Publicidad ▼


 » 

diccionario analógico

médiéval (fr)[Classe...]

qui se rapporte à une saison donnée (fr)[Classe...]

qui a rapport au commerce (fr)[Classe...]

relatif à une catégorie de mot (fr)[Classe...]

qui se rapporte à une science (fr)[Classe...]

qui est relatif à, ou évoque la campagne (fr)[Classe...]

qui est propre au sexe qui féconde (fr)[Classe...]

relatif aux humeurs (fr)[Classe...]

relatif à un jugement (fr)[Classe...]

relatif à la ville (fr)[Classe...]

relatif à la fin du monde (fr)[Classe...]

relatif à la théologie (fr)[Classe...]

qui concerne la culture ou l'élevage (fr)[Classe...]

qui a rapport au mariage (fr)[Classe...]

qui concerne essentiellement le réel (fr)[Classe...]

relatif au son, au domaine acoustique (fr)[Classe...]

relatif à la cellule vivante (fr)[Classe...]

qui est relatif à la mer (fr)[Classe...]

relatif à la (à une) philosophie (fr)[Classe...]

relatif au tremblement de terre (fr)[Classe...]

qui est propre à un individu (fr)[Classe...]

relatif à la topographie (fr)[Classe...]

ritmado; rítmicorytmický[Classe...]

qui est propre, relatif à (tel musicien) (fr)[Classe...]

relatif, propre à un philosophe (fr)[Classe...]

qui est propre, relatif à (tel peintre) (fr)[Classe...]

qui est relatif à une planète donnée (fr)[Classe...]

qui est propre, relatif à (roi, reine ou dynastie) (fr)[Classe...]

qui est relatif à une méthode donnée (fr)[Classe...]

relatif à une ou des artères (fr)[Classe...]

relatif à une ligne géométrique (fr)[Classe...]

relatif à : trouble, maladie (fr)[Classe...]

qui est relatif à l'enfer, aux enfers (fr)[Classe...]

qui est relatif, propre à une religion (fr)[Classe...]

relatif à une mesure (fr)[Classe...]

relatif à un ordre, une structure (fr)[Classe...]

relatif à l'exemple (fr)[Classe...]

relatif à l'administration (fr)[Classe...]

relatif aux faits, aux circonstances (fr)[Classe...]

relatif à (une ère géologique) (fr)[Classe...]

relatif aux déclinaisons, aux désinences (fr)[Classe...]

relatif à : lieu, pays, région, ville (fr)[Classe...]

qui est relatif à une ville spécifique (fr)[Classe...]

qui est relatif à une région ou un pays (fr)[Classe...]

auditivosluchový[Classe...]

climáticoklimatický[Classe...]

relatif à la mort (fr)[Classe...]

relatif à un peuple (fr)[Classe...]

relatif à une articulation (son, phonème) (fr)[Classe...]

qui est relatif au christianisme (fr)[Classe...]

qui est relatif à une religion d'Orient (fr)[Classe...]

relatif aux gens du voyage vivant en roulotte (fr)[Classe...]

qui se rapporte aux marais (fr)[Classe...]

qui se rapporte à l'occultisme (fr)[Classe...]

relatif aux phonèmes, à la phonétique (fr)[Classe...]

qui se rapporte à la radioélectricité (fr)[Classe...]

qui se rapporte à une théorie (fr)[Classe...]

relatif à une langue (fr)[Classe...]

relatif à un mode de reproduction sexuée (fr)[Classe...]

relatif à la tombe, au tombeau (fr)[Classe...]

qui est propre, relatif à (tel homme politique) (fr)[Classe...]

relatif, propre à un personnage religieux (fr)[Classe...]

relatif à un personnage du christianisme (fr)[Classe...]

qui est propre,relatif à un théoricien de sciences (fr)[Classe...]

qui est propre au sexe fécondé (femelle) (fr)[Classe...]

qui est propre ou concerne un roi, une reine (fr)[Classe...]

humano[Classe...]

relatif à la pierre (fr)[Classe...]

relatif à une souveraineté (empire, royaume) (fr)[Classe...]

qui est propre ou se référe à un empereur (fr)[Classe...]

qui est propre, relatif à tel psychanalyste (fr)[Classe...]

relatif à l'État (fr)[Classe...]

relatif à la construction (fr)[Classe...]

relatif à une pratique sportive (fr)[Classe...]

relatif à un groupe social (fr)[Classe...]

relatif à une subdivision d'armée (fr)[Classe...]

relatif au domaine géologique (fr)[Classe...]

qui se rapporte à une substance, à un matériau (fr)[Classe...]

relatif à un cours d'eau (fr)[Classe...]

relatif aux saints du christianisme (fr)[Classe...]

eepidémicoepidemický; nákazlivý[Classe...]

qui est relatif à un mouvement régionaliste, séparatiste (fr)[Classe...]

relatif à réaction d'orientation (fr)[Classe...]

métricometrický[Classe...]

temporal[Classe...]

qui est relatif à un astre (fr)[Classe...]

qui concerne la masturbation (fr)[Classe...]

qui se rapporte ou est dû à la lumière (fr)[Classe...]

relatif à un animal (fr)[Classe...]

jurídico; legallegálny[Classe...]

relatif aux côtés d'une chose. (fr)[Classe...]

locatif (fr)[Classe...]

coalmining (en) - credit (en) - sworn (en) - abacial, abbacialopátsky - logomachique (fr) - puerperalpuerperálny - accusatory (en) - assíduousilovný, vytrvalý - fraternal (es) - camponês - inguinal - bistered, bistred (en) - aéreovzduchový - parlamentarparlamentný - amylacé (fr) - jubilaire (fr) - apostolar, apostólicoapoštolský - pedal, relativo a pé - articular - synovial (en) - pirotécnica, pirotécnico - mensonger (fr) - syndical (fr) - Hanseatic (en) - federativo (es) - synodal (fr) - socialsociálny - corporativo, de uma corporação - maçónico, maçônicomurársky - synodique (fr) - consistorial (fr) - claro, meridiano, relativo ao meio-diakulminačný, poludňajší, vrcholiaci, vrcholný - equinoccial (es) - solstitial (en) - astronómico, astronômicoastronomický - forain (fr) - patriarcal (fr) - septembral (fr) - argutieux, avocassier (fr) - allodial (fr) - domanial (fr) - bathing (en) - jugularhrdelný, hrdlový, krčný, vražedný, zabijacký - capitalistakapitalistický - baptismalkrstný - enfantin (fr) - routier (fr) - anticiclonal (es) - heráldicoerbový - heráldicoerbovný, heraldický - venosovenózny, žilový - misericordioso - lateralbočný - convincente, decisivo, finaluzatvárací, uzavierací, zatvárací, záverečný - lingual (en) - Humeral (en) - nasalnosný - cerebralcerebrálny, mozgový - cerebelar - canicular (en) - houiller (fr) - calcário, gredosokriedový - enzimático - proteinic (en) - cirúrgico - ceruminous (en) - civicoobčiansky - sulpicien (fr) - clerical - diocesan (en) - episcopal - vicarial - valvular - anévrismal (fr) - colonialkoloniálny - eucarístico (es) - conciliar (en) - dedicative, dedicatory (en) - constitucional, constituinte, orgânicozákladný - constitutif (fr) - costalrebrový - arytaenoid (en) - cervical - traqueal - fuligineux (fr) - frontal (fr) - parietaltemenný, univerzitný - cranial, cranianolebečný - culinária, culináriokuchársky - femoral, femuralstehenný - presbytéral (fr) - curial (fr) - bucco-génital (fr) - dental (en) - cantonalkantonálny - somptuaire (fr) - unidimensionallineárny - supra-renal - enciclopédicoencyklopedický - alimentaire (fr) - digital - ancillaire (fr) - dative (en) - dorsalchrbtový - rachidian (en) - dotal (en) - galáctico - gráfico - caténaire (fr) - corallifère (fr) - infantile (fr) - universitáriouniverzitný - professoral (fr) - claviculaire (fr) - equestrejazdecký - listrado - conceptuel (fr) - archidiocésain (fr) - excrémenteux, excrémentiel (fr) - feculent (en) - extensif (fr) - genealógicogenealogický - paternal, paternootcovský, z otcovej strany - maternal, maternomaterský - ferrosoželezitý - marcial - vaginal - salivarslinný - esplâncnico, relativo às vísceras, visceral - staminal (fr) - valvaire (fr) - caduc (fr) - embryonnaire (fr) - herdável, hereditáriodedičný, oprávnený dediť - hierárquica, hierárquicohierarchický - selvático, silvático, silvestrelesný - Gallican (en) - abierto, dehiscente (es) - septicide (fr) - pignoratif (fr) - juratoire (fr) - galeux (fr) - ganglionic (en) - gantier (fr) - diluvial, diluviano - analíticoanalytický - gustativo, gustatóriochuťový - ciático - modal - de gramática, gramaticalgramatický - sintáctico, sintáticosyntaktický - xylographic (en) - teratological (en) - conciliative, conciliatory (en) - Dionysiac, Dionysian (en) - nuncapative (en) - codicillary (en) - testamentárioodkázaný v závete, závetný - horário - biográficoživotopisný - régalien (fr) - crural (en) - peroneo (es) - hortículazáhradnícky - pythique (fr) - dominical (fr) - de pernoitar, nocturnocelonočný, na noc, nočný - escuro, lusco-fusco, penumbrasúmračný, zošerený - vespéral (fr) - creamy (en) - maraîcher (fr) - epistolar - labial - emphytéotique (fr) - telescópico - mandibulárny - albuminuric (en) - nevrótico - anestésico, anestético - husbandly (en) - tournois (fr) - mnemônico - hypocoristique (fr) - moutonnant, moutonneux (fr) - medullary (en) - conventual (es) - militaire (fr) - sucrier (fr) - obituary (en) - automotivo - peaussier (fr) - tendineux (fr) - swimming (en) - nacionalnárodný - navalnamornícky, námorný - polar - pupillary (en) - ciliar - pascal, relativo à páscoaveľkonočný - emigrante - dérmico - cutâneokožný - farmacêuticofarmaceutický - voltairien (fr) - fotográficofotografický - flint, granitic, obdurate (en) - acaule (fr) - fromager (fr) - peitoral, torácicoprsný - pulsatif (fr) - pulmonarpľúcny - bronquialbronchiálny, prieduškový - préhellénique (fr) - oratoire (fr) - taxateur (fr) - profissionalodborný - possessionnel (fr) - patronal (fr) - explanatório, explicativo, ilustrativonázorný, vysvetľujúci - quantitativo - discal (fr) - scriptural (en) - cultural, etnia, étnica, étnicoetnický, folkloristický, folklórny, národný, pohanský - não conformista - cardiaque (fr) - propitiatory (en) - hagiographique (fr) - ferial, relativo a férias - fraternal - irréformable (fr) - vertebralstavcový - romântico - albuminoso - alumineux (fr) - sacchareux (fr) - positivo, superlativopozitívny, superlatívny - de .. sílabas, -silábico (es) - continentalpevninský - capital (fr) - opératif (fr) - pupillaire (fr) - indivis (fr) - urineux (fr) - urináriomočový - usufructuaire (fr) - mesentérico - lombarbedrový - sural (fr) - aórtico - binário - do intestino, entérico, intestinalčrevný - frênico - umbilicalcentrálny, pupočný, stredový - pélvicopanvový - oligopolistique (fr) - vesical (en) - cístico - villageois (fr) - gravelée (fr) - partiaire (fr) - trois-points (fr) - animalzvierací - differential (en) - absentéiste (fr) - absidal (es) - abyssal (en) - calorie-free (en) - postalpoštový - cétonique (fr) - acetylenic (en) - acromial (fr) - télévisuel (fr) - adamique (fr) - adaptativo, adaptávelprispôsobivý - adjudicatif (fr) - airport (en) - aéronaval (fr) - airmail (en) - aerospace (en) - espacialpriestorný - atuarialpoistný - dream, dreamlike (en) - bacterianobakteriálny - imune, resistenteimúnny, odolný - agroalimentaire, agro-alimentaire (fr) - linfático - gréviste (fr) - acétonémique (fr) - afro-americano - Afro-Asian (en) - afro-brésilien (fr) - forestier (fr) - terrien (fr) - aliforme - aldehydic (en) - algique (fr) - algoritmický - esquizofrênico - allylic (en) - amaril (fr) - emigrante, migrante, que emigrakočovný, sťahovavý, tulácky - apocalyptic (en) - ambulatoire (fr) - amébico - proteinic (en) - Pindaric (en) - metabólico - anacreontic (en) - anal - anamnestic (en) - anaphrodisiaque (fr) - courtelinesque (fr) - anastigmatic, stigmatic (en) - gravidique (fr) - résidentiel (fr) - annexioniste (fr) - technopolitain (fr) - anodický - antropóide, antropomorfo, simiesco - fulminatoire (fr) - vaticane (fr) - Jesuit, Jesuitic, Jesuitical (en) - majoritaire (fr) - apical (fr) - vasodilatateur, vaso-dilatateur (fr) - apophyseal (en) - apparenté (fr) - sororal (fr) - décisoire (fr) - futurista - cavernoso, cavodutý - intelectual - landais (fr) - banking (en) - bucco-dentaire (fr) - capacitaire (fr) - cathodic (en) - aromático - binomial - biquadrado - cambiaire, cambial (fr) - canalicular (en) - capitolin (fr) - cellulose (en) - dépressionnaire (fr) - marginal (fr) - pélasgique (fr) - unguéal (fr) - kinaesthetic, kinesthetic (en) - kolkhozian (en) - Kafkaesque (en) - mitotic (en) - mitosique (fr) - glucidique (fr) - osidique (fr) - psicoterapéutico (es) - minéralogique (fr) - hormonalhormonálny - linguístico, lingüísticojazykovedný - lymphocytaire (fr) - marémoteur (fr) - mécanographique (fr) - meningeal (en) - catamenial, menstrualmenštruačný - mercureux (fr) - mesiánico (es) - honeyed (en) - folclóricoľudový - chromatic (en) - monométalliste (fr) - morfológico - mydriatique (fr) - nodal (fr) - intelectual, racionalrozumný - nymphal (fr) - œstral (fr) - oppositional (en) - ossianesque, ossianique (fr) - ouvriériste (fr) - Pan-German (en) - paralittéraire (fr) - parenchymateux (fr) - cotonnier (fr) - paederastic, pederastic (en) - perceptive (en) - pétrarquiste (fr) - pétreux (fr) - Pharaonic (en) - phonatory (en) - photoperiodic (en) - phyletic, phylogenetic (en) - chitineux (fr) - Christlike (en) - coccygeal (en) - cognitivo - collegial (en) - créditeur (fr) - componction (fr) - condylien, condyloïde, condyloïdien (fr) - confederal - cyclonal, cyclonic, cyclonical (en) - cyclothymic, cyclo-thymic (en) - chlorophyllose, chlorophyllous (en) - colinéaire (fr) - plébiscitaire (fr) - canonial (fr) - hippique (fr) - decentralising, decentralizing (en) - isotopic (en) - ergonômico - poliédrico - postindustriel (fr) - da postura, postural - préciputaire (fr) - pré-reforçado - industrieux (fr) - franc-maçonnique (fr) - prétorial (fr) - proletário - propulsivo, propulsor, propulsores - psicadélico - psychocritique (fr) - qualificativo, qualitativo - parapharmaceutique (fr) - quarantenaire (fr) - radiotelefónico (es) - pensativohĺbavý - réflectif (fr) - relationnel (fr) - réquisitorial (fr) - ecológico, ecologistaekologický - patriarcalpatriarchálny - résurrectionnel (fr) - réticuloendothélial, réticulo-endothélial (fr) - décompensé (fr) - deltoïdien (fr) - malzle - révisionnel (fr) - musguentomachový - rhinopharyngé (fr) - sacrifical, sacrificatórioobetný - sacrificial (en) - saïte (fr) - salicole (fr) - sáfico - dialogístico (es) - dialectal, dialetal - diplomático, ediplomáticodiplomatický - dimensional - dural (fr) - dinásticodynastický - executivovýkonný - autista - ecclésial (fr) - Edenic (en) - eleitoral - fixatif (fr) - Racinian (en) - hugolien (fr) - apollinarien (fr) - Balzacian (en) - barrésien (fr) - Baudelairean (en) - rimbaldien (fr) - bernanosien (fr) - célinien (fr) - cicéronien (fr) - claudélien (fr) - Erasmian (en) - euripidien (fr) - flaubertien (fr) - horacien, horatien (fr) - lamartinien (fr) - œdipien (fr) - ovidien (fr) - shakespeariano - semic (en) - sérique (fr) - charbonnier (fr) - sidérurgique (fr) - entropique (fr) - epidérmico - eristic, eristical (en) - ethmoidal (en) - éthylénique (fr) - evangélico - existencial - faunlike (en) - ferroviaire (fr) - festivoslávnostný - marinho, marítimo, náuticonámornícky - nerval, nervoso, neuralnervový - peludo, piloso - scandaleux (fr) - agrochimique (fr) - ectodermal, ectodermic (en) - glial (fr) - cataménial (fr) - argotique (fr) - artisanal (fr) - asilaire (fr) - aulique (fr) - autoroutier (fr) - cavitaire (fr) - consonant, consonantal (en) - vocalic (en) - dolosif (fr) - échevinal (fr) - échographique, échotomographique (fr) - gestural (en) - twin (en) - germinative (en) - germinal (en) - glycogenic (en) - graphological (en) - hérédosyphilitique (fr) - puxado por cavalos - histaminic (en) - hominisé (fr) - hydatic (en) - hydrique (fr) - hidroeléctrico, hidroelétricohydroelektrický - hydrotherapeutic, hydrotherapic (en) - giroscópico - Hellenic, Hellenistic, Hellenistical (en) - holophrastic (en) - homographique (fr) - focal (en) - fœtal (fr) - fongique (fr) - flagellaire (fr) - frictionnel (fr) - sociétal (fr) - satyrský - musicalhudobný - militarvojenský - filmique (fr) - filmologique (fr) - fovéal (fr) - maxilarčeľustný - doméstico (es) - mirepoix (fr) - nazista - obstétricopôrodnícky - opticien (fr) - pinyin (fr) - escalar - estatísticoštatistický - subconscious (en) - sónicozvukový - supersónico, supersônico, ultrassôniconadzvukový - curativo, de recuperação, terapêuticoliečebný, nápravný - trigéminé, trijumeau (fr) - voodoo (en) - bicha, gay, guei, homo, homossexual, veadohomosexuál - ideal - injonctif (fr) - inflacionário, inflacionistainflačný - interruptif (fr) - juridictionnel (fr) - larvar-álny, larvový - monodic, monodical (en) - papyrologique (fr) - patronímicoodvodený z otcovho mena - pédophilique (fr) - polygamique (fr) - sismologique (fr) - sociocultural (en) - socio-professional (en) - socioeducational (en) - sócio-econômico - spectral (fr) - sphénoïdal (fr) - stroboscopic (en) - automobile (en) - successoral (fr) - sudoral (fr) - sylvicole (fr) - synaptic (en) - tarifaire (fr) - bullfighting (en) - transactionnel (fr) - zariano, zarista (es) - unidimensionnel (fr) - urbanista, urbanístico (es) - vasoconstricteur, vaso-constricteur (fr) - vulval, vulvar (en) - clínicoklinický - compulsif (fr) - de solteiro, individualpre jedného človeka - insone, sem sonobezsenný - revolucionáriorevolučný - insurrectionnel (fr) - absolu (fr) - burguês - petit-bourgeois (en) - locomobile (fr) - missionnaire (fr) - appellative, naming (en) - néophyte (fr) - eclíptico - liquoriste (fr) - cycliste (fr) - entrepositaire (fr) - chaudronnier (fr) - eclesiásticocirkevný - colonizing (en) - adúltero - terrorista (es) - vegetaljednotvárny, monotónny, rastlinný, tupý, zeleninový - briguento - alfandegário - manufacturing (en) - grammairien (fr) - horloger (fr) - référendaire (fr) - destro, manidestropoužívajúci pravú ruku, pravoruký - congréganiste (fr) - naturist (en) - musicien (fr) - stagiaire (fr) - orientalistaorientalista - de la policía, policiaco (es) - de crescimento, de promoção, promocional, publicitário - émigré (fr) - patriotic (en) - espiritualista - physionomiste (fr) - nudist (en) - sabélien (fr) - Salvationist (en) - topique (fr) - higiénico, sanitário, serviços de higienehygienický, zdravotný - sanitaire (fr) - sauteur (fr) - salinier (fr) - téléinformatique (fr) - morutier (fr) - absentéiste (fr) - propédeute (fr) - féculier (fr) - alcooligène (fr) - Afrikaans, Afrikaner, South African (en) - post-menopausal (en) - alfatier (fr) - syndicaliste (fr) - cédétiste (fr) - cégétiste (fr) - bi, bissexuado, bissexual - Capetian (en) - Carolingian (en) - Merovingian (en) - plasmodial (fr) - auto-destrutivo, suicidasamovražedný - frappeur (fr) - neocapitalist (en) - neocolonialist (en) - colonialist (en) - neuropathic, neurotic (en) - nodal (es) - pipier (fr) - putschiste (fr) - corpórea, corpóreo, físico, materialhmotný - signalétique (fr) - descriptive, identifying (en) - révolutionnariste (fr) - rotarien (fr) - onomástico (es) - effecteur (fr) - espérantiste (fr) - tecido, têxtiltextilný - obligataire (fr) - consularkonzulárny - icônico - ileal (en) - unrepealable (en) - informativo - inopposable (fr) - intersyndical (fr) - introspectivo, introvertido - ithyphallique (fr) - laryngian (en) - interventionniste (fr) - hippotracté (fr) - motopropulsé (fr) - self-propelled (en) - Neandertal, Neanderthal, Neanderthalian (en) - anténéanderthalien (fr) - archanthropien (fr) - néanthropien (fr) - paléanthropien (fr) - humano - australanthropien (fr) - sous-continental, subcontinental (fr) - tous-terrains (fr) - abbaside, abbasside (fr) - néo-colonial (fr) - imperialistaimperialistický - cléricaliste (fr) - laïciste (fr) - marin (fr) - officiant (fr) - palatine (en) - patibulaire (fr) - poético - Praetorian, Pretorian (en) - pretoriano - mamárioprsný - do ovário, ovarianovaječníkový - hindu, índia, indiana, indiano, indígena, indio, índioindiánsky, indický - redaccional - ressortissant (fr) - reversal (fr) - monetáriopeňažný - non-marchand (fr) - tertiaire (fr) - social (fr) - no lucrativo (es) - revolving, révolving (fr) - psicopáticopsychopatický - attractionnel (fr) - d'argent (fr) - d'honneur (fr) - satrapique (fr) - titanesque, titanique (fr) - bique et bouc (fr) - poil et plume (fr) - à propulsion nucléaire (fr) - speleological (en) - ritualiste (fr) - concurrent (fr) - rouillé (fr) - routier (fr) - caipira, ecamponês, rural, rústico - saisissant (fr) - da estação, sazonal - asalariado (es) - saltatoire (fr) - hemal, sanguíneo - excitável, irritável, nervoso, sensívelnervózny, panikársky, podráždený, prchký, precitlivený - sanitário, serviços de higiene - audiovisual - préputial (fr) - adac, stol (fr) - tracheal (en) - cortical (fr) - associaniste (fr) - como tio, de tio - panafricaniste (fr) - panaméricaniste (fr) - panarabiste (fr) - panhelléniste (fr) - panislamiste (fr) - unioniste (fr) - baryté (fr) - achondroplasique (fr) - adaptatif (fr) - cystic (en) - discal (fr) - cæcal (fr) - prostático (es) - dendrítico - dendritique (fr) - dendritique (fr) - močopohlavný - bourbon (fr) - héliportuaire (fr) - agame (fr) - agnosique (fr) - agoraphobic (en) - aggramatique (fr) - alaouite (fr) - aliotique (fr) - allantoïdien (fr) - allelic, allelomorphic (en) - allyle (fr) - aloétique (fr) - amétrope (fr) - amyle, amylique (fr) - acylique (fr) - acyle (fr) - anaphylactoïde (fr) - anergique (fr) - anévrismatique (fr) - angiomateux (fr) - angloamericano (es) - vitelline (en) - pele de raposalíščí - xiphoïdien (fr) - superconducting, superconductive (en) - acinétique, akynétique (fr) - amphicœlien, amphicœlique (fr) - F.F.I. (fr) - maníaco-depressivo - tile (en) - jaciste (fr) - jociste (fr) - jéciste (fr) - acraspède, acraspédote (fr) - hypophyseal, hypophysial (en) - amygdalien (fr) - categórico, incondicional - crapuleux (fr) - opératoire (fr) - labial (fr) - segmental (fr) - sifilítico - azotemic, uraemic, uremic (en) - phalloïde (fr) - hypertext (en) - subjectif (fr) - présystolique (fr) - implosif (fr) - funcionalslužobný, úradný - dépressif (fr) - majoritaire (fr) - quadrafônicokvadrofonocký - tétraphonique (fr) - claustrofóbicoklaustrofobický - abjuratoire (fr) - acculturational, acculturative (en) - acidifère (fr) - acronymic, acronymous (en) - acrosomial (fr) - adutorsťahovací - adrénalinique (fr) - aérolithique (fr) - alcaloïdique (fr) - alcyonien (fr) - disléxico - algal, algual (fr) - algueux (fr) - alizéen (fr) - hypoallergenic (en) - alopecic (en) - altitudinaire, altitudinal (fr) - aluneux (fr) - amianté (fr) - amitotic (en) - amminé (fr) - ammonacé (fr) - amphétaminique (fr) - amphibolique (fr) - anaeróbico (es) - anamorphoseur (fr) - anastomotic (en) - andésitique (fr) - androgênico - androgynique (fr) - angelical, angélicoanjelský - anthéridien (fr) - antiphrastique (fr) - antipodique (fr) - antônimo - apnéico - apothegmatic, apothegmatical (en) - arquetípico - aréolé (fr) - asbestosique (fr) - asparagé (fr) - asparagoïde (fr) - asparaginé (fr) - assessoral, assessorial (fr) - astragaloïde (fr) - assindéticobezspojkový - atlastique (fr) - auscultatoire (fr) - autodidáctico (es) - autophagique (fr) - auxinic (en) - autositaire (fr) - azymal (fr) - baronnial (fr) - belemnitic (en) - bélinographique (fr) - benzolique (fr) - bestial (fr) - bilanciel (fr) - biopsique (fr) - biothérapique (fr) - biotypologique (fr) - blastodermatic, blastodermic (en) - blastogenetic (en) - blastogénétique (fr) - blastomycétien, blastomycétique (fr) - blastoporal, blastoporic (en) - bordelier (fr) - boutiquier (fr) - brumal (fr) - bulbar (en) - butylique (fr) - calcédonieux (fr) - calicinal (fr) - capsular (en) - carbonaresque (fr) - cardiográfico - cartelliste (fr) - cénaculaire (fr) - céphalothoracique (fr) - céramographique (fr) - chalcographique (fr) - shamanist, shamanistic (en) - chamelier (fr) - chapitral (fr) - chéloïdien (fr) - chimiothérapique (fr) - choke-bored (fr) - coralzborový - cromatográfico - chromosphérique (fr) - chronaxique (fr) - chronophotographique (fr) - circonférentiel (fr) - circulatório - climatothérapique (fr) - cloacal (fr) - clonal (fr) - cocaïnique (fr) - collinaire (fr) - comicial, comitial (fr) - commodataire (fr) - conglomératique (fr) - consortial (fr) - cooptatif (fr) - coprologique (fr) - copulateur (fr) - cosmonáutico (es) - cousinal (fr) - covalent (fr) - covariant (fr) - craniographique (fr) - crocodilesque (fr) - cryptogamic, cryptogamous (en) - curial (fr) - cuspidian (en) - cyclanique (fr) - cytolytic (en) - dactylologique, dactylophasique (fr) - dactyloscopique (fr) - démosthénien (fr) - dénitrificateur (fr) - dentinaire (fr) - diabétogène (fr) - diagraphique (fr) - diaphysaire (fr) - diducteur (fr) - discriminative, judicial (en) - distillatoire (fr) - dolménique (fr) - donquichottesque (fr) - dramatúrgico - duumviral (fr) - dysacromélique (fr) - dysarthrique (fr) - abasic, abatic (en) - ecchymotique (fr) - échiquéen (fr) - éclusier (fr) - electroencephalographic (en) - électro-acousticien (fr) - eletrocardiográfico - electrolytic (en) - électrométallurgique, électrosidérurgique (fr) - électroradiologique (fr) - électrothérapeutique, électrothérapique (fr) - termoelétrico - ellipsoïdique (fr) - elocutionary (en) - éluvionnaire (fr) - élytral (fr) - embolismique (fr) - émolumentaire (fr) - endocrânien (fr) - endócrinoendokrinný - endodermique (fr) - endosmotique (fr) - ensembliste (fr) - épactal (fr) - épendymaire (fr) - epicarpal (en) - épicentral (fr) - epicyclic, epicyclical (en) - épididymaire (fr) - épigénique (fr) - épiglottique (fr) - epiphyseal, epiphysial (en) - épiploïque (fr) - episódico - onanique, onaniste (fr) - étalonnier (fr) - ethnique (fr) - ethnomusicologique (fr) - etiológico - eutocique (fr) - exosphérique (fr) - extrasystolic (en) - factoriel (fr) - faculaire (fr) - ferrotypique (fr) - figural (fr) - filmographique (fr) - fiordien, fjordien (fr) - flaminien (fr) - fluoroscopique (fr) - folicular - funiculaire (fr) - tourbillonnaire (fr) - futurologique (fr) - métrique (fr) - metacarpal (en) - transférentiel (fr) - photoluminescent (fr) - préternaturel (fr) - thermomagnétique (fr) - vasomotor - hahnemannien (fr) - musicologique (fr) - vipérin (fr) - matronymique (fr) - multimédia (fr) - stratosphérique (fr) - gastrointestinal - intratextuel (fr) - génothérapeutique (fr) - chromatique (fr)[Spéc.]

-

 


   Publicidad ▼