Publicidad ▼


 » 

diccionario analógico

astronomíaastronomia, tähtitiede - aeronáutica, astronáutica, cosmonáuticaaeronautiikka, astronautiikka, avaruusilmailu, ilmailu, lentäminen - biofísicabiofysiikka - criogeniakryogeniikka - cristalografíakidetiede, kristallografia - electromagnetismosähkömagnetismi - electrónicaelektroniikka - electrostáticasähköstatiikka - mecánicamekaniikka, tekniikka - física atómica, física nuclearatomifysiikka, ydinfysiikka, ydintekniikka - ópticaoptiikka, valo-oppi - física de altas energías, física de partículas, física subatómicahiukkasfysiikka, suurenergiafysiikka - plasmafysiikka - kvanttifysiikka - reologíaaineenjuoksevuusoppi, reologia - física del estado sólidokiinteän olomuodon fysiikka - mecánica estadísticastatistinen mekaniikka, tilastollinen mekaniikka - termodinámicatermodynamiikka - armoníaharmonia[Spéc.]

físicofysikaalinen, fyysinen[Rel.App.]

magnéticomagneettinen - hylkivä - reversiibeli - conveniente para mezclarsekoittuva - inmisciblesekoittumaton - kriittinen - ei-kriittinen - diabaattinen - adiabáticoadiabaattinen, samalämpömääräinen - viskoelastinen - fisible, hendiblefissiokelpoinen, halkeava - fissioitumaton - vapaa - sidottu - identtinen - aeolotrooppinen, eolotrooppinen - reagoiva, reaktiokykyinen - aktivoitu, viritetty, virittynyt - vasteeton - ylihieno- - caóticokaoottinen - relativistinen - perus-, vertaus- - atómico, nuclearydin- - metastabiili - kvantaalinen - dinamica, dinamicodynaaminen - hydrodynaaminen - aerodinámico, carenadoaerodynaaminen, virtaviivainen - reologinen - mesoni- - palautuvasti - vaiheavaruus - suojarakennus - hodoskooppi - imánmagneetti - reactor, reactor nuclearreaktori, ydinreaktori - metastabiliteetti - isotrooppisuus, isotropia, symmetria - dualidadaaltohiukkasdualismi, kahtalaisuus - absorciónabsorboivuus, absorptiivisuus, absorptiokerroin, absorptiokyky - magneettinen ominaisvastus - lepomassa - suhteellinen massa - gravitaatiomassa - hidas massa, inertiamassa - massa - vuo, vuon tiheys - kvantti - attraktori - Bosen-Einsteinin statistiikka - Daltonin laki, Daltonin osapainelaki, osapaineita koskeva Daltonin laki, osapaineita koskeva sääntö - Boltzmannin jakauma, Maxwellin-Boltzmannin jakauma - Fermin-Diracin statistiikka - Charlesin laki, Gay-Lussacin laki, tilavuuslaki - Hooken laki - Kirchoffin lait - Newtonin laki vetovoimasta, painovoimalaki - termodynamiikan laki - E=mc², massa-energia ekvivalenssi - Planckin laki, Planckin laki mustan kappaleen säteilystä - Planckin säteilylaki - teoría de gravedadNewtonin painovoimateoria, painovoimateoria - suhteellisuusperiaate - ekvivalenssiperiaate, vastaavuusperiaate - kenttäteoria - Bohrin teoria - häviämättömyys - pariteetin säilyminen, pariteetti, peilisymmetria, symmetria - aaltoteoria, undulaatioteoria, valon aaltoteoria - hiukkasteoria, valon hiukkasteoria - kineettinen kaasuteoria, kineettinen teoria - relatividadEinsteinin suhteellisuusteoria, suhteellisuus, suhteellisuusteoria - supersymmetria - teoría cuántica, teoría de los quantakvanttiteoria - dynaaminen järjestelmä, dynaaminen systeemi - kaaos - golpe, trompadaosuma, törmäys - gravitaatioaalto, painovoima-aalto - vibraciónheilahtelu, heiluminen, värähdys, värähtely - ondaaalto, aaltoilu - solitoni, solitoniaalto - värähtely - kvanttihyppy - rekombinaatio - muuntuminen, transmutaatio - heilahdusväli, heilahteluväli, värähdyslaajuus - solmu - antinodomaksimikohta - nostekeskiö, nostepiste, uppoaman painopiste - aaltorintama - pimeän aineen rakenneosanen, WIMP - física, físicofyysikko - coriolis-ilmiö - häiriö, perturbaatio - atomispektri - koheesio - coriolisvoima - energíaenergia, vapaa energia, voima - potenciateho - työ - fuerzavoima - gravedad, gravitacióngravitaatio, gravitaatiovoima, painovoima, vetovoima - inerciajatkavuus - lumbre, luznäkyvä säteily, näkyvä valo, valo - sympaattinen resonanssi, sympaattinen värähtely - magneettidipolimomentti - magneettivastus - tuike - leikkaus, shear, sivuttaissiirtymä - estrés, tensión, tirantezpaine, rasitus - jännite - muutos - perusvuorovaikutus, vuorovaikutus - vahva vuorovaikutus - heikko vuorovaikutus - absorboituminen, absorptio - difusiónuuttaminen - reacción nuclearydinreaktio - relaksaatio, relaksaatiokäyttäytyminen - spallaatio - kerroin - kimmokerroin, kimmomoduuli - kaasuvakio, moolinen kaasuvakio, R, universaali kaasuvakio - G, gravitaatiovakio, painovoimavakio - etäisyysfunktio, metriikka - abundanssi, runsaussuhde - sädekimppu - pendienteinklinaatio, kallistuma, magneettinen inklinaatio, magneettinen kallistuma - perustila - absorbaattori - átomoatomi - moléculamolekyyli - aceleraciónkiihdytys - sirota takaisin, takaisinsirota - muuttua - muuntaa, muuttaa - descomponerse, desintegrarse, deteriorarse, pudrirsehajota - hajota - magnetizarmagnetoida - desimantardemagnetoida, poistaa magneettisuus - tukahduttaa - licuar, liquidarnesteyttää, sulattaa - licuar, liquidarnesteyttää, soseuttaa, sulattaa - solidificar, solidificarsejähmettää, jähmettyä - solidificarasettua, jähmettää, jähmettyä, kiinteyttää, kovettua - congelar, congelarse, fraguar, helar, helarsejäädyttää, jäätyä - cristalizar, cristalizarsekiteyttää - polarisoida - electrificarsähköistää - despolarizardepolaroida - kvantittaa - aiheuttaa induktio, indusoida - pommittaa - sammuttaa paineaallot - murtua - kääntyä - meniscus - absorbanssi, optinen tiheys - voimapari - partícula elementalalkeishiukkanen - cuark, quarkkvarkki - kulmakiihtyvyys - kulmanopeus - hidastuminen - koherentti, samanvaiheinen - epäkoherentti - voimaton[Domaine]

física (n.f.) • fysiikka (n.) • luonnonfilosofia (n.)

-

 


   Publicidad ▼