» 

diccionario analógico

ÅrhusAarhus - competencia jurisdiccionalcompetenţă jurisdicţională - condición socioeconómicacondiţii socio-economice - Consejo de Cooperación CulturalConsiliul pentru Cooperare Culturală - CCIPBComitetul pentru Cercetare Tehnico-Ştiinţifică - Agencia Europea de ProductividadAgenţia Europeană pentru Productivitate - Agencia para la Energía NuclearAgenţia pentru Energie Nucleară - documento audiovisualdocument audio-vizual - DubaiDubai - plan de desarrollo agrícolaplan de dezvoltare a fermelor - impresoraimprimantă - agua saladaapă sărată - agua subterráneaape subterane - agua residualape reziduale - equipamiento socioculturalfacilităţi socio-culturale - pesca comunitariapescuit comunitar - Agencia Internacional de EnergíaAgenţia Internaţională a Energiei - queso de cabrabrânză de capră - queso de vacabrânză de vacă - FujairaFujairah - Gobierno en el exilioguvern în exil - industria audiovisualindustria audio-video - jurisprudenciajurisprudenţă - jurisprudencia CEjurisprudenţă Comunitatea Europeană - Estado federadostat în cadrul unei federaţii - vivienda insalubrelocuinţă insalubră - microeconomíamicroeconomie - migración interurbanamigraţie interurbană - migración intraurbanamigraţie intraurbană - Oeste de StorebaeltStorebaelt de Est - organigramaorganigramă - carne de cazacarne de vânat - análisis cualitativoanaliză calitativă - competencia, competitividad, espíritu competitivospirit de luptă - MacedoniaMacedonia - incineración de residuosincinerarea deşeurilor - trabajo atípicoactivităţi profesionale atipice - crustáceo, mariscocrustaceu - descripción de funcionesfişa de atribuţii pe post - Derecho de los Estadosdreptul naţiunilor - Derecho de extranjeríadrepturile străinilor - derechos de las minoríasdrepturile minorităţilor - Derecho de sociedadesdreptul societăţilor comerciale - Derecho del transportedreptul transporturilor - Derecho de la viviendadrept locativ - Derecho del trabajodreptul muncii - Derecho electoraldrept electoral - agricultura a tiempo parcialmunci agricole în timp parţial - reglamentación financieralegislaţie financiară - Derecho fiscal internacionaldrept fiscal internaţional - legislación forestallegislaţie silvică - Derecho humanitario internacionaldrept internaţional umanitar - Derecho internacionaldrept internaţional - Derecho internacional privadodrept internaţional privat - Derecho internacional públicodrept internaţional public - Derecho matrimonialdrept matrimonial - Derecho nacionaldrept naţional - Derecho nucleardrept nuclear - Derecho penaldrept penal - delito económicoinfracţiuni economice - Derecho penal internacionaldrept internaţional penal - Derecho privadodrept privat - agricultura comercialagricultură comercială - Derecho públicodrept public - Derecho agrariodrept agrar - Derecho sociallegislaţie socială - Derecho territorialdrept teritorial - derecha políticadreapta politică - derechos cívicosdrepturi civile - derechos humanosdrepturile omului - derechos de la mujerdrepturile femeilor - agricultura contractualagricultură contractuală - derechos especiales de girodrept special de tiraj - dumpingdumping - esperanza de vidasperanţă de viaţă - duración de los estudiosdurata studiilor - duración del contrato de alquilerdurata contractului de închiriere - jornada de trabajotimp de lucru - jornada legaltimp de lucru legal - países de la EAMA - explotación agraria en comúnasociaţie agricolă - East AngliaAnglia de Est - aguas comunitariasape comunitare - agua de infiltracióninfiltrări de ape - agua de bañoapă bună pentru baie - aguas interioresape interioare - agricultura de montañaagricultură montană - aguas internacionalesape internaţionale - agua salada - agua superficialape de suprafaţă - aguas territorialesape teritoriale - agua residual - intercambio agrícolacomerţ agricol - intercambio comercialoperaţiuni comerciale - intercambio de informacióntransfer de informaţii - intercambio de publicacionesschimb de publicaţii - intercambio extracomunitariocomerţ extracomunitar - intercambio intracomunitariocomerţ intracomunitar - intercambio por grupos de paísesschimburi comerciale între un grup de state - intercambio por paísescomerţ între state - intercambio por productoscomerţ cu produse - agricultura extensivaagricultură extensivă - escala de salariosscară de salarizare - escuela en el extranjeroşcoli în străinătate - escuela europeaşcoli europene - escuela internacionalşcoli internaţionale - école nationaleşcoli naţionale - acceso al mercadoacces pe piaţă - agricultura intensivaagricultură intensivă - economíaeconomie - economía agrariaeconomie agrară - economía colectivaeconomie colectivizată - economía concertadaacţiune economică concertată - ajuste estructuralreformă structurală - economía de guerraeconomie de război - economía de la empresaadministrarea afacerii - regiones de Austriaregiuni ale Austriei - agricultura mediterráneaagricultură mediteraneană - economía de subsistenciaeconomie de subzistenţă - economía del transporteeconomia transporturilor - economía dirigidaeconomie dirijată - economía domésticaeconomie casnică - economía forestaleconomie forestieră - economía industrialeconomie industrială - economía internacionaleconomie mondială - economía mixtaeconomie mixtă - economía nacionaleconomie naţională - industria agroalimentariaprodus agro-alimentar - economía postindustrialeconomie postindustrială - economía públicaeconomie publică - economía regionaleconomie regională - economía sumergidaeconomie subterană - economía urbanaeconomie urbană - EscociaScoţia - ecosistemaecosistem - industria agrariaagroindustrie - educación a domicilioînvăţământ la domiciliu - educación artísticaînvăţământ de artă - educación comparadaînvăţământ comparat - educación básicaînvăţământ de bază - educación de masasînvăţământ de masă - educación de adultoseducaţie adulţi - educación de extranjerosînvăţământ pentru străini - educación no formalînvăţământ neformal - educación permanenteeducaţie permanentă - educación físicaeducaţie fizică - educación preescolarînvăţământ preşcolar - educación sanitariaînvăţământ medical - educación sexual, la vida los misterios deeducaţie sexuală - educación especialînvăţământ special - alumnadoefectiv şcolar - agronomíaagronomie - efluente radiactivoscurgeri radioactive - igualdad de remuneración - igualdad de tratotratament egal pentru toţi cetăţenii - igualdad ante la leyegalitate în faţa legii - EgiptoEgipt, Republica Arabă Egipt - El SalvadorEl Salvador - ampliación del mercadoextinderea pieţei - agrioscitrice - inscripción electoralînregistrarea alegătorilor - eleccionesalegeri - elecciones anticipadasalegeri anticipate - elecciones europeasalegeri europene - sufragio indirectoalegeri indirecte - elecciones localesalegeri locale - elecciones nacionalesalegeri naţionale - elecciones generalesalegeri parlamentare - elecciones parcialesalegeri parţiale - AID - elecciones primariasalegeri preliminare - electoradoelectorat - electroquímicaelectrochimie - electrometalurgiaelectrometalurgie - electrónicaelectronică - electrotécnicaelectrotehnologie - apoyo económicosusţinere economică - cría al aire librecreşterea animalelor în adăposturi deschise - cría de crustáceoscreşterea crustaceelor - cría intensivacreşterea intensivă a şeptelului - eliminación de residuosevacuare deşeuri - envasadoambalaj - engorde en pastospăşune de calitate - ayuda al empleoajutor la angajare - emigraciónemigraţie - Emilia-RomañaEmilia-Romagna - países de los Emiratos Árabes Unidosţări ale Emiratelor Arabe Unite - emisión de valoressecuritatea pieţei financiare - emisión de monedaemitere de monedă - accidente de transporteaccident de transport - empleo reservadoocupaţie pentru persoane cu dizabilităţi - empleado de oficinafuncţionar - empleadorpatron - ayuda al exteriorajutor extern - empréstito comunitarioprimirea unui împrumut comunitar - empréstito internacionalîmprumut internaţional - empréstito públicoîmprumut public - emulsionante alimentarioemulsificator alimentar - endeudamientoîndatorare - energía de las olasenergia valurilor - energía blandaenergie neconvenţională - ayuda a la exportaciónajutor pentru export - energía duraenergie tradiţională - energía eléctricaenergie electrică - energía eólicaenergie eoliană - energía geotérmicaenergie geotermică - energía hidroeléctricaenergie hidroelectrică - energía maremotrizflux de energie - ayuda por hectáreaajutor pe hectar - energía solarenergie solară - energía térmicaenergie termică - hijo abandonadocopil abandonat - hijo de migrantecopil de emigrant - hijo naturalcopil natural - hijo únicocopil unic - compromiso de los gastosangajament de cheltuieli - abonofertilizator - ayuda a la inversiónajutor pentru investiţie - abono orgánicofertilizator organic - engordeîngrăşare - secuestro políticorăpire politică - encuesta económicaprivire generală asupra economiei - encuesta de consumosondaje de opinie pentru consumatori - encuesta socialanchetă socială - registro de datosînregistrarea datelor - registro de documentosînregistrarea documentară - ayuda a la construcciónsubvenţii pentru construcţii - enriquecimiento del combustiblecombustibil îmbogăţit - personal docenteprofesori - enseñanza a distanciaînvăţământ la distanţă - enseñanza agrícolaînvăţământ agricol - enseñanza automatizadaînvăţământ ajutat de computer - enseñanza confesionalînvăţământ confesional - enseñanza de idiomasînvăţarea limbii - enseñanza generalînvăţământ general - enseñanza gratuitaînvăţământ gratuit - ayuda a la modernizaciónajutor pentru modernizare - enseñanza laicaînvăţământ laic - enseñanza médicapregătire medicală - enseñanza obligatoriaînvăţământ obligatoriu - enseñanza paramédicaînvăţământ paramedical - enseñanza multidisciplinarînvăţământ multidisciplinar - enseñanza postuniversitariaînvăţământ postuniversitar - enseñanza primariaînvăţământ primar - enseñanza privadaînvăţământ particular - enseñanza profesionalînvăţământ profesional - enseñanza públicaînvăţământ public - ayuda a la producciónajutor pentru producţie - enseñanza científicaeducaţie ştiinţifică - enseñanza secundariaînvăţământ secundar - enseñanza superiorînvăţământ superior - enseñanza técnicaînvăţământ tehnic - entente horizontalînţelegere pe orizontală - entente internacionalcartel internaţional - entente verticalînţelegere pe verticală - ayuda alimentariaajutor alimentar - ayuda mutua entre agricultoresasistenţă mutuală între fermieri - obstáculo no arancelariobarieră netarifară - obstáculo arancelariobarieră tarifară - obstáculo técnicobarieră tehnică - depósito aduanerodepozit vamal - empresatip de afacere - empresa artesanalindustrie meşteşugărească - empresa comercialrepartizarea afacerilor - empresa comúnjoint venture - empresa de alquilerafaceri cu închirieri - empresa extranjeraîntreprinderi străine - empresa europeaîntreprindere europeană - empresa familiarasociaţie familială - sociedad fiduciariasocietate fiduciară - empresa inmobiliariaagenţie imobiliară - empresa individualafacere individuală - ayuda a los necesitadosajutor pentru categorii sociale defavorizate - empresa multinacionalîntreprinderi multinaţionale - mantenimientoîntreţinere - mantenimiento de cultivosîntreţinerea culturilor - entorno físicomediu înconjurător - ahorroeconomisire - ayuda a las empresassubvenţii pentru întreprinderi - ahorro forzosoeconomisire forţată - epidemiologíaepidemiologie - EpiroEpirus - agotamiento de recursosepuizarea resurselor - EcuadorEcuador - equinocabaline - equilibrio presupuestarioechilibru bugetar - equilibrio ecológicoechilibru ecologic - ayuda bilateralasistenţă bilaterală - equipo agrícolaechipament agricol - equipamiento colectivofacilităţi comunitare - equipo de vehículoaccesorii ale vehiculului - equipo electrónicoechipament electronic - equipamiento sociocultural - ayuda CECAajutor CECO - instalación deportivabază sportivă - equivalencia de títulosechivalarea diplomelor - ergonomíaergonomie - descuentoscontare - espacio judicial europeospaţiu juridic european - zona verdezonă verde - ayuda comunitariaasistenţă comunitară - regiones de Españaregiuni ale Spaniei - especie protegidaspecii protejate - espionaje industrialspionaj industrial - ensayotestări industriale - prueba nuclearteste nucleare - ExtremaduraExtremadura - subvención complementaria de productosajutor suplimentar pentru produse - entidad financiera con estatuto especialinstituţii cu statut special - centro de enseñanzainstituţii de învăţământ - institución de utilidad públicainstituţie de utilitate publică - elaboración del presupuestostabilirea bugetului - establecimiento hospitalarioinstituţii medicale - establecimiento penitenciariopenitenciare - institución públicainstituţii publice - estaño, hojalatacositor, tablă - patrón de cambios-oroetalon aur-devize - ayuda de urgenciaasistenţă de urgenţă - estado de excepciónstare de excepţie - Estado del bienestarstat social - ayuda públicaajutor de stat - EtiopíaEtiopia - etnologíaetnologie - etiquetadoetichetare - estudio de viabilidadstudiu de fezabilitate - estudio de mercadostudiu de piaţă - estudio del trabajostudiul muncii - estudiante extranjerostudent străin - ayuda económicaajutor economic - eurocréditoeurocredit - eurodivisaeurodeviz - eurodólarEurodolar - euroemisiónEurobond - euromercadopiaţa Euro - eurocomunismoeurocomunism - EurocontrolEurocontrol - Euroderechadreapta europeană - EurogrupoEurogrup - ayuda en especieajutor în natură - Europa del NorteEuropa de Nord - Europa meridionalEuropa de Sud - Europa occidentalEuropa de Vest - europesca - interactividadacţiune interactivă - eutrofizacióneutrofizare - evaluación presupuestariaevaluare bugetară - evaluación de proyectosevaluarea proiectului - evaluación de recursosevaluarea resurselor - accidente nuclearaccident nuclear - evaluación tecnológicaevaluare tehnologică - evasión fiscalevaziune fiscală - examenexamen - excedente agrariosurplus agricol - exclusión del trato CEexcepţii de la normele comunitare - ejecución de proyectosmanagementul proiectelor - ejecución del presupuestoexecuţie bugetară - ejecución de sentenciaautoritatea lucrului judecat - exención de autorización de ententescutire de autorizaţie de practică restricţionată - exención arancelariascutire de taxe vamale - ejercicio presupuestarioan financiar - éxodo intelectualexodul creierelor - explotación agrariaholding agricol - explotación agraria estatalfermă de stat - explotación agraria mixtafermă mixtă - explotación de los maresexploatarea mărilor - explotación de recursosexploatarea resurselor - explotación agraria familiarfermă familială - explotación forestalholding forestier - explotación lecherafermă de lapte - explosivoexplozibil - exportaciónexport - exportación de capitalesexport de capital - expropiaciónexpropriere - ayuda multilateralajutor multilateral - expulsióndeportare - extraterritorialidadextrateritorialitate - extracción mineraminerit - extradiciónextrădare - extrema izquierdaextrema stângă - facturaciónfacturare - ayuda a fondo perdidoajutor nerambursabil - renta bajavenit mic - quiebrafaliment - régimen de explotaciónregim de exploatare agricolă - explotación directaagricultură individuală - explotación mixtaperioadă intermediară între poziţia de proprietar si cea de chiriaş al unei ferme - familia numerosafamilie numeroasă - parentesco de afinidadfamilie constituită prin căsătorie - OAAFAO - ayuda privadaajutor privat din partea bisericii, fundaţiilor, etc. - harina de cerealfăină de cereale - faunafaună - FECOMFondul European de Cooperare Monetară - ama de casacasnică - ayuda regionalasistenţă regională - migración femeninafemeie migrantă - FEOGAFondul European de Orientare şi Garantare Agricolă FEOGA - FEOGA Garantíasecţia de garantare FEOGA - FEOGA Orientaciónsecţia de orientare FEOGA - herradura, hierrofe, fier, număr atomic 26 - arrendamiento rústicoarendă - granja colectivafermă colectivă - granja pilotofermă model - transbordadorferibot - ayuda sanitariaasistenţă sanitară - FIABIFLA - fibra de maderafibră lemnoasă - fibra de vidriofibră de sticlă - fibra textilfibre textile - FIDFID - FIDAFondul Internaţional pentru Dezvoltare Agricolă - Fiji, FiyiFiji - fiebre aftosafebră aftoasă - ayuda sectorialajutor sectorial - alambresârmă - red de pescaplasă de pescuit - filial comúnfilială comună pentru mai multe întreprinderi - financiaciónfinanţare - financiación a corto plazofinanţare pe termen scurt - financiación a largo plazofinanţare pe termen lung - financiación a medio plazofinanţare pe termen mediu - financiación comunitariafinanţare comunitară - financiación compensatoriafinanţare compensatorie - financiación complementariafinanţare suplimentară - financiación de la ayudafinanţarea ajutorului - financiación de la industriaindustrie-finanţare - financiación de las exportacionesfinanţarea exportului - financiación de los partidospartide politice finanţare - financiación del presupuestofinanţare bugetară - financiación electoralfinanţarea alegerilor - financiación nacionalfinanţare naţională - finanzas internacionalesfinanţe internaţionale - hacienda localfinanţe locale - hacienda públicafinanţe publice - FinlandiaFinlanda - FioniaFunen - fiscalidadfiscalitate - UnicefUnicef - AIE OCDE - fijación de preciosfixarea preţurilor - fijación del salariostabilirea salariului - provincia de Flandes OccidentalProvincia Flandra Occidentală - provincia de Flandes OrientalProvincia Flandra Orientală - copo de cerealfulgi de cereale - florafloră - floriculturafloricultură - transporte de madera flotantetransport pe plută - flota aéreaflotă aeriană - OIEAAgenţia Internaţională pentru Energie Atomică - flota pesqueraflotă de pescuit - flota fluvialflotă fluvială - flota mercanteflotă comercială - fluctuación coyunturalfluctuaţii ciclice în economie - fluctuación de preciosfluctuaţia preţurilor - fluctuación económicafluctuaţie economică - fluctuación estructuralfluctuaţie structurală - flúorfluorină - FMIFMI - AISSAsociaţia Internaţională a Securităţii Sociale - FNUAPFondul Naţiunilor Unite pentru Activităţi Demografice - funcionario europeofuncţionar european - fondo costerofundul mării în zona litorală - fundaciónfundaţie - fondo CEfonduri Comunitatea Europeană - AjmánAdjman - fondo comúnfond comun - fondo de comerciofond de comerţ - FEDERFondul European Regional pentru Dezvoltare - activo circulantefond de rulment - Fondo Monetario EuropeoFondul Monetar European - fundiciónfontă - perforaciónforaj - perforación en el marforaj marin - monte protegidorezervaţie forestieră - monte altopădure din zona montană - monte bajopădure de arbuşti - bosque naturalpădure naturală - bosque plantadoplantaţie forestieră - formalidad aduaneraformalităţi vamale - formación de gestoresinstruire managerială - formación del profesoradoinstruirea profesorilor - formación de preciosformarea preţurilor - formación en el puesto de trabajoinstruire la locul de muncă - formación profesionalformare profesională - ajuste monetarioajustare monetară - proveedorfurnizori - suministro de documentosfurnizare de documente - costas judicialescheltuieli de judecată - gastos de escolaridadtaxă şcolară - gastos electoralescheltuieli electorale - gastos farmacéuticoscheltuieli pentru medicamente - DOM francesesDepartamentul pentru teritorii în afara Franţei metropolitane - PTU francesesTeritorii din afara Franţei metropolitane - regiones de Franciaregiuni ale Franţei - franquicia comercialfranciză - franquicia aduanerafranciză vamală - ALADIAsociaţia Latino-Americană de Comerţ Liber - fraude fiscalfraudă fiscală - FrederiksbergFrederiksberg - FrederiksborgFrederiksborg - presencia escolarfrecvenţă şcolară - Friul-Venecia JuliaFriuli-Venezia Giulia - FrisiaFriesland - quesobrânză - queso de pasta semidurabrânză semi-slabă - queso de pasta durabrânzeturi cu pastă dură - países de la ALADIŢări din America Latină - queso de pasta blandabrânză slabă - queso de pasta azulbrânză tip roquefort - queso de ovejabrănză de oaie - queso de cabra - queso de vaca - queso fundidobrânză prelucrată - queso frescobrânză proaspătă - industria queserafabrică de brânzeturi - fronterafrontieră - fruto de pepitasâmburele fructului - fruta frescafructe proaspete - fruto tropicalfructe tropicale - Fujaira - fusión de empresasfuziune - GalápagosGalapagos, Insulele - GaliciaGaliţia - GambiaGambia - garantíagaranţie - garantía de créditogaranţie de credit - garantía de la rentavenit garantat - garantía de inversionesprotecţia investiţiilor - guarda de niñosîngrijirea copiilor - GATTGATT - izquierda políticastânga politică - izquierdismostângism - gas de combustióngaze de ardere - gasoductoconducte de gaze naturale - alcohol químicoalcool chimic - congelación de tierrasnecultivarea pământului - ingeniería civilinginerie civilă - novillajuncă - geoquímicageochimie - geografía económicageografie economică - geografía políticageopolitică - geofísicageofizică - gerontologíagerontologie - gestiónmanagement - gestión contablegestiune contabilă - gestión empresarialmanagementul afacerilor - gestión del espaciogestionarea mediului înconjurător - gestión de residuosmanagementul deşeurilor - gestión de la pescamanagementul pescuitului - gestión de recursosmanagementul resurselor - gestión de materialeslogistică - alcoholismoalcoolism - administración del personalmanagementul resurselor umane - gestión financieramanagement financiar - gestión de previsiónmanagementul planificării - GibraltarGibraltar - hielogheaţă - glucosaglucoză - golfogolf - Gobiernoguvern - gobierno en el exilio - gobierno insurreccionalguvern insurecţional - grasa alimenticiagrăsimi alimentare - grasa industrialgrăsimi industriale - AlentejoAlentejo - gran empresaîntreprinderi mari - gran explotaciónexploataţie agricolă mare - Grandes AntillasAntilele Mari - gratuidad de la sanidadîngrijire medicală gratuită - GreciaGrecia - Grecia centralGrecia Centrală - regiones de Greciaregiuni ale Greciei - GranadaGrenada - AlgarbeAlgarve - GroenlandiaGroenlanda - GroningaGroningen - Grupo AndinoGrupul Andin - países del Grupo AndinoŢări din Grupul Andin - grupo de interésgrup de interese - grupo de empresasgrup de companii - Grupo de los DiezGrupul celor 10 - Acuerdo ADRAcord European privind Transportul Rutier Internaţional al Produselor Periculoase - ArgeliaAlgeria - grupo parlamentariogrup parlamentar politic - movimiento pro derechos humanosmişcări în favoarea drepturilor omului - cooperativa de compragrup de cumpărători - grupo de interés económicogrup de interese economice - agrupación de productores agrariosgrup de producători - grupo étnicogrup etnic - algaalgă - grupo lingüísticogrup lingvisitic - grañóncrupe - GuadalupeGuadelupe - GuatemalaGuatemala - GueldresGelderland - guerra de independenciarăzboi de independenţă - guerra fronterizarăzboi de frontieră - guerra nuclearrăzboi nuclear - GuineaGuinea - Guinea-BissauGuinea-bissau - Guinea EcuatorialGuineea Ecuatorială - GuyanaGuyana - Guyana FrancesaGuiana Franceză - hábitathabitat - hábitat ruralhabitat rural - hábitat urbanohabitat urban - alimento para el ganadohrană pentru animale - hábito de compraobişnuinţa de a cumpăra - provincia de HenaoProvincia Hainaul - HaitíHaiti - HamburgoHamburg - armonización aduaneraarmonizare vamală - alimento industrialalimente industriale - armonización fiscalarmonizare fiscală - Alta NormandíaNormandia Superioară - Burkina FasoBurkina Faso - HawaiHawai - HesseHessen - alimento para niñosalimente pentru copii - horario de veranoora de vară - turno de preguntastimp alocat pentru întrebări - hora extraordinariatimp de lucru suplimentar - historiaistorie - histologíahistologie - holdingholding - Holanda meridionalOlanda de Sud - Holanda septentrionalOlanda de Nord - alimento preparadoalimente preparate - homicidioomucidere - homologaciónomologare - HondurasHonduras - HungríaUngaria - establecimiento psiquiátricospital de psihiatrie - horario de trabajoprogram de lucru - alimento transformadoalimente prelucrate - horario flexibleprogram de lucru flexibil - horticulturahorticultură - aceite de origen animaluleiuri animale - aceite de cacahueteulei de arahide - aceite de olivaulei de măsline - aceite de pescadoulei de peşte - aceite pesadouleiuri grele - aceite mineralulei mineral - nutriciónalimentaţie - aceite usadoulei uzat - aceite vegetalulei vegetal - almazarapresă de uleiuri - agente judicialportărel - humanización del trabajoumanizarea muncii - hidrógenohidrogen - hidrogeologíahidrogeologie - alimentación animalalimentaţia animalelor - hidrologíahidrologie - higiene alimentariaigienă alimentară - sanidad laboraligiena muncii - hipotecaipotecă - ideología políticaideologie politică - Acuerdo AETRConvenţia Europeană privind Transporturile Rutiere - alimentación humanaalimentaţie umană - ñameignam - IIPEInstitutul Internaţional pentru Planificarea Învăţământului - islainsulă - Isla de FranciaIle de France - isla GuamGuam - islas AnglonormandasInsulele Channel - islas CaimanesInsulele Cayman - islas CarolinasInsulele Caroline - islas de BarloventoInsulele Windward - islas FeroeInsulele Feroe - Islas JónicasInsulele Ioniene - islas MarianasInsulele Mariane - islas de SotaventoInsulele Leeward - islas Turcas y CaicosInsulele Turks şi Caicos - islas VírgenesInsulele Virgine - reducción de la deudareducerea datoriilor - registro de sociedad mercantilregistrul comerţului - inmunidad parlamentariaimunitate parlamentară - inmunologíaimunologie - impacto publicitarioimpact publicitar - implantación de actividadsediul firmei - Alemania RDRepublica Democrată Germania - importaciónimport - impuesto comunitarioimpozit pe salariu al angajaţilor instituţiilor comunitare - impuesto sobre la renta de las personas físicasimpozit pe venitul personal - impuesto directoimpozit direct - contribución territorialimpozit pe proprietate - impuesto globalimpozit global - impuesto indirectoimpozit indirect, taxă indirectă - impuesto nacionalimpozit naţional - impuesto realimpozit real - impuesto sobre el consumoimpozit pe consum - impuesto sobre el patrimonioimpozit pe avere - impuesto de plusvalíaimpozit pe plus valoare - impuesto sobre transmisiones patrimonialesimpozit pe transfer patrimonial - impuesto sobre el capitalimpozit pe capital - impuesto sobre la rentaimpozit pe venit - impuesto sobre las rentas del capitalimpozit pe venitul din capital - regiones de Alemaniaregiuni ale Germaniei - impuesto sobre los salariosimpozit pe salariu - impuesto sobre sociedadesimpozit corporativ - imprentatipografie - imputación contableimputare contabilă - incapacidad laboralincapacitate de muncă - incendioincendiu - incompatibilidadincompatibilitate - IncotermsIncoterms termenii internaţionali de comerţ - IndiaIndia - indemnizaciónindemnizaţie - indemnización del segurodespăgubiri în asigurări - subsidio de instalaciónindemnizaţie de instalare - indemnización por despidocompensaţie pentru concediere - asignación parlamentariaindemnizaţie parlamentară - independencia económicaindependenţă economică - independencia nacionalindependenţă naţională - independencia tecnológicaindependenţă tehnologică - indización de preciosindexarea preţurilor - indización de salariosindexarea salariilor - indización documentalindexarea documentelor - indicador de divergenciaindicator de divergenţă - indicador económicoindicator economic - indicador socialindicator social - índice de preciosnivelul preţurilor - IndonesiaIndonezia - industria aeronáuticaindustria aeronautică - industria aeroespacialindustria aerospaţială - alianza electoralalianţe electorale - industria alimentariaindustria alimentară - industria del automóvilindustria de automobile - industria químicaindustria chimică - Hollywood, industria cinematográficaindustria cinematografică - industria culturalindustrie culturală - industria de armamentosindustria de armament - industria audiovisual - industria de la informaciónindustria informaţiei - prestación complementariabeneficiu suplimentar - industria de la comunicaciónindustria comunicaţiilor - industria de máquinas-herramientaindustria maşinilor-unelte - industria pesqueraindustria peştelui - industria cárnicaindustria prelucrării cărnii - industria de pasta y papelindustria celulozei şi hârtiei - industria puntaindustrie de înaltă tehnologie - industria de transformaciónindustrie prelucrătoare - industria de bebidasindustria băuturilor - acuerdo marcoacord cadru - asignación por estudiosbursă de studii - industria de colorantesindustria coloranţilor - industria de abonosindustria îngrăşămintelor - industria de materias plásticasindustria materialelor plastice - industria de serviciosindustria serviciilor - industria de telecomunicacionesindustria telecomunicaţiilor - industria de la maderaindustria lemnului - industria del cauchoindustria cauciucului - industria del cueroindustria pieilor şi blănurilor - indemnización por fallecimientoajutor de deces - industria del fríoindustria aparatelor frigorifice - industria del jugueteindustria jucăriilor - industria del libroindustria cărţii - industria del muebleindustria mobilei - industria azucareraindustria zahărului - industria del vidrioindustria sticlei - industria de la confecciónindustria confecţiilor - industria del vacíoindustria ambalării în vid - prestación por maternidadalocaţie pentru maternitate - industria electrónicaindustria electronică - industria electrotécnicaindustria electrotehnică - industria exportadoraindustria exporturilor - industria relojeraindustria pentru orologii şi ceasornice - industria hoteleraindustria hotelieră - industria informáticaindustria tehnologiei informatice - industria lácteaindustria laptelui - industria ligeraindustria uşoară - asignación de recursosalocare resurse - industria mecánicaindustria mecanică - industria mineraindustrie minieră - industria nuclearindustrie nucleară - industria ópticaindustrie optică - industria farmacéuticaindustria farmaceutică - industria fotográficaindustria fotografiei - industria siderúrgicaindustria siderurgică - desigualdad socialinechitate socială - inflacióninflaţie - información comercialinformaţie comercială - información de los trabajadoresinformarea salariatului - información al consumidorinformarea consumatorilor - informática de gestióninformatică de gestiune - informática documentalstocarea şi regăsirea informaţiei - informática industrialprocesarea industrială a datelor - AlsaciaAlsacia - informática médicainformatică medicală - infraccióninfracţiuni - infraestructura industrialinfrastructură industrială - ingenieroinginer - injerenciaamestec în treburile altui stat - alternancia políticaalternanţă politică - iniciativa legislativainiţiativă legislativă - innovacióninovaţie - insumisióninsubordonare - inspección de alimentosinspecţie alimentară - inspección escolarinspecţie şcolară - inspección veterinariainspecţie veterinară - aluminioaluminiu - instalación portuariainstalaţii portuare - instancia de controlorgan de control - ISEInstitutul European al Sindicatelor - institución ACP-CEinstituţie ACP-EC - institución comunitariainstituţii din Uniunea Europeană - institución financierainstituţii financiare - institución políticainstituţii politice - institución religiosainstituţii religioase - organismo especializado de la ONUinstituţii specializate ONU - mejora del hábitatmodernizarea locuinţei - instrucción del sumarioanchetă judiciară - instrumento de músicainstrumente muzicale - instrumento financiero comunitarioinstrumente financiare comunitare - INTALInstitutul de Integrare pentru America Latină - integración de los migrantesintegrarea emigranţilor - integración económicaintegrare economică - integración europeaintegrare europeană - mejora de la producciónîmbunătăţirea producţiei - integración monetariaintegrare monetară - integración políticaintegrare politică - integración regionalintegrare regională - integración socialintegrare socială - intención de votointenţii de vot - interdependencia económicainterdependenţă economică - prohibición profesionalinterdicţie profesională - acuerdo CEacorduri ale Comunităţii Europene - mejora de las plantasîngrijirea plantelor - interésdobândă - intermediario comercialintermediere comercială - Internacional ObreraInternaţionala Muncitorească - Internacional SocialistaInternaţionala Socialistă - internamiento psiquiátricointernare la psihiatrie - interpelación parlamentariainterpelare parlamentară - mejora del sueloameliorarea solului - interpretación del derechointerpretarea dreptului - intervención financieraintervenţie financiară - intervención en el mercadointervenţie pe piaţă - invencióninvenţie - inversión en el extranjeroinvestiţii în străinătate - inversión comunitariainvestiţii comunitare - inversión directainvestiţii directe - inversión extranjerainvestiţii străine - inversión industrialinvestiţii industriale - inversión internacionalinvestiţii internaţionale - inversión privadainvestiţii private - inversión públicainvestiţii publice - inversión regionalinvestiţii regionale - inviolabilidad del domicilioviolare de domiciliu - iodoiod - IrakIrak - IránIran - Irian JayaIrian Jaya - ordenación del horario de trabajoorganizarea timpului de muncă - Irlanda del NorteIrlanda de Nord - regiones de Irlandaregiuni ale Irlandei - UNRISDInstitutul de Cercetare al Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare Socială - Islanda - ISOISO - isoglucosaizoglucoză - aislanteizolant - ordenación forestaldezvoltare forestieră - aislamiento del edificioizolaţii în construcţii - aislamiento acústicoizolaţie fonică - aislamiento térmicoizolaţie termică - aislacionismoizolaţionism - IsraelIsrael - ItaliaItalia - regiones de Italiaregiuni ale Italiei - barbechoteren în asolament - JamaicaJamaica - ordenación hidráulicalucrări hidraulice - huerto familiargrădinărit - JavaJava - juego de azarjocuri de noroc - joventineri - trabajador jovenmuncitor tânăr - juegos olímpicosjocuri olimpice - Joint European TorusTorus European Comun - JordaniaIordania - Boletín Oficialmonitor oficial - ordenación hidroagrícolaadministrarea apei în agricultură - jornada intensivazi de lucru continuă - judaísmoiudaism - juezjudecător - sentenciahotărâre judecătorească - jurisdicción contencioso-administrativacurte administrativă - jurisdicción civiltribunal pentru jurisdicţie civilă - jurisdicción de excepcióncurte cu jurisdicţie specială - desarrollo ruraldezvoltare rurală - jurisdicción judicialorganizare judecătorească - jurisdicción militartribunal militar - jurisdicción penaltribunal penal - jurisdicción de menorestribunal pentru minori - jurisdicción socialtribunal social - jurisdicción superiorCurte Supremă de Justiţie - multaamendă - jurisprudencia - jurisprudencia CE - zumo de frutasuc de fructe - jugo de legumbres y hortalizassuc de legume - CamboyaCambodgia - miraguanocapoc - KeniaKenya - enmiendaamendament - KiribatiKiribati - KuwaitKuwait - La ReuniónReunion - marca de calidadmarcă de calitate - lactosalactoză - lechelapte - leche de consumolapte de băut - leche crudalapte neprelucrat - leche descremadalapte degresat - leche enteralapte integral - leche fermentadalapte fermentat - leche homogeneizadalapte omogenizat - leche pasteurizadalapte pasteurizat - leche esterilizadalapte sterilizat - abono del suelofertilizarea solului - lanzamiento de un productolansarea unui produs - Estado federado - lengua maternalimbă maternă - LaosLaos - conejoiepure - LacioLazio - AméricaAmerica - legalidadlegalitate - legislaciónlegislaţie - legislación alimentarialegislaţie privind alimentele - legislación antidumpinglegislaţie antidumping - legislación antitrustlegislaţie antitrust - legislación delegadadelegare legislativă - legislación farmacéuticalegislaţie farmaceutică - legislación fitosanitarialegislaţie fitosanitară - legislación sanitarialegislaţie sanitară - legislación escolarlegislaţie şcolară - legislación veterinarialegislaţie veterinară - legislaturalegislatură - legumbre de bulbobulb vegetal - legumbre de hojalegume cu frunze - legumbre de frutoprodus vegetal - América CentralAmerica Centrală - legumbre de raízlegume rădăcionoase - legumbre frescalegume proaspete - LeinsterLeinster - LesothoLesotho - leucosis animalleucoză animală - LíbanoLiban - liberación de los intercambiosliberalizarea comerţului - LiberiaLiberia - libertad de asociaciónlibertate de asociere - libertad de opiniónlibertate de opinie - libertad de informaciónlibertatea de comunicare - libertad de prensalibertatea presei - libertad de navegaciónlibertatea navigaţiei - libertad de reuniónlibertatea de asociere - libertad de comerciolibertatea comerţului - libertad religiosalibertate religioasă - libreríalibrărie - libre circulación de capitaleslibera circulaţie a capitalului - libre circulación de mercancíaslibera circulaţie a mărfurilor - libre circulación de personaslibera circulaţie a persoanelor - libre circulación de trabajadoreslibera circulaţie a forţei de muncă - libre competenciaconcurenţă liberă - libre disposición de la propia personalibertatea de autodeterminare - libre prácticacirculaţie vamală liberă - libre prestación de servicioslibertatea de a oferi servicii - LibiaLibia - licencia de patentelicenţă pentru brevet - licencia comerciallicenţă comercială - licencia de exportaciónlicenţă de export - amiantoazbest - licencia de importaciónlicenţă de import - licencia de transportelicenţă de transport - despidoconcediere - despido colectivoconcediere colectivă - despido por causas económicasconcediere din motive economice - LiechtensteinLiechtenstein - corchodop de plută - provincia de LiejaProvincia Liege - lugar de pescapescuit - lugar de trabajoloc de muncă - almidónamidon - línea de transportelinii de transport - lignitolignit - Liga ÁrabeLiga Arabă - países de la Liga Árabestat din Liga Arabă - LiguriaLiguria - LimburgoLimburg - provincia de Limburgo BelgaProvincia Limburg - limitación de comercializaciónrestricţie de comercializare - acuerdo de asociaciónacord de asociere - bebida gaseosabăuturi gazoase - LemosínLimousin - linoin - lino oleaginososeminţe de in - lingotelingou - lingüísticalingvistică - licorlichior - liquidación de sociedad mercantillichidare judiciară - amortizaciónamortizare - liquidación de bieneslichidarea bunurilor - liquidación de gastosdecontarea cheltuielilor - liquidezlichiditate monetară - liquidez internacionallichidităţi internaţionale - lista cerradalistă electorală fixă - literaturaliteratură - literatura grisdocumente nepublicate - amortización de la deudaachitare datorie publică - entregalivrare - localización de la energíalocalizarea surselor de energie - localización de la producciónlocalizarea producţiei agricole - arrendamiento inmobiliarioleasing imobiliar - arrendamiento financierovânzare în rate - cierre patronalînchiderea întreprinderii - vivienda colectivabloc de locuinţe - vivienda individuallocuinţă unifamilială - vivienda insalubre - vivienda sociallocuinţă socială - softwaresoftware - leylegi - ley de baseslege cadru - ociotimp liber - LombardíaLombardia - LorenaLorena - alquiler moderadochirie moderată - lubricantelubrifianţi - ludotecabibliotecă ludică - lucha contra incendiosprotecţie contra incendiilor - lucha contra la contaminaciónmăsuri pentru controlul poluării - lucha contra el crimenlupta împotriva criminalităţii - lucha contra el despilfarrolupta împotriva risipirii resurselor - lucha de clasesluptă de clasă - análisis de coste-beneficioanaliza cost-beneficiu - Luxemburg - provincia de Luxemburgo BelgaProvincia Luxemburg - alfalfalucernă - liofilizaciónuscare prin congelare - máquinamaşinărie - máquina agrícolamaşini agricole - máquina de oficinaechipament de birou - análisis de coste-eficaciaanaliza eficacităţii costurilor - máquina cosechadoracombină agricolă - máquina hidráulicainstalaţii hidraulice - máquina neumáticaunelte pneumatice - máquina textilutilaje folosite în industria textilă - MashrekMashreq - macroeconomíamacroeconomie - MadeiraMadera - análisis de input-outputanaliza economică a intrărilor-ieşirilor - gran superficie comercialsupermarket - casa de descuentomagazin cu mărfuri la preţ redus - MagrebMaghreb - magnesiomagneziu - mano de obra agrícolaforţă de muncă în agricultură - mano de obra familiarmănă de lucru familială - análisis del aguaanaliza apei - mantenimiento del empleopăstrarea locului de muncă - mantenimiento de la pazmenţinerea păcii - mayoría absolutamajoritate absolută - mayoría de edad civilmajoritate civilă - mayoría de votosvot majoritar - mayoría políticamajoritate politică - mayoría cualificadamajoritate calificată - mayoría silenciosamajoritate tăcută - análisis de la informaciónanaliza informaţiei - mayoría simplemajoritate simplă - enfermedad animalbolile animalelor - enfermedad de las vías respiratoriasboli respiratorii - enfermedad cardiovascularboli cardiovasculare - enfermedad endémicaboli endemice - enfermedad infecciosaboli contagioase - enfermedad profesionalboli profesionale - enfermedad tropicalboli tropicale - enfermedad vegetalbolile plantelor - descontento juveniltulburări afective la tineri - Malasia OccidentalPeninsula Malaysia - MalawiMalawi - MalasiaMalaysia - MaldivasMaldive - MaliMali - MalvinasFalkland, Insulele - maltamalţ - análisis demográficoanaliză demografică - Malta - canal de la ManchaCanalul Mânecii - mandato electoralmandat electoral - manganesomangan - manifestación culturaleveniment cultural - análisis de balancesanaliza bilanţului - peónmuncitor necalificat - libro escolarmanuale şcolare - maoísmomaoism - mercado a plazopiaţă pentru contracte cu livrare viitoare - mercado agrariopiaţă agricolă - mercado agrario comunitariopiaţă agricolă comunitară - mercado al contadopiaţă cu plata pe loc - análisis de costesanaliza costurilor - mercado comúnpiaţă comună - Mercado Común ÁrabePiaţa Arabă Comună - países del Mercado Común ÁrabePiaţa Comună a Ţărilor Arabe - mercado comunitariopiaţă comunitară - contrato de suministroscontract de furnizare - contratación directacontract negociat - contrato de obraspiata locurilor de muncă - mercado de divisaspiaţă de schimb valutară - análisis económicoanaliză economică - mercado de productos básicosfacilităţi de piaţă - mercado laboralpiaţa muncii - mercado exteriorpiaţă externă - mercado de la propiedad rústica y urbanapiaţă imobiliară - mercado interiorpiaţă internă - mercado internacionalpiaţă internaţională - mercado librepiaţă deschisă - mercado monetariopiaţă monetară - contratación administrativacontract public - análisis financieroanaliză financiară - mercado reglamentadopiaţă oficială - margarinamargarină - margen de fluctuaciónmarjă de fluctuaţie - exclusión socialmarginalizare socială - matrimoniocăsătorie - MarruecosMaroc - análisis sociológicoanaliză socială - MartinicaMartinica - marxismomarxism - masa presupuestariamasă bugetară - masa monetariamasă monetară - material refractariomateriale rezistente la căldură - material de alumbradoechipament de iluminat - equipo de construcciónechipamente pentru construcţii - material de perforación profundaechipament de foraj - material de elevaciónmacarale - material eléctricoechipament electric - material mecánicoechipament mecanic - matemáticasmatematică - materia grasa de la lechematerii grase din lapte - materia plásticamateriale plastice - ANASEASEAN - materia primamaterie primă - materia radiactivasubstanţe radioactive - Islas Mauricio, MauricioMauritius - MauritaniaMauritania - MayotteMayotte - países del MCCAţări membre ale Pieţei Comune Central Americane - mecánica de precisiónmecanică fină - mecánica generalmecanică generală - países de la ANASEţări ASEAN - mecanizaciónmecanizare - mecanización agrariamecanizarea agriculturii - mecanismo de intervención monetariamecanism de intervenţie monetară - mecanismo de apoyomecanism de susţinere - medicina escolarmedicină şcolară - medicina veterinariamedicină veterinară - sacrificio de animalestăierea animalelor - Acuerdo de Bretton WoodsAcordul Bretton Woods - anatomíaanatomie - MelanesiaMelanezia - melazamelasă - hogar agrícolagospodărie agricolă - mensualizaciónplăţi lunare - carpinteríaatelier de tâmplărie - carpintería metálicapiesă de metal - mar BálticoMarea Baltică - mar de IrlandaMarea Irlandei - AndalucíaAndaluzia - AndorraAndorra - mar de NoruegaMarea Norvegiei - mar del NorteMarea Nordului - anhídridoanhidridă - mar MediterráneoMarea Mediterană - mercuriomercur - medida de efecto equivalentemăsură cu efect echivalent - metal ferrosometale feroase - metal pesadometale grele - metal no ferrosometale neferoase - metal preciosometale preţioase - metaloidemetaloid - animal de matanzaanimal pentru tăiere - pulvimetalurgiametalurgia pulberilor - aparceríaarendare parţială a pământului - tranquillónnutreţuri combinate - meteorologíameteorologie - método de investigaciónmetodă de cercetare - método estadísticometode statistice - metrologíametrologie - animal de granjaanimal de fermă - MéxicoMexic - MezzogiornoMezzogiorno - microeconomía - microformamicrodocument - MicronesiaMicronezia - Midlands del EsteMidlands de Est - Midlands del OesteWest Midlands - animal de tiroanimal de tracţiune - migraciónmigraţie - migración pendularmigraţie alternativă - migración de retornorepatriere - migración familiarmigraţia familiei - migración forzosamigraţie forţată - migración fronterizamigraţie de frontieră - migración ilegalmigraţie ilegală - migración interiormigraţie internă - migración interurbana - acuerdo de compensaciónacord de decontare clearing - animal domésticoanimal domestic - migración intraurbana - migración comunitariamigraţie comunitară - migración profesionalmigraţie profesională - migración ruralmigraţie rurală - migración rural-urbanamigraţie sat-oraş - migración de temporadamigraţie sezonieră - entorno laboralmediu de lucru - medio escolarmediu şcolar - militante políticoactivist politic - animal reproductoranimal pentru reproducere - militarización del espaciomilitarizarea spaţiului - militarismomilitarism - mijomei - mineral de hierrominereu de fier - mineral no ferrosominereu neferos - mineral no metálicominereu nemetalic - mineralogíamineralogie - animal vivoanimal viu - ministerio fiscalMinisterul Public - ministrominiştri - minoría de edad civilvârsta copilăriei - minoría nacionalminorităţi naţionale - minoría sexualminoritate sexuală - mobiliario metálicoconfecţii metalice - movilidad de la mano de obraflexibilitatea cererii de muncă faţă de ofertă - movilidad territorialmobilitatea proprietarilor de terenuri - movilidad geográficamobilitate geografică - movilidad de residenciamobilitate rezidenţială - movilidad escolarmobilitate şcolară - modo de financiaciónmodalitate de finanţare - sistema de votaciónsistem de vot - forma de transportetipuri de transport - modelo económicomodel economic - modernización de la empresamodernizarea întreprinderii - modernización industrialmodernizarea industriei - modernización de la explotación agrariamodernizarea fermelor agricole - modificación presupuestariarectificare bugetară - MoliseMolise - moluscomoluşte - anuarioanuar - MolucasMoluccas - molibdenomolibden - monarquía parlamentariamonarhie constituţională - mundialismomondializare - MongoliaMongolia - moneda de reservamonedă de rezervă - dinero electrónicotransfer electronic de valori - moneda internacionalmonedă de schimb internaţional - moneda nacionalmonedă naţională - dinero bancariodepozit monetar - unicameralismoparlament unicameral - monocraciamonocraţie - monografíamonografie - monopoliomonopol - monopolio de compramonopol de cumpărare - monopolio del Estadomonopol de stat - monopolio de importaciónmonopolul importurilor - AntártidaAntarctica - monopolio de la informaciónmonopol informaţional - monopolio fiscalmonopol fiscal - MontserratMontserrat - montañamunte - montante compensatorio monetariosumă monetară compensatorie în agricultură - moral públicamorală publică - mortalidadmortalitate - mortalidad infantilmortalitate infantilă - mortalidad profesionalmortalitate profesională - motivación del consumidormotivarea consumatorilor - antibióticoantibiotic - motivación políticamotivaţie politică - movimiento autonomistamişcare autonomă - movimiento contra el racismomişcare anti-rasistă - movimientos de opinióncurent de opinie - movimiento de capitalesmişcare de capital - movimiento feministamişcare feministă - movimiento juvenilmişcare de tineret - movimiento de liberación nacionalmişcare de eliberare naţională - acuerdo de complementariedadconvenţie complementară - movimiento ecologistamişcare ecologică - movimiento europeomişcare europeană - movimiento campesinomişcare ţărănească - movimiento socialmişcare socială - medio de comunicaciónmijloc de comunicare - medio de comunicación de masasmass-media - medio de producción agrícolatehnologie agricolă - medio de transportemijloace de transport - mediana empresaîntreprinderi medii - explotación medianaexploataţie agricolă de dimensiuni medii - MozambiqueMozambic - multipartidismopluripartidism - MunsterMunster - museomuzeu - Antillas InglesasIndiile de Vest Britanice - cultivo de setascultivarea ciupercilor - NAFOOganizaţia de Pescuit Nord-Vest-Atlantică - NamibiaNamibia - provincia de NamurProvincia Namur - natalidadnatalitate - nacionalsocialismonaţional socialism - nacionalizaciónnaţionalizare - Antillas FrancesasIndiile de Vest Franceze - nacionalismonaţionalism - nacionalidad de las personas jurídicasnaţionalitatea persoanei juridice - NauruNauru - NavarraNavarra - circulación aéreatrafic aerian - navegación fluvialnavigaţie fluvială - navegación marítimanavigaţie maritimă - Antillas HolandesasAntilele Olandeze - carguerocargou - buque portabarcazasbarjă transportoare - negociación colectivanegociere colectivă - Ronda TokioRunda Tokyo - Ronda DillonRunda Dillon - Ronda KennedyRunda Kennedy - negociación arancelarianegocieri tarifare - antisemitismoantisemitism - neutralidadneutralitate - NICinstrument comunitar nou - NicaraguaNicaragua - níquelnichel - NígerNiger - nivel de enseñanzanivel de şcolarizare - grado de contaminacióngrad de poluare - provincia de AmberesProvincia Anvers - nivel sonoronivel de zgomot - nuez de palmanucă de palmier - nomadismonomadism - nomenclatura presupuestariaclasificare bugetară - nomenclatura de los productos agrícolasnomenclatorul produselor agricole - nomenclatura arancelarianomenclator de tarife - ANZUSAnzus - no alineamientonealiniere - no agrupadoparlamentar independent - no violencianeviolenţă, nonviolenţă - NordjyllandIutlanda de Nord - normalizaciónstandardizare - normastandard - norma alimentariastandard de hrană - países del ANZUSţări membre ANZUS - norma biológicastandard biologic - norma de comercializaciónnorme de comercializare - norma de trabajostandard de muncă - norma socialnormă socială - apartheidapartheid - nuevo orden económiconoua ordine economică - Nueva CaledoniaNoua Caledonie - Nueva ZelandaNoua Zeelandă - nulidad de la eleccióninvalidarea alegerilor - nupcialidadstatistica căsătoriilor - OIACOrganizaţia Internaţională a Aviaţiei Civile - OAPOrganizaţia Asiatică pentru Productivitate - acuerdo de cooperaciónacord de cooperare - objeción de concienciaobiecţie de conştiinţă la serviciu militar - obligación de alimentosobligaţie de întreţinere - obligación de no competenciaclauză de neconcurenţă - obstáculo al desarrollopiedici în calea dezvoltării - OCAMOCAM - países de la OCAM - OCDEOCDE - países de la OCDEŢări din Cadrul Organizaţiei de Cooperare şi Dezvoltare Economică - océano AntárticoOceanul Antarctic - océano ÁrticoOceanul Arctic - océano AtlánticoOceanul Atlantic - océano ÍndicoOceanul Indian - océano PacíficoOceanul Pacific - OceaníaOceania - oceanografíaoceanografie - apiculturaapicultură - ODECAOrganizaţia Statelor Americii Centrale - países de la ODECAţări din America Centrală - OEAOrganizaţia Statelor Americane - países de la OEAţări aparţinând Organizaţiei Statelor Americane - Oest for Storebaelt - obra de arteopere de artă - EPOOficiul European pentru Invenţii - aparato de grabaciónechipament de înregistrare - oferta de empleoofertă de locuri de muncă - oferta energéticaenergie disponibilă - oferta y demandacerere şi ofertă - OITOIM - oleiculturacultivarea măslinilor - oligoelementooligoelement - oligopoliooligopol - oligopsoniooligopsonie - aceitunamăsline - OLPOrganizaţia pentru Eliberarea Palestinei - OmánOman - UmbríaUmbria - Defensor del Pueblo CEAvocatul Poporului Comunitatea Europeană - OMIOrganizaţia Maritimă Internaţională - OMMOrganizaţia Mondială de Meteorologie - OMPIOrganizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale - ONUDIONUDI - OPAEPOrganizaţia Ţărilor Arabe Exportatoare de Petrol - OPEPOPEC - países de la OPEPţări membre OPEC - actividad bancariaactivitate bancară - operación bursátiltranzacţie bursieră - operación de cambiotranzacţie valutară - opinión públicaopinie publică, vox populi - OPOCEOficiul pentru Publicaţiile Oficiale ale CE - disidenteopoziţie - oposición políticaopoziţie politică - ordenanzaordonanţă - aparato de mediciónechipament de măsură - orden públicoordine publică - órgano comunitario - organigrama - organización administrativastructură administrativă - organización africanaorganizaţii africane - organización afroasiáticaorganizaţii africano-asiatice - aparato de precisióninstrumente de precizie - organización americanaorganizaţii americane - organización árabeorganizaţii arabe - organización asiáticaorganizaţii din Asia - organización común de mercadoorganizarea comună a pieţei - organización culturalorganizaţii culturale - organización de la enseñanzaorganizarea învăţământului - aparato de radioechipament radio - organización de la producciónorganizarea producţiei - organización de las profesionesorganizarea profesiei - ONUONU - organización de los partidosorganizarea partidelor politice - organización de los transportesorganizarea transportului - organización del mercadoorganizarea pieţei - Organización del Tratado de VarsoviaOrganizaţia Pactului de la Varşovia - organización del trabajoorganizarea muncii - aparato de televisiónechipament de televiziune - organización electoralorganizarea alegerilor - organización europeaOrganizaţii Europene - organización intergubernamentalorganizaţii interguvernamentale - organización internacionalorganizaţii internaţionale - organización latinoamericanaorganizaţii din America Latină - organización no gubernamentalorganizaţii neguvernamentale - aparato electrónicodispozitiv electronic - cebadaorz - orientación agrariaorientare agricolă - orientación escolarorientare şcolară - EUROSTATEUROSTAT - países de la OTANţări membre NATO - OTASEOrganizaţia Tratatului Asiei de Sud-Est - Unión AfricanaUniunea Africană - apero de labranzaunelte agricole - herramienta de bricolajeunelte de mână - obrero cualificadopersonal calificat - OverijselOverijssel - ovinooaie - producto derivado del huevoproduse din ou - oxígenooxigen - pagoplăţi - pago por adelantadoplăţi în avans - licitaciónlicitaţie - pago internacionalplăţi internaţionale - pago intracomunitarioplăţi intra-comunitare - panpâine - PakistánPakistan - panachagevot combinat - PanamáPanama - cesta de monedascoş monetar - panificaciónpanificaţie - aplicabilidad directaaplicabilitate directă a actelor comunitare - papel - Papua-Nueva GuineaPapua Noua Guinee - parafiscalidadparafiscalitate - ParaguayParaguay - parasitologíaparazitologie - parque móvilparc de maşini - material móvil ferroviariomaterial rulant - parque nacionalparc naţional - aplicación de la leyaplicarea legii - madre soltera, padre soltero, progenitor no casadopărinte singur - parentescorudenie - paridad de cambioparitate de schimb valutar - paridad de poder adquisitivoparitatea puterii de cumpărare - ParlamentoParlament - Parlamento nacionalparlament naţional - Parlamento regionalparlament regional - parlamentarioparlamentar - aplicación del Derecho comunitarioimplementarea naţională a dreptului comunitar - división de la propiedaddivizarea proprietăţii - partido comunistapartide comuniste - partido conservadorpartide conservatoare - partido democristianopartide creştin democrate - partido ecologistapartide ecologiste - partido europeopartide europene - aplicación solarutilizarea energiei solare - partido liberalpartide liberale - partido socialdemócratapartide social democrate - partido socialistapartide socialiste - partido laboristapartide muncitoreşti - régimen de partido únicounipartidism - participación de la mujerparticiparea femeilor - participación de los trabajadoresparticiparea salariaţilor - calificación del personalevaluarea personalului - participación electoralparticipare electorală - participación políticaparticipare politică - participación socialparticipare socială - pasaportepaşaport - pasaporte europeopaşaport european - pasteurizaciónpasteurizare - acuerdo de libre comercioacord de comerţ liber - patrimonio culturalpatrimoniu cultural - organización patronalpatronat - empobrecimientopauperizare - pobrezasărăcie - bandera de barcopavilion de navigaţie - bandera de convenienciapavilion de complezenţă - aprendizaje profesionalucenicie la locul de muncă - país asociadoţări asociate - Países BajosOlanda - PTU de los Países BajosTeritoriile Olandeze - regiones de los Países Bajosregiuni ale Olandei - País VascoŢara Bascilor - Gales, País de GalesŢara Galilor - País del LoiraRegiunea Loarei - país donanteţară donatoare - país en desarrolloţări în curs de dezvoltare - países y territorios de ultramarţări şi teritorii stăine de peste mări - país miembroţări membre - país menos desarrolladoţări mai puţin dezvoltate - país terceroţări din Lumea a treia - suministro de armasfurnizarea de armament - pesca de bajurapescuit de coastă - pesca de agua dulcepescuit în apă dulce - pesca de alturapescuit în ape adânci - pesca marítimapescuit în mare - pesca rechazadapeşte returnat - pesca tradicionalpescuit tradiţional - abastecimiento energéticofurnizarea de energie - nueva pedagogíametode noi de învăţare - PeloponesoPeloponez - barcaza, bombo, chalana, chata, embarcación de fondo plano, gabarra, garandumba, lancha, lancha a remolque, lanchónbarjă, pletină, şaland, şalupă, şlep - escasez de alimentoscriză de alimente - compensación financieraegalizare financiară - perfeccionamiento activoprelucrarea mărfurilor de import - perfeccionamiento pasivoexport temporar de mărfuri pentru prelucrare - temporada de pescasezon de pescuit - período de transición CEperioadă de tranziţie Comunitatea Europeană - permiso de conducciónpermis de conducere - permiso de conducción europeopermis de conducere european - permiso de construcciónautorizaţie de construcţie - permiso de pescapermis de pescuit - permiso de trabajopermis de muncă - PerúPeru - personalización del poderpersonalizarea puterii - tercera edadpersoane vârstnice - persona divorciadapersoane divorţate - persona casadapersoane căsătorite - Arabia SauditaArabia Saudită - persona separadapersoane separate - persona solapersoane care se autoîntreţin - persona viudavăduv - personal de tierrapersonal de la sol - personal CE de categoría Apersonal de categoria A al CE - cacahuetearahide - personal CE de categoría Bpersonal de categoria B al CE - personal CE de categoría Cpersonal de categoria C al CE - personal CE de categoría Dpersonal de categoria D al CE - personal de conducciónconducătorul unui vehicul - personal de transportepersonal din transporturi - personal penitenciariopersonalul penitenciarelor - pérdida financierapierdere financiară - peste animalpestă animală - pequeña empresaîntreprinderi mici - pequeña y mediana empresaîntreprinderi mici şi mijlocii - pequeña explotaciónmică proprietate - ciudad pequeñaoraş mic - Pequeñas AntillasAntilele Mici - peticiónpetiţie - petroquímicapetrochimie - farmacologíafarmacologie - FilipinasFilipine - filosofía políticafilozofie politică - arbitraje financieroarbitraj financiar - fósforofosfor - fotoquímicafotochimie - fotopilacelulă fotovoltaică - fisiología del trabajofiziologia muncii - física nuclearfizică nucleară - PicardíaPicardy - pieza sueltapiesă de schimb - PiamontePiedmont - arbitraje internacionalarbitraj internaţional - piedra preciosapietre preţioase - pirateríapiraterie - pisciculturapiscicultură - colocación de capitalesinvestiţii de capital - techo arancelarioplafon tarifar - arbitraje políticoarbitraj politic - llanuracâmpie - plan anticrisisplan anticriză în economie - plan de urbanismohartă de planificare urbană - Plan de ColomboPlanul Colombo - plan de desarrolloprogram de dezvoltare economică - plan de financiaciónplan de finanţare - planctonplankton - arboriculturaarboricultură - planificación educativaplanificare şcolară - planificación familiarplanificare familială - planificación de la producciónplanificarea producţiei - planificación de transportesplanificare în transporturi - planificación del mercadoplanificare de piaţă - planificación económicaplanificare economică - planificación financieraplanificare financiară - planificación industrialplanificare industrială - planificación nacionalplanificare naţională - planificación regionalplanificare regională - planificación sectorialplanificare sectorială - viverorăsad - planta acuáticaplante acvatice - planta forrajeraplante furajere - planta industrialplante industriale - planta oleaginosaplante oleaginoase - árbol perennifolioconifer - tubérculoculturi de rădăcinoase - planta textilplante textile - planta tropicalplante tropicale - plasticultivoculturi sub folie de plastic - plastificanteplastifiere - planchalaminare - programa políticoprogram politic - plataforma continentalplatou continental - escayola, yesotencuială - árbol caducifoliofoioase - pleno empleolocuri de muncă pentru toţi solicitanţii - plutonioplutoniu - neumáticoanvelope - PNUDProgramul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare - PNUMAProgramul Naţiunilor Unite pentru Mediu - peso y dimensionesmărimi şi greutăţi - comercio, negociopiaţă de desfacere - pescadopeşte - pescado de agua dulcepeşte de apă dulce - pescado de marpeşte de mare - pescado frescopeşte proaspăt - policíapoliţie - policía judicialpoliţie judiciară - política agrariapolitică agricolă - política agraria comúnpolitică agricolă comună - política agraria nacionalpolitică agricolă naţională - política agraria regionalpolitică agricolă regională - política alimentariapolitică alimentară - política bancariapolitică bancară - política presupuestariapolitică bugetară - política comercialpolitică comercială - política comercial comúnpolitică comercială comună - política comunitariapolitică comunitară - acuerdo de limitaciónacord de limitare voluntară - arqueologíaarheologie - política comunitaria de empleopolitică comunitară de angajare a forţei de muncă - política pesquera comúnpolitica comunitară a pescuitului - política común de preciospolitică comună de preţuri - política común de transportespolitică comună a transporturilor - política coyunturalpolitică economică pe termen scurt - política culturalpolitică culturală - política de ayudaspolitică de asistenţă - política de austeridadpolitică de austeritate - política de intervenciónpolitică economică de intervenţie - política de inversiónpolitică de investiţii - política de defensapolitică de apărare - política de desarrollopolitică de dezvoltare economică - política de financiaciónpolitică de finanţare - política educativapolitica învăţământului - política de empleopolitică de angajare a forţei de muncă - política de la empresapolitica afacerilor - política de medio ambientepolitica mediului înconjurător - arquitecturaarhitectură - política de informaciónpolitică de informare - política de comunicaciónpolitica comunicaţiilor - política de competenciapolitica în domeniul concurenţei - política de construcciónpolitica construcţiilor - política pesquerapolitica pescuitului - política de producción agrícolapolitica producţiei agricole - política de investigaciónpolitică de cercetare - política sanitariapolitică în sănătate - política de natalidadpolitica natalităţii - política de producciónconducerea producţiei - arquitectura solarconstrucţie pentru captarea energiei solare - política de apoyopolitică de susţinere - política demográficapolitică demografică - política de bloquespolitică Est-Vest - política de cambiospolitica pieţei valutare - política de exportaciónpolitică de export - política de importaciónpolitica importurilor - política de preciospolitica preţurilor - política salarialpolitică salarială - archivoarhive - política de estructuración agrariapolitică structurală agricolă - política de transportespolitica transporturilor - política crediticiapolitică de credit - política de la viviendapolitici pentru locuinţe - política energéticapolitică energetică - política europea de defensapolitică europeană de apărare - política exteriorpolitică externă - política familiarpolitică familială - política financierapolitică financiară - política fiscalpolitică fiscală - política forestalpolitică forestieră - política gubernamentalpolitică guvernamentală - política industrialpolitică industrială - política interiorpolitică internă - política migratoriapolitica migraţiei - política monetariapolitică monetară - política monetaria agrícolapolitică monetară agricolă - política portuariapolitică portuară - política portuaria comúnpolitică portuară comună - plataargint - política regionalpolitică regională - política regional comunitariapolitică comunitară regională - política socialpolitică socială - política estructuralpolitică structurală - política arancelariapolitică tarifară - política arancelaria comúnpolitică tarifară comună - contaminante atmosféricopoluant atmosferic - contaminante del aguapoluant al apei - ArgentinaArgentina - contaminación acústicapoluare fonică - contaminación atmosféricapoluare atmosferică - contaminación químicapoluare chimică - contaminación de origen terrestrepoluare maritimă cauzată de deşeuri - contaminación del aguapoluarea apei - contaminación de los alimentoshrană contaminată - contaminación de las costaspoluare litorală - contaminación fluvialpoluarea canalelor navigabile - contaminación del suelopoluarea solului - contaminación marinapoluare maritimă - cultivo de secanoculturi în zone aride - contaminación orgánicapoluare organică - contaminación de origen agrícolapoluare din surse agricole - contaminación radiactivapoluare radioactivă - contaminación estratosféricapoluare stratosferică - contaminación térmicapoluare termică - contaminación transfronterizapoluare transfrontieră - PoloniaPolonia - policultivoculturi agricole mixte - polímeropolimeri - PolinesiaPolinezia - Polinesia FrancesaPolinezia Franceză - población activa agrariapopulaţie activă în agricultură - población activa ocupadapersoane active în muncă - población en edad laboralpopulaţie aptă de muncă - población no activapopulaţie inactivă - acuerdo pesqueroacord de pescuit - arma químicaarme chimice - población ruralpopulaţie rurală - población urbanapopulaţie urbană - puerto pesqueroport pescăresc - Puerto RicoPuerto Rico - PortugalPortugalia - regiones de Portugalregiuni ale Portugaliei - posición dominantepoziţie dominantă - correos y telecomunicacionesservicii poştale şi de telecomunicaţii - arma convencionalarme convenţionale - potasiopotasiu - potencial de desarrollopotenţial de dezvoltare economică - ApuliaApulia - remolque de empujeremorcare navală - polvopraf - poder políticoputere politică - poder presupuestarioputere bugetară - poder de apreciaciónputere de evaluare - poder de ejecuciónputere de implementare - poder de iniciativaputere de iniţiativă - poder de controlputere de control - poder de decisiónputere de decizie - poder de negociaciónputerea de a negocia - poder de ratificaciónputere de ratificare - poder discrecionalputere discreţionară - poder ejecutivoputere executivă - poder judicialputere judecătorească - poder legislativoputere legislativă - potestad reglamentariaputere legitimă - poderes públicosautoritate publică - preacondicionamientopreambalarea produselor - preferencias generalizadastarif preferenţial generalizat - exacción agrícolataxă vamală pentru produse agricole - exacción CECAtaxă CECO - primer empleoocupaţie de bază - arma nucleararme nucleare - preparación del suelopregătirea solului - prescripción de la penaprescripţie - presidente del ParlamentoPreşedintele Parlamentului - prensa, prensa públicapresă - prensa políticapresă politică - prestación a los supervivientesdrepturile supravieţuitorului - prestación de serviciosofertă de servicii - arma nuclear tácticaarme nucleare tactice - prestación socialprestaţie socială - préstamo BEIîmprumut al Băncii Europene pentru Investiţii - préstamo CECAîmprumut CECO - préstamo comunitarioîmprumut comunitar - préstamo Euratomîmprumut Euratom - prevención de la contaminaciónmăsuri de prevenire a poluării - previsión a corto plazopreviziune economică pe termen scurt - previsión a largo plazopreviziune economică pe termen lung - previsión a medio plazoprognoză economică pe termen mediu - previsión presupuestariaestimarea bugetului - previsión económicapreviziune economică - primacía del Derechosupremaţia legii - primacía del Derecho comunitarioprioritatea dreptului comunitar - prima salarialplata primelor - prima por sacrificio voluntario de resesprimă de abator - prima por erradicaciónprimă pentru desfiinţarea culturilor agricole - prima por no comercializaciónprimă de necomercializare - prima por almacenamientoprimă de depozitare - hortaliza tempranafructe şi legume timpurii, verdeaţă - principio de quien contamina pagaprincipiul poluatorul plăteşte - prioridad económicaprioritate economică - ejércitoforţe armate - toma de decisionesluarea deciziilor - prisionero políticodeţinut politic - privación de derechosprivare de drepturi - preciospreţuri - precio en horquillainterval de preţuri - precio de exportaciónpreţ la export - precio de importaciónpreţ de import - precio al consumidorpreţ de consum - ejército profesionalarmată profesionistă - precio al productorpreţ de producător - precio agrariopreţuri agricole - precio alimentariopreţul produselor alimentare - precio CIF - precio de comprapreţ de cumpărare - precio de esclusapreţ limită - precio de intervenciónpreţ de intervenţie în agricultură - precio de objetivopreţ de obiectiv - acuerdo de preciosacord de preţuri - armamentoarmament - precio de ofertaofertă de preţ - precio de orientaciónpreţ orientativ - precio de basepreţ de bază - precio de desencadenamientopreţ de activare - precio al por menorpreţ de vănzare cu amănuntul - precio al por mayorpreţ de vânzare en-gros - precio de la energíapreţul energiei - precio de la tierrapreţul terenurilor agricole - precio de referenciapreţ de referinţă în agricultură - aromatizantearome - precio de retiradapreţ de retragere - precio de costepreţ de cost - precio umbralpreţ iniţial - precio de sostenimientopreţ de susţinere pentru produsele agricole - precio de estacionamientopreţ de staţionare - precio de ventapreţ de vânzare - precio de productos básicospreţul produselor de bază - precio discriminatoriopreţ discriminatoriu - precio del arrendamiento rústicopreţ de arendare - precio del mercado mundialpreţul pieţei internaţionale - precio fijado de antemanopreţ prestabilit - precio franco a bordopreţ franco la bordul navei - precio franco fronterapreţ franco la frontieră - precio gatillopreţ minim de referinţă - precio garantizadopreţ garantat - precio autorizadopreţ impus - precio indicativopreţ ţintă - precio industrialpreţ industrial - precio librepreţ liber - precio máximopreţ maxim - irrigaciónirigaţii - precio mínimopreţ minim - precio mínimo garantizadopreţ minim garantat - precio mediopreţ mediu - precio preferencialpreţ preferenţial - precio reducidopreţ redus - precio francopreţ de livrare - precio representativopreţ reprezentativ - artesartă - precio representativo de mercadopreţul pieţei - problema socialprobleme sociale - problema urbanoprobleme urbane - proceso químicoproces chimic - proceso eléctricoproces electric - proceso físicoproces fizic - procedimiento administrativoprocedură administrativă - procedimiento antisubvenciónprocedura antisubvenţiilor - arte popularartă populară - procedimiento presupuestarioprocedură bugetară - procedimiento civilprocedură civilă - procedimiento disciplinarioprocedură disciplinară - procedimiento legislativoprocedură legislativă - procedimiento parlamentarioprocedură parlamentară - procedimiento penalprocedură penală - Cercano y Medio OrienteOrientul Mijlociu - artículo de regalocadouri - producción en cadenalinie de asamblare în producţie - producción agrícolaproducţie agricolă - producción alimenticiaproducţie alimentară - producción animalproducţie animalieră - producción artesanalproducţie de artizanat - producción comunitariaproducţie comunitară - producción continuaproducţie continuă - producción de energíaproducţie energetică - producción de hidrógenoproducerea hidrogenului - producto pesqueroarticole de pescuit - producción deficitariasubproducţie - producción industrialproducţie industrială - producción mundialproducţie mondială - producción nacionalproducţie naţională - producción vegetalcultura plantelor - productividad, rendimiento laboralproductivitate - productividad agrícolaproductivitate agricolă - artículo de decoraciónobiect decorativ - productividad de las tierrasproductivitatea pământului - productividad del trabajoproductivitatea muncii - producto a base de cerealprodus cerealier - producto a base de frutaproduse din fructe - producto a base de legumbresprodus alimentar din legume - producto a base de pescadopreparate din peşte - producto a base de azúcarprodus zaharos - producto alimenticio complejoprodus alimentar complex - producto de origen animalprodus de origine animală - producto cárnicoprodus din carne - producto químico inorgánicoprodus chimic anorganic - producto concentradoprodus concentrat - producto acondicionadoprodus ambalat - producto congeladoprodus îngheţat - producto cosméticoprodus cosmetic - artículo de deporteechipament sportiv - producto de envasadomaterial pentru ambalaj - producto de mantenimientoproduse pentru lustruire şi curăţire - producto básicoprodus de bază - producto de confiteríaprodus de cofetărie - producto de gran consumoproduse de larg-consum - producto sustitutivoprodus substitutiv - producto deshidratadoprodus deshidratat - producto dietéticoprodus dietetic - producto de maderaprodus din lemn - artículo de tocadorarticole de toaletă - producto a granelprodus vrac - producto ahumadoprodus afumat - producto industrialprodus industrial - producto inflamableprodus inflamabil - producto instantáneoprodus instant - producto irradiadoprodus iradiat - producto lácteoprodus lactat - producto liofilizadoproduse uscate prin congelare - producto manufacturadoproduse fabricate - producto metálicoprodus metalic - producto mineroprodus minier - producto nacionalprodus intern - producto nacional brutoprodus naţional brut - nuevo productoprodus nou - producto originarioprodus original - producto petrolíferoprodus petrolier - producto farmacéuticoprodus farmaceutic - artículo de menajearticole de menaj - producto proteicoproduse proteice - producto reconstituidoprodus reconstituit - producto refrigeradoprodus refrigerat - producto regional brutoprodus regional brut - producto saladoprodus sărat - producto semiacabadoproduse semifabricate - producto sensibleprodus sensibil - producto ultracongeladoprodus congelat - producto textilprodus textil - artesanomeşteşugar - producto veterinarioprodus veterinar - profesión comercialprofesii comerciale - profesión financieraocupaţie în finanţe - profesión sanitariaprofesii în medicină - profesión paramédicaprofesii paramedicale - PMAProgramul mondial alimentar - programa de actuaciónprogram de acţiune - programa de ayudasprogram de asistenţă - programa de enseñanzacurriculum şcolar - programa de investigaciónprogram de cercetare - programa electoralprogram electoral - progreso científicoprogres ştiinţific - proyecto de inversiónproiect de investiţii - proyecto de presupuestoproiect de buget - proyecto de investigaciónproiect de cercetare - proyecto industrialproiect industrial - promoción comercialpromoţie comercială - promoción del comerciopromovarea schimburilor comerciale - promoción de inversionespromovarea investiţiilor - promoción inmobiliariadezvoltarea proprietăţii imobiliare - promoción profesionalpromovarea în muncă - propuesta CEpropunere Comunitatea Europeană - proposición de leypropunere legislativă - propiedad públicaproprietate publică - propiedad del sueloproprietate funciară - propiedad rústicaproprietate agricolă - propiedad inmobiliariaproprietate imobiliară - propiedad industrialproprietate industrială - propiedad intelectualproprietate intelectuală - ArubaAruba - prospección mineraprospectare minieră - alterne, flete, prostitución, putería, puterío, vidaprostituţie - protección contra el ruidoprotecţie antifonică - protección del medio ambienteprotecţia mediului înconjurător - protección de la faunaprotecţia faunei - protección de la floraprotecţia florei - protección de la vida privadaprotecţia vieţii private - ESAAgenţia Europeană Spaţială - protección de los animalesprotecţia animalelor - protección de los sociosprotecţia acţionarilor - protección de las comunicacionesprotecţia comunicării - protección de las libertadesprotecţia libertăţilor - protección de las minoríasprotecţia minorităţilor - protección diplomáticaprotecţie diplomatică - protección del consumidorprotecţia consumatorului - acuerdo de especializaciónacord de specializare - protección del mercadoprotecţia pieţei - protección del patrimonioprotecţia patrimoniului - protección del paisajeconservarea peisajului - protección del sueloprotecţia solului - protección maternal e infantilîngrijire mamă şi copil - proteína animalproteine animale - proteína de la lecheproteină din lapte - Asia del SurAsia de Sud - proteína vegetalproteină vegetală - protocolo de un tratadoprotocol la un acord - Protocolo del azúcarprotocol asupra zahărului - prototipoprototip - psicología del trabajopsihologia muncii - publicaciónpublicaţie - publicación comunitariapublicaţie comunitară - publicación de la leypublicarea legii - publicidadpublicitate - publicidad abusivapublicitate abuzivă - publicidad de cuentaspublicarea conturilor - publicidad de las tarifaspublicarea tarifelor de transport - QatarQatar - asilo políticoazil politic - cualificación profesionalcalificare profesională - calidad del medio ambientecalitatea mediului înconjurător - calidad de la vidacalitatea vieţii - calidad del productocalitatea produselor - cantidad desembarcadacantitate de peşte descărcată - cuarto mundocategorie socială defavorizată - pregunta escritaîntrebări scrise adresate de parlamentari Guvernului - pregunta oralîntrebări orale adresate de parlamentari Guvernului - pregunta parlamentariaîntrebări adresate de parlamentari Guvernului - saneamientodecontaminare - quórumcvorum - cuota de pescacotă de pescuit - cociente electoralcotă electorală - radiactividad, radioactividadradioactivitate - radioprotecciónprotecţie radioactivă - Asamblea General ONUAdunarea Generală ONU - refinado del petróleorafinarea ţiţeiului - refinado del azúcarrafinarea zahărului - uvastruguri - razón socialdenumirea firmei - repatriación de capitalesrepatrierea capitalului - relación agricultura-comercioraport agricultură-comerţ - relación agricultura-industriarelaţii agro-industriale - informe de actividadraport anual - dictamen de comisiónraportul comisiei parlamentare - informe de investigaciónraport de cercetare - aproximación de legislacionesarmonizare legislativă - aproximación de políticasaproximarea politicilor - Ras al-JaimaRas al Khaima - base imponiblebază de impozitare - ratificación de un acuerdoratificarea unui acord - ratioraţie - reactor nuclearreactor nuclear - reconversión profesionalreconversie profesională - rearmereînarmare - reaseguroreasigurare - censo de poblaciónrecensământul populaţiei - asistencia educativaasistenţă în pregătirea profesională - recesión económicarecesiune economică - ingresoîncasări - ingreso por exportacionesprofit din export - admisibilidadadmisibilitatea probelor - investigacióncercetare - investigación agronómicacercetare agricolă - investigación aplicadacercetare aplicată - investigación energéticacercetare ştiinţifică în energie - búsqueda documentalcercetare documentară - investigación sobre el medio ambientecercetare ştiinţifică pentru mediul înconjurător - investigación forestalcercetare ştiinţifică forestieră - investigación pesqueracercetare piscicolă - investigación industrialcercetare industrială - investigación médicacercetare medicală - investigación científicacercetare ştiinţifică - recomendación internacionalrecomandare - recomendación CErecomandare comunitară - acuerdo económicoacord economic - mutualidad socialajutor social oferit din afara sistemului de asigurări - recomendación CECArecomandare CECO - recomendación CEEArecomandare Euratom - reconocimiento de títulosrecunoaşterea diplomelor - reconstrucción económicareconstrucţie economică - reconversión hortícolareconversie în horticultură - reconversión ganaderareconversia şeptelului - reconversión industrialconversie industrială - reconversión leche-carneconversie spre produse din carne de vită - reconversión productivaredirecţionarea producţiei - recurso administrativoapel la o autoritate administrativă - recurso de anulaciónrecurs în anulare - recurso por omisiónrecurs pentru omisiune - recurso por incumplimientorecurs pentru omisiunea de a îndeplini o obligaţie - asociaciónasociaţie - recuperación de energíarecuperarea energiei - reciclaje de capitalesreciclare capital - reciclaje de residuosreciclare deşeuri - reducción de fuerzasreducerea forţelor militare - planta medicinalplante medicinale - aceite de sojaulei de soia - aceite de girasolulei din sămânţă de floarea soarelui - carne de caza - carne de conejocarne de iepure - aceite de maízulei de porumb - reducción arancelariareducerea taxelor vamale - leche descremada en polvolapte praf degresat - redescuentorescontare - revaluaciónreevaluare monetară - reexportaciónreexport - producto desecadoalimente confiate - agente de texturastabilizator alimentar - procedimiento de urgenciaprocedură de urgenţă - ayuda a la agriculturaasistenţă agricolă - preferencia comunitariatratament preferenţial comercial comunitar - reforma administrativareformă administrativă - reforma de la PACreforma Politicii Agricole Comune - reforma agrariareformă agrară - regulación de la producción agrícolareglementarea producţiei agricole - reforma de la enseñanzareforma învăţământului - cuota agrariacotă agricolă - umbral de garantíaprag de garantare - producción agrícola alternativaproducţie agricolă alternativă - gravamen sobre las materias grasastaxă pe uleiuri şi grăsimi animale - reforma territorialreforma terenurilor - zona agraria desfavorecidazonă agricolă defavorizată - agricultorafemeie fermier - joven agricultorfermier tânăr - reforma judicialreformă judiciară - agrupación de explotacionesgrup de ferme - ficha de explotación agrariafişa exploatării agricole - rabiaturbare - producción lecheraproducţie de lapte - sucedáneo de cerealesînlocuitor de cereale - refugiado políticorefugiaţi politic - agrupación forestalgrup forestier - rechazo de ofertarefuzarea ofertei pentru licitaţie - producción de maderaproducţia lemnului - propiedad forestalproprietate forestieră - monte del Estadopădure a statului - monte privadopădure privată - negativa de ventarefuzarea vânzării - cría de moluscospepinieră de moluşte - producción acuícolaprodus piscicol - licencia de pescalicenţă de pescuit - régimen autoritarioregim autoritar - régimen de ayudassistem de asistenţă - escisión de empresasscindarea întreprinderii - empresa transnacionalcorporaţie transnaţională - compra exclusivaacord de cumpărare exclusivă - empresa de interés colectivoîntreprindere parţial naţionalizată - distribución selectivaacord de distribuţie selectivă - régimen del sueloregimul proprietăţii funciare - correo electrónicopoştă electronică - flujo transfronterizo de datosflux transfrontier de date - medio de comunicación comercialmass-media comercială - régimen económicosistem economic - medio de comunicación localmass-media locală - medio de comunicación privadocompanie media privată - régimen militarregim militar - red de transmisión de datosreţea de transmisie - teleconferenciavideoconferinţă - televisión europeateleviziune europeană - régimen parlamentariosistem parlamentar - televisión de pagoplata abonamentului tv - videotexvideotext - informática domésticafolosirea computerului la domiciliu - memorización de datosstocarea informaţiilor - régimen políticoregim politic - informática aplicadaaplicaţii pe calculator - criminalidad informáticacriminalitate informatică - Derecho de la informáticadrept informatic - Diario Oficial UEJurnal Oficial al Uniunii Europene - piratería informáticapiraterie informatică - región agrariaregiune agricolă - verificación del escrutiniomonitorizare alegeri - acumulación de mandatoscumul de mandate - resultado electoralrezultate alegeri - delegación de poderesdelegare de atribuţii - región de Bruselas-CapitalRegiunea Bruxelles - delegación parlamentariadelegaţie parlamentară - edad electoralvârstă de votare - federalismofederalism - región costeraregiune litorală - plebiscitoplebiscit - distribución de votosrepartizarea voturilor - poder consultivoputere consultativă - región de desarrolloregiune de dezvoltare - poder de nombramientoputerea de a numi - privilegio parlamentarioprivilegiu parlamentar - partido radicalpartide radicale - región de montañaregiune montană - región desfavorecidaregiuni defavorizate - desaparición de personasdispariţie de persoane - minoría políticaminoritate politică - control policialcontrol efectuat de poliţie - protección civilapărare civilă - región económicaregiune economică - voto por delegaciónvot prin delegaţie - agrupación temporal de empresasconsorţiu - región FlamencaFlandra - Ejecutivoexecutiv - programa de gobiernoprogram guvernamental - región fronterizazonă de frontieră - sostenimiento del mercadosprijinirea pieţei - reconversión económicaconversie economică - región industrialzonă industrială - ayuda a la reconversiónajutor pentru reconversie economică - ayuda a la reestructuraciónajutor pentru restructurare economică - ayuda a la comercializaciónajutor pentru comercializare - ayuda a la industriaasistenţă în industrie - redistribución de la rentaredistribuirea veniturilor - región mediterránea CEregiunea mediterană a UE - ayuda a los refugiadosasistenţă pentru refugiaţi - ayuda a los siniestradosajutor pentru victimele dezastrelor - ayuda al desarrolloajutor pentru dezvoltare - región prioritariaregiuni prioritare - región ruralregiune rurală - nuevo país industrializadoţări nou industrializate - región turísticaregiune turistică - economía socialeconomie socială - contabilidad económica agrícolaconturi economice pentru agricultură - región ValonaRegiunea Valonă - estudio de impactostudiu de impact - consecuencia económicaconsecinţe economice - procedimiento de concertaciónprocedură de conciliere - regionalizaciónregionalizare - vehículo para transporte de cargas pesadasvehicul de tracţiune grea - transporte espacialtransport spaţial - regionalización de los intercambios comercialesregionalizarea comerţului - estación orbitalstaţie spaţială - alquiler de vehículosînchiriere de maşini - localización del transportedestinaţia transportului - reglamento administrativoregulament - permiso de navegaciónpermis de navigaţie - precio del transportepreţ de transport - reglamento comunitarioregulament comunitar - homologación de tarifasaprobarea tarifelor - tráfico portuariotrafic portuar - reglamento CEEAregulament Euratom - control de la circulacióncontrol trafic - cuota de transportecotă de transport - mercado del transportepiaţa transporturilor - matriculación del vehículoînmatricularea vehiculului - documentación del vehículoactele maşinii - solución de conflictosreglementarea diferendelor - duración del transportedurata călătoriei - transporte rápidomijloace de transport de mare viteză - documento de transportedocument de transport - duración de la conduccióntimp de conducere - inspección técnicatestare tehnică a drumurilor - agencia de viajesagenţie de turism - Reglamento Financieroregulament financiar - contrato de transportecontract de transport - socioasociat - arreglo judicialacord cu creditorii - reglamentación comercialreglementări comerciale - reglamentación urbanísticalegislaţie urbanistică - línea aérealinie aeriană - tráfico rodadocirculaţie rutieră - regulación de la cazareglementări privind vânătoarea - política marítimapolitică maritimă - conferencia marítimaconferinţă maritimă - reglamentación de la circulaciónreglementări de trafic - inmersión de residuosdeversarea în apă a deşeurilor - reglamentación de la construccióndreptul construcţiilor - vehículo no contaminantevehicul nepoluant - explotación de los fondos marinosexploatarea platformei marine - sustitución de recursosînlocuirea resurselor - impacto ambientalimpactul asupra mediului înconjurător - vigilancia del medio ambientemonitorizarea mediului înconjurător - prevención antisísmicamonitorizare seismică - protección del litoralpază de coastă - reglamentación de la velocidadreglementarea vitezei - gestión del aguamanagementul apei - reglamentación sobre ententescontrolul practicilor restrictive - medio geofísicomediu geofizic - agua estancadaapă stătătoare - reglamentación de inversionesreglementarea investiţiilor - especie marinaspecii marine - vida silvestreviaţă sălbatică - seguroasigurare - regulación de preciosreglementarea preţurilor - recurso vegetalresurse vegetale - catástrofe agrícoladezastru agricol - reglamentación aduaneralegislaţie vamală - erosióneroziune - contaminación por vehículos automotorespoluare produsă de autovehicule - reglamentación del transportereglementarea transportului - contaminación por hidrocarburospoluare cu petrol - contaminación por metalespoluare cu metale - contaminación por barcospoluare produsă de nave - contaminación industrialpoluare industrială - regularización del mercadostabilizarea pieţei - exacción a la exportaciónimpozit pe export - exacción a la importaciónplafon de import - control de natalidadcontrolul naşterilor - tráfico ilícitocomerţ ilicit - organismo de intervenciónorganism de intervenţie în activitatea comercială - NimexeNimexe - regulación de transaccionesreglementarea tranzacţiilor - denominación de origenmarcarea originii produsului - régimen aduanero suspensivoprocedură de scutire de taxe vamale - reimportaciónreimport - reembolso de derechos aduanerosrambursarea taxelor vamale - reinserción escolarreintegrare şcolară - territorio aduanero CEteritoriu vamal al CE - reinserción socialreabilitare socială - documento únicodocument unicat - simplificación de las formalidadessimplificarea formalităţilor vamale - rechazo del presupuestorespingerea bugetului - especificación arancelariaspecificarea poziţiei tarifare - relación comercialrelaţii comerciale - acuerdo financieroacord financiar - seguro a la exportaciónasigurare pentru export - emisión de caloremisii termice - comercio de compensaciónschimb în compesaţie - exportación comunitariaexport comunitar - importación comunitariaimport comunitar - bienes y serviciosbunuri şi servicii - relación bilateralrelaţii bilaterale - bien de equipobunuri de capital - bien de ocasiónbunuri uzate - comercio integradocomerţ integrat - relación culturalrelaţii culturale - consumo industrialconsum industrial - consumo mundialconsum mondial - merchandisingcomercializarea mărfurilor - mercadotecniateoria marketingului - relación diplomáticarelaţii diplomatice - manifestación comercialîntâlniri comerciale - precio sin impuestos - relación laboralrelaţii de muncă - venta con pérdidavânzare în pierdere - autoserviciomagazin cu autoservire - comercio asociadocomerţ asociat - comercio ambulantecomerţ itinerant - comercio independientecomerţ independent - cadena comerciallanţ de magazine - relación escuela-industriaraport şcoală-industrie - mercado de interés nacionalpiaţă de interes naţional - distribuidor comercialdistribuitor comercial - relación económicarelaţii economice - disponibilidad monetarialichiditate monetară în sectorul privat - relación Iglesia-Estadorelaţii biserică-stat - seguro de accidentesasigurare personală de accidente - relación Este-Oesterelaţii Est-Vest - relación interindustrialrelaţii interindustriale - crisis monetariacriză monetară - relación interinstitucionalrelaţii între instituţii - restricción de cambiorestricţie de schimb valutar - relación internacionalrelaţii internaţionale - crédito sin interéscredit fără dobândă - tipo de descuentorată a scontului - control del créditocontrolul creditelor - relación interparlamentariarelaţii interparlamentare - relaciones intracomunitariasrelaţii intracomunitare - evasión de capitalesscurgere de capital - precio de transferenciaevaluarea preţului în vederea transferului - relación legislativo-ejecutivorelaţii legislativ-executiv - financiación a muy corto plazofinanţare pe termen foarte scurt - relaciones monetariasrelaţii monetare - financiación de la empresafinanţarea întreprinderii - relación multilateralrelaţii multilaterale - seguro de bienesasigurarea proprietăţii - seguro de personasasigurare personală - coasegurocoasigurare - relación campo-ciudadrelaţii sat-oraş - entidad de créditoinstituţii de credit - banco industrialbancă industrială - bancáticaservicii bancare electronice - seguro de accidentes de trabajoasigurare în caz de accident de muncă - relaciones humanasrelaţii umane - inspección bancariasupervizarea activităţii bancare - gastos bancarioscheltuieli bancare - crédito presupuestariobuget alocare - presupuesto generalbuget general - hacienda regionalfinanţe regionale - religiónreligie - financiación del presupuesto comunitariobuget comunitar finanţare - contribución de los Estados miembroscontribuţia statelor membre - reajuste ministerialremaniere guvernamentală - convenio fiscalacord fiscal - control fiscalcontrol fiscal - reembolsorambursare împrumut - impuesto extraordinarioimpozit special - concentración parcelariareparcelare - tarifa de horquillabaremul preţurilor în transporturi - desgravación a la exportaciónreducerea taxelor de export - precio por unidadpreţ unitar - tarifa de sostenimientotarif preferenţial pentru transport - precio mixtopreţ mixt - sustitución de las importacionesînlocuirea importurilor - precio de los productos agrariospreţul produselor agricole interne - remuneración del trabajoremuneraţia muncii - seguro agrícolaasigurare agricolă - rendimiento agrícolarandament agricol - educación cívicaeducaţie civică - enseñanza comercialînvăţământ comercial - material de enseñanzamaterial didactic - software didácticosoftware didactic - relación escuela-vida profesionalrelaţii şcoală-viaţă profesională - renovación urbanareabilitare urbană - neurobiologíaneurobiologie - rentabilidadrentabilitate - ginecologíaginecologie - neurologíaneurologie - pediatríapediatrie - odontologíastomatologie - primeros auxiliosprim ajutor - medicina naturalmedicină alternativă - reorganización industrialreorganizare industrială - acústicaacustică - ópticaoptică - cibernéticacibernetică - petrologíapetrologie - distribución de la ayudarepartizarea ajutoarelor - secta religiosasecte religioase - teologíateologie - estimación de la base imponiblerepartizarea impozitelor - mercado únicopiaţă unică - distribución geográfica de la poblacióndistribuţia geografică a populaţiei - familia monoparentalfamilie monoparentală - hijo adoptivocopil adoptat - seguro de automóvilesasigurare auto - reparto de la produccióndistribuţia producţiei - protección de la familiaprotecţia familiei - reparto del mercadoacord pentru împărţirea pieţei - inseminación artificialinseminare artificială - distribución de la riquezarepartiţia bogăţiei - madre portadoramamă purtătoare - patria potestadautoritate părintească - reparto de escañosrepartizarea mandatelor - filiaciónfiliaţie - apellidonume de familie - responsabilidad de los padresresponsabilitate părintească - separación judicialseparaţie judiciară - dinámica de la poblacióndinamica populaţiei - distribución de la rentarepartizarea veniturilor - distribución del trabajorepartizarea muncii - migración de repoblacióncolonizare - ayuda al retornoajutor pentru repatriere - envejecimiento de la poblaciónîmbătrânirea populaţiei - movilidad profesionalmobilitate profesională - distribución geográficadistribuţie geografică - distribución por edadesrepartizare după vârstă - renta per cápitarepartizare pe cap de locuitor - distinción honoríficadecoraţie - voluntariado socialmuncă voluntară - organización benéficaorganizaţii de voluntari - seguro de desempleoajutor de şomaj - renta por persona activarepartizarea pe persoană angajată - juegojocuri - establecimiento de juegossală de jocuri - juego automáticojocuri automate - distribución por sexosrepartizare după sex - pesca deportivapescuit sportiv - intercambio turísticoschimb de turişti - turismo extranjeroturism străin - turismo ruralturism rural - repertoriorepertoar - infraestructura turísticainfrastructură turistică - presupuesto socialbuget social - replantaciónreplantare - política social europeapolitică socială europeană - lucha contra la delincuenciaprevenirea delincvenţei - criminalidadcriminalitate - prórroga de créditoreport de credit - deficiente mental, discapacitado psíquico, retrasada mental, retrasado mental, subnormalpersoane cu dizabilităţi psihice - mutilación sexualmutilare sexuală - descanso semanalodihnă săptămânală - tráfico de estupefacientestrafic de droguri - medicina generalmedicină generală - asistencia socialasistenţă socială - equipamiento socialfacilitate socială - Derecho de la seguridad socialdreptul securităţii sociale - trabajo socialmuncă socială - ayuda a domicilioasistenţă la domiciliu - pensión complementariapensie suplimentară - representante sindicalreprezentant sindical - cartilla sanitariacarnet de sănătate - gastos de sanidadcheltuieli pentru sănătate - gastos de hospitalizacióncheltuieli de spitalizare - representación diplomáticareprezentare diplomatică - hospitalizaciónspitalizare - asistencia a domicilioîngrijire medicală la domiciliu - derechos del enfermodrepturile pacientului - higiene públicaigienă publică - medicina socialmedicină socială - seguro de créditoasigurare de credit - representación del personalreprezentarea salariaţilor - medicina privadatratament medical privat - construcción urbanaconstrucţii urbane - infraestructura urbanainfrastructură urbană - mercado inmobiliariopiaţă funciară - representación políticareprezentare politică - reglamentación de alquileresreglementări privind închirierea imobilelor - isla de ManInsulele Man - Castilla y LeónCastilia - Leon - representación proporcionalreprezentare proporţională - Castilla-La ManchaCastilia - La Mancha - CantabriaCantabria - Islas BalearesInsulele Baleare - La RiojaRioja - Ceuta y MelillaCeuta şi Melilla - represiónrepresiune - Comunidad de MadridComunitatea Madridului - Comunidad ValencianaComunitatea Valenciei - Región de MurciaRegiunea Murcia - Portugal del NortePortugalia de Nord - Portugal del CentroPortugalia Centrală - Lisboa y Valle del TajoLisabona şi Vale Do Tejo - Inglaterra del NorteAnglia de Nord - Inglaterra del NoroesteAnglia de Nord-Vest - Inglaterra del SudesteAnglia de Sud-Est - Inglaterra del SudoesteAnglia de Sud-Vest - recuperación económicaredresare economică - Antigua y BarbudaAntigua şi Barbuda - AnguilaAnguilla - San Cristóbal y NevisSfântul Cristofor şi Nevis - reproducciónmultiplicare - San Vicente y las GranadinasSfântul Vicenţiu şi Grenadine - Insulele Virgine ale Statelor Unite - Gran MagrebMarele Maghreb - reproducción animalcreşterea animalelor - reproducción vegetalrăspândirea plantelor - islas MarshallInsulele Marshall - seguro de invalidezasigurare de invaliditate - República DominicanaRepublica Dominicană - PitcairnInsulele Pitcairn - requisa de trabajadoresrechiziţionarea forţei de muncă - arma biológicaarme biologice - arma de destrucción masivaarme de distrugere în masă - arma nuclear estratégicaarme nucleare strategice - red de informaciónreţea de informaţii - red de información contablereţea de informaţii contabile agricole - misil balísticorachetă balistică - misil teledirigidorachetă teleghidată - misil intercontinentalrachetă intercontinentală - red de transportesreţea de transport - red ferroviariareţea feroviară - arma del espacioarme spaţiale - arma láserarme laser - arma de fuego y municionesarme de foc şi muniţii - red navegablereţea de navigaţie fluvială - ejército de tierraarmată terestră - fuerza de naturaleza militarforţe paramilitare - red de carreterasreţea de drumuri - ejército del aireforţe aeriene - fuerzas en el exteriorforţe militare în străinătate - marina de guerramarină militară - reservasrezerve speciale - servicio militar de la mujerserviciu militar feminin - servicio voluntarioserviciu militar voluntar - reserva contablerezervă contabilă - gastos de defensacheltuieli de apărare - defensa estratégicaapărare strategică - reserva de divisasrezerve valutare - seguridad internacionalsecuritate internaţională - política de armamentopolitică de înarmare - política europea de armamentopolitică europeană de armament - seguridad europeasecuritate europeană - no proliferación nuclearneproliferarea armelor nucleare - limitación de armamentoslimitarea înarmării - desnuclearizacióncrearea de zone denuclearizate - reserva naturalrezervaţie naturală - armonización de armamentosstandardizarea armelor de foc - residenciarezidenţă - acuerdo internacionalacord internaţional - acuerdo bilateralacord bilateral - acuerdo multilateralacord multilateral - negociación internacionalnegocieri internaţionale - firma de un tratadosemnarea unui acord - instrumento internacionalinstrumente internaţionale - residuo de insecticidareziduuri de pesticide - resolución internacionalrezoluţie - residuo de la maderareziduuri lemnoase - convención europeaconvenţie europeană - pacto internacional ONUpact internaţional ONU - política internacionalpolitică internaţională - rescisión contractualîncetarea unui contract - cuestión internacionalprobleme internaţionale - seguro de dañosasigurare pentru daune - resinarăşină - relaciones entre las dos Alemaniasrelaţii între cele două state germane - ayuda internacionalajutor internaţional - código de conductacod de conduită în relaţiile internaţionale - sanción internacionalsancţiuni internaţionale - resolución comunitariarezoluţie comunitară - grupo religiosogrup religios - grupo sociocultural - independencia alimentariaautonomie alimentară - política de cooperaciónpolitică de cooperare - resolución ONUrezoluţie ONU - cooperación jurídicacooperare legislativă - ocupación militarcucerire armată - resolución PErezoluţie a Parlamentului European - territorio ocupadoteritoriu ocupat - fuerzas multinacionalesforţe multinaţionale - responsabilidadresponsabilitate juridică - prisionero de guerraprizonier de război - cuestión armeniaproblema armeană - cuestión de Kurdistánproblema Kurdistanului - cuestión de Palestinaproblema palestiniană - unificación de Alemaniaunificarea Germaniei - responsabilidad internacionalresponsabilitate internaţională - CDEConferinţa pentru Dezarmare din Europa - euromisileurorachete - control de armamentoscontrolul armamentelor - responsabilidad ministerialresponsabilitate ministerială - acuerdo STARTTratatul START - Acuerdo ABMAcordul ABM - zona de pazzonă de pace - seguro de enfermedadasigurare de sănătate - responsabilidad criminalresponsabilitate penală - OSCEOSCE - paro de larga duraciónşomaj pe termen lung - reinserción profesionalreinserţie profesională - responsabilidad políticaresponsabilitate politică - lucha contra el parolupta împotriva şomajului - planificación de la mano de obraplanificarea mâinii de lucru - trabajo compartidoloc de muncă cu timp parţial - cese de empleoîncetarea activităţii angajatului - reconversión del empleoschimbarea locului de muncă - iniciativa local de empleoiniţiativă locală de angajare a forţei de muncă - trabajo no remuneradomuncă neplătită - ciudadano comunitariocetăţean comunitar - trabajo temporalmuncă temporară - recurso animalresurse animale - trabajo de jóvenesmunca tinerilor - trabajo femeninomunca femeilor - recurso marinoresurse marine - reciclaje profesionalrecalificare profesională - recurso económicoresurse economice - prácticas de formaciónstagiu de formare profesională - recurso hidráulicoresurse de apă - recurso del sueloresurse ale solului - estadística del empleostatistica locurilor de muncă - recurso energéticoresurse energetice - auxiliarmuncitor auxiliar - trabajador expatriadomuncitor expat - seguro marítimoasigurare maritimă - director de empresadirector de întreprindere - recurso pesqueroresurse piscicole - profesión independienteliber profesionist - recurso mineralresurse minerale - trabajo dominicalmuncă în zilele de sărbătoare - recurso naturalresurse naturale - ritmo de trabajonormă de lucru - recurso renovableresurse reutilizabile - trabajo a distanciamuncă la distanţă - congelación salarialîngheţarea plăţilor - recursos adicionalesresurse bugetare suplimentare - reducción de salariosreducerea salariilor - remuneración en especiedrepturi băneşti suplimentare salariului - dietas y gastosalocaţii şi cheltuieli - recursos presupuestariosresurse bugetare - nombramiento de personalnumire pe post a personalului - recursos propiosresurse proprii - reglamento internoregulament interior - período de pruebaangajare în muncă de probă - derechos sindicalesdrepturi sindicale - libertad sindicallibertate sindicală - deontología profesionaletică profesională - seguro obligatorioasigurare obligatorie - restitución a la exportaciónsubvenţii pentru exportul produselor agricole - participación en los beneficiosrepartizarea profitului - restitución a la importaciónrestituire la import - elecciones sindicalesalegeri sindicale - interlocutor socialparteneriat social - sindicato de funcionarios - asociación profesionalasociaţie profesională - sindicatosindicat - restitución a la producciónrestituirea producţiei - restricción de las exportacionesrestricţie de export - profesión diplomáticaprofesii în diplomaţie - restricción de las importacionesrestricţie de import - profesión de la comunicaciónprofesii în comunicaţii - restricción de la competenciarestricţionarea concurenţei - profesión administrativapersonal administrativ - personal de secretaríapersonal pentru secretariat - restricción de los intercambiosrestricţii comerciale - profesión de la informaciónprofesii în ştiinţa informării - profesión científicaprofesii ştiinţifice - profesión técnicaprofesii tehnice - restricción de libertadrestricţii ale libertăţii - profesión de segurosprofesii în asigurări - restricción cuantitativarestricţie cantitativă - pequeño comerciomic comerciant - dentistadentist - médicomedic - veterinarioveterinar - farmacéuticofarmacist - comadronamoaşă - profesión artísticaprofesii artistice - seguro privadoasigurare privată - reestructuración industrialrestructurare industrială - profesión literariaprofesii literare - resultado de explotaciónrezultatul exploatării - personal de ventasvânzător - agente comercialagent comercial - resultado de la explotación agrariaperformanţe agricole - resultado escolarrezultate şcolare - profesión de la informáticaprofesii în tehnologia informaţiei - profesión del turismoprofesii în turism - profesión hosteleraprofesii hoteliere - personal de serviciospersonal de serviciu - restablecimiento de derechos de aduanareconsiderarea obligaţiilor vamale - profesión bancariaprofesii bancare - deporte profesionalsport profesionist - tránsitotranzit - retraso escolarşcoală ajutătoare - espacio industrial europeozonă industrială europeană - política industrial comunitariapolitică industrială comunitară - retirada del mercadoretragere de pe piaţă - artesanadoartizanat - pequeña industriamica industrie - mediana industriaindustrii ale întreprinderilor mijlocii - pequeña y mediana industriaindustrii ale întreprinderilor mici şi mijlocii - persona jubiladapensionar - emplazamiento industrialamplasament industrial - zona franca industrial - jubilación anticipadapensionare anticipată - parque tecnológicoparc tehnologic - excedente de producciónsurplus de producţie - manipulaciónmanipulare - seguro públicoasigurare publică - reprocesado del combustiblecombustibil reprelucrat - fabricación industrialindustrie manufacturieră - cuota de produccióncotă de producţie - estadística de producciónstatistica producţiei - responsabilidad del fabricanteresponsabilitatea producătorului - nueva tecnologíatehnologie avansată - reunión en la cumbrereuniune la nivel înalt - tecnología limpiatehnologie ecologică - tecnología tradicionaltehnologie tradiţională - proceso tecnológicoproces tehnologic - reglamentación técnicareglementări tehnice - duración del productodurata de viaţă a unui produs - producto defectuosoprodus defect - conferencia de ministrosreuniune ministerială - especificación técnicaspecificaţii tehnice - norma europeastandard european - norma internacionalstandard internaţional - armonización de normasarmonizarea standardelor - reglamento técnicoregulament tehnic - reunión internacionalreuniune internaţională - tecnología del reciclajetehnologie de reciclare - presupuesto de investigaciónbuget de cercetare - aumento salarialcreşterea plăţilor - Eureka - personal de investigacióncercetători - política comunitaria de investigaciónpolitică comunitară de cercetare - relación industria-investigaciónrelaţii cercetare-producţie - centro de investigaciónorganism de cercetare - marca comercialbrand comercial - marca registradamarcă comercială înregistrată - diseño y modelodesene şi modele industriale - renta complementariavenit suplimentar - Derecho de marcasdreptul mărcilor - marca europeamarcă comercială europeană - experimentación animalexperienţe pe animale - experimentación humanaexperienţe pe oameni - investigación en la empresainstitut de cercetare - investigación básicacercetare fundamentală - investigación militarcercetare militară - investigación universitariacercetare universitară - seguro de responsabilidad civilasigurare de responsabilitate civilă - renta de inversiónvenit investit - Grupo de los 77Grupul celor 77 - Grupo de ContadoraGrupul Contadora - territorio no autónomoteritoriu vasal - movimiento de consumidoresorganizaţii ale consumatorilor - renta del agricultorvenit din agricultură - subsidio de secretariadoindemnizaţie de secretariat - transporte de mercancías peligrosastransport de produse periculoase - renta de la explotación agrariavenit agricol - método pedagógicometode pedagogice - renta familiarvenit casnic - renta imponiblevenit impozabil - renta nacionalvenit naţional - recurso mineral submarinoresurse minerale submarine - renta no salarialvenit nesalarial - material avanzadomateriale avansate - revestimiento del pisopardoseală - aleación superconductoraaliaj supraconductor - material compuestomateriale compozite - cerámica técnicaceramică tehnică - polímero especialpolimeri speciali - material amorfomateriale amorfe - partícula ultrafinaparticule ultrafine - biomaterialbiomateriale - aleación de memoriaaliaj cu memorie - revisión de la Constituciónrevizuirea constituţiei - Acuerdo ADNConvenţia ADN - escalonamiento de las vacacionesplanificarea concediilor - modificación de la leyrevizuirea legilor - microordenadormicrocomputer - política de turismopolitica turismului - seguro de transportesasigurare pentru transport - revolución industrialrevoluţie industrială - BITBiroul Internaţional al Muncii - ECOSOCECOSOC - ACNURÎnaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi - Renania del Norte-WestfaliaRinul de Nord-Westphalia - BEEBanca Europeană pentru Export - Renania-PalatinadoRenania-Palatinat - SEEASocietatea Europeană a Energiei Atomice - AEENAgenţia Europeană pentru Energie Nucleară - Fundación europea para la mejora de las condiciones de vida y de trabajoFundaţia Europeană pentru Îmbunătăţirea Condiţiilor de Trai şi de Muncă - Instituto Europeo de FlorenciaInstitutul Universitar European din Florenţa - RibeRibe - UERUniunea Europeană de Radiodifuziune UER - riquezabogăţie - UEMOAUniunea Economică şi Monetară a Africii de Vest - seguro de vidaasigurare de viaţă - ricinoricin - ADCCentrul Asiatic pentru Dezvoltare - Ringkoebing - MCCAPiaţa Comună Central Americană - riesgo cubiertorisc de asigurare - CADComitetul de Asistenţă pentru Dezvoltare - riesgo sanitarioriscuri pentru sănătate - política nuclearpolitică nucleară - arrozorez - política petrolerapolitică petrolieră - almacenamiento de hidrocarburosdepozitarea hidrocarburilor - clausura de central energéticadezactivarea centralelor energetice - agroenergíaagro-energie - industria energéticaindustrie energetică - combustible de alcoholalcool carburant - robóticarobotică - producto energéticoprodus energetic - industria carboneraindustria cărbunelui - robotizaciónrobotizare - política carbonerapolitica exploatărilor miniere - tratamiento del carbónprelucrarea cărbunelui - rol socialrol social - producción mineraproducţie minieră - pensión de jubilaciónpensie - RoskildeRoskilde - explotación del mineralexploatarea minereului - mineral metálicominereu metalic - bauxitabauxită - materia bituminosamateriale bituminoase - tierras y piedrasroci şi argile - rodamientocuzinet - fosfatofosfat - potasazăcământ de potasiu - Rumania, RumaníaRomânia - exploración petroleraexploatare petroliferă - extracción de petróleoextragerea ţiţeiului - instalación en el marplatformă maritimă petroliferă - producción de petróleoproducţie de petrol - butanobutan - parafinaparafină - petróleo brutoţiţei neprelucrat - gasóleocombustibil pentru motoare diesel - fueloilpăcură - Reino UnidoRegatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord - propanopropan - combustible de aviacióncombustibil avioane - PTU del Reino UnidoTeritorii din afara Regatului Unit - petróleo marinopetrol marin - regiones del Reino Unidoregiuni ale Regatului Unit - planta eléctricastaţie energetică - industria eléctricaindustrie electrică - emplazamiento de central energéticaamplasare centrale energetice - instalación hidroeléctricaamenajări hidroelectrice - SabaSaba - enfriamiento del reactorsistem de răcire a unui reactor - química nuclearchimie nucleară - astronomíaastronomie - Sabah - combustible irradiadocombustibil iradiat - sacarosazaharoză - proceso biotecnológicobioproces - bioindustriabioindustrie - paraquímicaprodus chimic special - Sáhara occidentalSahara Occidentală - producto no planoprodus nelaminat - producto planoprodus laminat - perfilsecţiune - SahelSahel - hoja finafilm - manteca de cerdountură - industria química básicaindustrie chimică de bază - elemento, elemento químicoelement, ele­ment - pintura y barnizlacuri şi vopsele - San EustaquioSaint Eustatius - medicamentomedicamente - San MarinoSan Marino - hormonahormoni - San MartínSaint Martin - producto químico orgánicocompus chimic organic - industria metalúrgicaindustria metalurgică - acuerdo interempresarialacord între companii - Principado de AsturiasPrincipatul Asturias - San Pedro y MiguelónSaint Pierre şi Miquelon - producto siderúrgicoproduse din fier şi oţel - pernos y tornillosindustrie de buloane şi şuruburi - hojalatería y cuchilleríaindustria articolelor de menaj - producto de forjaprodus de forjă - recubrimiento de metalesmetalizare - Santa ElenaInsula Sfânta Elena - máquina siderúrgicamijloace de producţie în siderurgie - aceros especialesoţeluri speciale - Santa LucíaSfânta Lucia - antimonioantimoniu - berilioberiliu - cadmiocadmiu - ferroaleaciónferoaliaj - tantaliotantal - embargo de bienessechestru bunuri - ciclo y motocicloindustria de biciclete şi motociclete - herramientasindustria uneltelor - aparato científicoaparatură ştiinţifică - salariosalariu - material médico-quirúrgicoinstrumente medicale şi chirurgicale - salario por rendimientosalariu după cantitatea de muncă - instalación frigoríficaechipament de răcire - salario por horassalariu plătit cu ora - robot industrialrobot industrial - salario por trabajo domésticosalariu pentru munci casnice - salario mínimosalariu minim - IATAAsociaţia Internaţională pentru Transport Aerian - material audiovisual - aparato de reproducción del sonidoechipament de reproducere a sunetului - SalomónInsulele Solomon - Samoa - material de telecomunicacionesechipament de telecomunicaţii - electrodomésticoaparatură electrocasnică - sanción administrativasancţiuni administrative - máquina eléctrica industrialinstalaţie electrică industrială - máquina eléctricamaşini electrice - material electromagnéticoechipament electromagnetic - sanción comunitariasancţiuni comunitare - videodiscodisc video - videocasetecasetă video - soporte de grabaciónsuport pentru înregistrări - sanción económicasancţiuni economice - discodisc - soporte ópticosuport optic - soporte grabadoînregistrare audio-video - aparato de radiaciónlaser - telecomunicación inalámbricaradiotelecomunicaţii - microelectrónicamicroelectronică - sanción penalpedepse - industria de la construcciónindustria construcţiilor - panel de construcciónpanou de construcţie - grandes obrasconstrucţie la scară mare - madera aglomeradalemn aglomerat - marroquinería y guanteríaindustria de pielărie şi marochinărie de lux - peleteríaindustria pielăriei - Santo Tomé y PríncipeSao Tomé şi Príncipe - Sarawak - merceríamercerie - CerdeñaSardinia - textil sintéticofire sintetice - textil naturalfibre naturale - industria diversaindustrii diverse - joyería y orfebreríabijuterii şi produse ornamentale - derechos socialesdrepturi sociale - derechos políticosdrepturi politice - derechos económicosdrepturi economice - Carta de Derechos HumanosCarta drepturilor omului - SarreSaarland - ateísmoateism - satélitesatelit - libertad de circulaciónlibera circulaţie - satisfacción en el trabajosatisfacţie profesională - lucha contra la discriminaciónmăsuri pentru combaterea discriminării - discriminación étnicadiscriminare etnică - libertad sexuallibertate sexuală - xenofobiaxenofobie - igualdad hombre-mujeregalitate între sexe - libertad de enseñanzaautonomie universitară - derecho al desarrollodreptul la dezvoltare - derechos del niñodrepturile copilului - trato cruel y degradantetratament crud şi degradant - Schleswig-HolsteinSchleswig-holstein - protección de la infanciaprotecţia copilului - retroactividad de la leyretroactivitatea legilor - Derecho comparadodrept comparat - ciencia administrativaştiinţe administrative - legislación locallegislaţie elaborată de administraţia locală - ciencia de la informaciónştiinţa informaţiei - responsabilidad civilresponsabilitate civilă - responsabilidad contractualresponsabilitate contractuală - ciencias del comportamientopsihologia comportamentului - propiedad de bienesproprietate - ciencia del sueloştiinţa solului - privatizaciónprivatizare - ciencia económicaştiinţe economice - derecho sucesoriodreptul succesiunilor - multipropiedadproprietari multipli - servidumbresservitute - disfrute de derechosbeneficierea de drepturi - domicilio legaldomiciliu legal - ciencias biológicasştiinţe biologice - solvenciasolvabilitate financiară - delito contra las personasinfracţiuni contra persoanei - delito contra la propiedadinfracţiuni contra proprietăţii - secuestro de personassechestrare de persoane - ciencias físicasfizică - fraude aduanerofraudă vamală - difamacióncalomnie - delito fiscalinfracţiuni fiscale - ciencias de la tierraştiinţele pământului - encarcelamientodetenţiune - Derecho penitenciariodrept penitenciar - reclusodeţinuţi - ciencias socialesştiinţe sociale - pena sustitutoriapedepse alternative - régimen abiertoeliberare condiţionată - confiscación de bienesconfiscarea proprietăţii - reducción de la penareducerea pedepsei - traslado de presostransfer de deţinuţi - régimen penitenciariosistem penitenciar - administración penitenciariaadministraţia penitenciarelor - escisión políticasciziune politică - prescripción del delitoprescripţia acţiunii juridice - juicioaudiere judiciară - asistencia judicialasistenţă juridică - detenciónarest - investigación judicialinterogatoriu - registro domiciliariopercheziţie - derechos de la defensadrept la apărare - elección a dos vueltasal doilea tur de scrutin - elección a una vueltatur de scrutin unic - elección por listassistem de vot pe liste - recurso por responsabilidad CErecurs pentru stabilirea responsabilităţii CE - recurso del personalrecurs al personalului - petición de decisión prejudicial CEtrimitere la Curtea de Justiţie a CE pentru o procedură preliminară - sistema mayoritariosistem de vot majoritar - elección uninominalsistem de vot uninominal - jurisdicción mercantiltribunal comercial - sesión parlamentariaşedinţă parlamentară - jurisdicción arbitralcurte de arbitraj - jurisdicción internacionalcurte internaţională - jurisdicción fiscalcurte fiscală - sequíasecetă - juez no profesionaljurat - espacio marítimozonă maritimă - atentado contra la seguridad del Estadoinfracţiuni contra securităţii statului - secreto bancariosecret bancar - vigilancia marítimasupraveghere maritimă - libertad de los maresprincipiul libertăţii mării - secreto industrialsecret industrial - espacio ultraterrestrespaţiu extraatmosferic - propiedad del espaciodrept de proprietate spaţială - secreto profesionalsecret profesional - utilización del espacioutilizarea spaţiului cosmic - Secretaría de la ONUSecretariat ONU - extranjerostrăini - derecho de residenciapermis de rezidenţă - admisión de extranjerosvize pentru străini - sector económicosector economic - matrimonio mixtocăsătorie mixtă - sector primariosector primar - Derecho internacional-Derecho internodrept internaţional - drept naţional - Derecho internacional económicodrept economic internaţional - responsabilidad administrativaresponsabilitate administrativă - Derecho público económicodrept administrativ economic - sector cuaternariosector cuaternar - decisión CEdecizie Comunitatea Europeană - directiva CEdirectivă Comunitatea Europeană - sector secundariosector secundar - orden jurídico comunitariosistem juridic comunitar - Derecho derivadolegislaţie secundară - directiva CEEAdirectivă CEEA - recomendación CEErecomandare Comisia Europeană - sector terciariosector terţiar - reglamento CEregulament Comunitatea Europeană - reglamento de aplicaciónregulament de aplicare - dictamen CEEAaviz Euratom - seguridad de abastecimientosiguranţa aprovizionării - dictamen CECAaviz CECO - dictamen del Tribunal de Justicia CEopinie a Curţii de Justiţie a Comunităţii Europene - armonización de la seguridad socialarmonizarea securităţii sociale - seguridad en el empleogarantarea locului de muncă - competencias externas CEcompetenţa externă a Comunităţii Europene - Protocolo CEprotocol Comunitatea Europeană - Tratado de fusióntratat de fuziune - seguridad del transportesiguranţa transportului - Acta Única EuropeaActul Unic European - Tratado de adhesión CEAcordul de Aderare la Comunitatea Europeană - seguridad del productosiguranţa produsului - empresa común CEEAacţiuni comune Euratom - seguridad en el trabajosecuritatea muncii - relaciones de la Unión Europearelaţii externe Uniunea Europeană - Consejo de Ministros ACP-CEConsiliul de Miniştri ACP-EC - seguridad nuclearsecuritate nucleară - miembro del Tribunal de Justicia CEmembru al Curţii de Justiţie a Comunităţii Europene - comisario europeocomisar european - seguridad públicasiguranţă publică - AEC - acuerdo de asociación CEacorduri de asociere la Comunitatea Europeană - convenio ACP-CEConvenţia ACP-EC - seguridad socialsecuritate socială - Comité de Embajadores ACP-CEComitetul de Ambasadori ACP-CE - comité paritario ACP-CEComitet comun ACP-EC - Convenio de Lomé IIIa treia Convenţie Lome - EURESSistem European de Difuzare a Ofertelor şi Cererilor de Angajare - FEDFondul European de Dezvoltare FED - FSEFondul Social European - ampliación de la Unión Europealărgirea Uniunii Europene - asignación de viviendaalocaţie pentru locuinţă - historia de Europaistoria Europei - sal químicasare chimică - pertenencia a la Unión Europeaapartenenţa la Uniunea Europeană - SELASistemul Economic Latino-American SELA - posición comúnpoziţie comună a statelor membre în Consiliul European - acción comúnacţiune comună de cooperare guvernamentală în consiliul european - Tratado de la Unión EuropeaTratatul Uniunii Europene. Maastricht. 1992 - países del SELAţări SELA - cooperación política europeacooperare politică europeană - concurso-oposición CEconcurenţă Comunitatea Europeană - selección de alumnosselecţia elevilor - mecanismo complementario de los intercambiosmecanism comercial suplimentar - prevención de riesgosprevenirea riscurilor - riesgo naturalrisc natural - riesgo industrialrisc industrial - liberalismo económicoliberalism economic - derechos de aduanataxă vamală - control de aduanainspecţie vamală - derechos del AACobligaţii vamale comune aplicate importurilor din ţări terţe - semillaseminţe - pesas y medidasmăsuri şi greutăţi - producto en conservaalimente conservate - semimetalsemimetal - irradiacióniradierea alimentelor - ingreso mínimo de subsistenciavenit minim de subzistenţă - arma personalarme pentru uz personal - sémolafăină integrală - mecenazgopatronaj cultural - concurso administrativoconcurs administrativ - sesión públicaaudiere publică - SenegalSenegal - separación de poderesseparaţia puterilor - sericiculturasericicultură - artes visualesarte vizuale - pluralismo culturalpluralism cultural - costumbres y tradicionesobiceiuri şi tradiţii - servicioservicii - patrimonio arquitectónicopatrimoniu arhitectural - servicio postventaservice de garanţie - propiedad literaria y artísticaproprietate literară şi artistică - servicio civilserviciu militar civil - aerodinámicaaerodinamică - termodinámicatermodinamică - física del plasmafizica plasmei - física de los rayos láserfizica laserului - ingeniería genéticainginerie genetică - pinturapictură - oficina de empleobirou de angajare - ampliación de capitalcreştere de capital - situación de la agriculturasituaţie agricolă - servicios financieros de Correosservicii financiare ale oficiilor poştale - promulgación de la leypromulgarea legii - intereses económicos de los parlamentariosinteresele financiare ale parlamentarilor - cooperación árabe-africanacooperare arabo-africană - servicio gratuitoserviciu gratuit - cooperación euro-árabecooperare euro-arabă - delegación de la ComisiónDelegaţia Comisiei Europene - control comunitariocontrol comunitar - principio de adicionalidadprincipiul adiţionalităţii - servicio militarserviciu militar - región periféricaregiune periferică - región insularregiune insulară - nación más favorecidaclauza naţiunii celei mai favorizate - servicio remuneradoserviciu plătit - presupuesto anejobuget complementar - servicio postalservicii poştale - diccionario multilingüedicţionar poliglot - diccionario de abreviaturasdicţionar de abrevieri - enciclopediaenciclopedie - tesaurotezaur-instrument bibliografic - revistapublicaţii periodice - servicio secretoserviciu secret - residuo domésticodeşeuri menajere - monocultivocultură agricolă unică - servicio socialservicii sociale - sésamosusan - subida de precioscreşterea preţurilor - período de sesionessesiune parlamentară - SeychellesSeychelles - CFI - universidaduniversitate - transporte de animalestransport animale - movimiento asociativomişcare asociativă - SharjahShardjah - SiciliaSicilia - despliegue de fuerzasstaţionare de forţe armate - escaño parlamentariomandat parlamentar - escaño vacanteloc vacant pe liste electorale - AustraliaAustralia - Sierra LeonaSierra Leone - señalizaciónindicatoare de circulaţie - alimento para animales domésticoshrană pentru animale de companie - SingapurSingapore - lluvia ácidaploaie acidă - profesión del urbanismoprofesii în planificare urbană - obra de referenciainstrumente documentare - textil sin tejermaterial neţesut - jarabesirop - Islas del Egeo - CanariasInsulele Canare - sisalsisal - Mesa del PEBiroul Permanent al Parlamentului European - sismologíaseismologie - vicepresidentevicepreşedinte - vida institucionalactivitatea instituţiilor - sede de la instituciónsediul instituţiilor comunitare - reforma institucionalreformă instituţională - competencia institucionalcompetenţă instituţională - situación CEsituaţia Comunităţii Europene - situación familiarstatut matrimonial - política espacialpolitică spaţială - autoabastecimientoautoaprovizionare - situación financierasituaţie financiară - sociedadorganizaţii - sociedad civilsocietate civilă - sociedad civil profesionalparteneriat profesional - sociedad mercantilsocietate comercială - sociedad de economía mixtasocietate comercială mixtă - sociedad de inversiónsocietate de investiţii - sociedad de capitalsocietate comercială pe acţiuni - autobúsautobuz - sociedad de personasparteneriat - sociedad comanditariasocietate comercială în comandită - sociedad en participaciónsocietate comercială în participaţiune - sociedad europeasocietate comercială europeană - sociedad sin fines de lucroorganizaţii nonprofit - Jutlandia del SurIutlanda de Sud - sedamătase - ayuda a los discapacitadospersoane cu dizabilităţi asistenţă - sojasoia - disolventesolvent - SomaliaSomalia - sondeo de opiniónsondaj de opinie - sorgosorg - autodeterminaciónautodeterminare - SudánSudan - azufresulfură - presentación de ofertasofertă - fuente de la ayudaprovenienţa ajutorului - fuentes del Derechoizvoare de drept - subproductosubprodus - subproducto agrícolasubprodus agricol - autofinanciaciónautofinanţare - subproducto de la lechesubprodus lactat - subproducto metálicosubprodus metalic - subproletariadosubproletariat - desnutriciónsubnutriţie - subpoblaciónsubpopulare - autogestiónautogestiune - sostén de la familiasusţinător de familie - sostenimiento de los preciossprijinirea preţurilor - sostenimiento de los precios agrariossubvenţionare preţuri de fermă - apoyo monetariosusţinere monetară - soberanía nacionalsuveranitate naţională - especialización de la producciónspecializarea producţiei - especialización de los intercambios comercialesspecializarea comerţului - especificación presupuestariaspecificaţie bugetară - autolimitaciónlimitare voluntară - especulación inmobiliariaspeculaţii clădiri - Espórades del Norte - Sri LankaSri Lanka - StabexStabex - estabilidad de preciosstabilitatea preţurilor - estabilización de la rentastabilizare venituri - estabilización económicastabilitate economică - acuerdo interprofesional - estancamiento económicostagnare economică - estación experimental agrícolafermă experimentală - estadísticastatistică - estadística agrariastatistică agricolă - estadística comunitariastatistică comunitară - estadística demográficastatistică demografică - estadística pesquerastatistică în piscicultură - estadística económicastatistică economică - estadística financierastatistică financiară - estadística industrialstatistică industrială - estadística internacionalstatistică internaţională - estadística nacionalstatistică naţională - estadística oficialstatistică oficială - estadística regionalstatistică regională - Estatuto de Berlínstatutul Berlinului - Estatuto de Jerusalénstatutul Ierusalimului - estatuto del funcionariofuncţionar public statut - autonomíaautonomie - estatuto del personalstatutul personalului - estatuto jurídicostatut juridic - estatuto políticostatutul politic al ţărilor din regiuni conflictuale - categoría profesionalstatut profesional - status socialstatut social - esterilizaciónsterilizare - incentivo fiscalstimulent fiscal - stockstoc - stock comunitariostoc comunitar - autonomía financieraautonomie financiară - stock coyunturalstoc conjunctural - stock de intervenciónstoc de intervenţie - stock excedentariostoc excedentar - stock mínimostoc minimal - stock mundialstoc mondial - stock privadostoc privat - stock públicostoc public - stock reguladorstoc regulator de marfă - almacenamiento de armasdeţinere de arme - almacenamiento de la energíastocarea energiei - almacenamiento de alimentosdepozitarea alimentelor - almacenamiento de documentosstocarea documentelor - StorkoebenhavnRegiunea Copenhaga - Storstroem - estructura agrariastructură agricolă - estructura del empleostructura forţei de muncă - estructura de la empresastructura companiei - autorización presupuestariaautorizare bugetară - estructura económicastructură economică - estructura industrialstructură industrială - estructura institucionalstructură instituţională - estructura socialstructură socială - sustancia peligrosasubstanţe periculoase - autorización de ententeautorizaţie de practică restrictivă - subvención a la exportaciónsubvenţie de export - sucedáneo de alimentoînlocuitor de hrană - sucesión de la explotación agrariasuccesiune la exploatarea agricolă - azúcarzahăr - azúcar blancozahăr rafinat - azúcar semirrefinadozahăr nerafinat - azúcar de remolachazahăr din sfeclă de zahăr - autorización de transporteautorizaţie de transport - azúcar de cañazahăr din trestie de zahăr - votos válidosvot exprimat - sufragio universalsufragiu universal - suicidiosinucidere - SuizaElveţia - SulawesiSulawesi - SumatraSumatra - superficie agrícola utilizadasuprafaţă agricolă utilizată - sustitutoparlamentar supleant - soporte de informaciónsuport material/imaterial pentru înregistrarea informaţiei - soporte magnéticomediu magnetic - supresión de empleoreducerea locurilor de muncă - supresión de los derechos de aduanadesfiinţarea taxelor vamale - supranacionalidadsupranaţionalitate - sobreexplotación de recursossupraexploatare a resurselor - superficie arboladazonă împădurită - superficie de explotaciónsuprafaţă de teren - superficie principalsuprafaţă principală - ultracongelacióncongelare profundă - SurinamSurinam - superpoblaciónsuprapopulare - acuerdo monetarioacord monetar - autopistaautostradă - sobreproducciónsupraproducţie - vigilancia del mercadosupravegherea pieţei - suspensión de la ayudasuspendarea ajutorului - suspensión de la penasuspendarea pedepsei penale - suspensión de los derechos de aduanasuspendarea taxelor vamale - SwazilandiaSwaziland - silviculturasilvicultură - AustriaAustria - SiriaSiria - SysminSysmin-susţinerea produselor miniere - sistema bancariosistem bancar - sistema de enseñanzasistem de învăţământ - sistema de explotación agrariasistem de exploatare agricolă - sistema de informaciónsistem de informaţii - sistema de información para la gestióninformaţie managerială - sistema de comunicaciónsistem de comunicaţii - sistema de contabilidadsistem contabil - sistema de cultivosistem de cultură - AuverniaAuvergne - sistema de las Naciones UnidasSistemul Naţiunilor Unite - sistema documentalsistem de documentare - sistema electoralsistem electoral - sistema electoral europeosistem electoral european - Sistema Europeo de Contabilidadsistem contabil european - sistema monetario europeosistem monetar european - sistema monetario internacionalsistem monetar internaţional - sistema normalizado de contabilidadsistem contabil standardizat - TaiwánTaiwan - TanzaniaTanzania - tapiceríacovor - tarifa aéreatransport aerian costuri - tarifa de transportetarif de transport - Arancel Aduanero Comúntarif vamal comun - tarifa ferroviariatarif pentru transportul feroviar - anticipo de tesoreríaavans - tarifa postaltarif poştal - arancel preferencialtarif preferenţial - tarifa de viajerostarif per călător - tarificación de la infraestructurataxă pentru folosirea infrastructurii - tasa de autoabastecimientotaxă de autoaprovizionare - tipo de cambiorată de schimb - anteproyecto de presupuestoprioect preliminar de buget - tipo del IVAvaloarea TVA - tipo de cambio flotantecurs variabil - tipo de cambio central - tipo de cambio representativotaxă reprezentativă - TawalTawal - fijación de precios máximosevaluarea preţurilor - tasa por ejetaxă pe camion - gravamen sobre las exportacionestaxă de export - gravamen sobre las importacionestaxă de import - impuesto del timbretaxă de timbru - gravamen compensatoriotaxă compensatorie - exacción de efecto equivalentetaxă vamală echivalentă - corresponsabilidad de los productorescoresponsabilitatea producătorului - derecho de tránsitotaxă de tranzit - impuesto sobre actividades profesionalesimpozit pe afacere - impuesto sobre los carburantestaxă pe combustbil - aviación civilaviaţie civilă - impuesto de circulaciónimpozit pe vehicul - ChadCiad - ChecoslovaquiaCehoslavacia - técnica de cultivotehnici de cultivare în agricultură - técnica de gestióntehnici de management - técnica de la construcciónechiparea construcţiilor - tecnologíatehnologie - tecnología alimentariatehnologie alimentară - aviación militaraviaţie militară - tecnología de materialestehnologia materialelor - tecnología blandatehnologie alternativă - tecnología energéticatehnologie energetică - tecnología intermediatehnologie intermediară - tecnología nucleartehnologie nucleară - tecnología petroleratehnologia ţiţeiului - telecomunicacióntelecomunicaţii - telefaxfacsimil - teledetecciónteledetecţie - aviculturaferme de păsări - teledistribuciónteleviziune prin cablu - telégrafotelegraf - telemáticatelematică - televisiónteleviziune - télextelex - tiempo de descansoconcediu - tendencia políticatendinţe politice - Acuerdo Monetario EuropeoAcord Monetar European - tensión psíquicastress psihic - relación real de intercambioindicatori comerciali - terreno edificableteren de construcţie - terreno industrialteren industrial - tierra abandonadapământ abandonat - tierra agrícolateren agricol - propiedad rústica del Estadoteren în proprietatea statului - tierra baldíateren necultivat - tierra laborableteren arabil - dictamenopinie - tierra recuperadateren redat agriculturii - territorio de ultramarteritorii îndepărtate - terrorismoterorism - TailandiaThailanda - ceai - terapéuticaterapeutică - dictamen CEopinie a Comunităţii Europene - TesaliaThesalia - Tracia Occidental - TimorTimor - Timor OrientalTimorul de Est - titaniotitan - título de créditotitlu de credit - título de transportebilet de transport - TogoTogo - TongaTonga - torturatortură - ToscanaToscana - turismo de masasturism de masă - girasolfloarea soarelui - dictamen PEopinie a Parlamentului European - toxicologíatoxicologie - tractortractor - Ley de Expansión ComercialTrade Expansion Act - traduccióntraducere - Tratado CETratatele Comunităţii Europene - Tratado CECATratatul CECO - Tratado CEETratatul CEE - Tratado CEEATratatul CEEA - países del Pacto de Varsoviaţările Pactului de la Varşovia - máquina de ordeñarmulgătoare mecanică - tratamiento del aguatratarea apei - tratamiento de textosprocesare text - tratamiento de datosprocesarea datelor - tratamiento del mineraltratarea minereurilor - tratamiento fitosanitariotratament fitosanitar - transacción financieratranzacţie financiară - traslado de la empresatransferarea afacerilor - transferencia de capitalestransfer de capital - transferencia de derechos de pensióntransferul drepturilor de pensie - traslado de poblacióntransfer de populaţie - transferencia de tecnologíatransfer de tehnologie - avenaovăz - transformación alimentariaprelucrarea hranei - tránsito comunitariotranzit comunitar - tránsito aduanerotranzit vamal - transmisión de datostransmisia datelor - transmisión de la propiedadtransfer de proprietate - abortoavort - transporte aéreotransport aerian - transporte combinadotransport combinat - transporte de energíaenergie transport - transporte al hinterlandtransport interjudeţean - transporte de mercancíastransport de produse - transporte de superficietransport de suprafaţă - transporte de viajerostransport de pasageri - transporte colectivotransport public - aborto ilegalavort ilegal - transporte ferroviariotransport feroviar - transporte por vía navegabletransport pe cursuri de ape interioare - transporte individualmijloace de transport private - transporte intercontinentaltransport intercontinental - transporte interiortransport intern - transporte internacionaltransport internaţional - transporte internacional por carreteratransport rutier internaţional - transporte intracomunitariotransport intracomunitar - Acuerdo Multifibrasacordul multifibre - aborto terapéuticoavort terapeutic - transporte nacionaltransport naţional - transporte por cabletransport prin cablu - transporte por tuberíatransport prin conducte - transporte por cuenta de tercerostransport în contul unui terţ - transporte por cuenta propiatransport pe cont propriu - transporte públicomijloace de transport public - transporte regionaltransport regional - transporte por carreteratransport rutier - transporte escolartransport şcolar - transporte semicolectivotransport semipublic - transporte bajo precinto aduanerotransport sub control vamal - transporte subterráneotransport subteran - transporte suburbanotransport suburban - transporte terrestretransport terestru - transporte transfronterizotransport transfrontalier - transporte urbanotransport urban - transportistatransportator - trabajomuncă - trabajo a domiciliomuncă la domiciliu - nitrógenoazot - trabajo en cadenamunca pe bandă - trabajo a tiempo completonormă întreagă - trabajo a tiempo parcialangajare cu jumătate de normă - trabajo de menoresmunca copiilor - trabajo por turnosmuncă în schimburi - trabajador de edad avanzadamuncitor vârstnic - trabajador clandestinomuncitor clandestin - trabajador comunitariosalariat comunitar - trabajador fronterizomunca la graniţă - trabajador minusválidomuncitor cu dizabilităţi - trabajador manuallucrător manual - trabajador migrantemuncitor migrant - trabajador de temporadamuncitor sezonier - trabajador socialasistent social - obras públicaslucrări publice - tréboltrifoi - BahamasBahamas - Trentino-Alto AdigioTrentino-Alto Adige - Tesorotrezorerie - Trinidad y TobagoTrinidad şi Tobago - triticaltriticală - BahreinBahrein - trusttrust - cañería, canuto, conducto, manga, manguera, tuboţeavă, ţevărie, tub - tuberculosis animaltuberculoză animală - tungstenotungsten - TúnezTunisia - turbinaturbină - TurquíaTurcia - fruto en bayafructe de pădure - TuvaluTuvalu - tuberíainstalaţii - IVATVA - UDEACUniunea Vamală şi Economică Central Africană - países de la UDEACţări membre ale Uniunii Vamale şi Economice Central Africane - UEBLUniunea Economică Belgiano-Luxemburgheză - UEDUniunea Economică Vamală Europeană - países de la UEOţări ale Uniunii Europei Occidentale - UITUniunea Internaţională de Telecomunicaţii - Umm al-Qaiwán - UncredCentrul ONU pentru Dezvoltare Regională - UnescoUnesco - unificación nacionalunificare naţională - UEOUEO - contrato de alquilercontract de închiriere - UEAUniunea Statelor Africane - unión aduanerauniune vamală - unión económicauniune economică - Unión Económica y MonetariaUniunea Economică şi Monetară - Unión Europea de PagosUniunea Europeană de Plăţi - unión interparlamentariaUniunea Interparlamentară - acuerdo preferencialacord preferenţial - arrendamiento comercialînchirierea spaţiului comercial - país de la UEMOAţările Uniunii Monetare a Africii de Vest - unión monetariauniune monetară - UNIR - UnisistUnisist - Unitar - cabeza de ganadocapete de animal în şeptel - contrato de arrendamiento rústicocontract de arendare - OOPSUNRWA - APUUniunea Parlamentarilor din Asia-Pacific - UPUUniunea Poştală Universală - uraniouraniu - urbanizaciónurbanizare - urbanismourbanism - URSSURSS - UruguayUruguay - usuario de transportespasager - baja de preciosreducere de preţ - fábrica llave en manofabrică la cheie - usufructouzufruct - usuario de informaciónutilizator de informaţie - utilización de la ayudautilizarea ajutorului - utilización del aguautilizarea apei - utilización de la energíautilizarea energiei - utilización de las tierrasutilizarea terenului - uso pacífico de la energíautilizare paşnică a energiei - UtrechtUtrecht - balanza comercialbalanţă comercială - vacunavaccin - vacunaciónvaccinare - vaca lactantevacă de prăsilă - vaca lecheravaci de lapte - Valle de AostaValle d'Aosta - valor añadidovaloare adăugată - valor bursátilvaloare bursieră - valor comercialvaloare comercială - balanza deficitariadeficit al balanţei de plăţi - valor en aduanaevaluare vamală - vanadiovanadiu - VanuatuVanuatu - VaticanoVatican - terneroviţel - vehículo de colchón de airevehicul pe pernă de aer - vehículo de dos ruedasvehicul pe două roţi - vehículo de motorvehicul cu motor - vehículo agrícolavehicul agricol - vehículo eléctricovehicul electric - vehículo sobre raílesvehicul pe şine - VejleVejle - VeneciaVeneţia - balanza de invisiblesbalanţă comercială invizibilă - VenezuelaVenezuela - ventavânzare - venta a créditovânzare pe credit - venta con rebajavânzare la preţ redus - venta en subastavânzare la licitaţie - venta directavânzare directă - balanza de pagosbalanţă de plăţi - venta libre de impuestosvânzare liberă de taxe - venta a distanciavânzare la distanţă - verificación de cuentasaudit financiar - Vest for Storebaelt - Sjaelland OccidentalZeeland-ul de Vest - BaliBali - carnecarne - carne bovinacarne de vită - carne caprinacarne de capră - carne equinacarne de cal - carne de búfalocarne de bivol - carne de terneracarne de viţel - carne de avecarne de pasăre - carne deshuesadacarne dezosată - carne frescacarne proaspătă - BalcanesBalcani - carne ovinacarne de oaie - carne porcinacarne de porc - ViborgViborg - vicepresidente del Parlamentovicepreşedinte al parlamentului - víctima civilvictimă civilă - víctima de guerravictimă de război - teletextovideografie difuzată - videotex interactivovideografie interactivă - inserción profesionalintegrare în muncă - ballotagescrutin de balotaj - vida asociativaactivitate colectivă - vida de la empresaafaceri - vida escolarviaţă şcolară - vida socialviaţă socială - VietnamVietnam - viñedopodgorie - ciudad mediaoraş mediu - ciudad nuevaoraş nou - ciudad satéliteoraş satelit - vino aromatizadovin aromat - vino blancovin alb - vino del paísvin de regiune - vino de calidad superiorvin de calitate superioară - vino de mesavin de masă - vino embotelladovin îmbuteliat - vino alcoholizadovin tonic - cintabandă - vino espumosovin spumos - vino rosadovin roze - vino tintovin roşu - vino no espumosovin uşor - vinificaciónvinificaţie - violencia sexualviolenţă sexuală - violenciaviolenţă - violencia de Estadoviolenţă guvernamentală - violencia políticaviolenţă politică - BangladeshBangladesh - viticulturaviticultură - curso de agua interiorcanal de navigaţie interior - curso de agua internacionalcale navigabilă internaţională - autovíaautostradă rapidă de circulaţie - vía ruralşosele - vía urbanadrum orăşenesc - Banco Africano de DesarrolloBanca Africană de Dezvoltare - ave de corral muertapăsări de curte tăiate - ave de corral ponedorapăsări ouătoare - ave de corral vivapăsări vii - volumen de intercambiosvolumul schimburilor comerciale - volumen de transaccionesvolumul tranzacţiilor de capital - voto en blancovot în alb - banco agrícolabancă agricolă - voto en bloquevot pentru ansamblul unui text de lege - votación de la leyetapele parcurse de un proiect de lege - votación electrónicavot electronic - votación nominalvot prin apel nominal - voto nulovot nul - voto obligatoriovot obligatoriu - votación anticipadavot anticipat - voto por correspondenciavot prin corespondenţă - votación por poderesvot prin procură - votación parlamentariavot parlamentar - banco centralbancă centrală - voto preferencialvot preferenţial - votación públicascrutin deschis - viaje todo incluidocălătorie inclusă în preţ - viaje en grupocălătorie în grup - vulcanologíavulcanologie - extensión agrariaservicii de consultanţă agricolă - Wallis y FutunaWallis şi Futuna - yoguriaurt - banco comercialbancă comercială - YemenYemen - antiguo Yemen RDPfostul Iemen de Sud - Yorkshire y HumbersideYorkshire şi Humberside - República Democrática del CongoCongo, Republica Democrată - ZambiaZambia - ZelandaZeeland - banco cooperativobancă cooperatistă - zona áridazonă aridă - zona climáticazonă climatică - zona residencialzonă rezidenţială - zona de capturazonă de captură a peştelui - zona de libre comerciozonă comercială liberă - zona pesquerazonă de pescuit - zona económica exclusivazonă economică exclusivă - zona ecuatorialzonă ecuatorială - zona francazonă liberă - Acuerdo SALTTratatul SALT - banco de inversiónbancă de investiţii - zona fríazonă rece - zona húmedazonă umedă - zona monetariazonă monetară - centro comercial, zona peatonalzonă pietonală - zona contaminadazonă poluată - zona protegidazonă protejată - zona catastróficazonă sinistrată - zona subtropicalzonă subtropicală - zona suburbanazonă suburbană - zona de tarificaciónzonă tarifară - banco de desarrollobancă de dezvoltare - zona templadazonă temperată - zona tropicalzonă tropicală - zona urbanazonă urbană - zoologíazoologie - SAFERbancă funciară - banco popularbancă populară - banco privadobancă privată - banco públicobancă de stat - BarbadosBarbados - acuerdo sectorialacord sectorial - lista de precioslistă de preţuri - barrabară - salario bajosalariu mic - base de datosbază de date - base militarbază militară - BasilicataBasilicata - Baja NormandíaNormandia Inferioară - Baja SajoniaSaxonia Inferioară - buquenavă maritimă - acuerdo sobre productos básicosacord asupra produselor de bază - buque cisternatanc petrolier - edificioconstrucţii - embarcación de recreoambarcaţiuni de agrement - edificio industrialconstrucţii industriale - edificio públicoclădire publică - BavieraBavaria - acuerdo arancelarioacord tarifar - bellas artesarte frumoase - BEIBEI - BélgicaBelgia - regiones y comunidades de Bélgicaregiuni şi comunităţi din Belgia - BeliceBelize - beneficioprofit - beneficiario de ayudaţară beneficiară a ajutorului - BeneluxBenelux - países del BeneluxState Benelux - BeninBenin - BerlínBerlin - BermudasBermude - necesidad alimentarianevoi de hrană - necesidad de viviendanecesităţi de locuinţe - necesidad de mano de obracerere de mână de lucru - crecimiento de la poblacióncreşterea populaţiei - necesidades de aguanecesar de apă - forrajefuraje - necesidad financieranecesităţi financiare - remolacha forrajerasfeclă furajeră - remolacha azucarerasfeclă de zahăr - BEUCBEUC - mantequillaunt - manteca vegetalunt vegetal - BhutánBhutan - crecimiento de la produccióncreştere a producţiei - bibliografíabibliografie - bibliotecabibliotecă - biblioteca juvenilbibliotecă pentru copii - biblioteca nacionalbibliotecă naţională - biblioteca públicabibliotecă publică - biblioteca científicabibliotecă ştiinţifică - biblioteca universitariabibliotecă universitară - bicameralismoparlament bicameral - BIDBanca Interamericană pentru Dezvoltare - barrio de chabolascartier mărginaş - OIEBiroul Internaţional pentru Educaţie - bien comunalteren comun - bien culturalbunuri culturale - bien duraderobunuri de folosinţă îndelungată - bien no duraderobunuri de folosinţă redusă - bienestar socialbunăstare socială - acusaciónacuzare - balance de abastecimientobilanţ de aprovizionare - balance energéticobilanţ energetic - balance socialaudit social - bioquímicabiochimie - bioconversiónbioconversie - biodegradabilidadbiodegradabilitate - bioenergíabioenergie - biografíabiografie - bipartidismobipartidism - bipolarizaciónbipolarizare - MyanmarMyanmar - compracumpărare - bismutobismut - trigo durogriş - trigo blandogrâu de vară - congelación de preciosîngheţarea preţurilor - madera para la construcciónlemn pentru construcţii - compra a créditocumpărare pe credit - bebida no alcohólicabăuturi nealcoolice - bono del Tesorobon de tezaur - BonaireInsula Bonaire - bonificación de intereses - calceteríatricotaje - compra de intervencióncumpărare de intervenţie - BornholmInsula Bornholm - botánicabotanică - BotswanaBotswana - panaderíabrutărie - BorgoñaBurgundia - Bolsa de mercancíasfacilităţi de schimb - bovinobovine - provincia de Brabante FlamencoProvincia Brabantul Flamand - Brabante SeptentrionalBrabantul de Nord - provincia de Brabante ValónProvincia Brabantul Valon - BremenBremen - BrasilBrazilia, Republica Federativă Brazilia - patentebrevet - patente europeapatent european - BIPBanca pentru Reglementări Internaţionale - ácido inorgánicoacid anorganic - bromobromură - brucelosisbruceloză - BruneiBrunei - presupuesto comunitariobuget comunitar - presupuesto de defensabuget pentru apărarea naţională - presupuesto extraordinariobuget extraordinar - ácido orgánicoacid organic - presupuesto familiarbuget casnic - presupuesto operativo CECAbuget operaţional CECO - presupuesto publicitariobuget de publicitate - presupuesto rectificativobuget rectificativ - presupuesto social europeobuget social european - presupuesto suplementariosuplimentarea bugetului - consignación presupuestariaincludere în buget - BulgariaBulgaria - papeleta de votaciónbuletin de vot - oficina de informacióncentru de informare - mesa electoralcircumscripţie electorală - Mesa del Parlamentobiroul permanent al parlamentului - formalidad administrativaformalităţi birocratice - ofimáticatehnolgie informatică de birou - butteroilulei de unt - gobierno en la sombracabinet fantomă - AbruzosAbruzzi - AzoresAzore - cabotaje marítimocabotaj maritim - cacaocacao - catastrocadastru - cuadrofuncţie de execuţie - cuadro administrativomanager - cuadro lingüístico CEcadru lingvistic comunitar - países ACP - cuadro mediocadre medii - cuadro superiortop management - CAMECAER - países del CAMEţări membre ale CAER - cafécafea - caja de ahorrosbancă de economii - CalabriaCalabria - cálculo de costesevaluarea costurilor - adquisición de la propiedadcumpărarea unei proprietăţi - calendario escolarcalendar şcolar - CamerúnCamerun - campaña agrícolacampanie agricolă - CampaniaCampania - campingcamping - CanadáCanada - canal de PanamáCanalul Panama - adquisición de conocimientosacumulare de cunoştinţe - cáncercancer - candidatocandidat în alegeri - caña de azúcartrestie de zahăr - EACComunitatea Africii Orientale - Cabo VerdeCapul Verde - adquisición de documentosachiziţie documente - capacidad de obrarexercitarea drepturilor civile - capacidad de cargacapacitate de încărcare - capacidad de contratarcontractare - capacidad de disfrutedrepturi civile şi obligaţii - vetoveto - procedimiento consultivoprocedură de consultanţă - ministeriominister - cargo electivo localmandat local - comunidad autónomacomunitate autonomă - administración regionaladministraţie regională - intercambio científicoschimb ştiinţific - capacidad de produccióncapacitate de producţie - sanción militarsancţiuni militare - voluntario internacionalvoluntar internaţional - cuestión de Cisjordania - Derecho comunitario-Derecho nacionaldrept comunitar-drept naţional - delegación PEDelegaţie a Parlamentului European - dictamen CESavizul Comitetului Economic şi Social - función pública europeafuncţie publică europeană - dictamen favorable PEaviz conform Parlamentului European - Asamblea paritaria ACP-CEAdunare comună ACP-EC - presidente PEPreşedintele Parlamentului European - vicepresidente PEVicepreşedinte al Parlamentului European - cuestor PEchestor al Parlamentului European - sentencia del Tribunal CEdecizie a Curţii de Justiţie a CE - movimiento antieuropeístamişcare antieuropeană - fondo estructuralfonduri structurale - jurisdicción laboraltribunale ale muncii - capacidad de almacenamientocapacitate de depozitare - arrepentidoregretul săvârşirii unei fapte penale - zona adyacentezonă contiguuă - recurso de particularesrecurs al persoanelor private - situación económicasituaţie economică - factor de producciónfactor de producţie - polo de crecimientopunct de creştere - programa integrado de desarrolloprogram de dezvoltare integrată - PIMprograme integrate mediteraneene - comercio Norte-Surcomerţ Nord-Sud - capacidad de transportecapacitate de transport - capital especulativocapital speculativ - financiación públicafinanţare publică - armonización de preciosarmonizarea preţurilor - mercado de capitalespiaţă de capital - capital de riesgocapital de risc - presupuesto general CEbuget general al Comunităţii Europene - premio culturalpremiu cultural - anglicanismoanglicanism - catolicismocatolicism - ortodoxiaortodoxism - protestantismoprotestantism - zona de recreoparc de distracţie - profesión gastronómicaprofesii în catering - mafiamafia - bioéticabioetică - sociedad secretasocietate secretă - cultura regionalcultură regională - SIDASIDA - precio del terrenopreţul terenurilor - enseñanza abiertauniversitate deschisă - presupuesto de educaciónbuget pentru învăţământ - intercambio escolarschimb interşcolar - EurydiceEuridice - reconocimiento de estudiosrecunoaşterea studiilor - empresa periodísticaîntreprindere de presă - teletexteletext - protección de datosprotecţia datelor - red de transmisión interactivareţele interactive - producción cinematográficaproducţie cinematografică - industria de programasindustria programelor de calculator - coproducción audiovisual - programa audiovisual - producción audiovisual - televisión de alta definiciónteleviziune digitală de înaltă rezoluţie - videocomunicaciónvideocomunicaţii - política audiovisual - piratería audiovisual - espacio audiovisual europeo - libre circulación de programaslibera circulaţie de programe audiovizuale - tarifa de comunicacionestarif de comunicaţii - Derecho de la informaciónlegislaţie privind informaţiile - informática jurídicainformatică juridică - telecargadescărcare date - traducción automáticatraducere automată - independencia energéticaindependenţă energetică - capital industrialcapital industrial - procedimiento de cooperaciónprocedură de cooperare - traspaso de competenciastransfer de competenţă comunitară - fundación de la empresainiţierea unei afaceri - empresa de servicioscompanie de servicii - agencia de empleo temporalagenţie de angajare temporară în muncă - trabajo en pantallastaţie de lucru video - cabotaje de carreteracabotaj rutier - transportista fluvialtransport fluvial - canal marítimocanal maritim - Túnel de la Manchaeurotunel - tarifa interiortarif naţional - tarifa internacionaltarif internaţional - tarifa de transporte por carreteratarif pentru transportul rutier - acto administrativoact administrativ - capital socialcapital social - protección del bosqueconservarea pădurii - mar TirrenoMarea Tireniană - mar AdriáticoMarea Adriatică - mar de LiguriaMarea Ligurică - mar EgeoMarea Egee - mar JónicoMarea Ionică - lucha contra los insectoslupta împotriva insectelor - ordenación de la propiedad rústicaamenajare funciară - regulación de la pescareglementarea pescuitului - control pesquerocontrolul pescuitului - legumbre perenneplante perene - producto frescoproduse proaspete - norma de calidadstandard de calitate - norma de seguridadnorme de securitate - norma técnicastandard tehnic - COSTcooperare europeană în domeniul cercetării ştiinţifice şi tehnologiei - investigación y desarrollocercetare şi dezvoltare - investigación espacialcercetare spaţială - técnica espacialtehnologie spaţială - capital extranjerocapital străin - caucho sintéticocauciuc sintetic - caucho naturalcauciuc natural - industria ferroviariaindustria feroviară - carbón vegetalmangal - industria de artículos de lujoindustria produselor de lux - provincia autónoma de BolzanoProvincia Autonomă Bolzano - provincia autónoma de TrentoProvincia Autonomă Trento - CEPTConferinţa Europeană a Administraţiilor din Poştă şi Telecomunicaţii - JIFEBiroul Internaţional pentru Controlul Narcoticelor - Habitat ONUhabitat ONU - agente CEpersonal Comunitatea Europeană - caprinocapră - captura accesoriasubprodus pescăresc - captura autorizadapescuit autorizat - captura de pescadocantitate pescuită - captura por especiepescuit pe specii - captura totalcantitate totală pescuită - acto comunitarioact comunitar - CaribeInsulele Caraibe - química del carbonoindustria subproduselor carbonifere - carbonocarbon - carburantecombustibil motor - pieza en canal - CaricomCaricom-Comunitatea Caraibelor - países del Caricomţări membre Caricom - mapa escolarrepartizarea şcolilor - cártelcartel - acto de comerciotranzacţie comercială - cartografíacartografie - cash flowflux de numerar - catalogacióncatalogare - CataluñaCatalonia - catálogocatalog bibliografic - categoría socioprofesional - fianza electoralgaranţie electorală - acta de congresolucrări ale conferinţelor - SPCComisia Pacificului de Sud - CDICentrul pentru Dezvoltare Industrială - países UE - CEACConferinţa Europeană a Aviaţiei Civile - CEAEComunitatea Economică Est-Africană - CEAOUniunea Vamală Est-Africană - radiación ionizanteradiaţie ionizată - sodiosodiu - trabajo de los metalessiderurgie - gas rarogaz rar - trasplante de órganostransplant de organe - transfusión de sangretransfuzie de sânge - residuo metálicodeşeuri metalice - eje comunitarioautostrăzi comunitare - intercambio de jóvenesschimburi culturale pentru tineri - partícula elementalparticulă elementară - química analíticachimie analitică - espectrometríaspectrometrie - países de la CEAOţări membre ale Uniunii Vamale Est-Africane - citologíacitologie - calciocalciu - diagnóstico médicodiagnostic medical - medicina nuclearmedicină nucleară - miembro del Tribunal de Cuentas CEmembru al Curţii Europene a Auditorilor - seguridad de los edificiossiguranţa construcţiilor - Agencia Europea de Medio AmbienteAgenţia Europeană de Mediu - guíaghid - símbolo europeosimbol european - lengua oficiallimbă oficială - accidente domésticoaccident casnic - programa comunitarioprogram comunitar - bosque tropicalpădure tropicală - Convenio de Lomé IVa patra convenţie LOME - perturbación electromagnéticainterferenţe electromagnetice - mercenariomercenari - conmemoracióncomemorare - enseñanza de la conduccióninstrucţiuni de conducere auto - dopajedopaj - Convención Europea de Derechos HumanosConvenţia pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale - CECAComunitatea Europeană a Cărbunelui şi Oţelului - Tribunal de Primera Instancia CETribunalul CE de Primă Instanţă - condición de jubilacióncondiţii de pensionare - frontera intracomunitariafrontieră comunitară internă - vehículo de campingrulotă - medida antidumpingantidumping - impacto de la informáticaimpactul tehnologiei informatice - comunicación de datosfurnizare de informaţii - intervención militarintervenţie militară - exportación de residuosexportul deşeurilor - cooperantemuncă în cooperare - radiobiologíaradiobiologie - absentismoabsenteism la serviciu - acta pontificiaact papal - CedeaoComunitatea Economică a Statelor Vest-Africane - CedefopCentrul European pentru Dezvoltare şi Formare Profesională - CEEAEURATOM - célibecelibatar - CEMTConferinţa Europeană a Miniştrilor Transporturilor - censuracenzură - República CentroafricanaRepublica Centrafricană - centralización de la informacióncentralizarea informaţiilor - región del CentroFranţa Centrală - Centro Común de Investigación CEEA - centro de cálculocentru de calcul - centro de documentacióncentru de documentare - centro políticocentru politic - centro distribuidor de bases de datosserviciu on line de date - cereal alimenticiocereale alimentare - valor de renta variableacţiuni - cereal forrajerocereale furajere - cereal panificablecereale pentru panificaţie - CERNCERN - OEIEOrganizaţia Europeană de Cercetare a Spaţiului - certificado de origencertificat de provenienţă al mărfii - certificado de circulacióncertificat de circulaţie - certificado sanitariocertificat sanitar - CESConfederaţia Europeană a Sindicatelor - acción judicialacţiune în justiţie - cese de actividadîncetarea activităţii întreprinderii - cese de actividad agrícolaîncetarea activităţii fermei - suspensión de pagossuspendarea plăţilor - cámara de comercio e industriacameră de comerţ şi industrie - cámara de elección directacameră parlamentară aleasă prin vot direct - cámara federalcameră federală - cámara parlamentariacameră parlamentară - champañaşampanie - cambio socialreformă socială - cambio tecnológicoschimb de tehnologie - edulcoraciónîndulcirea vinului - minería del carbónmină de cărbuni - carga por ejesarcină axială - carga familiarpersoane dependente - carga útilîncărcătură utilă - cargaîncărcare - Carta de La HabanaCarta de la Havana - Carta de las Naciones UnidasCarta ONU - carta social europeaCarta Socială Europeană - acceso a la información comunitariaacces la informaţii comunitare - acceso a la justiciaacces la justiţie - acuerdo ATPAcordul ATP - acuerdo comercial CEacorduri comerciale Comunitatea Europeană - acuerdo de cooperación CEacorduri de cooperare Comunitatea Europeană - Acuerdo de SchengenAcordul Schengen - acuerdo europeo de asociaciónAcord European de Asociere - acuerdo provisional CEacorduri interimare ale Comunităţii Europene - acuerdo interinstitucionalacord interinstituţional - acuerdo mixtoacord mixt - acumulador eléctricoacumulator - acervo comunitarioacquis comunitar - acción por responsabilidad civilacţiune penală pentru recuperarea unui prejudiciu - acción comunitariaacţiune comunitară - acción civilacţiune civilă - acción penalacţiune penală - acción por responsabilidadprocedură de stabilire a răspunderii civile - intervención del ministerio fiscalurmărire judiciară - actividad comunitariaactivitate comunitară - adaptación de las perspectivas financierasadaptarea perspectivelor financiare - adhesión a un acuerdoaderare la un acord - administración de la instituciónadministrarea instituţiilor comunitare - África lusófonaAfrica vorbitoare de limbă portugheză - África subsaharianaAfrica Subsahariană - Agencia Europea para la Evaluación de Medicamentos - Agencia Europea de Salud y Seguridad en el TrabajoAgenţia Europeană pentru Securitate şi Sănătate la Locul de Muncă - agresión físicaagresiune fizică - TLCANAcordul Nord-American de Liber-Schimb - alergiaalergie - embajadaambasadă - ordenación del territorioplanificare urbană şi regională - antigua RDAFosta Republică Democrată Germania - antigua URSSţări din fosta URSS - antigüedadvechime în funcţie - antiguos países socialistasfoste ţări socialiste - aparato de gasdispozitiv cu gaz - informatizaciónaplicaţii informatice - profundización de la Unión Europeadezvoltare comunitară - Arco atlánticoţări pe malul Oceanului Atlantic - archipiélagoarhipelag - ArmeniaArmenia - SAARCAsociaţia Asia de Sud pentru Cooperare Regională - ascensorlift - Asia centralAsia Centrală - asamblea parlamentariaadunare parlamentară - autonomía administrativaautonomie administrativă - autorización de ventaautorizaţie de vânzare - anteproyecto de presupuesto CEproiect de buget preliminar Comunitatea Europeană - avión de combateavion de luptă - AzerbaiyánAzerbaijan - base jurídicabază juridică - cuenca renanaValea Rinului - BielorrusiaBelarus - beneficiario netobeneficiar net - BERDBERD - bien de doble usobunuri cu dublă întrebuinţare - bienestar de los animalesîngrijirea animalelor - biotopobiotop - lavanderíacurăţătorie chimică a hainelor - madera tropicallemn tropical - Bosnia-Herzegovina - BrandeburgoBrandenburg - cabotaje aéreocabotaj aerian - marco comunitario de apoyoprogram-cadru de sprijin comunitar - cálculo científicocalcul ştiinţific - calendario de la UEMcalendarul Uniunii Economice şi Monetare - carrera profesionalcarieră profesională - tarjeta de ampliaciónplacă de extensie - casete audiocasetă audio - CCANConsiliul de Cooperare Nord-Atlantic - CEICSI - círculo de calidadcircuitul controlului calităţii - certificación comunitariaatestare comunitară - cambio de régimen políticoschimbarea regimului politic - Carta comunitaria de los derechos sociales fundamentales de los trabajadores - carta europeacartă europeană - carta internacionalcartă internaţională - cirujanochirurg - agravantecircumstanţe agravante - atenuantecircumstanţe atenuante - ciudadanía europeacetăţenie europeană - cláusula abusivaclauză contractuală abuzivă - cláusula contractualclauză contractuală - cláusula de exenciónclauză de scutire - COCOMComisia de coordonare pentru controlul exporturilor multilaterale - Código Penalcod penal - codificación del Derecho comunitariocodificarea dreptului comunitar - cohesión económica y socialcoeziune economică şi socială - peluquería y bellezacoafor şi cosmetică - entidad localautoritate locală - entidad regionalautoritate regională - Comité Mixto EEEComisia Mixtă pentru Spaţiul Economic European - Comité Consultivo Mixto EEEComisia Consultativă Mixtă pentru Spaţiul Economic European - comité de gestión CEComitetul de Gestiune Comunitatea Europeană - comité de reglamentación CEComitetul de Reglementare Comunitatea Europeană - Comité de las RegionesComitetul Regiunilor - comité mixto CEcomisie mixtă comunitară - Comité Parlamentario Mixto EEEComisia Parlamentară Mixtă pentru Spaţiul Comun European - comitologíacomitologie - comercio de órganoscomerţ cu organe - comercio de artecomerţ cu opere de artă - comunidad flamenca de BélgicaComunitatea Flamandă - comunidad francesa de BélgicaComunitatea vorbitorilor de limbă franceză - comunidad alemana de BélgicaComunitatea vorbitorilor de limbă germană - comunidades de Bélgica - competencias del PEputerile Parlamentului European - competencia institucional CEputerile instituţiilor din Comunitatea Europeană - diseño asistido por ordenadordesign computerizat - confederación patronalconfederaţie patronală - confederación sindicalconfederaţie sindicală - conferencia europeaconferinţă europeană - conferencia intergubernamental CEConferinţa Interguvernamentală a Comunităţii Europene - conferencia internacionalconferinţă internaţională - Conferencia Internacional del TrabajoConferinţa Internaţională a Muncii - conferencia tripartitaconferinţă tripartită - conflicto interétnicoconflict etnic - permiso por actividad políticaconcediu pentru activităţi politice - Consejo de Cooperación del GolfoConsiliul de Cooperare al Golfului - Consejo del EEEConsiliul Spaţiului Economic European - asesoramiento y peritajeconsultanţă - depósito por producto contaminantedepozit de produse poluante - consolidación del Derecho comunitarioconsolidarea dreptului comunitar - consuladoconsulat - contrato administrativocontract administrativ - contrapartida de un acuerdocompensaţii financiare la un acord - contribuyente netocontributor net - contribución PNBcontribuţie la Produsul Intern Brut - control fronterizocontrol de frontieră - control de las ayudas públicascontrolul ajutorului de stat - control de las exportaciones - convenio intergubernamental CEConvenţie Interguvernamentală Comunitară - cooperación en los asuntos internoscooperare afaceri interne - cooperación aduaneracooperare vamală - cooperación medioambientalcooperare mediu înconjurator - cooperación intergubernamental UEcooperare interguvernamentală în Comunitatea Europeană - cooperación interinstitucional CEcooperare interinstituţională Comunitatea Europeană - cooperación interparlamentariacooperare interparlamentară - cooperación judicial UEcooperare judiciară Uniunea Europeană - cooperación policialpoliţie cooperare - cooperación policial UEcooperarea poliţiilor în Uniunea Europeană - cooperativa de viviendasasociaţie de locatari - coordinación de financiacionescoordonarea finanţării - coordinación de políticas UEMcoordonarea politicilor Uniunii Economice şi Monetare - Cuerno de ÁfricaCapul Horn - Cuerpo de Ejército EuropeoCorp militar european - COSACCOSAC - crimen organizadocrima organizată - criterio de elegibilidadcriterii de eligibilitate pentru finanţare - criterio de convergenciacriterii de convergenţă - acumulación de rentascumul de venituri - ciclónciclon - declaración de interés comunitariodeclaraţie de interese comunitare - plazo de edicióntermen de publicare - abuso de información privilegiadaabuz de informaţie preferenţială - delito ecológicoinfracţiuni asupra mediului înconjurător - delito sexualinfracţiuni sexuale - denominación del productodestinaţia produsului - denuncia de un acuerdoretragerea unui acord - gasto agrícolacheltuieli agricole comunitare - gasto comunitariocheltuieli comunitare - gasto de funcionamiento CEcheltuieli administrative ale Comunităţii Europene - gasto de investigación CEcheltuieli pentru cercetare în Comunitatea Europeană - gasto operativo CEcheltuieli operaţionale ale Comunităţii Europene - gasto estructuralcheltuieli structurale - excepción del Derecho comunitarioderogare de la dreptul comunitar - deuda aduaneradatorii vamale - segunda fase de la UEMa doua etapă a Uniunii Economice şi Monetare - deberes del funcionariofuncţionar public îndatoriri - diálogo socialdialog social - diálogo social comunitariodialog social comunitar - difusión de la información comunitariadiseminarea informaţiilor comunitare - disciplina presupuestaria CEdisciplina bugetară a Comunităţii Europene - disciplina militardisciplină militară - discriminación por razones de nacionalidaddiscriminare bazată pe naţionalitate - dispositivo anticontaminantedispozitiv anti-poluare - datos médicosdate medicale - datos personalesdate personale - derecho de litigardrept de acţionare în justiţie - derecho de asilodrept de azil - Derecho de las obligacionesdreptul obligaţiilor - Derecho regionallegislaţie regională - derechos del funcionariofuncţionar public drepturi - pantallamonitor - ecu privadoEcu privat - educación correccionaleducaţie corecţională - accionariado obreroacţionariatul salariaţilor - efecto invernaderoefect de seră - elaboración del Derecho comunitarioelaborarea dreptului comunitar - elecciones regionalesalegeri regionale - embrión y fetoembrion şi fetus - uso de las lenguasutilizarea limbii - instrucción militarinstrucţie militară - equilibrio institucional CEechilibru instituţional Comunitatea Europeană - equipo de protecciónechipament de protecţie - equipo informáticoechipament pentru calculatoare - equipo de presiónechipament sub presiune - equipo térmicoechipament termic - EritreaEritrea - Espacio Económico Europeozonă economică europeană - elaboración del presupuesto comunitariostabilirea bugetului comunitar - Estado confesionalstat confesional - Estado de derechostat de drept - Estado federalstat federal - Estado islámicostat islamic - Estado laicostat laic - Estado unitariostat unitar - estudio comparativostudiu comparativ - estudio de casosstudiu de caz - Europa de los ciudadanosEuropa cetăţenilor - EuropolEuropol - ejecución de la penaexecutarea pedepsei - experiencia profesionalexperienţă profesională - dictamen pericialexpertiză judiciară - extremismoextremism, ex­tre­mism - fabricación asistida por ordenadorproducţie asistată pe calculator - medios para discapacitadospersoane cu dizabilităţi facilităţi - FlevolandFlevoland - función pública internacionalfuncţie publică internaţională - funcionario internacionalfuncţionar public internaţional - funcionamiento institucionalfuncţionare instituţională - Fundación Europea de FormaciónFundaţia Europeană de Instruire - Fondo de Cohesiónfonduri de coeziune - fondo del Consejo de Europafonduri ale Consiliului Europei - Fondo Europeo de InversionesFondul de Investiţii al Comunităţii Europene - material de oficinaarticole de birotică - franquicia fiscalfranciză fiscală - fraude a la Comunidad - frontera exterior de la Comunidad - genéticagenetică - huelga de hambregreva foamei - Grupo de Visegradoţările Grupului Vişegrad - Grupo de los VeinticuatroGrupul celor 24 - asociación de entidades localesasociaţii ale autorităţilor locale - Agrupación Europea de Interés Económicogrup european de interese economice - helicóptero de combateelicopter de luptă - historia antiguaistorie antică - historia contemporáneaistorie contemporană - historia medievalistorie medievală - historia modernaistorie modernă - horario comercialorar comercial - identidad culturalidentitate culturală - IFOPFEOP - imagen públicaimagine publică - inmunidad diplomáticaimunitate diplomatică - infraestructura económicainfrastructură economică - iniciativa comunitariainiţiativă comunitară - iniciativa de crecimiento europeoiniţiativă europeană de dezvoltare economică - insectoinsectă - instalación de lanzamientorampă de lansare - instalación sanitariainstalaţii sanitare - Instituto Europeo de Administración PúblicaInstitutul European pentru Administraţie Publică - Instituto Monetario EuropeoInstitutul Monetar European - institución común EEEinstituţii comune pentru Spaţiul Economic European - instrumento económico medioambientalinstrumente economice pentru mediu - inclemencia atmosféricavreme nefavorabilă - interconexión de sistemasinterconexiunea sistemelor - interés colectivointeres colectiv - interés legítimointeres legitim - internado escolarinternat - InterpolInterpol - intoxicación alimentariaotrăvirea alimentelor - judíoevrei - jurisdiccióncurţi şi tribunale - jurisdicción constitucionalCurte Constituţională - KazajstánKazahstan - KirguizistánKirghizstan - KosovoKosovo - etiqueta ecológicaetichetă ecologică - lagolacuri - leche maternalapte matern - lanzadera espaciallansator spaţial - lengua europealimbaj european - lengua minoritarialimbaj minoritar - lengua no europealimbă neeuropeană - lengua regionallimbaj regional - lector de discosunitate de disc - LetoniaLetonia - liberalización del mercadoliberalizarea pieţei - liberalización del transporte aéreolibertatea spaţiului aerian - LituaniaLituania - ley orgánicalegi organice - parcelaciónparcelarea terenurilor - Antigua República Yugoslava de Macedoniafosta Republică Iugoslavă a Macedoniei - enfermedad congénitaboli congenitale - enfermedad de nutriciónboli de nutriţie - enfermedad de la pielboli de piele - enfermedad de la sangreboli ale sângelui - enfermedad del sistema digestivotulburări gastrointestinale - enfermedad del sistema nerviosoboli neurologice - enfermedad endocrinaboli endocrine - enfermedad de transmisión sexualboli cu transmitere sexuală - mamífero salvajemamifer sălbatic - espectáculo deportivoeveniment sportiv - maniobras militaresmanevre militare - contrato de servicioscontract de servicii - marca de conformidad CEmarcaj comunitar de conformitate - materia de origen animalmaterii de origine animală - mecanismo de cambio SMEmecanismul ratelor de schimb Sistemul Monetar European - Mecklemburgo-Pomerania OccidentalMecklenburg-Pomerania de Vest - medicina concertadaacord cadru de asistenţă medicală - medicina forensemedicină legală - medicamento de venta libremedicamente cu vânzare fără reţetă - medicamento veterinariomedicamente pentru uz veterinar - mar CaspioMarea Caspică - mar NegroMarea Neagră - mar RojoMarea Roşie - MercosurMercosur - transposición de la legislación comunitariamăsuri de implementare naţională - microorganismomicroorganisme - medio acuáticomediu acvatic - medio marinomediu marin - misión de observaciónmisiune de anchetă - módemmodem - MontenegroMuntenegru - moralidad de la clase políticamorală politică - negociación de un acuerdo CEnegocierea unui acord al CE - Ronda UruguayRunda Uruguay - Nomenclatura Combinadanomenclator statistic şi tarifar al CE - nomenclatura farmacéuticamedicamente clasificare - no proliferación de armamentoneproliferarea armelor - norma medioambientalstandard de mediu - nueva forma de empleoprofesii noi - Observatorio Europeo de la Droga y las Toxicomanías - Oficina Comunitaria de Marcas - órgano de cooperación UEorganizaţii de cooperare ale Uniunii Europene - órgano de decisión UEorganism pentru luarea deciziilor - órgano mixto CEorgan mixt comunitar - organización sanitariaorganizarea sistemului sanitar - Organización Mundial del ComercioOrganizaţia Mondială a Comerţului - organización deportivaorganizaţii sportive - organismo comunitarioorgan comunitar - organismo y agencia CE - UzbekistánUzbekistan - apadrinamiento, apoyo, auspicios, aval, esponsorización, garantía, padrinazgo, patrocinazgo, patrocinio, patronato, respaldosponsorizare - patrocinio comunitariosponsorizare comunitară - Asociación por la Pazparteneriat pentru pace - países bálticosŢările Baltice - países de la CEIstate CSI - países del CCGstate CCG - países del MercosurState Mercosur - país no asociadoţări neasociate - países terceros mediterráneosţări mediteraneene din lumea a treia - PECOţări din Europa Centrală şi de Est - permiso de contaminación negociablepermis negociabil al poluării - personal civilpersonal civil în armată - personal contratadopersonal angajat cu contract - personal sanitariopersonal sanitar - personal militarpersonal militar - perspectivas financierasperspective financiare - PESCPESC - filosofía del Derechofilozofia dreptului - denuncia ante la Comisiónplângere la Comisie - planta nocivaplante nocive - planta vivaplante vii - pluralismo de los medios de comunicaciónpluralism în media - política comunitaria de medio ambientepolitică comunitară privind mediul înconjurător - política de cambios únicarată de schimb unică - política de visadospolitica vizelor - política monetaria únicapolitică monetară unică - contaminante estratosféricopoluant stratosferic - población autóctonapopulaţie indigenă - pornografíapornografie - portaavionesportavion - diligencia judicialacţiune legală - prehistoriapreistorie - primera fase de la UEMprima etapă a Uniunii Economice şi Monetare - Presidencia del Consejo de la Unión Europeapreşedinţia Consiliului Uniunii Europene - presidente de la ComisiónPreşedintele Comisiei Uniunii Europene - publicación científicapresă ştiinţifică - pruebaprobă judiciară - prevención de accidentesprevenirea accidentelor - principio de reconocimiento mutuoprincipiul recunoaşterii reciproce - principio de subsidiariedadprincipiul subsidiarităţii - principio general del Derechoprincipiu general de drept - procedimiento CE por infracciónprocedură comunitară în caz de infracţiune - procedimiento de codecisiónprocedură de codecizie - procedimiento de conciliación - procedimiento especialprocedură specială - producto homeopáticoprodus homeopat - producto recicladoprodus reciclat - profesión aduaneralucrător vamal - profesión médica paralelapracticant de medicină alternativă - programa legislativo comunitarioprogram legislativ comunitar - programa operativoprogram operaţional - proyecto de interés comunitarioproiect de interes comunitar - proyecto de presupuesto CEproiect de buget comunitar - fomento de la idea de Europapromovarea ideii europene - protocolo financieroprotocol financiar - publicación asistida por ordenadoreditare asistată pe calculator - publicidad de las sesionespublicitatea dezbaterilor - cuestión de confianzamoţiune de încredere - cuestión del Tíbetproblema tibetană - cuestión prejudicialproceduri judiciare preliminare - prórroga de un acuerdoreînnoirea unui acord - reclamación ante el Defensor del Pueblo CErecurs la Ombudsman-ul Comunităţii Europene - recurso contencioso-administrativocontencios administrativ - recurso contencioso comunitariorecurs contencios comunitar - recurso de anulación CErecurs în anularea unei decizii a CE - recurso por responsabilidad administrativarecurs pentru stabilirea responsabilităţii administrative - impuesto ecológicotaxă pe mediu - reforma económicareformă economică - reforma políticareformă politică - régimen aduanero comunitarioprocedură vamală comunitară - régimen aduanero de exportaciónprocedură vamală de export - régimen comunitario de financiaciónacord financiar comunitar - región alpinaregiunea alpină - región dependiente de la pescaregiune dependentă de pescuit - región elegibleregiune eligibilă - región europearegiune europeană - región industrial en declivezonă industrială în declin - Registro Civilînregistrarea populaţiei - reglamento parlamentarioparlament regulament - relación administración-administradorelaţii cetăţean-autorităţi - relación Estado-entidades territorialesrelaţii între stat şi regiuni - relación interinstitucional CErelaţii între instituţiile Comunităţii Europene - reparto de competenciasrepartizarea competenţelor - distribución de la financiación comunitariarepartizarea finanţării comunitare - República de MoldaviaRepublica Moldova - República Eslovaca - red de energíareţea energetică - red informáticareţea de calculatoare - red localreţea locală - red transeuropeareţea transeuropeană - reservarezervare - reserva presupuestaria CErezerve bugetare Comunitatea Europeană - resolución del Parlamentorezoluţie parlamentară - recurso del IVAresurse TVA - retencióndeducere la sursă - revisión de un acuerdorevizuirea unui acord - revisión de los Tratados CErevizuirea tratatelor europene - revisión de las perspectivas financierasrevizuirea perspectivelor financiare - papel internacional de la Unión Europearolul internaţional UE - roedorrozătoare - realismomonarhism - sanidad animalsănătatea animalelor - SajoniaSaxonia - Sajonia-AnhaltSaxonia-Anhalt - ciencias médicasştiinţe medicale - esculturasculptură - SEBCSistemul European al Băncilor Centrale - secreto de Estadosecret de stat - secretaría de la instituciónsecretariatul unei instituţii - sector agrariosector agricol - seguridad aéreasiguranţă aeriană - seguridad y vigilanciaservicii private de pază - seguridad marítimasiguranţă maritimă - seísmocutremure - campaña de sensibilizacióncampanie de conştientizare publică - servidor de redserver de reţea - servicio nacional de sanidadserviciu naţional de sănătate - lugar históricosit istoric - situación políticasituaţie politică - EsloveniaSlovenia - cuidado de la saludîngrijirea sănătăţii - cura de enfermeríaîngrijire sanitară - especialidad médicaspecializare medicală - espectáculo de animalesspectacol cu animale - estabilizador presupuestariobuget comunitar stabilizat - estadística de educaciónstatistică învăţământ - jefe de explotación agrariaşef de holding agricol - estadística de sanidadstatistică medicală - estadística de transportesstatistică de transport - estadística de turismostatistică în turism - estatuto jurídico europeostatut juridic european - estimulantestimulent - almacenamiento subterráneo de residuosdepozitare subterană a deşeurilor - estructura pesquerastructuri de pescuit - sustancia psicotrópicasubstanţe psihotrope - asistencia al usuarioasistenţă tehnică pentru utilizator - farmacovigilanciafarmacovigilenţă - vigilancia multilateralsupraveghere multilaterală - asociación de municipiosautoritate administrativă comună - sistema operativosistem de operare - sistema de gestión de bases de datosmanagementul bazelor de date - sistema sanitariosistem pentru îngrijirea sănătăţii - sistema judicialsistem juridic - TayikistánTadjikistan - cuota de financiación comunitarianivel de finanţare comunitară - tecnología dualtehnologie cu dublă întrebuinţare - terminal informáticocomputer terminal - territorios autónomos de PalestinaTeritoriile Autonome ale Palestinei - territorios de la antigua Yugoslaviaex-Iugoslavia - TuringiaTuringia - tráfico de personastrafic de persoane - tranquilizantetranchilizant - transformación en aduanaprelucrarea în vamă a mărfurilor noncomunitare - transparencia administrativatransparenţă administrativă - transparencia del proceso decisoriotransparenţă în luarea deciziilor - transporte de enfermostransportul pacienţilor - traumatismotraumă - trabajo estacionalmuncă sezonieră - Troica comunitariatroica comunitară - tercera fase de la UEMetapa a 3-a a Uniunii Economice şi Monetare - TurkmenistánTurkmenistan - tutela administrativasupervizare administrativă - Ulster-DonegalUlster-Donegal - Unión política europeaUniunea Politică Europeană - usuario informáticoutilizator de informatică - utilización alternativa de productos agrícolasfolosirea alternativă a produselor agricole - transmisor de enfermedadvector patologic - vehículo de combatevehicul de luptă - incumplimiento del Derecho comunitarionerespectarea dreptului comunitar - vía de recursoapel - viajerocălător - zona sensiblezonă sensibilă - líder de la oposiciónlider al opoziţiei - cabeza de familiacap de familie - ganadoşeptel - ChileChile - química alimentariachimie alimentară - química industrialchimie industrială - cirugíachirurgie - cloroclorină - opción presupuestariaplanificare bugetară - elección de tecnologíaalegerea tehnologiei - desempleo, desocupación, paro, paro forzosonumărul şomerilor, şomaj - paro coyunturalşomaj ciclic - paro encubiertoşomaj ascuns - paro femeninoşomaj feminin - paro juvenilşomaj tineri - paro parcialşomaj parţial - paro estacionalşomaj sezonier - paro estructuralşomaj sructural - paro técnicoşomaj tehnic - paro tecnológicoşomaj datorat progresului tehnic - abstencionismoabţinere vot - actividad de la empresadomeniu de activitate - paradoşomer - cromocrom - ChipreCipru - sidracidru - OIMComisia Interguvernamentală pentru Migraţie Europeană - cementociment - cinematografíacinema - boletín, boletín informativo, circular, hoja informativabuletin, circulară - clase dirigenteclasă conducătoare - clase bajaclasă socială defavorizată - clase mediaclasă socială de mijloc - clase obreraclasa muncitoare - clase campesinaţărănime - clase altaclasă socială favorizată - clasificaciónclasificare documentară - cláusula compromisoriaclauză de arbitraj - cláusula de repartoclauză de repartizare - cláusula de salvaguardiaclauză protecţionistă - actividad no asalariadaactivitate non salarială - clerocler - climaclimă - climatizaciónaer condiţionat - cierre de cuentaslichidare de conturi - club políticoclub politic - CMAConsiliul Mondial al Alimentaţiei - UNCTADConferinţa Naţiunilor Unite pentru comerţ şi dezvoltare - coalición políticacoaliţie politică - cobaltocobalt - codificacióncodificare - Código de la Circulacióncod rutier - código de navegacióncod de navigaţie - Código del Trabajocodul muncii - coexistencia pacíficacoexistenţă paşnică - cofinanciacióncofinanţare - cogestióncointeresare - colaboración presupuestariacooperare bugetară - recaudación de impuestoscolectarea taxelor - recogida de datoscolectarea datelor - colector solarcolector de energie solară - colectivismocolectivism - comunidad ruralcomunitate rurală - comunidad urbanacomunitate urbană - adaptación escolaradaptare şcolară - colorante alimentariocolorant alimentar - colorante alimentario artificialcolorarea artificială a alimentelor - colorante alimentario naturalcolorant alimentar natural - colzaulei de seminţe de rapiţă - carburante, combustiblecarburant, combusti­bil - combustible sustitutivocombustibil neconvenţional - combustible fósilcombustibil fosil - adaptación socialadaptare socială - combustible nuclearcombustibil nuclear - comité agrícola CEcomisie agricolă comunitară - comité CEcomisie a Comunităţii Europene - comité consultivo CEComitetul Consultativ Comunitatea Europeană - comité de empresacomitet de întreprindere - comité del Consejo de la Unión EuropeaComitetul Consiliului Uniunii Europene - Comité Económico y Social EuropeoComitetul Economic şi Social al UE - Comité Monetario CEComisia Monetară a Comunitaţii Europene - Comité paritario CEcomitet paritar al UE - comité permanente CEComitetul Permanent al Comunităţii Europene - comité permanente ONUComitetul Permanent ONU - comité científico CEcomisie ştiinţifică a Comunităţii Europene - comité técnico CEcomisie tehnică a Comunităţii Europene - arbitraje comercialarbitraj comercial - biblioteca virtualbibliotecă virtuală - Centro de Traducción de los Órganos de la Unión EuropeaCentrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene - Oficina Comunitaria de Variedades VegetalesOficiul Comunitar pentru Varietatea Plantelor - Carta Africana de los Derechos Humanos y de los PueblosCarta africană a drepturilor omului şi popoarelor - Carta Europea de la EnergíaCarta europeană a energiei - cláusula socialclauză socială - CNUMADConferinţa Naţiunilor Unite pentru mediu şi dezvoltare - Comité de Empresa EuropeoConsiliul European al Muncii - comercio electrónicocomerţ electronic - organismo europeo de normalizaciónInstitutul European de Standardizare - CENComisia Europeană pentru Standardizare - CENELEC - ETSIInstitutul European de Standardizare în Telecomunicaţii - reconocimiento de las cualificaciones profesionalesrecunoaşterea calificării profesionale - control de la calidad de los productos agrícolascontrolul calităţii produselor agricole - Tribunal de Justicia de la AELCTribunalul AELS - residuos peligrososdeşeuri periculoase - depósito legaldepozit legal - dumping socialdumping social - derechos adquiridosdrept câştigat - economía en transicióneconomie de tranziţie - edición electrónicaeditare electronică - enzimaenzime - espacio social europeospaţiu social european - Grupo de países más industrializadosGrupul celor mai industrializate 7 ţări - GATSGATS - Grupo de RíoGrupul de la Rio - instauración de la pazstabilirea păcii - estrategia económicaspionaj economic - parque zoológicogrădină zoologică - enfermedad de los pecesboli ale peştilor - globalizaciónglobalizare - multimediosmultimedia - Oficina de Armonización del Mercado Interior - Organización Mundial de las AduanasOrganizaţia Mondială a Vămilor - Órgano de Solución de Diferenciasorganism pentru reglementarea diferendelor comerciale - APECOrganizaţia de Cooperare Economică Asia-Pacific - pedofiliapedofilie - principio de proporcionalidadprincipiul proporţionalităţii - publicidad comparativapublicitate comparativă - regiones de Finlandiaregiuni ale Finlandei - regiones de Sueciaregiuni ale Suediei - reglamentación de las telecomunicacionesreglementarea telecomunicaţiilor - sociedad de la informaciónsocietate informaţională - Tratado de AmsterdamTratatul Uniunii Europene. Amsterdam. 1997 - transición económicatranziţie economică - TRIMS - APDIC - UNICEUniunea Confederaţiilor Industriaşilor şi Patronilor din Europa - vida laboralviaţă profesională - zona eurozonă euro - TARIC - CIOSLConfederaţia Internaţională a Uniunilor Comerciale Libere - CEEACComunitatea Economică a Statelor Central Africane - EUTELSAT - LECELiga Europeană pentru Cooperare Economică - clonaciónclonare - disputa comercialdiferend comercial - empresa en crisisîntreprindere în dificultate - autopista de la informaciónautostrăzi informaţionale - intranetIntranet - extranetextranet - buscador, navegador web, programa de navegaciónbrowser - gestión de documentosmanagementul documentelor - GEDmanagementul electronic al documentelor - OCRrecunoaşterea optică a caracterelor - digitalizacióndigitalizare - Niederösterreich - Oberösterreich - BurgenlandBurgenland - KärntenCarintia - SalzburgoSalzburg - StiriaSteiermark - TirolTirol - VorarlbergVorarlberg - VienaViena - país de la APECţări membre ale Organizaţiei de Cooperare Economică Asia-Pacific - CEEPCentrul European al Întreprinderilor cu Participare Publică - plazo del pagotermen limită de plată - pacto de estabilidadpact de stabilitate - política de juventudpolitici pentru tineri - política de los consumidorespolitica consumatorului - política comunitaria-política nacionalpolitică comunitară - politică naţională - Observatorio Europeo del Racismo y la XenofobiaCentrul European de Monitorizare a Rasismului şi Xenofobiei - JAIjustiţie şi afaceri interne - discriminación por motivos de edaddiscriminare după vârstă - discriminación basada en la orientación sexualdiscriminare bazată pe orientarea sexuală - asistencia a las personas de edad avanzadaîngrijirea persoanelor vârstnice - despido improcedenteconcediere abuzivă - EstocolmoStockholm - Östra Mellansverige - Sydsverige - Norra Mellansverige - Mellersta Norrland - Övre Norrland - Småland med Öarna - Västsverige - Itä-Suomi - Väli-Suomi - Pohjois-Suomi - Uusimaa - Etelä-Suomi - Ahvenanmaa - acuerdo socialacord social Comunitatea Europeană - discriminación por motivo de minusvalíadiscriminare din motive de handicap - OLAFOLAF - simplificación legislativasimplicare legislativă - ADNADN - imagen de síntesisimagine creată de computer - método de evaluaciónmetodă de evaluare - observacióntehnici ştiinţifice de observare - principio de comunitarizaciónprincipiul comunitizării - responsabilidad del Estado - simulaciónsimulare - vigilancia a la importaciónsupravegherea importurilor - análisis comparativoanaliză comparativă - análisis de las causascauzalitate - análisis cuantitativoanaliză cantitativă - excedencia especialconcediu pentru nevoi speciale - cooperación reforzadacoperare strânsă - hipermedioshipermedia - hipertextohipertext - eutanasiaeutanasie - PalaosPalau - Isla NorfolkInsula Norfolk - NiueNiue - TokelauTokelau - CeutaCeuta, Oraşul - MelillaMelilla - dictamen comunitarioopinie comunitară - dictamen Tribunal de Cuentas - Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión EuropeaCarta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene - déficit democráticodeficit democratic - Alto Representante para la PESCÎnaltul Reprezentant PESC - resolución del Consejo de la Unión Europearezoluţie a Consiliului Uniunii Europene - resolución del Consejo Europeorezoluţie a Consiliului European - modo de producciónmod de producţie - objetivo de producciónobiectivul producţiei - técnica de produccióntehnici de producţie - animal transgénicoanimal modificat genetic - planta transgénicaplante modificate genetic - difusión de las innovacionesdifuzarea inovaţiilor - norma de producciónstandard de producţie - tecnología obsoletatehnologie uzată moral - prospectiva tecnológicaevaluarea introducerii noilor tehnologii - organización de la investigaciónorganizarea cercetării - descubrimiento científicodescoperire ştiinţifică - principio de precauciónprincipiul prudenţei - investigación de campocercetare de teren - resultado de la investigaciónrezultatele cercetării - rastreabilidadidentificare - agricultura sostenibleagricultură durabilă - modelo agrario europeomodelul agricol european - plan agroambientalplan agro-ambiental - política sobre la propiedad agrariapolitică funciară - proyecto agrícolaproiect agricol - zona agraria con imperativos medioambientaleszonă agricolă cu restricţii medioambientale - pérdida de la cosechapierderea recoltei - censo agrariorecensământ agricol - cultivo de regadíoagricultură irigată - rotación de cultivosasolament - silosiloz - cultivo energéticoproducerea energiei prin agricultură - cultivo oleaginosocultură de oleaginoase - zootecniazootehnie - bosque borealpădure din zona boreală - silvicultura sosteniblesilvicultură durabilă - certificación forestalatestat silvic - política europea forestalpolitică forestieră europeană - EFICSInstitutul European de Informare şi Comunicare Forestieră - bosque mediterráneopădure mediteraneană - bosque templadopădure din zona temperată - estadística forestalstatistică forestieră - moneda europeamonedă europeană - Euribor - tipo de conversiónrată de conversie - BAsDBAD - BCIECABEI-Banca Americii Centrale pentru Integrare Eonomică - BDCCaribank - crédito agrícolacredit agricol - programa de estabilidadprogram de stabilitate - cooperación fiscal europeacooperare fiscală europeană - reforma fiscalreformă fiscală - desempleo de los trabajadores migrantesmigrant şomer - formación profesional continuaformare profesională continuă - Comisia Consultativă pentru Angajare - Estrategia Europea de Empleostrategie europeană pentru ocuparea locurilor de muncă - adaptabilidad del trabajadoradaptabilitatea salariatului - flexibilidad del trabajorelaxarea reglemetărilor muncii - cualificación obsoletaabilitate profesională uzată moral - escasez de mano de obraofertă de locuri de muncă mai mare cât cererea - trabajador polivalente - captación de trabajadores de otra empresahead-hunting - descenso de categoría profesionalretrogradare profesională - EcofinEcofin - país no participanteţară non-participantă - país participanteţară participantă - resistencia de los materialesrezistenţa materialelor - evaluación comparativa de resultadosevaluarea performanţelor tehnice - comercio equitativocomerţ corect - concesión de serviciosconcesionarea serviciilor - contrato comercialcontract comercial - arbitraje comercial internacionalarbitraj comercial internaţional - firma electrónicasemnătură electronică - estadística comercialstatistică comercială - exclusión de una organización internacionalexcluderea dintr-o organizaţie internaţională - Asociación Euromediterráneaparteneriat euro-mediteranean - evaluación de la ayudaevaluarea ajutorului umanitar - prevención de conflictosprevenirea conflictelor internaţionale - limpieza étnicapurificare etnică - arma antipersonasarme antipersonal - espionajespionaj - secreto militarsecret militar - estadística de defensastatistică militară - análisis del sueloanaliza solului - ciencia del espacioştiinţa spaţiului - bioclimatologíabioclimatologie - química del suelochimia solului - geografía culturalgeografie culturală - geografía humanageografie umană - geografía regionalgeografie regională - geomorfologíageomorfologie - sedimentologíasedimentologie - tipo de suelotipuri de sol - etnografíaetnografie - sociología del trabajosociologie industrială - economía del medio ambienteeconomia mediului înconjurător - educación medioambientaleducaţia pentru mediu înconjurător - protección de las aguasprotecţia apelor - reducción de las emisiones de gasreducerea emisiilor de gaze cu efect de seră - responsabilidad por daños al medio ambienteresponsabilitate pentru mediul înconjurător - estadísticas del medio ambientestatistici privind mediul înconjurător - ecosistema marinoecosistem marin - ecosistema terrestreecosistem terestru - acidificaciónacidificare - lodos de depuracióngură de evacuare - residuo químicodeşeuri chimice - residuo electrónicodeşeuri electronice - residuo clínicodeşeuri sanitare - contaminación accidentalpoluare accidentală - contaminación localpoluare locală - adopción internacionaladopţii internaţionale - brecha entre generaciones, conflicto generacionalconflict între generaţii - derecho de adopcióndreptul adopţiilor - familia recompuestafamilie reîntemeiată - poligamiapoligamie - solidaridad familiarsolidaritate familială - política migratoria comunitariapolitici privind migraţia comunitară - dependencia de los ancianosdependenţa persoanelor vârstnice - previsión demográficaprognoze demografice - reemplazo generacionalîntinerirea populaţiei - cristianocreştini - musulmánmusulmani - asociación europeaasociaţie europeană - autonomía de los discapacitadosindependenţa persoanelor cu dizabilităţi - comportamiento socialcomportament social - integración de los discapacitadosintegrarea persoanelor cu handicap - pacto socialpact social - pornografía infantilpornografie infantilă - turismo religiosoturism religios - violencia juvenilviolenţa tinerilor - violencia en la escuelaviolenţa în şcoli - violencia domésticaviolenţa în familie - excepción culturalexcepţie culturală - identidad europeaidentitate europeană - integrismo religiosofundamentalism religios - nueva religiónreligie nouă - manifestación cultural europeaeveniment cultural european - promoción culturalpromovare culturală - cobertura universal de enfermedadasigurare de sănătate valabilă în orice ţară - Derecho Médicodrept medical - error médicoeroare medicală - enfermedad crónicaboli cronice - medicamento genéricomedicamente generale - seguridad alimentariasiguranţa alimentaţiei - cuidado paliativoîngrijire paliativă - autorregulaciónautoreglementare - código administrativocod administrativ - Historia del Derechoistoria dreptului - delito no intencionadocrimă involuntară - acoso moralhărţuire psihică - impunidadimpunitate - responsabilidad penal del menorresponsabilitatea penală a minorilor - turismo sexualturism sexual - atraso judicialretragere a unui caz din instanţă - derogaciónabrogare - competencia extraterritorialcompetenţă jurisdicţională extrateritorială - independencia de la justiciaindependenţa justiţiei - jurisdicción marítimatribunal maritim - matrimonio simuladocăsătorie de convenienţă - Sistema de Información Schengensistemul de informaţii Schengen - conflicto religiosoconflict religios - derecho a la saluddreptul la sănătate - diversificación energéticadiversificarea formelor de energie - yacimiento de gaszăcământ de gaze - rendimiento energéticorandament energetic - reserva estratégicarezerve strategice - yacimiento de petróleozăcământ petrolifer - investigación nuclearcercetare nucleară - ampliación de una organización internacionallărgirea unei organizaţii internaţionale - integración industrialintegrare industrială - criterio de adhesióncriterii de aderare la Uniunea Europeană - negociación de adhesiónnegocieri de aderare la Uniunea Europeană - política de defensa comúnpolitică de apărare comună - estrategia de preadhesiónstrategie de preaderare la Uniunea Europeană - Agencia Europea de Información al ConsumidorAgenţia Europeană pentru Informarea Consumatorului - microcréditomicrocredit - microfinanzamicrofinanţe - cindínicaştiinţa prevenirii riscurilor - cosmologíacosmologie - cónyuge colaboradorcolaborare între soţi - trabajo ocasionalmuncă ocazională - vibración mecánicavibraţie mecanică - guarda forestalpădurar - EurojustEurojust - mandamiento de detención europeomandat de arestare european - Tratado de Adhesión UEtratat de aderare la Uniunea Europeană - Tratado de NizaTratatul Uniunii Europene. Nisa. 2001 - ayuda a las víctimasajutor pentru victime - centro de educación vigiladacentru de detenţie pentru tineri - derecho interno de las religionesdreptul intern al religiilor - derecho búdicodrept budist - Derecho Canónicodrept canonic - Derecho Eclesial protestantedreptul bisericii protestante - derecho hebraicodrept ebraic - derecho hindúdrept hindus - derecho musulmándrept islamic - condonación de la deuda fiscalanularea datoriei fiscale - construcción ilegalconstrucţii ilegale - niño de la callecopiii străzii - violencia en espectáculos deportivoshuliganism - zona urbana desfavorecidazonă urbană defavorizată - medicina de urgenciatratament medical de urgenţă - vandalismovandalism - eugenesiaeugenie - trabajador pobremuncitor sărac - radiación no ionizanteradiaţie neionizată - crecimiento de la empresadezvoltarea întreprinderii - fusión internacionalfuziune internaţională - gobierno de empresaconducerea întreprinderii - etiqueta socialîncadrare socială - compra de empresarăscumpărarea întreprinderii - empresa de inserciónactivitate de reintegrare în muncă a şomerilor - empresa nacienteîntreprindere nouă - cooperativa europeacooperativă europeană - calidad de la enseñanzacalitatea învăţământului - biblioteca del Parlamentobibliotecă parlamentară - comentario de leycomentariu la o lege - documento electrónicodocument electronic - guía turísticaghid turistic - mediatecabibliotecă media - desinformacióndezinformare - proveedor de accesofurnizor de servicii Internet - internauta, navegadornavigator pe web - motor de búsquedamotor de căutare - política de telecomunicaciónpolitica telecomunicaţiilor - vigilancia por vídeosupraveghere video - criptografíacriptografie - virus informáticovirus de calculator - necesidades fundamentalesnevoi fundamentale - relación región-Unión Europearelaţii între regiuni şi Uniunea Europeană - sector no comercialsector noncomercial - transferencias socialestransferuri sociale - gelatinagelatină - complemento alimenticiosupliment de hrană - producto biológicoprodus ecologic - ladrillocărămidă - piedrapiatră - metal especialmetale speciale - motor diéselmotor diesel - serreríafabrică de cherestea - ayuda a la navegaciónasistenţă de zbor - circulación urbanatrafic urban - movilidad sosteniblemobilitate durabilă - sistema de transporte inteligentesistem de transport inteligent - navegación por satélitenavigaţie prin satelit - asistencia en las escalasasistenţă la sol - Estado confederalstat confederal - Estado regionalstat regional - protocoloprotocol - símbolo del Estadosimbol al statului - partido nacionalistapartide naţionaliste - partido autonomistapartide autonomiste - partido extremistapartide extremiste - reforma electoralreformă electorală - investigación parlamentariaanchetă parlamentară - redacción legislativaredactarea legilor - estatus del elegidostatutul aleşilor - administración electrónicaguvernare electronică - declaración del Gobiernodeclaraţie guvernamentală - gobernanzaguvernare - diplomacia parlamentariadiplomaţie parlamentară - multa coercitivaamendă penală - desahucioevacuare din locuinţă - distribuidor automáticoautomat pentru vânzări - capital inicialcapital iniţial - cirugía estéticachirurgie estetică - examen médico pericialexpertiză medicală - abandono escolarabandon şcolar - antena parabólicaantenă parabolică - divulgación científicapopularizarea ştiinţei - gestión de conocimientosgestiunea informaţiilor în conducere - administración portuariaadministraţie portuară - subcontratación externasubcontractare externă - accidente químicoaccident chimic - industria cosméticaindustrie cosmetică - técnica de construccióntehnica construcţiilor - cooperación agrícolacooperaţie agricolă - destrucción de armasdistrugerea armelor - cooperación en materia de educacióncooperare în domeniul educaţiei - industria del gasindustria gazelor naturale - Derecho laboral internacionaldreptul internaţional al muncii - Derecho comercial internacionaldrept comercial internaţional - licencia parental para los hombresconcediu de paternitate - trabajo del reclusomunca deţinuţilor - mercado regionalpiaţă regională - seguridad regionalsecuritate regională - renoren - telemedicinamedicină la distanţă - contencioso territorialdiferend teritorial - Autoridad Europea de Seguridad AlimentariaAutoritatea Europeană pentru Siguranţă Alimentară - Constitución EuropeaConstituţia Europeană - Corpus Juris comunitariocorpus juris comunitar - derecho de participaciónvânzarea drepturilor de autor - peritaje científicoraport ştiinţific - impacto socialimpact social - ISPAISPA - obtención vegetaldreptul pentru protecţia plantelor - postcomunismopostcomunism - salud reproductivasănătatea reproducerii - servicio universalserviciu universal - Tribunal Penal InternacionalTribunalul Penal Internaţional - visión de Europaviziune europeană - acuerdo institucionalacord instituţional - ACLCCEFTA - CCNRComisia Centrală pentru Navigaţia pe Rin - cargo públicoresponsabilitate publică - cláusula de concienciaclauză de conştiinţă - cohabitación políticacoabitare politică - composición de una comisión parlamentariastructura comisiilor parlamentare - técnicas de reunióntehnici de coordonare a întâlnirilor profesioanale - Corte Interamericana de Derechos HumanosCurtea Inter-Americană pentru Drepturile Omului - Corte Penal InternacionalCurtea Penală Internaţională - Decisión marcocadru decizional - desarrollo personaldezvoltarea individului - Estado multiétnicostat multietnic - Estados Federados de MicronesiaStatele Unite ale Microneziei - evacuación de la poblaciónevacuarea populaţiei - justicia de proximidadtribunal de proximitate - moralidad de la vida económicaetica afacerilor - OPAQOrganizaţia pentru Interzicerea Armelor Chimice - OMT - órgano de representación agrariaorganism de reprezentare agricolă - Parlamento AndinoParlamentul Andin - Parlamento CentroamericanoParlamentul Americii Centrale - país del TLCANstate membre ale Acordului Nord-American de Liber-Schimb - país del Cáucasoţări din Caucaz - técnicas de comunicaciónabilităţi de comunicare - técnicas de negociaciónabilităţi de negociere - Parlamento LatinoamericanoParlamentul Latino-American - técnicas de redacciónabilităţi de redactare - resultado del votorezultatul votului - socialdemocraciasocial-democraţie - Estatuto de los parlamentariosstatutul membrilor Parlamentului European - Sistema de Información Geográficasistem de informaţii geografice - tecnología digitaltehnologie digitală - ALCAZona Americană de Comerţ Liber - Agencia Europea para la ReconstrucciónAgenţia Europeană pentru Reconstrucţie - Oficina Alimentaria y VeterinariaOficiul Alimentar Veterinar - policía de proximidadpoliţie de proximitate - delegación interparlamentariadelegaţie interparlamentară - budista [V4.1] - ciencia militar [V4.1] - comedor escolar [V4.1] - concilio [V4.1] - congreso de un partido [V4.1] - CPLRE [V4.1] - deberes del ciudadano [V4.1] - derecho a la integridad física [V4.1] - derecho penal militar [V4.1] - derecho romano [V4.1] - devolución fiscal [V4.1] - derecho de visita [V4.1] - enclave territoriale [V4.1] - enfermedad renal [V4.1] - establecimiento farmacéutico [V4.1] - estación ferroviaria [V4.1] - estación de autobuses [V4.1] - geografía histórica [V4.1] - hinduista [V4.1] - historia universal [V4.1] - ilustración gráfica [V4.1] - incunable [V4.1] - infracción administrativa [V4.1] - ley de armonización [V4.1] - manifiesto [V4.1] - manuscrito [V4.1] - metodología jurídica [V4.1] - mitología [V4.1] - movimiento antiglobalización [V4.1] - movimiento cultural [V4.1] - partido bisagra [V4.1] - partido extraparlamentario [V4.1] - partido monárquico [V4.1] - partido regionalista [V4.1] - plano [V4.1] - policía autonómica [V4.1] - policía local [V4.1] - prestación no contributiva [V4.1] - presupuesto local [V4.1] - presupuesto regional [V4.1] - propaganda política [V4.1] - régimen presidencialista [V4.1] - religión primitiva [V4.1] - residencia de estudiantes [V4.1] - sexualidad [V4.1] - sociología del Derecho [V4.1] - sociología rural [V4.1] - sociología urbana [V4.1] - sociología de la educación [V4.1] - sociología política [V4.1] - suministro de gas [V4.1] - testamento vital [V4.1] - texto sagrado [V4.1] - videoteca [V4.1] - derecho natural [V4.1] - biometría [V4.1] - derecho a la vivienda [V4.1] - fuerza de reacción rápida [V4.1] - populismo [V4.1] - unión civil [V4.1] - Asociación de Estados del Caribe [V4.1] - movimiento patriótico [V4.1] - Representación Permanente ante la UE [V4.1] - grupo socioculturalgrup socio-cultural - sindicato de funcionariossindicatul funcţionarilor publici - zona franca industrialzonă liberă industrială - RingkøbingRingkoebing - material audiovisualechipament audiovizual - Asociación Europea de CooperaciónAsociaţia Europeană pentru Cooperare - acuerdo interprofesionalacord interprofesional - StorstrømStorstroem - Umm al-QaiwainUmm Al Qaiwain - Vest for StorebaeltStorebaelt de Vest - bonificación de interesesbonificaţie de interes - coproducción audiovisualcoproducţie audio-video - programa audiovisualprogram audio video - producción audiovisualproducţie audiovizuală - política audiovisualpolitici în comunicaţii audio-vizuale - piratería audiovisualpiraterie audio-vizuală - espacio audiovisual europeospaţiu european audio-vizual - pieza en canalcarcasă animală - categoría socioprofesionalcategorie socio-profesională - Estado miembro UEţări ale UE - Centro Común de InvestigaciónCentrul Comun de Cercetare Euratom - Agencia Europea de MedicamentosAgenţia Europeană pentru Evaluarea Produselor Medicinale - Bosnia y HerzegovinaBosnia-Herţegovina - Carta comunitaria de los derechos sociales fundamentales de los trabajadoresCarta Europeană privind Drepturile Sociale Fundamentale ale Salariaţilor - comunidades de Bélgicacomunităţile Belgiei - control de las exportacionesmonitorizare exporturi - fraude a la Unión Europeafraudă împotriva Comunităţii - frontera exterior de la Unión Europeafrontiera externă a UE - Observatorio Europeo de las Drogas y las ToxicomaníasCentrul European de Monitorizare a Drogurilor şi a Dependenţei de Droguri - organismo y agencia de la UEorganisme şi agenţii specializate ale CE - EslovaquiaSlovacia - CenelecComisia Europeană pentru Standardizare în Electrotehnică - Oficina de Armonización del Mercado InteriorBiroul pentru Armonizarea Pieţei Interne - TARICTARIC măsuri tarifare comunitare privind comerţul între statele membre - EutelsatEUTELSAT - Baja AustriaAustria Inferioară - Alta AustriaAustria de Sus - Suecia centrorientalÖstra Mellansverige - Suecia meridionalSuedia de Sud - Suecia centroseptentrionalNorra Mellansverige - Norrland centralMellersta Norrland - Norrland septentrionalOvre Norrland - Småland e IslasSmaland med arna - Suecia occidentalSuedia de Vest - Finlandia orientalIt-Suomi - LaponiaPohjois-Suomi - Finlandia meridionalEtel-Suomi - Islas ÅlandAhvenanmaa - responsabilidad del Estadoresponsabilitatea statului - dictamen Tribunal de Cuentasavizul Curţii de Conturi - Euriborrată interbancară a dobânzii stabilite de SEBC - trabajador polivalentemuncitor policalificat - OMT - budistabudist - ciencia militarştiinţe militare - comedor escolarcantină şcolară - CPLRECPRLE - deberes del ciudadanoîndatoririle cetăţenilor - derecho a la integridad físicadreptul la integritate fizică - Derecho penal militardrept penal militar - Derecho romanodrept roman - devolución fiscalrambursare fiscală - derecho de visitadreptul la vizite - enfermedad renalboli renale - establecimiento farmacéuticofarmacie - estación ferroviariagară feroviară - estación de autobusesautogară - geografía históricageografie istorică - hinduistahinduist - historia universalistorie universală - ilustración gráficailustraţie grafică - incunableincunabul - infracción administrativacontravenţie administrativă - ley de armonizaciónlege de armonizare - manifiestomanifest - manuscritomanuscris - metodología jurídicametodologie juridică - mitologíamitologie - movimiento antiglobalizaciónmişcare antiglobalizare - movimiento culturalmişcare culturală - partido bisagrapartide mici care pot influenţa balanţa puterii - partido extraparlamentariopartide extraparlamentare - partido monárquicopartide monarhiste - partido regionalistapartide regionaliste - policía autonómicapoliţie regională - policía localpoliţie comunitară - prestación no contributivaajutor - presupuesto localbuget local - presupuesto regionalbuget regional - propaganda políticapropagandă politică - régimen presidencialistaregim prezidenţial - religión primitivareligie primitivă - residencia de estudiantesreşedinţă universitară - sexualidadsexualitate - sociología del Derechosociologia dreptului - sociología ruralsociologie rurală - sociología urbanasociologie urbană - sociología de la educaciónsociologia educaţiei - sociología políticasociologie politică - suministro de gasdistribuţia gazelor - testamento vitalrefuzul tratamentului medical - texto sagradotexte religioase - videotecavideotecă - derecho naturaldrept natural - derecho a la viviendadreptul la locuinţă - fuerza de reacción rápidaforţe de reacţie rapidă - populismopopulism - Asociación de Estados del CaribeAsociaţia Statelor din Caraibe - movimiento patrióticomişcare patriotică - Representación Permanente ante la UEreprezentare permanentă la Uniunea Europeană - Derecho militardrept militar - método de aprendizajetehnici de învăţare - método mnemotécnicomnemotehnică - test psicométricotest psihometric - Acuerdo de CotonúAcordul de la Cotonou - regiones de Poloniaregiuni din Polonia - regiones de Esloveniaregiuni din Slovenia - regiones de la República Checaregiuni din Republica Cehă - regiones de Eslovaquiaregiuni din Slovacia - GorenjskaGorenjska - GoriškaGoriska - Eslovenia sudorientalSlovenia de Sud-Est - KoroškaKoro?ka - Notranjska y KarstNotranjsko-kra?ka - Marítima y KarstObalno-kra?ka - PodravskaPodravska - PomurskaPomurska - SavinjskaSavinjska - SpodnjeposavskaSpodnjeposavska - ZasavskaZasavska - Eslovenia centralSlovenia Centrală - región de Bratislavaregiunea Bratislava - región de Trnavaregiunea Trnava - región de Trenčinregiunea Trenčín - región de Nitraregiunea Nitra - región de Banská Bystricaregiunea Banská Bystrica - región de Prešovregiunea Pre?ov - región de Košiceregiunea Ko?ice - Bohemia meridionalBoemia de Sud - Hradec KrálovéHradec Králové - Karlovy VaryKarlovy Vary - LiberecLiberec - Moravia meridionalMoravia de Sud - Moravia-SilesiaMoravia-Silezia - OlomoucOlomouc - PardubicePardubice - PilsenPilsen - PragaPraga - ÚstíUsti - VysočinaVysočina - ZlínZlín - Bohemia centralBoemia Centrală - región de Zlínregiunea ?ilina - regiones de Estoniaregiuni din Estonia - Estonia septentrionalEstonia de Nord - Estonia occidentalEstonia Occidentală - Estonia centralEstonia Centrală - Estonia nororientalEstonia de Nord-Est - Estonia meridionalEstonia de Sud - regiones de Letoniaregiuni din Letonia - LatgaleLatgale - RīgaRiga - VidzemeVidzeme - KurzemeKurzeme - ZemgaleZemgale - regiones de Lituaniaregiuni din Lituania - AlitusAlytus - KaunasKaunas - KlaipedaKlaipeda - MarijampoleMarijampole - PanevežisPaneve?ys - ŠiauliaiSiauliai - TaurageTaurage - TelšiaiTel?iai - UtenaUtena - VilniusVilnius - regiones de Hungríaregiuni din Ungaria - OuluOulu - Finlandia occidentalFinlanda Occidentală - ÁticaAttica - Grecia occidentalGrecia Occidentală - Macedonia centralMacedonia Centrală - Macedonia oriental-TraciaMacedonia Orientală şi Tracia - Macedonia occidentalMacedonia Occidentală - Egeo septentrionalEgeea Septentrională - Egeo meridionalEgeea Meridională - Llanura meridionalAlföld-ul de Sud - Llanura septentrionalAlföld-ul de Nord - Hungría centralUngaria Centrală - Hungría septentrionalUngaria Septentrională - Transdanubio centralTransdanubia Centrală - Transdanubio meridionalTransdanubia Meridională - Transdanubio occidentalTransdanubia Occidentală - capital intelectualcapital intelectual - Supervisor Europeo de Protección de Datoscontrolor european pentru protejarea datelor - EPSOOficiul European pentru Selecţia Personalului - control jurisdiccionalcontrol jurisdicţional - método abierto de coordinaciónmetodă deschisă de coordonare - nanotecnologíananotehnologie - política europea de vecindadpolitică europeană de vecinătate - PNUFIDPNUCID - asociación sectores público y privadoparteneriat public-privat - protocolo diplomáticoprotocol diplomatic - Agencia Europea de Seguridad MarítimaAgenţia Europeană pentru Securitate Maritimă - Agencia Europea de Seguridad AéreaAgenţia Europeană pentru Securitate Aeriană - ENISAAgenţia Europeană pentru Securitatea Reţelelor şi a Informaţiei - retraso digitaldivizare digitală - política lingüísticapolitică lingvistică - responsabilidad social de la empresaresponsabilitate socială corporatistă - método de lectura rápidacitire rapidă - infracción del Código de la Circulacióninfracţiuni rutiere - rompehielosspărgător de gheaţă - asignación por cuidadosalocaţie pentru asistenţă medicală - publicidad electrónica no solicitadapublicitate electronică nesolicitată - cultura organizativacultură organizaţională - ayuda a la recolocaciónajutor pentru reintegrare profesională - dirección de Internetadrese Internet - economía del conocimientoeconomia cunoaşterii - Conferencia de Presidentesconferinţa preşedinţilor de Parlament - Instituto de Estudios de Seguridad de la Unión EuropeaInstitutul European pentru Studii de Securitate - Centro de Satélites de la Unión EuropeaCentrul European pentru Observaţii din Satelit - célula madrecelulă suşă - deslocalizaciónoffshoring - cementerio militarcimitir militar - voivodato de Mazoviavoievodatul Mazovia - voivodato de Pequeña Poloniavoievodatul Mica Polonie - voivodato de Silesiavoievodatul Silezia - voivodato de Lublinvoievodatul Lublin - voivodato de Podkarpacievoievodatul Carpaţii Inferiori - voivodato de Pomerania occidentalvoievodatul Pomerania Occidentală - voivodato de Santa Cruzvoievodatul Sfânta Cruce - voivodato de Lodzvoievodatul Lodz - voivodato de Lubuszvoievodatul Lubus - voivodato de Baja Silesiavoievodatul Silezia Inferioară - voivodato de Podlasievoievodatul Podlachia - voivodato de Gran Poloniavoievodatul Marea Polonie - voivodato de Pomeraniavoievodatul Pomerania - voivodato de Opolevoievodatul Opol - voivodato de Kuyavia-Pomeraniavoievodatul Cuyavia-Pomerania - voivodato de Warmia-Mazuriavoievodatul Varmia-Mazuria - asignación por permiso parentalalocaţie parentală - Agencia Europea de DefensaAgenţia Europeană pentru Apărare - Centro Europeo para la Prevención y el Control de las EnfermedadesCentrul European pentru Prevenirea şi Controlul Bolilor - Agencia Europea de Sustancias y Preparados QuímicosAgenţia Europeană pentru Produse Chimice - Agencia Ferroviaria EuropeaAgenţia Feroviară Europeană - Escuela Europea de PolicíaColegiul European de Poliţie - arma prohibidaarme interzise - VästernorrlandVästernorrland - JämtlandJamtland - VärmlandVärmland - DalarnaDalarna - GävleborgGävleborg - JönköpingJönköping - KronobergKronoberg - KalmarKalmar - GotlandGotland - BlekingeBlekinge - EscaniaScanie - HallandHalland - Västra GötalandVästra Götaland - UppsalaUppsala - SödermanlandSödermanland - ÖstergötlandÖstergötland - ÖrebroÖrebro - VästmanlandVästmanland - VästerbottenVästerbotten - NorrbottenNorrbotten[Thème]

-