Publicidad ▼


 » 

diccionario analógico

assemblage; collecte; verzameling; inzameling; lichtingensamblaje; acopio; coleccionismo; ensambladura; montaje; recogida[ClasseHyper.]

opération du tissage (fr)[DomaineCollocation]

opération de vinification (fr)[DomaineCollocation]

opération de charpenterie (fr)[DomaineCollocation]

opération de menuiserie (fr)[DomaineCollocation]

factotum (en)[Domaine]

InternalChange (en)[Domaine]

groepering, hergroeperingagrupación, reagrupación[Hyper.]

assemblage, assembleren, bijeenbrengen, componeren, construeren, in elkaar passen, in elkaar zetten, installatie, montage, monteren, opbouwen, samenkomen, samenroepen, samenstellen, zich verzamelenarmar, constituir, ensamblar, juntar, montar, recomponer, reconstruir, reunir[Nominalisation]

bijeengaren, bijeenkrijgen, bijeenrapen, collectioneren, lezen, paren, rapen, samenbrengen, sparen, verenigen, vergaderenjuntar, recoger, recolectar - collect, pull in (en) - bijeenbrengen, bijeengaren, bijeenkrijgen, laten oplopen, lezen, ophalen, ophopen, oppotten, opsparen, opstapelen, paren, potten, rapen, samenbrengen, verenigen, vergaderen, vergaren, vermenigvuldigen, verzamelenacopiar, acumular, amontonar, apilar, arrumar, coleccionar, compilar, juntar, recoger, recopilar, reunir[Dérivé]

opeenhoping, ophoping, opstapeling, stapelingamontonamiento, apilamiento - collation (en) - compilatie, samenstelling - cogida, frunce - bottle collection (en) - conchyliologieconquiliología - muntenkabinet, munt- en penningkunde, numismatiek, penningkabinet, penningkundenumismática, numismático - pickup (en) - filatelie, postzegelkunde, postzegelverzamelingfilatelia, filatelía - tax collection (en)[Spéc.]

désassemblage (fr)[Défaire]

bijeengaren, bijeenkrijgen, bijeenrapen, collectioneren, lezen, paren, rapen, samenbrengen, sparen, verenigen, vergaderenjuntar, recoger, recolectar - collect, pull in (en) - bijeenbrengen, bijeengaren, bijeenkrijgen, laten oplopen, lezen, ophalen, ophopen, oppotten, opsparen, opstapelen, paren, potten, rapen, samenbrengen, verenigen, vergaderen, vergaren, vermenigvuldigen, verzamelenacopiar, acumular, amontonar, apilar, arrumar, coleccionar, compilar, juntar, recoger, recopilar, reunir[Dérivé]

acopio (n.) • assemblage (n.f.) • coleccionismo (n.) • collecte (n.f.) • ensambladura (n.) • ensamblaje (n.m.) • inzameling (n.) • lichting (n.) • montaje (n.m.) • recogida (n.) • verzameling (n.f.)

-

 


   Publicidad ▼