» 

diccionario analógico

OrhūsaÅrhus - tiesu jurisdikcijacompetencia jurisdiccional - sociālekonomiskie apstākļicondición socioeconómica - Muitas sadarbības padomeConsejo de Cooperación Cultural - CrestCCIPB - Eiropas Ražības aģentūraAgencia Europea de Productividad - Kodolenerģijas aģentūraAgencia para la Energía Nuclear - audiovizuāls dokumentsdocumento audiovisual - DubaijaDubai - saimniecību attīstības programmaplan de desarrollo agrícola - printerisimpresora - sālsūdensagua salada - gruntsūdensagua subterránea - notekūdeņiagua residual - sociālās un kultūras iestādesequipamiento sociocultural - Kopienas zvejniecībapesca comunitaria - Starptautiskā enerģētikas aģentūraAgencia Internacional de Energía - kazas piena siersqueso de cabra - govs piena siersqueso de vaca - FudžeiraFujaira - trimdas valdībaGobierno en el exilio - audiovizuālā rūpniecībaindustria audiovisual - tiesu praksejurisprudencia - EK precedenta tiesībasjurisprudencia CE - federāla valstsEstado federado - standartam neatbilstošas dzīvojamās ēkasvivienda insalubre - mikroekonomikamicroeconomía - starppilsētu migrācijamigración interurbana - pilsētas iekšējā svārstmigrācijamigración intraurbana - Lielā Belta austrumdaļaOeste de Storebaelt - organizācijas shēmaorganigrama - medījumdzīvnieku gaļacarne de caza - kvalitatīvā analīzeanálisis cualitativo - konkurētspējacompetencia, competitividad, espíritu competitivo - MaķedonijaMacedonia - atkritumu sadedzināšanaincineración de residuos - nestandarta nodarbinātībatrabajo atípico - vēžveidīga-, vēžveidīgaiscrustáceo, marisco - darba aprakstsdescripción de funciones - valstu tiesību aktiDerecho de los Estados - ārvalstnieku tiesībasDerecho de extranjería - minoritāšu tiesībasderechos de las minorías - uzņēmējsabiedrības likumsDerecho de sociedades - pārvadājumu likumsDerecho del transporte - mājokļa tiesībasDerecho de la vivienda - darba tiesībasDerecho del trabajo - vēlēšanu likumsDerecho electoral - daļējas noslodzes lauksaimniecībaagricultura a tiempo parcial - finanšu tiesību aktireglamentación financiera - starptautisks nodokļu likumsDerecho fiscal internacional - mežsaimniecības tiesību aktilegislación forestal - starptautiskais cilvēktiesību likumsDerecho humanitario internacional - starptautisko tiesību aktiDerecho internacional - starptautiskās privāttiesībasDerecho internacional privado - starptautiskās publiskās tiesībasDerecho internacional público - laulības un ģimenes tiesībasDerecho matrimonial - valsts tiesību aktiDerecho nacional - kodoltiesībasDerecho nuclear - krimināllikumsDerecho penal - nodarījums ekonomikas jomādelito económico - starptautiskās krimināltiesībasDerecho penal internacional - privāttiesībasDerecho privado - komerclauksaimniecībaagricultura comercial - publiskās tiesībasDerecho público - agrārās tiesībasDerecho agrario - sociālo tiesību aktiDerecho social - teritoriālās tiesībasDerecho territorial - labējā partijaderecha política - civilās tiesībasderechos cívicos - cilvēktiesībasderechos humanos - sieviešu tiesībasderechos de la mujer - līgumsaimniekošanaagricultura contractual - īpašās aizņēmuma tiesībasderechos especiales de giro - dempingsdumping - paredzamais dzīves ilgumsesperanza de vida - mācību ilgumsduración de los estudios - nomas ilgumsduración del contrato de alquiler - darba laiksjornada de trabajo - likumā noteiktais darbalaiksjornada legal - AAMS valstispaíses de la EAMA - grupālā saimniekošanaexplotación agraria en común - AustrumanglijaEast Anglia - Kopienas ūdeņiaguas comunitarias - infiltrācijas ūdensagua de infiltración - peldvietaagua de baño - iekšējie ūdeņiaguas interiores - lauksaimniecība kalnainos apvidosagricultura de montaña - starptautiskie ūdeņiaguas internacionales - agua salada - virszemes ūdeņiagua superficial - teritoriālie ūdeņiaguas territoriales - agua residual - lauksaimniecības preču tirdzniecībaintercambio agrícola - tirdzniecības darbībasintercambio comercial - informācijas pārsūtīšanaintercambio de información - publikāciju apmaiņaintercambio de publicaciones - Kopienas ārējā tirdzniecībaintercambio extracomunitario - Kopienas iekšējā tirdzniecībaintercambio intracomunitario - tirdzniecība pēc valstu grupāmintercambio por grupos de países - tirdzniecība pēc valstīmintercambio por países - produkta tirdzniecībaintercambio por productos - ekstensīvā lauksaimniecībaagricultura extensiva - atalgojuma skalaescala de salarios - ārvalsts skolaescuela en el extranjero - Eiropas skolaescuela europea - starptautiska skolaescuela internacional - valsts dienesta skolaécole nationale - piekļuve tirgumacceso al mercado - intensīvā zemkopībaagricultura intensiva - ekonomikaeconomía - lauksaimniecības ekonomikaeconomía agraria - kolektivizēta ekonomikaeconomía colectiva - saskaņota ekonomiska darbībaeconomía concertada - strukturāli pielāgojumiajuste estructural - kara ekonomikaeconomía de guerra - uzņēmuma administrācijaeconomía de la empresa - Austrijas reģioniregiones de Austria - Vidusjūras valstu lauksaimniecībaagricultura mediterránea - naturālas saimniecības ekonomikaeconomía de subsistencia - pārvadājumu ekonomikaeconomía del transporte - kontrolēta ekonomikaeconomía dirigida - mājsaimniecību ekonomikaeconomía doméstica - meža ekonomikaeconomía forestal - industriāla ekonomikaeconomía industrial - pasaules ekonomikaeconomía internacional - jauktā ekonomikaeconomía mixta - tautsaimniecībaeconomía nacional - lauksaimniecības produktiindustria agroalimentaria - postindustriāla ekonomikaeconomía postindustrial - valsts ekonomikaeconomía pública - reģionālā ekonomikaeconomía regional - ēnu ekonomikaeconomía sumergida - pilsētas saimniecībaeconomía urbana - SkotijaEscocia - ekosistēmaecosistema - agroindustrijaindustria agraria - mājmācībaeducación a domicilio - mākslas izglītībaeducación artística - salīdzināmā izglītībaeducación comparada - pamatizglītībaeducación básica - tautas izglītībaeducación de masas - pieaugušo izglītībaeducación de adultos - ārvalstnieku izglītībaeducación de extranjeros - neformālā izglītībaeducación no formal - turpināmizglītībaeducación permanente - sporta izglītībaeducación física - pirmsskolas izglītībaeducación preescolar - veselības izglītībaeducación sanitaria - dzimumaudzināšana, dzimumdzīves noslēpumieducación sexual, la vida los misterios de - īpašā izglītībaeducación especial - skolēnu skaitsalumnado - agronomijaagronomía - radioaktīvie notekūdeņiefluente radiactivo - vienāds atalgojumsigualdad de remuneración - vienāda attieksmeigualdad de trato - vienlīdzība likuma priekšāigualdad ante la ley - ĒģipteEgipto - SalvadoraEl Salvador - tirgus paplašināšanāsampliación del mercado - citrusaugļiagrios - balsotāju reģistrācijainscripción electoral - vēlēšanaselecciones - iepriekšējas vēlēšanaselecciones anticipadas - Eiropas vēlēšanaselecciones europeas - netiešās vēlēšanassufragio indirecto - pašvaldību vēlēšanaselecciones locales - valsts vēlēšanaselecciones nacionales - parlamenta vēlēšanaselecciones generales - papildvēlēšanaselecciones parciales - AID - primārās vēlēšanaselecciones primarias - elektorātselectorado - elektroķīmijaelectroquímica - elektrometalurģijaelectrometalurgia - elektronikaelectrónica - elektrotehnoloģijaelectrotécnica - ekonomiskais atbalstsapoyo económico - lauksaimniecība brīvās turēšanas apstākļoscría al aire libre - vēžveidīgo audzēšanacría de crustáceos - intensīvā lopkopībacría intensiva - atkritumu noglabāšanaeliminación de residuos - iesaiņošanaenvasado - nobarošana ganībāsengorde en pastos - nodarbinātības atbalstsayuda al empleo - emigrācijaemigración - Emīlija RomanjaEmilia-Romaña - Apvienoto Arābu Emirātu valstispaíses de los Emiratos Árabes Unidos - vērtspapīru emisijaemisión de valores - valūtas emisijaemisión de moneda - ceļu satiksmes negadījumsaccidente de transporte - mērķnodarbinātībaempleo reservado - biroja darbinieksempleado de oficina - darba devējsempleador - palīdzība ārvalstīmayuda al exterior - Kopienas aizņēmumsempréstito comunitario - starptautisks aizdevumsempréstito internacional - valsts aizņēmumsempréstito público - pārtikas emulgantsemulsionante alimentario - parādsaistībasendeudamiento - viļņu enerģijaenergía de las olas - ekoloģiski tīra enerģijaenergía blanda - atbalsts eksportamayuda a la exportación - ekoloģiski kaitīga enerģijaenergía dura - elektroenerģijaenergía eléctrica - vēja enerģijaenergía eólica - ģeotermiskā enerģijaenergía geotérmica - hidroelektrostaciju elektroenerģijaenergía hidroeléctrica - plūdmaiņu enerģijaenergía maremotriz - atbalsts par hektāruayuda por hectárea - saules enerģijaenergía solar - siltumenerģijaenergía térmica - bez vecāku gādības palicis bērnshijo abandonado - migrantu bērnshijo de migrante - ārlaulības bērnshijo natural - vienīgais bērnshijo único - izdevumu saistībascompromiso de los gastos - mēslošanas līdzeklisabono - ieguldījumu atbalstsayuda a la inversión - organiskais mēslojumsabono orgánico - nobarošanaengorde - politiskas personas nolaupīšanasecuestro político - ekonomikas apskatsencuesta económica - patērētāju apzināšanaencuesta de consumo - sociālā izpēteencuesta social - datu ierakstsregistro de datos - dokumentu uzskaiteregistro de documentos - subsīdija celtniecībaiayuda a la construcción - degvielas bagātināšanaenriquecimiento del combustible - pedagogspersonal docente - tālmācībaenseñanza a distancia - lauksaimniecības izglītībaenseñanza agrícola - programmētās mācībasenseñanza automatizada - konfesionālā izglītībaenseñanza confesional - valodas mācīšanaenseñanza de idiomas - vispārīgā izglītībaenseñanza general - bezmaksas izglītībaenseñanza gratuita - modernizācijas atbalstsayuda a la modernización - laicīgā izglītībaenseñanza laica - medicīnas izglītībaenseñanza médica - obligātā izglītībaenseñanza obligatoria - vidējā medicīnas personāla sagatavošanaenseñanza paramédica - vairākprofilu izglītībaenseñanza multidisciplinar - pēcdiploma studijasenseñanza postuniversitaria - sākumizglītībaenseñanza primaria - privātizglītībaenseñanza privada - profesionālā izglītībaenseñanza profesional - valsts izglītībaenseñanza pública - ražošanas attīstības atbalstsayuda a la producción - eksaktā izglītībaenseñanza científica - vidējā izglītībaenseñanza secundaria - augstākā izglītībaenseñanza superior - tehniskā izglītībaenseñanza técnica - horizontālais nolīgumsentente horizontal - starptautisks kartelisentente internacional - vertikālais nolīgumsentente vertical - pārtikas palīdzībaayuda alimentaria - lauksaimnieku savstarpējā palīdzībaayuda mutua entre agricultores - beztarifu barjeraobstáculo no arancelario - tarifu barjeraobstáculo arancelario - tehnisks šķērslisobstáculo técnico - muitas noliktavadepósito aduanero - uzņēmējdarbības veidsempresa - amatniecības uzņēmumsempresa artesanal - izplatītājuzņēmumsempresa comercial - kopuzņēmumsempresa común - nomas uzņēmumsempresa de alquiler - ārvalstu uzņēmumsempresa extranjera - Eiropas uzņēmumsempresa europea - ģimenes uzņēmumsempresa familiar - trasta uzņēmumssociedad fiduciaria - nekustamā īpašuma uzņēmumsempresa inmobiliaria - viena īpašnieka uzņēmumsempresa individual - atbalsts nelabvēlīgām grupāmayuda a los necesitados - daudznacionāls uzņēmumsempresa multinacional - uzturēšanamantenimiento - laukaugu audzēšanamantenimiento de cultivos - fiziskā videentorno físico - ietaupījumiahorro - atbalsts uzņēmumiemayuda a las empresas - obligātie uzkrājumiahorro forzoso - epidemioloģijaepidemiología - ĒpeiraEpiro - resursu izsīkšanaagotamiento de recursos - EkvadoraEcuador - zirgu dzimtas dzīvnieksequino - budžeta līdzsvarsequilibrio presupuestario - ekoloģiskais līdzsvarsequilibrio ecológico - divpusēja palīdzībaayuda bilateral - lauksaimniecības iekārtaequipo agrícola - komunālā saimniecībaequipamiento colectivo - transportlīdzekļa daļasequipo de vehículo - elektroniskā iekārtaequipo electrónico - equipamiento sociocultural - EOTK palīdzībaayuda CECA - sporta aprīkojumsinstalación deportiva - diplomu līdzvērtībaequivalencia de títulos - ergonomikaergonomía - diskontēšanadescuento - Eiropas tiesiskā telpaespacio judicial europeo - zaļā zonazona verde - Kopienas palīdzībaayuda comunitaria - Spānijas reģioniregiones de España - aizsargājamās sugasespecie protegida - rūpnieciskā spiegošanaespionaje industrial - testēšanaensayo - kodolizmēģinājumsprueba nuclear - EstremaduraExtremadura - papildu atbalsts produktiemsubvención complementaria de productos - īpaša statusa iestādeentidad financiera con estatuto especial - izglītības iestādecentro de enseñanza - komunālās saimniecības uzņēmumsinstitución de utilidad pública - budžeta sastādīšanaelaboración del presupuesto - medicīnas iestādeestablecimiento hospitalario - soda izciešanas iestādeestablecimiento penitenciario - sabiedriska iestādeinstitución pública - alvaestaño, hojalata - zelta valūtas standartspatrón de cambios-oro - ārkārtas palīdzībaayuda de urgencia - izņēmuma stāvoklisestado de excepción - labklājības valstsEstado del bienestar - valsts atbalstsayuda pública - EtiopijaEtiopía - etnoloģijaetnología - marķēšanaetiquetado - priekšizpēteestudio de viabilidad - tirgus izpēteestudio de mercado - darba organizācijas izpēteestudio del trabajo - ārvalsts studentsestudiante extranjero - ekonomiskā palīdzībaayuda económica - eirokredītseurocrédito - eirovalūtaeurodivisa - eirodolārseurodólar - eiroobligācijaeuroemisión - eirotirguseuromercado - eirokomunismseurocomunismo - EirokontroleEurocontrol - Eiropas tiesībasEuroderecha - EirogrupaEurogrupo - palīdzība graudāayuda en especie - ZiemeļeiropaEuropa del Norte - DienvideiropaEuropa meridional - RietumeiropaEuropa occidental - europesca - mijiedarbībainteractividad - eitrofikācijaeutrofización - budžeta novērtējumsevaluación presupuestaria - projekta novērtējumsevaluación de proyectos - resursu novērtējumsevaluación de recursos - kodolavārijaaccidente nuclear - tehnoloģijas novērtējumsevaluación tecnológica - nodokļa apiešanaevasión fiscal - eksāmensexamen - lauksaimniecības produktu pārpalikumsexcedente agrario - atļauja atkāpei no EK režīmaexclusión del trato CE - projekta pārvaldībaejecución de proyectos - budžeta īstenošanaejecución del presupuesto - nolēmuma piespiedu izpildeejecución de sentencia - atbrīvošana no konkurences ierobežojumu sankcionēšanasexención de autorización de entente - tarifa atbrīvojumsexención arancelaria - finanšu gadsejercicio presupuestario - intelektuālā darbaspēka emigrācijaéxodo intelectual - lauku saimniecībaexplotación agraria - valsts saimniecībaexplotación agraria estatal - jaukta saimniecībaexplotación agraria mixta - jūru izmantošanaexplotación de los mares - resursu izmantošanaexplotación de recursos - ģimenes saimniecībaexplotación agraria familiar - meža saimniecībaexplotación forestal - piena ražošanas saimniecībaexplotación lechera - sprāgstvielaexplosivo - eksportsexportación - kapitāla eksportsexportación de capitales - ekspropriācijaexpropiación - daudzpusēja palīdzībaayuda multilateral - izraidīšanaexpulsión - eksteritorialitāteextraterritorialidad - iežguveextracción minera - izdošanaextradición - kreisie radikāļiextrema izquierda - faktūrrēķina izrakstīšanafacturación - neatmaksājama palīdzībaayuda a fondo perdido - mazs ienākumsrenta baja - bankrotsquiebra - zemes īpašuma lietošanas veidsrégimen de explotación - īpašnieka apsaimniekojumsexplotación directa - jaukts valdījumsexplotación mixta - daudzbērnu ģimenefamilia numerosa - ieprecētā ģimeneparentesco de afinidad - Pārtikas un lauksaimniecības organizācijaOAA - privāta palīdzībaayuda privada - labības miltiharina de cereal - faunafauna - EMSFFECOM - mājsaimnieceama de casa - reģionālais atbalstsayuda regional - migrantemigración femenina - ELVGFFEOGA - ELVGF Garantiju nodaļaFEOGA Garantía - ELVGF Virzības nodaļaFEOGA Orientación - dzelzs, dzelzs-herradura, hierro - nomas saimniecībaarrendamiento rústico - kopsaimniecībagranja colectiva - paraugsaimniecībagranja piloto - pārceltuves kuteristransbordador - medicīniskā palīdzībaayuda sanitaria - Starptautiskā bibliotēku apvienību un iestāžu federācijaFIAB - koksnes šķiedrafibra de madera - stiklšķiedrafibra de vidrio - tekstilšķiedrafibra textil - Starptautiskā dokumentācijas federācijaFID - Starptautiskais lauksaimniecības attīstības fondsFIDA - FidžiFiji, Fiyi - mutes un nagu sērgafiebre aftosa - nozares atbalstsayuda sectorial - stieplealambre - zvejas tīklsred de pesca - kopīgs meitasuzņēmumsfilial común - finansējumsfinanciación - īstermiņa finansēšanafinanciación a corto plazo - ilgtermiņa finansēšanafinanciación a largo plazo - vidēja termiņa finansēšanafinanciación a medio plazo - Kopienas finansējumsfinanciación comunitaria - kompensējošs finansējumsfinanciación compensatoria - papildu finansēšanafinanciación complementaria - palīdzības finansēšanafinanciación de la ayuda - rūpniecības finansēšanafinanciación de la industria - eksporta finansēšanafinanciación de las exportaciones - partiju finansēšanafinanciación de los partidos - budžeta finansēšanafinanciación del presupuesto - vēlēšanu finansējumsfinanciación electoral - valsts finansējumsfinanciación nacional - starptautiskās finansesfinanzas internacionales - pašvaldību finansējumshacienda local - valsts finanseshacienda pública - SomijaFinlandia - FīnaFionia - nodokļu sistēmafiscalidad - ANO Bērnu fondsUnicef - AIE OCDE - cenu noteikšanafijación de precios - algas noteikšanafijación del salario - Rietumflandrijas provinceprovincia de Flandes Occidental - Austrumflandrijas provinceprovincia de Flandes Oriental - graudu pārslascopo de cereal - augu valstsflora - ziedkopībafloricultura - pludināšanatransporte de madera flotante - gaisa kuģu parksflota aérea - Starptautiskā atomenerģijas aģentūraOIEA - zvejas floteflota pesquera - iekšzemes ūdensceļu floteflota fluvial - tirdzniecības floteflota mercante - cikliskās svārstībasfluctuación coyuntural - cenu svārstībasfluctuación de precios - ekonomiskās svārstībasfluctuación económica - strukturālas svārstībasfluctuación estructural - fluorsflúor - SVFFMI - Starptautiskā sociālo nodrošinātāju apvienībaAISS - ANO Iedzīvotāju fondsFNUAP - Eiropas amatpersonafuncionario europeo - krasta zemūdens nogāzefondo costero - fondsfundación - EK fondsfondo CE - AdžmānaAjmán - kopējs fondsfondo común - nemateriālā vērtībafondo de comercio - ERAFFEDER - apgrozāmais kapitālsactivo circulante - Eiropas Monetārais fondsFondo Monetario Europeo - čugunsfundición - urbumiperforación - urbšanas darbi atklātā jūrāperforación en el mar - klasificēts mežsmonte protegido - dižmežsmonte alto - atvasājsmonte bajo - dabiskais mežsbosque natural - meža stādījumsbosque plantado - muitas formalitātesformalidad aduanera - vadībzinības mācībasformación de gestores - pedagogu sagatavošanaformación del profesorado - cenu veidošanaformación de precios - stažēšanāsformación en el puesto de trabajo - arodapmācībaformación profesional - valūtas vērtības izlīdzināšanaajuste monetario - piegādātājsproveedor - dokumentu piegādesuministro de documentos - tiesvedības izdevumicostas judiciales - mācību maksagastos de escolaridad - vēlēšanu izdevumigastos electorales - farmācijas izdevumigastos farmacéuticos - Francijas aizjūras departamentiDOM franceses - Francijas aizjūras teritorijasPTU franceses - Francijas reģioniregiones de Francia - komercpilnvarošanafranquicia comercial - atbrīvojums no muitas nodokļiemfranquicia aduanera - Latīņamerikas Integrācijas asociācijaALADI - izvairīšanās no nodokļu maksāšanasfraude fiscal - FrederiksbergaFrederiksberg - FrederiksborgaFrederiksborg - skolas apmeklētībapresencia escolar - Friuli-Venēcija DžūlijaFriul-Venecia Julia - FrīzlandeFrisia - siersqueso - pusmīkstais siersqueso de pasta semidura - cietais siersqueso de pasta dura - LAFTA valstispaíses de la ALADI - mīkstais siersqueso de pasta blanda - zilais siersqueso de pasta azul - aitas piena siersqueso de oveja - queso de cabra - queso de vaca - kausēts siersqueso fundido - nenogatavināts siersqueso fresco - siera rūpnīcaindustria quesera - robežafrontera - sēkleņifruto de pepita - svaigi augļifruta fresca - tropu auglisfruto tropical - Fujaira - apvienošanafusión de empresas - Galapagu salasGalápagos - GalisijaGalicia - GambijaGambia - garantijagarantía - kredītgarantijagarantía de crédito - garantētais ienākumsgarantía de la renta - ieguldījumu aizsardzībagarantía de inversiones - bērnu aprūpeguarda de niños - Vispārējais tarifu un tirdzniecības nolīgumsGATT - kreisā partijaizquierda política - kreisumsizquierdismo - dūmgāzesgas de combustión - gāzvadsgasoducto - ķīmiskais spirtsalcohol químico - atmatacongelación de tierras - civilā būvniecībaingeniería civil - telenovilla - ģeoķīmijageoquímica - ekonomiskā ģeogrāfijageografía económica - politiskā ģeogrāfijageografía política - ģeofizikageofísica - gerontoloģijagerontología - pārvaldībagestión - pārvaldības grāmatvedībagestión contable - uzņēmuma pārvaldībagestión empresarial - apvidus pārvaldībagestión del espacio - atkritumu apsaimniekošanagestión de residuos - zvejniecības pārvaldībagestión de la pesca - resursu pārvaldībagestión de recursos - loģistikagestión de materiales - alkoholismsalcoholismo - personāla pārvaldībaadministración del personal - finanšu pārvaldībagestión financiera - pārvaldības plānošanagestión de previsión - GibraltārsGibraltar - ledushielo - glikozeglucosa - līcisgolfo - valdībaGobierno - gobierno en el exilio - dumpinieku valdībagobierno insurreccional - pārtikas taukigrasa alimenticia - tehniskie taukigrasa industrial - AlentežuAlentejo - liels uzņēmumsgran empresa - liela saimniecībagran explotación - Lielās Antiļu salasGrandes Antillas - bezmaksas medicīniskā aprūpegratuidad de la sanidad - GrieķijaGrecia - VidusgrieķijaGrecia central - Grieķijas reģioniregiones de Grecia - GrenādaGranada - AlgarviAlgarbe - GrenlandeGroenlandia - GroningenaGroninga - Andu grupaGrupo Andino - Andu grupas valstispaíses del Grupo Andino - interešu grupagrupo de interés - uzņēmumu grupagrupo de empresas - Desmit valstu grupaGrupo de los Diez - ADR nolīgumsAcuerdo ADR - AlžīrijaArgelia - politiskā grupagrupo parlamentario - cilvēktiesību kustībamovimiento pro derechos humanos - pircēju grupacooperativa de compra - ekonomisko interešu grupējumsgrupo de interés económico - ražotāju grupaagrupación de productores agrarios - etniskā grupagrupo étnico - aļģesalga - lingvistiskā grupagrupo lingüístico - putraimigrañón - GvadelupaGuadalupe - GvatemalaGuatemala - GelderlandeGueldres - neatkarības cīņasguerra de independencia - robežkonfliktsguerra fronteriza - kodolkaršguerra nuclear - GvinejaGuinea - Gvineja-BisavaGuinea-Bissau - Ekvatoriālā GvinejaGuinea Ecuatorial - GajānaGuyana - Franču GviānaGuyana Francesa - dzīvojamā videhábitat - lauku dzīvojamā videhábitat rural - pilsētas dzīvojamā videhábitat urbano - dzīvnieku barībaalimento para el ganado - pirkšanas paradumihábito de compra - Eno provinceprovincia de Henao - HaitiHaití - HamburgaHamburgo - muitas darbību saskaņošanaarmonización aduanera - rūpnieciski ražota barībaalimento industrial - nodokļu saskaņošanaarmonización fiscal - AugšnormandijaAlta Normandía - BurkinafasoBurkina Faso - Havaju salasHawai - HeseneHesse - zīdaiņu uztursalimento para niños - vasaras laikshorario de verano - jautājumu izskatīšanas laiksturno de preguntas - virsstundashora extraordinaria - vēsturehistoria - histoloģijahistología - kontrolakciju sabiedrībaholding - DienvidholandeHolanda meridional - ZiemeļholandeHolanda septentrional - pārtikas pusfabrikātialimento preparado - nonāvēšanahomicidio - apstiprināšanahomologación - HondurasaHonduras - UngārijaHungría - psihiatriskā iestādeestablecimiento psiquiátrico - darba grafikshorario de trabajo - pārstrādāta pārtikaalimento transformado - brīvs darba režīms, elastīgs darbalaikshorario flexible - dārzkopībahorticultura - dzīvniekizcelsmes eļļaaceite de origen animal - zemesriekstu eļļaaceite de cacahuete - olīveļļaaceite de oliva - zivju eļļaaceite de pescado - smagā eļļaaceite pesado - minerāleļļaaceite mineral - uztursnutrición - izlietotā naftaaceite usado - augu eļļaaceite vegetal - eļļas rūpnīcaalmazara - tiesu izpildītājsagente judicial - darba humanizācijahumanización del trabajo - ūdeņradishidrógeno - hidroģeoloģijahidrogeología - dzīvnieku ēdināšanaalimentación animal - hidroloģijahidrología - pārtikas higiēnahigiene alimentaria - arodveselībasanidad laboral - hipotēkahipoteca - politiskā ideoloģijaideología política - AETR nolīgumsAcuerdo AETR - cilvēku uztursalimentación humana - saldie kartupeļiñame - Starptautiskais izglītības plānošanas institūtsIIPE - salaisla - IldefransaIsla de Francia - Guamaisla Guam - Normandijas salasislas Anglonormandas - Kaimanu salasislas Caimanes - Karolīnu salasislas Carolinas - Vējpuses salasislas de Barlovento - Farēru salasislas Feroe - Jonijas salasIslas Jónicas - Marianas salasislas Marianas - Aizvēja salasislas de Sotavento - Tērksas un Kaikosas salasislas Turcas y Caicos - Virdžīnu salasislas Vírgenes - parādu samazināšanareducción de la deuda - uzņēmuma reģistrācijaregistro de sociedad mercantil - parlamentārā neaizskaramībainmunidad parlamentaria - imunoloģijainmunología - reklāmas ietekmeimpacto publicitario - uzņēmējdarbības vietaimplantación de actividad - Vācijas Demokrātiskā RepublikaAlemania RD - importsimportación - Kopienas nodoklisimpuesto comunitario - personas ienākuma nodoklisimpuesto sobre la renta de las personas físicas - tiešais nodoklisimpuesto directo - nekustamā īpašuma nodokliscontribución territorial - vienotas likmes nodoklisimpuesto global - netiešais nodoklisimpuesto indirecto - valsts nodoklisimpuesto nacional - reālais nodoklisimpuesto real - patēriņa nodoklisimpuesto sobre el consumo - īpašuma nodoklisimpuesto sobre el patrimonio - kapitāla pieauguma nodoklisimpuesto de plusvalía - kapitāla pārveduma nodoklisimpuesto sobre transmisiones patrimoniales - kapitāla nodoklisimpuesto sobre el capital - ienākuma nodoklisimpuesto sobre la renta - ieguldījumu peļņas nodoklisimpuesto sobre las rentas del capital - Vācijas reģioniregiones de Alemania - algas nodoklisimpuesto sobre los salarios - uzņēmuma peļņas nodoklisimpuesto sobre sociedades - iespiešanaimprenta - grāmatvedības ierakstsimputación contable - darba invaliditāteincapacidad laboral - ugunsgrēksincendio - nesavienojamībaincompatibilidad - Starptautiskie tirdzniecības noteikumiIncoterms - IndijaIndia - atlīdzināšanaindemnización - apdrošināšanas atlīdzībaindemnización del seguro - iekārtošanas pabalstssubsidio de instalación - atlaišanas pabalstsindemnización por despido - parlamenta atalgojumsasignación parlamentaria - ekonomiskā neatkarībaindependencia económica - valstiskā neatkarībaindependencia nacional - tehnoloģiskā neatkarībaindependencia tecnológica - cenu indeksācijaindización de precios - algas indeksācijaindización de salarios - dokumentu indeksēšanaindización documental - novirzes rādītājsindicador de divergencia - ekonomikas rādītājsindicador económico - sociālais rādītājsindicador social - cenu indekssíndice de precios - IndonēzijaIndonesia - aviācijas rūpniecībaindustria aeronáutica - aviācijas un kosmiskā rūpniecībaindustria aeroespacial - partiju apvienībaalianza electoral - pārtikas rūpniecībaindustria alimentaria - mehānisko transportlīdzekļu rūpniecībaindustria del automóvil - ķīmijas rūpniecībaindustria química - filmu nozareHollywood, industria cinematográfica - kultūras industrijaindustria cultural - bruņojuma rūpniecībaindustria de armamentos - industria audiovisual - informācijas nozareindustria de la información - papildpabalstsprestación complementaria - komunikācijas nozareindustria de la comunicación - darbgaldu rūpniecībaindustria de máquinas-herramienta - zivjrūpniecībaindustria pesquera - gaļas pārstrādes rūpniecībaindustria cárnica - celulozes un papīra rūpniecībaindustria de pasta y papel - progresīvās tehnoloģijas rūpniecībaindustria punta - pārstrādes rūpniecībaindustria de transformación - dzērienu rūpniecībaindustria de bebidas - pamatnolīgumsacuerdo marco - izglītības dotācijaasignación por estudios - krāsu rūpniecībaindustria de colorantes - mēslošanas līdzekļu rūpniecībaindustria de abonos - plastikas rūpniecībaindustria de materias plásticas - pakalpojumu industrijaindustria de servicios - telekomunikācijas industrijaindustria de telecomunicaciones - mežrūpniecībaindustria de la madera - kaučuka rūpniecībaindustria del caucho - ādas izstrādājumu rūpniecībaindustria del cuero - piešķīrums nāves gadījumāindemnización por fallecimiento - saldēšanas iekārtu rūpniecībaindustria del frío - rotaļlietu rūpniecībaindustria del juguete - grāmattirdzniecībaindustria del libro - mēbeļrūpniecībaindustria del mueble - cukurrūpniecībaindustria azucarera - stikla rūpniecībaindustria del vidrio - apģērbu rūpniecībaindustria de la confección - vakuumiekārtu ražošanaindustria del vacío - maternitātes pabalstsprestación por maternidad - elektronikas rūpniecībaindustria electrónica - elektrotehnikaindustria electrotécnica - rūpniecība eksportamindustria exportadora - pulksteņu rūpniecībaindustria relojera - viesnīcu nozareindustria hotelera - informācijas tehnoloģijas nozareindustria informática - piena rūpniecībaindustria láctea - vieglā rūpniecībaindustria ligera - resursu sadaleasignación de recursos - mašīnbūveindustria mecánica - iežguves rūpniecībaindustria minera - kodolrūpniecībaindustria nuclear - optikas rūpniecībaindustria óptica - farmācijas rūpniecībaindustria farmacéutica - fotorūpniecībaindustria fotográfica - dzelzs un tērauda rūpniecībaindustria siderúrgica - sociālā nevienlīdzībadesigualdad social - inflācijainflación - tirdzniecības informācijainformación comercial - darbinieku informēšanainformación de los trabajadores - patērētāju rīcībā esošā informācijainformación al consumidor - komercdatu apstrādeinformática de gestión - informācijas uzkrāšana un izguveinformática documental - industriāla datu apstrādeinformática industrial - ElzasaAlsacia - medicīnas informātikainformática médica - nodarījumsinfracción - rūpniecības infrastruktūrainfraestructura industrial - inženierisingeniero - iejaukšanāsinjerencia - politiskas pārmaiņasalternancia política - likumdošanas iniciatīvainiciativa legislativa - jaunievedumsinnovación - neierašanās dienesta vietāinsumisión - pārtikas pārbaudeinspección de alimentos - skolu inspekcijainspección escolar - veterinārā ekspertīzeinspección veterinaria - alumīnijsaluminio - ostu iekārtainstalación portuaria - uzraudzības institūcijainstancia de control - Eiropas Arodbiedrību institūtsISE - ĀAK un EK iestādeinstitución ACP-CE - ES iestādeinstitución comunitaria - finanšu iestādeinstitución financiera - politiska iestādeinstitución política - reliģiska iestādeinstitución religiosa - ANO specializētā iestādeorganismo especializado de la ONU - mājokļu uzlabošanamejora del hábitat - tiesas izmeklēšanas processinstrucción del sumario - mūzikas instrumentsinstrumento de música - Kopienas finanšu instrumentsinstrumento financiero comunitario - Latīņamerikas Integrācijas institūtsINTAL - migrantu integrācijaintegración de los migrantes - ekonomikas integrācijaintegración económica - Eiropas integrācijaintegración europea - ražošanas pilnīgošanamejora de la producción - monetārā integrācijaintegración monetaria - politiskā integrācijaintegración política - reģionu integrācijaintegración regional - sociālā integrācijaintegración social - balsošanas mērķisintención de voto - savstarpējā ekonomiskā atkarībainterdependencia económica - aizliegums strādāt valsts sektorāprohibición profesional - EK nolīgumsacuerdo CE - augu selekcijamejora de las plantas - procentiinterés - tirdzniecības starpnieksintermediario comercial - Strādnieku internacionāleInternacional Obrera - Sociālistu internacionāleInternacional Socialista - psihiatriskais ierobežojumsinternamiento psiquiátrico - interpelācijainterpelación parlamentaria - augsnes uzlabošanamejora del suelo - tiesību aktu iztulkošanainterpretación del derecho - finanšu intervenceintervención financiera - tirgus intervenceintervención en el mercado - izgudrojumsinvención - ieguldījumi ārvalstīsinversión en el extranjero - Kopienas ieguldījumsinversión comunitaria - tiešie ieguldījumiinversión directa - ārvalstu ieguldījumiinversión extranjera - ieguldījumi rūpniecībāinversión industrial - starptautiskie ieguldījumiinversión internacional - privāti ieguldījumiinversión privada - valsts ieguldījumiinversión pública - reģionālie ieguldījumiinversión regional - dzīvesvietas neaizskaramībainviolabilidad del domicilio - jodsiodo - IrākaIrak - IrānaIrán - RietumirānaIrian Jaya - darbalaika izkārtojumsordenación del horario de trabajo - ZiemeļīrijaIrlanda del Norte - Īrijas reģioniregiones de Irlanda - ANO Sociālās attīstības pētniecības institūtsUNRISD - Iceland, Republic of Iceland (en) - ISOISO - izoglikozeisoglucosa - izolācijas materiālsaislante - mežsaimniecības attīstībaordenación forestal - būvizolācijaaislamiento del edificio - skaņas izolācijaaislamiento acústico - siltumizolācijaaislamiento térmico - izolacionismsaislacionismo - IzraēlaIsrael - ItālijaItalia - Itālijas reģioniregiones de Italia - papuvebarbecho - JamaikaJamaica - ūdenssaimniecībaordenación hidráulica - piemājas dārziņšhuerto familiar - JavaJava - azarta spēlesjuego de azar - jaunietisjoven - gados jauns strādājošaistrabajador joven - olimpiskās spēlesjuegos olímpicos - kopīgais Eiropas torsJoint European Torus - JordānijaJordania - Oficiālais VēstnesisBoletín Oficial - agrārā ūdenssaimniecībaordenación hidroagrícola - nepārtraukta darba dienajornada intensiva - jūdaismsjudaísmo - tiesnesisjuez - nolēmumssentencia - administratīvā tiesajurisdicción contencioso-administrativa - civillietu tiesajurisdicción civil - speciālas piekritības tiesajurisdicción de excepción - lauku attīstībadesarrollo rural - vispārējas piekritības tiesajurisdicción judicial - kara tiesajurisdicción militar - krimināltiesajurisdicción penal - mazgadīgo tiesajurisdicción de menores - sociālā tiesajurisdicción social - augstākā tiesajurisdicción superior - naudas sodsmulta - jurisprudencia - jurisprudencia CE - augļu sulazumo de fruta - dārzeņu sulajugo de legumbres y hortalizas - KambodžaCamboya - kapoksmiraguano - KenijaKenia - grozījumsenmienda - KiribatiKiribati - KuveitaKuwait - ReinjonaLa Reunión - kvalitātes marķējumsmarca de calidad - laktozelactosa - piensleche - dzeramais piensleche de consumo - nepasterizēts piensleche cruda - vājpiensleche descremada - pilnpiensleche entera - rūgušpiensleche fermentada - homogenizēts piensleche homogeneizada - pasterizēts piensleche pasteurizada - sterilizēts piensleche esterilizada - augsnes ielabošanaabono del suelo - produkta ieviešanalanzamiento de un producto - Estado federado - dzimtā valodalengua materna - LaosaLaos - trusisconejo - LacioLacio - AmerikaAmérica - likumībalegalidad - likumdošanalegislación - tiesību akti pārtikas jomālegislación alimentaria - antidempinga tiesību aktilegislación antidumping - prettrestu tiesību aktilegislación antitrust - deleģētās likumdošanas pilnvaraslegislación delegada - tiesību akti farmācijas jomālegislación farmacéutica - augu veselības tiesību aktilegislación fitosanitaria - tiesību akti veselības aizsardzības jomālegislación sanitaria - skolu tiesību aktilegislación escolar - veterinārijas tiesību aktilegislación veterinaria - likumdošanas periodslegislatura - sīpolaugslegumbre de bulbo - lapu dārzenislegumbre de hoja - augļu dārzenislegumbre de fruto - CentrālamerikaAmérica Central - sakņu dārzeņilegumbre de raíz - svaigi dārzeņilegumbre fresca - LensteraLeinster - LesotoLesotho - dzīvnieku leikozeleucosis animal - LibānaLíbano - tirdzniecības liberalizācijaliberación de los intercambios - LibērijaLiberia - apvienošanās tiesībaslibertad de asociación - uzskatu brīvībalibertad de opinión - saziņas brīvībalibertad de información - preses brīvībalibertad de prensa - kuģošanas brīvībalibertad de navegación - pulcēšanās brīvībalibertad de reunión - tirdzniecības brīvībalibertad de comercio - reliģiskās pārliecības brīvībalibertad religiosa - grāmatnīcalibrería - kapitāla brīva kustībalibre circulación de capitales - brīva preču kustībalibre circulación de mercancías - personu brīva kustībalibre circulación de personas - brīva strādājošo kustībalibre circulación de trabajadores - brīvā konkurencelibre competencia - pašnoteikšanās tiesībaslibre disposición de la propia persona - brīva apgrozībalibre práctica - pakalpojumu sniegšanas brīvībalibre prestación de servicios - LībijaLibia - patentlicencelicencia de patente - tirdzniecības licencelicencia comercial - eksporta licencelicencia de exportación - azbestsamianto - importa licencelicencia de importación - pārvadājumu licencelicencia de transporte - atlaišanadespido - kolektīva atlaišanadespido colectivo - štatu samazināšanadespido por causas económicas - LihtenšteinaLiechtenstein - korķiscorcho - Lježas provinceprovincia de Lieja - zvejas vietaslugar de pesca - darba vietalugar de trabajo - cietealmidón - pārvadājumu maršrutilínea de transporte - lignītslignito - Arābu līgaLiga Árabe - Arābu līgas valstispaíses de la Liga Árabe - LigūrijaLiguria - LimburgaLimburgo - Limburgas provinceprovincia de Limburgo Belga - tirdzniecības ierobežojumslimitación de comercialización - asociācijas nolīgumsacuerdo de asociación - gāzēts dzēriensbebida gaseosa - LimuzēnaLemosín - šķiedras linilino - sēklas linilino oleaginoso - lietnislingote - lingvistikalingüística - liķierislicor - likvidēšanaliquidación de sociedad mercantil - amortizācijaamortización - īpašuma tiesību nodošanaliquidación de bienes - izdevumu apstiprināšanaliquidación de gastos - naudas tirgus likviditāteliquidez - starptautiska likviditāteliquidez internacional - slēgtais partijas sarakstslista cerrada - literatūraliteratura - pelēkā literatūraliteratura gris - valsts parāda dzēšanaamortización de la deuda - piegādeentrega - enerģijas uzkrāšanās vietalocalización de la energía - ražošanas vietalocalización de la producción - īpašuma nomaarrendamiento inmobiliario - īrējumpirkšanaarrendamiento financiero - lokautscierre patronal - daudzstāvu dzīvojamā ēkavivienda colectiva - vienģimenes mājavivienda individual - vivienda insalubre - subsidētas dzīvojamās ēkasvivienda social - programmatūrasoftware - likumsley - nozares pamatu likumsley de bases - brīvais laiksocio - LombardijaLombardía - LotringaLorena - zema īres maksaalquiler moderado - eļļošanas līdzekļilubricante - ludotēkaludoteca - ugunsaizsardzībalucha contra incendios - piesārņojuma kontroles pasākumilucha contra la contaminación - cīņa pret noziedzībulucha contra el crimen - cīņa pret nesaimnieciskuma radītiem atkritumiemlucha contra el despilfarro - šķiru cīņalucha de clases - izmaksu un ieguvumu analīzeanálisis de coste-beneficio - capital of Luxembourg, Luxembourg, Luxembourg City, Luxembourg-Ville, Luxemburg (en) - Luksemburgas provinceprovincia de Luxemburgo Belga - sējas lucernaalfalfa - žāvēšana ar sublimācijas metodiliofilización - mehānismsmáquina - lauksaimniecības tehnikamáquina agrícola - biroja iekārtamáquina de oficina - izmaksu lietderības analīzeanálisis de coste-eficacia - kombainsmáquina cosechadora - hidrauliskais mehānismsmáquina hidráulica - pneimatiskais mehānismsmáquina neumática - tekstilmašīnamáquina textil - MašrikaMashrek - makroekonomikamacroeconomía - MadeiraMadeira - ieguldījuma un rezultāta analīzeanálisis de input-output - lielveikalsgran superficie comercial - nocenoto preču veikalscasa de descuento - MagribaMagreb - magnijsmagnesio - lauksaimniecības darbaspēksmano de obra agrícola - ģimenē strādājošaismano de obra familiar - ūdens analīzeanálisis del agua - darbvietu saglabāšanamantenimiento del empleo - miera uzturēšanamantenimiento de la paz - absolūts balsu vairākumsmayoría absoluta - pilngadībamayoría de edad civil - balsu vairākumsmayoría de votos - politiskais vairākumsmayoría política - kvalificētais balsu vairākumsmayoría cualificada - klusējošais vairākumsmayoría silenciosa - informācijas analīzeanálisis de la información - vienkāršs balsu vairākumsmayoría simple - dzīvnieku slimībaenfermedad animal - elpošanas orgānu slimībaenfermedad de las vías respiratorias - sirds un asinsvadu slimībaenfermedad cardiovascular - endēmiskā slimībaenfermedad endémica - lipīga slimībaenfermedad infecciosa - arodslimībaenfermedad profesional - tropiska slimībaenfermedad tropical - augu slimībaenfermedad vegetal - jauniešu neapmierinātībadescontento juvenil - Malaizijas pussalaMalasia Occidental - MalāvijaMalawi - MalaizijaMalasia - Maldīvu salasMaldivas - MaliMali - Folklenda salasMalvinas - iesalsmalta - demogrāfiskā analīzeanálisis demográfico - Malta - Lamanšscanal de la Mancha - vēlēts amatsmandato electoral - mangānsmanganeso - kultūras pasākumsmanifestación cultural - bilances analīzeanálisis de balances - nekvalificēts strādniekspeón - mācību grāmatalibro escolar - maoismsmaoísmo - standartizētu termiņnoguldījumu tirgusmercado a plazo - lauksaimniecības tirgusmercado agrario - Kopienas lauksaimniecības tirgusmercado agrario comunitario - tūlītējas piegādes tirgusmercado al contado - izmaksu analīzeanálisis de costes - kopējais tirgusmercado común - arābu kopējais tirgusMercado Común Árabe - Arābu kopējā tirgus valstispaíses del Mercado Común Árabe - Kopienas tirgusmercado comunitario - preču piegādes publiskā pasūtījuma līgumscontrato de suministros - konkursa kārtībā noslēgts līgumscontratación directa - līgums par darbu izpildicontrato de obras - ārvalstu valūtas tirgusmercado de divisas - ekonomiskā analīzeanálisis económico - preču tirgusmercado de productos básicos - darba tirgusmercado laboral - ārvalstu tirgusmercado exterior - nekustamā īpašuma tirgusmercado de la propiedad rústica y urbana - vietējais tirgusmercado interior - starptautiskais tirgusmercado internacional - brīvais tirgusmercado libre - naudas tirgusmercado monetario - valsts līgumscontratación administrativa - finanšu analīzeanálisis financiero - oficiālais tirgusmercado reglamentado - margarīnsmargarina - svārstību robežamargen de fluctuación - sociālā atstumšanaexclusión social - laulībamatrimonio - MarokaMarruecos - sociālā analīzeanálisis sociológico - MartinikaMartinica - marksismsmarxismo - budžeta apjomsmasa presupuestaria - naudas piedāvājumsmasa monetaria - karstumizturīgie materiālimaterial refractario - apgaismes ierīcematerial de alumbrado - būviekārtaequipo de construcción - urbšanas iekārtamaterial de perforación profunda - pacelšanas iekārtamaterial de elevación - elektroiekārtamaterial eléctrico - mehāniskā iekārtamaterial mecánico - matemātikamatemáticas - piena taukimateria grasa de la leche - plastikamateria plástica - Dienvidaustrumu Āzijas Valstu asociācijaANASE - izejvielamateria prima - radioaktīvi materiālimateria radiactiva - MaurīcijaIslas Mauricio, Mauricio - MauritānijaMauritania - MajotaMayotte - CACM valstispaíses del MCCA - precīzijas instrumentu rūpniecībamecánica de precisión - vispārējā mašīnbūvemecánica general - ASEAN valstispaíses de la ANASE - mehanizācijamecanización - lauksaimniecības mehanizācijamecanización agraria - valūtas maiņas mehānismsmecanismo de intervención monetaria - atbalsta mehānismsmecanismo de apoyo - skolu medicīnamedicina escolar - veterinārmedicīnamedicina veterinaria - dzīvnieku kaušanasacrificio de animales - Bretonvudsas vienošanāsAcuerdo de Bretton Woods - anatomijaanatomía - MelanēzijaMelanesia - melasemelaza - zemnieku mājsaimniecībahogar agrícola - mēneša izpeļņamensualización - galdniecībacarpintería - metālrūpniecībacarpintería metálica - Baltijas jūramar Báltico - Īrijas jūramar de Irlanda - AndalūzijaAndalucía - AndoraAndorra - Norvēģu jūramar de Noruega - Ziemeļjūramar del Norte - anhidrīdsanhídrido - Vidusjūramar Mediterráneo - dzīvsudrabsmercurio - pasākums ar līdzvērtīgu ietekmimedida de efecto equivalente - melnais metālsmetal ferroso - smagais metālsmetal pesado - krāsainais metālsmetal no ferroso - dārgmetālsmetal precioso - metaloīdsmetaloide - kaujams dzīvnieksanimal de matanza - pulvermetalurģijapulvimetalurgia - pusgraudniecībaaparcería - kviešu un rudzu maisījumstranquillón - meteoroloģijameteorología - pētījumu metodemétodo de investigación - statistikas metodemétodo estadístico - metroloģijametrología - lauksaimniecības dzīvnieksanimal de granja - MeksikaMéxico - DienviditālijaMezzogiorno - microeconomía - mikroformamicroforma - MikronēzijaMicronesia - AustrummidlendaMidlands del Este - RietummidlendaMidlands del Oeste - vilcējdzīvnieksanimal de tiro - migrācijamigración - svārstmigrācijamigración pendular - reemigrācijamigración de retorno - ģimenes migrācijamigración familiar - piespiedu migrācijamigración forzosa - pārrobežu migrācijamigración fronteriza - nelegālā migrācijamigración ilegal - iekšējā migrācijamigración interior - migración interurbana - vienošanās par norēķiniemacuerdo de compensación - mājdzīvnieksanimal doméstico - migración intraurbana - Kopienas iekšējā migrācijamigración comunitaria - darba migrācijamigración profesional - lauku migrācijamigración rural - pilsēttieces migrācijamigración rural-urbana - sezonas migrācijamigración de temporada - darba videentorno laboral - skolas videmedio escolar - politiskais aktīvistsmilitante político - vaislas dzīvniekianimal reproductor - kosmosa militarizācijamilitarización del espacio - militārismsmilitarismo - prosamijo - dzelzsrūdamineral de hierro - krāsaino metālu rūdamineral no ferroso - nemetālu rūdamineral no metálico - mineraloģijamineralogía - dzīvs dzīvnieksanimal vivo - prokuratūraministerio fiscal - ministrsministro - nepilngadībaminoría de edad civil - mazākumtautībaminoría nacional - seksuālā minoritāteminoría sexual - metāla mēbelesmobiliario metálico - darbaspēka mobilitātemovilidad de la mano de obra - zemes mobilitātemovilidad territorial - teritoriālā mobilitātemovilidad geográfica - dzīvesvietas maiņamovilidad de residencia - studentu mobilitātemovilidad escolar - finansēšanas metodemodo de financiación - balsošanas metodesistema de votación - transporta veidsforma de transporte - ekonomikas modelismodelo económico - uzņēmējsabiedrības modernizācijamodernización de la empresa - rūpniecības modernizācijamodernización industrial - zemnieku saimniecību modernizēšanamodernización de la explotación agraria - budžeta grozījumimodificación presupuestaria - MolizeMolise - gliemismolusco - gadagrāmataanuario - Moluku salasMolucas - molibdēnsmolibdeno - konstitucionālā monarhijamonarquía parlamentaria - universālismsmundialismo - MongolijaMongolia - rezerves valūtamoneda de reserva - elektroniskie naudas pārskaitījumidinero electrónico - starptautiska valūtamoneda internacional - valsts valūtamoneda nacional - noguldījumu naudadinero bancario - vienpalātas sistēmaunicameralismo - vienvaldībamonocracia - monogrāfijamonografía - monopolsmonopolio - monopsonsmonopolio de compra - valsts monopolsmonopolio del Estado - importa monopolsmonopolio de importación - AntarktikaAntártida - informācijas monopolsmonopolio de la información - fiskālais monopolsmonopolio fiscal - MontserrataMontserrat - kalnsmontaña - valūtas kursu starpības kompensācijamontante compensatorio monetario - sabiedrības morālemoral pública - mirstībamortalidad - bērnu mirstībamortalidad infantil - arodmirstībamortalidad profesional - patērētāju motivācijamotivación del consumidor - antibiotikasantibiótico - politiskā motivācijamotivación política - autonomistu kustībamovimiento autonomista - antirasisma kustībamovimiento contra el racismo - uzskatu virziensmovimientos de opinión - kapitāla kustībamovimiento de capitales - sieviešu kustībamovimiento feminista - jaunatnes kustībamovimiento juvenil - nacionālās atbrīvošanās kustībamovimiento de liberación nacional - papildnolīgumsacuerdo de complementariedad - ekoloģijas kustībamovimiento ecologista - Eiropas Kustībamovimiento europeo - zemnieku kustībamovimiento campesino - sabiedriska kustībamovimiento social - sakaru līdzekļimedio de comunicación - plašsaziņas līdzekļimedio de comunicación de masas - lauksaimnieciskās ražošanas līdzekļimedio de producción agrícola - transporta līdzekļimedio de transporte - vidēja lieluma uzņēmumsmediana empresa - vidēji liela saimniecībaexplotación mediana - MozambikaMozambique - daudzpartiju sistēmamultipartidismo - MinstereMunster - muzejsmuseo - Britu Rietumindijas salasAntillas Inglesas - sēņu audzēšanacultivo de setas - Ziemeļrietumu Atlantijas Zvejniecības organizācijaNAFO - NamībijaNamibia - Namīras provinceprovincia de Namur - dzimstībanatalidad - nacionālsociālismsnacionalsocialismo - nacionalizācijanacionalización - Franču Rietumindijas salasAntillas Francesas - nacionālismsnacionalismo - juridisko personu valstspiederībanacionalidad de las personas jurídicas - NauruNauru - NavarraNavarra - gaisa satiksmecirculación aérea - iekšzemes ūdensceļu kuģu satiksmenavegación fluvial - jūras kuģniecībanavegación marítima - Nīderlandes AntiļasAntillas Holandesas - kravas kuģiscarguero - liellaivu pārvadāšanas kuģisbuque portabarcazas - sarunas par darba koplīguma slēgšanunegociación colectiva - Tokijas raundsRonda Tokio - Dilonas raundsRonda Dillon - Kenedija raundsRonda Kennedy - sarunas par tarifiemnegociación arancelaria - antisemītismsantisemitismo - neitralitāteneutralidad - jauns Kopienas instrumentsNIC - NikaragvaNicaragua - niķelisníquel - NigēraNíger - izglītotībanivel de enseñanza - piesārņojuma pakāpegrado de contaminación - Antverpenes provinceprovincia de Amberes - trokšņa līmenisnivel sonoro - palmu riekstsnuez de palma - nomadismsnomadismo - budžetu iedalījumsnomenclatura presupuestaria - lauksaimniecības produktu nomenklatūranomenclatura de los productos agrícolas - tarifu nomenklatūranomenclatura arancelaria - ANZUSANZUS - nepievienošanāsno alineamiento - ārpusfrakciju loceklisno agrupado - nevardarbībano violencia - ZiemeļjitlandeNordjylland - standartizācijanormalización - standartsnorma - pārtikas standartsnorma alimentaria - ANZUS valstispaíses del ANZUS - bioloģiskais standartsnorma biológica - tirgdarbības standartsnorma de comercialización - darba normatīvinorma de trabajo - sociālā normanorma social - aparteīdsapartheid - jaunā ekonomiskā kārtībanuevo orden económico - JaunkaledonijaNueva Caledonia - JaunzēlandeNueva Zelanda - vēlēšanu rezultātu spēkā neesībanulidad de la elección - laulātības koeficientsnupcialidad - Starptautiskā civilās aviācijas organizācijaOIAC - Āzijas Ražības organizācijaOAP - sadarbības nolīgumsacuerdo de cooperación - atteikšanās dienēt idejiskas pārliecības dēļobjeción de conciencia - uzturēšanas pienākumsobligación de alimentos - pretkonkurences klauzulaobligación de no competencia - attīstības šķērslisobstáculo al desarrollo - Āfrikas un Mauritānijas kopīgā organizācijaOCAM - países de la OCAM - Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijaOCDE - ESAO valstispaíses de la OCDE - Antarktiskais okeānsocéano Antártico - Ziemeļu ledus okeānsocéano Ártico - Atlantijas okeānsocéano Atlántico - Indijas okeānsocéano Índico - Klusais okeānsocéano Pacífico - OkeānijaOceanía - okeanogrāfijaoceanografía - biškopībaapicultura - Vidusamerikas valstu organizācijaODECA - OCAS valstispaíses de la ODECA - Amerikas Valstu organizācijaOEA - OAS valstispaíses de la OEA - Oest for Storebaelt - mākslas darbsobra de arte - Eiropas Patentu birojsEPO - ieraksta aparatūraaparato de grabación - brīva darbvietaoferta de empleo - pieejamā enerģijaoferta energética - piedāvājums un pieprasījumsoferta y demanda - Starptautiskā darba organizācijaOIT - olīvu audzēšanaoleicultura - mikroelementsoligoelemento - oligopolsoligopolio - oligopsonsoligopsonio - olīvaaceituna - PAOOLP - OmānaOmán - UmbrijaUmbría - EK ombudsDefensor del Pueblo CE - Starptautiskā jūras organizācijaOMI - Pasaules meteoroloģijas organizācijaOMM - Pasaules intelektuālā īpašuma organizācijaOMPI - ANO Industriālās attīstības organizācijaONUDI - Arābu Naftas eksportētāju valstu organizācijaOPAEP - Naftas eksportētāju valstu organizācijaOPEP - OPEC valstispaíses de la OPEP - banku darbībaactividad bancaria - biržas darījumsoperación bursátil - valūtas maiņas darījumsoperación de cambio - sabiedriskā domaopinión pública - OOPECOPOCE - opozīcijadisidente - politiskā opozīcijaoposición política - valdības rīkojumsordenanza - mēraparatūraaparato de medición - sabiedriskā kārtībaorden público - órgano comunitario - organigrama - administratīvā struktūraorganización administrativa - Āfrikas organizācijaorganización africana - Āfrikas un Āzijas organizācijasorganización afroasiática - precīzijas instrumentsaparato de precisión - Amerikas organizācijaorganización americana - arābu organizācijaorganización árabe - Āzijas organizācijaorganización asiática - kopēja tirgus organizācijaorganización común de mercado - kultūras organizācijaorganización cultural - mācību organizēšanaorganización de la enseñanza - radioiekārtaaparato de radio - ražošanas organizēšanaorganización de la producción - profesiju organizācijaorganización de las profesiones - ANOONU - partiju organizācijaorganización de los partidos - pārvadājumu organizēšanaorganización de los transportes - tirgus organizācijaorganización del mercado - Varšavas Līguma organizācijaOrganización del Tratado de Varsovia - darba organizācijaorganización del trabajo - televīzijas iekārtaaparato de televisión - vēlēšanu rīkošanaorganización electoral - Eiropas organizācijaorganización europea - valdību organizācijaorganización intergubernamental - starptautiska organizācijaorganización internacional - Latīņamerikas organizācijaorganización latinoamericana - nevalstiska organizācijaorganización no gubernamental - elektroniskā ierīceaparato electrónico - miežicebada - lauksaimniecības virzībaorientación agraria - skolēnu orientācijaorientación escolar - SOECEUROSTAT - NATO valstispaíses de la OTAN - Dienvidaustrumu Āzijas Līguma organizācijaOTASE - Āfrikas SavienībaUnión Africana - lauksaimniecības agregātsapero de labranza - rokas darbarīksherramienta de bricolaje - kvalificēts strādnieksobrero cualificado - OvereiselaOverijsel - aitaovino - olu produktsproducto derivado del huevo - skābeklisoxígeno - maksājumspago - avansa izmaksapago por adelantado - uzaicinājums uz konkursulicitación - starptautisks maksājumspago internacional - Kopienas iekšējais maksājumspago intracomunitario - maizepan - PakistānaPakistán - brīvo sarakstu balsošanas sistēmapanachage - PanamaPanamá - valūtu grozscesta de monedas - maizes cepšanapanificación - tieša piemērojamībaaplicabilidad directa - papīrspapel - Papua-JaungvinejaPapua-Nueva Guinea - kvazifiskāls maksājumsparafiscalidad - ParagvajaParaguay - parazitoloģijaparasitología - transportlīdzekļu parksparque móvil - ritošais sastāvsmaterial móvil ferroviario - nacionālais parksparque nacional - tiesību aktu piemērošanaaplicación de la ley - vientuļais vecāksmadre soltera, padre soltero, progenitor no casado - radniecībaparentesco - valūtas maiņas paritāteparidad de cambio - pirktspējas paritāteparidad de poder adquisitivo - parlamentsParlamento - valsts parlamentsParlamento nacional - reģiona parlamentsParlamento regional - parlamenta loceklisparlamentario - Kopienas tiesību aktu īstenošana valstīsaplicación del Derecho comunitario - mantas sadaledivisión de la propiedad - komunistiskā partijapartido comunista - konservatīvo partijapartido conservador - kristīgi demokrātiskā partijapartido democristiano - ekoloģijas partijapartido ecologista - Eiropas partijapartido europeo - saules enerģijas izmantošanaaplicación solar - liberālā partijapartido liberal - sociāldemokrātiskā partijapartido socialdemócrata - sociālistiskā partijapartido socialista - leiboristu partijapartido laborista - vienpartijas sistēmarégimen de partido único - sieviešu līdzdalībaparticipación de la mujer - darbinieku līdzdalībaparticipación de los trabajadores - personāla novērtējumscalificación del personal - balsotāju kopskaitsparticipación electoral - politiskā līdzdalībaparticipación política - sociālā līdzdalībaparticipación social - pasepasaporte - Eiropas pasepasaporte europeo - pasterizācijapasteurización - brīvās tirdzniecības līgumsacuerdo de libre comercio - kultūras mantojumspatrimonio cultural - darba devēju organizācijaorganización patronal - nabadzības izplatīšanāsempobrecimiento - nabadzībapobreza - kuģa karogsbandera de barco - izdevīgais karogsbandera de conveniencia - mācekļa darbsaprendizaje profesional - asociēta valstspaís asociado - NīderlandePaíses Bajos - Nīderlandes AZTPTU de los Países Bajos - Nīderlandes reģioniregiones de los Países Bajos - Basku zemePaís Vasco - VelsaGales, País de Gales - Luāras apgabalsPaís del Loira - donorvalstspaís donante - attīstības valstispaís en desarrollo - aizjūras zemes un teritorijaspaíses y territorios de ultramar - dalībvalstspaís miembro - vismazāk attīstīta valstspaís menos desarrollado - trešā valstspaís tercero - bruņojumapgādesuministro de armas - piekrastes zvejapesca de bajura - saldūdens zvejapesca de agua dulce - dziļjūras zvejniecībapesca de altura - jūras zvejapesca marítima - izbrāķētais lomspesca rechazada - tradicionālā zvejniecībapesca tradicional - energoapgādeabastecimiento energético - jaunas mācību metodesnueva pedagogía - PeloponēsaPeloponeso - barža, liellaiva, neliels piekrastes kuģisbarcaza, bombo, chalana, chata, embarcación de fondo plano, gabarra, garandumba, lancha, lancha a remolque, lanchón - pārtikas trūkumsescasez de alimentos - finanšu izlīdzināšanacompensación financiera - ievedumapstrādeperfeccionamiento activo - izvedumapstrādeperfeccionamiento pasivo - zvejas sezonatemporada de pesca - EK pārejas laiksperíodo de transición CE - vadītāja apliecībapermiso de conducción - Eiropas vadītāja apliecībapermiso de conducción europeo - būvatļaujapermiso de construcción - zvejas atļaujapermiso de pesca - darba atļaujapermiso de trabajo - PeruPerú - varas uzurpācijapersonalización del poder - vecs cilvēkstercera edad - šķirtenispersona divorciada - laulībā esoša personapersona casada - Saūda ArābijaArabia Saudita - atšķirta personapersona separada - vienpersonas saimepersona sola - atraitnispersona viuda - pamatpersonālspersonal de tierra - EK A kategorijas personālspersonal CE de categoría A - zemesrieksticacahuete - EK B kategorijas personālspersonal CE de categoría B - EK C kategorijas personālspersonal CE de categoría C - EK D kategorijas personālspersonal CE de categoría D - transportlīdzekļa vadītājspersonal de conducción - pārvadājumu personālspersonal de transporte - brīvības atņemšanas iestādes personālspersonal penitenciario - finansiāls zaudējumspérdida financiera - dzīvnieku mērispeste animal - mazs uzņēmumspequeña empresa - mazie un vidējie uzņēmumipequeña y mediana empresa - sīksaimniecībapequeña explotación - mazpilsētaciudad pequeña - Mazās Antiļu salasPequeñas Antillas - lūgumrakstspetición - petroķīmijas produktipetroquímica - farmakoloģijafarmacología - FilipīnasFilipinas - politikas filozofijafilosofía política - arbitrāžaarbitraje financiero - fosforsfósforo - fotoķīmijafotoquímica - fotoelementsfotopila - arodfizioloģijafisiología del trabajo - kodolfizikafísica nuclear - PikardijaPicardía - rezerves detaļapieza suelta - PjemontaPiamonte - starptautiskā šķīrējtiesaarbitraje internacional - dārgakmeņipiedra preciosa - pirātismspiratería - zivkopībapiscicultura - ieguldījumu darījumscolocación de capitales - tarifu griestitecho arancelario - politiskā arbitrāžaarbitraje político - līdzenumsllanura - krīzes atrisināšanas plānsplan anticrisis - pilsētplānošanas projektsplan de urbanismo - Kolombo plānsPlan de Colombo - attīstības plānsplan de desarrollo - finansēšanas plānsplan de financiación - planktonsplancton - kokaudzēšanaarboricultura - izglītības plānošanaplanificación educativa - ģimenes plānošanaplanificación familiar - ražošanas plānošanaplanificación de la producción - pārvadājumu plānošanaplanificación de transportes - tirgus plānošanaplanificación del mercado - ekonomikas plānošanaplanificación económica - finanšu plānošanaplanificación financiera - rūpniecības plānošanaplanificación industrial - valsts plānošanaplanificación nacional - reģionālā plānošanaplanificación regional - nozares plānošanaplanificación sectorial - sējenisvivero - ūdensaugsplanta acuática - rupjās lopbarības augiplanta forrajera - tehniskās kultūrasplanta industrial - eļļas augsplanta oleaginosa - skuju koksárbol perennifolio - sakņaugitubérculo - šķiedraugsplanta textil - tropu augsplanta tropical - audzēšana zem plēvesplasticultivo - plastifikatorsplastificante - plātneplancha - politiskā programmaprograma político - kontinentālais šelfsplataforma continental - ģipsisescayola, yeso - lapu koksárbol caducifolio - pilna nodarbinātībapleno empleo - plutonijsplutonio - pneimatiskā riepaneumático - ANO Attīstības programmaPNUD - ANO Vides programmaPNUMA - svars un lielumspeso y dimensiones - mazumtirdzniecības preču tirguscomercio, negocio - zivispescado - saldūdens zivispescado de agua dulce - jūras zivispescado de mar - svaigas zivispescado fresco - policijapolicía - kriminālizmeklēšanas departamentspolicía judicial - lauksaimniecības politikapolítica agraria - kopējā lauksaimniecības politikapolítica agraria común - valsts lauksaimniecības politikapolítica agraria nacional - reģionālā lauksaimniecības politikapolítica agraria regional - pārtikas politikapolítica alimentaria - banku politikapolítica bancaria - budžeta politikapolítica presupuestaria - tirdzniecības politikapolítica comercial - kopēja tirdzniecības politikapolítica comercial común - Kopienas politikapolítica comunitaria - brīvprātīgās tirdzniecības ierobežošanas nolīgumsacuerdo de limitación - arheoloģijaarqueología - Kopienas nodarbinātības politikapolítica comunitaria de empleo - kopējā zivsaimniecības politikapolítica pesquera común - kopēja cenu politikapolítica común de precios - kopējā transporta politikapolítica común de transportes - īstermiņa ekonomikas politikapolítica coyuntural - kultūrpolitikapolítica cultural - palīdzības politikapolítica de ayudas - taupības politikapolítica de austeridad - intervences politikapolítica de intervención - ieguldījumu politikapolítica de inversión - aizsardzības politikapolítica de defensa - attīstības politikapolítica de desarrollo - finansēšanas politikapolítica de financiación - izglītības politikapolítica educativa - nodarbinātības politikapolítica de empleo - uzņēmējdarbības politikapolítica de la empresa - vides politikapolítica de medio ambiente - arhitektūraarquitectura - informācijas politikapolítica de información - komunikācijas politikapolítica de comunicación - konkurences politikapolítica de competencia - celtniecības politikapolítica de construcción - zivsaimniecības politikapolítica pesquera - lauksaimnieciskās ražošanas politikapolítica de producción agrícola - pētniecības politikapolítica de investigación - veselības aizsardzības politikapolítica sanitaria - dzimstības regulēšanas politikapolítica de natalidad - ražošanas politikapolítica de producción - solārarhitektūraarquitectura solar - atbalsta politikapolítica de apoyo - demogrāfiskā politikapolítica demográfica - austrumu un rietumu politikapolítica de bloques - valūtas maiņas politikapolítica de cambios - eksporta politikapolítica de exportación - importa politikapolítica de importación - cenu politikapolítica de precios - atalgojuma politikapolítica salarial - arhīva materiāliarchivo - lauksaimniecības struktūrpolitikapolítica de estructuración agraria - pārvadājumu politikapolítica de transportes - kredītpolitikapolítica crediticia - mājokļu politikapolítica de la vivienda - enerģētikas politikapolítica energética - Eiropas aizsardzības politikapolítica europea de defensa - ārpolitikapolítica exterior - ģimenes atbalsta politikapolítica familiar - finanšu politikapolítica financiera - fiskālā politikapolítica fiscal - mežsaimniecības politikapolítica forestal - valdības politikapolítica gubernamental - rūpniecības politikapolítica industrial - iekšpolitikapolítica interior - migrācijas politikapolítica migratoria - monetārā politikapolítica monetaria - agromonetārā politikapolítica monetaria agrícola - ostu politikapolítica portuaria - kopēja ostu politikapolítica portuaria común - sudrabsplata - reģionālā politikapolítica regional - Kopienas reģionālā politikapolítica regional comunitaria - sociālā politikapolítica social - struktūrpolitikapolítica estructural - tarifu politikapolítica arancelaria - kopējo tarifu politikapolítica arancelaria común - atmosfēras piesārņotājscontaminante atmosférico - ūdens piesārņotājscontaminante del agua - ArgentīnaArgentina - trokšņa radītais piesārņojumscontaminación acústica - atmosfēras piesārņojumscontaminación atmosférica - ķīmiskais piesārņojumscontaminación química - piesārņojums no krasta darbībāmcontaminación de origen terrestre - ūdens piesārņojumscontaminación del agua - pārtikas piesārņojumscontaminación de los alimentos - piekrastes piesārņojumscontaminación de las costas - ūdensceļu piesārņošanacontaminación fluvial - augsnes piesārņojumscontaminación del suelo - jūras piesārņošanacontaminación marina - lauksaimniecība sausa klimata apstākļoscultivo de secano - organiskais piesārņojumscontaminación orgánica - piesārņojums no lauksaimniecības avotiemcontaminación de origen agrícola - radioaktīvais piesārņojumscontaminación radiactiva - stratosfēras piesārņojumscontaminación estratosférica - termālais piesārņojumscontaminación térmica - pārrobežu piesārņojumscontaminación transfronteriza - PolijaPolonia - jaukta augkopībapolicultivo - polimērspolímero - PolinēzijaPolinesia - Franču PolinēzijaPolinesia Francesa - lauksaimniecībā nodarbinātie iedzīvotājipoblación activa agraria - strādājošiepoblación activa ocupada - darbspējīgā vecuma iedzīvotājipoblación en edad laboral - nestrādājošie iedzīvotājipoblación no activa - zvejas nolīgumsacuerdo pesquero - ķīmiskais ierocisarma química - lauku iedzīvotājipoblación rural - pilsētas iedzīvotājipoblación urbana - zvejas ostapuerto pesquero - PuertorikoPuerto Rico - PortugālePortugal - Portugāles reģioniregiones de Portugal - dominanceposición dominante - pasta un telekomunikāciju pakalpojumicorreos y telecomunicaciones - parastais bruņojumsarma convencional - kālijspotasio - attīstības potenciālspotencial de desarrollo - ApūlijaApulia - stumšanaremolque de empuje - putekļipolvo - politiskā varapoder político - budžeta pilnvaraspoder presupuestario - tiesības izvērtētpoder de apreciación - izpildes pilnvarapoder de ejecución - ierosināšanas tiesībaspoder de iniciativa - uzraudzības pilnvaraspoder de control - lēmējtiesībaspoder de decisión - tiesības piedalīties sarunāspoder de negociación - ratificēšanas tiesībaspoder de ratificación - diskrēcijapoder discrecional - izpildvarapoder ejecutivo - tiesu varapoder judicial - likumdevējvarapoder legislativo - likumā paredzētās pilnvaraspotestad reglamentaria - valsts iestādespoderes públicos - fasējumspreacondicionamiento - vispārīgi atvieglojumipreferencias generalizadas - lauksaimniecības nodoklisexacción agrícola - EOTK nodoklisexacción CECA - pirmā darba vietaprimer empleo - kodolierocisarma nuclear - augsnes sagatavošanapreparación del suelo - atbrīvošana no soda noilguma dēļprescripción de la pena - parlamenta priekšsēdētājspresidente del Parlamento - prese, preses-, žurnālistiprensa, prensa pública - politiskā preseprensa política - pabalsts apgādnieka nāves gadījumāprestación a los supervivientes - pakalpojumu nodrošināšanaprestación de servicios - taktiskie kodolieročiarma nuclear táctica - sociālās nodrošināšanas pabalstsprestación social - EIB aizdevumspréstamo BEI - EOTK aizdevumspréstamo CECA - Kopienas aizdevumspréstamo comunitario - Euratom aizdevumspréstamo Euratom - piesārņojuma novēršanaprevención de la contaminación - īstermiņa prognozeprevisión a corto plazo - ilgtermiņa prognozeprevisión a largo plazo - vidēja termiņa prognozeprevisión a medio plazo - budžeta tāmeprevisión presupuestaria - ekonomikas prognozēšanaprevisión económica - likuma augstākais spēksprimacía del Derecho - Kopienas tiesību aktu prioritāteprimacía del Derecho comunitario - prēmiju izmaksaprima salarial - nokaušanas piemaksaprima por sacrificio voluntario de reses - izaršanas piemaksaprima por erradicación - nepārdevuma piemaksaprima por no comercialización - uzglabāšanas piemaksaprima por almacenamiento - agrie augļi un dārzeņihortaliza temprana - princips maksā piesārņotājsprincipio de quien contamina paga - ekonomikas prioritāteprioridad económica - bruņotie spēkiejército - lēmuma pieņemšanatoma de decisiones - politieslodzītaisprisionero político - tiesību atņemšanaprivación de derechos - cenasprecios - robežcenaprecio en horquilla - eksporta cenaprecio de exportación - importa cenaprecio de importación - patēriņa cenaprecio al consumidor - profesionālā armijaejército profesional - ražotāja cenaprecio al productor - ražotājsaimniecību cenasprecio agrario - pārtikas cenaprecio alimentario - CIF cenaprecio CIF - iepirkuma cenaprecio de compra - slūžu cenaprecio de esclusa - intervences cenaprecio de intervención - standartcenaprecio de objetivo - vienošanās par cenāmacuerdo de precios - militārais aprīkojumsarmamento - piedāvājuma cenaprecio de oferta - orientējošā cenaprecio de orientación - bāzes cenaprecio de base - aktivācijas cenaprecio de desencadenamiento - mazumtirdzniecības cenaprecio al por menor - vairumtirdzniecības cenaprecio al por mayor - elektroenerģijas cenaprecio de la energía - lauksaimniecības zemes cenaprecio de la tierra - salīdzināmā cenaprecio de referencia - aromatizētājsaromatizante - atpirkšanas cenaprecio de retirada - pašizmaksaprecio de coste - sliekšņa cenaprecio umbral - atbalsta cenaprecio de sostenimiento - maksa par autostāvvietuprecio de estacionamiento - pārdošanas cenaprecio de venta - preču cenaprecio de productos básicos - diskriminējoša cenaprecio discriminatorio - saimniecības renteprecio del arrendamiento rústico - pasaules tirgus cenaprecio del mercado mundial - iepriekš noteikta cenaprecio fijado de antemano - brīvas klājpiegādes cenaprecio franco a bordo - brīvas robežpiegādes cenaprecio franco frontera - sprūda cenaprecio gatillo - garantētā cenaprecio garantizado - noteiktā cenaprecio autorizado - mērķa cenaprecio indicativo - rūpnieciskā cenaprecio industrial - brīvā cenaprecio libre - maksimālā cenaprecio máximo - apūdeņošanairrigación - minimālā cenaprecio mínimo - garantētā minimālā cenaprecio mínimo garantizado - vidējā cenaprecio medio - priekšrokas cenaprecio preferencial - pazemināta cenaprecio reducido - pirkšanas cenaprecio franco - raksturīgā cenaprecio representativo - mākslaartes - raksturīgā tirgus cenaprecio representativo de mercado - sociālā problēmaproblema social - pilsētas grūtībasproblema urbano - ķīmiskais processproceso químico - elektrisks processproceso eléctrico - fizikāls processproceso físico - administratīvā procedūraprocedimiento administrativo - pretsubsīdiju procedūraprocedimiento antisubvención - tautas daiļradearte popular - budžeta procedūraprocedimiento presupuestario - civilprocessprocedimiento civil - disciplinārlietaprocedimiento disciplinario - likumdošanas kārtībaprocedimiento legislativo - parlamenta procedūraprocedimiento parlamentario - kriminālprocessprocedimiento penal - Tuvie un Vidējie AustrumiCercano y Medio Oriente - dāvanaartículo de regalo - konveijerražošanaproducción en cadena - lauksaimnieciskā ražošanaproducción agrícola - pārtikas ražošanaproducción alimenticia - dzīvnieku audzēšanaproducción animal - amatniecībaproducción artesanal - Kopienas produkcijaproducción comunitaria - nepārtraukta ražošanaproducción continua - enerģijas ražošanaproducción de energía - ūdeņraža ražošanaproducción de hidrógeno - zvejniecības produktsproducto pesquero - nepietiekama ražošanaproducción deficitaria - rūpniecības produkcijaproducción industrial - pasaules produkcijaproducción mundial - nacionālā produkcijaproducción nacional - augkopībaproducción vegetal - produktivitāte, ražīgumsproductividad, rendimiento laboral - lauksaimniecības produktivitāteproductividad agrícola - dekoratīvs izstrādājumsartículo de decoración - zemes produktivitāteproductividad de las tierras - darba ražīgumsproductividad del trabajo - labības produktsproducto a base de cereal - augļu produktsproducto a base de fruta - dārzeņu produktsproducto a base de legumbres - zivju produktsproducto a base de pescado - cukura produktsproducto a base de azúcar - pārtikas pārstrādes produktsproducto alimenticio complejo - dzīvniekizcelsmes produktsproducto de origen animal - gaļas produktsproducto cárnico - neorganiskās ķīmijas produktsproducto químico inorgánico - koncentrātsproducto concentrado - iesaiņots produktsproducto acondicionado - saldēts produktsproducto congelado - kosmētikas līdzeklisproducto cosmético - sporta piederumiartículo de deporte - iesaiņojumsproducto de envasado - pulēšanas un tīrīšanas līdzekļiproducto de mantenimiento - pirmapstrādes produktsproducto básico - konditorejas izstrādājumsproducto de confitería - plaša patēriņa precesproducto de gran consumo - aizstājējproduktsproducto sustitutivo - kaltēts produktsproducto deshidratado - diētisks produktsproducto dietético - mežmateriālsproducto de madera - tualetes piederumsartículo de tocador - nepakots produktsproducto a granel - kūpināts produktsproducto ahumado - rūpniecības produktsproducto industrial - viegli uzliesmojošs produktsproducto inflamable - šķīstošais produktsproducto instantáneo - apstarots produktsproducto irradiado - piena produktsproducto lácteo - sublimēts produktsproducto liofilizado - rūpniecības precesproducto manufacturado - metāla izstrādājumsproducto metálico - iežguves produktsproducto minero - vietējā produkcijaproducto nacional - nacionālais kopproduktsproducto nacional bruto - jauns produktsnuevo producto - noteiktas izcelsmes produktsproducto originario - naftas produktsproducto petrolífero - farmaceitisks produktsproducto farmacéutico - mājturības izstrādājumsartículo de menaje - olbaltumvielu produktiproducto proteico - atjaunots produktsproducto reconstituido - atdzesēts produktsproducto refrigerado - reģiona kopproduktsproducto regional bruto - sālīts produktsproducto salado - pusfabrikātiproducto semiacabado - paaugstināta riska ražojumsproducto sensible - sasaldēts produktsproducto ultracongelado - tekstilizstrādājumsproducto textil - amatnieksartesano - veterinārfarmaceitiskie produktiproducto veterinario - pārdevēja profesijaprofesión comercial - finanšu profesijaprofesión financiera - veselības aprūpes profesijaprofesión sanitaria - vidējā medicīnas personāla profesijaprofesión paramédica - Pasaules pārtikas programmaPMA - rīcības programmaprograma de actuación - palīdzības programmaprograma de ayudas - izglītības programmaprograma de enseñanza - pētniecības programmaprograma de investigación - vēlēšanu programmaprograma electoral - zinātnes attīstībaprogreso científico - ieguldījumu projektsproyecto de inversión - budžeta projektsproyecto de presupuesto - pētniecības projektsproyecto de investigación - rūpniecisks projektsproyecto industrial - pārdošanas veicināšanapromoción comercial - tirdzniecības veicināšanapromoción del comercio - ieguldījumu veicināšanapromoción de inversiones - zemes īpašuma apbūvepromoción inmobiliaria - paaugstinājumspromoción profesional - EK priekšlikumspropuesta CE - likumprojekts, ko neiesniedz valdībaproposición de ley - valsts īpašumspropiedad pública - zeme un ēkaspropiedad del suelo - lauksaimniecības nekustamais īpašumspropiedad rústica - nekustamais īpašumspropiedad inmobiliaria - rūpnieciskais īpašumspropiedad industrial - intelektuālais īpašumspropiedad intelectual - ArubaAruba - izrakteņu izlūkošanaprospección minera - prostitūcijaalterne, flete, prostitución, putería, puterío, vida - aizsardzība pret troksniprotección contra el ruido - vides aizsardzībaprotección del medio ambiente - faunas aizsardzībaprotección de la fauna - floras aizsardzībaprotección de la flora - privātās dzīves aizsardzībaprotección de la vida privada - Eiropas Kosmosa aģentūraESA - dzīvnieku aizsardzībaprotección de los animales - akcionāru aizsardzībaprotección de los socios - saziņas aizsardzībaprotección de las comunicaciones - brīvību aizsardzībaprotección de las libertades - mazākumtautību aizsardzībaprotección de las minorías - diplomātiskā aizsardzībaprotección diplomática - patērētāju tiesību aizsardzībaprotección del consumidor - specializācijas nolīgumsacuerdo de especialización - tirgus aizsardzībaprotección del mercado - kultūras mantojuma aizsardzībaprotección del patrimonio - lauku ainavas saglabāšanaprotección del paisaje - augsnes aizsardzībaprotección del suelo - mātes un zīdaiņa aprūpeprotección maternal e infantil - dzīvnieku olbaltumvielaproteína animal - piena olbaltumvielaproteína de la leche - DienvidāzijaAsia del Sur - augu olbaltumvielaproteína vegetal - nolīguma protokolsprotocolo de un tratado - cukura protokolsProtocolo del azúcar - prototipsprototipo - arodpsiholoģijapsicología del trabajo - publikācijapublicación - Kopienas publikācijapublicación comunitaria - likuma publicēšanapublicación de la ley - reklāmapublicidad - neatļauta reklāmapublicidad abusiva - pārskatu publicēšanapublicidad de cuentas - tarifu publicēšanapublicidad de las tarifas - KataraQatar - politiskais patvērums, politisks patvērumsasilo político - profesionālā kvalifikācijacualificación profesional - vides kvalitātecalidad del medio ambiente - dzīves kvalitātecalidad de la vida - produkta kvalitātecalidad del producto - izkrauto zivju daudzumscantidad desembarcada - sociāli mazaizsargāta šķiracuarto mundo - rakstisks jautājumspregunta escrita - mutisks jautājumspregunta oral - parlamenta jautājumspregunta parlamentaria - kanalizācijasaneamiento - kvorumsquórum - nozvejas kvotacuota de pesca - vēlēšanu kvotacociente electoral - radioaktivitāteradiactividad, radioactividad - radiācijaizsardzībaradioprotección - ANO Ģenerālā asamblejaAsamblea General ONU - naftas rafinēšanarefinado del petróleo - cukura rafinēšanarefinado del azúcar - vīnogauva - uzņēmuma nosaukumsrazón social - kapitāla repatriācijarepatriación de capitales - lauksaimniecības un tirgus attiecībasrelación agricultura-comercio - lauksaimniecības un rūpniecības attiecībasrelación agricultura-industria - gada pārskatsinforme de actividad - komitejas ziņojumsdictamen de comisión - pētniecības darba pārskatsinforme de investigación - likumu tuvināšanaaproximación de legislaciones - politikas tuvināšanaaproximación de políticas - RāselhaimaRas al-Jaima - nodokļu summas noteikšanas pamatsbase imponible - nolīguma ratifikācijaratificación de un acuerdo - attiecībaratio - kodolreaktorsreactor nuclear - pārkvalifikācijareconversión profesional - jauna bruņojuma iegāderearme - pārapdrošināšanareaseguro - tautas skaitīšanacenso de población - mācību palīdzībaasistencia educativa - ekonomikas lejupslīderecesión económica - ieņēmumiingreso - eksporta ieņēmumiingreso por exportaciones - pieņemamībaadmisibilidad - pētniecībainvestigación - agronomijas pētniecībainvestigación agronómica - lietišķie pētījumiinvestigación aplicada - enerģētikas pētniecībainvestigación energética - dokumentu izguvebúsqueda documental - vides izpēteinvestigación sobre el medio ambiente - mežzinātneinvestigación forestal - pētniecības zvejainvestigación pesquera - rūpnieciskie pētījumiinvestigación industrial - medicīnas pētniecībainvestigación médica - zinātniskā pētniecībainvestigación científica - ieteikumsrecomendación internacional - Kopienas ieteikumsrecomendación CE - ekonomikas nolīgumsacuerdo económico - savstarpējās palīdzības sistēmamutualidad social - EOTK ieteikumsrecomendación CECA - EAEK ieteikumsrecomendación CEEA - diplomu atzīšanareconocimiento de títulos - ekonomikas pārveidereconstrucción económica - pāreja uz dārzkopībureconversión hortícola - ganāmpulka pārveidošanareconversión ganadera - rūpniecības pārveidereconversión industrial - pāreja uz liellopu gaļas ražošanureconversión leche-carne - ražošanas pārprofilēšanareconversión productiva - pārvaldes iestādei iesniegta sūdzībarecurso administrativo - prasība atzīt par spēkā neesošu no pieņemšanas brīžarecurso de anulación - prasība sakarā ar bezdarbīburecurso por omisión - prasība sakarā ar saistību neizpildirecurso por incumplimiento - apvienībaasociación - enerģijas rekuperācijarecuperación de energía - kapitāla apgrozībareciclaje de capitales - atkritumu pārstrādereciclaje de residuos - bruņoto spēku skaitliskā samazināšanareducción de fuerzas - ārstniecības augsplanta medicinal - sojas pupu eļļaaceite de soja - saulgriežu eļļaaceite de girasol - carne de caza - truša gaļacarne de conejo - kukurūzas eļļaaceite de maíz - tarifu samazinājumsreducción arancelaria - vājpiena pulverisleche descremada en polvo - atkārtota diskontēšanaredescuento - revalvācijarevaluación - atkārtota izvešanareexportación - žāvēts produktsproducto desecado - struktūras stabilizētājsagente de textura - saīsinātā tiesāšanas kārtībaprocedimiento de urgencia - lauksaimniecības atbalstsayuda a la agricultura - Kopienas priekšrocībaspreferencia comunitaria - pārvaldes reformareforma administrativa - KLP reformareforma de la PAC - agrārā reformareforma agraria - lauksaimnieciskās ražošanas regulēšanaregulación de la producción agrícola - izglītības reformareforma de la enseñanza - lauksaimniecības kvotacuota agraria - garantijas slieksnisumbral de garantía - alternatīvā lauksaimnieciskā ražošanaproducción agrícola alternativa - eļļas un tauku nodoklisgravamen sobre las materias grasas - zemes reformareforma territorial - lauksaimniecībai mazāk labvēlīgs apviduszona agraria desfavorecida - lauksaimnieceagricultora - jaunais lauksaimnieksjoven agricultor - tiesu reformareforma judicial - saimniecību grupējumsagrupación de explotaciones - saimniecības ieņēmumsficha de explotación agraria - trakumsērgarabia - piena produktu ražošanaproducción lechera - labības aizstājējssucedáneo de cereales - politiskais bēglisrefugiado político - mežsaimniecības grupaagrupación forestal - atteikums izsolītrechazo de oferta - koksnes ražošanaproducción de madera - meža īpašumspropiedad forestal - valsts mežsmonte del Estado - privāts mežsmonte privado - atteikums piegādātnegativa de venta - gliemeņu audzēšanacría de moluscos - zvejniecības produkcijaproducción acuícola - zvejas licencelicencia de pesca - autoritārais režīmsrégimen autoritario - palīdzības sistēmarégimen de ayudas - šķelšanāsescisión de empresas - transnacionāla korporācijaempresa transnacional - īpašs pirkšanas nolīgumscompra exclusiva - daļēji nacionalizēts uzņēmumsempresa de interés colectivo - selektīvās izplatīšanas nolīgumsdistribución selectiva - zemes īpašumu sistēmarégimen del suelo - elektroniskais pastscorreo electrónico - pārrobežu datu plūsmaflujo transfronterizo de datos - komerciālie saziņas līdzekļimedio de comunicación comercial - ekonomiskā sistēmarégimen económico - vietējie saziņas līdzekļimedio de comunicación local - privāti saziņas līdzekļimedio de comunicación privado - militārais režīmsrégimen militar - pārraides tīklsred de transmisión de datos - videokonferenceteleconferencia - Eiropas televīzijatelevisión europea - parlamentārā sistēmarégimen parlamentario - maksas televīzijatelevisión de pago - videotekssvideotex - sadzīves datorsinformática doméstica - informācijas uzkrāšanamemorización de datos - politiskā sistēmarégimen político - datora lietojumprogrammasinformática aplicada - datornoziegumscriminalidad informática - datu apstrādes likumsDerecho de la informática - Eiropas Kopienu Oficiālais VēstnesisDiario Oficial UE - datorpirātismspiratería informática - lauksaimniecības reģionsregión agraria - vēlēšanu uzraudzībaverificación del escrutinio - amatu savienošanaacumulación de mandatos - vēlēšanu rezultātsresultado electoral - pilnvaru deleģēšanadelegación de poderes - Briseles apgabalsregión de Bruselas-Capital - parlamentārā delegācijadelegación parlamentaria - vēlētāju vecumsedad electoral - federālismsfederalismo - piekrastes reģionsregión costera - plebiscītsplebiscito - balsu sadalījumsdistribución de votos - padomdevēja pilnvaraspoder consultivo - attīstības reģionsregión de desarrollo - tiesības iecelt amatāpoder de nombramiento - privilēģijaprivilegio parlamentario - radikālā partijapartido radical - kalnu reģionsregión de montaña - mazāk labvēlīgs reģionsregión desfavorecida - piespiedu pazušanadesaparición de personas - politiskais mazākumsminoría política - policijas kontrolecontrol policial - civilā aizsardzībaprotección civil - ekonomiskais reģionsregión económica - deleģēta balsošanavoto por delegación - konsorcijsagrupación temporal de empresas - Flandrijaregión Flamenca - izpildinstitūcijaEjecutivo - valdības programmaprograma de gobierno - pierobežas reģionsregión fronteriza - tirgus atbalstīšanasostenimiento del mercado - ekonomikas konversijareconversión económica - rūpniecības reģionsregión industrial - tālākas attīstības atbalstsayuda a la reconversión - pārstrukturizācijas atbalstsayuda a la reestructuración - tirdzniecības atbalstsayuda a la comercialización - atbalsts rūpniecībaiayuda a la industria - ienākumu pārdaleredistribución de la renta - EK Vidusjūras reģionsregión mediterránea CE - palīdzība bēgļiemayuda a los refugiados - palīdzība dabas katastrofas upuriemayuda a los siniestrados - palīdzība attīstības jomāayuda al desarrollo - prioritārs reģionsregión prioritaria - lauku reģionsregión rural - jaunās industriālās valstisnuevo país industrializado - tūrisma reģionsregión turística - sociālā ekonomikaeconomía social - lauksaimniecības ekonomikas konticontabilidad económica agrícola - Valoņu apgabalsregión Valona - ietekmes izpēteestudio de impacto - ekonomiskās sekasconsecuencia económica - samierināšanas procedūraprocedimiento de concertación - reģionalizācijaregionalización - smagsvara transportlīdzeklisvehículo para transporte de cargas pesadas - kosmosa transportstransporte espacial - tirdzniecības reģionalizācijaregionalización de los intercambios comerciales - kosmosa stacijaestación orbital - transportlīdzekļa nomas maksaalquiler de vehículos - pārvadājuma galamērķislocalización del transporte - noteikumireglamento administrativo - kuģa pasepermiso de navegación - pārvadājuma cenaprecio del transporte - Kopienas regulareglamento comunitario - tarifu apstiprināšanahomologación de tarifas - ostas satiksmetráfico portuario - EAEK regulareglamento CEEA - satiksmes kontrolecontrol de la circulación - pārvadājumu kvotacuota de transporte - pārvadājumu tirgusmercado del transporte - transportlīdzekļa reģistrēšanamatriculación del vehículo - transportlīdzekļa dokumentidocumentación del vehículo - domstarpību izšķiršanasolución de conflictos - brauciena ilgumsduración del transporte - ātrgaitas transportstransporte rápido - pārvadājuma dokumentsdocumento de transporte - transportlīdzekļa vadīšanas periodsduración de la conducción - tehniskā apskateinspección técnica - ceļojumu aģentūraagencia de viajes - finanšu regulaReglamento Financiero - pārvadājuma līgumscontrato de transporte - uzņēmēmējsabiedrības biedrssocio - mierizlīgumsarreglo judicial - tirdzniecības noteikumireglamentación comercial - pilsētplānošanas noteikumireglamentación urbanística - gaisa satiksmes līnijalínea aérea - ceļu satiksmetráfico rodado - medību noteikumiregulación de la caza - kuģniecības politikapolítica marítima - piejūras konferenceconferencia marítima - satiksmes regulēšanareglamentación de la circulación - atkritumu izgāšanainmersión de residuos - būvnoteikumireglamentación de la construcción - nesārņojošs transportlīdzeklisvehículo no contaminante - jūras dzīļu izmantošanaexplotación de los fondos marinos - resursu aizstāšanasustitución de recursos - ietekme uz vidiimpacto ambiental - vides monitoringsvigilancia del medio ambiente - seismiskā novērošanaprevención antisísmica - piekrastes aizsardzībaprotección del litoral - ātruma kontrolereglamentación de la velocidad - ūdens resursu apsaimniekošanagestión del agua - konkurences ierobežošanas kontrolereglamentación sobre ententes - ģeofiziskā videmedio geofísico - stāvošs ūdensagua estancada - ieguldījumu regulēšanareglamentación de inversiones - jūras flora un faunaespecie marina - savvaļas dzīvniekivida silvestre - apdrošināšanaseguro - cenu regulēšanaregulación de precios - augu resursirecurso vegetal - lauksaimniecības postījumicatástrofe agrícola - muitas noteikumireglamentación aduanera - erozijaerosión - transportlīdzekļu piesārņojumscontaminación por vehículos automotores - pārvadājumu noteikumireglamentación del transporte - naftas piesārņojumscontaminación por hidrocarburos - metālu piesārņojumscontaminación por metales - piesārņojums no kuģiemcontaminación por barcos - rūpnieciskais piesārņojumscontaminación industrial - tirgus stabilizācijaregularización del mercado - izvedmuitaexacción a la exportación - ievedmuitaexacción a la importación - dzimstības regulēšanacontrol de natalidad - nelikumīga tirdzniecībatráfico ilícito - intervences aģentūraorganismo de intervención - NimexeNimexe - darījumu regulēšanaregulación de transacciones - izcelsmes norādedenominación de origen - nodokļu atlikšanas muitarégimen aduanero suspensivo - atpakaļievešanareimportación - muitas nodokļa kompensācijareembolso de derechos aduaneros - reintegrācija skolāreinserción escolar - EK muitas teritorijaterritorio aduanero CE - sociālā rehabilitācijareinserción social - vienots dokumentsdocumento único - formalitāšu vienkāršošanasimplificación de las formalidades - budžeta noraidīšanarechazo del presupuesto - tarifu pozīcijas specifikācijaespecificación arancelaria - tirdzniecības attiecībasrelación comercial - finanšu nolīgumsacuerdo financiero - eksporta kredītu apdrošināšanaseguro a la exportación - termiskie izmešiemisión de calor - preču maiņacomercio de compensación - Kopienas eksportsexportación comunitaria - Kopienas importsimportación comunitaria - preces un pakalpojumibienes y servicios - divpusējas attiecībasrelación bilateral - ražošanas līdzekļibien de equipo - lietotas precesbien de ocasión - integrētā tirdzniecībacomercio integrado - kultūras sakarirelación cultural - starppatēriņšconsumo industrial - patēriņš pasaulēconsumo mundial - produkta virzīšana tirgūmerchandising - tirgzinības teorijamercadotecnia - diplomātiskās attiecībasrelación diplomática - tirdzniecības pasākumsmanifestación comercial - cena bez nodokļaprecio sin impuestos - darba attiecībasrelación laboral - pārdošana ar zaudējumiemventa con pérdida - pašapkalpošanās veikalsautoservicio - saistītā mazumtirdzniecībacomercio asociado - izbraukumtirdzniecībacomercio ambulante - neatkarīgais mazumtirgotājscomercio independiente - vienas firmas vienveida veikalicadena comercial - skolas un rūpniecības attiecībasrelación escuela-industria - vairumtirdzniecības centrsmercado de interés nacional - izplatītājsdistribuidor comercial - ekonomiskās attiecībasrelación económica - privātā sektora likviditātedisponibilidad monetaria - baznīcas un valsts attiecībasrelación Iglesia-Estado - apdrošināšana nelaimes gadījumiemseguro de accidentes - austrumu un rietumu attiecībasrelación Este-Oeste - savstarpējās rūpniecības nozaru attiecībasrelación interindustrial - valūtas krīzecrisis monetaria - iestāžu savstarpējās attiecībasrelación interinstitucional - valūtas maiņas ierobežojumirestricción de cambio - starptautiskās attiecībasrelación internacional - bezprocentu kredītscrédito sin interés - diskonta likmetipo de descuento - kredītu kontrolecontrol del crédito - parlamentu attiecībasrelación interparlamentaria - Kopienas iekšējās attiecībasrelaciones intracomunitarias - kapitāla aizplūdeevasión de capitales - iekšējo cenu noteikšanaprecio de transferencia - likumdevēju un izpildvaras attiecībasrelación legislativo-ejecutivo - ļoti īsa termiņa finansēšanafinanciación a muy corto plazo - monetārās attiecībasrelaciones monetarias - uzņēmuma finansesfinanciación de la empresa - daudzpusējas attiecībasrelación multilateral - īpašuma apdrošināšanaseguro de bienes - personas apdrošināšanaseguro de personas - kopapdrošināšanacoaseguro - pilsētas un lauku attiecībasrelación campo-ciudad - kredītiestādeentidad de crédito - industriālā bankabanco industrial - elektroniskie banku pakalpojumibancática - apdrošināšana nelaimes gadījumam darbāseguro de accidentes de trabajo - cilvēku attiecībasrelaciones humanas - banku uzraudzībainspección bancaria - maksājumi par banku pakalpojumiemgastos bancarios - budžeta apropriācijacrédito presupuestario - kopbudžetspresupuesto general - reģionālās finanseshacienda regional - reliģijareligión - Kopienas budžeta finansēšanafinanciación del presupuesto comunitario - dalībvalsts iemaksascontribución de los Estados miembros - ministru kabineta pārveidereajuste ministerial - nodokļu konvencijaconvenio fiscal - nodokļu inspekcijacontrol fiscal - izpirkšanareembolso - īpašais nodoklisimpuesto extraordinario - zemes pārdalīšanaconcentración parcelaria - iekavu tarifstarifa de horquilla - atbrīvojums no izvedmuitasdesgravación a la exportación - vienības cenaprecio por unidad - atbalsta tarifstarifa de sostenimiento - jauktā cenaprecio mixto - importa aizstāšanasustitución de las importaciones - lauksaimniecības produkcijas cenaprecio de los productos agrarios - atlīdzība par darburemuneración del trabajo - lauksaimniecības apdrošināšanaseguro agrícola - ražībarendimiento agrícola - pilsoniskā audzināšanaeducación cívica - komercizglītībaenseñanza comercial - mācību vielamaterial de enseñanza - mācību programmatūrasoftware didáctico - skolas un darba attiecībasrelación escuela-vida profesional - pilsētas atjaunošanarenovación urbana - neirobioloģijaneurobiología - rentabilitāterentabilidad - ginekoloģijaginecología - neiroloģijaneurología - pediatrijapediatría - zobārstniecībaodontología - pirmā palīdzībaprimeros auxilios - alternatīvā medicīnamedicina natural - rūpniecības reorganizācijareorganización industrial - akustikaacústica - optikaóptica - kibernētikacibernética - petroloģijapetrología - palīdzības sadaledistribución de la ayuda - reliģiska sektasecta religiosa - teoloģijateología - nodokļu nastas sadaleestimación de la base imponible - vienotais tirgusmercado único - iedzīvotāju teritoriālais sadalījumsdistribución geográfica de la población - nepilna ģimene, vienvecāka ģimenefamilia monoparental - adoptēts bērnshijo adoptivo - mehānisko transportlīdzekļu apdrošināšanaseguro de automóviles - produkcijas sadalereparto de la producción - ģimenes aizsardzībaprotección de la familia - vienošanās par tirgus sadalireparto del mercado - mākslīgā apsēklošanainseminación artificial - bagātības sadaledistribución de la riqueza - augļa iznēsātājamadre portadora - vecāku varapatria potestad - vietu sadalīšanareparto de escaños - pēcnācējsfiliación - uzvārdsapellido - vecāku atbildībaresponsabilidad de los padres - tiesiska atšķiršanaseparación judicial - iedzīvotāju skaita dinamikadinámica de la población - ienākumu sadaledistribución de la renta - darba sadaledistribución del trabajo - neatgriezeniskā migrācijamigración de repoblación - repatriācijas pabalstsayuda al retorno - iedzīvotāju populācijas novecošanaenvejecimiento de la población - darba mobilitātemovilidad profesional - ģeogrāfiskais sadalījumsdistribución geográfica - vecumsastāvsdistribución por edades - sadale uz vienu iedzīvotājurenta per cápita - godalgadistinción honorífica - brīvprātīgs darbsvoluntariado social - brīvprātīga organizācijaorganización benéfica - apdrošināšana bezdarba gadījumamseguro de desempleo - sadale uz nodarbinātu personurenta por persona activa - totalizatorsjuego - azartspēļu uzņēmumsestablecimiento de juegos - spēļu automātsjuego automático - dzimumsastāvsdistribución por sexos - sporta zvejapesca deportiva - tūristu apmaiņaintercambio turístico - ārzemju tūrismsturismo extranjero - lauku tūrismsturismo rural - direktorijsrepertorio - tūrisma infrastruktūrainfraestructura turística - sociālais budžetspresupuesto social - pārstādīšanareplantación - Eiropas sociālā politikapolítica social europea - likumpārkāpumu novēršanalucha contra la delincuencia - noziedzībacriminalidad - apropriējumu pārgrāmatošanaprórroga de crédito - persona ar garīgo spēju traucējumiem, zemāks par normāludeficiente mental, discapacitado psíquico, retrasada mental, retrasado mental, subnormal - dzimumorgānu kropļojumsmutilación sexual - iknedēļas atpūtas laiksdescanso semanal - narkotiku tirdzniecībatráfico de estupefacientes - vispārīgā medicīnamedicina general - sociālā palīdzībaasistencia social - sociālā labierīcībaequipamiento social - sociālās nodrošināšanas likumu kopumsDerecho de la seguridad social - sociālais darbstrabajo social - mājas izpalīgsayuda a domicilio - papildpensijapensión complementaria - apvienības pārstāvisrepresentante sindical - veselības apdrošināšanas polisecartilla sanitaria - izdevumi veselības aizsardzībaigastos de sanidad - slimnīcas izdevumigastos de hospitalización - diplomātiskā pārstāvniecībarepresentación diplomática - hospitalizēšanahospitalización - mājaprūpeasistencia a domicilio - pacienta tiesībasderechos del enfermo - sabiedrības higiēnahigiene pública - sociālā medicīnamedicina social - kredītu apdrošināšanaseguro de crédito - darbinieku pārstāvniecībarepresentación del personal - privātā medicīniskā ārstēšanamedicina privada - pilsētbūvniecībaconstrucción urbana - pilsētas infrastruktūrainfraestructura urbana - īpašuma tirgusmercado inmobiliario - politiskā pārstāvībarepresentación política - īres noteikumireglamentación de alquileres - Menas salaisla de Man - Kastīlija-LeonaCastilla y León - proporcionālā vēlēšanu sistēmarepresentación proporcional - Kastīlija-LamančaCastilla-La Mancha - KantabrijaCantabria - Baleāru salasIslas Baleares - LarjohaLa Rioja - Seūta un MeliljaCeuta y Melilla - represijarepresión - Madrides kopienaComunidad de Madrid - Valensijas kopienaComunidad Valenciana - Mursijas apgabalsRegión de Murcia - ZiemeļportugālePortugal del Norte - Centrālā PortugālePortugal del Centro - Lisabona un Taho ielejaLisboa y Valle del Tajo - ZiemeļanglijaInglaterra del Norte - Ziemeļrietumu AnglijaInglaterra del Noroeste - Dienvidaustrumu AnglijaInglaterra del Sudeste - Dienvidrietumu AnglijaInglaterra del Sudoeste - ekonomikas atveseļošanāsrecuperación económica - Antigva un BarbudaAntigua y Barbuda - AngiljaAnguila - Sentkristofera un NevisaSan Cristóbal y Nevis - pavairošanareproducción - Sentvinsenta un GrenadīnasSan Vicente y las Granadinas - Amerikāņu Virdžīnu salas - Lielā MagribaGran Magreb - dzīvnieku selekcijareproducción animal - augu pavairošanareproducción vegetal - Māršala salasislas Marshall - apdrošināšana darbnespējas gadījumiemseguro de invalidez - Dominikānas RepublikaRepública Dominicana - PitkērnaPitcairn - strādājošajiem izvirzītās prasībasrequisa de trabajadores - bioloģiskais ierocisarma biológica - masu iznīcināšanas ierocisarma de destrucción masiva - stratēģiskie kodolieročiarma nuclear estratégica - informācijas tīklsred de información - saimniecību uzskaites datu tīklsred de información contable - ballistiskā raķetemisil balístico - vadāma raķetemisil teledirigido - starpkontinentāla raķetemisil intercontinental - transporta tīklsred de transportes - dzelzceļu tīklsred ferroviaria - kosmosā izvietoti ieročiarma del espacio - lāzerierocisarma láser - šaujamieroči un munīcijaarma de fuego y municiones - kuģu satiksmes ceļu tīklsred navegable - sauszemes karaspēksejército de tierra - paramilitārie formējumifuerza de naturaleza militar - ceļu tīklsred de carreteras - gaisa spēkiejército del aire - ārvalstīs izvietots karaspēksfuerzas en el exterior - flotemarina de guerra - rezervesreservas - sieviešu militārais dienestsservicio militar de la mujer - brīvprātīgais militārais dienestsservicio voluntario - uzkrājumireserva contable - aizsardzības izdevumigastos de defensa - stratēģiskā aizsardzībadefensa estratégica - ārvalstu valūtas rezervesreserva de divisas - starptautiskā drošībaseguridad internacional - bruņojuma politikapolítica de armamento - Eiropas bruņojuma politikapolítica europea de armamento - Eiropas drošībaseguridad europea - kodolieroču neizplatīšanano proliferación nuclear - bruņojuma ierobežošanalimitación de armamentos - kodolbrīvu zonu izveidedesnuclearización - dabas rezervātsreserva natural - bruņojuma saskaņošanaarmonización de armamentos - pastāvīgā dzīvesvietaresidencia - starptautisks nolīgumsacuerdo internacional - divpusējs nolīgumsacuerdo bilateral - daudzpusējs nolīgumsacuerdo multilateral - starptautiskas sarunasnegociación internacional - nolīguma parakstīšanafirma de un tratado - starptautisks dokumentsinstrumento internacional - pesticīdu atliekasresiduo de insecticida - rezolūcijaresolución internacional - koksnes atliekasresiduo de la madera - Eiropas konvencijaconvención europea - starptautisks ANO paktspacto internacional ONU - starptautiski jautājumipolítica internacional - līguma termiņa beigšanāsrescisión contractual - starptautisks jautājumscuestión internacional - atlīdzības apdrošināšanaseguro de daños - sveķiresina - attiecības starp abām Vācijas valstīmrelaciones entre las dos Alemanias - starptautiska palīdzībaayuda internacional - rīcības kodeksscódigo de conducta - starptautiskas sankcijassanción internacional - Kopienas rezolūcijaresolución comunitaria - reliģiskā grupagrupo religioso - grupo sociocultural - pārtikas produktu pietiekamībaindependencia alimentaria - sadarbības politikapolítica de cooperación - ANO rezolūcijaresolución ONU - tiesiskā sadarbībacooperación jurídica - militāra okupācijaocupación militar - EP rezolūcijaresolución PE - okupēta teritorijaterritorio ocupado - starpvalstu karaspēksfuerzas multinacionales - atbildībaresponsabilidad - karagūsteknisprisionero de guerra - Armēnijas jautājumscuestión armenia - Kurdistānas jautājumscuestión de Kurdistán - Palestīnas jautājumscuestión de Palestina - Vācijas apvienošanāsunificación de Alemania - starptautiska atbildībaresponsabilidad internacional - Eiropas atbruņošanās konferenceCDE - Eiropas darbības rādiusa raķeteeuromisil - bruņojuma kontrolecontrol de armamentos - ministru atbildībaresponsabilidad ministerial - Stratēģiskā bruņojuma samazināšanas sarunasacuerdo START - Raķešaizsardzības nolīgumsAcuerdo ABM - miera zonazona de paz - veselības apdrošināšanaseguro de enfermedad - kriminālatbildībaresponsabilidad criminal - EDSOOSCE - ilgstošs bezdarbsparo de larga duración - reintegrācija darba dzīvēreinserción profesional - politiskā atbildībaresponsabilidad política - cīņa ar bezdarbulucha contra el paro - darbaspēka resursu plānošanaplanificación de la mano de obra - darbvietas dalīšanatrabajo compartido - darba attiecību izbeigšanacese de empleo - darba vietas maiņareconversión del empleo - vietējā nodarbinātības iniciatīvainiciativa local de empleo - darbs bez atlīdzībastrabajo no remunerado - Kopienas pilsonisciudadano comunitario - pagaidu darbstrabajo temporal - dzīvnieku resursirecurso animal - jaunatnes nodarbinātībatrabajo de jóvenes - sieviešu darbstrabajo femenino - jūras resursirecurso marino - prasmju apguve atbilstoši mūsdienu prasībāmreciclaje profesional - ekonomikas resursirecurso económico - ražošanas prakseprácticas de formación - ūdens resursirecurso hidráulico - augsnes resursirecurso del suelo - nodarbinātības statistikaestadística del empleo - energoresursirecurso energético - palīgstrādnieksauxiliar - ārzemēs strādājošaistrabajador expatriado - jūras apdrošināšanaseguro marítimo - rīkotājdirektorsdirector de empresa - zvejas resursirecurso pesquero - pašnodarbināta personaprofesión independiente - minerālu resursirecurso mineral - darbs svētdienāstrabajo dominical - dabas resursirecurso natural - darba tempsritmo de trabajo - atjaunīgie resursirecurso renovable - attālināts darbstrabajo a distancia - atalgojuma iesaldēšanacongelación salarial - papildu resursirecursos adicionales - atalgojuma samazināšanareducción de salarios - papildatvieglojumiremuneración en especie - kompensācijas un izdevumidietas y gastos - budžeta resursirecursos presupuestarios - darbinieku iecelšana amatānombramiento de personal - pašu resursirecursos propios - reglamentsreglamento interno - pārbaudes laiksperíodo de prueba - arodbiedrību tiesībasderechos sindicales - arodbiedrību brīvībalibertad sindical - profesionālā ētikadeontología profesional - obligātā apdrošināšanaseguro obligatorio - eksporta kompensācijarestitución a la exportación - peļņas sadaleparticipación en los beneficios - importa kompensācijarestitución a la importación - arodbiedrības vēlēšanaselecciones sindicales - sociālie partneriinterlocutor social - sindicato de funcionarios - profesionālā apvienībaasociación profesional - arodbiedrībasindicato - ražošanas kompensācijarestitución a la producción - izdevuma ierobežojumsrestricción de las exportaciones - diplomāta profesijaprofesión diplomática - ieveduma ierobežojumsrestricción de las importaciones - ar komunikāciju saistīta profesijaprofesión de la comunicación - konkurences ierobežojumsrestricción de la competencia - administratīvais personālsprofesión administrativa - sekretariāta personālspersonal de secretaría - tirdzniecības ierobežojumirestricción de los intercambios - ar informāciju saistīta profesijaprofesión de la información - zinātnieka profesijaprofesión científica - tehniska profesijaprofesión técnica - brīvības ierobežošanarestricción de libertad - profesija apdrošināšanas jomāprofesión de seguros - daudzuma ierobežojumsrestricción cuantitativa - nelielais mazumtirgotājspequeño comercio - zobārstsdentista - ārstsmédico - veterinārsveterinario - farmaceitsfarmacéutico - vecmātecomadrona - radoša profesijaprofesión artística - privātpersonu apdrošināšanaseguro privado - rūpniecības pārstrukturēšanareestructuración industrial - literātsprofesión literaria - darbības rezultātsresultado de explotación - tirdzniecības personālspersonal de ventas - tirdzniecības pārstāvisagente comercial - lauksaimniecības rādītājiresultado de la explotación agraria - mācību sekmesresultado escolar - informācijas tehnoloģijas profesijaprofesión de la informática - tūrisma profesijaprofesión del turismo - profesija viesnīcu nozarēprofesión hostelera - pakalpojumu sfēras profesijapersonal de servicios - muitas nodokļu atjaunošanarestablecimiento de derechos de aduana - banku profesijaprofesión bancaria - profesionālais sportsdeporte profesional - tranzītstránsito - skolēna atpalicība mācībāsretraso escolar - Eiropas rūpniecības zonaespacio industrial europeo - Kopienas rūpniecības politikapolítica industrial comunitaria - izņemšana no tirgusretirada del mercado - amatprasmeartesanado - sīkrūpniecībapequeña industria - vidēji liela rūpniecībamediana industria - sīkrūpniecība un vidēji liela rūpniecībapequeña y mediana industria - nestrādājošs pensionārspersona jubilada - rūpniecības izvietojumsemplazamiento industrial - zona franca industrial - pirmstermiņa pensionēšanāsjubilación anticipada - tehnoloģijas parksparque tecnológico - virsprodukcijaexcedente de producción - pārkraušanamanipulación - valsts apdrošināšanaseguro público - degvielas pārstrādereprocesado del combustible - rūpnieciskā ražošanafabricación industrial - ražošanas kvotacuota de producción - ražošanas statistikaestadística de producción - ražotāja atbildībaresponsabilidad del fabricante - jauna tehnoloģijanueva tecnología - augstākā līmeņa tikšanāsreunión en la cumbre - tīra tehnoloģijatecnología limpia - tradicionālā tehnoloģijatecnología tradicional - tehnoloģiskais processproceso tecnológico - tehniskie noteikumireglamentación técnica - produkta dzīves ciklsduración del producto - bojāts produktsproducto defectuoso - ministru tikšanāsconferencia de ministros - tehniskais raksturojumsespecificación técnica - Eiropas standartsnorma europea - starptautisks standartsnorma internacional - standartu saskaņošanaarmonización de normas - tehniskā instrukcijareglamento técnico - starptautiska sanāksmereunión internacional - otrreizējās pārstrādes tehnoloģijatecnología del reciclaje - pētījumu budžetspresupuesto de investigación - atalgojuma palielināšanaaumento salarial - EurekaEureka - pētnieciskais personālspersonal de investigación - Kopienas pētniecības politikapolítica comunitaria de investigación - rūpniecības un pētniecības sakarirelación industria-investigación - pētniecības organizācijacentro de investigación - tirdzniecības nosaukumsmarca comercial - reģistrēta prečzīmemarca registrada - projekti un paraugidiseño y modelo - papildienākumirenta complementaria - prečzīmju tiesībasDerecho de marcas - Eiropas prečzīmemarca europea - eksperiments ar dzīvniekiemexperimentación animal - eksperiments ar cilvēkiemexperimentación humana - uzņēmējsabiedrības pētījumiinvestigación en la empresa - fundamentālie pētījumiinvestigación básica - militārie pētījumiinvestigación militar - augstskolu zinātniskais darbsinvestigación universitaria - apdrošināšana trešās personas prettiesiskas rīcības gadījumamseguro de responsabilidad civil - ienākumi no ieguldījumiemrenta de inversión - 77 valstu grupaGrupo de los 77 - Kontadoras grupaGrupo de Contadora - pakļautā teritorijaterritorio no autónomo - patērētāju kustībamovimiento de consumidores - lauksaimnieka ienākumirenta del agricultor - sekretariāta atalgojumssubsidio de secretariado - bīstamo preču pārvadājumitransporte de mercancías peligrosas - saimniecības ienākumsrenta de la explotación agraria - mācību metodemétodo pedagógico - mājsaimniecības ienākumsrenta familiar - ar nodokli apliekams ienākumsrenta imponible - nacionālais ienākumsrenta nacional - zemūdens minerālu resursirecurso mineral submarino - ienākumi virs parastās samaksasrenta no salarial - progresīvie materiālimaterial avanzado - grīdas segumirevestimiento del piso - supravadošs sakausējumsaleación superconductora - kompozītmateriālimaterial compuesto - tehniskā keramikacerámica técnica - speciālais polimērspolímero especial - amorfie materiālimaterial amorfo - ultrasmalkas daļiņaspartícula ultrafina - biomateriālibiomaterial - sakausējums ar formas atmiņualeación de memoria - konstitūcijas pārskatīšanarevisión de la Constitución - ADN nolīgumsAcuerdo ADN - slīdošais atvaļinājumu grafiksescalonamiento de las vacaciones - likuma grozījumsmodificación de la ley - mikrodatorsmicroordenador - tūrisma politikapolítica de turismo - transporta apdrošināšanaseguro de transportes - rūpniecības revolūcijarevolución industrial - Starptautiskās darba organizācijas birojsBIT - Ekonomikas un sociālā padomeECOSOC - ANO Augstākā komisāra Bēgļu lietu pārvaldeACNUR - Ziemeļreina-VestfāleneRenania del Norte-Westfalia - EEBBEE - Reinzeme-PfalcaRenania-Palatinado - EAEBSEEA - Eiropas Atomenerģijas aģentūraAEEN - Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fondsFundación europea para la mejora de las condiciones de vida y de trabajo - Florences Eiropas Universitātes institūtsInstituto Europeo de Florencia - RībeRibe - Eiropas RadiosavienībaUER - bagātībariqueza - Rietumāfrikas Ekonomikas un valūtas savienībaUEMOA - dzīvības apdrošināšanaseguro de vida - rīcinauga sēklasricino - Āzijas Attīstības centrsADC - Ringkoebing - Centrālamerikas kopējais tirgusMCCA - apdrošinātais risksriesgo cubierto - Attīstības palīdzības komitejaCAD - veselības apdraudējumsriesgo sanitario - kodolenerģētikas politikapolítica nuclear - rīsiarroz - naftas politikapolítica petrolera - ogļūdeņražu uzglabāšanaalmacenamiento de hidrocarburos - spēkstaciju ekspluatācijas pārtraukšanaclausura de central energética - agroenerģijaagroenergía - enerģētikaindustria energética - motorbenzīnscombustible de alcohol - robotikarobótica - energoproduktsproducto energético - akmeņogļu rūpniecībaindustria carbonera - robotizācijarobotización - ogļrūpniecības politikapolítica carbonera - ogļu apstrādetratamiento del carbón - sociālā lomarol social - iežguves produkcijaproducción minera - pensiju shēmapensión de jubilación - RoskildeRoskilde - rūdu ieguveexplotación del mineral - metāla rūdamineral metálico - boksītsbauxita - bitumena materiālimateria bituminosa - augsnes un akmeņitierras y piedras - gultnisrodamiento - fosfātsfosfato - potašspotasa - RumēnijaRumania, Rumanía - naftas meklēšanaexploración petrolera - naftas ieguveextracción de petróleo - iekārtas atklātā jūrāinstalación en el mar - naftas produkcijaproducción de petróleo - butānsbutano - parafīnsparafina - jēlnaftapetróleo bruto - dīzeļdegvielagasóleo - kurināmais mazutsfueloil - Apvienotā KaralisteReino Unido - propāna gāzepropano - aviācijas degvielacombustible de aviación - Apvienotās Karalistes AZTPTU del Reino Unido - šelfa naftapetróleo marino - Apvienotās Karalistes reģioniregiones del Reino Unido - spēkstacijaplanta eléctrica - elektrotehniskā rūpniecībaindustria eléctrica - spēkstaciju atrašanās vietaemplazamiento de central energética - hidroelektrostacijas ierīkošanainstalación hidroeléctrica - SabaSaba - reaktora dzesēšanas sistēmaenfriamiento del reactor - kodolķīmijaquímica nuclear - astronomijaastronomía - Sabah - apstarota degvielacombustible irradiado - saharozesacarosa - bioprocessproceso biotecnológico - bioindustrijabioindustria - speciālās ķimikālijasparaquímica - RietumsahāraSáhara occidental - telpisks izstrādājumsproducto no plano - plakanizstrādājumsproducto plano - profiltēraudsperfil - SāhelaSahel - plāna loksnehoja fina - kausēti cūku taukimanteca de cerdo - ķīmisko izejvielu rūpniecībaindustria química básica - elements, ķīmisks elementselemento, elemento químico - krāsas un lakaspintura y barniz - SintestatiusaSan Eustaquio - medikamentsmedicamento - SanmarīnoSan Marino - hormonihormona - SenmartēnaSan Martín - organiska vielaproducto químico orgánico - metalurģijaindustria metalúrgica - uzņēmējsabiedrību savstarpējā vienošanāsacuerdo interempresarial - Astūrijas firstistePrincipado de Asturias - Senpjēra un MikelonaSan Pedro y Miguelón - dzelzs un tērauda izstrādājumsproducto siderúrgico - uzgriežņu un skrūvju rūpniecībapernos y tornillos - skārda un sadzīves metālizstrādājumu rūpniecībahojalatería y cuchillería - dzelzs izstrādājumsproducto de forja - metāla pārklāšanarecubrimiento de metales - Sv. Helēnas salaSanta Elena - dzelzs un tērauda rūpniecības iekārtasmáquina siderúrgica - speciālie tēraudiaceros especiales - SentlūsijaSanta Lucía - antimonsantimonio - berilijsberilio - kadmijscadmio - dzelzs sakausējumsferroaleación - tantalstantalio - mantas apķīlāšanaembargo de bienes - velosipēdu un motociklu rūpniecībaciclo y motociclo - instrumentu rūpniecībaherramientas - zinātniskā iekārtaaparato científico - atalgojumssalario - medicīnas un ķirurģijas instrumentimaterial médico-quirúrgico - gabaldarba samaksasalario por rendimiento - saldētavainstalación frigorífica - stundas algasalario por horas - rūpniecības robotsrobot industrial - alga par darbu mājāssalario por trabajo doméstico - minimālais atalgojumssalario mínimo - Starptautiskā gaisa satiksmes apvienībaIATA - material audiovisual - atskaņotājierīceaparato de reproducción del sonido - Zālamana SalasSalomón - Rietumsamoa - telekomunikācijas iekārtamaterial de telecomunicaciones - mājsaimniecības elektroierīceelectrodoméstico - administratīvā sankcijasanción administrativa - rūpnieciskā elektroiekārtamáquina eléctrica industrial - elektriskais mehānismsmáquina eléctrica - elektromagnētiskā iekārtamaterial electromagnético - Kopienas sankcijasanción comunitaria - videodisksvideodisco - videokasetevideocasete - ieraksta nesējssoporte de grabación - ekonomiskās sankcijassanción económica - ierakstsdisco - optiskais nesējssoporte óptico - ierakstīšanasoporte grabado - aparatūra, kurā izmanto starojumuaparato de radiación - radiotelekomunikācijatelecomunicación inalámbrica - mikroelektronikamicroelectrónica - sodssanción penal - būvindustrijaindustria de la construcción - būvpanelispanel de construcción - liela mēroga būvniecībagrandes obras - sapresēta koksnemadera aglomerada - smalkādas izstrādājumu un cimdu rūpniecībamarroquinería y guantería - kažokādu rūpniecībapeletería - Santome un PrinsipiSanto Tomé y Príncipe - Sarawak - galantērijas precesmercería - SardīnijaCerdeña - ķīmiskā šķiedratextil sintético - dabiskā šķiedratextil natural - dažādas rūpniecības nozaresindustria diversa - juvelierizstrādājumi un zeltlietasjoyería y orfebrería - sociālās tiesībasderechos sociales - politiskās tiesībasderechos políticos - mantiskās tiesībasderechos económicos - cilvēktiesību hartaCarta de Derechos Humanos - ZāraSarre - ateismsateísmo - pavadonissatélite - pārvietošanās brīvībalibertad de circulación - gandarījums par darbusatisfacción en el trabajo - diskriminācijas novēršanas pasākumslucha contra la discriminación - diskriminācija etniskās piederības dēļdiscriminación étnica - seksuālā brīvībalibertad sexual - ksenofobijaxenofobia - vīriešu un sieviešu līdztiesībaigualdad hombre-mujer - akadēmiskā brīvībalibertad de enseñanza - tiesības uz attīstībuderecho al desarrollo - bērnu tiesībasderechos del niño - rupja un pazemojoša izturēšanāstrato cruel y degradante - Šlēsviga-HolšteinaSchleswig-Holstein - bērnu aizsardzībaprotección de la infancia - likuma atpakaļejošais spēksretroactividad de la ley - salīdzinošās tiesībasDerecho comparado - administrācijas zinātneciencia administrativa - vietējie tiesību aktilegislación local - informātikaciencia de la información - civiltiesiskā atbildībaresponsabilidad civil - līgumiska atbildībaresponsabilidad contractual - uzvedības zinātnesciencias del comportamiento - īpašuma tiesībaspropiedad de bienes - augsnes zinātneciencia del suelo - privatizācijaprivatización - ekonomikas zinātneciencia económica - mantojuma tiesībasderecho sucesorio - daļlaika īpašuma tiesībasmultipropiedad - servitūtsservidumbres - tiesību esībadisfrute de derechos - juridiskā dzīvesvietadomicilio legal - zinātnes par dzīvībuciencias biológicas - maksātspējasolvencia - noziegums pret personāmdelito contra las personas - noziedzīgs nodarījums pret īpašumudelito contra la propiedad - nelikumīga brīvības atņemšanasecuestro de personas - eksaktās dabaszinātnesciencias físicas - muitas pārkāpumsfraude aduanero - goda aizskaršanadifamación - nodarījums nodokļu jomādelito fiscal - Zemes zinātnesciencias de la tierra - ieslodzījumsencarcelamiento - cietumu likumsDerecho penitenciario - ieslodzītaisrecluso - sociālās zinātnesciencias sociales - alternatīvs sodspena sustitutoria - nosacīta atbrīvošana no sodarégimen abierto - mantas konfiskācijaconfiscación de bienes - soda samazināšanareducción de la pena - ieslodzīto personu pārvietošanatraslado de presos - cietumu sistēmarégimen penitenciario - cietuma administrācijaadministración penitenciaria - politiskā šķelšanāsescisión política - tiesvedības noilgumsprescripción del delito - tiesas sēdejuicio - juridiskā palīdzībaasistencia judicial - arestsdetención - tiesas izmeklēšanainvestigación judicial - kratīšanaregistro domiciliario - aizstāvības tiesībasderechos de la defensa - divkāršas balsošanas sistēmaelección a dos vueltas - vienota balsošanas sistēmaelección a una vuelta - sarakstbalsošanas sistēmaelección por listas - EK prasījums noteikt atbildīburecurso por responsabilidad CE - darbinieku prasījumsrecurso del personal - griešanās EK Tiesā prejudiciāla nolēmuma pieņemšanaipetición de decisión prejudicial CE - balsu vairākuma sistēmasistema mayoritario - vienmandāta balsošanas sistēmaelección uninominal - komerctiesajurisdicción mercantil - parlamenta sēdesesión parlamentaria - šķīrējtiesajurisdicción arbitral - starptautiska tiesajurisdicción internacional - nodokļu tiesajurisdicción fiscal - sausumssequía - tiesas piesēdētājsjuez no profesional - kuģojama teritorijaespacio marítimo - valsts drošības apdraudējumsatentado contra la seguridad del Estado - bankas noslēpumssecreto bancario - kuģošanas uzraudzībavigilancia marítima - jūru brīva pieejamībalibertad de los mares - rūpnieciskais noslēpumssecreto industrial - ārpusatmosfēras telpaespacio ultraterrestre - tiesības uz īpašumu kosmosāpropiedad del espacio - profesionāls noslēpumssecreto profesional - atklātā kosmosa izmantošanautilización del espacio - ANO SekretariātsSecretaría de la ONU - ārvalstnieksextranjero - uzturēšanās atļaujaderecho de residencia - ārvalstnieku uzņemšanaadmisión de extranjeros - ekonomikas sektorssector económico - jaukta laulībamatrimonio mixto - primārais sektorssector primario - starptautisko tiesību akti un valsts tiesību aktiDerecho internacional-Derecho interno - starptautisko tiesību akti ekonomikas jomāDerecho internacional económico - administratīvā atbildībaresponsabilidad administrativa - publiskās ekonomiskās tiesībasDerecho público económico - kvartārais sektorssector cuaternario - EK lēmumsdecisión CE - EK direktīvadirectiva CE - sekundārais sektorssector secundario - Kopienas tiesību sistēmaorden jurídico comunitario - sekundārie tiesību aktiDerecho derivado - EAEK direktīvadirectiva CEEA - EK ieteikumsrecomendación CEE - terciālais sektorssector terciario - EK regulareglamento CE - īstenošanas regulareglamento de aplicación - EAEK atzinumsdictamen CEEA - piegādes pasūtījumu drošumsseguridad de abastecimiento - EOTK atzinumsdictamen CECA - EK Tiesas atzinumsdictamen del Tribunal de Justicia CE - sociālās nodrošināšanas saskaņošanaarmonización de la seguridad social - darbvietas drošībaseguridad en el empleo - EK pilnvaras starptautiskās attiecībāscompetencias externas CE - EK ProtokolsProtocolo CE - Apvienošanas līgumsTratado de fusión - transporta drošībaseguridad del transporte - Vienotais Eiropas aktsActa Única Europea - EK Pievienošanās līgumsTratado de adhesión CE - produkta drošībaseguridad del producto - EAEK kopuzņēmumsempresa común CEEA - darba drošībaseguridad en el trabajo - ES attiecībasrelaciones de la Unión Europea - ĀAK un EK Ministru padomeConsejo de Ministros ACP-CE - kodoldrošībaseguridad nuclear - EK Tiesas loceklismiembro del Tribunal de Justicia CE - Eiropas Komisijas locekliscomisario europeo - sabiedrības drošībaseguridad pública - AEC - EK asociācijas nolīgumsacuerdo de asociación CE - ĀKK un EK konvencijaconvenio ACP-CE - sociālā nodrošinātībaseguridad social - ĀKK un EK Vēstnieku komitejaComité de Embajadores ACP-CE - ĀAK un EK Apvienotā komitejacomité paritario ACP-CE - trešā Lomes konvencijaConvenio de Lomé III - EURESEURES - EAFFED - ESFFSE - Savienības paplašināšanaampliación de la Unión Europea - dzīvokļu piešķiršanaasignación de vivienda - Eiropas vēsturehistoria de Europa - ķīmiskais sālssal química - dalība Eiropas Savienībāpertenencia a la Unión Europea - Latīņamerikas Ekonomikas sistēmaSELA - kopēja nostājaposición común - vienota rīcībaacción común - Līgums par Eiropas SavienībuTratado de la Unión Europea - SELA valstispaíses del SELA - Eiropas politiskā sadarbībacooperación política europea - EK konkurenceconcurso-oposición CE - skolēnu uzņemšanaselección de alumnos - tirdzniecības papildu mehānismsmecanismo complementario de los intercambios - risku novēršanaprevención de riesgos - dabas apdraudējumsriesgo natural - rūpnieciskais risksriesgo industrial - ekonomiskais liberālismsliberalismo económico - muitas nodokļiderechos de aduana - muitas pārbaudecontrol de aduana - KMT nodokļiderechos del AAC - sēklasemilla - svari un mēripesas y medidas - konservēts produktsproducto en conserva - pārejas elementssemimetal - apstarošanairradiación - iztikas minimumsingreso mínimo de subsistencia - personiskais ierocisarma personal - rupjmaluma miltisémola - patronāžamecenazgo - pieņemšana darbā konkursa kārtībāconcurso administrativo - atklāta izskatīšanasesión pública - SenegālaSenegal - varas dalīšanaseparación de poderes - zīdtārpiņu audzēšanasericicultura - vizuālā mākslaartes visuales - kultūru daudzveidīgumspluralismo cultural - paražas un tradīcijascostumbres y tradiciones - pakalpojumsservicio - arhitektūras mantojumspatrimonio arquitectónico - garantijas remontsservicio postventa - literāro un mākslas darbu īpašumspropiedad literaria y artística - alternatīvais dienestsservicio civil - aerodinamikaaerodinámica - termodinamikatermodinámica - plazmas fizikafísica del plasma - lāzerfizikafísica de los rayos láser - gēnu inženierijaingeniería genética - glezniecībapintura - nodarbinātības dienestsoficina de empleo - kapitāla palielināšanaampliación de capital - situācija lauksaimniecībāsituación de la agricultura - pasta iestāžu finanšu dienestiservicios financieros de Correos - likuma izsludināšanapromulgación de la ley - locekļu finansiālās interesesintereses económicos de los parlamentarios - arābu un Āfrikas valstu sadarbībacooperación árabe-africana - bezmaksas pakalpojumsservicio gratuito - Eiropas un arābu valstu sadarbībacooperación euro-árabe - Komisijas delegācijadelegación de la Comisión - Kopienas uzraudzībacontrol comunitario - papildinājuma principsprincipio de adicionalidad - valsts dienestsservicio militar - nomaļš reģionsregión periférica - salu reģionsregión insular - vislielākās labvēlības režīmsnación más favorecida - maksas pakalpojumsservicio remunerado - palīgbudžetspresupuesto anejo - pasta pakalpojumiservicio postal - daudzvalodu vārdnīcadiccionario multilingüe - saīsinājumu vārdnīcadiccionario de abreviaturas - enciklopēdijaenciclopedia - tēzaurstesauro - periodisks izdevumsrevista - izlūkdienestsservicio secreto - mājsaimniecības atkritumiresiduo doméstico - vienkultūras lauksaimniecībamonocultivo - sociālie pakalpojumiservicio social - sezamssésamo - cenu paaugstinājumssubida de precios - parlamenta sesijaperíodo de sesiones - Seišeļu SalasSeychelles - CFI - akadēmiskā augstskolauniversidad - dzīvnieku transportēšanatransporte de animales - kooperatīvā kustībamovimiento asociativo - ŠārdžaSharjah - SicīlijaSicilia - karaspēka izvietošanadespliegue de fuerzas - vieta parlamentāescaño parlamentario - vakanceescaño vacante - AustrālijaAustralia - SjerraleoneSierra Leona - ceļa zīmesseñalización - lolojumdzīvnieku barībaalimento para animales domésticos - SingapūraSingapur - skābais lietuslluvia ácida - pilsētplānotāja profesijaprofesión del urbanismo - dokumentācijas līdzeklisobra de referencia - neausts materiālstextil sin tejer - sīrupsjarabe - Islas del Egeo - Kanāriju salasCanarias - sizalssisal - EP birojsMesa del PE - seismoloģijasismología - priekšsēdētāja vietnieksvicepresidente - iestādes darbībavida institucional - Kopienas iestādes mītnesede de la institución - institucionālā reformareforma institucional - iestādes kompetencecompetencia institucional - stāvoklis EKsituación CE - ģimenes stāvoklissituación familiar - kosmosa politikapolítica espacial - saimnieciskā patstāvībaautoabastecimiento - finanšu stāvoklissituación financiera - organizācijasociedad - civiltiesību asociācijasociedad civil - profesionāla asociācijasociedad civil profesional - uzņēmums, kurš darbojas saskaņā ar komerclikumusociedad mercantil - jaukta īpašuma sabiedrībasociedad de economía mixta - ieguldījumu sabiedrībasociedad de inversión - akciju kapitāla sabiedrībasociedad de capital - autobussautobús - līdzdalībasociedad de personas - komandītsabiedrībasociedad comanditaria - klusā sabiedrībasociedad en participación - Eiropas sabiedrībasociedad europea - bezpeļņas organizācijasociedad sin fines de lucro - DienvidjitlandeJutlandia del Sur - zīdsseda - invalīdu aprūpeayuda a los discapacitados - sojas pupassoja - šķīdinātājsdisolvente - SomālijaSomalia - sabiedriskās domas aptaujasondeo de opinión - sorgosorgo - pašnoteikšanāsautodeterminación - SudānaSudán - sērsazufre - piedāvājumu konkursspresentación de ofertas - palīdzības avotsfuente de la ayuda - tiesību avotsfuentes del Derecho - blakusproduktssubproducto - lauksaimniecības blakusproduktssubproducto agrícola - pašfinansēšanāsautofinanciación - piena blakusproduktssubproducto de la leche - metālrūpniecības blakusproduktssubproducto metálico - subproletariātssubproletariado - nepietiekams uztursdesnutrición - nepietiekama apdzīvotībasubpoblación - savas saimniecības vadīšanaautogestión - ģimenes apgādniekssostén de la familia - cenu atbalstssostenimiento de los precios - lauksaimniecības cenu atbalstssostenimiento de los precios agrarios - monetārais atbalstsapoyo monetario - valsts suverenitātesoberanía nacional - ražojumu specializācijaespecialización de la producción - tirdzniecības specializācijaespecialización de los intercambios comerciales - budžeta precizēšanaespecificación presupuestaria - brīvprātīga tirdzniecības ierobežošanaautolimitación - spekulācija celtniecības jomāespeculación inmobiliaria - Espórades del Norte - ŠrilankaSri Lanka - eksporta stabilizēšanaStabex - cenu stabilitāteestabilidad de precios - ienākumu stabilizācijaestabilización de la renta - ekonomikas stabilizēšanāsestabilización económica - acuerdo interprofesional - ekonomikas sastingumsestancamiento económico - izmēģinājuma saimniecībaestación experimental agrícola - statistikaestadística - lauksaimniecības statistikaestadística agraria - Kopienas statistikaestadística comunitaria - demogrāfiskā statistikaestadística demográfica - zvejas statistikaestadística pesquera - ekonomikas statistikaestadística económica - finanšu statistikaestadística financiera - rūpniecības statistikaestadística industrial - starptautiskā statistikaestadística internacional - valsts statistikaestadística nacional - oficiālā statistikaestadística oficial - reģionu statistikaestadística regional - Berlīnes statussEstatuto de Berlín - Jeruzalemes statussEstatuto de Jerusalén - ierēdņu dienesta nolikumsestatuto del funcionario - autonomijaautonomía - personāla nolikumsestatuto del personal - juridiskais statussestatuto jurídico - politiskais statussestatuto político - profesionālais statusscategoría profesional - sociālais statussstatus social - sterilizācijaesterilización - nodokļu stimuliincentivo fiscal - krājumsstock - Kopienas krājumistock comunitario - finansiāla patstāvībaautonomía financiera - no ekonomikas konjunktūras atkarīgi krājumistock coyuntural - intervences krājumistock de intervención - virsprodukcijas krājumsstock excedentario - minimālie krājumistock mínimo - pasaules krājumistock mundial - privātie krājumistock privado - valsts rezervestock público - izlīdzinošie krājumistock regulador - bruņojuma uzkrāšanaalmacenamiento de armas - enerģijas uzkrāšanaalmacenamiento de la energía - pārtikas uzglabāšanaalmacenamiento de alimentos - dokumentu glabāšanaalmacenamiento de documentos - Lielā KopenhāgenaStorkoebenhavn - Storstroem - lauksaimniecības struktūraestructura agraria - nodarbinātības struktūraestructura del empleo - uzņēmējsabiedrības struktūraestructura de la empresa - budžeta apstiprināšanaautorización presupuestaria - ekonomikas struktūraestructura económica - rūpniecības struktūrasestructura industrial - institucionāla struktūraestructura institucional - sociālā struktūraestructura social - bīstamā vielasustancia peligrosa - konkurences ierobežojumu sankcionēšanaautorización de entente - izvedsubsīdijasubvención a la exportación - pārtikas aizstājējssucedáneo de alimento - saimniecību pāreja citu īpašnieku rokāssucesión de la explotación agraria - cukursazúcar - baltais cukursazúcar blanco - jēlcukursazúcar semirrefinado - cukurbiešu cukursazúcar de remolacha - transportlīdzekļa autorizācijaautorización de transporte - cukurniedru cukursazúcar de caña - derīgās balsisvotos válidos - vispārējas vēlēšanu tiesībassufragio universal - pašnāvībasuicidio - ŠveiceSuiza - SulavesiSulawesi - SumatraSumatra - lauksaimniecībā izmantotā zemesuperficie agrícola utilizada - aizstājējssustituto - informācijas nesējssoporte de información - magnētiskais nesējssoporte magnético - darbvietu skaita samazināšanasupresión de empleo - muitas nodokļu atcelšanasupresión de los derechos de aduana - pārvalstiskumssupranacionalidad - resursu pārtēriņšsobreexplotación de recursos - mežu zemesuperficie arbolada - lauku saimniecības platībasuperficie de explotación - pamatplatībasuperficie principal - sasaldēšanaultracongelación - SurinamaSurinam - pārapdzīvotībasuperpoblación - monetārais nolīgumsacuerdo monetario - autoceļšautopista - pārprodukcijasobreproducción - tirgus uzraudzībavigilancia del mercado - palīdzības pārtraukšanasuspensión de la ayuda - soda izpildes atlikšanasuspensión de la pena - muitas nodokļu atlikšanasuspensión de los derechos de aduana - SvazilendaSwazilandia - mežkopībasilvicultura - AustrijaAustria - SīrijaSiria - minerālproduktu sistēmaSysmin - banku sistēmasistema bancario - izglītības sistēmasistema de enseñanza - lauksaimniecības sistēmasistema de explotación agraria - informācijas sistēmasistema de información - pārvaldības informācijas sistēmasistema de información para la gestión - komunikācijas sistēmassistema de comunicación - kontu sistēmasistema de contabilidad - audzēšanas sistēmasistema de cultivo - OverņaAuvernia - ANO sistēmasistema de las Naciones Unidas - informācijas pakalpojumisistema documental - vēlēšanu sistēmasistema electoral - Eiropas vēlēšanu sistēmasistema electoral europeo - Eiropas kontu sistēmaSistema Europeo de Contabilidad - Eiropas Monetārā sistēmasistema monetario europeo - starptautiskā monetārā sistēmasistema monetario internacional - standartizēta kontu sistēmasistema normalizado de contabilidad - TaivānaTaiwán - TanzānijaTanzania - paklājstapicería - kravas aviopārvadājumu likmetarifa aérea - pārvadāšanas tarifstarifa de transporte - kopējais muitas tarifsArancel Aduanero Común - dzelzceļa tarifstarifa ferroviaria - avanssanticipo de tesorería - pasta izdevumitarifa postal - tarifu atvieglojumsarancel preferencial - pasažieru tarifstarifa de viajeros - infrastruktūras izmantošanas maksastarificación de la infraestructura - saimnieciskās patstāvības rādītājstasa de autoabastecimiento - valūtas maiņas kursstipo de cambio - provizorisks budžeta projektsanteproyecto de presupuesto - PVN likmetipo del IVA - brīvi svārstīgs valūtas kursstipo de cambio flotante - centralizētais maiņas kursstipo de cambio central - reprezentatīvais kursstipo de cambio representativo - TavalaTawal - cenu novērtējumsfijación de precios máximos - ass nodoklistasa por eje - eksporta nodoklisgravamen sobre las exportaciones - importa nodoklisgravamen sobre las importaciones - zīmognodevaimpuesto del timbre - kompensācijas maksagravamen compensatorio - līdzvērtīgas iedarbības maksaexacción de efecto equivalente - ražotāja līdzatbildībacorresponsabilidad de los productores - tranzīta maksaderecho de tránsito - uzņēmējdarbības nodoklisimpuesto sobre actividades profesionales - degvielas nodoklisimpuesto sobre los carburantes - civilā aviācijaaviación civil - transportlīdzekļa nodoklisimpuesto de circulación - ČadaChad - ČehoslovākijaChecoslovaquia - audzēšanas metodestécnica de cultivo - pārvaldības paņēmienitécnica de gestión - komunālie pakalpojumitécnica de la construcción - tehnoloģijatecnología - pārtikas tehnoloģijatecnología alimentaria - militārs gaisa kuģisaviación militar - materiālu tehnoloģijatecnología de materiales - bezpiesārņojuma tehnoloģijatecnología blanda - energotehnoloģijatecnología energética - vidējā līmeņa tehnoloģijatecnología intermedia - kodoltehnoloģijatecnología nuclear - naftas pārstrādes tehnoloģijatecnología petrolera - telekomunikācijatelecomunicación - faksimilstelefax - attālā uzrādeteledetección - putnkopībaavicultura - izplatīšana pa kabeļiemteledistribución - telegrāfstelégrafo - telemātikatelemática - televīzijatelevisión - teleksstélex - atpūtas laikstiempo de descanso - politiskais virzienstendencia política - Eiropas Monetārais nolīgumsAcuerdo Monetario Europeo - psiholoģiskais stresstensión psíquica - tirdzniecības cenu indekssrelación real de intercambio - būvlaukumsterreno edificable - industriālās apbūves zemesgabalsterreno industrial - pamesta zemetierra abandonada - lauksaimniecības zemetierra agrícola - valsts zemepropiedad rústica del Estado - neapstrādāta zemetierra baldía - aramzemetierra laborable - atzinumsdictamen - meliorēta zemetierra recuperada - aizjūras teritorijaterritorio de ultramar - terorismsterrorismo - TaizemeTailandia - tēja - terapijaterapéutica - EK atzinumsdictamen CE - TesālijaTesalia - Tracia Occidental - TimoraTimor - AustrumtimoraTimor Oriental - titānstitanio - tirgojams vērtspapīrstítulo de crédito - biļetetítulo de transporte - TogoTogo - TongaTonga - spīdzināšanatortura - ToskānaToscana - tautas tūrismsturismo de masas - saulgriezegirasol - EP atzinumsdictamen PE - toksikoloģijatoxicología - traktorstractor - Tirdzniecības paplašināšanas aktsLey de Expansión Comercial - tulkošanatraducción - EK LīgumsTratado CE - EOTK līgumsTratado CECA - EEK līgumsTratado CEE - EAEK līgumsTratado CEEA - Varšavas līguma valstispaíses del Pacto de Varsovia - slaukšanas aparātsmáquina de ordeñar - ūdens attīrīšanatratamiento del agua - tekstapstrādetratamiento de textos - datu apstrādetratamiento de datos - rūdu pārstrādetratamiento del mineral - fitosanitārā apstrādetratamiento fitosanitario - finanšu darījumstransacción financiera - uzņēmējdarbības nodošanatraslado de la empresa - kapitāla pārvedumstransferencia de capitales - pensijas tiesību nodošanatransferencia de derechos de pensión - iedzīvotāju pārvietošanatraslado de población - tehnoloģijas nodošanatransferencia de tecnología - auzasavena - pārtikas pārstrādetransformación alimentaria - Kopienas tranzītstránsito comunitario - muitas tranzītstránsito aduanero - datu pārraidetransmisión de datos - īpašuma nodošanatransmisión de la propiedad - abortsaborto - gaisa transportstransporte aéreo - kombinētais transportstransporte combinado - enerģijas transportstransporte de energía - nomales pārvadājumitransporte al hinterland - preču pārvadājumitransporte de mercancías - virszemes transportstransporte de superficie - pasažieru pārvadājumitransporte de viajeros - sabiedriskais transportstransporte colectivo - nelikumīgs abortsaborto ilegal - dzelzceļa transportstransporte ferroviario - iekšzemes ūdensceļu transportstransporte por vía navegable - privātie transporta līdzekļitransporte individual - starpkontinentālie pārvadājumitransporte intercontinental - iekšzemes pārvadājumitransporte interior - starptautiskie pārvadājumitransporte internacional - starptautiskais autotransportstransporte internacional por carretera - Kopienas iekšējie pārvadājumitransporte intracomunitario - Tekstilizstrādājumu starptautiskās tirdzniecības nolīgumsAcuerdo Multifibras - grūtniecības pārtraukšanaaborto terapéutico - valsts transportstransporte nacional - kabeļtransportstransporte por cable - cauruļvadu transportstransporte por tubería - komercpārvadājumitransporte por cuenta de terceros - pārvadājumi uz pašu rēķinatransporte por cuenta propia - sabiedriskie transportlīdzekļitransporte público - reģionālais transportstransporte regional - autotransportstransporte por carretera - skolas transportstransporte escolar - daļēji sabiedrisks transportstransporte semicolectivo - pārvadājumi muitas kontrolētransporte bajo precinto aduanero - pazemes transportstransporte subterráneo - priekšpilsētas transportstransporte suburbano - sauszemes transportstransporte terrestre - pārrobežu transportstransporte transfronterizo - pilsētas transportstransporte urbano - pārvadātājstransportista - darbstrabajo - darbs mājāstrabajo a domicilio - slāpeklisnitrógeno - darbs pie konveijeratrabajo en cadena - pilnslodzes nodarbinātībatrabajo a tiempo completo - daļslodzes nodarbinātībatrabajo a tiempo parcial - bērnu darbstrabajo de menores - maiņu darbstrabajo por turnos - gados vecāks strādājošaistrabajador de edad avanzada - nelegāli strādājošaistrabajador clandestino - Kopienas strādājošaistrabajador comunitario - pārrobežas strādājošaistrabajador fronterizo - strādājošais ar ierobežotu darbspējutrabajador minusválido - roku darba strādniekstrabajador manual - migrējošais strādājošaistrabajador migrante - sezonas strādniekstrabajador de temporada - sociālais darbiniekstrabajador social - valsts būvdarbiobras públicas - āboliņštrébol - Bahamu salasBahamas - Trentīno-Alto AdidžeTrentino-Alto Adigio - Valsts kaseTesoro - Trinidāda un TobāgoTrinidad y Tobago - tritikāletritical - BahreinaBahrein - uzticības darījumstrust - cauruļvads, tūbiņacañería, canuto, conducto, manga, manguera, tubo - dzīvnieku tuberkulozetuberculosis animal - volframstungsteno - TunisijaTúnez - turbīnaturbina - TurcijaTurquía - mīkstie augļifruto en baya - TuvaluTuvalu - cauruļvadu sistēmatubería - PVNIVA - Centrālāfrikas Muitas un ekonomikas savienībaUDEAC - CAEEU valstispaíses de la UDEAC - Beļģijas un Luksemburgas Ekonomikas savienībaUEBL - Eiropas Ekonomiskās muitas savienībaUED - RES valstispaíses de la UEO - Starptautiskā elektrosakaru savienībaUIT - Umm al-Qaiwán - ANO Reģionālās attīstības centrsUncred - ANO Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijaUnesco - valstiskā apvienošanāsunificación nacional - Rietumeiropas SavienībaUEO - nomacontrato de alquiler - Āfrikas Valstu savienībaUEA - muitas savienībaunión aduanera - ekonomikas savienībaunión económica - ekonomikas un monetārā savienībaUnión Económica y Monetaria - Eiropas Maksājumu savienībaUnión Europea de Pagos - Parlamentāriešu savienībaunión interparlamentaria - atvieglojumu nolīgumsacuerdo preferencial - noma uzņēmējdarbības veikšanaiarrendamiento comercial - WAEMU valstispaís de la UEMOA - monetārā savienībaunión monetaria - Starptautiskā Reinas kuģotāju savienībaUNIR - UNISISTUnisist - ANO Izglītības un zinātniskās pētniecības institūtsUnitar - mājlopu vienībacabeza de ganado - saimniecības nomacontrato de arrendamiento rústico - ANO bēgļu nodarbinātības un atbalsta aģentūraOOPS - Āzijas un Klusā okeāna Parlamentāriešu savienībaAPU - Pasaules pasta ūnijaUPU - urānsuranio - urbanizācijaurbanización - pilsētplānošanaurbanismo - PSRSURSS - UrugvajaUruguay - pārvadājumu izmantotājsusuario de transportes - cenu samazinājumsbaja de precios - nodošanai gatava rūpnīcafábrica llave en mano - lietojumsusufructo - informācijas lietotājsusuario de información - palīdzības izmantošanautilización de la ayuda - ūdens izmantošanautilización del agua - enerģijas izmantošanautilización de la energía - zemes izmantošanautilización de las tierras - mierīga enerģijas izmantošanauso pacífico de la energía - UtrehtaUtrecht - tirdzniecības bilancebalanza comercial - vakcīnavacuna - vakcinācijavacunación - zīdītājgovsvaca lactante - piena govsvaca lechera - Aostas ielejaValle de Aosta - pievienotā vērtībavalor añadido - tirgus kapitalizācijavalor bursátil - tirdzniecības vērtībavalor comercial - maksājumu bilances deficītsbalanza deficitaria - muitas vērtējumsvalor en aduana - vanādijsvanadio - VanuatuVanuatu - VatikānsVaticano - teļšternero - gaisa spilvena transportlīdzeklisvehículo de colchón de aire - divriteņu transportlīdzeklisvehículo de dos ruedas - mehāniskais transportlīdzeklisvehículo de motor - lauksaimniecības transportlīdzeklisvehículo agrícola - elektriskais transportlīdzeklisvehículo eléctrico - sliežu ceļu transportlīdzeklisvehículo sobre raíles - VejleVejle - VenetoVenecia - neredzamā tirdzniecības bilancebalanza de invisibles - VenecuēlaVenezuela - pārdošanaventa - pārdošana ar kredītuventa a crédito - pārdošana ar atlaidiventa con rebaja - izsoles pārdošanaventa en subasta - tiešā pārdošanaventa directa - maksājumu bilancebalanza de pagos - beznodokļa pārdošanaventa libre de impuestos - tālpārdošanaventa a distancia - auditēšanaverificación de cuentas - Vest for Storebaelt - RietumzēlandeSjaelland Occidental - BaliBali - gaļacarne - liellopu gaļacarne bovina - kazas gaļacarne caprina - zirga gaļacarne equina - bifeļa gaļacarne de búfalo - teļa gaļacarne de ternera - mājputnu gaļacarne de ave - atkaulota gaļacarne deshuesada - svaiga gaļacarne fresca - BalkāniBalcanes - aitas gaļacarne ovina - cūkgaļacarne porcina - VīborgaViborg - parlamenta priekšsēdētāja vietnieksvicepresidente del Parlamento - civiliedzīvotāju upurivíctima civil - kara upurisvíctima de guerra - apraides videogrāfijateletexto - mijdarbīgais videotekssvideotex interactivo - iekļaušana darbāinserción profesional - vēlēšanu otrā kārtaballotage - sabiedriskās aktivitātesvida asociativa - darījumu aktivitātevida de la empresa - skolas dzīvevida escolar - sabiedriskā dzīvevida social - VjetnamaVietnam - vīna dārzsviñedo - vidēja pilsētaciudad media - jauna pilsētaciudad nueva - pavadoņpilsētaciudad satélite - aromatizēts vīnsvino aromatizado - baltvīnsvino blanco - vietējā ražojuma vīnsvino del país - īpaši augstas kvalitātes vīnsvino de calidad superior - galda vīnsvino de mesa - pudelēs iepildīts vīnsvino embotellado - stiprinātais vīnsvino alcoholizado - sloksnecinta - dzirkstošais vīnsvino espumoso - sārtvīnsvino rosado - sarkanvīnsvino tinto - negāzētais vīnsvino no espumoso - vinifikācijavinificación - seksuāla vardarbībaviolencia sexual - vardarbībaviolencia - valsts vardarbībaviolencia de Estado - politiskā vardarbībaviolencia política - BangladešaBangladesh - vīnkopībaviticultura - iekšzemes ūdensceļicurso de agua interior - starptautiskie ūdensceļicurso de agua internacional - ātrgaitas automaģistrāleautovía - lauku ceļšvía rural - pilsētas ceļšvía urbana - Āfrikas Attīstības bankaBanco Africano de Desarrollo - nokauti mājputniave de corral muerta - dējējšķirņu mājputniave de corral ponedora - dzīvi mājputniave de corral viva - tirdzniecības apjomsvolumen de intercambios - tirdzniecības darījumu apjomsvolumen de transacciones - vēlēšanu zīmes veidlapavoto en blanco - lauksaimniecības bankabanco agrícola - balsošana par tekstu kopumāvoto en bloque - likumprojekta pieņemšanavotación de la ley - elektroniskā balsošanavotación electrónica - balsošana pēc sarakstavotación nominal - nederīga vēlēšanu zīmevoto nulo - obligātā balsošanavoto obligatorio - iepriekšēja balsošanavotación anticipada - balsošana pa pastuvoto por correspondencia - deleģētā balsošanavotación por poderes - parlamenta balsošanavotación parlamentaria - centrālā bankabanco central - atvērto sarakstu balsošanas sistēmavoto preferencial - atklāta balsošanavotación pública - kompleksais ceļojumsviaje todo incluido - grupu ceļojumiviaje en grupo - vulkanoloģijavulcanología - lauksaimniecības konsultāciju dienestiextensión agraria - Volisa un FutunaWallis y Futuna - jogurtsyogur - komercbankabanco comercial - JemenaYemen - bijusī Dienvidjemenaantiguo Yemen RDP - Jorkšīra un HambersaidaYorkshire y Humberside - Kongo Demokrātiskā RepublikaRepública Democrática del Congo - ZambijaZambia - ZēlandeZelanda - kooperatīvā bankabanco cooperativo - sauss apviduszona árida - klimatiskā zonazona climática - dzīvojamā zonazona residencial - nozvejas teritorijazona de captura - brīvās tirdzniecības zonazona de libre comercio - zvejas apgabalszona pesquera - ekskluzīva ekonomiskā zonazona económica exclusiva - ekvatoriālā joslazona ecuatorial - brīvā zonazona franca - Stratēģiskā bruņojuma ierobežošanas nolīgumsAcuerdo SALT - investīciju bankabanco de inversión - polārā joslazona fría - mitrā zonazona húmeda - valūtas zonazona monetaria - gājēju zona/iela, tirdzniecības rajonscentro comercial, zona peatonal - piesārņotais rajonszona contaminada - aizsargāta teritorijazona protegida - nelaimes piemeklētais apgabalszona catastrófica - subtropu joslazona subtropical - piepilsētas zonazona suburbana - tarifa zonazona de tarificación - attīstības bankabanco de desarrollo - mērenā joslazona templada - tropu joslazona tropical - pilsētas teritorijazona urbana - zooloģijazoología - zemes bankaSAFER - tautas bankabanco popular - privātbankabanco privado - valsts bankabanco público - BarbadosaBarbados - sektorālais nolīgumsacuerdo sectorial - cenrādislista de precios - dārgmetāla stienisbarra - zems atalgojumssalario bajo - datu bāzebase de datos - militārā bāzebase militar - BazilikataBasilicata - LejasnormandijaBaja Normandía - LejassaksijaBaja Sajonia - kuģisbuque - patēriņa preču nolīgumsacuerdo sobre productos básicos - tankkuģisbuque cisterna - būvniecībaedificio - izpriecceļojumu kuģisembarcación de recreo - rūpnieciskās ražošanas ēkaedificio industrial - sabiedriskā ēkaedificio público - BavārijaBaviera - vienošanās par tarifiemacuerdo arancelario - tēlotājmākslabellas artes - EIBBEI - BeļģijaBélgica - Beļģijas apgabali un kopienasregiones y comunidades de Bélgica - BelizaBelice - peļņabeneficio - palīdzības saņēmējsbeneficiario de ayuda - BenilukssBenelux - Beniluksa valstispaíses del Benelux - BeninaBenin - BerlīneBerlín - Bermudu salasBermudas - uztura vajadzībasnecesidad alimentaria - pieprasījums pēc mājokļiemnecesidad de vivienda - pieprasījums pēc darbaspēkanecesidad de mano de obra - iedzīvotāju skaita pieaugumscrecimiento de la población - ūdens nekaitīguma prasībasnecesidades de agua - rupjā lopbarībaforraje - finanšu prasībasnecesidad financiera - lopbarības bietesremolacha forrajera - cukurbieteremolacha azucarera - Eiropas Patērētāju savienību birojsBEUC - sviestsmantequilla - augu tauku sviestsmanteca vegetal - ButānaBhután - ražošanas pieaugumscrecimiento de la producción - bibliogrāfijabibliografía - bibliotēkabiblioteca - bērnu bibliotēkabiblioteca juvenil - valsts bibliotēkabiblioteca nacional - publiskā bibliotēkabiblioteca pública - zinātniskā bibliotēkabiblioteca científica - augstskolas bibliotēkabiblioteca universitaria - divpalātu sistēmabicameralismo - Amerikas attīstības bankaBID - graustsbarrio de chabolas - Starptautiskais izglītības birojsOIE - koplietošanas zemebien comunal - kultūras piemineklisbien cultural - ilglietojamās precesbien duradero - īslaiklietojamās precesbien no duradero - sociālā labklājībabienestar social - apsūdzībaacusación - piegādes bilancebalance de abastecimiento - energobilancebalance energético - organizācijas sociālās ietekmes novērtējumsbalance social - bioķīmijabioquímica - biokonversijabioconversión - biosadalīšanāsbiodegradabilidad - bioenerģijabioenergía - biogrāfijabiografía - divpartiju sistēmabipartidismo - bipolāra partiju sistēmabipolarización - MjanmaMyanmar - pirkšanacompra - bismutsbismuto - cietie kviešitrigo duro - mīkstie kviešitrigo blando - cenu iesaldēšanacongelación de precios - būvkoksmadera para la construcción - pirkšana ar kredītucompra a crédito - bezalkoholisks dzēriensbebida no alcohólica - valsts iekšējā aizņēmuma parādzīmebono del Tesoro - BonaireBonaire - bonificación de intereses - trikotāžas izstrādājumicalcetería - intervences iepirkumscompra de intervención - BornholmaBornholm - botānikabotánica - BotsvānaBotswana - maizes ceptuvepanadería - BurgundijaBorgoña - preču biržaBolsa de mercancías - liellopsbovino - Flāmu Brabantes provinceprovincia de Brabante Flamenco - ZiemeļbrabanteBrabante Septentrional - Valoņu Brabantes provinceprovincia de Brabante Valón - BrēmeneBremen - BrazīlijaBrasil - patentspatente - Eiropas patentspatente europea - Starptautisko norēķinu bankaBIP - neorganiska skābeácido inorgánico - bromsbromo - brucelozebrucelosis - BrunejaBrunei - Kopienas budžetspresupuesto comunitario - aizsardzības budžetspresupuesto de defensa - ārkārtas budžetspresupuesto extraordinario - organiskā skābeácido orgánico - mājsaimniecības budžetspresupuesto familiar - EOTK darbības budžetspresupuesto operativo CECA - reklāmas budžetspresupuesto publicitario - budžeta labojumipresupuesto rectificativo - Eiropas sociālais budžetspresupuesto social europeo - budžeta papildinājumipresupuesto suplementario - iekļaušana budžetāconsignación presupuestaria - BulgārijaBulgaria - vēlēšanu zīmepapeleta de votación - informācijas centrsoficina de información - vēlēšanu iecirknismesa electoral - parlamenta prezidijsMesa del Parlamento - administratīvās formalitātesformalidad administrativa - biroja automatizācijaofimática - sviesta eļļabutteroil - ēnu kabinetsgobierno en la sombra - AbruciAbruzos - Azoru salasAzores - piekrastes kuģniecībacabotaje marítimo - kakaocacao - zemes reģistrscatastro - vadošs darbiniekscuadro - izpilddirektorscuadro administrativo - EK valodu dienestscuadro lingüístico CE - ĀKK valstispaíses ACP - vidējā pārvaldībacuadro medio - galvenā pārvaldībacuadro superior - SEPPCAME - SEPP valstispaíses del CAME - kafijacafé - krājbankacaja de ahorros - KalabrijaCalabria - izmaksu aprēķināšanacálculo de costes - īpašuma iegūšanaadquisición de la propiedad - mācību gada plānošanacalendario escolar - KamerūnaCamerún - tirdzniecības gadscampaña agrícola - KampānijaCampania - tūrisms ar atpūtu telšu nometnēscamping - KanādaCanadá - Panamas kanālscanal de Panamá - mācīšanāsadquisición de conocimientos - vēziscáncer - kandidātscandidato - cukurniedrecaña de azúcar - Austrumāfrikas KopienaEAC - Zaļā Raga salasCabo Verde - dokumentu iegūšanaadquisición de documentos - rīcībspējacapacidad de obrar - kravnesībacapacidad de carga - līgumslēgšanas spējacapacidad de contratar - spēja iegūt tiesības un uzņemties saistībascapacidad de disfrute - vetoveto - konsultāciju procedūraprocedimiento consultivo - ministrijaministerio - vietējās vēlēšanās ievēlēts pārstāviscargo electivo local - autonomais apgabalscomunidad autónoma - reģiona pašvaldībaadministración regional - zinātniskā apmaiņaintercambio científico - ražošanas jaudacapacidad de producción - militāras sankcijassanción militar - starptautisks brīvprātīgais strādājošaisvoluntario internacional - Rietumkrasta jautājumscuestión de Cisjordania - Kopienas tiesības un valstu tiesībasDerecho comunitario-Derecho nacional - EP delegācijadelegación PE - ESK atzinumsdictamen CES - Eiropas civildienestsfunción pública europea - EP piekrišanadictamen favorable PE - ĀAK un EK Apvienotā asamblejaAsamblea paritaria ACP-CE - EP priekšsēdētājspresidente PE - EP priekšsēdētāja vietnieksvicepresidente PE - EP kvestorscuestor PE - EK Tiesas nolēmumssentencia del Tribunal CE - kustība pret Eiropas Savienībumovimiento antieuropeísta - struktūrfondifondo estructural - darba strīdu tribunālsjurisdicción laboral - noliktavietilpībacapacidad de almacenamiento - nožēlošanaarrepentido - piekrastes ūdeņizona adyacente - privātpersonu iesniegtas pārsūdzībasrecurso de particulares - ekonomikas stāvoklissituación económica - ražošanas faktorsfactor de producción - attīstības punktspolo de crecimiento - integrētā attīstības programmaprograma integrado de desarrollo - SVPPIM - ziemeļu un dienvidu tirdzniecībacomercio Norte-Sur - pārvadājumu jaudacapacidad de transporte - spekulatīvie līdzekļicapital especulativo - publiskais finansējumsfinanciación pública - cenu saskaņošanaarmonización de precios - kapitāla tirgusmercado de capitales - riska kapitālscapital de riesgo - EK budžetspresupuesto general CE - kultūras balvapremio cultural - anglikānismsanglicanismo - katolicismscatolicismo - ortodoksijaortodoxia - protestantismsprotestantismo - atpūtas parkszona de recreo - sabiedriskās ēdināšanas profesijaprofesión gastronómica - mafijamafia - bioētikabioética - slepena apvienībasociedad secreta - reģionālā kultūracultura regional - AIDSSIDA - zemes cenaprecio del terreno - atklātā universitāteenseñanza abierta - izglītības budžetspresupuesto de educación - mācību apmaiņaintercambio escolar - EurydiceEurydice - studiju atzīšanareconocimiento de estudios - preses uzņēmumsempresa periodística - teletekssteletex - datu aizsardzībaprotección de datos - mijdarbīgais tīklsred de transmisión interactiva - filmu ražošanaproducción cinematográfica - programmindustrijaindustria de programas - coproducción audiovisual - programa audiovisual - producción audiovisual - augstas izšķirtspējas televīzijatelevisión de alta definición - videosakarivideocomunicación - política audiovisual - piratería audiovisual - espacio audiovisual europeo - programmu brīva apritelibre circulación de programas - komunikāciju tarifstarifa de comunicaciones - tiesību akti, kas attiecas uz informācijuDerecho de la información - likumīga datu apstrādeinformática jurídica - lejupielādetelecarga - mašīntulkošanatraducción automática - enerģētiskā neatkarībaindependencia energética - rūpniecības kapitālscapital industrial - sadarbības procedūraprocedimiento de cooperación - kompetences nodošanatraspaso de competencias - uzņēmuma dibināšanafundación de la empresa - pakalpojumu uzņēmumsempresa de servicios - pagaidu nodarbinātības aģentūraagencia de empleo temporal - darbs pie videodisplejatrabajo en pantalla - ceļu kabotāžacabotaje de carretera - ūdensceļu transportstransportista fluvial - kuģojams kanālscanal marítimo - kanāla šķērsošana pa tuneliTúnel de la Mancha - iekšzemes tarifstarifa interior - starptautiskais tarifstarifa internacional - ceļu pārvadājumu tarifstarifa de transporte por carretera - administratīvs pasākumsacto administrativo - akciju kapitālscapital social - mežu aizsardzībaprotección del bosque - Tirēnu jūramar Tirreno - Adrijas jūramar Adriático - Ligūrijas jūramar de Liguria - Egejas jūramar Egeo - Jonijas jūramar Jónico - cīņa pret insektiemlucha contra los insectos - zemes pārstrukturēšanaordenación de la propiedad rústica - zvejas noteikumiregulación de la pesca - zvejas kontroles pasākumicontrol pesquero - daudzgadīgais dārzenislegumbre perenne - svaigs produktsproducto fresco - kvalitātes standartsnorma de calidad - drošības standartsnorma de seguridad - tehniskais standartsnorma técnica - sadarbība zinātnisko un tehnisko pētījumu jomāCOST - pētniecība un attīstībainvestigación y desarrollo - kosmosa pētījumiinvestigación espacial - kosmosa tehnoloģijatécnica espacial - ārvalstu kapitālscapital extranjero - sintētiskais kaučukscaucho sintético - dabiskais kaučukscaucho natural - dzelzceļa rūpniecībaindustria ferroviaria - kokoglecarbón vegetal - luksuspreču rūpniecībaindustria de artículos de lujo - Bolcāno autonomā provinceprovincia autónoma de Bolzano - Trento autonomā provinceprovincia autónoma de Trento - Eiropas Pasta un elektrosakaru pārvalžu konferenceCEPT - Starptautiskā narkotiku kontroles pārvaldeJIFE - ANO Cilvēku apmetņu centrsHabitat ONU - EK darbiniekiagente CE - kazacaprino - piezvejacaptura accesoria - atļautā nozvejacaptura autorizada - nozvejacaptura de pescado - nozveja pa sugāmcaptura por especie - kopējā nozvejacaptura total - Kopienas tiesību aktsacto comunitario - Rietumindijas salasCaribe - ogļu blakusproduktu rūpniecībaquímica del carbono - oglekliscarbono - dzinēja degvielacarburante - pieza en canal - Karību KopienaCaricom - CARICOM valstispaíses del Caricom - skolu izvietojumsmapa escolar - karteliscártel - tirdzniecības darījumsacto de comercio - kartogrāfijacartografía - naudas plūsmacash flow - kataloģizēšanacatalogación - KatalonijaCataluña - katalogscatálogo - categoría socioprofesional - vēlēšanu drošības naudafianza electoral - konferences darbsacta de congreso - Dienvidu Klusā okeāna komisijaSPC - Rūpniecības attīstības centrsCDI - países UE - Eiropas Civilās aviācijas konferenceCEAC - Austrumāfrikas Ekonomikas kopienaCEAE - Rietumāfrikas Muitas savienībaCEAO - jonizējošā radiācijaradiación ionizante - nātrijssodio - metālapstrādetrabajo de los metales - cēlgāzegas raro - orgānu transplantācijatrasplante de órganos - asins pārliešanatransfusión de sangre - metālu atkritumiresiduo metálico - Kopienas maģistrālā traseeje comunitario - jauniešu apmaiņas sistēmaintercambio de jóvenes - elementārdaļiņapartícula elemental - analītiskā ķīmijaquímica analítica - spektrometrijaespectrometría - CEAO valstispaíses de la CEAO - citoloģijacitología - kalcijscalcio - slimības diagnozediagnóstico médico - kodolmedicīnamedicina nuclear - EK Revīzijas palātas loceklismiembro del Tribunal de Cuentas CE - ēku drošībaseguridad de los edificios - Eiropas Vides aģentūraAgencia Europea de Medio Ambiente - metodisks līdzeklisguía - Eiropas simbolssímbolo europeo - oficiālā valodalengua oficial - sadzīves nelaimes gadījumsaccidente doméstico - Kopienas programmaprograma comunitario - tropu mežsbosque tropical - ceturtā Lomes KonvencijaConvenio de Lomé IV - elektromagnētiskā interferenceperturbación electromagnética - algotņimercenario - aizlūgumsconmemoración - transportlīdzekļu vadītāju sagatavošanaenseñanza de la conducción - dopingsdopaje - Eiropas Cilvēktiesību konvencijaConvención Europea de Derechos Humanos - EOTKCECA - EK Pirmās instances tiesaTribunal de Primera Instancia CE - pensionēšanās nosacījumicondición de jubilación - Kopienas iekšējā robežafrontera intracomunitaria - dzīvojamais transportlīdzeklisvehículo de camping - antidempinga pasākumimedida antidumping - informācijas tehnoloģijas ietekmeimpacto de la informática - datu izpaušanacomunicación de datos - militāra iejaukšanāsintervención militar - atkritumu eksportsexportación de residuos - darbinieks attīstības jomācooperante - radiobioloģijaradiobiología - darba kavēšanaabsentismo - pāvesta vēstījumsacta pontificia - Rietumāfrikas Ekonomikas kopienaCedeao - CedefopCedefop - EAEKCEEA - laulībā neesoša personacélibe - Eiropas Satiksmes ministru konferenceCEMT - cenzūracensura - Centrālāfrikas RepublikaRepública Centroafricana - informācijas centralizēšanacentralización de la información - Centrsregión del Centro - Centro Común de Investigación CEEA - datorcentrscentro de cálculo - dokumentācijas centrscentro de documentación - politiskais centrscentro político - līnijdatu pakalpojumscentro distribuidor de bases de datos - pārtikas labībacereal alimenticio - akcijavalor de renta variable - lopbarības graudzālescereal forrajero - maizes labībacereal panificable - Eiropas Kodolpētījumu organizācijaCERN - Eiropas Kosmosa pētījumu organizācijaOEIE - izcelsmes sertifikātscertificado de origen - pārvadājumu sertifikātscertificado de circulación - veterinārais sertifikātscertificado sanitario - Eiropas Arodbiedrību konfederācijaCES - tiesiska darbībaacción judicial - tirdzniecības pārtraukšanacese de actividad - lauksaimnieciskās darbības izbeigšanacese de actividad agrícola - maksājumu pārtraukšanasuspensión de pagos - tirdzniecības un rūpniecības palātacámara de comercio e industria - tieši vēlēta palātacámara de elección directa - federālā palātacámara federal - parlamenta palātacámara parlamentaria - šampanietischampaña - sociālās pārmaiņascambio social - tehnoloģijas maiņacambio tecnológico - vīna saldināšanaedulcoración - ogļu ieguveminería del carbón - svars uz asicarga por eje - apgādājamaiscarga familiar - derīgā kravacarga útil - kravacarga - Havannas hartaCarta de La Habana - Apvienoto Nāciju Organizācijas hartaCarta de las Naciones Unidas - Eiropas Sociālā hartacarta social europea - piekļūšana Kopienas informācijaiacceso a la información comunitaria - iespēja griezties tiesāacceso a la justicia - ATP nolīgumsacuerdo ATP - EK tirdzniecības nolīgumsacuerdo comercial CE - EK sadarbības nolīgumsacuerdo de cooperación CE - Šengenas NolīgumsAcuerdo de Schengen - Eiropas Asociācijas nolīgumsacuerdo europeo de asociación - EK pagaidu nolīgumsacuerdo provisional CE - iestāžu koplīgumsacuerdo interinstitucional - jaukts nolīgumsacuerdo mixto - elektroakumulatorsacumulador eléctrico - Kopienas acquisacervo comunitario - krimināllietā pieteikta civilprasībaacción por responsabilidad civil - Kopienas rīcībaacción comunitaria - civiltiesvedībaacción civil - krimināltiesvedībaacción penal - tiesvedība civiltiesiskās atbildības lietāacción por responsabilidad - valsts apsūdzībaintervención del ministerio fiscal - Kopienas darbībaactividad comunitaria - finanšu plānu pielāgošanaadaptación de las perspectivas financieras - pievienošanāsadhesión a un acuerdo - iestāžu vadībaadministración de la institución - portugalofoniskā ĀfrikaÁfrica lusófona - Melnā ĀfrikaÁfrica subsahariana - Agencia Europea para la Evaluación de Medicamentos - Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūraAgencia Europea de Salud y Seguridad en el Trabajo - uzbrukumsagresión física - Ziemeļamerikas Brīvās tirdzniecības līgumsTLCAN - alerģijaalergia - vēstniecībaembajada - pilsētu un lauku plānojumsordenación del territorio - bijusī VDRantigua RDA - bijusī PSRSantigua URSS - darba stāžsantigüedad - bijušās sociālistiskās valstisantiguos países socialistas - gāzes aparātsaparato de gas - informācijas tehnoloģijas lietojumsinformatización - Eiropas Savienības padziļināšanaprofundización de la Unión Europea - Atlantijas loksArco atlántico - arhipelāgsarchipiélago - ArmēnijaArmenia - Dienvidāzijas Reģionālās sadarbības asociācijaSAARC - liftsascensor - CentrālāzijaAsia central - parlamentārā asamblejaasamblea parlamentaria - administratīvā autonomijaautonomía administrativa - tirgus atļaujaautorización de venta - provizorisks EK budžeta projektsanteproyecto de presupuesto CE - kaujas lidmašīnaavión de combate - AzerbaidžānaAzerbaiyán - juridiskais pamatojumsbase jurídica - Reinas ielejacuenca renana - BaltkrievijaBielorrusia - faktiskais saņēmējsbeneficiario neto - ERABBERD - dubultā lietojuma precesbien de doble uso - dzīvnieku labturībabienestar de los animales - biotopsbiotopo - tīrīšanas līdzekļu rūpniecībalavandería - tropu koksmadera tropical - Bosnia-Herzegovina - BrandenburgaBrandeburgo - gaisa kabotāžacabotaje aéreo - Kopienas atbalsta shēmamarco comunitario de apoyo - zinātniskais aprēķinscálculo científico - EMS izveides grafikscalendario de la UEM - profesionālā karjeracarrera profesional - izvērses kartetarjeta de ampliación - audiokasetecasete audio - Ziemeļatlantijas Sadarbības padomeCCAN - Neatkarīgo valstu sadraudzībaCEI - kvalitātes kontroles ciklscírculo de calidad - Kopienas sertifikācijacertificación comunitaria - politiskās sistēmas maiņacambio de régimen político - Carta comunitaria de los derechos sociales fundamentales de los trabajadores - Eiropas Hartacarta europea - starptautiska hartacarta internacional - ķirurgscirujano - atbildību pastiprinoši apstākļiagravante - atbildību mīkstinoši apstākļiatenuante - Eiropas pilsonībaciudadanía europea - negodīgi līguma noteikumicláusula abusiva - līguma noteikumicláusula contractual - izvēles klauzulacláusula de exención - Daudzpusējas eksporta kontroles koordinācijas komitejaCOCOM - sodu kodekssCódigo Penal - Kopienas tiesību kodifikācijacodificación del Derecho comunitario - ekonomiska un sociāla kohēzijacohesión económica y social - matu un skaistumkopšanas līdzeklispeluquería y belleza - vietējā varas iestādeentidad local - reģionāla varas iestādeentidad regional - EEZ Apvienotā komitejaComité Mixto EEE - EEZ Apvienotā padomdevēja komitejaComité Consultivo Mixto EEE - EK Nozares pārvaldības komitejacomité de gestión CE - EK Regulatīvā komitejacomité de reglamentación CE - Reģionu komitejaComité de las Regiones - EK apvienotā komitejacomité mixto CE - EEZ apvienotā parlamentārā komitejaComité Parlamentario Mixto EEE - komitoloģijacomitología - cilvēka orgānu tirdzniecībacomercio de órganos - mākslas priekšmetu tirdzniecībacomercio de arte - Flāmu kopienacomunidad flamenca de Bélgica - Franču kopienacomunidad francesa de Bélgica - Vācu kopienacomunidad alemana de Bélgica - comunidades de Bélgica - EP pilnvarascompetencias del PE - EK iestāžu pilnvarascompetencia institucional CE - datorizētā projektēšanadiseño asistido por ordenador - darba devēju konfederācijaconfederación patronal - arodbiedrību konfederācijaconfederación sindical - Eiropas konferenceconferencia europea - EK valdību konferenceconferencia intergubernamental CE - starptautiska konferenceconferencia internacional - Starptautiskā darba konferenceConferencia Internacional del Trabajo - trīspusēja apspriedeconferencia tripartita - etniskais konfliktsconflicto interétnico - atvaļinājums politiskai darbībaipermiso por actividad política - Persijas līča Sadarbības padomeConsejo de Cooperación del Golfo - EEZ PadomeConsejo del EEE - konsultācijaasesoramiento y peritaje - maksa par piesārņojošu produktudepósito por producto contaminante - Kopienas tiesību konsolidācijaconsolidación del Derecho comunitario - konsulātsconsulado - administratīvais līgumscontrato administrativo - nolīguma finansiāla kompensācijacontrapartida de un acuerdo - faktiskais maksātājscontribuyente neto - iemaksas no NKPcontribución PNB - robežkontrolecontrol fronterizo - valsts atbalsta kontrolecontrol de las ayudas públicas - control de las exportaciones - EK valdību konvencijaconvenio intergubernamental CE - sadarbība iekšlietāscooperación en los asuntos internos - muitas sadarbībacooperación aduanera - sadarbība vides aizsardzības jomācooperación medioambiental - EK valdību savstarpēja sadarbībacooperación intergubernamental UE - EK iestāžu savstarpēja sadarbībacooperación interinstitucional CE - parlamentu sadarbībacooperación interparlamentaria - ES tiesu iestāžu sadarbībacooperación judicial UE - policijas sadarbībacooperación policial - ES policijas sadarbībacooperación policial UE - dzīvokļu kooperatīvscooperativa de viviendas - finansējuma koordinēšanacoordinación de financiaciones - EMS politikas koordinēšanacoordinación de políticas UEM - Somālijas pussalaCuerno de África - EirokorpussCuerpo de Ejército Europeo - COSACCOSAC - organizētā noziedzībacrimen organizado - atbilstības kritērijicriterio de elegibilidad - konverģences kritērijicriterio de convergencia - ienākumu pārklāšanāsacumulación de rentas - ciklonsciclón - Kopienas interešu deklarācijadeclaración de interés comunitario - izdošanas termiņšplazo de edición - iekšējās informācijas ļaunprātīga izmantošana darījumosabuso de información privilegiada - nodarījums pret dabas vididelito ecológico - nodarījums pret dzimumneaizskaramībudelito sexual - produkta apzīmējumsdenominación del producto - atkāpšanās no nolīgumadenuncia de un acuerdo - lauksaimniecības izdevumigasto agrícola - Kopienas izdevumigasto comunitario - EK administratīvie izdevumigasto de funcionamiento CE - EK pētniecības izdevumigasto de investigación CE - EK darbības izdevumigasto operativo CE - strukturāli izdevumigasto estructural - atkāpe no Kopienas tiesību aktaexcepción del Derecho comunitario - muitas parādsdeuda aduanera - EMS otrā stadijasegunda fase de la UEM - civildienesta ierēdņu pienākumideberes del funcionario - sociālais dialogsdiálogo social - Kopienas sociālais dialogsdiálogo social comunitario - Kopienas informācijas izplatīšanadifusión de la información comunitaria - EK budžeta disciplīnadisciplina presupuestaria CE - militārā disciplīnadisciplina militar - diskriminācija tautības dēļdiscriminación por razones de nacionalidad - piesārņojuma samazināšanas ierīcedispositivo anticontaminante - medicīniskie datidatos médicos - personas datidatos personales - rīcības tiesībasderecho de litigar - patvēruma tiesībasderecho de asilo - saistību tiesībasDerecho de las obligaciones - reģionālās tiesībasDerecho regional - civildienesta ierēdņu tiesībasderechos del funcionario - ekrānspantalla - privātā sektora rīcībā esošie ECUecu privado - nepilngadīgo likumpārkāpēju izglītībaeducación correccional - darbinieku akciju īpašumtiesībasaccionariado obrero - siltumnīcefektsefecto invernadero - Kopienas tiesību aktu izstrādeelaboración del Derecho comunitario - reģionālās vēlēšanaselecciones regionales - embrijs un auglisembrión y feto - valodu lietošanauso de las lenguas - militārās mācībasinstrucción militar - EK iestāžu līdzsvarsequilibrio institucional CE - aizsarglīdzekļiequipo de protección - datoriekārtaequipo informático - spiedieniekārtaequipo de presión - siltumtehniska iekārtaequipo térmico - EritrejaEritrea - Eiropas ekonomikas zonaEspacio Económico Europeo - Kopienas budžeta izstrādeelaboración del presupuesto comunitario - valsts ar valsts reliģijuEstado confesional - tiesiskumsEstado de derecho - federatīva valstsEstado federal - islāma valstsEstado islámico - laicīga valstsEstado laico - unitāra valstsEstado unitario - salīdzināmā pētniecībaestudio comparativo - gadījumu izpēteestudio de casos - pilsoņu EiropaEuropa de los ciudadanos - EiropolsEuropol - sprieduma īstenošanaejecución de la pena - profesionālā pieredzeexperiencia profesional - tiesas pieprasīts eksperta atzinumsdictamen pericial - ekstrēmismsextremismo - datorizētā ražošanafabricación asistida por ordenador - aprīkojums invalīdiemmedios para discapacitados - FlevolandeFlevoland - starptautiskais civildienestsfunción pública internacional - starptautiskā civildienesta darbinieksfuncionario internacional - iestāžu darbībafuncionamiento institucional - Eiropas Arodizglītības fondsFundación Europea de Formación - Kohēzijas fondsFondo de Cohesión - Eiropas Padomes fondsfondo del Consejo de Europa - Eiropas Investīciju fondsFondo Europeo de Inversiones - biroju tehnikamaterial de oficina - nodokļa atlaidefranquicia fiscal - fraude a la Comunidad - frontera exterior de la Comunidad - ģenētikagenética - bada streikshuelga de hambre - Višegradas valstisGrupo de Visegrado - Divdesmit četru valstu grupaGrupo de los Veinticuatro - pašvaldību apvienībaasociación de entidades locales - Eiropas ekonomisko interešu grupējumsAgrupación Europea de Interés Económico - kaujas helikoptershelicóptero de combate - seno laiku vēsturehistoria antigua - jauno laiku vēsturehistoria contemporánea - viduslaiku vēsturehistoria medieval - jaunāko laiku vēsturehistoria moderna - tirdzniecības laikshorario comercial - kultūras identitāteidentidad cultural - ZVFIIFOP - tēlsimagen pública - diplomātiskā imunitāteinmunidad diplomática - ekonomikas infrastruktūrainfraestructura económica - Kopienas iniciatīvainiciativa comunitaria - Eiropas izaugsmes iniciatīvainiciativa de crecimiento europeo - kukainisinsecto - starta iekārtainstalación de lanzamiento - sanitāri tehniskā ierīceinstalación sanitaria - Eiropas Valsts pārvaldes institūtsInstituto Europeo de Administración Pública - Eiropas Monetārais institūtsInstituto Monetario Europeo - EEZ apvienotā iestādeinstitución común EEE - ekonomiskais vides saudzēšanas mehānismsinstrumento económico medioambiental - slikti laika apstākļiinclemencia atmosférica - sistēmu sadarbībainterconexión de sistemas - kolektīvās interesesinterés colectivo - prasījuma tiesībasinterés legítimo - internātskolainternado escolar - InterpolsInterpol - saindēšanās ar pārtikuintoxicación alimentaria - ebrejsjudío - tiesasjurisdicción - konstitucionālā tiesajurisdicción constitucional - KazahstānaKazajstán - KirgizstānaKirguizistán - Kosova, Kosova un MetohijaKosovo - ekomarķējumsetiqueta ecológica - ezerslago - mātes piensleche materna - nesējraķetelanzadera espacial - Eiropas valodalengua europea - mazākumtautības valodalengua minoritaria - valoda, kas nav Eiropas valodalengua no europea - reģionālā valodalengua regional - diskdzinislector de discos - LatvijaLetonia - tirgus liberalizācijaliberalización del mercado - gaisa telpas brīva pieejamībaliberalización del transporte aéreo - LietuvaLituania - konstitutīvs likumsley orgánica - zemes dalīšanaparcelación - Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas RepublikaAntigua República Yugoslava de Macedonia - iedzimta slimībaenfermedad congénita - vielmaiņas slimībaenfermedad de nutrición - ādas slimībaenfermedad de la piel - asins slimībasenfermedad de la sangre - gastroenteroloģiska slimībaenfermedad del sistema digestivo - neiroloģiska slimībaenfermedad del sistema nervioso - endokrīnā slimībaenfermedad endocrina - seksuāli transmisīva slimībaenfermedad de transmisión sexual - savvaļas zīdītājsmamífero salvaje - sporta pasākumsespectáculo deportivo - militārie manevrimaniobras militares - pakalpojumu līgumscontrato de servicios - EK marķējumsmarca de conformidad CE - dzīvniekizcelsmes materiālsmateria de origen animal - EMS valūtas maiņas mehānismsmecanismo de cambio SME - Meklenburga-PriekšpomerānijaMecklemburgo-Pomerania Occidental - standartlīguma veselības aprūpemedicina concertada - tiesu medicīnamedicina forense - bezrecepšu zālesmedicamento de venta libre - veterinārās zālesmedicamento veterinario - Kaspijas jūramar Caspio - Melnā jūramar Negro - Sarkanā jūramar Rojo - MercosurMercosur - valsts izraudzītais īstenošanas pasākumstransposición de la legislación comunitaria - mikroorganismsmicroorganismo - ūdens videmedio acuático - jūras videmedio marino - izpētes misijamisión de observación - modemsmódem - MelnkalneMontenegro - politiskā ētikamoralidad de la clase política - EK nolīguma slēgšanas sarunasnegociación de un acuerdo CE - Urugvajas raundsRonda Uruguay - Kombinētā nomenklatūraNomenclatura Combinada - zāļu klasifikācijanomenclatura farmacéutica - ieroču neizplatīšanano proliferación de armamento - vides standartsnorma medioambiental - jauns nodarbinātības veidsnueva forma de empleo - Observatorio Europeo de la Droga y las Toxicomanías - Oficina Comunitaria de Marcas - ES sadarbības struktūrvienībaórgano de cooperación UE - lēmējinstanceórgano de decisión UE - EK apvienotā struktūrvienībaórgano mixto CE - veselības aprūpes organizēšanaorganización sanitaria - Pasaules tirdzniecības organizācijaOrganización Mundial del Comercio - sporta organizācijaorganización deportiva - Kopienas struktūrvienībaorganismo comunitario - organismo y agencia CE - UzbekistānaUzbekistán - atbalsts, finansiālais atbalsts, sponsorējumsapadrinamiento, apoyo, auspicios, aval, esponsorización, garantía, padrinazgo, patrocinazgo, patrocinio, patronato, respaldo - Kopienas atbalstspatrocinio comunitario - Partnerība mieramAsociación por la Paz - Baltijas valstispaíses bálticos - NVS valstispaíses de la CEI - GCC valstispaíses del CCG - MERCOSUR valstispaíses del Mercosur - neasociēta valstspaís no asociado - trešās valstis pie Vidusjūraspaíses terceros mediterráneos - VAEZPECO - tirgojama emisijas atļaujapermiso de contaminación negociable - civilais personālspersonal civil - līgumdarbiniekipersonal contratado - aprūpes personālspersonal sanitario - militārais personālspersonal militar - finanšu plāniperspectivas financieras - KĀDPPESC - tiesību filozofijafilosofía del Derecho - sūdzība Komisijaidenuncia ante la Comisión - kaitīgs augsplanta nociva - augošs augsplanta viva - plašsaziņas līdzekļu plurālismspluralismo de los medios de comunicación - Kopienas vides politikapolítica comunitaria de medio ambiente - vienota valūtas kursa politikapolítica de cambios única - vīzu politikapolítica de visados - vienota monetārā politikapolítica monetaria única - stratosfēras piesārņotājscontaminante estratosférico - pamatiedzīvotājipoblación autóctona - pornogrāfijapornografía - aviācijas bāzes kuģisportaaviones - tiesvedībadiligencia judicial - aizvēstureprehistoria - EMS pirmā stadijaprimera fase de la UEM - ES Padomes prezidentūraPresidencia del Consejo de la Unión Europea - Komisijas priekšsēdētājspresidente de la Comisión - zinātniskā presepublicación científica - pierādīšanaprueba - nelaimes gadījumu novēršanaprevención de accidentes - savstarpējas atzīšanas principsprincipio de reconocimiento mutuo - subsidiaritātes principsprincipio de subsidiariedad - vispārējs tiesību principsprincipio general del Derecho - EK pārkāpuma gadījuma procedūraprocedimiento CE por infracción - koplēmuma procedūraprocedimiento de codecisión - procedimiento de conciliación - speciālais kriminālprocessprocedimiento especial - homeopātiskie produktiproducto homeopático - pārstrādāts produktsproducto reciclado - muitas profesijaprofesión aduanera - praktizējošs alternatīvās medicīnas ārstsprofesión médica paralela - Kopienas likumdošanas programmaprograma legislativo comunitario - darbības programmaprograma operativo - Kopienas interešu projektsproyecto de interés comunitario - EK budžeta projektsproyecto de presupuesto CE - Eiropas idejas popularizēšanafomento de la idea de Europa - finanšu protokolsprotocolo financiero - datorizētā izdevējdarbībapublicación asistida por ordenador - atklātas debatespublicidad de las sesiones - uzticības balsojumscuestión de confianza - Tibetas jautājumscuestión del Tíbet - prejudiciāls jautājumscuestión prejudicial - nolīguma atjaunošanaprórroga de un acuerdo - pārsūdzības iesniegšana EK ombudamreclamación ante el Defensor del Pueblo CE - griešanās administratīvā tiesārecurso contencioso-administrativo - griešanās EK Tiesārecurso contencioso comunitario - prasība atzīt EK lēmumu par spēkā neesošu no pieņemšanas brīžarecurso de anulación CE - prasība atzīt pārvaldes iestādes vainurecurso por responsabilidad administrativa - vides nodoklisimpuesto ecológico - ekonomikas reformasreforma económica - politiskā reformareforma política - Kopienas muitas procedūrarégimen aduanero comunitario - izvedmuitas procedūrarégimen aduanero de exportación - Kopienas finansējuma kārtībarégimen comunitario de financiación - Alpu reģionsregión alpina - no zvejniecības atkarīgs reģionsregión dependiente de la pesca - atbalsttiesīgs reģionsregión elegible - Eiropas reģionsregión europea - rūpniecības lejupslīdes reģionsregión industrial en declive - iedzīvotāju reģistrsRegistro Civil - parlamenta reglamentsreglamento parlamentario - pilsoņa un iestādes attiecībasrelación administración-administrado - valsts un reģionu attiecībasrelación Estado-entidades territoriales - EK iestāžu savstarpējās attiecībasrelación interinstitucional CE - pilnvaru sadalereparto de competencias - Kopienas līdzekļu sadaledistribución de la financiación comunitaria - MoldovaRepública de Moldavia - República Eslovaca - energosistēmared de energía - datoru tīklsred informática - lokālais tīklsred local - Eiropas komunikāciju tīklired transeuropea - rezervēšanareserva - EK budžeta rezervereserva presupuestaria CE - parlamenta rezolūcijaresolución del Parlamento - PVN resursirecurso del IVA - nodokļa atskaitīšana no pirmavotaretención - nolīguma pārskatīšanarevisión de un acuerdo - EK Līguma pārskatīšanarevisión de los Tratados CE - finanšu plānu pārskatīšanarevisión de las perspectivas financieras - ES starptautiskā lomapapel internacional de la Unión Europea - grauzējsroedor - rojālismsrealismo - dzīvnieku veselībasanidad animal - SaksijaSajonia - Saksija-AnhalteSajonia-Anhalt - medicīnas zinātneciencias médicas - skulptūraescultura - ECBSSEBC - valsts noslēpumssecreto de Estado - iestādes sekretariātssecretaría de la institución - lauksaimniecības sektorssector agrario - gaisa satiksmes drošībaseguridad aérea - apsardzes dienestiseguridad y vigilancia - jūras satiksmes drošībaseguridad marítima - zemestrīceseísmo - sabiedrības informēšanas kampaņacampaña de sensibilización - tīkla serverisservidor de red - valsts veselības aizsardzības dienestsservicio nacional de sanidad - vēsturiska vietalugar histórico - politiskais stāvoklissituación política - SlovēnijaEslovenia - veselības aprūpecuidado de la salud - kopšana un aprūpecura de enfermería - medicīniskā specializācijaespecialidad médica - dzīvnieku izstādeespectáculo de animales - budžeta stabilizatorsestabilizador presupuestario - izglītības statistikaestadística de educación - lauku saimniecības vadītājsjefe de explotación agraria - veselības aizsardzības statistikaestadística de sanidad - pārvadājumu statistikaestadística de transportes - tūrisma statistikaestadística de turismo - Eiropas tiesiskais statussestatuto jurídico europeo - stimulantsestimulante - atkritumu glabāšana pazemēalmacenamiento subterráneo de residuos - zivsaimniecības struktūraestructura pesquera - psihotropa vielasustancia psicotrópica - palīdzības dienestsasistencia al usuario - zāļu uzraudzībafarmacovigilancia - daudzpusēja uzraudzībavigilancia multilateral - apvienota iestādeasociación de municipios - operētājsistēmasistema operativo - datu bāzes pārvaldības sistēmasistema de gestión de bases de datos - veselības aprūpes sistēmasistema sanitario - tiesību sistēmasistema judicial - TadžikistānaTayikistán - finansējuma līmeniscuota de financiación comunitaria - dubultā lietojuma tehnoloģijatecnología dual - datora terminālisterminal informático - Palestīnas arābu autonomā teritorijaterritorios autónomos de Palestina - bijušās Dienvidslāvijas teritorijasterritorios de la antigua Yugoslavia - TīringeneTuringia - cilvēku tirdzniecībatráfico de personas - trankvilizatorstranquilizante - muitas kontrolēta apstrādetransformación en aduana - administratīvā caurredzamībatransparencia administrativa - lēmumu pieņemšanas pārredzamībatransparencia del proceso decisorio - pacientu transportēšanatransporte de enfermos - traumatraumatismo - sezonāla nodarbinātībatrabajo estacional - Kopienas 'troika'Troica comunitaria - EMS trešā stadijatercera fase de la UEM - TurkmenistānaTurkmenistán - administratīvā uzraudzībatutela administrativa - DonegolaUlster-Donegal - Eiropas politiskā savienībaUnión política europea - informācijas tehnoloģijas lietotājsusuario informático - alternatīvs lauksaimniecības produktu izmantojumsutilización alternativa de productos agrícolas - slimības pārnēsātājstransmisor de enfermedad - bruņota kaujas tehnikavehículo de combate - Kopienas tiesību pārkāpumsincumplimiento del Derecho comunitario - pārsūdzībavía de recurso - ceļotājsviajero - jutīgs rajonszona sensible - opozīcijas līderislíder de la oposición - ģimenes saimniecības vadītājscabeza de familia - mājlopiganado - ČīleChile - pārtikas ķīmijaquímica alimentaria - rūpnieciskā ķīmijaquímica industrial - ķirurģijacirugía - hlorscloro - budžeta izstrādes programmaopción presupuestaria - tehnoloģijas izvēleelección de tecnología - bezdarbnieku skaits, bezdarbsdesempleo, desocupación, paro, paro forzoso - cikliskais bezdarbsparo coyuntural - slēptais bezdarbsparo encubierto - sieviešu bezdarbsparo femenino - jaunatnes bezdarbsparo juvenil - darbs nepilnu darba nedēļuparo parcial - sezonas bezdarbsparo estacional - strukturāls bezdarbsparo estructural - pagaidu atlaišana no darbaparo técnico - tehnikas progresa radīts bezdarbsparo tecnológico - atturēšanāsabstencionismo - darbības jomaactividad de la empresa - bezdarbnieksparado - hromscromo - KipraChipre - sidrssidra - Eiropas Migrācijas lietu Valdību komitejaOIM - cementscemento - kinematogrāfijacinematografía - apkārtraksts, informatīvs biļetensboletín, boletín informativo, circular, hoja informativa - valdošā šķiraclase dirigente - zemākā šķiraclase baja - vidusšķiraclase media - strādnieku šķiraclase obrera - zemnieku šķiraclase campesina - augstākā šķiraclase alta - klasifikācijaclasificación - šķīrējklauzulacláusula compromisoria - barjeras klauzulacláusula de reparto - aizsardzības klauzulacláusula de salvaguardia - pašnodarbinātībaactividad no asalariada - garīdzniecībaclero - klimatsclima - gaisa kondicionēšanaclimatización - kontu slēgšanacierre de cuentas - politiskais klubsclub político - Pasaules pārtikas padomeCMA - ANO Tirdzniecības un attīstības konferenceUNCTAD - politiskā koalīcijacoalición política - kobaltscobalto - kodēšanacodificación - automaģistrāļu kodekssCódigo de la Circulación - navigācijas kodeksscódigo de navegación - darba kodekssCódigo del Trabajo - mierīga līdzāspastāvēšanacoexistencia pacífica - līdzfinansējumscofinanciación - kopīga lēmumu pieņemšanacogestión - sadarbība budžeta jomācolaboración presupuestaria - nodokļu iekasēšanarecaudación de impuestos - datu vākšanarecogida de datos - saules kolektorscolector solar - kolektīvismscolectivismo - lauku pašvaldības teritorijacomunidad rural - pilsētas pašvaldības teritorijacomunidad urbana - pielāgošanās skolaiadaptación escolar - pārtikas krāsvielacolorante alimentario - mākslīga pārtikas krāsvielacolorante alimentario artificial - dabiskā pārtikas krāsvielacolorante alimentario natural - eļļas rapšicolza - degviela, kurināmaiscarburante, combustible - biodegvielacombustible sustitutivo - degizrakteniscombustible fósil - sociālā adaptācijaadaptación social - kodoldegvielacombustible nuclear - EK Lauksaimniecības komitejacomité agrícola CE - EK komitejacomité CE - EK Padomdevēja komitejacomité consultivo CE - uzņēmuma padomecomité de empresa - ES Padomes komitejacomité del Consejo de la Unión Europea - EK Ekonomikas un sociālo lietu komitejaComité Económico y Social Europeo - EK Monetārā komitejaComité Monetario CE - apvienotā EK lietu komitejaComité paritario CE - EK pastāvīgā komitejacomité permanente CE - ANO pastāvīgā komitejacomité permanente ONU - EK Zinātniskā komitejacomité científico CE - EK tehniskā komitejacomité técnico CE - tirdzniecības arbitrāžaarbitraje comercial - virtuālā bibliotēkabiblioteca virtual - Eiropas Savienības institūciju Tulkošanas centrsCentro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea - Kopienas Augu šķirņu birojsOficina Comunitaria de Variedades Vegetales - Āfrikas Cilvēktiesību hartaCarta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos - Eiropas Enerģētikas HartaCarta Europea de la Energía - sociālā klauzulacláusula social - ANO Vides un attīstības konferenceCNUMAD - Eiropas Uzņēmumu padomeComité de Empresa Europeo - elektroniskā tirdzniecībacomercio electrónico - Eiropas Standartu institūtsorganismo europeo de normalización - Eiropas Standartizācijas komitejaCEN - CENELEC - Eiropas Elektrosakaru standartu institūtsETSI - profesionālās kvalifikācijas dokumentu atzīšanareconocimiento de las cualificaciones profesionales - lauksaimniecības produktu kvalitātes kontrolecontrol de la calidad de los productos agrícolas - EBTA TiesaTribunal de Justicia de la AELC - bīstamie atkritumiresiduos peligrosos - obligātais eksemplārsdepósito legal - sociālais dempingsdumping social - tiesību aktā noteiktās tiesībasderechos adquiridos - pārejas ekonomikaeconomía en transición - elektroniskā publicēšanaedición electrónica - fermentsenzima - Eiropas sociālā zonaespacio social europeo - vadošo industriāli attīstīto valstu grupaGrupo de países más industrializados - Vispārējais pakalpojumu tirdzniecības nolīgumsGATS - Rio grupaGrupo de Río - miera nodibināšanainstauración de la paz - ekonomikas informācijaestrategia económica - zooloģiskais dārzsparque zoológico - zivju slimībaenfermedad de los peces - globalizācijaglobalización - multividemultimedios - Oficina de Armonización del Mercado Interior - Pasaules muitas organizācijaOrganización Mundial de las Aduanas - Strīdu izšķiršanas organizācijaÓrgano de Solución de Diferencias - Āzijas un Klusā okeāna ekonomiskā sadarbībaAPEC - pedofīlijapedofilia - proporcionalitātes principsprincipio de proporcionalidad - salīdzinājumreklāmapublicidad comparativa - Somijas reģioniregiones de Finlandia - Zviedrijas reģioniregiones de Suecia - telekomunikācijas noteikumireglamentación de las telecomunicaciones - informācijas sabiedrībasociedad de la información - Amsterdamas LīgumsTratado de Amsterdam - ekonomikas pārejatransición económica - tirdznieciskie ieguldījumu pasākumiTRIMS - tirdznieciskie intelektuālā īpašuma tiesību aspektiAPDIC - Eiropas Rūpniecības un darba devēju konfederāciju savienībaUNICE - darbmūžsvida laboral - eiro zonazona euro - TARIC - Starptautiskā brīvo arodbiedrību konfederācijaCIOSL - Centrālāfrikas Ekonomikas kopienaCEEAC - EUTELSAT - Eiropas Ekonomiskās sadarbības līgaLECE - klonēšanaclonación - tirdzniecības strīdsdisputa comercial - uzņēmējsabiedrība, kas nonākusi grūtībāsempresa en crisis - informācijas lielceļšautopista de la información - iekštīklsintranet - ārtīklsextranet - pārlūkotājprogramma, pārlūkprogrammabuscador, navegador web, programa de navegación - dokumentvedībagestión de documentos - elektroniska datu pārvaldībaGED - rakstzīmju optiskā pazīšanaOCR - ciparošanadigitalización - Niederösterreich - Oberösterreich - BurgenlandeBurgenland - KarintijaKärnten - ZalcburgaSalzburgo - ŠtīrijaStiria - TiroleTirol - ForarlbergaVorarlberg - VīneViena - APEC valstispaís de la APEC - Valsts kapitāldaļas uzņēmumu Eiropas centrsCEEP - maksāšanas termiņšplazo del pago - stabilitātes paktspacto de estabilidad - jaunatnes politikapolítica de juventud - patērētāju aizsardzības politikapolítica de los consumidores - Kopienas politika un valsts politikapolítica comunitaria-política nacional - Eiropas Rasisma un ksenofobijas pāraudzības centrsObservatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia - tieslietas un iekšlietasJAI - diskriminācija vecuma dēļdiscriminación por motivos de edad - diskriminācija dzimumorientācijas dēļdiscriminación basada en la orientación sexual - vecu cilvēku aprūpeasistencia a las personas de edad avanzada - netaisna atlaišana no darbadespido improcedente - StokholmaEstocolmo - Östra Mellansverige - Sydsverige - Norra Mellansverige - Mellersta Norrland - Övre Norrland - Småland med Öarna - Västsverige - Itä-Suomi - Väli-Suomi - Pohjois-Suomi - Uusimaa - Etelä-Suomi - Ahvenanmaa - Sociālās politikas nolīgumsacuerdo social - diskriminācija invaliditātes dēļdiscriminación por motivo de minusvalía - OLAFOLAF - tiesību aktu vienkāršošanasimplificación legislativa - DNSADN - attēla sintēzeimagen de síntesis - novērtēšanas metodemétodo de evaluación - novērošanaobservación - 'kopieniskošanas' principsprincipio de comunitarización - responsabilidad del Estado - modelēšanasimulación - importa uzraudzībavigilancia a la importación - salīdzinošā analīzeanálisis comparativo - cēloņu analīzeanálisis de las causas - kvantitatīvā analīzeanálisis cuantitativo - īpašs atvaļinājumsexcedencia especial - ciešāka sadarbībacooperación reforzada - hipervidehipermedios - hipertekstshipertexto - eitanāzijaeutanasia - PalauPalaos - NorfolkaIsla Norfolk - NiueNiue - TokelauTokelau - SeūtaCeuta - MeliljaMelilla - Kopienas atzinumsdictamen comunitario - dictamen Tribunal de Cuentas - ES Pamattiesību hartaCarta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea - demokrātijas deficītsdéficit democrático - Augstais pārstāvis KĀDP jautājumosAlto Representante para la PESC - Eiropas Savienības Padomes rezolūcijaresolución del Consejo de la Unión Europea - Eiropadomes rezolūcijaresolución del Consejo Europeo - ražošanas veidsmodo de producción - ražošanas mērķisobjetivo de producción - ražošanas metodetécnica de producción - transgēns dzīvnieksanimal transgénico - transgēns augsplanta transgénica - jauninājumu izplatībadifusión de las innovaciones - ražošanas normanorma de producción - novecojusi tehnoloģijatecnología obsoleta - tehnoloģijas perspektīvu izpēteprospectiva tecnológica - izpētes organizēšanaorganización de la investigación - zinātnisks atklājumsdescubrimiento científico - piesardzības principsprincipio de precaución - izpēte lauka apstākļosinvestigación de campo - pētījuma rezultātiresultado de la investigación - izsekojamībarastreabilidad - ilgtspējīga lauksaimniecībaagricultura sostenible - Eiropas lauksaimniecības modelismodelo agrario europeo - videi draudzīgas lauksaimniecības plānsplan agroambiental - zemes politikapolítica sobre la propiedad agraria - lauksaimniecības projektsproyecto agrícola - lauksaimniecības zeme ar vides ierobežojumiemzona agraria con imperativos medioambientales - ražas zudumipérdida de la cosecha - lauksaimniecības skaitīšanacenso agrario - lauksaimniecība, kurā izmanto apūdeņošanucultivo de regadío - augsekarotación de cultivos - silosssilo - enerģijas kultūracultivo energético - eļļas kultūracultivo oleaginoso - zootehnikazootecnia - boreālie mežibosque boreal - meža ilgtspējīga apsaimniekošanasilvicultura sostenible - mežu sertifikācijacertificación forestal - Eiropas mežsaimniecības politikapolítica europea forestal - EFICS - Vidusjūras mežibosque mediterráneo - mērenās joslas mežsbosque templado - mežu statistikaestadística forestal - Eiropas valūtamoneda europea - Euribor - konversijas kursstipo de conversión - ĀABBAsD - VEIBBCIE - KAB, Karību jūras baseina valstu attīstības bankaBDC - lauksaimniecības kredītscrédito agrícola - stabilitātes programmaprograma de estabilidad - Eiropas nodokļu līdzdalībacooperación fiscal europea - nodokļu reformareforma fiscal - migrantu bezdarbsdesempleo de los trabajadores migrantes - tālākā profesionālā izglītībaformación profesional continua - Nodarbinātības komiteja - Eiropas nodarbinātības stratēģijaEstrategia Europea de Empleo - darbinieku piemērošanās spējaadaptabilidad del trabajador - darba elastīgumsflexibilidad del trabajo - novecojušas prasmescualificación obsoleta - darbaspēka trūkumsescasez de mano de obra - trabajador polivalente - darbinieku pārvilināšanacaptación de trabajadores de otra empresa - pazemināšana amatādescenso de categoría profesional - EcofinEcofin - nepievienojusies valstspaís no participante - iesaistītā valstspaís participante - materiālu pretestībaresistencia de los materiales - salīdzinošā novērtēšanaevaluación comparativa de resultados - godīga tirdzniecībacomercio equitativo - pakalpojumu koncesijaconcesión de servicios - tirdzniecības līgumscontrato comercial - starptautiskā tirdzniecības arbitrāžaarbitraje comercial internacional - elektroniskais parakstsfirma electrónica - tirdzniecības statistikaestadística comercial - izslēgšana no starptautiskas organizācijasexclusión de una organización internacional - Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu partnerībaAsociación Euromediterránea - atbalsta novērtēšanaevaluación de la ayuda - konfliktu novēršanaprevención de conflictos - etniskā tīrīšanalimpieza étnica - pretkājnieku ieročiarma antipersonas - spiegošanaespionaje - militārais noslēpumssecreto militar - aizsardzības statistikaestadística de defensa - augsnes analīzeanálisis del suelo - kosmosa zinātneciencia del espacio - bioklimatoloģijabioclimatología - augsnes ķīmijaquímica del suelo - kultūras ģeogrāfijageografía cultural - cilvēka ģeogrāfijageografía humana - reģionālā ģeogrāfijageografía regional - ģeomorfoloģijageomorfología - sedimentoloģijasedimentología - augsnes tipstipo de suelo - etnogrāfijaetnografía - darba socioloģijasociología del trabajo - vides ekonomikaeconomía del medio ambiente - vides izglītībaeducación medioambiental - ūdeņu aizsardzībaprotección de las aguas - gāzu emisijas samazināšanareducción de las emisiones de gas - atbildība par videi nodarīto kaitējumuresponsabilidad por daños al medio ambiente - vides statistikaestadísticas del medio ambiente - jūras ekosistēmaecosistema marino - sauszemes ekosistēmaecosistema terrestre - paskābināšanāsacidificación - notekūdeņu dūņaslodos de depuración - ķīmiskie atkritumiresiduo químico - elektroniskie atkritumiresiduo electrónico - slimnīcu atkritumiresiduo clínico - nejauša piesārņošanacontaminación accidental - vietējais piesārņojumscontaminación local - starptautiska adopcijaadopción internacional - paaudžu atšķirības, paaudžu konfliktsbrecha entre generaciones, conflicto generacional - adopcijas tiesībasderecho de adopción - ģimene, kurā viens no partneriem ir bērna bioloģiskais tēvs vai mātefamilia recompuesta - daudzsievībapoligamia - ģimenes solidaritātesolidaridad familiar - Kopienas migrācijas politikapolítica migratoria comunitaria - vecu cilvēku atkarībadependencia de los ancianos - iedzīvotāju skaita prognozeprevisión demográfica - paaudžu atjaunošanāsreemplazo generacional - kristietiscristiano - musulmanismusulmán - Eiropas asociācijaasociación europea - invalīdu patstāvībaautonomía de los discapacitados - sociālā uzvedībacomportamiento social - invalīdu integrācijaintegración de los discapacitados - sociāls paktspacto social - bērnu pornogrāfijapornografía infantil - reliģiskais tūrismsturismo religioso - jauniešu vardarbībaviolencia juvenil - vardarbība skolāviolencia en la escuela - vardarbība ģimenēviolencia doméstica - noteikumu neattiecināšana uz kultūras precēm un pakalpojumiemexcepción cultural - Eiropas identitāteidentidad europea - reliģiskais fundamentālismsintegrismo religioso - jaunā reliģijanueva religión - Eiropas kultūras pasākumsmanifestación cultural europea - kultūras veicināšanapromoción cultural - vispārējā veselības apdrošināšanacobertura universal de enfermedad - medicīniskās tiesībasDerecho Médico - medicīniska kļūdaerror médico - hroniska slimībaenfermedad crónica - ģeneriskās zālesmedicamento genérico - pārtikas nekaitīgumsseguridad alimentaria - paliatīvā aprūpecuidado paliativo - pašpārvaldeautorregulación - administratīvais kodeksscódigo administrativo - tiesību vēstureHistoria del Derecho - netīšs noziegumsdelito no intencionado - psiholoģiskā uzmākšanāsacoso moral - nesodāmībaimpunidad - nepilngadīgo kriminālatbildībaresponsabilidad penal del menor - sekstūrismsturismo sexual - neizskatītu lietu uzkrāšanāsatraso judicial - atcelšanaderogación - eksteritoriālā jurisdikcijacompetencia extraterritorial - tiesu neatkarībaindependencia de la justicia - jūras tiesajurisdicción marítima - fiktīva laulībamatrimonio simulado - Šengenas Informācijas sistēmaSistema de Información Schengen - reliģisks konfliktsconflicto religioso - tiesības uz veselībuderecho a la salud - enerģētikas diversifikācijadiversificación energética - gāzes atradneyacimiento de gas - energoefektivitāterendimiento energético - stratēģiskās rezervesreserva estratégica - naftas atradneyacimiento de petróleo - kodolpētniecībainvestigación nuclear - starptautiskas organizācijas paplašināšanāsampliación de una organización internacional - rūpniecības integrācijaintegración industrial - pievienošanās kritērijicriterio de adhesión - pievienošanās sarunasnegociación de adhesión - kopēja aizsardzības politikapolítica de defensa común - pirmspievienošanās stratēģijaestrategia de preadhesión - Eiropas Patērētāju informēšanas aģentūraAgencia Europea de Información al Consumidor - mikrokredītsmicrocrédito - mikrofinansēšanamicrofinanza - risku zinātniskā pārvaldībacindínica - kosmoloģijacosmología - laulātais partneriscónyuge colaborador - gadījuma rakstura nodarbinātībatrabajo ocasional - mehāniska vibrācijavibración mecánica - mežsargsguarda forestal - EirojustsEurojust - Eiropas apcietināšanas orderismandamiento de detención europeo - Pievienošanās līgums ESTratado de Adhesión UE - Nicas LīgumsTratado de Niza - palīdzība cietušajiemayuda a las víctimas - jauniešu pāraudzināšanas iestādecentro de educación vigilada - valsts tiesību akti reliģijas jautājumosderecho interno de las religiones - budistu tiesībasderecho búdico - kanoniskās tiesībasDerecho Canónico - protestantu baznīcas tiesībasDerecho Eclesial protestante - ebreju tiesībasderecho hebraico - hinduistu tiesībasderecho hindú - islama tiesībasderecho musulmán - nodokļu parādu norakstīšanacondonación de la deuda fiscal - nelikumīga būvniecībaconstrucción ilegal - ielu bērniniño de la calle - huligānismsviolencia en espectáculos deportivos - nepietiekami attīstīta pilsētas teritorijazona urbana desfavorecida - neatliekamā medicīniskā palīdzībamedicina de urgencia - vandālismsvandalismo - eigēnikaeugenesia - maznodrošinātietrabajador pobre - nejonizējošais starojumsradiación no ionizante - uzņēmuma izaugsmecrecimiento de la empresa - starptautiska apvienošanāsfusión internacional - korporatīvā vadībagobierno de empresa - sociāls zīmogsetiqueta social - uzņēmuma izpirkšanacompra de empresa - reintegrācijas uzņēmumsempresa de inserción - jaundibināts uzņēmumsempresa naciente - Eiropas kooperācijacooperativa europea - mācīšanas kvalitātecalidad de la enseñanza - Parlamenta bibliotēkabiblioteca del Parlamento - komentārs par likumucomentario de ley - elektroniskais dokumentsdocumento electrónico - tūristu ceļvedisguía turística - mediatēkamediateca - dezinformācijadesinformación - Internet piekļuves sniedzējsproveedor de acceso - pārlūkotājs, tīklklejotājsinternauta, navegador - meklētājprogrammamotor de búsqueda - telekomunikāciju politikapolítica de telecomunicación - videonovērošanavigilancia por vídeo - kriptogrāfijacriptografía - datorvīrussvirus informático - pamatvajadzībasnecesidades fundamentales - reģiona un ES attiecībasrelación región-Unión Europea - nekomerciāla nozaresector no comercial - sociālie pabalstitransferencias sociales - želatīnsgelatina - uztura bagātinātājscomplemento alimenticio - bioloģiskās lauksaimniecības produktsproducto biológico - ķieģelisladrillo - akmenspiedra - speciāls metālsmetal especial - dīzeļdzinējsmotor diésel - kokzāģētavaserrería - aeronavigācijas līdzeklisayuda a la navegación - pilsētas satiksmecirculación urbana - pastāvīgas pārvietošanās iespējasmovilidad sostenible - automatizēta transporta sistēmasistema de transporte inteligente - satelītu navigācijanavegación por satélite - apkalpošana uz zemesasistencia en las escalas - konfederācijas valstsEstado confederal - reģionāli autonoms valstisks veidojumsEstado regional - protokolsprotocolo - valsts simbolssímbolo del Estado - nacionālistu partijapartido nacionalista - autonomistu partijapartido autonomista - ekstrēmistu partijapartido extremista - vēlēšanu reformareforma electoral - parlamentārā izmeklēšanainvestigación parlamentaria - tiesību aktu izstrāderedacción legislativa - ievēlētās personas statussestatus del elegido - elektroniskā pārvaldībaadministración electrónica - valdības paziņojumsdeclaración del Gobierno - valdīšanagobernanza - parlamentārā diplomātijadiplomacia parlamentaria - kavējuma naudamulta coercitiva - izlikšana no dzīvokļadesahucio - tirdzniecības automātsdistribuidor automático - sākuma kapitālscapital inicial - estētiskā ķirurģijacirugía estética - medicīniskā ekspertīzeexamen médico pericial - no mācībām atskaitītieabandono escolar - paraboliskā antenaantena parabólica - zinātnes popularizēšanadivulgación científica - zināšanu pārvaldībagestión de conocimientos - ostas administrācijaadministración portuaria - ārpakalpojumisubcontratación externa - ķīmiska avārijaaccidente químico - kosmētikas rūpniecībaindustria cosmética - celtniecības tehnikatécnica de construcción - sadarbība lauksaimniecības jomācooperación agrícola - ieroču iznīcināšanadestrucción de armas - sadarbība izglītības jomācooperación en materia de educación - gāzes rūpniecībaindustria del gas - starptautiskās darba tiesībasDerecho laboral internacional - starptautiskās tirdzniecības tiesībasDerecho comercial internacional - paternitātes atvaļinājumslicencia parental para los hombres - ieslodzīto darbstrabajo del recluso - reģionālais tirgusmercado regional - reģionālā drošībaseguridad regional - ziemeļbriedisreno - telemedicīnatelemedicina - teritoriāls strīdscontencioso territorial - Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādeAutoridad Europea de Seguridad Alimentaria - Eiropas KonstitūcijaConstitución Europea - Kopienas likumu krājumsCorpus Juris comunitario - mākslinieka darbu tālākpārdošanas tiesībasderecho de participación - zinātnisks ziņojumsperitaje científico - sociālā ietekmeimpacto social - ISPAISPA - augu šķirņu iegūšanaobtención vegetal - postkomunismspostcomunismo - reproduktīvā veselībasalud reproductiva - universālais pakalpojumsservicio universal - Starptautiskais krimināltribunālsTribunal Penal Internacional - Eiropas redzējumsvisión de Europa - iestāžu nolīgumsacuerdo institucional - CEBTLACLC - RKCKCCNR - valsts amatpersonas pienākumicargo público - sirdsapziņas klauzulacláusula de conciencia - «politiskā kopdzīve»cohabitación política - parlamenta komitejas sastāvscomposición de una comisión parlamentaria - sanāksmju vadīšanatécnicas de reunión - Visamerikas Cilvēktiesību tiesaCorte Interamericana de Derechos Humanos - Starptautiskā krimināltiesaCorte Penal Internacional - ietvarlēmumsDecisión marco - personiskā izaugsmedesarrollo personal - daudznacionāla valstsEstado multiétnico - Mikronēzijas Federatīvās ValstisEstados Federados de Micronesia - iedzīvotāju evakuācijaevacuación de la población - tiesas pieejamībajusticia de proximidad - biznesa ētikamoralidad de la vida económica - ĶIAOOPAQ - OMT - lauksaimniecības nozares reprezentatīvā organizācijaórgano de representación agraria - Andu parlamentsParlamento Andino - Centrālamerikas parlamentsParlamento Centroamericano - NAFTA valstispaís del TLCAN - Kaukāza valstispaís del Cáucaso - sazināšanās prasmetécnicas de comunicación - sarunu prasmetécnicas de negociación - Latīņamerikas parlamentsParlamento Latinoamericano - dokumentu izstrādes prasmestécnicas de redacción - balsojuma rezultātiresultado del voto - sociālā demokrātijasocialdemocracia - Eiropas Parlamenta deputātu statūtiEstatuto de los parlamentarios - ģeogrāfiskā informācijas sistēmaSistema de Información Geográfica - ciparu tehnoloģijatecnología digital - FTAAALCA - Eiropas Rekonstrukcijas aģentūraAgencia Europea para la Reconstrucción - Pārtikas un veterinārais birojsOficina Alimentaria y Veterinaria - vietējā policijapolicía de proximidad - starpparlamentu delegācijadelegación interparlamentaria - budista [V4.1] - ciencia militar [V4.1] - comedor escolar [V4.1] - concilio [V4.1] - congreso de un partido [V4.1] - CPLRE [V4.1] - deberes del ciudadano [V4.1] - derecho a la integridad física [V4.1] - derecho penal militar [V4.1] - derecho romano [V4.1] - devolución fiscal [V4.1] - derecho de visita [V4.1] - enclave territoriale [V4.1] - enfermedad renal [V4.1] - establecimiento farmacéutico [V4.1] - estación ferroviaria [V4.1] - estación de autobuses [V4.1] - geografía histórica [V4.1] - hinduista [V4.1] - historia universal [V4.1] - ilustración gráfica [V4.1] - incunable [V4.1] - infracción administrativa [V4.1] - ley de armonización [V4.1] - manifiesto [V4.1] - manuscrito [V4.1] - metodología jurídica [V4.1] - mitología [V4.1] - movimiento antiglobalización [V4.1] - movimiento cultural [V4.1] - partido bisagra [V4.1] - partido extraparlamentario [V4.1] - partido monárquico [V4.1] - partido regionalista [V4.1] - plano [V4.1] - policía autonómica [V4.1] - policía local [V4.1] - prestación no contributiva [V4.1] - presupuesto local [V4.1] - presupuesto regional [V4.1] - propaganda política [V4.1] - régimen presidencialista [V4.1] - religión primitiva [V4.1] - residencia de estudiantes [V4.1] - sexualidad [V4.1] - sociología del Derecho [V4.1] - sociología rural [V4.1] - sociología urbana [V4.1] - sociología de la educación [V4.1] - sociología política [V4.1] - suministro de gas [V4.1] - testamento vital [V4.1] - texto sagrado [V4.1] - videoteca [V4.1] - derecho natural [V4.1] - biometría [V4.1] - derecho a la vivienda [V4.1] - fuerza de reacción rápida [V4.1] - populismo [V4.1] - unión civil [V4.1] - Asociación de Estados del Caribe [V4.1] - movimiento patriótico [V4.1] - Representación Permanente ante la UE [V4.1] - kultūrsociāla grupagrupo sociocultural - ierēdņu apvienībasindicato de funcionarios - brīva rūpniecības zonazona franca industrial - RingkēbingaRingkøbing - audiovizuālā iekārtamaterial audiovisual - Eiropas Sadarbības asociācijaAsociación Europea de Cooperación - starpprofesionāla vienošanāsacuerdo interprofesional - StorstrēmaStorstrøm - UmmelkaivainaUmm al-Qaiwain - Lielā Belta rietumdaļaVest for Storebaelt - procentu likmes subsīdijabonificación de intereses - audiovizuāls kopražojumscoproducción audiovisual - audiovizuāla programmaprograma audiovisual - audiovizuāls darbsproducción audiovisual - audiovizuālo sakaru politikapolítica audiovisual - audiovizuālais pirātismspiratería audiovisual - Eiropas audiovizuālā telpaespacio audiovisual europeo - liemenispieza en canal - sociāli profesionālā kategorijacategoría socioprofesional - ES dalībvalstsEstado miembro UE - EAEK Kopīgais pētniecības centrsCentro Común de Investigación - Eiropas Zāļu aģentūraAgencia Europea de Medicamentos - Bosnija un HercegovinaBosnia y Herzegovina - Eiropas Kopienas Strādājošo sociālo pamattiesību hartaCarta comunitaria de los derechos sociales fundamentales de los trabajadores - Beļģijas kopienascomunidades de Bélgica - eksporta uzraudzībacontrol de las exportaciones - pret Kopienu vērsta krāpšanafraude a la Unión Europea - Kopienas ārējā robežafrontera exterior de la Unión Europea - Eiropas Narkotiku un narkomānijas pārraudzības centrsObservatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías - EK organizācija vai aģentūraorganismo y agencia de la UE - SlovākijaEslovaquia - Eiropas Elektrotehnikas standartizācijas komitejaCenelec - Iekšējā tirgus saskaņošanas birojsOficina de Armonización del Mercado Interior - TARICTARIC - Eiropas Satelītsakaru organizācijaEutelsat - LejasaustrijaBaja Austria - AugšaustrijaAlta Austria - Austrumu ViduszviedrijaSuecia centroriental - DienvidzviedrijaSuecia meridional - Ziemeļu ViduszviedrijaSuecia centroseptentrional - VidusnorlandeNorrland central - AugšnorlandeNorrland septentrional - Smolande un salasSmåland e Islas - RietumzviedrijaSuecia occidental - AustrumsomijaFinlandia oriental - ZiemeļsomijaLaponia - DienvidsomijaFinlandia meridional - Ālandu salasIslas Åland - valsts atbildībaresponsabilidad del Estado - revīzijas palātas atzinumsdictamen Tribunal de Cuentas - EURIBOREuribor - plaša profila speciāliststrabajador polivalente - OMT - budistsbudista - militārā zinātneciencia militar - skolas ēdnīcacomedor escolar - EVRVKCPLRE - pilsoņa pienākumideberes del ciudadano - tiesības uz fizisko integritātiderecho a la integridad física - militārie likumiDerecho penal militar - romiešu tiesībasDerecho romano - nodokļu atvieglojumsdevolución fiscal - satikšanās tiesībasderecho de visita - nieru slimībaenfermedad renal - farmācijaestablecimiento farmacéutico - dzelzceļa stacijaestación ferroviaria - autobusu stacijaestación de autobuses - vēsturiskā ģeogrāfijageografía histórica - hinduistshinduista - pasaules vēsturehistoria universal - grafisks attēlsilustración gráfica - inkunābulasincunable - administratīvs pārkāpumsinfracción administrativa - saskaņots likumsley de armonización - manifestsmanifiesto - rokrakstsmanuscrito - juridiskā metodoloģijametodología jurídica - mitoloģijamitología - kustība pret globalizācijumovimiento antiglobalización - kultūras kustībamovimiento cultural - svārstīgā pusepartido bisagra - ārpusparlamenta partijapartido extraparlamentario - monarhistu partijapartido monárquico - reģionālistu partijapartido regionalista - reģionālā policijapolicía autonómica - municipālā policijapolicía local - no iemaksām neatkarīgs pabalstsprestación no contributiva - vietējais budžetspresupuesto local - reģionālais budžetspresupuesto regional - politiskā propagandapropaganda política - prezidentāla valsts iekārtarégimen presidencialista - primitīva reliģijareligión primitiva - studentu kopmītneresidencia de estudiantes - seksualitātesexualidad - tiesību socioloģijasociología del Derecho - lauku socioloģijasociología rural - pilsētu socioloģijasociología urbana - izglītības socioloģijasociología de la educación - politiskā socioloģijasociología política - gāzes padevesuministro de gas - dzīvības uzturēšanas pilnvaratestamento vital - sakrālais tekststexto sagrado - videotēkavideoteca - dabiskās tiesībasderecho natural - tiesības uz pajumtiderecho a la vivienda - ātrās reaģēšanas spēkifuerza de reacción rápida - populismspopulismo - Karību jūras baseina valstu apvienībaAsociación de Estados del Caribe - patriotiska kustībamovimiento patriótico - pastāvīgā pārstāvniecība ESRepresentación Permanente ante la UE - militārais likumsDerecho militar - mācīšanās tehnikamétodo de aprendizaje - mnemonikamétodo mnemotécnico - psihometriskais tekststest psicométrico - Kotonū VienošanāsAcuerdo de Cotonú - Polijas reģioniregiones de Polonia - Slovēnijas reģioniregiones de Eslovenia - Čehijas Republikas reģioniregiones de la República Checa - Slovākijas reģioniregiones de Eslovaquia - GorenjskaGorenjska - GoriškaGoriška - DienvidaustrumslovēnijaEslovenia sudoriental - KoroškaKoroška - Notranjsko-kraškaNotranjska y Karst - Obalno-kraškaMarítima y Karst - PodravskaPodravska - PomurskaPomurska - SavinjskaSavinjska - SpodnjeposavskaSpodnjeposavska - ZasavskaZasavska - CentrālslovēnijaEslovenia central - Bratislavas reģionsregión de Bratislava - Trnavas reģionsregión de Trnava - Trenčinas reģionsregión de Trenčin - Nitras reģionsregión de Nitra - Banska Bistricas reģionsregión de Banská Bystrica - Prešovas reģionsregión de Prešov - Košices reģionsregión de Košice - DienvidbohēmijaBohemia meridional - Hradec KraloveHradec Králové - Karlovi VariKarlovy Vary - LibrecaLiberec - DienvidmorāvijaMoravia meridional - Morāvija-SilēzijaMoravia-Silesia - OlomoucaOlomouc - PardubicePardubice - PilzenePilsen - PrāgaPraga - UstiÚstí - VisočinaVysočina - ZlinaZlín - CentrālbohēmijaBohemia central - Žilinas reģionsregión de Zlín - Igaunijas reģioniregiones de Estonia - ZiemeļigaunijaEstonia septentrional - RietumigaunijaEstonia occidental - CentrāligaunijaEstonia central - ZiemeļaustrumigaunijaEstonia nororiental - DienvidigaunijaEstonia meridional - Latvijas reģioniregiones de Letonia - LatgaleLatgale - RīgaRīga - VidzemeVidzeme - KurzemeKurzeme - ZemgaleZemgale - Lietuvas reģioniregiones de Lituania - AlītaAlitus - KauņaKaunas - KlaipēdaKlaipeda - MariampoleMarijampole - PanevēžaPanevežis - ŠauļiŠiauliai - TauraģeTaurage - TelšiTelšiai - UtenaUtena - ViļņaVilnius - Ungārijas reģioniregiones de Hungría - OuluOulu - RietumsomijaFinlandia occidental - AtikaÁtica - RietumgrieķijaGrecia occidental - CentrālmaķedonijaMacedonia central - Austrummaķedonija un TrasaMacedonia oriental-Tracia - RietummaķedonijaMacedonia occidental - ZiemeļegejaEgeo septentrional - DienvidegejaEgeo meridional - DienvidalfoldaLlanura meridional - ZiemeļalfoldaLlanura septentrional - CentrālungārijaHungría central - ZiemeļungārijaHungría septentrional - CentrālaizdonavaTransdanubio central - DienvidaizdonavaTransdanubio meridional - RietumaizdonavaTransdanubio occidental - intelektuālais kapitālscapital intelectual - Eiropas Datu aizsardzības pārraudzības iestādeSupervisor Europeo de Protección de Datos - EPABEPSO - juridiskā kontrolecontrol jurisdiccional - atklātā koordinācijas metodemétodo abierto de coordinación - nanotehnoloģijananotecnología - Eiropas kaimiņattiecību politikapolítica europea de vecindad - Apvienoto Nāciju Starptautiskā narkotiku kontroles programmaPNUFID - valsts-privātuzņēmumu partnerībaasociación sectores público y privado - diplomātiskais protokolsprotocolo diplomático - Eiropas Jūras drošības aģentūraAgencia Europea de Seguridad Marítima - Eiropas Aviācijas drošības aģentūraAgencia Europea de Seguridad Aérea - ETIDAENISA - digitālās atšķirībasretraso digital - valodu politikapolítica lingüística - korporatīvā sociālā atbildībaresponsabilidad social de la empresa - ātrlasīšanamétodo de lectura rápida - satiksmes pārkāpumsinfracción del Código de la Circulación - ledlauzisrompehielos - aprūpes pabalstsasignación por cuidados - mēstulepublicidad electrónica no solicitada - organizāciju kultūracultura organizativa - Aprūpētais darba uzteikumsayuda a la recolocación - Interneta adresedirección de Internet - zināšanu ekonomikaeconomía del conocimiento - priekšsēdētāju konferenceConferencia de Presidentes - Eiropas Savienības Drošības pētījumu institūtsInstituto de Estudios de Seguridad de la Unión Europea - Eiropas Savienības Satelītu centrsCentro de Satélites de la Unión Europea - pirmšūnacélula madre - ārzonu izveidedeslocalización - militārā kapsētacementerio militar - Mazovijas novadsvoivodato de Mazovia - Mazpolijas novadsvoivodato de Pequeña Polonia - Silēzijas novadsvoivodato de Silesia - Ļubļinas novadsvoivodato de Lublin - Lejaskarpatu novadsvoivodato de Podkarpacie - Rietumpomerānijas novadsvoivodato de Pomerania occidental - Svētā krusta novadsvoivodato de Santa Cruz - Lodzas novadsvoivodato de Lodz - Lubus novadsvoivodato de Lubusz - Lejassilēzijas novadsvoivodato de Baja Silesia - Podlačijas novadsvoivodato de Podlasie - Lielpolijas novadsvoivodato de Gran Polonia - Pomerānijavoivodato de Pomerania - Opoles novadsvoivodato de Opole - Kujavijas-Pomerānijas novadsvoivodato de Kuyavia-Pomerania - Varmijas-Mazūrijas novadsvoivodato de Warmia-Mazuria - vecāku pabalstsasignación por permiso parental - Eiropas Aizsardzības aģentūraAgencia Europea de Defensa - Eiropas Slimību novēršanas un kontroles centrsCentro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades - Eiropas Ķīmisko līdzekļu aģentūraAgencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos - Eiropas Dzelzceļa aģentūraAgencia Ferroviaria Europea - Eiropas Policijas koledžaEscuela Europea de Policía - aizliegts ierocisarma prohibida - VästernorrlandVästernorrland - JämtlandJämtland - VärmlandVärmland - DalarnaDalarna - GävleborgGävleborg - JönköpingJönköping - KronobergKronoberg - KalmarKalmar - GotlandGotland - BlekingeBlekinge - SkåneEscania - HallandHalland - Västra GötalandVästra Götaland - UppsalaUppsala - SēdermanlandeSödermanland - ÖstergötlandÖstergötland - ÖrebroÖrebro - VestmanlandeVästmanland - VästerbottenVästerbotten - NorrbottenNorrbotten[Thème]

-