Publicidad ▼


 » 

diccionario analógico

algorism[Spéc.]

arithmetician, calculatorplanner, rekenkundige[PersonneQuiFait]

arithmeticallyaritmetisch, rekenkundig[Adv.]

arithmetic, arithmeticalaritmetisch, rekenkundig[Dérivé]

miscalculate, misestimate, reckon without one's hostbuiten de waard rekenen, misgokken, misrekenen, verkeerd berekenen, zich misrekenen, zich verrekenen - recalculatenacijferen, narekenen - average, average outgemiddeld komen op - raise to the power of two, raise to the square, squarein het kwadraat verheffen, in het quadraat verheffen, kwadrateren, kwadreren, quadrateren, quadreren, tot de tweede macht verheffen - cubekuberen, tot de derdemacht verheffen, tot de derde macht verheffen - factor, factor in, factor out - add, add together, sumaanbouwen, bijeentellen, bijtellen, optellen - foot, foot up - deduct, deduct from, subtract, subtract from, take, take offaftrekken, aftrekken van, in mindering brengen op, verrekenen met - multiplymultipliceren, vermenigvuldigen - raise, raise to a powermachtsverheffen, tot een macht verheffen - divide, divide up, fraction, split, split updelen, opsplitsen, segmenteren, verdelen - bisect, cut in two, divide in half, divide into halves, divide in two, half, halvedoormidden delen, halveren, in tweeën delen, middendoor delen, tot de helft terugbrengen - quarterin vieren verdelen - make - contain[Domaine]

arithmetic (n.) • getallenleer (n.) • getaltheorie (n.) • number theory (n.) • rekenboek (n.) • rekenkunde (n.f.)

-

 


   Publicidad ▼