Publicidad ▼


 » 

diccionario analógico

beladen, belasten, bevrachten, laden, omladen, opladencargar, poner la carga en - belasten, bevrachten, drukken, inladen, laden, opladencargar, montar - aan boord brengen, aan boord nemen, embarkeren, inladen, inschepencargar, embarcar - verladenembarcar, enviar, expedir, mandar, transportar - vracht[Dérivé]

ajobo (n.m.) • barcada (n.f.) • c/ (n.) • carga (n.f.) • cargamento (n.m.) • cargazón (n.) • cargo (n.m.) • cargo (n.m.) • carguío (n.) • consigna (n.f.) • consignación (n.) • consignatiegoederen (n.) • embarque (n.m.) • envío (n.) • flete (n.m.) • lading (n.f.) • last (n.m.) • loonpost (n.) • meetapparatuur (n.) • partida (n.f.) • remesa (n.) • scheepslading (n.f.) • scheepsvracht (n.) • transport (n. neu.) • transporte (n.m.) • verzending (n.f.) • vracht (n.f.) • vrachtgoed (n. neu.) • zending (n.)

-

 


   Publicidad ▼