopping list (en) - voordrachtlista de preseleccionados - relación de enfermos - kandidaatstelling, kandidatenlijst, nominatie, verkiezingslijst, voordrachtcandidatura, censo electoral, lista de candidatos, lista electoral, propuesta de candidatos, terna - wish list (en) - kaart, menu, menukaart, spijskaart, spijslijstcarta, lista de platos, menú, minuta - standing (en)[Spéc.]

noteren, opsommenenumerar, hacer una lista, leer una lista, recapitular - een lijst maken van, nummerenhacer la lista de - list (en)[Dérivé]

item, onderdeelartículo[Desc]

cedel (n.f.) • ceel (n.f.) • enumeratie (n.) • lijst (n.f.) • lista (n.f.) • opgave (n.f.) • opsomming (n.f.) • ranglijst (n.f.) • repertorio (n.m.)

-

 


   Publicidad ▼