» 

diccionario analógico

AarhusAarhus - jurisdikcia súdovcompetência jurisdicional - socio-ekonomické podmienkycondição socioeconómica - Rada pre kultúrnu spoluprácuConselho de Cooperação Cultural - CrestCREST - Európska agentúra pre produktivituAgência Europeia para a Produtividade - Agentúra jadrovej energieAgência para a Energia Nuclear - audiovizuálny dokumentdocumento audiovisual - DubajDubai - plán rozvoja fariemplano de desenvolvimento agrícola - tlačiareňimpressora - slaná vodaágua salgada - spodná vodaágua subterrânea - odpadová vodaágua residual - kultúrna a sociálna vybavenosťequipamento sociocultural - rybné hospodárstvo Spoločenstvapesca comunitária - Medzinárodná agentúra pre energiuAgência Internacional de Energia - syr z kozieho mliekaqueijo de cabra - syr z kravského mliekaqueijo de vaca - FujairahFujeirah - exilová vládagoverno no exílio - audiovizuálny priemyselindústria audiovisual - prípadové právojurisprudência - prípadové právo ESjurisprudência CE - členská krajina federácieEstado federado - podštandardné bývaniehabitação insalubre - mikroekonómiamicroeconomia - medzimestská migráciamigração interurbana - vnútromestská migráciamigração intra-urbana - východný Great BeltLeste de Storebælt - organizačná schémaorganigrama - mäso z lovucarne de caça - kvalitatívna analýzaanálise qualitativa - konkurencieschopnosťcombatividade, competitividade - MacedónskoMacedónia, Macedônia - spaľovňa odpaduincineração de resíduos - neštandardné zamestnanie trabalho atípico - kôroveccrustáceo, crustáceos - popis prácedescrição de funções - vnútroštátne právodireito dos Estados - práva cudzincovdireito dos estrangeiros - práva menšíndireitos das minorias - právo obchodných spoločnostídireito das sociedades comerciais - dopravné právodireito dos transportes - bytový zákondireito da habitação - pracovné právodireito do trabalho - volebné právodireito eleitoral - farmárstvo na čiastočný úväzokagricultura a tempo parcial - finančná legislatívaregulamentação financeira - medzinárodné daňové právodireito fiscal internacional - lesnícka legislatívalegislação florestal - medzinárodné humanitné právodireito humanitário internacional - medzinárodné právodireito internacional - medzinárodné súkromné právodireito internacional privado - medzinárodné verejné právodireito internacional público - manželské právodireito matrimonial - národné právodireito nacional - jadrové právodireito nuclear - trestné právodireito penal - hospodársky trestný čindelito económico - medzinárodné trestné právodireito penal internacional - súkromné právodireito privado - komerčné hospodárenieagricultura comercial - verejné právodireito público - poľnohospodárske právodireito rural - sociálna legislatívadireito social - územné právodireito territorial - pravicová stranadireita política - občianske právadireitos cívicos - ľudské právadireitos do Homem - práva žiendireitos da mulher - zmluvné hospodárenieagricultura contratual - zvláštne práva čerpaniaDireitos Especiais de Saque - dumpingdumping - dĺžka životaesperança de vida - dĺžka štúdiíduração dos estudos - dĺžka prenájmuduração do arrendamento - pracovný časduração do trabalho - zákonný pracovný časduração legal do trabalho - krajiny AAMSpaíses EAMA - skupinové hospodárenieagricultura de grupo - východná AngliaEast Anglia - vody Spoločenstvaáguas comunitárias - priesaková vodaágua de infiltração - voda na kúpanieágua termal - vnútrozemské vodyáguas interiores - podhorské hospodárenieagricultura de montanha - medzinárodné vodymar alto - slaná vodaágua salgada - povrchová vodaágua superficial - výsostné vodymar territorial - odpadová vodaágua residual - obchod s poľnohospodárskymi produktmitrocas agrícolas - obchodná operáciatrocas comerciais - prenos informáciípermuta de informação - výmena publikáciípermuta de publicações - obchod so štátmi mimo Spoločenstvacomércio extracomunitário - obchod v rámci Spoločenstvacomércio intracomunitário - obchod podľa skupín krajíncomércio por grupos de países - obchod podľa krajinycomércio por país - obchod podľa výrobkovcomércio por produtos - extenzívne hospodárenieagricultura extensiva - mzdové tarifyescala de salários - škola v zahraničíescola no estrangeiro - európska školaescola europeia - medzinárodná školaescola internacional - národná akadémiaescola nacional - prístup na trhacesso ao mercado - intenzívne hospodárenieagricultura intensiva - hospodárstvoeconomia - poľnohospodárska ekonomikaeconomia agrícola - kolektívne hospodárstvoeconomia colectiva - zosúladené ekonomické krokyeconomia concertada - štrukturálne prispôsobenieajustamento estrutural - vojnové hospodárstvoeconomia de guerra - správa podnikueconomia da empresa - regióny Rakúskaregiões da Áustria - poľnohospodárstvo v Stredozemíagricultura mediterrânica - samozásobiteľské hospodárstvoeconomia de subsistência - dopravná ekonomikaeconomia dos transportes - riadené hospodárstvoeconomia orientada - domáce hospodárstvoeconomia familiar - lesné hospodárstvoeconomia florestal - priemyselná ekonomikaeconomia industrial - svetové hospodárstvoeconomia internacional - zmiešané hospodárstvoeconomia mista - národné hospodárstvoeconomia nacional - poľnohospodársko-potravinársky sektoragroalimentar - postindustriálne hospodárstvoeconomia pós-industrial - verejné hospodárstvoeconomia pública - regionálne hospodárstvoeconomia regional - tieňové hospodárstvoeconomia paralela - hospodárenie mestaeconomia urbana - ŠkótskoEscocia, Escócia - ekosystémecossistema - poľnohospodársko-spracovateľský priemyselagro-indústria - domáce vzdelávanieeducação ao domicílio - umelecké vzdelávanieeducação artística - porovnávacie vzdelávanieeducação comparada - základné vzdelávanieeducação de base - masové vzdelávanieeducação de massas - vzdelávanie dospelýcheducação de adultos - vzdelávanie cudzincoveducação de estrangeiros - neformálne vzdelávanieeducação informal - priebežné vzdelávanieeducação permanente - telesná výchovaeducação física - predškolské vzdelávanieeducação pré-escolar - zdravotná výchovaeducação sanitária - sexuálna výchovaeducação sexual - špeciálne vzdelávanieensino especial - počet žiakovefectivo escolar - agronómiaagronomia - rádioaktívna odpadová vodaefluente radiactivo - rovnocenné mzdové odmeňovanieigualdade das remunerações - rovnaké zaobchádzanieigualdade de tratamento - rovnosť pred zákonomigualdade perante a lei - EgyptEgipto, Egito, República Árabe do Egipto, República Árabe do Egito, República Árabe Unida - SalvádorEl Salvador - rozšírenie trhualargamento do mercado - citrusové ovociecitrino - registrácia voličoveleitor inscrito - voľbyeleição - predčasné voľbyeleição antecipada - európske voľbyeleição europeia - nepriama voľbaeleição indirecta - miestne voľbyeleição local - celoštátne voľbyeleição nacional - parlamentné voľbyeleição parlamentar - doplňovacie voľbyeleição parcial - IDAAID - primárkyeleição primária - voličstvoeleitorado - elektrochémiaelectroquímica - elektrometalurgiaelectrometalurgia - elektronikaelectrónica - elektrotecnikaelectrotecnia - hospodárska podporaapoio económico - voľná pastvacriação animal em pastorícia - chov kôrovcovcultura de crustáceos - intenzívny chov hospodárskych zvieratcriação animal intensiva - zneškodňovanie odpadueliminação de resíduos - balenieembalagem - paseniepastagem de engorda - podpora zamestnanostiajuda ao emprego - emigráciaemigração - Emilia-RomagnaEmília-Romana - krajiny Spojených arabských emirátovterritórios dos Emiratos Árabes Unidos - emisia cenných papierovemissão de títulos - emisia menyemissão de moeda - dopravná nehodaacidente de transporte - určené vyhradené zamestnanieemprego reservado - úradníkempregado de escritório - zamestnávateľempregador - zahraničná pomocajuda ao estrangeiro - pôžičky Spoločenstvaempréstimo comunitário contraído - medzinárodná pôžičkaempréstimo internacional - verejné výpožičkyempréstimo público - potravinársky emulgátoremulsionante alimentar - zadĺženosťendividamento - energia vĺnenergia das ondas - alternatívna energiaenergia não poluente - podpora vývozuajuda à exportação - energia z tuhých palívenergia poluente - elektrická energiaenergia eléctrica - energia vetraenergia eólica - geotermálna energiaenergia geotérmica - hydroelektrická energiaenergia hidroeléctrica - prílivová energiaenergia maremotriz - pomoc na jeden hektárajuda por hectare - slnečná energiaEnergia solar - tepelná energiaenergia térmica - opustené dieťacriança abandonada - dieťa migrantafilho de migrante - nemanželské dieťafilho natural - jedináčikfilho único - určenie výdavkovafectação de despesas - hnojivofertilizante - investičná pomocajuda ao investimento - organické hnojivofertilizante orgânico - výkrmengorda - politický únosrapto político - ekonomický prehľadinquérito económico - spotrebiteľský prieskuminquérito ao consumo - sociálny prehľadinquérito social - zaznamenávanie údajovregisto de dados - zaznamenávanie dokumentačných referenciíregisto de documentos - stavebná dotáciaajuda à construção - obohatenie palivaenriquecimento de combustível - učiteľprofessor - diaľkové štúdiumensino à distância - poľnohospodárske vzdelávanieensino agrícola - programová výučbaensino informatizado - cirkevné vzdelávanieensino confessional - jazykové vzdelávanieensino de línguas - všeobecné vzdelávanieensino geral - bezplatné vzdelávanieensino gratuito - pomoc pri modernizáciiajuda à modernização - svetské vzdelávanieensino secular - lekárske vzdelávanieensino médico - povinná školská dochádzkaensino obrigatório - zdravotnícke vzdelávanieensino paramédico - viacodborové vzdelávanieensino pluridisciplinar - postgraduálne vzdelávanieensino pós-universitário - prvostupňové vzdelávanieensino primário - súkromné vzdelávanieensino privado - odborné profesijné vzdelávanieensino profissional - štátne vzdelávanieensino oficial - podpora výrobyajuda à produção - vedecké vzdelávanieensino na área de ciências - druhostupňové vzdelávanieensino secundário - vyššie vzdelávanieensino superior - technické vzdelávanieensino técnico - horizontálna dohodaacordo horizontal - medzinárodný kartelacordos e práticas concertadas internacionais - vertikálna dohodaacordo vertical - potravinová pomocajuda alimentar - vzájomná pomoc medzi farmármimutualidade agrícola - netarifné bariéryentrave não pautal - tarifná bariéraentrave pautal - technická bariéraentrave técnico - colný skladentreposto aduaneiro - druh podnikuempresa - živnosťempresa artesanal - podnikanie v distribúciiempresa comercial - spoločný podnikempresa comum - nájomná spoločnosťempresa de arrendamento - zahraničné podnikanieempresa estrangeira - európsky podnikempresa europeia - rodinný podnikempresa familiar - zverenecká spoločnosťempresa fiduciária - obchod s nehnuteľnosťamiempresa imobiliária - podnik jednotlivcaempresa individual - pomoc nízkym príjmovým skupinámajuda aos desfavorecidos - nadnárodná korporáciaempresa multinacional - údržbamanutenção de equipamentos - starostlivosť o plodinymanutenção das culturas - prirodzené prostredieambiente físico - úsporypoupança - pomoc podnikomajuda às empresas - povinné úsporypoupança forçada - epidemiológiaepidemiologia - EpirusEpiro - vyčerpanie zdrojovesgotamento dos recursos - EkvádorEquador - equidaeequino - vyrovnanosť rozpočtuequilíbrio orçamental - ekologická rovnováhaequilíbrio ecológico - dvojstranná pomocajuda bilateral - poľnohospodárske zariadeniaequipamento agrícola - kolektívna vybavenosťequipamento colectivo - súčiastky vozidlaequipamento do veículo - elektronické zariadenieequipamento electrónico - kultúrna a sociálna vybavenosťequipamento sociocultural - pomoc ESUOauxílio CECA - športové zariadeniaequipamento desportivo - rovnocennosť diplomovequivalência de diplomas - ergonómiaergonomia - diskontdesconto bancário - európsky súdny priestorespaço judiciário europeu - zelená zónaárea verde - pomoc Spoločenstvaajuda comunitária - regióny Španielskaregiões de Espanha - chránené druhyespécie protegida - priemyselná špionážespionagem industrial - testovanieensaio - jadrový pokusexperiência nuclear - ExtremaduraEstremadura espanhola - dodatočná podpora pre výrobkyajuda complementar aos produtos - inštitúcia so zvláštnym postaveníminstituição especial de crédito - vzdelávací ústavestabelecimento de ensino - verejno prospešná inštitúciaorganismo de utilidade pública - zostavovanie rozpočtuelaboração do orçamento - liečebný ústavestabelecimento hospitalar - nápravné zariadenieestabelecimento prisional - verejná inštitúciaorganismo público - cínestanho, lata - štandard zlatej devízypadrão de câmbio-ouro - pomoc v núdziajuda de emergência - pravidlá počas mimoriadneho stavuestado de excepção - štát sociálnych istôtEstado-providência - štátna pomocauxílio estatal - EtiópiaEtiópia - etnológiaetnologia - označovanie etiketamirotulagem - realizačná štúdiaestudo de viabilidade - výskum trhuestudo de mercado - štúdia práceestudo do trabalho - zahraničný študentestudante estrangeiro - hospodárska pomocajuda económica - euroúvereurocrédito - euromenaeurodivisa - eurodoláreeurodólar - euroobligáciaeuro-emissão - eurotrheuromercado - eurokomunizmuseurocomunismo - EurocontrolEurocontrol - európska pravicaeurodireita - Európska skupinaEurogrupo - naturálna pomocajuda em géneros - severná EurópaEuropa do Norte - južná EurópaEuropa Meridional - západná EurópaEuropa Ocidental - Europecheeuropesca - interaktivitainteractividade - eutrofizáciaeutrofização - rozpočtové zhodnotenieavaliação orçamental - hodnotenie projektuavaliação de projecto - zhodnotenie zdrojovavaliação de recursos - jadrová haváriaacidente nuclear - technologické zhodnotenieavaliação tecnológica - vyhýbanie sa daňovej povinnosti evasão fiscal - skúškaexame - poľnohospodársky prebytokexcedente agrícola - vyňatie z postupov ES exclusão do tratamento CE - projektový manažmentexecução de projecto - čerpanie rozpočtuexecução do orçamento - výkon rozhodnutiaexecução de sentença - oslobodenie reštriktívnych praktík od schvaľovacej povinnostiisenção de autorização de acordos e práticas concertadas - colná výnimkaisenção pautal - finančný rokexercício orçamental - únik mozgovfuga de cérebros - poľnohospodársky podnikexploração agrícola - štátna farmaexploração agrícola estatal - farma so zmiešaným hospodárenímexploração agrícola mista - využívanie moríexploração marítima - využívanie zdrojovexploração dos recursos - rodinné hospodárstvoexploração agrícola familiar - lesnícky podnikexploração florestal - mliečna farmaexploração leiteira - výbušninaexplosivo - vývozexportação - vývoz kapitáluexportação de capitais - vyvlastnenieexpropriação - mnohostranná pomocajuda multilateral - vyhostenieexpulsão - extra-teritorialitaexterritorialidade - ťažobné dobývanieextracção mineira - extradícia, vydanieextradição - krajná ľavicaextrema-esquerda - fakturáciafacturação - nevratná pomocajuda não reembolsável - nízky príjemrendimento baixo - bankrotfalência - typ držbyregime de exploração agrícola - vlastnícke hospodárenieexploração por conta própria - zmiešaná držbaexploração mista - veľká rodinafamília numerosa - rodina získaná sobášomfamília por afinidade - FAOFAO - súkromná pomocajuda privada - obilná múkafarinha de cereais - živočíšna ríšafauna - EFMSFECOM - žena v domácnostidoméstica - regionálna pomocajuda regional - migrujúca ženamulher migrante - EPPZFFEOGA - záručná sekcia EPPZFFEOGA garantia - poradná sekcia EPPZFFEOGA orientação - železný, železoFerro - nájmové hospodáreniearrendamento rural - spoločné hospodárenieexploração agrícola colectiva - modelová farmaexploração-piloto - trajektferry-boat - zdravotná pomocajuda sanitária - IFLAFIAB - drevné vláknofibra de madeira - sklené vláknofibra de vidro - textilné vláknofibra têxtil - FIDFID - IFADFIDA - FidžiFidji, Fiji, República das Ilhas Fidji - slintačka a krívačkafebre aftosa - sektorová pomocajuda sectorial - drôtfio - rybárska sieťrede de pesca - spoločná dcérska spoločnosťfilial comum - financovaniefinanciamento - krátkodobé financovaniefinanciamento a curto prazo - dlhodobé financovaniefinanciamento a longo prazo - strednodobé financovaniefinanciamento a médio prazo - financovanie Spoločenstvafinanciamento comunitário - kompenzačné financovaniefinanciamento compensatório - doplnkové financovaniefinanciamento complementar - financovanie pomocifinanciamento da ajuda - financovanie priemyslufinanciamento industrial - financovanie vývozufinanciamento das exportações - financovanie stranyfinanciamento dos partidos - financovanie rozpočtufinanciamento do orçamento - financovanie voliebfinanciamento eleitoral - národné financovaniefinanciamento nacional - medzinárodné financiefinanças internacionais - financie miestnych orgánovfinanças locais - verejné financiefinanças públicas - FínskoFinlândia - FunenFiónia - daňová sústavafiscalidade - UnicefUnicef - IEA - stanovenie cienfixação de preços - stanovenie mzdyfixação de salário - provincia Západné FlámskoProvíncia da Flandres Ocidental - provincia Východné FlámskoProvíncia da Flandres Oriental - obilné vločkyflocos de cereais - rastlinná ríšaflora - kvetinárstvofloricultura - plavba plťoutransporte por flutuação - letecká flotilafrota aérea - IAEAAIEA - rybárska flotilafrota de pesca - riečne loďstvofrota fluvial - obchodná flotilafrota mercante - cyklická fluktuáciaflutuação conjuntural - pohyb cienflutuação de preços - hospodárske výkyvyflutuação económica - štrukturálne výkyvyflutuação estrutural - fluórflúor - MMFFMI - IASSAISS - UNFPAFNUMP - európsky úradníkfuncionário europeu - pobrežné plytčinyfundo costeiro - nadáciafundação - fond ESfundos CE - AjmanAjman - spoločný fondfundo comum - goodwillfundo de comércio - EFRRFEDER - prevádzkový kapitálfundo de maneio - Európsky menový fondFundo Monetário Europeu - liatinaferro fundido - vŕtanieperfuração - šelfové vŕtanieperfuração no mar - roztriedený lesreserva florestal - vysokokmenný lesfloresta de alto fuste - mladý lesný porastmata - prírodný lesfloresta natural - sadený lesfloresta plantada - colné formalityformalidade aduaneira - manažérske vzdelávanieformação para a gestão - pedagogické vzdelávanieformação de professores - tvorba cenyformação de preços - vzdelávanie v rámci zamestnaniaformação em serviço - odborné vzdelávanie formação profissional - menová úpravaajustamento monetário - dodávateľfornecedor - dodanie dokumentovfornecimento de documentos - náklady konaniadespesas judiciais - školské poplatkydespesas de escolaridade - volebné výdajedespesas eleitorais - farmaceutické výdavkydespesas farmacêuticas - francúzske zámorské departementyDU franceses - francúzske zámorské územiaPTU franceses - regióny Francúzskaregiões de França - franchisingfranchising - výnimka z colných poplatkovfranquia aduaneira - LAIAALACL - daňový únikfraude fiscal - FrederiksbergFrederiksberg - FrederiksborgFrederiksborg - školská dochádzkafrequência escolar - Friuli-Venezia GiuliaFriuli-Venezia-Giulia - FrieslandFrísia - syrqueijo - polotvrdý syrqueijo de pasta semidura - tvrdý syrqueijo de pasta dura - krajiny LAFTApaíses ALACL - mäkký syrqueijo de pasta mole - syr typu rokfortqueijo curado com fungos - syr z ovčieho mliekaqueijo de ovelha - syr z kozieho mliekaqueijo de cabra - syr z kravského mliekaqueijo de vaca - tavený syrqueijo fundido, queijo processado - čerstvý syrqueijo fresco - syráreňindústria queijeira - hranicafronteira - jadrové ovociefruto de semente - čerstvé ovociefruto fresco - tropické ovociefruto tropical - FujairahFujeirah - fúziafusão de empresas - GalapágyGalápagos - GalíciaGaliza - GambiaGâmbia - zárukagarantia - úverová zárukagarantia de crédito - RT garantovaný príjemgarantia de rendimento - ochrana investíciígarantia do investimento - starostlivosť o dieťaguarda de crianças - GATTGATT - politická ľavicaesquerda política - ľavicový extrémizmusesquerdismo - spaľovacie plynygás de combustão - plynovodné potrubiegasoduto - chemický alkoholálcool químico - vyčleneniesuspensão de cultivo - inžinierske staviteľstvoengenharia civil - jalovicavitela - geochémiageoquímica - hospodársky zemepisgeografia económica - politický zemepisgeografia política - geofyzikageofísica - gerontológiagerontologia - manažmentgestão - manažérske účtovníctvogestão contabilística - správa spoločnostigestão de empresas - tvorba okolitého prostrediagestão do espaço - odpadové hospodárstvogestão de resíduos - riadenie rybárstvagestão das pescas - hospodárenie so zdrojmigestão dos recursos - logistikagestão do material - alkoholizmusalcoolismo - personálna správaadministração do pessoal - finančné riadeniegestão financeira - manažérske plánovaniegestão previsional - GibraltárGibraltar - ľadgelo - glukózaglucose - zálivgolfo - vládagoverno - exilová vládagoverno no exílio - povstalecká vládagoverno insurreccional - potravinársky tukgordura alimentar - technický tukgordura industrial - AlentejoAlentejo - podnikanie vo veľkomgrande empresa - veľký poľnohospodársky podnikgrande exploração agrícola - Veľké AntilyGrandes Antilhas - bezplatná lekárska starostlivosťcuidados médicos gratuitos - GréckoGrécia - stredné GréckoGrécia Central - regióny Gréckaregiões da Grécia - GrenadaGranada - AlgarveAlgarve - GrónskoGroenlândia, Groênlandia, Gronelandia - GroningenGroningen - Andská skupinaPacto Andino - krajiny Andskej skupinypaíses do Pacto Andino - záujmová skupinagrupo de interesses - skupina spoločnostígrupo de empresas - Skupina desiatichGrupo dos Dez - dohoda ADRAcordo ADR - AlžírskoArgélia - politická skupinagrupo político - hnutie za ľudské právamovimento de defesa dos direitos do homem - nákupná skupinaassociação de compradores - ekonomické záujmové združeniegrupo de interesse económico - zväz producentovagrupamento de produtores - etnická skupinagrupo étnico - vodné riasyalga - jazyková skupinagrupo linguístico - krúpysêmea - GuadeloupeGuadalupe - GuatemalaGuatemala - GelderlandGelderland - vojna za nezávislosťguerra de independência - pohraničná vojnaguerra de fronteira - jadrová vojnaguerra nuclear - GuineaGuiné - Guinea-BissauGuiné-Bissau - Rovníková GuineaGuiné Equatorial - GuyanaGuiana - Francúzska GuyanaGuiana Francesa - prostrediehabitat - vidiecke prostrediemeio rural - mestské prostrediemeio urbano - krmivo pre zvieratáalimento para gado - nákupné zvyklostihábito de compra - provincia HainaultProvíncia do Hainaut - HaitiHaiti - HamburgHamburg, Hamburgo - harmonizácia cielharmonização alfandegária - vyrobené krmiváalimento industrial - daňová harmonizáciaharmonização fiscal - Horná NormandiaAlta Normandia - Burkina FasoBurkina Faso - HavajHawaii - HesenskoHesse - detská výživaalimento para crianças - letný čashora de Verão - doba na otázkyperíodo de perguntas - nadčashora extraordinária - históriaHistória - histológiahistologia - holdingová spoločnosťholding - južné HolandskoHolanda Meridional - severné HolandskoHolanda Setentrional - hotové potravinyalimento preparado - vraždahomicídio - homologáciahomologação - HondurasHonduras - MaďarskoHungria - psychiatrický ústavestabelecimento psiquiátrico - rozvrh prácehorário de trabalho - spracované potravinyalimento transformado - pohyblivá pracovná doba, pružný pracovný čashorário flexível - sadovníctvojardinagem - živočíšny olejóleo animal - podzemnicový olejóleo de amendoim - olivový olejazeite - rybí olejóleo de peixe - ťažká naftaóleo pesado - minerálny olejóleo mineral - výživanutrição - použitý olejóleo usado - rastlinný olejóleos vegetais, óleo vegetal - lisovňa olejafábrica de óleos - súdny úradníkoficial de diligências - humanizácia prácehumanização do trabalho - vodíkhidrogénio - hydrogeológiahidrogeologia - výživa zvieratalimentação animal - hydrológiahidrologia - hygiena potravínhigiene alimentar - zdravie pri prácisaúde e higiene no trabalho - hypotékahipoteca - politická ideológiaideologia política - dohoda AETRAcordo AETR - ľudská výživaalimentação humana - jaminhame - IIEPIIPE - ostrovconsole, ilha, Ilhas - Ile-de-FranceÎle-de-France - GuamIlha de Guam - Normanské ostrovyIlhas Anglo-Normandas - Kajmanské ostrovyIlhas Caimão, Ilhas Cayman, Ilhas Caymans - Ostrovy KarolínyIlhas Carolinas - Windwardove ostrovyIlhas do Barlavento - Faerské ostrovyIlhas Faroé - Iónske ostrovyIlhas Jónicas - Ostrovy MarianyIlhas Marianas - Leewardove ostrovyIlhas do Sotavento - Ostrovy Turks a CaicosIlhas Turcas e Caicos - Panenské ostrovyilhas Virgens - zníženie dlhuredução da dívida - zápis do obchodného registraregisto de sociedade - parlamentná imunitaimunidade parlamentar - imunológiaimunologia - dopad reklamyimpacto publicitário - umiestnenie podnikuimplantação de actividade - Nemecká demokratická republikaAlemanha RD - dovozimportação - daň Spoločenstvaimposto comunitário - daň z príjmu fyzických osôbimposto sobre o rendimento das pessoas singulares - priama daňimposto directo - daň z majetkucontribuição predial - paušálna daňimposto forfetário - nepriama daňimposto indirecto - celoštátna daňimposto nacional - vecná daňimposto real - daň zo spotrebyimposto sobre o consumo - daň z bohatstvaimposto sobre a fortuna - daň z kapitálového ziskuimposto de mais-valia - daň z prevodu kapitáluimposto sucessório - daň z kapitáluimposto de capitais - daň z príjmuimposto sobre os rendimentos - daň z investičných príjmovimposto sobre o rendimento de capitais - regióny Nemeckaregiões da Alemanha - daň zo mzdyimposto sobre os rendimentos do trabalho - daň z príjmov právnických osôbimposto sobre as sociedades - impressão gráfica - účtovný zápisimputação contabilística - pracovná nespôsobilosťincapacidade para o trabalho - požiarincêndio - nezlučiteľnosťincompatibilidade - IncotermsIncoterms - IndiaÍndia - odškodnenieindemnização - poistné plnenieindemnização de seguro - uvádzací príspevoksubsídio de instalação - odstupnéindemnização por despedimento - poslanecké diétysubsídio e abono parlamentares - hospodárska nezávislosťindependência económica - národná nezávislosťindependência nacional - technologická nezávislosťindependência tecnológica - indexovanie cienindexação de preços - indexovanie miezdindexação salarial - indexácia dokumentovindexação de documentos - ukazovateľ divergencieindicador de divergência - hospodársky ukazovateľindicador económico - sociálny indikátorindicador social - cenový indexíndice de preços - IndonéziaIndonésia - letecký priemyselindústria aeronáutica - kozmický priemyselindústria aeroespacial - volebná alianciacoligação eleitoral - potravinársky priemyselindústria alimentar - automobilový priemyselindústria automóvel - chemický priemyselindústria química - filmový priemyselcinematografia, Indústria cinematográfica - zábavný priemyselindústria cultural - zbrojársky priemyselindústria de armamento - audiovizuálny priemyselindústria audiovisual - informačný priemyselindústria da informação - zvláštne dávkyabono complementar - komunikačný priemyselindústria da comunicação - priemysel obrábacích nástrojovindústria de máquinas-ferramentas - rybársky priemyselindústria pesqueira - priemysel spracovania mäsaindústria de carne - celulózový a papierenský priemyselindústria da celulose e do papel - priemysel moderných technológiíindústria de ponta - spracovateľský priemyselindústria transformadora - priemysel nápojovindústria de bebidas - rámcová dohodaacordo-quadro - príspevok na vzdelávaniesubsídio de estudos - priemysel farbívindústria de corantes - priemysel hnojívindústria de adubos - priemysel plastických hmôtindústria de plásticos - priemysel služiebindústria de serviços - telekomunikačný priemyselindústria das telecomunicações - drevospracujúci priemyselindústria da madeira - gumárenský priemyselindústria da borracha - kožiarsky priemyselindústria do couro - príspevok pri úmrtísubsídio por morte - chladiarenský priemyselindústria do frio - hračkársky priemyselindústria de brinquedos - knižný obchodindústria do livro - nábytkársky priemyselindústria do mobiliário - cukrovarnícky priemyselindústria do açúcar - sklársky priemyselindústria vidreira - odevný priemyselindústria do vestuário - vákuová technikaindústria do vácuo - materská dávkasubsídio de maternidade - elektronický priemyselindústria electrónica - elektrotechnický priemyselindústria electrotécnica - vývozný priemyselindústria para exportação - hodinársky priemyselindústria relojoeira - hotelový priemyselindústria hoteleira - priemysel informačných technológiíindústria informática - mliekárenský priemyselindústria de lacticínios - ľahký priemyselindústria ligeira - rozdeľovanie zdrojovafectação de recursos - strojárenstvoindústria mecânica - ťažobný priemyselindústria mineira - jadrový priemyselindústria nuclear - optický priemyselindústria óptica - farmaceutický priemyselindústria farmacêutica - fotografický priemyselindústria fotográfica - hutníctvo železa a oceleindústria siderúrgica - sociálna nerovnosťdesigualdade social - infláciainflação - obchodné informácieinformação comercial - informácie pracovníkominformação dos trabalhadores - informácie pre spotrebiteľainformação do consumidor - spracovanie obchodných údajovinformática de gestão - uchovanie a vyhľadávanie informáciíinformática documental - spracovanie priemyselných údajovinformática industrial - AlsaskoAlsácia - medicínska informatikainformática médica - trestný čininfracção - priemyselná infraštruktúrainfra-estrutura industrial - inžinierengenheiro - zasahovanieingerência - politické striedaniealternância política - zákonodarná iniciatívainiciativa legislativa - inováciainovação - nenastúpenie na vojenskú službuinsubmissão - potravinová inšpekciainspecção de alimentos - školská inšpekciainspecção escolar - veterinárna inšpekciainspecção veterinária - hliníkalumínio - prístavný komplexinstalação portuária - kontrolný orgáninstância de controlo - ETUIInstituto Sindical Europeu - orgán AKT-ESinstituição ACP-CEE - orgán Spoločenstvainstituição comunitária - finančná inštitúciainstituição financeira - politická inštitúciainstituição política - náboženská inštitúciainstituição religiosa - špecializované inštitúcie OSNinstituição especializada da ONU - zlepšovanie bývaniamelhoria do habitat - súdne vyšetrovanieinstrução judicial - hudobný nástrojinstrumento musical - finančný nástroj Spoločenstvainstrumento financeiro comunitário - INTALINTAL - integrácia prisťahovalcovintegração de migrantes - hospodárska integráciaintegração económica - európska integráciaintegração europeia - zdokonaľovanie výrobymelhoria da produção - menová integráciaintegração monetária - politická integráciaintegração política - regionálna integráciaintegração regional - sociálna integráciaintegração social - voličské zámeryintenção de voto - vzájomná hospodárska závislosťinterdependência económica - vylúčenie zo zamestnania vo verejnom sektoreinterdição profissional - zmluva ESacordo CE - šľachtenie rastlínmelhoramento de plantas - úrokjuro - obchodný sprostredkovateľintermediário comercial - robotnícka internacionálaInternacional Operária - Socialistická internacionálaInternacional Socialista - psychiatrická hospitalizáciainternamento psiquiátrico - otázka na člena vládyinterpelação parlamentar - skvalitnenie pôdymelhoramento do solo - výklad právainterpretação do direito - finančný zásahintervenção financeira - trhový zásahintervenção no mercado - vynálezinvenção - investícia do zahraničiainvestimento no estrangeiro - investícia Spoločenstvainvestimento comunitário - priama investíciainvestimento directo - zahraničná investíciainvestimento estrangeiro - priemyselná investíciainvestimento industrial - medzinárodné investícieinvestimento internacional - súkromné investícieinvestimento privado - verejné investícieinvestimento público - regionálne investícieinvestimento regional - narušenie domovej slobodyinviolabilidade do domicílio - jódiodo - IrakIraque - IránIrão - Irian JayaIrian Jaya - usporiadanie pracovnej dobyorganização do tempo de trabalho - Severné ÍrskoIrlanda do Norte - regióny Írskaregiões da Irlanda - UNRISDIINU - Islândia, República da Islândia - ISOISO - izoglukózaisoglucose - izolantisolante - rozvoj lesníctvaordenamento florestal - izolácia budovisolamento de edifícios - zvuková izoláciaisolamento acústico - tepelná izoláciaisolamento térmico - izolacionizmusisolacionismo - IzraelIsrael - TalianskoItália - regióny Talianskaregiões de Itália - úhorterra em pousio - JamajkaJamaica - hydraulické práceordenamento hídrico - úžitková záhradkahorta familiar - JávaJava - hazardná hrajogo de azar - mladý človekjovem - mladý pracovníkjovem trabalhador - Olympijské hryjogos olímpicos - Joint European TorusJoint European Torus - JordánskoJordânia - Úradný vestníkjornal oficial - vodné hospodárstvo v pôdohospodárstveordenamento hidroagrícola - priebežná nepretržitá prevádzkajornada contínua - judaizmusjudaísmo - sudcajuiz - nálezjulgamento - správny súdjurisdição administrativa - civilný súdjurisdição civil - súd so zvláštnou jurisdikcioujurisdição de excepção - rozvoj vidiekadesenvolvimento rural - všeobecný súdjurisdição comum - vojenský súdjurisdição militar - trestný súdjurisdição penal - súd pre mladistvýchjurisdição de menores - sociálny súdjurisdição social - súd vyššej inštanciejurisdição superior - pokutamulta - prípadové právojurisprudência - prípadové právo ESjurisprudência CE - ovocná šťavasumo de fruta - zeleninová šťavasumo de legume - KambodžaCamboja - kapoksumaúma - KeňaQuénia - dodatokemenda - KiribatiKiribati - KuvajtKoweit - RéunionReunião - označenie kvalitycertificado de qualidade - laktózalactose - mliekoleite - konzumné mliekoleite-bebida - surové mliekoleite cru - odtučnené mliekoleite desnatado - plnotučné mliekoleite gordo - kyslé mliekoleite fermentado - homogenizované mliekoleite homogeneizado - pasterizované mliekoleite pasteurizado - sterilizované mliekoleite esterilizado - zlepšovanie pôdycorrecção do solo - uvedenie výrobku na trhlançamento de um produto - členská krajina federácieEstado federado - materinský jazyklíngua materna - LaosLaos - králikcoelho - LatiumLácio - AmerikaAmérica - zákonnosťlegalidade - legislatívalegislação - potravinová legislatívalegislação alimentar - antidumpingová legislatívalegislação antidumping - antitrustová legislatívalegislação antitrust - delegované zákonodarstvoautorização legislativa - farmaceutická legislatívalegislação farmacêutica - legislatíva zdravia rastlínlegislação fitossanitária - zdravotnícka legislatívalegislação sanitária - školská legislatívalegislação escolar - veterinárna legislatívalegislação veterinária - legislatívne obdobielegislatura - cibuľová zeleninalegume de bolbo - listová zeleninalegume de folha - plodová zeleninalegume de fruto - stredná AmerikaAmérica Central - koreňová zeleninalegume de raiz - čerstvá zeleninalegume fresco - LeinsterLeinster - LesothoLesoto - leukóza zvieratleucose animal - LibanonLíbano - liberalizácia obchoduliberalização do comércio - LibériaLibéria - sloboda združovanialiberdade de associação - sloboda názoruliberdade de opinião - sloboda komunikácieliberdade da informação - sloboda tlačeliberdade de imprensa - sloboda plavbyliberdade de navegação - sloboda zhromažďovanialiberdade de reunião - sloboda obchoduliberdade de comércio - sloboda vierovyznanialiberdade religiosa - kníhkupectvolivraria - voľný pohyb kapitálulivre circulação de capitais - voľný pohyb tovarulivre circulação de mercadorias - sloboda pohybu osôblivre circulação de pessoas - voľný pohyb pracovníkovlivre circulação de trabalhadores - voľná súťažlivre-concorrência - sloboda sebaurčenialiberdade de dispor de si mesmo - voľný obehlivre-prática - sloboda poskytovania služieblivre prestação de serviços - LíbyaLíbia - patentová licencialicença de patente - obchodná licencialicença comercial - vývozná licencialicença de exportação - azbestamianto - licencia na dovozlicença de importação - dopravná licencialicença de transporte - prepusteniedespedimento - hromadné prepúšťaniedespedimento colectivo - nadbytočnosťdespedimento por motivos económicos - LichtenštajnskoLiechtenstein, Listenstaine, Principado do Liechtenstein - korokcortiça - provincia Lutychprovíncia de Liège - lovisko rýblocal de pesca - pracoviskolocal de trabalho - škrobamido - dopravné linkylinha de transporte - hnedé uhlielignite - Arabská ligaLiga Árabe - krajiny Arabskej ligypaíses da Liga Árabe - LigúrskoLigúria - LimburgLimburgo - provincia LimbourgProvíncia do Limburgo - marketingové obmedzenielimitação de comercialização - asociačná dohodaacordo de associação - sýtený nápojrefrigerante - LimousinLimousin - ľanlinho - ľan siatylinho oleaginoso - ingotlingote - lingvistikalinguística - likérlicor - likvidácialiquidação de sociedade comercial - amortizáciaamortização - správa konkurznej podstatyliquidação dos bens - potvrdenie výdavkovliquidação das despesas - likvidita peňažného trhuliquidez monetária - medzinárodná likviditaliquidez internacional - konečný volebný zoznamlista fechada - literatúraliteratura - šedá literatúradocumentação cinzenta - umorovanie štátneho dlhuamortização da dívida - zásielkaentrega - energetická lokalitalocalização das fontes de energia - umiestnenie produkcielocalização da produção - prenájom nehnuteľnostíarrendamento - predaj na splátkyleasing - výluka z prácelockout - viacposchodové obydliehabitação colectiva - rodinný domhabitação individual - podštandardné bývaniehabitação insalubre - dotované bývaniehabitação social - softwaresoftware - zákonlei - rámcový zákonlei-quadro - voľný častempos livres - LombardskoLombardia - LorraineLorena, Lorraine - nízke nájomnérenda regulamentada - mazadlálubrificante - požičovňa hračiekludoteca - ochrana pred ohňomprevenção de incêndios - opatrenia na kontrolu znečistenialuta contra a poluição - boj proti zločinucombate ao crime - boj proti plytvaniuluta contra o desperdício - triedny bojluta de classes - analýza nákladov a výnosovanálise de custos-benefícios - LuxemburskoGrão-Ducado do Luxemburgo, Luxemburgo - provincia LuxemburgProvíncia do Luxemburgo - lucernaluzerna - sublimačné sušenieliofilização - strojné zariadeniamáquina - poľnohospodárske strojemaquinaria agrícola - kancelárske zariadeniamáquina de escritório - analýza efektívnosti nákladovanálise de custo-eficácia - žací strojmáquina de colheita - hydraulické strojemáquina hidráulica - pneumatické zariadeniamáquina pneumática - textilný strojmáquina têxtil - MashreqMachereque - makroekonomikamacroeconomia - MadeiraMadeira - analýza vstupov a výstupovanálise de entradas-saídas - supermarketgrande superfície - diskontná predajňaarmazém de revenda - MaghrebMagrebe - magnéziummagnésio - poľnohospodárska pracovná silamão-de-obra agrícola - rodinný pracovníkmão-de-obra familiar - analýza vodyanálise da água - zachovanie pracovných miestmanutenção do emprego - udržiavanie mierumanutenção da paz - nadpolovičná väčšinamaioria absoluta - plnoletosťmaioridade - väčšina hlasovmaioria de voto - politická väčšinamaioria política - kvalifikovaná väčšinamaioria qualificada - mlčiaca väčšinamaioria silenciosa - informačná analýzaanálise da informação - jednoduchá väčšinamaioria relativa - choroba zvieratdoença animal - ochorenie dýchacích ciestdoença das vias respiratórias - kardiovaskulárne ochoreniedoença do coração - endemické ochoreniedoença endémica - nákazlivé ochoreniedoença infecciosa - choroba z povolaniadoença profissional - tropické ochoreniedoença tropical - choroba rastlíndoença vegetal - odcudzenie mladých ľudídescontentamento da juventude - Malajský poloostrovpenínsula da Malásia - MalawiMalawi - MalajziaMalásia - MaledivyMaldivas - MaliMali - Falklandské ostrovyIlhas Falkland - sladmalte - demografická analýzaanálise demográfica - MaltaMalta - Lamanšský prieplavCanal da Mancha - volený mandátmandato electivo - mangánmanganésio - kultúrne podujatiemanifestação cultural - bilančná analýzaanálise de balanços - nekvalifikovaný robotníkservente - školská učebnicamanual escolar - maoizmusmaoísmo - trh s termínovanými obchodmimercado a prazo - poľnohospodársky trhmercado agrícola - poľnohospodársky trh Spoločenstvamercado agrícola comunitário - spotový trhmercado a pronto pagamento - nákladová analýzaanálise de custos - spoločný trhmercado comum - Spoločný arabský trhMercado Comum Árabe - krajiny spoločného arabského trhupaíses do Mercado Comum Árabe - trh Spoločenstvamercado comunitário - zmluva na dodávku tovarovcontrato de fornecimentos - víťazný návrh zmluvyajuste directo - zmluva na prácecontrato de obras - devízový trhmercado cambial - ekonomická analýzaanálise económica - komoditný trhmercado de produtos de base - pracovný trhmercado do trabalho - zahraničný trhmercado externo - trh s nehnuteľnosťamimercado fundiário - domáci trhmercado interno - medzinárodný trhmercado internacional - voľný trhmercado livre - peňažný trhmercado monetário - verejná zákazkacontrato público - finančná analýzaanálise financeira - oficiálny trhmercado regulamentado - margarínmargarina - fluktuačné rozpätiemargem de flutuação - marginalizáciaexclusão social - manželstvocasamento - MarokoMarrocos - sociálna analýzaanálise social - MartinikMartinica - marxizmusmarxismo - rozpočtový objemmassa orçamental - ponuka peňazímassa monetária - teplovzdorné materiálymateriais refractários - osvetľovacie zariadeniamaterial de iluminação - stavebné strojeequipamento de construção - vrtné zariadenieequipamento de perfuração - zdvíhacie zariadenieequipamento de elevação - elektrické zariadeniamaterial eléctrico - mechanické zariadeniamaterial mecânico - matematikamatemática - mliečny tukgordura do leite - plastymatéria plástica - AseanASEAN - surovinamatéria-prima - rádioaktívne materiálymatéria radioactiva - MauríciusMauricia, Maurícia, Maurícias, Maurício - MauretániaMauritania, Mauritânia - MayotteMayotte - krajiny CACMpaíses MCAC - presné strojárstvomecânica de precisão - všeobecné strojárenstvomecânica geral - krajiny Aseanpaíses ASEAN - mechanizáciamecanização - mechanizácia poľnohospodárstvamecanização agrícola - mechanizmus výmenných kurzovmecanismo de intervenção monetária - podporný mechanizmusmecanismo de apoio - školské a dorastové lekárstvomedicina escolar - veterinárna medicínamedicina veterinária - porážka zvieratabate de animais - dohoda z Bretton Woodsacordo de Bretton Woods - anatómiaanatomia - MelanéziaMelanésia - melasamelaço - poľnohospodárska domácnosťagregado familiar agrícola - mesačná mzdamensalidade - truhlárstvomarcenaria - metalurgický závodmarcenaria metálica - Baltické moreMar Báltico - Írske moreMar da Irlanda - AndalúziaAndaluzia - AndorraAndorra - Nórske moreMar da Noruega - Severné moreMar do Norte - anhydridanidrido - Stredozemné moreMar Mediterrâneo - ortuťmercúrio - opatrenie s rovnakým účinkommedida de efeito equivalente - železný kovmetal ferroso - ťažký kovmetal pesado - neželezný kovmetal não ferroso - vzácny kovmetal precioso - metaloidmetalóide - jatočné zvieraanimal para abate - prášková metalurgiametalurgia dos pós - podielové hospodárenieparceria agrícola - obilná zmeskatrigo e centeio - meteorológiameteorologia - výskumná metódamétodo de investigação - štatistická metódamétodo estatístico - metrológiametrologia - hospodárske zvieraanimal de criação - MexikoMéxico - MezzogiornoMezzogiorno - mikroekonómiamicroeconomia - mikroformamicroforma - MikronéziaMicronésia - východné MidlandsEast Midlands - západné MidlandsWest Midlands - ťažné zvieraanimal de tracção - migráciamigração - dochádzanie za prácoumigração alternante - spätná migráciamigração de regresso - migrácia rodinymigração familiar - nútená migráciamigração forçada - pohraničná migráciamigração fronteiriça - nelegálna migráciamigração ilegal - vnútorná migráciamigração interna - medzimestská migráciamigração interurbana - clearingová dohodaacordo de compensação - domáce zvieraanimal doméstico - vnútromestská migráciamigração intra-urbana - migrácia v Spoločenstvemigração comunitária - sťahovanie za prácoumigração profissional - vidiecka migráciamigração rural - migrácia z vidieka do mestamigração rural urbana - sezónna migráciamigração sazonal - pracovné prostredieambiente de trabalho - školské prostrediemeio escolar - politický radikálmilitante político - zviera na šľachtenieanimal reprodutor - militarizácia kozmického priestorumilitarização do espaço - militarizmusmilitarismo - prosomilho-painço - železná rudaminério de ferro - neželezná rudaminério não ferroso - rudy neželezných kovovminério não metálico - mineralógiamineralogia - živé zvieragado vivo - úrad štátneho zástupcuministério público - ministerministro - neplnoletosťmenoridade - národnostná menšinaminoria nacional - sexuálna menšinaminoria sexual - kovový nábytokmobiliário metálico - pracovná mobilitamobilidade da mão-de-obra - pôdna mobilitamobilidade fundiária - geografická mobilitamobilidade geográfica - sídelná mobilitamobilidade residencial - mobilita študentovmobilidade escolar - metóda financovaniamodo de financiamento - spôsob hlasovaniamodo de escrutínio - druh dopravymodo de transporte - ekonomický modelmodelo económico - modernizácia spoločnostimodernização da empresa - modernizácia priemyslumodernização industrial - modernizácia fariemmodernização da exploração agrícola - rozpočtový dodatokalteração orçamental - MoliseMolise - mäkkýšmolusco - ročenkaanuário - MolukyMolucas - molybdénmolibdénio - parlamentná monarchiamonarquia parlamentar - univerzalizmusmundialismo - MongolskoMongólia - rezervná menamoeda de reserva - elektronický transfer peňažných prostriedkovmoeda electrónica - medzinárodná menamoeda internacional - národná menamoeda nacional - depozitné peniazemoeda bancária - jednokomorový systémassembleia unicamaral - monokraciamonocracia - monografiamonografia - monopolmonopólio - monopsonmonopólio de compra - štátny monopolmonopólio de Estado - dovozný monopolmonopólio de importação - AntarktídaAntárctida - informačný monopolmonopólio da informação - fiškálny monopolmonopólio fiscal - MontserratMonserrat - pohoriemontanha - peňažná kompenzačná čiastkamontante compensatório monetário - verejná morálkamoralidade pública - miera úmrtnostimortalidade - úmrtnosť detímortalidade infantil - úmrtnosť pri výkone povolaniamortalidade profissional - motivácia spotrebiteľamotivação do consumidor - antibiotikumantibiótico - politická motiváciamotivação política - autonomistické hnutiemovimento autonomista - protirasistické hnutiemovimento contra o racismo - názorové trendymovimento de opinião - pohyb kapitálumovimento de capitais - ženské hnutiemovimento de mulheres - hnutie mladýchmovimento de jovens - národné oslobodzovacie hnutiemovimento de libertação nacional - dohoda o komplementárnostiacordo de complementaridade - ekologické hnutiemovimento ecologista - európske hnutiemovimento europeu - roľnícke hnutiemovimento campesino - sociálne hnutiemovimento social - komunikačné prostriedkymeios de comunicação - masmédiámeios de comunicação de massas - prostriedky poľnohospodárskej produkciemeios de produção agrícola - dopravné prostriedkymeio de transporte - stredné podnikaniemédia empresa - stredný poľnohospodársky podnikmédia exploração agrícola - MozambikMoçambique - systém mnohých politických stránmultipartidarismo - MunsterMunster - múzeummuseu - Britská Západná IndiaAntilhas Inglesas - pestovanie húbcultura de cogumelos - NAFONAFO - NamíbiaNamíbia - provincia Namurprovíncia de Namur - pôrodnosťnatalidade - nacionálny socializmusnacional-socialismo - znárodnenienacionalização - Francúzska Západná IndiaAntilhas Francesas - nacionalizmusnacionalismo - sídlo právnickej osobynacionalidade de pessoa colectiva - NauruNauru - NavarreNavarra - letecká premávkatráfego aéreo - vnútrozemská riečna plavbanavegação fluvial - námorná lodná dopravanavegação marítima - Holandské AntilyAntilhas Holandesas - nákladné plavidlonavio de carga - vlečný nákladný člnnavio porta-barcaças - kolektívne vyjednávanienegociação colectiva - Tokijské koloTóquio Round - Dillonovo koloDillon Round - Kennedyho koloKennedy Round - colné rokovanianegociação pautal - antisemitizmusanti-semitismo - neutralitaneutralidade - nový nástroj SpoločenstvaNIC - NikaraguaNicarágua - nikelníquel - NigerNíger - stupeň vzdelanianível de ensino - stupeň znečistenianível de poluição - provincia Antverpyprovíncia de Antuérpia - úroveň hlukunível sonoro - palmový orechcoconote - kočovníctvonomadismo - rozpočtová skladbanomenclatura orçamental - názvoslovie poľnohospodárskych produktovnomenclatura dos produtos agrícolas - tarifná nomenklatúranomenclatura pautal - AnzusANZUS - neúčasťnão-alinhamento - nepripojený člennão-inscrito - pasívny odporcomportamento passivo, falta de violência, nãoviolência, resistência não violenta, Resistência não-violenta - Severné JutskoJutlândia do Norte - štandardizácianormalização - normanorma - potravinová normanorma alimentar - krajiny Anzuspaíses ANZUS - RT biologická normanorma biológica - marketingový štandardnorma de comercialização - pracovné normynorma sobre o trabalho - sociálna normanorma social - apartheidapartheid - nový ekonomický poriadoknova ordem económica - Nová KaledóniaNova Caledónia - Nový ZélandNova Zelândia - neplatnosť voliebanulação de um acto eleitoral - miera sobášnostinupcialidade - ICAOOIAC - APOOAP - dohoda o spolupráciacordo de cooperação - odopretie povinnej vojenskej služby z dôvodov svedomiaobjecção de consciência - vyživovacia povinnosťobrigação alimentar - doložka o nekonkurovaníobrigação de não-concorrência - prekážka rozvojaobstáculo ao desenvolvimento - AMCOOCAM - krajiny CCAMpaíses OCAM - OECDOCDE - krajiny OECDpaíses OCDE - Južný ľadový oceánOceano Antárctico - Severný ľadový oceánOceano Árctico - Atlantický oceánOceano Atlântico - Indický oceánOceano Índico - Tichý oceánOceano Pacífico - OceániaOceânia - oceánografiaoceanografia - včelárstvoapicultura - OCASODECA - krajiny OCASpaíses ODECA - OASOEA - krajiny OASpaíses OEA - východný Great BeltLeste de Storebælt - umelecké dieloobra de arte - EPOSEP - záznamová technikaaparelho de gravação - voľné pracovné miestooferta de emprego - dostupná energiaoferta energética - ponuka a dopytoferta e procura - ILOOIT - pestovanie olívoleicultura - stopový prvokoligoelemento - oligopololigopólio - oligopsonoligopsónio - olivaazeitona - OOPOLP - OmánOmã - UmbriaÚmbria - ombudsman ESProvedor de Justiça Europeu - IMOOMI - WMOOMM - WIPOOMPI - UnidoONUDI - OAPECOPAEP - OPECOPEP - krajiny OPECpaíses OPEP - bankovníctvoactividade bancária - burzová transakciaoperação na bolsa - devízová transakciaoperação cambial - verejná mienkaopinião, Opinião Pública - ÚOPESSPOCE - opozíciaopositor de opinião - politická opozíciaoposição política - vyhláškaportaria - meracie zariadeniaaparelho de medição - verejný poriadokordem pública - órgão comunitário - organizačná schémaorganigrama - správna organizáciaorganização administrativa - Africké organizácieorganização africana - Africko-ázijské organizácieorganização afro-asiática - presný prístrojaparelho de precisão - americké organizácieorganização americana - arabské organizácieorganização árabe - ázijské organizácieorganização asiática - spoločná organizácia trhovorganização comum de mercado - kultúrna organizáciaorganização cultural - organizácia výučbyorganização do ensino - rozhlasová technikaaparelho de rádio - organizácia výrobyorganização da produção - profesijné organizácieorganização profissional - UNOOrganização das Nações Unidas - organizácia stranyorganização dos partidos - organizácia dopravyorganização dos transportes - organizácia trhuorganização do mercado - Organizácia Varšavskej zmluvyPacto de Varsóvia - organizácia práceorganização do trabalho - televízna technikaaparelho de televisão - organizácia volieborganização eleitoral - Európske organizácieorganização europeia - medzivládne organizácieorganização intergovernamental - medzinárodná organizáciaorganização internacional - latinskoamerické organizácieorganização latino-americana - mimovládne organizácieorganização não governamental - elektronický prvokaparelho electrónico - jačmeňcevada - poľnohospodárske poradenstvoorientação agrícola - vzdelávacie poradenstvoorientação escolar - SÚESEurostat - krajiny NATOpaíses NATO - SEATOOTASE - OAUUnião Africana - poľnohospodárske náčinieutensílio agrícola - náradieferramenta doméstica - kvalifikovaný robotníkoperário qualificado - OverijsselOverijssel - ovcaovino - vaječný produktproduto à base de ovo - kyslíkoxigénio - platbapagamento - zálohová platbapagamento adiantado - výzva na účasť v súťažiconcurso público - medzinárodná platbapagamento internacional - platba v rámci Spoločenstvapagamento intracomunitário - chliebpão - PakistanPaquistão - hlasovanie pre inú stranu než obvyklelista composta - PanamaPanamá - menový kôšcabaz de moedas - výroba chlebapanificação - priama uplatniteľnosťaplicabilidade directa - papier, papierovýcarta, Papel - Papua Nová GuineaPapua-Nova Guiné - parafiškálny poplatokparafiscalidade - ParaguajParaguai - parazitológiaparasitologia - park vozidielparque automóvel - železničný parkparque ferroviário - národný parkparque nacional - vykonávanie zákonaaplicação da lei - rodič bez partnera so zverenými deťmi, slobodný rodičpais solteiros - príbuzenstvopais - devízová paritaparidade cambial - parita kúpnej silyparidade do poder de compra - parlamentassembleia - národný parlamentassembleia nacional - regionálny parlamentassembleia regional - člen parlamentuparlamentar - implementácia práva Spoločenstvaaplicação do direito comunitário - vlastnícky podieldivisão da propriedade - komunistická stranapartido comunista - konzervatívna stranapartido conservador - kresťansko-demokratická stranapartido democrata-cristão - strana zelenýchpartido ecologista - európska stranapartido europeu - koncové využitie slnečnej energieutilização de energia solar - liberálna stranapartido liberal - sociálno-demokratická stranapartido social-democrata - socialistická stranapartido socialista - labouristická stranapartido trabalhista - systém jednej politickej stranyregime de partido único - účasť žienparticipação das mulheres - účasť pracovníkovparticipação dos trabalhadores - hodnotenie zamestnancovavaliação do pessoal - volebná účasťparticipação eleitoral - politická účasťparticipação política - sociálna účasťparticipação social - cestovný paspassaporte - európsky cestovný paspassaporte europeu - pasterizáciapasteurização - dohoda o voľnom obchodeacordo de comércio livre - kultúrne dedičstvopatrimónio cultural - organizácia zamestnávateľovorganização patronal - pauperizáciaempobrecimento - chudobapobreza - vlajka lodepavilhão de navio - zmluvná vlajkapavilhão de conveniência - učňovské odborné vzdelávanieaprendizagem profissional - pridružená krajinapaís associado - HolandskoPaíses Baixos - holandské zámorské krajiny a územiaPTU dos Países Baixos - regióny Holandskaregiões dos Países Baixos - región BaskickaPaís Basco - WalesPais de Gales, País De Gales - región LoiryPays de la Loire - darcovská krajinapaís dador - rozvojové krajinypaís em desenvolvimento - zámorské krajiny a územiapaíses e territórios ultramarinos - členská krajinaEstado-membro - menej vyspelé krajinypaís menos desenvolvido - tretia krajinapaís terceiro - zásobovanie zbraňamiabastecimento de armas - pobrežný rybolovpesca costeira - sladkovodný rybolovpesca de água doce - rybolov v hlbokých vodáchpesca de alto mar - morský rybolovpesca marítima - vrátený úlovokpescado rejeitado - tradičný rybolovpesca tradicional - dodávka energieaprovisionamento energético - nové metódy vzdelávaniapedagogia moderna - PeloponézPeloponeso - čln, motorový čln, nákladný člnbarca, barcaça, bateira, batelão - nedostatok potravypenúria alimentar - finančné vyrovnanieperequação financeira - aktívny zušľachťovací stykaperfeiçoamento activo - pasívny zušľachťovací stykaperfeiçoamento passivo - rybolovná sezónacampanha de pesca - prechodné obdobie ESperíodo de transição CE - vodičský preukazcarta de condução - európsky vodičský preukazcarta de condução europeia - stavebné povolenielicença de construção - povolenie na rybolovautorização de pesca - pracovné povolenielicença de trabalho - PeruPeru - zosobnenie mocipersonalização do poder - staršia osobapessoa idosa - rozvedená osobapessoa divorciada - osoba v manželskom zväzkupessoa casada - Saudská ArábiaArábia Saudita - odlúčená osobapessoa separada - samostatne žijúca osobapessoa só - ovdovelá osobapessoa viúva - pozemná obsluhapessoal de terra - zamestnanec ES kategórie Apessoal CE de categoria A - podzemnica olejnáamendoim - zamestnanec ES kategórie Bpessoal CE de categoria B - zamestnanec ES kategórie Cpessoal CE de categoria C - zamestnanec ES kategórie Dpessoal CE de categoria D - vodičicondutor - dopravní zamestnancipessoal dos transportes - personál väznicepessoal penitenciário - finančná strataprejuízo financeiro - mor zvieratpeste animal - malé podnikaniepequena empresa - malé a stredné podnikypequenas e médias empresas - malý poľnohospodársky podnikpequena exploração agrícola - malé mestovila - Malé AntilyPequenas Antilhas - petíciapetição - petrochémiapetroquímica - farmakológiafarmacologia - FilipínyFilipinas - politická filozofiafilosofia política - arbitrážarbitragem financeira - fosforfósforo - fotochémiafotoquímica - fotočlánokpilha fotovoltaica - zamestnanecká fyziológiafisiologia do trabalho - jadrová fyzikafísica nuclear - PicardyPicardia - náhradná súčiastkapeça avulsa - PiedmontPiemonte - medzinárodná arbitrážarbitragem internacional - drahokamypedra preciosa - pirátstvopirataria - chov rýbpiscicultura - investičná transakciaaplicação de capitais - tarifný stropmáximo tarifário - politická arbitrážarbitragem política - náhorná plošinaplanície - protikrízový plánplano anticrise - schéma urbanistického rozvojaplano de urbanização - plán z KolombaPlano de Colombo - plán rozvojaplano de desenvolvimento - plán financovaniaplano de financiamento - planktónplâncton - pestovanie stromovarboricultura - plánovanie vzdelávaniaplaneamento da educação - plánovanie rodinyplaneamento familiar - výrobné plánovanieplaneamento da produção - dopravné plánovanieplaneamento dos transportes - plánovanie trhuplaneamento do mercado - hospodárske plánovanieplaneamento económico - finančné plánovanieplaneamento financeiro - priemyselné plánovanieplaneamento industrial - štátne plánovanieplaneamento nacional - regionálne plánovanieplaneamento regional - odvetvové plánovanieplaneamento sectorial - sadbaplântula - vodná rastlinaplanta aquática - kŕmna rastlinaplanta forrageira - priemyselná rastlinaplanta industrial - olejnatá rastlinaplanta oleaginosa - ihličnanconífera - koreňová plodinaplanta tuberosa - textilná rastlinaplanta têxtil - tropická rastlinaplanta tropical - pestovanie vo fóliovníkucultura sob plástico - plastifikátorplastificante - plochá oceľprancha - politický programprograma político - pevninský šelfplataforma continental - sadra, sadrokartónová doska, sadrovýgesso - listnatý stromárvore folhosa - plná zamestnanosťpleno emprego - plutóniumplutónio - pneumatikapneu - UNDPPNUDI - UNEPPNUA - hmotnosť a veľkosťpesos e dimensões - maloobchodná jednotkacentros comerciais, comércio, ponto de venda, shopping, shopping center - rybapeixe - sladkovodná rybapeixe de água doce - morská rybapeixe de água salgada - čerstvá rybapeixe fresco - políciapolícia - oddelenie kriminálneho vyšetrovaniapolícia judiciária - poľnohospodárska politikapolítica agrícola - spoločná poľnohospodárska politikaPolítica Agrícola Comum - národná poľnohospodárska politikapolítica agrícola nacional - regionálna farmárska politikapolítica agrícola regional - potravinová politikapolítica alimentar - banková politikapolítica bancária - rozpočtová politikapolítica orçamental - obchodná politikapolítica comercial - spoločná obchodná politikapolítica comercial comum - politika Spoločenstvapolítica comunitária - dohoda o dobrovoľnom obmedzeníacordo de limitação - archeológiaArqueologia - politika Spoločenstva v zamestnanostipolítica comunitária do emprego - spoločná rybárska politikapolítica comum da pesca - spoločná cenová politikapolítica comum de preços - spoločná dopravná politikapolítica comum dos transportes - krátkodobá hospodárska politikapolítica conjuntural - kultúrna politikapolítica cultural - politika pomocipolítica de ajuda - politika úsporných opatrenípolítica de austeridade - intervenčná politikapolítica de intervenção - investičná politikapolítica de investimento - obranná politikapolítica de defesa - rozvojová politikapolítica de desenvolvimento - finančná politikapolítica de financiamento - politika vzdelávaniapolítica da educação - politika zamestnanostipolítica do emprego - podniková politikapolítica da empresa - politika životného prostrediapolítica do ambiente - architektúraarquitectura - informačná politikapolítica de informação - komunikačná politikapolítica da comunicação - súťažná politikapolítica da concorrência - stavebná politikapolítica da construção - rybárska politikapolítica da pesca - poľnohospodárska produkčná politikapolítica da produção agrícola - výskumná politikapolítica de investigação - zdravotnícka politikapolítica de saúde - politika pôrodnostipolítica de natalidade - výrobná politikapolítica de produção - slnečná architektúraarquitectura solar - podporná politikapolítica de apoio - demografická politikapolítica demográfica - politika dvoch blokovpolítica de blocos - devízová politikapolítica cambial - vývozná politikapolítica das exportações - dovozná politikapolítica das importações - cenová politikapolítica de preços - mzdová politikapolítica salarial - archívyarquivo - politika poľnohospodárskych štruktúrpolítica das estruturas agrícolas - dopravná politikapolítica dos transportes - úverová politikapolítica de crédito - politika bývaniapolítica da habitação - energetická politikapolítica energética - európska obranná politikapolítica europeia de defesa - zahraničná politikapolítica externa - rodinná politikapolítica familiar - finančníctvopolítica financeira - politika zdaňovaniapolítica fiscal - lesnícka politikapolítica florestal - vládna politikapolítica governamental - priemyselná politikapolítica industrial - vnútorná politikapolítica interna - migračná politikapolítica migratória - menová politikapolítica monetária - agromonetárna politikapolítica monetária agrícola - prístavná politikapolítica portuária - spoločná prístavná politikapolítica portuária comum - striebroprata - regionálna politikapolítica regional - regionálna politika Spoločenstvapolítica regional comunitária - sociálna politikapolítica social - štrukturálna politikapolítica estrutural - colná politikapolítica pautal - spoločná tarifná politikapolítica pautal comum - atmosferická škodlivinapoluente atmosférico - škodliviny vo vodepoluente da água - ArgentínaArgentina - zamorenie hlukompoluição sonora - znečisťovanie atmosférypoluição atmosférica - chemické znečisteniepoluição química - znečistenie z pevninských zdrojovpoluição de origem telúrica - znečistenie vodypoluição da água - kontaminácia potravypoluição dos alimentos - znečistenie pobrežiapoluição costeira - znečistenie vodných ciestpoluição dos cursos de água - znečistenie pôdypoluição do solo - znečistenie morapoluição marítima - bezzávlahové hospodárstvocultura em zonas áridas - organické znečisteniepoluição orgânica - znečistenie z poľnohospodárskych zdrojovpoluição pela agricultura - rádioaktívne znečisteniepoluição radioactiva - znečisťovanie stratosférypoluição estratosférica - tepelné znečisťovaniepoluição térmica - cezhraničné znečisťovaniepoluição transfronteiriça - PoľskoPolónia - zmiešané pestovaniepolicultura - polymérpolímero - PolynéziaPolinésia - Francúzska PolynéziaPolinésia Francesa - obyvateľstvo pracujúce v poľnohospodárstvepopulação activa agrícola - pracujúce osobypopulação activa ocupada - populácia v aktívnom vekupopulação em idade de trabalhar - nepracujúca populáciapopulação não-activa - rybolovná dohodaacordo de pesca - chemická zbraňarma química - vidiecke obyvateľstvopopulação rural - mestské obyvateľstvopopulação urbana - rybársky prístavporto de pesca - PortorikoPorto Rico - PortugalskoPortugal - regióny Portugalskaregiões de Portugal - dominantné postavenieposição dominante - poštové a telekomunikačné službycorreios e telecomunicações - konvenčné zbranearma convencional - draslíkpotássio - rozvojový potenciálpotencial de desenvolvimento - ApuliaPúglia - tlačný remorkérsirgagem - prachpoeira - politická mocpoder político - rozpočtové právomocipoder orçamental - právo posúdeniapoder de apreciação - vykonávacia právomocpoder de execução - právomoc iniciovaťpoder de iniciativa - kontrolná mocpoder de controlo - rozhodovacia právomocpoder de decisão - rokovacia právomocpoder de negociação - ratifikačná právomocpoder de ratificação - právo voľnej úvahy pri výkone právomocípoder discricionário - výkonná mocpoder executivo - súdna právomocpoder judicial - zákonodarná mocpoder legislativo - zriaďovacia právomocpoder regulamentar - orgány verejnej správypoderes públicos - balenie vopredpré-embalagem - všeobecné preferenciepreferências generalizadas - poľnohospodársky poplatokdireito nivelador agrícola - poplatok ESUOdireito nivelador CECA - prvé pracovné miestoprimeiro emprego - jadrová zbraňarma nuclear - príprava pôdymobilização do solo - premlčanie výkonu trestuprescrição da pena - predseda parlamentupresidente da assembleia - novinári, tlač, tlačovýimprensa, jornal, jornalismo - politická tlačimprensa política - dávka pre pozostaléhopensão de sobrevivência - poskytovanie služiebprestação de serviços - taktická jadrová zbraňarma nuclear táctica - dávka sociálneho zabezpečeniaprestação social - pôžička z EIBempréstimo BEI - pôžička ESUOempréstimo CECA - pôžička Spoločenstvaempréstimo comunitário concedido - pôžička Euratomempréstimo Euratom - prevencia proti znečisťovaniuprevenção da poluição - krátkodobá prognózaprevisão a curto prazo - dlhodobá prognózaprevisão a longo prazo - strednodobá prognózaprevisão a médio prazo - rozpočtový odhadestimativa orçamental - ekonomické prognózovanieprevisão económica - nadradenosť zákonaprimado do direito - nadradenosť práva Spoločenstvaprimado do direito comunitário - prémieprémio salarial - jatočný príplatokprémio de abate - príplatok za klčovanie koreňovsubsídio de arranque - mimotrhový príplatokprémio de não-comercialização - skladovací príplatokprémio de armazenagem - skoré ovocie a zeleninalegumes e frutos temporãos - zásada znečisťovateľ platíprincípio do poluidor-pagador - hospodárska prioritaprioridade económica - ozbrojené silyforças armadas - rozhodovanietomada de decisão - politický väzeňpreso político - pozbavenie právprivação de direitos - cenypreços - cenové rozpätiepreço dentro do intervalo de variação - vývozná cenapreço à exportação - dovozná cenapreço à importação - spotrebiteľská cenapreço de consumo - profesionálna armádaforças armadas profissionais - cena výrobcupreço no produtor - poľnohospodárske cenypreço agrícola - cena potravínpreço alimentar - cena cifpreço CIF - nákupná cenapreço de compra - cena pri plavebnej komorepreço-comporta - intervenčná cenapreço de intervenção - administratívne regulovaná cenapreço de objectivo - cenová dohodaacordo de preços - vojenské vybaveniearmamento - cenová ponukapreço de oferta - orientačná cenapreço de orientação - základná cenapreço de base - aktivačná cenapreço de desencadeamento - maloobchodná cenapreço de retalho - veľkoobchodná cenapreço por grosso - cena energiepreço da energia - cena poľnohospodárskej pôdypreço da terra - referenčná cenapreço de referência - dochucovadloaromatizante - dočasne platná cenapreço de retirada do mercado - nákladová cenapreço de custo - hraničná cenapreço-limiar - podporná cenapreço de sustentação - parkovnépreço de estacionamento - cena predajapreço de venda - cena komoditypreço dos produtos de base - diskriminačná cenapreço discriminatório - pozemková rentapreço do arrendamento rural - svetová trhová cenapreço no mercado mundial - cena stanovená vopredpreço preestabelecido - cena free-on boardpreço FOB - cena franko hranicapreço franco-fronteira - zavádzacia cenapreço gatilho - garantovaná cenapreço garantido - pevná cenapreço fixado - cieľová cenapreço indicativo - priemyselná cenapreço de fábrica - voľná cenapreço livre - maximálna cenapreço máximo - zavlažovanieirrigação - minimálna cenapreço mínimo - garantovaná minimálna cenapreço mínimo garantido - priemerná cenapreço médio - preferenčná cenapreço preferencial - znížená cenapreço reduzido - dodávková cenapreço incluindo portes - reprezentatívna cenapreço representativo - umenieartes - reprezentatívna trhová cenapreço representativo de mercado - spoločenský problémproblema social - problematika miestproblema urbano - chemický procesprocesso químico - elektrický procesprocesso eléctrico - fyzikálny procesprocesso físico - správne konanieprocesso administrativo - protisubvenčné konanieprocesso anti-subvenção - ľudové umeniearte popular - rozpočtové pravidlátramitação orçamental - občianskoprávne konanieprocesso civil - disciplinárne konanieprocesso disciplinar - legislatívny procesprocesso legislativo - parlamentný postupprocesso parlamentar - trestnoprávny postupprocesso penal - Stredný VýchodMédio Oriente - darčekové predmetyartigo para oferta - pásová výrobaprodução em cadeia - poľnohospodárska produkciaprodução agrícola - výroba potravínprodução alimentar - živočíšna výrobaprodução animal - remeselná výrobaprodução artesanal - výroba Spoločenstvaprodução comunitária - priebežná výrobaprodução contínua - výroba energieprodução de energia - výroba vodíkaprodução de hidrogénio - produkt rybárstvaprodução pesqueira - nedostatočná výrobaprodução deficitária - priemyselná výrobaprodução industrial - svetová výrobaprodução mundial - národná výrobaprodução nacional - pestovanie plodínprodução vegetal - produktivitaprodutividade, rendimento (economia) - produktivita poľnohospodárstvaprodutividade agrícola - dekoratívne predmetyartigo de decoração - produktivita pôdyprodutividade da terra - produktivita práceprodutividade do trabalho - obilný produktproduto à base de cereais - ovocný produktproduto à base de frutos - zeleninový produktproduto à base de legumes - rybí produktproduto à base de peixe - cukrový produktproduto à base de açúcar - spracovaný potravinársky výrobokproduto alimentar complexo - živočíšny produktproduto animal - mäsový produktproduto à base de carne - anorganický chemický produktproduto químico inorgânico - koncentrovaný produktproduto concentrado - balený výrobokproduto embalado - mrazený produktproduto congelado - kozmetický produktproduto cosmético - športové potrebyartigo desportivo - obalový materiálmaterial de embalagem - čistiace a leštiace prípravkyproduto de limpeza - základný výrobokproduto de base - cukrársky produktproduto de confeitaria - výrobok hromadnej spotrebyproduto de grande consumo - náhradný produktproduto de substituição - sušený produktproduto desidratado - diétny produktproduto dietético - drevený produktproduto em madeira - toaletné potrebyartigo de toucador - hromadný výrobokproduto a granel - údený produktproduto fumado - priemyselný produktproduto industrial - horľavinaproduto inflamável - instantný produktproduto instantâneo - ožiarený produktproduto irradiado - mliečny výroboklacticínio - sublimačne sušený produktproduto liofilizado - hotové tovaryproduto manufacturado - kovový produktproduto metálico - produkt ťažbyproduto mineiro - domáci produktproduto nacional - hrubý národný produktproduto nacional bruto - nový produktproduto novo - pôvodný výrobokproduto originário - ropný produktproduto petrolífero - farmaceutický výrobokproduto farmacêutico - potreby pre domácnosťartigo doméstico - bielkovinové produktyproduto proteico - rekonštituovaný produktproduto reconstituído - chladený produktproduto refrigerado - hrubý regionálny produktproduto regional bruto - solený produktproduto salgado - polotovaryproduto semimanufacturado - citlivý výrobokproduto sensível - hlboko zamrazený produktproduto ultracongelado - textilný produktproduto têxtil - živnostníkartesão - veterinárny produktproduto veterinário - zamestnanec obchoduprofissão comercial - finančné povolanieprofissão financeira - povolanie v zdravotníckej starostlivostiprofissão médica - pomocná lekárska profesiaprofissão paramédica - WFPPAM - akčný programprograma de acção - program pomociprograma de ajuda - učebné osnovyprograma de ensino - výskumný programprograma de investigação - volebný programprograma eleitoral - vedecký pokrokprogresso científico - investičný projektprojecto de investimento - návrh rozpočtuprojecto de orçamento - výskumný projektprojecto de investigação - priemyselný projektprojecto industrial - podpora predajapromoção comercial - podpora obchodupromoção das trocas - podpora investíciípromoção do investimento - stavba nehnuteľnostípromoção imobiliária - povýšeniepromoção profissional - návrh ESproposta CE - mimovládny návrh zákonaproposta de lei - verejné vlastníctvopropriedade pública - pozemky a budovypropriedade fundiária - poľnohospodárska nehnuteľnosťpropriedade rústica - nehnuteľný majetokpropriedade imobiliária - priemyselné vlastníctvopropriedade industrial - duševné vlastníctvopropriedade intelectual - ArubaAruba - prieskum nerastovprospecção mineira - prostitúciaprostituição - ochrana proti hlukuprotecção contra o ruído - ochrana životného prostrediaprotecção do ambiente - ochrana života zvieratprotecção da fauna - ochrana života rastlínprotecção da flora - ochrana súkromiaprotecção da vida privada - ESAAEE - ochrana zvieratprotecção dos animais - ochrana akcionárovprotecção dos sócios - ochrana komunikáciíprotecção das comunicações - ochrana slobôdprotecção das liberdades - ochrana menšínprotecção das minorias - diplomatická ochranaprotecção diplomática - ochrana spotrebiteľaprotecção do consumidor - špecializačná dohodaacordo de especialização - ochrana trhuprotecção do mercado - ochrana dedičstvaprotecção do património - ochrana krajinyprotecção da paisagem - ochrana pôdyprotecção do solo - starostlivosť o matku a dieťaprotecção materno-infantil - živočíšna bielkovinaproteína animal - mliečna bielkovinaproteína do leite - južná ÁziaÁsia do Sul - rastlinná bielkovinaproteína vegetal - protokol k dohodeprotocolo de acordo - protokol o cukreProtocolo do Açúcar - prototypprotótipo - zamestnanecká psychológiapsicologia do trabalho - uverejňovaniepublicação - publikácia Spoločenstvapublicação comunitária - uverejnenie zákonapublicação da lei - reklama publicidade - nezákonné reklamné praktikypublicidade abusiva - zverejnenie účtovpublicidade das contas - zverejnenie sadziebpublicidade das tarifas - KatarQatar - politický azylasilo político - profesijné kvalifikáciequalificação profissional - kvalita životného prostrediaqualidade do ambiente - kvalita životaqualidade de vida - kvalita výrobkuqualidade do produto - výťažok z výlovuquantidade de pescado desembarcado - trieda najchudobnejších ľudícategoria social desfavorecida - písomná otázkapergunta escrita - ústna otázkapergunta oral - parlamentná otázkapergunta parlamentar - dekontamináciasaneamento - kvórumquórum - kvóta výlovuquota de pesca - volebná kvótaquociente eleitoral - rádioaktivitaradiações, radioactividade - radiačná ochranaradioprotecção - Valné zhromaždenie OSNAssembleia Geral ONU - rafinácia ropyrefinação de petróleo - rafinácia cukrurefinação de açúcar - hroznouva - obchodné menofirma comercial - repatriácia kapitálurepatriação de capitais - vzťah poľnohospodárstvo-obchodrelação agricultura-comércio - vzťah poľnohospodárstvo-priemyselrelação agricultura-indústria - výročná správarelatório de actividade - správa výborurelatório de comissão parlamentar - výskumná správarelatório de investigação - aproximácia právaaproximação das legislações - zbližovanie politíkaproximação de políticas - Ras Al KhaimahRas al Khaimah - daňový základmatéria colectável - ratifikácia dohodyratificação de acordo - pomerrácio - jadrový reaktorreactor nuclear - odborná rekvalifikáciareconversão profissional - znovuvyzbrojenierearmamento - zaistenieresseguro - prehľad obyvateľstvarecenseamento da população - pomoc vo vzdelávaníassistência em formação - hospodárska recesiarecessão económica - výnosreceita - vývozné príjmyreceita de exportação - prípustnosť námietkyadmissibilidade - výskuminvestigação - agronomický výskuminvestigação agronómica - aplikovaný výskuminvestigação aplicada - energetický výskuminvestigação energética - vyhľadávanie dokumentovpesquisa documental - výskum životného prostrediainvestigação ecológica - lesnícky výskuminvestigação florestal - rybársky výskuminvestigação haliêutica - priemyselný výskuminvestigação industrial - lekársky výskuminvestigação médica - vedecký výskuminvestigação científica - odporúčanierecomendação - odporúčanie Spoločenstvarecomendação comunitária - hospodárska dohodaacordo económico - schéma vzájomnej pomocimutualidade social - odporúčanie ESUOrecomendação CECA - odporúčanie ESAErecomendação CEEA - uznávanie diplomovreconhecimento dos diplomas - hospodárska obnovareconstrução económica - konverzia na záhradníctvoreconversão para horticultura - konverzia stádareconversão de gado - priemyselná konverziareconversão industrial - konverzia na produkciu hovädzieho masareconversão leite-carne - presmerovanie produkciereconversão da produção - odvolanie k správnemu orgánuacções e recursos - žaloba o zrušenie rozhodnutiarecurso de anulação - žaloba na nečinnosťacção por omissão - žaloba za zlyhanie plnenia záväzkuacção por incumprimento - združenieassociação - náhrada energierecuperação de energia - recyklácia kapitálureciclagem de capitais - recyklácia odpadureciclagem de resíduos - znižovanie ozbrojených sílredução de forças - liečivá rastlinaplanta medicinal - sójový olejóleo de soja - slnečnicový olejóleo de girassol - mäso z lovucarne de caça - králičie mäsocarne de coelho - kukuričný olejóleo de milho - zníženie cielredução pautal - sušené odtučnené mliekoleite em pó desnatado - rediskontredesconto - revalváciarevalorização - reexportreexportação - sušený výrobokproduto seco - látka ovplyvňujúca štruktúruagente de textura - skrátené konanieprocedimento cautelar - podpora poľnohospodárstvaajuda à agricultura - preferencia Spoločenstvapreferência comunitária - administratívna reformareforma administrativa - reforma CAPreforma da PAC - agrárna reformareforma agrária - regulácia poľnohospodárskej produkcieregulamentação da produção agrícola - reforma vzdelávaniareforma do ensino - poľnohospodárska kvótaquota agrícola - hranica garancielimiar de garantia - alternatívna poľnohospodárska produkciaprodução agrícola alternativa - daň z olejov a tukovtaxa sobre as matérias gordas - pozemková reformareforma fundiária - znevýhodnená poľnohospodárska oblasťzona agrícola desfavorecida - farmárkaagricultora - mladý farmárjovem agricultor - súdna reformareforma judiciária - združenie fariemagrupamento de explorações agrícolas - poľnohospodársky výkazficha de exploração agrícola - besnotaraiva - mliečna produkciaprodução leiteira - obilninová náhradasubstituto cerealífero - politický utečenecrefugiado político - lesnícke združeniegrupo florestal - odmietnutie ponukyrecusa de oferta - produkcia drevaprodução de madeira - lesný majetokpropriedade florestal - les vo verejnom vlastníctvefloresta estatal - súkromný lesfloresta privada - odmietnutie predajarecusa de venda - chov vodných mäkkýšovconquicultura - rybárska výrobaprodução aquícola - rybolovná licencia licença de pesca - autoritatívny režimregime autoritário - režim pomociregime de ajuda - rozpad splynutých spoločnostícisão de empresas - transnacionálna korporáciaempresa transnacional - dohoda o výhradnom nákupecompra em exclusividade - verejno prospešný podnikempresa de interesse público - dohoda o selektívnej distribúciidistribuição selectiva - systém držby pôdyregime de propriedade do solo - elektronická poštacorreio electrónico - cezhraničný tok údajovfluxo de dados transfronteiriço - komerčné médiámeios de comunicação comerciais - hospodársky systémregime económico - miestne médiámeios de comunicação locais - súkromné médiámeios de comunicação privados - vojenský režimregime militar - prenosová sieťrede de transmissão - telekonferenciateleconferência - európska televíziatelevisão europeia - parlamentný systémregime parlamentar - platená televíziatelevisão sujeita a pagamento - videotextvideotexto - využitie počítačov v domácnostiinformática doméstica - uchovanie informáciímemorização de dados - politický systémregime político - počítačové aplikácieinformática aplicada - počítačová kriminalitacriminalidade informática - zákon o spracovaní údajovdireito da informática - Úradný vestník EÚJornal Oficial UE - počítačové pirátstvopirataria informática - poľnohospodársky regiónregião agrícola - overovanie regulárnosti voliebcontrolo do escrutínio - kumulácia mandátovacumulação de mandatos - volebné výsledkyresultado eleitoral - delegovanie právomocídelegação de poderes - Bruselský regiónregião de Bruxelas-Capital - parlamentná delegáciadelegação parlamentar - volebný vekmaioridade eleitoral - federalizmusfederalismo - pobrežný regiónregião litoral - plebiscitplebiscito - rozdelenie hlasovacích lístkovrepartição dos votos - poradná právomocpoder consultivo - rozvojový regiónregião de desenvolvimento - menovacia mocpoder de nomeação - privilégiumprivilégio parlamentar - radikálna stranapartido radical - horský regiónregião montanhosa - znevýhodnený regiónregião desfavorecida - násilné zmiznutiedesaparecimento forçado - politická menšinaminoria política - policajné kontrolycontrolo de polícia - civilná obranaprotecção civil - hospodársky regiónregião económica - poverenie na hlasovanievoto por delegação - konzorciumjoint venture - Flámskoregião flamenga - výkonný orgánexecutivo - vládny programprograma de governo - pohraničný regiónregião fronteiriça - podpora trhuapoio do mercado - hospodárska konverziareconversão económica - priemyselný regiónregião industrial - podpora obnovy rozvojaajuda à reconversão - reštrukturalizačná pomocajuda à reestruturação - podpora odbytuajuda ao escoamento - podpora priemysluajuda à indústria - prerozdeľovanie príjmovredistribuição do rendimento - stredozemný región ESregião mediterrânica CE - pomoc utečencomajuda aos refugiados - pomoc obetiam nešťastíajuda aos sinistrados - rozvojová pomocajuda ao desenvolvimento - prioritný regiónregião prioritária - vidiecky regiónregião rural - novoindustrializovaná krajinanovo país industrializado - turistický regiónregião turística - sociálne hospodárstvoeconomia social - ekonomické účty poľnohospodárstvacontabilidade económica agrícola - Valónsky regiónregião da Valónia - analýza dopaduestudo de impacto - hospodársky dôsledokconsequências económicas - zmierovacie konanieprocesso de concertação - regionalizáciaregionalização - nákladné vozidloveículo pesado - kozmická dopravatransporte espacial - regionalizácia obchoduregionalização das trocas - vesmírna stanicainstalação espacial - prenájom vozidlaaluguer de veículos - prepravné miesto určenialocalização dos transportes - nariadenieregulamento - lodný paslicença de navegação - cena dopravycusto do transporte - nariadenie Spoločenstva o predbežnom opatreníregulamento comunitário - schválenie sadziebhomologação das tarifas - prevádzka prístavutráfego portuário - nariadenie ESAEregulamento CEEA - kontrola premávkycontrolo da circulação - prepravná kvótaquota de transporte - dopravný trhmercado dos transportes - registrácia vozidlamatrícula do veículo - dokumenty o vozidledocumentação do veículo - riešenie sporovresolução de diferendos - dĺžka cestyduração do transporte - vysokorýchlostná dopravatransporte a grande velocidade - prepravný dokladdocumento de transporte - doba riadenia vozidlatempo de condução - technická kontrolacontrolo técnico - cestovná kanceláriaagência de viagens - finančný predpisregulamento financeiro - zmluva o prepravecontrato de transporte - spoločníksócio - vyrovnanieliquidação judicial - obchodné pravidláregulamentação comercial - urbanistické predpisyregulamentação urbanística - letecká linkalinha aérea - cestná premávkatrânsito por estrada - predpisy pre lovregulamentação da caça - námorná prepravná politikapolítica marítima - námorná konferenciaconferência marítima - dopravné predpisyregulamentação da circulação - likvidácia odpaduimersão de resíduos - stavebné predpisyregulamentação da construção - ekologické vozidloveículo não poluente - využívanie morského dnaexploração dos fundos marinhos - nahrádzanie zdrojovsubstituição dos recursos - ekologický dopadimpacto ambiental - ekologický monitoringvigilância do ambiente - seizmický monitoringprevenção anti-sísmica - ochrana pobrežiaprotecção do litoral - kontrola rýchlostiregulamentação da velocidade - spracovanie vodygestão das águas - kontrola obmedzujúcich postupovregulamentação de acordos e práticas concertadas - fyzicko-geografické prostrediemeio geofísico - stojatá vodaágua estagnada - regulácia investíciíregulamentação do investimento - morská ríšaespécie marinha - voľná prírodavida selvagem - poistenieseguro - cenová reguláciaregulamentação de preços - rastlinné zdrojerecursos vegetais - poľnohospodárska pohromacalamidade agrícola - colné predpisyregulamentação aduaneira - eróziaerosão - znečistenie z motorových vozidielpoluição automóvel - prepravné predpisyregulamentação dos transportes - znečistenie ropoupoluição pelos hidrocarbonetos - znečistenie kovmipoluição pelos metais - znečistenie z lodípoluição pelos navios - priemyselné znečisťovaniepoluição industrial - stabilizácia trhuregularização do mercado - vývozná prirážkadireito nivelador à exportação - dovozná prirážkadireito nivelador à importação - kontrola pôrodnosticontrolo da natalidade - nezákonný obchodtráfico ilícito - intervenčná agentúraorganismo de intervenção - NimexeNimexe - regulácia transakciícontrolo de transacções - označenie pôvodudenominação de origem - colný postup dočasne zrušujúci cláregime aduaneiro suspensivo - reimportreimportação - systém návratných cielreembolso dos direitos aduaneiros - opätovné začlenenie do školyreinserção escolar - colné územie ESterritório aduaneiro CE - sociálna rehabilitáciareinserção social - jednotný dokladdocumento único - zjednodušovanie formalítsimplificação das formalidades - zamietnutie rozpočturejeição do orçamento - vymedzenie podľa čísla tarifnej klasifikácieespecialização pautal - obchodné vzťahyrelações comerciais - finančná dohodaacordo financeiro - poistenie vývozných úverovseguro à exportação - uvoľňovanie teplapoluente térmico - protiobchodtrocas compensadas - vývoz Spoločenstvaexportação comunitária - dovoz Spoločenstvaimportação comunitária - tovary a službybens e serviços - dvojstranné vzťahyrelações bilaterais - kapitálové statkybens de equipamento - použité tovarymaterial usado - integrovaný obchodcomércio integrado - kultúrne vzťahyrelações culturais - medzispotrebaconsumo industrial - svetová spotrebaconsumo mundial - obchodovaniemerchandising - teória marketingumarketing - diplomatické vzťahyrelações diplomáticas - obchodná udalosťmanifestação comercial - cena bez danepreço sem taxas incluídas - pracovné vzťahyrelações do trabalho - predaj so stratouvenda com prejuízo - samoobsluhaself-service - združené maloobchodné podnikaniecomércio associado - ambulantný obchodcomércio ambulante - nezávislý maloobchodníkcomércio independente - reťazec predajnícadeia de lojas - vzťah medzi školou a priemyslomrelação escola-indústria - veľkoobchodné centrummercado grossista nacional - distribútordistribuidor comercial - hospodárske vzťahyrelações económicas - likvidita súkromného sektoradisponibilidade monetária - vzťah medzi cirkvou a štátomrelação Igreja-Estado - úrazové poistenieseguro de acidentes - vzťahy medzi Východom a Západomrelações Leste-Oeste - medziodvetvové vzťahyrelações interindustriais - menová krízacrise monetária - vzťahy medzi inštitúciamirelações interinstitucionais - devízové obmedzenierestrição cambial - medzinárodné vzťahyrelações internacionais - bezúročný úvercrédito gratuito - diskontná sadzbataxa de desconto - úverová kontrolacontrolo do crédito - medziparlamentné vzťahyrelações interparlamentares - vzťahy vo vnútri Spoločenstvarelações intracomunitárias - únik kapitálufuga de capitais - transferové cenycusto de transferência - vzťah medzi zákonodarnou a výkonnou mocourelação legislativo-executivo - veľmi krátkodobé financovaniefinanciamento a muito curto prazo - menové vzťahyrelações monetárias - podnikové financiefinanciamento da empresa - mnohostranné vzťahyrelações multilaterais - poistenie majetkuseguro de bens - osobné poistenieseguro de pessoas - spoločné poistenieco-responsabilidade de seguro - vzťah mesto-vidiekrelação cidade-campo - úverová inštitúciainstituição de crédito - finančný dombanco industrial - elektronické bankovníctvobanca electrónica - poistenie proti úrazu v priemysleseguro de acidente de trabalho - ľudské vzťahyrelações humanas - bankový dohľadcontrolo bancário - bankové poplatkycustos bancários - pridelená rozpočtová čiastkacrédito orçamental - všeobecný rozpočetorçamento geral do Estado - regionálne financiefinanças regionais - náboženstvoreligião - financovanie rozpočtu Spoločenstvafinanciamento do orçamento comunitário - príspevok členského štátucontribuição dos Estados-membros - zmeny vo vláderemodelação ministerial - daňový dohovorconvenção fiscal - daňová kontrolacontrolo fiscal - umorovaniereembolso - zvláštna daňimposto extraordinário - rozparcelovanieemparcelamento - rozpätie sadzbytarifa com margens fixas de variação - odpustenie vývozného claisenção de imposições nas exportações - jednotková cenapreço unitário - Podporné clotarifa de apoio - zmiešaná cenapreço misto - dovozná substitúciasubstituição das importações - cena poľnohospodárskeho výrobkupreços dos produtos agrícolas - odmena za prácuremuneração do trabalho - poľnohospodárske poistenieseguro agrícola - výnos plodínrendimento agrícola - občianska náukaeducação cívica - obchodné vzdelávanieensino comercial - učebné materiálymaterial de ensino - učebný softwaresoftware didáctico - vzťah medzi školou a praxourelação escola-vida profissional - obnova miestrenovação urbana - neurobiológianeurobiologia - ziskovosťrentabilidade - gynekológiaginecologia - neurológianeurologia - pediatriapediatria - zubné lekárstvomedicina dentária - prvá pomocprimeiros socorros - alternatívna medicínamedicina paralela - priemyselná reorganizáciareorganização industrial - akustikaacústica - optikaóptica - kybernetikacibernética - petrológiapetrologia - rozdelenie pomocirepartição da ajuda - náboženská sektaseita religiosa - teológiateologia - rozloženie daňového bremenadistribuição da carga fiscal - vnútorný trh ESmercado único - priestorové rozloženie obyvateľstvadistribuição geográfica da população - rodina s iba jedným z rodičovfamília monoparental - adoptované dieťacriança adoptada - poistenie motorových vozidielseguro automóvel - distribúcia výrobyrepartição da produção - ochrana rodinyprotecção da família - dohoda o rozdelení trhurepartição do mercado - umelá insemináciainseminação artificial - rozdelenie bohatstvadistribuição da riqueza - náhradná matkamãe portadora - rodičovská autoritapoder paternal - rozdelenie mandátovrepartição dos mandatos - potomokfiliação - priezviskoapelido - rodičovská zodpovednosťresponsabilidade paternal - súdna rozlukaseparação judicial - populačná dynamikadinâmica da população - rozdelenie príjmovdistribuição do rendimento - prideľovanie prácedistribuição do trabalho - migrácia za účelom osídľovaniamigração de povoamento - podpora pri návrateajuda ao regresso - starnutie obyvateľstvaenvelhecimento demográfico - profesijná mobilitamobilidade profissional - priestorové rozloženiedistribuição geográfica - rozdelenie podľa vekudistribuição etária - rozdeľovanie na osobuproduto per capita - oceneniedistinção honorífica - dobrovoľná prácasolidariedade social - dobrovoľná organizáciaorganização de beneficência - poistenie v nezamestnanostiseguro de desemprego - rozdeľovanie podľa zamestnaných osôbproduto por pessoa activa - hrajogos - herňaestabelecimento de jogos - automatická hrajogo automático - rozdelenie podľa pohlaviadistribuição por sexos - športové rybárstvopesca desportiva - výmena turistovintercâmbio turístico - zahraničný cestovný ruchturismo estrangeiro - vidiecky cestovný ruchturismo rural - zoznamrepertório - infraštruktúra cestovného ruchuinfra-estrutura turística - sociálny rozpočetorçamento social - presádzaniereplantação - Európska sociálna politikapolítica social europeia - prevencia pred delikvencioucombate à delinquência - zločincriminalidade - prenos pridelených rozpočtových čiastoktransferência de verba - duševne postihnutá osobadeficiente mental, retardado mental, subnormal - pohlavné zmrzačeniemutilação sexual - voľno po pracovnom týždnidescanso semanal - obchod s drogamitráfico de estupefacientes - všeobecné lekárstvoclínica geral - sociálna pomocassistência social - sociálne zariadenieequipamento social - zákon o sociálnom zabezpečenídireito à segurança social - sociálna prácatrabalho social - pomoc v domácnostiajuda doméstica - doplnkový dôchodokpensão complementar - zástupca odborovrepresentante sindical - zdravotný preukazcartão sanitário - zdravotnícke výdavkydespesas de saúde - nemocničné výdavkydespesas de hospitalização - diplomatické zastúpenierepresentação diplomática - hospitalizáciainternamento hospitalar - domáce ošetreniecuidados médicos ao domicílio - práva chorej osobydireitos do doente - verejná hygienahigiene pública - sociálne lekárstvomedicina social - poistenie úverovseguro de crédito - zastúpenie zamestnancovrepresentação do pessoal - súkromná lekárska starostlivosťmedicina privada - výstavba miestconstrução urbana - mestská infraštruktúrainfra-estrutura urbana - trh nehnuteľnostímercado imobiliário - politická reprezentáciarepresentação política - úprava nájomnéholei das rendas - ostrov ManIlha de Man - Kastília a LeonCastela e Leão - pomerné zastúpenierepresentação proporcional - Kastília a La ManchaCastela e Mancha - KantábriaCantábria - Baleárske ostrovyIlhas Baleares - RiojaLa Rioja - Ceuta a MelillaCeuta e Melilha - represiarepressão - mesto MadridComunidade de Madrid - mesto ValenciaComunidade de Valença - región MurciaRegião de Múrcia - severné Portugalskoregião do Norte - stredné Portugalsko - Lisabon a údolie TagusLisboa e vale do Tejo - severné AnglickoInglaterra do Norte - severozápadné AnglickoInglaterra do Noroeste - juhovýchodné AnglickoInglaterra do Sudeste - juhozápadné AnglickoInglaterra do Sudoeste - hospodárske ozdravenieretoma económica - Antigua a BarbudaAntígua e Barbuda - AnguillaAnguila - Svätý Christopher a NevisSão Cristóvão e Nevis - reprodukovaniereprografia - Svätý Vincent a GrenadínySão Vicente e Granadinas - Americké Panenské ostrovyIlhas Virgens americanas - Veľký MaghrebGrande Magrebe - šľachtenie zvieratreprodução animal - rozmnožovanie rastlínreprodução vegetal - Marshallove ostrovyIlhas Marshall - poistenie v invaliditeseguro de invalidez - Dominikánska republikaRepública Dominicana - Pitcairnove ostrovyPitcairn - nábor pracovníkovrequisição de trabalhadores - biologická zbraňarma biológica - zbraň hromadného ničeniaarma de destruição maciça - strategická jadrová zbraňarma nuclear estratégica - informačná sieťrede de informação - poľnohospodárska účtovná sieťrede de informação contabilística - balistická raketamíssil balístico - riadená strelamíssil guiado - medzikontinentálna strelamíssil intercontinental - dopravná sieťrede de transporte - železničná sieťrede ferroviária - kozmické zbranearma espacial - laserová zbraňarma de laser - strelné zbrane a strelivoarma de fogo e munições - sieť navigačných vodných ciestrede de vias navegáveis - pozemné vojskáexército - polovojenské silyforça paramilitar - cestná sieťrede de estradas - vojenské letectvoforça aérea - vojská v zahraničíforças armadas no estrangeiro - vojenské námorníctvomarinha de guerra - rezervyreservas - vojenská služba žienserviço militar feminino - dobrovoľná vojenská službaserviço voluntário - rezervný fondreserva contabilística - výdaje na obranudespesas de defesa - strategická obranadefesa estratégica - devízové rezervyreservas cambiais - medzinárodná bezpečnosťsegurança internacional - zbrojná politikapolítica de armamento - európska politika zbrojeniapolítica europeia de armamento - európska bezpečnosťsegurança europeia - nešírenie jadrových zbranínão-proliferação nuclear - obmedzovanie zbrojenialimitação de armamento - vytvorenie denuklearizovaných zóndesnuclearização - prírodná rezerváciareserva natural - zladenie zbrojeniaharmonização do armamento - bydliskoresidência - medzinárodná dohodaacordo internacional - bilaterálna dohodaacordo bilateral - mnohostranná dohoda acordo multilateral - medzinárodné rokovanianegociação internacional - podpis dohodyassinatura de acordo - medzinárodný nástrojinstrumento internacional - odpady z pesticídovresíduo de pesticida - rezolúciaresolução - zvyškové drevoresíduo de madeira - európsky dohovorconvenção europeia - medzinárodná zmluva OSNpacto internacional ONU - medzinárodná politikapolítica internacional - vypovedanie zmluvyrescisão de contrato - medzinárodná otázkaquestão internacional - poistenie proti škodeseguro contra danos - živicaresina - vzťahy medzi dvoma nemeckými štátmirelações interalemãs - medzinárodná pomocajuda internacional - kódex správaniacódigo de conduta - medzinárodné sankciesanção internacional - rezolúcia ESresolução comunitária - náboženská skupinagrupo religioso - socio-kultúrna skupinagrupo sociocultural - potravinová sebestačnosťindependência alimentar - politika spoluprácepolítica de cooperação - rezolúcia OSNresolução ONU - právna spoluprácacooperação jurídica - vojenská okupáciaocupação militar - rezolúcia EPresolução PE - okupované územieterritório ocupado - mnohonárodné ozbrojené silyforça multinacional - zodpovednosťresponsabilidade - vojnový zajatecprisioneiro de guerra - arménska otázkaquestão arménia - kurdská otázkaquestão do Curdistão - palestínska otázkaquestão da Palestina - zjednotenie Nemeckaunificação da Alemanha - medzinárodná zodpovednosťresponsabilidade internacional - CDECDE - euroraketyeuromísseis - kontrola zbrojeniacontrolo de armamento - ministerská zodpovednosťresponsabilidade governamental - rokovania STARTacordo START - dohoda ABMAcordo ABM - mierová oblasťzona de paz - zdravotné poistenieseguro de doença - trestnoprávna zodpovednosťresponsabilidade penal - CSCEOSCE - dlhodobá nezamestnanosťdesemprego de longa duração - návrat do zamestnaniareinserção profissional - politická zodpovednosťresponsabilidade política - boj proti nezamestnanosticombate ao desemprego - plánovanie pracovných sílplanificação da mão-de-obra - zdieľanie pracovných miesttrabalho partilhado - skončenie pracovného pomerucessação de emprego - zmena pracovného miestaconversão de emprego - miestna iniciatíva v zamestnanostiiniciativa local para o emprego - nezaplatená prácatrabalho voluntário - občan Spoločenstvacidadão da Comunidade Europeia - dočasné zamestnanie trabalho temporário - živočíšne zdrojerecursos animais - zamestnanosť mladýchtrabalho dos jovens - práca žientrabalho feminino - zdroje morarecursos marítimos - aktualizácia schopnostíreciclagem profissional - hospodárske zdrojerecurso económico - vzdelávací kurzestágio de formação - vodné zdrojerecursos hídricos - pôdne zdrojerecursos do solo - štatistika zamestnanostiestatística do emprego - energetické zdrojerecursos energéticos - pomocný pracovníktrabalhador auxiliar - pracovník v zahraničítrabalhador expatriado - námorné poistenieseguro marítimo - výkonný riaditeľdirector de empresa - rybárske zdrojerecurso haliêutico - samostatne zárobkovo činná osobaprofissão independente - nerastné zdrojerecurso mineral - práca v nedeľutrabalho extraordinário - prírodné zdrojerecursos naturais - pracovné tempocadência do trabalho - obnoviteľné zdrojerecurso renovável - práca na diaľkuteletrabalho - zmrazenie miezdbloqueio dos salários - dodatočné zdrojerecursos adicionais - zníženie miezdredução dos salários - nepeňažná odmenavantagem acessória - dávky a diétyajudas de custo - rozpočtové zdrojerecursos orçamentais - menovanie zamestnancovnomeação do pessoal - vlastné zdrojerecursos próprios - rokovací poriadokregulamento interno - skúšobná dobaperíodo de estágio - odborové právadireitos sindicais - sloboda združovania do odborovliberdade sindical - profesijná etikadeontologia profissional - povinné poistenieseguro obrigatório - refundácia vývozurestituição à exportação - podiel na ziskuparticipação dos trabalhadores nos lucros da empresa - refundácia dovozurestituição à importação - voľby do odboroveleição sindical - manažment a prácaparceiro social - odborový zväz štátnych zamestnancovsindicato de funcionários públicos - profesijné združenieassociação profissional - odborysindicato - refundácia produkcierestituição à produção - vývozné obmedzenierestrição à exportação - diplomatická službaprofissão diplomática - dovozné obmedzenierestrição à importação - povolanie v komunikáciáchprofissional da comunicação - obmedzenie hospodárskej súťažerestrição de concorrência - administratívne službyprofissão administrativa - zamestnanci sekretariátupessoal de secretariado - obmedzenie obchodurestrição ao comércio - informačná profesiaprofissional da informação - vedecké povolanieprofissão científica - technické povolanieprofissão técnica - obmedzenie slobodyrestrição da liberdade - poisťovacie povolanieprofissional de seguros - kvantitatívne obmedzenierestrição quantitativa - drobný maloobchodníkpequeno comércio - zubárdentista - lekármédico - veterinárny chirurgveterinário - lekárnikfarmacêutico - pôrodná asistentkaparteira - umelecké povolanieprofissão artística - súkromné poistenieseguro privado - reštrukturalizácia priemyslureestruturação industrial - literárne povolanieprofissão literária - prevádzkový hospodársky výsledokresultado de exploração - predajný personálvendedores - obchodný zástupcarepresentante de comércio - výkonnosť poľnohospodárstvaresultado da exploração agrícola - výsledky v školesucesso escolar - povolanie v spracovaní údajovprofissional da informática - povolanie v cestovnom ruchuprofissional de turismo - povolanie v hoteliérstveprofissão hoteleira - zamestnanie v službáchpessoal dos serviços - znovuzavedenie colných poplatkovrestabelecimento dos direitos aduaneiros - bankové povolanieprofissão bancária - profesionálny športdesporto profissional - tranzittrânsito - zaostávanie v školeatraso escolar - európsky priemyselný priestorespaço industrial europeu - priemyselná politika Spoločenstvapolítica industrial comunitária - stiahnutie sa z trhuretirada do mercado - remesláartesanato - malé priemyselné odvetviepequena indústria - stredne veľké priemyselné odvetvieindústria média - malé a stredné priemyselné odvetviapequenas e médias indústrias - dôchodcareformado - umiestnenie priemysluimplantação industrial - voľná priemyselná zónazona franca industrial - predčasný odchod do dôchodkureforma antecipada - technologický parkparque tecnológico - výrobný prebytokexcedente de produção - manipulácia s tovaromoperação de manutenção - verejné poistenieseguro público - opätovné spracovanie palivareprocessamento do combustível - priemyselné spracovaniefabrico industrial - výrobná kvótaquota de produção - výrobná štatistikaestatísticas de produção - zodpovednosť výrobcuresponsabilidade do produtor - nová technológianova tecnologia - vrcholná schôdzkacimeira - čistá technológiatecnologia limpa - tradičná technológiatecnologia tradicional - technologický procesprocesso tecnológico - technické predpisyregulamentação técnica - životnosť výrobkuduração de vida do produto - vadný výrobokproduto defeituoso - stretnutie ministrovreunião ministerial - technická špecifikáciaespecificação técnica - európska normanorma europeia - medzinárodná normanorma internacional - harmonizácia noriemharmonização das normas - technický predpisregulamento técnico - medzinárodné schôdzkareunião internacional - recyklačná technológiatecnologia de reciclagem - rozpočet na výskumorçamento consagrado à investigação - zvýšenie platuajustamento salarial - EurekaEureka - výskumní pracovnícipessoal de investigação - výskumná politika Spoločenstvapolítica comunitária da investigação - vzťahy priemysel - výskumrelação indústria-investigação - výskumné pracoviskoorganismo de investigação - obchodná značkamarca comercial - registrovaná ochranná známkamarca registada - design a modeldesenho e modelo - vedľajší príjemrendimento complementar - právo ochranných známokdireito de marcas - Európska ochranná známkamarca europeia - experimenty na zvieratáchexperimentação com animais - experimenty na ľuďochexperimentação com seres humanos - podnikový výskuminvestigação na empresa - základný výskuminvestigação de base - vojenský výskuminvestigação militar - univerzitný výskuminvestigação universitária - poistenie zákonnej zodpovednosti za škodyseguro de responsabilidade civil - investičný príjemrendimento do investimento - skupina 77Grupo dos 77 - skupina ContadoraGrupo Contadora - závislé územieterritório não autónomo - spotrebiteľské hnutiemovimento de consumidores - príjem farmárovrendimento do agricultor - náhrada výdajov sekretariátusubsídio e abono de secretariado - preprava nebezpečných tovarovtransporte de mercadorias perigosas - farmársky príjemrendimento da exploração agrícola - učebná metódamétodo pedagógico - príjem domácnostirendimento familiar - zdaniteľný príjemrendimento tributável - národný dôchodokrendimento nacional - podmorské nerastné zdrojerecursos minerais submarinos - príjem dodatočný k bežnej mzderendimento não salarial - moderné materiálynovos materiais - podlahové krytinyrevestimento de superfície - supravodivá zliatinaliga supercondutora - kompozitné materiálymaterial compósito - technická keramikacerâmica técnica - špeciálny polymérpolímero especial - amorfné materiálymaterial amorfo - ultra jemná časticapartícula ultrafina - biomateriálybiomaterial - zliatina s tvarovou pamäťouliga com memória - zmena ústavyrevisão da Constituição - dohoda ADNAcordo ADN - rozvrhnutie dovolenkyplaneamento dos períodos de férias - novela zákonarevisão da lei - mikropočítačmicrocomputador - politika cestovného ruchupolítica de turismo - poistenie prepravyseguro de transportes - priemyselná revolúciarevolução industrial - BITBIT - EcosocECOSOC - UNHCRACNUR - Severné Porýnie-WestfálskoRenânia do Norte-Vestefália - EEBBEE - Porýnie-FalckoRenânia-Palatinado - EAESSEEA - ENEAAEEN - Dublinská nadáciaFundação Europeia para a Melhoria das Condições de Vida e de Trabalho - Európsky inštitút vo FlorenciiInstituto Europeu de Florença - RibeRibe - EBUUER - bohatstvoriqueza - WAMUUEMAO - životné poistenieseguro de vida - ricínové bôbyrícino - ADCCDA - RingkoebingRingkøbing - CACMMCCA - poistné rizikorisco coberto - DACCAD - zdravotné rizikorisco sanitário - jadrová politikapolítica nuclear - ryžaarroz - ropná politikapolítica petrolífera - uskladnenie uhľovodíkovarmazenagem de hidrocarbonetos - vyraďovanie elektrární z prevádzkycentral desactivada - agroenergiaagro-energia - energetický priemyselindústria energética - motorový liehálcool combustível - robotikarobótica - energetický nosičproduto energético - uhoľný priemyselindústria carbonífera - robotizáciarobotização - politika ťažby uhliapolítica carbonífera - spracovanie uhliatratamento do carvão - sociálna rolapapel social - ťažobná produkciaprodução mineira - schéma dôchodkového zabezpečeniaseguro de velhice - RoskildeRoskilde - ťažba rudyexploração de minério - rudy železných kovovminério metálico - bauxitbauxite - bitúmenové materiálymaterial betuminoso - zeminy a kameneterras e pedras - ložiskorolamento - fosfátfosfato - potašpotassa - RumunskoRoménia, Romênia, Ruménia - ropný výskumexploração petrolífera - ťažba ropyextracção de petróleo - pobrežné ropné zariadenieinstalação marítima - produkcia ropyprodução de petróleo - butánbutano - parafínAlcanos, parafina - surová ropapetróleo bruto - dieselové palivogasóleo - topný olejfuelóleo - Spojené kráľovstvoReino Unido - propánpropano - letecké palivocarburante para aviões - zámorské krajiny a územia Spojeného kráľovstvaPTU do Reino Unido - šelfová ropapetróleo marítimo - regióny Spojeného kráľovstvaregiões do Reino Unido - elektráreňcentral energética - elektrárenský priemyselindústria eléctrica - umiestňovanie elektrárníimplantação de central energética - hydroelektrická výstavbaplaneamento hidroeléctrico - SabaSabá - chladiaci systém reaktoraarrefecimento do reactor - jadrová chémiaquímica nuclear - astronómiaastronomia - Sabah - ožiarené palivocombustível irradiado - sacharózasacarose - biologický procesbioprocesso - biopriemyselbio-indústria - špeciálne chemikálieparaquímica - Západná SaharaSara Ocidental - ťahaný výrobokproduto não plano - valcovaný výrobokproduto plano - profilperfil - SahelSahel - tenký plechchapa fina - masťbanha - priemysel spracovania chemických surovínindústria química de base - chemický prvok, prvokelemento, elemento químico - farby a lakytintas e vernizes - Svätý EustáciusSanto Eustáquio - liekmedicamento - San MarinoSão Marinho - hormónhormona - Svätý MartinSão Martinho - organická chemikáliaproduto químico orgânico - metalurgický priemyselindústria metalúrgica - medzipodniková dohodaacordo empresarial - AstúriaPrincipado das Astúrias - Svätý Pierre a MiquelonSão Pedro e Miquelon - hutnícky výrobokproduto siderúrgico - priemysel kovových spojovacích materiálovrebites e parafusos - nožiarsky priemysellatoaria e cutelaria - železný produktserralharia - povrchová úprava kovovrevestimento de metais - Svätá HelenaSanta Helena - hutnícke a oceliarske strojné zariadenieequipamento siderúrgico - špeciálne oceleaços especiais - Svätá LuciaSanta Lúcia - antimónantimónio - berýliumberílio - kadmiumcádmio - ferozliatinaliga de ferro - tantaltântalo - zabavenie veciexecução por dívidas - výroba bicyklov a motocyklovvelocípedes e motociclos - výroba nástrojovferramenta - vedecký prístrojaparelho científico - mzdasalário - lekárske a chirurgické nástrojematerial médico-cirúrgico - úkolová mzdasalário à peça - chladiace zariadenieinstalação frigorífica - hodinová mzdasalário horário - priemyselný robotrobot industrial - odmena za prácu domasalário doméstico - minimálna mzdasalário mínimo - IATAIATA - audiovizuálna technikamaterial audiovisual - zariadenia reprodukcie zvukuaparelho reprodutor de som - Šalamúnove ostrovySalomão - Západná SamoaLínguas de Samoa, Samoa - telekomunikačné zariadeniamaterial de telecomunicações - domáce elektrické spotrebičeelectrodoméstico - správna pokutasanção administrativa - elektrické stroje pre priemyselmáquina industrial - elektrické strojemáquina eléctrica - elektromagnetické zariadeniematerial electromagnético - postih Spoločenstvasanção comunitária - video diskvideodisco - videokazetavideocassete - záznamové médiumsuporte de gravação - ekonomické sankciesanção económica - gramoplatňadisco - optický nosičsuporte óptico - nahrávaniesuporte gravado - prístroj založený na využití lúčovemissor de radiações - rádiotelekomunikácietelecomunicação sem fios - mikroelektronikamicroelectrónica - trestná sankciasanção penal - stavebný priemyselindústria da construção civil - vonkajšie omietkypainel de construção - veľká stavbagrandes obras - aglomerované drevomadeira aglomerada - výroba koženej galantérie a rukavícmarroquinaria e luvaria - priemysel spracovania koží a kožušínindústria de peles - Svätý Tomáš a Princov ostrovSão Tomé e Príncipe - SarawakSarawak - galantériaretrosaria - SardíniaSardenha - umelé vláknotêxtil sintético - prírodné vláknotêxtil natural - rôzne priemyselné odvetviaindústrias diversas - bižutéria a zlatnícke výrobkyjoalharia e ourivesaria - sociálne právadireitos sociais - politické právadireitos políticos - hospodárske právadireitos económicos - charta ľudských právCarta dos Direitos do Homem - SárskoSarre - ateizmusateísmo - družicasatélite - sloboda pohybuliberdade de circulação - uspokojenie z prácesatisfação no trabalho - opatrenia na boj proti diskrimináciiluta contra a discriminação - etnická diskrimináciadiscriminação étnica - sexuálna slobodaliberdade sexual - xenofóbiaxenofobia - rovnaké práva mužov a žienigualdade homem-mulher - akademická slobodaliberdade de ensino - právo na rozvojdireito ao desenvolvimento - práva detídireitos da criança - kruté a ponižujúce zaobchádzanietratamento cruel e degradante - Šlezvicko-HolštajnskoSchleswig-Holstein - ochrana dieťaťaprotecção da infância - retroaktivita zákonaretroactividade da lei - komparatívne právodireito comparado - administratívna vedaciência administrativa - miestna legislatívalegislação local - informačná vedaciência da informação - občianskoprávna zodpovednosťresponsabilidade civil - zmluvná zodpovednosťresponsabilidade contratual - behaviorálne vedyciências do comportamento - vlastníctvopropriedade de bens - veda o pôdeciência dos solos - privatizáciaprivatização - ekonómiaciência económica - dedičské právodireito sucessório - časové vymedzenie spoluvlastníctvaregime de habitação periódica - služobnosťservidão - využitie právagozo dos direitos - trvalý pobytdomicílio legal - vedy o životeciências da vida - finančná solventnosťsolvibilidade financeira - zločin proti jednotlivcomcrime contra as pessoas - zločin proti majetkucrime contra os bens - nezákonné obmedzovanie osobnej slobodysequestro de pessoas - fyzikálne vedyciências físicas - colný podvodfraude aduaneira - hanobeniedifamação - daňový trestný čindireito penal fiscal - vedy o Zemiciências da Terra - odňatie slobody,encarceramento - väzeňské právodireito penitenciário - väzeňpreso - spoločenské vedyciências sociais - alternatívny trestpena de substituição - podmienečné prepusteniesemiliberdade - zabavenie majetkuconfisco de bens - zmiernenie trestudiminuição de pena - preradenie väzňovtransferência de detidos - väzenský systémregime penitenciário - väzenská správaadministração penitenciária - politický rozkolcisão política - premlčanie v právnom konaníprescrição de acção - pojednávanieaudiência - právna pomocassistência judiciária - zadržaniecaptura - súdne dokazovanieinquérito judiciário - prehliadkaperquisição - právo na obhajobudireitos da defesa - dvojkolové hlasovanieescrutínio de duas voltas - jednokolové hlasovanieescrutínio de uma volta - hlasovanie en blocescrutínio por listas - ES žaloba o určenie zodpovednostiacção por responsabilidade CE - žaloba zamestnancov inštitúcií ESrecurso do pessoal - žiadosť Súdnemu dvoru ES o predbežné rozhodnutiereenvio prejudicial CE - väčšinové hlasovanieescrutínio maioritário - hlasovanie o každom kandidátoviescrutínio uninominal - obchodný súdjurisdição comercial - parlamentné zasadnutiereunião parlamentar - arbitrážny súdjurisdição de arbitragem - medzinárodný súdjurisdição internacional - finančný súdjurisdição fiscal - suchoseca - laický sudcamagistrado não profissional - morská oblasťespaço marítimo - ohrozenie bezpečnosti štátuatentado à segurança do Estado - bankové tajomstvosigilo bancário - námorný dohľadvigilância marítima - sloboda voľného moraliberdade dos mares - priemyselné tajomstvosegredo industrial - kozmický priestorespaço extra-atmosférico - vlastnícke práva v kozmepropriedade do espaço - služobné tajomstvosegredo profissional - využívanie kozmického priestoruutilização do espaço - Sekretariát OSNSecretariado da ONU - cudzí štátny príslušníkestrangeiro - povolenie k trvalému pobytudireito de residência - prijatie cudzincoventrada de estrangeiros - hospodársky sektorsector económico - zmiešané manželstvocasamento misto - primárny sektorsector primário - medzinárodné právo - vnútroštátne právodireito internacional-direito interno - medznárodné hospodárske právodireito internacional económico - správna zodpovednosťresponsabilidade administrativa - hospodárske právo verejnédireito público económico - kvartérny sektorsector quaternário - rozhodnutie ESdecisão CEE - smernica ESdirectiva CE - sekundárny sektorsector secundário - právny systém Spoločenstvaordem jurídica comunitária - sekundárna legislatívadireito derivado - smernica ESAEdirectiva CEEA - odporúčanie ESrecomendação CE - terciárny sektorsector terciário - nariadenie ESregulamento CE - UF vykonávacie nariadenieregulamento de execução - stanovisko ESAEparecer CEEA - bezpečnosť dodávkysegurança de abastecimento - stanovisko ESUOparecer CECA - stanovisko Súdneho dvora ESparecer do Tribunal de Justiça CE - harmonizácia sociálneho zabezpečeniaharmonização da segurança social - zabezpečenie pracovného miestasegurança do emprego - vonkajšie právomoci EScompetência externa CE - protokol ESprotocolo CE - Zmluva o fúziáchTratado de Fusão - bezpečnosť pri prepravesegurança dos transportes - Jednotný Európsky aktActo Único Europeu - Zmluva o pristúpení k ESTratado de Adesão CE - bezpečnosť výrobkusegurança do produto - Spoločný podnik ESAEempresa comum CEEA - bezpečnosť pri prácisegurança no trabalho - vzťahy Spoločenstvarelações da União Europeia - Rada ministrov AKT-ESConselho de Ministros ACP-CE - jadrová bezpečnosťsegurança nuclear - sudca Súdneho dvora ESmembro do Tribunal de Justiça CE - Európsky komisárcomissário europeu - verejná bezpečnosťsegurança pública - EZSAEC - asociačná dohoda s ESacordo de associação CE - Dohovor AKT-ESconvenção CE - sociálne zabezpečeniesegurança social - Výbor veľvyslancov AKT-ESComité dos Embaixadores ACP-CE - Spoločný výbor AKT-ESComité Paritário ACP-CE - tretí dohovor z LoméConvenção de Lomé III - EURESEURES - EDFFED - ESFFSE - rozšírenie Spoločenstvaalargamento da União Europeia - prideľovanie bývaniaatribuição de casa - dejiny Európyhistória da Europa - chemická soľsal químico - členstvo v Európskej únii pertença à União Europeia - LAESSELA - spoločný postojposição comum - spoločný krokacção comum - Zmluva o Európskej úniiTratado da União Europeia - krajiny LAESpaíses SELA - Európska politická spoluprácacooperação política europeia - výberové konanie v ESconcurso CE - výber žiakovselecção de alunos - doplnkový obchodný mechanizmusmecanismo complementar das trocas - prevencia pred rizikamiprevenção de riscos - prírodné rizikorisco natural - priemyselné rizikorisco industrial - hospodársky liberalizmusliberalismo económico - colné poplatkydireitos aduaneiros - colná prehliadkacontrolo aduaneiro - clá JCSdireitos da pauta aduaneira comum - osivosemente - váhy a mierypesos e medidas - konzervovaný výrobokproduto em conserva - polokovsemimetal - ožiarenieirradiação dos alimentos - príjem na úrovni životného minimarendimento mínimo de subsistência - osobná zbraňarma de uso pessoal - obilný šrotsêmola - mecenášstvomecenato - konkurz do štátnej správyconcurso administrativo - verejné rokovanieaudição pública - SenegalSenegal - oddelené právomociseparação de poderes - hodvábnictvosericicultura - vizuálne umenieartes visuais - kultúrny pluralizmuspluralismo cultural - zvyky a tradícieusos e costumes - službaserviços - architektonické dedičstvopatrimónio arquitectónico - popredajný servisserviço após venda - literárny a umelecký majetokpropriedade literária e artística - civilná službaserviço cívico - aerodynamikaaerodinâmica - termodynamikatermodinâmica - plazmová fyzikafísica do plasma - laserová fyzikafísica do laser - genetické inžinierstvoengenharia genética - maliarstvopintura - zamestnanecká službaserviço de emprego - navýšenie kapitáluaumento de capital - poľnohospodárska situáciasituação da agricultura - poštové finančné službyserviços financeiros dos correios - vyhlásenie zákonapromulgação da lei - finančný príjem člena parlamentuinteresses financeiros dos parlamentares - arabsko-africká spoluprácacooperação afro-árabe - bezplatná službaserviço gratuito - európsko-arabská spoluprácacooperação euro-árabe - delegácia Komisiedelegação da Comissão - kontrola Spoločenstvacontrolo comunitário - princíp spolufinancovaniaprincípio da complementaridade - vojenská službaserviço militar - okrajový regiónregião periférica - ostrovný regiónregião insular - doložka najvyšších výhodnação mais favorecida - platená službaserviço remunerado - vedľajší rozpočetorçamento anexo - poštová službaserviço postal - viacjazyčný slovníkdicionário multilingue - slovník skratiekdicionário de abreviaturas - encyklopédiaenciclopédia - tezaurusthesaurus - periodická publikáciapublicação periódica - tajná službaserviço secreto - odpad z domácnostílixo doméstico - monokultúrne hospodáreniemonocultura - sociálne službyserviço social - sezamsésamo - nárast cienaumento de preços - schôdza parlamentusessão legislativa - SeychelySeychelles - IFCSFI - univerzitauniversidade - preprava zvierattransporte de animais - asociačné hnutiemovimento associativo - SharjahSharjah - SicíliaSicília - rozmiestnenie vojskestacionamento de forças - parlamentné kreslomandato parlamentar - voľné kreslovacatura - AustráliaAustrália - Sierra LeoneSerra Leoa - dopravné značkysinalização - krmivo pre domáce zvieratáalimento para animal de companhia - SingapúrSingapura - kyslý dážďchuva ácida - povolanie v urbanizmeurbanista - dokumentačný nástrojinstrumento documental - netkaná textíliafalso têxtil - sirupxarope - Egejské ostrovyarquipélago do mar Egeu - Kanárske ostrovyIlhas Canárias - sisalsisal - Predsedníctvo EPMesa do PE - seizmológiasismologia - podpredsedavice-presidente - činnosť inštitúcievida institucional - sídlo inštitúcie Spoločenstvasede da instituição - inštitucionálna reformareforma institucional - právomoc inštitúciecompetência institucional - situácia ESsituação CE - manželský stavsituação familiar - kozmická politikapolítica espacial - sebestačnosťauto-abastecimento - finančná situáciasituação financeira - organizáciasociedade - občianskoprávne združeniesociedade civil - profesijná obchodná spoločnosťsociedade civil profissional - firma upravovaná komerčným právomsociedade comercial - spoločnosť so zmiešaným vlastníctvomsociedade de economia mista - investičná spoločnosťsociedade de investimento - spoločnosť s akciovým kapitálomsociedade de capitais - autobusautocarro - spoločnosťsociedade de pessoas - komanditná spoločnosťsociedade em comandita - tiché spoločenstvosociedade em participação - európska spoločnosťsociedade europeia - nezisková organizáciaassociação sem fins lucrativos - južné JutskoJutlândia do Sul - hodvábseda - starostlivosť o postihnutýchassistência a inválidos - sójové bôbysoja - rozpúšťadlosolvente - SomálskoSomália - výskum verejnej mienkysondagem de opinião - ciroksorgo - sebaurčenieautodeterminação - SudánSudão - síraenxofre - súťažné konanieapresentação de propostas a concurso - zdroj pomociorigem da ajuda - prameň právafonte do direito - vedľajší produktsubproduto - vedľajší produkt poľnohospodárstvasubproduto agrícola - samofinancovanieautofinanciamento - vedľajší mliečny výroboksubproduto do leite - vedľajší produkt výroby kovovsubproduto metalúrgico - subproletariátsubproletariado - podvýživasubalimentação - nedostatočné osídleniesubpovoamento - riadiaca samosprávaautogestão - živiteľ rodinyamparo da família - cenová podporamanutenção de preços - cenová podpora fariemmanutenção de preços agrícolas - menová podporaapoio monetário - národná zvrchovanosťsoberania nacional - špecializácia výrobyespecialização da produção - špecializácia obchoduespecialização das trocas - rozpočtová špecifikáciaclassificação orçamental - dobrovoľné obmedzenieautolimitação - špekulácie s nehnuteľnosťamiespeculação imobiliária - SporadyEspórades Setentrionais - Srí LankaSri Lanka - StabexStabex - cenová stabilitaestabilização de preços - stabilizácia príjmuestabilização de rendimentos - hospodárska stabilizáciaestabilização económica - medziodborová dohodaacordo interprofissional - hospodárska stagnáciaestagnação económica - experimentálna farmaestação experimental - štatistikaestatística - poľnohospodárska štatistikaestatística agrícola - štatistika Spoločenstvaestatísticas comunitárias - demografická štatistikaestatísticas demográficas - rybárska štatistikaestatísticas das pescas - hospodárska štatistikaestatísticas económicas - finančná štatistikaestatísticas financeiras - priemyselná štatistikaestatísticas industriais - medzinárodná štatistikaestatísticas internacionais - národná štatistikaestatísticas nacionais - oficiálna štatistikaestatísticas oficiais - regionálna štatistikaestatísticas regionais - štatút Berlínaestatuto de Berlim - štatút Jeruzalemaestatuto de Jerusalém - predpisy pre štátnych zamestnancovestatuto do funcionário - samosprávaautonomia - predpisy pre zamestnancovestatuto do pessoal - právne postavenieestatuto jurídico - politický štatútestatuto político - profesijný statusestatuto profissional - spoločenské postavenieestatuto social - sterilizáciaesterilização - daňový stimulestímulo fiscal - zásobyexistências - zásoby Spoločenstvaexistências comunitárias - finančná autonómiaautonomia financeira - hospodárska rezervaexistências conjunturais - intervenčná zásobaexistências de intervenção - prebytkové zásobyexistências excedentárias - minimálne zásobyexistências mínimas - svetové zásobyexistências mundiais - súkromný skladexistências privadas - verejný skladexistências públicas - pohotovostná zásobareservas de estabilização - skladovanie zbraníarmazenamento de armas - uskladnenie energiearmazenagem de energia - uskladnenie potravyarmazenagem de alimentos - uchovanie dokumentovarmazenagem de documentos - veľká KodaňStorkøbenhavn - StorstroemStorstrøm - poľnohospodárska štruktúraestrutura agrícola - štruktúra zamestnanostiestrutura do emprego - štruktúra spoločnostiestrutura da empresa - schválenie rozpočtuautorização orçamental - hospodárska štruktúraestrutura económica - priemyselná štruktúraestrutura industrial - inštitucionálna štruktúraestrutura institucional - sociálna štruktúraestrutura social - nebezpečná látkasubstância perigosa - schválenie obmedzujúceho postupuautorização de acordos e práticas concertadas - vývozná dotáciasubvenção à exportação - potravinová náhradasucedâneo de alimentos - prevod fariemsucessão da exploração agrícola - cukoraçúcar - biely cukoraçúcar branco - surový cukoraçúcar bruto - repný cukoraçúcar de beterraba - oprávnenie k prepraveautorização de transporte - trstinový cukoraçúcar de cana - platné hlasyvoto expresso - všeobecné volebné právosufrágio universal - samovraždasuicídio - ŠvajčiarskoSuíça - SulawesiSulawesi - SumatraSumatra - poľnohospodársky využívaná pôdasuperfície agrícola utilizada - náhradníksuplente - informačné médiumsuporte de informação - magnetický nosičsuporte magnético - zrušovanie pracovných miestsupressão de posto de trabalho - zrušenie colných poplatkovsupressão dos direitos aduaneiros - nadnárodnosťsupranacionalidade - prečerpávanie zdrojovsobreexploração dos recursos - zalesnená oblasťsuperfície arborizada - obhospodarovaná výmeraárea de exploração - základná výmeraárea agrícola principal - hlboké zamrazovanieultracongelação - SurinamSuriname - nadmerné osídlenieexcesso de população - menová dohodaacordo monetário - diaľnicaauto-estrada - nadvýrobasuperprodução - trhový dohľadfiscalização do mercado - pozastavenie pomocisuspensão da ajuda - odklad výkonu trestususpensão da execução da pena - dočasné zrušenie clasuspensão dos direitos aduaneiros - SvazijskoSuazilândia - silvikultúrasilvicultura - RakúskoÁustria - SýriaSíria - SysminSysmin - bankový systémsistema bancário - vzdelávací systémsistema de ensino - systém hospodáreniasistema de exploração agrícola - informačný systémsistema de informação - riadiaci informačný systémsistema de informação de gestão - komunikačné systémysistema de comunicação - účtovný systémsistema contabilístico - systém obrábaniasistema de cultivo - AuvergneAuvergne - systém OSNsistema das Nações Unidas - dokumentačný systémsistema documental - volebný systémsistema eleitoral - európsky volebný systémsistema eleitoral europeu - európsky účtovný systémSistema Europeu de Contabilidade - Európsky menový systémSistema Monetário Europeu - medzinárodný menový systémsistema monetário internacional - štandardizovaný účtovný systémsistema normalizado de contabilidade - TchajwanTaiwan - TanzániaTanzânia - koberectapete - sadzba prepravného v leteckej dopravetarifa aérea - dopravná tarifatarifa de transporte - Jednotný colný sadzobníkPauta Aduaneira Comum - železničná tarifatarifa ferroviária - zálohaadiantamento de tesouraria - poštové poplatkytarifa postal - colná preferenciatarifa preferencial - sadzba cestovnéhotarifa de passageiros - poplatky za využitie infraštruktúrytaxa de infra-estrutura - miera sebstačnostitaxa de auto-abastecimento - výmenný kurztaxa de câmbio - predbežný návrh rozpočtuanteprojecto de orçamento - sadzba DPHtaxa do IVA - plávajúci kurztaxa flutuante - kurzový stredtaxa central - reprezentatívny kurztaxa representativa - TawalTawal - určovanie cientributação de preços - daň z nápravy vozidlaimposto por eixo - vývozná daňdireitos de exportação - dovozná daňdireitos de importação - kolková daňimposto de selo - vyrovnávací poplatokimposto compensatório - poplatok s rovnakým účinkomencargo de efeito equivalente - spoluzodpovednosť producentaco-responsabilidade dos produtores - tranzitný poplatoktaxa de trânsito - živnostenská daňimposto profissional - daň z pohonných hmôtimposto sobre os combustíveis - civilné letectvoaviação civil - daň z vozidielimposto sobre veículos - ČadChade - ČeskoslovenskoChecoslováquia - kultivačné technikytécnica de cultura - techniky riadeniatécnica de gestão - vybavenosť staviebtécnicas de construção - technológiatecnologia - potravinárska technológiatecnologia alimentar - vojenské lietadloaviação militar - technológia materiálovtecnologia de materiais - jemná technológiatecnologia pouco poluente - energetická technológiatecnologia energética - hraničná technológiatecnologia intermédia - jadrová technológiatecnologia nuclear - ropná technológiatecnologia petrolífera - telekomunikácietelecomunicação - faksimiletelecópia - diaľkový prieskumteledetecção - chov hydinyavicultura - káblová distribúcia programovteledistribuição - telegraftelégrafo - telematikatelemática - televíziatelevisão, tevê, tv - telextelex - doba odpočinkutempo de descanso - politické zameranietendência política - Európska menová dohodaAcordo Monetário Europeu - stresstress - výmenné relácietermos comerciais - stavebný pozemokterreno para construção - priemyselný pozemokterreno industrial - opustená pôdaterra abandonada - poľnohospodárska pôdaterra agrícola - štátna pôdaterras do domínio público - neobrobená pôdaterra inculta - orná pôdaterra cultivável - stanoviskoparecer - zúrodnená pôdaterra recuperada - zámorské teritóriumterritório ultramarino - terorizmusterrorismo - ThajskoTailândia - čajchá - liečbaterapêutica - stanovisko ESparecer CE - TesáliaTessália - západná TrákiaTrácia Ocidental - TimorTimor - Východný TimorRepública Democrática de Timor-Leste, Timor Leste, Timor-Leste - titántitânio - prevoditeľný cenný papiertítulo de crédito - lístoktítulo de transporte - TogoTogo - TongaTonga - mučenietortura - ToskánskoToscana - hromadný cestovný ruchturismo de massas - slnečnicagirassol - stanovisko EPparecer PE - toxikológiatoxicologia - traktortractor - Zákon o rozšírení obchoduTrade Expansion Act - prekladtradução - Zmluva o ESTratado CE - Zmluva o ESUOTratado CECA - Zmluva o EHSTratado CEE - Zmluva o ESAETratado CEEA - krajiny Varšavskej zmluvypaíses do Pacto de Varsóvia - dojace strojemáquina de ordenha - úprava vodytratamento da água - editovanie textovtratamento de texto - spracovanie údajovprocessamento de dados - spracovanie rudytratamento de minério - ochrana zdravia rastlíntratamento fitossanitário - finančná transakciatransacção financeira - premiestnenie podnikutransferência de empresa - kapitálový transfertransferência de capitais - prevod práva na dôchodoktransferência do direito à pensão - presun obyvateľstvatransferência de população - transfer technológietransferência de tecnologia - ovosaveia - spracovanie potravíntransformação de alimentos - tranzit Spoločenstvatrânsito comunitário - colný tranzittrânsito aduaneiro - prenos údajovtransmissão de dados - prevod vlastníctvatransmissão da propriedade - interrupciaaborto - letecká dopravatransporte aéreo - kombinovaná dopravatransporte combinado - preprava energietransporte de energia - preprava do vnútrozemiatransporte no hinterland - preprava tovarovtransporte de mercadorias - povrchová dopravatransporte de superfície - preprava cestujúcichtransporte de passageiros - verejná dopravatransporte colectivo - nelegálna interrupciaaborto ilegal - železničná dopravatransporte ferroviário - vnútrozemská riečna dopravatransporte por via navegável - prostriedky individuálnej dopravytransporte individual - medzikontinentálna dopravatransporte intercontinental - vnútroštátna dopravatransporte interior - medzinárodná dopravatransporte internacional - medzinárodná cestná dopravatransporte rodoviário internacional - doprava v rámci Spoločenstvatransporte intracomunitário - dohoda o vláknachAcordo Multifibras - terapeutická interrupciaaborto terapêutico - národná dopravatransporte nacional - káblová dopravatransporte por cabo - potrubná dopravatransporte por conduta - nájomná dopravatransporte por conta de terceiros - preprava na vlastný účettransporte por conta própria - prostriedky verejnej dopravytransporte público - regionálna dopravatransporte regional - cestná dopravatransporte rodoviário - školská dopravatransporte escolar - poloverejná dopravatransporte semicolectivo - preprava pod colnou kontroloutransporte sob controlo aduaneiro - podzemná dopravatransporte subterrâneo - prímestská dopravatransporte suburbano - pozemná dopravatransporte terrestre - cezhraničná dopravatransporte transfronteiriço - mestská dopravatransporte urbano - prepravcatransportador - prácatrabalho - práca domatrabalho no domicílio - dusíkazoto - práca pri pásetrabalho em cadeia - zamestnanie na plný úväzoktrabalho a tempo completo - zamestnanie na čiastkový úväzoktrabalho a tempo parcial - práca detítrabalho infantil - práca na smenytrabalho por turnos - starší pracovníktrabalhador idoso - nelegálny pracovníktrabalhador clandestino - pracovník Spoločenstvatrabalhador comunitário - prihraničný pracovníktrabalhador fronteiriço - postihnutý pracovníktrabalhador deficiente - manuálny pracovníktrabalhador manual - migrujúci pracovníktrabalhador migrante - sezónny pracovníktrabalhador sazonal - sociálny pracovníktrabalhador social - verejné práceobras públicas - ďatelinatrevo - BahamyBahamas - Trentino-Alto AdigeTrentino-Alto Adige - štátna pokladnicatesouro - Trinidad a TobagoTrindade e Tobago - tritikaletriticale - BahrajnBahrein - trusttrust - potrubie, rura, trubica, trúbka, tubabisnaga, cachimbo, canais, canal, chaminés de fábrica, condutas, ducto, pipeline, tubagem, tubo - tuberkulóza zvierattuberculose animal - volfrámtungsténio - TuniskoTunísia - turbínaturbina - TureckoTurquia - bobuľové ovociebaga - TuvaluTuvalu - potrubietubagem - DPHIVA - CAEEUUDEAC - krajiny CAEEUpaíses UDEAC - BLEUUEBL - EECUUnião Europeia das Alfândegas - krajiny WEUpaíses UEO - ITUUIT - Umm Al QaiwainUmm al Quawain - UNCRDCNUDR - UnescoUnesco - národné zjednotenieunificação nacional - WEUUnião Europeia Ocidental - prenájomcontrato de arrendamento - UASUEA - colná úniaunião aduaneira - hospodárska úniaunião económica - Hospodárska a menová úniaUnião Económica e Monetária - Európska platobná úniaUnião Europeia de Pagamentos - Medziparlamentná úniaUnião Interparlamentar - preferenčná dohodaacordo preferencial - obchodný prenájomarrendamento comercial - krajiny Západoafrickej menovej úniepaís da UEMAO - menová úniaunião monetária - UNIRUNIR - UnisistUnisist - UnitarUnitar - stádo dobytkacabeça de gado - zmluva o prenájme pôdycontrato de arrendamento rural - UNRWAUNRWA - APPUUPA - UPUUPU - uránurânio - urbanizáciaurbanização - urbanistické plánovanieurbanismo - ZSSRURSS - UruguajUruguai - užívateľ dopravyutente dos transportes - zníženie cienbaixa de preços - továreň na kľúčfábrica pronta - užívacie právousufruto - užívateľ informáciíutilizador da informação - využitie pomociutilização da ajuda - využitie vodyutilização da água - využitie energieutilização da energia - využitie pôdyutilização da terra - mierové využitie energieutilização pacífica da energia - UtrechtUtrecht, Utreque - obchodná bilanciabalança comercial - vakcínavacina - očkovanievacinação - kojná kravavaca reprodutora - dojná kravavaca leiteira - Valle d'Aostavale de Aosta - pridaná hodnotavalor acrescentado - trhová kapitalizáciavalores cotados na bolsa - hodnota obchoduvalor de troca comercial - deficit platobnej bilanciebalança deficitária - colná hodnotavalor aduaneiro - vanádiumvanádio - VanuatuVanuatu - VatikánVaticano - teľanovilho - vznášadloveículo sobre almofada de ar - jednostopové vozidloveículo de duas rodas - motorové vozidloveículo motorizado - poľnohospodárske vozidloveículo agrícola - elektrické vozidloveículo eléctrico - koľajové vozidloveículo sobre carris - VejleVejle - VenetoVenécia - bilancia neviditeľného obchodubalança de invisíveis - VenezuelaVenezuela - predajvenda - predaj na úvervenda a crédito - predaj so zľavouvenda com desconto - aukčný predajvenda em hasta pública - priamy predajvenda directa - platobná bilanciabalança de pagamentos - bezcolný predajvenda isenta de impostos - zásielkový predajvenda à distância - kontrola účtovverificação de contas - západný Great BeltOeste de Storebælt - západný ZealandVestsjælland - BaliBali, Báli - mäsocarne - hovädzie mäsocarne de vaca - kozie mäsocarne de caprino - konské mäsocarne de cavalo - byvolie mäsocarne de búfalo - teľacie mäsocarne de vitela - hydinové mäsocarne de aves de capoeira - vykostené mäsocarne limpa - čerstvé mäsocarne verde - BalkánBalcãs - ovčie mäsocarne de ovino - bravčové mäsocarne de suíno - ViborgViburgo - podpredseda parlamentuvice-presidente da assembleia - civilné obetevítima civil - vojnová obeťvítima de guerra - vysielaný videotextemissão de videotexto - interaktívny videotextvideotexto interactivo - integrácia do zamestnaniainserção profissional - balot segunda volta - kolektívne aktivityvida associativa - predmet podnikaniavida da empresa - školský životvida escolar - spoločenský životvida social - VietnamVietnã, Vietnã; Vietname, Vietname - vinohradvinha - stredne veľké mestocidade média - nové mestocidade nova - satelitné mestocidade-satélite - aromatizované vínovinho aromatizado - biele vínovinho branco - miestne vínovinho regional - výberové vínovinho de qualidade superior - stolové vínovinho de mesa - fľaškové vínovinho engarrafado - alkoholizované vínovinho reforçado - pásovinatira - šumivé vínovinho espumante - ružové vínovinho rosé - červené vínovinho tinto - nešumivé vínovinho não espumante - vínne kvasenievinificação - sexuálne motivované násilieviolência sexual - násilieviolência - vládne násilieviolência de Estado - politické násilieviolência política - BangladéšBangladesh - vinohradníctvoviticultura - vnútrozemská vodná cestavia navegável interior - medzinárodná riečna dopravavia fluvial internacional - magistrálavia rápida - vidiecka cestavia rural - mestská komunikáciavia urbana - Africká rozvojová bankaBanco Africano de Desenvolvimento - jatočná hydinaaves mortas - hydinové nosniceaves poedeiras - živá hydinaaves vivas - objem obchoduvolume de comércio - objem obchodovaniavolume de transacções - prázdne hlasovacie lístkyvoto em branco - poľnohospodárska bankacaixa agrícola - hlasovanie o návrhu textu ako o celkuvoto bloqueado - hlasovanie o zákonevotação da lei - elektronické hlasovanievoto electrónico - hlasovanie podľa mienvotação nominal - neplatný hlasovací lístokvoto nulo - povinné hlasovanievoto obrigatório - anticipačné hlasovanievoto antecipado - korešpondenčné hlasovanievoto por correspondência - zastúpenie pri hlasovanívoto por procuração - hlasovanie parlamentuvotação parlamentar - centrálna bankabanco central - preferenčné hlasovanielista aberta - verejné hlasovanievoto público - zájazdviagem com tudo incluído - skupinové cestovanieviagem em grupo - náuka o sopkách a sopečných javochvulcanologia - služby poradenstva v poľnohospodárstvedivulgação agrícola - Wallis a FutunaWallis e Fortuna - jogurtiogurte - komerčná bankabanco comercial - JemenIémen - bývalý Južný Jemenantiga República Democrática e Popular do Iémen - Yorkshire a HumbersideYorkshire and Humberside - ZairRepública Democrática do Congo - ZambiaZâmbia - ZeelandZelândia - družstevná bankabanco cooperativo - pásmo suchazona árida - klimatické pásmozona climática - obytná zónazona habitacional - oblasť výlovuzona de captura - zóna voľného obchoduzona de comércio livre - rybolovná oblasťzona de pesca - výhradná hospodárska zónazona económica exclusiva - rovníkové pásmozona equatorial - bezcolná zónazona franca - dohoda SALTAcordo SALT - investičná bankabanco de investimento - studené pásmozona fria - vlhké pásmozona húmida - menová oblasťzona monetária - pešia zónaárea reservada a peOes, zona para peões - znečistená oblasťzona poluída - chránená oblasťzona protegida - oblasť postihnutá pohromouzona sinistrada - subtropické pásmozona subtropical - predmestská oblasťzona suburbana - tarifná zónazona tarifária - rozvojová bankabanco de desenvolvimento - mierne pásmozona temperada - tropické pásmozona tropical - mestská zónazona urbana - zoológiazoologia - pozemková bankabanco predial - ľudová bankabanco popular - súkromná bankabanco privado - štátna bankabanco público - BarbadosBarbados - odvetvová dohodaacordo sectorial - cenníktabela de preços - tyčbarra - nízka mzdasalário baixo - databázabase de dados - vojenská základňabase militar - BasilicataBasilicata - dolná NormandiaBaixa Normandia - Dolné SaskoBaixa Saxónia, Baixa Saxônia, Baixo Saxe, Niedersachsen - plavidlobarco - komoditná dohodaacordo relativo aos produtos de base - cisternová loďbarco-cisterna - budovaedifício - výletné plavidloembarcação de recreio - priemyselná budovaedifício industrial - úradná budovaedifício público - BavorskoBaviera - colná dohodaacordo pautal - krásne umeniebelas-artes - EIBBEI - BelgickoBélgica - regióny a spoločenstvá Belgickaregiões e comunidades da Bélgica - BelizeBelize - zisklucro - prijímateľ pomocibeneficiário da ajuda - BeneluxBENELUX - krajiny Beneluxupaíses Benelux - BeninBenim - BerlínBerlim - BermudyBermudas - výživové potrebynecessidades alimentares - potreba bývanianecessidade de alojamento - potreba pracovnej silynecessidade de mão-de-obra - prírastok počtu obyvateľovcrescimento da população - požiadavky na vodynecessidade de água - krmivoforragem - finančné požiadavkynecessidades financeiras - kŕmna repabeterraba forrageira - cukrová repabeterraba sacarina - BEUCBEUC - maslomanteiga - rastlinné maslomanteiga vegetal - BhutánButão - zvýšenie výrobyaumento de produção - bibliografiabibliografia - knižnicabiblioteca - detská knižnicabiblioteca juvenil - národná knižnicabiblioteca nacional - verejná knižnicabiblioteca pública - vedecká knižnicabiblioteca científica - univerzitná knižnicabiblioteca universitária - dvojkomorový systémassembleia bicamaral - IDBBID - slumbairro de lata - IBEBIE - spoločná pôdabaldio - kultúrny objektbem cultural - tovary dlhodobej spotrebybens duradouros - tovary krátkodobej spotrebybens não duradouros - sociálny blahobytbem-estar social - obvinenieacusação - bilancia dodávokbalanço de abastecimento - energetický auditbalanço energético - sociálny audit balanço social - biochémiabioquímica - biologická konverziabioconversão - biologická rozložiteľnosťbiodegradabilidade - bioenergiabioenergia - životopisbiografia - systém dvoch politických stránbipartidarismo - bipolarizáciabipolarização - MjanmarskoMyanmar - nákupcompra - bizmutbismuto - pšenica tvrdátrigo duro - pšenica obecnátrigo mole - zmrazenie cienbloqueio de preços - stavebné drevomadeira para construção - nákup na úvercompra a crédito - nealkoholický nápojbebida não alcoólica - pokladničná poukážkatítulo do tesouro - BonaireBonaire - dotácia úrokovej sadzbybonificação de juro - pletený a háčkovaný tovarmalhas - intervenčné nákupycompra de intervenção - BornholmBornholm - botanikaBotanica, Botânica - BotswanaBotsuana - pekáreňindústria de panificação - BurgundskoBorgonha - komoditná burzabolsa de mercadorias - dobytokbovino - provincia Flámsky BrabantProvíncia do Brabante flamengo - severný BrabantBrabante Setentrional - provincia Valónsky BrabantProvíncia do Brabante valão - BrémyBrema - BrazíliaBrasil, carioca, fluminense, paulista, paulistano - patentpatente - Európsky patentpatente europeia - BISBRI - anorganická kyselinaácido inorgânico - brómbromo - brucelózabrucelose - BrunejBrunei - rozpočet Spoločenstvaorçamento comunitário - rozpočet na obranuorçamento para a defesa - mimoriadny rozpočetorçamento extraordinário - organická kyselinaácido orgânico - rodinný rozpočetorçamento familiar - prevádzkový rozpočet ESUOorçamento operacional CECA - rozpočet na reklamuorçamento publicitário - opravný rozpočetorçamento rectificativo - európsky sociálny rozpočetOrçamento Social Europeu - doplnkový rozpočetorçamento suplementar - začlenenie do rozpočtuinscrição orçamental - BulharskoBulgária - hlasovací lístokboletim de voto - informačná kanceláriacentro de informação - volebná miestnosťmesa de voto - úrad parlamentumesa da assembleia - administratívne formalityformalidade administrativa - kancelárska automatizáciaburótica - maslový olejbutteroil - tieňový kabinetgoverno-sombra - AbruzziAbruzos - AzoryAçores - morská kabotážcabotagem marítima - kakaocacau - register pôdycadastro - vedúci výkonný pracovníkquadro - manažérquadro administrativo - jazyková služba ESquadro de linguistas CE - krajiny AKPpaíses ACP - stredný manažmentquadro médio - vedenie podnikuquadro superior - RVHPComecon - krajiny RVHPpaíses Comecon - kávacafé - sporiteľňacaixa de depósitos - CalabriaCalábria - kalkulácia nákladovcálculo de custos - nadobudnutie majetkuaquisição de propriedade - plánovanie školského rokacalendário lectivo - KamerunCamarões - trhový rokcampanha agrícola - CampaniaCampânia - kempovaniecampismo - KanadaCanadá - Panamský prieplavcanal do Panamá - učenieaquisição de conhecimentos - rakovinacancro - kandidátcandidato - cukrová trstinacana-de-açúcar - CAOCAO - Kapverdské ostrovyCabo Verde - získanie dokumentovaquisição de documentos - spôsobilosť na výkon právcapacidade de exercício - prepravná nosnosťcapacidade de carga - spôsobilosť uzavrieť zmluvucapacidade contratual - spôsobilosť k právam a povinnostiamcapacidade de gozo dos direitos - vetoveto - konzultačné konanieprocesso de consulta - ministerstvoministério - miestny poslaneceleito local - autonómne spoločenstvoregião autónoma - regionálne orgány štátnej správyadministração regional - vedecká výmenaintercâmbio científico - výrobná kapacitacapacidade de produção - vojenské sankciesanção militar - dobrovoľník medzinárodnej pomocivoluntário internacional - otázka západného brehu Jordánuquestão da Cisjordânia - právo Spoločenstva - národné právodireito comunitário-direito nacional - delegácia EPdelegação PE - stanovisko HSVparecer CES - Európska verejná službafunção pública europeia - súhlas EPparecer favorável PE - Spoločné zhromaždenie AKT-ESAssembleia Paritária ACP-CE - Predseda EPpresidente PE - Podpredseda EPvice-presidente PE - kvestor EPquestor PE - rozsudok súdu ESacórdão do Tribunal CE - protieurópske hnutiemovimento contra a Europa - štrukturálne fondyfundos estruturais - pracovný súdjurisdição do trabalho - skladová kapacitacapacidade de armazenamento - ľútosťarrependido - pobrežné vodyzona contígua - odvolania súkromných osôbrecurso dos particulares - hospodárska situáciasituação económica - výrobný faktorfactor de produção - bod rastupólo de crescimento - program integrovaného rozvojaprograma de desenvolvimento integrado - IMPPIM - obchod medzi Severom a Juhomcomércio Norte-Sul - prepravná kapacitacapacidade de transporte - špekulatívne prostriedkycapital especulativo - verejné financovaniefinanciamento público - harmonizácia cienharmonização de preços - kapitálový trhmercado de capitais - rizikový kapitálcapital de risco - všeobecný rozpočet ESorçamento geral CE - cena kultúryprémio cultural - anglikánstvoanglicanismo - katolicizmuscatolicismo - pravoslávieortodoxia - protestantstvoprotestantismo - zábavný parkparque de diversões - povolanie v gastronómiiprofissional da indústria de restaurantes e similares - mafiamáfia - bioetikabioética - tajná spoločnosťsociedade secreta - regionálna kultúracultura regional - AIDSSIDA - cena pôdypreço do terreno - otvorená univerzitauniversidade aberta - rozpočet školstvaorçamento para a educação - študijná výmenaintercâmbio escolar - EurydiceEurydice - uznávanie štúdiíreconhecimento dos estudos - tlačový podnikempresa jornalística - teletextteletexto - ochrana údajovprotecção dos dados - interaktívna sieťrede interactiva - filmová tvorbaprodução cinematográfica - programový priemyselindústria dos programas - audiovizuálna koprodukciaco-produção audiovisual - audiovizuálny programprograma audiovisual - audiovizuálna produkciaprodução audiovisual - televízia s vysokým rozlíšenímtelevisão de grande definição - videokomunikáciavideocomunicação - audiovizuálna komunikačná politikapolítica do audiovisual - audiovizuálne pirátstvopirataria audiovisual - Európska audiovizuálny priestorespaço audiovisual europeu - voľný pohyb programovlivre circulação de programas - komunikačná sadzbatarifa das comunicações - zákon týkajúci sa informáciídireito da informação - spracovanie právnych údajovinformática jurídica - sťahovanie údajovtelecarregamento - strojový prekladtradução automática - sebestačnosť v energiiindependência energética - priemyselný kapitálcapital industrial - postup spolupráceprocesso de cooperação - prenos kompetenciítransferência de competências - započatie činnosti podnikucriação de empresas - podnik služiebsociedade de serviços - sprostredkovateľňa dočasnej práceempresa de trabalho temporário - práca s počítačovou zobrazovacou jednotkoutrabalho ao ecrã - cestná kabotážcabotagem rodoviária - riečna dopravabarcaça - námorný prieplavcanal marítimo - spojenie cez kanál La Mancheligação através do Canal da Mancha - národná sadzbatarifa interior - medzinárodná sadzbatarifa internacional - sadzba cestnej prepravytarifa rodoviária - administratívne opatrenieacto administrativo - akciový kapitálcapital social - zachovanie lesaprotecção da floresta - Tyrrhénske moreMar Tirreno - Jadranské moreMar Adriático - Ligúrske moreMar da Ligúria - Egejské moreMar Egeu - Jónske moreMar Jónico - boj proti hmyzuluta contra os insectos - reštrukturalizácia pôdneho fonduordenamento fundiário - rybolovné predpisyregulamentação da pesca - rybárska kontrolacontrolo da pesca - viacročná zeleninalegume perene - čerstvý produktproduto fresco - norma kvalitynorma de qualidade - bezpečnostná normanorma de segurança - technická normanorma técnica - COSTCOST - výskum a vývojinvestigação e desenvolvimento - kozmický výskuminvestigação espacial - vesmírna technológiatécnica espacial - zahraničný kapitálcapital estrangeiro - syntetický kaučukborracha sintética - prírodný kaučukborracha natural - výroba koľajových vozidielindústria ferroviária - drevné uhliecarvão de madeira - priemysel luxusných výrobkovindústria de produtos de luxo - autonómna provincia Bolzanoprovíncia autónoma de Bolzano - autonómna provincia Trentoprovíncia autónoma de Trento - CEPTCEACT - INCBOICE - Habitat OSNHabitat ONU - zamestnanci ESagente CE - kozacaprino - vedľajší úlovokcaptura acessória - schválený výlovcaptura autorizada - výlov rýbcaptura de peixe - výlov podľa druhovcaptura por espécie - celkový výlovcaptura total - akt Spoločenstvaacto comunitário - Karibské ostrovyCaraíbas - chémia uhoľných produktovcarboquímica - uhlíkcarbono - motorové palivocarburante - jatočný trupcarcaça - CaricomCaricom - krajiny Caricompaíses Caricom - sieť škôlrede escolar - kartelcartel - obchodná transakciaacto de comércio - kartografiacartografia - cash flowfluxo de tesouraria - katalogizáciacatalogação - KatalánskoCatalunha - katalógcatálogo - socioprofesijná kategóriacategoria socioprofissional - volebná kauciacaução eleitoral - konferenčné postupyacta de reunião - SPCCCPE - CIDCDI - krajiny EUpaíses UE - ECACCEAC - CEAECEAE - CEAOCEAO - ionizujúce žiarenieradiação ionizante - sodíksódio - opracovanie kovovtrabalho dos metais - vzácny plyngás raro - transplantácia orgánutransplantação de orgãos - transfúzia krvitransfusão de sangue - kovový odpaddetrito metálico - hlavná trasa Spoločenstvaeixo comunitário - schéma výmenných pobytov mladýchintercâmbio de jovens - základná časticapartícula elementar - analytická chémiaquímica analítica - spektrometriaespectrometria - krajiny CEAOpaíses CEAO - cytológiacitologia - vápnikcálcio - lekárska diagnózadiagnóstico médico - jadrové lekárstvomedicina nuclear - člen Účtovného dvora ESmembro do Tribunal de Contas CE - bezpečnosť výstavbysegurança dos edifícios - Európska agentúra životného prostrediaAgência Europeia para o Ambiente - príručkaguia de informação - európsky symbolsímbolo europeu - úradný jazyklíngua oficial - úraz domaacidente doméstico - plán Spoločenstvaprograma comunitário - tropický lesfloresta tropical - štvrtý dohovor z LoméConvenção de Lomé IV - škodlivosť elektromagnetického žiareniaperturbação electromagnética - žoldniermercenário - spomienková slávnosťcomemoração - výučba riadenia vozidielensino da condução - výkonnostné drogyuso de estimulantes - Európsky dohovor o ľudských právachConvenção Europeia dos Direitos do Homem - ESUOCECA - Súd prvého stupňa ESTribunal de Primeira Instância CE - podmienky odchodu do dôchodkucondição de reforma - vnútorné hranice Spoločenstvafronteira intracomunitária - obytný prívesveículo de campismo - antidumpingové opatreniemedida antidumping - dopad informatikyimpacto da informática - sprístupnenie informáciícomunicação de dados - vojenský zásahintervenção militar - vývoz odpaduexportação de resíduos - pomocník v rozvojovej krajinecooperante - rádiobiológiaradiobiologia - absentérstvoabsentismo - pápežská listinaacto pontifício - ECOWASCEDEAO - CedefopCedefop - ESAECEEA - osoba bez manželského zväzkupessoa solteira - ECMTCEMT - cenzúracensura - Stredoafrická republikaRepública Centro-Africana - centralizácia informáciícentralização da informação - Centreregião do Centro - Spoločné výskumné stredisko ESAECentro Comum de Investigação - počítačové centrumcentro de cálculo - dokumentačné centrumcentro de documentação - politický stredcentro político - databankové servisné centrumcentro distribuidor de bases de dados - potravinárske obilninycereal alimentar - akciaacção financeira - kŕmne obilninycereal forrageiro - obilniny na výrobu chlebacereal panificável - CERNCERN - ESROCERS - osvedčenie o pôvodecertificado de origem - osvedčenie o pohybe tovaruguia de trânsito - zdravotné osvedčeniecertificado sanitário - ETUCConfederação Europeia dos Sindicatos - žalobaacção judicial - ukončenie obchodovaniacessação de actividade - ukončenie hospodáreniaabandono de exploração agrícola - pozastavenie platiebcessação de pagamentos - obchodná a priemyselná komoracâmara de comércio e indústria - priamo volená snemovňaassembleia directamente eleita - federálna snemovňaassembleia federal - komora parlamentuassembleia parlamentar - šampanskéchampanhe - sociálna zmenamudança social - technologická zmenamudança tecnológica - dosládzaniechaptalização - ťažba uhliaextracção de carvão - tlak na nápravucarga por eixo - vyživovaná osobaencargo familiar - užitočné zaťaženiecarga útil - nákladcarga - Havanská chartaCarta de Havana - Charta Spojených národovCarta das Nações Unidas - Európska sociálna chartaCarta Social Europeia - prístup k informáciám Spoločenstvaacesso à informação comunitária - prístup k súdomacesso à justiça - dohoda ATPacordo ATP - obchodná dohoda ESacordo comercial CE - dohoda o spolupráci ESacordo de cooperação CE - Schengenská dohodaAcordo de Schengen - Európska dohoda o pridruženíacordo europeu de associação - predbežná zmluva ESacordo provisório CE - dohoda medzi orgánmiacordo interinstitucional - zmiešaná dohodaacordo misto - zásobník elektrickej energieacumulador eléctrico - acquis Spoločenstvaacervo comunitário - pridružená žaloba o odškodnenieacção civil - krok Spoločenstvaacção comunitária - občianskoprávna žalobaacção em matéria civil - trestnoprávne konanieacção em matéria penal - konanie o občianskoprávnu zodpovednosťacção de responsabilidade civil - trestné stíhanieacção penal - činnosť Spoločenstvaactividade comunitária - úprava finančných prognózadaptação das perspectivas financeiras - pristúpenie k dohodeadesão a um acordo - správa orgánovadministração da instituição - portugalsky hovoriaca AfrikaÁfrica lusófona - subsaharská AfrikaÁfrica negra - Európska agentúra pre hodnotenie liečebných produktovAgência Europeia de Avaliação dos Medicamentos - Európska agentúra bezpečnosti a zdravia pri práciAgência Europeia para a Segurança e a Saúde no Trabalho - fyzický útokagressão física - NAFTANAFTA - alergiaalergia - veľvyslanectvoembaixada - plánovanie rozvoja mesta a vidiekaordenamento do território - bývalá NDRex-RDA - bývalý ZSSRex-URSS - služobný vekantiguidade - bývalé socialistické krajinyantigos países socialistas - plynové zariadenieaparelho a gás - aplikácie informačných technológiíinformatização - ďalší rozvoj Spoločenstvaaprofundamento da União Europeia - Atlantický oblúkArco Atlântico - súostroviearquipélago - ArménskoArménia - SAARCSAARC - výťahelevador - stredná ÁziaÁsia Central - parlamentné zhromaždenieassembleia parlamentar internacional - autonómna správaautonomia administrativa - povolenie na predajautorização de venda - predbežný návrh rozpočtu ESanteprojecto de orçamento das CE - bojové lietadloavião de combate - AzerbajdžanAzerbaijão - právny základbase jurídica - údolie RýnaBacia do Reno - BieloruskoBielorrússia - čistý príjemcabeneficiário líquido - EBORBERD - tovar dvojakého použitiaproduto dual - starostlivosť o blaho zvieratbem-estar dos animais - biotopbiótopo - čistiareňlavandaria - tropické drevomadeira tropical - Bosna a HercegovinaBósnia-Herzegovina - BrandenburskoBrandeburgo - letecká kabotážcabotagem aérea - podporný rámec SpoločenstvaQuadro Comunitário de Apoio - vedecký výpočetcálculo científico - časový harmonogram pre EMÚcalendário da UEM - profesijná kariéracarreira profissional - expanzná kartaplaca de extensão - audio kazetacassete audio - NACCCCAN - SNŠCEI - cyklus kontroly kvalitycírculo de qualidade - osvedčovanie Spoločenstvacertificado comunitário - zmena politického režimumudança de regime político - Charta ES o základných sociálnych právach pracovníkovCarta Comunitária dos Direitos Sociais Fundamentais dos Trabalhadores - Európska chartacarta europeia - medzinárodná chartacarta internacional - chirurgcirurgião - priťažujúce okolnosticircunstância agravante - poľahčujúce okolnosticircunstância atenuante - Európske občianstvocidadania europeia - zmluvné ustanovenie proti dobrým mravomcláusula abusiva - zmluvné podmienkycláusula contratual - ustanovenie o výnimkáchcláusula de saída - COCOMCOCOM - trestný zákonníkCódigo Penal - kodifikácia práva Spoločenstvacodificação do direito comunitário - hospodárska a sociálna súdržnosťcoesão económica e social - kaderníctvo a kozmetikacabeleireiro e estética - miestny orgánautarquia local - regionálny orgánorganismo regional - Spoločný výbor EHPComité Conjunto EEE - Spoločný poradný výbor EHPComité Consultivo Conjunto do EEE - Riadiaci výbor EScomité de gestão CE - Regulačný výbor EScomité de regulamentação CE - Výbor regiónovComité das Regiões - Spoločný výbor EScomité misto CE - Spoločný parlamentný výbor EHPComité Parlamentar Misto do EEE - komitológiacomitologia - obchod s orgánmicomércio de órgãos - obchod s umeleckými predmetmicomércio de arte - flámska komunitaComunidade flamenga - francúzsky hovoriaca komunitaComunidade francófona - nemecky hovoriaca komunitaComunidade germanófona - spoločenstvá Belgickacomunidades da Bélgica - právomoci EPcompetência do PE - právomoci orgánov EScompetência institucional CE - počítačom podporovaný designconcepção assistida por computador - konfederácia zamestnávateľovconfederação patronal - odborová konfederáciaconfederação sindical - európska konferenciaconferência europeia - Medzivládna konferencia ESconferência intergovernamental CE - medzinárodná konferenciaconferência internacional - Medzinárodná konferencia práceConferência Internacional do Trabalho - konferencia tripartityconferência tripartida - etnický sporconflito étnico - politické prázdninylicença para actividade política - Rada spolupráce štátov Perzského zálivuConselho de Cooperação do Golfo - Rada EHPConselho do EEE - poradenstvoconsultadoria e aconselhamento - záruka za znečisťujúci výrobokconsignação de produto poluente - konsolidácia práva Spoločenstvaconsolidação do direito comunitário - konzulátconsulado - správna zmluvacontrato de direito administrativo - finančná kompenzácia za dohoducontrapartida de acordo - čistý prispievateľcontribuinte líquido - príspevok z HDPcontribuição PNB - hraničná kontrolacontrolo fronteiriço - kontrola štátnej pomocicontrolo dos auxílios estatais - monitoring vývozovcontrolo das exportações - Medzivládny dohovor ESconvenção intergovernamental CE - spolupráca v záležitostiach vnútracooperação no âmbito das questões internas - colná spoluprácacooperação aduaneira - spolupráca v oblasti životného prostredia;cooperação ambiental - medzivládna spolupráca EScooperação intergovernamental UE - spolupráca medzi orgánmi EScooperação interinstitucional CE - medziparlamentná spoluprácacooperação interparlamentar - súdna spolupráca v EÚcooperação judiciária UE - policajná spoluprácacooperação policial - policajná spolupráca EÚcooperação policial UE - bytové družstvocooperativa de habitação - koordinácia financovaniacoordenação de financiamentos - koordinácia politík EMÚcoordenação das políticas UEM - Africký rohCorno de África - Európske armádne zboryEurocorpo - COSACCOSAC - organizovaný zločincrime organizado - kritériá nároku na financiecritério de elegibilidade - kritériá zbližovaniacritério de convergência - súbežný príjemacumulação de rendimentos - cyklónciclone - prehlásenie záujmu Spoločenstvadeclaração de interesse comunitário - vydavateľská lehotaprazo de edição - insider trading, nezákonné využívanie informácií v obchodnom stykuoperações de iniciados - trestný čin proti životnému prostrediudelito ambiental - sexuálne motivovaný trestný čindelito sexual - označenie výrobkudenominação do produto - odstúpenie od dohodydenúncia de um acordo - poľnohospodársky výdavokdespesa agrícola - výdavok Spoločenstvadespesa comunitária - administratívny výdavok ESdespesa de funcionamento CE - výskumný výdavok ESdespesa de investigação CE - prevádzkový výdavok ESdespesa operacional CE - štrukturálny výdavokdespesa estrutural - derogácia z práva Spoločenstvaderrogação ao direito comunitário - colný dlhdívida aduaneira - druhá etapa EMÚsegunda fase da UEM - povinnosti štátnych zamestnancovdeveres do funcionário - sociálny dialógdiálogo social - sociálny dialóg Spoločenstvadiálogo social comunitário - rozširovanie informácií Spoločenstvadifusão da informação comunitária - rozpočtová disciplína ESdisciplina orçamental CE - vojenská disciplínadisciplina militar - diskriminácia na základe štátnej príslušnostidiscriminação em razão da nacionalidade - zariadenie proti znečisťovaniudispositivo antipoluição - lekárske údajedados médicos - osobné údajedados pessoais - právo podať žalobucapacidade processual - právo na azyldireito de asilo - záväzkové právodireito de obrigações - regionálny zákondireito regional - práva štátnych zamestnancovdireitos do funcionário - obrazovkaecrã - súkromné ECUECU privado - vzdelávanie mladých delikventovensino correccional - zamestnanecké vlastníctvo kmeňových akciíaccionariato operário - skleníkový efektefeito de estufa - príprava práva Spoločenstvaelaboração do direito comunitário - regionálne voľbyeleição regional - zárodok a plodembrião e feto - používanie jazykovutilização das línguas - vojenský výcviktreino militar - inštitucionálna rovnováha v ESequilíbrio institucional CE - ochranné vybavenieequipamento de protecção - počítačová technikaequipamento informático - tlakové zariadenieequipamento de pressão - tepelné zariadenieequipamento térmico - EritreaEritreia - Európsky hospodársky priestorEspaço Económico Europeu - zostavovanie rozpočtu Spoločenstvaelaboração do orçamento comunitário - nesekularizovaný štátEstado confessional - právny štátEstado de Direito - federatívny štátEstado federal - islamský štátEstado islâmico - sekularizovaný štátEstado laico - unitárny štátEstado unitário - porovnávacia štúdiaestudo comparativo - prípadová štúdiaestudo de casos - občianska EurópaEuropa dos cidadãos - EuropolEuropol - výkon trestuexecução da pena - prax v profesiiexperiência profissional - znalecký posudok nariadený súdomperitagem judiciária - extrémizmusextremismo - počítačom podporovaná výrobaprodução assistida por computador - pomôcky pre telesne postihnutýchfacilidades para deficientes - FlevolandFlevoland - medzinárodné verejné funkciefunção pública internacional - zamestnanec medzinárodnej organizáciefuncionário internacional - činnosť orgánovfuncionamento institucional - Európska vzdelávacia nadáciaFundação Europeia para a Formação - Kohézny fondFundo de Coesão - Fond Rady Európyfundo do Conselho da Europa - Európsky investičný fondFundo Europeu de Investimento - kancelárske potrebymaterial de escritório - obnos nepodliehajúci zdaneniufranquia fiscal - podvod proti Spoločenstvufraude contra a Comunidade - vonkajšie hranice Spoločenstvafronteira externa da Comunidade - genetikagenética - hladovkagreve de fome - Višegrádske krajinyGrupo de Visegrado - Skupina 24Grupo dos 24 - združenie miest a obcíassociação de autarquias - Európske ekonomické záujmové združenieAgrupamento Europeu de Interesse Económico - bojový vrtuľníkhelicóptero de combate - staroveká históriaHistória Antiga - súčasné dejinyHistória Contemporânea - história stredovekuHistória Medieval - moderné dejinyHistória Moderna - prevádzková dobahorário de abertura do comércio - kultúrna identitaidentidade cultural - FNRPIFOP - imageimagem de marca - diplomatická imunitaimunidade diplomática - hospodárska infraštruktúrainfra-estrutura económica - iniciatíva Spoločenstvainiciativa comunitária - európska iniciatíva hospodárskeho rastuiniciativa para o crescimento europeu - hmyzinsecto - odpaľovacie zariadenieinstalação de lançamento - sanitárna inštaláciainstalação sanitária - Európsky inštitút verejnej správyInstituto Europeu de Administração Pública - Európsky menový inštitútInstituto Monetário Europeu - Spoločný orgán EHPinstituição comum EEE - ekonomický nástroj ochrany životného prostrediainstrumento económico para o ambiente - nepriaznivé počasieintempérie - systémové prepojenieinterligação de sistemas - spoločný záujeminteresse colectivo - záujem o podanie žalobyinteresse em agir - internátna školainternato escolar - InterpolInterpol - otrava skazenými potravinamiintoxicação alimentar - Židjudeu - súdy a tribunályjurisdição - ústavný súdjurisdição constitucional - KazachstanCazaquistão - KirgizskoQuirguizistão - KosovoKosovo - označenie o ekologickostirótulo ecológico - jazerolago - materské mliekoleite materno - nosná raketalançador espacial - európsky jazyklíngua europeia - menšinový jazyklíngua minoritária - mimoeurópsky jazyklíngua não-europeia - regionálny jazyklíngua regional - disketová mechanikaleitor de discos - LotyšskoLetónia - liberalizácia trhuliberalização do mercado - voľnosť vzdušného priestoruliberdade aérea - LitvaLituânia - základný zákonlei orgânica - parcelácialoteamento - Macedónsko-Skopjeantiga República jugoslava da Macedónia - vrodená chorobadoença congénita - nutričná chorobadoença da nutrição - kožná chorobadoença da pele - krvné ochoreniedoença do sangue - ochorenie tráviaceho traktudoença do sistema digestivo - neurologické ochoreniedoença do sistema nervoso - ochorenie žliaz s vnútorným vylučovanímdoença endócrina - pohlavne prenosné chorobydoença transmissível sexualmente - voľne žijúce cicavcemamífero selvagem - športové podujatiemanifestação desportiva - vojenské cvičeniamanobras militares - zmluva na dodávku služiebcontrato de prestação de serviços - označenie zhody ESmarca de conformidade CE - materiál živočíšneho pôvodumatéria de origem animal - kurzový mechanizmus EMSMecanismo de Taxas de Câmbio do SME - Meklenbursko-západné PomoranskoMecklemburg-Vorpommern - dohoda o štandardnej zdravotníckej starostlivostiassistência médica convencionada - súdne lekárstvomedicina legal - voľné predajný liekmedicamento de venda livre - veterinárne liečivámedicamento para uso veterinário - Kaspické moreMar Cáspio - Čierne moreMar Negro - Červené moreMar Vermelho - MercosurMercosul - národné implementačné opatreniemedida nacional de execução - mikroorganizmusmicrorganismo - vodné prostrediemeio aquático - morské prostrediemeio marinho - zisťovacia misiamissão de inquérito - modemmodem - Čierna HoraMontenegro - politická morálkamoralidade da vida política - rokovanie o dohode ESnegociação de um acordo CE - Uruguajské koloUruguai Round - Kombinovaná nomenklatúranomenclatura combinada - zoznam liečivnomenclatura farmacêutica - nešírenie zbrojenianão-proliferação de armamentos - ekologická normanorma ambiental - nový typ zamestnanianovas formas de emprego - Európske stredisko kontroly liečivObservatório Europeu da Droga e da Toxicodependência - Úrad Spoločenstva pre ochranné známky Gabinete Comunitário de Marcas Registadas - orgán spolupráce EÚórgão de cooperação da UE - rozhodovací orgánórgão decisor - spoločný orgán ESórgão misto CE - organizácia zdravotníckej starostlivostiorganização da saúde - Svetová obchodná organizáciaOrganização Mundial do Comércio - športová organizáciaorganização desportiva - komunitárna organízáciaorganismo comunitário - špecializovaný orgán ESorganismo e agência CE - UzbekistanUsbequistão - sponzorstvoapadrinhamento, patrocínio, patrocínios - príspevok Spoločenstvapatrocínio comunitário - Partnerstvo pre mierParceria para a Paz - Pobaltské štátypaíses bálticos - krajiny SNŠpaíses CEI - krajiny GCCpaíses CCG - krajiny Mercosurpaís do Mercosul - nepridružená krajinapaís não-associado - tretie krajiny v Stredozemípaíses terceiros mediterrânicos - CEECPECO - obchodovateľné povolenie na znečistenieautorização de poluir negociável - civilný personálpessoal civil - zmluvní pracovnícipessoal contratual - zdravotnícky personálpessoal de enfermagem - vojenský personálpessoal militar - finančné prognózyperspectivas financeiras - SZBPPESC - filozofia právafilosofia do Direito - sťažnosť Komisiiqueixa à Comissão - škodlivá rastlinaplanta daninha - živá rastlinaplanta viva - pluralizmus v médiáchpluralismo dos media - politika životného prostredia Spoločenstvapolítica comunitária do ambiente - jednotná kurzová politikapolítica cambial única - vízová politikapolítica de vistos - jednotná menová politikapolítica monetária única - látky znečisťujúce stratosférupoluente estratosférico - pôvodné obyvateľstvopopulação autóctone - pornografiapornografia - lietadlová loďporta-aviões - súdne konanieprocedimento penal - prehistóriaPré-História - prvá etapa EMÚprimeira fase da UEM - predsedníctvo v Rade ESpresidência do Conselho da União Europeia - predseda KomisiePresidente da Comissão - vedecká tlačimprensa científica - dôkazprova - úrazová prevenciaprevenção de acidentes - princíp vzájomného uznávaniaprincípio de reconhecimento mútuo - princíp subsidiarityprincípio da subsidiariedade - všeobecná právna zásadaprincípio geral de Direito - priestupkový postup v ESprocesso CE de infracção - spolurozhodovací postupprocesso de co-decisão - dohodovacie riadenieprocesso de conciliação - zvláštne konanieprocesso especial - homeopatický produktproduto homeopático - recyklovaný produktproduto reciclado - colné povolanieprofissão aduaneira - prevádzkovateľ alternatívnej medicínyprofissão médica paralela - legislatívny plán Spoločenstvaprograma legislativo comunitário - operačný programprograma operacional - projekt v záujme Spoločenstvaprojecto de interesse comunitário - návrh rozpočtu ESprojecto de orçamento CE - šírenie európskej myšlienkypromoção da ideia europeia - finančný protokolprotocolo financeiro - počítačom podporované vydávaniepublicação assistida por computador - verejný priebeh zasadanípublicidade dos debates - otázka dôverymoção de confiança - tibetská otázkaquestão do Tibete - predbežná záležitosťquestão prejudicial - obnovenie dohodyrecondução de acordo - sťažnosť ombudsmanovi ESrecurso ao Provedor de Justiça Europeu - žaloba podaná na správny súdrecurso contencioso administrativo - žaloba podaná na Súdny dvor ESrecurso contencioso comunitário - žaloba na zrušenie rozhodnutia orgánu ESrecurso de anulação CE - žaloba o určenie zodpovednosti na strane administratívyrecurso de responsabilidade administrativa - ekologická daňimposto ambiental - hospodárska reformareforma económica - politická reformareforma política - colný postup Spoločenstvaregime aduaneiro comunitário - vývozný colný režimregime aduaneiro de exportação - finančné dojednania Spoločenstvaregime de financiamento comunitário - Alpský regiónregião alpina - región závislý na ryboloveregião dependente da pesca - oprávnený regiónregião elegível - európsky regiónregião europeia - upadajúci priemyselný regiónregião industrial em declínio - občiansky registerregisto civil - rokovací poriadok parlamenturegimento da assembleia - vzťahy občan - úradyrelação administração-administrado - vzťahy medzi štátom a regiónomrelações Estado-região - vzťahy medzi orgánmi ESrelações interinstitucionais CE - deľba právomocídivisão de competências - rozdelenie prostriedkov Spoločenstvadistribuição do financiamento comunitário - Moldavská republikaRepública da Moldova - Slovenská republikaRepública Eslovaca - energetická rozvodná sieťrede energética - počítačová sieťrede informática - lokálna sieťrede local - transeurópska sieťrede transeuropeia - rezerváciareserva - rozpočtové rezervy ESreserva orçamental CE - uznesenie parlamenturesolução do Parlamento - zdroj DPHrecursos IVA - zrážka pri zdrojiretenção na fonte - revízia dohodyrevisão de um acordo - revízia Zmluvy o ESrevisão de tratado CE - revízia finančných prognózrevisão das perspectivas financeiras - medzinárodná úloha Spoločenstvapapel internacional da União Europeia - hlodavecroedor - monarchizmusrealismo - zdravie zvieratsaúde animal - SaskoSaxónia - Sasko-AnhaltskoSachsen-Anhalt - lekárska vedaciências médicas - sochárstvoescultura - ESCBSEBC - štátne tajomstvosegredo de Estado - sekretariát orgánusecretariado da instituição - agrárny sektorsector agrícola - bezpečnosť vo vzduchusegurança aérea - bezpečnostné službysegurança e vigilância - námorná bezpečnosťsegurança marítima - zemetraseniesismo - kampaň na verejné povedomiesensibilização do público - sieťový serverservidor da rede - štátna zdravotnícka službaserviço nacional de saúde - historické miestolocal de interesse histórico - politická situáciasituação política - SlovinskoEslovenia, Eslovénia, Eslovênia - zdravotnícka starostlivosťcuidados de saúde - ošetrovateľská starostlivosťcuidados de enfermagem - lekárska špecializáciaespecialidade médica - predstavenie so zvieratamiespectáculo com animais - rozpočtový stabilizátorestabilizador orçamental - štatistika vzdelávaniaestatísticas da educação - vedúci poľnohospodárskeho podnikuchefe de exploração agrícola - zdravotnícka štatistikaestatísticas da saúde - dopravná štatistikaestatísticas dos transportes - štatistika cestovného ruchuestatísticas do turismo - právna subjektivita podľa európskeho právaestatuto jurídico europeu - stimulantestimulante - podzemné uskladnenie odpaduarmazenamento subterrâneo de resíduos - štruktúra rybárstvaestrutura de pesca - psychotropná látkasubstância psicotrópica - podpora užívateľaapoio ao utilizador - kontrola liečivcontrolo dos medicamentos - mnohostranný dohľadsupervisão multilateral - spoločný orgánassociação de municípios - operačný systémsistema operativo - systém správy databázsistema de gestão de base de dados - systém zdravotníckej starostlivostisistema de saúde - súdny systémsistema judiciário - TadžikistanTajiquistão - úroveň financovaniataxa de intervenção - technológia dvojakého použitiatecnologia dual - počítačové koncové zariadenieterminal - autonómne územie Palestínyterritórios autónomos da Palestina - územia bývalej Juhoslávieterritórios da antiga Jugoslávia - DurýnskoTuríngia - obchodovanie s ľuďmitráfico de pessoas - analgetikumtranquilizante - spracovanie pod colnou kontroloutransformação sob controlo aduaneiro - administratívna transparentnosťtransparência administrativa - transparentnosť v rozhodovanítransparência do processo de decisão - preprava pacientovtransporte de doentes - úraztraumatismo - sezónna zamestnanosťtrabalho sazonal - TrojkaTroika Comunitária - tretia etapa EMÚterceira fase da UEM - TurkménskoTurquemenistão - administratívny dohľadtutela administrativa - Ulster-DonegalUlster-Donegal - Európska politická úniaUnião Política Europeia - užívateľ informačných technológiíutilizador informático - alternatívne využitie poľnohospodárskych produktovutilização alternativa de produtos agrícolas - vektor nemocivector de doenças - bojové vozidloveículo de combate - priestupok voči právu Spoločenstvaviolação do direito comunitário - odvolanieinstância de recurso - cestujúciviajante - citlivá oblasťzona sensível - šéf opozícielíder da oposição - hlava domácnostichefe de família - hospodársky dobytokgado - ChileChile - potravinárska chémiaquímica dos alimentos - priemyselná chémiaquímica industrial - chirurgiacirurgia - chlórcloro - programový rozpočetescolha orçamental - výber technológieescolha de tecnologia - nezamestnanosťdesemprego - cyklická nezamestnanosťdesemprego conjuntural - skrytá nezamestnanosťdesemprego disfarçado - nezamestnanosť žiendesemprego de mulheres - nezamestnanosť mládežedesemprego de jovens - krátkodobá prácadesemprego parcial - sezónna nezamestnanosťdesemprego sazonal - štrukturálna nezamestnanosťdesemprego estrutural - dočasné prepusteniedesemprego técnico - nezamestnanosť kvôli technickému pokrokudesemprego tecnológico - neúčasť na voľbáchabstencionismo - odbor podnikaniaactividade da empresa - nezamestnaná osobadesempregado - chrómcromo - CyprusChipre - muštcidra - ICMOIM - cementcimento - kinocinema - bulletin, obežníkboletim informativo, circular, newsletter - vedúca triedaclasse dirigente - nižšia triedaclasse inferior - stredná triedaclasse média - pracujúca triedaclasse operária - roľnícka triedaclasse rural - vyššia triedaclasse alta - klasifikáciaclassificação - arbitrážna doložkacláusula compromissória - ustanovenie o kvóresistema de repartição - ochranná doložkacláusula de protecção - samostatná zárobková činnosťactividade não assalariada - duchovenstvoclero - podnebieclima - klimatizáciaclimatização - účtovná uzávierkafecho de contas - politický klubgrupo de reflexão política - WFCCMA - UnctadCNUCED - politická koalíciacoligação política - kobaltcobalto - kódovaniecodificação - pravidlá cestnej premávkycódigo da estrada - plavebný kódexcódigo de navegação - zákonník prácecódigo do trabalho - mierové spolužitiecoexistência pacífica - spolufinancovanieco-financiamento - spolurozhodovaniecogestão - rozpočtová spoluprácacolaboração orçamental - vyber danícobrança de impostos - zber údajovrecolha de dados - slnečný kolektorcolector solar - kolektivizmuscolectivismo - vidiecke spoločenstvocolectividade rural - mestské spoločenstvocolectividade urbana - prispôsobenie školeadaptação escolar - potravinárske farbivocorante alimentar - umelé potravinárske farbivocorante alimentar artificial - prírodné potravinárske farbivocorante alimentar natural - repka olejnácolza - palivocarburante, carburantes, Combustíveis, combustível, material com que se aquece - náhradné palivocombustível de substituição - fosílne palivocombustível fóssil - sociálne prispôsobenieadaptação social - jadrové palivocombustível nuclear - poľnohospodársky výbor ESComité Agrícola CE - výbor ESComité CE - Poradný výbor ESComité Consultivo CE - podniková radacomissão de trabalhadores - Výbor Rady ESComité do Conselho da União Europeia - Európsky hospodársky a sociálny výborComité Económico e Social Europeu - Menový výborComité Monetário CE - spoločný výbor pre záležitosti ESComité Paritário CE - Stály výbor ESComité Permanente CE - Stály výbor OSNComité Permanente ONU - Vedecký výbor ESComité Científico CE - Technický výbor ESComité Técnico CE - komerčná arbitrážarbitragem comercial - virtuálna knižnicabiblioteca virtual - Prekladateľské centrum pre orgány Európskej únieCentro de Tradução dos Órgãos da União Europeia - Úrad Spoločenstva pre rastlinné odrodyInstituto Comunitário das Variedades Vegetais - Africká Charta práv človeka a ľudí Carta Africana dos Direitos do Homem e dos Povos - Európska charta o energiiCarta Europeia da Energia - sociálne ustanoveniecláusula social - UNCEDCNUAD - európska podniková radaComité de Empresa Europeu - elektronický obchodcomércio electrónico - Európsky inštitút pre normyInstituto Europeu de Normalização - CENCEN - CENELECCENELEC - ETSIETSI - uznávanie kvalifikácií z odborného školeniareconhecimento das qualificações profissionais - kontrola kvality poľnohospodárskych výrobkovcontrolos de qualidade dos produtos agrícolas - Súd EFTATribunal da AECL - nebezpečný odpaddetrito perigoso - zákonná zárukadepósito legal - sociálny dumpingdumping social - ustanovené právodireito adquirido - tranzitívne hospodárstvoeconomia em transição - elektronické vydavateľstvoedição electrónica - enzýmenzima - európsky sociálny priestorespaço social europeu - skupina vedúcich priemyselných krajíngrupo dos países mais industrializados - GATSGATS - Skupina RioGrupo do Rio - ustanovenie mieruinstauração da paz - hospodárska špionážinteligência económica - Zoojardim zoológico - ochorenie rýbdoença dos peixes - globalizáciaglobalização - multimédiámultimédia - Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhuInstituto de Harmonização do Mercado Interno - Svetová organizácia cielOrganização Mundial das Alfândegas - Orgán pre urovnávanie sporovÓrgão de resolução de litígios - APECAPEC - pedofíliapedofilia - princíp proporcionalityprincípio da proporcionalidade - porovnávacia reklamapublicidade comparativa - regióny Fínskaregiões da Finlândia - regióny Švédskaregiões da Suécia - riadenie telekomunikáciíregulamentação das telecomunicações - informačná spoločnosťsociedade da informação - Amsterdamská zmluvaTratado de Amesterdão - hospodárska transformáciatransição económica - TRIMSTRIMS - TRIPSTRIPS - UNICEUNICE - pracovný životvida profissional - euro zónazona do euro - TARICTaric - ICFTUCISL - ECCASCEEAC - EUTELSATEUTELSAT - ELECLECE - klonovanieclonagem - obchodný spordiferendo comercial - podnik v ťažkostiachempresa em dificuldade - informačná diaľnicaauto-estrada da informação - intranetintranet - extranetextranet - počítačový program na vyhľadávanie materiálubrowser, Navegador, Navegadores WWW - správa dokumentovgestão de documento - EDMGED - OCROCR - digitalizáciadigitalização - Dolné RakúskoNiederösterreich - Horné RakúskoOberösterreich - BurgenlandBurgenland - KorutánskoKärnten - SalzburskoSalzburgo - ŠtajerskoEstìria - TirolskoTirol - VorarlbergVorarlberg - ViedeňViena - krajiny APECpaís da APEC - CEEPCEEP - posledný termín platbyprazo de pagamento - pakt stabilitypacto de estabilidade - politika mládežepolítica da juventude - spotrebiteľská politikapolítica dos consumidores - politika Spoločenstva - národná politikapolítica comunitária-política nacional - Európske centrum pre monitorovanie rasizmu a xenofóbieObservatório Europeu do Racismo e da Xenofobia - JHAJAI - veková diskrimináciadiscriminação com base na idade - dikriminácia na základe sexuálnej orientáciediscriminação baseada na orientação sexual - starostlivosť o staršíchassistência aos idosos - protiprávne prepúšťaniedespedimento abusivo - StockholmEstocolmo - Östra Mellansverige Östra Mellansverige - SydsverigeSydsverige - Norra MellansverigeNorra Mellansverige - Mellersta NorrlandMellersta Norrland - Övre NorrlandÖvre Norrland - Småland med öarnaSmåland med Öarna - VästsverigeVästsverige - Itä-SuomiItä-Suomi - Väli-SuomiVäli-Suomi - Pohjois-SuomiPohjois-Suomi - UusimaaUusimaa - Etelä-SuomiEtelä-Suomi - AhvenanmaaAhvenanmaa - dohoda o sociálnej politikeAcordo Social CE - diskriminácia na základe postihnutiadiscriminação fundada na deficiência - OLAFOLAF - zjednodušovanie legislatívysimplificação legislativa - DNAADN - obrazová syntézaimagem de síntese - metóda hodnoteniamétodo de avaliação - pozorovanieobservação - princíp komunitizácieprincípio de comunitarização - zodpovednosť štáturesponsabilidade do Estado - simuláciasimulação - dozor nad dovozomfiscalização das importações - komparatívna analýzaanálise comparativa - príčinná analýzaanálise de causas - kvantitatívna analýzaanálise quantitativa - špeciálna dovolenkalicença especial - užšia spoluprácacooperação reforçada - hypermédiáhipermédia - hypertexthipertexto - eutanáziaeutanásia - PalauPalau - ostrov NorfolkIlha norfolk - NiueNiue - TokelauTokelau - CeutaCeuta - MelillaMelilla - stanovisko Spoločenstvaparecer comunitário - stanovisko Účtovného dvoraparecer do Tribunal de Contas - Charta EÚ o základných právachCarta dos Direitos Fundamentais da União Europeia - deficit demokraciedéfice democrático - Vysoký zástupca CFSPAlto-Representante para a PESC - rezolúcia Rady Európskej únieresolução do Conselho da União Europeia - rezolúcia Európskej radyresolução do Conselho Europeu - spôsob produkciemodo de produção - výrobný cieľobjectivo de produção - výrobná technikatécnica de produção - geneticky upravené zvieraanimal transgénico - geneticky upravená rastlinaplanta transgénica - šírenie inováciídifusão das inovações - výrobná normanorma de produção - zastaraná technológiatecnologia obsoleta - výhľadové technologické štúdieprospectiva tecnológica - organizácia výskumuorganização da investigação - vedecký objavdescoberta científica - zásada bezpečnostiprincípio da precaução - špecializovaný výskuminvestigação de campo - výsledky výskumuresultado da investigação - zistiteľnosťrastreabilidade - trvale udržateľné poľnohospodárstvoagricultura sustentável - Európsky poľnohospodársky model modelo agrícola europeu - agroenvironmentálny plánplano agro-ambiental - pozemková politikapolítica agrária - farmársky projektprojecto agrícola - poľnohospodárska oblasť s environmentálnymi obmedzeniamizona agrícola com condicionantes ambientais - straty na úrodeperda de colheita - poľnohospodársky cenzusrecenseamento agrícola - poľnohospodárstvo so zavlažovanímcultivo irrigado - striedanie pestovania plodínrotação de culturas - silosilo - energetická plodinacultura energética - olejnaté plodinycultura oleaginosa - zootechnikazootecnia - severský lesfloresta boreal - trvale udržateľná správa lesovsilvicultura sustentável - certifikácia lesovcertificação florestal - európska lesnícka politikapolítica florestal europeia - EFICSEFICS - stredozemný lesfloresta mediterrânica - les mierneho pásmafloresta temperada - štatistika lesníctvaestatísticas florestais - európska menamoeda europeia - EURIBOREURIBOR - prevodný kurztaxa de conversão - ADBBAD - CABEIBCIE - CaribankBDC - poľnohospodársky úvercrédito agrícola - program stabilityprograma de estabilidade - európska daňová spoluprácacooperação fiscal europeia - daňová reformareforma fiscal - nezamestnanosť migrantovdesemprego dos trabalhadores migrantes - priebežné odborné vzdelávanieformação profissional contínua - Výbor pre zamestnanosťComité do Emprego - Európska stratégia zamestnanostiestratégia europeia de emprego - prispôsobivosť pracovníkaadaptabilidade do trabalhador - pracovná flexibilitaflexibilidade do trabalho - zastaranosť zručnostíqualificação obsoleta - nedostatok pracovnej silyescassez de mão-de-obra - univerzálny pracovník trabalhador polivalente - hľadanie kvalifikovaného personálurecrutamento de trabalhadores de empresas concorrentes - degradovanieretrogradação profissional - EcofinEcofin - nezúčastnená krajinapaís não participante - zúčastnená krajinapaís participante - odolnosť materiálovresistência dos materiais - benchmarkingavaliação comparativa - spravodlivý obchodcomércio equitativo - koncesia na službyconcessão de serviços - komerčná zmluvacontrato comercial - medzinárodná obchodná arbitrážarbitragem comercial internacional - elektronický podpisassinatura electrónica - štatistika obchoduestatísticas comerciais - vylúčenie z medzinárodnej organizácieexclusão de uma organização internacional - európsko-stredozemné partnerstvoparceria euro-mediterrânica - zhodnotenie pomociavaliação da ajuda - predchádzanie konfliktomprevenção de conflitos - etnická čistkapurificação étnica - zbraň proti ľuďomarma antipessoal - špionážespionagem - vojenské tajomstvosegredo militar - štatistika obranyestatísticas de defesa - analýza pôdyanálise do solo - vesmírna vedaciência do espaço - bioklimatológiabioclimatologia - chémia pôdyquímica do solo - kultúrna geografiageografia cultural - humánna geografia geografia humana - regionálna geografiageografia regional - geomorfológiageomorfologia - sedimentológiasedimentologia - typ pôdytipo de solo - etnografiaetnografia - priemyselná sociológiasociologia do trabalho - environmentálna ekonomikaeconomia do ambiente - environmentálne vzdelávanieeducação ambiental - ochrana vodyprotecção das águas - znižovanie emisií plynov redução das emissões de gases - environmentálna zodpovednosťresponsabilidade por danos ambientais - environmentálna štatistikaestatísticas do ambiente - morský ekosystémecossistema marinho - územný ekosystémecossistema terrestre - acidifikácia acidificação - odpadový kallama de depuração - chemický odpadresíduo químico - elektronický odpadresíduo electrónico - nemocničný odpadresíduo hospitalar - znečistenie z ekologických haváriípoluição acidental - miestne znečisteniepoluição local - medzinárodná adopciaadopção internacional - generačný problém, konflikt generáciíconflito de gerações - adopčné právodireito de adopção - nevlastná rodinafamília recomposta - polygamiapoligamia - rodinná solidaritasolidariedade familiar - migračná politika Spoločenstvapolítica migratória comunitária - závislosť starších osôbdependência das pessoas idosas - populačné prognózyprevisão demográfica - generačná obnovasubstituição das gerações - kresťancristão - Moslimmuçulmano - európska asociáciaassociação europeia - nezávislosť postihnutýchautonomia dos deficientes - sociálne správaniecomportamento social - integrácia postihnutýchintegração dos deficientes - sociálny paktpacto social - detská pornografiapornografia infantil - náboženský cestovný ruchturismo religioso - násilie mládeževiolência juvenil - násilie na školáchviolência na escola - domáce násilieviolência doméstica - kultúrna výnimkaexcepção cultural - Európska identitaidentidade europeia - náboženský fundamentalizmusintegrismo religioso - nové náboženstvonova religião - európske kultúrne podujatiemanifestação cultural europeia - podpora kultúrypromoção cultural - všeobecné pokrytie zdravotníckej starostlivosticobertura universal de doença - lekárske právodireito médico - lekársky omylerro médico - chronická chorobadoença crónica - voľne dostupný liekmedicamento genérico - bezpečnosť potravínsegurança dos alimentos - paliatívna starostlivosť cuidados paliativos - samoreguláciaauto-regulamentação - administratívny kódexCódigo Administrativo - história právaHistória do Direito - neúmyselný trestný čindelito não-intencional - psychologické obťažovanieassédio moral - beztrestnosťimpunidade - trestnoprávna zodpovednosť maloletých[V4]responsabilidade penal dos menores - sexuálna turistikaturismo sexual - nevybavené súdne prípadyprocessos judiciais em atraso - zrušenierevogação - extrateritoriálna právomoccompetência extraterritorial - nezávislosť súdnictvaindependência da justiça - námorný súdjurisdição marítima - manželstvo z rozumucasamento de conveniência - Schengenský informačný systémSistema de Informação de Schengen - náboženský konfliktconflito religioso - právo na zdraviedireito à saúde - energetická diverzifikáciadiversificação energética - ložisko plynujazigo de gás - energetická efektívnosťrendimento energético - strategické rezervyreserva estratégica - ropné polejazigo de petróleo - jadrový výskuminvestigação nuclear - rozšírenie medzinárodnej organizáciealargamento de uma organização internacional - priemyselná integráciaintegração industrial - prístupové kritériácritério de adesão - prístupové rokovanianegociação de adesão - spoločná obranná politikapolítica de defesa comum - predvstupová stratégiaestratégia de pré-adesão - Európska spotrebiteľská informačná agentúraAgência Europeia de Informação dos Consumidores - mikropôžičkamicrocrédito - mikrofinanciemicrofinança - cindynikacindínica - kozmológiacosmologia - vypomáhajúci partnercônjuge auxiliar - príležitostné zamestnanietrabalho ocasional - mechanická vibráciavibração mecânica - lesný správcaguarda-florestal - EurojustEurojust - európsky zatykačmandado de captura europeu - zmluva o pristúpení k EÚtratado de adesão à UE - Zmluva z NiceTratado de Nice - pomoc obetiamajuda às vítimas - nápravnovýchovné zariadenie pre mládežcentro educativo - vnútorné právo náboženstievdireito das religiões - Budhistické právo direito budista - kanonické právodireito canónico - právo protestantskej cirkvidireito eclesiástico protestante - Židovské právodireito hebraico - Hinduistické právodireito hindu - Islamské právodireito muçulmano - odpísanie daňového dlhuperdão fiscal - nezákonná výstavbaconstrução clandestina - deti ulicecriança da rua - výtržníctvoholiganismo - zanedbaná mestská zónazona urbana desfavorecida - urgentné liečeniemedicina de urgência - vandalizmusvandalismo - eugenikaeugenia - pracujúca chudobatrabalhador pobre - neionizujúce žiarenieradiação não ionizante - rast spoločnosticrescimento da empresa - medzinárodná fúziafusão internacional - riadenie korporáciegoverno das sociedades - sociálna orientácia firmyrótulo social - prevzatie spoločnosti kúpouaquisição de empresa - reintegračný podnikempresa de inserção - podnik v začiatkochnova empresa - európske družstvocooperativa europeia - kvalita vyučovaniaqualidade do ensino - parlamentná knižnicabiblioteca parlamentar - komentár k zákonucomentário da lei - elektronický dokumentdocumento electrónico - turistický sprievodcaguia turístico - mediálna knižnicamediateca - dezinformáciadesinformação - poskytovateľ prístupu na Internetfornecedor de acesso - ktorá vyhľadáva materiál v počítačovej sieti, osoba, surfer na Interneteinternauta - vyhľadávací modulmotor de pesquisa - telekomunikačná politikapolítica das telecomunicações - video monitoringvideovigilância - kryptografiaCriptoanalise, criptoanálise, Cripto análise, Cripto-análise, criptografia - počítačový vírusvírus informático - základné potrebynecessidades fundamentais - vzťahy región – EÚrelação regiões-União Europeia - nekomerčný sektorsector não comercial - sociálne transferytransferências sociais - želatínagelatina - potravinový doplnokcomplemento alimentar - organický produktproduto biológico - tehlatijolo - kameňpedra - špeciálny kovmetal especial - dieselový motor[V4]motor diesel - serração - navigačná pomocajuda à navegação - mestská premávkacirculação urbana - trvale udržateľná mobilitamobilidade sustentável - inteligentný dopravný systémsistema de transporte inteligente - satelitná navigácianavegação por satélite - pozemná manipuláciaassistência em escala - konfederatívny štátEstado confederado - regionálny štátEstado regional - protokolprotocolo - štátny symbolsímbolos do Estado - nacionalistická stranapartido nacionalista - autonomistická stranapartido autonomista - extrémistická stranapartido extremista - volebná reformareforma eleitoral - parlamentné dožiadanieinquérito parlamentar - legislatívne návrhyredacção legislativa - štatút zvolenej osobyestatuto do eleito - elektronická správaadministração electrónica - vyhlásenie vládydeclaração do governo - výkon riadeniagovernança - parlamentná diplomaciadiplomacia parlamentar - opakovaná platba postihusanção pecuniária obrigatória - deložovanie z obydliadespejo - predajný automatdistribuidor automático - zakladateľský kapitálcapital de arranque - estetická chirurgiacirurgia estética - lekárska správaperícia médica - vylúčenie zo štúdiaabandono escolar - parabolická anténaantena parabólica - popularizujúca vedavulgarização científica - riadenie vedomostígestão dos conhecimentos - správa prístavuadministração portuária - využívanie vonkajších zdrojov externalização - chemická haváriaacidente químico - priemysel kozmetikyindústria cosmética - stavebná technikatécnicas da construção - spolupráca v poľnohospodárstvecooperação agrícola - zničenie zbranídestruição de armas - spolupráca v oblasti vzdelávaniacooperação em matéria de educação - plynárenský priemyselindústria do gás - medzinárodné pracovné právodireito internacional do trabalho - medzinárodné obchodné právodireito comercial internacional - dovolenka otca licença por paternidade - práca väzňovtrabalho do recluso - regionálny trhmercado regional - regionálna bezpečnosťsegurança regional - sobrena - telemedicínatelemedicina - územný sporcontencioso territorial - Európsky orgán pre bezpečnosť potravínAutoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos - európska ústavaConstituição Europeia - súbor právnych predpisov Spoločenstva[V4]corpus juris comunitário - právo umelca na ďalší predajdireito de sequência - vedecká správaperitagem científica - sociálny dopadimpacto social - ISPAISPA - pestrosť rastlínobtenção vegetal - post–komunizmuspós-comunismo - reprodukčné zdraviesaúde genésica - univerzálna službaserviço universal - Medzinárodný trestný tribunál - vízia Európyvisão da Europa - inštitucionálna dohodaacordo institucional - CEFTACEFTA - CCNRCCNR - verejný úradcargo público - ustanovenie o svedomícláusula de consciência - politické spolužitiecoabitação política - zloženie parlamentného výborucomposição de uma comissão parlamentar - vedenie stretnutí condução de reuniões - Interamerický súd pre ľudské právaTribunal Interamericano dos Direitos do Homem - Medzinárodný trestný súdTribunal Penal Internacional - rámcové rozhodnutiedecisão-quadro - osobný rozvojdesenvolvimento pessoal - mnohorasový štátEstado multiétnico - Federatívne štáty MikronézieEstados Federados da Micronésia - evakuácia obyvateľstvaevacuação da população - miestny prístup k zákonujustiça de proximidade - morálka podnikaniaética económica - OPCWOPAQ - Svetová organizácia cestovného ruchuOMT - reprezentatívny orgán sektoru poľnohospodárstvaorganismo de representação agrícola - Andský parlamentParlamento Andino - stredoamerický parlamentParlamento Centro-americano - krajiny NAFTApaíses da NAFTA - kaukazské krajinypaíses do Cáucaso - komunikačné schopnostiprática da comunicação - rokovacie schopnostiprática da negociação - parlament Latinskej AmerikyParlamento Latino-americano - písomné zručnosti prática da redacção - výsledok hlasovaniaresultado da votação - sociálna demokraciasocial-democracia - Štatút členov Európskeho parlamentuestatuto dos membros do Parlamento - geografický informačný systémsistema de informação geográfica - digitálna technológiatecnologia digital - FTAAALCA - Európska agentúra pre obnovuAgência Europeia de Reconstrução - Potravinový a veterinárny úradServiço Alimentar e Veterinário - susedská políciapolícia de proximidade - medziparlamentná delegáciadelegação interparlamentar - budhista [V4.1]budista [V4.1] - vojnová veda [V4.1]ciência militar [V4.1] - školská jedáleň [V4.1]cantina escolar [V4.1] - cirkevná rada [V4.1]concílio [V4.1] - zjazd strany [V4.1]congresso de um partido [V4.1] - CLRAE [V4.1]CPLRE [V4.1] - občianske povinnosti [V4.1]deveres do cidadão [V4.1] - právo na fyzickú integritu [V4.1]direito à integridade física [V4.1] - vojenské právo [V4.1]direito penal militar [V4.1] - románske právo [V4.1]direito romano [V4.1] - úľava na dani [V4.1]reembolso de imposto [V4.1] - práva prístupu [V4.1]direito de visita [V4.1] - územná enkláva [V4.1]enclave territorial [V4.1] - ochorenie obličiek [V4.1]doença renal [V4.1] - farmácia [V4.1]farmácia [V4.1] - železničná stanica [V4.1]estação de caminho-de-ferro [V4.1] - autobusová zastávka [V4.1]estação rodoviária [V4.1] - dejinná geografia [V4.1]geografia histórica [V4.1] - hinduista [V4.1]hinduísta [V4.1] - dejiny sveta [V4.1]história universal [V4.1] - grafická ilustrácia [V4.1]ilustração gráfica [V4.1] - prvotlač [V4.1]incunábulo [V4.1] - správny priestupok [V4.1]infracção administrativa [V4.1] - harmonizačné právo [V4.1]lei de harmonização [V4.1] - manifest [V4.1]manifesto [V4.1] - rukopis [V4.1]manuscrito [V4.1] - právna metodológia [V4.1]metodologia jurídica [V4.1] - mytológia [V4.1]mitologia [V4.1] - antiglobalizačné hnutie [V4.1]movimento antiglobalização [V4.1] - kultúrne hnutie [V4.1]movimento cultural [V4.1] - strategická strana [V4.1]partido charneira [V4.1] - mimoparlamentná strana [V4.1]partido extraparlamentar [V4.1] - monarchistická strana [V4.1]partido monárquico [V4.1] - regionalistická strana [V4.1]partido regionalista [V4.1] - plán [V4.1]plano [V4.1] - regionálna polícia [V4.1]polícia regional [V4.1] - obecná polícia [V4.1]polícia local [V4.1] - nepríspevková dávka [V4.1]prestação não contributiva [V4.1] - miestny rozpočet [V4.1]orçamento local [V4.1] - regionálny rozpočet [V4.1]orçamento regional [V4.1] - politická propaganda [V4.1]propaganda política [V4.1] - prezidentský režim [V4.1]regime presidencial [V4.1] - primitívne náboženstvo [V4.1]religião primitiva [V4.1] - študentské bývanie [V4.1]residência de estudantes [V4.1] - sexualita [V4.1]sexualidade [V4.1] - sociológia práva [V4.1]sociologia do direito [V4.1] - sociológia vidieka [V4.1]sociologia rural [V4.1] - sociológia mesta [V4.1]sociologia urbana [V4.1] - sociológia vzdelávania [V4.1]sociologia da educação [V4.1] - politická sociológia [V4.1]sociologia política [V4.1] - dodávka plynu [V4.1]distribuição de gás [V4.1] - vôľa počas života [V4.1]testamento vital [V4.1] - náboženský text [V4.1]texto sagrado [V4.1] - video knižnica [V4.1]videoteca [V4.1] - zvykové právo [V4.1]direito natural [V4.1] - biometrika [V4.1]biometria [V4.1] - právo na bývanie [V4.1]direito à habitação [V4.1] - jednotka rýchleho nasadenia [V4.1]força de reacção rápida [V4.1] - populizmus [V4.1]populismo [V4.1] - občiansky zväzok [V4.1]união civil [V4.1] - Združenie Karibských štátov [V4.1]Associação dos Estados das Caraíbas [V4.1] - vlastenecké hnutie [V4.1]movimento patriótico [V4.1] - stále zastúpenie v orgánoch EÚ [V4.1]representação permanente junto da União Europeia [V4.1] - socio-kultúrna skupinagrupo sociocultural - odborový zväz štátnych zamestnancovsindicato de funcionários públicos - voľná priemyselná zónazona franca industrial - RingkoebingRingkøbing - audiovizuálna technikamaterial audiovisual - EASAssociação Europeia para a Cooperação - medziodborová dohodaacordo interprofissional - StorstroemStorstrøm - Umm Al QaiwainUmm al Quawain - západný Great Beltoeste de Storebælt - dotácia úrokovej sadzbybonificação de juro - audiovizuálna koprodukciaco-produção audiovisual - audiovizuálny programprograma audiovisual - audiovizuálna produkciaprodução audiovisual - audiovizuálna komunikačná politikapolítica do audiovisual - audiovizuálne pirátstvopirataria audiovisual - Európska audiovizuálny priestorespaço audiovisual europeu - jatočný trupcarcaça - socioprofesijná kategóriacategoria socioprofissional - krajiny EÚEstado-Membro UE - Spoločné výskumné centrumCentro Comum de Investigação - Európska agentúra pre liekyAgência Europeia de Medicamentos - Bosna a HercegovinaBósnia-Herzegovina - Charta ES o základných sociálnych právach pracovníkovCarta Comunitária dos Direitos Sociais Fundamentais dos Trabalhadores - spoločenstvá Belgickacomunidades da Bélgica - monitoring vývozovcontrolo das exportações - podvody poškodzujúce Európsku úniufraude contra a União Europeia - vonkajšie hranice Európskej úniefronteira externa da União Europeia - Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosťObservatório Europeu da Droga e da Toxicodependência - orgán alebo agentúra EÚórgão e agência UE - Slovenská republikaEslováquia - CENELECCENELEC - Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhuInstituto de Harmonização no Mercado Interno - TARICTaric - EUTELSATEUTELSAT - Dolné RakúskoBaixa Áustria - Horné RakúskoAlta Áustria - Östra MellansverigeCentro-Este da Suécia - SydsverigeSul da Suécia - Norra MellansverigeCentro-Norte da Suécia - Mellersta NorrlandNorrland Central - Övre NorrlandAlta Norrland - Småland med öarnaSmåland e Ilhas - VästsverigeOeste da Suécia - Východné FínskoFinlândia Oriental - LaponskoLapónia - Južné FínskoFinlândia Meridional - Ålandilhas Åland - zodpovednosť štáturesponsabilidade do Estado - stanovisko Účtovného dvoraparecer do Tribunal de Contas - EURIBOREURIBOR - univerzálny pracovníktrabalhador polivalente - Svetová organizácia cestovného ruchuOMT - budhistabudista - vojnová vedaciência militar - školská jedáleňcantina escolar - CLRAECPLRE - občianske povinnostideveres do cidadão - právo na fyzickú integritudireito à integridade física - vojenské trestné právodireito penal militar - románske právodireito romano - úľava na danireembolso de imposto - práva prístupudireito de visita - ochorenie obličiekdoença renal - farmáciafarmácia - železničná stanicaestação de caminho-de-ferro - autobusová zastávkaestação rodoviária - dejinná geografiageografia histórica - hinduistahinduísta - dejiny svetahistória universal - grafická ilustráciailustração gráfica - prvotlačincunábulo - správny priestupokinfracção administrativa - harmonizačné právolei de harmonização - manifestmanifesto - rukopismanuscrito - právna metodológiametodologia jurídica - mytológiamitologia - antiglobalizačné hnutiemovimento antiglobalização - kultúrne hnutiemovimento cultural - strategická stranapartido charneira - mimoparlamentná stranapartido extraparlamentar - monarchistická stranapartido monárquico - regionalistická stranapartido regionalista - regionálna políciapolícia regional - obecná políciapolícia local - nepríspevková dávkaprestação não contributiva - miestny rozpočetorçamento local - regionálny rozpočetorçamento regional - politická propagandapropaganda política - prezidentský režimregime presidencial - primitívne náboženstvoreligião primitiva - študentské bývanieresidência de estudantes - sexualitasexualidade - sociológia právasociologia do direito - sociológia vidiekasociologia rural - sociológia mestasociologia urbana - sociológia vzdelávaniasociologia da educação - politická sociológiasociologia política - dodávka plynudistribuição de gás - vôľa počas životatestamento vital - náboženský texttexto sagrado - video knižnicavideoteca - zvykové právodireito natural - právo na bývaniedireito à habitação - jednotka rýchleho nasadeniaforça de reacção rápida - populizmuspopulismo - Združenie karibských štátovAssociação dos Estados das Caraíbas - vlastenecké hnutiemovimento patriótico - stále zastúpenie v orgánoch EÚrepresentação permanente junto da União Europeia - vojenské právodireito militar - technika výučbymétodo de aprendizagem - mnemotechnikamétodo mnemotécnico - psychometrický testteste psicométrico - Dohoda z Cotonouacordo de Cotonu - poľské regiónyregiões da Polónia - slovinské regiónyregiões da Eslovénia - české regiónyregiões da República Checa - slovenské krajeregiões da Eslováquia - GorenjskaGorenjska - GoriškaGoriška - juhovýchodné SlovinskoEslovénia Sudeste - KoroškaKoroška - Notranjsko-kraškaNotranjsko-kraška - Obalno-kraškaObalno-kraška - PodravskaPodravska - PomurskaPomurska - SavinjskaSavinjska - SpodnjeposavskaSpodnjeposavska - ZasavskaZasavska - Stredné SlovinskoEslovénia Central - Bratislavský krajregião de Bratislava - Trnavský krajregião de Trnava - Trenčiansky krajregião de Trenčín - Nitriansky krajregião de Nitra - Banskobystrický krajregião de Banská Bystrica - Prešovský krajregião de Prešov - Košický krajregião de Košice - JuhočeskýBoémia do Sul - KrálovohradeckýHradec Králové - KarlovarskýKarlovy Vary - LibereckýLiberec - JuhomoravskýMorávia do Sul - MoravskosliezskyMorávia-Silésia - OlomouckýOlomouc - PardubickýPardubice - PlzenskýPilsen - PrahaPraga - UsteckýUstí - VysočinaVysočina - ZlínskyZlín - StredočeskýBoémia Central - Žilinský krajregião de Žilina - estónske regiónyregiões da Estónia - Severné EstónskoEstónia do Norte - Západné EstónskoEstónia Ocidental - Stredné EstónskoEstónia Central - Severovýchodné EstónskoEstónia Nordeste - Južné EstónskoEstónia do Sul - lotyšské regiónyregiões da Letónia - LatgaleLatgale - RigaRiga - VidzemeVidzeme - KurzemeKurzeme - ZemgaleZemgale - litovské regiónyregiões da Lituânia - AlytausAlytus - KaunasKaunas - KlaipédaKlaipėda - MarijampolėsMarijampolė - PanevėžioPanevėžys - ŠiauliaiŠiauliai - TauragėTauragė - TelšiaiTelšiai - UtenaUtena - VilniusVilnius - maďarské regiónyregiões da Hungria - OuluOulu - Západné FínskoFinlândia Ocidental - AtticaÁtica - Západné GréckoGrécia Ocidental - Stredné MacedónskoMacedónia Central - Východné Macedónsko a TráciaMacedónia Oriental e Trácia - Západné MacedónskoMacedónia Ocidental - Severná časť Egejského moraEgeu do Norte - Južná časť Egejského moraEgeu do Sul - Južný AlföldAlfold do Sul - Severný AlföldAlfold do Norte - Stredné MaďarskoHungria Central - Severné MaďarskoHungria do Norte - Stredné ZadunajskoTransdanúbia Central - Južné ZadunajskoTransdanúbia do Sul - Západné ZadunajskoTransdanúbia Ocidental - intelektuálny kapitálcapital intelectual - európsky dozorný úradník pre ochranu údajovAutoridade Europeia para a Protecção de Dados - EPSOEPSO - súdny prieskumcontrolo jurisdicional - otvorená metóda koordináciemétodo aberto de coordenação - nanotechnológiananotecnologia - európska susedská politikapolítica europeia de vizinhança - Medzinárodný protidrogový program Spojených národovPNUCID - verejno-súkromná spoluprácaparceria público-privado - diplomatický protokolprotocolo diplomático - Európska námorná bezpečnostná agentúraAgência Europeia da Segurança Marítima - Európska agentúra pre bezpečnosť letectvaAgência Europeia para a Segurança da Aviação - Európska agentúra pre bezpečnosť sietí a informáciíENISA - digitálna priepasťfosso digital - jazyková politikapolítica linguística - sociálna zodpovednosť podnikovresponsabilidade social das empresas - rýchločítaniemétodo de leitura rápida - dopravný priestupokinfracção ao código da estrada - ľadoborecquebra-gelo - príspevok na starostlivosťsubsídio de assistência - nevyžiadaná elektronická reklamapublicidade electrónica não solicitada - podniková kultúracultura organizacional - pomoc pri pracovnom preradeníajuda à reintegração profissional - internetová adresaendereço internet - znalostná ekonomikaeconomia do conhecimento - konferencia predsedovconferência dos presidentes - Inštitút EÚ pre bezpečnostné štúdieInstituto de Estudos de Segurança da União Europeia - Satelitné centrum EÚCentro de Satélites da União Europeia - kmeňová bunkacélula estaminal - premiestnenie podnikudeslocalização - vojenský cintoríncemitério militar - Mazoviecke vojvodstvoMazóvia - Malopoľské vojvodstvoPequena Polónia - Sliezske vojvodstvoSilésia - Lublinské vojvodstvoregião de Lublin - Podkarpatské vojvodstvoSubcarpácia - Západopomoranské vojvodstvoPomerânia Ocidental - Svätokrížske vojvodstvoSanta Cruz - Lodžské vojvodstvoregião de Lodz - Lubušské vojvodstvoLubúsquia - Dolnosliezske vojvodstvoBaixa Silésia - Podlaské vojvodstvoPodláquia - Veľkopolské vojvodstvoGrande Polónia - Pomoranské vojvodstvoPomerânia - Opolské vojvodstvoOpole - Kujavsko-pomoranské vojvodstvoCujávia-Pomerânia - Varmsko-mazurské vojvodstvoVármia-Masúria - rodičovský príspevoksubsídio parental - Európska obranná agentúraAgência Europeia de Defesa - Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôbCentro Europeu de Prevenção e de Controlo das Doenças - Európska agentúra pre chemické látkyAgência Europeia dos Produtos Químicos - Európska železničná agentúraAgência Ferroviária Europeia - Európska policajná akadémiaAcademia Europeia de Polícia - zakázaná zbraňarma proibida - VästernorrlandVästernorrland - JämtlandJämtland - VärmlandVärmland - DalarnaDalarna - GävleborgGävleborg - JönköpingJönköping - KronobergKronoberg - KalmarKalmar - GotlandGotland - BlekingeBlekinge - SkåneSkåne - HallandHalland - Västra GötalandVästra Götaland - UppsalaUppsala - SödermanlandSödermanland - ÖstergötlandÖstergötland - ÖrebroÖrebro - VästmanlandVästmanland - VästerbottenVästerbotten - NorrbottenNorrbotten[Thème]

-