Publicidad ▼


 » 

diccionario analógico

astronomia, tähtitiedeastronomía - aeronautiikka, astronautiikka, avaruusilmailu, ilmailu, lentäminenaeronáutica, astronáutica, cosmonáutica - biofysiikkabiofísica - kryogeniikkacriogenia - kidetiede, kristallografiacristalografía - sähkömagnetismielectromagnetismo - elektroniikkaelectrónica - sähköstatiikkaelectrostática - mekaniikka, tekniikkamecánica - atomifysiikka, ydinfysiikka, ydintekniikkafísica atómica, física nuclear - optiikka, valo-oppióptica - hiukkasfysiikka, suurenergiafysiikkafísica de altas energías, física de partículas, física subatómica - plasmafysiikka - kvanttifysiikka - aineenjuoksevuusoppi, reologiareología - kiinteän olomuodon fysiikkafísica del estado sólido - statistinen mekaniikka, tilastollinen mekaniikkamecánica estadística - termodynamiikkatermodinámica - harmoniaarmonía[Spéc.]

fysikaalinen, fyysinenfísico[Rel.App.]

magneettinenmagnético - hylkivä - reversiibeli - sekoittuvaconveniente para mezclar - sekoittumatoninmiscible - kriittinen - ei-kriittinen - diabaattinen - adiabaattinen, samalämpömääräinenadiabático - viskoelastinen - fissiokelpoinen, halkeavafisible, hendible - fissioitumaton - vapaa - sidottu - identtinen - aeolotrooppinen, eolotrooppinen - reagoiva, reaktiokykyinen - aktivoitu, viritetty, virittynyt - vasteeton - ylihieno- - kaoottinencaótico - relativistinen - perus-, vertaus- - ydin-atómico, nuclear - metastabiili - kvantaalinen - dynaaminendinamica, dinamico - hydrodynaaminen - aerodynaaminen, virtaviivainenaerodinámico, carenado - reologinen - mesoni- - palautuvasti - vaiheavaruus - suojarakennus - hodoskooppi - magneettiimán - reaktori, ydinreaktorireactor, reactor nuclear - metastabiliteetti - isotrooppisuus, isotropia, symmetria - aaltohiukkasdualismi, kahtalaisuusdualidad - absorboivuus, absorptiivisuus, absorptiokerroin, absorptiokykyabsorción - magneettinen ominaisvastus - lepomassa - suhteellinen massa - gravitaatiomassa - hidas massa, inertiamassa - massa - vuo, vuon tiheys - kvantti - attraktori - Bosen-Einsteinin statistiikka - Daltonin laki, Daltonin osapainelaki, osapaineita koskeva Daltonin laki, osapaineita koskeva sääntö - Boltzmannin jakauma, Maxwellin-Boltzmannin jakauma - Fermin-Diracin statistiikka - Charlesin laki, Gay-Lussacin laki, tilavuuslaki - Hooken laki - Kirchoffin lait - Newtonin laki vetovoimasta, painovoimalaki - termodynamiikan laki - E=mc², massa-energia ekvivalenssi - Planckin laki, Planckin laki mustan kappaleen säteilystä - Planckin säteilylaki - Newtonin painovoimateoria, painovoimateoriateoría de gravedad - suhteellisuusperiaate - ekvivalenssiperiaate, vastaavuusperiaate - kenttäteoria - Bohrin teoria - häviämättömyys - pariteetin säilyminen, pariteetti, peilisymmetria, symmetria - aaltoteoria, undulaatioteoria, valon aaltoteoria - hiukkasteoria, valon hiukkasteoria - kineettinen kaasuteoria, kineettinen teoria - Einsteinin suhteellisuusteoria, suhteellisuus, suhteellisuusteoriarelatividad - supersymmetria - kvanttiteoriateoría cuántica, teoría de los quanta - dynaaminen järjestelmä, dynaaminen systeemi - kaaos - osuma, törmäysgolpe, trompada - gravitaatioaalto, painovoima-aalto - heilahtelu, heiluminen, värähdys, värähtelyvibración - aalto, aaltoiluonda - solitoni, solitoniaalto - värähtely - kvanttihyppy - rekombinaatio - muuntuminen, transmutaatio - heilahdusväli, heilahteluväli, värähdyslaajuus - solmu - maksimikohtaantinodo - nostekeskiö, nostepiste, uppoaman painopiste - aaltorintama - pimeän aineen rakenneosanen, WIMP - fyysikkofísica, físico - coriolis-ilmiö - häiriö, perturbaatio - atomispektri - koheesio - coriolisvoima - energia, vapaa energia, voimaenergía - tehopotencia - työ - voimafuerza - gravitaatio, gravitaatiovoima, painovoima, vetovoimagravedad, gravitación - jatkavuusinercia - näkyvä säteily, näkyvä valo, valolumbre, luz - sympaattinen resonanssi, sympaattinen värähtely - magneettidipolimomentti - magneettivastus - tuike - leikkaus, shear, sivuttaissiirtymä - paine, rasitusestrés, tensión, tirantez - jännite - muutos - perusvuorovaikutus, vuorovaikutus - vahva vuorovaikutus - heikko vuorovaikutus - absorboituminen, absorptio - uuttaminendifusión - ydinreaktioreacción nuclear - relaksaatio, relaksaatiokäyttäytyminen - spallaatio - kerroin - kimmokerroin, kimmomoduuli - kaasuvakio, moolinen kaasuvakio, R, universaali kaasuvakio - G, gravitaatiovakio, painovoimavakio - etäisyysfunktio, metriikka - abundanssi, runsaussuhde - sädekimppu - inklinaatio, kallistuma, magneettinen inklinaatio, magneettinen kallistumapendiente - perustila - absorbaattori - atomiátomo - molekyylimolécula - kiihdytysaceleración - sirota takaisin, takaisinsirota - muuttua - muuntaa, muuttaa - hajotadescomponerse, desintegrarse, deteriorarse, pudrirse - hajota - magnetoidamagnetizar - demagnetoida, poistaa magneettisuusdesimantar - tukahduttaa - nesteyttää, sulattaalicuar, liquidar - nesteyttää, soseuttaa, sulattaalicuar, liquidar - jähmettää, jähmettyäsolidificar, solidificarse - asettua, jähmettää, jähmettyä, kiinteyttää, kovettuasolidificar - jäädyttää, jäätyäcongelar, congelarse, fraguar, helar, helarse - kiteyttääcristalizar, cristalizarse - polarisoida - sähköistääelectrificar - depolaroidadespolarizar - kvantittaa - aiheuttaa induktio, indusoida - pommittaa - sammuttaa paineaallot - murtua - kääntyä - meniscus - absorbanssi, optinen tiheys - voimapari - alkeishiukkanenpartícula elemental - kvarkkicuark, quark - kulmakiihtyvyys - kulmanopeus - hidastuminen - koherentti, samanvaiheinen - epäkoherentti - voimaton[Domaine]

física (n.f.) • fysiikka (n.) • luonnonfilosofia (n.)

-

 


   Publicidad ▼