Publicidad ▼


 » 

diccionario analógico

receivership (en) - serve (en) - défaillant (fr) - liquidatif (fr) - jurisdicción (es) - déclinatoire (fr) - resolutive (en) - amantarana, enti-mamantatra - compulsoire (fr) - acte récognitif (fr) - قائمة - ara-pitsarana - fitahirizana sora-pitsarana - stamped paper (en) - préjudiciel (fr) - conduite d'un procès (fr) - fahafoana - bénéfice d'inventaire (fr) - préjudiciaux (fr) - par défaut (fr) - atribución, competencia (es) - mandray an-tsoratra - mahay ny fizotran'ny raharaham-pitsarana, mpila vaniny - معقّدifanolananana, mampifanolana - requérable (fr) - azo terena - pétitoire (fr) - azo tanterahina araka ny lalàna, didy mampanatanteraka, didy mampandoa ny lany - didy mampanao taridalam-pitsarana, mandidy taridalam-pitsarana - enti-mangataka, momba ny fangatahana - récursoire (fr) - extrajudiciaire (fr) - matière à procès (fr) - momba ny fihavaozan-trosa - amin'ity fitsarana ity ihany - ifanamboarana, ifandrindrana - moratory (en) - nonappearance (en) - incumplimiento (es) - convocable (fr) - voafetra mialoha - notononona anarana teo aloha - fandavana hiseho fitsarana - fahazoa-manaiky, fanafenana olon-dratsy, recevable - mamotitra fitoriana - amerenana, enti-mamerina - fananana iadiana apetraka an-tanan-kafa - مجادل, محبّ للتقاضيfitsarana, iadiana, ifanolanana - biraon'ny fifanolanana, fifanolanana amin'ny sampan-draharaham-panjakana - تمهيدي, تمهيديّ - condition lésionnaire (fr) - rakitsora-pitsarana - qualification (fr) - requalification (fr) - محافظة, مسؤولية - سلطة القضائية - ressortissant (fr) - ifanoherana[termes liés]

-

 


   Publicidad ▼