Publicidad ▼


 » 

diccionario analógico

Århus - lehdistötiedote - tuomioistuimen toimivalta - piirimyyjä - yhteiskunnallis-taloudelliset olot - kulttuuriyhteistyön neuvosto - Crest - Agencia Europea de Productividad (es) - ydinenergiajärjestö - audiovisuaalinen aineisto - Dubai - maatalouden kehittämissuunnitelma - tulostin - suolainen vesi - pohjavesi - jätevesi - sosiaali- ja kulttuuripalvelut - Yhdysvallat - yhteisön kalatalous - Kansainvälinen energiajärjestö - vuohenjuusto - lehmänmaidosta valmistettu juusto - Fujairah - pakolaishallitus - audiovisuaalinen teollisuus - oikeuskäytäntö - EY:n oikeuskäytäntö - liittovaltion osavaltio - heikkotasoinen asuminen - Itä-Malesia - Bretton Woodsin sopimus - mikrotalous - kaupunkien välinen muuttoliike - kaupunkien sisäinen muuttoliike - Iso-Beltistä itään - organisaatiokaavio - puu - riistanliha - Århus - luottamusaseman väärinkäyttö - liima - valtiojohtoinen kauppa - vähittäiskauppa - tukkukauppa - asekauppa - idän ja lännen välinen kauppa - ulkomaankauppa - kotimaankauppa - kansainvälinen kauppa - Euroopan unioniin liittyminen - markkinointi - tilapäinen komitea - tutkintavaliokunta - YK:n ihmisoikeustoimikunta - YK:n toimikunta - parlamentin valiokunta - EP:n valiokunta - kvalitatiivinen analyysi - hankintasopimuksen tekeminen - pysyvä valiokunta - erityisvaliokunta - YK:n tekninen toimikunta - liike-edustaja - Kansainyhteisö - Euroopan yhteisöt - kunta - apuaine - joukkoviestintä - satelliittiviestintä - lehdistötiedote - kommunismi - Komorit - vakuutusyhtiö - hallinnollinen toimivalta - yhteisön toimivalta - asiallinen toimivalta - keskushallinto - täytäntöönpanotoimivalta - jäsenvaltioiden toimivalta - parlamentin toimivalta - tuomioistuimen toimivalta - jaettu toimivalta - alueellinen toimivalta - kilpailukyky - kaupan täydentävyys - kulutuskäyttäytyminen - opetushallinto - poliittinen käyttäytyminen - elektroniikkakomponentti - mineraaliyhdiste - väestön koostumus - parlamentin kokoonpano - kirjanpito - tuloslaskenta - kansallinen tilinpito - verohallinto - julkisten palveluiden tilinpito - aluetilinpito - kirjanpitäjä - tili - konsernitili - myyntitili - sidottu myyntikanava - kreivikunta, piirikunta - väestön keskittyminen - vallan keskitys - paikallishallinto - taloudellinen keskittymä - teollisuuden keskittyminen - tuotesuunnittelu - Macedonia (es) - piirimyyjä - keskipitkän ajan tuki - kestävä kehitys - avoliitto - kilpailu - kansainvälinen kilpailu - julkinen hallinto - tiivistäminen - mauste - avun ehdot - naisten asema - työolot - elinolot - taloudelliset olot - sosiaalinen tilanne - yhteiskunnallis-taloudelliset olot - pakkaaminen ja kauppakunnostus - pääsy kokeisiin - ilmasto-olosuhteet - MTL - YK:n konferenssi - luottamuksellisuus - makeisteollisuus - tuomioistuinten välinen toimivaltaristiriita - toimivaltaristiriita - oikeuden väärinkäyttö - jätteiden poltto - väliaikainen maahantuonti - työriita - kansainvälinen selkkaus - roturistiriita - yhteiskunnallinen ristiriita - sairasloma - äitiysloma - koulutusvapaa - vanhempainloma - palkallinen vapaa - palkaton vapaa - sosiaalisin perustein myönnetty loma - jäädyttäminen - monialakonserni - Kongo - vallitseva suhdanne - Connacht - EU:n neuvosto - yhtiön hallitus - EY:n assosiaationeuvosto - lapseksiottaminen - CCC - CCD - ASPAC - Euroopan neuvosto - Euroopan neuvoston maat - YK:n turvallisuusneuvosto - YK:n huoltohallintoneuvosto - Euroopan kuntien ja alueiden neuvosto - ministerineuvosto - lain hyväksyminen äänestämällä - Eurooppa-neuvosto - Pohjoismaiden neuvosto - Pohjoismaiden neuvoston jäsenmaat - maatalousneuvoja - elintarvikkeiden säilöntä - kalakannan säilyttäminen - luonnonvarojen säilyttäminen - konservatismi - säilyketehdas - saatavan vakautus - kuluttaja - kulutus - ravinnon kulutus - vedenkulutus - energiankulutus - kotitalouksien kulutus - talousarvion hyväksyminen - lopullinen kulutus - kotimainen kulutus - kulutus henkeä kohti - perustuslaki - puolueen perustaminen - yhtiön perustaminen - perustuslaillisuuden valvonta - maatalousrakennus - tienrakennus - metallirakenne - laivanrakennus - tiedonhaku - työntekijöiden kuuleminen - kontti - vaalituloksen riitauttaminen - aikuinen - tariffikiintiö - ehkäisy - lyhennetty työviikko - sopimus - vakuutussopimus - työsopimus - teollinen väärentäminen - EADI - vaneri - veronmaksaja - hallinnollinen valvontamenettely - lennonjohto - talousarvion valvonta - hallinnon valvonta - viestinnän valvonta - Efta - saastuttamisen valvonta - maksuvalmiuden valvonta - tuotannonvalvonta - teollisuustuotteiden laadunvalvonta - epätyypillinen työ - valuutan säännöstely - yrityskauppavalvonta - arvostelu - muuttoliikkeen valvonta - vallan väärinkäyttö - Efta-maat - hintavalvonta - finanssivalvonta - parlamentaarinen valvonta - kasvintarkastus - terveystarkastus - CIV-yleissopimus - kollektiivinen sopimus - lentoasema - Arushan sopimus - ensimmäinen Lomén yleissopimus - Lomén sopimus I - Lomén sopimus II - Yaoundén sopimus - YK:n yleissopimus - lähentyminen talouden alalla - energian muunto - valuutan vaihdettavuus - Cookinsaaret - hallinnollinen yhteistyö - kaupallinen yhteistyö - kulttuuriyhteistyö - taloudellinen yhteistyö - eurooppalainen yhteistyö - rahataloudellinen yhteistyö - aerosoli - teollinen yhteistyö - institutionaalinen yhteistyö - yritysten välinen yhteistyö - kansainvälinen yhteistyö - oikeudellinen yhteistyö - sotilaallinen yhteistyö - rahapoliittinen yhteistyö - poliittinen yhteistyö - alueellinen yhteistyö - maan käyttö - tieteellinen yhteistyö - Etelä-Etelä-yhteistyö - tekninen yhteistyö - rajat ylittävä yhteistyö - osuuskunta - maatalousosuuskunta - kulutusosuuskunta - luotto-osuuskunta - avun yhteensovittaminen - Kööpenhamina - hintojen julkaiseminen - yhteisomistus - Etelä-Korea - Pohjois-Korea - Coreper - korporativismi - rasvat - eläinrasvat - kasvirasvat - kirjeenvaihto - korroosio - puolueen jäsenyys - lahjonta - Korsika - Costa Rica - pörssilistaus - Norsunluurannikko - sosiaaliturvamaksu - sokerimaksu - puuvilla - vallankaappaus - tilausliikenne - Euroopan yhteisöjen tuomioistuin - Euroopan yhteisöjen tilintarkastustuomioistuin - Euroopan ihmisoikeustuomioistuin - Kansainvälinen tuomioistuin - siirtolaisvirta - vesistö - Afganistan - arvopapereiden hinta - välittäjä - kalustokustannukset - investointikustannukset - pääomakustannukset - jakelukustannukset - hallintokustannukset - koulutuskustannukset - Afrasec - rakennuskustannukset - saastumisesta aiheutuvat kustannukset - terveydenhoitokustannukset - elinkustannukset - tuotantokustannukset - varastointikustannukset - välittömät kustannukset - lainanhoitokustannukset - palkkakustannukset - koulutukseen pääsy - Afrikka - sosiaalimenot - luova taiteellinen työ - työpaikkojen luominen - luotto - lyhytaikainen luotto - vientiluotto - tuontiluotto - kulutusluotto - pitkäaikainen luotto - englanninkielinen Afrikka - keskipitkän ajan luotto - tavaraluotto - swap - investointiluotto - maksatus - remburssi - kiinteistöluotto - teollisuusluotto - kansainvälinen luotto - kerma - Keski-Afrikka - jäätelö - Crest - Kreeta - sotarikos - kriminologia - energiakriisi - poliittinen kriisi - taloudellinen kasvu - Pohjois-Afrikka - Punainen Risti - äyriäinen - Kuuba - nahka - kupari - kulttuuri - viljanviljely - pengerviljely - rehunviljely - Etelä-Afrikka - hedelmänviljely - teollinen viljely - vihannesviljely - pitkäaikainen viljely - populaarikulttuuri - vesiviljely - kasvihuoneviljely - trooppinen viljely - omavaraistalous - eläkkeiden kertymä - ranskankielinen Afrikka - Curacao - Kykladit - suhdanteet - Tanska - Tanskan alueet - keskustelu parlamentissa - metsän hävittäminen - päätösvallan hajauttaminen - talousarviota koskeva vastuuvapaus - Eteläinen Afrikka - jätteet - maatalousjätteet - teollisuusjätteet - hyödyntämiskelvoton jäte - radioaktiivinen jäte - päätös - yhteisön päätös - Euratomin päätös - Länsi-Afrikka - EHTY:n yleinen päätös - EHTY:n yksittäinen päätös - ilmoitus kilpailunrajoituksesta - ehdokkaaksi asettautuminen - äänestysselitys - Itä-Afrikka - taloudellinen elpyminen - siirtomaiden itsenäistäminen - ääntenlaskenta - hajauttaminen - hallintoyksikkö - vaalipiirijako - asetus - verovähennys - ohjustentorjunta - vajaus - talousarvion alijäämä - deflaatio - maanraivaus - ympäristövaurio - työn saanti - oppivelvollisuusikä - rikollinen elämäntapa - nuorisorikollisuus - työpaikkahakemus - kulutuskysyntä - energian kysyntä - hallituksen ero - kauppaedustajan liike ulkomailla - demokratia - kansandemokratia - demokratisointi - koulutuksen demokratisointi - väestötiede - denaturointi - helposti pilaantuvat tuotteet - Euratomin hankintakeskus - väestötiheys - departementti - merentakainen departementti - menot - ruokamenot - talousarvion menot - tietotoimisto - kulutusmenot - hallinnolliset menot - talousarvion ulkopuoliset menot - kansalliset menot - harkinnanvaraiset menot - pakolliset menot - käyttömenot - julkiset menot - epäpolitisoituminen - väestökato - karkotettu - yksinedustaja - pankkitalletus - poistot - sääntelyn purkaminen - aseidenriisunta - ihmisen aiheuttama onnettomuus - luonnonmullistus - toimenkuva - autiomaa - aavikoituminen - dehydrointi - ehdokkuudesta luopuminen - kansalaistottelemattomuus - sadon tuhoutuminen - EPA - salmi - ulkomaanvelka - julkinen velka - ylähuone - devalvaatio - taloudellinen kehitys - NEA - teollinen kehitys - integroitu kehitys - alueellinen kehittäminen - sosiaalinen kehitys - valuutta - sokeritauti - pohjoisen ja etelän suhteet - diktatuuri - aluetoimisto - sanasto - kulttuuriero - kansainvälinen kiista - tiedon jakelu - kulttuuritarjonta - rajoitettu levitys - valikoiva tiedon jakelu - yrityskoko - tutkintotodistus - yritysjohto - direktiivi - yhteisön direktiivi - äänestyskuri - äänitekirjasto - puhe - tietojen saatavuus - sukupuolisyrjintä - taloudellinen syrjintä - kielellinen syrjintä - poliittinen syrjintä - rotusyrjintä - uskonnollinen syrjintä - hintojen erot - talouden erot - alueelliset erot - säilöntäaine - lääkärikeskus - elintarvikevarat - käytettävissä olevat energiavarat - ohjauslaite - turvalaite - merkinantolaite - sisäinen oppositio - parlamentin hajottaminen - pelote - tislaus - kaupallinen jakelu - energian jakelu - vesihuolto - sähkön tuotanto ja jakelu - yksinmyynti - tuotannon monipuolistaminen - viennin monipuolistaminen - esimies - kansainvälinen työnjako - avioero - oikeusoppi - asiakirja - audiovisuaalinen aineisto - henkilöllisyystodistus - keskustelun pohjana oleva asiakirja - taajama - tulliasiakirja - virallinen asiakirja - eduskunnan asiakirja - asiakirjat - Dodekanesia - Dominica - vahinko - sotavahinko - vahingonkorvaus - lahjoitus - lahja - tulli - Dubai - kaksinkertainen verotus - kaksoiskansalaisuus - kahden työn tekeminen - maaseututaajama - väliaikainen kuukausierä - ruoppaus - kuivatus - Drenthe - oikeus koulutukseen - oikeus tietoon - oikeus kulttuuriin - kaupunkitaajama - oikeus oikeussuojaan - hallinto-oikeus - ilmailulainsäädäntö - polkumyyntitulli - oikeus työhön - pankkilainsäädäntö - vekselioikeus - siviilioikeus - kauppaoikeus - yhteisön oikeus - poliittinen kiihotus - valtiosääntöoikeus - tapaoikeus - tekijänoikeus - rekisteröintimaksu - välilaskuoikeus - sijoittautumisoikeus - lakko-oikeus - energialainsäädäntö - ympäristöoikeus - taloudellinen kokonaissuure - avaruusoikeus - yksilön oikeudet - kilpailuoikeus - perhelainsäädäntö - sotalainsäädäntö - merilainsäädäntö - mielenosoitusoikeus - kalastusoikeudet - ammattiin pääsy - etuosto-oikeus - takaisinotto-oikeus - äänioikeus - vakuutuslainsäädäntö - patenttioikeus - valtioiden oikeus - ulkomaalaisten oikeudet - vähemmistön oikeudet - yhtiöoikeus - liikennelainsäädäntö - asuntolainsäädäntö - työoikeus - vaalilainsäädäntö - osa-aikaviljely - varainhoitosäännöt - vero-oikeus - kansainvälinen vero-oikeus - metsälainsäädäntö - kansainvälinen humanitaarinen oikeus - kansainvälinen oikeus - kansainvälinen yksityisoikeus - kansainvälinen julkisoikeus - luonnonmukainen viljely - merenkulkuoikeus - avioliitto-oikeus - kansallinen oikeus - ydinenergialainsäädäntö - rikosoikeus - talousrikos - kansainvälinen rikosoikeus - yksityisoikeus - kaupallinen viljely - julkisoikeus - maatalouslainsäädäntö - sosiaalilainsäädäntö - alueellinen lainsäädäntö - poliittinen oikeisto - kansalaisoikeudet - ihmisoikeudet - naisten oikeudet - sopimusviljely - erityisnosto-oikeudet - polkumyynti - odotettavissa oleva elinikä - opintojen kesto - vuokra-aika - työaika - sallittu työaika - AAMS-maat - yhteisviljely - Itä-Anglia - vesi - yhteisön vesialue - suotovesi - uimakelpoinen vesi - väkevä alkoholijuoma - sisäiset aluevedet - vuoristoviljely - kansainvälinen vesialue - suolainen vesi - pohjavesi - pintavesi - aluevedet - jätevesi - maataloustuotteiden kauppa - kaupallinen toiminta - omavaraisviljely - tietojen vaihto - julkaisuvaihto - yhteisön ulkopuolelle suuntautauva kauppa - yhteisön sisäinen kauppa - kauppa maaryhmittäin - kauppa maittain - kauppa tuotteittain - otanta - laajaperäinen viljely - palkka-asteikko - valaistus - ulkomainen koulu - Eurooppa-koulu - kansainvälinen koulu - esikoulu - kansallinen koulu - ekologia - ekologismi - ekonometria - markkinoille pääsy - tehoviljely - talous - maatalousekonomia - kollektiivitalous - yhteistoiminnassa toteutetut taloudellisettoimenpiteet - suurtuotanto - energiansäästö - rakenteellinen sopeuttaminen - sotatalous - yritystalous - Itävallan alueet - Välimeren alueen maatalous - markkinatalous - luontaistalous - kuljetustalous - sääntelytalous - kotitaloudet - metsätalous - teollinen talous - kansainvälinen talous - sekatalous - kansantalous - maatalouselintarvikkeet - suunnitelmatalous - jälkiteollinen talous - julkinen talous - aluetalous - pimeä talous - yhdyskuntatalous - Skotlanti - ekosysteemi - euro - maatalouteen liittyvä teollisuus - julkaisutoiminta - yleissivistävä koulutus - kotiopetus - taidekasvatus - vertaileva kasvatustiede - peruskoulutus - kansanopetus - aikuiskoulutus - ulkomaalaisten koulutus - vapaamuotoinen opetus - jatkuva koulutus - liikuntakasvatus - varhaiskasvatus - terveyskasvatus - sukupuolikasvatus - erityisopetus - makeutusaine - oppilasmäärä - maataloustiede - radioaktiivinen jätevesi - samapalkkaisuus - yhdenvertainen kohtelu - yhdenvertaisuus lain edessä - Egypti - El Salvador - markkinoiden laajentuminen - sitrushedelmä - äänestäjien rekisteröinti - vaalit - ennenaikaiset vaalit - Euroopan parlamentin vaalit - välilliset vaalit - paikallisvaalit - valtiolliset vaalit - parlamenttivaalit - täytevaalit - IDA - presidentin vaali - esivaalit - valitsijakunta - sähkökemia - elektrometallurgia - elektroniikka - sähkötekniikka - kotieläintalous - taloudellinen tuki - ulkotarhaus - äyriäisten viljely - tehotuotanto - oppilas - vaalikelpoisuus - jätteiden käsittely - itsenäistyminen - pakkaaminen - laiduntaminen - pullottaminen - työllistämistuki - maastamuutto - Emilia-Romagna - Arabiemiirikunnat - Yhdistyneet arabiemiirikunnat - arvopaperien liikkeeseenlasku - rahan liikkeeseenlasku - liikenneonnettomuus - osoitettu työpaikka - toimihenkilö - toimistotyöntekijä - julkisyhteisön palveluksessa oleva - työnantaja - laina, lainan ottaminen - ulkomaanapu - yhteisön ottolainaus - kansainvälinen laina - julkinen laina - elintarvikkeen emulgointiaine - velkaantuneisuus - aaltoenergia - pehmeä energia - viennin tuki - kova energia - sähköenergia - tuulienergia - geoterminen energia - vesienergia - vesivoima - vuorovesienergia - ydinenergia - uusiutuva energia - hehtaarikohtainen tuki - aurinkoenergia - lämpöenergia - lapsi - hylätty lapsi - siirtolaislapsi - avioton lapsi - ainoa lapsi - maksusitoumus - lannoite - väkilannoite - investointituki - orgaaninen lannoite - lihotus - poliittinen sieppaus - taloudellinen katsaus - kuluttajatutkimus - yhteiskunnallinen tutkimus - tiedon tallennus - asiakirjojen tallennus - rakentamistuki - polttoaineen rikastaminen - opettaja - teaching - etäopiskelu - maatalousalan koulutus - tietokoneavusteinen opetus - tunnustuksellinen opetus - kieltenopetus - yleinen opetus - ilmaiskoulutus - uudenaikaistamistuki - tunnustukseton opetus - lääketieteellinen koulutus - oppivelvollisuuskoulutus - avustavan hoitohenkilökunnan koulutus - monialakoulutus - jatkokoulutus - perusasteen koulutus - yksityiskoulutus - ammattikoulutus - valtion järjestämä koulutus - tuotannon tuki - tieteellinen koulutus - keskiasteen koulutus - korkeakouluopetus - teknisen alan koulutus - yritysten välinen järjestely - horisontaalinen järjestely - laiton sopimus - kansainvälinen kartelli - vertikaalinen järjestely - elintarvikeapu - viljelijöiden keskinäinen apu - muu kuin tullitariffista johtuva kaupan este - tullieste - tekninen este - tullivarasto - yritys - käsiteollisuusyritys - kaupallinen yritys - yhteisyritys - vuokraamo - kuljetusalan yritys - ulkomaalainen yritys - eurooppalainen yritys - perheyritys - edunvalvontayhtiö - kiinteistöalan yritys - yksityisyritys - työtapaturma - toimeentulotuki - teollisuusyritys - monikansallinen yhtiö - yksityinen yritys - julkinen yritys - kunnossapito - kasvien hoito - fyysinen ympäristö - säästöt - yritystuki - pakkosäästäminen - epidemia - epidemiologia - Epeiros - luonnonvarojen ehtyminen - Ecuador - hevoseläin - budjettitasapaino - ekologinen tasapaino - kahdenvälinen apu - maatalouslaitteet - julkiset palvelut - ajoneuvon osat - elektroniikkalaitteet - teollisuuden laitteistot - sosiaali- ja kulttuuripalvelut - EHTY:n tuki - urheilutilat - tutkintojen vastaavuus - ergonomia - tulivuoren purkaus - orjuus - diskonttaus - ilmatila - Euroopan oikeusalue - viheralue - yhteisön tuki - Espanja - Espanjan alueet - rauhoitettu laji - teollisuusvakoilu - testaus - ydinkoe - Extremadura - täydentävä tuotekohtainen tuki - laitos - rahoituslaitos erityistehtäviä varten - oppilaitos - yleishyödyllinen laitos - talousarvion laatiminen - sairaala - rangaistuslaitos - julkinen liikelaitos - tina - kultavaluuttakanta - hätäapu - kultakanta - valtio - siviilisääty - poikkeustila - hätätila - hyvinvointivaltio - Yhdysvallat - valtio tuki - etanoli - Etiopia - etnologia - merkinnät - toteutettavuustutkimus - markkinatutkimus - työntutkimus - opiskelija - ulkomainen opiskelija - taloudellinen apu - euroluotto - eurovaluutta - eurodollari - euro-obligaatio - euromarkkinat - eurokommunismi - Eurocontrol - euro-oikeisto - Euroryhmä - Eurooppa - apu luontoissuorituksina - Pohjois-Eurooppa - Etelä-Eurooppa - Länsi-Eurooppa - Keski- ja Itä-Eurooppa - Europêche - interaktiivisuus - rehevöityminen - budjettiarviointi - hankearviointi - luonnonvarojen arviointi - muut eläimen osat kuin liha - ydinonnettomus - raha-apu - teknologian arviointi - veronkierto - koe - maatalousylijäämä - EY-kohtelun epääminen - hankkeen toteuttaminen - talousarvion toteuttaminen - päätöksen täytäntöönpano - poikkeuslupa kilpailun rajoittamiselle - tullivapaus - varainhoitovuosi - aivovienti - maanviljelijä - maatila - valtiontila - erikoistumaton maatila - merten hyödyntäminen - luonnonvarojen hyödyntäminen - perheviljely - metsätila - maitotalous - räjähdysaine - vienti - pääoman vienti - pakkolunastus - monenvälinen apu - karkotus - ekstraterritoriaalisuus - louhinta - luovutus - äärioikeisto - äärivasemmisto - Kaukoitä - laskutus - apu ilman takaisinmaksuvelvollisuutta - alhainen tulotaso - konkurssi - nälkä - hallintaoikeuden muoto - omistusviljely - omaa ja vuokramaata käsittävä tila - perhe - suurperhe - sukulaisuus avioliiton kautta - FAO - yksityinen apu - jauhettu vilja - fasismi - eläinkunta - ERYR - hedelmällisyys - kotirouva - aluetuki - naispuolinen siirtolainen - EMOTR - EMOTR:n tukiosasto - EMOTR:n ohjausosasto - rauta - vuokraviljely - yhteisomistuksessa oleva tila - mallitila - lautta - apu terveydenhoidon alalla - IFLA - puukuitu - lasikuitu - tekstiilikuitu - FID - IFAD - Fidzi, Fidži - suu- ja sorkkatauti - alakohtainen tuki - lanka - kalaverkko - tytäryhtiö - yhteinen tytäryhtiö - rahoitus - lyhyen aikavälin rahoitus - pitkän aikavälin rahoitus - keskipitkän aikavälin rahoitus - sosiaalihuolto - yhteisön rahoitus - korvaava rahoitus - lisärahoitus - avun rahoitus - teollisuuden rahoitus - vientirahoitus - puolueen rahoitus - talousarvion rahoitus - vaalirahoitus - kansallinen rahoitus - valmistevero - kansainvälinen rahoitustoimi - kuntien rahatalous - julkistalous - Suomi - Fyn - verojärjestelmä - Unicef - atomiytimen halkeamisreaktio - IEA - hinnoista sopiminen - palkkaratkaisu - Länsi-Flanderin maakunta - Itä-Flanderin maakunta - viljahiutaleet - kasvikunta - kukkien kasvatus - uitto - lentokalusto - IAEA - kalastuslaivasto - sisävesilaivasto - kauppalaivasto - suhdannevaihtelu - hinnanvaihtelu - taloudellinen vaihtelu - rakennevaihtelu - fluori - IMF - IASS - UNFPA - virkamieskunta - virkamies - yhteisön virkamies - rannikonläheinen merenpohja - merenpohja - säätiö - EY:n rahasto - Ajman - yhteisrahasto - liikearvo - EAKR - käyttöpääoma - Euroopan valuuttarahasto - valurauta - poraus - merenpohjaporaus - istunnon lykkääminen - metsä - suojelumetsä - tukkimetsä - vesaikko - luonnonmetsä - istutusmetsä - tullimuodollisuudet - johdon koulutus - opettajankoulutus - hinnanmuodostus - työpaikkakoulutus - ammatillinen koulutus - valuutan arvon muuttaminen - lomake - uuni - tavaran toimittaja - aineiston toimittaminen - oikeudenkäyntikulut - koulumaksut - vaalikustannukset - yleiskulut - lääkekulut - Ranska - Ranskan merentakaiset departementit - Ranskan merentakaiset maat ja alueet - Ranskan alueet - Franche-Comté - toimilupa - tullittomuus - petos - vaalipetos - ALADI - veropetos - Frederiksberg - Frederiksborg - läsnäolo oppitunneilla - rahtimaksu - Friuli-Venetsia Giulia - Friisinmaa - juusto - puolipehmeä juusto - kova juusto - Latinalaisen Amerikan yhteistyöjärjestönmaat - pehmeä juusto - sinihomejuusto - lampaanjuusto - vuohenjuusto - lehmänmaidosta valmistettu juusto - sulatejuusto - tuorejuusto - juustomeijeri - raja - hedelmä - pähkinä - kivellinen hedelmä - siemenellinen hedelmä - tuore hedelmä - trooppinen hedelmä - Fujairah - sulautuminen - ydinfuusio - Gabon - Albania - Galapagos - Galicia - Gambia - takuu - luottotakuu - ansiotakuu - investointitakuu - lastenhuolto - alkoholi - tuhlaus - GATT - poliittinen vasemmisto - vasemmistolaisuus - kaasu - palamiskaasu - maakaasu - kaasuputki - kemiallinen alkoholi - kesannointi - tie- ja vesirakentaminen - hieho - geokemia - geografía (es) - talousmaantiede - poliittinen maantiede - geologia - geofysiikka - gerontologia - johtaminen - johdon laskentatoimi - yrityshallinto - maiseman hoito - jätehuolto - kalatalouden hallinto - luonnonvarojen hoito ja käyttö - logistiikka - alkoholismi - henkilöstöhallinto - varainhoito - yrityssuunnittelu - Ghana - riista - Gibraltar - jää - glukoosi - merenlahti - valtioneuvosto - pakolaishallitus - kapinahallitus - ravintorasva - teollisuusrasva - Alentejo - suuryritys - suurtila - Isot Antillit - maksuton terveydenhoito - Kreikka - Keski-Kreikka - Kreikan alueet - Grenada - lakko - Algarve - Grönlanti - Groningen - Andien ryhmä - Andien ryhmän maat - etujärjestö - yritysryhmä - Ryhmä 10 - ADR-sopimus - Algeria - puolueryhmä - ihmisoikeusliike - ostoryhmittymä - taloudellinen eturyhmä - tuottajaryhmä - etninen ryhmä - levä - kieliryhmä - viljarouhe - Guadeloupe - Guatemala - Gelderland - sota - sisällissota - itsenäisyyssota - rajasota - kylmä sota - ydinsota - Guinea - Guinea-Bissau - Päiväntasaajan Guinea - Guayana - Ranskan Guayana - elinympäristö - maaseutuelinympäristö - kaupunkielinympäristö - rehut - ravintotottumukset - ostotottumukset - Hainautin maakunta - Haiti - halogeeni - Hampuri - vammainen - tullijärjestelmän yhdenmukaistaminen - tehdasvalmisteiset rehut - verotuksen yhdenmukaistaminen - Ylä-Normandia - Burkina Faso - Havaiji - helikopteri - Hessen - lastenruoka - kesäaika - kyselytunti - ylityö - hindulaisuus - historia - histologia - hallintayhtiö - Etelä-Hollanti - Pohjois-Hollanti - einestuote - henkirikos - hyväksyntä - Honduras - Hongkong - Unkari - psykiatrinen hoitolaitos - työaikasuunnitelma - jalostetut einekset - joustava työaika - puutarhaviljely - humala - eläinöljy - maapähkinäöljy - oliiviöljy - kalaöljy - raskas öljy - mineraaliöljy - ravitsemus - jäteöljy - kasviöljy - kasviöljypuristamo - haastemies - työn inhimillistäminen - hiilivety - vety - hydrogeologia - eläinten ravitsemus - hydrologia - elintarvikehygienia - työterveys - kiinnitys - poliittinen ideologia - AETR-sopimus - ihmisen ravitsemus - jamssi - IIEP - saari - Ile-de-France - Guam - Kanaalisaaret - Caymansaaret - Karoliinit - Windwardsaaret - Färsaaret - Jooniansaaret - Mariaanit - Leewardsaaret - Turks- ja Caicossaaret - Neitsytsaaret - velan määrän vähentäminen - yhtiön rekisteröinti - maahanmuutto - parlamentaarinen koskemattomuus - immunologia - mainonnan vaikutus - imperialismi - liikeyrityksen sijainti - Saksan demokraattinen tasavalta - tuonti - vero - yhteisön vero - luonnollisen henkilön tulovero - välitön vero - omaisuusvero - suhteellinen verokanta - välillinen vero - paikallinen vero - kansallinen vero - reaalivero - kulutusvero - varallisuusvero - myyntivoittovero - varallisuuden siirtovero - pääomavero - tulovero - itsenäisen ammatinharjoittajan tulosta suoritettavavero - pääomatulosta suoritettava vero - Saksan alueet - palkkatulosta suoritettava vero - yhtiövero - painatus - kirjaus - työkyvyttömyys - tulipalo - yhteensoveltumattomuus - Incoterms-lausekkeet - Intia - korvaus - metalliseos - vakuutuskorvaus - asuttamiskorvaus - eroraha - edustajan palkka ja korvaukset - taloudellinen riippumattomuus - kansallinen itsenäisyys - teknologinen omavaraisuus - hintaindeksointi - palkkaindeksointi - indeksointi - divergenssi-indikaattori - taloudellinen indikaattori - sosiaalinen ilmaisin - hintaindeksi - Indonesia - teollistuminen - ilmailuteollisuus - avaruusteollisuus - vaaliliitto - elintarviketeollisuus - autoteollisuus - kemianteollisuus - elokuvateollisuus - kulttuuritoiminta - aseteollisuus - audiovisuaalinen teollisuus - tietoteollisuus - jalkineteollisuus - täydennystuki - viestintäteollisuus - työstökoneteollisuus - kalastuselinkeino - ateriapalveluteollisuus - lihanjalostusteollisuus - massa- ja paperiteollisuus - huipputekniikkateollisuus - jalostusteollisuus - juomateollisuus - puitesopimus - opintotuki - väriaineteollisuus - lannoiteteollisuus - muoviteollisuus - palveluala - televiestintäteollisuus - puuteollisuus - kumiteollisuus - nahkateollisuus - hautausavustus - kylmäteollisuus - leluteollisuus - kirjateollisuus - huonekaluteollisuus - sokeriteollisuus - tupakkateollisuus - lasiteollisuus - vaatetusteollisuus - tyhjöteollisuus - äitiysavustus - elektroniikkateollisuus - sähkötekninen teollisuus - vientiteollisuus - kelloteollisuus - hotelliala - tietotekniikkateollisuus - meijeriteollisuus - kevyt teollisuus - raskas teollisuus - voimavarojen kohdentaminen - konepajateollisuus - kaivosteollisuus - ydinteollisuus - optinen teollisuus - öljyteollisuus - lääketeollisuuus - valokuvausala - rauta- ja terästeollisuus - tekstiiliteollisuus - lukutaidottomuuden poistaminen - yhteiskunnallinen eriarvoisuus - inflaatio - tieto - kauppaa koskevat tiedot - työntekijöille tiedottaminen - kuluttajavalistus - tietotekniikka - tietotekniikan käyttö hallinnossa - tiedon tallennus ja haku - tietotekniikan käyttö teollisuudessa - Elsass - tietotekniikan käyttö lääketieteessä - rikkomus - liikenteen infrastruktuuri - teollinen infrastruktuuri - insinööri - asioihin sekaantuminen - poliittinen vallanvaihdos - lainsäädäntöaloite - innovaatio - tulva - luvaton asepalveluksen välttäminen - elintarviketarkastus - ammatintarkastus - koulutoimen tarkastus - eläinlääkintätarkastus - alumiini - satamalaitteisto - valvontaelin - ETUI - AKT-EY-toimielin - EY:n toimielin - rahoituslaitos - poliittinen instituutio - uskonnollinen instituutio - YK:n erityisjärjestö - asuntojen perusparannus - oikeudellinen tutkinta - soitin - rahoitusväline - yhteisön rahoitusväline - INTAL - siirtolaisten sulautuminen - taloudellinen yhdentyminen - Euroopan yhdentyminen - tuotannollinen parannus - rahapoliittinen yhdentyminen - poliittinen yhdentyminen - alueellinen yhdentyminen - sosiaalinen integraatio - älymystöön kuuluva - äänestysaikomus - keskinäinen taloudellinen riippuvuus - ammatinharjoittamiskielto - EY:n tekemä sopimus - kasvinjalostus - korko - kaupallinen välittäjä - kansainvälinen työväenliitto - sosialistinen internationaali - eristäminen psykiatrisin perustein - välikysymys - tulkkaus - maanparannus - laintulkinta - rahoitusmarkkinoita koskeva toimenpide - markkinoiden interventio - keksintö - investointi - sijoitukset ulkomaille - yhteisön investointi - suora sijoitus - ulkomainen sijoitus - teollinen investointi - kansainvälinen sijoitus - yksityinen investointi - julkinen investointi - alueellinen investointi - kotirauhan loukkaamattomuus - jodi - Irak - Iran - Irian Jaya - työaikajärjestelyt - Irlanti - Pohjois-Irlanti - Irlannin alueet - UNRISD - islam - Iceland, Republic of Iceland (en) - ISO - isoglukoosi - eriste - metsätalouden kehittäminen - rakennuksen eristys - äänieristys - lämpöeristys - eristäytymispolitiikka - Israel - Italia - Italian alueet - kesanto - Jamaika - vesirakennus - Japani - kotipuutarha - Jaava - onnenpeli - nuori - nuori työntekijä - olympiakisat - Joint European Torus - Jordania - virallinen lehti - maatalouden vesitalous - keskeytymätön työpäivä - juutalaisuus - tuomari - tuomioistuimen ratkaisu - hallintotuomioistuin - siviilituomioistuin - erityistuomioistuin - maaseudun kehittäminen - tuomioistuimet - sotaoikeus - rikostuomioistuin - nuorisotuomioistuin - sosiaaliturvatuomioistuin - ylioikeus - sakko - oikeuskäytäntö - EY:n oikeuskäytäntö - hedelmämehu - kasvismehu - juutti - Kambodza - kapokki - Kenia - muutos - Kiribati - Kuwait - Réunion - laatumerkki - laktoosi - villa - maito - kulutusmaito - kauppasopimus - tiivistetty maito - raakamaito - rasvaton maito - maitojauhe - täysmaito - käynyt maito - homogenisoitu maito - pastöroitu maito - steriloitu maito - maankunnostus - tuotteen markkinoille tuonti - liittovaltion osavaltio - kieli - vieras kieli - äidinkieli - Languedoc-Roussillon - Laos - kani - Latium - Amerikka - laillisuus - lainsäädäntö - elintarvikelainsäädäntö - polkumyyntilainsäädäntö - kilpailunrajoituslainsäädäntö - siirretty lainsäädäntövalta - lääkelainsäädäntö - kasvintarkastuslainsäädäntö - terveydenhoitolainsäädäntö - koululainsäädäntö - eläinlääkintälainsäädäntö - vaalikausi - hätävarjelu - legitimiteetti - kasvis - sipulikasvis - lehtikasvis - hedelmäkasvis - Keski-Amerikka - juurikas - tuorekasvis - palkovilja - Leinster - Lesotho - eläinten leukoosi - Libanon - liberalismi - Pohjois-Amerikka - kaupan vapautuminen - Liberia - yhdistymisvapaus - sananvapaus - mielipiteen vapaus - tiedonvälityksen vapaus - painovapaus - merenkulun vapaus - Etelä-Amerikka - kokoontumisvapaus - kaupan vapaus - uskonnonvapaus - kirjakauppa - pääomien vapaa liikkuvuus - tavaroiden vapaa liikkuvuus - Latinalainen Amerikka - henkilöiden vapaa liikkuvuus - työntekijöiden vapaa liikkuvuus - vapaa kilpailu - itsemääräämisoikeus - vapaa liike - vapaus tarjota palveluja - Libya - patenttilisenssi - kauppalisenssi - vientilisenssi - asbesti - tuontilisenssi - liikennelupa - irtisanominen - joukkoirtisanominen - irtisanominen taloudellisista syistä - Liechtenstein - korkki - Liegen maakunta - kalastuspaikka - työpaikka - tärkkelys - kuljetusreitti - ruskohiili - Arabiliitto - Arabiliiton maat - Liguria - Limburg - Limburgin maakunta - markkinointirajoitus - assosiaatiosopimus - Amnesty International - hiilihappopitoinen juoma - Limousin - pellava - öljypellava - harkko - kielitiede - likööri - yrityksen selvitystila - kuoletus - konkurssipesän hallinto - menojen suorittaminen - maksuvalmius - kansainvälinen maksuvalmius - vahvistettu ehdokasluettelo - vaaliluettelo - kirjallisuus - harmaa kirjallisuus - julkisen velan takaisinmaksu - rannikkovyöhyke - toimitus - energianlähdealue - tuotannon sijoittaminen - kiinteistöjen vuokraus - leasing - työsulku - asuminen - lukutaidottomuus - kerrostaloasunto - omakotiasuminen - heikkotasoinen asuminen - sosiaalinen asuntotuotanto - ohjelmisto - laki - budjettilaki - puitelaki - vapaa-aika - Lombardia - Lothringen - kohtuullinen vuokrataso - voiteluaine - lelulainaamo - palontorjunta - ympäristöhaittojen torjunta - rikollisuuden torjunta - tuhlauksen torjunta - luokkataistelu - kustannus-hyötyanalyysi - capital of Luxembourg, Luxembourg, Luxembourg City, Luxembourg-Ville, Luxemburg (en) - Luxemburgin maakunta - sinimailanen - pakastekuivatus - Macao - kone - maatalouskone - toimistolaite - kustannus-tehokkuusanalyysi - leikkuupuimuri - hydraulikone - työstökone - paineilmakone - tekstiilikone - Mashreq - makrotaloustiede - Madagaskar - Madeira - panos-tuotosanalyysi - valintamyymälä - alennusmyymälä - Atlasmaat - tuomaristo - magnesium - työvoima - maataloustyövoima - yrityksessä työskentelevä perheenjäsen - naispuolinen työntekijä - vesianalyysi - työpaikan säilyttäminen - rauhanturvaaminen - vilja - kustantamo - ehdoton enemmistö - täysivaltaisuusikä - äänten enemmistö - poliittinen enemmistö - määräenemmistö - hiljainen enemmistö - tiedon sisällön analyysi - yksinkertainen enemmistö - sairaus - eläintauti - hengitystiesairaus - sydän- ja verenkiertoelinten sairaus - alueellisesti esiintyvä tauti - tarttuva tauti - mielisairaus - ammattitauti - trooppinen tauti - kasvitauti - nuorison pahoinvointi - Malakka - Malawi - Malesia - Malediivit - Mali - puutteellinen ravitsemus - Falklandin saaret - mallas - väestötilastollinen analyysi - Malta - merinisäkäs - Englannin kanaali - valtakirja - virka, johon valitaan vaalilla - mangaani - kulttuuritapahtuma - maniokki - taseanalyysi - ammattitaidoton työntekijä - oppikirja - maolaisuus - markkinat - futuurimarkkinat - maatalousmarkkinat - yhteisön maatalousmarkkinat - käteismarkkinat - kustannusanalyysi - yhteismarkkinat - Arabimaiden yhteismarkkinat - Arabien yhteismarkkinoiden maat - yhteisön markkinat - tavaranhankintasopimus - suoraan yrityksen kanssa tehty sopimus - urakkasopimus - valuuttamarkkinat - taloudellinen analyysi - perushyödykemarkkinat - työmarkkinat - ulkomaanmarkkinat - rahoitusmarkkinat - maaomaisuusmarkkinat - kotimarkkinat - kansainväliset markkinat - vapaat markkinat - rahamarkkinat - julkisia hankintoja koskeva sopimus - rahoituslaskelma - säännellyt markkinat - Marche - margariini - myyntikate - vaihteluväli - syrjäytyminen - avioliiitto - Marokko - yhteiskunnallinen analyysi - tavaramerkki - Martinique - marxilaisuus - talousarvion kokonaissumma - liikkeellä oleva raha - rakennusaineet - tulenkestävät materiaalit - valaistuslaitteet - anarkismi - rakennuslaitteet - porauskalusto - nostolaitteet - sähkölaitteet - mekaaniset laitteet - matematiikka - maitorasva - muovit - ASEAN - raaka-aine - radioaktiiviset aineet - Mauritius - Mauritania - Mayotte - CACM-maat - hienomekaaninen teollisuus - yleinen konepajateollisuus - Asean-maat - koneistaminen - maatalouden koneistaminen - valuuttainterventiomekanismi - tukitoimenpiteet - lääketiede - työlääketiede - sairauksien ehkäisy - kouluterveydenhuolto - eläinlääketiede - eläinten teurastus - Bretton Woodsin sopimus - anatomia - sovittelija - milijoonakaupunki - Melanesia - melassi - kotitalous - maatilakotitalous - kuukausipalkka - puusepänteollisuus - metallityöt - sotaveteraani - meri - Itämeri - Irlannin meri - Andalusia - Andorra - Norjan meri - Pohjanmeri - anhydridi - Välimeri - elohopea - vaikutukseltaan vastaava toimenpide - metalli - rautametalli - raskasmetalli - muu metalli kuin rautametalli - jalometalli - metalloidi - teuraseläin - jauhemetallurgia - osuusviljely - sekavilja - ilmatiede - metanoli - tutkimusmenetelmä - tilastomenetelmä - metrologia - pääkaupunki, suurkaupunki - tuotantoeläin - Meksiko - Mezzogiorno - mikrotalous - pienoisjäljenne - Mikronesia - Midi-Pyrénées - Itä-Midlands - Länsi-Midlands - hunaja - vetoeläin - siirtolaisuus - työmatkaliikenne - paluumuutto - perhesiirtolaisuus - pakkosiirtolaisuus - rajasiirtolaisuus - laiton siirtolaisuus - sisäinen muuttoliike - kaupunkien välinen muuttoliike - clearing-sopimus - kotieläin - kaupunkien sisäinen muuttoliike - yhteisön sisäinen muuttoliike - työhön liittyvä muuttoliike - maaseudun muuttoliike - maaltapako - kausiluontoinen muuttoliike - työympäristö - kouluympäristö - puolueaktivisti - jalostuseläin - avaruuden militarisointi - militarismi - hirssi - rautamalmi - muu malmi kuin rautamalmi - mineraali - mineralogia - elävä eläin - syyttäjäviranomainen - ministeri - alaikäisyys - kansallinen vähemmistö - seksuaalinen vähemmistö - mylly, myllyteollisuus - ohjus - metallikalusteet - työvoiman liikkuvuus - maaomaisuuden siirtyminen uudelleomistajalle - maantieteellinen liikkuvuus - asuinpaikan vaihdokset - opiskelijoiden liikkuvuus - sosiaalinen liikkuvuus - rahoitusmuoto - äänestysmenettely - kuljetusmuoto - taloudellinen malli - yrityksen nykyaikaistaminen - teollisuuden nykyaikaistaminen - maatilan nykyaikaistaminen - talousarvion muutos - Molise - nilviäinen - vuosikirja - Molukit - molybdeeni - Monaco - perustuslaillinen kuningaskunta - yleismaailmallisuus - Mongolia - raha - varantovaluutta - elektroninen raha - seteliraha - kansainvälinen valuutta - kansallinen valuutta - tiliraha - yksikamarijärjestelmä - yksinvalta - monografia - monopoli - ostomonopoli - valtion monopoli - tuontimonopoli - Etelämanner - tiedotusmonopoli - veromonopoli - Montserrat - vuori - valuutan tasausmaksu - etiikka - julkinen moraali - kuolleisuus - imeväiskuolleisuus - kuolleisuus ammattiryhmittäin - moottori - epäluottamuslause - kuluttajan valintojen perusteet - antibiootti - poliittiset perusteet - itsehallintoliike - rotusyrjintää vastustava liike - mielipidesuuntaus - pääoman liikkeet - naisliike - nuorisoliike - kansallinen vapautusliike - täydentävä sopimus - ympäristöliike - Eurooppa-liike - työväenliike - talonpoikaisliike - yhteiskunnallinen liike - viestintävälineet - joukkoviestintävälineet - maataloustuotannon välineet - kuljetusvälineet - keskisuuri yritys - keskikokoinen tila - Mosambik - monikielisyys - monipuoluejärjestelmä - Munster - museo - musiikki - Brittiläiset Antillit - sienten viljely - NAFO - Namibia - Namurin maakunta - syntyvyys - kansallissosialismi - kansallistaminen - Ranskan Antillit - kansallisuusaate - kansalaisuus - oikeushenkilöiden kansalaisuus - kansalaisuuden myöntäminen - Nauru - Navarra - lentoliikenne - sisävesikuljetus - merenkulku - Alankomaiden Antillit - rahtialus - proomunkuljetusalus - kauppias - työehtosopimusneuvottelut - Tokion kierros - Dillonin kierros - Kennedyn kierros - tullineuvottelut - juutalaisvastaisuus - Nepal - puolueettomuus - NCI - Nicaragua - nikkeli - Niger - koulutustaso - saastumisaste - Antverpenin maakunta - elintaso - melutaso - palmun pähkinä - paimentolaisuus - nimikkeistö - budjettiluokitus - maataloustuotteiden nimikkeistö - tariffinimikkeistö - ANZUS - liittoutumattomuus - ryhmiin kuulumaton edustaja - väkivallan käytöstä luopuminen - Pohjois-Juutinmaa - Nord-Pas-de-Calais - standardointi - standardi - elintarvikestandardi - ANZUS-maat - biologinen standardi - markkinointia koskeva normi - työstandardi - sosiaalinen normi - notaari - apartheid - uusi taloudellinen järjestys - Uusi-Kaledonia - Uusi-Seelanti - haitta - vaalien mitättömyys - avioitumisaste - ICAO - APO - yhteistyösopimus - kansalaisuutta vailla oleva - aseistakieltäytyminen - obligaatio - elatusvelvollisuus - kilpailunkieltolauseke - kehityksen este - OCAM - CCAM-maat - aperitiivi - OECD - OECD-maat - valtameri - Eteläinen jäämeri - Pohjoinen jäämeri - Atlantin valtameri - Intian valtameri - Tyyni valtameri - Oseania - merentutkimus - mehiläishoito - ODECA - OCAS-maat - OAS - OAS-maat - Iso-Beltistä itään - muna - taideteos - EPO - tuomioistuimen viranhaltija - tallennuslaite - avoimet työpaikat - käytettävissä oleva energia - tarjonta ja kysyntä - julkinen ostotarjous - ILO - oliivin viljely - öljyputki - hivenaine - oligopoli - harvojen ostajien kilpailu - oliivi - PLO - Oman - Umbria - EY:n oikeusasiamies - IMO - WMO - WIPO - WHO - Unido - OAPEC - OPEC - OPEC-maat - pankkitoiminta - arvopapereiden pörssikauppa - valuuttakauppa - yleinen mielipide - OPOCE - oppositio - poliittinen oppositio - kulta - tietokone - hallituksen antama väliaikainen säädös - mittauslaitteet - esityslista - ammatillinen yhteisö - yleinen järjestys - yhteisön elin - organisaatiokaavio - hallinto-organisaatio - afrikkalainen järjestö - afrikkalais-aasialainen järjestö - tarkkuuskoje - amerikkalainen järjestö - arabialainen järjestö - aasialainen järjestö - yhteinen markkinajärjestely - kulttuuriyhdistys - opetuksen järjestäminen/organisointi - radiolaite - tuotannon organisaatio - ammattijärjestöt - YK - puoluejärjestelmä - kuljetusjärjestelyt - markkinajärjestely - Varsovan liitto - työn organisointi - televisiolaite - vaalien järjestäminen - eurooppalaiset järjestöt - hallitustenväliset järjestöt - kansainväliset järjestöt - latinalaisamerikkalaiset järjestöt - muu kuin hallitustenvälinen järjestö - elektroniikkalaite - ohra - maataloudenohjaus - ammatinvalinnanohjaus - opinto-ohjaus - orpo - EYTT - Nato - NATO-maat - SEATO - Afrikan yhtenäisyysjärjestö - Uganda - maatalouden työkalut - käsityökalu - tekninen rakenne - työläinen - ammattitaitoinen työntekijä - ammattiin perehdytetty työtekijä - Overijssel - lammas - munavalmiste - oksidi - happi - otsoni - maksu - ennakkomaksu - tarjouspyyntö - kansainvälinen maksu - yhteisön sisäinen maksu - leipä - Pakistan - ristiinäänestys - Panama - valuuttakori - leivänvalmistus - välitön sovellettavuus - papel (es) - Papua-Uusi-Guinea - veronluontoinen maksu - Paraguay - parasitologia - ajoneuvokanta - rautateiden liikkuva kalusto - kansallispuisto - lain täytäntöönpano - palsta - yksinhuoltaja - sukulaisuussuhde - valuuttapariteetti - ostovoimapariteetti - kansanedustuslaitos - Euroopan parlamentti - kansallinen parlamentti - alueparlamentti - parlamentin jäsen - yhteisön oikeuden täytäntöönpano - Euroopan parlamentin jäsen - omaisuuden jako - kommunistinen puolue - konservatiivinen puolue - demokraattinen puolue - kristillis-demokraattinen puolue - ympäristöpuolue - Eurooppa-puolue - aurinkoenergian käyttö - liberaalinen puolue - poliittinen puolue - tasavaltalaispuolue - sosiaalidemokraattinen puolue - sosialistipuolue - työväenpuolue - yksipuoluejärjestelmä - osakkeenomistus - naisten osallistuminen - työntekijöiden osallistuminen - henkilöstön arviointi - äänestysvilkkaus - poliittinen osallistuminen - yhteiskunnallinen osallistuminen - passi - Eurooppa-passi - pastörointi - makaronivalmiste - vapaakauppasopimus - oppisopimusoppilas - konditoria - kulttuuriperintö - työnantajajärjestö - köyhtyminen - köyhyys - aluksen lippu - mukavuuslippu - oppisopimuskoulutus - assosioitunut maa - Alankomaat - Alankomaiden merentakaiset maat ja alueet - Alankomaiden alueet - Baskimaa - Wales - Itäblokin maat - hankinta - Loiren alue - antajamaa - kehitysmaat - merentakaiset maat ja alueet - teollistunut maa - jäsenmaa - vähiten kehittynyt maa - kolmas maa - tiemaksu - vuota - asetoimitus - rannikkokalastus - sisävesikalastus - syvänmerenkalastus - teollinen kalastus - merikalastus - takaisinheitetty kalansaalis - perinteinen kalastus - kalastaja - energiahuolto - uudet opetusmenetelmät - kuolemanrangaistus - Peloponnesos - proomu - pula - elintarvikepula - kustannusten tasaaminen - vesikasvien ja -eläinten viljely - sisäinen jalostus - ulkoinen jalostus - kalastuskausi - EY:n siirtymäaika - ajokortti - eurooppalainen ajokortti - rakennuslupa - Akvitania - kalastuslupa - työlupa - Peru - vallan henkilöityminen - vanhus - eronnut - avioliitossa oleva - Saudi-Arabia - oikeushenkilö - luonnollinen henkilö - erillään asuva henkilö - naimaton henkilö - leski - henkilöstö - kenttähenkilöstö - EY:n ura-alueeseen A kuuluva henkilöstö - maapähkinä - EY:n ura-alueeseen B kuuluva henkilöstö - EY:n ura-alueeseen C kuuluva henkilöstö - EY:n ura-alueeseen D kuuluva henkilöstö - kuljettajat - kuljetushenkilöstö - lakimieskunta - miehistö - vankeinhoitohenkilökunta - Aragonia - tappio - karjarutto - torjunta-aine - pienyritys - pienet ja keskisuuret yritykset - pientila - pikkukaupunki - Pienet-Antillit - aloite - petrokemian tuotteet - petrodollari - öljy - farmakologia - Filippiinit - elämänasenne - poliittinen filosofia - arbitraasi - fosfori - valokemia - valosähkökenno - työfysiologia - ydinfysiikka - Picardie - varaosa - Piemonte - kansainvälinen välimiesmenettely - jalokivi - polttokenno - piratismi - kalanviljely - pyörätie - pääomasijoitus - tariffikatto - poliittinen sovittelu - tasanko - kriisisuunnitelma - asemakaava - Colombo-suunnitelma - kehittämissuunnitelma - rahoitussuunnitelma - plankton - taimitarhaus - koulutussuunnittelu - perhesuunnittelu - tuotannon suunnittelu - liikennesuunnittelu - markkinasuunnittelu - taloudellinen suunnittelu - rahoitussuunnittelu - puu - teollinen suunnittelu - valtakunnansuunnittelu - aluesuunnittelu - alueellinen suunnittelu - taimi - istutus - vesikasvi - rehukasvi - teollinen kasvi - öljykasvi - havupuu - juurikasvi - kuitukasvi - trooppinen kasvi - muovin alla viljely - pehmitin - levy - poliittinen ohjelma - mannerjalusta - platina - kipsi - lehtipuu - täystyöllisyys - lyijy - plutonium - pneumaattinen ulkorengas - UNDP - UNEP - paino ja koko - myyntipiste - kala - makean veden kala - merikala - tuore kala - Poitou-Charentes - poliisi - rikospoliisi - maatalouspolitiikka - yhteinen maatalouspolitiikka - kansallinen maatalouspolitiikka - alueellinen maatalouspolitiikka - elintarvikepolitiikka - pankkitoimintapolitiikka - budjettipolitiikka - kauppapolitiikka - yhteinen kauppapolitiikka - yhteisön politiikka - vapaaehtoinen rajoitussopimus - arkeologia - yhteisön työllisyyspolitiikka - yhteinen kalastuspolitiikka - yhteinen hintapolitiikka - yhteinen liikennepolitiikka - suhdannepolitiikka - kulttuuripolitiikka - avustuspolitiikka - talouden kiristämispolitiikka - interventiopolitiikka - investointipolitiikka - puolustuspolitiikka - kehittämispolitiikka - rahoittamispolitiikka - koulutuspolitiikka - työllisyyspolitiikka - yrityspolitiikka - ympäristöpolitiikka - arkkitehtuuri - tiedotuspolitiikka - viestintäpolitiikka - kilpailupolitiikka - rakennuspolitiikka - kalastuspolitiikka - maataloustuotantopolitiikka - tutkimuspolitiikka - terveyspolitiikka - syntyvyyspolitiikka - tuotantopolitiikka - aurinkoenergia-arkkitehtuuri - tukipolitiikka - väestöpolitiikka - Itä-Länsi-politiikka - valuuttapolitiikka - vientipolitiikka - tuontipolitiikka - hintapolitiikka - tulopolitiikka - palkkapolitiikka - arkisto - maatalouden rakennepolitiikka - liikennepolitiikka - luottopolitiikka - asuntopolitiikka - talouspolitiikka - energiapolitiikka - eurooppalainen puolustuspolitiikka - ulkopolitiikka - perhepolitiikka - rahoituspolitiikka - pohjoisnapa-alue - veropolitiikka - metsäpolitiikka - hallituksen politiikka - teollisuuspolitiikka - sisäpolitiikka - siirtolaispolitiikka - rahapolitiikka - maatalouden rahapolitiikka - satamapolitiikka - yhteinen satamapolitiikka - hopea - aluepolitiikka - yhteisön aluepolitiikka - sosiaalipolitiikka - rakennepolitiikka - tariffipolitiikka - yhteinen tariffipolitiikka - saaste - ilmansaaste - vettä saastuttava aine - saastuminen - Argentiina - melusaaste - ilman saastuminen - kemialliset saasteet - maalta tulevat saasteet - vesien saastuminen - ruoan saastuminen - rannikon saastuminen - vesistön saastuminen - maaperän saastuminen - meren saastuminen - kuivien maiden viljely - eloperäiset saasteet - maatalousperäiset saasteet - radioaktiiviset saasteet - ulkoilmakehän saastuminen - lämmön aiheuttama saastuminen - rajojen yli kulkeutuvat saasteet - Puola - sekaviljely - polymeeri - Polynesia - Ranskan Polynesia - peruna - lämpöpumppu - ammatissa toimiva väestö - maataloudessa toimiva väestö - työssäkäyvä väestö - työikäinen väestö - maailman väestö - työvoimaan kuulumaton väestö - kalastussopimus - kemiallinen ase - maaseutuväestö - kaupunkiväestö - sika - kalastussatama - Puerto Rico - Portugali - Portugalin alueet - määräävä markkina-asema - posti- ja telepalvelut - tavanomainen ase - kalium - kehitysmahdollisuudet - Apulia - työntöhinaus - pöly - poliittinen valta - budjettivalta - ostovoima - harkintavalta - toimennpanovalta - aloiteoikeus - valvontaoikeus - päätösvalta - neuvotteluvaltuus - ratifiointivaltuus - harkintaan perustuva ratkaisuvalta - täytäntöönpanovalta - tuomiovalta - lainsäädäntövalta - sääntelyvalta - viranomaiset - valmiiksi pakkaaminen - yleinen tullietuus - maatalousmaksu - EHTY:n maksu - ensimmäinen työpaikka - varhaislapsuus - ydinase - maanmuokkaus - rangaistuksen täytäntöönpanon vanhentuminen - parlamentin puhemies - lehdistö - poliittinen lehdistö - jälkeenjääneen etuus - palvelujen tarjoaminen - taktinen ydinase - perheavustus - sosiaaliavustus - laina - EIP:n laina - EHTY:n laina - yhteisön antolaina - Euratomin laina - saastumisen ehkäiseminen - lyhyen aikavälin ennuste - pitkän aikavälin ennuste - keskipitkän aikavälin ennuste - talousarviolaskelma - talousennuste - oikeuden ensisijaisuus - yhteisön oikeuden ensisijaisuus - bonus - teurastusmaksu - raivauspalkkio - palkkio kaupanpitämisestä luovuttaessa - vakuutusmaksu - varastointipalkkio - varhaisvihannekset - saastuttaja maksaa -periaate - taloudellinen tärkeysjärjestys - armeija - päätöksenteko - poliittinen vanki - oikeuksien menetys - hinnat - hintahaarukka - vientihinta - tuontihinta - kuluttajahinta - ammattiarmeija - tuottajahinta - maataloustuottajahinnat - elintarvikkeen hinta - cif-hinta - ostohinta - sulkuhinta - interventiohinta - kohdehinta - hintasopimus - aseistus - tarjoushinta - ohjehinta - perushinta - käynnistyshinta - vähittäishinta - tukkuhinta - energian hinta - maatalousmaan hinta - markkinahinta - viitehinta - aromiaine - luopumishinta - omakustannushinta - kynnyshinta - tukihinta - pysäköintimaksu - myyntihinta - perustuotteen hinta - syrjivä hinta - maatilan vuokra - maailmanmarkkinahinta - hallinnollinen määräys - ennalta vahvistettu hinta - fob-hinta - vapaasti rajalla -hinta - laukaiseva hinta - takuuhinta - vahvistettu hinta - tavoitehinta - teollinen hinta - vapaa hinta - enimmäishinta - keinokastelu - vähimmäishinta - taattu vähimmäishinta - keskihinta - etuushinta - alennettu hinta - toimitushinta - edustava hinta - taiteet - edustava markkinahinta - sosiaalinen ongelma - kaupunkirakentamiseen liittyvät ongelmat - kemiallinen prosessi - sähköinen prosessi - fysikaalinen prosessi - hallinnollinen menettely - tukitoimien vastainen menettely - populaaritaide - talousarviomenettely - riita-asioiden oikeudenkäyntimenettely - kurinpitomenettely - oikeudenkäyntimenettely - lainsäädäntömenettely - menettely parlamentissa - rikosasioiden oikeudenkäyntimenettely - Lähi-itä - lahjatavara - tuotanto - kokoonpanolinjatuotanto - maataloustuotanto - elintarviketuotanto - eläinten tuotanto - käsityötuotanto - yhteisön tuotanto - jatkuva tuotanto - energiantuotanto - vedyn tuotanto - massatuotanto - kalastustuote - alituotanto - teollisuustuotanto - maailmanlaajuinen tuotanto - kansallinen tuotanto - kasvituotanto - tuottavuus - maatalouden tuottavuus - koriste-esine - maan tuottavuus - työn tuottavuus - viljatuote - hedelmätuote - kasvistuote - kalatuote - sokerituote - maataloustuote - elintarvike - jalostettu elintarvike - eläintuote - lihatuote - kemiallinen tuote - epäorgaaninen kemiallinen tuote - tiiviste - pakattu tuote - jäädytetty tuote - kosmeettinen valmiste - urheiluvälineet ja -varusteet - pakkaustuote - kiillotus- ja hankausvalmisteet - perustuote - konditoriatuote - massakulutustuote - korvaava tuote - dehydratoitu tuote - dieettituote - puutuote - hygieniatuote - irtotavara - savustettu tuote - teollisuustuote - helposti syttyvä tuote - pikajuomavalmiste - bruttokansantuote - säteilytetty tuote - maitotuote - pakastekuivattu valmiste - tehdasvalmiste - metallituote - kaivosteollisuuden tuote - nettokansantuote - bruttokansantulo - uusi tuote - alkuperätuote - öljytuote - farmaseuttinen tuote - talousesine - proteiinituote - rekonstruoitu tuote - jäähdytetty tuote - alueellinen bruttokansantuote - suolattu tuote - puolivalmiste - arka tuote - pakastettu tuote - tekstiilituote - käsityöläinen - eläinlääkinnällinen tuote - kaupallinen ammatti - rahoitusalan ammatti - vapaa ammatti - terveydenhoitoalan ammatti - avustavaan hoitohenkilöstöön kuuluva - Maailman elintarvikeohjelma - toimintaohjelma - avustusohjelma - opetusohjelma - tutkimusohjelma - vaaliohjelma - tieteen edistyminen - investointihanke - talousarvioesitys - hallituksen esitys - tutkimushanke - teollisuushanke - myynnin edistäminen - kaupan edistäminen - investointien edistäminen - rakentamistoiminta - ylennys - vaalimainonta - EY:n ehdotus - esittävät taiteet - kansanedustajan lakialoite - julkinen omaisuus - maaomaisuus - maatalouskiinteistö - kiinteä omaisuus - teollisoikeus - immateriaalioikeus - irtaimisto - yksityisomaisuus - Aruba - malminetsintä - tulevaisuudentutkimus - prostituutio - meluntorjunta - ympäristönsuojelu - eläimistön suojelu - kasvillisuuden suojelu - yksityisyyden suoja - ESA - eläinsuojelu - osakkeenomistajien suoja - tiedonvälityksen suoja - vapauksien suoja - vähemmistön suojelu - diplomaattinen suojelu - kuluttajansuoja - erikoistumissopimus - Aasia - markkinoiden suojelu - kulttuuriperinnön suojelu - maiseman suojelu - maaperän suojelu - äitiys- ja lastenhuolto - protektionismi - eläinvalkuainen - synteettinen proteiini - maitoproteiini - Etelä-Aasia - kasvisvalkuainen - sopimuksen pöytäkirja - sokeripöytäkirja - prototyyppi - Provence-Alpes-Cote d'Azur - maakunta - psykiatria - psykologia - työpsykologia - julkaisu - yhteisön julkaisu - lain julkaiseminen - mainonta - harhaanjohtava mainonta - tilinpäätöstietojen julkaiseminen - tariffien julkaiseminen - Qatar - poliittinen turvapaikka - ammatillinen pätevyys - ympäristön laatu - elämän laatu - tuotteen laatu - aluksesta purettu määrä - yhteiskunnan huono-osaiset - kirjallinen kysymys - suullinen kysymys - parlamenttikysymys - puhdistaminen - päätösvaltaisuus - saaliskiintiö - edustajanpaikkakiintiö - radioaktiiviisuus, radioaktiivisuus - radiointi, televisiointi, yleisradiointi - säteilysuojelu - YK:n yleiskokous - öljynjalostus - sokerin puhdistaminen - viinirypäle - toiminimi - pääoman kotiuttaminen - kertomus - maatalouden ja kaupan väliset suhteet - maatalouden ja teollisuuden väliset suhteet - toimintakertomus - valiokuntamietintö - tutkimusraportti - lainsäädännön lähentäminen - politiikan lähentäminen - Ras al Khaimah - veron määräytymisperuste - sopimuksen ratifiointi - suhde - ydinreaktori - uudelleenkoulutus - jälleenvarustautuminen - jälleenvakuutus - väestönlaskenta - väestölaskenta - avustaminen koulutuksessa - talouden taantuma - tulot - vientitulot - tutkittavaksi ottaminen - tutkimus - maataloustutkimus - soveltava tutkimus - energiatutkimus - aineiston haku - ympäristötutkimus - metsäntutkimus - kalantutkimus - teollisuustutkimus - lääketieteellinen tutkimus - tieteellinen tutkimus - sadonkorjuu - suositus - yhteisön suositus - taloudellinen sopimus - keskinäinen sosiaaliturvajärjestelmä - EHTY:n suositus - Euratomin suositus - tutkintojen tunnustaminen - taloudellinen jälleenrakentaminen - siirtyminen puutarhanviljelyyn - tuotantosuunnan muutos karjataloudessa - teollisuuden muuntaminen - tuotantosuunan muutos maitotuotannostalihatuotantoon - tuotantosuunnan muutos - muutoksenhaku hallintoviranomaisessa - kumoamiskanne - laiminlyöntikanne - kanne velvoitteen täyttämättä jättämisestä - henkilöstön hankinta - järjestö - energian talteenotto - pääoman kierto - jätteiden kierrätys - aromikasvi - joukkojen vähentäminen - lääkekasvi - soijaöljy - auringonkukkaöljy - työajan lyhentäminen - riistanliha - kaninliha - maissiöljy - tullinalennus - rasvaton maitojauhe - rediskonttaus - revalvaatio - jälleenvienti - kuivattu tuote - rakenteen muokkausaine - summaarinen oikeudenkäynti - maataloustuki - kansanäänestys - yhteisön etuuskohtelu - hallinnonuudistus - YMP:n uudistus - maatalousuudistus - maataloustuotantoa koskevat säännökset - koulutusuudistus - maatalouskiintiö - takuukynnys - vaihtoehtoinen maataloustuotanto - öljy- ja rasvavero - maareformi - epäsuotuisa maatalousalue - naispuolinen maanviljelijä - nuori viljelijä - oikeuslaitoksen uudistus - tilojen ryhmittely - maatilan tuotto - kasvinsuojeluaine - pakolainen - rikkakasvien torjunta-aine - raivotauti - maidontuotanto - viljan korvike - poliittinen pakolainen - yhteismetsä - kieltäytyminen tarjouksen tekemisestä - puuntuotanto - metsäomaisuus - valtion metsä - yksityismetsä - toimituksesta kieltäytyminen - simpukan viljely - vesieläinten ja vesikasvien tuotanto - kalastuslisenssi - autoritaarinen hallintojärjestelmä - avustusjärjestelmä - yhtiöittäminen - ylikansallinen yritys - yksinosto - työllistämisyritys - valikoiva myynti - maanomistusjärjestelmä - sähköposti - rajojen yli tapahtuva tiedonsiirto - kaupalliset joukkoviestimet - talousjärjestelmä - paikalliset joukkoviestimet - yksityiset joukkoviestimet - sotilashallitus - tiedonsiirtoverkko - videoneuvottelu - eurooppalainen televisio - parlamentaarinen järjestelmä - maksutelevisio - teletietopalvelu - työskentely kotitietokoneella - muisti - poliittinen järjestelmä - tietotekniikkasovellukset - tietokonerikos - tietotekniikkaa koskeva lainsäädäntö - tekoäly - alue - Euroopan unionin virallinen lehti - atk-piratismi - maatalousalue - vaalien oikeellisuuden valvonta - usean viran hoitaminen - vaalitulos - päätösvallan siirtäminen - Brysselin alue - parlamenttivaltuuskunta - äänioikeusikä - federalismi - rannikkoalue - luottamuslausekansanäänestys - äänten jakautuminen - neuvonantokelpoisuus - kehitysalue - nimitysvalta - erioikeus - radikaalinen puolue - vuoristoalue - epäsuotuisa alue - pakotettu katoaminen - poliittinen vähemmistö - poliisivalvonta - pasifismi - pelastuspalvelu - talousalue - edustajan välityksellä äänestäminen - yhteenliittymä - Flanderin alue - täytäntöönpanoelin - hallitusohjelma - rajaseutu - markkinatuki - taloudellinen muuntaminen - teollisuusalue - jälleenkehittämistuki - rakenneuudistustuki - myyntituki - teollisuudelle myönnettävä tuki - tulojen uudelleenjako - EY:n Välimeren alue - humanitaarinen apu - pakolaisapu - katastrofiapu - kehitysapu - ensisijaisesti kehitettävä alue - maaseutualue - vastateollistunut maa - matkailualue - yhteiskuntatalous - maatalouden tilinpito - Vallonian alue - vaikuttavuustutkimus - taloudellinen seuraus - sovittelumenettely - tehtävien siirto aluehallinnolle - metro - raskas tavarankuljetusajoneuvo - avaruuskuljetus - avaruusalus - kaupan alueellisuus - avaruusasema - regionalismi - ajoneuvojen vuokraus - kuljetuksen määräpaikka - asetus tai hallinnollinen määräys - katsastustodistus - kuljetuksen hinta - yhteisön asetus - tariffien hyväksyminen - satamaliikenne - Euratomin asetus - liikenteen valvonta - kuljetuskiintiö - kuljetusmarkkinat - ajoneuvon rekisteröinti - ajoneuvon asiakirjat - riitojen ratkaiseminen - kuljetusaika - suurnopeusliikenne - kuljetusasiakirja - ajoaika - katsastus - matkatoimisto - varainhoitoasetus - kuljetussopimus - osakas - velkajärjestely - kauppaa koskevat säännökset - asemakaavaa koskevat säännökset - lentoreitti - maantieliikenne - metsästystä koskevat säännökset - merenkulkupolitiikka - merikonferenssi - liikennettä koskevat säännökset - jätteiden upotus - jätteiden varastointi - rakentamista koskevat säännökset - myrkyllinen aine - saasteeton ajoneuvo - merenpohjan hyödyntäminen - luonnonvarojen korvaaminen - ympäristövaikutus - ympäristön tilan seuranta - seisminen valvonta - rantojensuojelu - nopeusrajoituksia koskevat säännökset - vesitalous - kilpailunrajoituksia koskevat säännökset - geofyysinen ympäristö - seisova vesi - investointeja koskevat säännökset - meren eläimet ja kasvit - villit eläimet ja kasvit - vakuutus - hintoja koskevat säännökset - kasvisto - suistoalue - maataloutta kohtaava tuho - tullimääräykset - neulas- ja lehtikato - eroosio - moottoriajoneuvojen aiheuttama saastuminen - kuljetusta koskevat säännökset - öljysaasteet - metallisaasteet - aluksista tulevat saasteet - teollisuussaasteet - markkinoiden vakauttaminen - vientimaksu - tuontimaksu - syntyvyyden säännöstely - laiton kauppa - interventioelin - Nimexe - vaihdannan sääntely - alkuperänimitys - tullisuspensiomenettely - jälleentuonti - tullinpalautus - uudelleen sopeutuminen koulutyöhön - EY:n tullialue - sosiaalinen uudelleen sopeutuminen - yhtenäinen asiakirja - muodollisuuksien yksinkertaistaminen - talousarvion hylkääminen - tullitariffin jaottelu - kauppasuhteet - rahoitussopimus - vientiluottovakuutus - lämpöpäästö - vastakauppa - yhteisön vientikauppa - yhteisön tuonti - tavarat ja palvelut - talouden elvytys - välituotteet - kahdenväliset suhteet - pääomahyödykkeet - käytetyt tavarat - integroitunut kauppa - kulttuurisuhteet - teollinen kulutus - maailmanlaajuinen kulutus - tuotekehitys ja markkinointi - markkinoinnin teoria - diplomaattisuhteet - myynninedistämistapahtuma - veroton hinta - työmarkkinasuhteet - tappiollinen myynti - itsepalvelu - kaupparyhmittymät - liikkuva kauppa - itsenäinen jälleenmyyjä - myymäläketju - koulun ja elinkeinoelämän suhteet - tukkumyyntikeskus - jakelija - taloussuhteet - käyttövarat - kirkon ja valtion väliset suhteet - tapaturmavakuutus - idän ja lännen suhteet - teollisuusalojen väliset suhteet - valuuttakriisi - toimielinten väliset suhteet - valuuttarajoitus - kansainväliset suhteet - koroton luotto - diskonttokorko - luotonannon tiukentaminen - parlamenttien väliset suhteet - arvopaperipörssi - yhteisön sisäiset suhteet - pääomavirta ulkomaille - siirtohinta - lainsäädäntövallan ja täytäntöönpanovallan välinensuhde - hyvin lyhyen aikavälin rahoitus - rahataloudelliset suhteet - yrityksen rahoitus - monenväliset suhteet - omaisuusvakuutus - henkilövakuutus - rinnakkaisvakuutus - kaupungin ja maaseudun suhde - luottolaitos - teollisuuspankki - elektroniset pankkipalvelut - työtapaturmavakuutus - ihmissuhteet - pankkitarkastus - pankkien palvelumaksut - talousarvion määräraha - yleinen talousarvio - suhdetoiminta - alueellinen rahatalous - uskonto - yhteisön talousarvion rahoitus - jäsenvaltion osuus - ministerinvaihdos - verosopimus - verotarkastus - takaisinmaksu - erityisvero - tilusjärjestely - hinnoitteluväli - vientitullin peruutus - yksikköhinta - tukitariffi - sekahinta - tuonnin korvaaminen - maataloustuotteiden hinta - korvaus työstä - maatalousvakuutus - maataloustuotto - kansalaistaito - kaupallinen koulutus - opetusvälineet - atk-opetusohjelmistot - koulun ja työelämän suhteet - kaupunkirakenteen uudistaminen - neurobiologia - kannattavuus - gynekologia - neurologia - pediatria - hammaslääketiede - ensiapu - vaihtoehtoinen lääketiede - teollisuuden uudelleenjärjestely - akustiikka - optiikka - kybernetiikka - petrologia - avun jakaminen - uskonlahko - teologia - verotuksen jakautuminen - yhtenäismarkkinat - väestön alueellinen jakautuminen - yksinhuoltajaperhe - ottolapsi - moottoriajoneuvovakuutus - tuotannon jakautuminen - perheen suojelu - markkinoiden jako - keinotekoinen lisääntyminen - keinosiemennys - koeputkihedelmöitys - varallisuuden jakautuminen - sijaissynnyttäjä - vanhempien määräysvalta - edustajanpaikkojen jako - jälkeläinen - sukunimi - vanhempain vastuu - asumusero - väestödynamiikka - tulonjako - siirtolainen - työn jakautuminen - asutussiirtolaisuus - paluumuuttotuki - väestön ikääntyminen - ammatillinen liikkuvuus - maantieteellinen jakauma - ikäjakauma - jakauma henkeä kohti - kunnianosoitus - vapaaehtoistyö - vapaaehtoisjärjestö - työttömyysvakuutus - jakauma työllistä kohti - pelaaminen - pelipaikka - peliautomaatti - sukupuolijakauma - urheilukalastus - vastakkaiset matkailijavirrat - ulkomaanmatkailu - maaseutumatkailu - hakemisto - matkailun infrastruktuuri - sosiaalimäärärahat - uudelleenistutus - Euroopan sosiaalipolitiikka - rikollisuuden ennaltaehkäisy - rikollisuus - liikuntavammainen - määrärahojen siirto - kehitysvammainen - koditon - sukupuolielinten silpominen - viikkolepo - huumekauppa - yleislääketiede - sosiaaliapu - sosiaalisen suojelun laitokset - sosiaaliturvaoikeus - sosiaalityö - kotipalvelut - lisäeläke - henkilöstön edustaja - terveystietokortti - terveydenhoitomenot - sairaalakulut - diplomaattiedustus - sairaalassaolo - kotisairaanhoito - potilaan oikeudet - yleinen hygienia - sosiaalilääketiede - luottovakuutus - henkilöstön edustus - yksityishoito - kaupunkirakentaminen - kaupunkien infrastruktuuri - kiinteistömarkkinat - poliittinen edustus - vuokralainsäädäntö - Mansaari - Kastilia ja León - suhteellinen edustus - Kastilia ja La Mancha - Cantabria - Baleaarit - Rioja - Ceuta ja Melilla - tukahduttaminen - Madridin yhteisö - Valencian yhteisö - Murcian alue - Pohjois-Portugali - Keski-Portugali - Lissabon ja Tejonlaakso - Pohjois-Englanti - Luoteis-Englanti - Kaakkois-Englanti - Lounais-Englanti - talouden elpyminen - Antigua ja Barbuda - Anguilla - Saint Kitts ja Nevis - monistaminen - Saint Vincent ja Grenadiinit - Yhdysvaltain Neitsytsaaret - Suur-Maghreb - kotieläinjalostus - kasvien lisääminen - Marshallinsaaret - Amerikan Samoa - työkyvyttömyysvakuutus - tasavalta - napa-alue - Dominikaaninen tasavalta - Pitcairn - työpakko - biologinen ase - joukkotuhoase - strateginen ydinase - tietoverkosto - atomipommi - verkosto kirjanpitotietojen keruuta varten - ballistinen ohjus - suunnattu ohjus - mannertenvälinen ohjus - kuljetusverkko - merivoimat - rautatieverkko - avaruuteen sijoitetut aseet - laserase - polttoase - tuliaseet ja ammukset - purjehduskelpoisten vesiteiden verkosto - maavoimat - puolisotilaalliset joukot - maantieverkko - ilmavoimat - reservissä oleva armeija - ulkomailla olevat joukot - laivasto - varaukset - naisten asepalvelus - vapaaehtoinen asepalvelus - kirjanpidollinen varaus - puolustusmenot - strateginen puolustus - valuuttavaranto - kansainvälinen turvallisuus - varustelupolitiikka - eurooppalainen varustelupolitiikka - Euroopan turvallisuus - ydinaseiden leviämisen estäminen - aserajoitus - ydinaseettomien vyöhykkeiden muodostaminen - luonnonsuojelualue - asejärjestelmien yhdenmukaistaminen - asuinpaikka - kansainvälinen sopimus - kahdenvälinen sopimus - monenvälinen sopimus - vapaa-ajan asunto - kansainväliset neuvottelut - sopimuksen allekirjoittaminen - kansainvälinen oikeudellinen asiakirja - kansainvälinen yleissopimus - torjunta-ainejäämä - päätöslauselma - puujäte - Euroopan yleissopimus - YK:n kansainvälinen sopimus - kansainvälinen politiikka - sopimuksen irtisanominen - kansainvälinen kysymys - vahinkovakuutus - hartsi - Saksojen väliset suhteet - virallinen vierailu - kansainvälinen apu - käytännesäännöt - kansainvälinen pakote - yhteisön päätöslauselma - uskonnollinen ryhmä - sosiokulttuurinen ryhmä - elintarvikeomavaraisuus - yhteistyöpolitiikka - YK:n päätöslauselma - juridinen yhteistyö - sotilaallinen miehitys - EP:n päätöslauselma - miehitetty alue - monikansalliset joukot - vastuu - sotavanki - Armenian kysymys - Kurdistanin kysymys - Palestiinan kysymys - Saksan yhdentyminen - kansainvälinen vastuu - CDE - euro-ohjus - aseiden valvonta - ministerivastuu - START-sopimus - ABM-sopimus - rauhanvyöhyke - sairausvakuutus - rikosoikeudellinen vastuu - ETYJ - pitkäaikaistyöttömyys - työmarkkinoille paluu - poliittinen vastuu - työttömyyden torjunta - työvoimapoliittinen suunnittelu - työn ositus - kansalainen - työsuhteen päättyminen - työpaikan vaihto - paikallinen työllisyysaloite - palkaton työ - yhteisön kansalainen - tilapäistyö - eläimistö - nuorten työllisyys - naisten työ - meren luonnonvarat - ammatillinen uudelleenkoulutus - taloudelliset voimavarat - koulutuskurssi - vesivarat - maaperän luonnonvarat - työllisyystilasto - energiavarat - aputyöntekijä - ulkomailla työskentelevä - merivakuutus - yrittäjä - toimitusjohtaja - kalavarat - itsenäinen ammatinharjoittaja - mineraalivarat - yleinen lomapäivä - pyhätyö - luonnonvarat - työtahti - uusiutuvat luonnonvarat - etätyö - palkkojen jäädyttäminen - lisävarat - palkkojen leikkaaminen - lisäetu - päivärahat ja kulukorvaukset - budjettivarat - henkilöstön palvelukseen nimittäminen - omat varat - työjärjestys - koeaika - ateriapalvelu - järjestäymisoikeus - ammatillinen järjestäytymisvapaus - ammattietiikka - pakollinen vakuutus - maataloustuotteiden vientituki - voitto-osuuden jakaminen työntekijöille - tuontituki - henkilöstön edustajien valitseminen - työmarkkinaosapuolet - virkamiesjärjestö - ammatillinen yhdistys - ammattiyhdistys - tuotantotuki - vientirajoitus - diplomaatin ammatti - tuontirajoitus - viestintä- ja tiedotusalan ammatti - kilpailun rajoittaminen - hallinnollinen ammatti - sihteeristö - kaupan rajoitukset - tietopalvelualan ammatti - teknis-tieteellinen ammatti - teknisen alan ammatti - vapauden rajoitus - hombre público, jefa política, jefe político, líder, líder político, política, político (es) - vakuutusalan ammatti - määrällinen rajoitus - pieni vähittäiskauppa - hammaslääkäri - lääkäri - eläinlääkäri - proviisori - kätilö - taiteilijan ammatti - yksityisvakuutus - teollisuuden rakenneuudistus - kirjailijan ammatti - liiketulos - myyntihenkilöstö - kauppaedustaja - maatalouden liiketulos - koulun arvosanat - atk-alan ammatti - matkailualan ammatti - hotellialan ammatti - palvelualan työntekijät - tullien ottaminen uudelleen käyttöön - pankkialan ammatti - ammattilaisurheilu - kauttakuljetus - jälkeenjääminen koulutyössä - Euroopan teollisuusalue - yhteisön teollisuuspolitiikka - markkinoilta poisvetäminen - käsityöammatti - pienteollisuus - keskisuuri teollisuus - pieni ja keskisuuri teollisuus - eläkeläinen - teollisuuden sijoittuminen - teollinen vapaa-alue - varhaiseläke - teknologiakylä - tuotantoylijäämä - käsittely - julkisoikeudellinen vakuutus - polttoaineen jälleenkäsittely - teollinen valmistaminen - tuotantokiintiö - tuotantotilasto - valmistajan vastuu - uusi teknologia - huippukokous - saastuttamaton tekniikka - perinteinen tekniikka - teknologinen prosessi - tekniset määräykset - tuotteen kestoikä - virheellinen tuote - ministerikokous - tekninen eritelmä - eurooppalainen standardi - kansainvälinen standardi - standardien yhdenmukaistaminen - tekninen sääntö - kansainvälinen kokous - kierrätystekniikka - tutkimusmäärärahat - palkankorotus - Eureka - tutkimushenkilöstö - yhteisön tutkimuspolitiikka - elinkeinoelämän ja tutkimuksen suhteet - jälleenmyyjä - tulo - tutkimuselin - tuotemerkki - rekisteröity tavaramerkki - mallioikeus - sivutulot - tavaramerkkioikeus - eurooppalainen tavaramerkki - eläinkokeet - ihmisillä suoritettavat kokeet - yrityksen tutkimustoiminta - perustutkimus - sotilaallinen tutkimus - korkeakoulututkimus - vastuuvakuutus - investointitulot - Ryhmä 77 - Contadora-ryhmä - riippuvuussuhteessa oleva alue - kuluttajaliike - maanviljelijän tulot - määräraha avustavan henkilöstön palkaamistavarten - vaarallisten aineiden kuljetus - maatilan tulot - opetusmenetelmä - kotitalouden tulot - verotettavat tulot - kansantulo - vedenalaiset mineraalivarat - palkkio - pitkälle kehitetyt materiaalit - lattianpäällyste - suprajohtava seos - komposiitit - tekniset keraamit - erikoispolymeeri - amorfiset aineet - mikrohiukkanen - bioaineet - muistimetalliseos - valtiosäännön muuttaminen - ADN-sopimus - oheislaite - lomien porrastaminen - lain muuttaminen - mikrotietokone - matkailupolitiikka - kuljetusvakuutus - teollinen vallankumous - BIT - Ecosoc - UNHCR - Nordrhein-Westfalen - EEB - Rheinland-Pfalz - Rhône-Alpes - EAES - ENEA - Euroopan työ- ja elinolojen kehittämissäätiö - Firenzen Eurooppa-instituutti - Ribe - EBU - varallisuus - UEMOA - henkivakuutus - risiininsiemen - ADC - Ringköbing - CACM - katettu riski - DAC - terveysvaara - ydinenergiapolitiikka - riisi - öljypolitiikka - hiilivetyjen varastointi - voimalaitosten käytöstäpoistaminen - agroenergia - energiateollisuus - gasoholi - alkoholipolttoaine - robotiikka - energianlähde - hiiliteollisuus - robotointi - hiilikaivospolitiikka - hiilen jalostuskäsittely - malmiesiintymä - sosiaalinen merkitys - kaivostoiminta - kaivostuotanto - eläkejärjestelmä - Roskilde - malmin louhinta - malmi - bauksiitti - bitumiset aineet - maa- ja kivilajit - suola - laakeri - fosfaatti - kali - Romania - öljynetsintä - öljyn tuottaminen maaperästä - merenpohjaporauksessa käytettävä rakennelma - öljyntuotanto - butaani - alkaani, parafiini - raakaöljy - bensiini - dieselpolttoaine - polttoöljy - Yhdistynyt kuningaskunta - propaani - lentopolttoaine - lyijytön bensiini - Yhdistyneen kuningaskunnan merentakaiset maat jaalueet - merenpohjaöljy - Yhdistyneen kuningaskunnan alueet - voimalaitos - voimalateollisuus - Ruanda - voimalaitoksen sijainti - vesivoimala - Saba - reaktorin jäähdytysjärjestelmä - ydinkemia - tähtitiede - Sabah - säteilytetty polttoaine - sakkaroosi - bioprosessi - bioteollisuus - biotekniikka - parakemia - Länsi-Sahara - muu kuin levytuote - levytuote - ohutlevy - profiili - Sahel - folio - sianihra - kemian perusteollisuus - alkuaine, kemiallinen alkuaine - kemiallinen yhdiste - maalit ja lakat - Saint Eustatius - lääke - San Marino - hormoni - Saint Martin - orgaaninen kemiallinen tuote - torjunta-aineteollisuus - metalliteollisuus - yritystenvälinen sopimus - Asturian ruhtinaskunta - Saint-Pierre ja Miquelon - rauta- ja terästuote - ruuviteollisuus - aterinteollisuus - terästavarat - rautatuote - metallipinnoitus - Saint Helena - raudan- ja teräksen työstökone - erikoisteräkset - Saint Lucia - antimoni - beryllium - kadmium - rautaseos - tantaali - takavarikko - polkypyörien ja moottoripyörien valmistus - työvälineteollisuus - tieteellinen tutkimuslaite - palkka - lääketieteelliset ja kirurgiset kojeet - urakkapalkka - kylmälaitteet - tuntipalkka - teollisuusrobotti - kotitaloustyöstä maksettava palkka - vähimmmäispalkka - pumppu - IATA - palkansaaja - audiovisuaaliset laitteet - äänentoistolaite - Salomonsaaret - Independent State of Samoa, Samoa, Samoa i Sisifo, Western Samoa (en) - sähkökaapeli - televiestintälaitteet - kodinkone - hallinnollinen seuraamus - teollisuuden sähkökone - sähkökone - sähkömagneettiset laitteet - yhteisöoikeudellinen seuraamus - videolevy - videokasetti - tallennusmenetelmä - taloudellinen seuraamus - äänilevy - optinen väline - tallenne - säteiden käyttöön perustuva laite - radioteleviestintä - mikroelektroniikka - seuraamus - rakennusteollisuus - rakennusten tehdasvalmistus - rakennuslevy - suuret rakennushankkeet - kartonki - yhteenpuristettu puu - kansanterveys - nahkatavara- ja hansikasteollisuus - vuota- ja turkisteollisuus - São Tomé and Príncipe - Sarawak - lyhyttavara - Sardinia - tekokuitu - luonnonkuitu - erinäiset toimialat - rajavastuuyhtiö - korut ja muut kultasepän tuotteet - tattari - sosiaaliset oikeudet - poliittiset oikeudet - taloudelliset oikeudet - ihmisoikeusperuskirja - Saarland - ateismi - satelliitti - vapaa liikkuvuus - työtyytyväisyys - syrjinnän torjunta - taitotieto - etninen syrjintä - seksuaalinen vapaus - muukalaisviha - miesten ja naisten tasa-arvo - akateeminen vapaus - oikeus kehitykseen - lapsen oikeudet - julma ja alentava kohtelu - Schleswig-Holstein - lastensuojelu - rikos ihmisyyttä vastaan - lain taannehtivuus - vertaileva oikeustiede - hallinto-oppi - paikallinen lainsäädäntö - informatiikka - siviilioikeudellinen vastuu - sopimusperusteinen vastuu - käyttäytymistieteet - omistus - kartasto - maaperäoppi - yksityistäminen - taloustiede - perintö - oikeustiede - perintöoikeus - osa-aikaomistus - rasite - oikeuksien käyttäminen - kotipaikka - biotieteet - maksukyky - yksilöön kohdistuvat rikokset - omaisuusrikos - laiton vapaudenriisto - fysikaaliset tieteet - valtio-oppi - tullipetos - soveltavat tieteet - kunnianloukkaus - verorikos - maankuorta tutkivat tieteet - vankeus - vankilalainsäädäntö - vanki - yhteiskuntatieteet - vaihtoehtoinen rangaistus - ehdollinen vapaus - omaisuuden takavarikointi - rangaistuksen alentaminen - vangin kuljetus - vankeinhoitolaitos - vankilan hallinto - poliittinen hajaannus - kanneoikeuden vanhentuminen - asian käsittely - ilmakehä - koulunkäynti - oikeusapu - pidätys - rikostutkinta - etsintä - tutkintavankeus - puolustuksen oikeudet - kaksivaiheiset vaalit - yksivaiheiset vaalit - listavaalit - EY:n vahingonkorvauskanne - henkilöstöön kuuluvan nostama kanne - yhteisöjen tuomioistuimelle esitetty ennakkoratkaisupyyntö - enemmistövaalit - henkilövaalit - kaupallinen tuomioistuin - parlamentin istunto - välimiesoikeus - kansainvälinen oikeusistuin - verotuomioistuin - kuivuus - oikeudellinen neuvonantaja - maallikkotuomari - merialue - vaara valtion turvallisuudelle - pankkisalaisuus - merivalvonta - merten vapaus - teollinen salaisuus - ilmakehän ulkopuolinen avaruus - avaruuteen kohdistuva omistusoikeus - ammattisalaisuus - ulkoavaruuden käyttö - YK:n sihteeristö - vieraan valtion kansalainen - oleskelulupa - ulkomaalaisten maahantulon salliminen - talouden ala - seka-avioliitto - alkutuotanto - kansainvälinen oikeus - valtionsisäinenoikeus - kansainvälinen talousoikeus - hallinnollinen vastuu - finanssihallinto-oikeus - neljäs sektori - EY:n päätös - EY:n direktiivi - jalostuselinkeinot - yhteisön oikeusjärjestys - johdettu oikeus - Euratomin direktiivi - EY:n suositus - palveluelinkeinot - EY:n asetus - soveltamisasetus - Euratomin lausunto - toimitusvarmuus - EHTY:n lausunto - EY:n tuomioistuimen lausunto - sosiaaliturvan yhdenmukaistaminen - työsuhdeturva - EY:n ulkoinen toimivalta - EY:n pöytäkirja - sulautumissopimus - kuljetuksen turvallisuus - Euroopan yhtenäisasiakirja - sopimus liittymisestä Euroopan yhteisöön - tuoteturvallisuus - Euratomin yhteisyritys - EY:n komissio - työturvallisuus - Euroopan unionin suhteet - AKT-EY-ministerineuvosto - ydinturvallisuus - EY:n tuomioistuimen jäsen - European Commissioner - yleinen turvallisuus - EYJ - liikenneturvallisuus - EY:n assosiaatiosopimus - AKT-EY-yleissopimus - sosiaaliturva - AKT-EY-suurlähettiläskomitea - AKT-EY-sekakomitea - Lomén sopimus III - EURES - EKR - ESR - Euroopan unionin laajentuminen - asuntojen jakaminen - ruis - Euroopan unioni - Euroopan historia - kemiallinen suola - Euroopan unionin jäsenyys - LAES - yhteinen kanta - yhteinen toiminta - sopimus Euroopan unionista - LAES-maat - Euroopan poliittinen yhteistyö - EY:n kilpailu - oppilasvalinta - täydentävä kaupan järjestelmä - riskien ehkäisy - luonnononnettomuuksien uhka - teollisuustoimintaan liittyvät vaarat - taloudellinen liberalismi - tullit - tullivalvonta - yhteisen tullitariffin tulli - siemen - painot ja mitat - säilyke - puolimetalli - säteilyttäminen - vähimmäistoimeentulo - henkilökohtainen ase - karkeat jauhot - kulttuurin tukeminen - hallintohenkilöstön kilpailu - julkinen kuuleminen - Senegal - vallanjako - psykoanalyysi - silkinviljely - visuaaliset taiteet - kulttuurin monimuotoisuus - tavat ja perinteet - palvelu - rakennusperintö - kirkko - hymni - lippu - myynninjälkeinen asiakaspalvelu - kirjallinen ja taiteellinen omaisuus - siviilipalvelu - aerodynamiikka - termodynamiikka - plasmafysiikka - laserfysiikka - geeniteknologia - maalaus - työnvälitys - ehdonalainen vapauttaminen - pääoman korotus - terveyspalvelu - maatalouden tilanne - postin rahoituspalvelut - lain antaminen - jäsenten taloudelliset edut - arabialais-afrikkalainen yhteistyö - maksuton palvelu - eurooppalais-arabialainen yhteistyö - komission valtuuskunta - yhteisön valvonta - täydentävyysperiaate - varusmiespalvelu - syrjäseutu - saaristoalue - suosituimmuusasemassa oleva maa - maksullinen palvelu - lisätalousarvio - postipalvelut - monikielinen sanakirja - lyhennesanakirja - julkinen palvelu - tietosanakirja - synonyymisanasto - kausijulkaisu - tiedustelupalvelu - kotitalousjätteet - monokulttuuri - sosiaalipalvelut - sanomalehti - seesami - hinnannousu - parlamentin istuntokausi - Seychellit - IFC - korkeakoulu - eläinten kuljetus - yhdistysliike - Sharjah - Sisilia - joukkojen sijoittaminen - edustajanpaikka - pääkonttori - avoin edustajanpaikka - Australia - Sierra Leone - liikennemerkit - lemmikkieläinten ruoka - Singapore - happosade - vakuutussaaminen - kaavoitusalan ammatti - tiedonhakumenetelmä - kuitukangas - siirappi - Aigeiansaaret - Kanariansaaret - sisali - EP:n puhemiehistö - puheenjohtaja - seismologia - varapuheenjohtaja - pääsihteeri - toimielimen toiminta - toimielinkotipaikka - institutionaalinen uudistus - toimielimen toimivalta - EY-tilanne - perhetilanne - avaruuspolitiikka - omavaraisuus - rahoitustilanne - sosialismi - yhtiö - osakeyhtiö - siviilioikeudellinen yhtiö - avoin ammattiyhtiö - kaupallinen yhtiö - yhteisomistuksessa oleva yhtiö - sijoitusyhtiö - pääomayhtiö - linja-auto - kulutusyhteiskunta - avoin yhtiö - kommandiittiyhtiö - osakkuusyhtiö - eurooppayhtiö - emoyhtiö - yleishyödyllinen yhtiö - sosiologia - Etelä-Juutinmaa - silkki - oma kulutus - vammaishuolto - soija - liuotin - Somalia - otantatutkimus - mielipidetutkimus - durra - itsemäärääminen - Sudan - rikki - tarjousten jättäminen - tietolähde - avun lähde - oikeuslähde - alikehitys - sivutuote - maatalouden sivutuote - omarahoitus - maidon sivutuote - metallinen sivutuote - proletariaatti - aliravitsemus - alikansoitus - alihankinta - itsehallinto - perheen huoltaja - hintatuki - maataloustuotteiden hintatuki - rahoitustuki - valtion täysivaltaisuus - tuotannon erikoistuminen - kaupan erikoistuminen - talousarvion jaottelu - vapaaehtoinen rajoitus - kiinteistökeinottelu - Sporadit - urheilu - Sri Lanka - Stabex - hintatason vakaus - tulojen vakauttaminen - taloudellinen vakauttaminen - karjan sisälläpitäminen - ammattikohtainen sopimus - automaatio - stagnaatio - koetila - tilasto - maataloustilasto - yhteisön tilasto - väestötilasto - kalastustilasto - auto - taloustilasto - rahoitustilasto - teollisuustilasto - kansainvälinen tilasto - kansallinen tilasto - virallinen tilasto - aluetilasto - Berliinin asema - Jerusalemin asema - virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt - autonomia - henkilöstösäännöt - oikeudellinen asema - poliittinen asema - ammattiasema - sosiaalinen asema - steriloiminen - verokannustin - varasto - yhteisön varasto - rahoitusautonomia - varmuusvarasto - interventiovarasto - ylijäämävarasto - vähimmäisvarasto - maailmanlaajuiset varastot - yksityinen varasto - julkinen varasto - puskurivarasto - varastointi - aseiden varastointi - energian varastointi - elintarvikkeiden varastointi - asiakirjojen varastointi - Suur-Kööpenhamina - Storström - maatalouden rakenne - työllisyyden rakenne - yritysrakenne - budjettivaltuus - talouden rakenne - teollisuuden rakenne - institutionaalinen rakenne - yhteiskunnan rakenne - huume - syövälle altistava aine - vaarallinen aine - kilpailunrajoituksen salliminen - vientituki - elintarvikkeen korvike - maatilan siirto - sivuliike - sokeri - valkoinen sokeri - raakasokeri - juurikassokeri - kuljetuslupa - ruokosokeri - Ruotsi - annetut äänet - yleiset vaalit - itsemurha - Sveitsi - Sulawesi - Sumatra - viljelty ala - varajäsen - lisätulli - tietoväline - magneettinen tallennusväline - työpaikkojen vähentäminen - tullien poistaminen - ylikansallisuus - luonnonvarojen liikakäyttö - metsitetty alue - maatilan pinta-ala - nurmialue - kantatila - pakastaminen - hyötöreaktori - Surinam - ylikansoitus - valuuttasopimus - moottoritie - ylituotanto - markkinatarkkailu - avun keskeyttäminen - ehdollinen rangaistus - tullisuspensio - Swazimaa - metsänhoito - Itävalta - Syyria - Sysmin - pankkijärjestelmä - koulutusjärjestelmä - farming system - tietojärjestelmä - johdon tietojärjestelmä - viestintäjärjestelmä - tilinpitojärjestelmä - viljelyjärjestelmä - Auvergne - Yhdistyneiden Kansakuntien järjestelmä - tiedonhallintajärjestelmä - vaalijärjestelmä - Euroopan parlamentin vaalijärjestelmä - Euroopan tilinpitojärjestelmä - Euroopan valuuttajärjestelmä - kansainvälinen valuuttajärjestelmä - standardoitu tilinpitojärjestelmä - tupakka - tupakointi - Taiwan - Tansania - matto - lentoliikenteen kuljetusmaksut - kuljetusmaksut - tullitariffi - yhteinen tullitariffi - rautatieliikenteen kuljetusmaksut - ennakko - postimaksut - tullietuuskohtelu - matkustajamaksut - infrastruktuurin käyttömaksut - sonni - omavaraisuusaste - valuuttakurssi - alustava esitys talousarvioksi - arvonlisäveron verokanta - kelluva kurssi - keskuskurssi - edustava valuuttakurssi - Tawal - hinta-arvio - akselivero - vientivero - tuontivero - leimavero - tasausmaksu - vaikutukseltaan vastaava maksu - tuottajain yhteisvastuu - kauttakuljetusmaksu - ammatinharjoittajan vero - polttoainevero - siviili-ilmailu - moottoriajoneuvovero - Tsad - Tsekkoslovakia - viljelytekniikka - johtamismenetelmä - rakennusvarustus - teknologia - elintarviketeknologia - sotilasilmailu - materiaalitekniikka - pehmeä teknologia - energiateknologia - välivaiheteknologia - ydinteknologia - öljyteknologia - televiestintä - telefax - kaukokartoitus - siipikarjan kasvatus - kaapelijakelu - sähke - telematiikka - puhelin - telecasting, television, TV, video (en) - telex - todistus - lepoaika - poliittinen suuntaus - Euroopan valuuttasopimus - ilma-alus, lentokone - henkinen paine - ulkomaankaupan vaihtosuhde - terminologia - rakennuspaikka - teollisuustontti - joutomaa - maatalousmaa - valtionmaa - viljelemätön maa - peltomaa - lausunto - uudisraivaus - merentakainen alue - terrorismi - Thaimaa - tee - hoito - väitöskirja - EY:n lausunto - Thessalia - Länsi-Traakia - Timor - Itä-Timor - titaani - velkakirja - matkalippu - Togo - Tonga - kidutus - Toscana - turve - massaturismi - auringonkukka - EP:n lausunto - toksikologia - huumausaineriippuvuus - traktori - USA:n kaupanlaajennuslaki - käännös - EY:n perustamissopimus - EHTY:n perustamissopimus - ETY:n perustamissopimus - Euratomin perustamissopimus - Varsovan liiton maat - lypsykone - vedenkäsittely - tiedonkäsittely - tekstinkäsittely - tietojenkäsittely - malmin käsittely - kasvinsuojelutoimi - rahoitusliiketoimi - yrityksen luovuttaminen - pääomansiirto - eläkeoikeuksien siirtäminen - väestön siirto - teknologian siirto - kaura - elintarvikkeiden jalostus - yhteisön passitusmenettely - passitus - translitterointi - datasiirto - omaisuudensiirto - raskauden keskeyttäminen - lentokuljetus - yhdistetty kuljetus - energian siirto - syrjäseutukuljetus - tavaroiden kuljettaminen - pintakuljetus - matkustajaliikenne - joukkoliikenne - laiton raskauden keskeyttäminen - rautatiekuljetus - sisävesiliikenne - yksityinen liikenne - mannertenvälinen liikenne - maan sisäinen kuljetustoiminta - kansainvälinen liikenne - kansainväliset maantiekuljetukset - yhteisön sisäinen liikenne - meriliikenne - Abu Dhabi - monikuitusopimus - raskauden keskeyttäminen lääketieteellisinperustein - kotimaanliikenne - kaapeliliikenne - putkikuljetus - ammattimainen liikenne - omaan lukuun tapahtuva kuljetus - julkinen liikenne - alueellinen liikenne - maantiekuljetukset - koulukuljetus - subventoitu liikenne - kuljetus tullivalvonnassa - maanalainen liikenne - esikaupunkiliikenne - maaliikenne - rajat ylittävä liikenne - kaupunkiliikenne - liikenteenharjoittaja - työ - kotona työskentely - typpi - kokoonpanolinjatyöskentely - kokopäivätyö - osa-aikatyö - kuutamourakointi - ryhmätyö - yötyö - lapsityövoima - vuorotyö - koulutyö - ikääntynyt työntekijä - luvaton työntekijä - yhteisön työntekijä - rajatyöntekijä - vammainen työntekijä - Baden-Württemberg - ruumillisen työn tekijä - siirtotyöläinen - kausityöntekijä - sosiaalityöntekijä - julkinen rakentaminen - apila - Bahama - Trentino-Alto-Adige - valtion kassa - Trinidad ja Tobago - ruisvehnä - Bahrain - vaihtokauppa - trusti - kanava, putket, putki, tuubi - eläintuberkuloosi - volframi - Tunisia - turbiini - Turkki - holhous - marjahedelmä - Tuvalu - putket - alv - UDEAC - UDEAC-maat - UEBL - UEDE - WEU-maat - ITU - Umm al Quawain - yksimielisyys - UNCRD - Unesco - kansallinen yhdistyminen - WEU - vuokrasopimus - UEA - tulliliitto - talousliitto - talous- ja rahaliitto - Euroopan maksuliitto - Parlamenttien välinen liitto - tullietuussopimus - liiketilan vuokrasopimus - Länsi-Afrikan talous- ja rahaliiton maat - rahaunioni - UNIR - Unisist - Unitar - karjayksikkö - maanvuokraussopimus - UNRWA - APPU - UPU - uraani - kaupungistuminen - yhdyskuntasuunnittelu - NL - Uruguay - liikennepalvelun käyttäjä - hinnanalennus - käyttövalmis tehdas - nautintaoikeus - tiedon käyttäjä - avun käyttö - veden käyttö - energian käyttö - maankäyttö - energian rauhanomainen käyttö - Utrecht - kauppatase - loma - rokote - rokotus - lehmä - emolehmä - lypsylehmä - Aostanlaakso - arvonlisä - markkina-arvo - kaupan arvo - alijäämäinen maksutase - tullausarvo - arvopaperi - vanadiini - Vanuatu - Vatikaani - vasikka - ajoneuvo - ilmatyynyajoneuvo - kaksipyöräinen ajoneuvo - moottoriajoneuvo - maatalousajoneuvo - sähköajoneuvo - raideajoneuvo - hyötyajoneuvo - Vejle - Veneto - näkymättömien erien kauppatase - Venezuela - myynti - luottomyynti - ovelta ovelle myynti - vähittäismyynti - alennusmyynti - huutokauppa - suoramyynti - tukkumyynti - maksutase - veroton myynti - etämyynti - hedelmätarha - varainkäytön valvonta - lasi - Iso-Beltistä länteen - Vestsjälland - Bali - vaatteet - liha - naudanliha - vuohenliha - hevosenliha - puhvelinliha - vasikanliha - siipikarjanliha - luuton liha - tuore liha - Balkanin niemimaa - lampaanliha - sianliha - Viborg - parlamentin varapuhemies - uhri - siviiliuhri - sodan uhri - teksti-TV - vuorovaikutteinen teletietopalvelu - työelämään siirtyminen - uusintavaalit - järjestötoiminta - yrityksen toiminta - poliittinen elämä - koulumaailma - yhteiskuntaelämä - Vietnam - viinitarha - kaupunki - keskikokoinen kaupunki - uusi kaupunki - satelliittikaupunki - viini - maustettu viini - valkoviini - maaviini - korkealaatuinen viini - pöytäviini - pullotettu viini - väkevä viini - nauha - kuohuviini - roséviini - punaviini - kuohumaton viini - viininvalmistus - seksuaalinen väkivalta - väkivalta - valtion harjoittama väkivalta - poliittinen väkivalta - tilisiirto - Bangladesh - vitamiini - viininviljely - sisävesiväylä - kansainvälinen vesitie - moottoriliikennetie - pankki - maaseututie - kaupunkialueen tie - tielaitos - varkaus - siipikarja - Afrikan kehityspankki - teurastettu siipikarja - muniva siipikarja - elävä siipikarja - kaupan määrä - liiketoiminnan laajuus - äänestys - tyhjä äänestyslippu - maatalouspankki - äänestys asiakirjan hyväksymisestäkokonaisuudessaan - lakiesityksen hyväksyminen - koneäänestys - nimenhuutoäänestys - mitätön äänestyslippu - äänestyspakko - ennakkoäänestys - postiäänestys - valtakirjalla äänestäminen - äänestys parlamentissa - keskuspankki - suosituimmuusäänestys - avoin äänestys - salainen äänestys - matka - valmismatka - ryhmämatka - vulkanologia - maatalouden neuvontapalvelut - Wallis ja Futuna - jogurtti - liikepankki - Jemen - entinen Etelä-Jemen - Yorkshire ja Humberside - Jugoslavia - Kongon demokraattinen tasavalta - Sambia - Zeeland - Zimbabwe - sinkki - osuuspankki - kuiva vyöhyke - ilmastovyöhyke - asuinalue - pyyntialue - vapaakauppa-alue - kalastusvyöhyke - yksinomainen talousvyöhyke - päiväntasaajavyöhyke - vapaa-alue - SALT-sopimus - investointipankki - kylmä vyöhyke - kostea vyöhyke - valuutta-alue - jalankulkuvyöhyke - saastunut alue - suojelualue - tuhoalue - subtrooppinen vyöhyke - esikaupunkialue - tariffivyöhyke - kehityspankki - lauhkea vyöhyke - trooppinen vyöhyke - kaupunkialue - eläintiede - maatilapankki - Maailmanpankki - kansan pankki - yksityinen pankki - julkisen alan pankki - Barbados - alakohtainen sopimus - hintaluettelo - tanko - matalapalkka - tietokanta - sotilastukikohta - Basilicata - Ala-Normandia - Ala-Saksi - TAB - alus - perushyödykesopimus - kalastusalus - säiliöalus - rakennus - huvialus - teollisuusrakennus - julkinen rakennus - Baijeri - tullisopimus - kuvataiteet - EIP - Belgia - Belgian yhteisöt ja alueet - Belize - voitto - avunsaaja - Benelux - Benelux-maat - Benin - Berliini - Bermuda - ravinnontarve - asunnontarve - työvoiman tarve - väestönkasvu - veden tarve - rehu - rahoitustarve - betoni - rehujuurikas - sokerijuurikas - BEUC - voi - kasvisvoi - Bhutan - tuotannon kasvu - bibliografia - kirjasto - lasten kirjasto - kansalliskirjasto - yleinen kirjasto - tieteellinen kirjasto - korkeakoulukirjasto - kaksikamarijärjestelmä - IDB - sopeutuminen vieraaseen kulttuuriin - slummi - IBE - yhteismaa - kulttuuriesine - kulutustavarat - kestokulutustavarat - lyhytikäiset kulutustavarat - sosiaalinen hyvinvointi - syyte - olut - tase - hankintatase - energiatase - henkilöstökertomus - biokemia - biokonvertointi - biologinen hajoavuus - bioenergia - biokaasu - elämäkerta - biologia - biomassa - biosfääri - kaksipuoluejärjestelmä - kaksinapaisuus - Myanmar - osto - keksitehdas - vismutti - vehnä - durum-vehnä - tavallinen vehnä - hintasulku - härkä - polttopuu - rakennuspuutavara - luottokauppa - metsitys - juoma - alkoholijuoma - alkoholiton juoma - Bolivia - valtion obligaatio - Bonaire - korkotuki - neulos - tukiosto - Borneo - Bornholm - kasvitiede - Botswana - buddhalaisuus - leipomo - Burgundi - tavarapörssi - nautakarja - happo - flaamilainen Brabantin maakunta - Pohjois-Brabant - vallonilainen Brabantin maakunta - Bremen - Brasilia - Bretagne - patentti - eurooppapatentti - BIS - epäorgaaninen happo - bromi - luomistauti - melu - Brunei - talousarvio - yhteisön talousarvio - valtion talousarvio - puolustusmäärärahat - ylimääräinen talousarvio - orgaaninen happo - perheen tulo- ja menoarvio - EHTY:n toiminnallinen talousarvio - mainosmäärärahat - korjaava lisätalousarvio - Euroopan sosiaalimäärärahat - täydentävä lisätalousarvio - talousarvioon sisällyttäminen - Bulgaria - äänestyslippu - teräs - tiedotustoimisto - äänestyspaikka - parlamentin puhemiehistö - puoluejohto - hallinnolliset muodollisuudet - toimistoautomatiikka - voiöljy - varjohallitus - Abruzzi - Azorit - meriliikenteen kabotaasi - kaakao - kiinteistörekisteri - johtajisto - hallinnollinen johto - EY:n kielipalvelut - AKT-maat - keskijohto - ylempi johtajisto - SEV - SEV-maat - kahvi - säästöpankki - kiinnitysluottopankki - Calabria - kustannuslaskenta - omaisuuden hankkiminen - lukujärjestys - Kamerun - markkinointivuosi - vaalikampanja - Campania - leirintämatkailu - Kanada - Panaman kanava - oppiminen - syöpä - ehdokas - sokeriruoko - CAO - Kap Verde - aineiston hankkiminen - oikeudellinen toimikelpoisuus - kantavuus - oikeustoimikelpoisuus - oikeuskelpoisuus - veto-oikeus - kuulemismenettely - ministeriö - kvestori - paikallisvaltuutettu - itsehallintoalue - alueellinen hallinto - kolonialismi - tutkijain vaihto - tuotantokapasiteetti - sotilaallinen seuraamus - kansainvälinen vapaaehtoistyöntekijä - Länsirannan kysymys - yhteisön oikeus - kansallinen oikeus - EP:n valtuuskunta - talous- ja sosiaalikomitean lausunto - yhteisön virkamieskunta - EP:n puoltava lausunto - AKT-EY-yhteinen edustajakokous - EP:n puhemies - EP:n varapuhemies - EP:n kvestori - EY:n tuomioistuimen tuomio - Euroopan yhdentymistä vastustava liike - rakennerahasto - työtuomioistuin - varastokapasiteetti - asianajaja - katumus - naapuriseutu - kiinniotto tutkintaa varten - yksityisten oikeussubjektien tekemä valitus - taloudellinen tilanne - tuotannontekijä - kasvukeskus - integroitu kehittämisohjelma - PIM - pohjoisen ja etelän välinen kauppa - kuljetuskapasiteetti - keinottelupääoma - julkinen rahoitus - hintojen yhdenmukaistaminen - pääomamarkkinat - riskipääoma - EY:n yleinen talousarvio - äitiys - kulttuuripalkinto - oikeudellinen kelpoisuus - anglikaanisuus - katolisuus - ortodoksia - protestantismi - huvipuisto - ravitsemusalan ammatti - mafia - bioetiikka - salaseura - alueellinen kulttuuri - AIDS - maan hinta - avoin korkeakoulu - koulutusmäärärahat - opiskelija- ja opettajavaihto - EURYDICE - opintosuoritusten tunnustaminen - lehdistöalanyritys - teletex - tietosuoja - vuorovaikutteinen verkko - elokuvatuotanto - ohjelmatuotanto - audiovisuaalisten ohjelmien yhteistuotanto - audiovisuaalinen ohjelma - audiovisuaalinen ohjelmatuotanto - informaatioteknologia - teräväpiirtotelevisio - videoteleliikenne - audiovisuaalisen alan viestintäpolitiikka - audiovisuaalisten tuotteiden luvatonkopiointi - Euroopan audiovisuaalinen alue - ohjelmien vapaa liikkuvuus - tietoliikennemaksut - tietoa koskeva lainsäädäntö - oikeusinformatiikka - tiedonsiirto käyttäjän koneeseen - ohjelmointikieli - koneellinen kääntäminen - energiaomavaraisuus - tuotantoon sidottu pääoma - yhteistoimintamenettely - toimivallan siirto - yrityksen perustaminen - palvelualan yhtiö - toimialapalvelu - näyttöpäätetyöskentely - maantieliikenteen kabotaasi - vesiliikenne - merenkulkukanava - yhteydet Englannin kanaalin poikki - kotimaan tariffi - kansainvälinen tariffi - maantiekuljetusmaksut - avaruuslennot - hallintotoimi - osakepääoma - metsien suojelu - Tyrrhenanmeri - Adrianmeri - Ligurianmeri - Aigeianmeri - Joonianmeri - hyönteistorjunta - maankäytön suunnittelu - hyönteisten torjunta-aine - kalastussäännökset - kalastuksen valvonta - pääkaupunki - monivuotinen kasvis - tuoretuote - laatustandardi - turvallisuusstandardi - tekninen standardi - COST - tutkimus ja kehitys - avaruustutkimus - avaruustekniikka - ulkomainen pääoma - synteettinen kumi - luonnonkumi - rautatieteollisuus - puuhiili - ylellisyystuoteteollisuus - Bolzanon itsehallintoalue - Trenton itsehallintoalue - CEPT - INCB - YK:n asuinyhteisökeskus - EY:n henkilöstöön kuuluva - vuohi - sivusaalis - luvallinen saalis - kalansaalis - saalis lajeittain - kokonaissaalis - yhteisön säädös - Karibian alue - hiilikemianteollisuus - hiili - moottoripolttoneste - ruho - Caricom - CARICOM-maat - koulutiheys - kartelli - liiketoimi - kartografia - kassavirta - rikosrekisteri - luettelointi - Katalonia - luettelo - yhteiskunnallis-ammatillinen ryhmä - vaalitalletus - konferenssijulkaisu - ITC - SPC - mujer (es) - mies - TKK - EU-maat - ECAC - CEAE - CEAO - ionisoiva säteily - natrium - metallityö - jalokaasu - kuolema - elinsiirto - verensiirto - metallijäte - yhteisön liikenneakseli - lapsenhuolto-oikeus - nuorisovaihto - alkeishiukkanen - atomi - analyyttinen kemia - spektrometria - CEAO-maat - solututkimus - kalsium - lääketieteellinen diagnoosi - isotooppilääketiede - lääkärintarkastus - EY:n tilintarkastustuomioistuimen jäsen - rakennusten turvallisuus - Euroopan ympäristökeskus - opas - eurooppalainen tunnus - virallinen kieli - kotitapaturma - yhteisön ohjelma - trooppinen metsä - henkilökohtainen omaisuus - Lomén sopimus IV - elektromagneettinen häiriö - taajuusalue - palkkasotilas - muistojuhla - ystävyyskaupunkitoiminta - ajo-opetus - doping - Yleissopimus ihmisoikeuksien ja perusvapauksiensuojelemise - EHTY - EY:n ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin - eläke-ehdot - yhteisön sisärajat - matkailuajoneuvo - polkumyynnin vastainen toimenpide - tietotekniikan vaikutukset - tietojen ilmoittaminen - sotilaallinen interventio - jätevienti - kehitysaputyöntekijä - radiobiologia - luvaton poissaolo - paavin antama säädös - ECOWAS - Cedefop - Euroopan yhteisö - Euratom - naimaton - selluloosa - CEMT - sensuuri - Keski-Afrikan tasavalta - ydinvoimalaitos - tiedon keskittäminen - Centren alue - ostoskeskus - Euratomin yhteinen tutkimuskeskus - tietokonekeskus - dokumentaatiokeskus - poliittinen keskusta - tietopankkipalvelukeskus - keramiikka - vilja - ruokavilja - osake - rehuvilja - leipävilja - CERN - ESRO - alkuperätodistus - tavaratodistus - terveystodistus - Euroopan ammattiyhdistysten liitto - oikeudenkäynti - toiminnan lopettaminen - maatilatoiminnan lopettaminen - maksujen lakkauttaminen - aselepo - kauppa- ja teollisuuskamari - suoralla vaalilla valittava kamari - liittovaltion parlamenttikamari - parlamentin kamari - samppanja - Champagne-Ardennes - sosiaalinen muutos - teknologinen muutos - hamppu - väkevöinti sokeria lisäämällä - kivihiili - hiilenlouhinta - akselipaino - osakkeenomistaja - perheen elatus - hyötykuorma - kuorma - Havannan peruskirja - Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirja - Euroopan sosiaalinen peruskirja - metsästys - höyrykattila - yhteisöä koskevien tietojen saatavuus - oikeussuojakeinot - ATP-sopimus - EY:n tekemä kauppasopimus - EY:n tekemä yhteistyösopimus - Schengenin sopimus - assosioinnin perustava Eurooppa-sopimus - EY:n tekemä väliaikainen sopimus - toimielinten välinen sopimus - sekasopimus - sähköakku - yhteisön säännöstö - siviilikanne - yhteisön toiminta - siviilioikeudellinen menettely - rikosoikeudellinen menettely - vahingonkorvausmenettely - yleinen syyte - yhteisön toimet - taloudellisten näkökohtienyhteensovittaminen - sopimukseen liittyminen - toimielimen hallinto - ilmoitustaululla ilmoittaminen - portugalinkielinen Afrikka - Saharan eteläpuolinen Afrikka - Euroopan lääkearviointivirasto - Euroopan työturvallisuus- jatyöterveysjärjestö - fyysinen väkivalta - pysäköintialue - NAFTA - allergia - suurlähetystö - kaavoitus - entinen DDR - entinen NL - virkaikä - entiset sosialistimaat - Englanti - turkiseläin - kaasulaite - tietotekniikan käyttö - Euroopan unionin syveneminen - Atlantin kaari - saaristo - Armenia - SAARC - hissi - Keski-Aasia - parlamentaarinen edustajakokous - hallintoautonomia - myyntilupa - alustava esitys EY:n talousarvioksi - taistelulentokone - Azerbaidzan - Euroopan keskuspankki - oikeudellinen perusta - Reinin laakso - Valkovenäjä - nettosaaja - EBRD - kaksikäyttötuote - eläinten hyvinvointi - luonnon monimuotoisuus - biotooppi - rahanpesu - pesula - trooppinen puu - pommikone - Bosnia-Hertsegovina - Brandenburg - lentoliikenteen kabotaasi - yhteisön tukikehys - tieteellinen laskenta - EMU:n aikataulu - urakehitys - laajennuskortti - äänikasetti - NACC - IVY - laatupiiri - yhteisön varmentaminen - ilmastonmuutos - poliittisen järjestelmän muutos - Työntekijöiden sosiaalisia perusoikeuksia koskevayhteisön - Euroopan peruskirja - kansainvälinen peruskirja - kirurgi - hautausmaa - raskauttavat olosuhteet - lieventävät olosuhteet - Euroopan kansalaisuus - kohtuuton ehto - sopimusehto - vapauttava lauseke - COCOM - siviilioikeuslakikirja - rikoslaki - yhteisöoikeuden kodifiointi - taloudellinen ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus - kampaamo ja kauneushoitola - paikallinen viranomainen - alueellinen viranomainen - lämmitys - ETA:n sekakomitea - ETA:n konsultatiivinen sekakomitea - EY:n hallintokomitea - EY:n sääntelykomitea - alueiden komitea - EY:n sekakomitea - ETA:n parlamentaarinen sekakomitea - komitologia - elinkauppa - taidekauppa - flaaminkielinen yhteisö - ranskankielinen yhteisö - saksankielinen yhteisö - Belgian yhteisöt - EP:n toimivalta - EY:n toimielimen toimivalta - tietokoneavusteinen suunnittelu - työnantajaliitto - työntekijäliitto - eurooppalainen konferenssi - EY:n hallitustenvälinen konferenssi - kansainvälinen konferenssi - kansainvälinen työkonferenssi - kolmikantakokous - etninen selkkaus - virkavapaus poliittiseen toimintaan - Persianlahden yhteistyöneuvosto - ETA:n neuvosto - neuvonta- ja asiantuntijapalvelut - ympäristölle haitallisen tuotteenpanttimaksu - yhteisön oikeuden konsolidointi - konsulaatti - hallinnollinen sopimus - sopimuksen vastasuorite - nettomaksaja - BKTL-osuus - rajavalvonta - valtion tuen valvonta - vientituotteiden valvonta - EY:n hallitusten välinen sopimus - yhteistyö sisäasioissa - tulliyhteistyö - ympäristöasiain yhteistyö - EY:n hallitustenvälinen yhteistyö - EY:n toimielinten välinen yhteistyö - parlamenttien välinen yhteistyö - EU:n oikeudellinen yhteistyö - poliisiasiain yhteistyö - EU:n poliisiasiain yhteistyö - asunto-osuuskunta - rahoituksen yhteensovittaminen - EMU-politiikkojen yhteensovittaminen - Afrikan sarvi - Eurooppalaiset yhteisjoukot - COSAC - saatava - järjestäytynyt rikollisuus - kelpoisuusperusteet - lähentymisperuste - Kroatia - tulojen kertymä - sykloni - veroilmoitus - yhteisön edunmukaisuuden osoittavapöytäkirja - julkinen lausunto - julkaisemisen määräaika - sisäpiiririkos - ympäristörikos - seksuaalirikos - tuotenimitys - kansainvälisen sopimuksen irtisanominen - maatalousmenot - yhteisön menot - EY:n hallinnolliset menot - EY:n tutkimusmenot - EY:n käyttömenot - rakennemenot - yhteisöoikeuden poikkeus - velka - tullivelka - EMU:n toinen vaihe - virkamiesten velvollisuudet - työmarkkinaosapuolten välinen vuoropuhelu - yhteisön työmarkkinaosapuolten välinenvuoropuhelu - yhteisöä koskevan tiedon jakelu - EY:n talousarviota koskeva kurinalaisuus - sotilaskuri - kansallisuuteen perustuva syrjintä - ympäristön kuormitusta ehkäisevä laite - potilastiedot - henkilötiedot - oikeudenkäyntikelpoisuus - turvapaikkaoikeus - velvoiteoikeus - alueellinen oikeus - virkamiesten oikeudet - kuvaruutu - yksityinen ecu - nuorten rikoksentekijöiden koulutus - työntekijöiden osakkeenomistus - kasvihuoneilmiö - yhteisön oikeuden valmistelu - aluevaalit - alkio ja sikiö - kielten käyttö - sotilaskoulutus - EY:n toimielinten välinen tasapaino - turvalaitteet - atk-laitteet - painelaitteet - lämpötekniset laitteet - oikeudellinen virhe - Eritrea - Euroopan talousalue - Viro - yhteisön talousarvion laatiminen - tunnustuksellinen valtio - oikeusvaltio - liittovaltio - islamilainen valtio - maallinen valtio - keskitetty valtio - vertaileva tutkimus - tapaustutkimus - kansalaisten Eurooppa - Europol - rangaistuksen toimeenpano - ammattikokemus - asiantuntija oikeudenkäynnissä - äärimmäisyyskanta, äärisuuntaus - tietokoneavusteinen valmistaminen - vammaisten apuvälineet - Flevoland - kansainvälinen virkamieskunta - kansainvälinen virkamies - toimielinten toiminta - Euroopan koulutussäätiö - koheesiorahasto - Euroopan neuvoston rahasto - Euroopan investointirahasto - toimistotarvikkeet - veronhuojennus - petos Euroopan yhteisöä vastaan - yhteisön ulkorajat - kasvihuonekaasu - perinnöllisyystiede - Georgia - mustalainen - nälkälakko - Visegrad-maat - 24 maan ryhmä - kuntaliitto - eurooppalainen taloudellinen eturyhmittymä - sukupuolinen ahdistelu - taisteluhelikopteri - antiikin historia - nykyhistoria - keskiajan historia - uuden ajan historia - historiikki - kauppojen aukioloajat - kulttuuri-identtiteetti - KOR - imago - diplomaattinen koskemattomuus - talouden infrastruktuuri - yhteisön aloite - Euroopan kasvua koskeva aloite - hyönteinen - laukaisulaite - saniteettilaitteet - Euroopan julkisen hallinnon instituutti - Euroopan rahapoliittinen instituutti - ETA:n yhteinen toimielin - taloudelliset keinot ympäristönsuojelemiseksi - huono sää - järjestelmien yhteenliittäminen - yhteinen etu - asianosaisintressi - sisäoppilaitos - Interpol - ruokamyrkytys - juutalainen - tuomioistuin - valtiosääntötuomioistuin - Kazakstan - Kirgisia - Kosovo - ekotuotemerkki - järvi - äidinmaito - kantoraketti - eurooppalainen kieli - vähemmistökieli - Euroopan ulkopuolinen kieli - alueellinen kieli - elävä kieli - levyasema - Latvia - markkinoiden vapauttaminen - ilmailun vapaus - Liettua - vuokraus - orgaaninen laki - palstoitus - entisen Jugoslavian tasavalta Makedonia - synnynnäinen sairaus - aineenvaihduntasairaus - ihotauti - veritauti - ruoansulatuselinten sairaus - neurologinen sairaus - sisäeritysrauhasten sairaus - sukupuoliteitse leviävä tauti - luonnontilassa elävä nisäkäs - urheilutapahtuma - taisteluharjoitukset - palvelusopimus - CE-vaatimustenmukaisuusmerkintä - pussieläin - eläinperäiset aineet - EVJ:n valuuttakurssimekanismi - Mecklenburg-Länsi-Pommeri - sairausvakuutusjärjestelmä - oikeuslääketiede - käsikauppalääke - eläinlääke - Kaspian meri - Mustameri - Punainen meri - Mercosur - kansallinen täytäntöönpanotoimenpide - mikro-organismi - vesiympäristö - meriympäristö - kaivostyöläinen - tiedonhakutehtävä - modeemi - Montenegro - muistomerkki - poliittinen moraali - neuvottelut EY-sopimuksesta - Uruguayn kierros - yhdistetty nimikkeistö - lääkeaineiden nimikkeistö - aseiden leviämisen estäminen - ympäristöstandardi - uusi työmuoto - tarkkailija - Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus - yhteisön tavaramerkkivirasto - lintu - EU:n yhteistyöelin - päätöksentekoelin - EY:n yhteistoimintaelin - terveydehoitojärjestö - Maailman kauppajärjestö - urheilujärjestö - yhteisön laitos - geneettisesti muunnettu organismi - EY:n laitos ja virasto - Uzbekistan - sponsorointi - yhteisön sponsorointi - rauhankumppanuus - Baltian maat - IVY-maat - GCC-maat - Persianlahden maat - Mercosur-maat - assosioitumaton maa - Välimeren alueen kolmannet valtiot - CEEC - ympäristölupa - siviilihenkilöstö - sopimuspalkkainen henkilöstö - sairaanhoitohenkilöstö - sotilashenkilöstö - rahoitusnäkymät - YUTP - oikeusfilosofia - komissiolle osoitettu valitus - haitallinen kasvi - elävä kasvi - viestinnän monimuotoisuus - yhteisön ympäristöpolitiikka - yhtenäinen valuuttapolitiikka - viisumipolitiikka - yhtenäinen rahapolitiikka - ulkoilmakehää saastuttava aine - alkuperäisväestö - pornografia - lentotukialus - kanne - esihistoria - EMU:n ensimmäinen vaihe - valtionpäämies - Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajuus - komission puheenjohtaja - tiedelehtistö - todiste - tapaturmien ehkäisy - vastavuoroisen tunnustamisen periaate - toissijaisuusperiaate - yleinen oikeusperiaate - EY:n jäsenyysvelvoitteiden rikkomista koskevamenettely - yhteispäätösmenettely - sovintomenettely - erityismenettely - homeopaattinen tuote - kierrätystuote - tullialan ammatti - vaihtoehtolääketieteen harjoittaja - yhteisön lainsäädäntöohjelma - alueellinen toimintaohjelma - yhteisön edun kannalta tärkeä hanke - yhteisön talousarvioesitys - Eurooppa-aatteen edistäminen - rahoituspöytäkirja - tietokoneavusteinen julkaisu - istuntojen julkisuus - luottamuskysymys - Tiibetin kysymys - ennakkoratkaisukysymys - sopimuksen jatkaminen - kanne Euroopan parlamentinoikeusasiamiehelle - hallinnollinen muutoksenhaku - kanne Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa - EY:n päätöstä koskeva kumoamiskanne - vastuuntoteamiskanne - ympäristömaksu - talousuudistus - poliittinen uudistus - yhteisön tullimenettely - vientitullimenettely - yhteisön rahoitusjärjestelmä - Alppiseutu - kalastuksesta riippuvainen alue - tukeen oikeutettu alue - Euroopan alue - taantuva teollisuusalue - väestörekisteri - parlamentin työjärjestys - virkavallan ja kansalaisten väliset suhteet - valtion ja alueiden väliset suhteet - EY:n toimielinten väliset suhteet - toimivallan jako - yhteisön rahoituksen jakautuminen - matelija - Moldovan tasavalta - Slovakian tasavalta - Tsekin tasavalta - energiaverkko - tietoverkko - paikallisverkko - euroopanlaajuiset verkot - varaus - EY:n budjettivaraus - parlamentin päätöslauselma - alv-varat - ennakkopidätys - sopimuksen tarkistaminen - EY:n perustamissopimuksen tarkistaminen - rahoitusnäkymien tarkistaminen - Euroopan unionin tehtävä kansainvälisissä asioissa - jyrsijä - rojalismi - Venäjä - eläinten terveys - mielenterveys - Saksi - Sachsen-Anhalt - lääketieteet - kuvanveisto - EKPJ - valtiosalaisuus - toimielimen sihteeristö - maatalousala - lentoturvallisuus - turvallisuus ja vartiointi - merenkulun turvallisuus - maanjäristys - yleisen tietoisuuden herättäminen - Serbia, Serbia ja Montenegro - verkkopalvelija - kansanterveyslaitos - apina - historiallinen paikka - poliittinen tilanne - Slovenia - terveydenhoito - sairaanhoito - merenalainen - lääketieteellinen erikoistuminen - eläinnäyttely - talousarvion vakauttaja - koulutustilasto - maatilan johtaja - terveystilasto - liikennetilasto - matkailutilasto - eurooppalainen oikeudellinen asema - kiihoke - jätteiden maanalainen varastointi - kalastuksen rakenne - psykotrooppinen aine - käyttäjätuki - lääkevalvonta - monenkeskinen valvonta - kuntayhtymä - käyttöjärjestelmä - tietokannan hallintajärjestelmä - terveydenhoitojärjestelmä - ATK-järjestelmä - tuomioistuinjärjestelmä - taulukkolaskentaohjelma - Tadzikistan - interventio-osuus - kaksikäyttötekniikka - tietokonepääte - Palestiinan itsehallintoalueet - entisen Jugoslavian alueet - Türingen - ihmiskauppa - rauhoittava lääke - tullivalvonnassa tapahtuva valmistus - hallinnollinen avoimuus - päätöksentekomenettelyn avoimuus - sairaankuljetus - trauma - kausityö - yhteisön troikka - EMU:n kolmas vaihe - Turkmenistan - hallinnollinen valvonta - Ukraina - Ulster-Donegal - Euroopan poliittinen unioni - tietotekniikan käyttäjä - maataloustuotteiden vaihtoehtoinen käyttö - tartunnan levittäjä - taisteluajoneuvo - yhteisön oikeuden rikkominen - muutoksenhakukeino - Vojvodina - matkustaja - demilitarisoitu vyöhyke - herkkä alue - pääministeri - opposition johtaja - perheenpää - karja - sekki - liikevaihto - Chile - kemia - elintarvikekemia - teollisuuskemia - Kiina - kirurgia - kloori - budjettiohjelma - tekniikan valinta - työttömyys - suhdannetyöttömyys - piilotyöttömyys - naisten työttömyys - nuorisotyöttömyys - osittainen työttömyys - kausityöttömyys - rakennetyöttömyys - lomautus - teknisestä kehityksestä johtuva työttömyys - äänestämättä jättäminen - yrityksen toiminta-ala - työtön - kristinusko - kromi - Kypros - siideri - OIM - taloudellinen toiminta - sementti - elokuva - yleiskirje - sivistys - hallitseva yhteiskuntaluokka - alaluokka - keskiluokka - työväenluokka - maalaisväestö - luokka, yhteiskuntaluokka - yläluokka - luokitus - välityslauseke - jakoperuste - suojalauseke - itsenäisen ammatin harjoittaminen - papisto - asiakkaat - ilmasto - ilmastointi - tilinpäätös - poliittinen kerho - WFC - Unctad - poliittinen liittoutuma - koboltti - koodaus - liikennesäännöt - meriteiden säännöt - työlaki - lakikirja - rauhanomainen rinnakkainolo - yhteisrahoitus - myötämäärääminen - koksi - budjettiyhteistyö - veronkanto - tietojen keruu - aurinkoenergian kerääjä - kollektivismi - maaseutuyhdyskunta - alueelliset ja paikalliset viranomaiset - kaupunkiyhdyskunta - Kolumbia - kouluun sopeutuminen - väriaine - elintarvikeväri - keinotekoinen elintarvikeväri - luontainen elintarvikeväri - rapsi - polttoaine , polttoneste - korvaava polttoaine - fossiilinen polttoaine - sosiaalinen sopeutuminen - ydinpolttoaine - EY:n maatalouskomitea - EY:n komitea - EY:n neuvoa-antava komitea - työpaikkaneuvosto - elintarvikelisäaine - Euroopan unionin neuvoston asettama komitea - Euroopan talous- ja sosiaalikomitea - EY:n rahapoliittinen komitea - EY:n pariteettikomitea - EY:n pysyvä komitea - YK:n pysyvä komitea - EY:n tiedekomitea - EY:n tekninen komitea - kaupallinen välimiesmenettely - tilintarkastus - virtuaalikirjasto - Euroopan unionin elinten käännöskeskus - yhteisön kasvilajikevirasto - Afrikan ihmisoikeuksien ja kansojen oikeuksien peruskirja - Euroopan energiaperuskirja - sosiaalilauseke - UNCED - eurooppalainen yritysneuvosto - Internet - sähköinen kaupankäynti - Euroopan standardointilaitos - CEN - CENELEC - ETSI - ammatillisen pätevyyden tunnustaminen - maataloustuotteiden laadunvalvonta - EFTAn tuomioistuin - ongelmajäte - vapaakappaleen luovutus - sosiaalinen polkumyynti - saatu oikeus - siirtymätalous - sähköinen julkaisutoiminta - entsyymi - BSE - Euroopan sosiaalialue - teollistuneimpien maiden ryhmä - GATS - Rion ryhmä - rauhan rakentaminen - taloudellinen tiedonhallinta - eläintarha - kalasairaus - maailmanlaajuistuminen - multimedia - sisämarkkinoilla toimiva yhdenmukaistamisvirasto - Maailman tullijärjestö - riitojenratkaisuelin - CEAP - pedofilia - suhteellisuusperiaate - vertaileva mainonta - Suomen alueet - Ruotsin alueet - teleliikennettä koskevat säädökset - tietoyhteiskunta - Amsterdamin sopimus - talouden siirtymävaihe - TRIMS - TRIPS - UNICE - työelämä - euroalue - zoonoosi - TARIC - VAKL - ECCAS - EUTELSAT - LECE - OIE - kloonaus - kauppariita - vaikeuksissa oleva yritys - tiedon valtatie - intranet - ekstranet - selainohjelmisto - asiakirjahallinto - sähköinen asiakirjahallinto - OCR - digitalisointi - skanneri - Nieder-Österreich - Ober-Österreich - Burgenland - Kärnten - Salzburg - Steiermark - Tiroli - Vorarlberg - Wien - Aasian ja Tyynenmeren alueen taloudellisen yhteistyön maat - CEEP - maksuaika - vakaussopimus - nuorisopolitiikka - kuluttajapolitiikka - yhteisön politiikka-kansallinen politiikka - Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskus - YOS - ikään perustuva syrjintä - seksuaaliseen suuntautuneisuuteen perustuva syrjintä - vanhusten hoito - laiton irtisanominen - Stockholm - Östra Mellansverige - Sydsverige - Norra Mellansverige - Mellersta Norrland - Övre Norrland - Småland med öarna - Västsverige - Itä-Suomi - Väli-Suomi - Pohjois-Suomi - Uusimaa - Etelä-Suomi - Ahvenanmaa - sosiaalipolitiikkaa koskeva sopimus - vammaisuuteen perustuva syrjintä - ECHO - OLAF - lainsäädännön yksinkertaistaminen - DNA - virtuaalitodellisuus - kuvasynteesi - arviointimenetelmä - tarkkailu - yhteisöllistämistä koskeva periaate - valtion vastuu - simulointi - tuonnin valvonta - vertaileva analyysi - syyanalyysi - kvantitatiivinen analyysi - erityinen loma - tiiviimpi yhteistyö - hypermedia - hyperteksti - eutanasia - Palau - Norfolkinsaari - Niue - Tokelau - Ceuta - Melilla - yhteisön lausunto - tilintarkastustuomioistuimen lausunto - Euroopan unionin perusoikeuskirja - demokratiavaje - YUTP:n korkea edustaja - Euroopan unionin neuvoston lausunto - Eurooppa-neuvoston päätöslauselma - tuotantotapa - tuotantotavoite - tuotantotekniikka - transgeeninen eläin - transgeeninen kasvi - innovaationäkökulma - tuotantostandardi - vanhentunut tekniikka - tekniikan tulevaisuus - tutkimuksen järjestäminen - tieteellinen keksintö - varovaisuusperiaate - kenttätutkimus - tutkimustulos - jäljitettävyys - kestävä maatalous - eurooppalainen maatalousmalli - maatalouden ympäristösuunnitelma - maapolitiikka - maataloushanke - alue, jolla on ympäristörajoituksia - peltometsätalous - sadonmenetys - maatalouslaskenta - kasteluviljely - viljelykierto - siilo - energiakasvien viljely - öljykasvien viljely - kotieläinjalostustutkimus - boreaalinen metsä - kestävä metsätalous - metsäsertifikaatti - Euroopan metsäpolitiikka - EFICS - Välimeren ilmaston metsä - lauhkean vyöhykkeen metsä - metsätilasto - eurooppalainen raha - ecu - EURIBOR - muuntokurssi - ADB - CABEI - CARIBANK - maatalouden rahoituslaitos - vakausohjelma - eurooppalainen veroyhteistyö - verouudistus - siirtolaistyöttömyys - jatkuva ammatillinen koulutus - EY:n työllisyyskomitea - Euroopan työllisyysstrategia - työntekijöiden sopeutumiskyky - työn joustavuus - vanhentunut tutkinto - työvoimapula - monitaitoinen työntekijä - henkilöstön houkuttelu muista yrityksistä - siirto toisiin tehtäviin - työntekijän alentaminen - Ecofin - poikkeusmaa - osallistuva jäsenvaltio - materiaalien kesto - esikuva-analyysi - ei-tappava ase - reilu kauppa - palveluhankintoja koskeva käyttöoikeussopimus - kauppaa koskeva sopimus - kansainvälinen kaupan välitysmenettely - yleishyödyllinen palvelu - sähköinen allekirjoitus - kauppatilasto - kansainvälisen järjestön sulkeminen ulkopuolelle - Euro - Välimeri-kumppanuus - avun arviointi - konfliktien torjuminen - etninen puhdistus - jalkaväkiase - vakoilu - sotasalaisuus - puolustustilasto - maaperäanalyysi - avaruustiede - astronautiikka - klimatologia - bioklimatologia - maaperäkemia - kulttuurimaantiede - väestömaantiede - aluemaantiede - geomorfologia - sedimentologia - maaperätyyppi - etnografia - työsosiologia - ympäristöekonomia - ympäristökasvatus - vesiensuojelu - kaasupäästöjen vähentäminen - ympäristövahinkovastuu - ympäristötilasto - valas - meriekosysteemi - maaekosysteemi - hylje - happamointuminen - jätevesiliete - laiton kaatopaikka - kemiallinen jäte - elektroninen jäte - sairaalajäte - satunnaispäästö - paikallinen saastuminen - kansainvälinen adoptio - sukupolvien välinen konflikti - adoptio-oikeus - uusioperhe - moniavioisuus - perheen sisäinen solidaarisuus - diaspora - yhteisön siirtolaispolitiikka - vanhusten riippuvuus - väestöennuste - sukupolvien korvautuminen - kristitty - islamilainen - eurooppalainen järjestö - vammaisten autonomia - sosiaalinen käyttäytyminen - vammaisten integrointi - työmarkkinasopimus - lapsiporno - uskonnollinen matkailu - nuorisoväkivalta - kouluväkivalta - perheväkivalta - kulttuuripoikkeama - eurooppalainen identiteetti - uskonnollinen fundamentalismi - uusi uskonto - eurooppalainen kulttuuritapahtuma - kulttuurin edistäminen - yleinen sairasvakuutusjärjestelmä - lääketieteellinen lainsäädäntö - hoitovirhe - krooninen sairaus - geneerinen lääke - elintarvikkeiden turvallisuus - lievittävä lääke - itsesääntely - hallintolaki - oikeushistoria - tuottamuksellinen rikos - moraalinen häirintä - rankaisemattomuus - alaikäisten rikosoikeudellinen vastuu - seksiturismi - välimiesmenettely - tuomioistuinten ruuhkautuminen - vaatimus - kumoaminen - ekstraterritoriaalinen toimivalta - oikeuslaitoksen riippumattomuus - merioikeus - lumeavioliitto - Schengenin tietojärjestelmä - uskonnollinen selkkaus - oikeus terveyteen - enrgiamuotojen monipuolistaminen - kaasuesiintymä - energiatehokkuus - strateginen varasto - öljyesiintymä - ydinenergiatutkimus - kansainvälisen järjestön laajeneminen - teollinen yhdentyminen - liittymiskriteeri - liittymisneuvottelu - yhteinen puolustupolitiikka - liittymistä edeltävä strategia - Euroopan kuluttajatiedotusvirasto - mikroluotto - mikrorahoitus - katastrofitutkimus - kosmologia - avustava aviopuoliso - tilapäinen työ - mekaaninen tärinä - metsänvartija - rauha - eurojust - eurooppalainen pidätysmääräys - liittymissopimus - Nizzan sopimus - uhrien auttaminen - valvottu kasvatuslaitos - uskontojen sisäinen oikeus - buddhalainen oikeus - kanoninen oikeus - protestanttinen kirkko-oikeus - heprealainen oikeus - hindulainen oikeus - muslimien oikeus - verovelan kumoaminen - luvaton rakennelma - katulapsi - huliganismi - epäsuotuisa kaupunkialue - ensihoito - vandalismi - eugeniikka - köyhä työntekijä - muu kuin ionisoiva säteily - yrityksen kasvu - yritteliäisyys - kansainvälinen fuusio - yrityksen hallintoneuvosto - sosiaalisin perustein tehtävät merkinnät - yrityksen myyminen - työllistävä yritys - nuori yritys - mikroyritys - eurooppalainen osuuskunta - opetuksen laatu - eduskunnan kirjasto - lainaus - lakitekstin huomautukset - sähköinen asiakirja - matkailuopas - mediateekki - disinformaatio - Internet-palveluiden tarjoaja - internautti - hakukone - televiestintäpolitiikka - Internet-sivusto - matkapuhelin - videovalvonta - kryptografia, salaustekniikka - tietokonevirus - perustarpeet - alueiden ja Euroopan unionin suhde - voittoa tuottamaton ala - kerjääminen - tulonsiirrot - taloudellinen arvo - gelatiini - eteerinen öljy - ravintolisä - biotuote - tiili - kivi - erikoismetalli - dieselmoottori - saha - navigoinnin apuväline - taajamaliikenne - kestävä liikkuvuus - älykäs liikennejärjestelmä - satelliittinavigointi - jalankulkija - maahuolinta - maallikkous - valtioliittoon kuuluva valtio - aluevaltio - oligarkia - protokolla - valtiosymboli - kansallispuolue - itsehallintoa ajava puolue - ääripuolue - vaaliuudistus - eduskuntakysely - lainlaadinta - kansanedustajan asema - sähköinen hallinto - hallituksen julistus - hallintotapa - parlamentaarinen diplomatia - rangaistusmaksu - häätö - jakeluautomaatti - alkupääoma - esteettinen kirurgia - lääkärin lausunto - koulunkäynnin keskeyttäminen - lautasantenni - foorumi - tieteen kansanomaistaminen - tietämyksenhallinta - satamalaitos - tunneli - ulkoistaminen - kemiallinen onnettomuus - kosmetiikkateollisuus - rakennustekniikka - maatalousyhteistyö - hirvieläin - aseiden tuhoaminen - koulutusyhteistyö - kaasuteollisuus - kansainvälinen työoikeus - kansainvälinen kauppaoikeus - isyysloma - vankityö - alueelliset markkinat - alueellinen turvallisuus - poro - etälääketiede - aluekiista - Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen - Euroopan perustuslaki - yhteisön corpus juris - oikeus jälleenmyyntikorvaukseen - tieteellinen asiantuntemus - sosiaalinen vaikutus - ISPA - kasvijalostus - postkommunismi - lisääntymisterveys - yleispalvelu - kansainvälinen sotarikostuomioistuin - näkemys Euroopasta - toimielinten sopimus - CEFTA - RNKK - julkinen asema - omantunnonlauseke - poliittinen yhteiselo - parlamentin valiokunnan kokoonpano - kokouksen vetäminen - Amerikan ihmisoikeustuomioistuin - Kansainvälinen rikostuomioistuin - puitepäätös - henkilökohtainen kehitys - monietninen valtio - Mikronesian liittovaltio - väestön evakuointi - kanslaista lähellä oleva oikeudenkäyttö - talouselämän moraalisuus - OPCW - Maailman matkailujärjestö - maatalouden edunvalvontajärjestö - Andien parlamentti - Väli-Amerikan parlamentti - Nafta-maat - Kaukasian maat - viestintäkäytäntö - neuvottelukäytäntö - Latinalaisen Amerikan parlamentti - tekstin laadintakäytäntö - ensimmäinen maailmansota - toinen maailmansota - äänestyksen tulos - sosiaalidemokratia - parlamentin jäsenten ohjesääntö - paikkatietojärjestelmä - digitaalitekniikka - FTAA - Euroopan jälleenrakennusvirasto - Elintarvike- ja eläinlääkintätoimisto - lähipoliisi - parlamenttien välisistä suhteista vastaava valtuuskunta - buddhisti [V4.1] - sotatieteet [V4.1] - kouluruokala [V4.1] - kirkolliskokous [V4.1] - puoluekokous [V4.1] - CLRAE [V4.1] - kansalaisvelvollisuudet [V4.1] - oikeus fyysiseen koskemattomuuteen [V4.1] - sotarikosoikeus [V4.1] - roomalainen oikeus [V4.1] - veronpalautus [V4.1] - tapaamisoikeus [V4.1] - enklaavi [V4.1] - munuaissairaus [V4.1] - apteekki [V4.1] - rautatieasema [V4.1] - linja-autoasema [V4.1] - historiallinen maantiede [V4.1] - hindu [V4.1] - maailmanhistoria [V4.1] - graafinen kuvitus [V4.1] - inkunaabeli [V4.1] - hallinnollinen rikkomus [V4.1] - yhdenmukaistamislaki [V4.1] - manifesti [V4.1] - käsikirjoitus [V4.1] - oikeustieteen metodologia [V4.1] - mytologia [V4.1] - maailmanlaajuistumista vastustava liike [V4.1] - kulttuuriliike [V4.1] - sitoutumaton puolue [V4.1] - eduskunnan ulkopuolinen puolue [V4.1] - kuningasmielinen puolue [V4.1] - alueellinen puolue [V4.1] - kartta [V4.1] - alueellinen poliisi [V4.1] - paikallinen poliisi [V4.1] - maksuihin perustumattomat etuudet [V4.1] - kuntien talousarvio [V4.1] - alueellinen talousarvio [V4.1] - poliittinen propaganda [V4.1] - presidenttivalta [V4.1] - primitiivinen uskonto [V4.1] - opiskelija-asunto [V4.1] - seksuaalisuus [V4.1] - oikeussosiologia [V4.1] - maaseutusosiologia [V4.1] - kaupunkisosiologia [V4.1] - kasvatussosiologia [V4.1] - politiikan sosiologia [V4.1] - kaasunjakelu [V4.1] - hoitotestamentti [V4.1] - pyhät kirjat [V4.1] - videokirjasto [V4.1] - luonnonoikeus [V4.1] - biometria [V4.1] - oikeus asuntoon [V4.1] - nopean toiminnan joukot [V4.1] - populismi [V4.1] - rekisteröity parisuhde [V4.1] - Karibian valtioiden liitto [V4.1] - isänmaallinen liike [V4.1] - pysyvä edustusto EU:ssa [V4.1] - sosiokulttuurinen ryhmä - virkamiesjärjestö - teollinen vapaa-alue - Ringköbing - audiovisuaaliset laitteet - Euroopan yhteistyöjärjestö - alihankinta - ammattikohtainen sopimus - Storström - Umm al Quawain - Iso-Beltistä länteen - korkotuki - äitiys - audiovisuaalisten ohjelmien yhteistuotanto - audiovisuaalinen ohjelma - audiovisuaalinen ohjelmatuotanto - audiovisuaalisen alan viestintäpolitiikka - audiovisuaalisten tuotteiden luvaton kopiointi - Euroopan audiovisuaalinen alue - ruho - yhteiskunnallis-ammatillinen ryhmä - EU:n jäsenvaltio - Yhteinen tutkimuskeskus - Euroopan lääkevirasto - Bosnia ja Hertsegovina - työntekijöiden sosiaalisia perusoikeuksia koskeva yhteisön peruskirja - Belgian yhteisöt - vientituotteiden valvonta - Euroopan unionin vastainen petos - Euroopan unionin ulkoraja - Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus - EU-elin ja EU-virasto - Slovakia - CENELEC - Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto - TARIC - EUTELSAT - Nieder-Österreich - Ober-Österreich - Itäinen Keski-Ruotsi - Etelä-Ruotsi - Pohjoinen Keski-Ruotsi - Keski-Norlanti - Ylä-Norlanti - Smoolanti ja saaret - Länsi-Ruotsi - Itä-Suomi - Lappi - Etelä-Suomi - Ahvenanmaa - valtion vastuu - tilintarkastustuomioistuimen lausunto - EURIBOR - monitaitoinen työntekijä - Maailman matkailujärjestö - buddhisti - sotatieteet - kouluruokala - kirkolliskokous - puoluekokous - CLRAE - kansalaisvelvollisuudet - oikeus fyysiseen koskemattomuuteen - sotarikosoikeus - roomalainen oikeus - veronpalautus - tapaamisoikeus - enklaavi - munuaissairaus - apteekki - rautatieasema - linja-autoasema - historiallinen maantiede - hindu - maailmanhistoria - graafinen kuvitus - inkunaabeli - hallinnollinen rikkomus - yhdenmukaistamislaki - manifesti - käsikirjoitus - oikeustieteen metodologia - mytologia - maailmanlaajuistumista vastustava liike - kulttuuriliike - sitoutumaton puolue - eduskunnan ulkopuolinen puolue - kuningasmielinen puolue - alueellinen puolue - kartta - alueellinen poliisi - paikallinen poliisi - maksuihin perustumattomat etuudet - kuntien talousarvio - alueellinen talousarvio - poliittinen propaganda - presidenttivalta - primitiivinen uskonto - opiskelija-asunto - seksuaalisuus - oikeussosiologia - maaseutusosiologia - kaupunkisosiologia - kasvatussosiologia - politiikan sosiologia - kaasunjakelu - hoitotestamentti - pyhät kirjat - videokirjasto - luonnonoikeus - biometria - oikeus asuntoon - nopean toiminnan joukot - populismi - rekisteröity parisuhde - Karibian valtioiden liitto - isänmaallinen liike - pysyvä edustusto EU:ssa - sotilaslainsäädäntö - oppimismenetelmä - mnemotekniikan menetelmät - psykometrinen testi - Cotonoun sopimus - Puolan alueet - Slovenian alueet - Tšekin alueet - Slovakian alueet - Gorenjska - Goriška - Kaakkois-Slovenia - Koroška - Notranjsko-kraška - Obalno-kraška - Podravska - Pomurska - Savinjska - Spodnjeposavska - Zasavska - Keski-Slovenia - Bratislavan alue - Trnavan alue - Trenčínin alue - Nitran alue - Banská Bystrican alue - Prešovin alue - Košicen alue - Etelä-Böömi - Hradec Králové - Karlovy Vary - Liberec - Etelä-Määri - Määri-Sleesia - Olomouc - Pardubice - Pilsen - Praha - Ustí - Vysočina - Zlín - Keski-Böömi - Žilinan alue - Viron alueet - Pohjois-Viro - Länsi-Viro - Keski-Viro - Koillis-Viro - Etelä-Viro - Latvian alueet - Latgale - Riika - Vidzeme - Kurzeme - Zemgale - Liettuan alueet - Alytus - Kaunas - Klaipėda - Marijampolė - Panevėžys - Šiauliai - Tauragė - Telšiai - Utena - Vilna - Unkarin alueet - Oulu - Länsi-Suomi - Attika - Länsi-Kreikka - Keski-Makedonia - Itä-Makedonia ja Traakia - Länsi-Makedonia - Pohjois-Egean saaret - Etelä-Egean saaret - Etelä-Alföld - Pohjois-Alföld - Keski-Unkari - Pohjois-Unkari - Keski-Transdanubia - Etelä-Transdanubia - Länsi-Transdanubia - henkilöpääoma - Euroopan tietosuojavaltuutettu - EPSO - tuomioistuinvalvonta - avoin koordinointimenetelmä - nanoteknologia - Euroopan naapuruuspolitiikka - UNDCP - julkis-yksityinen kumppanuus/yhteistyö - diplomaattinen protokolla - Euroopan meriturvallisuusvirasto - Euroopan lentoturvallisuusvirasto - ENISA - digitaalinen kuilu - kielipolitiikka - yrityksen sosiaalinen vastuu - pikalukeminen - tieliikennerikkomukset - jäänmurtaja - hoitotuki - ei-toivottu sähköinen mainonta - organisaatiokulttuuri - uudelleenjärjestelytuki - Internet-osoite - osaamistalous - puheenjohtajakokous - Euroopan unionin turvallisuusalan tutkimuslaitos - Euroopan unionin satelliittikeskus - kantasolu - uudelleensijoittautuminen - sotilashautausmaa - Masovian voivodikunta - Vähä-Puolan voivodikunta - Sleesian voivodikunta - Lublinin voivodikunta - Karpaattien voivodikunta - Länsi-Pommerin voivodikunta - Świętokrzyskien voivodikunta - Lódzin voivodikunta - Lubuskien voivodikunta - Ala-Sleesian voivodikunta - Podlasien voivodikunta - Iso-Puolan voivodikunta - Pommerin voivodikunta - Opolen voivodikunta - Kujawan-Pommerin voivodikunta - Warmian-Masurian voivodikunta - vanhempainetuus - Euroopan puolustusvirasto - Tautien ehkäisyn ja valvonnan eurooppalainen keskus - Euroopan kemikaalivirasto - Euroopan rautatievirasto - Euroopan poliisiakatemia - kielletyt aseet - Västernorrlandin lääni - Jämtlandin lääni - Värmlandin lääni - Taalainmaan lääni - Gävleborgin lääni - Jönköpingin lääni - Kronobergin lääni - Kalmarin lääni - Gotlannin lääni - Blekingen lääni - Skånen lääni - Hallandin lääni - Västra Götalandin lääni - Uppsalan lääni - Södermanlandin lääni - Östergötlandin lääni - Örebron lääni - Västmanlandin lääni - Västerbottenin lääni - Norrbottenin lääni[Thème]

-

 


   Publicidad ▼