» 

diccionario analógico

munir (fr)[Classe...]

orner (fr)[Classe...]

garnir (pourvoir une chose de qqch) (fr)[Classe...]

équiper un navire (fr)[Classe...]

approvisionner qqch (fr)[Classe...]

munir d'un support, d'un soutien matériel (fr)[Classe...]

apporter de l'argent à qqn (fr)[Classe...]

munir d'une relation familiale (fr)[Classe...]

subvenir (fr) - plomber (fr) - hammastaa, kreneloida, varustaa sakaroillaalmenar - armar, equipar - ladata, ladata uudelleencargar de nuevo, recargar, volver a cargar - antaa, jaella, jakaaadjudicar, asignar, distribuir, parcelar, repartir - voiler (fr) - acondicionar - douer (fr) - palanquer (fr) - médicamenter (fr) - chaîner (fr) - muonittaa, tarjota, toimittaaabastecer, abastecer de víveres, abastecerse de, abastecimiento, aprovisionar, avituallar, bastimentar, proveer de vituallas, proveerse de, provisión, suministro, vituallar - enchemiser (fr) - enrayer (fr) - gadgétiser (fr) - baleiner (fr) - hermottaa - amariner (fr) - ladatacargar - cheniller (fr) - rabattre (fr) - aseistautua, varustautuaamunicionar, armar, proveer de armas - cubrir de, forrar con, forrar de, plagar de, recubrir con, recubrir de - quiller (fr) - douer, pourvoir d'un douaire (fr) - affubler (fr) - cadeauter (fr) - acondicionar, arreglar, instalar - antaa, järjestää, kalustaa, tarjota, tuoda, varustaaagenciar, comprar, conseguir algo para alguien, facilitar, guarnecer, mantener, procurar, proporcionar, proveer, suministrar, surtir - kanavoidaalcantarillar, canalizar - antaa, huolehtia, järjestää, tarjota, tyrkyttääatender a, no parar de ofrecer, proporcionar, satisfacer, suministrar - put a window in (en)[Spéc.]

-

 


   Publicidad ▼