Publicidad ▼


 » 

diccionario analógico

approximate range, ballpark - confinesgrens - contrast - internationalism, internationalityinternationalisme, kosmopolitisme, wereldburgerschap - elbowroom, freedom of action, latitudearmslag, breedte, hoogtegraad, speelruimte, vrijheid van handelen - enacting terms, horizon, purview, viewgezichtsafstand, horizon - expanse, sweepslinger, uitgestrektheid, zwaai, zwiep, zwier - gamut, range, spectrumgamma, scala, schakering, spectrum, spektrum - spectrumspectrum - palette, pallet[Spéc.]

within striking distance ofbinnen het bereik komnen, zijn van - be within striking distance of, come within striking distance ofbinnen het bereik komen van, binnen het bereik zijn van - compass - range, straddle - range, runvariëren - scopal[Dérivé]

rangebereik[Similaire]

actieradius (n.m.) • ambit (n.) • areaal (n. neu.) • bandbreedte (n.) • bereik (n. neu.) • compass (n.) • draagwijdte (n.f.) • orbit (n.) • planeetbaan (n.) • planetebaan (n.) • planetenbaan (n.) • portee (n.f.) • radius of action (n.) • range (n.) • range of action (n.) • reach (n.) • reikwijdte (n.f.) • scope (n.) • scope (n.) • sphere of action (n.) • werkingssfeer (n.f.)

-

 


   Publicidad ▼