Publicidad ▼


 » 

diccionario analógico

albatross, millstone (en) - fastidio, lata, latazo, murgakleilaag - carga, estorborem - obstrucción, trabahinderpaal - corsé - diriment impediment (en)[Spéc.]

contener, contenerse, dominar, embarazar, estorbar, frenar, obstaculizar, obstruir, refrenar, reteneraan banden leggen, bedwingen, belemmeren, beteugelen, betomen, bezwaren, inbinden, inhouden, intomen, opkroppen, terughouden, verbijten, weerhouden[GenV+comp]

desalentar, disuadir, oponerseafschrikken, verhinderen - estorbar, impedirhinderen , moeilijk, verhinderen , vertragen - dificultar, dificultar, entorpecer, entorpecer, estorbar, impedir, obstaculizar, obstruir, retrasarbelemmeren, derangeren, deren, geven, hinderen - chafarafstoppen, belemmeren, bemoeilijken, impediëren, remmen, stuiten[Dérivé]

atadura (n.f.) • atascadero (n.m.) • barrière (n.f.) • belemmering (n.f.) • beletsel (n. neu.) • bezwaar (n. neu.) • drempel (n.) • estorbo (n.m.) • freno (n.m.) • handicap (n.m.) • hindernis (n.f.) • hinderpaal (n.m.) • hobbel (n.) • impediment (n.) • impedimento (n.m.) • obstáculo (n.m.) • obstakel (n. neu.) • obstrucción (n.f.) • rem (n.f.) • struikelblok (n. neu.) • struikelsteen (n.) • traba (n.f.) • verhindering (n.f.)

-

 


   Publicidad ▼