» 

diccionario analógico

crédible[Classe...]

possible[Classe...]

que l'on doit payer[Classe...]

que l'on peut donner, échanger[Classe...]

que l'on peut insérer[Classe...]

que l'on peut pardonner[Classe...]

que l'on peut percevoir[Classe...]

qui a la propriété de nourrir bcp[Classe...]

qui a le droit de porter (un vêtement)[Classe...]

qui est combustible, peut brûler[Classe...]

qui mérite d'être blâmé, réprimandé[Classe...]

qui mérite d'être remarqué[Classe...]

qui mérite d'être respecté[Classe...]

qui peut devenir matériel[Classe...]

qui peut faire explosion[Classe...]

qui peut faire l'objet d'une abstraction[Classe...]

qui peut mourir[Classe...]

qui peut présenter un caractère[Classe...]

qui peut s'aplatir, s'étendre, s'allonger sans se rompre.[Classe...]

qui peut se boire[Classe...]

qui peut suivre une direction commandée[Classe...]

qui peut être accepté, admis[Classe...]

qui peut être accordé[Classe...]

qui peut être ajouté[Classe...]

qui peut être allongé[Classe...]

qui peut être analysé[Classe...]

qui peut être annulé[Classe...]

qui peut être assujetti à l'impôt[Classe...]

qui peut être atteint[Classe...]

qui peut être baissé[Classe...]

qui peut être bâti[Classe...]

qui peut être changé[Classe...]

qui peut être comparé[Classe...]

qui peut être compris[Classe...]

qui peut être contesté[Classe...]

qui peut être cultivé[Classe...]

qui peut être différencié[Classe...]

qui peut être diminué[Classe...]

qui peut être déplacé[Classe...]

qui peut être détruit[Classe...]

qui peut être inversé[Classe...]

qui peut être jeté, abandonné[Classe...]

qui peut être mis qqpart[Classe...]

qui peut être ouvert[Classe...]

qui peut être refusé[Classe...]

qui peut être renouvelé[Classe...]

qui peut être rentré[Classe...]

qui peut être résolu[Classe...]

qui peut être transformé[Classe...]

qui peut être traversé par un fluide[Classe...]

qui peut être trompé[Classe...]

qui peut être utilisé[Classe...]

qui peut être vu[Classe...]

qui peut être vérifié[Classe...]

qui peut être à côté d'une autre chose[Classe...]

qui peut être évalué[Classe...]

reconnaissable[Classe...]

supportable[Classe...]

éligible[Classe...]

qui peut être calculé[Classe...]

insurable (en) - mortgageable (en) - patentable (en) - payable (en) - to be allowed (en) - abordablemora, takatry ny rehetra - absorbableazo fohina - accentuable - accusable - achetable, à vendreazo vidina - adjectivable - adoptable - adsorbable - affectable - affichable - affranchissableazo afahana, azo votsorona - agglutinable - aimanté - alcoolisable - alliable - allouable, attribuable, distribuableazo zaraina - ambulatoire - amodiable - amplifiable - analysableazo tsikeraina - anesthésiable - appareillable - apprivoisable - apprivoisable, domptableazo folahina - archivable - arrosable - assemblable - assimilable, easily absorbed, easily assimilatedazo ampitoviana, azo levonina - assis - associable - assouvissable - assurable - attelable - attirableazo sintonina - attrapable - attribuableazo atolotra - audibleheno, re - augmentableazo asondrotra - automatisable - autorisable - avalable, ingérable - avouableazo ambara - basculantmivadika - battable - blessable - brevetableazo omena diplôma - broyable - brûlable - cajolable - catapultable - cautionnable - chantable - chavirable - chômableazo tsy iasana - circonscriptibleazo soritana - civilisable - clivableazo vakina manara-tsosony - coagulableazo avaingana, mety mandry, mety mivaingana, mety mivongana - coercibleazo terena - collectionnable - combustiblemirehitra, mora mirehitra - communicableazo ambara, azo ampitaina - compensable - compréhensibleazon'ny saina, takatry ny saina - comptabilisable - confiscableazo raofina - congédiableazo roahina - cogniscible, cognoscible, connaissableazo fantarina, mety ho fantatra - conservable, non périssable - consolableazo ampiononona, azo onina - consolidable - consommableazo hanina - consultableazo ilan-kevitra - contaminable - containerisable, conteneurisable - contractilemety mikainkona, mety mionkina, mpikainkona, mpionkina - contraignableazo terena - convocableazo ampanantsoina, azo antsoina - copiable - cotable - crevable - cristallisablemety mivaigan-ko vato, mivongana - crochetable - culbutable - cumulableazo ampivadiana - damnable, maudissablemahavery mandrakizay, mendrika ho tsinina - dansableazo dihizina - datableazo marihina andro, azo tombohina andro - descriptible - dicible - diffusible - dimorphemiendri-droa samy hafa - disciplinableazo fehezina - dissimulable - dissécable - diversifiable - domesticable - durablemaharitra - débitableazo ampidirina, azo raisina ho mpitrosa, azo soratana ho trosa - déblocable - décelablemety ho hita, tsikaritra - agréable à lire, déchiffrableazo vakina - déclinableazo tanisaina - décollable - décomposableazo saratsarahina - déductible d'impôts - déductibleazo esorina - défendableazo arovana - définissableazo faritana - déformable - défrichable - déhoussable - délimitable - délimitable - délitescentmipasapasaka - démobilisableazo alana tsy ho miaramila intsony - déménageable - dénouable - dépistable - déracinable - déracinableazo ongotana - abominable, détestable, exécrable, haïssable, odieux, répugnantmarikoriko, ratsy dia ratsy - développableazo velarina - dévissable - dévitrifiable - dû, imputable - effarouchable - empruntable - enfichable - enseignable - excitable - exigibleazo takina - expiableazo onerana - exportableazo alefa any an-tany hafa, azo aondrana any ivelany - exprimableazo aseho - expérimentable - extirpableazo ongotana - extractibleazo alana, azo ongotana - extrapolable - exécutable, faisable, possible, réalisableazo atao, azo tanterahina, azo tontosaina - faillible - fatigable - fauchable - filable - filmable - finançable - fissible, fissilemety mielakelaka, mety mivakivaky - fixable - flottable - forgeableazo tefena - formalisable - formulableazo lazaina am-bava na an-tsoratra - fracturable - fragmentable - franchissableazo dikaina, azo ihoarana - frottable - fréquentableazo aleha matetika, azo ifaneraserana - fumableazo asian-jezika - fécondablemety manana anaka, mety miteraka - gagnable - gonflableazo abontsina - gouvernableazo avily, azo entina, azo tantanina - guéable - gélifmety mitresaka ny ranomandry - généralisableazo ampiharina amin'ny daholobe - habillableazo ampiakanjoina - habitable, vivableazo onenana - homologable - honorable - hydratableazo ampidiran-drano, azo vokisan-drano - hydrolysableazo ravan-drano, azo vakin-drano - hypothécableazo apetraka ho antoka - héritable - imaginable - imitableazo alain-tahaka - imperméable à l'eau - importable - impressionnable - imprimable - inclinable - inculpable - indemnisable - inflammablemandoro - inoculable - inondable - insignifiant, négligeableatao tsinontsinona, azo atao tsirambina, olona na zavatra heverina ho tsinontsinona - interrogeable - intimidableazo ampitahorina, mety mianàna - intégrable - irisablemety mivolon'avana - irrigable - irritable - jouableazo lalaovina - jugeable - justiciableazo tsaraina, miankina amin'ny - juxtaposableazo ampifanakaikezina - largable - libérable - liquidable - lisible - logeable - digne d'éloges, louable - mainmortable - bouffable, comestible, mangeableazo hanina - mettableazo anaovana - modulable - montrableazo aseho - mortaillable - multipliableazo ampitomboina - mystifiableazo ambakaina - méprisable, minableho tenerina, mendrika ho bantina - navigableazon-tsambo aleha - niableazo lavina - oubliable - palpable - passiblemendrika, tokony ho - percevableazo takina - plaidableazo arovana - malléable, plastiqueazo volavolaina, malemilemy - polarisable - pesable, pondérableazo lanjaina - prenableazo kolikolena, azo tafihina - prononçableazo tononina - préférabletsara kokoa - punissablemendrika ho sazina - pâturableazo ampiraofam-bilona - pétrissable - quantifiableazo faritana habetsahana, azo farita-pitaratra - questionnable - qui peut <G:inf> - quérable - recomposableazo amboarina, azo foronina indray - recouvrable - remplaçableazo soloana - renversable - reproductible - repérable - requérable - respectablemendri-kaja - respirableazo iainana - restituableazo averina, tsy maintsy averina - retrouvablemety ho hita indray - praticable, réalisableazo ampiasaina, azo atao - réflexible - réformable - réfrangiblemety miviona, mibila - répressible - résistible - révisableazo dinihina indray - sablé - saisissable - salifiableazo avadika ho sira - scolarisable - skiableazo anaovana kapan-dranomandry - solvablemanan-kanefana trosa - sustentateur - tangibleazo tsapaina, mibaribary, miharihary - tarissablemety ritra - adéquat, passable, tolérableazo zakaina, zaka - traduisibleazo adika - trouvablemety ho hita - tuable - volable - vulnérablemora maratra - écoutable - écrasable - égalableazo itovizana - éjectablemety mipitika - éliminable - émotionnablemora miotam-po - énonçable - épuisable - érectilemety mihenja-mibontsina - évaporableazo atao etona, mety mietona - évitableazo ihafahana, azo sorohina[Spéc.]

-