Publicidad ▼


 » 

diccionario analógico

apariencia, aspecto (es) - atrakcyjność - jasność - अपारदर्शिता, अपार्यता, धुंधलापनnieprzejrzystość - dzielenie, podzielność, rozdzielność - आसानी, सरलता, सादगी, सुगमता, सुविधाnaturalność, prostota, łatwość - कठिनाई, जटिलतापनtrudność, zawiłość - उपयुक्तता, औचित्य, निर्वाह्य योग्यता, पर्याप्तता, सुविधाdostateczność, kwalifikacje, stosowność - impropiedad, inadecuación, inaptitud, inepcia (es) - गुण, प्रकारcharakter, istota - człowieczeństwo, dobroć - परिमल, पुटatmosfera, aura, nastrój - उत्कृष्टताdoskonałość - cecha - zmienność - inalterabilidad, invariabilidad (es) - igualdad (es) - अन्तर, भिन्नताróżnica - certainty, foregone conclusion, sure thing (en) - प्रायकिताewentualność - duda, incerteza (es) - faktyczność - counterfactuality (en) - materialność - immateriality, incorporeality (en) - osobliwość, pedantyczność, szczegół - generalidad (es) - simpleza, simplicidad (es) - कठिनता, जटिलता, पेचीदगीzawiłość, złożoność - नियमा नुकूलताregularność, stałość, systematyczność - अनियमितताnieregularność, niesystematyczność - गतिशीलताruchliwość - निश्चलताbezruch - agradable, blandura (es) - unpleasantness (en) - विश्वसनीयताuznanie, wiarygodność - अविश्वसनीयताniewiarygodność - logicality, logicalness (en) - अतार्किकताnielogiczność - bezpośredniość, naturalność - unnaturalness (en) - vertu, virtu (en) - पौष्टिकताzdrowotność - chorobliwość - satisfactoriness (en) - unsatisfactoriness (en) - pospolitość - excepcionalidad (es) - ethnicity (en) - obcość - nativeness (en) - originalidad (es) - unoriginality (en) - शुद्वताpoprawność - अशुद्धताfałszywość, nieprawidłowość - सत्यताdokładność - accuracy (en) - अयथार्थता, अशुद्धि, असंक्षिप्तता, असत्यताniedokładność, nieprecyzyjność, nieścisłość - distinction (en) - लोकप्रियताpopularność - अलोकप्रियताniepopularność - lawfulness (en) - ilegalidad (es) - रमणीयता, सुंदरताelegancja, szczodrość, uroda - असुन्दरता, लावण्यहीनताbrak elegancji - comprensibilidad, explicabilidad (es) - अभिव्यंजकताwyrazistość - niezrozumiałość, zagadkowość - दयालुताhumanitarność - nieludzkość - moralność - अनैतिकamoralność, grzeszność, nieetyczność, niemoralność - amoralność - ईश्वरboskość - धर्मिकताswiętość - idealność - unholiness (en) - parental quality (en) - ईमानदारी, निष्ठा, राजभक्ति, स्वामिभक्ति, स्वामी भक्ति, फ़िडेलिटीlojalność, posłuszeństwo, wierność - श्रद्धाहीनताniewierność - सांसारिकताświatowość - naiwność, prostoduszność - suficiencia (es) - wartość - बेकारbezwartościowość - dobro - खराबीlichość, zły stan - fecundidad (es) - aridity, barrenness, fruitlessness (en) - उपयोगिताużyteczność, użytek - bezcelowość, bezużyteczność, nieużyteczność - परिसम्पत्तिcenny nabytek, mocny punkt - constructiveness (en) - विनाशकताdestruktywność, pęd niszczycielski - positivismo (es) - negatywizm - okcydentalizm - orientalizm - प्रभाव, शक्तिहीनताpotęga, władza - योग्यता, योग्यत्वumiejętność - कमजोरी, नपुंसकता, शक्तिहीनताbezsilność - incapacidad (es) - अत्युक्तिromantyczność - domesticity (en) - अनन्तता, विशालता आदिnieskończoność - boundedness, finiteness, finitude (en) - wymierność - solubilidad (es) - अविलयेता, असमाधेयताnierozpuszczalność - stuff (en) - hot stuff, voluptuousness (en) - मनोदशा, स्वभावkomizm - pathos, poignancy (en) - tono (es) - अनुक्रियता, अनुक्रियाशीलता सेwrażliwość - deadness, unresponsiveness (en) - subjectivism (en) - ulteriority (en) - विधि-मान्यताlegalność - liability (en) - burnability, combustibility, combustibleness (en) - arability (en) - impressiveness (en) - spławność, sterowność, żeglowność - neediness (en) - distressingness, painfulness (en) - piquance, piquancy, piquantness (en) - publicity (en) - spinnability, suitability for spinning (en) - protectiveness (en) - ultimate (en) - salability, salableness (en) - elegance (en) - urbanity (en) - hardness (en) - przenikalność, przepuszczalność - impenetrabilidad (es) - चिकनापनcechy mydła - fibrosity, fibrousness (en) - directiveness, directivity (en) - extremeness (en) - closeness, stuffiness (en) - brachycephalism, brachycephaly (en) - dolichocephalism, dolichocephaly (en) - relatividad (es) - snootiness (en) - memorability (en) - woodiness, woodsiness (en) - waxiness (en)[Spéc.]

चरित्रचित्रणopisywać[Dérivé]

अच्छा, अच्छा लगना, अच्छी, अच्छे, उत्तम, मजबूत, लाभदायक, सहातार्थ, सुखद, स्वस्थdobra, dobre, dobry - nieprzyjemny, szkodliwy, zły - नकारात्मक व्यवहारnegatywny, pesymistyczny - सुनिश्वितoptymistyczny[Dériv.]

cecha (n.) • zaleta (n.) • लक्षण (n.)

-

 


   Publicidad ▼