» 

diccionario analógico

breakableness (en) - break, break up (en) - atlauzt, nolauztpartir, quebrar - atlauzt, nolauzt, sasistarruinar, destruir, quebrar - izvalkāt, izvalkāties, nodilt, nodriskāt, nonēsāt, nonēsāties, spurotiespuir - partir-se, quebrar-se - quebrar, romper - apstāties, bremzes nenostrādāja, ieķīlēties, iestrēgt, sabojāties, sabrukt, sagraut, salūzt, saplēst, saplīstavariar, avariar-se, emperrar, falhar, ir-se abaixo, partir, quebrar - izjuktdesfazer-se, dividir, partir, quebrar, romper, separar - trauslumsfragilidade[Dérivé]

trausls, viegli plīstošsfrágil , quebradiça, quebradiço - drupans, trauslsdesmoronado, friável - delikāts, smalks, trausls, vārsdelicado, frágil, quebradiço - trauslsfrangível - splintery (en) - short (en)[Similaire]

inquebrável[Ant.]

plīstošs (adj.) • quebradiço (adj.) • quebrável (adj.) • trausls (adj.)

-