» 

diccionario analógico

caritativovälgörande[Classe]

bienfaisant (fr)[Classe]

disponible (fr) - secourable (fr) - bem intencionadovälmenande - cordial, sociávelfestglad, hjärtlig, sällskaplig, varm - humanitáriohumanitär - clementebarmhärtig, nådig - atencioso, atentotillmötesgående, uppmärksam - acessível, complacente, prestável, serviçalförekommande, tillmötesgående - toleranteliberal, tolerant - débonnaire (fr) - benevolente, benigno, bondosogod, godhjärtad, välvillig - voluntáriofrivillig, volontär- - afável, amável, atencioso, benevolente, simpáticogodmodig, välsinnad, välvillig, vänlig - conciliatório, flexívelförsonande, försonlig - bonasse (fr) - officieux (fr) - forthcoming (en) - cavalheirescochevaleresk, ridderlig - generoso (es) - faible (fr) - benévolo, indulgente, magnânimoeftergiven, förlåtande, försonlig, mild, överseende - brioso, magnânimoädelmodig, storsint - compreensivoförstående - exuberante, gastador, liberal, magnânimo, muito liberal, munificentefrikostig, generös, oförbehållsam, påkostad, slösaktig - de sentiments élevés (fr) - afável, amável, bem humorado, gentil, lhanogladlynt, godmodig, vänlig - bomsnäll, vänlig - excellent (fr) - thoughtful (en) - atenciosohänsynsfull, omtänksam - ubuntu (fr)[Spéc.]

-

 


   Publicidad ▼