» 

diccionario analógico

grand, long ou profond (fr)[Caract.]

infini (fr)[Caract.]

excessif et trop (fr)[Caract.]

(gewicht), (balans; waag; weegschaal), (druk)[Caract.]

(ぎゃくに; ひきかえに; 引き替えに; 逆に)(top; grootste; hoogste; maximum; meeste), (anderzijds; aan de andere kant; omgekeerd)[Caract.]

(kracht)[Caract.]

plusieurs (fr)[Caract.]

(kwantiteit; quantiteit; quantum; kwantum), (kwantiteit; quantiteit; quantum; kwantum)[Caract.]

étonner fortement (fr)[Caract.]

fortement douloureux (fr)[Caract.]

(かんかくき; かんかん; 感官; 感覚器)(receptor)[Caract.]

très mince, très fin (fr)[Caract.]

qui fait beaucoup de bruit (fr)[Caract.]

action de tuer en masse des humains (fr)[Caract.]

avoir du caractère (vin) (fr)[Caract.]

parler beaucoup (fr)[Caract.]

longue durée (fr)[Caract.]

(せいど; 精度; 正確さ; 精密; げんせい; せいかくさ; 厳正)(precies; trefzeker; nauwkeurig), (nauwkeurigheid; precisie; trefzekerheid; juistheid; exactheid; zorgvuldigheid; preciesheid; stiptheid)[Caract.]

personne qui travaille assidûment (fr)[Caract.]

druk bezig; drukbezet[Caract.]

travailler durement (fr)[Caract.]

donner facilement ou largement (fr)[Caract.]

(duur)[Caract.]

très drôle (fr)[Caract.]

schateren; schaterlachen; bulderen; luidkeels lachen[Caract.]

(uiterste)[Caract.]

très perceptible (fr)[Caract.]

faire trop de bruit (fr)[Caract.]

avoir une bonne mémoire, beaucoup de mémoire (fr)[Caract.]

grande force physique (fr)[Caract.]

très rapidement (fr)[Caract.]

(こうげん; 光源; 明かり)(licht), (licht; lichtbron)[Caract.]

slappe lach[Caract.]

émotion violente (fr)[Caract.]

entrée soudaine et massive (fr)[Caract.]

plasregen; stortregen[Caract.]

pleuvoir fort et beaucoup (fr)[Caract.]

qui est de couleur vive (fr)[Caract.]

très étonnant (fr)[Caract.]

飢える; うえるrammelen van de honger; hongeren; (laten) verhongeren[Caract.]

entièrement différent (fr)[Caract.]

lieu où on trouve qqch en quantité à prélever (fr)[Caract.]

lieu très froid (souvent fermé) (fr)[Caract.]

froid intense (fr)[Caract.]

chauffer intensément et au rouge (fr)[Caract.]

lieu où sont entassés des cadavres (fr)[Caract.]

tuer des personnes en grand nombre (fr)[Caract.]

personne savante sur beaucoup de sujets (fr)[Caract.]

transformation de grande ampleur (fr)[Caract.]

parler beaucoup (fr)[Caract.]

bavarder (parler beaucoup avec qqn) (fr)[Caract.]

changement profond, sans issue connue (fr)[Caract.]

grande nation puissante au plan international (fr)[Caract.]

(veel)[Caract.]

faire beaucoup changer (fr)[Caract.]

(たくさんいる), (豊富さ)(rijkelijk; overvloedig), (in overvloed), (overvloedig aanwezig zijn; overvloedig zijn), (rijkdom; onuitputtelijkheid; overvloedigheid; weelderigheid; overvloed; weelde)[Caract.]

gravité (pour une maladie, une blessure) (fr)[Caract.]

mouiller abondamment (fr)[Caract.]

avoir beaucoup de travail (fr)[Caract.]

(drift; nijdigheid; kwaadheid; woede), (woest)[Caract.]

embrasser avec effusion (fr)[Caract.]

savoir très bien, connaître très bien (fr)[Caract.]

qui exprime beaucoup ses sentiments (fr)[Caract.]

personne qui exprime beaucoup ses sentiments (fr)[Caract.]

forte exposition au soleil (fr)[Caract.]

très admirable (fr)[Caract.]

have a strong personality (en)[Spéc.]

up to one's eyes in debt (en) - farcir, truffer (fr) - dingen naar - éperdu (fr) - 召集, 徴集het heffen - abreuver (fr) - あっぱれ, いっきゅう, えらい, か, くっきょう, じょうとう, すぐれた, すてき, ちょうじょうたる, ぱりぱり, ゆうりょう, エクサレント, エクセレント, 一級, 上々, 上上, 上等, 佳, 偉い, 優れた, 優秀, 優秀な, 優等, 優良, 天晴れ, 妙, 妙々たる, 妙妙たる, 尤, 御前上等, 御膳上等, 目ざましい, 目覚しい, 目覚ましい, 究竟, 立派, 精良, 素晴しい, 素晴らしい, 素適, 見事, 豪い, 輝かしい, 重畳たるexcellent, prima, uitmuntend, uitstekend, voortreffelijk - sabler (fr) - exquisite (en) - 口の開いた, 広く開いたgapend, wagenwijd open, wijdopen, wijd open - pointu (fr) - grand feu (fr) - はり, ビーム, 梁balk, biels, bint, weversboom - faire du chemin (fr) - 毛深いbehaard, harig - どうしてもやる, 断固としたonverzettelijk, vastbesloten, verbeten - rojo fuerte (es) - pituiteux (fr) - salivatie, speekselafscheiding, speekselvloed - abattu (fr) - criblé de dettes (fr) - がなる, だべる, まくしたてる, 駄弁るlallen - おもくるしい, やっかい, 厄介, 扱いにくい, 重苦しいonhandelbaar - morcellement (fr) - noircir du papier (fr) - かいべん, くちだっしゃ, こうべん, ぜっぽう, たつべん, のうべん, べんさい, ゆうべん, 口弁, 口達者, 宏弁, 弁才, 快弁, 能弁, 能辯, 舌鋒, 達弁, 雄弁elocutie, elokwentie, eloquentie, flux de bouche, welbespraaktheid, welsprekendheid, zeggingskracht - おしゃべり, じょうぜつ, たげん, たべん, 冗舌, 多弁, 多言, 饒舌babbelzucht, polyfrasie, praatzucht - くちごうしゃ, さわやか, はやくち, 円転自在, 口さかしい, 口巧者, 口賢い, 口賢しい, 堪能, 宛転たる, 早口, 流ちょう, 流暢, 滔々たる, 滔滔たる, 爽か, 爽やか, 能弁, 能弁の, 能辯, 軽やか, 雄弁, 雄弁なbespraakt, elokwent, eloquent, vloeiend, welbespraakt, welsprekend, woordenrijk - 哀れ, 弱々しいerbarmelijk, patetisch, pathetisch - 投げつける, 浴びせかける, 浴びせるbekogelen, bestoken - recru (fr) - すじの多い, 筋張った, 繊維状のdraderig, vezelig - せんこうしょく, はなやか, ひぜんたる, 斐然たる, 花やか, 華やか, 飾り立てた, 鮮紅色bloemrijk, gebloemd, rijk versierd, vol bloemen - mère Gigogne (fr) - kettingroken, paffen - demander la lune (fr) - 本読, 本読み, 読書人, 読書家, 読者lezer - ぐでんぐでんstomdronken - concert de louanges (fr) - piochage (fr) - 勤勉な, 着実なarbeidzaam, betrouwbaar, ijverig, vlijtig, werkwillig, werkzaam - tendineux (fr) - enfer vert (fr) - torrent de larmes (fr) - faire jouer les grandes eaux, pleurer comme une Madeleine (fr) - ほとばしり, 激発, 爆発fit, fithaak, uitbarsting, uitval - ガス室gaskamer - schatrijk, steenrijk - tout craché (fr) - dormir debout (fr) - 熟睡するslapen als een blok - dormir comme un sonneur (fr) - 原級の, 最上級のin de superlatief, stellend - besogneux (fr) - perdre dans la nuit des temps (fr) - abreuver (fr) - abreuver (fr) - faire corps (fr) - atomicité (fr) - ménorragie (fr) - とっぱつ, はっせい, ぼっ発, 勃発, 発生, 突発het uitbreken - afflux (fr) - barok - scanderen, scansie - amasser (fr) - rendu (fr) - びしょぬれの, 水びたしのdoorweekt, vol water - film à grand spectacle (fr) - vriezen dat het kraakt - 栄養のあるvoedend, voedzaam - épais (fr) - bourrèlement (fr) - cannibalesque (fr) - baraka (fr) - peser de tout son poids (fr) - emmitoufler (fr) - pisser, urinator (en) - débordement (fr) - ふんぱつ, ほとばしり, ジェット, スパート, 噴出, 噴流, 奮発, 迸発Gutsen, opwelling, sprint, straal - dévorer (fr) - colère bleue (fr) - かなりの, 遠くまで及ぶbehoorlijk, goed - mousseux (fr) - boire comme une éponge (fr) - くちなし色, とうもろこし色, ガンボージ, レモンイエロー, レモン・イエロー, レモン色, 山梔子色, 巵子, 巵子色, 梔子, 梔子色, 雌黄citroengeel, citroengele - mince comme un fil (fr) - excellentissime (fr) - excellentissime (fr) - excellent (fr) - tomber comme des mouches (fr) - ビター, 渋い, 苦いbitter, zuur - がく, がくしき, がくりょく, ちしき ; 学識, はくがく, 博学, 学, 学力, 学問, 学殖, 学者らしさ, 学識, 知識eruditie, geleerdheid, kennis , schoolkennis, weten, wetenschappelijkheid - crier (fr) - -しすぎover{#169} - ratisser large (fr) - laborieux (fr) - laborieux (fr) - qui sent l'effort (fr) - vertigineux (fr) - vertigineux (fr) - grandissime (fr) - hyperchromie (fr) - hyperactivité (fr) - hyperalgie (fr) - hyperalgésie (fr) - hyperchrome (fr) - lacrymogène (fr) - hoogbegaafd - surpuissant (fr) - surpuissant (fr) - surpuissant (fr) - rompu (fr) - bosseur (fr) - 最上級de overtreffende trap, overtreffende trap, superlatief - épistolier (fr) - bourlingueur (fr) - piocheur (fr) - laid comme un crapaud (fr) - aller- - savoir long (fr) - crematorium furnace (en) - うなる, ひゅうと鳴る, ほえる, 吠える, 吠る, 唸る, 大きな音を立てて動く, 轟く, 鳴らす, 鳴り響く, 鳴るdonderen, gieren, gillen, huilen, loeien, razen, tieren, toeteren - 煙っぽさrokerigheid - 検挙drijfjacht, klopjacht, razzia - mitraillage (fr) - triomphe (fr) - どよむ, どよめく, 反響, 反響+する, 轟く, 響き渡る, 響く, 響めく, 鳴りはためく, 鳴りひびく, 鳴りわたる, 鳴り渡る, 鳴り響く, 鳴響くgalmen, nadreunen, nagalmen, naklinken, nazingen, resoneren, schallen, schetteren, weergalmen, weerklinken, weerschallen - sonar a todo volumen (es) - ruisseler (fr) - salement (fr) - géhenne (fr) - さぎょう, しえき, ふえき, ぶえき, ぶやく, 作業, 使役, 労働, 単調な仕事, 夫役, 根気仕事, 賦役, 骨折り仕事arbeid, corvee, geestdodend werk, geploeter, gezwoeg, hard werk, hele kluif, koeliewerk, monnikenwerk, slavenarbeid, slavenwerk, vermoeiend karwei - travail de romain (fr) - comme une pie (fr) - à couper au couteau (fr) - archifaux (fr) - être trempé (fr) - bien assez (fr) - あししげく, かさねがさね, さいさい, しきりと, しきりに, しげしげ, しげしげと, しばしば, しょっちゅう, たびたび, ちょいちょい, ちょくちょく, ちょこちょこ, ひんぱんに, まいまい, まま, よく, 再々, 再三, 再再, 始終, 屡, 屡々, 屡屡, 度々, 度度, 往々, 往往, 数多度, 時時, 毎々, 毎毎, 比々, 比比, 繁々, 繁く, 繁繁, 繁繁と, 良く, 許多度, 足しげく, 足繁く, 重ね重ね, 重重, 間々, 間間, 頻く頻く, 頻って, 頻りと, 頻りに, 頻繁, 頻繁に dikwijls, frekwent, frequent, vaak, veelvuldig - 全く調子が良いin orde helemaal - terrible (fr) - ardu (fr) - faire un froid de canard, faire un froid de loup (fr) - dégueulasser (fr) - dévoration, dévorement (fr) - avoir beaucoup d'argent (fr) - in snikken uitbarsten, tranen met tuiten huilen, uithuilen - massaproductie, massaproduktie, serieproductie, serieproduktie - たいりょうせいさん, りょうさん, マスプロ, マスプロダクション, 大量生産, 量産massafabricage, massafabrikage, massaproductie, seriebouw, seriefabricage, seriefabrikage - bulderen[Caract.]

-

 


   Publicidad ▼