Publicidad ▼


 » 

diccionario analógico

análise qualitativakvantitativní analýza - actinometry (en) - algometry (en) - anemography (en) - anemometría (es) - angulation (en) - Antropometria - arterial blood gases (en) - audiometria - batimetria - Calorimetriakalorimetrie, měření mmnožství tepla - densitometria - dosimetria - fetometry, foetometry (en) - Gravimetria, hidrometria - hipsometria - měření duševních schopností, zjišťování duševních schopností - comentário, observaçãopozorování - pelvimetry (en) - fotometriafotometrie - Quantificacao, quantificaçãokvantifikace, určení množství, vyčíslení - radioactive dating (en) - indicaçãoúdaj - sampling (en) - prumada, sondagemměření hloubky - sound ranging (en) - scaling (en) - Engenharia Cartográfica, Engenharia Geográfica, topografiazeměměřičství - telemetriadálkové měření - termometría (es) - thermogravimetric method, thermogravimetry (en) - viscometry, viscosimetry (en) - seismography (en) - Cefalometria - micrometry (en) - Espirometriaspirometrie - Tonometria[Spéc.]

mensurar, quantificarkvantifikovat, ohodnotit - medir, mensurar, pesardávkovat, měřit, naměřit, odměřit - agradecer, apreciar, avaliar, examinar, inspeccionarocenit, odhadnout, ohodnotit, vyčíslit, zhodnotit - medirměřit[Dérivé]

medição (n.f.) • medida (n.f.) • medidas (n.) • mensuração (n.f.) • měření (n. neu.)

-

 


   Publicidad ▼