Publicidad ▼


 » 

diccionario analógico

mismanagement, wanbeleiddesgobierno - wetgevinglegislación - trust busting (en)[Spéc.]

regeren - aan de macht zijn, gebieden, heersen, heersen over, overheersen, regerenestar en el poder, gobernar, mandar, regir, reinar[Dérivé]

reformistischreformista - allegiant (en) - federal (en) - unitary (en) - minimalist (en) - land reform (en) - geldsmijterij - price-fixing (en) - decentralisatie, decentralismetransmisión de poderes - destabilisation, destabilization (en) - protestmarsmarcha de protesta - government (en) - politicologie, politieke wetenschap, staatkunde, staatsleer, staatswetenschapciencia política, ciencias políticas, política - betutteling, bevoogding, paternalismepaternalismo - beginselprogramma, beginselverklaring, intentieverklaring, manifest, pronunciamentomanifiesto, proclama - autoriteit, autoriteiten, bestuur, bewind, gezag, gezagsdragers, gouvernement, heerschap, landsregering, overheid, regering, regiem, regime, troonadministración, Administración pública, autoridad, autoridades, fuerza, gobierno, mando, régimen, reinado - event planner (en) - leergeld, lesgeld, premie, verzekeringspremieprima - ambt, krachtcargo, poder - anarchie, chaos, regeringloosheid, wetteloosheidacracia, anarquía - zero-coupon bond (en)[Domaine]

administración (n.) • beleid (n. neu.) • bestuur (n.) • dirección (n.) • gestión (n.) • gobierno (n.) • gouvernement (n. neu.) • leiding (n.) • politiek (n.f.) • regering (n.f.) • regeringsbeleid (n.) • regeringspolitiek (n.) • regime (n.)

-

 


   Publicidad ▼