Publicidad ▼


 » 

diccionario analógico

zpěvavý pták - family Meliphagidae, Meliphagidae (en) - čeleď pěvuškovitých, čeleď Prunellidae, pěvuškovití - čeleď Alaudidae, čeleď skřivanovitých, skřivanovití - čeleď konipasovitých, čeleď Motacillidae, konipasovití - čeleď Fringillidae, čeleď Pěnkavovití - Coerebidae, Dacninae, family Coerebidae, family Dacninae (en) - čeleď Passeridae, čeleď snovačovitých, snovačovití - čeleď Ploceidae, čeleď snovačovitých, snovačovití - Drepanididae, family Drepanididae (en) - family Muscicapidae, Muscicapidae (en) - čeleď Drozdovití, čeleď Turdidae - family Sylviidae, Sylviidae (en) - family Timaliidae, Timaliidae (en) - family Parulidae, Parulidae (en) - čeleď Paradisaeidae, čeleď rajkovitých, rajkovití - family Icteridae, Icteridae (en) - čeleď Oriolidae, čeleď žluvovitých, žluvovití - čeleď špačkovitých, čeleď Sturnidae, špačkovití - čeleď Corvidae, čeleď Krkavcovití - Cracticidae, family Cracticidae (en) - čeleď drozdovcovitých, čeleď Mimidae, drozdovcovití - Acanthisittidae, family Acanthisittidae, family Xenicidae, Xenicidae (en) - čeleď Certhiidae, čeleď šoupálkovitých, šoupálkovití - brhlíkovití, čeleď brhlíkovitých, čeleď Sittidae - čeleď Paridae, čeleď Sýkorovití - family Irenidae, Irenidae (en) - family Hirundinidae, Hirundinidae (en) - Artamidae, family Artamidae (en) - family Thraupidae, Thraupidae (en) - čeleď Lanidae, čeleď ťuhýkovitých, ťuhýkovití - family Ptilonorhynchidae, Ptilonorhynchidae (en) - čeleď Cinclidae, čeleď skorcovitých, skorcovití - family Vireonidae, Vireonidae (en) - brkoslavovití, čeleď Bombycillidae, čeleď brkoslavovitých[membre]

podřád Oscines (n.) • podřád Zpěvní (n.)

-

 


   Publicidad ▼