» 

diccionario analógico

d'une manière explicite et intelligible (fr)[Classe]

d'une manière évidente (fr)[Classe]

inévitablement (fr)[Classe]

mathématiquement (fr) - à coup sûr (fr) - [] det ..., []klart!, [] väl [], absolut, alldeles riktigt, bestämt, exakt, just det, med säkerhet, minsann, naturligtvis, okay, okej, okey, otvivelaktigt, precis, säkerligen, säkert, ska ske!, verkligen, visst!¿verdad?, a buen recaudo, a salvo, así es, bien, ciertamente, claro, con certeza, con seguridad, con toda seguridad, de acuerdo, de confianza, desde luego, de verdad, en efecto, en verdad, está bien, exactamente, justo, por supuesto, pues sí, seguramente, seguro, sin duda, verdaderamente - notoirement (fr) - obestridligt, odiskutabelt, otvivelaktigtindiscutiblemente, indudablemente - bestämt, obestridlig, oemotsäglig, oomtvistlig, otvivelaktigt, ovederlägglig, ovedersäglig, tydligen, uppenbarligenclaramente, claro, evidentemente, incontestablemente, indiscutiblemente, innegablemente, naturalmente, notoriamente, obviamente, patentemente, por lo visto - effektivt, mycket riktigt, verksamtde hecho, efectivamente, eficazmente - avec certitude (fr) - bien entendu (fr) - absolut, ofelbart, säkertsin falta - à tous les coups (fr) - concrètement (fr) - från en säker källa, tillförlitligt, vederhäftigtde una fuente fiable/segura, por medios fiables, por una fuente fiable - assurément (fr) - otvivelaktigt, utan tvivelcon toda seguridad, indudablemente, seguramente, sin duda, sin duda alguna - tusen [], verkligen []claro[Spéc.]

-

 


   Publicidad ▼