Publicidad ▼


 » 

diccionario analógico

สวนดอกไม้, สวนไม้ดอกไม้ประดับ - สวนประดิษฐ์ - ป่าละเมาะ, สวนผลไม้huerto, vergel - สวนสมุนไพร - สวนฮอปcampo de lúpulo - สวนครัว, สวนที่ปลูกต้นไม้ขาย, สวนผัก, แปลงที่ดินจัดสรรเพื่อการเพาะปลูกhuerta, huerto, parcela - สวน, สวนสวยงาม - สวนผักผลไม้chacra, huerta - ไร่กัญชา - กองหินในสวนที่มีดินตรงกลางเพื่อให้ปลูกพืช, สวนหินjardín de rocalla - สวนบนหลังคา - สวนกุหลาบ, สวนดอกกุหลาบrosaleda - สวนชุ่มน้ำ, สวนไม้ชุ่มน้ำ - สวนชา, ไร่ชา - สวนไม้ตัดแต่ง - สวนลอยบาบิโลน, สวนลอยแห่งบาบิโลน[Spéc.]

คนดูแลสวน, คนสวน, ชาวสวน - ทำสวน, ทำไร่cultivar un jardín, trabajar en el jardín, trabajar en el jardín/huerto[Dérivé]

ผลิตผล, ผักผลไม้, ผักและผลไม้producto agrícola[Desc]

huerto (n.) • jardín (n.m.) • jardines  • parque  • การ์เดน (n.) • สวน (n.) • อุทยาน  • ไร่ (n.)

-

 


   Publicidad ▼