» 

diccionario analógico

AarhusÅrhus - sajtóközleménycommuniqué de presse - bíróságok illetékességecompétence juridictionnelle - engedményesconcessionnaire - társadalmi-gazdasági körülményekcondition socio-économique - a Kulturális Együttműködés TanácsaConseil de coopération culturelle - CRESTCREST - Európai Termelékenységi ÜgynökségAgence européenne de productivité - Atomenergia-ügynökségAgence pour l'énergie nucléaire - audiovizuális dokumentumdocument audiovisuel - DubaiDubayy - mezőgazdasági fejlesztési tervplan de développement agricole - nyomtatóimprimante - sós vízeau salée - talajvízeau souterraine - szennyvízeau usée - szociokulturális létesítményéquipement socioculturel - Amerikai Egyesült ÁllamokÉtats-Unis - közösségi halászatpêche communautaire - Nemzetközi EnergiaügynökségAgence internationale de l'énergie - kecskesajtfromage de chèvre - tehénsajtfromage de vache - FujairahAl Fujayrah - emigráns kormánygouvernement en exil - audiovizuális szektorindustrie de l'audiovisuel - esetjogjurisprudence - EK-esetjogjurisprudence CE - szövetségi tagállamÉtat fédéré - komfort nélküli lakáslogement insalubre - Kelet-MalajziaMalaisie orientale - Bretton Woods-i megállapodásaccord de Bretton Woods - mikroökonómiamicroéconomie - városok közötti migrációmigration interurbaine - városon belüli ingázásmigration intra-urbaine - a Storebaelttől keletre fekvő területOest for Storebaelt - szervezeti diagramorganigramme - faarbre - vadhúsviande de gibier - AarhusAarhus - hűtlen kezelésabus de confiance - ragasztóanyagadhésif - állami kereskedelemcommerce d'État - kiskereskedelemcommerce de détail - nagykereskedelemcommerce de gros - fegyverkereskedelemcommerce des armes - Kelet-Nyugat kereskedelemcommerce Est-Ouest - külkereskedelemcommerce extérieur - belkereskedelemcommerce intérieur - nemzetközi kereskedelemcommerce international - csatlakozás az Európai Unióhozadhésion à l'Union européenne - forgalmazáscommercialisation - eseti bizottságcommission ad hoc - vizsgálóbizottságcommission d'enquête - Emberi Jogok BizottságaCommission des droits de l'homme - ENSZ-bizottságcommission ONU - parlamenti bizottságcommission parlementaire - EP-bizottságcommission PE - minőségi elemzésanalyse qualitative - közbeszerzési szerződés odaítéléseadjudication de marché - állandó bizottságcommission permanente - szakbizottságcommission spécialisée - az ENSZ technikai bizottságacommission technique ONU - bizományoscommissionnaire - NemzetközösségCommonwealth - Európai KözösségekCommunautés européennes - községcommune - segédanyagadjuvant - tömegkommunikációcommunication de masse - műholdas távközléscommunication par satellite - sajtóközleménycommuniqué de presse - kommunizmuscommunisme - Comore-szigetekComores - biztosítótársaságcompagnie d'assurances - közigazgatási hatáskörcompétence administrative - közösségi hatáskörcompétence communautaire - bírósági hatáskörcompétence d'attribution - központi kormányzatadministration centrale - kormányzati jogkörcompétence de l'exécutif - tagállami hatáskörcompétence des États membres - a parlament hatáskörecompétence du Parlement - bíróságok illetékességecompétence juridictionnelle - vegyes hatáskörcompétence mixte - helyi bíráskodáscompétence territoriale - versenyképességcompétitivité, lutte - kereskedelem egymást kiegészítő jellegecomplémentarité des échanges - fogyasztói magatartáscomportement du consommateur - oktatási igazgatásadministration de l'enseignement - politikai magatartáscomportement politique - elektromos alkatrészcomposant électronique - szervetlen vegyületcomposé minéral - a népesség összetételecomposition de la population - parlament összetételecomposition du Parlement - számvitelcomptabilité - általános könyveléscomptabilité générale - nemzeti számlákcomptabilité nationale - adóhatóságokadministration fiscale - állami számvitelcomptabilité publique - regionális számlákcomptabilité régionale - könyvelőcomptable - számlacompte - konszolidált éves beszámolócompte consolidé - eredménykimutatáscompte d'exploitation - kötött árusítóhelycomptoir de vente - megyecomté, countie - népesség összpontosulásaconcentration de la population - hatalomkoncentrációconcentration des pouvoirs - helyi önkormányzatadministration locale - gazdasági koncentrációconcentration économique - iparkoncentrációconcentration industrielle - terméktervezésconception de produit - république de Macédoine - engedményesconcessionnaire - középtávú pénzügyi támogatásconcours financier - fenntartható fejlődésdéveloppement durable - együttélésunion libre - versenyconcurrence - nemzetközi versenyconcurrence internationale - közigazgatásadministration publique - összefoglaláscondensation - ízesítőcondiment - segély feltételeicondition de l'aide - nők helyzetecondition féminine - munkakörülményekcondition de travail - életkörülményekcondition de vie - gazdasági feltételekcondition économique - társadalmi helyzetsituation sociale - társadalmi-gazdasági körülményekcondition socio-économique - termékcsomagolás és -kiszerelésconditionnement - vizsgára bocsátásadmission à l'examen - légköri viszonyokconditions atmosphériques - WCLCMT - ENSZ konferenciaconférence ONU - titoktartásconfidentialité - édesiparconfiserie - joghatósági összeütközésconflit de juridictions - hatásköri összeütközésconflit de compétences - joggal való visszaélésabus de droit - szemétégetésincinération des déchets - ideiglenes behozataladmission temporaire - munkaügyi vitaconflit du travail - nemzetközi konfliktusconflit international - faji konfliktusconflit racial - társadalmi konfliktusconflit social - betegszabadságcongé de maladie - szülési szabadságcongé de maternité - tanulmányi szabadságcongé formation - szülői szabadságcongé parental - fizetett szabadságcongé payé - fizetés nélküli szabadságcongé sans solde - szociális alapú munkahelyi távollétcongé social - fagyasztáscongélation - konglomerátumconglomérat - KongóCongo - konjunktúraconjoncture économique - ConnaughtConnacht - az Európai Unió TanácsaConseil de l'Union européenne - igazgatótanácsconseil d'administration - EK Társulási Tanácsconseil d'association CE - örökbefogadásadoption d'enfant - CCCCCC - CCDCCD - ASPACASPAC - Európa TanácsConseil de l'Europe - az Európa Tanács tagországaipays du Conseil de l'Europe - az ENSZ Biztonsági TanácsaConseil de sécurité ONU - az ENSZ Gyámsági TanácsaConseil de tutelle ONU - Európai Önkormányzatok és Régiók TanácsaConseil des communes et régions d'Europe - miniszterek tanácsaconseil des ministres - törvény elfogadásaadoption de la loi - Európai TanácsConseil européen - Skandináv TanácsConseil nordique - az Északi Tanács országaipays du Conseil nordique - mezőgazdasági tanácsadóconseiller agricole - élelmiszer-tartósításconservation des aliments - halállomány védelmeconservation des pêches - forrásmegőrzésconservation des ressources - onzervativizmusconservatisme - tartósítóiparconserverie - államadósság átütemezéseconsolidation de la dette - fogyasztóconsommateur - fogyasztásconsommation - élelmiszerfogyasztásconsommation alimentaire - vízfogyasztásconsommation d'eau - energiafogyasztásconsommation d'énergie - háztartások fogyasztásaconsommation des ménages - a költségvetés elfogadásaadoption du budget - végső fogyasztásconsommation finale - hazai fogyasztásconsommation intérieure - egy főre jutó fogyasztásconsommation par tête - alkotmányconstitution - pártalapításconstitution d'un parti - társaság alapításaconstitution de société - alkotmányosság vizsgálatacontrôle de constitutionnalité - mezőgazdasági épületbâtiment agricole - útépítésconstruction de route - fémszerkezetconstruction métallique - hajógyártásconstruction navale - információk megismeréseconsultation d'information - munkavállalói konzultációconsultation des travailleurs - konténerconteneur - választási kifogáscontentieux électoral - felnőttadulte - vámkontingenscontingent tarifaire - fogamzásgátláscontraception - csökkentett heti munkaidőcontraction de la semaine - szerződéscontrat - biztosítási szerződéscontrat d'assurance - munkaszerződéscontrat de travail - hamisításcontrefaçon - EADIAEID - lemezelt fatáblacontre-plaqué - adófizetőcontribuable - közigazgatási ellenőrzéscontrôle administratif - légiforgalmi irányításcontrôle aérien - költségvetési ellenőrzéscontrôle budgétaire - a menedzsment ellenőrzésecontrôle de gestion - a kommunikáció ellenőrzésecontrôle de la communication - EFTAAELE - környezetszennyezés ellenőrzésecontrôle de la pollution - likviditás védelmecontrôle de liquidité - gyártásellenőrzéscontrôle de production - ipari termékek minőségellenőrzésecontrôle de qualité des produits industriels - atipikus foglalkoztatástravail atypique - árfolyam-szabályozáscontrôle des changes - vállalkozások összefonódásának ellenőrzésecontrôle des concentrations - értékeléscontrôle des connaissances - bevándorlási szabályozáscontrôle des migrations - hatalommal való visszaélésabus de pouvoir - EFTA-országokpays de l'AELE - árellenőrzéscontrôle des prix - pénzügyi ellenőrzéscontrôle financier - parlamenti ellenőrzéscontrôle parlementaire - növény-egészségügyi ellenőrzéscontrôle phytosanitaire - egészségügyi ellenőrzéscontrôle sanitaire - CIV-egyezményconvention CIV - kollektív szerződésconvention collective - repülőtéraéroport - Arushai Egyezményconvention d'Arusha - Loméi Egyezményconvention de Lomé - I. Loméi Egyezményconvention de Lomé I - II. Loméi Egyezményconvention de Lomé II - Yaoundéi egyezményconvention de Yaoundé - ENSZ-egyezményconvention ONU - gazdasági konvergenciaconvergence économique - energiaátalakításconversion de l'énergie - valutakonvertibilitásconvertibilité monétaire - Cook-szigetekîles Cook - közigazgatási együttműködéscoopération administrative - kereskedelmi együttműködéscoopération commerciale - kulturális együttműködéscoopération culturelle - gazdasági együttműködéscoopération économique - európai együttműködéscoopération européenne - pénzügyi együttműködéscoopération financière - aeroszolaérosol - ipari együttműködéscoopération industrielle - intézményi együttműködéscoopération institutionnelle - vállalatközi együttműködéscoopération interentreprises - nemzetközi együttműködéscoopération internationale - igazságügyi együttműködéscoopération judiciaire - katonai együttműködéscoopération militaire - monetáris együttműködéscoopération monétaire - politikai együttműködéscoopération politique - regionális együttműködéscoopération régionale - földhasználataffectation des terres - tudományos együttműködéscoopération scientifique - Dél-Dél együttműködéscoopération Sud-Sud - műszaki együttműködéscoopération technique - határokon átnyúló együttműködéscoopération transfrontalière - szövetkezetcoopérative - mezőgazdasági szövetkezetcoopérative agricole - fogyasztói szövetkezetcoopérative de consommation - hitelszövetkezetcoopérative de crédit - segély koordinálásacoordination des aides - KoppenhágaCopenhague - árak közzétételepublicité des prix - közös tulajdoncopropriété - Dél-KoreaCorée du Sud - Észak-KoreaCorée du Nord - COREPERCoreper - korporativizmuscorporatisme - zsírokcorps gras - állati zsírokcorps gras animal - növényi zsiradékcorps gras végétal - levelezéscorrespondance - korróziócorrosion - párttagságaffiliation politique - korrupciócorruption - KorzikaCorse - Costa RicaCosta Rica - tőzsdei jegyzéscotation boursière - ElefántcsontpartCôte d'Ivoire - társadalombiztosítási járulékcotisation sociale - cukorlefölözéscotisation sucre - gyapotcoton - államcsínycoup d'État - bérletbe adásaffrètement - Az Európai Közösségek BíróságaCour de justice CE - EK SzámvevőszékCour des comptes CE - Emberi Jogok Európai BíróságaCour européenne des droits de l'homme - Nemzetközi BíróságCour internationale de justice - migrációs mozgáscourant migratoire - vízfolyáscours d'eau - AfganisztánAfghanistan - értékpapír-árfolyamcours des valeurs - alkuszcourtier - felszerelési költségcoût d'équipement - beruházási költségcoût d'investissement - tőkeköltségcoût de capital - forgalmazási költségcoût de distribution - működési költségcoût de fonctionnement - oktatási költségcoût de l'éducation - AfrasecAfrasec - építési költségekcoût de la construction - környezetszennyezésből származó költségekcoût de la pollution - egészségügyi költségekcoût de la santé - megélhetési költségekcoût de la vie - termelési költségcoût de production - raktározási költségcoût de stockage - közvetlen költségcoût direct - hitelfelvételi költségcoût du crédit - bérköltségcoût salarial - oktatásba való bejutásaccès à l'éducation - AfrikaAfrique - társadalmi költségcoût social - művészeti alkotómunkacréation artistique - munkahelyteremtéscréation d'emploi - hitelcrédit - rövid lejáratú hitelcrédit à court terme - exporthitelcrédit à l'exportation - importhitelcrédit à l'importation - fogyasztói hitelcrédit à la consommation - hosszú lejáratú hitelcrédit à long terme - angol nyelvű AfrikaAfrique anglophone - középtávú hitelcrédit à moyen terme - kereskedelmi hitelcrédit commercial - swapcrédit croisé - beruházási hitelcrédit d'investissement - kifizetési előirányzatcrédit de paiement - okmányos meghitelezéscrédit documentaire - ingatlanhitelcrédit immobilier - ipari hitelcrédit industriel - nemzetközi hitelcrédit international - tejszíncrème - Közép-AfrikaAfrique centrale - tejes jégkrémcrème glacée - CRESTCREST - KrétaCrète - háborús bűncselekménycrime de guerre - kriminológiacriminologie - energiaválságcrise de l'énergie - politikai válságcrise politique - gazdasági növekedéscroissance économique - Észak-AfrikaAfrique du Nord - ICRCCroix-Rouge - héjas állat, rákfélecrustacé - KubaCuba - bőrcuir - rézcuivre - kultúraculture - gabonatermesztésculture céréalière - teraszos művelésculture en terrasse - takarmánynövény-termesztésculture fourragère - Dél-AfrikaAfrique du Sud - gyümölcstermesztésculture fruitière - ipari növénytermesztésculture industrielle - zöldségkertészetculture maraîchère - állókultúraculture permanente - populáris kultúraculture populaire - hidrokultúrás termesztésculture sans terre - üvegházi termesztésculture sous serre - trópusi mezőgazdaságculture tropicale - saját fogyasztásra történő termelésculture vivrière - többszörös nyugdíjjogosultságcumul de pensions - francia nyelvű AfrikaAfrique francophone - CuraçaoCuraçao - KikládokCyclades - gazdasági cikluscycle économique - DániaDanemark - Dánia régióirégions du Danemark - parlamenti vitadébat parlementaire - erdőirtásdéboisement - decentralizációdécentralisation - költségvetési mentesítésdécharge du budget - Afrika déli részeAfrique méridionale - hulladékdéchet - mezőgazdasági hulladékdéchet agricole - ipari hulladékdéchet industriel - nem hasznosítható hulladékdéchet non récupérable - radioaktív hulladékdéchet radioactif - határozatdécision - közösségi határozatdécision communautaire - EAEK-határozatdécision CEEA - Nyugat-AfrikaAfrique occidentale - ESZAK-általános határozatdécision générale CECA - ESZAK egyedi határozatdécision individuelle CECA - versenykorlátozó magatartás bejelentésedéclaration d'entente - jelöltállítás bejelentésedéclaration de candidature - szavazás indoklásadéclaration de vote - Kelet-AfrikaAfrique orientale - a gazdaság élénkülésedécollage économique - dekolonizációdécolonisation - szavazatszámlálásdécompte des voix - dekoncentrációdéconcentration - közigazgatási egységdécoupage administratif - választókerületekre történő beosztásdécoupage électoral - egyedi rendeletdécret - adókedvezménydéduction fiscale - rakétaelhárításdéfense antimissile - deficitdéficit - költségvetési hiánydéficit budgétaire - deflációdéflation - földterület művelés alá vonásadéfrichement - a környezet romlásadégradation de l'environnement - munkavállalásaccès à l'emploi - iskolaköteles korâge scolaire - bűnismétlésdélinquance - fiatalkori bűnözésdélinquance juvénile - álláskeresésdemande d'emploi - fogyasztói keresletdemande de consommation - energiaigénydemande énergétique - kormány lemondásadémission du gouvernement - külföldi képviseletagence à l'étranger - demokráciadémocratie - népi demokráciadémocratie populaire - demokratizálódásdémocratisation - az oktatás demokratizálásadémocratisation de l'éducation - demográfiadémographie - denaturálásdénaturation - romlandó árukdenrée périssable - Euratom Ellátási ÜgynökségAgence d'approvisionnement CEEA - népsűrűségdensité de population - département - département d'outre-mer - kiadásdépense - élelmiszerköltségdépense alimentaire - költségvetési kiadásdépense budgétaire - sajtóügynökségagence de presse - fogyasztási kiadásdépense de consommation - igazgatási kiadásokdépense de fonctionnement - költségvetésen kívüli kiadásokdépense hors budget - nemzeti kiadásdépense nationale - nem kötelező kiadásokdépense non obligatoire - kötelező kiadásokdépense obligatoire - működési kiadásokdépense opérationnelle - állami kiadásokdépense publique - depolitizáltságdépolitisation - népességcsökkenésdépopulation - deportáltdéporté - értékesítési ügynökdépositaire - banki betétdépôt bancaire - tőkeérték-csökkenésdépréciation du capital - deregulációdéréglementation - leszerelésdésarmement - ember okozta katasztrófadésastre d'origine humaine - természeti csapásdésastre naturel - munkakördéfinition de poste, description d'emploi - sivatagdésert - elsivatagosodásdésertification - dehidratálásdéshydratation - jelölt visszalépésedésistement - polgári engedetlenségdésobéissance civile - növényi kultúrák megsemmisítésedestruction des cultures - EPAAEP - tengerszorosdétroit - külföldi adósságdette extérieure - államadósságdette publique - felsőházdeuxième chambre - leértékelésdévaluation - gazdasági fejlődésdéveloppement économique - NEAAEN - ipari fejlődésdéveloppement industriel - integrált fejlesztésdéveloppement intégré - területfejlesztésdéveloppement régional - társadalmi fejlődésdéveloppement social - devizadevise - diabéteszdiabète - Észak-Dél kapcsolatokrelation Nord-Sud - diktatúradictature - regionális képviseletagence régionale - lexikondictionnaire, lexique - kulturális különbségdifférence culturelle - nemzetközi vitadifférend international - információterjesztésdiffusion de l'information - kultúra terjesztésediffusion de la culture - korlátozott terjesztésdiffusion restreinte - szelektív információterjesztésdiffusion sélective d'information - vállalkozás méretedimension de l'entreprise - oklevéldiplôme - vállalatvezetésdirection d'entreprise - irányelvdirective - közösségi irányelvdirective communautaire - szavazási fegyelemdiscipline de vote - zeneműtárdiscothèque - beszéddiscours - információkhoz való hozzáférésaccès à l'information - nemi megkülönböztetésdiscrimination sexuelle - gazdasági megkülönböztetésdiscrimination économique - nyelvi megkülönböztetésdiscrimination linguistique - politikai megkülönböztetésdiscrimination politique - faji megkülönböztetésdiscrimination raciale - vallási megkülönböztetésdiscrimination religieuse - árkülönbségdisparité de prix - gazdasági egyenlőtlenségdisparité économique - regionális egyenlőtlenségdisparité régionale - tartósítószeragent de conservation - egészségügyi központcentre médical - élelmiszerforrásokressource alimentaire - rendelkezésre álló energiaforrásokdisponibilité énergétique - kormányberendezésdispositif de conduite - biztonsági berendezésdispositif de sécurité - jelzőkészülékdispositif de signalisation - máskéntgondolkodásdissidence - parlament feloszlatásadissolution du Parlement - elrettentésdissuasion - lepárlásdistillation - elosztó kereskedelemdistribution commerciale - energiaelosztásdistribution d'énergie - vízellátásdistribution de l'eau - áramellátásdistribution de l'électricité - kizárólagos forgalmazási megállapodásdistribution exclusive - a termelés diverzifikációjadiversification de la production - a kivitel diverzifikálásadiversification des exportations - művezetőagent de maîtrise - nemzetközi munkamegosztásdivision internationale du travail - házasság felbontásadivorce - jogi doktrínadoctrine juridique - dokumentumdocument - audiovizuális dokumentumdocument audiovisuel - személyazonossági okmánydocument d'identité - ülésanyagokdocument de séance - agglomerációagglomération - vámokmánydocument douanier - hivatalos dokumentumdocument officiel - parlamenti dokumentumdocument parlementaire - dokumentációdocumentation - DodekániszoszDodécanèse - DominikaDominique - kárdommage - háborús kárdommage de guerre - kártérítésdommages et intérêts - adománydon - ajándékdonation - vámdouane - DubaiDoubaï - kettős adóztatásdouble imposition - kettős állampolgárságdouble nationalité - két munkahely fenntartásadouble occupation - vidéki településagglomération rurale - ideiglenes tizenkettedekdouzième provisoire - kotrásdragage - alagcsövezésdrainage - DrentheDrenthe - oktatáshoz való jogdroit à l'éducation - információs szabadságdroit à l'information - művelődéshez való jogdroit à la culture - városi agglomerációagglomération urbaine - igazságszolgáltatáshoz való jogdroit à la justice - közigazgatási jogdroit administratif - légijogdroit aérien - dömpingellenes vámdroits antidumping - munkához való jogdroit au travail - bankjogdroit bancaire - értékpapírjogdroit cambial - polgári jogdroit civil - kereskedelmi jogdroit commercial - közösségi jogdroit communautaire - politikai izgatásagitation politique - alkotmányjogdroit constitutionnel - szokásjogdroit coutumier - szerzői jogdroit d'auteur - regisztrációs adódroit d'enregistrement - útmegszakításhoz való jogosultságdroit d'escale - letelepedési jogdroit d'établissement - sztrájkjogdroit de grève - energiajogdroit de l'énergie - környezetvédelmi jogdroit de l'environnement - gazdasági aggregátumagrégat économique - világűrjogdroit de l'espace - egyének jogaidroit de l'individu - versenyjogdroit de la concurrence - családjogdroit de la famille - a háború jogadroit de la guerre - tengerjogdroit de la mer - tüntetéshez való jogdroit de manifester - halászati jogdroit de pêche - szakmába történő bejutásaccès à la profession - elővásárlási jogdroit de préemption - bérbeadó felmondási jogadroit de reprise - aktív választójogdroit de vote - biztosítási jogdroit des assurances - szabadalmi jogdroit des brevets - nemzetek jogadroit des États - idegenjogdroit des étrangers - kisebbségek jogaidroits des minorités - társasági jogdroit des sociétés - közlekedési jogdroit des transports - lakásügyi jogszabályokdroit du logement - munkajogdroit du travail - választójogdroit électoral - részidős művelésagriculture à temps partiel - pénzügyi szabályozásréglementation financière - adójogdroit fiscal - nemzetközi adójogdroit fiscal international - erdészeti jogszabályoklégislation forestière - nemzetközi emberi jogokdroit humanitaire international - nemzetközi jogdroit international - nemzetközi magánjogdroit international privé - nemzetközi közjogdroit international public - biogazdálkodásagriculture biologique - tengerjogi szabályozásdroit maritime - házassági jogdroit matrimonial - nemzeti jogdroit national - nukleáris jogdroit nucléaire - büntetőjogdroit pénal - gazdasági bűncselekménydélit économique - nemzetközi büntetőjogdroit pénal international - magánjogdroit privé - kereskedelmi célú gazdálkodásagriculture commerciale - közjogdroit public - agrárjogdroit rural - szociális jogszabályokdroit social - felségjogdroit territorial - politikai jobboldaldroite politique - polgári jogokdroits civiques - emberi jogokdroits de l'homme - nők jogaidroits de la femme - szerződéses gazdálkodásagriculture contractuelle - különleges lehívási jogokdroits de tirage spéciaux - dömpingdumping - születéskor várható élettartamespérance de vie - tanulmányok időtartamadurée des études - bérlet időtartamadurée du bail - munkaidődurée du travail - jogszabályban meghatározott munkaidődurée légale du travail - AASM-országokpays de l'EAMA - közös gazdálkodásagriculture de groupe - Kelet-AngliaEast Anglia - vízeau - közösségi vizekeau communautaire - csurgalékvízeau d'infiltration - fürdésre alkalmas vízeau de baignade - szeszekeau-de-vie - belvizekeaux intérieures - hegyvidéki gazdálkodásagriculture de montagne - nemzetközi vizekeaux internationales - sós vízeau salée - talajvízeau souterraine - felszíni vizekeau superficielle - felségvizekeaux territoriales - szennyvízeau usée - mezőgazdasági kereskedeleméchange agricole - kereskedelmi forgaloméchange commercial - önfenntartó gazdálkodásagriculture de subsistance - információcsereéchange d'informations - kiadványcsereéchange de publications - Közösségen kívüli kereskedeleméchange extracommunautaire - Közösségen belüli kereskedeleméchange intracommunautaire - országcsoportok szerinti kereskedeleméchange par groupe de pays - országok szerinti kereskedeleméchange par pays - termékek szerinti kereskedeleméchange par produits - mintavételéchantillonnage - külterjes gazdálkodásagriculture extensive - bértáblaéchelle des salaires - világításéclairage - külföldön működő iskolaécole à l'étranger - európai iskolaécole européenne - nemzetközi iskolaécole internationale - óvodaécole maternelle - rendészeti iskolaécole nationale - ökológiaécologie - ökologizmusécologisme - ökonometriaéconométrie - piacra jutásaccès au marché - belterjes gazdálkodásagriculture intensive - gazdaságéconomie - agrárgazdaságtanéconomie agricole - kollektivizált gazdaságéconomie collective - összehangolt gazdasági cselekvéséconomie concertée - méretgazdaságosságéconomie d'échelle - energiamegtakarításéconomie d'énergie - strukturális kiigazításajustement structurel - háborús gazdálkodáséconomie de guerre - vállalati gazdálkodáséconomie de l'entreprise - Ausztria régióirégions de l'Autriche - mediterrán mezőgazdaságagriculture méditerranéenne - piacgazdaságéconomie de marché - önellátó gazdálkodáséconomie de subsistance - közlekedésgazdaságéconomie des transports - irányított gazdaságéconomie dirigée - családi gazdaságéconomie domestique - erdőgazdálkodáséconomie forestière - ipari gazdaságéconomie industrielle - világgazdaságéconomie internationale - vegyes gazdaságéconomie mixte - nemzetgazdaságéconomie nationale - agrárélelmiszer-iparagroalimentaire - tervgazdaságéconomie planifiée - posztindusztriális gazdaságéconomie postindustrielle - állami gazdálkodáséconomie publique - regionális gazdaságéconomie régionale - feketegazdaságéconomie souterraine - városgazdálkodáséconomie urbaine - SkóciaÉcosse - ökoszisztémaécosystème - euróeuro - agroiparagro-industrie - könyvkiadásédition - oktatáséducation - otthoni tanuláséducation à domicile - művészeti oktatáséducation artistique - összehasonlító oktatáséducation comparée - alapoktatáséducation de base - tömegoktatáséducation de masse - felnőttoktatáséducation des adultes - külföldiek oktatásaéducation des étrangers - iskolarendszeren kívüli oktatáséducation non formelle - folyamatos tanuláséducation permanente - testneveléséducation physique - óvodai neveléséducation préscolaire - egészségneveléséducation sanitaire - szexuális neveléséducation sexuelle - speciális oktatáséducation spéciale - édesítőszerédulcorant - tanulólétszámeffectif scolaire - agronómiaagronomie - radioaktív szennyvízeffluent radioactif - egyenlő díjazáségalité de rémunération - egyenlő bánásmódégalité de traitement - törvény előtti egyenlőségégalité devant la loi - EgyiptomÉgypte, Misr, République arabe d'Égypte - SalvadorEl Salvador - piacbővítésélargissement du marché - citrusfélékagrumes - választók nyilvántartásba vételeinscription électorale - választásélection - előrehozott választásélection anticipée - európai választásélection européenne - közvetett választásélection indirecte - helyi választásokélection locale - nemzeti választásélection nationale - parlamenti választásélection parlementaire - időközi választásélection partielle - IDAAID - elnökválasztásélection présidentielle - előválasztásélection primaire - elektori testületélectorat - elektrokémiaélectrochimie - elektrometallurgiaélectrométallurgie - elektronikaélectronique - elektrotechnikaélectrotechnique - állattartásélevage - gazdasági támogatássoutien économique - külterjes állattartásélevage au sol - ráktenyésztésélevage de crustacés - belterjes állattenyésztésélevage intensif - tanulóélève - passzív választójogéligibilité - hulladék ártalmatlanításaélimination des déchets - emancipációémancipation - csomagolásemballage - legeltetéses állattartásembouche - palackozásembouteillage - foglalkoztatási támogatásaide à l'emploi - kivándorlásémigration - Emilia-RomagnaÉmilie-Romagne - Egyesült Arab EmírségekÉmirats arabes unis - az Egyesült Arab Emírségek országaipays des Émirats arabes unis - értékpapír-kibocsátásémission de valeurs - pénzkibocsátásémission monétaire - közlekedési balesetaccident de transport - védett munkahelyemploi réservé - fehérgalléros munkavállalóemployé - irodai alkalmazottemployé de bureau - közalkalmazottemployé des services publics - munkaadóemployeur - kölcsön, kölcsönfelvételemprunt, prêt - külföldi segélyaide à l'étranger - közösségi hitelfelvételemprunt communautaire - nemzetközi kölcsönemprunt international - állami kölcsönfelvételemprunt public - emulgeátorémulsifiant alimentaire - eladósodásendettement - hullámenergiaénergie des vagues - környezetkímélő energiaénergie douce - exporttámogatásaide à l'exportation - kemény energiaénergie dure - elektromos energiaénergie électrique - szélenergiaénergie éolienne - geotermikus energiaénergie géothermique - hidraulikus energiaénergie hydraulique - hidroelektromos energiaénergie hydroélectrique - árapály-energiaénergie marémotrice - nukleáris energiaénergie nucléaire - megújuló energiaénergie renouvelable - hektáronkénti támogatásaide à l'hectare - napenergiaénergie solaire - hőenergiaénergie thermique - gyermekenfant - elhagyott gyermekenfant abandonné - migráns szülő gyermekeenfant de migrant - házasságon kívül született gyermekenfant naturel - egyetlen gyermekenfant unique - kötelezettségvállalás kiadásokraengagement des dépenses - trágyaengrais - műtrágyaengrais chimique - befektetési támogatásaide à l'investissement - szerves trágyaengrais organique - hizlalásengraissement - politikai emberrablásenlèvement politique - gazdasági felmérésenquête économique - a fogyasztás felméréseenquête de consommation - társadalomstatisztikai felmérésenquête sociale - adatrögzítésenregistrement des données - dokumentum adatrögzítéseenregistrement documentaire - építési támogatásaide à la construction - tüzelőanyag-dúsításenrichissement du combustible - tanárenseignant - tanításenseignement - távoktatásenseignement à distance - mezőgazdasági oktatásenseignement agricole - számítógépes oktatásenseignement automatisé - felekezeti oktatásenseignement confessionnel - nyelvoktatásenseignement des langues - általános oktatásenseignement général - ingyenes oktatásenseignement gratuit - modernizációs támogatásaide à la modernisation - nem felekezeti iskolaenseignement laïc - orvosképzésenseignement médical - kötelező oktatásenseignement obligatoire - paramedicinai képzésenseignement paramédical - multidiszciplináris oktatásenseignement pluridisciplinaire - posztgraduális oktatásenseignement postuniversitaire - alapfokú oktatásenseignement primaire - magánoktatásenseignement privé - szakoktatásenseignement professionnel - közoktatásenseignement public - termelési támogatásaide à la production - tudományos oktatásenseignement scientifique - középfokú oktatásenseignement secondaire - felsőoktatásenseignement supérieur - műszaki oktatásenseignement technique - versenykorlátozó megállapodásentente - horizontális megállapodásentente horizontale - tiltott megállapodásentente illicite - nemzetközi kartellentente internationale - vertikális megállapodásentente verticale - élelmiszersegélyaide alimentaire - gazdálkodók kölcsönös segítségnyújtásaentraide agricole - nem tarifális akadályentrave non tarifaire - tarifális akadályentrave tarifaire - technikai akadályentrave technique - vámraktárentrepôt douanier - vállalkozásentreprise - kézműves vállalkozásentreprise artisanale - kereskedelmi vállalkozásentreprise commerciale - közös vállalatentreprise commune - lízingvállalkozásentreprise de location - közlekedési vállalatentreprise de transport - külföldi vállalkozásentreprise étrangère - európai vállalkozásentreprise européenne - családi vállalkozásentreprise familiale - vagyonkezelő társaságentreprise fiduciaire - ingatlanvállalkozásentreprise immobilière - egyszemélyes társaságentreprise individuelle - munkahelyi balesetaccident du travail - hátrányos helyzetűeknek nyújtott támogatásaide aux défavorisés - ipari vállalkozásentreprise industrielle - multinacionális vállalatentreprise multinationale - magánvállalkozásentreprise privée - közvállalkozásentreprise publique - karbantartásentretien - növényi kultúra megőrzéseentretien des cultures - fizikai környezetenvironnement physique - megtakarításoképargne - vállalkozásoknak nyújtott támogatásaide aux entreprises - kényszerű takarékosságépargne forcée - epidémiaépidémie - epidemiológiaépidémiologie - EpíroszÉpire - források kimerüléseépuisement des ressources - EcuadorÉquateur - lófélékéquidé - költségvetési egyensúlyéquilibre budgétaire - ökológiai egyensúlyéquilibre écologique - kétoldalú segélyaide bilatérale - mezőgazdasági felszereléséquipement agricole - közösségi létesítményekéquipement collectif - járműrészekéquipement de véhicule - elektromos felszereléséquipement électronique - ipari berendezéséquipement industriel - szociokulturális létesítményéquipement socioculturel - ESZAK-segélyaide CECA - sportlétesítményéquipement sportif - oklevelek egyenértékűségeéquivalence des diplômes - ergonómiaergonomie - vulkánkitöréséruption volcanique - rabszolgaságesclavage - leszámítolásescompte - légtérespace aérien - európai jogi térségespace judiciaire européen - zöldterületespace vert - közösségi támogatásaide communautaire - SpanyolországEspagne - Spanyolország régióirégions de l'Espagne - védett fajokespèce protégée - ipari kémkedésespionnage industriel - vizsgálatessai - nukleáris kísérletessai nucléaire - ExtremaduraEstrémadure - kiegészítő terméktámogatásaide complémentaire aux produits - telephelyétablissement - különleges feladattal megbízott pénzügyi intézményekétablissement à statut spécial - oktatási intézményétablissement d'enseignement - közüzemétablissement d'utilité publique - a költségvetés megállapításaétablissement du budget - egészségügyi intézményétablissement hospitalier - büntetés-végrehajtási intézetétablissement pénitentiaire - közjogi intézményétablissement public - ónétain - arany-deviza standardétalon de change-or - sürgősségi segélyaide d'urgence - aranystandardétalon-or - államÉtat - személyi állapotétat civil - kormányzás rendkívüli állapot eseténétat d'exception - rendkívüli állapotétat d'urgence - jóléti államÉtat providence - Amerikai Egyesült ÁllamokÉtats-Unis - állami támogatásaide de l'État - etanoléthanol - EtiópiaÉthiopie - etnológiaethnologie - címkézésétiquetage - megvalósíthatósági tanulmányétude de faisabilité - piackutatásétude de marché - munkatanulmányétude du travail - hallgatóétudiant - külföldi hallgatóétudiant étranger - gazdasági segélyaide économique - euróhiteleurocrédit - euródevizaeurodevise - euró-dolláreurodollar - eurókötvényeuro-émission - európiaceuromarché - eurokommunizmuseurocommunisme - EurocontrolEurocontrol - európai jobboldaleurodroite - EurogroupEurogroupe - EurópaEurope - természetbeni segélyaide en nature - Észak-EurópaEurope du Nord - Dél-EurópaEurope méridionale - Nyugat-EurópaEurope occidentale - Közép- és Kelet-EurópaEurope centrale et orientale - Europecheeuropêche - interaktivitásinteractivité - eutrofizációeutrophisation - költségvetési javaslatévaluation budgétaire - projektelemzésévaluation de projet - a források értékeléseévaluation des ressources - vágási melléktermék és belsőségabats - nukleáris balesetaccident nucléaire - pénzügyi segélyaide financière - technológiaértékelésévaluation technologique - adókikerülésévasion fiscale - vizsgaexamen - mezőgazdasági többletexcédent agricole - EK-elbánásból való kizárásexclusion du traitement CE - projektmenedzsmentexécution de projet - költségvetés végrehajtásaexécution du budget - ítélet végrehajtásaexécution du jugement - versenykorlátozó magatartás engedélyezése alóli mentesítésexemption d'autorisation d'entente - tarifális mentességexemption tarifaire - költségvetési évexercice budgétaire - agyelszívásexode des compétences - mezőgazdasági gazdálkodóexploitant agricole - mezőgazdasági üzemexploitation agricole - állami gazdaságexploitation agricole d'État - vegyes gazdálkodást folytató mezőgazdasági üzemexploitation agricole mixte - tengerek kihasználásaexploitation des mers - források kiaknázásaexploitation des ressources - családi gazdálkodásexploitation familiale agricole - erdőgazdaságexploitation forestière - tejgazdaságexploitation laitière - robbanóanyagexplosif - kivitelexportation - tőkekivitelexportation de capitaux - kisajátításexpropriation - multilaterális segélyaide multilatérale - kiutasításexpulsion - extraterritorialitásexterritorialité - bányakitermelésextraction minière - kiadatásextradition - szélsőjobbextrême-droite - szélsőbalextrême-gauche - Távol-KeletExtrême-Orient - számlázásfacturation - vissza nem térintendő segélyaide non remboursable - alacsony jövedelemfaible revenu - csődfaillite - éhségfaim - használati viszonyfaire-valoir - tulajdonosi művelésfaire-valoir direct - részesművelésfaire-valoir mixte - családfamille - nagycsaládfamille nombreuse - sógorságfamille par alliance - FAOOAA - magánsegélyaide privée - gabonalisztfarine de céréale - fasizmusfascisme - állatvilágfaune - EMEAFECOM - termékenységfécondité - háztartásbelifemme au foyer - regionális támogatásaide régionale - migráns nőfemme migrante - EMOGAFEOGA - EMOGA GaranciarészlegFEOGA garantie - EMOGA Orientációs RészlegFEOGA orientation - vasfer - haszonbérlői gazdálkodásfermage - szövetkezeti gazdaságferme collective - mintagazdaságferme pilote - komphajóferry-boat - egészségügyi segélyaide sanitaire - IFLAFIAB - farostfibre de bois - üvegrostfibre de verre - textilrostfibre textile - FIDFID - IFADFIDA - Fidzsi-szigetekFidji, îles Fidji, îles Fiji - ragadós száj- és körömfájásfièvre aphteuse - ágazati támogatásaide sectorielle - huzalfil - halászhálófilet de pêche - leányvállalatfiliale - közös leányvállalatfiliale commune - finanszírozásfinancement - rövid távú finanszírozásfinancement à court terme - hosszú távú finanszírozásfinancement à long terme - középtávú finanszírozásfinancement à moyen terme - szociális segélyaide sociale - közösségi finanszírozásfinancement communautaire - kompenzációs finanszírozásfinancement compensatoire - kiegészítő finanszírozásfinancement complémentaire - segély finanszírozásafinancement de l'aide - ipar finanszírozásafinancement de l'industrie - exportfinanszírozásfinancement des exportations - pártok finanszírozásafinancement des partis - a költségvetés finanszírozásafinancement du budget - kampányfinanszírozásfinancement électoral - nemzeti finanszírozásfinancement national - jövedéki adóaccise - nemzetközi pénzügyekfinances internationales - helyi pénzügyekfinances locales - államháztartásfinances publiques - FinnországFinlande - FunenFionie - adórendszerfiscalité - UnicefFISE - atommaghasadásfission nucléaire - IEAAIE - árrögzítésfixation des prix - bérmegállapításfixation du salaire - Nyugat-Flandria tartományprovince de Flandre occidentale - Kelet-Flandria tartományprovince de Flandre orientale - gabonapehelyflocon de céréale - növényvilágflore - virágkertészetfloriculture - faúsztatásflottage - légiflottaflotte aérienne - NAÜAIEA - halászflottaflotte de pêche - belvízi hajóflottaflotte fluviale - kereskedelmi flottaflotte marchande - ciklikus ingadozásfluctuation conjoncturelle - áringadozásfluctuation des prix - gazdasági ingadozásfluctuation économique - strukturális változásokfluctuation structurelle - fluorfluor - IMFFMI - IASSAISS - UNFPAFNUAP - közszolgálatfonction publique - köztisztviselőfonctionnaire - európai tisztviselőfonctionnaire européen - parthoz közeli tengerfenékfond côtier - tengerfenékfond marin - alapítványfondation - EK-alapfonds CE - AdzsmánAjman - közös alapfonds commun - cégértékfonds de commerce - ERFAFEDER - működő tőkefonds de roulement - Európai Monetáris AlapFonds monétaire européen - öntöttvasfonte - fúrásforage - tengeri fúrásforage en mer - elnapolásajournement - erdőforêt - védett erdőforêt classée - szálerdőforêt de haute futaie - csemeteerdőforêt de taillis - természetes erdőforêt naturelle - erdőültetvényforêt plantée - vámalakiságokformalité douanière - vezetőképzésformation à la gestion - tanárképzésformation des enseignants - árképzésformation des prix - munkahelyi képzésformation en cours d'emploi - szakképzésformation professionnelle - valutakiigazításajustement monétaire - formanyomtatványformulaire - kemencefour - szállítófournisseur - dokumentumellátásfourniture de document - eljárási költségekfrais de justice - tandíjfrais de scolarité - választási költségekfrais électoraux - rezsiköltségekfrais généraux - gyógyszerköltségekfrais pharmaceutiques - FranciaországFrance - Franciaország tengerentúli megyéiDOM français - francia TOTPTOM français - Franciaország régióirégions de la France - Franche-ComtéFranche-Comté - franchisefranchisage - vámmentességfranchise douanière - csalásfraude - választási csalásfraude électorale - LAFTAALADI - adókijátszásfraude fiscale - FrederiksbergFrederiksberg - FrederiksborgFrederiksborg - iskolalátogatásfréquentation scolaire - fuvardíjfret - Friuli-Venezia GiuliaFrioul-Vénétie Julienne - FrieslandFrise - sajtfromage - féllágy sajtfromage à pâte demi-dure - kemény sajtfromage à pâte dure - LAFTA-országokpays de l'ALADI - lágy sajtfromage à pâte molle - kéksajtfromage à pâte persillée - juhsajtfromage de brebis - kecskesajtfromage de chèvre - tehénsajtfromage de vache - ömlesztett sajtfromage fondu - friss sajtfromage frais - sajtgyárfromagerie - határfrontière - gyümölcsfruit - diófélékfruit à coque - csonthéjasokfruit à noyau - maggyümölcsfruit à pépins - friss gyümölcsfruit frais - trópusi gyümölcsfruit tropical - FujairahFujeirah - vállalkozás egyesülésefusion d'entreprises - magfúziófusion nucléaire - GabonGabon - AlbániaAlbanie, Rép. socialiste d'Albanie - Galápagos-szigetekGalapagos - GalíciaGalice - GambiaGambie - biztosítékgarantie - hitelgaranciagarantie de crédit - garantált jövedelemgarantie de revenu - beruházásvédelemgarantie des investissements - gyermekgondozásgarde des enfants - alkoholalcool - pazarlásgaspillage - GATTGATT - politikai baloldalgauche politique - baloldali radikalizmusgauchisme - gázgaz - füstgázgaz de combustion - földgázgaz naturel - gázvezetékgazoduc - kémiai alkoholalcool chimique - területpihentetésgel des terres - magas- és mélyépítésgénie civil - üszőgénisse - geokémiagéochimie - géographie - gazdaságföldrajzgéographie économique - politikai földrajzgéographie politique - geológiagéologie - geofizikagéophysique - gerontológiagérontologie - menedzsmentgestion - vállalati számvitelgestion comptable - vállalkozás igazgatásagestion d'entreprise - területrendezésgestion de l'espace - hulladékgazdálkodásgestion des déchets - halgazdálkodásgestion des pêches - erőforrás-gazdálkodásgestion des ressources - logisztikagestion du matériel - alkoholizmusalcoolisme - személyzetgazdálkodásadministration du personnel - pénzügyi irányításgestion financière - menedzsment-stratégiagestion prévisionnelle - GhánaGhana - vadgibier - GibraltárGibraltar - jégglace - glükózglucose - tengeröbölgolfe - kormánygouvernement - emigráns kormánygouvernement en exil - forradalmi kormánygouvernement insurrectionnel - étkezési zsírgraisse alimentaire - ipari zsírgraisse industrielle - AlentejoAlentejo - nagyvállalkozásgrande entreprise - nagy méretű mezőgazdasági üzemgrande exploitation - Nagy-AntillákGrandes Antilles - ingyenes orvosi ellátásgratuité des soins - GörögországGrèce, Hellade, Hellados Hellade, Hellas, Hellênikê Dêmokratia, république de Grèce, République hellénique, terre des dieux - Közép-GörögországGrèce centrale - Görögország régióirégions de la Grèce - GrenadaGrenade - sztrájkgrève - AlgarveAlgarve - GrönlandGdansk, Groenland, Gronland, Kalaallit Munaat, pays vert - GroningenGroningue - Andok-csoportGroupe andin - Andok-csoport országaipays du Groupe andin - érdekcsoportgroupe d'intérêt - vállalkozások csoportjagroupe de sociétés - Tízek Csoportjagroupe des Dix - ADR-megállapodásaccord ADR - AlgériaAlgérie - képviselőcsoportgroupe politique - emberi jogi mozgalommouvement pour les droits de l'homme - beszerzői csoportgroupement d'achat - gazdasági egyesülésgroupement d'intérêt économique - termelői csoportgroupement de producteurs - etnikai csoportgroupe ethnique - algaalgue - nyelvi csoportgroupe linguistique - daragruau - GuadeloupeGuadeloupe - GuatemalaGuatemala - GeldernGueldre - háborúguerre - polgárháborúguerre civile - függetlenségi háborúguerre d'indépendance - határháborúguerre de frontière - hidegháborúguerre froide - atomháborúguerre nucléaire - GuineaGuinée - Bissau-GuineaGuinée-Bissau - Egyenlítői-GuineaGuinée équatoriale - GuyanaGuyane - Francia GuyanaGuyane française - élőhelyhabitat - vidéki lakóhelyhabitat rural - városi lakóhelyhabitat urbain - állati takarmányaliment du bétail - táplálkozási szokásokhabitude alimentaire - vásárlói szokásokhabitude d'achat - Hainaut tartományprovince du Hainaut - HaitiHaïti - halogénhalogène - HamburgHambourg - fogyatékkal élő személyhandicapé - vámharmonizációharmonisation douanière - ipari takarmányaliment industriel - adóharmonizációharmonisation fiscale - Felső-NormandiaHaute-Normandie - Burkina Fasói KöztársaságBurkina Faso - HawaiiHawaï - helikopterhélicoptère - HessenHesse - bébiételaliment pour enfant - nyári időszámításheure d'été - kérdések órájaheure des questions - túlóraheure supplémentaire - hinduizmushindouisme - történettudományhistoire - hisztológiahistologie - holdingtársaságholding - Dél-HollandiaHollande méridionale - Észak-HollandiaHollande septentrionale - előkészített élelmiszeraliment préparé - emberöléshomicide - jóváhagyáshomologation - HondurasHonduras - HongkongHong kong - MagyarországHongrie - pszichiátriai intézményétablissement psychiatrique - munkarendhoraire de travail - feldolgozott élelmiszeraliment transformé - rugalmas munkaidőhoraire variable - kertészethorticulture - komlóhoublon - állati olajhuile animale - mogyoróolajhuile d'arachide - olívaolajhuile d'olive - halolajhuile de poisson - nehézolajhuile lourde - ásványolajhuile minérale - táplálkozásnutrition - fáradt olajhuile usagée - növényi olajhuile, huile végétale - olajmalomhuilerie - bírósági végrehajtóhuissier - munkakörülmények humanizálásahumanisation du travail - szénhidrogénhydrocarbure - hidrogénhydrogène - hidrogeológiahydrogéologie - takarmányozásalimentation animale - hidrológiahydrologie - élelmiszer-higiéniahygiène alimentaire - munkahelyi egészségvédelemsanté au travail - jelzáloghypothèque - politikai ideológiaidéologie politique - AETR-megállapodásaccord AETR - emberi táplálkozásalimentation humaine - yamgyökérigname - IIEPIIPE - szigetîle - Ile de FranceÎle-de-France - Guamîle de Guam - Csatorna-szigetekîles Anglo-Normandes - Kajmán-szigetekCayman, Caymans Islands, îles Caïman, îles Caïmanes, îles Caïmans, îles Cayman - Karolina-szigetekîles Carolines - Szél felőli szigetekîles du Vent - Feröer-szigetekîles Féroé - Ión-szigetekîles Ioniennes - Mariana-szigetekîles Mariannes - Szélcsendes-szigetekîles-Sous-le-Vent - Turks- és Caicos-szigetekîles Turques et Caïques - Virgin-szigetekîles Vierges - adósságelengedésallégement de la dette - társaság bejegyzéseimmatriculation de société - bevándorlásimmigration - parlamenti mentességimmunité parlementaire - immunológiaimmunologie - reklámhatásimpact publicitaire - imperializmusimpérialisme - új tevékenység meghonosításaimplantation d'activité - Német Demokratikus KöztársaságAllemagne RD - behozatalimportation - adóimpôt - közösségi adóimpôt communautaire - személyi jövedelemadóimpôt des personnes physiques - közvetlen adóimpôt direct - ingatlanadóimpôt foncier - átalányadóimpôt forfaitaire - közvetett adóimpôt indirect - helyi adóimpôt local - nemzeti adóimpôt national - tárgyi dóimpôt réel - fogyasztási adóimpôt sur la consommation - magánszemélyt terhelő vagyonadóimpôt sur la fortune - értéknövekedési adóimpôt sur la plus-value - vagyonszerzési illetékimpôt sur la transmission - vállalkozást terhelő vagyonadóimpôt sur le capital - jövedelemadóimpôt sur le revenu - önálló vállalkozók jövedelemadójaimpôt sur les bénéfices - tőkenyereség-adóimpôt sur les revenus de capitaux - Németország régióirégions de l'Allemagne - bértömegadóimpôt sur les salaires - társasági adóimpôt sur les sociétés - nyomtatásimprimerie - könyvelési tételimputation comptable - keresőképtelenségincapacité de travail - tűzincendie - összeférhetetlenségincompatibilité - incotermsIncoterms - IndiaInde - kártalanításindemnisation - ötvözetalliage - biztosítási összegindemnité d'assurance - indulási támogatásindemnité d'installation - végkielégítésindemnité de licenciement - képviselői tiszteletdíjindemnité parlementaire - gazdasági függetlenségindépendance économique - nemzeti függetlenségindépendance nationale - technológiai függetlenségindépendance technologique - árindexálásindexation des prix - munkabérek indexálásaindexation des salaires - dokumentumindexelésindexation documentaire - eltérési indikátorindicateur de divergence - gazdasági mutatóindicateur économique - szociális indikátorindicateur social - árindexindice des prix - IndonéziaIndonésie - iparosításindustrialisation - repülőgépiparindustrie aéronautique - űrrepülőgép-iparindustrie aérospatiale - választási koalícióalliance électorale - élelmiszeriparindustrie alimentaire - gépjárműiparindustrie automobile - vegyiparindustrie chimique - filmiparindustrie cinématographique - kulturális iparindustrie culturelle - fegyvergyártásindustrie de l'armement - audiovizuális szektorindustrie de l'audiovisuel - információs ágazatindustrie de l'information - cipőiparindustrie de la chaussure - kiegészítő juttatásallocation complémentaire - kommunikációs iparindustrie de la communication - szerszámgépiparindustrie de la machine-outil - halászati ágazatindustrie de la pêche - vendéglátóiparindustrie de la restauration - húsfeldolgozó iparindustrie de la viande - cellulóz- és papíriparindustrie de pâte et papier - csúcstechnológiás iparindustrie de pointe - feldolgozóiparindustrie de transformation - italgyártásindustrie des boissons - keretmegállapodásaccord-cadre - ösztöndíjallocation d'étude - festékiparindustrie des colorants - műtrágyaiparindustrie des engrais - műanyagiparindustrie des matières plastiques - szolgáltatóiparindustrie des services - telekommunikációs szektorindustrie des télécommunications - faiparindustrie du bois - gumiiparindustrie du caoutchouc - bőriparindustrie du cuir - haláleseti juttatásallocation de décès - hűtőiparindustrie du froid - játékiparindustrie du jouet - könyvkereskedelemindustrie du livre - bútoriparindustrie du meuble - cukoriparindustrie du sucre - dohányiparindustrie du tabac - üvegiparindustrie du verre - ruhaiparindustrie du vêtement - szivattyúiparindustrie du vide - anyasági ellátásallocation de maternité - elektronikai iparindustrie électronique - elektrotechnikai iparindustrie électrotechnique - exportiparindustrie exportatrice - óraiparindustrie horlogère - szállodaiparindustrie hôtelière - informatikai ágazatindustrie informatique - tejiparindustrie laitière - könnyűiparindustrie légère - nehéziparindustrie lourde - erőforrások elosztásaallocation des ressources - gépészetindustrie mécanique - bányászatindustrie minière - nukleáris iparindustrie nucléaire - optikai iparindustrie optique - olajiparindustrie pétrolière - gyógyszeriparindustrie pharmaceutique - fotóiparindustrie photographique - vas- és acéliparindustrie sidérurgique - textiliparindustrie textile - alfabetizációalphabétisation - társadalmi egyenlőtlenséginégalité sociale - inflációinflation - információinformation - kereskedelmi adatinformation commerciale - munkavállalók tájékoztatásainformation des travailleurs - fogyasztói tájékoztatásinformation du consommateur - informatikainformatique - üzleti informatikainformatique de gestion - számítógépes dokumentációinformatique documentaire - ipari informatikainformatique industrielle - ElzászAlsace - orvosi informatikainformatique médicale - büntetendő cselekményinfraction - közlekedési infrastruktúrainfrastructure de transport - ipari infrastruktúrainfrastructure industrielle - mérnökingénieur - beavatkozásingérence - politikai változásalternance politique - törvénykezdeményezésinitiative législative - innovációinnovation - árvízinondation - önkényes eltávozásinsoumission - élelmiszer-felügyeletinspection des aliments - munkafelügyeletinspection du travail - szakfelügyeletinspection scolaire - állat-egészségügyi vizsgálatinspection vétérinaire - alumíniumaluminium - kikötőberendezésinstallation portuaire - ellenőrző szervinstance de contrôle - ETUIISE - AKCS-EK intézményinstitution ACP-CE - EU-intézményinstitution de l'Union européenne - pénzügyi intézményinstitution financière - politikai intézményinstitution politique - vallási intézményinstitution religieuse - az ENSZ szakosított intézményeinstitution spécialisée de l'ONU - lakásfelújításamélioration de l'habitat - vizsgálóbírói eljárásinstruction judiciaire - hangszerinstrument de musique - pénzügyi instrumentuminstrument financier - közösségi pénzügyi eszközinstrument financier communautaire - INTALINTAL - migránsok beilleszkedéseintégration des migrants - gazdasági integrációintégration économique - európai integrációintégration européenne - a termelés javításaamélioration de la production - monetáris integrációintégration monétaire - politikai integrációintégration politique - regionális integrációintégration régionale - társadalmi beilleszkedésintégration sociale - értelmiségintellectuel - választópolgárok akarataintention de vote - kölcsönös gazdasági függőséginterdépendance économique - közhivataloktól való elzárásinterdiction professionnelle - EK-megállapodásaccord CE - növénynemesítésamélioration des plantes - kamatintérêt - közvetítő kereskedőintermédiaire commercial - munkásinternacionáléinternationale ouvrière - szocialista internacionáléinternationale socialiste - elmegyógyintézetbe utalásinternement psychiatrique - interpellációinterpellation parlementaire - tolmácsolásinterprétation - talajjavításamélioration du sol - jogértelmezésinterprétation du droit - pénzügyi intervencióintervention financière - piaci intervencióintervention sur le marché - találmányinvention - beruházásinvestissement - külföldön történő befektetésinvestissement à l'étranger - közösségi beruházásinvestissement communautaire - közvetlen beruházásinvestissement direct - külföldi befektetésinvestissement étranger - ipari befektetésinvestissement industriel - nemzetközi beruházásinvestissement international - magánberuházásinvestissement privé - állami beruházásinvestissement public - regionális beruházásinvestissement régional - magánlakás sérthetetlenségeinviolabilité du domicile - jódiode - IrakIrak - IránIran - Irian JayaIrian Jaya - munkaidő beosztásaaménagement du temps de travail - ÍrországIrlande - Észak-ÍrországIrlande du Nord - Írország régióirégions de l'Irlande - UNRISDIRNU - iszlámislam - Islande, république d'Islande - ISOISO - izoglükózisoglucose - szigetelőanyagisolant - erdőfejlesztésaménagement forestier - épületszigetelésisolation de bâtiment - hangszigetelésisolation phonique - hőszigetelésisolation thermique - elszigetelődési politikaisolationnisme - IzraelIsraël - OlaszországItalie - Olaszország régióirégions de l'Italie - ugarjachère - Jamaicai KöztársaságJamaïque - vízépítésaménagement hydraulique - JapánJapon - konyhakertjardin familial - JávaJava - szerencsejátékjeu de hasard - fiatal személyjeune - fiatal munkavállalójeune travailleur - olimpiajeux olympiques - Joint European TorusJoint European Torus - JordániaJordanie - hivatalos lapjournal officiel - mezőgazdasági vízkészlet-gazdálkodásaménagement hydroagricole - folyamatos munkarendjournée continue - judaizmusjudaïsme - bírójuge - ítéletjugement - közigazgatási bíróságjuridiction administrative - polgári ügyekben eljáró bíróságjuridiction civile - különbíróságjuridiction d'exception - vidékfejlesztésdéveloppement rural - rendes bíráskodásjuridiction judiciaire - katonai bíróságjuridiction militaire - büntetőbíróságjuridiction pénale - fiatalkorúak bíróságajuridiction pour mineurs - társadalombiztosítási bíráskodásjuridiction sociale - fellebbviteli bíróságjuridiction supérieure - pénzbüntetésamende - esetjogjurisprudence - EK-esetjogjurisprudence CE - gyümölcsléjus de fruit - zöldségléjus de légume - jutajute - KambodzsaCambodge - kapokkapok - KenyaKenya - módosításamendement - KiribatiKiribati - KuvaitKoweït - Réunionla Réunion - minőséget igazoló címkelabel de qualité - laktózlactose - gyapjúlaine - tejlait - fogyasztási tejlait boisson - kereskedelmi megállapodásaccord commercial - sűrített tejlait concentré - nyerstejlait cru - fölözött tejlait écrémé - tejporlait en poudre - teljes tejlait entier - fermentált tejlait fermenté - homogenizált tejlait homogénéisé - pasztőrözött tejlait pasteurisé - sterilizált tejlait stérilisé - talaj kondicionálásaamendement du sol - termékbevezetéslancement d'un produit - szövetségi tagállamÉtat fédéré - nyelvlangage - idegen nyelvlangue étrangère - anyanyelvlangue maternelle - Languedoc-RoussillonLanguedoc-Roussillon - LaoszLaos - házinyúllapin - LazioLatium - AmerikaAmérique - törvényességlégalité - törvényalkotáslégislation - élelmiszerjoglégislation alimentaire - dömpingellenes jogszabályoklégislation antidumping - trösztellenes jogszabályoklégislation antitrust - felhatalmazáson alapuló jogalkotáslégislation déléguée - gyógyszerjoglégislation pharmaceutique - növény-egészségügyi jogszabályoklégislation phytosanitaire - egészségügyi jogszabályoklégislation sanitaire - oktatási jogszabályoklégislation scolaire - állat-egészségügyi jogszabályoklégislation vétérinaire - törvényhozási időszaklégislature - jogos védelemlégitime défense - legitimitáslégitimité - zöldséglégume - gumós zöldséglégume à bulbe - leveles zöldséglégume à feuille - gyümölcszöldséglégume à fruit - Közép-AmerikaAmérique centrale - gyökérzöldséglégume à racine - friss zöldséglégume frais - hüvelyes zöldségeklégumineuse - LeinsterLeinster - LesothoLesotho - állati leukózisleucose animale - LibanonLiban - liberalizmuslibéralisme - Észak-AmerikaAmérique du Nord - a kereskedelem liberalizálásalibération des échanges - LibériaLibéria - egyesülési szabadságliberté d'association - szólásszabadságliberté d'expression - gondolatszabadságliberté d'opinion - véleménynyilvánítási szabadságliberté de l'information - sajtószabadságliberté de la presse - hajózás szabadságaliberté de navigation - Dél-AmerikaAmérique du Sud - gyülekezési jogliberté de réunion - iparűzési szabadságliberté du commerce - vallásszabadságliberté de religion - könyvesboltlibrairie - tőke szabad mozgásalibre circulation des capitaux - áruk szabad mozgásalibre circulation des marchandises - Latin-AmerikaAmérique latine - személyek szabad mozgásalibre circulation des personnes - munkavállalók szabad mozgásalibre circulation des travailleurs - szabad versenylibre concurrence - önrendelkezési joglibre disposition de soi-même - szabad forgalomlibre pratique - szolgáltatásnyújtás szabadságalibre prestation de services - LíbiaLibye - szabadalmi engedélylicence de brevet - iparűzési engedélylicence commerciale - kiviteli engedélylicence d'exportation - azbesztamiante - behozatali engedélylicence d'importation - szállítói engedélylicence de transport - elbocsátáslicenciement - kollektív elbocsátáslicenciement collectif - létszámcsökkentés gazdasági okokbóllicenciement économique - LiechtensteinLiechtenstein - parafaliège - Liège tartományprovince de Liège - halászterületlieu de pêche - munkahelylieu de travail - keményítőamidon - közlekedési útvonalligne de transport - barnaszénlignite - Arab LigaLigue arabe - az Arab Liga országaipays de la Ligue arabe - LiguriaLigurie - LimburgLimbourg - Belga-Limburg tartományprovince du Limbourg - értékesítési korlátozáslimitation de commercialisation - társulási megállapodásaccord d'association - Amnesty InternationalAmnesty International - szénsavas italboisson gazeuse - LimousinLimousin - lenlin - olajlenlin oléagineux - fémrúdlingot - nyelvészetlinguistique - likőrliqueur - végelszámolásliquidation de société - amortizációamortissement - vagyon felszámolásaliquidation des biens - kiadások érvényesítéseliquidation des dépenses - likviditásliquidité monétaire - nemzetközi likviditásliquidité internationale - zárt listaliste bloquée - választói névjegyzékliste électorale - szépirodalomlittérature - szürke irodalomlittérature grise - államadósság törlesztéseamortissement de la dette - partvidéklittoral - fuvarozáslivraison - energia-lelőhelylocalisation de l'énergie - a termelés helyelocalisation de la production - ingatlan-bérbeadáslocation immobilière - lízinglocation-vente - munkáskizáráslock-out - lakásügylogement - írástudatlanságanalphabétisme - többszintes házlogement collectif - családi házlogement individuel - komfort nélküli lakáslogement insalubre - szociális lakáslogement social - szoftverlogiciel - törvényloi - költségvetési törvényloi de finances - kerettörvényloi-cadre - szabadidőloisir - LombardiaLombardie - LotaringiaLorraine - alacsony lakbérloyer modéré - kenőanyaglubrifiant - játéktárludothèque - tűzvédelemlutte anti-incendie - környezetszennyezés elleni küzdelemlutte contre la pollution - bűnüldözéslutte contre le crime - pazarlás elleni küzdelemlutte contre le gaspillage - osztályharclutte des classes - költség-haszon elemzésanalyse coût-bénéfice - Luxembourg - Luxembourg tartományprovince du Luxembourg - lucernaluzerne - liofilizáláslyophilisation - MakaóMacao, Si-kiang, Xijiang - munkagépmachine - mezőgazdasági gépmachine agricole - irodai berendezésmachine de bureau - költséghatékonysági elemzésanalyse coût-efficacité - aratógépmachine de récolte - hidraulikus gépi berendezésmachine hydraulique - szerszámgépmachine-outil - pneumatikus munkagépmachine pneumatique - textilgépmachine textile - MashreqMachrek - makroökonómiamacroéconomie - MadagaszkárMadagascar - MadeiraMadère - input-output elemzésanalyse d'entrée-sortie - szupermarketmagasin à grande surface - diszkontáruházmagasin discount - MaghrebMaghreb - bíró/ügyészmagistrat - magnéziummagnésium - munkaerőmain-d'oeuvre - mezőgazdasági munkaerőmain-d'oeuvre agricole - kisegítő családtagmain-d'oeuvre familiale - női munkavállalómain-d'oeuvre féminine - vízelemzésanalyse de l'eau - munkahelyek megtartásamaintien de l'emploi - békefenntartásmaintien de la paix - gabonamaïs - kiadómaison d'édition - abszolút többségmajorité absolue - nagykorúságmajorité civile - többségi szavazásmajorité de vote - politikai többségmajorité politique - minősített többségmajorité qualifiée - csendes többségmajorité silencieuse - információelemzésanalyse de l'information - egyszerű többségmajorité simple - betegségmaladie - állatbetegségmaladie animale - légzőszervi betegségmaladie des voies respiratoires - kardiovaszkuláris betegségmaladie cardio-vasculaire - endemikus betegségmaladie endémique - járványos betegségmaladie infectieuse - elmebetegségmaladie mentale - foglalkozási betegségmaladie professionnelle - trópusi betegségmaladie tropicale - növénybetegségmaladie végétale - fiatalok elégedetlenségemalaise de la jeunesse - Malajziai-félszigetMalaisie - MalawiMalawi - MalajziaMalaysia - Maldív-szigetekMaldives - MaliMali - rosszul tápláltságmalnutrition - Falkland-szigetekîles Falkland - malátamalt - demográfiai elemzésanalyse démographique - MáltaMalte - tengeri emlősökmammifère marin - La Manche csatornaManche - meghatalmazásmandat - képviselői mandátummandat électif - mangánmanganèse - kulturális eseménymanifestation culturelle - maniókamanioc - mérlegelemzésanalyse des bilans - szakképzetlen munkásmanoeuvre - tankönyvmanuel scolaire - maoizmusmaoïsme - piacmarché - határidős piacmarché à terme - mezőgazdasági piacmarché agricole - közösségi mezőgazdasági piacmarché agricole communautaire - azonnali piacmarché au comptant - költségelemzésanalyse des coûts - közös piacmarché commun - Arab Közös PiacMarché commun arabe - az Arab Közös Piac országaipays du Marché commun arabe - közösségi piacmarché communautaire - árubeszerzési szerződésmarché de fournitures - szabadkézi vételmarché de gré à gré - építési beruházásra irányuló szerződésmarché de travaux - devizapiacmarché des changes - közgazdasági elemzésanalyse économique - árupiacmarché des produits de base - munkaerőpiacmarché du travail - külső piacmarché extérieur - pénzügyi piacmarché financier - földpiacmarché foncier - hazai piacmarché intérieur - nemzetközi piacmarché international - szabadpiacmarché libre - pénzpiacmarché monétaire - közbeszerzési szerződésmarché public - pénzügyi elemzésanalyse financière - szabályozott piacmarché réglementé - MarcheMarches - margarinmargarine - kereskedelmi árrésmarge commerciale - ingadozási sávmarge de fluctuation - szociális kirekesztésexclusion sociale - házasságmariage - MarokkóMaroc - társadalmi elemzésanalyse sociale - védjegymarque - MartiniqueMartinique - marxizmusmarxisme - költségvetési volumenmasse budgétaire - pénzmennyiségmasse monétaire - építőanyagokmatériau de construction - hőálló anyagokmatériau réfractaire - világítási berendezésmatériel d'éclairage - anarchizmusanarchisme - építési munkagépmatériel de construction - fúróberendezésmatériel de forage - emelőszerkezetmatériel de levage - elektromos berendezésekmatériel électrique - gépi berendezésmatériel mécanique - matematikamathématiques - tejzsírmatière grasse du lait - műanyagokmatière plastique - ASEANANASE - nyersanyagmatière première - radioaktív anyagokmatière radioactive - MauritiusMaurice - MauritániaMauritanie, République islamique de Mauritanie - MayotteMayotte - CACM-országokpays du MCAC - precíziós gépgyártásmécanique de précision - általános gépgyártásmécanique générale - ASEAN-országokpays de l'ANASE - gépesítésmécanisation - mezőgazdaság gépesítésemécanisation agricole - monetáris intervenciós mechanizmusmécanisme d'intervention monétaire - támogatási mechanizmusmécanisme de soutien - orvoslásmédecine - foglalkozás-egészségügymédecine du travail - betegségmegelőzésprévention des maladies - iskolaorvosmédecine scolaire - állatorvos-tudománymédecine vétérinaire - állatok levágásaabattage d'animaux - Bretton Woods-i megállapodásaccord de Bretton Woods - anatómiaanatomie - közvetítőmédiateur - megalopoliszmégalopole - MelanéziaMélanésie - melaszmélasse - háztartásménage - mezőgazdasági háztartásménage agricole - havi munkabérmensualisation - asztalosmunkamenuiserie - lakatosmunkamenuiserie métallique - katonaviseltancien combattant - tengermer - Balti-tengermer Baltique - Ír-tengermer d'Irlande - AndalúziaAndalousie - AndorraAndorre - Norvég-tengermer de Norvège - Északi-tengermer du Nord - anhidridanhydride - Földközi-tengermer Méditerranée - higanymercure - azonos hatású intézkedésekmesure d'effet équivalent - fémmétal - vasfémmétal ferreux - nehézfémmétal lourd - nemvasfémmétal non ferreux - nemesfémmétal précieux - metalloidmétalloïde - vágóállatanimal de boucherie - porkohászatmétallurgie des poudres - feles bérletmétayage - kétszeresméteil - meteorológiamétéorologie - metanolméthanol - kutatási módszerméthode de recherche - statisztikai módszerméthode statistique - metrológiamétrologie - főváros, metropoliszcapitale, centre urbain, métropole, ville - haszonállatanimal de ferme - MexikóMexique - MezzogiornoMezzogiorno - mikroökonómiamicroéconomie - mikroformamicroforme - MikronéziaMicronésie - Midi-PyrénéesMidi-Pyrénées - Kelet-MidlandsMidlands de l'Est - Nyugat-MidlandsMidlands de l'Ouest - mézmiel - igavonó állatanimal de trait - migrációmigration - ingázásmigration alternante - hazatelepülésmigration de retour - családi migrációmigration familiale - kényszermigrációmigration forcée - határmenti migrációmigration frontalière - illegális migrációmigration illégale - belső migrációmigration intérieure - városok közötti migrációmigration interurbaine - klíringmegállapodásaccord de compensation - háziállatanimal domestique - városon belüli ingázásmigration intra-urbaine - közösségi migrációmigration communautaire - szakmai migrációmigration professionnelle - vidéki migrációmigration rurale - vidékről városba történő migrációmigration rurale urbaine - időszakos migrációmigration saisonnière - munkakörnyezetmilieu de travail - iskolai környezetmilieu scolaire - politikai aktivistamilitant politique - tenyészállatanimal reproducteur - a világűr militarizálásamilitarisation de l'espace - militarizmusmilitarisme - kölesmillet - vasércminerai de fer - nem vas fémércminerai non ferreux - nem fémes ércminerai non métallique - ásványtanminéralogie - élő állatanimal sur pied - ügyészségministère public - miniszterministre - kiskorúságminorité civile - nemzeti kisebbségminorité nationale - nemi kisebbségminorité sexuelle - malom, malomiparmeunerie, minoterie, moulin - rakétamissile - fémbútormobilier métallique - munkaerő mobilitásamobilité de la main-d'oeuvre - földmobilitásmobilité foncière - földrajzi mobilitásmobilité géographique - lakóhelyi mobilitásmobilité résidentielle - iskolai mobilitásmobilité scolaire - társadalmi mobilitásmobilité sociale - finanszírozási módszermode de financement - választási módszermode de scrutin - közlekedési módmode de transport - gazdasági modellmodèle économique - a vállalkozás korszerűsítésemodernisation de l'entreprise - az ipar modernizálásamodernisation industrielle - mezőgazdasági üzemek modernizációjamodernisation de l'exploitation agricole - költségvetési módosításmodification budgétaire - MoliseMolise - puhatestűekmollusque - évkönyvannuaire - Molukka-szigetekMoluques - molibdénmolybdène - MonacoMonaco - alkotmányos monarchiamonarchie parlementaire - univerzalizmusmondialisme - MongóliaMongolie - pénzmonnaie - tartalékvalutamonnaie de réserve - elektronikus pénzmonnaie électronique - papírpénzmonnaie fiduciaire - nemzetközi devizamonnaie internationale - nemzeti valutamonnaie nationale - bankszámlapénzmonnaie scripturale - egykamarás rendszermonocamérisme - monarchiamonocratie - monográfiamonographie - monopóliummonopole - monopszóniamonopole d'achat - állami monopóliummonopole d'État - importmonopóliummonopole d'importation - Déli-sarkAntarctique - információs monopóliummonopole de l'information - adókivetési monopóliummonopole fiscal - MontserratMontserrat - hegységmontagne - pénzügyi kompenzációs összegmontant compensatoire monétaire - etikaéthique - közerkölcsmoralité publique - halandóságmortalité - csecsemőhalandóságmortalité infantile - foglalkozási halandóságmortalité professionnelle - motormoteur - bizalmatlansági indítványmotion de censure - fogyasztók motivációjamotivation du consommateur - antibiotikumantibiotique - politikai motivációmotivation politique - függetlenségi mozgalommouvement autonomiste - antirasszista mozgalommouvement contre le racisme - politikai mozgalommouvement d'opinion - tőkemozgásmouvement de capitaux - nőmozgalommouvement de femmes - ifjúsági mozgalommouvement de jeunes - nemzeti felszabadító mozgalommouvement de libération nationale - gazdasági együttműködési megállapodásaccord de complémentarité - környezetvédelmi mozgalommouvement écologiste - európai mozgalommouvement européen - munkásmozgalommouvement ouvrier - parasztmozgalommouvement paysan - társadalmi mozgalommouvement social - kommunikációs eszközmoyen de communication - tömegmédiamoyen de communication de masse - mezőgazdasági termelési eszközökmoyen de production agricole - szállítóeszközmoyen de transport - középvállalkozásmoyenne entreprise - közepes méretű gazdaságmoyenne exploitation - MozambikMozambique - többnyelvűségmultilinguisme - többpártrendszermultipartisme - MünsterMunster - múzeummusée - zenemusique - Brit Nyugat-IndiaAntilles anglaises - gombatermesztésmyciculture - NAFONAFO - NamíbiaNamibie - Namur tartományprovince de Namur - születési aránynatalité - nemzetiszocializmusnational-socialisme - államosításnationalisation - Francia Nyugat-IndiaAntilles françaises - nacionalizmusnationalisme - állampolgárságnationalité - jogi személyek honosságanationalité des personnes morales - honosításnaturalisation - NauruNauru - NavarraNavarre - légi forgalomcirculation aérienne - belvízi hajózásnavigation fluviale - tengeri hajózásnavigation maritime - Holland AntillákAntilles néerlandaises - teherszállító hajónavire de charge - hajón szállítható bárkanavire porte-barge - kereskedőnégociant - kollektív tárgyalásoknégociation collective - Tokiói Fordulónégociation de Tokyo - Dillon-fordulónégociation Dillon - Kennedy Fordulónégociation Kennedy - vámtarifa-tárgyalásnégociation tarifaire - antiszemitizmusantisémitisme - NepálNépal - semlegességneutralité - Új közösségi eszközNIC - NicaraguaNicaragua - nikkelnickel - NigerNiger - oktatási szintniveau d'enseignement - a szennyezés mértékedegré de pollution - Antwerpen tartományprovince d'Anvers - életszínvonalniveau de vie - zajszintniveau sonore - pálmadiónoix de palme - nomadizálásnomadisme - nómenklatúranomenclature - költségvetési nómenklatúranomenclature budgétaire - mezőgazdasági terméknómenklatúranomenclature des produits agricoles - vámtarifa-nómenklatúranomenclature tarifaire - ANZUSANZUS - el nem kötelezettségnon-alignement - független képviselőnon-inscrit - erőszakmentességnon-violence - Észak-JütlandNord Jutland - Nord-Pas-de-CalaisNord-Pas-de-Calais - szabványosításnormalisation - szabványnorme - élelmiszer-előírásnorme alimentaire - ANZUS-országokpays de l'ANZUS - biológiai előírásoknorme biologique - forgalmazási előírásnorme de commercialisation - munkaügyi előírásoknorme de travail - társadalmi normanorme sociale - közjegyzőnotaire - apartheidapartheid - új gazdasági rendnouvel ordre économique - Új-KaledóniaNouvelle-Calédonie - Új-ZélandNouvelle Zélande, Nouvelle-Zélande - ártalomnuisance - választás érvénytelenségenullité d'une élection - házasodási aránynuptialité - ICAOOACI - APOOAP - együttműködési megállapodásaccord de coopération - hontalanapatride - szolgálat megtagadásaobjection de conscience - kötvényobligation financière - tartási kötelezettségobligation alimentaire - versenytilalomobligation de non-concurrence - fejlődési akadályobstacle au développement - AMCOOCAM - OCAM-országokpays de l'OCAM - aperitifapéritif - OECDOCDE - OECD-országokpays de l'OCDE - óceánocéan - Déli-Jeges-tengerocéan Antarctique - Jeges-tengerocéan Arctique - Atlanti-óceánocéan Atlantique - Indiai-óceánocéan Indien - Csendes-óceánocéan Pacifique - ÓceániaOcéanie - oceanográfiaocéanographie - méhészetapiculture - OCASODECA - ODECA-országokpays de l'ODECA - OASOEA - OAS-országokpays de l'OEA - a Storebaelttől keletre fekvő területOest for Storebaelt - tojásoeuf - műalkotásoeuvre d'art - EPOOEB - igazságszolgáltatási alkalmazottofficier ministériel - felvevőkészülékappareil d'enregistrement - munkahelyi üresedésoffre d'emploi - energiakínálatoffre énergétique - kínálat és keresletoffre et demande - nyilvános vételi ajánlatoffre publique d'achat - ILOOIT - olívatermesztésoléiculture - olajvezetékoléoduc - nyomelemoligo-élément - oligopóliumoligopole - oligopszóniaoligopsone - olívaolive - PFSZOLP - OmánOman - UmbriaOmbrie - EK ombudsmanMédiateur CE - IMOOMI - WMOOMM - WIPOOMPI - WHOOMS - UNIDOONUDI - OAPECOPAEP - OPECOPEP - OPEC-országokpays de l'OPEP - banki tevékenységactivité bancaire - tőzsdei ügyletopération de bourse - devizaügyletopération de change - közvéleményopinion publique - OPOCEOPOCE - másképp gondolkodóopposant d'opinion - politikai ellenzékopposition politique - aranyor - számítógépordinateur - különrendeletordonnance - mérőberendezésappareil de mesure - napirendordre du jour - szakmai kamaraordre professionnel - közrendordre public - közösségi szervorgane communautaire - szervezeti diagramorganigramme - közigazgatás szervezeteorganisation administrative - afrikai szervezetorganisation africaine - afroázsiai szervezetekorganisation afro-asiatique - finommechanikai műszerappareil de précision - amerikai szervezetorganisation américaine - arab szervezetorganisation arabe - ázsiai szervezetorganisation asiatique - közös piacszervezésorganisation commune de marché - kulturális szervezetorganisation culturelle - oktatásszervezésorganisation de l'enseignement - rádiókészülékappareil de radio - a termelés szervezéseorganisation de la production - szakmai szerveződésorganisation de la profession - ENSZONU - pártszervezetorganisation des partis - közlekedésszervezésorganisation des transports - piaci rendtartásorganisation du marché - a Varsói Szerződés SzervezeteOrganisation du traité de Varsovie - munkaszervezésorganisation du travail - televíziókészülékappareil de télévision - választások megszervezéseorganisation électorale - európai szervezetorganisation européenne - kormányközi szervezetorganisation intergouvernementale - nemzetközi szervezetorganisation internationale - Latin-amerikai Szervezetorganisation latino-américaine - nem kormányzati szervezetorganisation non gouvernementale - elektromos eszközappareil électronique - árpaorge - mezőgazdasági orientációorientation agricole - pályaválasztási tanácsadásorientation professionnelle - oktatási tanácsadásorientation scolaire - árvaorphelin - EurostatEurostat - NATOOTAN - NATO-országokpays de l'OTAN - SEATOOTASE - Afrikai UnióUnion africaine - UgandaOuganda, Republic of Uganda, république de l'Ouganda - mezőgazdasági eszközoutil agricole - kéziszerszámoutil de bricolage - szerkezetouvrage d'art - kékgalléros munkavállalóouvrier - szakmunkásouvrier qualifié - betanított munkásouvrier spécialisé - OverijsselOverijssel - juhovin - tojástermékovoproduit - oxidoxyde - oxigénoxygène - ózonozone - fizetéspaiement - előlegfizetéspaiement à l'avance - pályázati felhívásappel d'offres - nemzetközi fizetési műveletekpaiement international - Közösségen belüli fizetési műveletekpaiement intracommunautaire - kenyérpain - PakisztánPakistan - vegyes jelöltlista állításapanachage - PanamaPanama - valutakosárpanier de monnaies - kenyérgyártáspanification - közvetlen alkalmazhatóságapplicabilité directe - papier - Pápua Új-GuineaPapouasie-Nouvelle-Guinée - adó jellegű közteherparafiscalité - ParaguayParaguay - parazitológiaparasitologie - tehergépjárműparkparc automobile - vasúti járműparkparc ferroviaire - nemzeti parkparc national - törvények alkalmazásaapplication de la loi - parcellaparcelle - nem házas szülőparent célibataire - hozzátartozói viszonyparenté - árfolyamparitásparité des changes - vásárlóerő-paritásparité de pouvoir d'achat - parlamentparlement - Európai ParlamentParlement européen - nemzeti parlamentparlement national - regionális parlamentparlement régional - parlamenti képviselőparlementaire - közösségi jog végrehajtásaapplication du droit communautaire - az Európai Parlament képviselőjeparlementaire européen - tulajdonmegosztáspartage de la propriété - kommunista pártparti communiste - konzervatív pártparti conservateur - demokrata pártparti démocrate - kereszténydemokrata pártparti démocrate-chrétien - zöldpártparti écologiste - európai pártparti européen - napenergia-felhasználásapplication solaire - liberális pártparti libéral - politikai pártparti politique - republikánus pártparti républicain - szociáldemokrata pártparti social-démocrate - szocialista pártparti socialiste - munkáspártparti travailliste - egypártrendszerrégime de parti unique - részesedésparticipation - nők részvételeparticipation des femmes - munkavállalói részvételparticipation des travailleurs - alkalmazottak értékeléseappréciation du personnel - választói részvételparticipation électorale - politikai részvételparticipation politique - társadalmi részvételparticipation sociale - útlevélpasseport - európai útlevélpasseport européen - pasztőrözéspasteurisation - száraztésztapâte alimentaire - szabadkereskedelmi megállapodásaccord de libre-échange - szakmunkástanulóapprenti - cukrászatpâtisserie - kulturális örökségpatrimoine culturel - munkaadói szervezetorganisation patronale - elszegényedéspaupérisation - szegénységpauvreté - lobogópavillon de navire - olcsó lobogópavillon de complaisance - szakmai képzésapprentissage professionnel - társult országpays associé - HollandiaPays-Bas - holland TOTPTOM des Pays-Bas - Hollandia régióirégions des Pays-Bas - BaszkföldPays basque - WalesPays de Galles, Wales - a keleti blokk országaipays de l'Est - ellátásapprovisionnement - Loire-vidékpays de la Loire - adományozó országpays donneur - fejlődő országokpays en développement - tengerentúli országok és területekpays et territoires d'outre-mer - ipari országpays industrialisé - tagországpays membre - legkevésbé fejlett országokpays moins développé - harmadik országpays tiers - autópályadíjpéage - állati bőrpeau d'animal - fegyverellátásapprovisionnement en armes - part menti halászatpêche côtière - édesvízi halászatpêche en eau douce - mélytengeri halászatpêche en haute mer - ipari halászatpêche industrielle - tengeri halászatpêche maritime - visszaengedett halpêche rejetée - hagyományos halászatpêche traditionnelle - halászpêcheur - energiaellátásapprovisionnement énergétique - új pedagógiapédagogie nouvelle - halálbüntetéspeine de mort - PeloponnészoszPéloponnèse - bárkapéniche - áruhiánypénurie - élelmiszer-hiánypénurie alimentaire - pénzügyi kiegyenlítéspéréquation financière - akvakultúraaquaculture, aquiculture, limniculture - aktív feldolgozásperfectionnement actif - passzív feldolgozásperfectionnement passif - halászati idénypériode de pêche - EK átmeneti időszakpériode de transition CE - vezetői engedélypermis de conduire - európai vezetői engedélypermis de conduire européen - építési engedélypermis de construire - AquitániaAquitaine - halászati engedélypermis de pêche - munkavállalási engedélypermis de travail - PeruPérou - hatalom megszemélyesítésepersonnalisation du pouvoir - idős személypersonne âgée - elvált személypersonne divorcée - házas személypersonne mariée - Szaúd-ArábiaArabie Saoudite - jogi személypersonne morale - természetes személypersonne physique - külön élő személypersonne séparée - egyszemélyes háztartáspersonne seule - özvegypersonne veuve - személyzetpersonnel - földi személyzetpersonnel au sol - A besorolási fokozatba tartozó EK-személyzetpersonnel CE de catégorie A - földimogyoróarachide - B besorolási fokozatba tartozó EK-személyzetpersonnel CE de catégorie B - C besorolási fokozatba tartozó EK-személyzetpersonnel CE de catégorie C - D besorolási fokozatba tartozó EK-személyzetpersonnel CE de catégorie D - vezetőszemélyzetpersonnel de conduite - szállító személyzetpersonnel des transports - jogi szakmaprofession judiciaire - a hajó és repülőgép személyzetepersonnel navigant - büntetés-végrehajtási személyzetpersonnel pénitentiaire - AragóniaAragon - pénzügyi veszteségperte financière - állatjárványpeste animale - peszticidpesticide - kisvállalkozáspetite entreprise - kis- és középvállalkozásokpetites et moyennes entreprises - kis méretű mezőgazdasági üzempetite exploitation - kisvárospetite ville - Kis-AntillákPetites Antilles - petíciópétition - petrolkémiapétrochimie - olajdollárpétrodollar - nyersolajpétrole - farmakológiapharmacologie - Fülöp-szigetekPhilippines - életfilozófiaphilo, philosophie - politikai filozófiaphilosophie politique - arbitrázsarbitrage financier - foszforphosphore - fotokémiaphotochimie - napelemphotopile - munkaélettanphysiologie du travail - magfizikaphysique nucléaire - PicardiePicardie - tartalék alkatrészpièce détachée - PiemontePiémont - nemzetközi választottbíráskodásarbitrage international - drágakőpierre précieuse - tüzelőanyag-cellapile à combustible - kalózkodáspiraterie - haltenyésztéspisciculture - kerékpárútpiste cyclable - tőkebefektetésplacement de capitaux - vámplafonplafond tarifaire - politikai egyeztetésarbitrage politique - síkságplaine - válságrendezési tervplan anticrise - városrendezési tervplan d'urbanisme - Colombo-tervPlan de Colombo - fejlesztési tervplan de développement - finanszírozási tervplan de financement - planktonplancton - fatermesztésarboriculture - oktatástervezésplanification de l'éducation - családtervezésplanification de la famille - a termelés tervezéseplanification de la production - a szállítás tervezéseplanification des transports - piactervezésplanification du marché - gazdasági tervezésplanification économique - pénzügyi tervezésplanification financière - faarbre - ipari tervezésplanification industrielle - állami tervezésplanification nationale - regionális tervezésplanification régionale - ágazati tervezésplanification sectorielle - magról nevelt növényplant - ültetvényplantation - vízinövényplante aquatique - takarmánynövényplante fourragère - ipari növényplante industrielle - olajnövényplante oléagineuse - tűlevelűekarbre résineux - kapásnövényplante sarclée - textilnövényplante textile - trópusi növényplante tropicale - fóliás növénytermesztésplasticulture - plasztizálószerplastifiant - lemezplat - politikai programprogramme politique - kontinentális talapzatplateau continental - platinaplatine - gipszplâtre - lombhullató faarbre feuillu - teljes foglalkoztatottságplein-emploi - ólomplomb - plutóniumplutonium - gumiabroncspneumatique - UNDPPNUD - UNEPPNUE - súly és méretpoids et dimensions - árusítóhelymagasin, point de vente - halpoisson - édesvízi halpoisson d'eau douce - tengeri halpoisson de mer - friss halpoisson frais - Poitou-CharentesPoitou-Charentes - rendőrségpolice - bűnügyi rendőrségpolice judiciaire - agrárpolitikapolitique agricole - közös agrárpolitikapolitique agricole commune - nemzeti agrárpolitikapolitique agricole nationale - regionális agrárpolitikapolitique agricole régionale - élelmiszer-politikapolitique alimentaire - bankpolitikapolitique bancaire - költségvetési politikapolitique budgétaire - kereskedelempolitikapolitique commerciale - közös kereskedelempolitikapolitique commerciale commune - közösségi politikapolitique communautaire - önkorlátozási megállapodásaccord de limitation - régészetarchéologie - közösségi foglalkoztatáspolitikapolitique communautaire de l'emploi - közös halászati politikapolitique commune de la pêche - közös árpolitikapolitique commune des prix - közös közlekedéspolitikapolitique commune des transports - konjunktúrapolitikapolitique conjoncturelle - kultúrpolitikapolitique culturelle - segélypolitikapolitique d'aide - megszorító politikapolitique d'austérité - intervenciós politikapolitique d'intervention - befektetési politikapolitique d'investissement - védelmi politikapolitique de défense - fejlesztési politikapolitique de développement - finanszírozási politikapolitique de financement - oktatáspolitikapolitique de l'éducation - foglalkoztatáspolitikapolitique de l'emploi - üzletpolitikapolitique de l'entreprise - környezetvédelmi politikapolitique de l'environnement - építészetarchitecture - információs politikapolitique de l'information - kommunikációs politikapolitique de la communication - versenypolitikapolitique de la concurrence - építési politikapolitique de la construction - halászati politikapolitique de la pêche - mezőgazdasági termelési politikapolitique de la production agricole - kutatáspolitikapolitique de la recherche - egészségügyi politikapolitique de la santé - születésszabályozási politikapolitique de natalité - termeléspolitikapolitique de production - szoláris építészetarchitecture solaire - támogatási politikapolitique de soutien - népesedési politikapolitique démographique - tömbpolitikapolitique des blocs - devizapolitikapolitique des changes - exportpolitikapolitique des exportations - importpolitikapolitique des importations - árpolitikapolitique des prix - jövedelempolitikapolitique des revenus - bérpolitikapolitique des salaires - levéltárarchives - agrárstruktúra-politikapolitique des structures agricoles - közlekedéspolitikapolitique des transports - hitelezési politikapolitique du crédit - lakáspolitikapolitique du logement - gazdaságpolitikapolitique économique - energiapolitikapolitique énergétique - európai védelmi politikapolitique européenne de défense - külpolitikapolitique extérieure - családpolitikapolitique familiale - pénzügyi politikapolitique financière - Északi-sarkArctique - fiskális politikapolitique fiscale - erdészeti politikapolitique forestière - kormányzati politikapolitique gouvernementale - iparpolitikapolitique industrielle - belpolitikapolitique intérieure - migrációs politikapolitique migratoire - monetáris politikapolitique monétaire - agrimonetáris politikapolitique monétaire agricole - kikötőpolitikapolitique portuaire - közös kikötőpolitikapolitique portuaire commune - ezüstargent - regionális politikapolitique régionale - közösségi regionális politikapolitique régionale communautaire - szociálpolitikapolitique sociale - strukturális politikapolitique structurelle - vámtarifa-politikapolitique tarifaire - közös vámtarifa-politikapolitique tarifaire commune - szennyező anyagpolluant - légszennyező anyagpolluant atmosphérique - vízszennyező anyagpolluant de l'eau - környezetszennyezéspollution - ArgentínaArgentine - zajszennyezéspollution acoustique - légszennyezéspollution atmosphérique - vegyi szennyezéspollution chimique - szárazföldi eredetű szennyezéspollution d'origine tellurique - vízszennyezéspollution de l'eau - élelmiszerszennyezéspollution des aliments - partszennyezéspollution des côtes - vízfolyások szennyezésepollution des cours d'eau - talajszennyezéspollution du sol - tengerszennyezéspollution marine - szárazgazdálkodásaridoculture - szerves szennyezéspollution organique - mezőgazdaság okozta szennyezéspollution par l'agriculture - radioaktív szennyezéspollution radioactive - sztratoszferikus szennyezéspollution stratosphérique - hőszennyezéspollution thermique - határon átnyúló környezetszennyezéspollution transfrontière - LengyelországPologne - vegyesműveléspolyculture - polimerpolymère - PolinéziaPolynésie - Francia PolinéziaPolynésie française - burgonyapomme de terre - hőszivattyúpompe à chaleur - aktív népességpopulation active - aktív mezőgazdasági népességpopulation active agricole - aktív foglalkoztatott népességpopulation active occupée - munkaképes korú népességpopulation en âge de travailler - a világ népességepopulation mondiale - inaktív népességpopulation non active - halászati megállapodásaccord de pêche - vegyi fegyverarme chimique - agrárnépességpopulation rurale - városi népességpopulation urbaine - sertésporcin - halászati kikötőport de pêche - Puerto RicoPorto Rico - PortugáliaPortugal - Portugália régióirégions du Portugal - erőfölényposition dominante - postai és távközlési szolgáltatásokpostes et télécommunications - hagyományos fegyverarme conventionnelle - káliumpotassium - fejlődési potenciálpotentiel de développement - ApuliaPouilles - tolóhajózáspoussage - szilárd szennyezőanyagpoussière - politikai hatalompouvoir politique - költségvetési hatáskörpouvoir budgétaire - vásárlóerőpouvoir d'achat - mérlegelési jogpouvoir d'appréciation - végrehajtási jogkörpouvoir d'exécution - kezdeményezési jogpouvoir d'initiative - felügyeleti jogkörpouvoir de contrôle - döntéshozatali hatáskörpouvoir de décision - tárgyalási felhatalmazáspouvoir de négociation - megerősítési jogkörpouvoir de ratification - diszkrecionális jogkörpouvoir discrétionnaire - végrehajtó hatalompouvoir exécutif - bírói hatalompouvoir judiciaire - jogalkotói hatalompouvoir législatif - rendeletalkotási jogpouvoir réglementaire - hatóságokpouvoirs publics - előrecsomagoláspréconditionnement - általános preferenciákpréférences généralisées - mezőgazdasági lefölözésprélèvement agricole - ESZAK-járulékprélèvement CECA - első munkahelypremier emploi - korai gyermekkorpetite enfance - nukleáris fegyverarme nucléaire - talaj-előkészítéspréparation du sol - büntetés elévüléseprescription de peine - parlament elnökeprésident du Parlement - sajtópresse - politikai sajtópresse politique - hozzátartozói nyugellátásprestation aux survivants - szolgáltatásnyújtásprestation de services - harcászati nukleáris fegyverarme nucléaire tactique - családi ellátásprestation familiale - társadalombiztosítási juttatásprestation sociale - kölcsönprêt - EBB-kölcsönprêt BEI - ESZAK-kölcsönprêt CECA - közösségi kölcsönprêt communautaire - Euratom-kölcsönprêt Euratom - környezetszennyezés megelőzéseprévention de la pollution - rövid távú előrejelzésprévision à court terme - hosszú távú előrejelzésprévision à long terme - középtávú előrejelzésprévision à moyen terme - költségvetési becslésprévision budgétaire - gazdasági előrejelzésprévision économique - a jog szupremáciájaprimauté du droit - közösségi jog elsőbbségeprimauté du droit communautaire - jutalomprime de salaire - vágási támogatásprime à l'abattage - kivágási támogatásprime à l'arrachage - értékesítés megszüntetésére nyújtott jövedelemtámogatásprime à la non-commercialisation - biztosítási díjprime d'assurance - tárolási támogatásprime de stockage - korai zöldség és gyümölcsprimeur - a szennyező fizet elveprincipe pollueur-payeur - gazdasági prioritáspriorité économique - fegyveres erőkarmée - határozathozatalprise de décision - politikai fogolyprisonnier politique - jogfosztásprivation de droits - árprix - árrésprix à fourchette - exportárprix à l'exportation - importárprix à l'importation - fogyasztói árprix à la consommation - hivatásos hadseregarmée de métier - termelői árprix à la production - mezőgazdasági árprix agricole - élelmiszerárprix alimentaire - cif-árprix CAF - vételárprix d'achat - zsilipárprix d'écluse - intervenciós árprix d'intervention - szabványárprix d'objectif - ármegállapodásaccord de prix - fegyverzetarmement - ajánlati árprix d'offre - irányadó árprix d'orientation - alapárprix de base - aktiválási árprix de déclenchement - kiskereskedelmi árprix de détail - nagykereskedelmi árprix de gros - energiaárprix de l'énergie - földárprix de la terre agricole - piaci árprix de marché - referenciaárprix de référence - aromaaromatisant - kivonási árprix de retrait - önköltségi árprix de revient - küszöbárprix de seuil - támogatott árprix de soutien - parkolási díjprix de stationnement - eladási árprix de vente - nyersanyagárprix des produits de base - diszkriminatív árprix discriminatoire - haszonbérprix du fermage - világpiaci árprix du marché mondial - közigazgatási határozatarrêté - előre meghatározott árprix fixé à l'avance - költségmentesen a hajó fedélzetéreprix franco de bord - határparitásos árprix franco frontière - triggerárprix gâchette - garantált árprix garanti - rögzített árprix imposé - irányárprix indicatif - ipari árprix industriel - szabad árprix libre - maximálárprix maximum - öntözésirrigation - minimálárprix minimum - garantált minimálárprix minimum garanti - átlagárprix moyen - preferenciális árprix préférentiel - kedvezményes árprix réduit - beszerzési árprix rendu - reprezentatív árprix représentatif - művészetekarts - irányadó piaci árprix représentatif de marché - társadalmi problémaproblème social - várostervezési problémaproblème urbain - kémiai eljárásprocédé chimique - elektromos eljárásprocédé électrique - fizikai eljárásprocédé physique - közigazgatási eljárásprocédure administrative - szubvencióellenes eljárásprocédure antisubvention - populáris művészetart populaire - költségvetési eljárásprocédure budgétaire - polgári eljárásprocédure civile - fegyelmi eljárásprocédure disciplinaire - bírósági eljárásprocédure judiciaire - törvényalkotási eljárásprocédure législative - parlamenti eljárásprocédure parlementaire - büntetőeljárásprocédure pénale - Közel-KeletProche et Moyen-Orient - ajándéktárgyarticle-cadeau - termelésproduction - szalagon gyártásproduction à la chaîne - mezőgazdasági termelésproduction agricole - élelmiszergyártásproduction alimentaire - állattenyésztésproduction animale - kézműipari termelésproduction artisanale - közösségi termelésproduction communautaire - folyamatos termelésproduction continue - energiatermelésproduction d'énergie - hidrogéngyártásproduction d'hydrogène - tömegtermelésproduction de masse - halászati termékproduit de la pêche - elégtelen termelésproduction déficitaire - ipari termelésproduction industrielle - világtermelésproduction mondiale - nemzeti termelésproduction nationale - növénytermesztésproduction végétale - termelékenységproductivité - mezőgazdasági termelékenységproductivité agricole - dekorációs árucikkarticle de décoration - földterület termelékenységeproductivité des terres - munkahatékonyságproductivité du travail - gabonakészítményproduit à base de céréale - gyümölcstermékproduit à base de fruit - zöldségtermékproduit à base de légume - haltermékproduit à base de poisson - cukortermékproduit à base de sucre - mezőgazdasági termékproduit agricole - élelmiszerproduit alimentaire - élelmiszerkészítményproduit alimentaire complexe - állati termékproduit animal - húskészítményproduit carné - vegyipari termékproduit chimique - szervetlen vegyi anyagproduit chimique inorganique - sűrített élelmiszerproduit concentré - csomagolt termékproduit conditionné - fagyasztott termékproduit congelé - kozmetikai termékproduit cosmétique - sportfelszerelésarticle de sport - csomagolóanyagproduit d'emballage - tisztítószerproduit d'entretien - alaptermékproduit de base - édesipari termékproduit de confiserie - tömegfogyasztási cikkekproduit de grande consommation - helyettesítő termékproduit de remplacement - dehidratált termékproduit déshydraté - diétás élelmiszerproduit diététique - fatermékproduit du bois - piperecikkarticle de toilette - ömlesztett áruproduit en vrac - füstölt termékproduit fumé - ipari termékproduit industriel - gyúlékony termékproduit inflammable - instant termékproduit instantané - bruttó hazai termékproduit intérieur brut - besugárzott élelmiszerproduit irradié - tejtermékproduit laitier - liofilizált termékproduit lyophilisé - előállított termékproduit manufacturé - fémtermékproduit métallique - bányászati termékproduit minier - hazai termékproduit national - bruttó nemzeti termékproduit national brut - új termékproduit nouveau - származó termékproduit originaire - kőolajtermékproduit pétrolier - gyógyszerkészítményproduit pharmaceutique - háztartási cikkarticle ménager - fehérjetermékekproduit protéique - sűrített alapanyagból készült termékproduit reconstitué - hűtött termékproduit réfrigéré - bruttó regionális termékproduit régional brut - sózott termékproduit salé - félkész árukproduit semi-manufacturé - érzékeny termékproduit sensible - mélyfagyasztott termékproduit surgelé - textiltermékproduit textile - kézművesartisan - állatorvosi termékproduit vétérinaire - kereskedelmi szakmákprofession commerciale - pénzügyi szakmaprofession financière - szabadfoglalkozásúprofession libérale - egészségügyi szakmaprofession de la santé - paramedicinális szakmaprofession paramédicale - WFPProgramme alimentaire mondial - cselekvési programprogramme d'action - segélyprogramprogramme d'aide - tantervprogramme d'enseignement - kutatási programprogramme de recherche - választási programprogramme électoral - tudományos fejlődésprogrès scientifique - beruházási projektprojet d'investissement - költségvetési tervezetprojet de budget - kormány által előterjesztett törvényjavaslatprojet de loi - kutatási projektprojet de recherche - ipari projektprojet industriel - eladásösztönzéspromotion commerciale - kereskedelem ösztönzésepromotion des échanges - beruházásösztönzéspromotion des investissements - ingatlanfejlesztéspromotion immobilière - szakmai előmenetelpromotion professionnelle - választási propagandapropagande électorale - EK-javaslatproposition CE - előadó-művészetarts du spectacle - képviselői törvényjavaslatproposition de loi - állami tulajdonpropriété publique - földtulajdonpropriété foncière - mezőgazdasági ingatlanpropriété foncière agricole - ingatlantulajdonpropriété immobilière - ipari tulajdonpropriété industrielle - szellemi tulajdonpropriété intellectuelle - személyes vagyontárgypropriété mobilière - magántulajdonpropriété privée - ArubaAruba - bányászati kutatásprospection minière - jövőtanulmányokprospective - prostitúcióprostitution - zajvédelemprotection contre le bruit - környezetvédelemprotection de l'environnement - az állatvilág védelmeprotection de la faune - a növényvilág védelmeprotection de la flore - a magánélet védelmeprotection de la vie privée - ESAASE - állatvédelemprotection des animaux - társasági tagok védelmeprotection des associés - kapcsolattartás védelmeprotection des communications - szabadságok védelmeprotection des libertés - kissebségek védelmeprotection des minorités - diplomáciai védelemprotection diplomatique - fogyasztóvédelemprotection du consommateur - szakosítási megállapodásaccord de spécialisation - ÁzsiaAsie - piacvédelemprotection du marché - nemzeti örökségvédelemprotection du patrimoine - természeti környezet megőrzéseprotection du paysage - talajvédelemprotection du sol - anya- és gyermekvédelemprotection maternelle et infantile - protekcionizmusprotectionnisme - állati fehérjeprotéine animale - szintetikus fehérjeprotéine de synthèse - tejfehérjeprotéine du lait - Dél-ÁzsiaAsie du Sud - növényi fehérjeprotéine végétale - megállapodás jegyzőkönyveprotocole d'accord - cukorjegyzőkönyvprotocole sucre - prototípusprototype - Provence-Alpes-Côte d'AzurProvence-Alpes-Côte d'Azur - tartományprovince - pszichiátriapsychiatrie - pszichológiapsychologie - munkapszichológiapsychologie du travail - közzétételpublication - közösségi kiadványpublication communautaire - jogszabály kihirdetésepublication de la loi - reklámpublicité - tisztességtelen reklámpublicité abusive - elszámolások nyilvánosságapublicité des comptes - a díjszabás közzétételepublicité des tarifs - KatarQatar - politikai menedékjogasile politique - szakképesítésqualification professionnelle - környezetminőségqualité de l'environnement - életminőségqualité de la vie - termékminőségqualité du produit - kifogott hal mennyiségequantité débarquée - hátrányos társadalmi helyzetű osztálycatégorie sociale défavorisée - írásbeli kérdésquestion écrite - szóbeli kérdésquestion orale - parlamenti kérdésquestion parlementaire - szennyeződésmentesítésassainissement - határozatképességquorum - fogási kvótaquota de pêche - szükséges szavazatarányquotient électoral - radioaktivitásdanger de radiations, danger de radioactivité, matières radioactives, radioactivité, risque de rayonnements ionisants, substances radioactives - műsorszórás, sugárzásémissions, radiodiffusion - sugárvédelemradioprotection - ENSZ-közgyűlésAssemblée générale ONU - kőolaj-finomításraffinage du pétrole - cukorfinomításraffinage du sucre - szőlőraisin - cégnévraison sociale - tőke hazatelepítéserapatriement de capitaux - jelentésrapport - a mezőgazdaság és a kereskedelem kapcsolatarapport agriculture-commerce - a mezőgazdaság és az ipar kapcsolatarapport agriculture-industrie - éves jelentésrapport d'activité - bizottsági jelentésrapport de commission - kutatási jelentésrapport de recherche - jogszabályok közelítéserapprochement des législations - politikák közelítéserapprochement des politiques - Rasz el-HajmaRas al Khaimah - adóalapassiette de l'impôt - megállapodás megerősítéseratification d'accord - viszonyszámratio - atomreaktorréacteur nucléaire - szakmai átképzésreconversion professionnelle - újrafelfegyverkezésréarmement - viszontbiztosításréassurance - teljes körű felmérésrecensement - népszámlálásrecensement de population - képzési támogatásassistance en formation - gazdasági recessziórécession économique - bevételrecette - exportbevételrecette d'exportation - megengedhetőségrecevabilité - kutatásrecherche - agrárkutatásrecherche agronomique - alkalmazott kutatásrecherche appliquée - energiakutatásrecherche énergétique - dokumentumok visszakereséserecherche documentaire - környezetvédelmi kutatásrecherche sur l'environnement - erdészeti kutatásrecherche forestière - halászati kutatásrecherche halieutique - ipari kutatásrecherche industrielle - orvosi kutatásrecherche médicale - tudományos kutatásrecherche scientifique - betakarításrécolte - ajánlásrecommandation - közösségi ajánlásrecommandation communautaire - gazdasági megállapodásaccord économique - kölcsönös biztosítómutualité sociale - ESZAK-ajánlásrecommandation CECA - EAEK-ajánlásrecommandation CEEA - oklevelek elismerésereconnaissance des diplômes - gazdasági újjáépítésreconstruction économique - kertészetre való áttérésreconversion à l'horticulture - állatállomány átállításareconversion de troupeau - ipari átállásconversion industrielle - húsmarha-tenyésztésre való áttérésreconversion lait-viande - termelési áttérésreconversion productive - fellebbezés közigazgatási szervnélrecours administratif - megsemmisítési keresetrecours en annulation - mulasztás megállapítása iránti keresetrecours en carence - tagállami mulasztás megállapítása iránti keresetrecours en manquement - személyzetfelvételrecrutement - egyesületassociation - energetikai hasznosításrécupération de l'énergie - tőke visszaforgatásarecyclage de capitaux - a hulladék anyagában történő hasznosításarecyclage des déchets - aromanövényplante aromatique - haderőcsökkentésréduction des forces - gyógynövényplante médicinale - szójaolajhuile de soja - napraforgóolajhuile de tournesol - munkaidő-csökkentésréduction du temps de travail - vadhúsviande de gibier - nyúlhúsviande de lapin - kukoricaolajhuile de maïs - vámcsökkentésréduction tarifaire - sovány tejporlait écrémé en poudre - viszontleszámítolásréescompte - átértékelésréévaluation - újrakivitelréexportation - szárított termékproduit séché - stabilizátoragent de texture - gyorsított eljárásréféré - mezőgazdasági támogatásaide à l'agriculture - népszavazásréférendum - közösségi preferenciapréférence communautaire - közigazgatási reformréforme administrative - KAP-reformréforme de la PAC - agrárreformréforme agraire - a mezőgazdasági termelés szabályozásaréglementation de la production agricole - oktatási reformréforme de l'enseignement - mezőgazdasági kvótaquota agricole - garanciaküszöbseuil de garantie - alternatív mezőgazdasági termelésproduction agricole alternative - olaj- és zsírilletéktaxe sur les matières grasses - földreformréforme foncière - hátrányos helyzetű mezőgazdasági térségzone agricole défavorisée - női gazdálkodóagricultrice - fiatal gazdálkodójeune exploitant agricole - igazságszolgáltatási reformréforme judiciaire - mezőgazdasági üzemek összefogásagroupement d'exploitations - mezőgazdasági adatszolgáltatási űrlapfiche d'exploitation agricole - növény-egészségügyi termékproduit phytosanitaire - menekültréfugié - gyomirtó szerherbicide - veszettségrage - tejtermelésproduction laitière - gabonapótlósubstitut céréalier - politikai menekültréfugié politique - erdészeti érdekcsoportgroupement forestier - ajánlat elutasításarefus d'offre - fakitermelésproduction de bois - erdészeti tulajdonpropriété forestière - állami erdőforêt domaniale - magánerdőforêt privée - értékesítés megtagadásarefus de vente - kagylótenyésztésconchyliculture - halászati termelésproduction aquicole - halászati jogosítványlicence de pêche - autoritárius rendszerrégime autoritaire - segélyrendszerrégime d'aide - vállalkozás szétválásascission d'entreprises - transznacionális vállalkozásentreprise transnationale - kizárólagos beszerzési megállapodásachat exclusif - közhasznú vállalkozásentreprise d'intérêt collectif - szelektív forgalmazási megállapodásdistribution sélective - földtulajdoni rendszerrégime du sol - elektronikus levélcourrier électronique - határon átnyúló adatáramlásflux transfrontière de données - kereskedelmi médiamédia commercial - gazdasági rendszerrégime économique - helyi médiamédia local - magánmédiamédia privé - katonai diktatúrarégime militaire - adatátviteli hálózatréseau de transmission - videokonferenciatéléconférence - európai televíziótélévision européenne - parlamentáris rendszerrégime parlementaire - előfizetéses televíziótélévision payante - videotexvidéographie - otthoni számítástechnikainformatique domestique - információtárolásmémorisation des données - politikai rendszerrégime politique - alkalmazott számítástechnikainformatique appliquée - számítógépes bűnözéscriminalité informatique - adatvédelmi jogdroit de l'informatique - mesterséges intelligenciaintelligence artificielle - régiórégion - az EU Hivatalos LapjaJournal officiel UE - számítógépes kalózkodáspiratage informatique - mezőgazdasági régiórégion agricole - választási monitoringvérification du scrutin - mandátumok halmozásacumul de mandats - választási eredményrésultat électoral - hatáskör delegálásadélégation de pouvoir - brüsszeli régiórégion de Bruxelles-Capitale - parlamenti küldöttségdélégation parlementaire - választójogi korhatárâge électoral - föderalizmusfédéralisme - tengerparti régiórégion côtière - plebiszcitumplébiscite - szavazateloszlásrépartition des votes - véleményezési jogpouvoir consultatif - fejlődő régiórégion de développement - kinevezési jogpouvoir de nomination - kiváltságprivilège - radikális pártparti radical - hegyvidéki térségrégion de montagne - kevésbé fejlett térségrégion défavorisée - eltűnés erőszakos körülmények közöttdisparition forcée - politikai kisebbségminorité politique - rendőrségi ellenőrzéscontrôle de police - pacifizmuspacifisme - polgári védelemprotection civile - gazdasági régiórégion économique - szavazás képviselő útjánvote par délégation - konzorciumentreprise conjointe - flamand régiórégion flamande - végrehajtó szervexécutif - kormányprogramprogramme de gouvernement - határ menti régiórégion frontalière - piactámogatássoutien du marché - gazdasági átalakulásconversion économique - ipari térségrégion industrielle - átalakulási támogatásaide à la reconversion - szerkezetátalakítási támogatásaide à la restructuration - értékesítési támogatásaide à l'écoulement - ipari támogatásaide à l'industrie - jövedelem-újraelosztásredistribution du revenu - EK mediterrán térségrégion méditerranéenne CE - humanitárius segítségnyújtásaide humanitaire - segély menekültek részéreaide aux réfugiés - katasztrófa áldozatainak segélyezéseaide aux sinistrés - fejlesztési segélyaide au développement - kiemelt régiórégion prioritaire - vidéki térségrégion rurale - újonnan iparosodott országnouveau pays industrialisé - idegenforgalmi régiórégion touristique - szociális gazdaságéconomie sociale - mezőgazdasági számlákcomptabilité économique agricole - vallon régiórégion wallonne - hatástanulmányétude d'impact - gazdasági következményconséquence économique - egyeztető eljárásprocédure de concertation - regionalizációrégionalisation - metrómétro - tehergépjárművéhicule gros porteur - űrközlekedéstransport spatial - űrjárművéhicule spatial - a kereskedelem regionalizálásarégionalisation des échanges - űrállomásstation orbitale - regionalizmusrégionalisme - járműkölcsönzéslocation de véhicule - közlekedési területlocalisation du transport - rendeletrèglement - hajóvezetői engedélypermis de navigation - fuvarozási díjprix de transport - közösségi rendeletrèglement communautaire - a fuvardíjszabás engedélyezésehomologation des tarifs - kikötőforgalomtrafic portuaire - EAEK-rendeletrèglement CEEA - forgalomirányításcontrôle de la circulation - szállítási kontingensquota de transport - közlekedési piacmarché du transport - járműnyilvántartásimmatriculation de véhicule - járműokmánypapier du véhicule - vitarendezésrèglement des différends - az utazás időtartamadurée du transport - nagy sebességű közlekedéstransport à grande vitesse - fuvarokmánydocument de transport - vezetési idődurée de la conduite - időszakos műszaki vizsgálatcontrôle technique - utazási ügynökségagence de tourisme - költségvetési rendeletrèglement financier - szállítási szerződéscontrat de transport - társasági tagassocié - csődeljárásrèglement judiciaire - kereskedelmi rendelkezésekréglementation commerciale - várostervezési szabályozásréglementation de l'urbanisme - légitársaságligne aérienne - közúti forgalomcirculation routière - vadászati jogszabályokréglementation de la chasse - tengeriközlekedés-politikapolitique maritime - tengeri konferenciaconférence maritime - közlekedési szabályokréglementation de la circulation - hulladéklerakásimmersion de déchets - hulladék tárolásastockage des déchets - építési jogszabályokréglementation de la construction - toxikus anyagsubstance toxique - környezetbarát járművéhicule non polluant - a tengerfenék hasznosításaexploitation des fonds marins - források pótlásaremplacement des ressources - környezeti hatásimpact sur l'environnement - környezetvédelmi ellenőrzéssurveillance de l'environnement - földrengés-monitoringprévention antisismique - partvédelemprotection du littoral - sebességszabályozásréglementation de la vitesse - vízgazdálkodásgestion de l'eau - kartelljogréglementation des ententes - geofizikai környezetmilieu géophysique - állóvízeau stagnante - befektetési szabályokréglementation des investissements - a tenger élővilágaespèce marine - vadvilágvie sauvage - biztosításassurance - árszabályozásréglementation des prix - növényállományressource végétale - torkolatestuaire - mezőgazdasági katasztrófacalamité agricole - vámszabályokréglementation douanière - levélvesztésdéfoliation - erózióérosion - gépjárművek okozta szennyezéspollution automobile - közlekedéspolitikai szabályokréglementation du transport - olajszennyezéspollution par les hydrocarbures - fémek okozta szennyezéspollution par les métaux - hajók okozta szennyezéspollution par les navires - ipari szennyezéspollution industrielle - piacszabályozásrégularisation du marché - exportlefölözésprélèvement à l'exportation - importilletékprélèvement à l'importation - születésszabályozásrégulation des naissances - tiltott kereskedelemtrafic illicite - intervenciós hivatalorganisme d'intervention - NimexeNimexe - kereskedelemi szabályozásrégulation des transactions - eredetmegjelölésappellation d'origine - vámfelfüggesztéses eljárásrégime douanier suspensif - újrabehozatalréimportation - vámvisszatérítésremboursement des droits de douane - iskolai újrabeilleszkedésréinsertion scolaire - EK vámterületterritoire douanier CE - társadalmi rehabilitációréinsertion sociale - egységes vámokmánydocument unique - vámalakiságok egyszerűsítésesimplification des formalités - a költségvetési tervezet elutasításarejet du budget - tarifális besorolásspécialisation tarifaire - kereskedelmi kapcsolatokrelation commerciale - pénzügyi megállapodásaccord financier - exportbiztosításaassurance à l'exportation - hulladékhőrejet thermique - cserekereskedeleméchange compensé - közösségi kivitelexportation communautaire - közösségi behozatalimportation communautaire - áruk és szolgáltatásokbiens et services - a gazdaság élénkítéserelance économique - termelési javakbien de production - kétoldalú kapcsolatokrelation bilatérale - tőkejavakbien d'équipement - használt árubien d'occasion - integrált kereskedelemcommerce intégré - kulturális kapcsolatokrelation culturelle - ipari fogyasztásconsommation industrielle - világfogyasztásconsommation mondiale - merchandisingmarchandisage - marketingmercatique - diplomáciai kapcsolatokrelation diplomatique - kereskedelmi rendezvénymanifestation commerciale - nettó árprix hors taxe - munkaügyi kapcsolatokrelation du travail - veszteséges eladásvente à perte - önkiszolgálólibre service - társulásos kiskereskedelemcommerce associé - vándorkereskedelemcommerce ambulant - önálló kiskereskedéscommerce indépendant - üzletláncmagasin à succursales multiples - az iskola és a gazdasági élet kapcsolatairelation école-industrie - nagybani piacmarché d'intérêt national - terjesztődistributeur commercial - gazdasági kapcsolatokrelation économique - pénzügyi likviditásdisponibilité monétaire - állam és egyház kapcsolatarelation Église-État - balesetbiztosításassurance accident - Kelet-Nyugat kapcsolatokrelation Est-Ouest - iparközi kapcsolatokrelation interindustrielle - monetáris válságcrise monétaire - intézményközi kapcsolatokrelation interinstitutionnelle - devizakorlátozásrestriction des changes - nemzetközi kapcsolatokrelation internationale - kamatmentes hitelcrédit gratuit - leszámítolási kamatlábtaux d'escompte - hitelkorlátozásencadrement du crédit - interparlamentáris kapcsolatokrelation interparlementaire - értékpapírtőzsdebourse des valeurs - Közösségen belüli kapcsolatokrelation intracommunautaire - tőkekiáramlásévasion de capitaux - transzferárprix de transfert - a törvényhozói és a végrehajtói hatalom kapcsolatarelation législatif-exécutif - nagyon rövid távú finanszírozásfinancement à très court terme - monetáris kapcsolatokrelation monétaire - vállalati pénzügyekfinancement de l'entreprise - többoldalú kapcsolatokrelation multilatérale - vagyonbiztosításassurance des biens - személybiztosításassurance des personnes - együttbiztosításcoassurance - kapcsolatok a város és a vidék közöttrelation ville-campagne - hitelintézetétablissement de crédit - iparbankbanque industrielle - elektronikus banki szolgáltatásbancatique - munkahelyi baleset-biztosításassurance accident de travail - emberi kapcsolatokrelations humaines - bankfelügyeletcontrôle bancaire - banki díjakfrais bancaires - költségvetési előirányzatcrédit budgétaire - általános költségvetésbudget général - közönségkapcsolatokrelations publiques - regionális pénzügyekfinances régionales - vallásreligion - a közösségi költségvetés finanszírozásafinancement du budget communautaire - tagállami hozzájáruláscontribution des États membres - kormányátalakításremaniement ministériel - adóegyezményconvention fiscale - adóellenőrzéscontrôle fiscal - törlesztésremboursement - különadóimpôt exceptionnel - birtokrendezésremembrement - tarifatáblázattarif à fourchette - kiviteli vámok elengedéseremise à l'exportation - egységárprix unitaire - támogatott díjszabástarif de soutien - vegyes árprix mixte - importhelyettesítésremplacement des importations - mezőgazdasági termékek áraprix des produits agricoles - munkaviszonyból származó jövedelemrémunération du travail - mezőgazdasági biztosításassurance agricole - terméshozamrendement agricole - állampolgári nevelésinstruction civique - kereskedelmi oktatásenseignement commercial - oktatási anyagmatériel d'enseignement - oktatóprogramdidacticiel - kapcsolat az iskola és a munka világa közöttrelation école-vie professionnelle - városrekonstrukciórénovation urbaine - neurobiológianeurobiologie - jövedelmezőségrentabilité - nőgyógyászatgynécologie - ideggyógyászatneurologie - gyermekgyógyászatpédiatrie - fogorvostanmédecine dentaire - elsősegélypremiers secours - alternatív gyógyászatmédecine douce - ipari reorganizációréorganisation industrielle - akusztikaacoustique - optikaoptique - kibernetikacybernétique - kőzettanpétrologie - segély szétosztásarépartition de l'aide - vallási szektasecte religieuse - teológiathéologie - adóterhek megoszlásarépartition de l'impôt - egységes piacmarché unique - a népesség földrajzi megoszlásarépartition géographique de la population - egyszülős családfamille monoparentale - örökbefogadott gyermekenfant adopté - gépjármű-biztosításassurance automobile - a termelés elosztásarépartition de la production - családvédelemprotection de la famille - piacfelosztási megállapodásrépartition de marché - mesterséges megtermékenyítésprocréation artificielle - mesterséges termékenyítésinsémination artificielle - in vitro megtermékenyítésfécondation in vitro - javak elosztásarépartition des richesses - dajkaanyamère porteuse - szülői jogautorité parentale - mandátumok elosztásarépartition des sièges - leszármazásfiliation - vezetéknévnom de famille - szülői felelősségresponsabilité parentale - különválásséparation judiciaire - népességdinamikadynamique de la population - jövedelemelosztásrépartition du revenu - migránsmigrant - munkaelosztásrépartition du travail - letelepedési célú migrációmigration de peuplement - hazatelepülési támogatásaide au retour - népességelöregedésvieillissement démographique - szakmai mobilitásmobilité professionnelle - földrajzi eloszlásrépartition géographique - kormegoszlásrépartition par âge - egy főre jutó elosztásrépartition par habitant - kitüntetésdistinction honorifique - önkéntes munkabénévolat - önkéntes szervezetorganisation bénévole - munkanélküliségi biztosításassurance chômage - foglalkoztatottak szerinti elosztásrépartition par personne occupée - játékjeux - játék-szervezésétablissement de jeux - elektronikus játékjeu automatique - nemi megoszlásrépartition par sexe - sporthorgászatpêche sportive - turistaforgaloméchange touristique - idegenforgalomtourisme étranger - falusi turizmustourisme rural - repertóriumrépertoire - idegenforgalmi infrastruktúrainfrastructure touristique - szociális költségvetésbudget social - újraültetésreplantation - európai szociálpolitikapolitique sociale européenne - bűnözés elleni küzdelemlutte contre la délinquance - bűnözéscriminalité - testi fogyatékoshandicapé physique - előirányzatok átcsoportosításareport de crédit - szellemi fogyatékoshandicapé mental - hajléktalanságsans-abri - szexuális csonkításmutilation sexuelle - heti pihenőidőrepos hebdomadaire - visszaélés kábítószerreltrafic de stupéfiants - általános orvostanmédecine générale - szociális támogatásassistance sociale - szociális létesítményéquipement social - társadalombiztosítási jogdroit de la sécurité sociale - szociális munkatravail social - otthoni segítségnyújtásaide ménagère - kiegészítő nyugdíjretraite complémentaire - szakszervezeti képviselőreprésentant syndical - egészségbiztosítási kártyacarte de santé - egészségügyi kiadásokdépense de santé - kórházi költségekfrais d'hospitalisation - diplomáciai képviseletreprésentation diplomatique - hospitalizációhospitalisation - otthoni ápolássoin à domicile - betegjogokdroits du malade - közegészségügyhygiène publique - társadalom-orvostanmédecine sociale - hitelbiztosításassurance crédit - munkavállalói képviseletreprésentation du personnel - magánorvoslásmédecine privée - városépítészetconstruction urbaine - városi infrastruktúrainfrastructure urbaine - ingatlanpiacmarché immobilier - politikai képviseletreprésentation politique - bérleti szabályozásréglementation des loyers - Man szigetîle de Man - Kasztília és LeónCastille et León - arányos képviseletreprésentation proportionnelle - Kasztília-La ManchaCastille et Manche - KantábriaCantabrie - Baleár-szigetekîles Baléares - RiojaRioja - Ceuta és MelillaCeuta et Melilla - elnyomásrépression - madridi közösségcommunauté de Madrid - valenciai közösségcommunauté de Valence - Murciai RégióRégion de Murcie - Észak-PortugáliaPortugal du Nord - Közép-PortugáliaPortugal du Centre - Lisszabon és a Tejo völgyeLisbonne et vallée du Tage - Észak-AngliaAngleterre du Nord - Északnyugat-AngliaAngleterre du Nord-Ouest - Délkelet-AngliaAngleterre du Sud-Est - Délnyugat-AngliaAngleterre du Sud-Ouest - gazdasági fellendülésreprise économique - Antigua és BarbudaAntigua et Barbuda - AnguillaAnguilla - Saint Christopher és NevisSaint-Christophe-et-Nevis - sokszorosításreproduction - Saint Vincent és Grenadine-szigetekSaint-Vincent-et-Grenadines - Amerikai Virgin-szigetekîles Vierges américaines - Nagy-MaghrebGrand Maghreb - állatnemesítésreproduction animale - növényszaporításreproduction végétale - Marshall-szigetekîles Marshall - Amerikai SzamoaSamoa américaines - fogyatékkal élők biztosításaassurance d'invalidité - köztársaságrépublique - sarkvidékrégion polaire - Dominikai Köztársaságrépublique Dominicaine - Pitcairn-szigetekPitcairn - munkavállalók igénybe vételeréquisition des travailleurs - biológiai fegyverarme biologique - tömegpusztító fegyverarme de destruction massive - stratégiai atomfegyverarme nucléaire stratégique - információs hálózatréseau d'information - atombombabombe atomique - mezőgazdasági számviteli információs hálózatréseau d'information comptable - ballisztikus rakétamissile balistique - irányított lövedékmissile guidé - interkontinentális rakétamissile intercontinental - közlekedési hálózatréseau de transport - hadiflottaforce navale - vasúthálózatréseau ferroviaire - űrfegyverarme spatiale - lézerfegyverarme à laser - gyújtófegyverarme incendiaire - lőfegyverek és lőszerekarme à feu et munitions - hajóúthálózatréseau navigable - szárazföldi hadseregarmée de terre - félkatonai erőkforce paramilitaire - közúthálózatréseau routier - légierőarmée de l'air - tartalékos hadseregarmée de réserve - külföldön állomásozó haderőkforce à l'étranger - haditengerészetmarine militaire - tartalékokréserves - női katonai szolgálatservice féminin - önkéntes katonai szolgálatservice volontaire - céltartalékréserve comptable - védelmi kiadásokdépense de défense - stratégiai védelemdéfense stratégique - devizatartalékréserve de change - nemzetközi biztonságsécurité internationale - fegyverzeti politikapolitique de l'armement - európai fegyverzetpolitikapolitique européenne d'armement - európai biztonságsécurité européenne - nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásanon-prolifération nucléaire - fegyverzetkorlátozáslimitation des armements - atomfegyvermentes övezet létrehozásadénucléarisation - természetvédelmi területréserve naturelle - fegyverrendszerek összehangolásaharmonisation des armements - lakóhelyrésidence - nemzetközi megállapodásaccord international - kétoldalú megállapodásaccord bilatéral - többoldalú megállapodásaccord multilatéral - másodlagos lakóhelyrésidence secondaire - nemzetközi tárgyalásoknégociation internationale - megállapodás aláírásasignature d'accord - nemzetközi jogi okmányinstrument international - nemzetközi egyezményconvention internationale - peszticid-szermaradékrésidu de pesticide - nemzetközi szervezet határozatarésolution - fahulladékrésidu du bois - európai egyezményconvention européenne - ENSZ nemzetközi egyezségokmánypacte international ONU - nemzetközi ügyekpolitique internationale - szerződés megszüntetéserésiliation de contrat - nemzetközi kérdésquestion internationale - kárbiztosításassurance dommages - gyantarésine - a két német állam közötti kapcsolatokrelation interallemande - hivatalos látogatásvisite officielle - nemzetközi segítségnyújtásaide internationale - magatartási kódexcode de conduite - nemzetközi szankcióksanction internationale - közösségi állásfoglalásrésolution communautaire - vallási csoportgroupe religieux - szociokulturális csoportgroupe socio-culturel - élelmiszer-önellátásindépendance alimentaire - együttműködési politikapolitique de coopération - ENSZ határozatrésolution ONU - jogi együttműködéscoopération juridique - katonai megszállásoccupation militaire - EP-állásfoglalásrésolution PE - megszállt területterritoire occupé - többnemzetiségű erőkforce multinationale - felelősségresponsabilité - hadifogolyprisonnier de guerre - örmény-kérdésquestion arménienne - kurdisztáni kérdésquestion du Kurdistan - palesztin-kérdésquestion de la Palestine - Németország egyesüléseunification de l'Allemagne - nemzetközi felelősségresponsabilité internationale - CDECDE - euromissileeuromissile - fegyverzetellenőrzéscontrôle des armements - miniszteri felelősségresponsabilité ministérielle - START-megállapodásaccord START - ABM-szerződésaccord ABM - békés övezetzone de paix - egészségbiztosításassurance maladie - büntetőjogi felelősségresponsabilité pénale - EBESZOSCE - tartós munkanélküliségchômage de longue durée - munkába történő visszailleszkedésréinsertion professionnelle - politikai felelősségresponsabilité politique - küzdelem a munkanélküliség ellenlutte contre le chômage - humánerőforrás-tervezésplanification de la main-d'oeuvre - megosztott munkavállalástravail partagé - állampolgárressortissant - munkaviszony megszűnésecessation d'emploi - munkahelyváltásconversion d'emploi - helyi foglalkoztatási kezdeményezésinitiative locale d'emploi - nem fizetett munkatravail non rémunéré - EK-tagállam állampolgáraressortissant communautaire - ideiglenes foglalkoztatástravail temporaire - vadállományressource animale - fiatalkorúak foglalkoztatásatravail des jeunes - női munkatravail féminin - tengeri forrásokressource de la mer - szakmai továbbképzésrecyclage professionnel - gazdasági forrásokressource économique - szakmai gyakorlatstage de formation - vízkészletressource en eau - földi erőforrásressource en sol - foglalkoztatási statisztikastatistique de l'emploi - energiaforrásokressource énergétique - segédmunkástravailleur auxiliaire - külföldre kirendelt munkavállalótravailleur expatrié - tengeri szállítási biztosításassurance maritime - vállalkozóentrepreneur - ügyvezető igazgatódirecteur d'entreprise - halászati erőforrásokressource halieutique - önálló foglalkozásprofession indépendante - ásványi nyersanyagokressource minérale - munkaszüneti napjour férié - vasárnapi munkatravail du dimanche - természeti erőforrásokressource naturelle - munkavégzés ütemecadence de travail - megújuló forrásokressource renouvelable - távmunkatravail à distance - fizetések befagyasztásablocage des salaires - kiegészítő forrásokressources additionnelles - bércsökkentésréduction des salaires - természetbeni juttatásavantage accessoire - juttatások és költségtérítésekindemnité et frais - költségvetési forrásokressources budgétaires - kinevezésnomination du personnel - saját forrásokressources propres - eljárási szabályzatrèglement intérieur - próbaidőpériode de stage - étkeztetésrestauration collective - szakszervezeti jogokdroits syndicaux - szakszervezeti szabadságliberté syndicale - szakmai etikadéontologie professionnelle - kötelező biztosításassurance obligatoire - export-visszatérítésrestitution à l'exportation - nyereségrészesedésintéressement des travailleurs - import-visszatérítésrestitution à l'importation - szakszervezeti választásélection syndicale - szociális partnerekpartenaire social - közalkalmazotti szervezetsyndicat de fonctionnaires - szakmai szövetségassociation professionnelle - szakszervezetsyndicat - termelési visszatérítésrestitution à la production - kiviteli korlátozásrestriction à l'exportation - diplomáciai hivatalprofession diplomatique - behozatali korlátozásrestriction à l'importation - kommunikációs szakmaprofession de la communication - versenykorlátozásrestriction à la concurrence - igazgatási személyzetprofession administrative - titkársági személyzetpersonnel de secrétariat - kereskedelmi korlátozásrestriction aux échanges - információs szakmaprofession de l'information - tudományos hivatásprofession scientifique - műszaki szakmaprofession technique - szabadságkorlátozásrestriction de liberté - chef politique, homme politique, politicienne, politique - biztosítási szakmaprofession des assurances - mennyiségi korlátozásrestriction quantitative - kiskereskedéspetit commerce - fogorvosdentiste - orvosmédecin - állatorvosvétérinaire - gyógyszerészpharmacien - szülésznősage-femme - művészpályaprofession artistique - magánbiztosításassurance privée - ipari szerkezetátalakításrestructuration industrielle - irodalmi pályaprofession littéraire - működési eredményrésultat d'exploitation - kereskedelmi személyzetpersonnel de la vente - kereskedelmi képviselőreprésentant de commerce - mezőgazdasági teljesítményrésultat de l'exploitation agricole - iskolai eredményekrésultat scolaire - informatikai szakmaprofession de l'informatique - idegenforgalmi szakmaprofession du tourisme - szállodai szakmaprofession de l'hôtellerie - kiszolgálószemélyzetpersonnel de service - a vámtételek visszaállításarétablissement des droits de douane - bankszakmaprofession de la banque - profi sportsport professionnel - átszállítástransit - tanulási zavarokretard scolaire - európai ipari térségespace industriel européen - közösségi iparpolitikapolitique industrielle communautaire - piacról történő visszavonásretrait du marché - kézműiparartisanat - kisiparpetite industrie - középiparindustrie moyenne - kis- és középiparpetites et moyennes industries - nyugdíjaspersonne retraitée - ipartelepítésimplantation industrielle - ipari szabadövezetzone franche industrielle - előnyugdíjazásretraite anticipée - műszaki parkparc technologique - termelési többletexcédent de production - áruátrakodásmanutention - állami biztosításassurance publique - üzemanyag újrafeldolgozásaretraitement du combustible - ipari feldolgozásfabrication industrielle - termelési kvótaquota de production - termelési statisztikákstatistique de production - termékfelelősségresponsabilité du producteur - új technológianouvelle technologie - csúcstalálkozóréunion au sommet - tiszta technológiatechnologie propre - hagyományos technológiatechnologie traditionnelle - technológiai folyamatprocédé technologique - műszaki szabályokréglementation technique - termék élettartalmadurée de vie du produit - hibás termékproduit défectueux - miniszteri találkozóréunion des ministres - műszaki előírásspécification technique - európai szabványnorme européenne - nemzetközi szabványnorme internationale - a szabványok harmonizációjaharmonisation des normes - műszaki szabályrèglement technique - nemzetközi találkozóréunion internationale - újrafelhasználási technológiatechnologie du recyclage - kutatási költségvetésbudget de la recherche - béremelésrevalorisation des salaires - EurekaEureka - kutató személyzetpersonnel de la recherche - közösségi kutatási politikapolitique communautaire de la recherche - ipari és kutatási kapcsolatokrelation industrie-recherche - viszonteladórevendeur - jövedelemrevenu - kutatóintézetorganisme de recherche - márkanévmarque commerciale - bejegyzett védjegymarque déposée - formatervezési minták és modellekdessin et modèle - kiegészítő jövedelemrevenu complémentaire - védjegyjogdroit des marques - európai védjegymarque européenne - állatkísérletexpérimentation animale - emberen végzett kísérletexpérimentation humaine - vállalaton belül végzett kutatásrecherche dans l'entreprise - alapkutatásrecherche fondamentale - katonai kutatásrecherche militaire - egyetemi kutatásrecherche universitaire - felelősségbiztosításassurance responsabilité civile - befektetési jövedelemrevenu d'investissement - 77-ek csoportjagroupe des 77 - Contadora-csoportgroupe Contadora - függő területterritoire non autonome - fogyasztói mozgalommouvement de consommateurs - gazdálkodásból származó jövedelemrevenu de l'exploitant agricole - képviselői költségtérítésindemnité de secrétariat - veszélyes anyagok szállításatransport de marchandises dangereuses - mezőgazdasági jövedelemrevenu de l'exploitation agricole - oktatási módszerméthode pédagogique - háztartások jövedelmerevenu des ménages - adóköteles jövedelemrevenu imposable - nemzeti jövedelemrevenu national - a tengerfenék természeti kincseiressource minérale sous-marine - nem bér jellegű jövedelemrevenu non salarial - korszerű anyagokmatériau avancé - padlóburkoló anyagokrevêtement de sol - szupravezető ötvözetalliage supraconducteur - kompozit anyagmatériau composite - műszaki kerámiacéramique technique - speciális polimerpolymère spécial - amorf anyagokmatériau amorphe - ultrafinom részecskeparticule ultra-fine - bioanyagokbiomatériau - alakemlékező ötvözetalliage à mémoire - alkotmány felülvizsgálatarévision de la constitution - ADN-megállapodásaccord ADN - perifériaunité périphérique - szabadnapok elosztásaétalement des vacances - törvénymódosításrévision de la loi - személyi számítógépmicro-ordinateur - idegenforgalmi politikapolitique du tourisme - fuvarbiztosításassurance transport - ipari forradalomrévolution industrielle - Nemzetközi Munkaügyi HivatalBIT - ECOSOCEcosoc - UNHCRHaut Commissariat aux Réfugiés, HCNUR, HCR - Észak-Rajna–VesztfáliaRhénanie-du-Nord-Westphalie - EEBBEE - Rajna-PfalzRhénanie-Palatinat - Rajna-AlpokRhône-Alpes - EAESSEEA - ENEAAEEN - Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények JavításáértFondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail - firenzei Európai Egyetemi IntézetInstitut européen de Florence - RibeRibe - EBUUER - jólétrichesse - WAEMUUEMOA - életbiztosításassurance vie - ricinusricin - ADCADC - RingköbingRingkoebing - CACMMCCA - kockázati fedezetrisque couvert - DACCAD - egészségügyi kockázatrisque sanitaire - nukleáris politikapolitique nucléaire - rizsriz - kőolaj-politikapolitique pétrolière - szénhidrogének raktározásastockage des hydrocarbures - erőművek leszerelésedéclassement de centrale - agrárenergiaagroénergie - energiaiparindustrie énergétique - gasoholcarburol - bioalkoholalcool carburant - robottechnológiarobotique - energiahordozóproduit énergétique - széniparindustrie charbonnière - robotizálásrobotisation - szénbányászati politikapolitique charbonnière - szénfeldolgozástraitement du charbon - érclelőhelygisement de minerai - társadalmi szereprôle social - bányászati tevékenységexploitation minière - bányászati termelésproduction minière - nyugdíjrendszerassurance vieillesse - RoskildeRoskilde - ércbányászatexploitation du minerai - fémércminerai métallique - bauxitbauxite - bitumenes anyagokmatériau bitumineux - talajok és kőzetekterres et pierres - sel - csapágyazásroulement - foszfátphosphate - kálisókpotasse - Romániarépublique de Roumanie, Roumanie - kőolajkutatásexploration pétrolière - olajkitermelésextraction du pétrole - tengeri létesítményinstallation en mer - kőolajtermelésproduction de pétrole - butánbutane - paraffinalcane, paraffine - kőolajpétrole brut - benzinessence - dízelüzemanyaggazole - fűtőolajfioul - Egyesült KirályságRoyaume-Uni - propángázpropane - repülőbenzincarburant d'aviation - ólmozatlan benzinessence sans plomb - brit TOTPTOM du Royaume-Uni - tengeri olajpétrole marin - az Egyesült Királyság régióirégions du Royaume-Uni - erőműstation énergétique - villamosenergia-iparindustrie électrique - RuandaRwanda - erőmű telephelyeimplantation de centrale - hidroelektromos fejlesztésaménagement hydroélectrique - SabaSaba - reaktorhűtésrefroidissement du réacteur - nukleáris kémiachimie nucléaire - asztronómiaastronomie - SabahSabah - besugárzott tüzelőanyagcombustible irradié - szacharózsaccharose - bioeljárásbioprocédé - bioiparbio-industrie - biotechnológiabiotechnologie - speciális kémiaparachimie - Nyugat-SzaharaSahara occidental - nem lapos termékproduit non plat - lapos termékproduit plat - pléhtôle - profilvasprofilé - SzahelSahel - vékony fóliafeuille mince - szalonnasaindoux - kémiai alapanyagiparindustrie chimique de base - kémiai elemcorps simple, élément, élément chimique - kémiai vegyületcomposé, composé chimique, corps composé - festékek és lakkokpeinture et vernis - Saint EustatiusSaint-Eustache - gyógyszermédicament - San MarinoSaint-Marin - hormonhormone - Saint MartinSaint-Martin - szerves vegyi anyagproduit chimique organique - peszticidiparindustrie des pesticides - fémiparindustrie métallurgique - vállalatközi megállapodásaccord interentreprises - Asztúriai HercegségPrincipauté des Asturies - Saint Pierre és MiquelonSaint-Pierre-et-Miquelon - vas- és acéltermékekproduit sidérurgique - csavargyártásboulonnerie visserie - bádogipar és késgyártásferblanterie coutellerie - vasáruquincaillerie - vastermékproduit de forge - fémbevonásrevêtement des métaux - Szent IlonaSainte-Hélène - vas- és acélipari munkagépmachine sidérurgique - különleges acélaciers spéciaux - Saint LuciaSainte-Lucie - antimonantimoine - berilliumbéryllium - kadmiumcadmium - ferroötvözetferro-alliage - tantáltantale - lefoglalássaisie de biens - kerékpár- és motorkerékpár-gyártáscycle et motocycle - gépszerszámoutillage - tudományos berendezésappareil scientifique - díjazássalaire - orvosi és sebészeti műszerekmatériel médico-chirurgical - teljesítménybérsalaire au rendement - hűtőházinstallation frigorifique - órabérsalaire horaire - ipari robotrobot industriel - háztartási munka díjazásasalaire ménager - minimálbérsalaire minimum - pumpapompe - IATAATAI - alkalmazottsalarié - audiovizuális eszközmatériel audiovisuel - hangreprodukciós berendezésappareil de reproduction du son - Salamon-szigetekSalomon - État indépendant des Samoa occidentales, Samoa-Occidentales - elektromos vezetékcâble électrique - távközlési eszközmatériel de télécommunication - háztartási elektromos készülékappareil électrodomestique - fegyelmi büntetéssanction administrative - ipari elektromos gépekmachine électrique industrielle - elektromos gépezetmachine électrique - elektromágneses berendezésmatériel électromagnétique - közösségi szankciósanction communautaire - videolemezvidéodisque - videokazettavidéocassette - adatrögzítősupport d'enregistrement - gazdasági szankciósanction économique - hanglemezdisque - optikai adathordozósupport optique - felvételsupport enregistré - sugárforrásappareil à radiations - rádiós távközléstélécommunication sans fil - mikroelektronikamicroélectronique - büntetéssanction pénale - építőiparindustrie du bâtiment - előregyártáspréfabrication - építőlappanneau de construction - nagyszabású építkezésgrands travaux - kartoncarton - préselt fabois aggloméré - közegészségsanté publique - bőrdíszmű- és kesztyűiparmaroquinerie ganterie - szőrme- és szűcsiparpelleterie - São Tomé and PríncipeSão Tomé et Príncipe - SarawakSarawak - rövidáru-kereskedésmercerie - SzardíniaSardaigne - szintetikus rostszáltextile synthétique - természetes rosttextile naturel - vegyesiparindustrie diverse - korlátolt felelősségű társaságSARL - ékszer- és aranyárubijouterie orfèvrerie - hajdinasarrasin - szociális jogokdroits sociaux - politikai jogokdroits politiques - gazdasági jogokdroits économiques - emberi jogi chartacharte des droits de l'homme - Saar-vidékSarre - ateizmusathéisme - szatellitsatellite - mozgás szabadságaliberté de circulation - munkával való elégedettségsatisfaction au travail - megkülönböztetés-ellenes intézkedéseklutte contre la discrimination - know-howsavoir-faire - etnikai megkülönböztetésdiscrimination ethnique - nemi szabadságliberté sexuelle - xenofóbiaxénophobie - nők és férfiak közötti egyenlőségégalité homme-femme - oktatás szabadságaliberté de l'enseignement - fejlődéshez való jogdroit au développement - gyermek jogaidroits de l'enfant - kegyetlen, embertelen, megalázó bánásmódtraitement cruel et dégradant - Schleswig-HolsteinSchleswig-Holstein - gyermekvédelemprotection de l'enfance - emberiség elleni bűncselekménycrime contre l'humanité - visszaható hatályrétroactivité de la loi - összehasonlító jogdroit comparé - igazgatástudományscience administrative - helyi jogalkotáslégislation locale - információtudományscience de l'information - polgári jogi felelősségresponsabilité civile - szerződéses felelősségresponsabilité contractuelle - viselkedéstudománysciences du comportement - tulajdonjogpropriété des biens - atlaszatlas - talajtanscience des sols - privatizációprivatisation - közgazdaságtanscience économique - örökléshéritage - jogtudományscience juridique - öröklési jogdroit successoral - időben megosztott használatmultipropriété - szolgalmi jogservitudes - jogok élvezetejouissance des droits - állandó lakóhelydomicile légal - élettudományoksciences de la vie - fizetőképességsolvabilité financière - személy elleni bűncselekménycrime contre les personnes - vagyon elleni bűncselekménycrime contre les biens - a személyi szabadság megsértéseséquestration de personnes - fizikai tudományoksciences physiques - politológiascience politique - vámcsalásfraude douanière - alkalmazott tudományoksciences appliquées - rágalmazásdiffamation - adóbűncselekménydélit fiscal - földtudományoksciences de la terre - szabadságelvonásemprisonnement - büntetés-végrehajtási jogdroit pénitentiaire - fogvatartottdétenu - társadalomtudományoksciences sociales - alternatív büntetéspeine de substitution - feltételes elítéléssemi-liberté - vagyonelkobzásconfiscation de biens - büntetés enyhítéseallégement de peine - fogvatartottak átszállításatransfèrement de détenus - börtönrendszerrégime pénitentiaire - börtönigazgatásadministration pénitentiaire - politikai megosztottságscission politique - elévülésprescription d'action - bírósági tárgyalásaudience judiciaire - atmoszféraatmosphère - iskoláztatásscolarisation - költségmentességaide judiciaire - letartóztatásarrestation - bírósági vizsgálatenquête judiciaire - házkutatásperquisition - előzetes letartóztatásdétention provisoire - védelemhez való jogdroits de la défense - kétfordulós választási rendszerscrutin à deux tours - egyfordulós választási rendszerscrutin à un tour - listás választási rendszerscrutin de liste - közösségi intézmény felelősségének megállapítása iránti keresetrecours en responsabilité CE - alkalmazotti keresetrecours du personnel - renvoi préjudiciel CE - többségi szavazási rendszerscrutin majoritaire - egyéni választókerületi rendszerscrutin uninominal - kereskedelmi bíróságjuridiction commerciale - parlamenti ülésséance parlementaire - választottbíróságjuridiction arbitrale - nemzetközi igazságszolgáltatásjuridiction internationale - pénzügyi bíráskodásjuridiction fiscale - aszálysécheresse - jogtanácsosconseiller juridique - ülnökmagistrat non professionnel - tengeri területespace maritime - az állam biztonságának veszélyeztetéseatteinte à la sûreté de l'État - banktitoksecret bancaire - tengeri felügyeletsurveillance maritime - tengerek szabadságaliberté des mers - ipari titoksecret industriel - világűrespace extra-atmosphérique - tulajdonjog az űrbenpropriété de l'espace - szakmai titoksecret professionnel - világűr használatautilisation de l'espace - az ENSZ Titkárságasecrétariat de l'ONU - külföldi állampolgárressortissant étranger - tartózkodási engedélydroit de séjour - külföldiek beutazásaadmission des étrangers - gazdasági szektorsecteur économique - vegyes házasságmariage mixte - elsődleges szektorsecteur primaire - nemzetközi jog-nemzeti jogdroit international-droit interne - nemzetközi gazdasági kapcsolatok jogadroit international économique - közigazgatási felelősségresponsabilité administrative - gazdaságirányítás jogadroit public économique - információs szektorsecteur quaternaire - EK-határozatdécision CE - EK-irányelvdirective CE - ipari szektorsecteur secondaire - közösségi jogrendszerordre juridique communautaire - másodlagos jogdroit dérivé - EAEK-irányelvdirective CEEA - EK-ajánlásrecommandation CE - szolgáltatási szektorsecteur tertiaire - EK-rendeletrèglement CE - végrehajtási rendeletrèglement d'application - Euratom-véleményavis CEEA - ellátás biztonságasécurité d'approvisionnement - ESZAK-véleményavis CECA - az Európai Bíróság véleményeavis Cour de justice CE - társadalombiztosítás harmonizálásaharmonisation des sécurités sociales - biztos munkahelysécurité de l'emploi - az EK külső hatáskörecompétence externe CE - EK-jegyzőkönyvprotocole CE - Egyesülési szerződéstraité de fusion - közlekedésbiztonságsécurité des transports - Egységes Európai OkmányActe unique européen - EK-csatlakozási szerződéstraité d'adhésion CE - termékbiztonságsécurité du produit - Euratom közös vállalkozásentreprise commune CEEA - Európai BizottságCommission européenne - munkahelyi biztonságsécurité du travail - EU-kapcsolatokrelation de l'Union européenne - AKCS-EK Miniszterek TanácsaConseil des ministres ACP-CE - nukleáris biztonságsécurité nucléaire - Az Európai Közösségek Bíróságának tagjamembre Cour de justice CE - európai biztoscommissaire européen - közbiztonságsécurité publique - EACAEC - közúti közlekedésbiztonságsécurité routière - EK-társulási megállapodásaccord d'association CE - AKCS–EK-egyezményconvention ACP-CE - szociális biztonságsécurité sociale - AKCS-EK nagykövetek bizottságacomité des ambassadeurs ACP-CE - AKCS-EK vegyesbizottságcomité paritaire ACP-CE - III. Loméi Egyezményconvention de Lomé III - EURESEURES - EFAFED - ESZAFSE - az Unió bővítéseélargissement de l'Union européenne - lakhatási támogatásattribution de logement - rozsseigle - Európai UnióUnion européenne - az európai építmény történetehistoire de l'Europe - kémiai sósel chimique - európai uniós tagságappartenance à l'Union européenne - LAESSELA - együttes álláspontposition commune - együttes fellépésaction commune - Szerződés az Európai Unióróltraité sur l'Union européenne - SELA-országokpays du SELA - Európai Politikai Együttműködéscoopération politique européenne - EK-versenyvizsgaconcours CE - tanulók kiválasztásasélection des élèves - kiegészítő kereskedelmi mechanizmusmécanisme complémentaire aux échanges - kockázatmegelőzésprévention des risques - természeti veszélyekrisque naturel - ipari veszélyrisque industriel - gazdasági liberalizmuslibéralisme économique - vámtételdroits de douane - vámvizsgálatcontrôle de douane - KVT-vámdroits du TDC - vetőmagsemence - mértékek és tömegekpoids et mesures - konzervproduit en conserve - félfémsemi-métal - besugárzásirradiation - létminimumrevenu minimum d'existence - személyi fegyverarme personnelle - grízsemoule - mecenatúramécénat - felvételi versenyvizsgaconcours administratif - nyilvános ülésaudition publique - SzenegálSénégal - hatalommegosztásséparation des pouvoirs - pszichoanalízispsychanalyse - selyemhernyó-tenyésztéssériciculture - vizuális művészetarts visuels - kulturális pluralizmuspluralisme culturel - szokások és hagyományokcoutumes et traditions - szolgáltatásservice - építészeti örökségpatrimoine architectural - temploméglise - himnuszhymne - zászlódrapeau - vevőszolgálatservice après-vente - irodalmi és művészeti tulajdonpropriété littéraire et artistique - polgári szolgálatservice civil - aerodinamikaaérodynamique - termodinamikathermodynamique - plazmafizikaphysique du plasma - lézerfizikaphysique des lasers - géntechnológiagénie génétique - festészetpeinture - foglalkoztatási szolgálatservice d'emploi - feltételes szabadságra bocsátáslibération conditionnelle - tőkeemelésaugmentation de capital - egészségügyi szolgáltatásservice de santé - mezőgazdasági helyzetsituation de l'agriculture - postai pénzügyi szolgáltatásokservices financiers de la poste - törvény kihirdetésepromulgation de la loi - képviselők gazdasági érdekeltségeiintérêt financier des membres - arab-afrikai együttműködéscoopération arabo-africaine - ingyenes szolgáltatásservice gratuit - európai-arab együttműködéscoopération euro-arabe - a Bizottság küldöttségedélégation de la Commission - közösségi ellenőrzéscontrôle communautaire - addicionalitás elveprincipe d'additionnalité - katonai szolgálatservice national - legkülső régiórégion périphérique - szigeti régiórégion insulaire - legnagyobb kedvezményes elbánásnation la plus favorisée - pénzért nyújtott szolgáltatásservice payant - állami vállalatok költségvetésebudget annexe - postai szolgáltatásservice postal - többnyelvű szótárdictionnaire multilingue - rövidítésszótárdictionnaire d'abréviations - közszolgáltatásservice public - enciklopédiaencyclopédie - tezauruszthésaurus - folyóiratrevue périodique - titkosszolgálatservice secret - háztartási hulladékdéchet ménager - monokultúramonoculture - szociális szolgáltatásservice social - újságjournal - szezámsésame - árnövekedésaugmentation des prix - ülésszaksession parlementaire - Seychelle-szigetekSeychelles - IFCSFI - egyetemuniversité - állatok szállításatransport d'animaux - szövetkezeti mozgalommouvement associatif - SardzsaSharjah - SzicíliaSicile - csapatok állomásoztatásastationnement des forces - parlamenti helysiège parlementaire - székhelysiège, siège social - betöltetlen helysiège vacant - AusztráliaAustralie - Sierra LeoneSierra Leone - közlekedési jelzéseksignalisation - kisállateledelaliment pour animal de compagnie - SzingapúrSingapour - savas esőpluie acide - káreseménysinistre - várostervezési szakmaprofession de l'urbanisme - dokumentációs eszközoutil documentaire - nem szövött áruktextile non tissé - szirupsirop - Égei-szigetekîles de la mer Égée - Kanári-szigetekCanaries - szizálkendersisal - az EP elnökségebureau du PE - elnökprésident - szeizmológiasismologie - alelnökvice-président - főtitkársecrétaire général - intézményi tevékenységvie institutionnelle - közösségi intézmény székhelyesiège de l'institution - intézményi reformréforme institutionnelle - intézmény hatáskörecompétence institutionnelle - EK-helyzetsituation de l'Union européenne - családi állapotsituation de famille - űrpolitikapolitique spatiale - önellátásautoapprovisionnement - pénzügyi helyzetsituation financière - szocializmussocialisme - társaságsociété - részvénytársaságsociété anonyme - polgári jogi társaságsociété civile - munkaközösségsociété civile professionnelle - kereskedelmi társaságsociété commerciale - vegyes tulajdonú gazdasági társaságsociété d'économie mixte - befektetési társaságsociété d'investissement - tőkeegyesítő társaságsociété de capitaux - autóbuszautobus - fogyasztói társadalomsociété de consommation - személyegyesítő társaságsociété de personnes - betéti társaságsociété en commandite - csendes társaságsociété en participation - európai részvénytársaságsociété européenne - anyavállalatsociété mère - nonprofit szervezetsociété sans but lucratif - szociológiasociologie - Dél-JütlandSoenderjylland - selyemsoie - saját fogyasztásautoconsommation - fogyatékkal élők ellátásasoin aux invalides - szójababsoja - oldószersolvant - SzomáliaSomalie - mintavételes felméréssondage - közvélemény-kutatássondage d'opinion - ciroksorgho - önrendelkezésautodétermination - SzudánSoudan - kénsoufre - ajánlattételsoumission d'offres - információforrássource d'information - segélyforrássource de l'aide - jogforrássource du droit - elmaradottságsous-développement - mellékterméksous-produit - mezőgazdasági mellékterméksous-produit agricole - önfinanszírozásautofinancement - tejipari mellékterméksous-produit du lait - fémgyártási mellékterméksous-produit métallique - szubproletariátussous-prolétariat - alultápláltságsous-alimentation - alacsony népsűrűségsous-peuplement - alvállalkozásba adássous-traitance - munkavállalói irányításautogestion - családfenntartósoutien de famille - ártámogatássoutien des prix - mezőgazdasági ártámogatássoutien des prix agricoles - monetáris támogatássoutien monétaire - nemzeti szuverenitássouveraineté nationale - termelési szakosításspécialisation de la production - kereskedelem szakosodásaspécialisation des échanges - költségvetési egyediségspécialité budgétaire - önkorlátozásautolimitation - ingatlanspekulációspéculation immobilière - Északi-SzporádokSporades - sportsport - Srí LankaSri Lanka - StabexStabex - árstabilitásstabilité des prix - jövedelmek stabilizációjastabilisation des revenus - a gazdaság stabilizálásastabilisation économique - belterjes állattartásstabulation - szakmaközi megállapodásaccord interprofessionnel - automatizálásautomatisation - gazdasági stagnálásstagnation économique - kísérleti gazdaságstation expérimentale - statisztikastatistique - agrárstatisztikastatistique agricole - a Közösség statisztikájastatistique communautaire - népességstatisztikastatistique démographique - halászati statisztikastatistique des pêches - autóautomobile - gazdasági statisztikastatistique économique - pénzügyi statisztikastatistique financière - iparstatisztikastatistique industrielle - nemzetközi statisztikastatistique internationale - nemzeti statisztikastatistique nationale - hivatalos statisztikastatistique officielle - regionális statisztikastatistique régionale - Berlin jogállásastatut de Berlin - Jeruzsálem jogállásastatut de Jérusalem - köztisztviselők jogállására vonatkozó szabályokstatut du fonctionnaire - autonómiaautonomie - személyzeti szabályzatstatut du personnel - jogállásstatut juridique - politikai státuszstatut politique - beosztásstatut professionnel - társadalmi státuszstatut social - sterilizálásstérilisation - adóösztönzésstimulant fiscal - raktárkészletstock - közösségi készletekstock communautaire - pénzügyi autonómiaautonomie financière - konjunktúrától függő készletstock conjoncturel - intervenciós készletstock d'intervention - többletkészletstock excédentaire - minimális készletstock minimal - világkészletstock mondial - magánkészletekstock privé - állami készletekstock public - ütközőkészletstock régulateur - raktározásstockage - fegyverkészletezésstockage d'armes - energiatárolásstockage de l'énergie - élelmiszer-tárolásstockage des aliments - dokumentumtárolásstockage documentaire - Nagy-KoppenhágaStorkoebenhavn - StorströmStorstroem - agrárstruktúrastructure agricole - foglalkoztatási struktúrastructure de l'emploi - vállalati felépítésstructure de l'entreprise - engedélyezett költségvetési előirányzatautorisation budgétaire - gazdasági szerkezetstructure économique - iparszerkezetstructure industrielle - intézményi szerkezetstructure institutionnelle - társadalmi struktúrastructure sociale - narkotikumstupéfiant - rákkeltő anyagsubstance cancérigène - veszélyes anyagsubstance dangereuse - versenykorlátozó magatartás engedélyezéseautorisation d'entente - exportszubvenciósubvention à l'exportation - élelmiszer-helyettesítősuccédané d'aliment - mezőgazdasági üzem átadásasuccession de l'exploitation agricole - fióktelepsuccursale - cukorsucre - fehércukorsucre blanc - nyers cukorsucre brut - répacukorsucre de betterave - fuvarozási engedélyautorisation de transport - nádcukorsucre de canne - SvédországSuède - leadott szavazatoksuffrage exprimé - általános választójogsuffrage universel - öngyilkosságsuicide - SvájcSuisse - SulawesiSulawesi - SzumátraSumatra - mezőgazdasági hasznosítású területsuperficie agricole utilisée - póttagsuppléant - felársupplément tarifaire - adathordozósupport d'information - mágneses adathordozósupport magnétique - létszámleépítéssuppression d'emploi - vámok megszüntetésesuppression des droits de douane - szupranacionalitássupranationalité - a források túlzott mértékű kiaknázásasurexploitation des ressources - fás területsurface boisée - mezőgazdasági üzem területesurface d'exploitation - legelősurface en herbe - fő művelési területsurface principale - mélyfagyasztássurgélation - tenyészreaktorsurrégénérateur - SurinameSurinam - túlnépesedéssurpopulation - monetáris megállapodásaccord monétaire - autópályaautoroute - túltermeléssurproduction - piacfelügyeletsurveillance du marché - segély felfüggesztésesuspension de l'aide - a büntetés végrehajtásának felfüggesztésesuspension de peine - vámok felfüggesztésesuspension des droits de douane - SzváziföldSwaziland - erdőműveléssylviculture - AusztriaAutriche - SzíriaSyrie - SysminSysmin - bankrendszersystème bancaire - oktatási rendszersystème d'enseignement - gazdálkodási rendszersystème d'exploitation agricole - információs rendszersystème d'information - igazgatási információs rendszersystème d'information de gestion - kommunikációs rendszersystème de communication - elszámolási rendszersystème de comptabilité - művelési rendszersystème de culture - AuvergneAuvergne - az Egyesült Nemzetek rendszeresystème des Nations unies - dokumentációs rendszersystème documentaire - választási rendszersystème électoral - európai választási rendszersystème électoral européen - európai elszámolási rendszersystème européen de comptabilité - Európai Monetáris Rendszersystème monétaire européen - nemzetközi monetáris rendszersystème monétaire international - standard elszámolási rendszersystème normalisé de comptabilité - dohánytabac - dohányzástabagisme - TajvanTaïwan - TanzániaTanzanie - szőnyegtapis - légi fuvardíjszabástarif aérien - fuvardíjszabástarif de transport - vámtarifatarif douanier - Közös Vámtarifatarif douanier commun - vasúti fuvardíjszabástarif ferroviaire - előlegavance de trésorerie - postai díjszabástarif postal - tarifális preferenciatarif préférentiel - személyszállítási díjszabástarif voyageur - infrastruktúrahasználati díjtarification de l'infrastructure - bikataureau - önellátás mértéketaux d'autoapprovisionnement - árfolyamtaux de change - előzetes költségvetési tervezetavant-projet de budget - HÉA-mértéktaux de TVA - lebegő árfolyamtaux flottant - középárfolyamtaux pivot - irányadó árfolyamtaux représentatif - TawalTawal - állami árrögzítéstaxation des prix - úthasználati díjtaxe à l'essieu - exportadótaxe à l'exportation - importadótaxe à l'importation - bélyegilletékdroits de timbre - kiegyenlítő díjtaxe compensatoire - azonos hatású díjaktaxe d'effet équivalent - termelői társfelelősségcoresponsabilité des producteurs - tranzitdíjtaxe de transit - iparűzési adótaxe professionnelle - üzemanyagadótaxe sur les carburants - polgári légi közlekedésaviation civile - gépjárműadótaxe sur les véhicules - CsádTchad - CsehszlovákiaTchécoslovaquie - művelési technológiatechnique culturale - menedzsment-technikáktechnique de gestion - épületszerelvényéquipement du bâtiment - technológiatechnologie - élelmiszer-technológiatechnologie alimentaire - katonai repülőgépaviation militaire - anyagtechnológiatechnologie des matériaux - soft technológiatechnologie douce - energiatechnológiatechnologie énergétique - közvetítő technológiatechnologie intermédiaire - nukleáris technológiatechnologie nucléaire - kőolaj-technológiatechnologie pétrolière - távközléstélécommunication - telefaxtélécopie - távérzékeléstélédétection - baromfitenyésztésaviculture - kábelszolgáltatótélédistribution - távirattélégraphe - telematikatélématique - telefonappareil, appareil téléphonique, bigophone, biniou, téléphone - télé, téléviseur, télévision - telextélex - tanúvallomástémoignage - pihenőidőtemps de repos - politikai irányzattendance politique - Európai Monetáris MegállapodásAccord monétaire européen - repülőgépaéroplane, appareil, avion, coucou, spad, zinc - stressztension mentale - külkereskedelmi cserearányokterme de l'échange - terminológiaterminologie - építési területterrain à bâtir - ipari területterrain industriel - termelés alóli kivont földterületterre abandonnée - mezőgazdasági földterületterre agricole - állami tulajdonú földterületterre domaniale - parlagon hagyott földterre inculte - szántóterületterre labourable - véleményavis - ismét hasznosítható földterületterre récupérée - tengerentúli területekterritoire d'outre-mer - terrorizmusterrorisme - ThaiföldThaïlande - teathé - terapeutikathérapeutique - szakdolgozatthèse - EK-véleményavis CE - ThesszáliaThessalie - Nyugat-TrákiaThrace occidentale - TimorTimor - Kelet-TimorTimor Oriental, Timor-Oriental - titántitane - forgatható értékpapírtitre de crédit - jegytitre de transport - TogoTogo - TongaTonga - kínzástorture - ToscanaToscane - tőzegtourbe - tömegturizmustourisme de masse - napraforgótournesol - EP-véleményavis PE - toxikológiatoxicologie - drogfüggőségtoxicomanie - mezőgazdasági vontatótracteur - Trade Expansion ActTrade Expansion Act - fordítástraduction - EK-Szerződéstraité CE - ESZAK-Szerződéstraité CECA - EGK-Szerződéstraité CEE - EAEK-Szerződéstraité CEEA - a Varsói Szerződés országaipays du traité de Varsovie - fejőgépmachine à traire - vízkezeléstraitement de l'eau - információfeldolgozástraitement de l'information - szövegszerkesztéstraitement de texte - adatfeldolgozástraitement des données - ércfeldolgozástraitement du minerai - növény-egészségügyi kezeléstraitement phytosanitaire - pénzügyi tranzakciótransaction financière - vállalkozási tevékenység áthelyezésetransfert d'entreprise - tőkeátutalástransfert de capitaux - nyugdíjjogosultság átruházásatransfert de droit à pension - áttelepüléstransfert de population - technológiaátadástransfert de technologie - zabavoine - élelmiszer-feldolgozástransformation alimentaire - közösségi árutovábbítástransit communautaire - vámtranzittransit douanier - átírástranslittération - adatátviteltransmission de données - tulajdonátruházástransmission de la propriété - abortuszavortement - légiközlekedéstransport aérien - kombinált szállítástransport combiné - energiaszállítástransport d'énergie - hátországba történő szállítástransport dans l'arrière-pays - áruszállítástransport de marchandises - felszíni szállítástransport de surface - személyszállítástransport de voyageurs - tömegközlekedéstransport en commun - illegális abortuszavortement illégal - vasúti közlekedéstransport ferroviaire - belvízi közlekedéstransport par voie navigable - egyéni közlekedéstransport individuel - interkontinentális közlekedéstransport intercontinental - belföldi közlekedéstransport intérieur - nemzetközi közlekedéstransport international - nemzetközi közúti árufuvarozástransport international routier - Közösségen belüli közlekedéstransport intracommunautaire - tengeri szállítástransport maritime - Abu DhabiAbou Dhabi - "multi-fibre" megállapodásaccord multifibres - egészségügyi célú művi abortuszavortement thérapeutique - nemzeti közlekedéstransport national - kábelen történő szállítástransport par câble - csővezetéken történő szállítástransport par conduite - ellenszolgáltatás fejében végzett fuvarozástransport pour compte de tiers - saját számlás fuvarozástransport pour compte propre - tömegközlekedési eszközzel történő szállítástransport public - regionális közlekedéstransport régional - közúti közlekedéstransport routier - iskolabusztransport scolaire - állami és magán közlekedéstransport semi-collectif - vámzárral történő szállítástransport sous douane - földalatti közlekedéstransport souterrain - elővárosi közlekedéstransport suburbain - szárazföldi közlekedéstransport terrestre - határon átnyúló forgalomtransport transfrontalier - városi közlekedéstransport urbain - szállítmányozótransporteur - munkatravail - otthoni munkatravail à domicile - nitrogénazote - futószalag mellett végzett munkatravail à la chaîne - teljes munkaidőben történő foglalkoztatástravail à plein-temps - részmunkaidős foglalkoztatástravail à temps partiel - feketemunkatravail au noir - csapatmunkatravail d'équipe - éjszakai munkatravail de nuit - gyermekmunkatravail des enfants - váltott műszakban végzett munkatravail par roulement - iskolai munkatravail scolaire - idős munkavállalótravailleur âgé - feketemunkástravailleur clandestin - közösségi munkavállalótravailleur communautaire - határ menti ingázótravailleur frontalier - fogyatékkal élő munkavállalótravailleur handicapé - Baden-WürttembergBade-Wurtemberg - fizikai dolgozótravailleur manuel - migráns munkavállalótravailleur migrant - idénymunkástravailleur saisonnier - szociális munkástravailleur social - közmunkáktravaux publics - lóheretrèfle - Bahama-szigetekBahamas - Trentino-Alto AdigeTrentin-Haut-Adige - államkincstártrésor - Trinidad és TobagoTrinité et Tobago - tritikálétriticale - BahreinBahreïn - bartertroc - tröszttrust - cső, tubusconduit, tube, tuyau - állati tuberkolózistuberculose animale - volfrámtungstène - TunéziaTunisie - turbinaturbine - TörökországTurquie - gyámságtutelle - bogyós gyümölcsfruit à baie - TuvaluTuvalu - csőhálózattuyauterie - hozzáadottérték-adóTVA - CAEEUUDEAC - UDEAC-országokpays de l'UDEAC - BLGUUEBL - EECUUEDE - NYEU-országokpays de l'UEO - ITUUIT - Umm Al QaiwainUmm al Quawain - egyhangúságunanimité - UNCRDUNCRD - UNESCOUnesco - nemzetegyesítésunification nationale - NYEUUEO - bérleti szerződésbail - UASUEA - vámunióunion douanière - gazdasági unióunion économique - gazdasági és monetáris unióUnion économique et monétaire - Európai Fizetési UnióUnion européenne des paiements - Interparlamentáris UnióUnion interparlementaire - preferenciális megállapodásaccord préférentiel - üzletbérletbail commercial - UEMOA-országokpays de l'UEMOA - monetáris unióunion monétaire - UNIRUNIR - UNISISTUnisist - UNITARUnitar - számosállat-egységunité de bétail - földhaszonbérletbail rural - UNRWAUNRWA - APPUAPPU - UPUUPU - uránuranium - urbanizációurbanisation - várostervezésurbanisme - SZSZKSZURSS - UruguayUruguay - a közlekedésben résztvevőkusager des transports - árcsökkenésbaisse des prix - kulcsrakész gyárusine clé en main - haszonélvezetusufruit - információfelhasználóutilisateur d'information - segély felhasználásautilisation de l'aide - vízkészlet-hasznosításutilisation de l'eau - energiafelhasználásutilisation de l'énergie - területhasználatutilisation des terres - az energia békés célú felhasználásautilisation pacifique d'énergie - UtrechtUtrecht - kereskedelmi mérlegbalance commerciale - üdülésvacances - vakcinavaccin - vakcinálásvaccination - tehénvache - anyatehénvache allaitante - tejelő tehénvache laitière - Valle d'Aostaval d'Aoste - hozzáadott értékvaleur ajoutée - tőkepiaci értékvaleur boursière - kereskedelmi értékvaleur de l'échange - fizetési mérleg hiányabalance déficitaire - vámértékvaleur en douane - értékpapírvaleur mobilière - vanádiumvanadium - VanuatuVanuatu - VatikánVatican - borjúveau - járművéhicule - légpárnás vízi járművekvéhicule à coussin d'air - kétkerekű járművéhicule à deux roues - gépjárművéhicule à moteur - mezőgazdasági járművéhicule agricole - elektromos járművéhicule électrique - vasúti járművéhicule sur rails - haszongépjárművéhicule utilitaire - VejleVejle - VenetoVénétie - láthatatlan kereskedelmi mérlegbalance des invisibles - VenezuelaVenezuela - értékesítésvente - hitelre történő értékesítésvente à crédit - házaló kereskedelemvente à domicile - kiskereskedelmi értékesítésvente au détail - kedvezményes áron történő értékesítésvente au rabais - árverésvente aux enchères - közvetlen értékesítésvente directe - nagykereskedelmi értékesítésvente en gros - fizetési mérlegbalance des paiements - vámmentes értékesítésvente hors taxe - távértékesítésvente à distance - gyümölcsösverger - könyvvizsgálatvérification des comptes - üvegverre - a Storebaelttől nyugatra fekvő területVest for Storebaelt - Nyugat-ZeelandVestsjaelland - BaliBali - ruházatvêtement - húsviande - marhahúsviande bovine - kecskehúsviande caprine - lóhúsviande chevaline - bivalyhúsviande de buffle - borjúhúsviande de veau - baromfihúsviande de volaille - kicsontozott húsviande désossée - friss húsviande fraîche - BalkánBalkans - birkahúsviande ovine - sertéshúsviande porcine - ViborgViborg - parlament alelnökevice-président du Parlement - sértettvictime - polgári áldozatvictime civile - háborús áldozatvictime de guerre - teletextvidéographie diffusée - interaktív videotexvidéographie interactive - szakmai beilleszkedésinsertion professionnelle - választás második fordulójascrutin de ballottage - kollektív tevékenységekvie associative - üzleti tevékenységvie de l'entreprise - politikavie politique - iskolai életvie scolaire - társadalmi életvie sociale - VietnamAnnam, république socialiste du Viêt-Nam, Vietnam, Viêt Nam, Viet-nam - szőlőültetvényvignoble - városville - közepes méretű városville moyenne - új városville nouvelle - szatellitvárosville satellite - borvin - ízesített borvin aromatisé - fehérborvin blanc - tájborvin de pays - minőségi borvin de qualité supérieure - asztali borvin de table - palackos borvin en bouteille - szeszezett borvin fortifié - szalagbande - pezsgővin mousseux - rozé borvin rosé - vörösborvin rouge - csendes borvin tranquille - borkészítésvinification - nemi erőszakviolence sexuelle - erőszakviolence - állami kényszerviolence d'État - politikai erőszakviolence politique - átutalásvirement - BangladesBangladesh - vitaminvitamine - szőlőtermesztésviticulture - belvízi útvoie d'eau intérieure - nemzetközi víziútvoie d'eau internationale - gyorsforgalmi útvoie express - bankbanque - földútvoie rurale - városi útvoie urbaine - közutakvoirie - lopásvol - baromfivolaille - Afrikai Fejlesztési BankBanque africaine de développement - vágott baromfivolaille morte - tojóbaromfivolaille pondeuse - élő baromfivolaille vivante - kereskedelmi volumenvolume des échanges - kereskedés volumenevolume des transactions - szavazásvote - kitöltetlen szavazólapvote blanc - agrárbankbanque agricole - szavazás a szöveg egészérőlvote bloqué - törvényjavaslat elfogadásavote de la loi - elektronikus szavazásvote électronique - név szerinti szavazásvote par appel nominal - érvénytelen szavazólapvote nul - kötelező szavazásvote obligatoire - előszavazásvote par anticipation - levélben történő szavazásvote par correspondance - meghatalmazott útján történő szavazásvote par procuration - parlamenti szavazásvote parlementaire - központi bankbanque centrale - preferenciális listás szavazásvote préférentiel - nyílt szavazásvote public - titkos szavazásvote secret - utazásvoyage - szervezett utazásvoyage à forfait - csoportos utazásvoyage en groupe - vulkanológiavolcanologie - mezőgazdasági tanácsadásvulgarisation agricole - Wallis és FutunaWallis-et-Futuna - joghurtyaourt - kereskedelmi bankbanque commerciale - JemenYémen - volt Dél-Jemenancien Yémen RDP - Yorkshire és HumbersideYorkshire and Humberside - JugoszláviaYougoslavie - Kongói Demokratikus Köztársaságrépublique démocratique du Congo - ZambiaZambie - ZeelandZélande - ZimbabweZimbabwe - cinkzinc - szövetkezeti hitelintézetbanque coopérative - száraz övzone aride - éghajlati övezetzone climatique - lakóövezetzone d'habitation - fogási területzone de capture - szabadkereskedelmi övezetzone de libre-échange - halászati területzone de pêche - kizárólagos gazdasági övezetzone économique exclusive - egyenlítői övzone équatoriale - vámszabad területzone franche - SALT-megállapodásaccord SALT - beruházási bankbanque d'investissement - hideg övezetzone froide - nedves övzone humide - valutaövezetzone monétaire - gyalogos övezetzone piétonnière - szennyezett területzone polluée - védett területzone protégée - katasztrófa sújtotta területzone sinistrée - szubtrópusi övzone subtropicale - kertvárosi övezetzone suburbaine - díjövezetzone tarifaire - fejlesztési bankbanque de développement - mérsékelt övezetzone tempérée - trópusi övezetzone tropicale - városi térségzone urbaine - állattanzoologie - földbankbanque foncière - VilágbankBanque mondiale - népbankbanque populaire - magánbankbanque privée - állami bankbanque publique - BarbadosBarbade - ágazati megállapodásaccord sectoriel - árjegyzékbarème de prix - rúdbarre - alacsony fizetésbas salaire - adatbázisbase de données - katonai bázisbase militaire - BasilicataBasilicate - Alsó-NormandiaBasse-Normandie - Alsó-SzászországBasse-Saxe, Niedersachsen - TSHBAT - hajóbateau - árumegállapodásaccord sur les produits de base - halászhajóbateau de pêche - tartályhajóbateau-citerne - épületbâtiment - kedvtelési célú hajóbâtiment de plaisance - ipari épületbâtiment industriel - középületbâtiment public - BajorországBavière - vámtarifa-megállapodásaccord tarifaire - szépművészetekbeaux-arts - EBBBEI - BelgiumBelgique - Belgium régiói és közösségeirégions et communautés de Belgique - BelizeBelize - nyereségbénéfice - segély jogosultjabénéficiaire de l'aide - BeneluxBenelux - Benelux-államokpays du Benelux - BeninBénin - BerlinBerlin - BermudaBermudes - tápanyagszükségletbesoin alimentaire - lakásszükségletbesoin de logement - munkaerőigénybesoin de main-d'oeuvre - népességnövekedésaccroissement de population - vízigénybesoin en eau - takarmányfourrage - pénzügyi szükségletekbesoin financier - betonbéton - takarmányrépabetterave fourragère - cukorrépabetterave sucrière - BEUCBEUC - vajbeurre - növényi vajbeurre végétal - BhutánBhoutan - a termelés növekedéseaccroissement de production - bibliográfiabibliographie - könyvtárbibliothèque - gyermekkönyvtárbibliothèque pour la jeunesse - nemzeti könyvtárbibliothèque nationale - közkönyvtárbibliothèque publique - tudományos könyvtárbibliothèque scientifique - egyetemi könyvtárbibliothèque universitaire - kétkamarás rendszerbicamérisme - IDBBID - kulturális asszimilálásacculturation - nyomornegyedbidonville - IBEBIE - közösségi földterületbien communal - kulturális javakbien culturel - fogyasztási cikkekbien de consommation - tartós fogyasztási cikkekbien durable - nem tartós fogyasztási cikkekbien non durable - társadalmi jólétbien-être social - vádaccusation - sörbière - mérlegbilan - ellátási mérlegbilan d'approvisionnement - energiamérlegbilan énergétique - szociális auditbilan social - biokémiabiochimie - biokonverzióbioconversion - biológiai lebonthatóságbiodégradabilité - bioenergiabioénergie - biogázbiogaz - életrajzbiographie - biológiabiologie - biomasszabiomasse - bioszférabiosphère - kétpártrendszerbipartisme - bipolarizációbipolarisation - MianmarMyanmar - vételachat - kekszgyárbiscuiterie - bizmutbismuth - búzablé - durumbúzablé dur - közönséges búzablé tendre - árbefagyasztásblocage des prix - ökörboeuf - tűzifabois de chauffage - épületfabois de construction - vásárlás hitelreachat à crédit - erdőtelepítésboisement - italokboisson - alkoholtartalmú italboisson alcoolisée - alkoholmentes italboisson non alcoolisée - BolíviaBolivie - kincstárjegybon du trésor - BonaireBonaire - kamattámogatásbonification d'intérêt - kötött és hurkolt árubonneterie - intervenciós felvásárlásachat d'intervention - BorneóBornéo - BornholmBornholm - botanikabotanique, phytobiologie, phytologie - BotswanaBotswana - buddhizmusbouddhisme - pékségboulangerie - BurgundiaBourgogne - árutőzsdebourse de marchandises - szarvasmarhabovin - savacide - Flamand-Brabant tartományprovince de Brabant flamand - Észak-BrabantBrabant septentrional - Vallon-Brabant tartományprovince de Brabant wallon - BrémaBrême - BrazíliaBrésil, República federativa do Brasil, république fédérale du Brésil - BretagneBretagne - szabadalombrevet - európai szabadalombrevet européen - BISBRI - szervetlen savacide inorganique - brómbrome - brucellózisbrucellose - zajbruit - BruneiBrunei - költségvetésbudget - közösségi költségvetésbudget communautaire - állami költségvetésbudget de l'État - védelmi költségvetésbudget de la défense - rendkívüli költségvetésbudget extraordinaire - szerves savacide organique - családi költségvetésbudget familial - ESZAK működési költségvetésbudget opérationnel CECA - reklámköltségvetésbudget publicitaire - korrekciós költségvetésbudget rectificatif - európai szociális költségvetésbudget social européen - pótköltségvetésbudget supplémentaire - költségvetésbe történő belefoglalásbudgétisation - BulgáriaBulgarie - szavazólapbulletin de vote - acélacier - tájékoztatási irodabureau d'information - szavazóhelyiségbureau de vote - az országgyűlés hivatalabureau du Parlement - politikai vezetésbureau politique - közigazgatási alaki követelményekformalité administrative - irodatechnikabureautique - vajolajbutteroil - árnyékkormánycabinet fantôme - AbruzzókAbruzzes - Azori-szigetekAçores - tengeri kabotázscabotage maritime - kakaócacao - ingatlan-nyilvántartáscadastre - vezetőcadre - menedzsercadre administratif - EK nyelvi szolgálatcadre linguistique CE - AKCS-országokpays ACP - középvezetéscadre moyen - felső vezetéscadre supérieur - KGSTCAEM - KGST-országokpays du CAEM - kávécafé - takarékpénztárcaisse d'épargne - jelzálogbankcaisse hypothécaire - CalabriaCalabre - költségszámításcalcul des coûts - ingatlanszerzésacquisition de la propriété - tanévcalendrier scolaire - KamerunCameroun - gazdasági évcampagne agricole - választási kampánycampagne électorale - CampaniaCampanie - kempingcamping - KanadaCanada - Panama-csatorna-övezetcanal de Panamá - tanulásacquisition des connaissances - rákcancer - jelöltcandidat - cukornádcanne à sucre - CAOCAO - Zöld-foki-szigetekCap-Vert - dokumentumbeszerzésacquisition documentaire - cselekvőképességcapacité d'exercice - hordképességcapacité de chargement - ügyleti képességcapacité de contracter - jogképességcapacité de jouissance - vétóveto - konzultációs eljárásprocédure de consultation - minisztériumministère - quaestorquesteur - önkormányzati képviselőélu local - autonóm közösségcommunauté autonome - regionális kormányzatadministration régionale - kolonializmuscolonialisme - tudományos ismeretek cseréjeéchange scientifique - termelőkapacitáscapacité de production - katonai szankciósanction militaire - nemzetközi önkéntesvolontaire international - ciszjordániai kérdésquestion de la Cisjordanie - közösségi jog-nemzeti jogdroit communautaire-droit national - EP-küldöttségdélégation PE - GSZB-véleményavis CES - európai közszolgálatfonction publique européenne - EP-hozzájárulásavis conforme du PE - AKCS-EK Közös KözgyűlésAssemblée paritaire ACP-CE - az Európai Parlament elnökeprésident PE - az Európai Parlament alelnökevice-président PE - az EP quaestoraquesteur PE - EK Bíróság ítéletearrêt de la Cour CE - Európa-ellenes mozgalommouvement contre l'Europe - strukturális alapokfonds structurel - munkaügyi bíróságjuridiction du travail - raktárkapacitáscapacité de stockage - ügyvédavocat - megbánásrepenti - csatlakozó övezetzone contiguë - őrizetgarde à vue - magánszemély fellebbezéserecours des particuliers - gazdasági helyzetsituation économique - termelési tényezőfacteur de production - növekedés súlypontjapôle de croissance - integrált fejlesztési programprogramme de développement intégré - IMPPIM - Észak-Dél kereskedelemcommerce Nord-Sud - szállítási kapacitáscapacité de transport - spekulációs tőkecapitaux spéculatifs - állami finanszírozásfinancement public - árharmonizációharmonisation des prix - tőkepiacmarché des capitaux - kockázati tőkecapitaux à risque - EK-általános költségvetésbudget général CE - anyaságmaternité - kulturális díjprix culturel - jog- és ügyleti képességcapacité juridique - anglikanizmusanglicanisme - katolicizmuscatholicisme - ortodoxiaorthodoxie - protestantizmusprotestantisme - szabadidőparkparc de loisirs - gasztronómiai szakmaprofession de la restauration - maffiamafia - bioetikabioéthique - titkos társaságsociété secrète - regionális kultúraculture régionale - AIDSSIDA - telekárprix du terrain - nyitott egyetemuniversité ouverte - oktatási költségvetésbudget de l'enseignement - oktatási csereprograméchange scolaire - EurydiceEurydice - tanulmányok elismerésereconnaissance des études - sajtóvállalkozásentreprise de presse - teletextélétex - adatvédelemprotection des données - interaktív hálózatréseau interactif - filmgyártásproduction cinématographique - műsoriparindustrie des programmes - audiovizuális koprodukciócoproduction audiovisuelle - audiovizuális programprogramme audiovisuel - audiovizuális termékproduction audiovisuelle - információtechnológiatechnologie de l'information - nagy képfelbontású televíziótélévision à haute définition - videokommunikációvidéocommunication - audiovizuális politikapolitique de l'audiovisuel - audiovizuális kalózkodáspiratage audiovisuel - európai audiovizuális térségespace audiovisuel européen - programok szabad mozgásalibre circulation des programmes - távközlési díjszabástarif des communications - tájékoztatáshoz való jogdroit de l'information - jogi informatikainformatique juridique - letöltéstéléchargement - programnyelvlangage de programmation - gépi fordítástraduction automatique - energetikai függetlenségindépendance énergétique - ipari tőkecapital industriel - együttműködési eljárásprocédure de coopération - hatáskör-átruházástransfert de compétence - vállalkozás indításacréation d'entreprise - szolgáltató vállalatsociété de services - munkaerő-kölcsönző ügynökségentreprise de travail intérimaire - képernyő előtti munkavégzéstravail à l'écran - közúti kabotázscabotage routier - vízi közlekedésbatellerie - hajózható csatornacanal maritime - a La Manche csatornán keresztül történő összeköttetésliaison trans-Manche - belföldi díjszabástarif intérieur - nemzetközi díjszabástarif international - közúti fuvardíjszabástarif routier - űrutazásnavigation spatiale - közigazgatási intézkedésacte administratif - társasági tőkecapital social - erdővédelemprotection de la forêt - Tirrén-tengermer Tyrrhénienne - Adriai-tengermer Adriatique - Ligur-tengermer de Ligurie - Égei-tengermer Égée - Jón-tengermer Ionienne - rovarok elleni küzdelemlutte contre les insectes - birtokszerkezet átalakításaaménagement foncier - rovarölőszerinsecticide - halászati előírásokréglementation de la pêche - halászati ellenőrzéscontrôle des pêches - fővároscapitale - évelő zöldségeklégume vivace - friss termékproduit frais - minőségi előírásnorme de qualité - biztonsági előírásnorme de sécurité - műszaki szabványnorme technique - COSTCOST - kutatás és fejlesztésrecherche et développement - űrkutatásrecherche spatiale - világűr-technológiatechnique spatiale - külföldi tőkecapitaux étrangers - szintetikus gumicaoutchouc synthétique - természetes gumicaoutchouc naturel - vasúti háttériparindustrie ferroviaire - faszéncharbon de bois - luxusiparindustrie des produits de luxe - Bolzano autonóm tartományprovince autonome de Bolzano - Trento autonóm tartományprovince autonome de Trente - CEPTCEPT - INCBOICS - HabitatHabitat ONU - EK-alkalmazottagent CE - kecskecaprin - járulékos halfogáscapture accessoire - engedélyezett fogáscapture autorisée - halfogáscapture de poisson - fajonkénti fogáscapture par espèce - teljes fogáscapture totale - közösségi jogi aktusacte communautaire - Karib-szigetekCaraïbes - szénbázisú vegyiparcarbochimie - széncarbone - üzemanyagcarburant - hasított testcarcasse - CaricomCaricom - CARICOM-országokpays du Caricom - iskolahálózatcarte scolaire - kartellcartel - kereskedelmi ügyletacte de commerce - kartográfiacartographie - cash-flowcash flow - bűnügyi nyilvántartáscasier judiciaire - katalogizáláscatalogage - KatalóniaCatalogne - katalóguscatalogue - társadalmi-szakmai csoportcatégorie socioprofessionnelle - választási biztosítékcautionnement électoral - konferenciakötetacte de congrès - ITCCCI - SPCCPS - ... nő, asszonyfemelle, femme, fille d'Eve, gonce, gonze, gonzesse, greluche, grosse, moukère, mouquère, typesse - férfihomme - CIDCDI - EU-tagállampays UE - ECACCEAC - CEAECEAE - CEAOCEAO - ionizáló sugárzásrayonnement ionisant - nátriumsodium - fémmegmunkálástravail des métaux - nemesgázgaz rare - halálmort - szervátültetéstransplantation d'organes - vérátömlesztéstransfusion sanguine - fémhulladékdéchet métallique - a Közösségen belüli közlekedési főútvonalaxe communautaire - szülői felügyeleti jogdroit de garde - fiatalok csereprogramjaéchange de jeunes - elemi részecskeparticule élémentaire - atomatome - analitikai kémiachimie analytique - spektrometriaspectrométrie - CEAO-országokpays de la CEAO - citológiacytologie - kalciumcalcium - orvosi diagnózisdiagnostic médical - nukleáris medicinamédecine nucléaire - orvosi felülvizsgálatexamen médical - az EK Számvevőszék tagjamembre Cour des comptes CE - épületbiztonságsécurité des bâtiments - Európai Környezetvédelmi ÜgynökségAgence européenne pour l'environnement - kézikönyvguide - európai szimbólumsymbole européen - hivatalos nyelvlangue officielle - otthoni balesetaccident domestique - közösségi programprogramme communautaire - trópusi erdőforêt tropicale - személyes használati tárgyakbien personnel - IV. Loméi Egyezményconvention de Lomé IV - elektromágneses interferencianuisance électromagnétique - hullámsávbande de fréquences - zsoldosmercenaire - megemlékezéscommémoration - testvérvárosi kapcsolatjumelage - járművezető-oktatásenseignement de la conduite - teljesítménynövelő szerekdopage - Emberi Jogok Európai EgyezményeConvention européenne des droits de l'homme - ESZAKCECA - Európai Közösségek Elsőfokú BíróságaTribunal de première instance CE - nyugdíjazási feltételekcondition de la retraite - a Közösség belső határafrontière intracommunautaire - lakókocsivéhicule de camping - dömpingellenes intézkedésekmesure antidumping - informatikai hatásimpact de l'informatique - információ kiszolgáltatásacommunication des données - katonai beavatkozásintervention militaire - hulladékexportexportation des déchets - fejlesztési tanácsadócoopérant - radiobiológiaradiobiologie - rendszeres munkahelyi távollétabsentéisme - pápai bullaacte pontifical - ECOWASCEDEAO - CEDEFOPCedefop - Európai KözösségCommunauté européenne - EuratomCEEA - nem házas személycélibataire - cellulózcellulose - ECMTCEMT - cenzúracensure - Közép-afrikai Köztársaságrépublique centrafricaine - atomerőműcentrale nucléaire - az információ centralizálásacentralisation de l'information - Közép-Franciaországrégion du Centre - bevásárlóközpontcentre commercial - Euratom Közös KutatóközpontCentre commun de recherche CEEA - számítóközpontcentre de calcul - dokumentációs központcentre de documentation - politikai centrumcentre politique - online adatszolgáltatáscentre serveur - kerámiacéramique - gabonafélékcéréale - étkezési gabonacéréale alimentaire - részvényaction financière - takarmánygabonacéréale fourragère - kenyérgabonacéréale panifiable - CERNCERN - ESROOERS - származási bizonyítványcertificat d'origine - szállítási bizonyítványcertificat de circulation - egészségügyi bizonyítványcertificat sanitaire - ESZSZConfédération européenne des syndicats - keresetaction en justice - üzleti tevékenység megszüntetésecessation d'activité - mezőgazdasági tevékenység megszüntetésecessation d'exploitation agricole - kifizetések felfüggesztésecessation de paiement - tűzszünetcessez-le-feu - ipari és kereskedelmi kamarachambre de commerce et d'industrie - képviselőházchambre directement élue - szövetségi parlamentchambre fédérale - parlamenti kamarachambre parlementaire - champagnechampagne - Champagne-ArdennesChampagne-Ardennes - társadalmi változáschangement social - technológiai változáschangement technologique - kenderchanvre - bor cukrozásachaptalisation - kőszéncharbon - szénbányászatcharbonnage - tengelyterheléscharge à l'essieu - részvényesactionnaire - eltartottcharge de famille - terhelhetőségcharge utile - rakománychargement - Havannai Chartacharte de La Havane - Egyesült Nemzetek Alapokmányacharte des Nations unies - Európai Szociális Chartacharte sociale européenne - vadászatchasse - kazánchaudière - közösségi információkhoz való hozzáférésaccès à l'information communautaire - bírósági eljáráshoz való jogaccès à la justice - ATP-megállapodásaccord ATP - EK-kereskedelmi megállapodásaccord commercial CE - EK-együttműködési megállapodásaccord de coopération CE - Schengeni Megállapodásaccord de Schengen - európai társulási megállapodásaccord européen d'association - EK ideiglenes megállapodásaccord intérimaire CE - intézményközi megállapodásaccord interinstitutionnel - vegyes megállapodásaccord mixte - elektromos akkumulátoraccumulateur électrique - közösségi vívmányokacquis communautaire - polgári jogi igény érvényesítésére szolgáló keresetaction civile - közösségi fellépésaction communautaire - polgári jogi keresetaction en matière civile - bűnvádi eljárásaction en matière pénale - kártérítés iránti keresetaction en responsabilité - közvádas eljárásaction publique - közösségi tevékenységactivité communautaire - pénzügyi terv elfogadásaadaptation des perspectives financières - csatlakozás egy megállapodáshozadhésion à un accord - intézmények igazgatásaadministration de l'institution - hirdetményaffichage - portugál nyelvű AfrikaAfrique lusophone - szubszaharai AfrikaAfrique subsaharienne - Európai Gyógyszerértékelő ÜgynökségAgence européenne pour l'évaluation des médicaments - Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi ÜgynökségAgence européenne pour la sécurité et la santé au travail - fizikai támadásagression physique - parkolóaire de stationnement - NAFTAALENA - allergiaallergie - nagykövetségambassade - területszervezésaménagement du territoire - volt NDKancienne RDA - a volt Szovjetunióancienne URSS - rangidős tisztviselőancienneté - volt szocialista országokanciens pays socialistes - AngliaAngleterre - prémes állatanimal à fourrure - gázfogyasztó készülékappareil à gaz - informatika alkalmazásaapplication de l'informatique - az Európai Unió mélyítéseapprofondissement de l'Union européenne - atlanti ívArc atlantique - szigetcsoportarchipel - ÖrményországArménie - SAARCASACR - felvonóascenseur - Közép-ÁzsiaAsie centrale - parlamenti közgyűlésassemblée parlementaire - igazgatási autonómiaautonomie administrative - forgalomba hozatali engedélyautorisation de vente - előzetes EK-költségvetési tervezetavant-projet de budget CE - harci repülőgépavion de combat - AzerbajdzsánAzerbaïdjan - Európai Központi BankBanque centrale européenne - jogalapbase juridique - Rajna-völgybassin rhénan - BelaruszBelarus - nettó kedvezményezettbénéficiaire net - EBRDBERD - kettős felhasználású árubien à double usage - állatjólétbien-être des animaux - biodiverzitásbiodiversité - biotópbiotope - pénzmosásblanchiment d'argent - tisztítóiparblanchisserie - trópusi fabois tropical - bombavetőbombardier - Bosznia és HercegovinaBosnie-Herzégovine - BrandenburgBrandebourg - légi közlekedési kabotázscabotage aérien - közösségi támogatási kerettervcadre communautaire d'appui - tudományos számításcalcul scientifique - a GMU ütemezésecalendrier de l'UEM - szakmai karriercarrière professionnelle - bővítőkártyacarte d'extension - audiokazettacassette audio - NACCCCNA - FÁKCEI - minőségellenőrző körcercle de qualité - közösségi tanúsításcertification communautaire - éghajlatváltozáschangement climatique - politikai rendszer megváltozásachangement de régime politique - Közösségi charta a munkavállalók alapvető szociális jogairólCharte CE des droits sociaux fondamentaux des travailleurs - európai chartacharte européenne - nemzetközi chartacharte internationale - sebészchirurgien - temetőcimetière - súlyosbító körülményekcirconstance aggravante - enyhítő körülményekcirconstance atténuante - európai polgárságcitoyenneté européenne - tisztességtelen szerződési feltételclause abusive - szerződési feltételclause contractuelle - opt-out záradékclause d'exemption - COCOMCOCOM - polgári törvénykönyvcode civil - büntető törvénykönyvcode pénal - közösségi jogszabályok kodifikációjacodification du droit communautaire - gazdasági és társadalmi kohéziócohésion économique et sociale - haj- és szépségápoláscoiffure et soins esthétiques - helyi hatóságcollectivité locale - regionális hatóságcollectivité régionale - fűtéschauffage - EGT-VegyesbizottságComité conjoint EEE - EGT Tanácsadó VegyesbizottságComité consultatif conjoint EEE - EK-irányítóbizottságcomité de gestion CE - EK szabályozási bizottságcomité de réglementation CE - Régiók BizottságaComité des régions - EK-vegyesbizottságcomité mixte CE - EGT Parlamenti VegyesbizottságComité parlementaire conjoint EEE - komitológiacomitologie - szervkereskedelemcommerce d'organes - műkincs-kereskedelemcommerce de l'art - flamand közösségCommunauté flamande - Francia KözösségCommunauté française - Németajkú KözösségCommunauté germanophone - Belgium közösségeicommunautés de Belgique - az EP hatáskörecompétence du PE - az EK intézményeinek hatáskörecompétence institutionnelle CE - számítógépes tervezésconception assistée par ordinateur - munkaadók szövetségeconfédération patronale - szakszervezetek szövetségeconfédération syndicale - európai konferenciaconférence européenne - EK kormányközi konferenciaconférence intergouvernementale CE - nemzetközi konferenciaconférence internationale - Nemzetközi Munkaügyi KonferenciaConférence internationale du travail - háromoldalú tanácskozásconférence tripartite - etnikai konfliktusconflit interethnique - szabadságolás politikai tevékenység folytatása céljábólcongé politique - Öböl-menti Együttműködési TanácsConseil de coopération du Golfe - EGT TanácsConseil de l'EEE - tanácsadás és véleményezésconseil et expertise - környezetszennyező termék betétdíjaconsignation de produit polluant - közösségi jogszabályok egységes szerkezetbe foglalásaconsolidation du droit communautaire - konzulátusconsulat - közigazgatási szerződéscontrat administratif - megállapodás pénzügyi ellentételezésecontrepartie d'accord - nettó befizetőcontributeur net - GNP alapú hozzájáruláscontribution PNB - határellenőrzéscontrôle à la frontière - állami támogatások felügyeletecontrôle des aides d'État - exportfelügyeletcontrôle des exportations - EK kormányközi egyezményconvention intergouvernementale CE - belügyi együttműködéscoopération dans les affaires intérieures - vámügyi együttműködéscoopération douanière - környezetvédelmi együttműködéscoopération environnementale - EK-kormányközi együttműködéscoopération intergouvernementale UE - EK-intézményközi együttműködéscoopération interinstitutionnelle CE - parlamentközi együttműködéscoopération interparlementaire - EU igazságügyi együttműködéscoopération judiciaire UE - rendőrségi együttműködéscoopération policière - EU rendőrségi együttműködéscoopération policière UE - lakásszövetkezetcoopérative de logement - finanszírozás koordinálásacoordination des financements - GMU-politikák összehangolásacoordination des politiques UEM - Afrika szarvaCorne de l'Afrique - Európa-hadtestCorps européen - COSACCOSAC - követeléscréance - szervezett bűnözéscriminalité organisée - jogosultsági feltételekcritère d'éligibilité - konvergenciakritériumcritère de convergence - HorvátországCroatie - jövedelemfelhalmozódáscumul de revenus - forgószélcyclone - adóbevallásdéclaration d'impôt - a közösségi érdek kinyilvánításadéclaration d'intérêt communautaire - nyilatkozatdéclaration publique - kiadási határidődélai d'édition - bennfentes kereskedelemdélit d'initiés - környezet elleni bűncselekményekdélit environnemental - nemi erkölcs elleni bűncselekménydélit sexuel - árucikkek megnevezésedénomination du produit - megállapodás felmondásadénonciation d'accord - mezőgazdasági kiadásdépense agricole - közösségi kiadásdépense communautaire - EK-igazgatási kiadásokdépense de fonctionnement CE - EK-kutatási kiadásdépense de recherche CE - EK működési kiadásokdépense opérationnelle CE - strukturális kiadásdépense structurelle - eltérés a közösségi jogtóldérogation au droit communautaire - adósságdette - vámtartozásdette douanière - a GMU második szakaszadeuxième phase de l'UEM - köztisztviselő kötelezettségeidevoirs du fonctionnaire - szociális párbeszéddialogue social - közösségi szociális párbeszéddialogue social communautaire - közösségi információk terjesztésediffusion de l'information communautaire - EK-költségvetési fegyelemdiscipline budgétaire CE - katonai fegyelemdiscipline militaire - állampolgárság alapján történő megkülönböztetésdiscrimination basée sur la nationalité - szennyezéscsökkentő eszközdispositif antipollution - orvosi adatokdonnées médicales - személyes adatokdonnées personnelles - perképességdroit d'agir en justice - menedékjogdroit d'asile - kötelmi jogdroit des obligations - regionális jogdroit régional - köztisztviselők jogaidroits du fonctionnaire - monitorécran - magán ECUÉcu privé - javítóintézeti neveléséducation surveillée - munkavállalói részvénytulajdonactionnariat ouvrier - üvegházhatáseffet de serre atmosphérique - közösségi jogszabályok megszövegezéseélaboration du droit communautaire - területi választásélection régionale - embrió és magzatembryon et foetus - nyelvhasználatemploi des langues - katonai kiképzésentraînement militaire - EK-intézményi egyensúlyéquilibre institutionnel CE - védőfelszereléséquipement de protection - számítógép-berendezéséquipement informatique - nyomástartó berendezéséquipement sous pression - fűtőberendezéséquipement thermique - bírói tévedéserreur judiciaire - EritreaÉrythrée - Európai Gazdasági TérségEspace économique européen - ÉsztországEstonie - a közösségi költségvetés elkészítéseétablissement du budget communautaire - nem szekularizált államÉtat confessionnel - jogállamiságÉtat de droit - szövetségi államÉtat fédéral - iszlám államÉtat islamique - világi államÉtat laïc - unitárius államÉtat unitaire - összehasonlító tanulmányétude comparative - esettanulmányétude de cas - polgárok EurópájaEurope des citoyens - EuropolEuropol - büntetés végrehajtásaexécution de la peine - szakmai tapasztalatexpérience professionnelle - bíróság által elrendelt szakértői szakvéleményexpertise judiciaire - szélsőség, szélsőséges irányzatextrémisme - számítógépes gyártásfabrication assistée par ordinateur - fogyatékkal élők számára szolgáló létesítményekfacilités pour handicapés - FlevolandFlevoland - nemzetközi közszolgálatfonction publique internationale - nemzetközi tisztviselőfonctionnaire international - intézmények működésefonctionnement institutionnel - Európai Képzési AlapítványFondation européenne pour la formation - Kohéziós AlapFonds de cohésion - Európa Tanácsi Alapfonds du Conseil de l'Europe - Európai Beruházási AlapFonds européen d'investissement - irodaellátásfourniture de bureau - adómentes összegfranchise fiscale - Közösség érdekeit sértő csalásfraude contre la Communauté - a Közösség külső határaifrontière extérieure de la Communauté - üvegházhatást okozó gázgaz à effet de serre - genetikagénétique - GrúziaGéorgie - romagitan - éhségsztrájkgrève de la faim - visegrádi országokgroupe de Visegrad - Huszonnégyek Csoportjagroupe des Vingt-quatre - helyi önkormányzati szövetséggroupement de collectivités - Európai Gazdasági Egyesülésgroupement européen d'intérêt économique - szexuális zaklatásharcèlement sexuel - harci helikopterhélicoptère de combat - ókortörténethistoire ancienne - legújabbkori történelemhistoire contemporaine - középkortörténethistoire médiévale - újkortörténethistoire moderne - történeti áttekintéshistorique - nyitvatartási időhoraire d'ouverture du commerce - kulturális identitásidentité culturelle - HOPEIFOP - közmegítélésimage de marque - diplomáciai mentességimmunité diplomatique - gazdasági infrastruktúrainfrastructure économique - közösségi kezdeményezésinitiative communautaire - európai növekedési kezdeményezésinitiative de croissance européenne - rovarinsecte - indítóberendezésinstallation de lancement - szaniterekinstallation sanitaire - Európai Közigazgatási IntézetInstitut Européen d'Administration Publique - Európai Monetáris IntézetInstitut monétaire européen - EGT-intézményinstitution commune EEE - környezetvédelmi gazdasági eszközinstrument économique pour l'environnement - zord időjárásintempérie - rendszerek összekapcsolásainterconnexion de systèmes - közös érdekintérêt collectif - keresethez fűződő jogi érdekintérêt pour agir - internátusinternat scolaire - InterpolInterpol - ételmérgezésintoxication alimentaire - zsidójuif - bíráskodásjuridiction - alkotmánybíróságjuridiction constitutionnelle - KazahsztánKazakhstan - KirgizisztánKirghizistan - KoszovóCossovo, Kosovo - ökocímkelabel écologique - lac - anyatejlait maternel - indítórakétalanceur spatial - európai nyelvlangue européenne - kisebbségi nyelvlangue minoritaire - nem európai nyelvlangue non européenne - regionális nyelvlangue régionale - élő nyelvlangue vivante - CD-meghajtólecteur de disques - LettországLettonie - a piac liberalizációjalibéralisation du marché - légi felségjogliberté aérienne - LitvániaLituanie - bérletlocation - szervezeti törvényloi organique - parcellázáslotissement - Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságancienne république yougoslave de Macédoine - veleszületett betegségmaladie congénitale - táplálkozási betegségmaladie de la nutrition - bőrbetegségmaladie de la peau - vérbetegségmaladie du sang - emésztőrendszeri betegségmaladie du système digestif - neurológiai megbetegedésmaladie du système nerveux - hormonális betegségmaladie endocrinienne - szexuálisan terjedő betegségmaladie sexuellement transmissible - vadon élő emlősökmammifère sauvage - sporteseménymanifestation sportive - katonai hadműveletmanoeuvres militaires - szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződésmarché de services - EK megfelelőségi jelölésmarquage CE de conformité - erszényesekmarsupial - állati eredetű anyagmatière d'origine animale - EMR árfolyam-mechanizmusmécanisme de change SME - Mecklenburg-Nyugat-PomerániaMecklembourg-Poméranie occidentale - társadalombiztosítási orvosi ellátásmédecine conventionnée - törvényszéki orvostanmédecine légale - vény nélkül adható gyógyszermédicament en vente libre - állatgyógyászati készítménymédicament vétérinaire - Kaszpi-tengermer Caspienne - Fekete-tengermer Noire - Vörös-tengermer Rouge - MercosurMercosur - nemzeti végrehajtási intézkedésmesure nationale d'exécution - mikroorganizmusmicro-organisme - vízi környezetmilieu aquatique - tengeri környezetmilieu marin - bányászmineur - tényfeltáró küldetésmission d'enquête - modemmodem - MontenegróCrna Gora, Monténégro - műemlékmonument - politikai morálmoralité de la vie politique - EK-megállapodásra vonatkozó tárgyalásnégociation d'accord CE - Uruguayi Fordulónégociation d'Uruguay - Kombinált Nómenklatúranomenclature combinée - gyógyszernómenklatúranomenclature pharmaceutique - fegyverek elterjedésének megakadályozásanon-prolifération des armements - környezetvédelmi előírásnorme environnementale - új foglalkoztatási formanouvelle forme d'emploi - megfigyelőobservateur - a Kábítószer és a Kábítószer-függőség Európai MegfigyelőközpontjaObservatoire européen des drogues et des toxicomanies - Közösségi VédjegyhivatalOffice communautaire des marques - madároiseau - EU együttműködési szervorgane de coopération UE - döntéshozó szervorgane de décision - EK vegyes testületorgane mixte CE - egészségügy megszervezéseorganisation de la santé - Kereskedelmi VilágszervezetOrganisation mondiale du commerce - sportszervezetorganisation sportive - közösségi hivatalorganisme communautaire - géntechnológiával módosított szervezetorganisme génétiquement modifié - EK-hivatal és -ügynökségorganisme et agence CE - ÜzbegisztánOuzbékistan - szponzorálásparrainage - közösségi szponzorálásparrainage communautaire - Partnerség a békéértPartenariat pour la paix - balti államokpays baltes - FÁK-országokpays de la CEI - GCC-országokpays du CCG - Öböl-országokpays du Golfe - Mercosur-államokpays du Mercosur - nem társult országpays non associé - földközi-tengeri harmadik országokpays tiers méditerranéens - KKEOPECO - kibocsátáskereskedelmi engedélypermis de pollution négociable - polgári alkalmazottpersonnel civil - szerződéses alkalmazottakpersonnel contractuel - ápolószemélyzetpersonnel infirmier - katonai állománypersonnel militaire - pénzügyi tervperspectives financières - KKBPPESC - jogfilozófiaphilosophie du droit - Bizottsághoz benyújtott panaszplainte à la Commission - gyomnövényplante nuisible - élő növényplante vivante - médiapluralizmuspluralisme des médias - közösségi környezetvédelmi politikapolitique communautaire de l'environnement - egységes árfolyam-politikapolitique de changes unique - vízumpolitikapolitique des visas - egységes monetáris politikapolitique monétaire unique - sztratoszferikus szennyezőanyagpolluant stratosphérique - őshonos népességpopulation autochtone - pornográfiapornographie - repülőgép-anyahajóporte-avions - bírósági eljárás büntetőügyekbenpoursuite judiciaire - őstörténetpréhistoire - a GMU első szakaszapremière phase de l'UEM - államfőchef d'État - az Európai Unió Tanácsának elnökségeprésidence du Conseil de l'Union européenne - a Bizottság elnökeprésident de la Commission - tudományos kiadványpresse scientifique - bizonyítékpreuve - balesetmegelőzésprévention des accidents - kölcsönös elismerés elveprincipe de reconnaissance mutuelle - szubszidiaritás elveprincipe de subsidiarité - általános jogi alapelvprincipe général du droit - az EK-Szerződés megsértése miatti eljárásprocédure CE d'infraction - együttdöntési eljárásprocédure de codécision - egyeztetőbizottsági eljárásprocédure de conciliation - különleges eljárásprocédure spéciale - homeopátiás termékproduit homéopathique - újrahasznosított anyagból készült termékproduit recyclé - vámszakmaprofession de la douane - alternatív gyógyászprofession médicale parallèle - közösségi jogalkotási programprogramme législatif communautaire - operatív programprogramme opérationnel - közösségi érdekű projektprojet d'intérêt communautaire - EK-költségvetéstervezetprojet de budget CE - az Európa-gondolat előmozdításapromotion de l'idée européenne - pénzügyi jegyzőkönyvprotocole financier - számítógépes kiadáspublication assistée par ordinateur - ülések nyilvánosságapublicité des débats - bizalmi szavazásquestion de confiance - tibeti kérdésquestion du Tibet - előzetes kérdésquestion préjudicielle - megállapodás megújításareconduction d'accord - EK-ombudsmanhoz fordulásrecours au Médiateur CE - közigazgatási bírósághoz benyújtott keresetrecours contentieux administratif - az Európai Közösségek Bíróságához benyújtott keresetrecours contentieux communautaire - EK semmisségi keresetrecours en annulation CE - közigazgatási szerv felelősségének megállapítása iránti keresetrecours en responsabilité administrative - környezetvédelmi adóredevance environnementale - gazdasági reformréforme économique - politikai reformréforme politique - közösségi vámeljárásrégime douanier communautaire - kiviteli vámeljárásrégime douanier d'exportation - közösségi finanszírozási rendszerrégime du financement communautaire - alpesi régiórégion alpine - halászattól függő régiórégion dépendante de la pêche - támogatásra jogosult régiórégion éligible - európai régiórégion européenne - hanyatló ipari térségrégion industrielle en déclin - anyakönyvregistre d'état civil - parlamenti eljárási szabályzatrèglement du Parlement - állampolgár és hatóság viszonyarelation administration-administré - az állam és a régiók kapcsolatarelation État-région - EK-intézményközi kapcsolatokrelation interinstitutionnelle CE - hatáskörmegosztásrépartition des compétences - közösségi finanszírozás elosztásarépartition du financement communautaire - hüllőreptile - Moldovai Köztársaságrépublique de Moldova - Szlovák Köztársaságrépublique Slovaque - Cseh Köztársaságrépublique Tchèque - energiahálózatréseau énergétique - számítógépes hálózatréseau informatique - helyi hálózatréseau local - transzeurópai hálózatréseau transeuropéen - helyfoglalásréservation - EK-költségvetési tartalékréserve budgétaire CE - parlamenti határozatrésolution du Parlement - HÉA-forrásressource TVA - forrásadóretenue à la source - megállapodás felülvizsgálatarévision d'accord - EK-szerződés felülvizsgálatarévision de traité CE - pénzügyi terv módosításarévision des perspectives financières - az EU nemzetközi szereperôle international de l'Union européenne - rágcsálórongeur - royalizmusroyalisme - OroszországRussie - állategészségügysanté animale - mentálhigiénésanté mentale - SzászországSaxe - Szász-AnhaltSaxe-Anhalt - orvostudománysciences médicales - szobrászatsculpture - KBERSEBC - államtitoksecret d'État - intézmény titkárságasecrétariat de l'institution - mezőgazdasági szektorsecteur agricole - légi közlekedésbiztonságsécurité aérienne - biztonsági szolgáltatásoksécurité et gardiennage - tengeri közlekedésbiztonságsécurité maritime - földrengésséisme - felvilágosító kampánysensibilisation du public - Szerbia, Szerbia és MontenegróNouvelle Yougoslavie, Serbie, Serbie-et-Monténégro, Srbija - hálózati szerverserveur de réseau - állami egészségügyi szolgálatservice national de santé - majomsinge - történelmi emlékhelysite historique - politikai helyzetsituation politique - SzlovéniaSlovénie, Slovenija - egészségügyi ellátássoin de santé - betegápolássoin infirmier - tengeralattjárósous-marin - orvosi szakterületspécialité médicale - állatbemutatóspectacle d'animaux - költségvetési stabilizálóstabilisateur budgétaire - oktatásstatisztikastatistique de l'éducation - a mezőgazdasági üzem vezetőjechef d'exploitation agricole - egészségügyi statisztikastatistique de la santé - közlekedésstatisztikastatistique des transports - idegenforgalmi statisztikastatistique du tourisme - európai jogállásstatut juridique européen - stimulánsstimulant - földalatti hulladéktárolásstockage souterrain des déchets - halászati struktúrastructure de pêche - pszichotróp anyagsubstance psychotrope - számítógépes ügyfélszolgálatsupport à l'utilisateur - gyógyszerfelügyeletsurveillance des médicaments - többoldalú felügyeletsurveillance multilatérale - önkormányzati társulássyndicat de communes - operációs rendszersystème d'exploitation - adatbáziskezelő rendszersystème de gestion de base de données - egészségügyi rendszersystème de santé - számítógépes rendszersystème informatique - igazságszolgáltatási rendszersystème judiciaire - táblázatkezeléstableur - TádzsikisztánTadjikistan - finanszírozási szinttaux d'intervention - kettős felhasználású technológiatechnologie duale - számítógépes terminálterminal informatique - Palesztina autonóm területeiterritoires autonomes de Palestine - a volt Jugoszlávia területeiterritoires de l'ancienne Yougoslavie - TüringiaThuringe - emberkereskedelemtrafic de personnes - nyugtatótranquillisant - vámfelügyelet melletti feldolgozástransformation sous douane - közigazgatás átláthatóságatransparence administrative - döntéshozás átláthatóságatransparence du processus décisionnel - betegszállítástransport de malades - traumatraumatisme - szezonális foglalkoztatástravail saisonnier - közösségi trojkaTroïka communautaire - GMU harmadik szakaszatroisième phase de l'UEM - TürkmenisztánTurkménistan - közigazgatási felügyelettutelle administrative - UkrajnaUkraine - Ulster-DonegalUlster-Donegal - európai politikai unióUnion politique européenne - számítógéphasználóutilisateur de l'informatique - mezőgazdasági termékek alternatív felhasználásautilisation alternative de produit agricole - betegséghordozóvecteur de maladie - harci járművéhicule de combat - közösségi jog megsértéseviolation du droit communautaire - fellebbezésvoie de recours - VajdaságVoïvodine, Vojvodine - utasvoyageur - demilitarizált övezetzone démilitarisée - érzékeny területzone sensible - kormányfőchef de gouvernement - ellenzéki vezetőchef de l'opposition - családfőchef de ménage - állatállománycheptel - csekkchèque - forgalomchiffre d'affaires - ChileChili - kémiachimie - élelmiszer-kémiachimie alimentaire - ipari kémiachimie industrielle - KínaChine - sebészetchirurgie - klórchlore - költségvetés-tervezési rendszerchoix budgétaire - technológia kiválasztásachoix de technologie - munkanélküliségchômage - konjunkturális munkanélküliségchômage conjoncturel - rejtett munkanélküliségchômage déguisé - női munkanélküliségchômage des femmes - fiatalok munkanélküliségechômage des jeunes - részleges foglalkoztatáschômage partiel - szezonális munkanélküliségchômage saisonnier - strukturális munkanélküliségchômage structurel - munkaidőcsökkentéschômage technique - a technikai fejlődés miatti munkanélküliségchômage technologique - tartózkodásabstentionnisme - vállalkozás tevékenységi köreactivité de l'entreprise - munkanélkülichômeur - kereszténységchristianisme - krómchrome - CiprusChypre - almaborcidre - IOMOIM - gazdasági tevékenységactivité économique - cementciment - filmművészetcinéma - körrendeletcirculaire - civilizációcivilisation - uralkodó osztályclasse dirigeante - alsó osztályclasse inférieure - középosztályclasse moyenne - munkásosztályclasse ouvrière - földművelőkclasse paysanne - társadalmi osztályclasse, classe sociale, classe socio-économique - felső osztályclasse supérieure - osztályozásclassification - választottbírósági kikötésclause compromissoire - mandátumszerzési küszöbclause de répartition - védzáradékclause de sauvegarde - önálló vállalkozói tevékenységactivité non salariée - papságclergé - ügyfélclientèle - éghajlatclimat - légkondicionálásclimatisation - végső elszámolásclôture des comptes - politikai körclub politique - WFCCMA - UNCTADCNUCED - politikai koalíciócoalition politique - kobaltcobalt - kódoláscodage - közúti közlekedés szabályaicode de la route - hajózási törvénycode de navigation - munka törvénykönyvecode du travail - törvénykönyvcode juridique - békés együttéléscoexistence pacifique - társfinanszírozáscofinancement - részvétel a vállalati döntéshozatalbancogestion - kokszcoke - költségvetési együttműködéscollaboration budgétaire - adóbeszedéscollecte de l'impôt - adatgyűjtéscollecte de données - napkollektorcollecteur solaire - kollektivizmuscollectivisme - vidéki közösségcollectivité rurale - területi és helyi hatóságokcollectivité territoriale - városi közösségcollectivité urbaine - KolumbiaColombie - iskolai beilleszkedésadaptation scolaire - festékcolorant - színezőanyagcolorant alimentaire - mesterséges élelmiszer-színezékcolorant alimentaire artificiel - természetes élelmiszer-színezékcolorant alimentaire naturel - repcecolza - üzemanyagcarburant, combustible - helyettesítő tüzelőanyagcombustible de remplacement - fosszilis tüzelőanyagcombustible fossile - társadalmi adaptációadaptation sociale - nukleáris tüzelőanyagcombustible nucléaire - az EK mezőgazdasági bizottságacomité agricole CE - EK-bizottságcomité CE - EK-tanácsadó bizottságcomité consultatif CE - üzemi tanácscomité d'entreprise - élelmiszer-adalékanyagadditif alimentaire - az Európai Unió Tanácsának bizottságacomité du Conseil de l'Union européenne - Európai Gazdasági és Szociális BizottságComité économique et social européen - EK Monetáris Bizottságcomité monétaire CE - EK vegyes bizottságcomité paritaire CE - EK-állandó bizottságcomité permanent CE - az ENSZ Állandó Bizottságacomité permanent ONU - EK Tudományos Bizottságcomité scientifique CE - EK-technikai bizottságcomité technique CE - kereskedelmi választottbíráskodásarbitrage commercial - ellenőrzésaudit - virtuális könyvtárbibliothèque virtuelle - az Európai Unió Szerveinek FordítóközpontjaCentre de traduction des organes de l'Union européenne - Közösségi Növényfajta-hivatalOffice communautaire des variétés végétales - Az Ember és a Népek Jogainak Afrikai Chartájacharte africaine des droits de l'homme et des peuples - Európai Energia Chartacharte européenne de l'énergie - szociális záradékclause sociale - UNCEDCNUED - Európai Üzemi Tanácscomité d'entreprise européen - InternetInternet - elektronikus kereskedelemcommerce électronique - Európai Szabványügyi Intézetinstitut européen de normalisation - CENCEN - CENELECCENELEC - ETSIETSI - szakképesítések elismerésereconnaissance des qualifications professionnelles - mezőgazdasági termékek minőségellenőrzésecontrôle qualitatif des produits agricoles - EFTA BíróságCour AELE - veszélyes hulladékdéchet dangereux - kötelespéldánydépôt légal - szociális dömpingdumping social - szerzett jogokdroit acquis - átmeneti gazdaságéconomie en transition - elektronikus kiadásédition électronique - enzimenzyme - BSEESB - európai szociális térségespace social européen - a vezető iparosodott országok csoportjaGroupe des pays les plus industrialisés - GATSGATS - Rió-csoportGroupe de Rio - béketeremtésinstauration de la paix - gazdasági hírszerzésintelligence économique - állatkertjardin zoologique - halbetegségekmaladie des poissons - globalizációmondialisation - multimédiamultimédia - Belső Piaci Harmonizációs HivatalOffice de l'harmonisation dans le marché intérieur - Vámigazgatások VilágszervezeteOrganisation mondiale des douanes - Vitarendezési TestületOrgane de règlement des différends - APECAPEC - pedofíliapédophilie - arányosság elveprincipe de proportionnalité - összehasonlító reklámpublicité comparative - Finnország régióirégions de la Finlande - Svédország régióirégions de la Suède - távközlés-szabályozásréglementation des télécommunications - információs társadalomsociété de l'information - Amszterdami Szerződéstraité d'Amsterdam - gazdasági szerkezetváltástransition économique - TRIMSTRIMS - TRIPSTRIPS - UNICEUNICE - munka világavie professionnelle - euróövezetzone euro - zoonóziszoonose - TARICTARIC - ICFTUCISL - CEEACCEEAC - EUTELSATEUTELSAT - ELECLECE - OIEOffice international des épizooties - klónozásclonage - kereskedelmi vitadifférend commercial - nehézségekkel küzdő vállalkozásentreprise en difficulté - információs sztrádaautoroute de l'information - intranetintranet - extranetextranet - böngészőlogiciel de navigation - dokumentumkezelésgestion de document - EDKGED - OCROCR - digitalizálásnumérisation - szkennerscanner - Alsó-AusztriaBasse-Autriche - Felső-AusztriaHaute-Autriche - BurgenlandBurgenland - KarintiaCarinthie - SalzburgSalzbourg - StájerországStyrie - TirolTyrol - VorarlbergVorarlberg - BécsVienne - APEC-országokpays de l'APEC - CEEPCEEP - fizetési határidődélai de paiement - stabilitási paktumpacte de stabilité - ifjúságpolitikapolitique de la jeunesse - fogyasztóvédelmi politikapolitique des consommateurs - közösségi politika-nemzeti politikapolitique communautaire-politique nationale - a Rasszizmus és Idegengyűlölet Európai MegfigyelőközpontjaObservatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes - IBJAI - életkor szerinti megkülönböztetésdiscrimination fondée sur l'âge - szexuális beállítottság szerinti megkülönböztetésdiscrimination fondée sur l'orientation sexuelle - idősek ellátásasoin aux personnes âgées - jogellenes elbocsátáslicenciement abusif - StockholmStockholm - Östra MellansverigeÖstra Mellansverige - SydsverigeSydsverige - Norra MellansverigeNorra Mellansverige - Mellersta NorrlandMellersta Norrland - Övre NorrlandÖvre Norrland - Småland med ÖarnaSmåland med öarna - VästsverigeVästsverige - Itä-SuomiItä-Suomi - Väli-SuomiVäli-Suomi - Pohjois-SuomiPohjois-Suomi - UusimaaUusimaa - Etelä-SuomiEtelä-Suomi - AhvenanmaaAhvenanmaa - szociálpolitikai megállapodásaccord social CE - fogyatékosság alapján történő megkülönböztetésdiscrimination fondée sur un handicap - ECHOECHO - OLAFOLAF - jogszabályok egyszerűsítésesimplification législative - DNSADN - virtuális valóságréalité virtuelle - képfeldolgozásimage de synthèse - értékelési módszerméthode d'évaluation - megfigyelésobservation - közösségiesítés elveprincipe de communautarisation - az állam felelősségeresponsabilité de l'État - szimulációsimulation - importfelügyeletsurveillance à l'importation - összehasonlító elemzésanalyse comparative - okozati elemzésanalyse des causes - mennyiségi elemzésanalyse quantitative - rendkívüli szabadságcongé spécial - megerősített együttműködéscoopération renforcée - hipermédiumokhypermédia - hipertexthypertexte - eutanáziaeuthanasie - PalauPalau - Norfolk-szigetIle Norfolk, île Norfolk - NiueNioué - Tokelau-szigetekTokélaou - CeutaCeuta - MelillaMelilla - közösségi véleményavis communautaire - a Számvevőszék véleményeavis Cour des Comptes - Az Európai Unió alapjogi chartájacharte des droits fondamentaux de l'Union européenne - demokráciadeficitdéficit démocratique - a KKBP főképviselőjeHaut représentant pour la PESC - az Európai Unió Tanácsának állásfoglalásarésolution du Conseil de l'Union européenne - az Európai Tanács állásfoglalásarésolution du Conseil européen - termelési módmode de production - termelési célobjectif de production - termelési technikatechnique de production - transzgenikus állatokanimal transgénique - transzgenikus növényekplante transgénique - innovációk elterjedésediffusion des innovations - termelési normanorme de production - elavult technológiatechnologie obsolète - technológiai hatástanulmányokprospective technologique - kutatásszervezésorganisation de la recherche - tudományos felfedezésdécouverte scientifique - elővigyázatosság elve