Publicidad ▼


 » 

diccionario analógico

สวนดอกไม้, สวนไม้ดอกไม้ประดับ - สวนประดิษฐ์ - huerto, vergelป่าละเมาะ, สวนผลไม้ - สวนสมุนไพร - campo de lúpuloสวนฮอป - huerta, huerto, parcelaสวนครัว, สวนที่ปลูกต้นไม้ขาย, สวนผัก, แปลงที่ดินจัดสรรเพื่อการเพาะปลูก - สวน, สวนสวยงาม - chacra, huertaสวนผักผลไม้ - ไร่กัญชา - jardín de rocallaกองหินในสวนที่มีดินตรงกลางเพื่อให้ปลูกพืช, สวนหิน - สวนบนหลังคา - rosaledaสวนกุหลาบ, สวนดอกกุหลาบ - สวนชุ่มน้ำ, สวนไม้ชุ่มน้ำ - สวนชา, ไร่ชา - สวนไม้ตัดแต่ง - สวนลอยบาบิโลน, สวนลอยแห่งบาบิโลน[Spéc.]

คนดูแลสวน, คนสวน, ชาวสวน - cultivar un jardín, trabajar en el jardín, trabajar en el jardín/huertoทำสวน, ทำไร่[Dérivé]

producto agrícolaผลิตผล, ผักผลไม้, ผักและผลไม้[Desc]

huerto (n.) • jardín (n.m.) • jardines  • parque  • การ์เดน (n.) • สวน (n.) • อุทยาน  • ไร่ (n.)

-

 


   Publicidad ▼