Publicidad ▼


 » 

diccionario analógico

Aussehen, Optik - Attraktivität, der Reiz - Deutlichkeit - átlátszatlanságUndurchlässigkeit, Undurchsichtigkeit - oszthatóság - egyszerűség, könnyedség, könnyűségEinfachheit, die Einfalt, Leichtheit, Leichtigkeit, Mühelosigkeit - fortélyosság, nehézség, ravaszságKniffligkeit, Schwierigkeit - alkalmasság, helyénvalóság, megfelelés, rátermettség, választhatóság, vminek megfelelő/helyes/alkalmas voltaAngemessenheit, Anwendbarkeit, Eignung, Eigung, Tauglichkeit - Untauglichkeit - jellegBeschaffenheit, Charakter, Wesensmerkmal - emberségességMenschlichkeit - aura, légkörAtmosphäre, Auftreten, Aura, Beigeschmack, Erscheinungsbild, Gepräge, Stimmung - kiválóságHochwertigkeit, Trefflichkeit, Vortrefflichkeit - ismertetőjelEigenschaft - ingadékonyságLaunenhaftigkeit, Unbeständigkeit, Veränderlichkeit, Wandelbarkeit - Invarianz, Unveränderlichkeit - Gleichartigkeit, Gleichheit - különbözet, különbségAndersartigkeit, Anderssein, Differenz, Divergenz, Ungleichheit, Unterschied, Unterschiedlichkeit, Verschiedenheit - certainty, foregone conclusion, sure thing (en) - esélyProbabilität, Wahrscheinlichkeit - Unsicherheit - factuality, factualness (en) - counterfactuality (en) - testiségKörperlichkeit - immateriality, incorporeality (en) - sajátosságAusführlichkeit, Besonderheit, Eigenheit - generalidad (es) - simpleza, simplicidad (es) - bonyodalom, bonyolultság, komplikáció, összetett volta vminekKniffligkeit, Komplexität, Kompliziertheit, Schwierigkeit, Vielfalt - rendszeresség, szabályosságRegelmäßigkeit - rendellenesség, szabálytalanságUnregelmäßigkeit - manőverező képesség, mobilitás, mozgathatóság, mozgékonyságBeweglichkeit, Mobilität - rögzítettségUnbeweglichkeit - Sanftmut - unpleasantness (en) - hihetőség, hitel, hitelességGlaubhaftigkeit, Glaubwürdigkeit - hihetetlenségUnglaublichkeit, Unglaubwürdigkeit - logicality, logicalness (en) - logikátlanságUnlogik - Natürlichkeit - Unnatürlichkeit - vertu, virtu (en) - egészségességGesundheit - Minderwertigkeit, Schmierigkeit, Schmutzigkeit, Ungesundheit, Verderblichkeit - satisfactoriness (en) - unsatisfactoriness (en) - Alltäglichkeit, Bedeutungslosigkeit, Gewöhnlichkeit, Unbedeutendheit, Unwichtigkeit - Außergewöhnlichkeit, Besonderheit - ethnicity (en) - külföldi nő - Urtümlichkeit, Urwüchsigkeit - Originalität, Ursprünglichkeit, Urwüchsigkeit - unoriginality (en) - kifogástalanságKorrektheit, Richtigkeit - hibás volta vmnek, téves volta vminekFalschheit, Fehlerhaftigkeit, Irrtümlichkeit - Akuratheit - accuracy (en) - pontatlanságUndeutlichkeit, Ungenauigkeit - distinction (en) - népszerűségBeliebtheit, Popularität - népszerűtlenségMißliebigkeit, Unbeliebtheit, Unpopularität, Verhaßtheit - lawfulness (en) - ilegalidad (es) - elegancia, szépségEleganz, Stattlichkeit, Zierlichkeit - az elegancia hiányaUneleganz - Erklärbarkeit, Faßlichkeit, Verständlichkeit - expresszivitás, kifejezésteljes jelleg, kifejezőerő, kifejező erőAusdrucksfähigkeit, Ausdruckskraft, Ausdrucksstärke, Ausdrucksvermögen, Aussagekraft - érthetetlenségUnbegreiflichkeit - emberségesség, emberszeretetBarmherzigkeit, Humanität, Karitas, Menschheit, Menschlichkeit, Mitmenschlichkeit, Wohltätigkeit - embertelenségUnmenschlichkeit - erkölcsMoral, Moralität - erkölcstelenségUnsittlichkeit - erkölcsnélküliségAmoralität - istenségGöttlichkeit - Heiligkeit - képzelőtehetség - unholiness (en) - parental quality (en) - hűség, megbízhatóságBeständigkeit - hűtlenségUntreue - álokoskodás, bonyolultan kifinomult ízlés, evilági jelleg, e világi jelleg, mesterkéltség, világiasságErfahrung, Gelehrtheit, Weisheit, Weltlichkeit - ártatlanságNaivität - suficiencia (es) - értékrendGüte, Qualität - értéktelenségWertlosigkeit - jóság, szívjóságGute - fürdő, fürdőszoba, rosszaság, uszodaSchlechtigkeit - fecundidad (es) - aridity, barrenness, fruitlessness (en) - hasznosságBenutzbarkeit, Brauchbarkeit, Nutzen, Nützlichkeit, Sinn, Utilität, Verwendbarkeit, Zweck - hiábavalóságFruchtlosigkeit, Nutzlosigkeit, Sinnlosigkeit, Überflüssigkeit, Unnötigkeit, Vergeblichkeit, Zwecklosigkeit - nyereségFinanzen, Pluspunkt, Vermögen - constructiveness (en) - romboló hatásVandalismus, Wandalismus, Zerstörungslust, Zerstörungstrieb, Zerstörungswut - positivismo (es) - negatív állásfoglalás - nyugatmánia - keleti életforma, keleti szokás - erőteljesség, villamos, villany-Macht - képességFähigkeit, Kompetenz - tehetetlenségHilflosigkeit, Impotenz, Machtlosigkeit, Ohnmacht, Ohnmächtigkeit, Ohnmachtsgefühl, Unfähigkeit, Unvermögen - képtelenségUnfähigkeit - romantikaRomantik, romantisch - domesticity (en) - határtalanság, végtelenségEndlosigkeit, Grenzenlosigkeit, Unbegrenztheit, Unbeschränktheit, Unendlichkeit, Unermeßlichkeit - befejezettségEndlichkeit - measurability, quantifiability (en) - solubilidad (es) - megoldhatatlanUnlösbarkeit - stuff (en) - hot stuff, voluptuousness (en) - komikumKomik - pathos, poignancy (en) - Stimmung - érzékenység, fogékonyságAufgeschlossenheit - deadness, unresponsiveness (en) - subjectivism (en) - ulteriority (en) - jogszerűség, törvényességEhelichkeit, Gesetzlichkeit, Gesetzmäßigkeit, Legalität - liability (en) - burnability, combustibility, combustibleness (en) - arability (en) - impressiveness (en) - hajózhatóságSchiffbarkeit - neediness (en) - distressingness, painfulness (en) - piquance, piquancy, piquantness (en) - publicity (en) - spinnability, suitability for spinning (en) - protectiveness (en) - ultimate (en) - salability, salableness (en) - elegance (en) - urbanity (en) - hardness (en) - áthatolhatóság, érzékenység - impenetrabilidad (es) - szappanosságSeifigkeit - fibrosity, fibrousness (en) - directiveness, directivity (en) - extremeness (en) - closeness, stuffiness (en) - brachycephalism, brachycephaly (en) - dolichocephalism, dolichocephaly (en) - Relativität - snootiness (en) - memorability (en) - woodiness, woodsiness (en) - waxiness (en)[Spéc.]

jellemezbeschreiben, charakterisieren[Dérivé]

boldog, élvezetes, épangenehm, gut, schön - kellemetlen, rossznachteilig, schlecht - elutasítónegativ - optimistapositiv[Dériv.]

Beschaffenheit (n.f.) • Eigenschaft (n.) • tulajdonság (n.)

-

 


   Publicidad ▼