» 

diccionario analógico

approach, approaching, coming (en) - caracter prematurprecocidade - caracter recent, întârziere, tardivitateatraso - Însuşirea de a fi punctual., punctualitatepontualidade - încetineală, întârziere, lipsă de punctualitate, tardivitate, zăbavă - acord, concomitenţă, concurs de împrejurări, simultaneitate, sincronismconcordância, simultaneidade - actualitate, oportunitateoportunidade - unseasonableness, untimeliness (en) - pastness (en) - futurity (en) - nowness, presentness (en) - avans, scânteie[Spéc.]

a cro­no­metra, a măsuramedir o tempo[Dérivé]

precedent, premergătoranterior - următor - devreme, timpuriucomeço, precoce, temporão - din/de la mijloc, miez, mijloc, toicentral, mediano - întârziat, tardiv, târziuatrasado, tarde, tardio - trecutpassado - actual, curent, prezentpresente - următor, viitorfuturo, vindouro[Dériv.]

cálculo do momento oportuno (n.) • cronometraj (n.) • cronometrare (n.) • interval de timp (n.) • medição de tempo (n.) • pontaj (n.) • sincronizare (n.)

-