» 

diccionario analógico

julkiasu, ulkoasu, ulkomuoto, ulkonäköapariencia, aspecto - houkuttelevuus, ihastuttavuus, kiinnostavuus, kiinnostus, puoleensavetävyys, vetovoima, viehättävyys, viehätysatracción - selkeysclaridad, nitidez, transparencia - himmeys, läpikuultamattomuus, läpinäkymättömyys, sameusopacidad - jaollisuusdivisibilidad - helppous, mukavuus, taitavuus, yksinkertaisuusfacilidad, naturalidad, sencillez, soltura - hankaluus, konstikkuus, vaikeus, vaivalloisuuscomplicación, dificultad - kelpoisuus, riittävyys, sopivuus, soveltuvuusaceptabilidad, acomodamiento, adecuación, aptitud, competencia, congruencia, conveniencia, cualidad de adecuado/apropiado, eligibilidad, idoneidad, propiedad, suficiencia - kelpaamattomuus, kelvottomuus, sopimattomuusimpropiedad, inadecuación, inaptitud, inepcia - luonne, olemuscalaña, carácter, madera, naturaleza - ihmisyys, inhimillisyys - henki, ilmapiiri, leima, sävy, tunnelma, tuntu, tuulahdusambiente, atmósfera, aura - erinomaisuus, ylivertaisuusexcelencia - erityispiirre, tuntomerkkicaracterística - epävakaisuus, vaihtelevuuscambio, desigualdad - muuttumattomuus, pysyvyysinalterabilidad, invariabilidad - samanlaisuusigualdad - erilaisuus, ero, eroavaisuus, erotusdiferencia - itsestäänselvyys, varma asia, varma juttu - todennäköinen asiaprobabilidad - sattumanvaraisuusduda, incerteza - tosiasiat - tosiasioiden vastaisuus - aineellisuus, fyysisyys, ruumiillisuus - aineettomuus, immateriaalisuus - erikoisluonne, yksilöllisyysparticularidad - yleisyysgeneralidad - yksinkertaisuus, yksiosaisuussimpleza, simplicidad - hankaluus, kompleksinen asia, kompleksisuus, monimutkaisuus, mutkikkuus, ongelma, vaikeuscomplejidad, complexidad, complicación, intrincación, intrincamiento, lo intrincado - säännöllisyysregularidad - epäsäännöllisyys, poikkeavuusirregularidad - liikkuvuusmotricidad, movilidad, versatilidad - liikkumattomuus, paikallaanoloinmovilidad - herttaisuusagradable, blandura - epämiellyttävyys, harmillisuus - luotettavuus, uskottavuuscredibilidad, crédito, fiabilidad, veracidad, verosimilitud - ällistyttävyys, tavattomuus, uskomattomuuscualidad de increíble, incredibilidad - loogisuus - epäjohdonmukaisuus, epäloogisuus, logiikan puuttuminencontrasentido, cualidad de ilógico, falta de lógica - luonnollisuus - keinotekoisuus - virtu - terveellisyyssalud - epäterveellisyysmorbosidad - hyväksyttävyys - epätyydyttävyys - arkipäiväisyys, maallisuus, tavallisuusbanalidad, cotidianeidad, cotidianidad, ordinariez, pequeñez, prosaísmo, trivialidad, vulgaridad - erinomaisuus, harvinaisuusexcepcionalidad - etnisyys - outous, vieraus - alkuperäisyys - alkuperäisyys, omaleimaisuus, omintakeisuusoriginalidad - arkisuus, tavanomaisuus - korrektius, oikeellisuus, virheettömyyscorrección, exactitud - erheellisyys, vääryys, virheellisyysincorrección, inexactitud - totuus - tarkkuus, täsmällisyys - epätarkkuus, epätäsmällisyys, virheellisyysfalta de claridad, imprecisión, incorrección, inexactitud - erikoislaatu, kunnia - suosioaceptación, acogida, acogido, aura, boga, popularidad - epäsuosiodesprestigio, impopularidad - laillisuus, lainmukaisuusjusticia, legitimidad - laittomuusilegalidad - eleganssi, hienostuneisuus, komeus, tyyli, tyylikkyyschic, elegancia, guapura, hermosura - epäaistikkuus, kömpelyys, tyylittömyysdeslucimiento, falta de elegancia, inelegancia - tajuttavuus, ymmärrettävyyscomprensibilidad, explicabilidad - ilmeikkyysexpresividad, plasticidad, rotundidad - käsittämättömyysincomprehensibilidad, incomprensibilidad - armeliaisuus, humaanisuus, inhimillisyyscaridad, humanidad - julmuus - etiikkamoralidad - moraalittomuusinmoralidad - amoraalisuus, amoralismiamoralidad - jumalallisuus, jumaluusdivinidad - carácter sagrado, lo sagrado, santidad - ideaalisuusidealidad - jumalattomuus - vanhemmuus - lojaalius, uskollisuusfidelidad, lealtad - uskottomuusinfidelidad - kokeneisuus, maailmallisuus, mondeenius, sivistyneisyysmundanalidad, mundanería, mundología - herkkäuskoisuus, naiivius, typeryyscandor, necedad, sencillez - riittävyys, tyhjentävyyssuficiencia - arvoimportancia - arvottomuus, taitamattomuusinutilidad - hyvä, hyväntahtoisuus, hyvyysbien - paha, pahuusmaldad - hedelmällisyysfecundidad - kuivuus, tuottamattomuus - hyödyllisyys, käyttökelpoisuus, tarpeellisuusconveniencia, provecho, utilidad - hyödyttömyys, käyttökelvottomuus, tarpeettomuusesterilidad, exceso, infructuosidad, inoperancia, inutilidad, superfluidad, vanidad - avu, etu, hyvä puoli, plussa, valtti, voimavarabien, factor positivo, pro, ventaja - positiivisuus - tuhoisuuscarácter destructivo, destructividad, vandalismo - ehdottomuus, varmuus, vastaansanomattomuuspositivismo - kielteisyys, negatiivisuus, negativisminegativismo - länsimaisuusoccidentalismo - itämaisuus, orientalismiorientalismo - valta, voimakkuuspoder, potencia - kyvykkyys, taitoaptitud, habilidad - avuttomuus, kyvyttömyys, voimattomuusfalta de autoridad, impotencia - kykenemättömyys, kyvyttömyysincapacidad - romantiikka, romanttinen seikkailuromance, romanticismo, romántico - kodikkuus - äärettömyys, loputtomuus, mittaamattomuus, rajattomuus, suunnattomuusinfinidad, infinitud, inmensidad - äärellisyys, rajallisuus - laskettavuus, mitattavuus - liukoisuussolubilidad - liukenemattomuusinsolubilidad - juttu - hekumallisuus, kuuma kama - hauskuus, huumori, koomisuuscomicidad, gracia - järkyttävyys, liikuttavuus - äänensävy, sävytono - vastaanottavaisuusinterés, sensibilidad - turtumus, välinpitämättömyys - itsekeskeisyys, subjektiivisuus, subjektivismi, yksipuolisuus - etäisyys - laillisuus, lainmukaisuuslegalidad, legitimidad - rasite, vaaratekijä - palamiskelpoisuus, palamiskykyisyys, palavuus - viljelyskelpoisuus - vaikuttavuus - purjehduskelpoisuusnavegabilidad - ahdinko - kivuliaisuus, tuskallisuus - jännittävyys, kiehtovuus, pikanttius - julkisuus - kehrättävyys - suojelevuus - jnk huippu - myyntikelpoisuus - eleganssi, hienostuneisuus, tyyli, tyylikkyys - kaupunkilaiselämä, kaupunkilaisuus - kovuus - läpäistävyyspenetrabilidad - läpäisemättömyys, läpipääsemättömyysimpenetrabilidad - saippua, saippuamaisuuscarácter jabonoso - kuituisuus, säikeisyys - ohjaavuus - äärimmäisyys - ummehtuneisuus - brakykefalia, lyhytkalloisuus - pitkäkalloisuus - suhteellisuusrelatividad - nokkavuus - muistettavuus - metsäisyys - vahamaisuus[Spéc.]

kuvata, luonnehtia, määritelläcaracterizar, describir[Dérivé]

hauska, hyvä, hyvää tekevä, iloinen, kelpo, kiva, melkoinen, mukava, reiluagradable, bien, bueno, en buenas condiciones, sano, satisfecho, contento, útil - hankala, huono, paha, vakavaadverso, dañino, malo - kielteinennegativo - myönteinen, positiivinenpositivo[Dériv.]

cualidad (n.) • laatu (n.) • ominaisuus (n.) • piirre (n.)

-

 


   Publicidad ▼