Publicidad ▼


 » 

diccionario analógico

جغرافياى حياتى, زيست جغرافىbiogéographie - زندگى گياهى يك ناحيه, علم گیاهان, كتاب گياه شناسى, گياهان يك ناحيه, گياه شناسى, گیاهشناسی, گیاه شناسیbotanique, phytobiologie, phytologie - cryobiologie - ياخته شناسىcytologie - زيوه شناسى, زیست بوم شناسی؛ رابطۀ موجودات با محیطécologie - جنین شناسی, رويان شناسىembryologie - bioastronomie, exobiologie - احداث جنگل, جنگلبانى, جنگلبانی, جنگلدارى, جنگلداری, جنگل داریforestier, sylviculture - علم پيدايش, علم ژنتیک, نسل شناسىgénétique - ميكرب شناسىmicrobiologie - biologie moléculaire - châssis, morphologie - neurobiologie - paléobiologie - علم طبیعی, فیزیولوژیphysiologie - radiobiologie - sociobiologie - جانور شناسى, جانور شناسی, حيوان شناسىzoologie[Spéc.]

زيست شناس, زیست شناس, عالم علم الحياتbiologiste[Dérivé]

بدست آمده از زيستشناسى عملى, زيستى, معرفت الحيات, وابسته به زیست شناسیbiologique[Rel.Pr.]

از نظر زیست شناسیbiologiquement[Adv.]

پشتی, گ.ش.abaxial - شکمیadaxial - antrorse (en) - بطرف پايين و عقب خم شده - subaquatique - زير ابى, زير مايع, زیر ابsubaquatique - وابسته به جانور دوزيستىamphibie - چسبیدهsessile - ساقه دارpédonculé - چسبیدهsessile - سستdormant, hibernant, torpide - بدون کرک, طاس - سفید - داراى كرك هاى ريز, كرك دار - مودار, پوشيده از موى ريز يا كركpileux - كركى - چهار تايى, چهار جزيى, چهارپر - داراى دو هسته, دوهستهاى - يك هستهاىmononucléaire - trinuclear, trinucleate, trinucleated (en) - سازنده - مربوط بهروز - نمايش شبانه, نمایش شبانهnocturne - myrmécophile - وابسته به همزيگرىsymbiotique - بى بند و بار, خوش گذران, عياش - ابتدایی؛ اصولی, اثر, بقايا, جاى پا, ذره اى, ردياrudimentaire - ج.ش. - بى سر, حيوان راستهء بى سرانacéphale - alpine (en) - homologue - برابر, متجانس, همانند, همسانhomologique - hétérologique - analogue - نوسانىoscillant, pendant - باد كرده, شكم دار, متورم, يك طرفه - in vivo (en) - نرینهmâle - دختر يا زنfemelle, féminin - خنثیhermaphrodite - epimorphic (en) - métamorphique - بدیهی, طبیعیnaturel, normal - obligate (en) - facultative (en) - persistant - تندگذر, زود افت, زود گذرcaduc - راسى, مانند سرcapité - fissiparous (en) - خشن, داراى پوسته هاى شوره, زننده, پوسته پوستهsquameux - différencié - stabile (en) - labile - thermolabile - stomatous (en) - astomatous, mouthless (en) - خم شده, خميده, داراى زانويى - actinomorphe - تش.zygomorphe - sympatrique - allopatrique - territorial (en) - nonterritorial (en) - فشرده, متراکمcompressé - unipare - multipare - داراى دو اويز كوچك, دوخانbiloculaire - adnate (en) - connate (en) - بشكل بال, شبيه بالailiforme, alaire - bacillaire - cellulaire - خارج سلولى, واقع در خارج سلولهاى بدنextracellulaire - intercellulaire - intracellulaire - cenogenetic (en) - palingenetic (en) - هم غذاcommensal - générique - mental (en) - monotypique, oligopoïkilohalin - شش انگشتى يا بيشتر, پر انگشت, چند انگشتىpolydactyle - داراى شكم بزرگ و دهانه كوچك, زنگوله, كوزهاى - isomorphic, isomorphous (en) - polymorphique - nucléaire - داراى هسته, دارای هسته, هسته دارnucléé - زیست بوم شناختیécolo, écologique - basophile - taxinomique, taxonomique - saprobe - catharobe, catharobique - symbiotiquement - سلولcellule - کشت باکتریculture, culture microbienne - م.م. - isomorphie, isomorphisme - زيست شناسىhétérologie - ظرفیتvalence - coarctation (en) - spindle (en) - mème - théorie cellulaire - doctrine de l'évolution, évolutionnisme, théorie de l'évolution - théorie de l'héritage génétique - سيبرنتيك, سیبرنتیک, فرمانشناسىcybernétique - taxinomie, taxonomie - cataplasia (en) - قلمرو تابعهsubkingdom - variété - راستهembranchement, phylum - subphylum - superphylum - classe - بخش اوليه يك طبقه, تحت راسته, رديزه, شعبه فرعى, شعبه فرعی, طبقه فرعىsous-classe - super-classe - طبقه؛ گونهordre - خرده راسته, راسته فرعى, رديزهsous-ordre - super-ordre - تیرهfamille - superfamille, super-famille - form family (en) - تيره فرعى, خانواده فرعىsous-famille - تبارTribu - جنس, دسته, طبقه, نوعGenre - تيره فرعى, جنس فرعىsous-genre - monotype - جنس یاگونه, نوع مشخص - form genus (en) - انواع, بشر, قسم, نوع, گونهespèce - جنس فرعى از يك نژاد, زير گونه, زیر گونه, قسم فرعى, گونيزهsous-espèce - race - genre - espèce typique - division - تحول, جهشmutant - phénomène organique - déhiscence - pléomorphisme - hétéromorphie, hétéromorphisme, polymorphie, polymorphisme - dimorphisme - recognition (en) - زیست نیرو, فلسفه برگسن, نشاط حیاتforce vitale - accrétion - anisogamie - apposition (en) - تجزیه؛ تلاشی, فساد, پوسیدگیdécomposition, pourriture - تاريخ نژادى جانور يا گياه, تكامل نژادى, تکامل, سیر تکاملیévolution, phylogenèse, phylogénèse, phylogénie - بلوغ, تاريخچه رشد و رويش موجودات, رشد؛ افزایش, رشد شناسى, فرد بالش, نموcroissance, développement, ontogenèse, ontogénèse, ontogénie, progrès - intussusception (en) - isogamie - régénération, régénérescence - تشخیص؛ تمایزdifférenciation, spécialisation - affinité - زائده, قلاب - بازو, ساعد, هر عضوى شبيه بازو - turgescence, turgor - activateur, substance activatrice - medium - بچه آوردن؛ تولید مثل کردنmultiplier, reproduire - végéter - énucléer - transform (en) - accoupler - توليد كردن, تولید مثل کردن, زادنcauser l'existence, donner naissance, enfanter, engendrer, faire, faire exister, faire naître, reproduire - تکرار کردنrépliquer - inhiber - monade - مثل ابosmose - تولید مثلmultiplication, reproduction - versatile (en) - généraliste - écrasé[Domaine]

biologie (n.f.) • زیست‌شناسی (n.) • زیست شناسی (n.) • علم الحیات (n.)

-

 


   Publicidad ▼