Publicidad ▼


 » 

diccionario analógico

gipa[Classe]

komma på andra tankar[Classe]

交换; 進行易貨貿易,物品交換; 兌換; 物物交換; 對換; 进行易货贸易,物品交换; 物物交换; 对换; 兑换; 互换byta; idka byteshandel; växla[Classe]

perdre sa virginité (fr)[Classe]

affecter qqn à un autre poste (fr)[Classe]

dub (en) - 变化, 换衣byta, byta [] - prendre en mains (fr) - invert (en) - renouveler (fr) - 交替, 代替, 取代, 更换,替换, 更換,替換, 替, 替代, 頂置換, 顶置换ersätta - prendre la place (fr) - 代替, 取代, 接替, 替换ersätta - suppléer (fr) - tenir lieu (fr) - 扮演skildra, spela rollen som - relayer (fr) - 换岗, 接收, 接替, 接管, 解除avlösa, entlediga, överta, ta över - 权利转让 - bloquer (fr) - 遙控器, 遥控器zappa - copermuter (fr) - 为(电影等)配音(译成另一语言)dubba, eftersynkronisera - cambiar (es) - tenir place (fr) - commuter (fr) - 为(电影等)加上音响效果lägga på ljudeffekter - 代理, 代表某人行动, 代表某人行動, 担任代表, 擔任代表företräda, representera, vara i ngns ställe, vara ställföreträdare för, vikariera - repiquer (fr) - changer de chaîne (fr) - détrôner (fr) - 移植, 移植(器管), 移植(植物), 移植(皮)plantera om, transplantera, ymp - rajeunir (fr) - récupérer (fr) - 重修(建) - alterner (fr) - suppléer (fr) - alcoyler, alkyler (fr) - asumir el poder, tomar el mando, tomar el poder (es) - substituir (es)[Spéc.]

-

 


   Publicidad ▼