Publicidad ▼


 » 

diccionario analógico

AarhusÅrhus - tlačové komunikécomunicado de prensa - jurisdikcia súdovcompetencia jurisdiccional - koncesionárconcesionario - socio-ekonomické podmienkycondición socioeconómica - Rada pre kultúrnu spoluprácuConsejo de Cooperación Cultural - CrestCCIPB - Európska agentúra pre produktivituAgencia Europea de Productividad - Agentúra jadrovej energieAgencia para la Energía Nuclear - audiovizuálny dokumentdocumento audiovisual - DubajDubai - plán rozvoja fariemplan de desarrollo agrícola - tlačiareňimpresora - slaná vodaagua salada - spodná vodaagua subterránea - odpadová vodaagua residual - kultúrna a sociálna vybavenosťequipamiento sociocultural - Spojené štátyEstados Unidos - rybné hospodárstvo Spoločenstvapesca comunitaria - Medzinárodná agentúra pre energiuAgencia Internacional de Energía - syr z kozieho mliekaqueso de cabra - syr z kravského mliekaqueso de vaca - FujairahFujaira - exilová vládaGobierno en el exilio - audiovizuálny priemyselindustria audiovisual - prípadové právojurisprudencia - prípadové právo ESjurisprudencia CE - členská krajina federácieEstado federado - podštandardné bývanievivienda insalubre - východná MalajziaMalasia oriental - dohoda z Bretton WoodsAcuerdo de Bretton Woods - mikroekonómiamicroeconomía - medzimestská migráciamigración interurbana - vnútromestská migráciamigración intraurbana - východný Great BeltOeste de Storebaelt - organizačná schémaorganigrama - stromárbol - mäso z lovucarne de caza - AarhusAarhus - spreneveraabuso de confianza - lepidloadhesivo - obchodovanie štátucomercio de Estado - maloobchodcomercio al por menor - veľkoobchodcomercio al por mayor - obchod so zbraňamicomercio de armas - obchod medzi Východom a Západomcomercio Este-Oeste - zahraničný obchodcomercio exterior - vnútorný obchodcomercio interior - medzinárodný obchodcomercio internacional - pristúpenie k Spoločenstvuadhesión a la Unión Europea - marketingcomercialización - výbor ad hoccomisión ad hoc - vyšetrovací výborcomisión de investigación - Komisia pre ľudské právaComisión de Derechos Humanos - Komisia OSNcomisión ONU - parlamentný výborcomisión parlamentaria - Európsky parlamentný výborcomisión PE - kvalitatívna analýzaanálisis cualitativo - pridelenie zákazkyadjudicación de contrato administrativo - stály výborcomisión permanente - špecializovaný výborcomisión especial - Technická komisia OSNcomisión técnica ONU - zástupca platený provízioucomisionista - Spoločenstvo národovCommonwealth - Európske spoločenstváComunidades Europeas - obecmunicipio - adjuvanscoadyuvante - masové komunikáciecomunicación de masas - satelitná komunikáciacomunicación por satélite - tlačové komunikécomunicado de prensa - komunizmuscomunismo - KomoryComoras - poisťovacia spoločnosťcompañía de seguros - administratívne právomocicompetencia administrativa - právomoc Spoločenstvacompetencias comunitarias - vecná príslušnosťcompetencia ratione materiae - ústredné orgány štátnej správyadministración central - výkonná právomoccompetencias del Ejecutivo - právomoci členských štátovcompetencias de los Estados miembros - právomoci parlamentucompetencias del Parlamento - jurisdikcia súdovcompetencia jurisdiccional - spoločné právomocicompetencia mixta - miestna príslušnosťcompetencia territorial - konkurencieschopnosťcompetencia, competitividad, espíritu competitivo - komplementarita obchoducomplementariedad de los intercambios comerciales - spotrebiteľské správaniecomportamiento del consumidor - správa vzdelávaniaadministración de la enseñanza - politické správaniecomportamiento político - elektronická súčiastkacomponente electrónico - nerastná zlúčeninacompuesto mineral - zloženie obyvateľstvacomposición de la población - zloženie parlamentucomposición del Parlamento - účtovníctvocontabilidad - finančné účtovníctvocontabilidad general - národné účtycontabilidad nacional - daňové orgányadministración fiscal - účtovníctvo v štátnej službecontabilidad pública - regionálne účtovníctvocontabilidad regional - účtovníkcontable - účetcuenta - konsolidovaný účetcuenta consolidada - prevádzkový obchodný účetcuenta de explotación - miesto s viazaným predajomagencia de ventas - grófstvocondado - sústredenie obyvateľstvaconcentración de la población - sústredenie právomocíconcentración de poderes - miestna štátna správaadministración local - hospodárska koncentráciaconcentración económica - priemyselná koncentráciaconcentración industrial - design výrobkudiseño del producto - MacedónskoMacedonia - koncesionárconcesionario - strednodobá finančná pomocasistencia financiera - trvale udržateľný rozvojdesarrollo sostenible - spolužitie bez manželského zväzkuunión libre - konkurenciacompetencia - medzinárodná súťažcompetencia internacional - štátna správaadministración pública - zhrnutieresumen - koreninycondimento - podmienky pomocicondiciones de la ayuda - postavenie žiencondición de la mujer - pracovné podmienkycondición de trabajo - životné podmienkycondición de vida - hospodárske podmienkycondición económica - sociálna situáciasituación social - socio ekonomické podmienkycondición socioeconómica - príprava tovaru pre trhacondicionamiento del producto - pripustenie k skúškamadmisión a examen - atmosferické podmienkycondiciones atmosféricas - WCLCMT - konferencia OSNConferencia ONU - dôverný charakter informáciíconfidencialidad - cukrovinkyconfitería - kompetenčný konfliktconflicto jurisdiccional - kompetenčný sporconflicto de competencias - zneužitie právaabuso de derecho - spaľovňa odpaduincineración de residuos - dočasné uvoľnenieadmisión temporal - pracovnoprávny sporconflicto laboral - medzinárodný konfliktconflicto internacional - rasový konfliktconflicto racial - sociálny konfliktconflicto social - dovolenka z dôvodu chorobybaja por enfermedad - materská dovolenkabaja por maternidad - študijné voľnopermiso de formación - ošetrovanie člena rodinylicencia por guarda legal - platené voľnovacaciones retribuidas - neplatené voľnopermiso sin sueldo - dovolenka z rodinných dôvodovpermiso social - zmrazovaniecongelación - konglomerátconglomerado de empresas - KongoCongo - krátkodobé hospodárske vyhliadkycoyuntura económica - ConnachtConnaught - Rada Európskej únie Consejo de la Unión Europea - predstavenstvoconsejo de administración - Asociačná rada ESConsejo de Asociación CE - adopcia dieťaťaadopción - CCCCCC - CCDCCA - AspacASPAC - Rada EurópyConsejo de Europa - krajiny Rady Európypaíses del Consejo de Europa - Bezpečnostná rada OSNConsejo de Seguridad ONU - Rada poručníkov OSNConsejo de Tutela ONU - Rada európskych obcí a regiónovConsejo de Municipios de Europa - rada ministrovconsejo de ministros - schválenie zákonaaprobación de la ley - Európska radaConsejo Europeo - Severská radaConsejo Nórdico - krajiny Severskej radypaíses del Consejo Nórdico - poradca v poľnohospodárstveconsejero agrario - konzervácia stravyconservación de alimentos - zachovanie zásob rýbconservación de la pesca - zachovanie zdrojovconservación de recursos - konzervativizmusconservadurismo - konzerváreňindustria conservera - konsolidácia štátneho dlhuconsolidación de la deuda - spotrebiteľconsumidor - spotrebaconsumo - spotreba potravínconsumo alimentario - spotreba vodyconsumo de agua - energetická spotrebaconsumo de energía - spotreba domácnosticonsumo familiar - prijatie rozpočtuaprobación del presupuesto - konečná spotrebaconsumo final - domáca spotrebaconsumo interior - spotreba na obyvateľaconsumo per cápita - ústavaConstitución - založenie stranyconstitución de un partido - založenie spoločnosticonstitución de sociedades mercantiles - kontrola ústavnosticontrol de constitucionalidad - poľnohospodárske staviteľstvoedificio de uso agrícola - stavba ciestconstrucción de carreteras - kovová konštrukciaconstrucción metálica - stavba lodíconstrucción naval - konzultácie informáciíconsulta de información - konzultácie s pracovníkmiconsulta a los trabajadores - kontajnercontenedor - námietka voči výsledku voliebcontencioso electoral - dospelýadulto - colná kvótacontingente arancelario - antikoncepciacontracepción - kratší pracovný týždeňreducción de la semana laboral - zmluvacontrato - poistná zmluvapóliza de seguro - pracovná zmluvacontrato de trabajo - priemyselné falšovaniefalsificación - EADIEADI - preglejkacontrachapado - daňový poplatníkcontribuyente - správny dohľadcontrol administrativo - kontrola leteckej premávkycontrol aéreo - rozpočtová kontrolacontrol presupuestario - audit manažmentucontrol de gestión - kontrola komunikáciícontrol de la comunicación - EFTAAELC - kontrola znečisťovaniacontrol de la contaminación - kontrola likviditycontrol de liquidez - kontrola výrobycontrol de producción - kontrola kvalitycontrol de calidad de productos industriales - neštandardné zamestnanie trabajo atípico - devízová kontrolacontrol de cambios - kontrola fúziícontrol de concentraciones - hodnotenieevaluación de conocimientos - kontrola migráciecontrol de las migraciones - zneužitie právomocíabuso de poder - krajiny EZVOpaíses de la AELC - cenová kontrolacontrol de precios - finančná kontrolacontrol financiero - parlamentná kontrolacontrol parlamentario - kontrola zdravia rastlíncontrol fitosanitario - zdravotnícka inšpekciacontrol sanitario - Dohovor CIVConvención CIV - kolektívna zmluvaconvenio colectivo - letiskoaeropuerto - Dohovor z ArushyConvenio de Arusha - Dohovor z LoméConvenio de Lomé - prvý dohovor z LoméConvenio de Lomé I - druhý dohovor z LoméConvenio de Lomé II - Dohovor z YaoundéConvenio de Yaundé - dohovor OSNconvención ONU - hospodárske zbližovanieconvergencia económica - premena energieconversión de la energía - menová konvertibilitaconvertibilidad monetaria - Cookove ostrovyCook - administratívna spoluprácacooperación administrativa - obchodná spoluprácacooperación comercial - kultúrna spoluprácacooperación cultural - hospodárska spoluprácacooperación económica - európska spoluprácacooperación europea - finančná spoluprácacooperación financiera - aerosolaerosol - priemyselná spoluprácacooperación industrial - spolupráca medzi inštitúciamicooperación institucional - medzipodniková spoluprácacooperación interempresarial - medzinárodná spoluprácacooperación internacional - súdna spoluprácacooperación judicial - vojenská spoluprácacooperación militar - menová spoluprácacooperación monetaria - politická spoluprácacooperación política - regionála spoluprácacooperación regional - rozdelenie pôdyasignación de tierras - vedecká spoluprácacooperación científica - spolupráca Juh - Juhcooperación Sur-Sur - technická spoluprácacooperación técnica - cezhraničná spoluprácacooperación transfronteriza - družstvocooperativa - poľnohospodárske družstvocooperativa agrícola - spotrebné družstvocooperativa de consumo - úverové družstvocooperativa de crédito - koordinácia pomocicoordinación de ayudas - KodaňCopenhague - zverejňovanie cienpublicidad de los precios - spoluvlastníctvocopropiedad - Južná KóreaCorea del Sur - Severná KóreaCorea del Norte - CoreperCOREPER - korporativizmuscorporativismo - tukysustancia grasa - živočíšne tukygrasa animal - rastlinné tukygrasa vegetal - korešpondenciacorrespondencia - koróziacorrosión - politická príslušnosťafiliación política - korupciacorrupción - KorzikaCórcega - KostarikaCosta Rica - kótovanie na burzecotización bursátil - Cote d'IvoireCosta de Marfil - príspevok na sociálne zabezpečeniecotización social - poplatok z cukrucotización azúcar - bavlnaalgodón - štátny prevratgolpe de Estado - nájom lodífletamento - Súdny dvor ESTribunal de Justicia CE - Účtovný dvor ESTribunal de Cuentas CE - Súd pre ľudské právaTribunal Europeo de Derechos Humanos - Medzinárodný súdny dvorTribunal Internacional de Justicia - migračný pohybcorriente migratoria - vodný tokcurso de agua - AfganistanAfganistán - cena cenných papierovcotización de valores - brokercorredor de comercio - náklady na zariadeniacoste de equipo - investičné nákladycoste de inversión - kapitálové nákladycoste de capital - distribučné nákladycoste de distribución - prevádzkové nákladycoste de explotación - náklady na vzdelávaniecoste de la educación - AfrasecAfrasec - stavebné nákladycoste de la construcción - náklady znečisťovaniacoste de la contaminación - náklady zdravotníctvacoste de la sanidad - životné nákladycoste de la vida - výrobné nákladycoste de producción - náklady skladovaniacoste de almacenamiento - priame nákladycoste directo - náklady vypožičiavaniacoste del crédito - mzdové nákladycoste salarial - prístup ku vzdelávaniuacceso a la educación - AfrikaÁfrica - sociálne nákladycoste social - umelecká tvorbacreación artística - vytvorenie pracovného miestacreación de empleo - úvercrédito - krátkodobý úvercrédito a corto plazo - vývozný úvercrédito a la exportación - dovozný úvercrédito a la importación - spotrebiteľský úvercrédito al consumo - dlhodobý úvercrédito a largo plazo - anglofónna AfrikaÁfrica anglófona - strednodobý úvercrédito a medio plazo - obchodný úvercrédito comercial - swapové dojednanieswap - investičná pôžičkacrédito a la inversión - čiastky splatné v rozpočtovom rokucrédito de pago - dokumentárny akreditívcrédito documentario - hypotekárny úvercrédito inmobiliario - priemyselný úvercrédito industrial - medzinárodný úvercrédito internacional - smotananata - stredná AfrikaÁfrica central - smotanová zmrzlinacrema helada - CrestCICT - KrétaCreta - vojnový zločincrimen de guerra - kriminológiacriminología - energetická krízacrisis de energía - politická krízacrisis política - hospodársky rastcrecimiento económico - Severná AfrikaÁfrica del Norte - ICRCCruz Roja - kôroveccrustáceo, marisco - KubaCuba - kožacuero - meďcobre - kultúracultura - pestovanie obilníncultivo de cereales - terasovité pestovaniecultivo en terrazas - pestovanie krmívcultivo forrajero - Juhoafrická republikaSudáfrica - pestovanie ovociafruticultura - priemyselné pestovanie plodíncultivo industrial - pestovanie zeleninycultivo de hortalizas - trvalá plodinacultivo permanente - ľudová kultúracultura popular - hydropóniacultivo hidropónico - skleníkové pestovaniecultivo de invernadero - tropické poľnohospodárstvocultivo tropical - samozásobiteľské hospodáreniecultivo para consumo propio - kumulatívny nárok na dôchodokacumulación de pensiones - frankofónna AfrikaÁfrica francófona - CuracaoCuraçao - KykladyCíclades - hospodársky cyklusciclo económico - DánskoDinamarca - regióny Dánskaregiones de Dinamarca - parlamentná rozpravadebate parlamentario - odlesňovaniedeforestación - decentralizáciadescentralización - rozpočtové absolutóriumdescargo del presupuesto - južná AfrikaÁfrica meridional - odpadresiduo - poľnohospodársky odpadresiduo agrícola - priemyselný odpadresiduo industrial - nevyužiteľný odpadresiduo no recuperable - rádioaktívny odpadresiduo radiactivo - rozhodnutiedecisión - rozhodnutie Spoločenstvadecisión comunitaria - rozhodnutie ESAEdecisión CEEA - Západná AfrikaÁfrica occidental - všeobecné rozhodnutie ESUOdecisión general CECA - individuálne rozhodnutie ESUOdecisión individual CECA - oznámenie o obmedzujúcom postupedeclaración de entente - ohlásenie kandidatúrypresentación de candidatura - vyhlásenie výsledkov hlasovaniaexplicación de voto - Východná AfrikaÁfrica oriental - hospodársky štartdespegue económico - dekolonizáciadescolonización - sčítavanie hlasovescrutinio - dekoncentráciadesconcentración - administratívna jednotkadivisión administrativa - rozdelenie na volebné krajecircunscripción electoral - dekrétdecreto - daňová úľavadeducción fiscal - protiraketová obranadefensa antimisil - stratadéficit - rozpočtový deficitdéficit presupuestario - defláciadeflación - klčovanie pôdyroturación - zhoršovanie životného prostrediadegradación del medio ambiente - prístup k pracovnému miestuacceso al empleo - školský vekedad escolar - delikvenciadelincuencia - zločinnosť mládežedelincuencia juvenil - žiadosť o pracovné miestodemanda de empleo - spotrebiteľský dopytdemanda de consumo - dopyt po energiidemanda energética - odstúpenie vládydimisión del gobierno - zahraničné zastúpenieagencia en el extranjero - demokraciademocracia - demokracia ľududemocracia popular - demokratizáciademocratización - demokratizácia vzdelávaniademocratización de la educación - demografiademografía - denaturáciadesnaturalización - rýchlo sa kaziace tovaryproducto perecedero - Zásobovacia agentúra ESAEAgencia de aprovisionamiento CEEA - hustota obyvateľstvadensidad de población - departementdepartamento - zámorský departementdepartamento de ultramar - výdavokgasto - výdavky na potravinygasto alimentario - rozpočtový výdavokgasto presupuestario - tlačová agentúraagencia de prensa - výdavky na spotrebugasto de consumo - administratívny výdavokgasto de funcionamiento - mimorozpočtový výdavokgasto extrapresupuestario - štátne výdavkygasto nacional - nepovinný výdavokgasto no obligatorio - povinný výdavokgasto obligatorio - prevádzkový výdavokgasto operativo - verejný výdavokgasto público - odpolitizovaniedespolitización - úbytok obyvateľstvadespoblación - deportovaná osobadeportado - referent odbytudepositario - bankový vkladdepósito bancario - kapitálové odpisydepreciación del capital - dereguláciadesregulación - odzbrojeniedesarme - pohroma spôsobená človekomdesastre causado por el hombre - prírodná pohromadesastre natural - popis prácedescripción de funciones - púšťdesierto - dezertifikáciadesertización - odvodneniedeshidratación - odstúpenierenuncia a la candidatura - občianska neposlušnosťdesobediencia civil - zničenie úrodydestrucción de cultivos - EPAAEP OCDE - úžinaestrecho - zahraničný dlhdeuda exterior - štátny dlhdeuda pública - horná komoraCámara Alta - devalváciadevaluación - hospodársky rozvojdesarrollo económico - NEAAEN OCDE - priemyselný rozvojdesarrollo industrial - integrovaný rozvojdesarrollo integrado - regionálny rozvojdesarrollo regional - sociálny rozvojdesarrollo social - zahraničná menadivisa - cukrovkadiabetes - vzťahy medzi Severom a Juhomrelación Norte-Sur - diktatúradictadura - oblastné zastúpenieagencia regional - lexikónléxico, lexicón, lista de palabras, tesauro, tesoro - kultúrny rozdieldiferencia cultural - medzinárodný sporlitigio internacional - rozširovanie informáciídifusión de la información - šírenie kultúrydifusión de la cultura - obmedzené šíreniedifusión restringida - výberové rozširovanie informáciídifusión selectiva de la información - veľkosť podnikudimensión de la empresa - diplomtítulo de estudios - riadenie spoločnostidirección de la empresa - smernicadirectiva - smernica Spoločenstvadirectiva comunitaria - hlasovacia disciplínadisciplina de voto - hudobná knižnicadiscoteca - rečdiscurso - prístup k informáciámacceso a la información - sexuálna diskrimináciadiscriminación sexual - hospodárska diskrimináciadiscriminación económica - jazyková diskrimináciadiscriminación lingüística - politická diskrimináciadiscriminación política - rasová diskrimináciadiscriminación racial - náboženská diskrimináciadiscriminación religiosa - cenová nerovnosťdiferencia de precios - hospodárska nerovnováhadisparidad económica - regionálna nerovnováhadesequilibrio regional - konzervačný prostriedokagente de conservación - liečebné centrumcentro médico - zdroje potravyrecurso alimentario - dostupné energetické zdrojedisponibilidad de energía - mechanizmus riadeniadispositivo de conducción - bezpečnostné zariadeniedispositivo de seguridad - signalizačné zariadeniedispositivo de señalización - disentdisidencia - rozpustenie parlamentudisolución del Parlamento - zastrašujúci prostriedokdisuasión - destiláciadestilación - distribučný obchoddistribución comercial - distribúcia energiedistribución de energía - dodávka vodysuministro de agua - dodávka elektrinysuministro de energía eléctrica - dohoda o výhradnej distribúciidistribución exclusiva - výrobková diverzifikáciadiversificación de la producción - diverzifikácia vývozovdiversificación de las exportaciones - vedúci pracovníksupervisor - medzinárodná deľba prácedivisión internacional del trabajo - rozvoddivorcio - právna doktrínadoctrina jurídica - dokumentdocumento - audiovizuálny dokumentdocumento audiovisual - doklad totožnostidocumento de identidad - dokument prerokovávaný na zasadanídocumento de sesión - zastavaná plochaaglomeración - colný dokladdocumento aduanero - oficiálny dokumentdocumento oficial - parlamentný dokumentdocumento parlamentario - dokumentáciadocumentación - DodecaneseDodecaneso - DominikaDominica - škodadaño - vojnové škodydaños de guerra - náhrada škodydaños y perjuicios - donáciadonativo - dardonación - colnicaaduana - DubajDubai - dvojité zdaneniedoble imposición - dvojité občianstvodoble nacionalidad - dvojité zamestnaniepluriempleo - vidiecka osídlenieaglomeración rural - predbežná dvanástinadoceavo provisional - bagrovaniedragado - drenáždrenaje - DrentheDrenthe - právo na vzdelaniederecho a la educación - právo na informáciederecho a la información - právo na kultúruderecho a la cultura - mestské centrumaglomeración urbana - právo na spravodlivosťderecho a la justicia - správne právoDerecho administrativo - letecké právoDerecho aeronáutico - antidumpingové cloderechos antidumping - právo na prácuderecho al trabajo - bankové právoDerecho bancario - zákon o prevoditeľných cenných papierochDerecho cambiario - občianske právoDerecho civil - obchodné právoDerecho mercantil - právo SpoločenstvaDerecho comunitario - politické nepokojeagitación política - ústavné právoDerecho constitucional - obyčajové právoDerecho consuetudinario - autorské právaderechos de autor - daň z registráciederechos de registro - právo na medzipristátiederecho de escala - právo podnikaťderecho de establecimiento - právo na štrajkderecho de huelga - energetické právoDerecho de la energía - environmentálne právoDerecho del medio ambiente - súhrnná veličinaagregado económico - kozmické právoDerecho del espacio - práva jednotlivcaderecho del individuo - súťažné právoDerecho de la competencia - rodinné právoDerecho de familia - vojnové právoDerecho de guerra - morské právoDerecho del mar - právo na demonštráciuderecho de manifestación - rybolovné právaDerecho de pesca - prístup k povolaniuacceso a la profesión - predkupné právoderecho de prelación - právo obnovenia držbyderecho de recuperación - právo voliťderecho de voto - poistné právoDerecho de seguros - patentové právoDerecho de patentes - vnútroštátne právoDerecho de los Estados - práva cudzincovDerecho de extranjería - práva menšínderechos de las minorías - právo obchodných spoločnostíDerecho de sociedades - dopravné právoDerecho del transporte - bytový zákonDerecho de la vivienda - pracovné právoDerecho del trabajo - volebné právoDerecho electoral - farmárstvo na čiastočný úväzokagricultura a tiempo parcial - finančná legislatívareglamentación financiera - daňové právoDerecho fiscal - medzinárodné daňové právoDerecho fiscal internacional - lesnícka legislatívalegislación forestal - medzinárodné humanitné právoDerecho humanitario internacional - medzinárodné právoDerecho internacional - medzinárodné súkromné právoDerecho internacional privado - medzinárodné verejné právoDerecho internacional público - organické hospodárenieagricultura biológica - námorné právoDerecho marítimo - manželské právoDerecho matrimonial - národné právoDerecho nacional - jadrové právoDerecho nuclear - trestné právoDerecho penal - hospodársky trestný čindelito económico - medzinárodné trestné právoDerecho penal internacional - súkromné právoDerecho privado - komerčné hospodárenieagricultura comercial - verejné právoDerecho público - poľnohospodárske právoDerecho agrario - sociálna legislatívaDerecho social - územné právoDerecho territorial - pravicová stranaderecha política - občianske právaderechos cívicos - ľudské právaderechos humanos - práva žienderechos de la mujer - zmluvné hospodárenieagricultura contractual - zvláštne práva čerpaniaderechos especiales de giro - dumpingdumping - dĺžka životaesperanza de vida - dĺžka štúdiíduración de los estudios - dĺžka prenájmuduración del contrato de alquiler - pracovný časjornada de trabajo - zákonný pracovný časjornada legal - krajiny AAMSpaíses de la EAMA - skupinové hospodárenieexplotación agraria en común - východná AngliaEast Anglia - vodaagua - vody Spoločenstvaaguas comunitarias - priesaková vodaagua de infiltración - voda na kúpanieagua de baño - destilátyaguardiente - vnútrozemské vodyaguas interiores - podhorské hospodárenieagricultura de montaña - medzinárodné vodyaguas internacionales - slaná vodaagua salada - spodná vodaagua subterránea - povrchová vodaagua superficial - výsostné vodyaguas territoriales - odpadová vodaagua residual - obchod s poľnohospodárskymi produktmiintercambio agrícola - obchodná operáciaintercambio comercial - samozásobiteľské poľnohospodárstvoagricultura de subsistencia - prenos informáciíintercambio de información - výmena publikáciíintercambio de publicaciones - obchod so štátmi mimo Spoločenstvaintercambio extracomunitario - obchod v rámci Spoločenstvaintercambio intracomunitario - obchod podľa skupín krajínintercambio por grupos de países - obchod podľa krajinyintercambio por países - obchod podľa výrobkovintercambio por productos - tvorba vzoriekmuestreo - extenzívne hospodárenieagricultura extensiva - mzdové tarifyescala de salarios - osvetleniealumbrado - škola v zahraničíescuela en el extranjero - európska školaescuela europea - medzinárodná školaescuela internacional - materská školaescuela infantil - národná akadémiaécole nationale - ekológiaecología - ekologizmusecologismo - ekonometriaeconometría - prístup na trhacceso al mercado - intenzívne hospodárenieagricultura intensiva - hospodárstvoeconomía - poľnohospodárska ekonomikaeconomía agraria - kolektívne hospodárstvoeconomía colectiva - zosúladené ekonomické krokyeconomía concertada - úspory z rozsahueconomía de escala - úspora energieahorro de energía - štrukturálne prispôsobenieajuste estructural - vojnové hospodárstvoeconomía de guerra - správa podnikueconomía de la empresa - regióny Rakúskaregiones de Austria - poľnohospodárstvo v Stredozemíagricultura mediterránea - trhová ekonomikaeconomía de mercado - samozásobiteľské hospodárstvoeconomía de subsistencia - dopravná ekonomikaeconomía del transporte - riadené hospodárstvoeconomía dirigida - domáce hospodárstvoeconomía doméstica - lesné hospodárstvoeconomía forestal - priemyselná ekonomikaeconomía industrial - svetové hospodárstvoeconomía internacional - zmiešané hospodárstvoeconomía mixta - národné hospodárstvoeconomía nacional - poľnohospodársko-potravinársky sektorindustria agroalimentaria - plánované hospodárstvoeconomía planificada - postindustriálne hospodárstvoeconomía postindustrial - verejné hospodárstvoeconomía pública - regionálne hospodárstvoeconomía regional - tieňové hospodárstvoeconomía sumergida - hospodárenie mestaeconomía urbana - ŠkótskoEscocia - ekosystémecosistema - euroeuro - poľnohospodársko-spracovateľský priemyselindustria agraria - vydávanieedición - vzdelávanieeducación - domáce vzdelávanieeducación a domicilio - umelecké vzdelávanieeducación artística - porovnávacie vzdelávanieeducación comparada - základné vzdelávanieeducación básica - masové vzdelávanieeducación de masas - vzdelávanie dospelýcheducación de adultos - vzdelávanie cudzincoveducación de extranjeros - neformálne vzdelávanieeducación no formal - priebežné vzdelávanieeducación permanente - telesná výchovaeducación física - predškolské vzdelávanieeducación preescolar - zdravotná výchovaeducación sanitaria - sexuálna výchovaeducación sexual - špeciálne vzdelávanieeducación especial - sladidloedulcorante - počet žiakovalumnado - agronómiaagronomía - rádioaktívna odpadová vodaefluente radiactivo - rovnocenné mzdové odmeňovanieigualdad de remuneración - rovnaké zaobchádzanieigualdad de trato - rovnosť pred zákonomigualdad ante la ley - EgyptEgipto - SalvádorEl Salvador - rozšírenie trhuampliación del mercado - citrusové ovocieagrios - registrácia voličovinscripción electoral - voľbyelecciones - predčasné voľbyelecciones anticipadas - európske voľbyelecciones europeas - nepriama voľbasufragio indirecto - miestne voľbyelecciones locales - celoštátne voľbyelecciones nacionales - parlamentné voľbyelecciones generales - doplňovacie voľbyelecciones parciales - IDAAID - prezidentské voľbyelecciones presidenciales - primárkyelecciones primarias - voličstvoelectorado - elektrochémiaelectroquímica - elektrometalurgiaelectrometalurgia - elektronikaelectrónica - elektrotecnikaelectrotécnica - chov hospodárskych zvieratcría de ganado - hospodárska podporaapoyo económico - voľná pastvacría al aire libre - chov kôrovcovcría de crustáceos - intenzívny chov hospodárskych zvieratcría intensiva - žiakalumno - voliteľnosťelegibilidad - zneškodňovanie odpadueliminación de residuos - emancipáciaemancipación - balenieenvasado - pasenieengorde en pastos - plnenie fliašembotellado - podpora zamestnanostiayuda al empleo - emigráciaemigración - Emilia-RomagnaEmilia-Romaña - Spojené arabské emirátyEmiratos Árabes Unidos - krajiny Spojených arabských emirátovpaíses de los Emiratos Árabes Unidos - emisia cenných papierovemisión de valores - emisia menyemisión de moneda - dopravná nehodaaccidente de transporte - určené vyhradené zamestnanieempleo reservado - administratívny pracovníkempleado - úradníkempleado de oficina - štátny zamestnanecempleado de servicios públicos - zamestnávateľempleador - pôžička, výpožičkaempréstito, mutuo, préstamo, préstamo de dinero - zahraničná pomocayuda al exterior - pôžičky Spoločenstvaempréstito comunitario - medzinárodná pôžičkaempréstito internacional - verejné výpožičkyempréstito público - potravinársky emulgátoremulsionante alimentario - zadĺženosťendeudamiento - energia vĺnenergía de las olas - alternatívna energiaenergía blanda - podpora vývozuayuda a la exportación - energia z tuhých palívenergía dura - elektrická energiaenergía eléctrica - energia vetraenergía eólica - geotermálna energiaenergía geotérmica - vodná energiaenergía hidráulica - hydroelektrická energiaenergía hidroeléctrica - prílivová energiaenergía maremotriz - jadrová energiaenergía nuclear - obnoviteľná energiaenergía renovable - pomoc na jeden hektárayuda por hectárea - slnečná energiaenergía solar - tepelná energiaenergía térmica - dieťaniño - opustené dieťahijo abandonado - dieťa migrantahijo de migrante - nemanželské dieťahijo natural - jedináčikhijo único - určenie výdavkovcompromiso de los gastos - hnojivoabono - chemické hnojivoabono químico - investičná pomocayuda a la inversión - organické hnojivoabono orgánico - výkrmengorde - politický únossecuestro político - ekonomický prehľadencuesta económica - spotrebiteľský prieskumencuesta de consumo - sociálny prehľadencuesta social - zaznamenávanie údajovregistro de datos - zaznamenávanie dokumentačných referenciíregistro de documentos - stavebná dotáciaayuda a la construcción - obohatenie palivaenriquecimiento del combustible - učiteľpersonal docente - vyučovanieenseñanza - diaľkové štúdiumenseñanza a distancia - poľnohospodárske vzdelávanieenseñanza agrícola - programová výučbaenseñanza automatizada - cirkevné vzdelávanieenseñanza confesional - jazykové vzdelávanieenseñanza de idiomas - všeobecné vzdelávanieenseñanza general - bezplatné vzdelávanieenseñanza gratuita - pomoc pri modernizáciiayuda a la modernización - svetské vzdelávanieenseñanza laica - lekárske vzdelávanieenseñanza médica - povinná školská dochádzkaenseñanza obligatoria - zdravotnícke vzdelávanieenseñanza paramédica - viacodborové vzdelávanieenseñanza multidisciplinar - postgraduálne vzdelávanieenseñanza postuniversitaria - prvostupňové vzdelávanieenseñanza primaria - súkromné vzdelávanieenseñanza privada - odborné profesijné vzdelávanieenseñanza profesional - štátne vzdelávanieenseñanza pública - podpora výrobyayuda a la producción - vedecké vzdelávanieenseñanza científica - druhostupňové vzdelávanieenseñanza secundaria - vyššie vzdelávanieenseñanza superior - technické vzdelávanieenseñanza técnica - obmedzujúci obchodný postupentente - horizontálna dohodaentente horizontal - protizákonná dohodaentente ilícita - medzinárodný kartelentente internacional - vertikálna dohodaentente vertical - potravinová pomocayuda alimentaria - vzájomná pomoc medzi farmármiayuda mutua entre agricultores - netarifné bariéryobstáculo no arancelario - tarifná bariéraobstáculo arancelario - technická bariéraobstáculo técnico - colný skladdepósito aduanero - druh podnikuempresa - živnosťempresa artesanal - podnikanie v distribúciiempresa comercial - spoločný podnikempresa común - nájomná spoločnosťempresa de alquiler - dopravný podnikempresa de transporte - zahraničné podnikanieempresa extranjera - európsky podnikempresa europea - rodinný podnikempresa familiar - zverenecká spoločnosťsociedad fiduciaria - obchod s nehnuteľnosťamiempresa inmobiliaria - podnik jednotlivcaempresa individual - pracovný úrazaccidente laboral - pomoc nízkym príjmovým skupinámayuda a los necesitados - podnikanie v priemysleempresa industrial - nadnárodná korporáciaempresa multinacional - súkromný sektorempresa privada - verejný sektorempresa pública - údržbamantenimiento - starostlivosť o plodinymantenimiento de cultivos - prirodzené prostredieentorno físico - úsporyahorro - pomoc podnikomayuda a las empresas - povinné úsporyahorro forzoso - epidémiaepidemia - epidemiológiaepidemiología - EpirusEpiro - vyčerpanie zdrojovagotamiento de recursos - EkvádorEcuador - equidaeequino - vyrovnanosť rozpočtuequilibrio presupuestario - ekologická rovnováhaequilibrio ecológico - dvojstranná pomocayuda bilateral - poľnohospodárske zariadeniaequipo agrícola - kolektívna vybavenosťequipamiento colectivo - súčiastky vozidlaequipo de vehículo - elektronické zariadenieequipo electrónico - priemyselné zariadeniaequipamiento industrial - kultúrna a sociálna vybavenosťequipamiento sociocultural - pomoc ESUOayuda CECA - športové zariadeniainstalación deportiva - rovnocennosť diplomovequivalencia de títulos - ergonómiaergonomía - sopečná erupciaerupción volcánica - otroctvoesclavitud - diskontdescuento - vzdušný priestorespacio aéreo - európsky súdny priestorespacio judicial europeo - zelená zónazona verde - pomoc Spoločenstvaayuda comunitaria - ŠpanielskoEspaña - regióny Španielskaregiones de España - chránené druhyespecie protegida - priemyselná špionážespionaje industrial - testovanieensayo - jadrový pokusprueba nuclear - ExtremaduraExtremadura - dodatočná podpora pre výrobkysubvención complementaria de productos - závodestablecimiento - inštitúcia so zvláštnym postavenímentidad financiera con estatuto especial - vzdelávací ústavcentro de enseñanza - verejno prospešná inštitúciainstitución de utilidad pública - zostavovanie rozpočtuelaboración del presupuesto - liečebný ústavestablecimiento hospitalario - nápravné zariadenieestablecimiento penitenciario - verejná inštitúciainstitución pública - cínestaño - štandard zlatej devízypatrón de cambios-oro - pomoc v núdziayuda de urgencia - zlatý štandardpatrón oro - štátEstado - občiansky stavestado civil - pravidlá počas mimoriadneho stavuestado de excepción - výnimočný stavestado de emergencia - štát sociálnych istôtEstado del bienestar - Spojené štátyEstados Unidos - štátna pomocayuda pública - etanoletanol - EtiópiaEtiopía - etnológiaetnología - označovanie etiketamietiquetado - realizačná štúdiaestudio de viabilidad - výskum trhuestudio de mercado - štúdia práceestudio del trabajo - študentestudiante - zahraničný študentestudiante extranjero - hospodárska pomocayuda económica - euroúvereurocrédito - euromenaeurodivisa - eurodoláreeurodólar - euroobligáciaeuroemisión - eurotrheuromercado - eurokomunizmuseurocomunismo - EurocontrolEurocontrol - európska pravicaEuroderecha - Európska skupinaEurogrupo - EurópaEuropa - naturálna pomocayuda en especie - severná EurópaEuropa del Norte - južná EurópaEuropa meridional - západná EurópaEuropa occidental - východná EurópaEuropa central y oriental - Europecheeuropesca - interaktivitainteractividad - eutrofizáciaeutrofización - rozpočtové zhodnotenieevaluación presupuestaria - hodnotenie projektuevaluación de proyectos - zhodnotenie zdrojovevaluación de recursos - vnútornostidespojo - jadrová haváriaaccidente nuclear - finančná pomocayuda financiera - technologické zhodnotenieevaluación tecnológica - vyhýbanie sa daňovej povinnosti evasión fiscal - skúškaexamen - poľnohospodársky prebytokexcedente agrario - vyňatie z postupov ES exclusión del trato CE - projektový manažmentejecución de proyectos - čerpanie rozpočtuejecución del presupuesto - výkon rozhodnutiaejecución de sentencia - oslobodenie reštriktívnych praktík od schvaľovacej povinnostiexención de autorización de entente - colná výnimkaexención arancelaria - finančný rokejercicio presupuestario - únik mozgovéxodo intelectual - poľnohospodáragricultor - poľnohospodársky podnikexplotación agraria - štátna farmaexplotación agraria estatal - farma so zmiešaným hospodárenímexplotación agraria mixta - využívanie moríexplotación de los mares - využívanie zdrojovexplotación de recursos - rodinné hospodárstvoexplotación agraria familiar - lesnícky podnikexplotación forestal - mliečna farmaexplotación lechera - výbušninaexplosivo - vývozexportación - vývoz kapitáluexportación de capitales - vyvlastnenieexpropiación - mnohostranná pomocayuda multilateral - vyhostenieexpulsión - extra-teritorialitaextraterritorialidad - ťažobné dobývanieextracción minera - extradícia, vydanieextradición - krajná pravicaextrema derecha - krajná ľavicaextrema izquierda - Ďaleký VýchodExtremo Oriente - fakturáciafacturación - nevratná pomocayuda a fondo perdido - nízky príjemrenta baja - bankrotquiebra - hladhambre - typ držbyrégimen de explotación - vlastnícke hospodárenieexplotación directa - zmiešaná držbaexplotación mixta - rodinafamilia - veľká rodinafamilia numerosa - rodina získaná sobášomparentesco de afinidad - FAOOAA - súkromná pomocayuda privada - obilná múkaharina de cereal - fašizmusfascismo - živočíšna ríšafauna - EFMSFECOM - plodnosťfecundidad - žena v domácnostiama de casa - regionálna pomocayuda regional - migrujúca ženamigración femenina - EPPZFFEOGA - záručná sekcia EPPZFFEOGA Garantía - poradná sekcia EPPZFFEOGA Orientación - železohierro - nájmové hospodáreniearrendamiento rústico - spoločné hospodáreniegranja colectiva - modelová farmagranja piloto - trajekttransbordador - zdravotná pomocayuda sanitaria - IFLAFIAB - drevné vláknofibra de madera - sklené vláknofibra de vidrio - textilné vláknofibra textil - FIDFID - IFADFIDA - FidžiFiji, Fiyi - slintačka a krívačkafiebre aftosa - sektorová pomocayuda sectorial - drôtalambre - rybárska sieťred de pesca - dcérska spoločnosťfilial - spoločná dcérska spoločnosťfilial común - financovaniefinanciación - krátkodobé financovaniefinanciación a corto plazo - dlhodobé financovaniefinanciación a largo plazo - strednodobé financovaniefinanciación a medio plazo - blahobytayuda social - financovanie Spoločenstvafinanciación comunitaria - kompenzačné financovaniefinanciación compensatoria - doplnkové financovaniefinanciación complementaria - financovanie pomocifinanciación de la ayuda - financovanie priemyslufinanciación de la industria - financovanie vývozufinanciación de las exportaciones - financovanie stranyfinanciación de los partidos - financovanie rozpočtufinanciación del presupuesto - financovanie voliebfinanciación electoral - národné financovaniefinanciación nacional - spotrebná daňimpuesto especial - medzinárodné financiefinanzas internacionales - financie miestnych orgánovhacienda local - verejné financiehacienda pública - FínskoFinlandia - FunenFionia - daňová sústavafiscalidad - UnicefUnicef - jadrové štiepeniefisión nuclear - IEAAIE OCDE - stanovenie cienfijación de precios - stanovenie mzdyfijación del salario - provincia Západné Flámskoprovincia de Flandes Occidental - provincia Východné Flámskoprovincia de Flandes Oriental - obilné vločkycopo de cereal - rastlinná ríšaflora - kvetinárstvofloricultura - plavba plťoutransporte de madera flotante - letecká flotilaflota aérea - IAEAOIEA - rybárska flotilaflota pesquera - riečne loďstvoflota fluvial - obchodná flotilaflota mercante - cyklická fluktuáciafluctuación coyuntural - pohyb cienfluctuación de precios - hospodárske výkyvyfluctuación económica - štrukturálne výkyvyfluctuación estructural - fluórflúor - MMFFMI - IASSAISS - UNFPAFNUAP - verejné službyfunción pública - štátny úradníkfuncionario - európsky úradníkfuncionario europeo - pobrežné plytčinyfondo costero - morské dnofondo marino - nadáciafundación - fond ESfondo CE - AjmanAjmán - spoločný fondfondo común - goodwillfondo de comercio - EFRRFEDER - prevádzkový kapitálactivo circulante - Európsky menový fondFondo Monetario Europeo - liatinafundición - vŕtanieperforación - šelfové vŕtanieperforación en el mar - odklad prerokovaniaaplazamiento de la sesión - lesmonte - roztriedený lesmonte protegido - vysokokmenný lesmonte alto - mladý lesný porastmonte bajo - prírodný lesbosque natural - sadený lesbosque plantado - colné formalityformalidad aduanera - manažérske vzdelávanieformación de gestores - pedagogické vzdelávanieformación del profesorado - tvorba cenyformación de precios - vzdelávanie v rámci zamestnaniaformación en el puesto de trabajo - odborné vzdelávanie formación profesional - menová úpravaajuste monetario - formulárformulario - pechorno - dodávateľproveedor - dodanie dokumentovsuministro de documentos - náklady konaniacostas judiciales - školské poplatkygastos de escolaridad - volebné výdajegastos electorales - režijné nákladygastos generales - farmaceutické výdavkygastos farmacéuticos - FrancúzskoFrancia - francúzske zámorské departementyDOM franceses - francúzske zámorské územiaPTU franceses - regióny Francúzskaregiones de Francia - Franche-ComtéFranco Condado - franchisingfranquicia comercial - výnimka z colných poplatkovfranquicia aduanera - podvodfraude - volebný podvodfraude electoral - LAIAALADI - daňový únikfraude fiscal - FrederiksbergFrederiksberg - FrederiksborgFrederiksborg - školská dochádzkapresencia escolar - sadzba prepravnéhoflete - Friuli-Venezia GiuliaFriul-Venecia Julia - FrieslandFrisia - syrqueso - polotvrdý syrqueso de pasta semidura - tvrdý syrqueso de pasta dura - krajiny LAFTApaíses de la ALADI - mäkký syrqueso de pasta blanda - syr typu rokfortqueso de pasta azul - syr z ovčieho mliekaqueso de oveja - syr z kozieho mliekaqueso de cabra - syr z kravského mliekaqueso de vaca - tavený syrqueso fundido - čerstvý syrqueso fresco - syráreňindustria quesera - hranicafrontera - ovociefruto - orechfruto de cáscara - kôstkové ovociefruto de hueso - jadrové ovociefruto de pepita - čerstvé ovociefruta fresca - tropické ovociefruto tropical - FujairahFujaira - fúziafusión de empresas - jadrová reakciafusión nuclear - GabunGabón - AlbánskoAlbania - GalapágyGalápagos - GalíciaGalicia - GambiaGambia - zárukagarantía - úverová zárukagarantía de crédito - RT garantovaný príjemgarantía de la renta - ochrana investíciígarantía de inversiones - starostlivosť o dieťaguarda de niños - alkoholalcohol - plytvaniedespilfarro - GATTGATT - politická ľavicaizquierda política - ľavicový extrémizmusizquierdismo - plyngas - spaľovacie plynygas de combustión - zemný plyngas natural - plynovodné potrubiegasoducto - chemický alkoholalcohol químico - vyčleneniecongelación de tierras - inžinierske staviteľstvoingeniería civil - jalovicanovilla - geochémiageoquímica - geografía - hospodársky zemepisgeografía económica - politický zemepisgeografía política - geológiageología - geofyzikageofísica - gerontológiagerontología - manažmentgestión - manažérske účtovníctvogestión contable - správa spoločnostigestión empresarial - tvorba okolitého prostrediagestión del espacio - odpadové hospodárstvogestión de residuos - riadenie rybárstvagestión de la pesca - hospodárenie so zdrojmigestión de recursos - logistikagestión de materiales - alkoholizmusalcoholismo - personálna správaadministración del personal - finančné riadeniegestión financiera - manažérske plánovaniegestión de previsión - GhanaGhana - lovná zveranimal de caza - GibraltárGibraltar - ľadhielo - glukózaglucosa - zálivgolfo - vládaGobierno - exilová vládagobierno en el exilio - povstalecká vládagobierno insurreccional - potravinársky tukgrasa alimenticia - technický tukgrasa industrial - AlentejoAlentejo - podnikanie vo veľkomgran empresa - veľký poľnohospodársky podnikgran explotación - Veľké AntilyGrandes Antillas - bezplatná lekárska starostlivosťgratuidad de la sanidad - GréckoGrecia - stredné GréckoGrecia central - regióny Gréckaregiones de Grecia - GrenadaGranada - štrajkhuelga - AlgarveAlgarbe - GrónskoGroenlandia - GroningenGroninga - Andská skupinaGrupo Andino - krajiny Andskej skupinypaíses del Grupo Andino - záujmová skupinagrupo de interés - skupina spoločnostígrupo de empresas - Skupina desiatichGrupo de los Diez - dohoda ADRAcuerdo ADR - AlžírskoArgelia - politická skupinagrupo parlamentario - hnutie za ľudské právamovimiento pro derechos humanos - nákupná skupinacooperativa de compra - ekonomické záujmové združeniegrupo de interés económico - zväz producentovagrupación de productores agrarios - etnická skupinagrupo étnico - vodné riasyalga - jazyková skupinagrupo lingüístico - krúpygrañón - GuadeloupeGuadalupe - GuatemalaGuatemala - GelderlandGueldres - vojnaguerra - občianska vojnaguerra civil - vojna za nezávislosťguerra de independencia - pohraničná vojnaguerra fronteriza - studená vojnaguerra fría - jadrová vojnaguerra nuclear - GuineaGuinea - Guinea-BissauGuinea-Bissau - Rovníková GuineaGuinea Ecuatorial - GuyanaGuyana - Francúzska GuyanaGuyana Francesa - prostrediehábitat - vidiecke prostrediehábitat rural - mestské prostrediehábitat urbano - krmivo pre zvieratáalimento para el ganado - stravovacie návykyhábito alimentario - nákupné zvyklostihábito de compra - provincia Hainaultprovincia de Henao - HaitiHaití - halogénhalógeno - HamburgHamburgo - postihnutá osobadiscapacitado - harmonizácia cielarmonización aduanera - vyrobené krmiváalimento industrial - daňová harmonizáciaarmonización fiscal - Horná NormandiaAlta Normandía - Burkina FasoBurkina Faso - HavajHawai - helikoptérahelicóptero - HesenskoHesse - detská výživaalimento para niños - letný čashorario de verano - doba na otázkyturno de preguntas - nadčashora extraordinaria - hinduizmushinduismo - históriahistoria - histológiahistología - holdingová spoločnosťholding - južné HolandskoHolanda meridional - severné HolandskoHolanda septentrional - hotové potravinyalimento preparado - vraždahomicidio - homologáciahomologación - HondurasHonduras - Hong KongHong-Kong - MaďarskoHungría - psychiatrický ústavestablecimiento psiquiátrico - rozvrh prácehorario de trabajo - spracované potravinyalimento transformado - pružný pracovný čashorario flexible - sadovníctvohorticultura - chmeľlúpulo - živočíšny olejaceite de origen animal - podzemnicový olejaceite de cacahuete - olivový olejaceite de oliva - rybí olejaceite de pescado - ťažká naftaaceite pesado - minerálny olejaceite mineral - výživanutrición - použitý olejaceite usado - rastlinný olejaceite vegetal - lisovňa olejaalmazara - súdny úradníkagente judicial - humanizácia prácehumanización del trabajo - uhľovodíkhidrocarburo - vodíkhidrógeno - hydrogeológiahidrogeología - výživa zvieratalimentación animal - hydrológiahidrología - hygiena potravínhigiene alimentaria - zdravie pri prácisanidad laboral - hypotékahipoteca - politická ideológiaideología política - dohoda AETRAcuerdo AETR - ľudská výživaalimentación humana - jamñame - IIEPIIPE - ostrovisla - Ile-de-FranceIsla de Francia - Guamisla Guam - Normanské ostrovyislas Anglonormandas - Kajmanské ostrovyislas Caimanes - Ostrovy Karolínyislas Carolinas - Windwardove ostrovyislas de Barlovento - Faerské ostrovyislas Feroe - Iónske ostrovyIslas Jónicas - Ostrovy Marianyislas Marianas - Leewardove ostrovyislas de Sotavento - Ostrovy Turks a Caicosislas Turcas y Caicos - Panenské ostrovyislas Vírgenes - zníženie dlhureducción de la deuda - zápis do obchodného registraregistro de sociedad mercantil - imigráciainmigración - parlamentná imunitainmunidad parlamentaria - imunológiainmunología - dopad reklamyimpacto publicitario - imperializmusimperialismo - umiestnenie podnikuimplantación de actividad - Nemecká demokratická republikaAlemania RD - dovozimportación - daňimpuesto - daň Spoločenstvaimpuesto comunitario - daň z príjmu fyzických osôbimpuesto sobre la renta de las personas físicas - priama daňimpuesto directo - daň z majetkucontribución territorial - paušálna daňimpuesto global - nepriama daňimpuesto indirecto - miestna daňimpuesto local - celoštátna daňimpuesto nacional - vecná daňimpuesto real - daň zo spotrebyimpuesto sobre el consumo - daň z bohatstvaimpuesto sobre el patrimonio - daň z kapitálového ziskuimpuesto de plusvalía - daň z prevodu kapitáluimpuesto sobre transmisiones patrimoniales - daň z kapitáluimpuesto sobre el capital - daň z príjmuimpuesto sobre la renta - daň z príjmov SZČOimpuesto sobre beneficios - daň z investičných príjmovimpuesto sobre las rentas del capital - regióny Nemeckaregiones de Alemania - daň zo mzdyimpuesto sobre los salarios - daň z príjmov právnických osôbimpuesto sobre sociedades - imprenta - účtovný zápisimputación contable - pracovná nespôsobilosťincapacidad laboral - požiarincendio - nezlučiteľnosťincompatibilidad - IncotermsIncoterms - IndiaIndia - odškodnenieindemnización - zliatinaaleación - poistné plnenieindemnización del seguro - uvádzací príspevoksubsidio de instalación - odstupnéindemnización por despido - poslanecké diétyasignación parlamentaria - hospodárska nezávislosťindependencia económica - národná nezávislosťindependencia nacional - technologická nezávislosťindependencia tecnológica - indexovanie cienindización de precios - indexovanie miezdindización de salarios - indexácia dokumentovindización documental - ukazovateľ divergencieindicador de divergencia - hospodársky ukazovateľindicador económico - sociálny indikátorindicador social - cenový indexíndice de precios - IndonéziaIndonesia - industrializáciaindustrialización - letecký priemyselindustria aeronáutica - kozmický priemyselindustria aeroespacial - volebná alianciaalianza electoral - potravinársky priemyselindustria alimentaria - automobilový priemyselindustria del automóvil - chemický priemyselindustria química - filmový priemyselindustria cinematográfica - zábavný priemyselindustria cultural - zbrojársky priemyselindustria de armamentos - audiovizuálny priemyselindustria audiovisual - informačný priemyselindustria de la información - obuvnícky priemyselindustria del calzado - zvláštne dávkyprestación complementaria - komunikačný priemyselindustria de la comunicación - priemysel obrábacích nástrojovindustria de máquinas-herramienta - rybársky priemyselindustria pesquera - gastronomický priemyselindustria gastronómica - priemysel spracovania mäsaindustria cárnica - celulózový a papierenský priemyselindustria de pasta y papel - priemysel moderných technológiíindustria punta - spracovateľský priemyselindustria de transformación - priemysel nápojovindustria de bebidas - rámcová dohodaacuerdo marco - príspevok na vzdelávanieasignación por estudios - priemysel farbívindustria de colorantes - priemysel hnojívindustria de abonos - priemysel plastických hmôtindustria de materias plásticas - priemysel služiebindustria de servicios - telekomunikačný priemyselindustria de telecomunicaciones - drevospracujúci priemyselindustria de la madera - gumárenský priemyselindustria del caucho - kožiarsky priemyselindustria del cuero - príspevok pri úmrtíindemnización por fallecimiento - chladiarenský priemyselindustria del frío - hračkársky priemyselindustria del juguete - knižný obchodindustria del libro - nábytkársky priemyselindustria del mueble - cukrovarnícky priemyselindustria azucarera - tabakový priemyselindustria del tabaco - sklársky priemyselindustria del vidrio - odevný priemyselindustria de la confección - vákuová technikaindustria del vacío - materská dávkaprestación por maternidad - elektronický priemyselindustria electrónica - elektrotechnický priemyselindustria electrotécnica - vývozný priemyselindustria exportadora - hodinársky priemyselindustria relojera - hotelový priemyselindustria hotelera - priemysel informačných technológiíindustria informática - mliekárenský priemyselindustria láctea - ľahký priemyselindustria ligera - ťažký priemyselindustria pesada - rozdeľovanie zdrojovasignación de recursos - strojárenstvoindustria mecánica - ťažobný priemyselindustria minera - jadrový priemyselindustria nuclear - optický priemyselindustria óptica - ropný priemyselindustria petrolera - farmaceutický priemyselindustria farmacéutica - fotografický priemyselindustria fotográfica - hutníctvo železa a oceleindustria siderúrgica - textilný priemyselindustria textil - odstránenie negramotnostialfabetización - sociálna nerovnosťdesigualdad social - infláciainflación - informácieinformación - obchodné informácieinformación comercial - informácie pracovníkominformación de los trabajadores - informácie pre spotrebiteľainformación al consumidor - počítačové systémyinformática - spracovanie obchodných údajovinformática de gestión - uchovanie a vyhľadávanie informáciíinformática documental - spracovanie priemyselných údajovinformática industrial - AlsaskoAlsacia - medicínska informatikainformática médica - trestný čininfracción - dopravná infraštruktúrainfraestructura de transportes - priemyselná infraštruktúrainfraestructura industrial - inžinieringeniero - zasahovanieinjerencia - politické striedaniealternancia política - zákonodarná iniciatívainiciativa legislativa - inováciainnovación - povodeňinundación - nenastúpenie na vojenskú službuinsumisión - potravinová inšpekciainspección de alimentos - inšpektorátinspección del trabajo - školská inšpekciainspección escolar - veterinárna inšpekciainspección veterinaria - hliníkaluminio - prístavný komplexinstalación portuaria - kontrolný orgáninstancia de control - ETUIISE - orgán AKT-ESinstitución ACP-CE - orgán Spoločenstvainstitución comunitaria - finančná inštitúciainstitución financiera - politická inštitúciainstitución política - náboženská inštitúciainstitución religiosa - špecializované inštitúcie OSNorganismo especializado de la ONU - zlepšovanie bývaniamejora del hábitat - súdne vyšetrovanieinstrucción del sumario - hudobný nástrojinstrumento de música - finančný nástrojinstrumento financiero - finančný nástroj Spoločenstvainstrumento financiero comunitario - INTALINTAL - integrácia prisťahovalcovintegración de los migrantes - hospodárska integráciaintegración económica - európska integráciaintegración europea - zdokonaľovanie výrobymejora de la producción - menová integráciaintegración monetaria - politická integráciaintegración política - regionálna integráciaintegración regional - sociálna integráciaintegración social - intelektuálintelectualidad - voličské zámeryintención de voto - vzájomná hospodárska závislosťinterdependencia económica - vylúčenie zo zamestnania vo verejnom sektoreprohibición profesional - zmluva ESacuerdo CE - šľachtenie rastlínmejora de las plantas - úrokinterés - obchodný sprostredkovateľintermediario comercial - robotnícka internacionálaInternacional Obrera - Socialistická internacionálaInternacional Socialista - psychiatrická hospitalizáciainternamiento psiquiátrico - otázka na člena vládyinterpelación parlamentaria - tlmočenieinterpretación - skvalitnenie pôdymejora del suelo - výklad právainterpretación del derecho - finančný zásahintervención financiera - trhový zásahintervención en el mercado - vynálezinvención - investíciainversión - investícia do zahraničiainversión en el extranjero - investícia Spoločenstvainversión comunitaria - priama investíciainversión directa - zahraničná investíciainversión extranjera - priemyselná investíciainversión industrial - medzinárodné investícieinversión internacional - súkromné investícieinversión privada - verejné investícieinversión pública - regionálne investícieinversión regional - narušenie domovej slobodyinviolabilidad del domicilio - jódiodo - IrakIrak - IránIrán - Irian JayaIrian Jaya - usporiadanie pracovnej dobyordenación del horario de trabajo - Írska republikaIrlanda - Severné ÍrskoIrlanda del Norte - regióny Írskaregiones de Irlanda - UNRISDUNRISD - islamislamismo - Iceland, Republic of Iceland (en) - ISOISO - izoglukózaisoglucosa - izolantaislante - rozvoj lesníctvaordenación forestal - izolácia budovaislamiento del edificio - zvuková izoláciaaislamiento acústico - tepelná izoláciaaislamiento térmico - izolacionizmusaislacionismo - IzraelIsrael - TalianskoItalia - regióny Talianskaregiones de Italia - úhorbarbecho - JamajkaJamaica - hydraulické práceordenación hidráulica - JaponskoJapón - úžitková záhradkahuerto familiar - JávaJava - hazardná hrajuego de azar - mladý človekjoven - mladý pracovníktrabajador joven - Olympijské hryjuegos olímpicos - Joint European TorusJoint European Torus - JordánskoJordania - Úradný vestníkBoletín Oficial - vodné hospodárstvo v pôdohospodárstveordenación hidroagrícola - priebežná nepretržitá prevádzkajornada intensiva - judaizmusjudaísmo - sudcajuez - nálezsentencia - správny súdjurisdicción contencioso-administrativa - civilný súdjurisdicción civil - súd so zvláštnou jurisdikcioujurisdicción de excepción - rozvoj vidiekadesarrollo rural - všeobecný súdjurisdicción judicial - vojenský súdjurisdicción militar - trestný súdjurisdicción penal - súd pre mladistvýchjurisdicción de menores - sociálny súdjurisdicción social - súd vyššej inštanciejurisdicción superior - pokutamulta - prípadové právojurisprudencia - prípadové právo ESjurisprudencia CE - ovocná šťavazumo de fruta - zeleninová šťavajugo de legumbres y hortalizas - jutayute - KambodžaCamboya - kapokmiraguano - KeňaKenia - dodatokenmienda - KiribatiKiribati - KuvajtKuwait - RéunionLa Reunión - označenie kvalitymarca de calidad - laktózalactosa - vlnalana - mliekoleche - konzumné mliekoleche de consumo - obchodná dohodaacuerdo comercial - kondenzované mliekoleche concentrada - surové mliekoleche cruda - odtučnené mliekoleche descremada - práškové mliekoleche en polvo - plnotučné mliekoleche entera - kyslé mliekoleche fermentada - homogenizované mliekoleche homogeneizada - pasterizované mliekoleche pasteurizada - sterilizované mliekoleche esterilizada - zlepšovanie pôdyabono del suelo - uvedenie výrobku na trhlanzamiento de un producto - členská krajina federácieEstado federado - jazyklenguaje - cudzí jazyklengua extranjera - materinský jazyklengua materna - Languedoc-RoussillonLanguedoc-Rosellón - LaosLaos - králikconejo - LatiumLacio - AmerikaAmérica - zákonnosťlegalidad - legislatívalegislación - potravinová legislatívalegislación alimentaria - antidumpingová legislatívalegislación antidumping - antitrustová legislatívalegislación antitrust - delegované zákonodarstvolegislación delegada - farmaceutická legislatívalegislación farmacéutica - legislatíva zdravia rastlínlegislación fitosanitaria - zdravotnícka legislatívalegislación sanitaria - školská legislatívalegislación escolar - veterinárna legislatívalegislación veterinaria - legislatívne obdobielegislatura - sebaobranalegítima defensa - legitimitalegitimidad - zeleninalegumbre - cibuľová zeleninalegumbre de bulbo - listová zeleninalegumbre de hoja - plodová zeleninalegumbre de fruto - stredná AmerikaAmérica Central - koreňová zeleninalegumbre de raíz - čerstvá zeleninalegumbre fresca - strukovinyleguminosa - LeinsterLeinster - LesothoLesotho - leukóza zvieratleucosis animal - LibanonLíbano - liberalizmusliberalismo - Severná AmerikaAmérica del Norte - liberalizácia obchoduliberación de los intercambios - LibériaLiberia - sloboda združovanialibertad de asociación - sloboda prejavulibertad de expresión - sloboda názorulibertad de opinión - sloboda komunikácielibertad de información - sloboda tlačelibertad de prensa - sloboda plavbylibertad de navegación - Južná AmerikaAmérica del Sur - sloboda zhromažďovanialibertad de reunión - sloboda obchodulibertad de comercio - sloboda vierovyznanialibertad religiosa - kníhkupectvolibrería - voľný pohyb kapitálulibre circulación de capitales - voľný pohyb tovarulibre circulación de mercancías - Latinská AmerikaAmérica Latina - sloboda pohybu osôblibre circulación de personas - voľný pohyb pracovníkovlibre circulación de trabajadores - voľná súťažlibre competencia - sloboda sebaurčenialibre disposición de la propia persona - voľný obehlibre práctica - sloboda poskytovania služieblibre prestación de servicios - LíbyaLibia - patentová licencialicencia de patente - obchodná licencialicencia comercial - vývozná licencialicencia de exportación - azbestamianto - licencia na dovozlicencia de importación - dopravná licencialicencia de transporte - prepusteniedespido - hromadné prepúšťaniedespido colectivo - nadbytočnosťdespido por causas económicas - LichtenštajnskoLiechtenstein - korokcorcho - provincia Lutychprovincia de Lieja - lovisko rýblugar de pesca - pracoviskolugar de trabajo - škrobalmidón - dopravné linkylínea de transporte - hnedé uhlielignito - Arabská ligaLiga Árabe - krajiny Arabskej ligypaíses de la Liga Árabe - LigúrskoLiguria - LimburgLimburgo - provincia Limbourgprovincia de Limburgo Belga - marketingové obmedzenielimitación de comercialización - asociačná dohodaacuerdo de asociación - Amnesty InternationalAmnistía Internacional - sýtený nápojbebida gaseosa - LimousinLemosín - ľanlino - ľan siatylino oleaginoso - ingotlingote - lingvistikalingüística - likérlicor - likvidácialiquidación de sociedad mercantil - amortizáciaamortización - správa konkurznej podstatyliquidación de bienes - potvrdenie výdavkovliquidación de gastos - likvidita peňažného trhuliquidez - medzinárodná likviditaliquidez internacional - konečný volebný zoznamlista cerrada - zoznam voličovlista electoral - literatúraliteratura - šedá literatúraliteratura gris - umorovanie štátneho dlhuamortización de la deuda - litorállitoral - zásielkaentrega - energetická lokalitalocalización de la energía - umiestnenie produkcielocalización de la producción - prenájom nehnuteľnostíarrendamiento inmobiliario - predaj na splátkyarrendamiento financiero - výluka z prácecierre patronal - bývanievivienda - negramotnosťanalfabetismo - viacposchodové obydlievivienda colectiva - rodinný domvivienda individual - podštandardné bývanievivienda insalubre - dotované bývanievivienda social - softwaresoftware - zákonley - finančný aktley presupuestaria - rámcový zákonley de bases - voľný časocio - LombardskoLombardía - LorraineLorena - nízke nájomnéalquiler moderado - mazadlálubricante - požičovňa hračiekludoteca - ochrana pred ohňomlucha contra incendios - opatrenia na kontrolu znečistenialucha contra la contaminación - boj proti zločinulucha contra el crimen - boj proti plytvaniulucha contra el despilfarro - triedny bojlucha de clases - analýza nákladov a výnosovanálisis de coste-beneficio - Luxembursko - provincia Luxemburgprovincia de Luxemburgo Belga - lucernaalfalfa - sublimačné sušenieliofilización - MakaoMacao, Macau - strojné zariadeniamáquina - poľnohospodárske strojemáquina agrícola - kancelárske zariadeniamáquina de oficina - analýza efektívnosti nákladovanálisis de coste-eficacia - žací strojmáquina cosechadora - hydraulické strojemáquina hidráulica - obrábací nástrojmáquina-herramienta - pneumatické zariadeniamáquina neumática - textilný strojmáquina textil - MashreqMashrek - makroekonomikamacroeconomía - MadagaskarMadagascar - MadeiraMadeira - analýza vstupov a výstupovanálisis de input-output - supermarketgran superficie comercial - diskontná predajňacasa de descuento - MaghrebMagreb - zmierovací sudcamagistrado - magnéziummagnesio - pracovná silamano de obra - poľnohospodárska pracovná silamano de obra agrícola - rodinný pracovníkmano de obra familiar - pracovníčkamano de obra femenina - analýza vodyanálisis del agua - zachovanie pracovných miestmantenimiento del empleo - udržiavanie mierumantenimiento de la paz - pšenicaabatí, borona, capi, capia, cereales, elote, maíz - vydavateľeditorial - nadpolovičná väčšinamayoría absoluta - plnoletosťmayoría de edad civil - väčšina hlasovmayoría de votos - politická väčšinamayoría política - kvalifikovaná väčšinamayoría cualificada - mlčiaca väčšinamayoría silenciosa - informačná analýzaanálisis de la información - jednoduchá väčšinamayoría simple - chorobaenfermedad - choroba zvieratenfermedad animal - ochorenie dýchacích ciestenfermedad de las vías respiratorias - kardiovaskulárne ochorenieenfermedad cardiovascular - endemické ochorenieenfermedad endémica - nákazlivé ochorenieenfermedad infecciosa - duševná chorobaenfermedad mental - choroba z povolaniaenfermedad profesional - tropické ochorenieenfermedad tropical - choroba rastlínenfermedad vegetal - odcudzenie mladých ľudídescontento juvenil - Malajský poloostrovMalasia Occidental - MalawiMalawi - MalajziaMalasia - MaledivyMaldivas - MaliMali - nesprávna výživamalnutrición - Falklandské ostrovyMalvinas - sladmalta - demografická analýzaanálisis demográfico - Malta - morský cicavecmamífero marino - Lamanšský prieplavcanal de la Mancha - plná mocmandato - volený mandátmandato electoral - mangánmanganeso - kultúrne podujatiemanifestación cultural - maniokmandioca - bilančná analýzaanálisis de balances - nekvalifikovaný robotníkpeón - školská učebnicalibro escolar - maoizmusmaoísmo - trhmercado - trh s termínovanými obchodmimercado a plazo - poľnohospodársky trhmercado agrario - poľnohospodársky trh Spoločenstvamercado agrario comunitario - spotový trhmercado al contado - nákladová analýzaanálisis de costes - spoločný trhmercado común - Spoločný arabský trhMercado Común Árabe - krajiny spoločného arabského trhupaíses del Mercado Común Árabe - trh Spoločenstvamercado comunitario - zmluva na dodávku tovarovcontrato de suministros - víťazný návrh zmluvycontratación directa - zmluva na prácecontrato de obras - devízový trhmercado de divisas - ekonomická analýzaanálisis económico - komoditný trhmercado de productos básicos - pracovný trhmercado laboral - zahraničný trhmercado exterior - finančný trhmercado financiero - trh s nehnuteľnosťamimercado de la propiedad rústica y urbana - domáci trhmercado interior - medzinárodný trhmercado internacional - voľný trhmercado libre - peňažný trhmercado monetario - verejná zákazkacontratación administrativa - finančná analýzaanálisis financiero - oficiálny trhmercado reglamentado - MarchesLas Marcas - margarínmargarina - obchodné rozpätiemargen comercial - fluktuačné rozpätiemargen de fluctuación - marginalizáciaexclusión social - manželstvomatrimonio - MarokoMarruecos - sociálna analýzaanálisis sociológico - ochranná známkamarca - MartinikMartinica - marxizmusmarxismo - rozpočtový objemmasa presupuestaria - ponuka peňazímasa monetaria - stavebné materiálymaterial de construcción - teplovzdorné materiálymaterial refractario - osvetľovacie zariadeniamaterial de alumbrado - anarchizmusanarquismo - stavebné strojeequipo de construcción - vrtné zariadeniematerial de perforación profunda - zdvíhacie zariadeniematerial de elevación - elektrické zariadeniamaterial eléctrico - mechanické zariadeniamaterial mecánico - matematikamatemáticas - mliečny tukmateria grasa de la leche - plastymateria plástica - AseanANASE - surovinamateria prima - rádioaktívne materiálymateria radiactiva - MauríciusMauricio - MauretániaMauritania - MayotteMayotte - krajiny CACMpaíses del MCCA - presné strojárstvomecánica de precisión - všeobecné strojárenstvomecánica general - krajiny Aseanpaíses de la ANASE - mechanizáciamecanización - mechanizácia poľnohospodárstvamecanización agraria - mechanizmus výmenných kurzovmecanismo de intervención monetaria - podporný mechanizmusmecanismo de apoyo - lekárstvomedicina - pracovné lekárstvomedicina del trabajo - prevencia pred chorobamimedicina preventiva - školské a dorastové lekárstvomedicina escolar - veterinárna medicínamedicina veterinaria - porážka zvieratsacrificio de animales - dohoda z Bretton WoodsAcuerdo de Bretton Woods - anatómiaanatomía - sprostredkovateľDefensor del Pueblo - megalopolismegalópoli - MelanéziaMelanesia - melasamelaza - domácnosťhogar - poľnohospodárska domácnosťhogar agrícola - mesačná mzdamensualización - truhlárstvocarpintería - metalurgický závodcarpintería metálica - vojnový veteránexcombatiente - moremar - Baltické moremar Báltico - Írske moremar de Irlanda - AndalúziaAndalucía - AndorraAndorra - Nórske moremar de Noruega - Severné moremar del Norte - anhydridanhídrido - Stredozemné moremar Mediterráneo - ortuťmercurio - opatrenie s rovnakým účinkommedida de efecto equivalente - kovymetal - železný kovmetal ferroso - ťažký kovmetal pesado - neželezný kovmetal no ferroso - vzácny kovmetal precioso - metaloidmetaloide - jatočné zvieraanimal de matanza - prášková metalurgiapulvimetalurgia - podielové hospodárenieaparcería - obilná zmeskatranquillón - meteorológiameteorología - metanolmetanol - výskumná metódamétodo de investigación - štatistická metódamétodo estadístico - metrológiametrología - hlavné mesto, metropola, metropoliscapital, centro urbano, city, ciudad, metrópoli, metrópolis - hospodárske zvieraanimal de granja - MexikoMéxico - MezzogiornoMezzogiorno - mikroekonómiamicroeconomía - mikroformamicroforma - MikronéziaMicronesia - Midi-PyreneesMediodía-Pirineos - východné MidlandsMidlands del Este - západné MidlandsMidlands del Oeste - medmiel - ťažné zvieraanimal de tiro - migráciamigración - dochádzanie za prácoumigración pendular - spätná migráciamigración de retorno - migrácia rodinymigración familiar - nútená migráciamigración forzosa - pohraničná migráciamigración fronteriza - nelegálna migráciamigración ilegal - vnútorná migráciamigración interior - medzimestská migráciamigración interurbana - clearingová dohodaacuerdo de compensación - domáce zvieraanimal doméstico - vnútromestská migráciamigración intraurbana - migrácia v Spoločenstvemigración comunitaria - sťahovanie za prácoumigración profesional - vidiecka migráciamigración rural - migrácia z vidieka do mestamigración rural-urbana - sezónna migráciamigración de temporada - pracovné prostredieentorno laboral - školské prostrediemedio escolar - politický radikálmilitante político - zviera na šľachtenieanimal reproductor - militarizácia kozmického priestorumilitarización del espacio - militarizmusmilitarismo - prosomijo - železná rudamineral de hierro - neželezná rudamineral no ferroso - rudy neželezných kovovmineral no metálico - mineralógiamineralogía - živé zvieraanimal vivo - úrad štátneho zástupcuministerio fiscal - ministerministro - neplnoletosťminoría de edad civil - národnostná menšinaminoría nacional - sexuálna menšinaminoría sexual - mlynárstvoindustria molinera, molino - raketamisil - kovový nábytokmobiliario metálico - pracovná mobilitamovilidad de la mano de obra - pôdna mobilitamovilidad territorial - geografická mobilitamovilidad geográfica - sídelná mobilitamovilidad de residencia - mobilita študentovmovilidad escolar - sociálna mobilitamovilidad social - metóda financovaniamodo de financiación - spôsob hlasovaniasistema de votación - druh dopravyforma de transporte - ekonomický modelmodelo económico - modernizácia spoločnostimodernización de la empresa - modernizácia priemyslumodernización industrial - modernizácia fariemmodernización de la explotación agraria - rozpočtový dodatokmodificación presupuestaria - MoliseMolise - mäkkýšmolusco - ročenkaanuario - MolukyMolucas - molybdénmolibdeno - MonakoMónaco - parlamentná monarchiamonarquía parlamentaria - univerzalizmusmundialismo - MongolskoMongolia - peniazemoneda - rezervná menamoneda de reserva - elektronický transfer peňažných prostriedkovdinero electrónico - papierové peniazemoneda fiduciaria - medzinárodná menamoneda internacional - národná menamoneda nacional - depozitné peniazedinero bancario - jednokomorový systémunicameralismo - monokraciamonocracia - monografiamonografía - monopolmonopolio - monopsonmonopolio de compra - štátny monopolmonopolio del Estado - dovozný monopolmonopolio de importación - AntarktídaAntártida - informačný monopolmonopolio de la información - fiškálny monopolmonopolio fiscal - MontserratMontserrat - pohoriemontaña - peňažná kompenzačná čiastkamontante compensatorio monetario - etikaética - verejná morálkamoral pública - miera úmrtnostimortalidad - úmrtnosť detímortalidad infantil - úmrtnosť pri výkone povolaniamortalidad profesional - motormotor - návrh na vyslovenie nedôverymoción de censura - motivácia spotrebiteľamotivación del consumidor - antibiotikumantibiótico - politická motiváciamotivación política - autonomistické hnutiemovimiento autonomista - protirasistické hnutiemovimiento contra el racismo - názorové trendymovimientos de opinión - pohyb kapitálumovimiento de capitales - ženské hnutiemovimiento feminista - hnutie mladýchmovimiento juvenil - národné oslobodzovacie hnutiemovimiento de liberación nacional - dohoda o komplementárnostiacuerdo de complementariedad - ekologické hnutiemovimiento ecologista - európske hnutiemovimiento europeo - robotnícke hnutiemovimiento obrero - roľnícke hnutiemovimiento campesino - sociálne hnutiemovimiento social - komunikačné prostriedkymedio de comunicación - masmédiámedio de comunicación de masas - prostriedky poľnohospodárskej produkciemedio de producción agrícola - dopravné prostriedkymedio de transporte - stredné podnikaniemediana empresa - stredný poľnohospodársky podnikexplotación mediana - MozambikMozambique - viacjazyčnosťmultilingüismo - systém mnohých politických stránmultipartidismo - MunsterMunster - múzeummuseo - hudbamúsica - Britská Západná IndiaAntillas Inglesas - pestovanie húbcultivo de setas - NAFONAFO - NamíbiaNamibia - provincia Namurprovincia de Namur - pôrodnosťnatalidad - nacionálny socializmusnacionalsocialismo - znárodnenienacionalización - Francúzska Západná IndiaAntillas Francesas - nacionalizmusnacionalismo - štátna príslušnosťnacionalidad - sídlo právnickej osobynacionalidad de las personas jurídicas - udelenie občianstvanaturalización - NauruNauru - NavarreNavarra - letecká premávkacirculación aérea - vnútrozemská riečna plavbanavegación fluvial - námorná lodná dopravanavegación marítima - Holandské AntilyAntillas Holandesas - nákladné plavidlocarguero - vlečný nákladný člnbuque portabarcazas - obchodníkcomerciante - kolektívne vyjednávanienegociación colectiva - Tokijské koloRonda Tokio - Dillonovo koloRonda Dillon - Kennedyho koloRonda Kennedy - colné rokovanianegociación arancelaria - antisemitizmusantisemitismo - NepálNepal - neutralitaneutralidad - nový nástroj SpoločenstvaNIC - NikaraguaNicaragua - nikelníquel - NigerNíger - stupeň vzdelanianivel de enseñanza - stupeň znečisteniagrado de contaminación - provincia Antverpyprovincia de Amberes - životná úroveňnivel de vida - úroveň hlukunivel sonoro - palmový orechnuez de palma - kočovníctvonomadismo - nomenklatúranomenclatura - rozpočtová skladbanomenclatura presupuestaria - názvoslovie poľnohospodárskych produktovnomenclatura de los productos agrícolas - tarifná nomenklatúranomenclatura arancelaria - AnzusANZUS - neúčasťno alineamiento - nepripojený členno agrupado - nenásilieno violencia - Severné JutskoNordjylland - Nord-Pas-de-CalaisNorte-Paso de Calais - štandardizácianormalización - normanorma - potravinová normanorma alimentaria - krajiny Anzuspaíses del ANZUS - RT biologická normanorma biológica - marketingový štandardnorma de comercialización - pracovné normynorma de trabajo - sociálna normanorma social - notárnotario - apartheidapartheid - nový ekonomický poriadoknuevo orden económico - Nová KaledóniaNueva Caledonia - Nový ZélandNueva Zelanda - škodlivý faktoragente nocivo - neplatnosť voliebnulidad de la elección - miera sobášnostinupcialidad - ICAOOIAC - APOOAP - dohoda o spolupráciacuerdo de cooperación - osoba bez štátneho občianstvaapátrida - odopretie povinnej vojenskej služby z dôvodov svedomiaobjeción de conciencia - obligáciavalor de renta fija - vyživovacia povinnosťobligación de alimentos - doložka o nekonkurovaníobligación de no competencia - prekážka rozvojaobstáculo al desarrollo - AMCOOCAM - krajiny CCAMpaíses de la OCAM - aperitívaperitivo - OECDOCDE - krajiny OECDpaíses de la OCDE - oceánocéano - Južný ľadový oceánocéano Antártico - Severný ľadový oceánocéano Ártico - Atlantický oceánocéano Atlántico - Indický oceánocéano Índico - Tichý oceánocéano Pacífico - OceániaOceanía - oceánografiaoceanografía - včelárstvoapicultura - OCASODECA - krajiny OCASpaíses de la ODECA - OASOEA - krajiny OASpaíses de la OEA - východný Great BeltOest for Storebaelt - vajcehuevo - umelecké dieloobra de arte - EPOEPO - verejný právny zástupcapersonal de la Administración de justicia - záznamová technikaaparato de grabación - voľné pracovné miestooferta de empleo - dostupná energiaoferta energética - ponuka a dopytoferta y demanda - ponuka na prebratie firmyoferta pública de adquisición - ILOOIT - pestovanie olívoleicultura - ropovodné potrubieoleoducto - stopový prvokoligoelemento - oligopololigopolio - oligopsonoligopsonio - olivaaceituna - OOPOLP - OmánOmán - UmbriaUmbría - ombudsman ESDefensor del Pueblo CE - IMOOMI - WMOOMM - WIPOOMPI - WHOOMS - UnidoONUDI - OAPECOPAEP - OPECOPEP - krajiny OPECpaíses de la OPEP - bankovníctvoactividad bancaria - burzová transakciaoperación bursátil - devízová transakciaoperación de cambio - verejná mienkaopinión pública - ÚOPESOPOCE - opozíciadisidente - politická opozíciaoposición política - zlatooro - počítačordenador - vyhláškaordenanza - meracie zariadeniaaparato de medición - program schôdzeorden del día - profesijné spoločenstvocolegio profesional - verejný poriadokorden público - órgano comunitario - organizačná schémaorganigrama - správna organizáciaorganización administrativa - Africké organizácieorganización africana - Africko-ázijské organizácieorganización afroasiática - presný prístrojaparato de precisión - americké organizácieorganización americana - arabské organizácieorganización árabe - ázijské organizácieorganización asiática - spoločná organizácia trhovorganización común de mercado - kultúrna organizáciaorganización cultural - organizácia výučbyorganización de la enseñanza - rozhlasová technikaaparato de radio - organizácia výrobyorganización de la producción - profesijné organizácieorganización de las profesiones - UNOONU - organizácia stranyorganización de los partidos - organizácia dopravyorganización de los transportes - organizácia trhuorganización del mercado - Organizácia Varšavskej zmluvyOrganización del Tratado de Varsovia - organizácia práceorganización del trabajo - televízna technikaaparato de televisión - organizácia volieborganización electoral - Európske organizácieorganización europea - medzivládne organizácieorganización intergubernamental - medzinárodná organizáciaorganización internacional - latinskoamerické organizácieorganización latinoamericana - mimovládne organizácieorganización no gubernamental - elektronický prvokaparato electrónico - jačmeňcebada - poľnohospodárske poradenstvoorientación agraria - odborné profesijné poradenstvoorientación profesional - vzdelávacie poradenstvoorientación escolar - sirotahuérfano - SÚESEUROSTAT - NATOOTAN - krajiny NATOpaíses de la OTAN - SEATOOTASE - OAUUnión Africana - UgandaUganda - poľnohospodárske náčinieapero de labranza - náradieherramienta de bricolaje - stavbaobra de fábrica - robotníkobrero - kvalifikovaný robotníkobrero cualificado - špecializovaný robotníkobrero especializado - OverijsselOverijsel - ovcaovino - vaječný produktproducto derivado del huevo - oxidóxido - kyslíkoxígeno - ozónozono - platbapago - zálohová platbapago por adelantado - výzva na účasť v súťažilicitación - medzinárodná platbapago internacional - platba v rámci Spoločenstvapago intracomunitario - chliebpan - PakistanPakistán - hlasovanie pre inú stranu než obvyklepanachage - PanamaPanamá - menový kôšcesta de monedas - výroba chlebapanificación - priama uplatniteľnosťaplicabilidad directa - papierovýpapel - Papua Nová GuineaPapua-Nueva Guinea - parafiškálny poplatokparafiscalidad - ParaguajParaguay - parazitológiaparasitología - park vozidielparque móvil - železničný parkmaterial móvil ferroviario - národný parkparque nacional - vykonávanie zákonaaplicación de la ley - pozemokparcela - slobodný rodičprogenitor no casado - príbuzenstvoparentesco - devízová paritaparidad de cambio - parita kúpnej silyparidad de poder adquisitivo - parlamentParlamento - Európsky parlamentParlamento Europeo - národný parlamentParlamento nacional - regionálny parlamentParlamento regional - člen parlamentuparlamentario - implementácia práva Spoločenstvaaplicación del Derecho comunitario - poslanec Európskeho parlamentuparlamentario europeo - vlastnícky podieldivisión de la propiedad - komunistická stranapartido comunista - konzervatívna stranapartido conservador - demokratická stranapartido demócrata - kresťansko-demokratická stranapartido democristiano - strana zelenýchpartido ecologista - európska stranapartido europeo - koncové využitie slnečnej energieaplicación solar - liberálna stranapartido liberal - politická stranapartido político - republikánska stranapartido republicano - sociálno-demokratická stranapartido socialdemócrata - socialistická stranapartido socialista - labouristická stranapartido laborista - systém jednej politickej stranyrégimen de partido único - držba akciíparticipación - účasť žienparticipación de la mujer - účasť pracovníkovparticipación de los trabajadores - hodnotenie zamestnancovcalificación del personal - volebná účasťparticipación electoral - politická účasťparticipación política - sociálna účasťparticipación social - cestovný paspasaporte - európsky cestovný paspasaporte europeo - pasterizáciapasteurización - cestovinypasta alimenticia - dohoda o voľnom obchodeacuerdo de libre comercio - učeňaprendiz - výroba cukroviniekpastelería - kultúrne dedičstvopatrimonio cultural - organizácia zamestnávateľovorganización patronal - pauperizáciaempobrecimiento - chudobapobreza - vlajka lodebandera de barco - zmluvná vlajkabandera de conveniencia - učňovské odborné vzdelávanieaprendizaje profesional - pridružená krajinapaís asociado - HolandskoPaíses Bajos - holandské zámorské krajiny a územiaPTU de los Países Bajos - regióny Holandskaregiones de los Países Bajos - región BaskickaPaís Vasco - WalesGales, País de Gales - krajiny Východného blokupaíses del Este - dodávkaabastecimiento - región LoiryPaís del Loira - darcovská krajinapaís donante - rozvojové krajinypaís en desarrollo - zámorské krajiny a územiapaíses y territorios de ultramar - priemyselná krajinapaís industrializado - členská krajinapaís miembro - menej vyspelé krajinypaís menos desarrollado - tretia krajinapaís tercero - mýtopeaje - zvieracia kožapiel de animal - zásobovanie zbraňamisuministro de armas - pobrežný rybolovpesca de bajura - sladkovodný rybolovpesca de agua dulce - rybolov v hlbokých vodáchpesca de altura - priemyselný rybolovpesca industrial - morský rybolovpesca marítima - vrátený úlovokpesca rechazada - tradičný rybolovpesca tradicional - rybárpescador - dodávka energieabastecimiento energético - nové metódy vzdelávanianueva pedagogía - trest smrtipena de muerte - PeloponézPeloponeso - člngabarra - nedostatokescasez - nedostatok potravyescasez de alimentos - finančné vyrovnaniecompensación financiera - akvakultúraacuicultura - aktívny zušľachťovací stykperfeccionamiento activo - pasívny zušľachťovací stykperfeccionamiento pasivo - rybolovná sezónatemporada de pesca - prechodné obdobie ESperíodo de transición CE - vodičský preukazpermiso de conducción - európsky vodičský preukazpermiso de conducción europeo - stavebné povoleniepermiso de construcción - AquitaineAquitania - povolenie na rybolovpermiso de pesca - pracovné povoleniepermiso de trabajo - PeruPerú - zosobnenie mocipersonalización del poder - staršia osobatercera edad - rozvedená osobapersona divorciada - osoba v manželskom zväzkupersona casada - Saudská ArábiaArabia Saudita - právnická osobapersona jurídica - fyzická osobapersona física - odlúčená osobapersona separada - samostatne žijúca osobapersona sola - ovdovelá osobapersona viuda - zamestnancipersonal - pozemná obsluhapersonal de tierra - zamestnanec ES kategórie Apersonal CE de categoría A - podzemnica olejnácacahuete - zamestnanec ES kategórie Bpersonal CE de categoría B - zamestnanec ES kategórie Cpersonal CE de categoría C - zamestnanec ES kategórie Dpersonal CE de categoría D - vodičipersonal de conducción - dopravní zamestnancipersonal de transporte - právnická profesiaprofesión jurídica - posádkatripulación - personál väznicepersonal penitenciario - AragónskoAragón - finančná stratapérdida financiera - mor zvieratpeste animal - pesticídpesticida - malé podnikaniepequeña empresa - malé a stredné podnikypequeña y mediana empresa - malý poľnohospodársky podnikpequeña explotación - malé mestociudad pequeña - Malé AntilyPequeñas Antillas - petíciapetición - petrochémiapetroquímica - petrodolárpetrodólar - ropapetróleo - farmakológiafarmacología - FilipínyFilipinas - filozofiafilosofía - politická filozofiafilosofía política - arbitrážarbitraje financiero - fosforfósforo - fotochémiafotoquímica - fotočlánokfotopila - zamestnanecká fyziológiafisiología del trabajo - jadrová fyzikafísica nuclear - PicardyPicardía - náhradná súčiastkapieza suelta - PiedmontPiamonte - medzinárodná arbitrážarbitraje internacional - drahokamypiedra preciosa - palivový článokpila de combustible - pirátstvopiratería - chov rýbpiscicultura - cyklistický chodníkcarril para bicicletas - investičná transakciacolocación de capitales - tarifný stroptecho arancelario - politická arbitrážarbitraje político - náhorná plošinallanura - protikrízový plánplan anticrisis - schéma urbanistického rozvojaplan de urbanismo - plán z KolombaPlan de Colombo - plán rozvojaplan de desarrollo - plán financovaniaplan de financiación - planktónplancton - pestovanie stromovarboricultura - plánovanie vzdelávaniaplanificación educativa - plánovanie rodinyplanificación familiar - výrobné plánovanieplanificación de la producción - dopravné plánovanieplanificación de transportes - plánovanie trhuplanificación del mercado - hospodárske plánovanieplanificación económica - finančné plánovanieplanificación financiera - stromárbol - priemyselné plánovanieplanificación industrial - štátne plánovanieplanificación nacional - regionálne plánovanieplanificación regional - odvetvové plánovanieplanificación sectorial - sadbavivero - výsadbaplantación - vodná rastlinaplanta acuática - kŕmna rastlinaplanta forrajera - priemyselná rastlinaplanta industrial - olejnatá rastlinaplanta oleaginosa - ihličnanárbol perennifolio - koreňová plodinatubérculo - textilná rastlinaplanta textil - tropická rastlinaplanta tropical - pestovanie vo fóliovníkuplasticultivo - plastifikátorplastificante - plochá oceľplancha - politický programprograma político - pevninský šelfplataforma continental - platinaplatino - sadra, sadrokartónová doska, sadrovýescayola, yeso - listnatý stromárbol caducifolio - plná zamestnanosťpleno empleo - olovoplomo - plutóniumplutonio - pneumatikaneumático - UNDPPNUD - UNEPPNUMA - hmotnosť a veľkosťpeso y dimensiones - maloobchodná jednotkapunto de venta - rybapescado - sladkovodná rybapescado de agua dulce - morská rybapescado de mar - čerstvá rybapescado fresco - Poitou-CharentesPoitou-Charentes - políciapolicía - oddelenie kriminálneho vyšetrovaniapolicía judicial - poľnohospodárska politikapolítica agraria - spoločná poľnohospodárska politikapolítica agraria común - národná poľnohospodárska politikapolítica agraria nacional - regionálna farmárska politikapolítica agraria regional - potravinová politikapolítica alimentaria - banková politikapolítica bancaria - rozpočtová politikapolítica presupuestaria - obchodná politikapolítica comercial - spoločná obchodná politikapolítica comercial común - politika Spoločenstvapolítica comunitaria - dohoda o dobrovoľnom obmedzeníacuerdo de limitación - archeológiaarqueología - politika Spoločenstva v zamestnanostipolítica comunitaria de empleo - spoločná rybárska politikapolítica pesquera común - spoločná cenová politikapolítica común de precios - spoločná dopravná politikapolítica común de transportes - krátkodobá hospodárska politikapolítica coyuntural - kultúrna politikapolítica cultural - politika pomocipolítica de ayudas - politika úsporných opatrenípolítica de austeridad - intervenčná politikapolítica de intervención - investičná politikapolítica de inversión - obranná politikapolítica de defensa - rozvojová politikapolítica de desarrollo - finančná politikapolítica de financiación - politika vzdelávaniapolítica educativa - politika zamestnanostipolítica de empleo - podniková politikapolítica de la empresa - politika životného prostrediapolítica de medio ambiente - architektúraarquitectura - informačná politikapolítica de información - komunikačná politikapolítica de comunicación - súťažná politikapolítica de competencia - stavebná politikapolítica de construcción - rybárska politikapolítica pesquera - poľnohospodárska produkčná politikapolítica de producción agrícola - výskumná politikapolítica de investigación - zdravotnícka politikapolítica sanitaria - politika pôrodnostipolítica de natalidad - výrobná politikapolítica de producción - slnečná architektúraarquitectura solar - podporná politikapolítica de apoyo - demografická politikapolítica demográfica - politika dvoch blokovpolítica de bloques - devízová politikapolítica de cambios - vývozná politikapolítica de exportación - dovozná politikapolítica de importación - cenová politikapolítica de precios - príjmová politikapolítica de rentas - mzdová politikapolítica salarial - archívyarchivo - politika poľnohospodárskych štruktúrpolítica de estructuración agraria - dopravná politikapolítica de transportes - úverová politikapolítica crediticia - politika bývaniapolítica de la vivienda - hospodárska politikapolítica económica - energetická politikapolítica energética - európska obranná politikapolítica europea de defensa - zahraničná politikapolítica exterior - rodinná politikapolítica familiar - finančníctvopolítica financiera - ArktídaÁrtico - politika zdaňovaniapolítica fiscal - lesnícka politikapolítica forestal - vládna politikapolítica gubernamental - priemyselná politikapolítica industrial - vnútorná politikapolítica interior - migračná politikapolítica migratoria - menová politikapolítica monetaria - agromonetárna politikapolítica monetaria agrícola - prístavná politikapolítica portuaria - spoločná prístavná politikapolítica portuaria común - striebroplata - regionálna politikapolítica regional - regionálna politika Spoločenstvapolítica regional comunitaria - sociálna politikapolítica social - štrukturálna politikapolítica estructural - colná politikapolítica arancelaria - spoločná tarifná politikapolítica arancelaria común - škodlivinacontaminante - atmosferická škodlivinacontaminante atmosférico - škodliviny vo vodecontaminante del agua - znečisteniecontaminación - ArgentínaArgentina - zamorenie hlukomcontaminación acústica - znečisťovanie atmosférycontaminación atmosférica - chemické znečisteniecontaminación química - znečistenie z pevninských zdrojovcontaminación de origen terrestre - znečistenie vodycontaminación del agua - kontaminácia potravycontaminación de los alimentos - znečistenie pobrežiacontaminación de las costas - znečistenie vodných ciestcontaminación fluvial - znečistenie pôdycontaminación del suelo - znečistenie moracontaminación marina - bezzávlahové hospodárstvocultivo de secano - organické znečisteniecontaminación orgánica - znečistenie z poľnohospodárskych zdrojovcontaminación de origen agrícola - rádioaktívne znečisteniecontaminación radiactiva - znečisťovanie stratosférycontaminación estratosférica - tepelné znečisťovaniecontaminación térmica - cezhraničné znečisťovaniecontaminación transfronteriza - PoľskoPolonia - zmiešané pestovaniepolicultivo - polymérpolímero - PolynéziaPolinesia - Francúzska PolynéziaPolinesia Francesa - zemiakpatata - tepelné čerpadlobomba de calor - pracujúca populáciapoblación activa - obyvateľstvo pracujúce v poľnohospodárstvepoblación activa agraria - pracujúce osobypoblación activa ocupada - populácia v aktívnom vekupoblación en edad laboral - svetové obyvateľstvopoblación mundial - nepracujúca populáciapoblación no activa - rybolovná dohodaacuerdo pesquero - chemická zbraňarma química - vidiecke obyvateľstvopoblación rural - mestské obyvateľstvopoblación urbana - prasaporcino - rybársky prístavpuerto pesquero - PortorikoPuerto Rico - PortugalskoPortugal - regióny Portugalskaregiones de Portugal - dominantné postavenieposición dominante - poštové a telekomunikačné službycorreos y telecomunicaciones - konvenčné zbranearma convencional - draslíkpotasio - rozvojový potenciálpotencial de desarrollo - ApuliaApulia - tlačný remorkérremolque de empuje - prachpolvo - politická mocpoder político - rozpočtové právomocipoder presupuestario - kúpna silapoder adquisitivo - právo posúdeniapoder de apreciación - vykonávacia právomocpoder de ejecución - právomoc iniciovaťpoder de iniciativa - kontrolná mocpoder de control - rozhodovacia právomocpoder de decisión - rokovacia právomocpoder de negociación - ratifikačná právomocpoder de ratificación - právo voľnej úvahy pri výkone právomocípoder discrecional - výkonná mocpoder ejecutivo - súdna právomocpoder judicial - zákonodarná mocpoder legislativo - zriaďovacia právomocpotestad reglamentaria - orgány verejnej správypoderes públicos - balenie vopredpreacondicionamiento - všeobecné preferenciepreferencias generalizadas - poľnohospodársky poplatokexacción agrícola - poplatok ESUOexacción CECA - prvé pracovné miestoprimer empleo - útle detstvoprimera infancia - jadrová zbraňarma nuclear - príprava pôdypreparación del suelo - premlčanie výkonu trestuprescripción de la pena - predseda parlamentupresidente del Parlamento - novinári, tlač, tlačovýprensa, prensa pública - politická tlačprensa política - dávka pre pozostaléhoprestación a los supervivientes - poskytovanie služiebprestación de servicios - taktická jadrová zbraňarma nuclear táctica - rodinné prídavkyprestación familiar - dávka sociálneho zabezpečeniaprestación social - pôžičkapréstamo - pôžička z EIBpréstamo BEI - pôžička ESUOpréstamo CECA - pôžička Spoločenstvapréstamo comunitario - pôžička Euratompréstamo Euratom - prevencia proti znečisťovaniuprevención de la contaminación - krátkodobá prognózaprevisión a corto plazo - dlhodobá prognózaprevisión a largo plazo - strednodobá prognózaprevisión a medio plazo - rozpočtový odhadprevisión presupuestaria - ekonomické prognózovanieprevisión económica - nadradenosť zákonaprimacía del Derecho - nadradenosť práva Spoločenstvaprimacía del Derecho comunitario - prémieprima salarial - jatočný príplatokprima por sacrificio voluntario de reses - príplatok za klčovanie koreňovprima por erradicación - mimotrhový príplatokprima por no comercialización - poistnéprima de seguro - skladovací príplatokprima por almacenamiento - skoré ovocie a zeleninahortaliza temprana - zásada znečisťovateľ platíprincipio de quien contamina paga - hospodárska prioritaprioridad económica - ozbrojené silyejército - rozhodovanietoma de decisiones - politický väzeňprisionero político - pozbavenie právprivación de derechos - cenyprecios - cenové rozpätieprecio en horquilla - vývozná cenaprecio de exportación - dovozná cenaprecio de importación - spotrebiteľská cenaprecio al consumidor - profesionálna armádaejército profesional - cena výrobcuprecio al productor - poľnohospodárske cenyprecio agrario - cena potravínprecio alimentario - cena cifprecio CIF - nákupná cenaprecio de compra - cena pri plavebnej komoreprecio de esclusa - intervenčná cenaprecio de intervención - administratívne regulovaná cenaprecio de objetivo - cenová dohodaacuerdo de precios - vojenské vybaveniearmamento - cenová ponukaprecio de oferta - orientačná cenaprecio de orientación - základná cenaprecio de base - aktivačná cenaprecio de desencadenamiento - maloobchodná cenaprecio al por menor - veľkoobchodná cenaprecio al por mayor - cena energieprecio de la energía - cena poľnohospodárskej pôdyprecio de la tierra - trhové cenyprecio de mercado - referenčná cenaprecio de referencia - dochucovadloaromatizante - dočasne platná cenaprecio de retirada - nákladová cenaprecio de coste - hraničná cenaprecio umbral - podporná cenaprecio de sostenimiento - parkovnéprecio de estacionamiento - cena predajaprecio de venta - cena komodityprecio de productos básicos - diskriminačná cenaprecio discriminatorio - pozemková rentaprecio del arrendamiento rústico - svetová trhová cenaprecio del mercado mundial - administratívne nariadeniedisposición administrativa - cena stanovená vopredprecio fijado de antemano - cena free-on boardprecio franco a bordo - cena franko hranicaprecio franco frontera - zavádzacia cenaprecio gatillo - garantovaná cenaprecio garantizado - pevná cenaprecio autorizado - cieľová cenaprecio indicativo - priemyselná cenaprecio industrial - voľná cenaprecio libre - maximálna cenaprecio máximo - zavlažovanieirrigación - minimálna cenaprecio mínimo - garantovaná minimálna cenaprecio mínimo garantizado - priemerná cenaprecio medio - preferenčná cenaprecio preferencial - znížená cenaprecio reducido - dodávková cenaprecio franco - reprezentatívna cenaprecio representativo - umenieartes - reprezentatívna trhová cenaprecio representativo de mercado - spoločenský problémproblema social - problematika miestproblema urbano - chemický procesproceso químico - elektrický procesproceso eléctrico - fyzikálny procesproceso físico - správne konanieprocedimiento administrativo - protisubvenčné konanieprocedimiento antisubvención - ľudové umeniearte popular - rozpočtové pravidláprocedimiento presupuestario - občianskoprávne konanieprocedimiento civil - disciplinárne konanieprocedimiento disciplinario - právny procesprocedimiento judicial - legislatívny procesprocedimiento legislativo - parlamentný postupprocedimiento parlamentario - trestnoprávny postupprocedimiento penal - Stredný VýchodCercano y Medio Oriente - darčekové predmetyartículo de regalo - výrobaproducción - pásová výrobaproducción en cadena - poľnohospodárska produkciaproducción agrícola - výroba potravínproducción alimenticia - živočíšna výrobaproducción animal - remeselná výrobaproducción artesanal - výroba Spoločenstvaproducción comunitaria - priebežná výrobaproducción continua - výroba energieproducción de energía - výroba vodíkaproducción de hidrógeno - masová výrobaproducción en masa - produkt rybárstvaproducto pesquero - nedostatočná výrobaproducción deficitaria - priemyselná výrobaproducción industrial - svetová výrobaproducción mundial - národná výrobaproducción nacional - pestovanie plodínproducción vegetal - produktivitaproductividad - produktivita poľnohospodárstvaproductividad agrícola - dekoratívne predmetyartículo de decoración - produktivita pôdyproductividad de las tierras - produktivita práceproductividad del trabajo - obilný produktproducto a base de cereal - ovocný produktproducto a base de fruta - zeleninový produktproducto a base de legumbres - rybí produktproducto a base de pescado - cukrový produktproducto a base de azúcar - poľnohospodársky produktproducto agrícola - potravinyproducto alimenticio - spracovaný potravinársky výrobokproducto alimenticio complejo - živočíšny produktproducto de origen animal - mäsový produktproducto cárnico - chemikálieproducto químico - anorganický chemický produktproducto químico inorgánico - koncentrovaný produktproducto concentrado - balený výrobokproducto acondicionado - mrazený produktproducto congelado - kozmetický produktproducto cosmético - športové potrebyartículo de deporte - obalový materiálproducto de envasado - čistiace a leštiace prípravkyproducto de mantenimiento - základný výrobokproducto básico - cukrársky produktproducto de confitería - výrobok hromadnej spotrebyproducto de gran consumo - náhradný produktproducto sustitutivo - sušený produktproducto deshidratado - diétny produktproducto dietético - drevený produktproducto de madera - toaletné potrebyartículo de tocador - hromadný výrobokproducto a granel - údený produktproducto ahumado - priemyselný produktproducto industrial - horľavinaproducto inflamable - instantný produktproducto instantáneo - hrubý domáci produktproducto interior bruto - ožiarený produktproducto irradiado - mliečny výrobokproducto lácteo - sublimačne sušený produktproducto liofilizado - hotové tovaryproducto manufacturado - kovový produktproducto metálico - produkt ťažbyproducto minero - domáci produktproducto nacional - hrubý národný produktproducto nacional bruto - nový produktnuevo producto - pôvodný výrobokproducto originario - ropný produktproducto petrolífero - farmaceutický výrobokproducto farmacéutico - potreby pre domácnosťartículo de menaje - bielkovinové produktyproducto proteico - rekonštituovaný produktproducto reconstituido - chladený produktproducto refrigerado - hrubý regionálny produktproducto regional bruto - solený produktproducto salado - polotovaryproducto semiacabado - citlivý výrobokproducto sensible - hlboko zamrazený produktproducto ultracongelado - textilný produktproducto textil - živnostníkartesano - veterinárny produktproducto veterinario - zamestnanec obchoduprofesión comercial - finančné povolanieprofesión financiera - slobodné povolanieprofesión liberal - povolanie v zdravotníckej starostlivostiprofesión sanitaria - pomocná lekárska profesiaprofesión paramédica - WFPPMA - akčný programprograma de actuación - program pomociprograma de ayudas - učebné osnovyprograma de enseñanza - výskumný programprograma de investigación - volebný programprograma electoral - vedecký pokrokprogreso científico - investičný projektproyecto de inversión - návrh rozpočtuproyecto de presupuesto - vládny návrh zákonaproyecto de ley - výskumný projektproyecto de investigación - priemyselný projektproyecto industrial - podpora predajapromoción comercial - podpora obchodupromoción del comercio - podpora investíciípromoción de inversiones - stavba nehnuteľnostípromoción inmobiliaria - povýšeniepromoción profesional - volebná propagáciapropaganda electoral - návrh ESpropuesta CE - kultúrne predstaveniaespectáculos - mimovládny návrh zákonaproposición de ley - verejné vlastníctvopropiedad pública - pozemky a budovypropiedad del suelo - poľnohospodárska nehnuteľnosťpropiedad rústica - nehnuteľný majetokpropiedad inmobiliaria - priemyselné vlastníctvopropiedad industrial - duševné vlastníctvopropiedad intelectual - osobný hnuteľný majetokpropiedad mobiliaria - súkromné vlastníctvopropiedad privada - ArubaAruba - prieskum nerastovprospección minera - výhľadové štúdieprospectiva - prostitúciaprostitución - ochrana proti hlukuprotección contra el ruido - ochrana životného prostrediaprotección del medio ambiente - ochrana života zvieratprotección de la fauna - ochrana života rastlínprotección de la flora - ochrana súkromiaprotección de la vida privada - ESAESA - ochrana zvieratprotección de los animales - ochrana akcionárovprotección de los socios - ochrana komunikáciíprotección de las comunicaciones - ochrana slobôdprotección de las libertades - ochrana menšínprotección de las minorías - diplomatická ochranaprotección diplomática - ochrana spotrebiteľaprotección del consumidor - špecializačná dohodaacuerdo de especialización - ÁziaAsia - ochrana trhuprotección del mercado - ochrana dedičstvaprotección del patrimonio - ochrana krajinyprotección del paisaje - ochrana pôdyprotección del suelo - starostlivosť o matku a dieťaprotección maternal e infantil - protekcionizmusproteccionismo - živočíšna bielkovinaproteína animal - syntetická bielkovinaproteína sintética - mliečna bielkovinaproteína de la leche - južná ÁziaAsia del Sur - rastlinná bielkovinaproteína vegetal - protokol k dohodeprotocolo de un tratado - protokol o cukreProtocolo del azúcar - prototypprototipo - Provence-Alpes-Côte d'AzurProvenza-Alpes-Costa Azul - provinciaprovincia - psychiatriapsiquiatría - psychológiapsicología - zamestnanecká psychológiapsicología del trabajo - uverejňovaniepublicación - publikácia Spoločenstvapublicación comunitaria - uverejnenie zákonapublicación de la ley - reklama publicidad - nezákonné reklamné praktikypublicidad abusiva - zverejnenie účtovpublicidad de cuentas - zverejnenie sadziebpublicidad de las tarifas - KatarQatar - politický azylasilo político - profesijné kvalifikáciecualificación profesional - kvalita životného prostrediacalidad del medio ambiente - kvalita životacalidad de la vida - kvalita výrobkucalidad del producto - výťažok z výlovucantidad desembarcada - trieda najchudobnejších ľudícuarto mundo - písomná otázkapregunta escrita - ústna otázkapregunta oral - parlamentná otázkapregunta parlamentaria - dekontamináciasaneamiento - kvórumquórum - kvóta výlovucuota de pesca - volebná kvótacociente electoral - rádioaktivitaradiactividad, radioactividad - vysielanieemisión, radiodifusión, retransmisión - radiačná ochranaradioprotección - Valné zhromaždenie OSNAsamblea General ONU - rafinácia ropyrefinado del petróleo - rafinácia cukrurefinado del azúcar - hroznouva - obchodné menorazón social - repatriácia kapitálurepatriación de capitales - správainforme - vzťah poľnohospodárstvo-obchodrelación agricultura-comercio - vzťah poľnohospodárstvo-priemyselrelación agricultura-industria - výročná správainforme de actividad - správa výborudictamen de comisión - výskumná správainforme de investigación - aproximácia právaaproximación de legislaciones - zbližovanie politíkaproximación de políticas - Ras Al KhaimahRas al-Jaima - daňový základbase imponible - ratifikácia dohodyratificación de un acuerdo - pomerratio - jadrový reaktorreactor nuclear - odborná rekvalifikáciareconversión profesional - znovuvyzbrojenierearme - zaisteniereaseguro - cenzuscenso - prehľad obyvateľstvacenso de población - pomoc vo vzdelávaníasistencia educativa - hospodárska recesiarecesión económica - výnosingreso - vývozné príjmyingreso por exportaciones - prípustnosť námietkyadmisibilidad - výskuminvestigación - agronomický výskuminvestigación agronómica - aplikovaný výskuminvestigación aplicada - energetický výskuminvestigación energética - vyhľadávanie dokumentovbúsqueda documental - výskum životného prostrediainvestigación sobre el medio ambiente - lesnícky výskuminvestigación forestal - rybársky výskuminvestigación pesquera - priemyselný výskuminvestigación industrial - lekársky výskuminvestigación médica - vedecký výskuminvestigación científica - žatvarecolección - odporúčanierecomendación internacional - odporúčanie Spoločenstvarecomendación CE - hospodárska dohodaacuerdo económico - schéma vzájomnej pomocimutualidad social - odporúčanie ESUOrecomendación CECA - odporúčanie ESAErecomendación CEEA - uznávanie diplomovreconocimiento de títulos - hospodárska obnovareconstrucción económica - konverzia na záhradníctvoreconversión hortícola - konverzia stádareconversión ganadera - priemyselná konverziareconversión industrial - konverzia na produkciu hovädzieho masareconversión leche-carne - presmerovanie produkciereconversión productiva - odvolanie k správnemu orgánurecurso administrativo - žaloba o zrušenie rozhodnutiarecurso de anulación - žaloba na nečinnosťrecurso por omisión - žaloba za zlyhanie plnenia záväzkurecurso por incumplimiento - náborcontratación de personal - združenieasociación - náhrada energierecuperación de energía - recyklácia kapitálureciclaje de capitales - recyklácia odpadureciclaje de residuos - aromatická rastlinaplanta aromática - znižovanie ozbrojených sílreducción de fuerzas - liečivá rastlinaplanta medicinal - sójový olejaceite de soja - slnečnicový olejaceite de girasol - skrátenie pracovného časureducción del tiempo de trabajo - mäso z lovucarne de caza - králičie mäsocarne de conejo - kukuričný olejaceite de maíz - zníženie cielreducción arancelaria - sušené odtučnené mliekoleche descremada en polvo - rediskontredescuento - revalváciarevaluación - reexportreexportación - sušený výrobokproducto desecado - látka ovplyvňujúca štruktúruagente de textura - skrátené konanieprocedimiento de urgencia - podpora poľnohospodárstvaayuda a la agricultura - referendumreferéndum - preferencia Spoločenstvapreferencia comunitaria - administratívna reformareforma administrativa - reforma CAPreforma de la PAC - agrárna reformareforma agraria - regulácia poľnohospodárskej produkcieregulación de la producción agrícola - reforma vzdelávaniareforma de la enseñanza - poľnohospodárska kvótacuota agraria - hranica garancieumbral de garantía - alternatívna poľnohospodárska produkciaproducción agrícola alternativa - daň z olejov a tukovgravamen sobre las materias grasas - pozemková reformareforma territorial - znevýhodnená poľnohospodárska oblasťzona agraria desfavorecida - farmárkaagricultora - mladý farmárjoven agricultor - súdna reformareforma judicial - združenie fariemagrupación de explotaciones - poľnohospodársky výkazficha de explotación agraria - prípravky na ochranu rastlínproducto fitosanitario - utečenecrefugiado - herbicídherbicida - besnotarabia - mliečna produkciaproducción lechera - obilninová náhradasucedáneo de cereales - politický utečenecrefugiado político - lesnícke združenieagrupación forestal - odmietnutie ponukyrechazo de oferta - produkcia drevaproducción de madera - lesný majetokpropiedad forestal - les vo verejnom vlastníctvemonte del Estado - súkromný lesmonte privado - odmietnutie predajanegativa de venta - chov vodných mäkkýšovcría de moluscos - rybárska výrobaproducción acuícola - rybolovná licencia licencia de pesca - autoritatívny režimrégimen autoritario - režim pomocirégimen de ayudas - rozpad splynutých spoločnostíescisión de empresas - transnacionálna korporáciaempresa transnacional - dohoda o výhradnom nákupecompra exclusiva - verejno prospešný podnikempresa de interés colectivo - dohoda o selektívnej distribúciidistribución selectiva - systém držby pôdyrégimen del suelo - elektronická poštacorreo electrónico - cezhraničný tok údajovflujo transfronterizo de datos - komerčné médiámedio de comunicación comercial - hospodársky systémrégimen económico - miestne médiámedio de comunicación local - súkromné médiámedio de comunicación privado - vojenský režimrégimen militar - prenosová sieťred de transmisión de datos - telekonferenciateleconferencia - európska televíziatelevisión europea - parlamentný systémrégimen parlamentario - platená televíziatelevisión de pago - videotextvideotex - využitie počítačov v domácnostiinformática doméstica - uchovanie informáciímemorización de datos - politický systémrégimen político - počítačové aplikácieinformática aplicada - počítačová kriminalitacriminalidad informática - zákon o spracovaní údajovDerecho de la informática - umelá inteligenciainteligencia artificial - regiónregión - Úradný vestník EÚDiario Oficial UE - počítačové pirátstvopiratería informática - poľnohospodársky regiónregión agraria - overovanie regulárnosti voliebverificación del escrutinio - kumulácia mandátovacumulación de mandatos - volebné výsledkyresultado electoral - delegovanie právomocídelegación de poderes - Bruselský regiónregión de Bruselas-Capital - parlamentná delegáciadelegación parlamentaria - volebný vekedad electoral - federalizmusfederalismo - pobrežný regiónregión costera - plebiscitplebiscito - rozdelenie hlasovacích lístkovdistribución de votos - poradná právomocpoder consultivo - rozvojový regiónregión de desarrollo - menovacia mocpoder de nombramiento - privilégiumprivilegio parlamentario - radikálna stranapartido radical - horský regiónregión de montaña - znevýhodnený regiónregión desfavorecida - násilné zmiznutiedesaparición de personas - politická menšinaminoría política - policajné kontrolycontrol policial - pacifizmuspacifismo - civilná obranaprotección civil - hospodársky regiónregión económica - poverenie na hlasovanievoto por delegación - konzorciumagrupación temporal de empresas - Flámskoregión Flamenca - výkonný orgánEjecutivo - vládny programprograma de gobierno - pohraničný regiónregión fronteriza - podpora trhusostenimiento del mercado - hospodárska konverziareconversión económica - priemyselný regiónregión industrial - podpora obnovy rozvojaayuda a la reconversión - reštrukturalizačná pomocayuda a la reestructuración - podpora odbytuayuda a la comercialización - podpora priemysluayuda a la industria - prerozdeľovanie príjmovredistribución de la renta - stredozemný región ESregión mediterránea CE - humanitárna pomocayuda humanitaria - pomoc utečencomayuda a los refugiados - pomoc obetiam nešťastíayuda a los siniestrados - rozvojová pomocayuda al desarrollo - prioritný regiónregión prioritaria - vidiecky regiónregión rural - novoindustrializovaná krajinanuevo país industrializado - turistický regiónregión turística - sociálne hospodárstvoeconomía social - ekonomické účty poľnohospodárstvacontabilidad económica agrícola - Valónsky regiónregión Valona - analýza dopaduestudio de impacto - hospodársky dôsledokconsecuencia económica - zmierovacie konanieprocedimiento de concertación - regionalizáciaregionalización - podzemná železnicametro - nákladné vozidlovehículo para transporte de cargas pesadas - kozmická dopravatransporte espacial - kozmická loďvehículo espacial - regionalizácia obchoduregionalización de los intercambios comerciales - vesmírna stanicaestación orbital - regionalizmusregionalismo - prenájom vozidlaalquiler de vehículos - prepravné miesto určenialocalización del transporte - nariadeniereglamento administrativo - lodný paspermiso de navegación - cena dopravyprecio del transporte - nariadenie Spoločenstva o predbežnom opatreníreglamento comunitario - schválenie sadziebhomologación de tarifas - prevádzka prístavutráfico portuario - nariadenie ESAEreglamento CEEA - kontrola premávkycontrol de la circulación - prepravná kvótacuota de transporte - dopravný trhmercado del transporte - registrácia vozidlamatriculación del vehículo - dokumenty o vozidledocumentación del vehículo - riešenie sporovsolución de conflictos - dĺžka cestyduración del transporte - vysokorýchlostná dopravatransporte rápido - prepravný dokladdocumento de transporte - doba riadenia vozidladuración de la conducción - technická kontrolainspección técnica - cestovná kanceláriaagencia de viajes - finančný predpisReglamento Financiero - zmluva o prepravecontrato de transporte - spoločníksocio - vyrovnaniearreglo judicial - obchodné pravidláreglamentación comercial - urbanistické predpisyreglamentación urbanística - letecká linkalínea aérea - cestná premávkatráfico rodado - predpisy pre lovregulación de la caza - námorná prepravná politikapolítica marítima - námorná konferenciaconferencia marítima - dopravné predpisyreglamentación de la circulación - likvidácia odpaduinmersión de residuos - uskladnenie odpadualmacenamiento de residuos - stavebné predpisyreglamentación de la construcción - toxická látkasustancia tóxica - ekologické vozidlovehículo no contaminante - využívanie morského dnaexplotación de los fondos marinos - nahrádzanie zdrojovsustitución de recursos - ekologický dopadimpacto ambiental - ekologický monitoringvigilancia del medio ambiente - seizmický monitoringprevención antisísmica - ochrana pobrežiaprotección del litoral - kontrola rýchlostireglamentación de la velocidad - spracovanie vodygestión del agua - kontrola obmedzujúcich postupovreglamentación sobre ententes - fyzicko-geografické prostrediemedio geofísico - stojatá vodaagua estancada - regulácia investíciíreglamentación de inversiones - morská ríšaespecie marina - voľná prírodavida silvestre - poistenieseguro - cenová reguláciaregulación de precios - rastlinné zdrojerecurso vegetal - ústie riekyestuario - poľnohospodárska pohromacatástrofe agrícola - colné predpisyreglamentación aduanera - defoliáciadefoliación - eróziaerosión - znečistenie z motorových vozidielcontaminación por vehículos automotores - prepravné predpisyreglamentación del transporte - znečistenie ropoucontaminación por hidrocarburos - znečistenie kovmicontaminación por metales - znečistenie z lodícontaminación por barcos - priemyselné znečisťovaniecontaminación industrial - stabilizácia trhuregularización del mercado - vývozná prirážkaexacción a la exportación - dovozná prirážkaexacción a la importación - kontrola pôrodnosticontrol de natalidad - nezákonný obchodtráfico ilícito - intervenčná agentúraorganismo de intervención - NimexeNimexe - regulácia transakciíregulación de transacciones - označenie pôvodudenominación de origen - colný postup dočasne zrušujúci clárégimen aduanero suspensivo - reimportreimportación - systém návratných cielreembolso de derechos aduaneros - opätovné začlenenie do školyreinserción escolar - colné územie ESterritorio aduanero CE - sociálna rehabilitáciareinserción social - jednotný dokladdocumento único - zjednodušovanie formalítsimplificación de las formalidades - zamietnutie rozpočturechazo del presupuesto - vymedzenie podľa čísla tarifnej klasifikácieespecificación arancelaria - obchodné vzťahyrelación comercial - finančná dohodaacuerdo financiero - poistenie vývozných úverovseguro a la exportación - uvoľňovanie teplaemisión de calor - protiobchodcomercio de compensación - vývoz Spoločenstvaexportación comunitaria - dovoz Spoločenstvaimportación comunitaria - tovary a službybienes y servicios - refláciareactivación económica - medziproduktybien de producción - dvojstranné vzťahyrelación bilateral - kapitálové statkybien de equipo - použité tovarybien de ocasión - integrovaný obchodcomercio integrado - kultúrne vzťahyrelación cultural - medzispotrebaconsumo industrial - svetová spotrebaconsumo mundial - obchodovaniemerchandising - teória marketingumercadotecnia - diplomatické vzťahyrelación diplomática - obchodná udalosťmanifestación comercial - cena bez daneprecio sin impuestos - pracovné vzťahyrelación laboral - predaj so stratouventa con pérdida - samoobsluhaautoservicio - združené maloobchodné podnikaniecomercio asociado - ambulantný obchodcomercio ambulante - nezávislý maloobchodníkcomercio independiente - reťazec predajnícadena comercial - vzťah medzi školou a priemyslomrelación escuela-industria - veľkoobchodné centrummercado de interés nacional - distribútordistribuidor comercial - hospodárske vzťahyrelación económica - likvidita súkromného sektoradisponibilidad monetaria - vzťah medzi cirkvou a štátomrelación Iglesia-Estado - úrazové poistenieseguro de accidentes - vzťahy medzi Východom a Západomrelación Este-Oeste - medziodvetvové vzťahyrelación interindustrial - menová krízacrisis monetaria - vzťahy medzi inštitúciamirelación interinstitucional - devízové obmedzenierestricción de cambio - medzinárodné vzťahyrelación internacional - bezúročný úvercrédito sin interés - diskontná sadzbatipo de descuento - úverová kontrolacontrol del crédito - medziparlamentné vzťahyrelación interparlamentaria - burzaBolsa de valores - vzťahy vo vnútri Spoločenstvarelaciones intracomunitarias - únik kapitáluevasión de capitales - transferové cenyprecio de transferencia - vzťah medzi zákonodarnou a výkonnou mocourelación legislativo-ejecutivo - veľmi krátkodobé financovaniefinanciación a muy corto plazo - menové vzťahyrelaciones monetarias - podnikové financiefinanciación de la empresa - mnohostranné vzťahyrelación multilateral - poistenie majetkuseguro de bienes - osobné poistenieseguro de personas - spoločné poisteniecoaseguro - vzťah mesto-vidiekrelación campo-ciudad - úverová inštitúciaentidad de crédito - finančný dombanco industrial - elektronické bankovníctvobancática - poistenie proti úrazu v priemysleseguro de accidentes de trabajo - ľudské vzťahyrelaciones humanas - bankový dohľadinspección bancaria - bankové poplatkygastos bancarios - pridelená rozpočtová čiastkacrédito presupuestario - všeobecný rozpočetpresupuesto general - vzťahy s verejnosťourelaciones públicas - regionálne financiehacienda regional - náboženstvoreligión - financovanie rozpočtu Spoločenstvafinanciación del presupuesto comunitario - príspevok členského štátucontribución de los Estados miembros - zmeny vo vládereajuste ministerial - daňový dohovorconvenio fiscal - daňová kontrolacontrol fiscal - umorovaniereembolso - zvláštna daňimpuesto extraordinario - rozparcelovanieconcentración parcelaria - rozpätie sadzbytarifa de horquilla - odpustenie vývozného cladesgravación a la exportación - jednotková cenaprecio por unidad - Podporné clotarifa de sostenimiento - zmiešaná cenaprecio mixto - dovozná substitúciasustitución de las importaciones - cena poľnohospodárskeho výrobkuprecio de los productos agrarios - odmena za prácuremuneración del trabajo - poľnohospodárske poistenieseguro agrícola - výnos plodínrendimiento agrícola - občianska náukaeducación cívica - obchodné vzdelávanieenseñanza comercial - učebné materiálymaterial de enseñanza - učebný softwaresoftware didáctico - vzťah medzi školou a praxourelación escuela-vida profesional - obnova miestrenovación urbana - neurobiológianeurobiología - ziskovosťrentabilidad - gynekológiaginecología - neurológianeurología - pediatriapediatría - zubné lekárstvoodontología - prvá pomocprimeros auxilios - alternatívna medicínamedicina natural - priemyselná reorganizáciareorganización industrial - akustikaacústica - optikaóptica - kybernetikacibernética - petrológiapetrología - rozdelenie pomocidistribución de la ayuda - náboženská sektasecta religiosa - teológiateología - rozloženie daňového bremenaestimación de la base imponible - vnútorný trh ESmercado único - priestorové rozloženie obyvateľstvadistribución geográfica de la población - neúplná rodinafamilia monoparental - adoptované dieťahijo adoptivo - poistenie motorových vozidielseguro de automóviles - distribúcia výrobyreparto de la producción - ochrana rodinyprotección de la familia - dohoda o rozdelení trhureparto del mercado - techniky umelej reprodukcieprocreación artificial - umelá insemináciainseminación artificial - oplodnenie v skúmavkefecundación in vitro - rozdelenie bohatstvadistribución de la riqueza - náhradná matkamadre portadora - rodičovská autoritapatria potestad - rozdelenie mandátovreparto de escaños - potomokfiliación - priezviskoapellido - rodičovská zodpovednosťresponsabilidad de los padres - súdna rozlukaseparación judicial - populačná dynamikadinámica de la población - rozdelenie príjmovdistribución de la renta - migrantmigrante - prideľovanie prácedistribución del trabajo - migrácia za účelom osídľovaniamigración de repoblación - podpora pri návrateayuda al retorno - starnutie obyvateľstvaenvejecimiento de la población - profesijná mobilitamovilidad profesional - priestorové rozloženiedistribución geográfica - rozdelenie podľa vekudistribución por edades - rozdeľovanie na osoburenta per cápita - oceneniedistinción honorífica - dobrovoľná prácavoluntariado social - dobrovoľná organizáciaorganización benéfica - poistenie v nezamestnanostiseguro de desempleo - rozdeľovanie podľa zamestnaných osôbrenta por persona activa - hrajuego - herňaestablecimiento de juegos - automatická hrajuego automático - rozdelenie podľa pohlaviadistribución por sexos - športové rybárstvopesca deportiva - výmena turistovintercambio turístico - zahraničný cestovný ruchturismo extranjero - vidiecky cestovný ruchturismo rural - zoznamrepertorio - infraštruktúra cestovného ruchuinfraestructura turística - sociálny rozpočetpresupuesto social - presádzaniereplantación - Európska sociálna politikapolítica social europea - prevencia pred delikvencioulucha contra la delincuencia - zločincriminalidad - fyzicky postihnutá osobadiscapacitado físico - prenos pridelených rozpočtových čiastokprórroga de crédito - duševne postihnutá osobadiscapacitado psíquico - bezdomovectvopersona sin domicilio - pohlavné zmrzačeniemutilación sexual - voľno po pracovnom týždnidescanso semanal - obchod s drogamitráfico de estupefacientes - všeobecné lekárstvomedicina general - sociálna pomocasistencia social - sociálne zariadenieequipamiento social - zákon o sociálnom zabezpečeníDerecho de la seguridad social - sociálna prácatrabajo social - pomoc v domácnostiayuda a domicilio - doplnkový dôchodokpensión complementaria - zástupca odborovrepresentante sindical - zdravotný preukazcartilla sanitaria - zdravotnícke výdavkygastos de sanidad - nemocničné výdavkygastos de hospitalización - diplomatické zastúpenierepresentación diplomática - hospitalizáciahospitalización - domáce ošetrenieasistencia a domicilio - práva chorej osobyderechos del enfermo - verejná hygienahigiene pública - sociálne lekárstvomedicina social - poistenie úverovseguro de crédito - zastúpenie zamestnancovrepresentación del personal - súkromná lekárska starostlivosťmedicina privada - výstavba miestconstrucción urbana - mestská infraštruktúrainfraestructura urbana - trh nehnuteľnostímercado inmobiliario - politická reprezentáciarepresentación política - úprava nájomnéhoreglamentación de alquileres - ostrov Manisla de Man - Kastília a LeonCastilla y León - pomerné zastúpenierepresentación proporcional - Kastília a La ManchaCastilla-La Mancha - KantábriaCantabria - Baleárske ostrovyIslas Baleares - RiojaLa Rioja - Ceuta a MelillaCeuta y Melilla - represiarepresión - mesto MadridComunidad de Madrid - mesto ValenciaComunidad Valenciana - región MurciaRegión de Murcia - severné PortugalskoPortugal del Norte - stredné PortugalskoPortugal del Centro - Lisabon a údolie TagusLisboa y Valle del Tajo - severné AnglickoInglaterra del Norte - severozápadné AnglickoInglaterra del Noroeste - juhovýchodné AnglickoInglaterra del Sudeste - juhozápadné AnglickoInglaterra del Sudoeste - hospodárske ozdravenierecuperación económica - Antigua a BarbudaAntigua y Barbuda - AnguillaAnguila - Svätý Christopher a NevisSan Cristóbal y Nevis - reprodukovaniereproducción - Svätý Vincent a GrenadínySan Vicente y las Granadinas - Americké Panenské ostrovy - Veľký MaghrebGran Magreb - šľachtenie zvieratreproducción animal - rozmnožovanie rastlínreproducción vegetal - Marshallove ostrovyislas Marshall - Americká SamoaSamoa Americana - poistenie v invaliditeseguro de invalidez - republikarepública - polárna oblasťregión polar - Dominikánska republikaRepública Dominicana - Pitcairnove ostrovyPitcairn - nábor pracovníkovrequisa de trabajadores - biologická zbraňarma biológica - zbraň hromadného ničeniaarma de destrucción masiva - strategická jadrová zbraňarma nuclear estratégica - informačná sieťred de información - atómová bombabomba atómica - poľnohospodárska účtovná sieťred de información contable - balistická raketamisil balístico - riadená strelamisil teledirigido - medzikontinentálna strelamisil intercontinental - dopravná sieťred de transportes - vojnové lodefuerza naval - železničná sieťred ferroviaria - kozmické zbranearma del espacio - laserová zbraňarma láser - zápalné zbranearma incendiaria - strelné zbrane a strelivoarma de fuego y municiones - sieť navigačných vodných ciestred navegable - pozemné vojskáejército de tierra - polovojenské silyfuerza de naturaleza militar - cestná sieťred de carreteras - vojenské letectvoejército del aire - zálohyejército de reserva - vojská v zahraničífuerzas en el exterior - vojenské námorníctvomarina de guerra - rezervyreservas - vojenská služba žienservicio militar de la mujer - dobrovoľná vojenská službaservicio voluntario - rezervný fondreserva contable - výdaje na obranugastos de defensa - strategická obranadefensa estratégica - devízové rezervyreserva de divisas - medzinárodná bezpečnosťseguridad internacional - zbrojná politikapolítica de armamento - európska politika zbrojeniapolítica europea de armamento - európska bezpečnosťseguridad europea - nešírenie jadrových zbraníno proliferación nuclear - obmedzovanie zbrojenialimitación de armamentos - vytvorenie denuklearizovaných zóndesnuclearización - prírodná rezerváciareserva natural - zladenie zbrojeniaarmonización de armamentos - bydliskoresidencia - medzinárodná dohodaacuerdo internacional - bilaterálna dohodaacuerdo bilateral - mnohostranná dohoda acuerdo multilateral - miesto prechodného bydliskaresidencia secundaria - medzinárodné rokovanianegociación internacional - podpis dohodyfirma de un tratado - medzinárodný nástrojinstrumento internacional - medzinárodný dohovorconvención internacional - odpady z pesticídovresiduo de insecticida - rezolúciaresolución internacional - zvyškové drevoresiduo de la madera - európsky dohovorconvención europea - medzinárodná zmluva OSNpacto internacional ONU - medzinárodná politikapolítica internacional - vypovedanie zmluvyrescisión contractual - medzinárodná otázkacuestión internacional - poistenie proti škodeseguro de daños - živicaresina - vzťahy medzi dvoma nemeckými štátmirelaciones entre las dos Alemanias - oficiálna návštevavisita oficial - medzinárodná pomocayuda internacional - kódex správaniacódigo de conducta - medzinárodné sankciesanción internacional - rezolúcia ESresolución comunitaria - náboženská skupinagrupo religioso - socio-kultúrna skupinagrupo sociocultural - potravinová sebestačnosťindependencia alimentaria - politika spoluprácepolítica de cooperación - rezolúcia OSNresolución ONU - právna spoluprácacooperación jurídica - vojenská okupáciaocupación militar - rezolúcia EPresolución PE - okupované územieterritorio ocupado - mnohonárodné ozbrojené silyfuerzas multinacionales - zodpovednosťresponsabilidad - vojnový zajatecprisionero de guerra - arménska otázkacuestión armenia - kurdská otázkacuestión de Kurdistán - palestínska otázkacuestión de Palestina - zjednotenie Nemeckaunificación de Alemania - medzinárodná zodpovednosťresponsabilidad internacional - CDECDE - euroraketyeuromisil - kontrola zbrojeniacontrol de armamentos - ministerská zodpovednosťresponsabilidad ministerial - rokovania STARTacuerdo START - dohoda ABMAcuerdo ABM - mierová oblasťzona de paz - zdravotné poistenieseguro de enfermedad - trestnoprávna zodpovednosťresponsabilidad criminal - CSCEOSCE - dlhodobá nezamestnanosťparo de larga duración - návrat do zamestnaniareinserción profesional - politická zodpovednosťresponsabilidad política - boj proti nezamestnanostilucha contra el paro - plánovanie pracovných sílplanificación de la mano de obra - zdieľanie pracovných miesttrabajo compartido - štátny príslušníkciudadano - skončenie pracovného pomerucese de empleo - zmena pracovného miestareconversión del empleo - miestna iniciatíva v zamestnanostiiniciativa local de empleo - nezaplatená prácatrabajo no remunerado - občan Spoločenstvaciudadano comunitario - dočasné zamestnanie trabajo temporal - živočíšne zdrojerecurso animal - zamestnanosť mladýchtrabajo de jóvenes - práca žientrabajo femenino - zdroje morarecurso marino - aktualizácia schopnostíreciclaje profesional - hospodárske zdrojerecurso económico - vzdelávací kurzprácticas de formación - vodné zdrojerecurso hidráulico - pôdne zdrojerecurso del suelo - štatistika zamestnanostiestadística del empleo - energetické zdrojerecurso energético - pomocný pracovníkauxiliar - pracovník v zahraničítrabajador expatriado - námorné poistenieseguro marítimo - podnikateľempresario - výkonný riaditeľdirector de empresa - rybárske zdrojerecurso pesquero - samostatne zárobkovo činná osobaprofesión independiente - nerastné zdrojerecurso mineral - štátny sviatokdía festivo - práca v nedeľutrabajo dominical - prírodné zdrojerecurso natural - pracovné temporitmo de trabajo - obnoviteľné zdrojerecurso renovable - práca na diaľkutrabajo a distancia - zmrazenie miezdcongelación salarial - dodatočné zdrojerecursos adicionales - zníženie miezdreducción de salarios - nepeňažná odmenaremuneración en especie - dávky a diétydietas y gastos - rozpočtové zdrojerecursos presupuestarios - menovanie zamestnancovnombramiento de personal - vlastné zdrojerecursos propios - rokovací poriadokreglamento interno - skúšobná dobaperíodo de prueba - spoločné stravovanierestauración colectiva - odborové právaderechos sindicales - sloboda združovania do odborovlibertad sindical - profesijná etikadeontología profesional - povinné poistenieseguro obligatorio - refundácia vývozurestitución a la exportación - podiel na ziskuparticipación en los beneficios - refundácia dovozurestitución a la importación - voľby do odborovelecciones sindicales - manažment a prácainterlocutor social - odborový zväz štátnych zamestnancovsindicato de funcionarios - profesijné združenieasociación profesional - odborysindicato - refundácia produkcierestitución a la producción - vývozné obmedzenierestricción de las exportaciones - diplomatická službaprofesión diplomática - dovozné obmedzenierestricción de las importaciones - povolanie v komunikáciáchprofesión de la comunicación - obmedzenie hospodárskej súťažerestricción de la competencia - administratívne službyprofesión administrativa - zamestnanci sekretariátupersonal de secretaría - obmedzenie obchodurestricción de los intercambios - informačná profesiaprofesión de la información - vedecké povolanieprofesión científica - technické povolanieprofesión técnica - obmedzenie slobodyrestricción de libertad - -čka, politikhombre público, jefa política, jefe político, líder, líder político, política, político - poisťovacie povolanieprofesión de seguros - kvantitatívne obmedzenierestricción cuantitativa - drobný maloobchodníkpequeño comercio - zubárdentista - lekármédico - veterinárny chirurgveterinario - lekárnikfarmacéutico - pôrodná asistentkacomadrona - umelecké povolanieprofesión artística - súkromné poistenieseguro privado - reštrukturalizácia priemyslureestructuración industrial - literárne povolanieprofesión literaria - prevádzkový hospodársky výsledokresultado de explotación - predajný personálpersonal de ventas - obchodný zástupcaagente comercial - výkonnosť poľnohospodárstvaresultado de la explotación agraria - výsledky v školeresultado escolar - povolanie v spracovaní údajovprofesión de la informática - povolanie v cestovnom ruchuprofesión del turismo - povolanie v hoteliérstveprofesión hostelera - zamestnanie v službáchpersonal de servicios - znovuzavedenie colných poplatkovrestablecimiento de derechos de aduana - bankové povolanieprofesión bancaria - profesionálny športdeporte profesional - tranzittránsito - zaostávanie v školeretraso escolar - európsky priemyselný priestorespacio industrial europeo - priemyselná politika Spoločenstvapolítica industrial comunitaria - stiahnutie sa z trhuretirada del mercado - remesláartesanado - malé priemyselné odvetviepequeña industria - stredne veľké priemyselné odvetviemediana industria - malé a stredné priemyselné odvetviapequeña y mediana industria - dôchodcapersona jubilada - umiestnenie priemysluemplazamiento industrial - voľná priemyselná zónazona franca industrial - predčasný odchod do dôchodkujubilación anticipada - technologický parkparque tecnológico - výrobný prebytokexcedente de producción - manipulácia s tovarommanipulación - verejné poistenieseguro público - opätovné spracovanie palivareprocesado del combustible - priemyselné spracovaniefabricación industrial - výrobná kvótacuota de producción - výrobná štatistikaestadística de producción - zodpovednosť výrobcuresponsabilidad del fabricante - nová technológianueva tecnología - vrcholná schôdzkareunión en la cumbre - čistá technológiatecnología limpia - tradičná technológiatecnología tradicional - technologický procesproceso tecnológico - technické predpisyreglamentación técnica - životnosť výrobkuduración del producto - vadný výrobokproducto defectuoso - stretnutie ministrovconferencia de ministros - technická špecifikáciaespecificación técnica - európska normanorma europea - medzinárodná normanorma internacional - harmonizácia noriemarmonización de normas - technický predpisreglamento técnico - medzinárodné schôdzkareunión internacional - recyklačná technológiatecnología del reciclaje - rozpočet na výskumpresupuesto de investigación - zvýšenie platuaumento salarial - EurekaEureka - výskumní pracovnícipersonal de investigación - výskumná politika Spoločenstvapolítica comunitaria de investigación - vzťahy priemysel - výskumrelación industria-investigación - predajcarevendedor - príjemrenta - výskumné pracoviskocentro de investigación - obchodná značkamarca comercial - registrovaná ochranná známkamarca registrada - design a modeldiseño y modelo - vedľajší príjemrenta complementaria - právo ochranných známokDerecho de marcas - Európska ochranná známkamarca europea - experimenty na zvieratáchexperimentación animal - experimenty na ľuďochexperimentación humana - podnikový výskuminvestigación en la empresa - základný výskuminvestigación básica - vojenský výskuminvestigación militar - univerzitný výskuminvestigación universitaria - poistenie zákonnej zodpovednosti za škodyseguro de responsabilidad civil - investičný príjemrenta de inversión - skupina 77Grupo de los 77 - skupina ContadoraGrupo de Contadora - závislé územieterritorio no autónomo - spotrebiteľské hnutiemovimiento de consumidores - príjem farmárovrenta del agricultor - náhrada výdajov sekretariátusubsidio de secretariado - preprava nebezpečných tovarovtransporte de mercancías peligrosas - farmársky príjemrenta de la explotación agraria - učebná metódamétodo pedagógico - príjem domácnostirenta familiar - zdaniteľný príjemrenta imponible - národný dôchodokrenta nacional - podmorské nerastné zdrojerecurso mineral submarino - príjem dodatočný k bežnej mzderenta no salarial - moderné materiálymaterial avanzado - podlahové krytinyrevestimiento del piso - supravodivá zliatinaaleación superconductora - kompozitné materiálymaterial compuesto - technická keramikacerámica técnica - špeciálny polymérpolímero especial - amorfné materiálymaterial amorfo - ultra jemná časticapartícula ultrafina - biomateriálybiomaterial - zliatina s tvarovou pamäťoualeación de memoria - zmena ústavyrevisión de la Constitución - dohoda ADNAcuerdo ADN - periférna jednotkaunidad periférica - rozvrhnutie dovolenkyescalonamiento de las vacaciones - novela zákonamodificación de la ley - mikropočítačmicroordenador - politika cestovného ruchupolítica de turismo - poistenie prepravyseguro de transportes - priemyselná revolúciarevolución industrial - BITBIT - EcosocECOSOC - UNHCRACNUR - Severné Porýnie-WestfálskoRenania del Norte-Westfalia - EEBBEE - Porýnie-FalckoRenania-Palatinado - Rhone-AlpesRódano-Alpes - EAESSEEA - ENEAAEEN - Dublinská nadáciaFundación europea para la mejora de las condiciones de vida y de trabajo - Európsky inštitút vo FlorenciiInstituto Europeo de Florencia - RibeRibe - EBUUER - bohatstvoriqueza - WAMUUEMOA - životné poistenieseguro de vida - ricínové bôbyricino - ADCADC - RingkoebingRingkoebing - CACMMCCA - poistné rizikoriesgo cubierto - DACCAD - zdravotné rizikoriesgo sanitario - jadrová politikapolítica nuclear - ryžaarroz - ropná politikapolítica petrolera - uskladnenie uhľovodíkovalmacenamiento de hidrocarburos - vyraďovanie elektrární z prevádzkyclausura de central energética - agroenergiaagroenergía - energetický priemyselindustria energética - gazoholcarburol - motorový liehcombustible de alcohol - robotikarobótica - energetický nosičproducto energético - uhoľný priemyselindustria carbonera - robotizáciarobotización - politika ťažby uhliapolítica carbonera - spracovanie uhliatratamiento del carbón - rudné ložiskoyacimiento de mineral - sociálna rolarol social - ťažobná prevádzkaexplotación minera - ťažobná produkciaproducción minera - schéma dôchodkového zabezpečeniapensión de jubilación - RoskildeRoskilde - ťažba rudyexplotación del mineral - rudy železných kovovmineral metálico - bauxitbauxita - bitúmenové materiálymateria bituminosa - zeminy a kamenetierras y piedras - soľsal - ložiskorodamiento - fosfátfosfato - potašpotasa - RumunskoRumania, Rumanía - ropný výskumexploración petrolera - ťažba ropyextracción de petróleo - pobrežné ropné zariadenieinstalación en el mar - produkcia ropyproducción de petróleo - butánbutano - parafínalcano, parafina - surová ropapetróleo bruto - benzíngasolina - dieselové palivogasóleo - topný olejfueloil - Spojené kráľovstvoReino Unido - propánpropano - letecké palivocombustible de aviación - bezolovnatý benzíngasolina sin plomo - zámorské krajiny a územia Spojeného kráľovstvaPTU del Reino Unido - šelfová ropapetróleo marino - regióny Spojeného kráľovstvaregiones del Reino Unido - elektráreňplanta eléctrica - elektrárenský priemyselindustria eléctrica - RwandaRuanda - umiestňovanie elektrárníemplazamiento de central energética - hydroelektrická výstavbainstalación hidroeléctrica - SabaSaba - chladiaci systém reaktoraenfriamiento del reactor - jadrová chémiaquímica nuclear - astronómiaastronomía - SabahSabah - ožiarené palivocombustible irradiado - sacharózasacarosa - biologický procesproceso biotecnológico - biopriemyselbioindustria - biotechnológiabiotecnología - špeciálne chemikálieparaquímica - Západná SaharaSáhara occidental - ťahaný výrobokproducto no plano - valcovaný výrobokproducto plano - plechchapa - profilperfil - SahelSahel - tenký plechhoja fina - masťmanteca de cerdo - priemysel spracovania chemických surovínindustria química básica - chemický prvokelemento, elemento químico - chemická zlúčeninacompuesto, compuesto químico - farby a lakypintura y barniz - Svätý EustáciusSan Eustaquio - liekmedicamento - San MarinoSan Marino - hormónhormona - Svätý MartinSan Martín - organická chemikáliaproducto químico orgánico - priemysel pesticídovindustria de pesticidas - metalurgický priemyselindustria metalúrgica - medzipodniková dohodaacuerdo interempresarial - AstúriaPrincipado de Asturias - Svätý Pierre a MiquelonSan Pedro y Miguelón - hutnícky výrobokproducto siderúrgico - priemysel kovových spojovacích materiálovpernos y tornillos - nožiarsky priemyselhojalatería y cuchillería - železiarsky tovarferrería - železný produktproducto de forja - povrchová úprava kovovrecubrimiento de metales - Svätá HelenaSanta Elena - hutnícke a oceliarske strojné zariadeniemáquina siderúrgica - špeciálne oceleaceros especiales - Svätá LuciaSanta Lucía - antimónantimonio - berýliumberilio - kadmiumcadmio - ferozliatinaferroaleación - tantaltantalio - zabavenie veciembargo de bienes - výroba bicyklov a motocyklovciclo y motociclo - výroba nástrojovherramientas - vedecký prístrojaparato científico - mzdasalario - lekárske a chirurgické nástrojematerial médico-quirúrgico - úkolová mzdasalario por rendimiento - chladiace zariadenieinstalación frigorífica - hodinová mzdasalario por horas - priemyselný robotrobot industrial - odmena za prácu domasalario por trabajo doméstico - minimálna mzdasalario mínimo - čerpadlobomba - IATAIATA - zárobkovo činná osobaasalariado - audiovizuálna technikamaterial audiovisual - zariadenia reprodukcie zvukuaparato de reproducción del sonido - Šalamúnove ostrovySalomón - Západná Samoa - elektrický kábelcable eléctrico - telekomunikačné zariadeniamaterial de telecomunicaciones - domáce elektrické spotrebičeelectrodoméstico - správna pokutasanción administrativa - elektrické stroje pre priemyselmáquina eléctrica industrial - elektrické strojemáquina eléctrica - elektromagnetické zariadeniematerial electromagnético - postih Spoločenstvasanción comunitaria - video diskvideodisco - videokazetavideocasete - záznamové médiumsoporte de grabación - ekonomické sankciesanción económica - gramoplatňadisco - optický nosičsoporte óptico - nahrávaniesoporte grabado - prístroj založený na využití lúčovaparato de radiación - rádiotelekomunikácietelecomunicación inalámbrica - mikroelektronikamicroelectrónica - trestná sankciasanción penal - stavebný priemyselindustria de la construcción - prefabrikáciaprefabricación - vonkajšie omietkypanel de construcción - veľká stavbagrandes obras - kartóncartón - aglomerované drevomadera aglomerada - zdravie verejnostisalud pública - výroba koženej galantérie a rukavícmarroquinería y guantería - priemysel spracovania koží a kožušínpeletería - Svätý Tomáš a Princov ostrovSanto Tomé y Príncipe - SarawakSarawak - galantériamercería - SardíniaCerdeña - umelé vláknotextil sintético - prírodné vláknotextil natural - rôzne priemyselné odvetviaindustria diversa - súkromná akciová spoločnosťsociedad de responsabilidad limitada - bižutéria a zlatnícke výrobkyjoyería y orfebrería - pohánkaalforfón - sociálne právaderechos sociales - politické právaderechos políticos - hospodárske právaderechos económicos - charta ľudských právCarta de Derechos Humanos - SárskoSarre - ateizmusateísmo - družicasatélite - sloboda pohybulibertad de circulación - uspokojenie z prácesatisfacción en el trabajo - opatrenia na boj proti diskrimináciilucha contra la discriminación - know-howconocimientos técnicos - etnická diskrimináciadiscriminación étnica - sexuálna slobodalibertad sexual - xenofóbiaxenofobia - rovnaké práva mužov a žienigualdad hombre-mujer - akademická slobodalibertad de enseñanza - právo na rozvojderecho al desarrollo - práva detíderechos del niño - kruté a ponižujúce zaobchádzanietrato cruel y degradante - Šlezvicko-HolštajnskoSchleswig-Holstein - ochrana dieťaťaprotección de la infancia - zločin proti ľudskosticrimen contra la humanidad - retroaktivita zákonaretroactividad de la ley - komparatívne právoDerecho comparado - administratívna vedaciencia administrativa - miestna legislatívalegislación local - informačná vedaciencia de la información - občianskoprávna zodpovednosťresponsabilidad civil - zmluvná zodpovednosťresponsabilidad contractual - behaviorálne vedyciencias del comportamiento - vlastníctvopropiedad de bienes - atlasatlas - veda o pôdeciencia del suelo - privatizáciaprivatización - ekonómiaciencia económica - pozostalosťherencia - právna vedaciencia jurídica - dedičské právoderecho sucesorio - časové vymedzenie spoluvlastníctvamultipropiedad - služobnosťservidumbres - využitie právadisfrute de derechos - trvalý pobytdomicilio legal - vedy o životeciencias biológicas - finančná solventnosťsolvencia - zločin proti jednotlivcomdelito contra las personas - zločin proti majetkudelito contra la propiedad - nezákonné obmedzovanie osobnej slobodysecuestro de personas - fyzikálne vedyciencias físicas - politológiaciencia política - colný podvodfraude aduanero - aplikované vedyciencias aplicadas - hanobeniedifamación - daňový trestný čindelito fiscal - vedy o Zemiciencias de la tierra - odňatie slobody,encarcelamiento - väzeňské právoDerecho penitenciario - väzeňrecluso - spoločenské vedyciencias sociales - alternatívny trestpena sustitutoria - podmienečné prepustenierégimen abierto - zabavenie majetkuconfiscación de bienes - zmiernenie trestureducción de la pena - preradenie väzňovtraslado de presos - väzenský systémrégimen penitenciario - väzenská správaadministración penitenciaria - politický rozkolescisión política - premlčanie v právnom konaníprescripción del delito - pojednávaniejuicio - atmosféraatmósfera - školské vzdelávanieescolarización - právna pomocasistencia judicial - zadržaniedetención - súdne dokazovanieinvestigación judicial - prehliadkaregistro domiciliario - väzba pred začatím procesureclusión provisional - právo na obhajobuderechos de la defensa - dvojkolové hlasovanieelección a dos vueltas - jednokolové hlasovanieelección a una vuelta - hlasovanie en blocelección por listas - ES žaloba o určenie zodpovednostirecurso por responsabilidad CE - žaloba zamestnancov inštitúcií ESrecurso del personal - žiadosť Súdnemu dvoru ES o predbežné rozhodnutiepetición de decisión prejudicial CE - väčšinové hlasovaniesistema mayoritario - hlasovanie o každom kandidátovielección uninominal - obchodný súdjurisdicción mercantil - parlamentné zasadnutiesesión parlamentaria - arbitrážny súdjurisdicción arbitral - medzinárodný súdjurisdicción internacional - finančný súdjurisdicción fiscal - suchosequía - právny poradcaasesor jurídico - laický sudcajuez no profesional - morská oblasťespacio marítimo - ohrozenie bezpečnosti štátuatentado contra la seguridad del Estado - bankové tajomstvosecreto bancario - námorný dohľadvigilancia marítima - sloboda voľného moralibertad de los mares - priemyselné tajomstvosecreto industrial - kozmický priestorespacio ultraterrestre - vlastnícke práva v kozmepropiedad del espacio - služobné tajomstvosecreto profesional - využívanie kozmického priestoruutilización del espacio - Sekretariát OSNSecretaría de la ONU - cudzí štátny príslušníkextranjero - povolenie k trvalému pobytuderecho de residencia - prijatie cudzincovadmisión de extranjeros - hospodársky sektorsector económico - zmiešané manželstvomatrimonio mixto - primárny sektorsector primario - medzinárodné právo - vnútroštátne právoDerecho internacional-Derecho interno - medznárodné hospodárske právoDerecho internacional económico - správna zodpovednosťresponsabilidad administrativa - hospodárske právo verejnéDerecho público económico - kvartérny sektorsector cuaternario - rozhodnutie ESdecisión CE - smernica ESdirectiva CE - sekundárny sektorsector secundario - právny systém Spoločenstvaorden jurídico comunitario - sekundárna legislatívaDerecho derivado - smernica ESAEdirectiva CEEA - odporúčanie ESrecomendación CEE - terciárny sektorsector terciario - nariadenie ESreglamento CE - UF vykonávacie nariadeniereglamento de aplicación - stanovisko ESAEdictamen CEEA - bezpečnosť dodávkyseguridad de abastecimiento - stanovisko ESUOdictamen CECA - stanovisko Súdneho dvora ESdictamen del Tribunal de Justicia CE - harmonizácia sociálneho zabezpečeniaarmonización de la seguridad social - zabezpečenie pracovného miestaseguridad en el empleo - vonkajšie právomoci EScompetencias externas CE - protokol ESProtocolo CE - Zmluva o fúziáchTratado de fusión - bezpečnosť pri prepraveseguridad del transporte - Jednotný Európsky aktActa Única Europea - Zmluva o pristúpení k ESTratado de adhesión CE - bezpečnosť výrobkuseguridad del producto - Spoločný podnik ESAEempresa común CEEA - Komisia ESComisión CE - bezpečnosť pri práciseguridad en el trabajo - vzťahy Spoločenstvarelaciones de la Unión Europea - Rada ministrov AKT-ESConsejo de Ministros ACP-CE - jadrová bezpečnosťseguridad nuclear - sudca Súdneho dvora ESmiembro del Tribunal de Justicia CE - Európsky komisárcomisario europeo - verejná bezpečnosťseguridad pública - EZSAEC - bezpečnosť na cesteseguridad en carretera - asociačná dohoda s ESacuerdo de asociación CE - Dohovor AKT-ESconvenio ACP-CE - sociálne zabezpečenieseguridad social - Výbor veľvyslancov AKT-ESComité de Embajadores ACP-CE - Spoločný výbor AKT-EScomité paritario ACP-CE - tretí dohovor z LoméConvenio de Lomé III - EURESEURES - EDFFED - ESFFSE - rozšírenie Spoločenstvaampliación de la Unión Europea - prideľovanie bývaniaasignación de vivienda - ražcenteno - Európska úniaUnión Europea - dejiny Európyhistoria de Europa - chemická soľsal química - členstvo v Európskej únii pertenencia a la Unión Europea - LAESSELA - spoločný postojposición común - spoločný krokacción común - Zmluva o Európskej úniiTratado de la Unión Europea - krajiny LAESpaíses del SELA - Európska politická spoluprácacooperación política europea - výberové konanie v ESconcurso-oposición CE - výber žiakovselección de alumnos - doplnkový obchodný mechanizmusmecanismo complementario de los intercambios - prevencia pred rizikamiprevención de riesgos - prírodné rizikoriesgo natural - priemyselné rizikoriesgo industrial - hospodársky liberalizmusliberalismo económico - colné poplatkyderechos de aduana - colná prehliadkacontrol de aduana - clá JCSderechos del AAC - osivosemilla - váhy a mierypesas y medidas - konzervovaný výrobokproducto en conserva - polokovsemimetal - ožiarenieirradiación - príjem na úrovni životného minimaingreso mínimo de subsistencia - osobná zbraňarma personal - obilný šrotsémola - mecenášstvomecenazgo - konkurz do štátnej správyconcurso administrativo - verejné rokovaniesesión pública - SenegalSenegal - oddelené právomociseparación de poderes - psychoanalýzapsicoanálisis - hodvábnictvosericicultura - vizuálne umenieartes visuales - kultúrny pluralizmuspluralismo cultural - zvyky a tradíciecostumbres y tradiciones - službaservicio - architektonické dedičstvopatrimonio arquitectónico - cirkeviglesia - hymnahimno - vlajkabandera - popredajný servisservicio postventa - literárny a umelecký majetokpropiedad literaria y artística - civilná službaservicio civil - aerodynamikaaerodinámica - termodynamikatermodinámica - plazmová fyzikafísica del plasma - laserová fyzikafísica de los rayos láser - genetické inžinierstvoingeniería genética - maliarstvopintura - zamestnanecká službaoficina de empleo - prepustenie na čestné slovolibertad condicional - navýšenie kapitáluampliación de capital - zdravotnícka službaservicio sanitario - poľnohospodárska situáciasituación de la agricultura - poštové finančné službyservicios financieros de Correos - vyhlásenie zákonapromulgación de la ley - finančný príjem člena parlamentuintereses económicos de los parlamentarios - arabsko-africká spoluprácacooperación árabe-africana - bezplatná službaservicio gratuito - európsko-arabská spoluprácacooperación euro-árabe - delegácia Komisiedelegación de la Comisión - kontrola Spoločenstvacontrol comunitario - princíp spolufinancovaniaprincipio de adicionalidad - vojenská službaservicio militar - okrajový regiónregión periférica - ostrovný regiónregión insular - doložka najvyšších výhodnación más favorecida - platená službaservicio remunerado - vedľajší rozpočetpresupuesto anejo - poštová službaservicio postal - viacjazyčný slovníkdiccionario multilingüe - slovník skratiekdiccionario de abreviaturas - verejná službaservicio público - encyklopédiaenciclopedia - tezaurustesauro - periodická publikáciarevista - tajná službaservicio secreto - odpad z domácnostíresiduo doméstico - monokultúrne hospodáreniemonocultivo - sociálne službyservicio social - novinyperiódico - sezamsésamo - nárast ciensubida de precios - schôdza parlamentuperíodo de sesiones - SeychelySeychelles - IFCCFI - univerzitauniversidad - preprava zvierattransporte de animales - asociačné hnutiemovimiento asociativo - SharjahSharjah - SicíliaSicilia - rozmiestnenie vojskdespliegue de fuerzas - parlamentné kresloescaño parlamentario - ústredie spoločnostiadministración, casa matriz, jefatura, ministerio del interior, oficina central, oficina principal, sede, sede social - voľné kresloescaño vacante - AustráliaAustralia - Sierra LeoneSierra Leona - dopravné značkyseñalización - krmivo pre domáce zvieratáalimento para animales domésticos - SingapúrSingapur - kyslý dážďlluvia ácida - poistný nároksiniestro - povolanie v urbanizmeprofesión del urbanismo - dokumentačný nástrojobra de referencia - netkaná textíliatextil sin tejer - sirupjarabe - Egejské ostrovyIslas del Egeo - Kanárske ostrovyCanarias - sisalsisal - Predsedníctvo EPMesa del PE - predsedapresidente - seizmológiasismología - podpredsedavicepresidente - generálny tajomníksecretario general - činnosť inštitúcievida institucional - sídlo inštitúcie Spoločenstvasede de la institución - inštitucionálna reformareforma institucional - právomoc inštitúciecompetencia institucional - situácia ESsituación CE - manželský stavsituación familiar - kozmická politikapolítica espacial - sebestačnosťautoabastecimiento - finančná situáciasituación financiera - socializmussocialismo - organizáciasociedad - verejná akciová spoločnosťsociedad anónima - občianskoprávne združeniesociedad civil - profesijná obchodná spoločnosťsociedad civil profesional - firma upravovaná komerčným právomsociedad mercantil - spoločnosť so zmiešaným vlastníctvomsociedad de economía mixta - investičná spoločnosťsociedad de inversión - spoločnosť s akciovým kapitálomsociedad de capital - autobusautobús - spotrebiteľská spoločnosťsociedad de consumo - spoločnosťsociedad de personas - komanditná spoločnosťsociedad comanditaria - tiché spoločenstvosociedad en participación - európska spoločnosťsociedad europea - materská spoločnosťsociedad matriz - nezisková organizáciasociedad sin fines de lucro - sociológiasociología - južné JutskoJutlandia del Sur - hodvábseda - vlastná spotrebaautoconsumo - starostlivosť o postihnutýchayuda a los discapacitados - sójové bôbysoja - rozpúšťadlodisolvente - SomálskoSomalia - prehľad na základe vzorkysondeo - výskum verejnej mienkysondeo de opinión - ciroksorgo - sebaurčenieautodeterminación - SudánSudán - síraazufre - súťažné konaniepresentación de ofertas - zdroj informáciífuente de información - zdroj pomocifuente de la ayuda - prameň právafuentes del Derecho - nedostatočný rozvojsubdesarrollo - vedľajší produktsubproducto - vedľajší produkt poľnohospodárstvasubproducto agrícola - samofinancovanieautofinanciación - vedľajší mliečny výroboksubproducto de la leche - vedľajší produkt výroby kovovsubproducto metálico - subproletariátsubproletariado - podvýživadesnutrición - nedostatočné osídleniesubpoblación - subdodávkasubcontratación - riadiaca samosprávaautogestión - živiteľ rodinysostén de la familia - cenová podporasostenimiento de los precios - cenová podpora fariemsostenimiento de los precios agrarios - menová podporaapoyo monetario - národná zvrchovanosťsoberanía nacional - špecializácia výrobyespecialización de la producción - špecializácia obchoduespecialización de los intercambios comerciales - rozpočtová špecifikáciaespecificación presupuestaria - dobrovoľné obmedzenieautolimitación - špekulácie s nehnuteľnosťamiespeculación inmobiliaria - SporadyEspórades del Norte - športdeporte - Srí LankaSri Lanka - StabexStabex - cenová stabilitaestabilidad de precios - stabilizácia príjmuestabilización de la renta - hospodárska stabilizáciaestabilización económica - stajňový chov hospodárskych zvieratestabulación - medziodborová dohodaacuerdo interprofesional - automatizáciaautomatización - hospodárska stagnáciaestancamiento económico - experimentálna farmaestación experimental agrícola - štatistikaestadística - poľnohospodárska štatistikaestadística agraria - štatistika Spoločenstvaestadística comunitaria - demografická štatistikaestadística demográfica - rybárska štatistikaestadística pesquera - automobilautomóvil - hospodárska štatistikaestadística económica - finančná štatistikaestadística financiera - priemyselná štatistikaestadística industrial - medzinárodná štatistikaestadística internacional - národná štatistikaestadística nacional - oficiálna štatistikaestadística oficial - regionálna štatistikaestadística regional - štatút BerlínaEstatuto de Berlín - štatút JeruzalemaEstatuto de Jerusalén - predpisy pre štátnych zamestnancovestatuto del funcionario - samosprávaautonomía - predpisy pre zamestnancovestatuto del personal - právne postavenieestatuto jurídico - politický štatútestatuto político - profesijný statuscategoría profesional - spoločenské postaveniestatus social - sterilizáciaesterilización - daňový stimulincentivo fiscal - zásobystock - zásoby Spoločenstvastock comunitario - finančná autonómiaautonomía financiera - hospodárska rezervastock coyuntural - intervenčná zásobastock de intervención - prebytkové zásobystock excedentario - minimálne zásobystock mínimo - svetové zásobystock mundial - súkromný skladstock privado - verejný skladstock público - pohotovostná zásobastock regulador - skladovaniealmacenamiento - skladovanie zbraníalmacenamiento de armas - uskladnenie energiealmacenamiento de la energía - uskladnenie potravyalmacenamiento de alimentos - uchovanie dokumentovalmacenamiento de documentos - veľká KodaňStorkoebenhavn - StorstroemStorstroem - poľnohospodárska štruktúraestructura agraria - štruktúra zamestnanostiestructura del empleo - štruktúra spoločnostiestructura de la empresa - schválenie rozpočtuautorización presupuestaria - hospodárska štruktúraestructura económica - priemyselná štruktúraestructura industrial - inštitucionálna štruktúraestructura institucional - sociálna štruktúraestructura social - narkotikumestupefaciente - karcinogénna látkasustancia cancerígena - nebezpečná látkasustancia peligrosa - schválenie obmedzujúceho postupuautorización de entente - vývozná dotáciasubvención a la exportación - potravinová náhradasucedáneo de alimento - prevod fariemsucesión de la explotación agraria - pobočkasucursal - cukorazúcar - biely cukorazúcar blanco - surový cukorazúcar semirrefinado - repný cukorazúcar de remolacha - oprávnenie k prepraveautorización de transporte - trstinový cukorazúcar de caña - ŠvédskoSuecia - platné hlasyvotos válidos - všeobecné volebné právosufragio universal - samovraždasuicidio - ŠvajčiarskoSuiza - SulawesiSulawesi - SumatraSumatra - poľnohospodársky využívaná pôdasuperficie agrícola utilizada - náhradníksustituto - dodatočné closobreprecio - informačné médiumsoporte de información - magnetický nosičsoporte magnético - zrušovanie pracovných miestsupresión de empleo - zrušenie colných poplatkovsupresión de los derechos de aduana - nadnárodnosťsupranacionalidad - prečerpávanie zdrojovsobreexplotación de recursos - zalesnená oblasťsuperficie arbolada - obhospodarovaná výmerasuperficie de explotación - trávny porastsuperficie de pastos - základná výmerasuperficie principal - hlboké zamrazovanieultracongelación - množivý reaktorreactor regenerador - SurinamSurinam - nadmerné osídleniesuperpoblación - menová dohodaacuerdo monetario - diaľnicaautopista - nadvýrobasobreproducción - trhový dohľadvigilancia del mercado - pozastavenie pomocisuspensión de la ayuda - odklad výkonu trestususpensión de la pena - dočasné zrušenie clasuspensión de los derechos de aduana - SvazijskoSwazilandia - silvikultúrasilvicultura - RakúskoAustria - SýriaSiria - SysminSysmin - bankový systémsistema bancario - vzdelávací systémsistema de enseñanza - systém hospodáreniasistema de explotación agraria - informačný systémsistema de información - riadiaci informačný systémsistema de información para la gestión - komunikačné systémysistema de comunicación - účtovný systémsistema de contabilidad - systém obrábaniasistema de cultivo - AuvergneAuvernia - systém OSNsistema de las Naciones Unidas - dokumentačný systémsistema documental - volebný systémsistema electoral - európsky volebný systémsistema electoral europeo - európsky účtovný systémSistema Europeo de Contabilidad - Európsky menový systémsistema monetario europeo - medzinárodný menový systémsistema monetario internacional - štandardizovaný účtovný systémsistema normalizado de contabilidad - tabaktabaco - fajčenietabaquismo - TchajwanTaiwán - TanzániaTanzania - koberectapicería - sadzba prepravného v leteckej dopravetarifa aérea - dopravná tarifatarifa de transporte - colný sadzobníkarancel aduanero - Jednotný colný sadzobníkArancel Aduanero Común - železničná tarifatarifa ferroviaria - zálohaanticipo de tesorería - poštové poplatkytarifa postal - colná preferenciaarancel preferencial - sadzba cestovnéhotarifa de viajeros - poplatky za využitie infraštruktúrytarificación de la infraestructura - býktoro - miera sebstačnostitasa de autoabastecimiento - výmenný kurztipo de cambio - predbežný návrh rozpočtuanteproyecto de presupuesto - sadzba DPHtipo del IVA - plávajúci kurztipo de cambio flotante - kurzový stredtipo de cambio central - reprezentatívny kurztipo de cambio representativo - TawalTawal - určovanie cienfijación de precios máximos - daň z nápravy vozidlatasa por eje - vývozná daňgravamen sobre las exportaciones - dovozná daňgravamen sobre las importaciones - kolková daňimpuesto del timbre - vyrovnávací poplatokgravamen compensatorio - poplatok s rovnakým účinkomexacción de efecto equivalente - spoluzodpovednosť producentacorresponsabilidad de los productores - tranzitný poplatokderecho de tránsito - živnostenská daňimpuesto sobre actividades profesionales - daň z pohonných hmôtimpuesto sobre los carburantes - civilné letectvoaviación civil - daň z vozidielimpuesto de circulación - ČadChad - ČeskoslovenskoChecoslovaquia - kultivačné technikytécnica de cultivo - techniky riadeniatécnica de gestión - vybavenosť staviebtécnica de la construcción - technológiatecnología - potravinárska technológiatecnología alimentaria - vojenské lietadloaviación militar - technológia materiálovtecnología de materiales - jemná technológiatecnología blanda - energetická technológiatecnología energética - hraničná technológiatecnología intermedia - jadrová technológiatecnología nuclear - ropná technológiatecnología petrolera - telekomunikácietelecomunicación - faksimiletelefax - diaľkový prieskumteledetección - chov hydinyavicultura - káblová distribúcia programovteledistribución - telegraftelégrafo - telematikatelemática - telefón, telefonickýaparato, teléfono - televízia - telextélex - svedecká výpoveďtestimonio - doba odpočinkutiempo de descanso - politické zameranietendencia política - Európska menová dohodaAcuerdo Monetario Europeo - lietadloaeronave, aeroplano, avión - strestensión psíquica - výmenné relácierelación real de intercambio - terminológiaterminología - stavebný pozemokterreno edificable - priemyselný pozemokterreno industrial - opustená pôdatierra abandonada - poľnohospodárska pôdatierra agrícola - štátna pôdapropiedad rústica del Estado - neobrobená pôdatierra baldía - orná pôdatierra laborable - stanoviskodictamen - zúrodnená pôdatierra recuperada - zámorské teritóriumterritorio de ultramar - terorizmusterrorismo - ThajskoTailandia - čaj - liečbaterapéutica - kandidátska prácatesis - stanovisko ESdictamen CE - TesáliaTesalia - západná TrákiaTracia Occidental - TimorTimor - Východný TimorTimor Oriental - titántitanio - prevoditeľný cenný papiertítulo de crédito - lístoktítulo de transporte - TogoTogo - TongaTonga - mučenietortura - ToskánskoToscana - rašelinaturba - hromadný cestovný ruchturismo de masas - slnečnicagirasol - stanovisko EPdictamen PE - toxikológiatoxicología - závislosť na drogáchtoxicomanía - traktortractor - Zákon o rozšírení obchoduLey de Expansión Comercial - prekladtraducción - Zmluva o ESTratado CE - Zmluva o ESUOTratado CECA - Zmluva o EHSTratado CEE - Zmluva o ESAETratado CEEA - krajiny Varšavskej zmluvypaíses del Pacto de Varsovia - dojace strojemáquina de ordeñar - úprava vodytratamiento del agua - spracovanie informáciítratamiento de la información - editovanie textovtratamiento de textos - spracovanie údajovtratamiento de datos - spracovanie rudytratamiento del mineral - ochrana zdravia rastlíntratamiento fitosanitario - finančná transakciatransacción financiera - premiestnenie podnikutraslado de la empresa - kapitálový transfertransferencia de capitales - prevod práva na dôchodoktransferencia de derechos de pensión - presun obyvateľstvatraslado de población - transfer technológietransferencia de tecnología - ovosavena - spracovanie potravíntransformación alimentaria - tranzit Spoločenstvatránsito comunitario - colný tranzittránsito aduanero - prepistransliteración - prenos údajovtransmisión de datos - prevod vlastníctvatransmisión de la propiedad - interrupciaaborto - letecká dopravatransporte aéreo - kombinovaná dopravatransporte combinado - preprava energietransporte de energía - preprava do vnútrozemiatransporte al hinterland - preprava tovarovtransporte de mercancías - povrchová dopravatransporte de superficie - preprava cestujúcichtransporte de viajeros - verejná dopravatransporte colectivo - nelegálna interrupciaaborto ilegal - železničná dopravatransporte ferroviario - vnútrozemská riečna dopravatransporte por vía navegable - prostriedky individuálnej dopravytransporte individual - medzikontinentálna dopravatransporte intercontinental - vnútroštátna dopravatransporte interior - medzinárodná dopravatransporte internacional - medzinárodná cestná dopravatransporte internacional por carretera - doprava v rámci Spoločenstvatransporte intracomunitario - námorná dopravatransporte marítimo - Abu DhabiAbu Dhabi - dohoda o vláknachAcuerdo Multifibras - terapeutická interrupciaaborto terapéutico - národná dopravatransporte nacional - káblová dopravatransporte por cable - potrubná dopravatransporte por tubería - nájomná dopravatransporte por cuenta de terceros - preprava na vlastný účettransporte por cuenta propia - prostriedky verejnej dopravytransporte público - regionálna dopravatransporte regional - cestná dopravatransporte por carretera - školská dopravatransporte escolar - poloverejná dopravatransporte semicolectivo - preprava pod colnou kontroloutransporte bajo precinto aduanero - podzemná dopravatransporte subterráneo - prímestská dopravatransporte suburbano - pozemná dopravatransporte terrestre - cezhraničná dopravatransporte transfronterizo - mestská dopravatransporte urbano - prepravcatransportista - prácatrabajo - práca domatrabajo a domicilio - dusíknitrógeno - práca pri pásetrabajo en cadena - zamestnanie na plný úväzoktrabajo a tiempo completo - zamestnanie na čiastkový úväzoktrabajo a tiempo parcial - práca na čiernotrabajo clandestino - tímová prácatrabajo en equipo - nočná prácatrabajo nocturno - práca detítrabajo de menores - práca na smenytrabajo por turnos - školská prácatrabajo escolar - starší pracovníktrabajador de edad avanzada - nelegálny pracovníktrabajador clandestino - pracovník Spoločenstvatrabajador comunitario - prihraničný pracovníktrabajador fronterizo - postihnutý pracovníktrabajador minusválido - Bádensko-WürtemberskoBaden-Wurtemberg - manuálny pracovníktrabajador manual - migrujúci pracovníktrabajador migrante - sezónny pracovníktrabajador de temporada - sociálny pracovníktrabajador social - verejné práceobras públicas - ďatelinatrébol - BahamyBahamas - Trentino-Alto AdigeTrentino-Alto Adigio - štátna pokladnicaTesoro - Trinidad a TobagoTrinidad y Tobago - tritikaletritical - BahrajnBahrein - výmenný obchodtrueque - trusttrust - potrubie, rura, trubica, trúbka, tubacañería, canuto, conducto, manga, manguera, tubería, tubo - tuberkulóza zvierattuberculosis animal - volfrámtungsteno - TuniskoTúnez - turbínaturbina - TureckoTurquía - poručníctvotutela - bobuľové ovociefruto en baya - TuvaluTuvalu - potrubietubería - DPHIVA - CAEEUUDEAC - krajiny CAEEUpaíses de la UDEAC - BLEUUEBL - EECUUED - krajiny WEUpaíses de la UEO - ITUUIT - Umm Al QaiwainUmm al-Qaiwán - jednomyseľné hlasovanieunanimidad - UNCRDUncred - UnescoUnesco - národné zjednotenieunificación nacional - WEUUEO - prenájomcontrato de alquiler - UASUEA - colná úniaunión aduanera - hospodárska úniaunión económica - Hospodárska a menová úniaUnión Económica y Monetaria - Európska platobná úniaUnión Europea de Pagos - Medziparlamentná úniaunión interparlamentaria - preferenčná dohodaacuerdo preferencial - obchodný prenájomarrendamiento comercial - krajiny Západoafrickej menovej úniepaís de la UEMOA - menová úniaunión monetaria - UNIRUNIR - UnisistUnisist - UnitarUnitar - stádo dobytkacabeza de ganado - zmluva o prenájme pôdycontrato de arrendamiento rústico - UNRWAOOPS - APPUAPU - UPUUPU - uránuranio - urbanizáciaurbanización - urbanistické plánovanieurbanismo - ZSSRURSS - UruguajUruguay - užívateľ dopravyusuario de transportes - zníženie cienbaja de precios - továreň na kľúčfábrica llave en mano - užívacie právousufructo - užívateľ informáciíusuario de información - využitie pomociutilización de la ayuda - využitie vodyutilización del agua - využitie energieutilización de la energía - využitie pôdyutilización de las tierras - mierové využitie energieuso pacífico de la energía - UtrechtUtrecht - obchodná bilanciabalanza comercial - dovolenkavacaciones - vakcínavacuna - očkovanievacunación - kravavaca - kojná kravavaca lactante - dojná kravavaca lechera - Valle d'AostaValle de Aosta - pridaná hodnotavalor añadido - trhová kapitalizáciavalor bursátil - hodnota obchoduvalor comercial - deficit platobnej bilanciebalanza deficitaria - colná hodnotavalor en aduana - cenné papierevalor mobiliario - vanádiumvanadio - VanuatuVanuatu - VatikánVaticano - teľaternero - vozidlovehículo - vznášadlovehículo de colchón de aire - jednostopové vozidlovehículo de dos ruedas - motorové vozidlovehículo de motor - poľnohospodárske vozidlovehículo agrícola - elektrické vozidlovehículo eléctrico - koľajové vozidlovehículo sobre raíles - úžitkové vozidlovehículo industrial - VejleVejle - VenetoVenecia - bilancia neviditeľného obchodubalanza de invisibles - VenezuelaVenezuela - predajventa - predaj na úverventa a crédito - podomový predajventa a domicilio - maloobchodný predajventa al por menor - predaj so zľavouventa con rebaja - aukčný predajventa en subasta - priamy predajventa directa - veľkoobchodný predajventa al por mayor - platobná bilanciabalanza de pagos - bezcolný predajventa libre de impuestos - zásielkový predajventa a distancia - ovocný sadhuerta - kontrola účtovverificación de cuentas - sklovidrio - západný Great BeltVest for Storebaelt - západný ZealandSjaelland Occidental - BaliBali - odevyvestido - mäsocarne - hovädzie mäsocarne bovina - kozie mäsocarne caprina - konské mäsocarne equina - byvolie mäsocarne de búfalo - teľacie mäsocarne de ternera - hydinové mäsocarne de ave - vykostené mäsocarne deshuesada - čerstvé mäsocarne fresca - BalkánBalcanes - ovčie mäsocarne ovina - bravčové mäsocarne porcina - ViborgViborg - podpredseda parlamentuvicepresidente del Parlamento - obeťvíctima - civilné obetevíctima civil - vojnová obeťvíctima de guerra - vysielaný videotextteletexto - interaktívny videotextvideotex interactivo - integrácia do zamestnaniainserción profesional - balot ballotage - kolektívne aktivityvida asociativa - predmet podnikaniavida de la empresa - politikavida política - školský životvida escolar - spoločenský životvida social - VietnamVietnam - vinohradviñedo - mestociudad - stredne veľké mestociudad media - nové mestociudad nueva - satelitné mestociudad satélite - vínovino - aromatizované vínovino aromatizado - biele vínovino blanco - miestne vínovino del país - výberové vínovino de calidad superior - stolové vínovino de mesa - fľaškové vínovino embotellado - alkoholizované vínovino alcoholizado - pásovinacinta - šumivé vínovino espumoso - ružové vínovino rosado - červené vínovino tinto - nešumivé vínovino no espumoso - vínne kvasenievinificación - sexuálne motivované násilieviolencia sexual - násilieviolencia - vládne násilieviolencia de Estado - politické násilieviolencia política - úverový transfertransferencia - BangladéšBangladesh - vitamínvitamina - vinohradníctvoviticultura - vnútrozemská vodná cestacurso de agua interior - medzinárodná riečna dopravacurso de agua internacional - magistrálaautovía - bankabanco - vidiecka cestavía rural - mestská komunikáciavía urbana - cestné službyservicio de vías públicas - krádežrobo - hydinaave de corral - Africká rozvojová bankaBanco Africano de Desarrollo - jatočná hydinaave de corral muerta - hydinové nosniceave de corral ponedora - živá hydinaave de corral viva - objem obchoduvolumen de intercambios - objem obchodovaniavolumen de transacciones - hlasovanievotación - prázdne hlasovacie lístkyvoto en blanco - poľnohospodárska bankabanco agrícola - hlasovanie o návrhu textu ako o celkuvoto en bloque - hlasovanie o zákonevotación de la ley - elektronické hlasovanievotación electrónica - hlasovanie podľa mienvotación nominal - neplatný hlasovací lístokvoto nulo - povinné hlasovanievoto obligatorio - anticipačné hlasovanievotación anticipada - korešpondenčné hlasovanievoto por correspondencia - zastúpenie pri hlasovanívotación por poderes - hlasovanie parlamentuvotación parlamentaria - centrálna bankabanco central - preferenčné hlasovanievoto preferencial - verejné hlasovanievotación pública - tajné hlasovanievoto secreto - cestovanieviaje - zájazdviaje todo incluido - skupinové cestovanieviaje en grupo - náuka o sopkách a sopečných javochvulcanología - služby poradenstva v poľnohospodárstveextensión agraria - Wallis a FutunaWallis y Futuna - jogurtyogur - komerčná bankabanco comercial - JemenYemen - bývalý Južný Jemenantiguo Yemen RDP - Yorkshire a HumbersideYorkshire y Humberside - JuhosláviaYugoslavia - ZairRepública Democrática del Congo - ZambiaZambia - ZeelandZelanda - ZimbabweZimbabwe - zinokcinc - družstevná bankabanco cooperativo - pásmo suchazona árida - klimatické pásmozona climática - obytná zónazona residencial - oblasť výlovuzona de captura - zóna voľného obchoduzona de libre comercio - rybolovná oblasťzona pesquera - výhradná hospodárska zónazona económica exclusiva - rovníkové pásmozona ecuatorial - bezcolná zónazona franca - dohoda SALTAcuerdo SALT - investičná bankabanco de inversión - studené pásmozona fría - vlhké pásmozona húmeda - menová oblasťzona monetaria - pešia zónazona peatonal - znečistená oblasťzona contaminada - chránená oblasťzona protegida - oblasť postihnutá pohromouzona catastrófica - subtropické pásmozona subtropical - predmestská oblasťzona suburbana - tarifná zónazona de tarificación - rozvojová bankabanco de desarrollo - mierne pásmozona templada - tropické pásmozona tropical - mestská zónazona urbana - zoológiazoología - pozemková bankaSAFER - Svetová bankaBanco Mundial - ľudová bankabanco popular - súkromná bankabanco privado - štátna bankabanco público - BarbadosBarbados - odvetvová dohodaacuerdo sectorial - cenníklista de precios - tyčbarra - nízka mzdasalario bajo - databázabase de datos - vojenská základňabase militar - BasilicataBasilicata - dolná NormandiaBaja Normandía - Dolné SaskoBaja Sajonia - TABJAT - plavidlobuque - komoditná dohodaacuerdo sobre productos básicos - rybárske plavidlobarco pesquero - cisternová loďbuque cisterna - budovaedificio - výletné plavidloembarcación de recreo - priemyselná budovaedificio industrial - úradná budovaedificio público - BavorskoBaviera - colná dohodaacuerdo arancelario - krásne umeniebellas artes - EIBBEI - BelgickoBélgica - regióny a spoločenstvá Belgickaregiones y comunidades de Bélgica - BelizeBelice - ziskbeneficio - prijímateľ pomocibeneficiario de ayuda - BeneluxBenelux - krajiny Beneluxupaíses del Benelux - BeninBenin - BerlínBerlín - BermudyBermudas - výživové potrebynecesidad alimentaria - potreba bývanianecesidad de vivienda - potreba pracovnej silynecesidad de mano de obra - prírastok počtu obyvateľovcrecimiento de la población - požiadavky na vodynecesidades de agua - krmivoforraje - finančné požiadavkynecesidad financiera - betónhormigón - kŕmna reparemolacha forrajera - cukrová reparemolacha azucarera - BEUCBEUC - maslomantequilla - rastlinné maslomanteca vegetal - BhutánBhután - zvýšenie výrobycrecimiento de la producción - bibliografiabibliografía - knižnicabiblioteca - detská knižnicabiblioteca juvenil - národná knižnicabiblioteca nacional - verejná knižnicabiblioteca pública - vedecká knižnicabiblioteca científica - univerzitná knižnicabiblioteca universitaria - dvojkomorový systémbicameralismo - IDBBID - akulturáciaaculturación - slumbarrio de chabolas - IBEOIE - spoločná pôdabien comunal - kultúrny objektbien cultural - spotrebný tovarbien de consumo - tovary dlhodobej spotrebybien duradero - tovary krátkodobej spotrebybien no duradero - sociálny blahobytbienestar social - obvinenieacusación - pivocerveza - súvahabalance - bilancia dodávokbalance de abastecimiento - energetický auditbalance energético - sociálny audit balance social - biochémiabioquímica - biologická konverziabioconversión - biologická rozložiteľnosťbiodegradabilidad - bioenergiabioenergía - bioplynbiogás - životopisbiografía - biológiabiología - biomasabiomasa - biosférabiosfera - systém dvoch politických stránbipartidismo - bipolarizáciabipolarización - MjanmarskoMyanmar - nákupcompra - pečiváreňindustria galletera - bizmutbismuto - pšenicatrigo - pšenica tvrdátrigo duro - pšenica obecnátrigo blando - zmrazenie ciencongelación de precios - vôlbuey - palivové drevoleña - stavebné drevomadera para la construcción - nákup na úvercompra a crédito - zalesňovaniereforestación - nápojbebida - alkoholický nápojbebida alcohólica - nealkoholický nápojbebida no alcohólica - BolíviaBolivia - pokladničná poukážkabono del Tesoro - BonaireBonaire - dotácia úrokovej sadzbybonificación de intereses - pletený a háčkovaný tovarcalcetería - intervenčné nákupycompra de intervención - BorneoBorneo - BornholmBornholm - botanikabotánica - BotswanaBotswana - budhizmusbudismo - pekáreňpanadería - BurgundskoBorgoña - komoditná burzaBolsa de mercancías - dobytokbovino - kyselinaácido - provincia Flámsky Brabantprovincia de Brabante Flamenco - severný BrabantBrabante Septentrional - provincia Valónsky Brabantprovincia de Brabante Valón - BrémyBremen - BrazíliaBrasil - BretónskoBretaña - patentpatente - Európsky patentpatente europea - BISBIP - anorganická kyselinaácido inorgánico - brómbromo - brucelózabrucelosis - hlukruido - BrunejBrunei - rozpočetpresupuesto - rozpočet Spoločenstvapresupuesto comunitario - národný rozpočetpresupuesto del Estado - rozpočet na obranupresupuesto de defensa - mimoriadny rozpočetpresupuesto extraordinario - organická kyselinaácido orgánico - rodinný rozpočetpresupuesto familiar - prevádzkový rozpočet ESUOpresupuesto operativo CECA - rozpočet na reklamupresupuesto publicitario - opravný rozpočetpresupuesto rectificativo - európsky sociálny rozpočetpresupuesto social europeo - doplnkový rozpočetpresupuesto suplementario - začlenenie do rozpočtuconsignación presupuestaria - BulharskoBulgaria - hlasovací lístokpapeleta de votación - oceľacero - informačná kanceláriaoficina de información - volebná miestnosťmesa electoral - úrad parlamentuMesa del Parlamento - vedenie stranycomisión ejecutiva - administratívne formalityformalidad administrativa - kancelárska automatizáciaofimática - maslový olejbutteroil - tieňový kabinetgobierno en la sombra - AbruzziAbruzos - AzoryAzores - morská kabotážcabotaje marítimo - kakaocacao - register pôdycatastro - vedúci výkonný pracovníkcuadro - manažércuadro administrativo - jazyková služba EScuadro lingüístico CE - krajiny AKPpaíses ACP - stredný manažmentcuadro medio - vedenie podnikucuadro superior - RVHPCAME - krajiny RVHPpaíses del CAME - kávacafé - sporiteľňacaja de ahorros - hypotekárna bankacaja hipotecaria - CalabriaCalabria - kalkulácia nákladovcálculo de costes - nadobudnutie majetkuadquisición de la propiedad - plánovanie školského rokacalendario escolar - KamerunCamerún - trhový rokcampaña agrícola - volebná kampaňcampaña electoral - CampaniaCampania - kempovaniecamping - KanadaCanadá - Panamský prieplavcanal de Panamá - učenieadquisición de conocimientos - rakovinacáncer - kandidátcandidato - cukrová trstinacaña de azúcar - CAOEAC - Kapverdské ostrovyCabo Verde - získanie dokumentovadquisición de documentos - spôsobilosť na výkon právcapacidad de obrar - prepravná nosnosťcapacidad de carga - spôsobilosť uzavrieť zmluvucapacidad de contratar - spôsobilosť k právam a povinnostiamcapacidad de disfrute - vetoveto - konzultačné konanieprocedimiento consultivo - ministerstvoministerio - kvestorcuestor - miestny poslaneccargo electivo local - autonómne spoločenstvocomunidad autónoma - regionálne orgány štátnej správyadministración regional - kolonializmuscolonialismo - vedecká výmenaintercambio científico - výrobná kapacitacapacidad de producción - vojenské sankciesanción militar - dobrovoľník medzinárodnej pomocivoluntario internacional - otázka západného brehu Jordánucuestión de Cisjordania - právo Spoločenstva - národné právoDerecho comunitario-Derecho nacional - delegácia EPdelegación PE - stanovisko HSVdictamen CES - Európska verejná službafunción pública europea - súhlas EPdictamen favorable PE - Spoločné zhromaždenie AKT-ESAsamblea paritaria ACP-CE - Predseda EPpresidente PE - Podpredseda EPvicepresidente PE - kvestor EPcuestor PE - rozsudok súdu ESsentencia del Tribunal CE - protieurópske hnutiemovimiento antieuropeísta - štrukturálne fondyfondo estructural - pracovný súdjurisdicción laboral - skladová kapacitacapacidad de almacenamiento - advokátabogado - ľútosťarrepentido - pobrežné vodyzona adyacente - sledovaniedetención preventiva - odvolania súkromných osôbrecurso de particulares - hospodárska situáciasituación económica - výrobný faktorfactor de producción - bod rastupolo de crecimiento - program integrovaného rozvojaprograma integrado de desarrollo - IMPPIM - obchod medzi Severom a Juhomcomercio Norte-Sur - prepravná kapacitacapacidad de transporte - špekulatívne prostriedkycapital especulativo - verejné financovaniefinanciación pública - harmonizácia cienarmonización de precios - kapitálový trhmercado de capitales - rizikový kapitálcapital de riesgo - všeobecný rozpočet ESpresupuesto general CE - materský, materstvomaternidad - cena kultúrypremio cultural - spôsobilosť na právne úkonycapacidad jurídica - anglikánstvoanglicanismo - katolicizmuscatolicismo - pravoslávieortodoxia - protestantstvoprotestantismo - zábavný parkzona de recreo - povolanie v gastronómiiprofesión gastronómica - mafiamafia - bioetikabioética - tajná spoločnosťsociedad secreta - regionálna kultúracultura regional - AIDSSIDA - cena pôdyprecio del terreno - otvorená univerzitaenseñanza abierta - rozpočet školstvapresupuesto de educación - študijná výmenaintercambio escolar - EurydiceEurydice - uznávanie štúdiíreconocimiento de estudios - tlačový podnikempresa periodística - teletextteletex - ochrana údajovprotección de datos - interaktívna sieťred de transmisión interactiva - filmová tvorbaproducción cinematográfica - programový priemyselindustria de programas - audiovizuálna koprodukciacoproducción audiovisual - audiovizuálny programprograma audiovisual - audiovizuálna produkciaproducción audiovisual - informačná technológiatecnología de la información - televízia s vysokým rozlíšenímtelevisión de alta definición - videokomunikáciavideocomunicación - audiovizuálna komunikačná politikapolítica audiovisual - audiovizuálne pirátstvopiratería audiovisual - Európska audiovizuálny priestorespacio audiovisual europeo - voľný pohyb programovlibre circulación de programas - komunikačná sadzbatarifa de comunicaciones - zákon týkajúci sa informáciíDerecho de la información - spracovanie právnych údajovinformática jurídica - sťahovanie údajovtelecarga - programovací jazyklenguaje de programación - strojový prekladtraducción automática - sebestačnosť v energiiindependencia energética - priemyselný kapitálcapital industrial - postup spolupráceprocedimiento de cooperación - prenos kompetenciítraspaso de competencias - započatie činnosti podnikufundación de la empresa - podnik služiebempresa de servicios - sprostredkovateľňa dočasnej práceagencia de empleo temporal - práca s počítačovou zobrazovacou jednotkoutrabajo en pantalla - cestná kabotážcabotaje de carretera - riečna dopravatransportista fluvial - námorný prieplavcanal marítimo - spojenie cez kanál La MancheTúnel de la Mancha - národná sadzbatarifa interior - medzinárodná sadzbatarifa internacional - sadzba cestnej prepravytarifa de transporte por carretera - vesmírna navigácianavegación espacial - administratívne opatrenieacto administrativo - akciový kapitálcapital social - zachovanie lesaprotección del bosque - Tyrrhénske moremar Tirreno - Jadranské moremar Adriático - Ligúrske moremar de Liguria - Egejské moremar Egeo - Jónske moremar Jónico - boj proti hmyzulucha contra los insectos - reštrukturalizácia pôdneho fonduordenación de la propiedad rústica - insekticídinsecticida - rybolovné predpisyregulación de la pesca - rybárska kontrolacontrol pesquero - hlavné mesto - viacročná zeleninalegumbre perenne - čerstvý produktproducto fresco - norma kvalitynorma de calidad - bezpečnostná normanorma de seguridad - technická normanorma técnica - COSTCOST - výskum a vývojinvestigación y desarrollo - kozmický výskuminvestigación espacial - vesmírna technológiatécnica espacial - zahraničný kapitálcapital extranjero - syntetický kaučukcaucho sintético - prírodný kaučukcaucho natural - výroba koľajových vozidielindustria ferroviaria - drevné uhliecarbón vegetal - priemysel luxusných výrobkovindustria de artículos de lujo - autonómna provincia Bolzanoprovincia autónoma de Bolzano - autonómna provincia Trentoprovincia autónoma de Trento - CEPTCEPT - INCBJIFE - Habitat OSNHabitat ONU - zamestnanci ESagente CE - kozacaprino - vedľajší úlovokcaptura accesoria - schválený výlovcaptura autorizada - výlov rýbcaptura de pescado - výlov podľa druhovcaptura por especie - celkový výlovcaptura total - akt Spoločenstvaacto comunitario - Karibské ostrovyCaribe - chémia uhoľných produktovquímica del carbono - uhlíkcarbono - motorové palivocarburante - jatočný truppieza en canal - CaricomCaricom - krajiny Caricompaíses del Caricom - sieť škôlmapa escolar - kartelcártel - obchodná transakciaacto de comercio - kartografiacartografía - cash flowcash flow - trestný registerRegistro Penal - katalogizáciacatalogación - KatalánskoCataluña - katalógcatálogo - socioprofesijná kategóriacategoría socioprofesional - volebná kauciafianza electoral - konferenčné postupyacta de congreso - ITCCCI - SPCSPC - ženskýmujer - mužhombre - CIDCDI - krajiny EUpaíses UE - ECACCEAC - CEAECEAE - CEAOCEAO - ionizujúce žiarenieradiación ionizante - sodíksodio - opracovanie kovovtrabajo de los metales - vzácny plyngas raro - smrťmuerte - transplantácia orgánutrasplante de órganos - transfúzia krvitransfusión de sangre - kovový odpadresiduo metálico - hlavná trasa Spoločenstvaeje comunitario - právo dozoruderecho de custodia - schéma výmenných pobytov mladýchintercambio de jóvenes - základná časticapartícula elemental - atómátomo - analytická chémiaquímica analítica - spektrometriaespectrometría - krajiny CEAOpaíses de la CEAO - cytológiacitología - vápnikcalcio - lekárska diagnózadiagnóstico médico - jadrové lekárstvomedicina nuclear - lekárske vyšetreniereconocimiento médico - člen Účtovného dvora ESmiembro del Tribunal de Cuentas CE - bezpečnosť výstavbyseguridad de los edificios - Európska agentúra životného prostrediaAgencia Europea de Medio Ambiente - príručkaguía - európsky symbolsímbolo europeo - úradný jazyklengua oficial - úraz domaaccidente doméstico - plán Spoločenstvaprograma comunitario - tropický lesbosque tropical - osobné vlastníctvobien personal - štvrtý dohovor z LoméConvenio de Lomé IV - škodlivosť elektromagnetického žiareniaperturbación electromagnética - vlnové pásmobanda de frecuencias - žoldniermercenario - spomienková slávnosťconmemoración - družbahermanamiento - výučba riadenia vozidielenseñanza de la conducción - výkonnostné drogydopaje - Európsky dohovor o ľudských právachConvención Europea de Derechos Humanos - ESUOCECA - Súd prvého stupňa ESTribunal de Primera Instancia CE - podmienky odchodu do dôchodkucondición de jubilación - vnútorné hranice Spoločenstvafrontera intracomunitaria - obytný prívesvehículo de camping - antidumpingové opatreniemedida antidumping - dopad informatikyimpacto de la informática - sprístupnenie informáciícomunicación de datos - vojenský zásahintervención militar - vývoz odpaduexportación de residuos - pomocník v rozvojovej krajinecooperante - rádiobiológiaradiobiología - absentérstvoabsentismo - pápežská listinaacta pontificia - ECOWASCedeao - CedefopCedefop - Európske spoločenstvoComunidad Europea - ESAECEEA - osoba bez manželského zväzkucélibe - celulózacelulosa - ECMTCEMT - cenzúracensura - Stredoafrická republikaRepública Centroafricana - jadrová elektráreňcentral nuclear - centralizácia informáciícentralización de la información - Centreregión del Centro - nákupné centrumcentro comercial - Spoločné výskumné stredisko ESAECentro Común de Investigación CEEA - počítačové centrumcentro de cálculo - dokumentačné centrumcentro de documentación - politický stredcentro político - databankové servisné centrumcentro distribuidor de bases de datos - keramikacerámica - obilninycereal - potravinárske obilninycereal alimenticio - akciavalor de renta variable - kŕmne obilninycereal forrajero - obilniny na výrobu chlebacereal panificable - CERNCERN - ESROOEIE - osvedčenie o pôvodecertificado de origen - osvedčenie o pohybe tovarucertificado de circulación - zdravotné osvedčeniecertificado sanitario - ETUCCES - žalobaacción judicial - ukončenie obchodovaniacese de actividad - ukončenie hospodáreniacese de actividad agrícola - pozastavenie platiebsuspensión de pagos - prímeriealto el fuego - obchodná a priemyselná komoracámara de comercio e industria - priamo volená snemovňacámara de elección directa - federálna snemovňacámara federal - komora parlamentucámara parlamentaria - šampanskéchampaña - Champagne-ArdenneChampaña-Ardenas - sociálna zmenacambio social - technologická zmenacambio tecnológico - konopecáñamo - dosládzanieedulcoración - uhliecarbón - ťažba uhliaminería del carbón - tlak na nápravucarga por eje - akcionáraccionista - vyživovaná osobacarga familiar - užitočné zaťaženiecarga útil - nákladcarga - Havanská chartaCarta de La Habana - Charta Spojených národovCarta de las Naciones Unidas - Európska sociálna chartacarta social europea - lovcaza - kotolcaldera - prístup k informáciám Spoločenstvaacceso a la información comunitaria - prístup k súdomacceso a la justicia - dohoda ATPacuerdo ATP - obchodná dohoda ESacuerdo comercial CE - dohoda o spolupráci ESacuerdo de cooperación CE - Schengenská dohodaAcuerdo de Schengen - Európska dohoda o pridruženíacuerdo europeo de asociación - predbežná zmluva ESacuerdo provisional CE - dohoda medzi orgánmiacuerdo interinstitucional - zmiešaná dohodaacuerdo mixto - zásobník elektrickej energieacumulador eléctrico - acquis Spoločenstvaacervo comunitario - pridružená žaloba o odškodnenieacción por responsabilidad civil - krok Spoločenstvaacción comunitaria - občianskoprávna žalobaacción civil - trestnoprávne konanieacción penal - konanie o občianskoprávnu zodpovednosťacción por responsabilidad - trestné stíhanieintervención del ministerio fiscal - činnosť Spoločenstvaactividad comunitaria - úprava finančných prognózadaptación de las perspectivas financieras - pristúpenie k dohodeadhesión a un acuerdo - správa orgánovadministración de la institución - zobrazenieanuncio público - portugalsky hovoriaca AfrikaÁfrica lusófona - subsaharská AfrikaÁfrica subsahariana - Európska agentúra pre hodnotenie liečebných produktovAgencia Europea para la Evaluación de Medicamentos - Európska agentúra bezpečnosti a zdravia pri práciAgencia Europea de Salud y Seguridad en el Trabajo - fyzický útokagresión física - parkovacia plochaaparcamiento - NAFTATLCAN - alergiaalergia - veľvyslanectvoembajada - plánovanie rozvoja mesta a vidiekaordenación del territorio - bývalá NDRantigua RDA - bývalý ZSSRantigua URSS - služobný vekantigüedad - bývalé socialistické krajinyantiguos países socialistas - AnglickoInglaterra - kožušinové zvieraanimal para peletería - plynové zariadenieaparato de gas - aplikácie informačných technológiíinformatización - ďalší rozvoj Spoločenstvaprofundización de la Unión Europea - Atlantický oblúkArco atlántico - súostroviearchipiélago - ArménskoArmenia - SAARCSAARC - výťahascensor - stredná ÁziaAsia central - parlamentné zhromaždenieasamblea parlamentaria - autonómna správaautonomía administrativa - povolenie na predajautorización de venta - predbežný návrh rozpočtu ESanteproyecto de presupuesto CE - bojové lietadloavión de combate - AzerbajdžanAzerbaiyán - Európska centrálna bankaBanco Central Europeo - právny základbase jurídica - údolie Rýnacuenca renana - BieloruskoBielorrusia - čistý príjemcabeneficiario neto - EBORBERD - tovar dvojakého použitiabien de doble uso - starostlivosť o blaho zvieratbienestar de los animales - biologická diverzitabiodiversidad - biotopbiotopo - pranie špinavých peňazíblanqueo de dinero - čistiareňlavandería - tropické drevomadera tropical - bombardovacie lietadlobombardero - Bosna a HercegovinaBosnia-Herzegovina - BrandenburskoBrandeburgo - letecká kabotážcabotaje aéreo - podporný rámec Spoločenstvamarco comunitario de apoyo - vedecký výpočetcálculo científico - časový harmonogram pre EMÚcalendario de la UEM - profesijná kariéracarrera profesional - expanzná kartatarjeta de ampliación - audio kazetacasete audio - NACCCCAN - SNŠCEI - cyklus kontroly kvalitycírculo de calidad - osvedčovanie Spoločenstvacertificación comunitaria - zmena podnebiacambio climático - zmena politického režimucambio de régimen político - Charta ES o základných sociálnych právach pracovníkovCarta comunitaria de los derechos sociales fundamentales de los trabajadores - Európska chartacarta europea - medzinárodná chartacarta internacional - chirurgcirujano - cintoríncementerio - priťažujúce okolnostiagravante - poľahčujúce okolnostiatenuante - Európske občianstvociudadanía europea - zmluvné ustanovenie proti dobrým mravomcláusula abusiva - zmluvné podmienkycláusula contractual - ustanovenie o výnimkáchcláusula de exención - COCOMCOCOM - občiansky zákonníkCódigo Civil - trestný zákonníkCódigo Penal - kodifikácia práva Spoločenstvacodificación del Derecho comunitario - hospodárska a sociálna súdržnosťcohesión económica y social - kaderníctvo a kozmetikapeluquería y belleza - miestny orgánentidad local - regionálny orgánentidad regional - vykurovaniecalefacción - Spoločný výbor EHPComité Mixto EEE - Spoločný poradný výbor EHPComité Consultivo Mixto EEE - Riadiaci výbor EScomité de gestión CE - Regulačný výbor EScomité de reglamentación CE - Výbor regiónovComité de las Regiones - Spoločný výbor EScomité mixto CE - Spoločný parlamentný výbor EHPComité Parlamentario Mixto EEE - komitológiacomitología - obchod s orgánmicomercio de órganos - obchod s umeleckými predmetmicomercio de arte - flámska komunitacomunidad flamenca de Bélgica - francúzsky hovoriaca komunitacomunidad francesa de Bélgica - nemecky hovoriaca komunitacomunidad alemana de Bélgica - spoločenstvá Belgickacomunidades de Bélgica - právomoci EPcompetencias del PE - právomoci orgánov EScompetencia institucional CE - počítačom podporovaný designdiseño asistido por ordenador - konfederácia zamestnávateľovconfederación patronal - odborová konfederáciaconfederación sindical - európska konferenciaconferencia europea - Medzivládna konferencia ESconferencia intergubernamental CE - medzinárodná konferenciaconferencia internacional - Medzinárodná konferencia práceConferencia Internacional del Trabajo - konferencia tripartityconferencia tripartita - etnický sporconflicto interétnico - politické prázdninypermiso por actividad política - Rada spolupráce štátov Perzského zálivuConsejo de Cooperación del Golfo - Rada EHPConsejo del EEE - poradenstvoasesoramiento y peritaje - záruka za znečisťujúci výrobokdepósito por producto contaminante - konsolidácia práva Spoločenstvaconsolidación del Derecho comunitario - konzulátconsulado - správna zmluvacontrato administrativo - finančná kompenzácia za dohoducontrapartida de un acuerdo - čistý prispievateľcontribuyente neto - príspevok z HDPcontribución PNB - hraničná kontrolacontrol fronterizo - kontrola štátnej pomocicontrol de las ayudas públicas - monitoring vývozovcontrol de las exportaciones - Medzivládny dohovor ESconvenio intergubernamental CE - spolupráca v záležitostiach vnútracooperación en los asuntos internos - colná spoluprácacooperación aduanera - spolupráca v oblasti životného prostredia;cooperación medioambiental - medzivládna spolupráca EScooperación intergubernamental UE - spolupráca medzi orgánmi EScooperación interinstitucional CE - medziparlamentná spoluprácacooperación interparlamentaria - súdna spolupráca v EÚcooperación judicial UE - policajná spoluprácacooperación policial - policajná spolupráca EÚcooperación policial UE - bytové družstvocooperativa de viviendas - koordinácia financovaniacoordinación de financiaciones - koordinácia politík EMÚcoordinación de políticas UEM - Africký rohCuerno de África - Európske armádne zboryCuerpo de Ejército Europeo - COSACCOSAC - pohľadávkacréditos por cobrar - organizovaný zločincrimen organizado - kritériá nároku na financiecriterio de elegibilidad - kritériá zbližovaniacriterio de convergencia - ChorvátskoCroacia - súbežný príjemacumulación de rentas - cyklónciclón - daňové priznaniedeclaración fiscal - prehlásenie záujmu Spoločenstvadeclaración de interés comunitario - verejné prehláseniedeclaración pública - vydavateľská lehotaplazo de edición - insider trading, nezákonné využívanie informácií v obchodnom stykuabuso de información privilegiada - trestný čin proti životnému prostrediudelito ecológico - sexuálne motivovaný trestný čindelito sexual - označenie výrobkudenominación del producto - odstúpenie od dohodydenuncia de un acuerdo - poľnohospodársky výdavokgasto agrícola - výdavok Spoločenstvagasto comunitario - administratívny výdavok ESgasto de funcionamiento CE - výskumný výdavok ESgasto de investigación CE - prevádzkový výdavok ESgasto operativo CE - štrukturálny výdavokgasto estructural - derogácia z práva Spoločenstvaexcepción del Derecho comunitario - dlhdeuda - colný dlhdeuda aduanera - druhá etapa EMÚsegunda fase de la UEM - povinnosti štátnych zamestnancovdeberes del funcionario - sociálny dialógdiálogo social - sociálny dialóg Spoločenstvadiálogo social comunitario - rozširovanie informácií Spoločenstvadifusión de la información comunitaria - rozpočtová disciplína ESdisciplina presupuestaria CE - vojenská disciplínadisciplina militar - diskriminácia na základe štátnej príslušnostidiscriminación por razones de nacionalidad - zariadenie proti znečisťovaniudispositivo anticontaminante - lekárske údajedatos médicos - osobné údajedatos personales - právo podať žalobuderecho de litigar - právo na azylderecho de asilo - záväzkové právoDerecho de las obligaciones - regionálny zákonDerecho regional - práva štátnych zamestnancovderechos del funcionario - obrazovkapantalla - súkromné ECUecu privado - vzdelávanie mladých delikventoveducación correccional - zamestnanecké vlastníctvo kmeňových akciíaccionariado obrero - skleníkový efektefecto invernadero - príprava práva Spoločenstvaelaboración del Derecho comunitario - regionálne voľbyelecciones regionales - zárodok a plodembrión y feto - používanie jazykovuso de las lenguas - vojenský výcvikinstrucción militar - inštitucionálna rovnováha v ESequilibrio institucional CE - ochranné vybavenieequipo de protección - počítačová technikaequipo informático - tlakové zariadenieequipo de presión - tepelné zariadenieequipo térmico - justičný omylerror judicial - EritreaEritrea - Európsky hospodársky priestorEspacio Económico Europeo - EstónskoEstonia - zostavovanie rozpočtu Spoločenstvaelaboración del presupuesto comunitario - nesekularizovaný štátEstado confesional - právny štátEstado de derecho - federatívny štátEstado federal - islamský štátEstado islámico - sekularizovaný štátEstado laico - unitárny štátEstado unitario - porovnávacia štúdiaestudio comparativo - prípadová štúdiaestudio de casos - občianska EurópaEuropa de los ciudadanos - EuropolEuropol - výkon trestuejecución de la pena - prax v profesiiexperiencia profesional - znalecký posudok nariadený súdomdictamen pericial - extrémizmusextremismo - počítačom podporovaná výrobafabricación asistida por ordenador - pomôcky pre telesne postihnutýchmedios para discapacitados - FlevolandFlevoland - medzinárodné verejné funkciefunción pública internacional - zamestnanec medzinárodnej organizáciefuncionario internacional - činnosť orgánovfuncionamiento institucional - Európska vzdelávacia nadáciaFundación Europea de Formación - Kohézny fondFondo de Cohesión - Fond Rady Európyfondo del Consejo de Europa - Európsky investičný fondFondo Europeo de Inversiones - kancelárske potrebymaterial de oficina - obnos nepodliehajúci zdaneniufranquicia fiscal - podvod proti Spoločenstvufraude a la Comunidad - vonkajšie hranice Spoločenstvafrontera exterior de la Comunidad - skleníkový plyngas con efecto invernadero - genetikagenética - GruzínskoGeorgia - Rómgitano - hladovkahuelga de hambre - Višegrádske krajinyGrupo de Visegrado - Skupina 24Grupo de los Veinticuatro - združenie miest a obcíasociación de entidades locales - Európske ekonomické záujmové združenieAgrupación Europea de Interés Económico - sexuálne obťažovanieacoso sexual - bojový vrtuľníkhelicóptero de combate - staroveká históriahistoria antigua - súčasné dejinyhistoria contemporánea - história stredovekuhistoria medieval - moderné dejinyhistoria moderna - historický prehľadreseña histórica - prevádzková dobahorario comercial - kultúrna identitaidentidad cultural - FNRPIFOP - imageimagen pública - diplomatická imunitainmunidad diplomática - hospodárska infraštruktúrainfraestructura económica - iniciatíva Spoločenstvainiciativa comunitaria - európska iniciatíva hospodárskeho rastuiniciativa de crecimiento europeo - hmyzinsecto - odpaľovacie zariadenieinstalación de lanzamiento - sanitárna inštaláciainstalación sanitaria - Európsky inštitút verejnej správyInstituto Europeo de Administración Pública - Európsky menový inštitútInstituto Monetario Europeo - Spoločný orgán EHPinstitución común EEE - ekonomický nástroj ochrany životného prostrediainstrumento económico medioambiental - nepriaznivé počasieinclemencia atmosférica - systémové prepojenieinterconexión de sistemas - spoločný záujeminterés colectivo - záujem o podanie žalobyinterés legítimo - internátna školainternado escolar - InterpolInterpol - otrava skazenými potravinamiintoxicación alimentaria - Židjudío - súdy a tribunályjurisdicción - ústavný súdjurisdicción constitucional - KazachstanKazajstán - KirgizskoKirguizistán - KosovoKosovo - označenie o ekologickostietiqueta ecológica - jazerolago - materské mliekoleche materna - nosná raketalanzadera espacial - európsky jazyklengua europea - menšinový jazyklengua minoritaria - mimoeurópsky jazyklengua no europea - regionálny jazyklengua regional - živý jazyklengua viva - disketová mechanikalector de discos - LotyšskoLetonia - liberalizácia trhuliberalización del mercado - voľnosť vzdušného priestoruliberalización del transporte aéreo - LitvaLituania - nájomalquiler - základný zákonley orgánica - parceláciaparcelación - Macedónsko-SkopjeAntigua República Yugoslava de Macedonia - vrodená chorobaenfermedad congénita - nutričná chorobaenfermedad de nutrición - kožná chorobaenfermedad de la piel - krvné ochorenieenfermedad de la sangre - ochorenie tráviaceho traktuenfermedad del sistema digestivo - neurologické ochorenieenfermedad del sistema nervioso - ochorenie žliaz s vnútorným vylučovanímenfermedad endocrina - pohlavne prenosné chorobyenfermedad de transmisión sexual - voľne žijúce cicavcemamífero salvaje - športové podujatieespectáculo deportivo - vojenské cvičeniamaniobras militares - zmluva na dodávku služiebcontrato de servicios - označenie zhody ESmarca de conformidad CE - vačkovecmarsupial - materiál živočíšneho pôvodumateria de origen animal - kurzový mechanizmus EMSmecanismo de cambio SME - Meklenbursko-západné PomoranskoMecklemburgo-Pomerania Occidental - dohoda o štandardnej zdravotníckej starostlivostimedicina concertada - súdne lekárstvomedicina forense - voľné predajný liekmedicamento de venta libre - veterinárne liečivámedicamento veterinario - Kaspické moremar Caspio - Čierne moremar Negro - Červené moremar Rojo - MercosurMercosur - národné implementačné opatrenietransposición de la legislación comunitaria - mikroorganizmusmicroorganismo - vodné prostrediemedio acuático - morské prostrediemedio marino - baníkminero - zisťovacia misiamisión de observación - modemmódem - Čierna HoraMontenegro - pamiatkamonumento - politická morálkamoralidad de la clase política - rokovanie o dohode ESnegociación de un acuerdo CE - Uruguajské koloRonda Uruguay - Kombinovaná nomenklatúraNomenclatura Combinada - zoznam liečivnomenclatura farmacéutica - nešírenie zbrojeniano proliferación de armamento - ekologická normanorma medioambiental - nový typ zamestnanianueva forma de empleo - pozorovateľobservador - Európske stredisko kontroly liečivObservatorio Europeo de la Droga y las Toxicomanías - Úrad Spoločenstva pre ochranné známky Oficina Comunitaria de Marcas - vtákave - orgán spolupráce EÚórgano de cooperación UE - rozhodovací orgánórgano de decisión UE - spoločný orgán ESórgano mixto CE - organizácia zdravotníckej starostlivostiorganización sanitaria - Svetová obchodná organizáciaOrganización Mundial del Comercio - športová organizáciaorganización deportiva - komunitárna organízáciaorganismo comunitario - geneticky upravený organizmusorganismo genéticamente modificado - špecializovaný orgán ESorganismo y agencia CE - UzbekistanUzbekistán - sponzorstvopatrocinio - príspevok Spoločenstvapatrocinio comunitario - Partnerstvo pre mierAsociación por la Paz - Pobaltské štátypaíses bálticos - krajiny SNŠpaíses de la CEI - krajiny GCCpaíses del CCG - štáty zálivupaís del Golfo - krajiny Mercosurpaíses del Mercosur - nepridružená krajinapaís no asociado - tretie krajiny v Stredozemípaíses terceros mediterráneos - CEECPECO - obchodovateľné povolenie na znečisteniepermiso de contaminación negociable - civilný personálpersonal civil - zmluvní pracovnícipersonal contratado - zdravotnícky personálpersonal sanitario - vojenský personálpersonal militar - finančné prognózyperspectivas financieras - SZBPPESC - filozofia právafilosofía del Derecho - sťažnosť Komisiidenuncia ante la Comisión - škodlivá rastlinaplanta nociva - živá rastlinaplanta viva - pluralizmus v médiáchpluralismo de los medios de comunicación - politika životného prostredia Spoločenstvapolítica comunitaria de medio ambiente - jednotná kurzová politikapolítica de cambios única - vízová politikapolítica de visados - jednotná menová politikapolítica monetaria única - látky znečisťujúce stratosférucontaminante estratosférico - pôvodné obyvateľstvopoblación autóctona - pornografiapornografía - lietadlová loďportaaviones - súdne konaniediligencia judicial - prehistóriaprehistoria - prvá etapa EMÚprimera fase de la UEM - hlava štátujefe de Estado - predsedníctvo v Rade ESPresidencia del Consejo de la Unión Europea - predseda Komisiepresidente de la Comisión - vedecká tlačpublicación científica - dôkazprueba - úrazová prevenciaprevención de accidentes - princíp vzájomného uznávaniaprincipio de reconocimiento mutuo - princíp subsidiarityprincipio de subsidiariedad - všeobecná právna zásadaprincipio general del Derecho - priestupkový postup v ESprocedimiento CE por infracción - spolurozhodovací postupprocedimiento de codecisión - dohodovacie riadenieprocedimiento de conciliación - zvláštne konanieprocedimiento especial - homeopatický produktproducto homeopático - recyklovaný produktproducto reciclado - colné povolanieprofesión aduanera - prevádzkovateľ alternatívnej medicínyprofesión médica paralela - legislatívny plán Spoločenstvaprograma legislativo comunitario - operačný programprograma operativo - projekt v záujme Spoločenstvaproyecto de interés comunitario - návrh rozpočtu ESproyecto de presupuesto CE - šírenie európskej myšlienkyfomento de la idea de Europa - finančný protokolprotocolo financiero - počítačom podporované vydávaniepublicación asistida por ordenador - verejný priebeh zasadanípublicidad de las sesiones - otázka dôverycuestión de confianza - tibetská otázkacuestión del Tíbet - predbežná záležitosťcuestión prejudicial - obnovenie dohodyprórroga de un acuerdo - sťažnosť ombudsmanovi ESreclamación ante el Defensor del Pueblo CE - žaloba podaná na správny súdrecurso contencioso-administrativo - žaloba podaná na Súdny dvor ESrecurso contencioso comunitario - žaloba na zrušenie rozhodnutia orgánu ESrecurso de anulación CE - žaloba o určenie zodpovednosti na strane administratívyrecurso por responsabilidad administrativa - ekologická daňimpuesto ecológico - hospodárska reformareforma económica - politická reformareforma política - colný postup Spoločenstvarégimen aduanero comunitario - vývozný colný režimrégimen aduanero de exportación - finančné dojednania Spoločenstvarégimen comunitario de financiación - Alpský regiónregión alpina - región závislý na ryboloveregión dependiente de la pesca - oprávnený regiónregión elegible - európsky regiónregión europea - upadajúci priemyselný regiónregión industrial en declive - občiansky registerRegistro Civil - rokovací poriadok parlamentureglamento parlamentario - vzťahy občan - úradyrelación administración-administrado - vzťahy medzi štátom a regiónomrelación Estado-entidades territoriales - vzťahy medzi orgánmi ESrelación interinstitucional CE - deľba právomocíreparto de competencias - rozdelenie prostriedkov Spoločenstvadistribución de la financiación comunitaria - plazreptil - Moldavská republikaRepública de Moldavia - Slovenská republikaRepública Eslovaca - Česká republikaRepública Checa - energetická rozvodná sieťred de energía - počítačová sieťred informática - lokálna sieťred local - transeurópska sieťred transeuropea - rezerváciareserva - rozpočtové rezervy ESreserva presupuestaria CE - uznesenie parlamenturesolución del Parlamento - zdroj DPHrecurso del IVA - zrážka pri zdrojiretención - revízia dohodyrevisión de un acuerdo - revízia Zmluvy o ESrevisión de los Tratados CE - revízia finančných prognózrevisión de las perspectivas financieras - medzinárodná úloha Spoločenstvapapel internacional de la Unión Europea - hlodavecroedor - monarchizmusrealismo - RuskoRusia - zdravie zvieratsanidad animal - duševné zdraviesalud mental - SaskoSajonia - Sasko-AnhaltskoSajonia-Anhalt - lekárska vedaciencias médicas - sochárstvoescultura - ESCBSEBC - štátne tajomstvosecreto de Estado - sekretariát orgánusecretaría de la institución - agrárny sektorsector agrario - bezpečnosť vo vzduchuseguridad aérea - bezpečnostné službyseguridad y vigilancia - námorná bezpečnosťseguridad marítima - zemetrasenieseísmo - kampaň na verejné povedomiecampaña de sensibilización - Srbsko, Srbsko a Čierna HoraSerbia, Serbia y Montenegro - sieťový serverservidor de red - štátna zdravotnícka službaservicio nacional de sanidad - opicasimio - historické miestolugar histórico - politická situáciasituación política - SlovinskoEslovenia - zdravotnícka starostlivosťcuidado de la salud - ošetrovateľská starostlivosťcura de enfermería - ponorkasubmarino - lekárska špecializáciaespecialidad médica - predstavenie so zvieratamiespectáculo de animales - rozpočtový stabilizátorestabilizador presupuestario - štatistika vzdelávaniaestadística de educación - vedúci poľnohospodárskeho podnikujefe de explotación agraria - zdravotnícka štatistikaestadística de sanidad - dopravná štatistikaestadística de transportes - štatistika cestovného ruchuestadística de turismo - právna subjektivita podľa európskeho právaestatuto jurídico europeo - stimulantestimulante - podzemné uskladnenie odpadualmacenamiento subterráneo de residuos - štruktúra rybárstvaestructura pesquera - psychotropná látkasustancia psicotrópica - podpora užívateľaasistencia al usuario - kontrola liečivfarmacovigilancia - mnohostranný dohľadvigilancia multilateral - spoločný orgánasociación de municipios - operačný systémsistema operativo - systém správy databázsistema de gestión de bases de datos - systém zdravotníckej starostlivostisistema sanitario - systém spracovania údajovsistema informático - súdny systémsistema judicial - tabuľkový procesorhoja de cálculo - TadžikistanTayikistán - úroveň financovaniacuota de financiación comunitaria - technológia dvojakého použitiatecnología dual - počítačové koncové zariadenieterminal informático - autonómne územie Palestínyterritorios autónomos de Palestina - územia bývalej Juhoslávieterritorios de la antigua Yugoslavia - DurýnskoTuringia - obchodovanie s ľuďmitráfico de personas - analgetikumtranquilizante - spracovanie pod colnou kontroloutransformación en aduana - administratívna transparentnosťtransparencia administrativa - transparentnosť v rozhodovanítransparencia del proceso decisorio - preprava pacientovtransporte de enfermos - úraztraumatismo - sezónna zamestnanosťtrabajo estacional - TrojkaTroica comunitaria - tretia etapa EMÚtercera fase de la UEM - TurkménskoTurkmenistán - administratívny dohľadtutela administrativa - UkrajinaUcrania - Ulster-DonegalUlster-Donegal - Európska politická úniaUnión política europea - užívateľ informačných technológiíusuario informático - alternatívne využitie poľnohospodárskych produktovutilización alternativa de productos agrícolas - vektor nemocitransmisor de enfermedad - bojové vozidlovehículo de combate - priestupok voči právu Spoločenstvaincumplimiento del Derecho comunitario - odvolanievía de recurso - VojvodinaVoivodina - cestujúciviajero - demilitarizovaná zónazona desmilitarizada - citlivá oblasťzona sensible - premiérjefe del Gobierno - šéf opozícielíder de la oposición - hlava domácnosticabeza de familia - hospodársky dobytokganado - šekcheque - obratvolumen de ventas - ChileChile - chémiaquímica - potravinárska chémiaquímica alimentaria - priemyselná chémiaquímica industrial - ČínaChina - chirurgiacirugía - chlórcloro - programový rozpočetopción presupuestaria - výber technológieelección de tecnología - nezamestnanosťdesempleo, desocupación, paro, paro forzoso - cyklická nezamestnanosťparo coyuntural - skrytá nezamestnanosťparo encubierto - nezamestnanosť žienparo femenino - nezamestnanosť mládežeparo juvenil - krátkodobá prácaparo parcial - sezónna nezamestnanosťparo estacional - štrukturálna nezamestnanosťparo estructural - dočasné prepustenieparo técnico - nezamestnanosť kvôli technickému pokrokuparo tecnológico - neúčasť na voľbáchabstencionismo - odbor podnikaniaactividad de la empresa - nezamestnaná osobaparado - kresťanstvocristianismo - chrómcromo - CyprusChipre - muštsidra - ICMOIM - hospodárska činnosťactividad económica - cementcemento - kinocinematografía - obežníkcircular - civilizáciacivilización - vedúca triedaclase dirigente - nižšia triedaclase baja - stredná triedaclase media - pracujúca triedaclase obrera - roľnícka triedaclase campesina - spoločenská trieda, trieda, vrstvaclase, clase social, condición, rango - vyššia triedaclase alta - klasifikáciaclasificación - arbitrážna doložkacláusula compromisoria - ustanovenie o kvórecláusula de reparto - ochranná doložkacláusula de salvaguardia - samostatná zárobková činnosťactividad no asalariada - duchovenstvoclero - zákazníciclientela - podnebieclima - klimatizáciaclimatización - účtovná uzávierkacierre de cuentas - politický klubclub político - WFCCMA - UnctadUNCTAD - politická koalíciacoalición política - kobaltcobalto - kódovaniecodificación - pravidlá cestnej premávkyCódigo de la Circulación - plavebný kódexcódigo de navegación - zákonník práceCódigo del Trabajo - zákonníkcódigo jurídico - mierové spolužitiecoexistencia pacífica - spolufinancovaniecofinanciación - spolurozhodovaniecogestión - kokscoque - rozpočtová spoluprácacolaboración presupuestaria - vyber danírecaudación de impuestos - zber údajovrecogida de datos - slnečný kolektorcolector solar - kolektivizmuscolectivismo - vidiecke spoločenstvocomunidad rural - regionálne a miestne orgányentidad territorial - mestské spoločenstvocomunidad urbana - KolumbiaColombia - prispôsobenie školeadaptación escolar - farbivocolorante - potravinárske farbivocolorante alimentario - umelé potravinárske farbivocolorante alimentario artificial - prírodné potravinárske farbivocolorante alimentario natural - repka olejnácolza - palivocarburante, combustible - náhradné palivocombustible sustitutivo - fosílne palivocombustible fósil - sociálne prispôsobenieadaptación social - jadrové palivocombustible nuclear - poľnohospodársky výbor EScomité agrícola CE - výbor EScomité CE - Poradný výbor EScomité consultivo CE - podniková radacomité de empresa - potravinárske aditívumaditivo alimentario - Výbor Rady EScomité del Consejo de la Unión Europea - Európsky hospodársky a sociálny výborComité Económico y Social Europeo - Menový výborComité Monetario CE - spoločný výbor pre záležitosti ESComité paritario CE - Stály výbor EScomité permanente CE - Stály výbor OSNcomité permanente ONU - Vedecký výbor EScomité científico CE - Technický výbor EScomité técnico CE - komerčná arbitrážarbitraje comercial - auditauditoría - virtuálna knižnicabiblioteca virtual - Prekladateľské centrum pre orgány Európskej únieCentro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea - Úrad Spoločenstva pre rastlinné odrodyOficina Comunitaria de Variedades Vegetales - Africká Charta práv človeka a ľudí Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos - Európska charta o energiiCarta Europea de la Energía - sociálne ustanoveniecláusula social - UNCEDCNUMAD - európska podniková radaComité de Empresa Europeo - InternetInternet - elektronický obchodcomercio electrónico - Európsky inštitút pre normyorganismo europeo de normalización - CENCEN - CENELECCENELEC - ETSIETSI - uznávanie kvalifikácií z odborného školeniareconocimiento de las cualificaciones profesionales - kontrola kvality poľnohospodárskych výrobkovcontrol de la calidad de los productos agrícolas - Súd EFTATribunal de Justicia de la AELC - nebezpečný odpadresiduos peligrosos - zákonná zárukadepósito legal - sociálny dumpingdumping social - ustanovené právoderechos adquiridos - tranzitívne hospodárstvoeconomía en transición - elektronické vydavateľstvoedición electrónica - enzýmenzima - BSEEEB - európsky sociálny priestorespacio social europeo - skupina vedúcich priemyselných krajínGrupo de países más industrializados - GATSGATS - Skupina RioGrupo de Río - ustanovenie mieruinstauración de la paz - hospodárska špionážestrategia económica - Zooparque zoológico - ochorenie rýbenfermedad de los peces - globalizáciaglobalización - multimédiámultimedios - Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhuOficina de Armonización del Mercado Interior - Svetová organizácia cielOrganización Mundial de las Aduanas - Orgán pre urovnávanie sporovÓrgano de Solución de Diferencias - APECAPEC - pedofíliapedofilia - princíp proporcionalityprincipio de proporcionalidad - porovnávacia reklamapublicidad comparativa - regióny Fínskaregiones de Finlandia - regióny Švédskaregiones de Suecia - riadenie telekomunikáciíreglamentación de las telecomunicaciones - informačná spoločnosťsociedad de la información - Amsterdamská zmluvaTratado de Amsterdam - hospodárska transformáciatransición económica - TRIMSTRIMS - TRIPSAPDIC - UNICEUNICE - pracovný životvida laboral - euro zónazona euro - zoonózazoonosis - TARICTARIC - ICFTUCIOSL - ECCASCEEAC - EUTELSATEUTELSAT - ELECLECE - IOEOficina Internacional de Epizootias - klonovanieclonación - obchodný spordisputa comercial - podnik v ťažkostiachempresa en crisis - informačná diaľnicaautopista de la información - intranetintranet - extranetextranet - prehliadačprograma de navegación - správa dokumentovgestión de documentos - EDMGED - OCROCR - digitalizáciadigitalización - skenerescáner - Dolné RakúskoNiederösterreich - Horné RakúskoOberösterreich - BurgenlandBurgenland - KorutánskoKärnten - SalzburskoSalzburgo - ŠtajerskoStiria - TirolskoTirol - VorarlbergVorarlberg - ViedeňViena - krajiny APECpaís de la APEC - CEEPCEEP - posledný termín platbyplazo del pago - pakt stabilitypacto de estabilidad - politika mládežepolítica de juventud - spotrebiteľská politikapolítica de los consumidores - politika Spoločenstva - národná politikapolítica comunitaria-política nacional - Európske centrum pre monitorovanie rasizmu a xenofóbieObservatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia - JHAJAI - veková diskrimináciadiscriminación por motivos de edad - dikriminácia na základe sexuálnej orientáciediscriminación basada en la orientación sexual - starostlivosť o staršíchasistencia a las personas de edad avanzada - protiprávne prepúšťaniedespido improcedente - StockholmEstocolmo - Östra Mellansverige Östra Mellansverige - SydsverigeSydsverige - Norra MellansverigeNorra Mellansverige - Mellersta NorrlandMellersta Norrland - Övre NorrlandÖvre Norrland - Småland med öarnaSmåland med Öarna - VästsverigeVästsverige - Itä-SuomiItä-Suomi - Väli-SuomiVäli-Suomi - Pohjois-SuomiPohjois-Suomi - UusimaaUusimaa - Etelä-SuomiEtelä-Suomi - AhvenanmaaAhvenanmaa - dohoda o sociálnej politikeacuerdo social - diskriminácia na základe postihnutiadiscriminación por motivo de minusvalía - ECHOECHO - OLAFOLAF - zjednodušovanie legislatívysimplificación legislativa - DNAADN - virtuálna realitarealidad virtual - obrazová syntézaimagen de síntesis - metóda hodnoteniamétodo de evaluación - pozorovanieobservación - princíp komunitizácieprincipio de comunitarización - zodpovednosť štáturesponsabilidad del Estado - simuláciasimulación - dozor nad dovozomvigilancia a la importación - komparatívna analýzaanálisis comparativo - príčinná analýzaanálisis de las causas - kvantitatívna analýzaanálisis cuantitativo - špeciálna dovolenkaexcedencia especial - užšia spoluprácacooperación reforzada - hypermédiáhipermedios - hypertexthipertexto - eutanáziaeutanasia - PalauPalaos - ostrov NorfolkIsla Norfolk - NiueNiue - TokelauTokelau - CeutaCeuta - MelillaMelilla - stanovisko Spoločenstvadictamen comunitario - stanovisko Účtovného dvoradictamen Tribunal de Cuentas - Charta EÚ o základných právachCarta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea - deficit demokraciedéficit democrático - Vysoký zástupca CFSPAlto Representante para la PESC - rezolúcia Rady Európskej únieresolución del Consejo de la Unión Europea - rezolúcia Európskej radyresolución del Consejo Europeo - spôsob produkciemodo de producción - výrobný cieľobjetivo de producción - výrobná technikatécnica de producción - geneticky upravené zvieraanimal transgénico - geneticky upravená rastlinaplanta transgénica - šírenie inováciídifusión de las innovaciones - výrobná normanorma de producción - zastaraná technológiatecnología obsoleta - výhľadové technologické štúdieprospectiva tecnológica - organizácia výskumuorganización de la investigación - vedecký objavdescubrimiento científico - zásada bezpečnostiprincipio de precaución - špecializovaný výskuminvestigación de campo - výsledky výskumuresultado de la investigación - zistiteľnosťrastreabilidad - trvale udržateľné poľnohospodárstvoagricultura sostenible - Európsky poľnohospodársky model modelo agrario europeo - agroenvironmentálny plánplan agroambiental -