» 

diccionario analógico

preciosidad - geldswaarde, prijs, proceskostencosta, coste, costo, importe, precio, valor monetario - bruggegeld, bruggengeld, marktgeld, marktrecht, prijs, tol, tolgeld, tolheffing, tolrechtcosta, coste, costo, importe, precio - belangrijkheidimportancia - onbelangrijkheidsuperficialidad, frivolidad, trivialidad, insignificancia, banalidad - maatschappelijk inkomen, nationaal inkomenrenta nacional - B.N.P., bruto nationaal product, bruto nationaal produktPIB, PNB, Producto bruto nacional, producto nacional bruto - BNP, bruto binnenlands product, bruto nationaal productPIB, producto interior bruto, producto nacional bruto - nominale waarde, waardevalor, valor nominal - balanswaarde, boekwaarde - beurswaarde, dagwaarde, handelswaarde, koerswaarde, markt, marktkoers, marktprijs, marktwaarde, ruilwaarde, verkoopwaardeprecio de mercado, precio de plaza - geldstandaard, normtalón - richness (en)[Spéc.]

dankbaar zijn voor, evalueren, koersen, meten, monsteren, nabespreken, opnemen, ramen, schattenevaluar, examinar, tasar, valorar[Dérivé]

valor (n.m.) • waarde (n.f.)

-

 


   Publicidad ▼