Publicidad ▼


 » 

diccionario analógico

politique économique libérale (fr)[Classe]

doctrine économique fondée sur la monnaie (fr)[Classe]

comerciohandel[ClasseHyper.]

échanges économiques (pris dans l'ensemble) (fr)[Classe]

(comerciante; tendero; tendera; negociante; tratante; mayorista), (hacer negocios), (comercial; traficante; vender; vendedor; tendero), (casa comercial; empresa comercial)(koopman; koopvrouw; kleine zelfstandige; middenstander; middenstandster; neringdoende; winkelhouder; winkelhoudster; winkelier; winkelierster; handelaar; handelaarster; handelsman; koopvaarder; koopvaardijschip), (handeldrijven; zaken doen; handel drijven), (handelsman; koopman; koopvrouw; handelaar; verkoper), (handelsfirma; handelsonderneming)[termes liés]

commerce (en)[Domaine]

FinancialTransaction (en)[Domaine]

negociación, negocios, operación, relaciones, transacción, transacciones, tratoafhandeling, handelsovereenkomst, het handelen, transactie, transaktie - acción de grupoactie[Hyper.]

comercialcommercia ael, commercieel, handels- - noncommercial (en) - rentablezakelijk - comercial, de comercio, mercantilcommercieel, handels-, zakelijk[Dérivé]

comercio, compraventa, gremiohandel, verhandeling - comercio, negocio, negocioscommercie, handel, koophandel, vak, zaken - cambiohet wisselen, wisselmarkt - introducción, oferta inicialintroductie, introduktie - negociosbusiness, commerce, commercie, handel, handelsverkeer, zaak - carriage trade, high-end clientele (en) - importaciónhet invoeren, invoer - exportaciónuitvoer - marketingmarketing - distribucióndistributiewezen - márketing, merchandising, ventamarketing, marktanalyse, marktonderzoek, marktverkenning, merchandising, productiestrategie, produktiestrategie - tráfico, trapicheo - arreglo, desembolso, despacho, pago, recompensa, subvenciónafrekening, bekostiging, beloning, betaling, uitbetaling, vereffening, verrekening - evasion, nonpayment (en) - negociación, negocios, operación, relaciones, transacción, transacciones, tratoafhandeling, handelsovereenkomst, het handelen, transactie, transaktie - e-commerce (en)[Spéc.]

mercantil[Rel.]

comerciar, comerciar con, hacer negocios, negociar, tratardealen, handeldrijven, handel drijven, handelen, handelen in, zaken doen[GenV+comp]

comercial, de comercio, mercantilcommercieel, handels-, zakelijk[Rel.App.]

conducción, transportenavigatie, scheepvaart, scheepvaartverkeer, transport, vaart, vervoer, vervrachting[Desc]

usance (en) - comercializar, ofrecer en venta, poner al mercado, poner en ventacommercialiseren, commercializeren, te koop aanbieden, vercommercialiseren, vercommercializeren - comprar, percibir, recibirbetrekken, verkrijgen - nemen - verwerven - clear (en) - turn (en) - negociate (en) - venderomzetten, slijten, verkopen - sell short (en) - saldar - revenderdoorverkopen, dooverkopen, herverkopen - deaccession (en) - colar, colar algo a alguien, colocar, encajar, endilgar, endosar, meter por los ojosaanlappen, aanpraten, aansmeren, afschepen, opsolferen, opzadelen met - realise, realize (en) - almonedar, almonedear, rematar, sacar a subasta, subastar, vender al mayor postor, vender al mejor postor, vender en subasta, vender en subasta públicabij opbod verkopen, onder de hamer brengen, veilen - comerciar, despachar, negociar, tramitarrommelen, rondscharrelen, scharrelen, zaken doen - comerciarhandelen - al por menor vender, vender al detalle, vender al por menoren detail verkopen, in het klein verkopen - vender al por mayor - liquidar, venderuitverkopen, verkopen - dar como entrada, dar como parte del pagoinruilen - comerciar, comerciar endoen, handel drijven, handelen, verhandelen - traffic (en) - arbitreren - omzetten - broker (en) - confiar - conseguir, encontrarop de kop tikken - barter away (en) - llevar al mercado, poner a la venta, venderop de markt brengen, te koop aanbieden - mercadear - abastecerse, abastecerse de, almacenar, guardar, proveerse de, surtirsebufferen, inslaan, in voorraad nemen, opslaan, stockeren - comprar, hacer compras - market (en) - ir de comprasinkopen doen, shoppen, winkelen - comparison-shop (en) - antique (en) - contrabandear, de contrabando pasar, ejercer el contrabando, hacer matute, matutear, pasar a escondidasmeesmokkelen, smokkelen - importargeïmporteerd, importeren, invoeren - exportarexporteren, uitvoeren - dar en prenda, dejar en prenda, empeñar, empeñar al monte de piedad, pignorarbelenen, in onderpand geven, naar de lommerd brengen, verpanden - impulse-buy (en) - franchise (en) - retail (en) - trade (en)[Domaine]

comercialcommercia ael, commercieel, handels- - noncommercial (en)[Dériv.]

business (n.) • comercialismo (n.) • comercio (n.m.) • commerce (n.) • commercie (n.f.) • economisch verkeer (n. neu.) • handel (n.m.) • handelsgeest (n.) • handelsverkeer (n. neu.) • intercambio (n.m.) • intercambio comercial (n.m.) • koophandel (n.) • koopmansgeest (n.) • mercantilización (n.) • ruilverkeer (n. neu.) • zaak (n.f.)

-

 


   Publicidad ▼