Publicidad ▼


 » 

diccionario analógico

AarhusÅrhus - sajtóközleménycomunicado de prensa - bíróságok illetékességecompetencia jurisdiccional - engedményesconcesionario - társadalmi-gazdasági körülményekcondición socioeconómica - a Kulturális Együttműködés TanácsaConsejo de Cooperación Cultural - CRESTCCIPB - Európai Termelékenységi ÜgynökségAgencia Europea de Productividad - Atomenergia-ügynökségAgencia para la Energía Nuclear - audiovizuális dokumentumdocumento audiovisual - DubaiDubai - mezőgazdasági fejlesztési tervplan de desarrollo agrícola - nyomtatóimpresora - sós vízagua salada - talajvízagua subterránea - szennyvízagua residual - szociokulturális létesítményequipamiento sociocultural - Amerikai Egyesült ÁllamokEstados Unidos - közösségi halászatpesca comunitaria - Nemzetközi EnergiaügynökségAgencia Internacional de Energía - kecskesajtqueso de cabra - tehénsajtqueso de vaca - FujairahFujaira - emigráns kormányGobierno en el exilio - audiovizuális szektorindustria audiovisual - esetjogjurisprudencia - EK-esetjogjurisprudencia CE - szövetségi tagállamEstado federado - komfort nélküli lakásvivienda insalubre - Kelet-MalajziaMalasia oriental - Bretton Woods-i megállapodásAcuerdo de Bretton Woods - mikroökonómiamicroeconomía - városok közötti migrációmigración interurbana - városon belüli ingázásmigración intraurbana - a Storebaelttől keletre fekvő területOeste de Storebaelt - szervezeti diagramorganigrama - faárbol - vadhúscarne de caza - AarhusAarhus - hűtlen kezelésabuso de confianza - ragasztóanyagadhesivo - állami kereskedelemcomercio de Estado - kiskereskedelemcomercio al por menor - nagykereskedelemcomercio al por mayor - fegyverkereskedelemcomercio de armas - Kelet-Nyugat kereskedelemcomercio Este-Oeste - külkereskedelemcomercio exterior - belkereskedelemcomercio interior - nemzetközi kereskedelemcomercio internacional - csatlakozás az Európai Unióhozadhesión a la Unión Europea - forgalmazáscomercialización - eseti bizottságcomisión ad hoc - vizsgálóbizottságcomisión de investigación - Emberi Jogok BizottságaComisión de Derechos Humanos - ENSZ-bizottságcomisión ONU - parlamenti bizottságcomisión parlamentaria - EP-bizottságcomisión PE - minőségi elemzésanálisis cualitativo - közbeszerzési szerződés odaítéléseadjudicación de contrato administrativo - állandó bizottságcomisión permanente - szakbizottságcomisión especial - az ENSZ technikai bizottságacomisión técnica ONU - bizományoscomisionista - NemzetközösségCommonwealth - Európai KözösségekComunidades Europeas - községmunicipio - segédanyagcoadyuvante - tömegkommunikációcomunicación de masas - műholdas távközléscomunicación por satélite - sajtóközleménycomunicado de prensa - kommunizmuscomunismo - Comore-szigetekComoras - biztosítótársaságcompañía de seguros - közigazgatási hatáskörcompetencia administrativa - közösségi hatáskörcompetencias comunitarias - bírósági hatáskörcompetencia ratione materiae - központi kormányzatadministración central - kormányzati jogkörcompetencias del Ejecutivo - tagállami hatáskörcompetencias de los Estados miembros - a parlament hatáskörecompetencias del Parlamento - bíróságok illetékességecompetencia jurisdiccional - vegyes hatáskörcompetencia mixta - helyi bíráskodáscompetencia territorial - versenyképességcompetencia, competitividad, espíritu competitivo - kereskedelem egymást kiegészítő jellegecomplementariedad de los intercambios comerciales - fogyasztói magatartáscomportamiento del consumidor - oktatási igazgatásadministración de la enseñanza - politikai magatartáscomportamiento político - elektromos alkatrészcomponente electrónico - szervetlen vegyületcompuesto mineral - a népesség összetételecomposición de la población - parlament összetételecomposición del Parlamento - számvitelcontabilidad - általános könyveléscontabilidad general - nemzeti számlákcontabilidad nacional - adóhatóságokadministración fiscal - állami számvitelcontabilidad pública - regionális számlákcontabilidad regional - könyvelőcontable - számlacuenta - konszolidált éves beszámolócuenta consolidada - eredménykimutatáscuenta de explotación - kötött árusítóhelyagencia de ventas - megyecondado - népesség összpontosulásaconcentración de la población - hatalomkoncentrációconcentración de poderes - helyi önkormányzatadministración local - gazdasági koncentrációconcentración económica - iparkoncentrációconcentración industrial - terméktervezésdiseño del producto - Macedonia - engedményesconcesionario - középtávú pénzügyi támogatásasistencia financiera - fenntartható fejlődésdesarrollo sostenible - együttélésunión libre - versenycompetencia - nemzetközi versenycompetencia internacional - közigazgatásadministración pública - összefoglalásresumen - ízesítőcondimento - segély feltételeicondiciones de la ayuda - nők helyzetecondición de la mujer - munkakörülményekcondición de trabajo - életkörülményekcondición de vida - gazdasági feltételekcondición económica - társadalmi helyzetsituación social - társadalmi-gazdasági körülményekcondición socioeconómica - termékcsomagolás és -kiszerelésacondicionamiento del producto - vizsgára bocsátásadmisión a examen - légköri viszonyokcondiciones atmosféricas - WCLCMT - ENSZ konferenciaConferencia ONU - titoktartásconfidencialidad - édesiparconfitería - joghatósági összeütközésconflicto jurisdiccional - hatásköri összeütközésconflicto de competencias - joggal való visszaélésabuso de derecho - szemétégetésincineración de residuos - ideiglenes behozataladmisión temporal - munkaügyi vitaconflicto laboral - nemzetközi konfliktusconflicto internacional - faji konfliktusconflicto racial - társadalmi konfliktusconflicto social - betegszabadságbaja por enfermedad - szülési szabadságbaja por maternidad - tanulmányi szabadságpermiso de formación - szülői szabadságlicencia por guarda legal - fizetett szabadságvacaciones retribuidas - fizetés nélküli szabadságpermiso sin sueldo - szociális alapú munkahelyi távollétpermiso social - fagyasztáscongelación - konglomerátumconglomerado de empresas - KongóCongo - konjunktúracoyuntura económica - ConnaughtConnaught - az Európai Unió TanácsaConsejo de la Unión Europea - igazgatótanácsconsejo de administración - EK Társulási TanácsConsejo de Asociación CE - örökbefogadásadopción - CCCCCC - CCDCCA - ASPACASPAC - Európa TanácsConsejo de Europa - az Európa Tanács tagországaipaíses del Consejo de Europa - az ENSZ Biztonsági TanácsaConsejo de Seguridad ONU - az ENSZ Gyámsági TanácsaConsejo de Tutela ONU - Európai Önkormányzatok és Régiók TanácsaConsejo de Municipios de Europa - miniszterek tanácsaconsejo de ministros - törvény elfogadásaaprobación de la ley - Európai TanácsConsejo Europeo - Skandináv TanácsConsejo Nórdico - az Északi Tanács országaipaíses del Consejo Nórdico - mezőgazdasági tanácsadóconsejero agrario - élelmiszer-tartósításconservación de alimentos - halállomány védelmeconservación de la pesca - forrásmegőrzésconservación de recursos - onzervativizmusconservadurismo - tartósítóiparindustria conservera - államadósság átütemezéseconsolidación de la deuda - fogyasztóconsumidor - fogyasztásconsumo - élelmiszerfogyasztásconsumo alimentario - vízfogyasztásconsumo de agua - energiafogyasztásconsumo de energía - háztartások fogyasztásaconsumo familiar - a költségvetés elfogadásaaprobación del presupuesto - végső fogyasztásconsumo final - hazai fogyasztásconsumo interior - egy főre jutó fogyasztásconsumo per cápita - alkotmányConstitución - pártalapításconstitución de un partido - társaság alapításaconstitución de sociedades mercantiles - alkotmányosság vizsgálatacontrol de constitucionalidad - mezőgazdasági épületedificio de uso agrícola - útépítésconstrucción de carreteras - fémszerkezetconstrucción metálica - hajógyártásconstrucción naval - információk megismeréseconsulta de información - munkavállalói konzultációconsulta a los trabajadores - konténercontenedor - választási kifogáscontencioso electoral - felnőttadulto - vámkontingenscontingente arancelario - fogamzásgátláscontracepción - csökkentett heti munkaidőreducción de la semana laboral - szerződéscontrato - biztosítási szerződéspóliza de seguro - munkaszerződéscontrato de trabajo - hamisításfalsificación - EADIEADI - lemezelt fatáblacontrachapado - adófizetőcontribuyente - közigazgatási ellenőrzéscontrol administrativo - légiforgalmi irányításcontrol aéreo - költségvetési ellenőrzéscontrol presupuestario - a menedzsment ellenőrzésecontrol de gestión - a kommunikáció ellenőrzésecontrol de la comunicación - EFTAAELC - környezetszennyezés ellenőrzésecontrol de la contaminación - likviditás védelmecontrol de liquidez - gyártásellenőrzéscontrol de producción - ipari termékek minőségellenőrzésecontrol de calidad de productos industriales - atipikus foglalkoztatástrabajo atípico - árfolyam-szabályozáscontrol de cambios - vállalkozások összefonódásának ellenőrzésecontrol de concentraciones - értékelésevaluación de conocimientos - bevándorlási szabályozáscontrol de las migraciones - hatalommal való visszaélésabuso de poder - EFTA-országokpaíses de la AELC - árellenőrzéscontrol de precios - pénzügyi ellenőrzéscontrol financiero - parlamenti ellenőrzéscontrol parlamentario - növény-egészségügyi ellenőrzéscontrol fitosanitario - egészségügyi ellenőrzéscontrol sanitario - CIV-egyezményConvención CIV - kollektív szerződésconvenio colectivo - repülőtéraeropuerto - Arushai EgyezményConvenio de Arusha - Loméi EgyezményConvenio de Lomé - I. Loméi EgyezményConvenio de Lomé I - II. Loméi EgyezményConvenio de Lomé II - Yaoundéi egyezményConvenio de Yaundé - ENSZ-egyezményconvención ONU - gazdasági konvergenciaconvergencia económica - energiaátalakításconversión de la energía - valutakonvertibilitásconvertibilidad monetaria - Cook-szigetekCook - közigazgatási együttműködéscooperación administrativa - kereskedelmi együttműködéscooperación comercial - kulturális együttműködéscooperación cultural - gazdasági együttműködéscooperación económica - európai együttműködéscooperación europea - pénzügyi együttműködéscooperación financiera - aeroszolaerosol - ipari együttműködéscooperación industrial - intézményi együttműködéscooperación institucional - vállalatközi együttműködéscooperación interempresarial - nemzetközi együttműködéscooperación internacional - igazságügyi együttműködéscooperación judicial - katonai együttműködéscooperación militar - monetáris együttműködéscooperación monetaria - politikai együttműködéscooperación política - regionális együttműködéscooperación regional - földhasználatasignación de tierras - tudományos együttműködéscooperación científica - Dél-Dél együttműködéscooperación Sur-Sur - műszaki együttműködéscooperación técnica - határokon átnyúló együttműködéscooperación transfronteriza - szövetkezetcooperativa - mezőgazdasági szövetkezetcooperativa agrícola - fogyasztói szövetkezetcooperativa de consumo - hitelszövetkezetcooperativa de crédito - segély koordinálásacoordinación de ayudas - KoppenhágaCopenhague - árak közzétételepublicidad de los precios - közös tulajdoncopropiedad - Dél-KoreaCorea del Sur - Észak-KoreaCorea del Norte - COREPERCOREPER - korporativizmuscorporativismo - zsíroksustancia grasa - állati zsírokgrasa animal - növényi zsiradékgrasa vegetal - levelezéscorrespondencia - korróziócorrosión - párttagságafiliación política - korrupciócorrupción - KorzikaCórcega - Costa RicaCosta Rica - tőzsdei jegyzéscotización bursátil - ElefántcsontpartCosta de Marfil - társadalombiztosítási járulékcotización social - cukorlefölözéscotización azúcar - gyapotalgodón - államcsínygolpe de Estado - bérletbe adásfletamento - Az Európai Közösségek BíróságaTribunal de Justicia CE - EK SzámvevőszékTribunal de Cuentas CE - Emberi Jogok Európai BíróságaTribunal Europeo de Derechos Humanos - Nemzetközi BíróságTribunal Internacional de Justicia - migrációs mozgáscorriente migratoria - vízfolyáscurso de agua - AfganisztánAfganistán - értékpapír-árfolyamcotización de valores - alkuszcorredor de comercio - felszerelési költségcoste de equipo - beruházási költségcoste de inversión - tőkeköltségcoste de capital - forgalmazási költségcoste de distribución - működési költségcoste de explotación - oktatási költségcoste de la educación - AfrasecAfrasec - építési költségekcoste de la construcción - környezetszennyezésből származó költségekcoste de la contaminación - egészségügyi költségekcoste de la sanidad - megélhetési költségekcoste de la vida - termelési költségcoste de producción - raktározási költségcoste de almacenamiento - közvetlen költségcoste directo - hitelfelvételi költségcoste del crédito - bérköltségcoste salarial - oktatásba való bejutásacceso a la educación - AfrikaÁfrica - társadalmi költségcoste social - művészeti alkotómunkacreación artística - munkahelyteremtéscreación de empleo - hitelcrédito - rövid lejáratú hitelcrédito a corto plazo - exporthitelcrédito a la exportación - importhitelcrédito a la importación - fogyasztói hitelcrédito al consumo - hosszú lejáratú hitelcrédito a largo plazo - angol nyelvű AfrikaÁfrica anglófona - középtávú hitelcrédito a medio plazo - kereskedelmi hitelcrédito comercial - swapswap - beruházási hitelcrédito a la inversión - kifizetési előirányzatcrédito de pago - okmányos meghitelezéscrédito documentario - ingatlanhitelcrédito inmobiliario - ipari hitelcrédito industrial - nemzetközi hitelcrédito internacional - tejszínnata - Közép-AfrikaÁfrica central - tejes jégkrémcrema helada - CRESTCICT - KrétaCreta - háborús bűncselekménycrimen de guerra - kriminológiacriminología - energiaválságcrisis de energía - politikai válságcrisis política - gazdasági növekedéscrecimiento económico - Észak-AfrikaÁfrica del Norte - ICRCCruz Roja - héjas állat, rákfélecrustáceo, marisco - KubaCuba - bőrcuero - rézcobre - kultúracultura - gabonatermesztéscultivo de cereales - teraszos műveléscultivo en terrazas - takarmánynövény-termesztéscultivo forrajero - Dél-AfrikaSudáfrica - gyümölcstermesztésfruticultura - ipari növénytermesztéscultivo industrial - zöldségkertészetcultivo de hortalizas - állókultúracultivo permanente - populáris kultúracultura popular - hidrokultúrás termesztéscultivo hidropónico - üvegházi termesztéscultivo de invernadero - trópusi mezőgazdaságcultivo tropical - saját fogyasztásra történő termeléscultivo para consumo propio - többszörös nyugdíjjogosultságacumulación de pensiones - francia nyelvű AfrikaÁfrica francófona - CuraçaoCuraçao - KikládokCíclades - gazdasági ciklusciclo económico - DániaDinamarca - Dánia régióiregiones de Dinamarca - parlamenti vitadebate parlamentario - erdőirtásdeforestación - decentralizációdescentralización - költségvetési mentesítésdescargo del presupuesto - Afrika déli részeÁfrica meridional - hulladékresiduo - mezőgazdasági hulladékresiduo agrícola - ipari hulladékresiduo industrial - nem hasznosítható hulladékresiduo no recuperable - radioaktív hulladékresiduo radiactivo - határozatdecisión - közösségi határozatdecisión comunitaria - EAEK-határozatdecisión CEEA - Nyugat-AfrikaÁfrica occidental - ESZAK-általános határozatdecisión general CECA - ESZAK egyedi határozatdecisión individual CECA - versenykorlátozó magatartás bejelentésedeclaración de entente - jelöltállítás bejelentésepresentación de candidatura - szavazás indoklásaexplicación de voto - Kelet-AfrikaÁfrica oriental - a gazdaság élénkülésedespegue económico - dekolonizációdescolonización - szavazatszámlálásescrutinio - dekoncentrációdesconcentración - közigazgatási egységdivisión administrativa - választókerületekre történő beosztáscircunscripción electoral - egyedi rendeletdecreto - adókedvezménydeducción fiscal - rakétaelhárításdefensa antimisil - deficitdéficit - költségvetési hiánydéficit presupuestario - deflációdeflación - földterület művelés alá vonásaroturación - a környezet romlásadegradación del medio ambiente - munkavállalásacceso al empleo - iskolaköteles koredad escolar - bűnismétlésdelincuencia - fiatalkori bűnözésdelincuencia juvenil - álláskeresésdemanda de empleo - fogyasztói keresletdemanda de consumo - energiaigénydemanda energética - kormány lemondásadimisión del gobierno - külföldi képviseletagencia en el extranjero - demokráciademocracia - népi demokráciademocracia popular - demokratizálódásdemocratización - az oktatás demokratizálásademocratización de la educación - demográfiademografía - denaturálásdesnaturalización - romlandó árukproducto perecedero - Euratom Ellátási ÜgynökségAgencia de aprovisionamiento CEEA - népsűrűségdensidad de población - departamento - departamento de ultramar - kiadásgasto - élelmiszerköltséggasto alimentario - költségvetési kiadásgasto presupuestario - sajtóügynökségagencia de prensa - fogyasztási kiadásgasto de consumo - igazgatási kiadásokgasto de funcionamiento - költségvetésen kívüli kiadásokgasto extrapresupuestario - nemzeti kiadásgasto nacional - nem kötelező kiadásokgasto no obligatorio - kötelező kiadásokgasto obligatorio - működési kiadásokgasto operativo - állami kiadásokgasto público - depolitizáltságdespolitización - népességcsökkenésdespoblación - deportáltdeportado - értékesítési ügynökdepositario - banki betétdepósito bancario - tőkeérték-csökkenésdepreciación del capital - deregulációdesregulación - leszerelésdesarme - ember okozta katasztrófadesastre causado por el hombre - természeti csapásdesastre natural - munkakördescripción de funciones - sivatagdesierto - elsivatagosodásdesertización - dehidratálásdeshidratación - jelölt visszalépéserenuncia a la candidatura - polgári engedetlenségdesobediencia civil - növényi kultúrák megsemmisítésedestrucción de cultivos - EPAAEP OCDE - tengerszorosestrecho - külföldi adósságdeuda exterior - államadósságdeuda pública - felsőházCámara Alta - leértékelésdevaluación - gazdasági fejlődésdesarrollo económico - NEAAEN OCDE - ipari fejlődésdesarrollo industrial - integrált fejlesztésdesarrollo integrado - területfejlesztésdesarrollo regional - társadalmi fejlődésdesarrollo social - devizadivisa - diabéteszdiabetes - Észak-Dél kapcsolatokrelación Norte-Sur - diktatúradictadura - regionális képviseletagencia regional - lexikonléxico, lexicón, lista de palabras, tesauro, tesoro - kulturális különbségdiferencia cultural - nemzetközi vitalitigio internacional - információterjesztésdifusión de la información - kultúra terjesztésedifusión de la cultura - korlátozott terjesztésdifusión restringida - szelektív információterjesztésdifusión selectiva de la información - vállalkozás méretedimensión de la empresa - oklevéltítulo de estudios - vállalatvezetésdirección de la empresa - irányelvdirectiva - közösségi irányelvdirectiva comunitaria - szavazási fegyelemdisciplina de voto - zeneműtárdiscoteca - beszéddiscurso - információkhoz való hozzáférésacceso a la información - nemi megkülönböztetésdiscriminación sexual - gazdasági megkülönböztetésdiscriminación económica - nyelvi megkülönböztetésdiscriminación lingüística - politikai megkülönböztetésdiscriminación política - faji megkülönböztetésdiscriminación racial - vallási megkülönböztetésdiscriminación religiosa - árkülönbségdiferencia de precios - gazdasági egyenlőtlenségdisparidad económica - regionális egyenlőtlenségdesequilibrio regional - tartósítószeragente de conservación - egészségügyi központcentro médico - élelmiszerforrásokrecurso alimentario - rendelkezésre álló energiaforrásokdisponibilidad de energía - kormányberendezésdispositivo de conducción - biztonsági berendezésdispositivo de seguridad - jelzőkészülékdispositivo de señalización - máskéntgondolkodásdisidencia - parlament feloszlatásadisolución del Parlamento - elrettentésdisuasión - lepárlásdestilación - elosztó kereskedelemdistribución comercial - energiaelosztásdistribución de energía - vízellátássuministro de agua - áramellátássuministro de energía eléctrica - kizárólagos forgalmazási megállapodásdistribución exclusiva - a termelés diverzifikációjadiversificación de la producción - a kivitel diverzifikálásadiversificación de las exportaciones - művezetősupervisor - nemzetközi munkamegosztásdivisión internacional del trabajo - házasság felbontásadivorcio - jogi doktrínadoctrina jurídica - dokumentumdocumento - audiovizuális dokumentumdocumento audiovisual - személyazonossági okmánydocumento de identidad - ülésanyagokdocumento de sesión - agglomerációaglomeración - vámokmánydocumento aduanero - hivatalos dokumentumdocumento oficial - parlamenti dokumentumdocumento parlamentario - dokumentációdocumentación - DodekániszoszDodecaneso - DominikaDominica - kárdaño - háborús kárdaños de guerra - kártérítésdaños y perjuicios - adománydonativo - ajándékdonación - vámaduana - DubaiDubai - kettős adóztatásdoble imposición - kettős állampolgárságdoble nacionalidad - két munkahely fenntartásapluriempleo - vidéki településaglomeración rural - ideiglenes tizenkettedekdoceavo provisional - kotrásdragado - alagcsövezésdrenaje - DrentheDrenthe - oktatáshoz való jogderecho a la educación - információs szabadságderecho a la información - művelődéshez való jogderecho a la cultura - városi agglomerációaglomeración urbana - igazságszolgáltatáshoz való jogderecho a la justicia - közigazgatási jogDerecho administrativo - légijogDerecho aeronáutico - dömpingellenes vámderechos antidumping - munkához való jogderecho al trabajo - bankjogDerecho bancario - értékpapírjogDerecho cambiario - polgári jogDerecho civil - kereskedelmi jogDerecho mercantil - közösségi jogDerecho comunitario - politikai izgatásagitación política - alkotmányjogDerecho constitucional - szokásjogDerecho consuetudinario - szerzői jogderechos de autor - regisztrációs adóderechos de registro - útmegszakításhoz való jogosultságderecho de escala - letelepedési jogderecho de establecimiento - sztrájkjogderecho de huelga - energiajogDerecho de la energía - környezetvédelmi jogDerecho del medio ambiente - gazdasági aggregátumagregado económico - világűrjogDerecho del espacio - egyének jogaiderecho del individuo - versenyjogDerecho de la competencia - családjogDerecho de familia - a háború jogaDerecho de guerra - tengerjogDerecho del mar - tüntetéshez való jogderecho de manifestación - halászati jogDerecho de pesca - szakmába történő bejutásacceso a la profesión - elővásárlási jogderecho de prelación - bérbeadó felmondási jogaderecho de recuperación - aktív választójogderecho de voto - biztosítási jogDerecho de seguros - szabadalmi jogDerecho de patentes - nemzetek jogaDerecho de los Estados - idegenjogDerecho de extranjería - kisebbségek jogaiderechos de las minorías - társasági jogDerecho de sociedades - közlekedési jogDerecho del transporte - lakásügyi jogszabályokDerecho de la vivienda - munkajogDerecho del trabajo - választójogDerecho electoral - részidős művelésagricultura a tiempo parcial - pénzügyi szabályozásreglamentación financiera - adójogDerecho fiscal - nemzetközi adójogDerecho fiscal internacional - erdészeti jogszabályoklegislación forestal - nemzetközi emberi jogokDerecho humanitario internacional - nemzetközi jogDerecho internacional - nemzetközi magánjogDerecho internacional privado - nemzetközi közjogDerecho internacional público - biogazdálkodásagricultura biológica - tengerjogi szabályozásDerecho marítimo - házassági jogDerecho matrimonial - nemzeti jogDerecho nacional - nukleáris jogDerecho nuclear - büntetőjogDerecho penal - gazdasági bűncselekménydelito económico - nemzetközi büntetőjogDerecho penal internacional - magánjogDerecho privado - kereskedelmi célú gazdálkodásagricultura comercial - közjogDerecho público - agrárjogDerecho agrario - szociális jogszabályokDerecho social - felségjogDerecho territorial - politikai jobboldalderecha política - polgári jogokderechos cívicos - emberi jogokderechos humanos - nők jogaiderechos de la mujer - szerződéses gazdálkodásagricultura contractual - különleges lehívási jogokderechos especiales de giro - dömpingdumping - születéskor várható élettartamesperanza de vida - tanulmányok időtartamaduración de los estudios - bérlet időtartamaduración del contrato de alquiler - munkaidőjornada de trabajo - jogszabályban meghatározott munkaidőjornada legal - AASM-országokpaíses de la EAMA - közös gazdálkodásexplotación agraria en común - Kelet-AngliaEast Anglia - vízagua - közösségi vizekaguas comunitarias - csurgalékvízagua de infiltración - fürdésre alkalmas vízagua de baño - szeszekaguardiente - belvizekaguas interiores - hegyvidéki gazdálkodásagricultura de montaña - nemzetközi vizekaguas internacionales - sós vízagua salada - talajvízagua subterránea - felszíni vizekagua superficial - felségvizekaguas territoriales - szennyvízagua residual - mezőgazdasági kereskedelemintercambio agrícola - kereskedelmi forgalomintercambio comercial - önfenntartó gazdálkodásagricultura de subsistencia - információcsereintercambio de información - kiadványcsereintercambio de publicaciones - Közösségen kívüli kereskedelemintercambio extracomunitario - Közösségen belüli kereskedelemintercambio intracomunitario - országcsoportok szerinti kereskedelemintercambio por grupos de países - országok szerinti kereskedelemintercambio por países - termékek szerinti kereskedelemintercambio por productos - mintavételmuestreo - külterjes gazdálkodásagricultura extensiva - bértáblaescala de salarios - világításalumbrado - külföldön működő iskolaescuela en el extranjero - európai iskolaescuela europea - nemzetközi iskolaescuela internacional - óvodaescuela infantil - rendészeti iskolaécole nationale - ökológiaecología - ökologizmusecologismo - ökonometriaeconometría - piacra jutásacceso al mercado - belterjes gazdálkodásagricultura intensiva - gazdaságeconomía - agrárgazdaságtaneconomía agraria - kollektivizált gazdaságeconomía colectiva - összehangolt gazdasági cselekvéseconomía concertada - méretgazdaságosságeconomía de escala - energiamegtakarításahorro de energía - strukturális kiigazításajuste estructural - háborús gazdálkodáseconomía de guerra - vállalati gazdálkodáseconomía de la empresa - Ausztria régióiregiones de Austria - mediterrán mezőgazdaságagricultura mediterránea - piacgazdaságeconomía de mercado - önellátó gazdálkodáseconomía de subsistencia - közlekedésgazdaságeconomía del transporte - irányított gazdaságeconomía dirigida - családi gazdaságeconomía doméstica - erdőgazdálkodáseconomía forestal - ipari gazdaságeconomía industrial - világgazdaságeconomía internacional - vegyes gazdaságeconomía mixta - nemzetgazdaságeconomía nacional - agrárélelmiszer-iparindustria agroalimentaria - tervgazdaságeconomía planificada - posztindusztriális gazdaságeconomía postindustrial - állami gazdálkodáseconomía pública - regionális gazdaságeconomía regional - feketegazdaságeconomía sumergida - városgazdálkodáseconomía urbana - SkóciaEscocia - ökoszisztémaecosistema - euróeuro - agroiparindustria agraria - könyvkiadásedición - oktatáseducación - otthoni tanuláseducación a domicilio - művészeti oktatáseducación artística - összehasonlító oktatáseducación comparada - alapoktatáseducación básica - tömegoktatáseducación de masas - felnőttoktatáseducación de adultos - külföldiek oktatásaeducación de extranjeros - iskolarendszeren kívüli oktatáseducación no formal - folyamatos tanuláseducación permanente - testneveléseducación física - óvodai neveléseducación preescolar - egészségneveléseducación sanitaria - szexuális neveléseducación sexual - speciális oktatáseducación especial - édesítőszeredulcorante - tanulólétszámalumnado - agronómiaagronomía - radioaktív szennyvízefluente radiactivo - egyenlő díjazásigualdad de remuneración - egyenlő bánásmódigualdad de trato - törvény előtti egyenlőségigualdad ante la ley - EgyiptomEgipto - SalvadorEl Salvador - piacbővítésampliación del mercado - citrusfélékagrios - választók nyilvántartásba vételeinscripción electoral - választáselecciones - előrehozott választáselecciones anticipadas - európai választáselecciones europeas - közvetett választássufragio indirecto - helyi választásokelecciones locales - nemzeti választáselecciones nacionales - parlamenti választáselecciones generales - időközi választáselecciones parciales - IDAAID - elnökválasztáselecciones presidenciales - előválasztáselecciones primarias - elektori testületelectorado - elektrokémiaelectroquímica - elektrometallurgiaelectrometalurgia - elektronikaelectrónica - elektrotechnikaelectrotécnica - állattartáscría de ganado - gazdasági támogatásapoyo económico - külterjes állattartáscría al aire libre - ráktenyésztéscría de crustáceos - belterjes állattenyésztéscría intensiva - tanulóalumno - passzív választójogelegibilidad - hulladék ártalmatlanításaeliminación de residuos - emancipációemancipación - csomagolásenvasado - legeltetéses állattartásengorde en pastos - palackozásembotellado - foglalkoztatási támogatásayuda al empleo - kivándorlásemigración - Emilia-RomagnaEmilia-Romaña - Egyesült Arab EmírségekEmiratos Árabes Unidos - az Egyesült Arab Emírségek országaipaíses de los Emiratos Árabes Unidos - értékpapír-kibocsátásemisión de valores - pénzkibocsátásemisión de moneda - közlekedési balesetaccidente de transporte - védett munkahelyempleo reservado - fehérgalléros munkavállalóempleado - irodai alkalmazottempleado de oficina - közalkalmazottempleado de servicios públicos - munkaadóempleador - kölcsön, kölcsönfelvételempréstito, mutuo, préstamo, préstamo de dinero - külföldi segélyayuda al exterior - közösségi hitelfelvételempréstito comunitario - nemzetközi kölcsönempréstito internacional - állami kölcsönfelvételempréstito público - emulgeátoremulsionante alimentario - eladósodásendeudamiento - hullámenergiaenergía de las olas - környezetkímélő energiaenergía blanda - exporttámogatásayuda a la exportación - kemény energiaenergía dura - elektromos energiaenergía eléctrica - szélenergiaenergía eólica - geotermikus energiaenergía geotérmica - hidraulikus energiaenergía hidráulica - hidroelektromos energiaenergía hidroeléctrica - árapály-energiaenergía maremotriz - nukleáris energiaenergía nuclear - megújuló energiaenergía renovable - hektáronkénti támogatásayuda por hectárea - napenergiaenergía solar - hőenergiaenergía térmica - gyermekniño - elhagyott gyermekhijo abandonado - migráns szülő gyermekehijo de migrante - házasságon kívül született gyermekhijo natural - egyetlen gyermekhijo único - kötelezettségvállalás kiadásokracompromiso de los gastos - trágyaabono - műtrágyaabono químico - befektetési támogatásayuda a la inversión - szerves trágyaabono orgánico - hizlalásengorde - politikai emberrablássecuestro político - gazdasági felmérésencuesta económica - a fogyasztás felméréseencuesta de consumo - társadalomstatisztikai felmérésencuesta social - adatrögzítésregistro de datos - dokumentum adatrögzítéseregistro de documentos - építési támogatásayuda a la construcción - tüzelőanyag-dúsításenriquecimiento del combustible - tanárpersonal docente - tanításenseñanza - távoktatásenseñanza a distancia - mezőgazdasági oktatásenseñanza agrícola - számítógépes oktatásenseñanza automatizada - felekezeti oktatásenseñanza confesional - nyelvoktatásenseñanza de idiomas - általános oktatásenseñanza general - ingyenes oktatásenseñanza gratuita - modernizációs támogatásayuda a la modernización - nem felekezeti iskolaenseñanza laica - orvosképzésenseñanza médica - kötelező oktatásenseñanza obligatoria - paramedicinai képzésenseñanza paramédica - multidiszciplináris oktatásenseñanza multidisciplinar - posztgraduális oktatásenseñanza postuniversitaria - alapfokú oktatásenseñanza primaria - magánoktatásenseñanza privada - szakoktatásenseñanza profesional - közoktatásenseñanza pública - termelési támogatásayuda a la producción - tudományos oktatásenseñanza científica - középfokú oktatásenseñanza secundaria - felsőoktatásenseñanza superior - műszaki oktatásenseñanza técnica - versenykorlátozó megállapodásentente - horizontális megállapodásentente horizontal - tiltott megállapodásentente ilícita - nemzetközi kartellentente internacional - vertikális megállapodásentente vertical - élelmiszersegélyayuda alimentaria - gazdálkodók kölcsönös segítségnyújtásaayuda mutua entre agricultores - nem tarifális akadályobstáculo no arancelario - tarifális akadályobstáculo arancelario - technikai akadályobstáculo técnico - vámraktárdepósito aduanero - vállalkozásempresa - kézműves vállalkozásempresa artesanal - kereskedelmi vállalkozásempresa comercial - közös vállalatempresa común - lízingvállalkozásempresa de alquiler - közlekedési vállalatempresa de transporte - külföldi vállalkozásempresa extranjera - európai vállalkozásempresa europea - családi vállalkozásempresa familiar - vagyonkezelő társaságsociedad fiduciaria - ingatlanvállalkozásempresa inmobiliaria - egyszemélyes társaságempresa individual - munkahelyi balesetaccidente laboral - hátrányos helyzetűeknek nyújtott támogatásayuda a los necesitados - ipari vállalkozásempresa industrial - multinacionális vállalatempresa multinacional - magánvállalkozásempresa privada - közvállalkozásempresa pública - karbantartásmantenimiento - növényi kultúra megőrzésemantenimiento de cultivos - fizikai környezetentorno físico - megtakarításokahorro - vállalkozásoknak nyújtott támogatásayuda a las empresas - kényszerű takarékosságahorro forzoso - epidémiaepidemia - epidemiológiaepidemiología - EpíroszEpiro - források kimerüléseagotamiento de recursos - EcuadorEcuador - lófélékequino - költségvetési egyensúlyequilibrio presupuestario - ökológiai egyensúlyequilibrio ecológico - kétoldalú segélyayuda bilateral - mezőgazdasági felszerelésequipo agrícola - közösségi létesítményekequipamiento colectivo - járműrészekequipo de vehículo - elektromos felszerelésequipo electrónico - ipari berendezésequipamiento industrial - szociokulturális létesítményequipamiento sociocultural - ESZAK-segélyayuda CECA - sportlétesítményinstalación deportiva - oklevelek egyenértékűségeequivalencia de títulos - ergonómiaergonomía - vulkánkitöréserupción volcánica - rabszolgaságesclavitud - leszámítolásdescuento - légtérespacio aéreo - európai jogi térségespacio judicial europeo - zöldterületzona verde - közösségi támogatásayuda comunitaria - SpanyolországEspaña - Spanyolország régióiregiones de España - védett fajokespecie protegida - ipari kémkedésespionaje industrial - vizsgálatensayo - nukleáris kísérletprueba nuclear - ExtremaduraExtremadura - kiegészítő terméktámogatássubvención complementaria de productos - telephelyestablecimiento - különleges feladattal megbízott pénzügyi intézményekentidad financiera con estatuto especial - oktatási intézménycentro de enseñanza - közüzeminstitución de utilidad pública - a költségvetés megállapításaelaboración del presupuesto - egészségügyi intézményestablecimiento hospitalario - büntetés-végrehajtási intézetestablecimiento penitenciario - közjogi intézményinstitución pública - ónestaño - arany-deviza standardpatrón de cambios-oro - sürgősségi segélyayuda de urgencia - aranystandardpatrón oro - államEstado - személyi állapotestado civil - kormányzás rendkívüli állapot eseténestado de excepción - rendkívüli állapotestado de emergencia - jóléti államEstado del bienestar - Amerikai Egyesült ÁllamokEstados Unidos - állami támogatásayuda pública - etanoletanol - EtiópiaEtiopía - etnológiaetnología - címkézésetiquetado - megvalósíthatósági tanulmányestudio de viabilidad - piackutatásestudio de mercado - munkatanulmányestudio del trabajo - hallgatóestudiante - külföldi hallgatóestudiante extranjero - gazdasági segélyayuda económica - euróhiteleurocrédito - euródevizaeurodivisa - euró-dolláreurodólar - eurókötvényeuroemisión - európiaceuromercado - eurokommunizmuseurocomunismo - EurocontrolEurocontrol - európai jobboldalEuroderecha - EurogroupEurogrupo - EurópaEuropa - természetbeni segélyayuda en especie - Észak-EurópaEuropa del Norte - Dél-EurópaEuropa meridional - Nyugat-EurópaEuropa occidental - Közép- és Kelet-EurópaEuropa central y oriental - Europecheeuropesca - interaktivitásinteractividad - eutrofizációeutrofización - költségvetési javaslatevaluación presupuestaria - projektelemzésevaluación de proyectos - a források értékeléseevaluación de recursos - vágási melléktermék és belsőségdespojo - nukleáris balesetaccidente nuclear - pénzügyi segélyayuda financiera - technológiaértékelésevaluación tecnológica - adókikerülésevasión fiscal - vizsgaexamen - mezőgazdasági többletexcedente agrario - EK-elbánásból való kizárásexclusión del trato CE - projektmenedzsmentejecución de proyectos - költségvetés végrehajtásaejecución del presupuesto - ítélet végrehajtásaejecución de sentencia - versenykorlátozó magatartás engedélyezése alóli mentesítésexención de autorización de entente - tarifális mentességexención arancelaria - költségvetési évejercicio presupuestario - agyelszíváséxodo intelectual - mezőgazdasági gazdálkodóagricultor - mezőgazdasági üzemexplotación agraria - állami gazdaságexplotación agraria estatal - vegyes gazdálkodást folytató mezőgazdasági üzemexplotación agraria mixta - tengerek kihasználásaexplotación de los mares - források kiaknázásaexplotación de recursos - családi gazdálkodásexplotación agraria familiar - erdőgazdaságexplotación forestal - tejgazdaságexplotación lechera - robbanóanyagexplosivo - kivitelexportación - tőkekivitelexportación de capitales - kisajátításexpropiación - multilaterális segélyayuda multilateral - kiutasításexpulsión - extraterritorialitásextraterritorialidad - bányakitermelésextracción minera - kiadatásextradición - szélsőjobbextrema derecha - szélsőbalextrema izquierda - Távol-KeletExtremo Oriente - számlázásfacturación - vissza nem térintendő segélyayuda a fondo perdido - alacsony jövedelemrenta baja - csődquiebra - éhséghambre - használati viszonyrégimen de explotación - tulajdonosi művelésexplotación directa - részesművelésexplotación mixta - családfamilia - nagycsaládfamilia numerosa - sógorságparentesco de afinidad - FAOOAA - magánsegélyayuda privada - gabonalisztharina de cereal - fasizmusfascismo - állatvilágfauna - EMEAFECOM - termékenységfecundidad - háztartásbeliama de casa - regionális támogatásayuda regional - migráns nőmigración femenina - EMOGAFEOGA - EMOGA GaranciarészlegFEOGA Garantía - EMOGA Orientációs RészlegFEOGA Orientación - vashierro - haszonbérlői gazdálkodásarrendamiento rústico - szövetkezeti gazdasággranja colectiva - mintagazdasággranja piloto - komphajótransbordador - egészségügyi segélyayuda sanitaria - IFLAFIAB - farostfibra de madera - üvegrostfibra de vidrio - textilrostfibra textil - FIDFID - IFADFIDA - Fidzsi-szigetekFiji, Fiyi - ragadós száj- és körömfájásfiebre aftosa - ágazati támogatásayuda sectorial - huzalalambre - halászhálóred de pesca - leányvállalatfilial - közös leányvállalatfilial común - finanszírozásfinanciación - rövid távú finanszírozásfinanciación a corto plazo - hosszú távú finanszírozásfinanciación a largo plazo - középtávú finanszírozásfinanciación a medio plazo - szociális segélyayuda social - közösségi finanszírozásfinanciación comunitaria - kompenzációs finanszírozásfinanciación compensatoria - kiegészítő finanszírozásfinanciación complementaria - segély finanszírozásafinanciación de la ayuda - ipar finanszírozásafinanciación de la industria - exportfinanszírozásfinanciación de las exportaciones - pártok finanszírozásafinanciación de los partidos - a költségvetés finanszírozásafinanciación del presupuesto - kampányfinanszírozásfinanciación electoral - nemzeti finanszírozásfinanciación nacional - jövedéki adóimpuesto especial - nemzetközi pénzügyekfinanzas internacionales - helyi pénzügyekhacienda local - államháztartáshacienda pública - FinnországFinlandia - FunenFionia - adórendszerfiscalidad - UnicefUnicef - atommaghasadásfisión nuclear - IEAAIE OCDE - árrögzítésfijación de precios - bérmegállapításfijación del salario - Nyugat-Flandria tartományprovincia de Flandes Occidental - Kelet-Flandria tartományprovincia de Flandes Oriental - gabonapehelycopo de cereal - növényvilágflora - virágkertészetfloricultura - faúsztatástransporte de madera flotante - légiflottaflota aérea - NAÜOIEA - halászflottaflota pesquera - belvízi hajóflottaflota fluvial - kereskedelmi flottaflota mercante - ciklikus ingadozásfluctuación coyuntural - áringadozásfluctuación de precios - gazdasági ingadozásfluctuación económica - strukturális változásokfluctuación estructural - fluorflúor - IMFFMI - IASSAISS - UNFPAFNUAP - közszolgálatfunción pública - köztisztviselőfuncionario - európai tisztviselőfuncionario europeo - parthoz közeli tengerfenékfondo costero - tengerfenékfondo marino - alapítványfundación - EK-alapfondo CE - AdzsmánAjmán - közös alapfondo común - cégértékfondo de comercio - ERFAFEDER - működő tőkeactivo circulante - Európai Monetáris AlapFondo Monetario Europeo - öntöttvasfundición - fúrásperforación - tengeri fúrásperforación en el mar - elnapolásaplazamiento de la sesión - erdőmonte - védett erdőmonte protegido - szálerdőmonte alto - csemeteerdőmonte bajo - természetes erdőbosque natural - erdőültetvénybosque plantado - vámalakiságokformalidad aduanera - vezetőképzésformación de gestores - tanárképzésformación del profesorado - árképzésformación de precios - munkahelyi képzésformación en el puesto de trabajo - szakképzésformación profesional - valutakiigazításajuste monetario - formanyomtatványformulario - kemencehorno - szállítóproveedor - dokumentumellátássuministro de documentos - eljárási költségekcostas judiciales - tandíjgastos de escolaridad - választási költségekgastos electorales - rezsiköltségekgastos generales - gyógyszerköltségekgastos farmacéuticos - FranciaországFrancia - Franciaország tengerentúli megyéiDOM franceses - francia TOTPTU franceses - Franciaország régióiregiones de Francia - Franche-ComtéFranco Condado - franchisefranquicia comercial - vámmentességfranquicia aduanera - csalásfraude - választási csalásfraude electoral - LAFTAALADI - adókijátszásfraude fiscal - FrederiksbergFrederiksberg - FrederiksborgFrederiksborg - iskolalátogatáspresencia escolar - fuvardíjflete - Friuli-Venezia GiuliaFriul-Venecia Julia - FrieslandFrisia - sajtqueso - féllágy sajtqueso de pasta semidura - kemény sajtqueso de pasta dura - LAFTA-országokpaíses de la ALADI - lágy sajtqueso de pasta blanda - kéksajtqueso de pasta azul - juhsajtqueso de oveja - kecskesajtqueso de cabra - tehénsajtqueso de vaca - ömlesztett sajtqueso fundido - friss sajtqueso fresco - sajtgyárindustria quesera - határfrontera - gyümölcsfruto - diófélékfruto de cáscara - csonthéjasokfruto de hueso - maggyümölcsfruto de pepita - friss gyümölcsfruta fresca - trópusi gyümölcsfruto tropical - FujairahFujaira - vállalkozás egyesülésefusión de empresas - magfúziófusión nuclear - GabonGabón - AlbániaAlbania - Galápagos-szigetekGalápagos - GalíciaGalicia - GambiaGambia - biztosítékgarantía - hitelgaranciagarantía de crédito - garantált jövedelemgarantía de la renta - beruházásvédelemgarantía de inversiones - gyermekgondozásguarda de niños - alkoholalcohol - pazarlásdespilfarro - GATTGATT - politikai baloldalizquierda política - baloldali radikalizmusizquierdismo - gázgas - füstgázgas de combustión - földgázgas natural - gázvezetékgasoducto - kémiai alkoholalcohol químico - területpihentetéscongelación de tierras - magas- és mélyépítésingeniería civil - üszőnovilla - geokémiageoquímica - geografía - gazdaságföldrajzgeografía económica - politikai földrajzgeografía política - geológiageología - geofizikageofísica - gerontológiagerontología - menedzsmentgestión - vállalati számvitelgestión contable - vállalkozás igazgatásagestión empresarial - területrendezésgestión del espacio - hulladékgazdálkodásgestión de residuos - halgazdálkodásgestión de la pesca - erőforrás-gazdálkodásgestión de recursos - logisztikagestión de materiales - alkoholizmusalcoholismo - személyzetgazdálkodásadministración del personal - pénzügyi irányításgestión financiera - menedzsment-stratégiagestión de previsión - GhánaGhana - vadanimal de caza - GibraltárGibraltar - jéghielo - glükózglucosa - tengeröbölgolfo - kormányGobierno - emigráns kormánygobierno en el exilio - forradalmi kormánygobierno insurreccional - étkezési zsírgrasa alimenticia - ipari zsírgrasa industrial - AlentejoAlentejo - nagyvállalkozásgran empresa - nagy méretű mezőgazdasági üzemgran explotación - Nagy-AntillákGrandes Antillas - ingyenes orvosi ellátásgratuidad de la sanidad - GörögországGrecia - Közép-GörögországGrecia central - Görögország régióiregiones de Grecia - GrenadaGranada - sztrájkhuelga - AlgarveAlgarbe - GrönlandGroenlandia - GroningenGroninga - Andok-csoportGrupo Andino - Andok-csoport országaipaíses del Grupo Andino - érdekcsoportgrupo de interés - vállalkozások csoportjagrupo de empresas - Tízek CsoportjaGrupo de los Diez - ADR-megállapodásAcuerdo ADR - AlgériaArgelia - képviselőcsoportgrupo parlamentario - emberi jogi mozgalommovimiento pro derechos humanos - beszerzői csoportcooperativa de compra - gazdasági egyesülésgrupo de interés económico - termelői csoportagrupación de productores agrarios - etnikai csoportgrupo étnico - algaalga - nyelvi csoportgrupo lingüístico - daragrañón - GuadeloupeGuadalupe - GuatemalaGuatemala - GeldernGueldres - háborúguerra - polgárháborúguerra civil - függetlenségi háborúguerra de independencia - határháborúguerra fronteriza - hidegháborúguerra fría - atomháborúguerra nuclear - GuineaGuinea - Bissau-GuineaGuinea-Bissau - Egyenlítői-GuineaGuinea Ecuatorial - GuyanaGuyana - Francia GuyanaGuyana Francesa - élőhelyhábitat - vidéki lakóhelyhábitat rural - városi lakóhelyhábitat urbano - állati takarmányalimento para el ganado - táplálkozási szokásokhábito alimentario - vásárlói szokásokhábito de compra - Hainaut tartományprovincia de Henao - HaitiHaití - halogénhalógeno - HamburgHamburgo - fogyatékkal élő személydiscapacitado - vámharmonizációarmonización aduanera - ipari takarmányalimento industrial - adóharmonizációarmonización fiscal - Felső-NormandiaAlta Normandía - Burkina Fasói KöztársaságBurkina Faso - HawaiiHawai - helikopterhelicóptero - HessenHesse - bébiételalimento para niños - nyári időszámításhorario de verano - kérdések órájaturno de preguntas - túlórahora extraordinaria - hinduizmushinduismo - történettudományhistoria - hisztológiahistología - holdingtársaságholding - Dél-HollandiaHolanda meridional - Észak-HollandiaHolanda septentrional - előkészített élelmiszeralimento preparado - emberöléshomicidio - jóváhagyáshomologación - HondurasHonduras - HongkongHong-Kong - MagyarországHungría - pszichiátriai intézményestablecimiento psiquiátrico - munkarendhorario de trabajo - feldolgozott élelmiszeralimento transformado - rugalmas munkaidőhorario flexible - kertészethorticultura - komlólúpulo - állati olajaceite de origen animal - mogyoróolajaceite de cacahuete - olívaolajaceite de oliva - halolajaceite de pescado - nehézolajaceite pesado - ásványolajaceite mineral - táplálkozásnutrición - fáradt olajaceite usado - növényi olajaceite vegetal - olajmalomalmazara - bírósági végrehajtóagente judicial - munkakörülmények humanizálásahumanización del trabajo - szénhidrogénhidrocarburo - hidrogénhidrógeno - hidrogeológiahidrogeología - takarmányozásalimentación animal - hidrológiahidrología - élelmiszer-higiéniahigiene alimentaria - munkahelyi egészségvédelemsanidad laboral - jelzáloghipoteca - politikai ideológiaideología política - AETR-megállapodásAcuerdo AETR - emberi táplálkozásalimentación humana - yamgyökérñame - IIEPIIPE - szigetisla - Ile de FranceIsla de Francia - Guamisla Guam - Csatorna-szigetekislas Anglonormandas - Kajmán-szigetekislas Caimanes - Karolina-szigetekislas Carolinas - Szél felőli szigetekislas de Barlovento - Feröer-szigetekislas Feroe - Ión-szigetekIslas Jónicas - Mariana-szigetekislas Marianas - Szélcsendes-szigetekislas de Sotavento - Turks- és Caicos-szigetekislas Turcas y Caicos - Virgin-szigetekislas Vírgenes - adósságelengedésreducción de la deuda - társaság bejegyzéseregistro de sociedad mercantil - bevándorlásinmigración - parlamenti mentességinmunidad parlamentaria - immunológiainmunología - reklámhatásimpacto publicitario - imperializmusimperialismo - új tevékenység meghonosításaimplantación de actividad - Német Demokratikus KöztársaságAlemania RD - behozatalimportación - adóimpuesto - közösségi adóimpuesto comunitario - személyi jövedelemadóimpuesto sobre la renta de las personas físicas - közvetlen adóimpuesto directo - ingatlanadócontribución territorial - átalányadóimpuesto global - közvetett adóimpuesto indirecto - helyi adóimpuesto local - nemzeti adóimpuesto nacional - tárgyi dóimpuesto real - fogyasztási adóimpuesto sobre el consumo - magánszemélyt terhelő vagyonadóimpuesto sobre el patrimonio - értéknövekedési adóimpuesto de plusvalía - vagyonszerzési illetékimpuesto sobre transmisiones patrimoniales - vállalkozást terhelő vagyonadóimpuesto sobre el capital - jövedelemadóimpuesto sobre la renta - önálló vállalkozók jövedelemadójaimpuesto sobre beneficios - tőkenyereség-adóimpuesto sobre las rentas del capital - Németország régióiregiones de Alemania - bértömegadóimpuesto sobre los salarios - társasági adóimpuesto sobre sociedades - nyomtatásimprenta - könyvelési tételimputación contable - keresőképtelenségincapacidad laboral - tűzincendio - összeférhetetlenségincompatibilidad - incotermsIncoterms - IndiaIndia - kártalanításindemnización - ötvözetaleación - biztosítási összegindemnización del seguro - indulási támogatássubsidio de instalación - végkielégítésindemnización por despido - képviselői tiszteletdíjasignación parlamentaria - gazdasági függetlenségindependencia económica - nemzeti függetlenségindependencia nacional - technológiai függetlenségindependencia tecnológica - árindexálásindización de precios - munkabérek indexálásaindización de salarios - dokumentumindexelésindización documental - eltérési indikátorindicador de divergencia - gazdasági mutatóindicador económico - szociális indikátorindicador social - árindexíndice de precios - IndonéziaIndonesia - iparosításindustrialización - repülőgépiparindustria aeronáutica - űrrepülőgép-iparindustria aeroespacial - választási koalícióalianza electoral - élelmiszeriparindustria alimentaria - gépjárműiparindustria del automóvil - vegyiparindustria química - filmiparindustria cinematográfica - kulturális iparindustria cultural - fegyvergyártásindustria de armamentos - audiovizuális szektorindustria audiovisual - információs ágazatindustria de la información - cipőiparindustria del calzado - kiegészítő juttatásprestación complementaria - kommunikációs iparindustria de la comunicación - szerszámgépiparindustria de máquinas-herramienta - halászati ágazatindustria pesquera - vendéglátóiparindustria gastronómica - húsfeldolgozó iparindustria cárnica - cellulóz- és papíriparindustria de pasta y papel - csúcstechnológiás iparindustria punta - feldolgozóiparindustria de transformación - italgyártásindustria de bebidas - keretmegállapodásacuerdo marco - ösztöndíjasignación por estudios - festékiparindustria de colorantes - műtrágyaiparindustria de abonos - műanyagiparindustria de materias plásticas - szolgáltatóiparindustria de servicios - telekommunikációs szektorindustria de telecomunicaciones - faiparindustria de la madera - gumiiparindustria del caucho - bőriparindustria del cuero - haláleseti juttatásindemnización por fallecimiento - hűtőiparindustria del frío - játékiparindustria del juguete - könyvkereskedelemindustria del libro - bútoriparindustria del mueble - cukoriparindustria azucarera - dohányiparindustria del tabaco - üvegiparindustria del vidrio - ruhaiparindustria de la confección - szivattyúiparindustria del vacío - anyasági ellátásprestación por maternidad - elektronikai iparindustria electrónica - elektrotechnikai iparindustria electrotécnica - exportiparindustria exportadora - óraiparindustria relojera - szállodaiparindustria hotelera - informatikai ágazatindustria informática - tejiparindustria láctea - könnyűiparindustria ligera - nehéziparindustria pesada - erőforrások elosztásaasignación de recursos - gépészetindustria mecánica - bányászatindustria minera - nukleáris iparindustria nuclear - optikai iparindustria óptica - olajiparindustria petrolera - gyógyszeriparindustria farmacéutica - fotóiparindustria fotográfica - vas- és acéliparindustria siderúrgica - textiliparindustria textil - alfabetizációalfabetización - társadalmi egyenlőtlenségdesigualdad social - inflációinflación - információinformación - kereskedelmi adatinformación comercial - munkavállalók tájékoztatásainformación de los trabajadores - fogyasztói tájékoztatásinformación al consumidor - informatikainformática - üzleti informatikainformática de gestión - számítógépes dokumentációinformática documental - ipari informatikainformática industrial - ElzászAlsacia - orvosi informatikainformática médica - büntetendő cselekményinfracción - közlekedési infrastruktúrainfraestructura de transportes - ipari infrastruktúrainfraestructura industrial - mérnökingeniero - beavatkozásinjerencia - politikai változásalternancia política - törvénykezdeményezésiniciativa legislativa - innovációinnovación - árvízinundación - önkényes eltávozásinsumisión - élelmiszer-felügyeletinspección de alimentos - munkafelügyeletinspección del trabajo - szakfelügyeletinspección escolar - állat-egészségügyi vizsgálatinspección veterinaria - alumíniumaluminio - kikötőberendezésinstalación portuaria - ellenőrző szervinstancia de control - ETUIISE - AKCS-EK intézményinstitución ACP-CE - EU-intézményinstitución comunitaria - pénzügyi intézményinstitución financiera - politikai intézményinstitución política - vallási intézményinstitución religiosa - az ENSZ szakosított intézményeorganismo especializado de la ONU - lakásfelújításmejora del hábitat - vizsgálóbírói eljárásinstrucción del sumario - hangszerinstrumento de música - pénzügyi instrumentuminstrumento financiero - közösségi pénzügyi eszközinstrumento financiero comunitario - INTALINTAL - migránsok beilleszkedéseintegración de los migrantes - gazdasági integrációintegración económica - európai integrációintegración europea - a termelés javításamejora de la producción - monetáris integrációintegración monetaria - politikai integrációintegración política - regionális integrációintegración regional - társadalmi beilleszkedésintegración social - értelmiségintelectualidad - választópolgárok akarataintención de voto - kölcsönös gazdasági függőséginterdependencia económica - közhivataloktól való elzárásprohibición profesional - EK-megállapodásacuerdo CE - növénynemesítésmejora de las plantas - kamatinterés - közvetítő kereskedőintermediario comercial - munkásinternacionáléInternacional Obrera - szocialista internacionáléInternacional Socialista - elmegyógyintézetbe utalásinternamiento psiquiátrico - interpellációinterpelación parlamentaria - tolmácsolásinterpretación - talajjavításmejora del suelo - jogértelmezésinterpretación del derecho - pénzügyi intervencióintervención financiera - piaci intervencióintervención en el mercado - találmányinvención - beruházásinversión - külföldön történő befektetésinversión en el extranjero - közösségi beruházásinversión comunitaria - közvetlen beruházásinversión directa - külföldi befektetésinversión extranjera - ipari befektetésinversión industrial - nemzetközi beruházásinversión internacional - magánberuházásinversión privada - állami beruházásinversión pública - regionális beruházásinversión regional - magánlakás sérthetetlenségeinviolabilidad del domicilio - jódiodo - IrakIrak - IránIrán - Irian JayaIrian Jaya - munkaidő beosztásaordenación del horario de trabajo - ÍrországIrlanda - Észak-ÍrországIrlanda del Norte - Írország régióiregiones de Irlanda - UNRISDUNRISD - iszlámislamismo - Iceland, Republic of Iceland (en) - ISOISO - izoglükózisoglucosa - szigetelőanyagaislante - erdőfejlesztésordenación forestal - épületszigetelésaislamiento del edificio - hangszigetelésaislamiento acústico - hőszigetelésaislamiento térmico - elszigetelődési politikaaislacionismo - IzraelIsrael - OlaszországItalia - Olaszország régióiregiones de Italia - ugarbarbecho - Jamaicai KöztársaságJamaica - vízépítésordenación hidráulica - JapánJapón - konyhakerthuerto familiar - JávaJava - szerencsejátékjuego de azar - fiatal személyjoven - fiatal munkavállalótrabajador joven - olimpiajuegos olímpicos - Joint European TorusJoint European Torus - JordániaJordania - hivatalos lapBoletín Oficial - mezőgazdasági vízkészlet-gazdálkodásordenación hidroagrícola - folyamatos munkarendjornada intensiva - judaizmusjudaísmo - bírójuez - ítéletsentencia - közigazgatási bíróságjurisdicción contencioso-administrativa - polgári ügyekben eljáró bíróságjurisdicción civil - különbíróságjurisdicción de excepción - vidékfejlesztésdesarrollo rural - rendes bíráskodásjurisdicción judicial - katonai bíróságjurisdicción militar - büntetőbíróságjurisdicción penal - fiatalkorúak bíróságajurisdicción de menores - társadalombiztosítási bíráskodásjurisdicción social - fellebbviteli bíróságjurisdicción superior - pénzbüntetésmulta - esetjogjurisprudencia - EK-esetjogjurisprudencia CE - gyümölcslézumo de fruta - zöldségléjugo de legumbres y hortalizas - jutayute - KambodzsaCamboya - kapokmiraguano - KenyaKenia - módosításenmienda - KiribatiKiribati - KuvaitKuwait - RéunionLa Reunión - minőséget igazoló címkemarca de calidad - laktózlactosa - gyapjúlana - tejleche - fogyasztási tejleche de consumo - kereskedelmi megállapodásacuerdo comercial - sűrített tejleche concentrada - nyerstejleche cruda - fölözött tejleche descremada - tejporleche en polvo - teljes tejleche entera - fermentált tejleche fermentada - homogenizált tejleche homogeneizada - pasztőrözött tejleche pasteurizada - sterilizált tejleche esterilizada - talaj kondicionálásaabono del suelo - termékbevezetéslanzamiento de un producto - szövetségi tagállamEstado federado - nyelvlenguaje - idegen nyelvlengua extranjera - anyanyelvlengua materna - Languedoc-RoussillonLanguedoc-Rosellón - LaoszLaos - házinyúlconejo - LazioLacio - AmerikaAmérica - törvényességlegalidad - törvényalkotáslegislación - élelmiszerjoglegislación alimentaria - dömpingellenes jogszabályoklegislación antidumping - trösztellenes jogszabályoklegislación antitrust - felhatalmazáson alapuló jogalkotáslegislación delegada - gyógyszerjoglegislación farmacéutica - növény-egészségügyi jogszabályoklegislación fitosanitaria - egészségügyi jogszabályoklegislación sanitaria - oktatási jogszabályoklegislación escolar - állat-egészségügyi jogszabályoklegislación veterinaria - törvényhozási időszaklegislatura - jogos védelemlegítima defensa - legitimitáslegitimidad - zöldséglegumbre - gumós zöldséglegumbre de bulbo - leveles zöldséglegumbre de hoja - gyümölcszöldséglegumbre de fruto - Közép-AmerikaAmérica Central - gyökérzöldséglegumbre de raíz - friss zöldséglegumbre fresca - hüvelyes zöldségekleguminosa - LeinsterLeinster - LesothoLesotho - állati leukózisleucosis animal - LibanonLíbano - liberalizmusliberalismo - Észak-AmerikaAmérica del Norte - a kereskedelem liberalizálásaliberación de los intercambios - LibériaLiberia - egyesülési szabadságlibertad de asociación - szólásszabadságlibertad de expresión - gondolatszabadságlibertad de opinión - véleménynyilvánítási szabadságlibertad de información - sajtószabadságlibertad de prensa - hajózás szabadságalibertad de navegación - Dél-AmerikaAmérica del Sur - gyülekezési joglibertad de reunión - iparűzési szabadságlibertad de comercio - vallásszabadságlibertad religiosa - könyvesboltlibrería - tőke szabad mozgásalibre circulación de capitales - áruk szabad mozgásalibre circulación de mercancías - Latin-AmerikaAmérica Latina - személyek szabad mozgásalibre circulación de personas - munkavállalók szabad mozgásalibre circulación de trabajadores - szabad versenylibre competencia - önrendelkezési joglibre disposición de la propia persona - szabad forgalomlibre práctica - szolgáltatásnyújtás szabadságalibre prestación de servicios - LíbiaLibia - szabadalmi engedélylicencia de patente - iparűzési engedélylicencia comercial - kiviteli engedélylicencia de exportación - azbesztamianto - behozatali engedélylicencia de importación - szállítói engedélylicencia de transporte - elbocsátásdespido - kollektív elbocsátásdespido colectivo - létszámcsökkentés gazdasági okokbóldespido por causas económicas - LiechtensteinLiechtenstein - parafacorcho - Liège tartományprovincia de Lieja - halászterületlugar de pesca - munkahelylugar de trabajo - keményítőalmidón - közlekedési útvonallínea de transporte - barnaszénlignito - Arab LigaLiga Árabe - az Arab Liga országaipaíses de la Liga Árabe - LiguriaLiguria - LimburgLimburgo - Belga-Limburg tartományprovincia de Limburgo Belga - értékesítési korlátozáslimitación de comercialización - társulási megállapodásacuerdo de asociación - Amnesty InternationalAmnistía Internacional - szénsavas italbebida gaseosa - LimousinLemosín - lenlino - olajlenlino oleaginoso - fémrúdlingote - nyelvészetlingüística - likőrlicor - végelszámolásliquidación de sociedad mercantil - amortizációamortización - vagyon felszámolásaliquidación de bienes - kiadások érvényesítéseliquidación de gastos - likviditásliquidez - nemzetközi likviditásliquidez internacional - zárt listalista cerrada - választói névjegyzéklista electoral - szépirodalomliteratura - szürke irodalomliteratura gris - államadósság törlesztéseamortización de la deuda - partvidéklitoral - fuvarozásentrega - energia-lelőhelylocalización de la energía - a termelés helyelocalización de la producción - ingatlan-bérbeadásarrendamiento inmobiliario - lízingarrendamiento financiero - munkáskizáráscierre patronal - lakásügyvivienda - írástudatlanságanalfabetismo - többszintes házvivienda colectiva - családi házvivienda individual - komfort nélküli lakásvivienda insalubre - szociális lakásvivienda social - szoftversoftware - törvényley - költségvetési törvényley presupuestaria - kerettörvényley de bases - szabadidőocio - LombardiaLombardía - LotaringiaLorena - alacsony lakbéralquiler moderado - kenőanyaglubricante - játéktárludoteca - tűzvédelemlucha contra incendios - környezetszennyezés elleni küzdelemlucha contra la contaminación - bűnüldözéslucha contra el crimen - pazarlás elleni küzdelemlucha contra el despilfarro - osztályharclucha de clases - költség-haszon elemzésanálisis de coste-beneficio - capital of Luxembourg, Luxembourg, Luxembourg City, Luxembourg-Ville, Luxemburg (en) - Luxembourg tartományprovincia de Luxemburgo Belga - lucernaalfalfa - liofilizálásliofilización - MakaóMacao, Macau - munkagépmáquina - mezőgazdasági gépmáquina agrícola - irodai berendezésmáquina de oficina - költséghatékonysági elemzésanálisis de coste-eficacia - aratógépmáquina cosechadora - hidraulikus gépi berendezésmáquina hidráulica - szerszámgépmáquina-herramienta - pneumatikus munkagépmáquina neumática - textilgépmáquina textil - MashreqMashrek - makroökonómiamacroeconomía - MadagaszkárMadagascar - MadeiraMadeira - input-output elemzésanálisis de input-output - szupermarketgran superficie comercial - diszkontáruházcasa de descuento - MaghrebMagreb - bíró/ügyészmagistrado - magnéziummagnesio - munkaerőmano de obra - mezőgazdasági munkaerőmano de obra agrícola - kisegítő családtagmano de obra familiar - női munkavállalómano de obra femenina - vízelemzésanálisis del agua - munkahelyek megtartásamantenimiento del empleo - békefenntartásmantenimiento de la paz - gabonaabatí, borona, capi, capia, cereales, elote, maíz - kiadóeditorial - abszolút többségmayoría absoluta - nagykorúságmayoría de edad civil - többségi szavazásmayoría de votos - politikai többségmayoría política - minősített többségmayoría cualificada - csendes többségmayoría silenciosa - információelemzésanálisis de la información - egyszerű többségmayoría simple - betegségenfermedad - állatbetegségenfermedad animal - légzőszervi betegségenfermedad de las vías respiratorias - kardiovaszkuláris betegségenfermedad cardiovascular - endemikus betegségenfermedad endémica - járványos betegségenfermedad infecciosa - elmebetegségenfermedad mental - foglalkozási betegségenfermedad profesional - trópusi betegségenfermedad tropical - növénybetegségenfermedad vegetal - fiatalok elégedetlenségedescontento juvenil - Malajziai-félszigetMalasia Occidental - MalawiMalawi - MalajziaMalasia - Maldív-szigetekMaldivas - MaliMali - rosszul tápláltságmalnutrición - Falkland-szigetekMalvinas - malátamalta - demográfiai elemzésanálisis demográfico - Málta - tengeri emlősökmamífero marino - La Manche csatornacanal de la Mancha - meghatalmazásmandato - képviselői mandátummandato electoral - mangánmanganeso - kulturális eseménymanifestación cultural - maniókamandioca - mérlegelemzésanálisis de balances - szakképzetlen munkáspeón - tankönyvlibro escolar - maoizmusmaoísmo - piacmercado - határidős piacmercado a plazo - mezőgazdasági piacmercado agrario - közösségi mezőgazdasági piacmercado agrario comunitario - azonnali piacmercado al contado - költségelemzésanálisis de costes - közös piacmercado común - Arab Közös PiacMercado Común Árabe - az Arab Közös Piac országaipaíses del Mercado Común Árabe - közösségi piacmercado comunitario - árubeszerzési szerződéscontrato de suministros - szabadkézi vételcontratación directa - építési beruházásra irányuló szerződéscontrato de obras - devizapiacmercado de divisas - közgazdasági elemzésanálisis económico - árupiacmercado de productos básicos - munkaerőpiacmercado laboral - külső piacmercado exterior - pénzügyi piacmercado financiero - földpiacmercado de la propiedad rústica y urbana - hazai piacmercado interior - nemzetközi piacmercado internacional - szabadpiacmercado libre - pénzpiacmercado monetario - közbeszerzési szerződéscontratación administrativa - pénzügyi elemzésanálisis financiero - szabályozott piacmercado reglamentado - MarcheLas Marcas - margarinmargarina - kereskedelmi árrésmargen comercial - ingadozási sávmargen de fluctuación - szociális kirekesztésexclusión social - házasságmatrimonio - MarokkóMarruecos - társadalmi elemzésanálisis sociológico - védjegymarca - MartiniqueMartinica - marxizmusmarxismo - költségvetési volumenmasa presupuestaria - pénzmennyiségmasa monetaria - építőanyagokmaterial de construcción - hőálló anyagokmaterial refractario - világítási berendezésmaterial de alumbrado - anarchizmusanarquismo - építési munkagépequipo de construcción - fúróberendezésmaterial de perforación profunda - emelőszerkezetmaterial de elevación - elektromos berendezésekmaterial eléctrico - gépi berendezésmaterial mecánico - matematikamatemáticas - tejzsírmateria grasa de la leche - műanyagokmateria plástica - ASEANANASE - nyersanyagmateria prima - radioaktív anyagokmateria radiactiva - MauritiusMauricio - MauritániaMauritania - MayotteMayotte - CACM-országokpaíses del MCCA - precíziós gépgyártásmecánica de precisión - általános gépgyártásmecánica general - ASEAN-országokpaíses de la ANASE - gépesítésmecanización - mezőgazdaság gépesítésemecanización agraria - monetáris intervenciós mechanizmusmecanismo de intervención monetaria - támogatási mechanizmusmecanismo de apoyo - orvoslásmedicina - foglalkozás-egészségügymedicina del trabajo - betegségmegelőzésmedicina preventiva - iskolaorvosmedicina escolar - állatorvos-tudománymedicina veterinaria - állatok levágásasacrificio de animales - Bretton Woods-i megállapodásAcuerdo de Bretton Woods - anatómiaanatomía - közvetítőDefensor del Pueblo - megalopoliszmegalópoli - MelanéziaMelanesia - melaszmelaza - háztartáshogar - mezőgazdasági háztartáshogar agrícola - havi munkabérmensualización - asztalosmunkacarpintería - lakatosmunkacarpintería metálica - katonaviseltexcombatiente - tengermar - Balti-tengermar Báltico - Ír-tengermar de Irlanda - AndalúziaAndalucía - AndorraAndorra - Norvég-tengermar de Noruega - Északi-tengermar del Norte - anhidridanhídrido - Földközi-tengermar Mediterráneo - higanymercurio - azonos hatású intézkedésekmedida de efecto equivalente - fémmetal - vasfémmetal ferroso - nehézfémmetal pesado - nemvasfémmetal no ferroso - nemesfémmetal precioso - metalloidmetaloide - vágóállatanimal de matanza - porkohászatpulvimetalurgia - feles bérletaparcería - kétszerestranquillón - meteorológiameteorología - metanolmetanol - kutatási módszermétodo de investigación - statisztikai módszermétodo estadístico - metrológiametrología - főváros, metropoliszcapital, centro urbano, city, ciudad, metrópoli, metrópolis - haszonállatanimal de granja - MexikóMéxico - MezzogiornoMezzogiorno - mikroökonómiamicroeconomía - mikroformamicroforma - MikronéziaMicronesia - Midi-PyrénéesMediodía-Pirineos - Kelet-MidlandsMidlands del Este - Nyugat-MidlandsMidlands del Oeste - mézmiel - igavonó állatanimal de tiro - migrációmigración - ingázásmigración pendular - hazatelepülésmigración de retorno - családi migrációmigración familiar - kényszermigrációmigración forzosa - határmenti migrációmigración fronteriza - illegális migrációmigración ilegal - belső migrációmigración interior - városok közötti migrációmigración interurbana - klíringmegállapodásacuerdo de compensación - háziállatanimal doméstico - városon belüli ingázásmigración intraurbana - közösségi migrációmigración comunitaria - szakmai migrációmigración profesional - vidéki migrációmigración rural - vidékről városba történő migrációmigración rural-urbana - időszakos migrációmigración de temporada - munkakörnyezetentorno laboral - iskolai környezetmedio escolar - politikai aktivistamilitante político - tenyészállatanimal reproductor - a világűr militarizálásamilitarización del espacio - militarizmusmilitarismo - kölesmijo - vasércmineral de hierro - nem vas fémércmineral no ferroso - nem fémes ércmineral no metálico - ásványtanmineralogía - élő állatanimal vivo - ügyészségministerio fiscal - miniszterministro - kiskorúságminoría de edad civil - nemzeti kisebbségminoría nacional - nemi kisebbségminoría sexual - malom, malomiparindustria molinera, molino - rakétamisil - fémbútormobiliario metálico - munkaerő mobilitásamovilidad de la mano de obra - földmobilitásmovilidad territorial - földrajzi mobilitásmovilidad geográfica - lakóhelyi mobilitásmovilidad de residencia - iskolai mobilitásmovilidad escolar - társadalmi mobilitásmovilidad social - finanszírozási módszermodo de financiación - választási módszersistema de votación - közlekedési módforma de transporte - gazdasági modellmodelo económico - a vállalkozás korszerűsítésemodernización de la empresa - az ipar modernizálásamodernización industrial - mezőgazdasági üzemek modernizációjamodernización de la explotación agraria - költségvetési módosításmodificación presupuestaria - MoliseMolise - puhatestűekmolusco - évkönyvanuario - Molukka-szigetekMolucas - molibdénmolibdeno - MonacoMónaco - alkotmányos monarchiamonarquía parlamentaria - univerzalizmusmundialismo - MongóliaMongolia - pénzmoneda - tartalékvalutamoneda de reserva - elektronikus pénzdinero electrónico - papírpénzmoneda fiduciaria - nemzetközi devizamoneda internacional - nemzeti valutamoneda nacional - bankszámlapénzdinero bancario - egykamarás rendszerunicameralismo - monarchiamonocracia - monográfiamonografía - monopóliummonopolio - monopszóniamonopolio de compra - állami monopóliummonopolio del Estado - importmonopóliummonopolio de importación - Déli-sarkAntártida - információs monopóliummonopolio de la información - adókivetési monopóliummonopolio fiscal - MontserratMontserrat - hegységmontaña - pénzügyi kompenzációs összegmontante compensatorio monetario - etikaética - közerkölcsmoral pública - halandóságmortalidad - csecsemőhalandóságmortalidad infantil - foglalkozási halandóságmortalidad profesional - motormotor - bizalmatlansági indítványmoción de censura - fogyasztók motivációjamotivación del consumidor - antibiotikumantibiótico - politikai motivációmotivación política - függetlenségi mozgalommovimiento autonomista - antirasszista mozgalommovimiento contra el racismo - politikai mozgalommovimientos de opinión - tőkemozgásmovimiento de capitales - nőmozgalommovimiento feminista - ifjúsági mozgalommovimiento juvenil - nemzeti felszabadító mozgalommovimiento de liberación nacional - gazdasági együttműködési megállapodásacuerdo de complementariedad - környezetvédelmi mozgalommovimiento ecologista - európai mozgalommovimiento europeo - munkásmozgalommovimiento obrero - parasztmozgalommovimiento campesino - társadalmi mozgalommovimiento social - kommunikációs eszközmedio de comunicación - tömegmédiamedio de comunicación de masas - mezőgazdasági termelési eszközökmedio de producción agrícola - szállítóeszközmedio de transporte - középvállalkozásmediana empresa - közepes méretű gazdaságexplotación mediana - MozambikMozambique - többnyelvűségmultilingüismo - többpártrendszermultipartidismo - MünsterMunster - múzeummuseo - zenemúsica - Brit Nyugat-IndiaAntillas Inglesas - gombatermesztéscultivo de setas - NAFONAFO - NamíbiaNamibia - Namur tartományprovincia de Namur - születési aránynatalidad - nemzetiszocializmusnacionalsocialismo - államosításnacionalización - Francia Nyugat-IndiaAntillas Francesas - nacionalizmusnacionalismo - állampolgárságnacionalidad - jogi személyek honosságanacionalidad de las personas jurídicas - honosításnaturalización - NauruNauru - NavarraNavarra - légi forgalomcirculación aérea - belvízi hajózásnavegación fluvial - tengeri hajózásnavegación marítima - Holland AntillákAntillas Holandesas - teherszállító hajócarguero - hajón szállítható bárkabuque portabarcazas - kereskedőcomerciante - kollektív tárgyalásoknegociación colectiva - Tokiói FordulóRonda Tokio - Dillon-fordulóRonda Dillon - Kennedy FordulóRonda Kennedy - vámtarifa-tárgyalásnegociación arancelaria - antiszemitizmusantisemitismo - NepálNepal - semlegességneutralidad - Új közösségi eszközNIC - NicaraguaNicaragua - nikkelníquel - NigerNíger - oktatási szintnivel de enseñanza - a szennyezés mértékegrado de contaminación - Antwerpen tartományprovincia de Amberes - életszínvonalnivel de vida - zajszintnivel sonoro - pálmadiónuez de palma - nomadizálásnomadismo - nómenklatúranomenclatura - költségvetési nómenklatúranomenclatura presupuestaria - mezőgazdasági terméknómenklatúranomenclatura de los productos agrícolas - vámtarifa-nómenklatúranomenclatura arancelaria - ANZUSANZUS - el nem kötelezettségno alineamiento - független képviselőno agrupado - erőszakmentességno violencia - Észak-JütlandNordjylland - Nord-Pas-de-CalaisNorte-Paso de Calais - szabványosításnormalización - szabványnorma - élelmiszer-előírásnorma alimentaria - ANZUS-országokpaíses del ANZUS - biológiai előírásoknorma biológica - forgalmazási előírásnorma de comercialización - munkaügyi előírásoknorma de trabajo - társadalmi normanorma social - közjegyzőnotario - apartheidapartheid - új gazdasági rendnuevo orden económico - Új-KaledóniaNueva Caledonia - Új-ZélandNueva Zelanda - ártalomagente nocivo - választás érvénytelenségenulidad de la elección - házasodási aránynupcialidad - ICAOOIAC - APOOAP - együttműködési megállapodásacuerdo de cooperación - hontalanapátrida - szolgálat megtagadásaobjeción de conciencia - kötvényvalor de renta fija - tartási kötelezettségobligación de alimentos - versenytilalomobligación de no competencia - fejlődési akadályobstáculo al desarrollo - AMCOOCAM - OCAM-országokpaíses de la OCAM - aperitifaperitivo - OECDOCDE - OECD-országokpaíses de la OCDE - óceánocéano - Déli-Jeges-tengerocéano Antártico - Jeges-tengerocéano Ártico - Atlanti-óceánocéano Atlántico - Indiai-óceánocéano Índico - Csendes-óceánocéano Pacífico - ÓceániaOceanía - oceanográfiaoceanografía - méhészetapicultura - OCASODECA - ODECA-országokpaíses de la ODECA - OASOEA - OAS-országokpaíses de la OEA - a Storebaelttől keletre fekvő területOest for Storebaelt - tojáshuevo - műalkotásobra de arte - EPOEPO - igazságszolgáltatási alkalmazottpersonal de la Administración de justicia - felvevőkészülékaparato de grabación - munkahelyi üresedésoferta de empleo - energiakínálatoferta energética - kínálat és keresletoferta y demanda - nyilvános vételi ajánlatoferta pública de adquisición - ILOOIT - olívatermesztésoleicultura - olajvezetékoleoducto - nyomelemoligoelemento - oligopóliumoligopolio - oligopszóniaoligopsonio - olívaaceituna - PFSZOLP - OmánOmán - UmbriaUmbría - EK ombudsmanDefensor del Pueblo CE - IMOOMI - WMOOMM - WIPOOMPI - WHOOMS - UNIDOONUDI - OAPECOPAEP - OPECOPEP - OPEC-országokpaíses de la OPEP - banki tevékenységactividad bancaria - tőzsdei ügyletoperación bursátil - devizaügyletoperación de cambio - közvéleményopinión pública - OPOCEOPOCE - másképp gondolkodódisidente - politikai ellenzékoposición política - aranyoro - számítógépordenador - különrendeletordenanza - mérőberendezésaparato de medición - napirendorden del día - szakmai kamaracolegio profesional - közrendorden público - közösségi szervórgano comunitario - szervezeti diagramorganigrama - közigazgatás szervezeteorganización administrativa - afrikai szervezetorganización africana - afroázsiai szervezetekorganización afroasiática - finommechanikai műszeraparato de precisión - amerikai szervezetorganización americana - arab szervezetorganización árabe - ázsiai szervezetorganización asiática - közös piacszervezésorganización común de mercado - kulturális szervezetorganización cultural - oktatásszervezésorganización de la enseñanza - rádiókészülékaparato de radio - a termelés szervezéseorganización de la producción - szakmai szerveződésorganización de las profesiones - ENSZONU - pártszervezetorganización de los partidos - közlekedésszervezésorganización de los transportes - piaci rendtartásorganización del mercado - a Varsói Szerződés SzervezeteOrganización del Tratado de Varsovia - munkaszervezésorganización del trabajo - televíziókészülékaparato de televisión - választások megszervezéseorganización electoral - európai szervezetorganización europea - kormányközi szervezetorganización intergubernamental - nemzetközi szervezetorganización internacional - Latin-amerikai Szervezetorganización latinoamericana - nem kormányzati szervezetorganización no gubernamental - elektromos eszközaparato electrónico - árpacebada - mezőgazdasági orientációorientación agraria - pályaválasztási tanácsadásorientación profesional - oktatási tanácsadásorientación escolar - árvahuérfano - EurostatEUROSTAT - NATOOTAN - NATO-országokpaíses de la OTAN - SEATOOTASE - Afrikai UnióUnión Africana - UgandaUganda - mezőgazdasági eszközapero de labranza - kéziszerszámherramienta de bricolaje - szerkezetobra de fábrica - kékgalléros munkavállalóobrero - szakmunkásobrero cualificado - betanított munkásobrero especializado - OverijsselOverijsel - juhovino - tojástermékproducto derivado del huevo - oxidóxido - oxigénoxígeno - ózonozono - fizetéspago - előlegfizetéspago por adelantado - pályázati felhíváslicitación - nemzetközi fizetési műveletekpago internacional - Közösségen belüli fizetési műveletekpago intracomunitario - kenyérpan - PakisztánPakistán - vegyes jelöltlista állításapanachage - PanamaPanamá - valutakosárcesta de monedas - kenyérgyártáspanificación - közvetlen alkalmazhatóságaplicabilidad directa - papel - Pápua Új-GuineaPapua-Nueva Guinea - adó jellegű közteherparafiscalidad - ParaguayParaguay - parazitológiaparasitología - tehergépjárműparkparque móvil - vasúti járműparkmaterial móvil ferroviario - nemzeti parkparque nacional - törvények alkalmazásaaplicación de la ley - parcellaparcela - nem házas szülőprogenitor no casado - hozzátartozói viszonyparentesco - árfolyamparitásparidad de cambio - vásárlóerő-paritásparidad de poder adquisitivo - parlamentParlamento - Európai ParlamentParlamento Europeo - nemzeti parlamentParlamento nacional - regionális parlamentParlamento regional - parlamenti képviselőparlamentario - közösségi jog végrehajtásaaplicación del Derecho comunitario - az Európai Parlament képviselőjeparlamentario europeo - tulajdonmegosztásdivisión de la propiedad - kommunista pártpartido comunista - konzervatív pártpartido conservador - demokrata pártpartido demócrata - kereszténydemokrata pártpartido democristiano - zöldpártpartido ecologista - európai pártpartido europeo - napenergia-felhasználásaplicación solar - liberális pártpartido liberal - politikai pártpartido político - republikánus pártpartido republicano - szociáldemokrata pártpartido socialdemócrata - szocialista pártpartido socialista - munkáspártpartido laborista - egypártrendszerrégimen de partido único - részesedésparticipación - nők részvételeparticipación de la mujer - munkavállalói részvételparticipación de los trabajadores - alkalmazottak értékelésecalificación del personal - választói részvételparticipación electoral - politikai részvételparticipación política - társadalmi részvételparticipación social - útlevélpasaporte - európai útlevélpasaporte europeo - pasztőrözéspasteurización - száraztésztapasta alimenticia - szabadkereskedelmi megállapodásacuerdo de libre comercio - szakmunkástanulóaprendiz - cukrászatpastelería - kulturális örökségpatrimonio cultural - munkaadói szervezetorganización patronal - elszegényedésempobrecimiento - szegénységpobreza - lobogóbandera de barco - olcsó lobogóbandera de conveniencia - szakmai képzésaprendizaje profesional - társult országpaís asociado - HollandiaPaíses Bajos - holland TOTPTU de los Países Bajos - Hollandia régióiregiones de los Países Bajos - BaszkföldPaís Vasco - WalesGales, País de Gales - a keleti blokk országaipaíses del Este - ellátásabastecimiento - Loire-vidékPaís del Loira - adományozó országpaís donante - fejlődő országokpaís en desarrollo - tengerentúli országok és területekpaíses y territorios de ultramar - ipari országpaís industrializado - tagországpaís miembro - legkevésbé fejlett országokpaís menos desarrollado - harmadik országpaís tercero - autópályadíjpeaje - állati bőrpiel de animal - fegyverellátássuministro de armas - part menti halászatpesca de bajura - édesvízi halászatpesca de agua dulce - mélytengeri halászatpesca de altura - ipari halászatpesca industrial - tengeri halászatpesca marítima - visszaengedett halpesca rechazada - hagyományos halászatpesca tradicional - halászpescador - energiaellátásabastecimiento energético - új pedagógianueva pedagogía - halálbüntetéspena de muerte - PeloponnészoszPeloponeso - bárkagabarra - áruhiányescasez - élelmiszer-hiányescasez de alimentos - pénzügyi kiegyenlítéscompensación financiera - akvakultúraacuicultura - aktív feldolgozásperfeccionamiento activo - passzív feldolgozásperfeccionamiento pasivo - halászati idénytemporada de pesca - EK átmeneti időszakperíodo de transición CE - vezetői engedélypermiso de conducción - európai vezetői engedélypermiso de conducción europeo - építési engedélypermiso de construcción - AquitániaAquitania - halászati engedélypermiso de pesca - munkavállalási engedélypermiso de trabajo - PeruPerú - hatalom megszemélyesítésepersonalización del poder - idős személytercera edad - elvált személypersona divorciada - házas személypersona casada - Szaúd-ArábiaArabia Saudita - jogi személypersona jurídica - természetes személypersona física - külön élő személypersona separada - egyszemélyes háztartáspersona sola - özvegypersona viuda - személyzetpersonal - földi személyzetpersonal de tierra - A besorolási fokozatba tartozó EK-személyzetpersonal CE de categoría A - földimogyorócacahuete - B besorolási fokozatba tartozó EK-személyzetpersonal CE de categoría B - C besorolási fokozatba tartozó EK-személyzetpersonal CE de categoría C - D besorolási fokozatba tartozó EK-személyzetpersonal CE de categoría D - vezetőszemélyzetpersonal de conducción - szállító személyzetpersonal de transporte - jogi szakmaprofesión jurídica - a hajó és repülőgép személyzetetripulación - büntetés-végrehajtási személyzetpersonal penitenciario - AragóniaAragón - pénzügyi veszteségpérdida financiera - állatjárványpeste animal - peszticidpesticida - kisvállalkozáspequeña empresa - kis- és középvállalkozásokpequeña y mediana empresa - kis méretű mezőgazdasági üzempequeña explotación - kisvárosciudad pequeña - Kis-AntillákPequeñas Antillas - petíciópetición - petrolkémiapetroquímica - olajdollárpetrodólar - nyersolajpetróleo - farmakológiafarmacología - Fülöp-szigetekFilipinas - életfilozófiafilosofía - politikai filozófiafilosofía política - arbitrázsarbitraje financiero - foszforfósforo - fotokémiafotoquímica - napelemfotopila - munkaélettanfisiología del trabajo - magfizikafísica nuclear - PicardiePicardía - tartalék alkatrészpieza suelta - PiemontePiamonte - nemzetközi választottbíráskodásarbitraje internacional - drágakőpiedra preciosa - tüzelőanyag-cellapila de combustible - kalózkodáspiratería - haltenyésztéspiscicultura - kerékpárútcarril para bicicletas - tőkebefektetéscolocación de capitales - vámplafontecho arancelario - politikai egyeztetésarbitraje político - síkságllanura - válságrendezési tervplan anticrisis - városrendezési tervplan de urbanismo - Colombo-tervPlan de Colombo - fejlesztési tervplan de desarrollo - finanszírozási tervplan de financiación - planktonplancton - fatermesztésarboricultura - oktatástervezésplanificación educativa - családtervezésplanificación familiar - a termelés tervezéseplanificación de la producción - a szállítás tervezéseplanificación de transportes - piactervezésplanificación del mercado - gazdasági tervezésplanificación económica - pénzügyi tervezésplanificación financiera - faárbol - ipari tervezésplanificación industrial - állami tervezésplanificación nacional - regionális tervezésplanificación regional - ágazati tervezésplanificación sectorial - magról nevelt növényvivero - ültetvényplantación - vízinövényplanta acuática - takarmánynövényplanta forrajera - ipari növényplanta industrial - olajnövényplanta oleaginosa - tűlevelűekárbol perennifolio - kapásnövénytubérculo - textilnövényplanta textil - trópusi növényplanta tropical - fóliás növénytermesztésplasticultivo - plasztizálószerplastificante - lemezplancha - politikai programprograma político - kontinentális talapzatplataforma continental - platinaplatino - gipszescayola, yeso - lombhullató faárbol caducifolio - teljes foglalkoztatottságpleno empleo - ólomplomo - plutóniumplutonio - gumiabroncsneumático - UNDPPNUD - UNEPPNUMA - súly és méretpeso y dimensiones - árusítóhelypunto de venta - halpescado - édesvízi halpescado de agua dulce - tengeri halpescado de mar - friss halpescado fresco - Poitou-CharentesPoitou-Charentes - rendőrségpolicía - bűnügyi rendőrségpolicía judicial - agrárpolitikapolítica agraria - közös agrárpolitikapolítica agraria común - nemzeti agrárpolitikapolítica agraria nacional - regionális agrárpolitikapolítica agraria regional - élelmiszer-politikapolítica alimentaria - bankpolitikapolítica bancaria - költségvetési politikapolítica presupuestaria - kereskedelempolitikapolítica comercial - közös kereskedelempolitikapolítica comercial común - közösségi politikapolítica comunitaria - önkorlátozási megállapodásacuerdo de limitación - régészetarqueología - közösségi foglalkoztatáspolitikapolítica comunitaria de empleo - közös halászati politikapolítica pesquera común - közös árpolitikapolítica común de precios - közös közlekedéspolitikapolítica común de transportes - konjunktúrapolitikapolítica coyuntural - kultúrpolitikapolítica cultural - segélypolitikapolítica de ayudas - megszorító politikapolítica de austeridad - intervenciós politikapolítica de intervención - befektetési politikapolítica de inversión - védelmi politikapolítica de defensa - fejlesztési politikapolítica de desarrollo - finanszírozási politikapolítica de financiación - oktatáspolitikapolítica educativa - foglalkoztatáspolitikapolítica de empleo - üzletpolitikapolítica de la empresa - környezetvédelmi politikapolítica de medio ambiente - építészetarquitectura - információs politikapolítica de información - kommunikációs politikapolítica de comunicación - versenypolitikapolítica de competencia - építési politikapolítica de construcción - halászati politikapolítica pesquera - mezőgazdasági termelési politikapolítica de producción agrícola - kutatáspolitikapolítica de investigación - egészségügyi politikapolítica sanitaria - születésszabályozási politikapolítica de natalidad - termeléspolitikapolítica de producción - szoláris építészetarquitectura solar - támogatási politikapolítica de apoyo - népesedési politikapolítica demográfica - tömbpolitikapolítica de bloques - devizapolitikapolítica de cambios - exportpolitikapolítica de exportación - importpolitikapolítica de importación - árpolitikapolítica de precios - jövedelempolitikapolítica de rentas - bérpolitikapolítica salarial - levéltárarchivo - agrárstruktúra-politikapolítica de estructuración agraria - közlekedéspolitikapolítica de transportes - hitelezési politikapolítica crediticia - lakáspolitikapolítica de la vivienda - gazdaságpolitikapolítica económica - energiapolitikapolítica energética - európai védelmi politikapolítica europea de defensa - külpolitikapolítica exterior - családpolitikapolítica familiar - pénzügyi politikapolítica financiera - Északi-sarkÁrtico - fiskális politikapolítica fiscal - erdészeti politikapolítica forestal - kormányzati politikapolítica gubernamental - iparpolitikapolítica industrial - belpolitikapolítica interior - migrációs politikapolítica migratoria - monetáris politikapolítica monetaria - agrimonetáris politikapolítica monetaria agrícola - kikötőpolitikapolítica portuaria - közös kikötőpolitikapolítica portuaria común - ezüstplata - regionális politikapolítica regional - közösségi regionális politikapolítica regional comunitaria - szociálpolitikapolítica social - strukturális politikapolítica estructural - vámtarifa-politikapolítica arancelaria - közös vámtarifa-politikapolítica arancelaria común - szennyező anyagcontaminante - légszennyező anyagcontaminante atmosférico - vízszennyező anyagcontaminante del agua - környezetszennyezéscontaminación - ArgentínaArgentina - zajszennyezéscontaminación acústica - légszennyezéscontaminación atmosférica - vegyi szennyezéscontaminación química - szárazföldi eredetű szennyezéscontaminación de origen terrestre - vízszennyezéscontaminación del agua - élelmiszerszennyezéscontaminación de los alimentos - partszennyezéscontaminación de las costas - vízfolyások szennyezésecontaminación fluvial - talajszennyezéscontaminación del suelo - tengerszennyezéscontaminación marina - szárazgazdálkodáscultivo de secano - szerves szennyezéscontaminación orgánica - mezőgazdaság okozta szennyezéscontaminación de origen agrícola - radioaktív szennyezéscontaminación radiactiva - sztratoszferikus szennyezéscontaminación estratosférica - hőszennyezéscontaminación térmica - határon átnyúló környezetszennyezéscontaminación transfronteriza - LengyelországPolonia - vegyesműveléspolicultivo - polimerpolímero - PolinéziaPolinesia - Francia PolinéziaPolinesia Francesa - burgonyapatata - hőszivattyúbomba de calor - aktív népességpoblación activa - aktív mezőgazdasági népességpoblación activa agraria - aktív foglalkoztatott népességpoblación activa ocupada - munkaképes korú népességpoblación en edad laboral - a világ népességepoblación mundial - inaktív népességpoblación no activa - halászati megállapodásacuerdo pesquero - vegyi fegyverarma química - agrárnépességpoblación rural - városi népességpoblación urbana - sertésporcino - halászati kikötőpuerto pesquero - Puerto RicoPuerto Rico - PortugáliaPortugal - Portugália régióiregiones de Portugal - erőfölényposición dominante - postai és távközlési szolgáltatásokcorreos y telecomunicaciones - hagyományos fegyverarma convencional - káliumpotasio - fejlődési potenciálpotencial de desarrollo - ApuliaApulia - tolóhajózásremolque de empuje - szilárd szennyezőanyagpolvo - politikai hatalompoder político - költségvetési hatáskörpoder presupuestario - vásárlóerőpoder adquisitivo - mérlegelési jogpoder de apreciación - végrehajtási jogkörpoder de ejecución - kezdeményezési jogpoder de iniciativa - felügyeleti jogkörpoder de control - döntéshozatali hatáskörpoder de decisión - tárgyalási felhatalmazáspoder de negociación - megerősítési jogkörpoder de ratificación - diszkrecionális jogkörpoder discrecional - végrehajtó hatalompoder ejecutivo - bírói hatalompoder judicial - jogalkotói hatalompoder legislativo - rendeletalkotási jogpotestad reglamentaria - hatóságokpoderes públicos - előrecsomagoláspreacondicionamiento - általános preferenciákpreferencias generalizadas - mezőgazdasági lefölözésexacción agrícola - ESZAK-járulékexacción CECA - első munkahelyprimer empleo - korai gyermekkorprimera infancia - nukleáris fegyverarma nuclear - talaj-előkészítéspreparación del suelo - büntetés elévüléseprescripción de la pena - parlament elnökepresidente del Parlamento - sajtóprensa, prensa pública - politikai sajtóprensa política - hozzátartozói nyugellátásprestación a los supervivientes - szolgáltatásnyújtásprestación de servicios - harcászati nukleáris fegyverarma nuclear táctica - családi ellátásprestación familiar - társadalombiztosítási juttatásprestación social - kölcsönpréstamo - EBB-kölcsönpréstamo BEI - ESZAK-kölcsönpréstamo CECA - közösségi kölcsönpréstamo comunitario - Euratom-kölcsönpréstamo Euratom - környezetszennyezés megelőzéseprevención de la contaminación - rövid távú előrejelzésprevisión a corto plazo - hosszú távú előrejelzésprevisión a largo plazo - középtávú előrejelzésprevisión a medio plazo - költségvetési becslésprevisión presupuestaria - gazdasági előrejelzésprevisión económica - a jog szupremáciájaprimacía del Derecho - közösségi jog elsőbbségeprimacía del Derecho comunitario - jutalomprima salarial - vágási támogatásprima por sacrificio voluntario de reses - kivágási támogatásprima por erradicación - értékesítés megszüntetésére nyújtott jövedelemtámogatásprima por no comercialización - biztosítási díjprima de seguro - tárolási támogatásprima por almacenamiento - korai zöldség és gyümölcshortaliza temprana - a szennyező fizet elveprincipio de quien contamina paga - gazdasági prioritásprioridad económica - fegyveres erőkejército - határozathozataltoma de decisiones - politikai fogolyprisionero político - jogfosztásprivación de derechos - árprecios - árrésprecio en horquilla - exportárprecio de exportación - importárprecio de importación - fogyasztói árprecio al consumidor - hivatásos hadseregejército profesional - termelői árprecio al productor - mezőgazdasági árprecio agrario - élelmiszerárprecio alimentario - cif-árprecio CIF - vételárprecio de compra - zsilipárprecio de esclusa - intervenciós árprecio de intervención - szabványárprecio de objetivo - ármegállapodásacuerdo de precios - fegyverzetarmamento - ajánlati árprecio de oferta - irányadó árprecio de orientación - alapárprecio de base - aktiválási árprecio de desencadenamiento - kiskereskedelmi árprecio al por menor - nagykereskedelmi árprecio al por mayor - energiaárprecio de la energía - földárprecio de la tierra - piaci árprecio de mercado - referenciaárprecio de referencia - aromaaromatizante - kivonási árprecio de retirada - önköltségi árprecio de coste - küszöbárprecio umbral - támogatott árprecio de sostenimiento - parkolási díjprecio de estacionamiento - eladási árprecio de venta - nyersanyagárprecio de productos básicos - diszkriminatív árprecio discriminatorio - haszonbérprecio del arrendamiento rústico - világpiaci árprecio del mercado mundial - közigazgatási határozatdisposición administrativa - előre meghatározott árprecio fijado de antemano - költségmentesen a hajó fedélzetéreprecio franco a bordo - határparitásos árprecio franco frontera - triggerárprecio gatillo - garantált árprecio garantizado - rögzített árprecio autorizado - irányárprecio indicativo - ipari árprecio industrial - szabad árprecio libre - maximálárprecio máximo - öntözésirrigación - minimálárprecio mínimo - garantált minimálárprecio mínimo garantizado - átlagárprecio medio - preferenciális árprecio preferencial - kedvezményes árprecio reducido - beszerzési árprecio franco - reprezentatív árprecio representativo - művészetekartes - irányadó piaci árprecio representativo de mercado - társadalmi problémaproblema social - várostervezési problémaproblema urbano - kémiai eljárásproceso químico - elektromos eljárásproceso eléctrico - fizikai eljárásproceso físico - közigazgatási eljárásprocedimiento administrativo - szubvencióellenes eljárásprocedimiento antisubvención - populáris művészetarte popular - költségvetési eljárásprocedimiento presupuestario - polgári eljárásprocedimiento civil - fegyelmi eljárásprocedimiento disciplinario - bírósági eljárásprocedimiento judicial - törvényalkotási eljárásprocedimiento legislativo - parlamenti eljárásprocedimiento parlamentario - büntetőeljárásprocedimiento penal - Közel-KeletCercano y Medio Oriente - ajándéktárgyartículo de regalo - termelésproducción - szalagon gyártásproducción en cadena - mezőgazdasági termelésproducción agrícola - élelmiszergyártásproducción alimenticia - állattenyésztésproducción animal - kézműipari termelésproducción artesanal - közösségi termelésproducción comunitaria - folyamatos termelésproducción continua - energiatermelésproducción de energía - hidrogéngyártásproducción de hidrógeno - tömegtermelésproducción en masa - halászati termékproducto pesquero - elégtelen termelésproducción deficitaria - ipari termelésproducción industrial - világtermelésproducción mundial - nemzeti termelésproducción nacional - növénytermesztésproducción vegetal - termelékenységproductividad - mezőgazdasági termelékenységproductividad agrícola - dekorációs árucikkartículo de decoración - földterület termelékenységeproductividad de las tierras - munkahatékonyságproductividad del trabajo - gabonakészítményproducto a base de cereal - gyümölcstermékproducto a base de fruta - zöldségtermékproducto a base de legumbres - haltermékproducto a base de pescado - cukortermékproducto a base de azúcar - mezőgazdasági termékproducto agrícola - élelmiszerproducto alimenticio - élelmiszerkészítményproducto alimenticio complejo - állati termékproducto de origen animal - húskészítményproducto cárnico - vegyipari termékproducto químico - szervetlen vegyi anyagproducto químico inorgánico - sűrített élelmiszerproducto concentrado - csomagolt termékproducto acondicionado - fagyasztott termékproducto congelado - kozmetikai termékproducto cosmético - sportfelszerelésartículo de deporte - csomagolóanyagproducto de envasado - tisztítószerproducto de mantenimiento - alaptermékproducto básico - édesipari termékproducto de confitería - tömegfogyasztási cikkekproducto de gran consumo - helyettesítő termékproducto sustitutivo - dehidratált termékproducto deshidratado - diétás élelmiszerproducto dietético - fatermékproducto de madera - piperecikkartículo de tocador - ömlesztett áruproducto a granel - füstölt termékproducto ahumado - ipari termékproducto industrial - gyúlékony termékproducto inflamable - instant termékproducto instantáneo - bruttó hazai termékproducto interior bruto - besugárzott élelmiszerproducto irradiado - tejtermékproducto lácteo - liofilizált termékproducto liofilizado - előállított termékproducto manufacturado - fémtermékproducto metálico - bányászati termékproducto minero - hazai termékproducto nacional - bruttó nemzeti termékproducto nacional bruto - új terméknuevo producto - származó termékproducto originario - kőolajtermékproducto petrolífero - gyógyszerkészítményproducto farmacéutico - háztartási cikkartículo de menaje - fehérjetermékekproducto proteico - sűrített alapanyagból készült termékproducto reconstituido - hűtött termékproducto refrigerado - bruttó regionális termékproducto regional bruto - sózott termékproducto salado - félkész árukproducto semiacabado - érzékeny termékproducto sensible - mélyfagyasztott termékproducto ultracongelado - textiltermékproducto textil - kézművesartesano - állatorvosi termékproducto veterinario - kereskedelmi szakmákprofesión comercial - pénzügyi szakmaprofesión financiera - szabadfoglalkozásúprofesión liberal - egészségügyi szakmaprofesión sanitaria - paramedicinális szakmaprofesión paramédica - WFPPMA - cselekvési programprograma de actuación - segélyprogramprograma de ayudas - tantervprograma de enseñanza - kutatási programprograma de investigación - választási programprograma electoral - tudományos fejlődésprogreso científico - beruházási projektproyecto de inversión - költségvetési tervezetproyecto de presupuesto - kormány által előterjesztett törvényjavaslatproyecto de ley - kutatási projektproyecto de investigación - ipari projektproyecto industrial - eladásösztönzéspromoción comercial - kereskedelem ösztönzésepromoción del comercio - beruházásösztönzéspromoción de inversiones - ingatlanfejlesztéspromoción inmobiliaria - szakmai előmenetelpromoción profesional - választási propagandapropaganda electoral - EK-javaslatpropuesta CE - előadó-művészetespectáculos - képviselői törvényjavaslatproposición de ley - állami tulajdonpropiedad pública - földtulajdonpropiedad del suelo - mezőgazdasági ingatlanpropiedad rústica - ingatlantulajdonpropiedad inmobiliaria - ipari tulajdonpropiedad industrial - szellemi tulajdonpropiedad intelectual - személyes vagyontárgypropiedad mobiliaria - magántulajdonpropiedad privada - ArubaAruba - bányászati kutatásprospección minera - jövőtanulmányokprospectiva - prostitúcióprostitución - zajvédelemprotección contra el ruido - környezetvédelemprotección del medio ambiente - az állatvilág védelmeprotección de la fauna - a növényvilág védelmeprotección de la flora - a magánélet védelmeprotección de la vida privada - ESAESA - állatvédelemprotección de los animales - társasági tagok védelmeprotección de los socios - kapcsolattartás védelmeprotección de las comunicaciones - szabadságok védelmeprotección de las libertades - kissebségek védelmeprotección de las minorías - diplomáciai védelemprotección diplomática - fogyasztóvédelemprotección del consumidor - szakosítási megállapodásacuerdo de especialización - ÁzsiaAsia - piacvédelemprotección del mercado - nemzeti örökségvédelemprotección del patrimonio - természeti környezet megőrzéseprotección del paisaje - talajvédelemprotección del suelo - anya- és gyermekvédelemprotección maternal e infantil - protekcionizmusproteccionismo - állati fehérjeproteína animal - szintetikus fehérjeproteína sintética - tejfehérjeproteína de la leche - Dél-ÁzsiaAsia del Sur - növényi fehérjeproteína vegetal - megállapodás jegyzőkönyveprotocolo de un tratado - cukorjegyzőkönyvProtocolo del azúcar - prototípusprototipo - Provence-Alpes-Côte d'AzurProvenza-Alpes-Costa Azul - tartományprovincia - pszichiátriapsiquiatría - pszichológiapsicología - munkapszichológiapsicología del trabajo - közzétételpublicación - közösségi kiadványpublicación comunitaria - jogszabály kihirdetésepublicación de la ley - reklámpublicidad - tisztességtelen reklámpublicidad abusiva - elszámolások nyilvánosságapublicidad de cuentas - a díjszabás közzétételepublicidad de las tarifas - KatarQatar - politikai menedékjogasilo político - szakképesítéscualificación profesional - környezetminőségcalidad del medio ambiente - életminőségcalidad de la vida - termékminőségcalidad del producto - kifogott hal mennyiségecantidad desembarcada - hátrányos társadalmi helyzetű osztálycuarto mundo - írásbeli kérdéspregunta escrita - szóbeli kérdéspregunta oral - parlamenti kérdéspregunta parlamentaria - szennyeződésmentesítéssaneamiento - határozatképességquórum - fogási kvótacuota de pesca - szükséges szavazataránycociente electoral - radioaktivitásradiactividad, radioactividad - műsorszórás, sugárzásemisión, radiodifusión, retransmisión - sugárvédelemradioprotección - ENSZ-közgyűlésAsamblea General ONU - kőolaj-finomításrefinado del petróleo - cukorfinomításrefinado del azúcar - szőlőuva - cégnévrazón social - tőke hazatelepítéserepatriación de capitales - jelentésinforme - a mezőgazdaság és a kereskedelem kapcsolatarelación agricultura-comercio - a mezőgazdaság és az ipar kapcsolatarelación agricultura-industria - éves jelentésinforme de actividad - bizottsági jelentésdictamen de comisión - kutatási jelentésinforme de investigación - jogszabályok közelítéseaproximación de legislaciones - politikák közelítéseaproximación de políticas - Rasz el-HajmaRas al-Jaima - adóalapbase imponible - megállapodás megerősítéseratificación de un acuerdo - viszonyszámratio - atomreaktorreactor nuclear - szakmai átképzésreconversión profesional - újrafelfegyverkezésrearme - viszontbiztosításreaseguro - teljes körű felméréscenso - népszámláláscenso de población - képzési támogatásasistencia educativa - gazdasági recessziórecesión económica - bevételingreso - exportbevételingreso por exportaciones - megengedhetőségadmisibilidad - kutatásinvestigación - agrárkutatásinvestigación agronómica - alkalmazott kutatásinvestigación aplicada - energiakutatásinvestigación energética - dokumentumok visszakeresésebúsqueda documental - környezetvédelmi kutatásinvestigación sobre el medio ambiente - erdészeti kutatásinvestigación forestal - halászati kutatásinvestigación pesquera - ipari kutatásinvestigación industrial - orvosi kutatásinvestigación médica - tudományos kutatásinvestigación científica - betakarításrecolección - ajánlásrecomendación internacional - közösségi ajánlásrecomendación CE - gazdasági megállapodásacuerdo económico - kölcsönös biztosítómutualidad social - ESZAK-ajánlásrecomendación CECA - EAEK-ajánlásrecomendación CEEA - oklevelek elismerésereconocimiento de títulos - gazdasági újjáépítésreconstrucción económica - kertészetre való áttérésreconversión hortícola - állatállomány átállításareconversión ganadera - ipari átállásreconversión industrial - húsmarha-tenyésztésre való áttérésreconversión leche-carne - termelési áttérésreconversión productiva - fellebbezés közigazgatási szervnélrecurso administrativo - megsemmisítési keresetrecurso de anulación - mulasztás megállapítása iránti keresetrecurso por omisión - tagállami mulasztás megállapítása iránti keresetrecurso por incumplimiento - személyzetfelvételcontratación de personal - egyesületasociación - energetikai hasznosításrecuperación de energía - tőke visszaforgatásareciclaje de capitales - a hulladék anyagában történő hasznosításareciclaje de residuos - aromanövényplanta aromática - haderőcsökkentésreducción de fuerzas - gyógynövényplanta medicinal - szójaolajaceite de soja - napraforgóolajaceite de girasol - munkaidő-csökkentésreducción del tiempo de trabajo - vadhúscarne de caza - nyúlhúscarne de conejo - kukoricaolajaceite de maíz - vámcsökkentésreducción arancelaria - sovány tejporleche descremada en polvo - viszontleszámítolásredescuento - átértékelésrevaluación - újrakivitelreexportación - szárított termékproducto desecado - stabilizátoragente de textura - gyorsított eljárásprocedimiento de urgencia - mezőgazdasági támogatásayuda a la agricultura - népszavazásreferéndum - közösségi preferenciapreferencia comunitaria - közigazgatási reformreforma administrativa - KAP-reformreforma de la PAC - agrárreformreforma agraria - a mezőgazdasági termelés szabályozásaregulación de la producción agrícola - oktatási reformreforma de la enseñanza - mezőgazdasági kvótacuota agraria - garanciaküszöbumbral de garantía - alternatív mezőgazdasági termelésproducción agrícola alternativa - olaj- és zsírilletékgravamen sobre las materias grasas - földreformreforma territorial - hátrányos helyzetű mezőgazdasági térségzona agraria desfavorecida - női gazdálkodóagricultora - fiatal gazdálkodójoven agricultor - igazságszolgáltatási reformreforma judicial - mezőgazdasági üzemek összefogásaagrupación de explotaciones - mezőgazdasági adatszolgáltatási űrlapficha de explotación agraria - növény-egészségügyi termékproducto fitosanitario - menekültrefugiado - gyomirtó szerherbicida - veszettségrabia - tejtermelésproducción lechera - gabonapótlósucedáneo de cereales - politikai menekültrefugiado político - erdészeti érdekcsoportagrupación forestal - ajánlat elutasításarechazo de oferta - fakitermelésproducción de madera - erdészeti tulajdonpropiedad forestal - állami erdőmonte del Estado - magánerdőmonte privado - értékesítés megtagadásanegativa de venta - kagylótenyésztéscría de moluscos - halászati termelésproducción acuícola - halászati jogosítványlicencia de pesca - autoritárius rendszerrégimen autoritario - segélyrendszerrégimen de ayudas - vállalkozás szétválásaescisión de empresas - transznacionális vállalkozásempresa transnacional - kizárólagos beszerzési megállapodáscompra exclusiva - közhasznú vállalkozásempresa de interés colectivo - szelektív forgalmazási megállapodásdistribución selectiva - földtulajdoni rendszerrégimen del suelo - elektronikus levélcorreo electrónico - határon átnyúló adatáramlásflujo transfronterizo de datos - kereskedelmi médiamedio de comunicación comercial - gazdasági rendszerrégimen económico - helyi médiamedio de comunicación local - magánmédiamedio de comunicación privado - katonai diktatúrarégimen militar - adatátviteli hálózatred de transmisión de datos - videokonferenciateleconferencia - európai televíziótelevisión europea - parlamentáris rendszerrégimen parlamentario - előfizetéses televíziótelevisión de pago - videotexvideotex - otthoni számítástechnikainformática doméstica - információtárolásmemorización de datos - politikai rendszerrégimen político - alkalmazott számítástechnikainformática aplicada - számítógépes bűnözéscriminalidad informática - adatvédelmi jogDerecho de la informática - mesterséges intelligenciainteligencia artificial - régióregión - az EU Hivatalos LapjaDiario Oficial UE - számítógépes kalózkodáspiratería informática - mezőgazdasági régióregión agraria - választási monitoringverificación del escrutinio - mandátumok halmozásaacumulación de mandatos - választási eredményresultado electoral - hatáskör delegálásadelegación de poderes - brüsszeli régióregión de Bruselas-Capital - parlamenti küldöttségdelegación parlamentaria - választójogi korhatáredad electoral - föderalizmusfederalismo - tengerparti régióregión costera - plebiszcitumplebiscito - szavazateloszlásdistribución de votos - véleményezési jogpoder consultivo - fejlődő régióregión de desarrollo - kinevezési jogpoder de nombramiento - kiváltságprivilegio parlamentario - radikális pártpartido radical - hegyvidéki térségregión de montaña - kevésbé fejlett térségregión desfavorecida - eltűnés erőszakos körülmények közöttdesaparición de personas - politikai kisebbségminoría política - rendőrségi ellenőrzéscontrol policial - pacifizmuspacifismo - polgári védelemprotección civil - gazdasági régióregión económica - szavazás képviselő útjánvoto por delegación - konzorciumagrupación temporal de empresas - flamand régióregión Flamenca - végrehajtó szervEjecutivo - kormányprogramprograma de gobierno - határ menti régióregión fronteriza - piactámogatássostenimiento del mercado - gazdasági átalakulásreconversión económica - ipari térségregión industrial - átalakulási támogatásayuda a la reconversión - szerkezetátalakítási támogatásayuda a la reestructuración - értékesítési támogatásayuda a la comercialización - ipari támogatásayuda a la industria - jövedelem-újraelosztásredistribución de la renta - EK mediterrán térségregión mediterránea CE - humanitárius segítségnyújtásayuda humanitaria - segély menekültek részéreayuda a los refugiados - katasztrófa áldozatainak segélyezéseayuda a los siniestrados - fejlesztési segélyayuda al desarrollo - kiemelt régióregión prioritaria - vidéki térségregión rural - újonnan iparosodott országnuevo país industrializado - idegenforgalmi régióregión turística - szociális gazdaságeconomía social - mezőgazdasági számlákcontabilidad económica agrícola - vallon régióregión Valona - hatástanulmányestudio de impacto - gazdasági következményconsecuencia económica - egyeztető eljárásprocedimiento de concertación - regionalizációregionalización - metrómetro - tehergépjárművehículo para transporte de cargas pesadas - űrközlekedéstransporte espacial - űrjárművehículo espacial - a kereskedelem regionalizálásaregionalización de los intercambios comerciales - űrállomásestación orbital - regionalizmusregionalismo - járműkölcsönzésalquiler de vehículos - közlekedési területlocalización del transporte - rendeletreglamento administrativo - hajóvezetői engedélypermiso de navegación - fuvarozási díjprecio del transporte - közösségi rendeletreglamento comunitario - a fuvardíjszabás engedélyezésehomologación de tarifas - kikötőforgalomtráfico portuario - EAEK-rendeletreglamento CEEA - forgalomirányításcontrol de la circulación - szállítási kontingenscuota de transporte - közlekedési piacmercado del transporte - járműnyilvántartásmatriculación del vehículo - járműokmánydocumentación del vehículo - vitarendezéssolución de conflictos - az utazás időtartamaduración del transporte - nagy sebességű közlekedéstransporte rápido - fuvarokmánydocumento de transporte - vezetési időduración de la conducción - időszakos műszaki vizsgálatinspección técnica - utazási ügynökségagencia de viajes - költségvetési rendeletReglamento Financiero - szállítási szerződéscontrato de transporte - társasági tagsocio - csődeljárásarreglo judicial - kereskedelmi rendelkezésekreglamentación comercial - várostervezési szabályozásreglamentación urbanística - légitársaságlínea aérea - közúti forgalomtráfico rodado - vadászati jogszabályokregulación de la caza - tengeriközlekedés-politikapolítica marítima - tengeri konferenciaconferencia marítima - közlekedési szabályokreglamentación de la circulación - hulladéklerakásinmersión de residuos - hulladék tárolásaalmacenamiento de residuos - építési jogszabályokreglamentación de la construcción - toxikus anyagsustancia tóxica - környezetbarát járművehículo no contaminante - a tengerfenék hasznosításaexplotación de los fondos marinos - források pótlásasustitución de recursos - környezeti hatásimpacto ambiental - környezetvédelmi ellenőrzésvigilancia del medio ambiente - földrengés-monitoringprevención antisísmica - partvédelemprotección del litoral - sebességszabályozásreglamentación de la velocidad - vízgazdálkodásgestión del agua - kartelljogreglamentación sobre ententes - geofizikai környezetmedio geofísico - állóvízagua estancada - befektetési szabályokreglamentación de inversiones - a tenger élővilágaespecie marina - vadvilágvida silvestre - biztosításseguro - árszabályozásregulación de precios - növényállományrecurso vegetal - torkolatestuario - mezőgazdasági katasztrófacatástrofe agrícola - vámszabályokreglamentación aduanera - levélvesztésdefoliación - erózióerosión - gépjárművek okozta szennyezéscontaminación por vehículos automotores - közlekedéspolitikai szabályokreglamentación del transporte - olajszennyezéscontaminación por hidrocarburos - fémek okozta szennyezéscontaminación por metales - hajók okozta szennyezéscontaminación por barcos - ipari szennyezéscontaminación industrial - piacszabályozásregularización del mercado - exportlefölözésexacción a la exportación - importilletékexacción a la importación - születésszabályozáscontrol de natalidad - tiltott kereskedelemtráfico ilícito - intervenciós hivatalorganismo de intervención - NimexeNimexe - kereskedelemi szabályozásregulación de transacciones - eredetmegjelölésdenominación de origen - vámfelfüggesztéses eljárásrégimen aduanero suspensivo - újrabehozatalreimportación - vámvisszatérítésreembolso de derechos aduaneros - iskolai újrabeilleszkedésreinserción escolar - EK vámterületterritorio aduanero CE - társadalmi rehabilitációreinserción social - egységes vámokmánydocumento único - vámalakiságok egyszerűsítésesimplificación de las formalidades - a költségvetési tervezet elutasításarechazo del presupuesto - tarifális besorolásespecificación arancelaria - kereskedelmi kapcsolatokrelación comercial - pénzügyi megállapodásacuerdo financiero - exportbiztosításaseguro a la exportación - hulladékhőemisión de calor - cserekereskedelemcomercio de compensación - közösségi kivitelexportación comunitaria - közösségi behozatalimportación comunitaria - áruk és szolgáltatásokbienes y servicios - a gazdaság élénkítésereactivación económica - termelési javakbien de producción - kétoldalú kapcsolatokrelación bilateral - tőkejavakbien de equipo - használt árubien de ocasión - integrált kereskedelemcomercio integrado - kulturális kapcsolatokrelación cultural - ipari fogyasztásconsumo industrial - világfogyasztásconsumo mundial - merchandisingmerchandising - marketingmercadotecnia - diplomáciai kapcsolatokrelación diplomática - kereskedelmi rendezvénymanifestación comercial - nettó árprecio sin impuestos - munkaügyi kapcsolatokrelación laboral - veszteséges eladásventa con pérdida - önkiszolgálóautoservicio - társulásos kiskereskedelemcomercio asociado - vándorkereskedelemcomercio ambulante - önálló kiskereskedéscomercio independiente - üzletlánccadena comercial - az iskola és a gazdasági élet kapcsolatairelación escuela-industria - nagybani piacmercado de interés nacional - terjesztődistribuidor comercial - gazdasági kapcsolatokrelación económica - pénzügyi likviditásdisponibilidad monetaria - állam és egyház kapcsolatarelación Iglesia-Estado - balesetbiztosításseguro de accidentes - Kelet-Nyugat kapcsolatokrelación Este-Oeste - iparközi kapcsolatokrelación interindustrial - monetáris válságcrisis monetaria - intézményközi kapcsolatokrelación interinstitucional - devizakorlátozásrestricción de cambio - nemzetközi kapcsolatokrelación internacional - kamatmentes hitelcrédito sin interés - leszámítolási kamatlábtipo de descuento - hitelkorlátozáscontrol del crédito - interparlamentáris kapcsolatokrelación interparlamentaria - értékpapírtőzsdeBolsa de valores - Közösségen belüli kapcsolatokrelaciones intracomunitarias - tőkekiáramlásevasión de capitales - transzferárprecio de transferencia - a törvényhozói és a végrehajtói hatalom kapcsolatarelación legislativo-ejecutivo - nagyon rövid távú finanszírozásfinanciación a muy corto plazo - monetáris kapcsolatokrelaciones monetarias - vállalati pénzügyekfinanciación de la empresa - többoldalú kapcsolatokrelación multilateral - vagyonbiztosításseguro de bienes - személybiztosításseguro de personas - együttbiztosításcoaseguro - kapcsolatok a város és a vidék közöttrelación campo-ciudad - hitelintézetentidad de crédito - iparbankbanco industrial - elektronikus banki szolgáltatásbancática - munkahelyi baleset-biztosításseguro de accidentes de trabajo - emberi kapcsolatokrelaciones humanas - bankfelügyeletinspección bancaria - banki díjakgastos bancarios - költségvetési előirányzatcrédito presupuestario - általános költségvetéspresupuesto general - közönségkapcsolatokrelaciones públicas - regionális pénzügyekhacienda regional - vallásreligión - a közösségi költségvetés finanszírozásafinanciación del presupuesto comunitario - tagállami hozzájáruláscontribución de los Estados miembros - kormányátalakításreajuste ministerial - adóegyezményconvenio fiscal - adóellenőrzéscontrol fiscal - törlesztésreembolso - különadóimpuesto extraordinario - birtokrendezésconcentración parcelaria - tarifatáblázattarifa de horquilla - kiviteli vámok elengedésedesgravación a la exportación - egységárprecio por unidad - támogatott díjszabástarifa de sostenimiento - vegyes árprecio mixto - importhelyettesítéssustitución de las importaciones - mezőgazdasági termékek áraprecio de los productos agrarios - munkaviszonyból származó jövedelemremuneración del trabajo - mezőgazdasági biztosításseguro agrícola - terméshozamrendimiento agrícola - állampolgári neveléseducación cívica - kereskedelmi oktatásenseñanza comercial - oktatási anyagmaterial de enseñanza - oktatóprogramsoftware didáctico - kapcsolat az iskola és a munka világa közöttrelación escuela-vida profesional - városrekonstrukciórenovación urbana - neurobiológianeurobiología - jövedelmezőségrentabilidad - nőgyógyászatginecología - ideggyógyászatneurología - gyermekgyógyászatpediatría - fogorvostanodontología - elsősegélyprimeros auxilios - alternatív gyógyászatmedicina natural - ipari reorganizációreorganización industrial - akusztikaacústica - optikaóptica - kibernetikacibernética - kőzettanpetrología - segély szétosztásadistribución de la ayuda - vallási szektasecta religiosa - teológiateología - adóterhek megoszlásaestimación de la base imponible - egységes piacmercado único - a népesség földrajzi megoszlásadistribución geográfica de la población - egyszülős családfamilia monoparental - örökbefogadott gyermekhijo adoptivo - gépjármű-biztosításseguro de automóviles - a termelés elosztásareparto de la producción - családvédelemprotección de la familia - piacfelosztási megállapodásreparto del mercado - mesterséges megtermékenyítésprocreación artificial - mesterséges termékenyítésinseminación artificial - in vitro megtermékenyítésfecundación in vitro - javak elosztásadistribución de la riqueza - dajkaanyamadre portadora - szülői jogpatria potestad - mandátumok elosztásareparto de escaños - leszármazásfiliación - vezetéknévapellido - szülői felelősségresponsabilidad de los padres - különválásseparación judicial - népességdinamikadinámica de la población - jövedelemelosztásdistribución de la renta - migránsmigrante - munkaelosztásdistribución del trabajo - letelepedési célú migrációmigración de repoblación - hazatelepülési támogatásayuda al retorno - népességelöregedésenvejecimiento de la población - szakmai mobilitásmovilidad profesional - földrajzi eloszlásdistribución geográfica - kormegoszlásdistribución por edades - egy főre jutó elosztásrenta per cápita - kitüntetésdistinción honorífica - önkéntes munkavoluntariado social - önkéntes szervezetorganización benéfica - munkanélküliségi biztosításseguro de desempleo - foglalkoztatottak szerinti elosztásrenta por persona activa - játékjuego - játék-szervezésestablecimiento de juegos - elektronikus játékjuego automático - nemi megoszlásdistribución por sexos - sporthorgászatpesca deportiva - turistaforgalomintercambio turístico - idegenforgalomturismo extranjero - falusi turizmusturismo rural - repertóriumrepertorio - idegenforgalmi infrastruktúrainfraestructura turística - szociális költségvetéspresupuesto social - újraültetésreplantación - európai szociálpolitikapolítica social europea - bűnözés elleni küzdelemlucha contra la delincuencia - bűnözéscriminalidad - testi fogyatékosdiscapacitado físico - előirányzatok átcsoportosításaprórroga de crédito - szellemi fogyatékosdiscapacitado psíquico - hajléktalanságpersona sin domicilio - szexuális csonkításmutilación sexual - heti pihenőidődescanso semanal - visszaélés kábítószerreltráfico de estupefacientes - általános orvostanmedicina general - szociális támogatásasistencia social - szociális létesítményequipamiento social - társadalombiztosítási jogDerecho de la seguridad social - szociális munkatrabajo social - otthoni segítségnyújtásayuda a domicilio - kiegészítő nyugdíjpensión complementaria - szakszervezeti képviselőrepresentante sindical - egészségbiztosítási kártyacartilla sanitaria - egészségügyi kiadásokgastos de sanidad - kórházi költségekgastos de hospitalización - diplomáciai képviseletrepresentación diplomática - hospitalizációhospitalización - otthoni ápolásasistencia a domicilio - betegjogokderechos del enfermo - közegészségügyhigiene pública - társadalom-orvostanmedicina social - hitelbiztosításseguro de crédito - munkavállalói képviseletrepresentación del personal - magánorvoslásmedicina privada - városépítészetconstrucción urbana - városi infrastruktúrainfraestructura urbana - ingatlanpiacmercado inmobiliario - politikai képviseletrepresentación política - bérleti szabályozásreglamentación de alquileres - Man szigetisla de Man - Kasztília és LeónCastilla y León - arányos képviseletrepresentación proporcional - Kasztília-La ManchaCastilla-La Mancha - KantábriaCantabria - Baleár-szigetekIslas Baleares - RiojaLa Rioja - Ceuta és MelillaCeuta y Melilla - elnyomásrepresión - madridi közösségComunidad de Madrid - valenciai közösségComunidad Valenciana - Murciai RégióRegión de Murcia - Észak-PortugáliaPortugal del Norte - Közép-PortugáliaPortugal del Centro - Lisszabon és a Tejo völgyeLisboa y Valle del Tajo - Észak-AngliaInglaterra del Norte - Északnyugat-AngliaInglaterra del Noroeste - Délkelet-AngliaInglaterra del Sudeste - Délnyugat-AngliaInglaterra del Sudoeste - gazdasági fellendülésrecuperación económica - Antigua és BarbudaAntigua y Barbuda - AnguillaAnguila - Saint Christopher és NevisSan Cristóbal y Nevis - sokszorosításreproducción - Saint Vincent és Grenadine-szigetekSan Vicente y las Granadinas - Amerikai Virgin-szigetek - Nagy-MaghrebGran Magreb - állatnemesítésreproducción animal - növényszaporításreproducción vegetal - Marshall-szigetekislas Marshall - Amerikai SzamoaSamoa Americana - fogyatékkal élők biztosításaseguro de invalidez - köztársaságrepública - sarkvidékregión polar - Dominikai KöztársaságRepública Dominicana - Pitcairn-szigetekPitcairn - munkavállalók igénybe vételerequisa de trabajadores - biológiai fegyverarma biológica - tömegpusztító fegyverarma de destrucción masiva - stratégiai atomfegyverarma nuclear estratégica - információs hálózatred de información - atombombabomba atómica - mezőgazdasági számviteli információs hálózatred de información contable - ballisztikus rakétamisil balístico - irányított lövedékmisil teledirigido - interkontinentális rakétamisil intercontinental - közlekedési hálózatred de transportes - hadiflottafuerza naval - vasúthálózatred ferroviaria - űrfegyverarma del espacio - lézerfegyverarma láser - gyújtófegyverarma incendiaria - lőfegyverek és lőszerekarma de fuego y municiones - hajóúthálózatred navegable - szárazföldi hadseregejército de tierra - félkatonai erőkfuerza de naturaleza militar - közúthálózatred de carreteras - légierőejército del aire - tartalékos hadseregejército de reserva - külföldön állomásozó haderőkfuerzas en el exterior - haditengerészetmarina de guerra - tartalékokreservas - női katonai szolgálatservicio militar de la mujer - önkéntes katonai szolgálatservicio voluntario - céltartalékreserva contable - védelmi kiadásokgastos de defensa - stratégiai védelemdefensa estratégica - devizatartalékreserva de divisas - nemzetközi biztonságseguridad internacional - fegyverzeti politikapolítica de armamento - európai fegyverzetpolitikapolítica europea de armamento - európai biztonságseguridad europea - nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásano proliferación nuclear - fegyverzetkorlátozáslimitación de armamentos - atomfegyvermentes övezet létrehozásadesnuclearización - természetvédelmi területreserva natural - fegyverrendszerek összehangolásaarmonización de armamentos - lakóhelyresidencia - nemzetközi megállapodásacuerdo internacional - kétoldalú megállapodásacuerdo bilateral - többoldalú megállapodásacuerdo multilateral - másodlagos lakóhelyresidencia secundaria - nemzetközi tárgyalásoknegociación internacional - megállapodás aláírásafirma de un tratado - nemzetközi jogi okmányinstrumento internacional - nemzetközi egyezményconvención internacional - peszticid-szermaradékresiduo de insecticida - nemzetközi szervezet határozataresolución internacional - fahulladékresiduo de la madera - európai egyezményconvención europea - ENSZ nemzetközi egyezségokmánypacto internacional ONU - nemzetközi ügyekpolítica internacional - szerződés megszüntetéserescisión contractual - nemzetközi kérdéscuestión internacional - kárbiztosításseguro de daños - gyantaresina - a két német állam közötti kapcsolatokrelaciones entre las dos Alemanias - hivatalos látogatásvisita oficial - nemzetközi segítségnyújtásayuda internacional - magatartási kódexcódigo de conducta - nemzetközi szankcióksanción internacional - közösségi állásfoglalásresolución comunitaria - vallási csoportgrupo religioso - szociokulturális csoportgrupo sociocultural - élelmiszer-önellátásindependencia alimentaria - együttműködési politikapolítica de cooperación - ENSZ határozatresolución ONU - jogi együttműködéscooperación jurídica - katonai megszállásocupación militar - EP-állásfoglalásresolución PE - megszállt területterritorio ocupado - többnemzetiségű erőkfuerzas multinacionales - felelősségresponsabilidad - hadifogolyprisionero de guerra - örmény-kérdéscuestión armenia - kurdisztáni kérdéscuestión de Kurdistán - palesztin-kérdéscuestión de Palestina - Németország egyesüléseunificación de Alemania - nemzetközi felelősségresponsabilidad internacional - CDECDE - euromissileeuromisil - fegyverzetellenőrzéscontrol de armamentos - miniszteri felelősségresponsabilidad ministerial - START-megállapodásacuerdo START - ABM-szerződésAcuerdo ABM - békés övezetzona de paz - egészségbiztosításseguro de enfermedad - büntetőjogi felelősségresponsabilidad criminal - EBESZOSCE - tartós munkanélküliségparo de larga duración - munkába történő visszailleszkedésreinserción profesional - politikai felelősségresponsabilidad política - küzdelem a munkanélküliség ellenlucha contra el paro - humánerőforrás-tervezésplanificación de la mano de obra - megosztott munkavállalástrabajo compartido - állampolgárciudadano - munkaviszony megszűnésecese de empleo - munkahelyváltásreconversión del empleo - helyi foglalkoztatási kezdeményezésiniciativa local de empleo - nem fizetett munkatrabajo no remunerado - EK-tagállam állampolgáraciudadano comunitario - ideiglenes foglalkoztatástrabajo temporal - vadállományrecurso animal - fiatalkorúak foglalkoztatásatrabajo de jóvenes - női munkatrabajo femenino - tengeri forrásokrecurso marino - szakmai továbbképzésreciclaje profesional - gazdasági forrásokrecurso económico - szakmai gyakorlatprácticas de formación - vízkészletrecurso hidráulico - földi erőforrásrecurso del suelo - foglalkoztatási statisztikaestadística del empleo - energiaforrásokrecurso energético - segédmunkásauxiliar - külföldre kirendelt munkavállalótrabajador expatriado - tengeri szállítási biztosításseguro marítimo - vállalkozóempresario - ügyvezető igazgatódirector de empresa - halászati erőforrásokrecurso pesquero - önálló foglalkozásprofesión independiente - ásványi nyersanyagokrecurso mineral - munkaszüneti napdía festivo - vasárnapi munkatrabajo dominical - természeti erőforrásokrecurso natural - munkavégzés ütemeritmo de trabajo - megújuló forrásokrecurso renovable - távmunkatrabajo a distancia - fizetések befagyasztásacongelación salarial - kiegészítő forrásokrecursos adicionales - bércsökkentésreducción de salarios - természetbeni juttatásremuneración en especie - juttatások és költségtérítésekdietas y gastos - költségvetési forrásokrecursos presupuestarios - kinevezésnombramiento de personal - saját forrásokrecursos propios - eljárási szabályzatreglamento interno - próbaidőperíodo de prueba - étkeztetésrestauración colectiva - szakszervezeti jogokderechos sindicales - szakszervezeti szabadságlibertad sindical - szakmai etikadeontología profesional - kötelező biztosításseguro obligatorio - export-visszatérítésrestitución a la exportación - nyereségrészesedésparticipación en los beneficios - import-visszatérítésrestitución a la importación - szakszervezeti választáselecciones sindicales - szociális partnerekinterlocutor social - közalkalmazotti szervezetsindicato de funcionarios - szakmai szövetségasociación profesional - szakszervezetsindicato - termelési visszatérítésrestitución a la producción - kiviteli korlátozásrestricción de las exportaciones - diplomáciai hivatalprofesión diplomática - behozatali korlátozásrestricción de las importaciones - kommunikációs szakmaprofesión de la comunicación - versenykorlátozásrestricción de la competencia - igazgatási személyzetprofesión administrativa - titkársági személyzetpersonal de secretaría - kereskedelmi korlátozásrestricción de los intercambios - információs szakmaprofesión de la información - tudományos hivatásprofesión científica - műszaki szakmaprofesión técnica - szabadságkorlátozásrestricción de libertad - hombre público, jefa política, jefe político, líder, líder político, política, político - biztosítási szakmaprofesión de seguros - mennyiségi korlátozásrestricción cuantitativa - kiskereskedéspequeño comercio - fogorvosdentista - orvosmédico - állatorvosveterinario - gyógyszerészfarmacéutico - szülésznőcomadrona - művészpályaprofesión artística - magánbiztosításseguro privado - ipari szerkezetátalakításreestructuración industrial - irodalmi pályaprofesión literaria - működési eredményresultado de explotación - kereskedelmi személyzetpersonal de ventas - kereskedelmi képviselőagente comercial - mezőgazdasági teljesítményresultado de la explotación agraria - iskolai eredményekresultado escolar - informatikai szakmaprofesión de la informática - idegenforgalmi szakmaprofesión del turismo - szállodai szakmaprofesión hostelera - kiszolgálószemélyzetpersonal de servicios - a vámtételek visszaállításarestablecimiento de derechos de aduana - bankszakmaprofesión bancaria - profi sportdeporte profesional - átszállítástránsito - tanulási zavarokretraso escolar - európai ipari térségespacio industrial europeo - közösségi iparpolitikapolítica industrial comunitaria - piacról történő visszavonásretirada del mercado - kézműiparartesanado - kisiparpequeña industria - középiparmediana industria - kis- és középiparpequeña y mediana industria - nyugdíjaspersona jubilada - ipartelepítésemplazamiento industrial - ipari szabadövezetzona franca industrial - előnyugdíjazásjubilación anticipada - műszaki parkparque tecnológico - termelési többletexcedente de producción - áruátrakodásmanipulación - állami biztosításseguro público - üzemanyag újrafeldolgozásareprocesado del combustible - ipari feldolgozásfabricación industrial - termelési kvótacuota de producción - termelési statisztikákestadística de producción - termékfelelősségresponsabilidad del fabricante - új technológianueva tecnología - csúcstalálkozóreunión en la cumbre - tiszta technológiatecnología limpia - hagyományos technológiatecnología tradicional - technológiai folyamatproceso tecnológico - műszaki szabályokreglamentación técnica - termék élettartalmaduración del producto - hibás termékproducto defectuoso - miniszteri találkozóconferencia de ministros - műszaki előírásespecificación técnica - európai szabványnorma europea - nemzetközi szabványnorma internacional - a szabványok harmonizációjaarmonización de normas - műszaki szabályreglamento técnico - nemzetközi találkozóreunión internacional - újrafelhasználási technológiatecnología del reciclaje - kutatási költségvetéspresupuesto de investigación - béremelésaumento salarial - EurekaEureka - kutató személyzetpersonal de investigación - közösségi kutatási politikapolítica comunitaria de investigación - ipari és kutatási kapcsolatokrelación industria-investigación - viszonteladórevendedor - jövedelemrenta - kutatóintézetcentro de investigación - márkanévmarca comercial - bejegyzett védjegymarca registrada - formatervezési minták és modellekdiseño y modelo - kiegészítő jövedelemrenta complementaria - védjegyjogDerecho de marcas - európai védjegymarca europea - állatkísérletexperimentación animal - emberen végzett kísérletexperimentación humana - vállalaton belül végzett kutatásinvestigación en la empresa - alapkutatásinvestigación básica - katonai kutatásinvestigación militar - egyetemi kutatásinvestigación universitaria - felelősségbiztosításseguro de responsabilidad civil - befektetési jövedelemrenta de inversión - 77-ek csoportjaGrupo de los 77 - Contadora-csoportGrupo de Contadora - függő területterritorio no autónomo - fogyasztói mozgalommovimiento de consumidores - gazdálkodásból származó jövedelemrenta del agricultor - képviselői költségtérítéssubsidio de secretariado - veszélyes anyagok szállításatransporte de mercancías peligrosas - mezőgazdasági jövedelemrenta de la explotación agraria - oktatási módszermétodo pedagógico - háztartások jövedelmerenta familiar - adóköteles jövedelemrenta imponible - nemzeti jövedelemrenta nacional - a tengerfenék természeti kincseirecurso mineral submarino - nem bér jellegű jövedelemrenta no salarial - korszerű anyagokmaterial avanzado - padlóburkoló anyagokrevestimiento del piso - szupravezető ötvözetaleación superconductora - kompozit anyagmaterial compuesto - műszaki kerámiacerámica técnica - speciális polimerpolímero especial - amorf anyagokmaterial amorfo - ultrafinom részecskepartícula ultrafina - bioanyagokbiomaterial - alakemlékező ötvözetaleación de memoria - alkotmány felülvizsgálatarevisión de la Constitución - ADN-megállapodásAcuerdo ADN - perifériaunidad periférica - szabadnapok elosztásaescalonamiento de las vacaciones - törvénymódosításmodificación de la ley - személyi számítógépmicroordenador - idegenforgalmi politikapolítica de turismo - fuvarbiztosításseguro de transportes - ipari forradalomrevolución industrial - Nemzetközi Munkaügyi HivatalBIT - ECOSOCECOSOC - UNHCRACNUR - Észak-Rajna–VesztfáliaRenania del Norte-Westfalia - EEBBEE - Rajna-PfalzRenania-Palatinado - Rajna-AlpokRódano-Alpes - EAESSEEA - ENEAAEEN - Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények JavításáértFundación europea para la mejora de las condiciones de vida y de trabajo - firenzei Európai Egyetemi IntézetInstituto Europeo de Florencia - RibeRibe - EBUUER - jólétriqueza - WAEMUUEMOA - életbiztosításseguro de vida - ricinusricino - ADCADC - RingköbingRingkoebing - CACMMCCA - kockázati fedezetriesgo cubierto - DACCAD - egészségügyi kockázatriesgo sanitario - nukleáris politikapolítica nuclear - rizsarroz - kőolaj-politikapolítica petrolera - szénhidrogének raktározásaalmacenamiento de hidrocarburos - erőművek leszereléseclausura de central energética - agrárenergiaagroenergía - energiaiparindustria energética - gasoholcarburol - bioalkoholcombustible de alcohol - robottechnológiarobótica - energiahordozóproducto energético - széniparindustria carbonera - robotizálásrobotización - szénbányászati politikapolítica carbonera - szénfeldolgozástratamiento del carbón - érclelőhelyyacimiento de mineral - társadalmi szereprol social - bányászati tevékenységexplotación minera - bányászati termelésproducción minera - nyugdíjrendszerpensión de jubilación - RoskildeRoskilde - ércbányászatexplotación del mineral - fémércmineral metálico - bauxitbauxita - bitumenes anyagokmateria bituminosa - talajok és kőzetektierras y piedras - sal - csapágyazásrodamiento - foszfátfosfato - kálisókpotasa - RomániaRumania, Rumanía - kőolajkutatásexploración petrolera - olajkitermelésextracción de petróleo - tengeri létesítményinstalación en el mar - kőolajtermelésproducción de petróleo - butánbutano - paraffinalcano, parafina - kőolajpetróleo bruto - benzingasolina - dízelüzemanyaggasóleo - fűtőolajfueloil - Egyesült KirályságReino Unido - propángázpropano - repülőbenzincombustible de aviación - ólmozatlan benzingasolina sin plomo - brit TOTPTU del Reino Unido - tengeri olajpetróleo marino - az Egyesült Királyság régióiregiones del Reino Unido - erőműplanta eléctrica - villamosenergia-iparindustria eléctrica - RuandaRuanda - erőmű telephelyeemplazamiento de central energética - hidroelektromos fejlesztésinstalación hidroeléctrica - SabaSaba - reaktorhűtésenfriamiento del reactor - nukleáris kémiaquímica nuclear - asztronómiaastronomía - SabahSabah - besugárzott tüzelőanyagcombustible irradiado - szacharózsacarosa - bioeljárásproceso biotecnológico - bioiparbioindustria - biotechnológiabiotecnología - speciális kémiaparaquímica - Nyugat-SzaharaSáhara occidental - nem lapos termékproducto no plano - lapos termékproducto plano - pléhchapa - profilvasperfil - SzahelSahel - vékony fóliahoja fina - szalonnamanteca de cerdo - kémiai alapanyagiparindustria química básica - kémiai elemelemento, elemento químico - kémiai vegyületcompuesto, compuesto químico - festékek és lakkokpintura y barniz - Saint EustatiusSan Eustaquio - gyógyszermedicamento - San MarinoSan Marino - hormonhormona - Saint MartinSan Martín - szerves vegyi anyagproducto químico orgánico - peszticidiparindustria de pesticidas - fémiparindustria metalúrgica - vállalatközi megállapodásacuerdo interempresarial - Asztúriai HercegségPrincipado de Asturias - Saint Pierre és MiquelonSan Pedro y Miguelón - vas- és acéltermékekproducto siderúrgico - csavargyártáspernos y tornillos - bádogipar és késgyártáshojalatería y cuchillería - vasáruferrería - vastermékproducto de forja - fémbevonásrecubrimiento de metales - Szent IlonaSanta Elena - vas- és acélipari munkagépmáquina siderúrgica - különleges acélaceros especiales - Saint LuciaSanta Lucía - antimonantimonio - berilliumberilio - kadmiumcadmio - ferroötvözetferroaleación - tantáltantalio - lefoglalásembargo de bienes - kerékpár- és motorkerékpár-gyártásciclo y motociclo - gépszerszámherramientas - tudományos berendezésaparato científico - díjazássalario - orvosi és sebészeti műszerekmaterial médico-quirúrgico - teljesítménybérsalario por rendimiento - hűtőházinstalación frigorífica - órabérsalario por horas - ipari robotrobot industrial - háztartási munka díjazásasalario por trabajo doméstico - minimálbérsalario mínimo - pumpabomba - IATAIATA - alkalmazottasalariado - audiovizuális eszközmaterial audiovisual - hangreprodukciós berendezésaparato de reproducción del sonido - Salamon-szigetekSalomón - Independent State of Samoa, Samoa, Samoa i Sisifo, Western Samoa (en) - elektromos vezetékcable eléctrico - távközlési eszközmaterial de telecomunicaciones - háztartási elektromos készülékelectrodoméstico - fegyelmi büntetéssanción administrativa - ipari elektromos gépekmáquina eléctrica industrial - elektromos gépezetmáquina eléctrica - elektromágneses berendezésmaterial electromagnético - közösségi szankciósanción comunitaria - videolemezvideodisco - videokazettavideocasete - adatrögzítősoporte de grabación - gazdasági szankciósanción económica - hanglemezdisco - optikai adathordozósoporte óptico - felvételsoporte grabado - sugárforrásaparato de radiación - rádiós távközléstelecomunicación inalámbrica - mikroelektronikamicroelectrónica - büntetéssanción penal - építőiparindustria de la construcción - előregyártásprefabricación - építőlappanel de construcción - nagyszabású építkezésgrandes obras - kartoncartón - préselt famadera aglomerada - közegészségsalud pública - bőrdíszmű- és kesztyűiparmarroquinería y guantería - szőrme- és szűcsiparpeletería - São Tomé and PríncipeSanto Tomé y Príncipe - SarawakSarawak - rövidáru-kereskedésmercería - SzardíniaCerdeña - szintetikus rostszáltextil sintético - természetes rosttextil natural - vegyesiparindustria diversa - korlátolt felelősségű társaságsociedad de responsabilidad limitada - ékszer- és aranyárujoyería y orfebrería - hajdinaalforfón - szociális jogokderechos sociales - politikai jogokderechos políticos - gazdasági jogokderechos económicos - emberi jogi chartaCarta de Derechos Humanos - Saar-vidékSarre - ateizmusateísmo - szatellitsatélite - mozgás szabadságalibertad de circulación - munkával való elégedettségsatisfacción en el trabajo - megkülönböztetés-ellenes intézkedéseklucha contra la discriminación - know-howconocimientos técnicos - etnikai megkülönböztetésdiscriminación étnica - nemi szabadságlibertad sexual - xenofóbiaxenofobia - nők és férfiak közötti egyenlőségigualdad hombre-mujer - oktatás szabadságalibertad de enseñanza - fejlődéshez való jogderecho al desarrollo - gyermek jogaiderechos del niño - kegyetlen, embertelen, megalázó bánásmódtrato cruel y degradante - Schleswig-HolsteinSchleswig-Holstein - gyermekvédelemprotección de la infancia - emberiség elleni bűncselekménycrimen contra la humanidad - visszaható hatályretroactividad de la ley - összehasonlító jogDerecho comparado - igazgatástudományciencia administrativa - helyi jogalkotáslegislación local - információtudományciencia de la información - polgári jogi felelősségresponsabilidad civil - szerződéses felelősségresponsabilidad contractual - viselkedéstudományciencias del comportamiento - tulajdonjogpropiedad de bienes - atlaszatlas - talajtanciencia del suelo - privatizációprivatización - közgazdaságtanciencia económica - öröklésherencia - jogtudományciencia jurídica - öröklési jogderecho sucesorio - időben megosztott használatmultipropiedad - szolgalmi jogservidumbres - jogok élvezetedisfrute de derechos - állandó lakóhelydomicilio legal - élettudományokciencias biológicas - fizetőképességsolvencia - személy elleni bűncselekménydelito contra las personas - vagyon elleni bűncselekménydelito contra la propiedad - a személyi szabadság megsértésesecuestro de personas - fizikai tudományokciencias físicas - politológiaciencia política - vámcsalásfraude aduanero - alkalmazott tudományokciencias aplicadas - rágalmazásdifamación - adóbűncselekménydelito fiscal - földtudományokciencias de la tierra - szabadságelvonásencarcelamiento - büntetés-végrehajtási jogDerecho penitenciario - fogvatartottrecluso - társadalomtudományokciencias sociales - alternatív büntetéspena sustitutoria - feltételes elítélésrégimen abierto - vagyonelkobzásconfiscación de bienes - büntetés enyhítésereducción de la pena - fogvatartottak átszállításatraslado de presos - börtönrendszerrégimen penitenciario - börtönigazgatásadministración penitenciaria - politikai megosztottságescisión política - elévülésprescripción del delito - bírósági tárgyalásjuicio - atmoszféraatmósfera - iskoláztatásescolarización - költségmentességasistencia judicial - letartóztatásdetención - bírósági vizsgálatinvestigación judicial - házkutatásregistro domiciliario - előzetes letartóztatásreclusión provisional - védelemhez való jogderechos de la defensa - kétfordulós választási rendszerelección a dos vueltas - egyfordulós választási rendszerelección a una vuelta - listás választási rendszerelección por listas - közösségi intézmény felelősségének megállapítása iránti keresetrecurso por responsabilidad CE - alkalmazotti keresetrecurso del personal - petición de decisión prejudicial CE - többségi szavazási rendszersistema mayoritario - egyéni választókerületi rendszerelección uninominal - kereskedelmi bíróságjurisdicción mercantil - parlamenti üléssesión parlamentaria - választottbíróságjurisdicción arbitral - nemzetközi igazságszolgáltatásjurisdicción internacional - pénzügyi bíráskodásjurisdicción fiscal - aszálysequía - jogtanácsosasesor jurídico - ülnökjuez no profesional - tengeri területespacio marítimo - az állam biztonságának veszélyeztetéseatentado contra la seguridad del Estado - banktitoksecreto bancario - tengeri felügyeletvigilancia marítima - tengerek szabadságalibertad de los mares - ipari titoksecreto industrial - világűrespacio ultraterrestre - tulajdonjog az űrbenpropiedad del espacio - szakmai titoksecreto profesional - világűr használatautilización del espacio - az ENSZ TitkárságaSecretaría de la ONU - külföldi állampolgárextranjero - tartózkodási engedélyderecho de residencia - külföldiek beutazásaadmisión de extranjeros - gazdasági szektorsector económico - vegyes házasságmatrimonio mixto - elsődleges szektorsector primario - nemzetközi jog-nemzeti jogDerecho internacional-Derecho interno - nemzetközi gazdasági kapcsolatok jogaDerecho internacional económico - közigazgatási felelősségresponsabilidad administrativa - gazdaságirányítás jogaDerecho público económico - információs szektorsector cuaternario - EK-határozatdecisión CE - EK-irányelvdirectiva CE - ipari szektorsector secundario - közösségi jogrendszerorden jurídico comunitario - másodlagos jogDerecho derivado - EAEK-irányelvdirectiva CEEA - EK-ajánlásrecomendación CEE - szolgáltatási szektorsector terciario - EK-rendeletreglamento CE - végrehajtási rendeletreglamento de aplicación - Euratom-véleménydictamen CEEA - ellátás biztonságaseguridad de abastecimiento - ESZAK-véleménydictamen CECA - az Európai Bíróság véleményedictamen del Tribunal de Justicia CE - társadalombiztosítás harmonizálásaarmonización de la seguridad social - biztos munkahelyseguridad en el empleo - az EK külső hatáskörecompetencias externas CE - EK-jegyzőkönyvProtocolo CE - Egyesülési szerződésTratado de fusión - közlekedésbiztonságseguridad del transporte - Egységes Európai OkmányActa Única Europea - EK-csatlakozási szerződésTratado de adhesión CE - termékbiztonságseguridad del producto - Euratom közös vállalkozásempresa común CEEA - Európai BizottságComisión CE - munkahelyi biztonságseguridad en el trabajo - EU-kapcsolatokrelaciones de la Unión Europea - AKCS-EK Miniszterek TanácsaConsejo de Ministros ACP-CE - nukleáris biztonságseguridad nuclear - Az Európai Közösségek Bíróságának tagjamiembro del Tribunal de Justicia CE - európai biztoscomisario europeo - közbiztonságseguridad pública - EACAEC - közúti közlekedésbiztonságseguridad en carretera - EK-társulási megállapodásacuerdo de asociación CE - AKCS–EK-egyezményconvenio ACP-CE - szociális biztonságseguridad social - AKCS-EK nagykövetek bizottságaComité de Embajadores ACP-CE - AKCS-EK vegyesbizottságcomité paritario ACP-CE - III. Loméi EgyezményConvenio de Lomé III - EURESEURES - EFAFED - ESZAFSE - az Unió bővítéseampliación de la Unión Europea - lakhatási támogatásasignación de vivienda - rozscenteno - Európai UnióUnión Europea - az európai építmény történetehistoria de Europa - kémiai sósal química - európai uniós tagságpertenencia a la Unión Europea - LAESSELA - együttes álláspontposición común - együttes fellépésacción común - Szerződés az Európai UniórólTratado de la Unión Europea - SELA-országokpaíses del SELA - Európai Politikai Együttműködéscooperación política europea - EK-versenyvizsgaconcurso-oposición CE - tanulók kiválasztásaselección de alumnos - kiegészítő kereskedelmi mechanizmusmecanismo complementario de los intercambios - kockázatmegelőzésprevención de riesgos - természeti veszélyekriesgo natural - ipari veszélyriesgo industrial - gazdasági liberalizmusliberalismo económico - vámtételderechos de aduana - vámvizsgálatcontrol de aduana - KVT-vámderechos del AAC - vetőmagsemilla - mértékek és tömegekpesas y medidas - konzervproducto en conserva - félfémsemimetal - besugárzásirradiación - létminimumingreso mínimo de subsistencia - személyi fegyverarma personal - grízsémola - mecenatúramecenazgo - felvételi versenyvizsgaconcurso administrativo - nyilvános üléssesión pública - SzenegálSenegal - hatalommegosztásseparación de poderes - pszichoanalízispsicoanálisis - selyemhernyó-tenyésztéssericicultura - vizuális művészetartes visuales - kulturális pluralizmuspluralismo cultural - szokások és hagyományokcostumbres y tradiciones - szolgáltatásservicio - építészeti örökségpatrimonio arquitectónico - templomiglesia - himnuszhimno - zászlóbandera - vevőszolgálatservicio postventa - irodalmi és művészeti tulajdonpropiedad literaria y artística - polgári szolgálatservicio civil - aerodinamikaaerodinámica - termodinamikatermodinámica - plazmafizikafísica del plasma - lézerfizikafísica de los rayos láser - géntechnológiaingeniería genética - festészetpintura - foglalkoztatási szolgálatoficina de empleo - feltételes szabadságra bocsátáslibertad condicional - tőkeemelésampliación de capital - egészségügyi szolgáltatásservicio sanitario - mezőgazdasági helyzetsituación de la agricultura - postai pénzügyi szolgáltatásokservicios financieros de Correos - törvény kihirdetésepromulgación de la ley - képviselők gazdasági érdekeltségeiintereses económicos de los parlamentarios - arab-afrikai együttműködéscooperación árabe-africana - ingyenes szolgáltatásservicio gratuito - európai-arab együttműködéscooperación euro-árabe - a Bizottság küldöttségedelegación de la Comisión - közösségi ellenőrzéscontrol comunitario - addicionalitás elveprincipio de adicionalidad - katonai szolgálatservicio militar - legkülső régióregión periférica - szigeti régióregión insular - legnagyobb kedvezményes elbánásnación más favorecida - pénzért nyújtott szolgáltatásservicio remunerado - állami vállalatok költségvetésepresupuesto anejo - postai szolgáltatásservicio postal - többnyelvű szótárdiccionario multilingüe - rövidítésszótárdiccionario de abreviaturas - közszolgáltatásservicio público - enciklopédiaenciclopedia - tezaurusztesauro - folyóiratrevista - titkosszolgálatservicio secreto - háztartási hulladékresiduo doméstico - monokultúramonocultivo - szociális szolgáltatásservicio social - újságperiódico - szezámsésamo - árnövekedéssubida de precios - ülésszakperíodo de sesiones - Seychelle-szigetekSeychelles - IFCCFI - egyetemuniversidad - állatok szállításatransporte de animales - szövetkezeti mozgalommovimiento asociativo - SardzsaSharjah - SzicíliaSicilia - csapatok állomásoztatásadespliegue de fuerzas - parlamenti helyescaño parlamentario - székhelyadministración, casa matriz, jefatura, ministerio del interior, oficina central, oficina principal, sede, sede social - betöltetlen helyescaño vacante - AusztráliaAustralia - Sierra LeoneSierra Leona - közlekedési jelzésekseñalización - kisállateledelalimento para animales domésticos - SzingapúrSingapur - savas esőlluvia ácida - káreseménysiniestro - várostervezési szakmaprofesión del urbanismo - dokumentációs eszközobra de referencia - nem szövött áruktextil sin tejer - szirupjarabe - Égei-szigetekIslas del Egeo - Kanári-szigetekCanarias - szizálkendersisal - az EP elnökségeMesa del PE - elnökpresidente - szeizmológiasismología - alelnökvicepresidente - főtitkársecretario general - intézményi tevékenységvida institucional - közösségi intézmény székhelyesede de la institución - intézményi reformreforma institucional - intézmény hatáskörecompetencia institucional - EK-helyzetsituación CE - családi állapotsituación familiar - űrpolitikapolítica espacial - önellátásautoabastecimiento - pénzügyi helyzetsituación financiera - szocializmussocialismo - társaságsociedad - részvénytársaságsociedad anónima - polgári jogi társaságsociedad civil - munkaközösségsociedad civil profesional - kereskedelmi társaságsociedad mercantil - vegyes tulajdonú gazdasági társaságsociedad de economía mixta - befektetési társaságsociedad de inversión - tőkeegyesítő társaságsociedad de capital - autóbuszautobús - fogyasztói társadalomsociedad de consumo - személyegyesítő társaságsociedad de personas - betéti társaságsociedad comanditaria - csendes társaságsociedad en participación - európai részvénytársaságsociedad europea - anyavállalatsociedad matriz - nonprofit szervezetsociedad sin fines de lucro - szociológiasociología - Dél-JütlandJutlandia del Sur - selyemseda - saját fogyasztásautoconsumo - fogyatékkal élők ellátásaayuda a los discapacitados - szójababsoja - oldószerdisolvente - SzomáliaSomalia - mintavételes felméréssondeo - közvélemény-kutatássondeo de opinión - ciroksorgo - önrendelkezésautodeterminación - SzudánSudán - kénazufre - ajánlattételpresentación de ofertas - információforrásfuente de información - segélyforrásfuente de la ayuda - jogforrásfuentes del Derecho - elmaradottságsubdesarrollo - mellékterméksubproducto - mezőgazdasági mellékterméksubproducto agrícola - önfinanszírozásautofinanciación - tejipari mellékterméksubproducto de la leche - fémgyártási mellékterméksubproducto metálico - szubproletariátussubproletariado - alultápláltságdesnutrición - alacsony népsűrűségsubpoblación - alvállalkozásba adássubcontratación - munkavállalói irányításautogestión - családfenntartósostén de la familia - ártámogatássostenimiento de los precios - mezőgazdasági ártámogatássostenimiento de los precios agrarios - monetáris támogatásapoyo monetario - nemzeti szuverenitássoberanía nacional - termelési szakosításespecialización de la producción - kereskedelem szakosodásaespecialización de los intercambios comerciales - költségvetési egyediségespecificación presupuestaria - önkorlátozásautolimitación - ingatlanspekulációespeculación inmobiliaria - Északi-SzporádokEspórades del Norte - sportdeporte - Srí LankaSri Lanka - StabexStabex - árstabilitásestabilidad de precios - jövedelmek stabilizációjaestabilización de la renta - a gazdaság stabilizálásaestabilización económica - belterjes állattartásestabulación - szakmaközi megállapodásacuerdo interprofesional - automatizálásautomatización - gazdasági stagnálásestancamiento económico - kísérleti gazdaságestación experimental agrícola - statisztikaestadística - agrárstatisztikaestadística agraria - a Közösség statisztikájaestadística comunitaria - népességstatisztikaestadística demográfica - halászati statisztikaestadística pesquera - autóautomóvil - gazdasági statisztikaestadística económica - pénzügyi statisztikaestadística financiera - iparstatisztikaestadística industrial - nemzetközi statisztikaestadística internacional - nemzeti statisztikaestadística nacional - hivatalos statisztikaestadística oficial - regionális statisztikaestadística regional - Berlin jogállásaEstatuto de Berlín - Jeruzsálem jogállásaEstatuto de Jerusalén - köztisztviselők jogállására vonatkozó szabályokestatuto del funcionario - autonómiaautonomía - személyzeti szabályzatestatuto del personal - jogállásestatuto jurídico - politikai státuszestatuto político - beosztáscategoría profesional - társadalmi státuszstatus social - sterilizálásesterilización - adóösztönzésincentivo fiscal - raktárkészletstock - közösségi készletekstock comunitario - pénzügyi autonómiaautonomía financiera - konjunktúrától függő készletstock coyuntural - intervenciós készletstock de intervención - többletkészletstock excedentario - minimális készletstock mínimo - világkészletstock mundial - magánkészletekstock privado - állami készletekstock público - ütközőkészletstock regulador - raktározásalmacenamiento - fegyverkészletezésalmacenamiento de armas - energiatárolásalmacenamiento de la energía - élelmiszer-tárolásalmacenamiento de alimentos - dokumentumtárolásalmacenamiento de documentos - Nagy-KoppenhágaStorkoebenhavn - StorströmStorstroem - agrárstruktúraestructura agraria - foglalkoztatási struktúraestructura del empleo - vállalati felépítésestructura de la empresa - engedélyezett költségvetési előirányzatautorización presupuestaria - gazdasági szerkezetestructura económica - iparszerkezetestructura industrial - intézményi szerkezetestructura institucional - társadalmi struktúraestructura social - narkotikumestupefaciente - rákkeltő anyagsustancia cancerígena - veszélyes anyagsustancia peligrosa - versenykorlátozó magatartás engedélyezéseautorización de entente - exportszubvenciósubvención a la exportación - élelmiszer-helyettesítősucedáneo de alimento - mezőgazdasági üzem átadásasucesión de la explotación agraria - fióktelepsucursal - cukorazúcar - fehércukorazúcar blanco - nyers cukorazúcar semirrefinado - répacukorazúcar de remolacha - fuvarozási engedélyautorización de transporte - nádcukorazúcar de caña - SvédországSuecia - leadott szavazatokvotos válidos - általános választójogsufragio universal - öngyilkosságsuicidio - SvájcSuiza - SulawesiSulawesi - SzumátraSumatra - mezőgazdasági hasznosítású területsuperficie agrícola utilizada - póttagsustituto - felársobreprecio - adathordozósoporte de información - mágneses adathordozósoporte magnético - létszámleépítéssupresión de empleo - vámok megszüntetésesupresión de los derechos de aduana - szupranacionalitássupranacionalidad - a források túlzott mértékű kiaknázásasobreexplotación de recursos - fás területsuperficie arbolada - mezőgazdasági üzem területesuperficie de explotación - legelősuperficie de pastos - fő művelési területsuperficie principal - mélyfagyasztásultracongelación - tenyészreaktorreactor regenerador - SurinameSurinam - túlnépesedéssuperpoblación - monetáris megállapodásacuerdo monetario - autópályaautopista - túltermeléssobreproducción - piacfelügyeletvigilancia del mercado - segély felfüggesztésesuspensión de la ayuda - a büntetés végrehajtásának felfüggesztésesuspensión de la pena - vámok felfüggesztésesuspensión de los derechos de aduana - SzváziföldSwazilandia - erdőműveléssilvicultura - AusztriaAustria - SzíriaSiria - SysminSysmin - bankrendszersistema bancario - oktatási rendszersistema de enseñanza - gazdálkodási rendszersistema de explotación agraria - információs rendszersistema de información - igazgatási információs rendszersistema de información para la gestión - kommunikációs rendszersistema de comunicación - elszámolási rendszersistema de contabilidad - művelési rendszersistema de cultivo - AuvergneAuvernia - az Egyesült Nemzetek rendszeresistema de las Naciones Unidas - dokumentációs rendszersistema documental - választási rendszersistema electoral - európai választási rendszersistema electoral europeo - európai elszámolási rendszerSistema Europeo de Contabilidad - Európai Monetáris Rendszersistema monetario europeo - nemzetközi monetáris rendszersistema monetario internacional - standard elszámolási rendszersistema normalizado de contabilidad - dohánytabaco - dohányzástabaquismo - TajvanTaiwán - TanzániaTanzania - szőnyegtapicería - légi fuvardíjszabástarifa aérea - fuvardíjszabástarifa de transporte - vámtarifaarancel aduanero - Közös VámtarifaArancel Aduanero Común - vasúti fuvardíjszabástarifa ferroviaria - előleganticipo de tesorería - postai díjszabástarifa postal - tarifális preferenciaarancel preferencial - személyszállítási díjszabástarifa de viajeros - infrastruktúrahasználati díjtarificación de la infraestructura - bikatoro - önellátás mértéketasa de autoabastecimiento - árfolyamtipo de cambio - előzetes költségvetési tervezetanteproyecto de presupuesto - HÉA-mértéktipo del IVA - lebegő árfolyamtipo de cambio flotante - középárfolyamtipo de cambio central - irányadó árfolyamtipo de cambio representativo - TawalTawal - állami árrögzítésfijación de precios máximos - úthasználati díjtasa por eje - exportadógravamen sobre las exportaciones - importadógravamen sobre las importaciones - bélyegilletékimpuesto del timbre - kiegyenlítő díjgravamen compensatorio - azonos hatású díjakexacción de efecto equivalente - termelői társfelelősségcorresponsabilidad de los productores - tranzitdíjderecho de tránsito - iparűzési adóimpuesto sobre actividades profesionales - üzemanyagadóimpuesto sobre los carburantes - polgári légi közlekedésaviación civil - gépjárműadóimpuesto de circulación - CsádChad - CsehszlovákiaChecoslovaquia - művelési technológiatécnica de cultivo - menedzsment-technikáktécnica de gestión - épületszerelvénytécnica de la construcción - technológiatecnología - élelmiszer-technológiatecnología alimentaria - katonai repülőgépaviación militar - anyagtechnológiatecnología de materiales - soft technológiatecnología blanda - energiatechnológiatecnología energética - közvetítő technológiatecnología intermedia - nukleáris technológiatecnología nuclear - kőolaj-technológiatecnología petrolera - távközléstelecomunicación - telefaxtelefax - távérzékelésteledetección - baromfitenyésztésavicultura - kábelszolgáltatóteledistribución - távirattelégrafo - telematikatelemática - telefonaparato, teléfono - telecasting, television, TV, video (en) - telextélex - tanúvallomástestimonio - pihenőidőtiempo de descanso - politikai irányzattendencia política - Európai Monetáris MegállapodásAcuerdo Monetario Europeo - repülőgépaeronave, aeroplano, avión - stressztensión psíquica - külkereskedelmi cserearányokrelación real de intercambio - terminológiaterminología - építési területterreno edificable - ipari területterreno industrial - termelés alóli kivont földterülettierra abandonada - mezőgazdasági földterülettierra agrícola - állami tulajdonú földterületpropiedad rústica del Estado - parlagon hagyott földtierra baldía - szántóterülettierra laborable - véleménydictamen - ismét hasznosítható földterülettierra recuperada - tengerentúli területekterritorio de ultramar - terrorizmusterrorismo - ThaiföldTailandia - tea - terapeutikaterapéutica - szakdolgozattesis - EK-véleménydictamen CE - ThesszáliaTesalia - Nyugat-TrákiaTracia Occidental - TimorTimor - Kelet-TimorTimor Oriental - titántitanio - forgatható értékpapírtítulo de crédito - jegytítulo de transporte - TogoTogo - TongaTonga - kínzástortura - ToscanaToscana - tőzegturba - tömegturizmusturismo de masas - napraforgógirasol - EP-véleménydictamen PE - toxikológiatoxicología - drogfüggőségtoxicomanía - mezőgazdasági vontatótractor - Trade Expansion ActLey de Expansión Comercial - fordítástraducción - EK-SzerződésTratado CE - ESZAK-SzerződésTratado CECA - EGK-SzerződésTratado CEE - EAEK-SzerződésTratado CEEA - a Varsói Szerződés országaipaíses del Pacto de Varsovia - fejőgépmáquina de ordeñar - vízkezeléstratamiento del agua - információfeldolgozástratamiento de la información - szövegszerkesztéstratamiento de textos - adatfeldolgozástratamiento de datos - ércfeldolgozástratamiento del mineral - növény-egészségügyi kezeléstratamiento fitosanitario - pénzügyi tranzakciótransacción financiera - vállalkozási tevékenység áthelyezésetraslado de la empresa - tőkeátutalástransferencia de capitales - nyugdíjjogosultság átruházásatransferencia de derechos de pensión - áttelepüléstraslado de población - technológiaátadástransferencia de tecnología - zabavena - élelmiszer-feldolgozástransformación alimentaria - közösségi árutovábbítástránsito comunitario - vámtranzittránsito aduanero - átírástransliteración - adatátviteltransmisión de datos - tulajdonátruházástransmisión de la propiedad - abortuszaborto - légiközlekedéstransporte aéreo - kombinált szállítástransporte combinado - energiaszállítástransporte de energía - hátországba történő szállítástransporte al hinterland - áruszállítástransporte de mercancías - felszíni szállítástransporte de superficie - személyszállítástransporte de viajeros - tömegközlekedéstransporte colectivo - illegális abortuszaborto ilegal - vasúti közlekedéstransporte ferroviario - belvízi közlekedéstransporte por vía navegable - egyéni közlekedéstransporte individual - interkontinentális közlekedéstransporte intercontinental - belföldi közlekedéstransporte interior - nemzetközi közlekedéstransporte internacional - nemzetközi közúti árufuvarozástransporte internacional por carretera - Közösségen belüli közlekedéstransporte intracomunitario - tengeri szállítástransporte marítimo - Abu DhabiAbu Dhabi - "multi-fibre" megállapodásAcuerdo Multifibras - egészségügyi célú művi abortuszaborto terapéutico - nemzeti közlekedéstransporte nacional - kábelen történő szállítástransporte por cable - csővezetéken történő szállítástransporte por tubería - ellenszolgáltatás fejében végzett fuvarozástransporte por cuenta de terceros - saját számlás fuvarozástransporte por cuenta propia - tömegközlekedési eszközzel történő szállítástransporte público - regionális közlekedéstransporte regional - közúti közlekedéstransporte por carretera - iskolabusztransporte escolar - állami és magán közlekedéstransporte semicolectivo - vámzárral történő szállítástransporte bajo precinto aduanero - földalatti közlekedéstransporte subterráneo - elővárosi közlekedéstransporte suburbano - szárazföldi közlekedéstransporte terrestre - határon átnyúló forgalomtransporte transfronterizo - városi közlekedéstransporte urbano - szállítmányozótransportista - munkatrabajo - otthoni munkatrabajo a domicilio - nitrogénnitrógeno - futószalag mellett végzett munkatrabajo en cadena - teljes munkaidőben történő foglalkoztatástrabajo a tiempo completo - részmunkaidős foglalkoztatástrabajo a tiempo parcial - feketemunkatrabajo clandestino - csapatmunkatrabajo en equipo - éjszakai munkatrabajo nocturno - gyermekmunkatrabajo de menores - váltott műszakban végzett munkatrabajo por turnos - iskolai munkatrabajo escolar - idős munkavállalótrabajador de edad avanzada - feketemunkástrabajador clandestino - közösségi munkavállalótrabajador comunitario - határ menti ingázótrabajador fronterizo - fogyatékkal élő munkavállalótrabajador minusválido - Baden-WürttembergBaden-Wurtemberg - fizikai dolgozótrabajador manual - migráns munkavállalótrabajador migrante - idénymunkástrabajador de temporada - szociális munkástrabajador social - közmunkákobras públicas - lóheretrébol - Bahama-szigetekBahamas - Trentino-Alto AdigeTrentino-Alto Adigio - államkincstárTesoro - Trinidad és TobagoTrinidad y Tobago - tritikálétritical - BahreinBahrein - bartertrueque - tröszttrust - cső, tubuscañería, canuto, conducto, manga, manguera, tubería, tubo - állati tuberkolózistuberculosis animal - volfrámtungsteno - TunéziaTúnez - turbinaturbina - TörökországTurquía - gyámságtutela - bogyós gyümölcsfruto en baya - TuvaluTuvalu - csőhálózattubería - hozzáadottérték-adóIVA - CAEEUUDEAC - UDEAC-országokpaíses de la UDEAC - BLGUUEBL - EECUUED - NYEU-országokpaíses de la UEO - ITUUIT - Umm Al QaiwainUmm al-Qaiwán - egyhangúságunanimidad - UNCRDUncred - UNESCOUnesco - nemzetegyesítésunificación nacional - NYEUUEO - bérleti szerződéscontrato de alquiler - UASUEA - vámunióunión aduanera - gazdasági unióunión económica - gazdasági és monetáris unióUnión Económica y Monetaria - Európai Fizetési UnióUnión Europea de Pagos - Interparlamentáris Unióunión interparlamentaria - preferenciális megállapodásacuerdo preferencial - üzletbérletarrendamiento comercial - UEMOA-országokpaís de la UEMOA - monetáris unióunión monetaria - UNIRUNIR - UNISISTUnisist - UNITARUnitar - számosállat-egységcabeza de ganado - földhaszonbérletcontrato de arrendamiento rústico - UNRWAOOPS - APPUAPU - UPUUPU - uránuranio - urbanizációurbanización - várostervezésurbanismo - SZSZKSZURSS - UruguayUruguay - a közlekedésben résztvevőkusuario de transportes - árcsökkenésbaja de precios - kulcsrakész gyárfábrica llave en mano - haszonélvezetusufructo - információfelhasználóusuario de información - segély felhasználásautilización de la ayuda - vízkészlet-hasznosításutilización del agua - energiafelhasználásutilización de la energía - területhasználatutilización de las tierras - az energia békés célú felhasználásauso pacífico de la energía - UtrechtUtrecht - kereskedelmi mérlegbalanza comercial - üdülésvacaciones - vakcinavacuna - vakcinálásvacunación - tehénvaca - anyatehénvaca lactante - tejelő tehénvaca lechera - Valle d'AostaValle de Aosta - hozzáadott értékvalor añadido - tőkepiaci értékvalor bursátil - kereskedelmi értékvalor comercial - fizetési mérleg hiányabalanza deficitaria - vámértékvalor en aduana - értékpapírvalor mobiliario - vanádiumvanadio - VanuatuVanuatu - VatikánVaticano - borjúternero - járművehículo - légpárnás vízi járművekvehículo de colchón de aire - kétkerekű járművehículo de dos ruedas - gépjárművehículo de motor - mezőgazdasági járművehículo agrícola - elektromos járművehículo eléctrico - vasúti járművehículo sobre raíles - haszongépjárművehículo industrial - VejleVejle - VenetoVenecia - láthatatlan kereskedelmi mérlegbalanza de invisibles - VenezuelaVenezuela - értékesítésventa - hitelre történő értékesítésventa a crédito - házaló kereskedelemventa a domicilio - kiskereskedelmi értékesítésventa al por menor - kedvezményes áron történő értékesítésventa con rebaja - árverésventa en subasta - közvetlen értékesítésventa directa - nagykereskedelmi értékesítésventa al por mayor - fizetési mérlegbalanza de pagos - vámmentes értékesítésventa libre de impuestos - távértékesítésventa a distancia - gyümölcsöshuerta - könyvvizsgálatverificación de cuentas - üvegvidrio - a Storebaelttől nyugatra fekvő területVest for Storebaelt - Nyugat-ZeelandSjaelland Occidental - BaliBali - ruházatvestido - húscarne - marhahúscarne bovina - kecskehúscarne caprina - lóhúscarne equina - bivalyhúscarne de búfalo - borjúhúscarne de ternera - baromfihúscarne de ave - kicsontozott húscarne deshuesada - friss húscarne fresca - BalkánBalcanes - birkahúscarne ovina - sertéshúscarne porcina - ViborgViborg - parlament alelnökevicepresidente del Parlamento - sértettvíctima - polgári áldozatvíctima civil - háborús áldozatvíctima de guerra - teletextteletexto - interaktív videotexvideotex interactivo - szakmai beilleszkedésinserción profesional - választás második fordulójaballotage - kollektív tevékenységekvida asociativa - üzleti tevékenységvida de la empresa - politikavida política - iskolai életvida escolar - társadalmi életvida social - VietnamVietnam - szőlőültetvényviñedo - városciudad - közepes méretű városciudad media - új városciudad nueva - szatellitvárosciudad satélite - borvino - ízesített borvino aromatizado - fehérborvino blanco - tájborvino del país - minőségi borvino de calidad superior - asztali borvino de mesa - palackos borvino embotellado - szeszezett borvino alcoholizado - szalagcinta - pezsgővino espumoso - rozé borvino rosado - vörösborvino tinto - csendes borvino no espumoso - borkészítésvinificación - nemi erőszakviolencia sexual - erőszakviolencia - állami kényszerviolencia de Estado - politikai erőszakviolencia política - átutalástransferencia - BangladesBangladesh - vitaminvitamina - szőlőtermesztésviticultura - belvízi útcurso de agua interior - nemzetközi víziútcurso de agua internacional - gyorsforgalmi útautovía - bankbanco - földútvía rural - városi útvía urbana - közutakservicio de vías públicas - lopásrobo - baromfiave de corral - Afrikai Fejlesztési BankBanco Africano de Desarrollo - vágott baromfiave de corral muerta - tojóbaromfiave de corral ponedora - élő baromfiave de corral viva - kereskedelmi volumenvolumen de intercambios - kereskedés volumenevolumen de transacciones - szavazásvotación - kitöltetlen szavazólapvoto en blanco - agrárbankbanco agrícola - szavazás a szöveg egészérőlvoto en bloque - törvényjavaslat elfogadásavotación de la ley - elektronikus szavazásvotación electrónica - név szerinti szavazásvotación nominal - érvénytelen szavazólapvoto nulo - kötelező szavazásvoto obligatorio - előszavazásvotación anticipada - levélben történő szavazásvoto por correspondencia - meghatalmazott útján történő szavazásvotación por poderes - parlamenti szavazásvotación parlamentaria - központi bankbanco central - preferenciális listás szavazásvoto preferencial - nyílt szavazásvotación pública - titkos szavazásvoto secreto - utazásviaje - szervezett utazásviaje todo incluido - csoportos utazásviaje en grupo - vulkanológiavulcanología - mezőgazdasági tanácsadásextensión agraria - Wallis és FutunaWallis y Futuna - joghurtyogur - kereskedelmi bankbanco comercial - JemenYemen - volt Dél-Jemenantiguo Yemen RDP - Yorkshire és HumbersideYorkshire y Humberside - JugoszláviaYugoslavia - Kongói Demokratikus KöztársaságRepública Democrática del Congo - ZambiaZambia - ZeelandZelanda - ZimbabweZimbabwe - cinkcinc - szövetkezeti hitelintézetbanco cooperativo - száraz övzona árida - éghajlati övezetzona climática - lakóövezetzona residencial - fogási területzona de captura - szabadkereskedelmi övezetzona de libre comercio - halászati területzona pesquera - kizárólagos gazdasági övezetzona económica exclusiva - egyenlítői övzona ecuatorial - vámszabad területzona franca - SALT-megállapodásAcuerdo SALT - beruházási bankbanco de inversión - hideg övezetzona fría - nedves övzona húmeda - valutaövezetzona monetaria - gyalogos övezetzona peatonal - szennyezett területzona contaminada - védett területzona protegida - katasztrófa sújtotta területzona catastrófica - szubtrópusi övzona subtropical - kertvárosi övezetzona suburbana - díjövezetzona de tarificación - fejlesztési bankbanco de desarrollo - mérsékelt övezetzona templada - trópusi övezetzona tropical - városi térségzona urbana - állattanzoología - földbankSAFER - VilágbankBanco Mundial - népbankbanco popular - magánbankbanco privado - állami bankbanco público - BarbadosBarbados - ágazati megállapodásacuerdo sectorial - árjegyzéklista de precios - rúdbarra - alacsony fizetéssalario bajo - adatbázisbase de datos - katonai bázisbase militar - BasilicataBasilicata - Alsó-NormandiaBaja Normandía - Alsó-SzászországBaja Sajonia - TSHJAT - hajóbuque - árumegállapodásacuerdo sobre productos básicos - halászhajóbarco pesquero - tartályhajóbuque cisterna - épületedificio - kedvtelési célú hajóembarcación de recreo - ipari épületedificio industrial - középületedificio público - BajorországBaviera - vámtarifa-megállapodásacuerdo arancelario - szépművészetekbellas artes - EBBBEI - BelgiumBélgica - Belgium régiói és közösségeiregiones y comunidades de Bélgica - BelizeBelice - nyereségbeneficio - segély jogosultjabeneficiario de ayuda - BeneluxBenelux - Benelux-államokpaíses del Benelux - BeninBenin - BerlinBerlín - BermudaBermudas - tápanyagszükségletnecesidad alimentaria - lakásszükségletnecesidad de vivienda - munkaerőigénynecesidad de mano de obra - népességnövekedéscrecimiento de la población - vízigénynecesidades de agua - takarmányforraje - pénzügyi szükségleteknecesidad financiera - betonhormigón - takarmányréparemolacha forrajera - cukorréparemolacha azucarera - BEUCBEUC - vajmantequilla - növényi vajmanteca vegetal - BhutánBhután - a termelés növekedésecrecimiento de la producción - bibliográfiabibliografía - könyvtárbiblioteca - gyermekkönyvtárbiblioteca juvenil - nemzeti könyvtárbiblioteca nacional - közkönyvtárbiblioteca pública - tudományos könyvtárbiblioteca científica - egyetemi könyvtárbiblioteca universitaria - kétkamarás rendszerbicameralismo - IDBBID - kulturális asszimilálásaculturación - nyomornegyedbarrio de chabolas - IBEOIE - közösségi földterületbien comunal - kulturális javakbien cultural - fogyasztási cikkekbien de consumo - tartós fogyasztási cikkekbien duradero - nem tartós fogyasztási cikkekbien no duradero - társadalmi jólétbienestar social - vádacusación - sörcerveza - mérlegbalance - ellátási mérlegbalance de abastecimiento - energiamérlegbalance energético - szociális auditbalance social - biokémiabioquímica - biokonverzióbioconversión - biológiai lebonthatóságbiodegradabilidad - bioenergiabioenergía - biogázbiogás - életrajzbiografía - biológiabiología - biomasszabiomasa - bioszférabiosfera - kétpártrendszerbipartidismo - bipolarizációbipolarización - MianmarMyanmar - vételcompra - kekszgyárindustria galletera - bizmutbismuto - búzatrigo - durumbúzatrigo duro - közönséges búzatrigo blando - árbefagyasztáscongelación de precios - ökörbuey - tűzifaleña - épületfamadera para la construcción - vásárlás hitelrecompra a crédito - erdőtelepítésreforestación - italokbebida - alkoholtartalmú italbebida alcohólica - alkoholmentes italbebida no alcohólica - BolíviaBolivia - kincstárjegybono del Tesoro - BonaireBonaire - kamattámogatásbonificación de intereses - kötött és hurkolt árucalcetería - intervenciós felvásárláscompra de intervención - BorneóBorneo - BornholmBornholm - botanikabotánica - BotswanaBotswana - buddhizmusbudismo - pékségpanadería - BurgundiaBorgoña - árutőzsdeBolsa de mercancías - szarvasmarhabovino - savácido - Flamand-Brabant tartományprovincia de Brabante Flamenco - Észak-BrabantBrabante Septentrional - Vallon-Brabant tartományprovincia de Brabante Valón - BrémaBremen - BrazíliaBrasil - BretagneBretaña - szabadalompatente - európai szabadalompatente europea - BISBIP - szervetlen savácido inorgánico - brómbromo - brucellózisbrucelosis - zajruido - BruneiBrunei - költségvetéspresupuesto - közösségi költségvetéspresupuesto comunitario - állami költségvetéspresupuesto del Estado - védelmi költségvetéspresupuesto de defensa - rendkívüli költségvetéspresupuesto extraordinario - szerves savácido orgánico - családi költségvetéspresupuesto familiar - ESZAK működési költségvetéspresupuesto operativo CECA - reklámköltségvetéspresupuesto publicitario - korrekciós költségvetéspresupuesto rectificativo - európai szociális költségvetéspresupuesto social europeo - pótköltségvetéspresupuesto suplementario - költségvetésbe történő belefoglalásconsignación presupuestaria - BulgáriaBulgaria - szavazólappapeleta de votación - acélacero - tájékoztatási irodaoficina de información - szavazóhelyiségmesa electoral - az országgyűlés hivatalaMesa del Parlamento - politikai vezetéscomisión ejecutiva - közigazgatási alaki követelményekformalidad administrativa - irodatechnikaofimática - vajolajbutteroil - árnyékkormánygobierno en la sombra - AbruzzókAbruzos - Azori-szigetekAzores - tengeri kabotázscabotaje marítimo - kakaócacao - ingatlan-nyilvántartáscatastro - vezetőcuadro - menedzsercuadro administrativo - EK nyelvi szolgálatcuadro lingüístico CE - AKCS-országokpaíses ACP - középvezetéscuadro medio - felső vezetéscuadro superior - KGSTCAME - KGST-országokpaíses del CAME - kávécafé - takarékpénztárcaja de ahorros - jelzálogbankcaja hipotecaria - CalabriaCalabria - költségszámításcálculo de costes - ingatlanszerzésadquisición de la propiedad - tanévcalendario escolar - KamerunCamerún - gazdasági évcampaña agrícola - választási kampánycampaña electoral - CampaniaCampania - kempingcamping - KanadaCanadá - Panama-csatorna-övezetcanal de Panamá - tanulásadquisición de conocimientos - rákcáncer - jelöltcandidato - cukornádcaña de azúcar - CAOEAC - Zöld-foki-szigetekCabo Verde - dokumentumbeszerzésadquisición de documentos - cselekvőképességcapacidad de obrar - hordképességcapacidad de carga - ügyleti képességcapacidad de contratar - jogképességcapacidad de disfrute - vétóveto - konzultációs eljárásprocedimiento consultivo - minisztériumministerio - quaestorcuestor - önkormányzati képviselőcargo electivo local - autonóm közösségcomunidad autónoma - regionális kormányzatadministración regional - kolonializmuscolonialismo - tudományos ismeretek cseréjeintercambio científico - termelőkapacitáscapacidad de producción - katonai szankciósanción militar - nemzetközi önkéntesvoluntario internacional - ciszjordániai kérdéscuestión de Cisjordania - közösségi jog-nemzeti jogDerecho comunitario-Derecho nacional - EP-küldöttségdelegación PE - GSZB-véleménydictamen CES - európai közszolgálatfunción pública europea - EP-hozzájárulásdictamen favorable PE - AKCS-EK Közös KözgyűlésAsamblea paritaria ACP-CE - az Európai Parlament elnökepresidente PE - az Európai Parlament alelnökevicepresidente PE - az EP quaestoracuestor PE - EK Bíróság ítéletesentencia del Tribunal CE - Európa-ellenes mozgalommovimiento antieuropeísta - strukturális alapokfondo estructural - munkaügyi bíróságjurisdicción laboral - raktárkapacitáscapacidad de almacenamiento - ügyvédabogado - megbánásarrepentido - csatlakozó övezetzona adyacente - őrizetdetención preventiva - magánszemély fellebbezéserecurso de particulares - gazdasági helyzetsituación económica - termelési tényezőfactor de producción - növekedés súlypontjapolo de crecimiento - integrált fejlesztési programprograma integrado de desarrollo - IMPPIM - Észak-Dél kereskedelemcomercio Norte-Sur - szállítási kapacitáscapacidad de transporte - spekulációs tőkecapital especulativo - állami finanszírozásfinanciación pública - árharmonizációarmonización de precios - tőkepiacmercado de capitales - kockázati tőkecapital de riesgo - EK-általános költségvetéspresupuesto general CE - anyaságmaternidad - kulturális díjpremio cultural - jog- és ügyleti képességcapacidad jurídica - anglikanizmusanglicanismo - katolicizmuscatolicismo - ortodoxiaortodoxia - protestantizmusprotestantismo - szabadidőparkzona de recreo - gasztronómiai szakmaprofesión gastronómica - maffiamafia - bioetikabioética - titkos társaságsociedad secreta - regionális kultúracultura regional - AIDSSIDA - telekárprecio del terreno - nyitott egyetemenseñanza abierta - oktatási költségvetéspresupuesto de educación - oktatási csereprogramintercambio escolar - EurydiceEurydice - tanulmányok elismerésereconocimiento de estudios - sajtóvállalkozásempresa periodística - teletexteletex - adatvédelemprotección de datos - interaktív hálózatred de transmisión interactiva - filmgyártásproducción cinematográfica - műsoriparindustria de programas - audiovizuális koprodukciócoproducción audiovisual - audiovizuális programprograma audiovisual - audiovizuális termékproducción audiovisual - információtechnológiatecnología de la información - nagy képfelbontású televíziótelevisión de alta definición - videokommunikációvideocomunicación - audiovizuális politikapolítica audiovisual - audiovizuális kalózkodáspiratería audiovisual - európai audiovizuális térségespacio audiovisual europeo - programok szabad mozgásalibre circulación de programas - távközlési díjszabástarifa de comunicaciones - tájékoztatáshoz való jogDerecho de la información - jogi informatikainformática jurídica - letöltéstelecarga - programnyelvlenguaje de programación - gépi fordítástraducción automática - energetikai függetlenségindependencia energética - ipari tőkecapital industrial - együttműködési eljárásprocedimiento de cooperación - hatáskör-átruházástraspaso de competencias - vállalkozás indításafundación de la empresa - szolgáltató vállalatempresa de servicios - munkaerő-kölcsönző ügynökségagencia de empleo temporal - képernyő előtti munkavégzéstrabajo en pantalla - közúti kabotázscabotaje de carretera - vízi közlekedéstransportista fluvial - hajózható csatornacanal marítimo - a La Manche csatornán keresztül történő összeköttetésTúnel de la Mancha - belföldi díjszabástarifa interior - nemzetközi díjszabástarifa internacional - közúti fuvardíjszabástarifa de transporte por carretera - űrutazásnavegación espacial - közigazgatási intézkedésacto administrativo - társasági tőkecapital social - erdővédelemprotección del bosque - Tirrén-tengermar Tirreno - Adriai-tengermar Adriático - Ligur-tengermar de Liguria - Égei-tengermar Egeo - Jón-tengermar Jónico - rovarok elleni küzdelemlucha contra los insectos - birtokszerkezet átalakításaordenación de la propiedad rústica - rovarölőszerinsecticida - halászati előírásokregulación de la pesca - halászati ellenőrzéscontrol pesquero - főváros - évelő zöldségeklegumbre perenne - friss termékproducto fresco - minőségi előírásnorma de calidad - biztonsági előírásnorma de seguridad - műszaki szabványnorma técnica - COSTCOST - kutatás és fejlesztésinvestigación y desarrollo - űrkutatásinvestigación espacial - világűr-technológiatécnica espacial - külföldi tőkecapital extranjero - szintetikus gumicaucho sintético - természetes gumicaucho natural - vasúti háttériparindustria ferroviaria - faszéncarbón vegetal - luxusiparindustria de artículos de lujo - Bolzano autonóm tartományprovincia autónoma de Bolzano - Trento autonóm tartományprovincia autónoma de Trento - CEPTCEPT - INCBJIFE - HabitatHabitat ONU - EK-alkalmazottagente CE - kecskecaprino - járulékos halfogáscaptura accesoria - engedélyezett fogáscaptura autorizada - halfogáscaptura de pescado - fajonkénti fogáscaptura por especie - teljes fogáscaptura total - közösségi jogi aktusacto comunitario - Karib-szigetekCaribe - szénbázisú vegyiparquímica del carbono - széncarbono - üzemanyagcarburante - hasított testpieza en canal - CaricomCaricom - CARICOM-országokpaíses del Caricom - iskolahálózatmapa escolar - kartellcártel - kereskedelmi ügyletacto de comercio - kartográfiacartografía - cash-flowcash flow - bűnügyi nyilvántartásRegistro Penal - katalogizáláscatalogación - KatalóniaCataluña - katalóguscatálogo - társadalmi-szakmai csoportcategoría socioprofesional - választási biztosítékfianza electoral - konferenciakötetacta de congreso - ITCCCI - SPCSPC - ... nő, asszonymujer - férfihombre - CIDCDI - EU-tagállampaíses UE - ECACCEAC - CEAECEAE - CEAOCEAO - ionizáló sugárzásradiación ionizante - nátriumsodio - fémmegmunkálástrabajo de los metales - nemesgázgas raro - halálmuerte - szervátültetéstrasplante de órganos - vérátömlesztéstransfusión de sangre - fémhulladékresiduo metálico - a Közösségen belüli közlekedési főútvonaleje comunitario - szülői felügyeleti jogderecho de custodia - fiatalok csereprogramjaintercambio de jóvenes - elemi részecskepartícula elemental - atomátomo - analitikai kémiaquímica analítica - spektrometriaespectrometría - CEAO-országokpaíses de la CEAO - citológiacitología - kalciumcalcio - orvosi diagnózisdiagnóstico médico - nukleáris medicinamedicina nuclear - orvosi felülvizsgálatreconocimiento médico - az EK Számvevőszék tagjamiembro del Tribunal de Cuentas CE - épületbiztonságseguridad de los edificios - Európai Környezetvédelmi ÜgynökségAgencia Europea de Medio Ambiente - kézikönyvguía - európai szimbólumsímbolo europeo - hivatalos nyelvlengua oficial - otthoni balesetaccidente doméstico - közösségi programprograma comunitario - trópusi erdőbosque tropical - személyes használati tárgyakbien personal - IV. Loméi EgyezményConvenio de Lomé IV - elektromágneses interferenciaperturbación electromagnética - hullámsávbanda de frecuencias - zsoldosmercenario - megemlékezésconmemoración - testvérvárosi kapcsolathermanamiento - járművezető-oktatásenseñanza de la conducción - teljesítménynövelő szerekdopaje - Emberi Jogok Európai EgyezményeConvención Europea de Derechos Humanos - ESZAKCECA - Európai Közösségek Elsőfokú BíróságaTribunal de Primera Instancia CE - nyugdíjazási feltételekcondición de jubilación - a Közösség belső határafrontera intracomunitaria - lakókocsivehículo de camping - dömpingellenes intézkedésekmedida antidumping - informatikai hatásimpacto de la informática - információ kiszolgáltatásacomunicación de datos - katonai beavatkozásintervención militar - hulladékexportexportación de residuos - fejlesztési tanácsadócooperante - radiobiológiaradiobiología - rendszeres munkahelyi távollétabsentismo - pápai bullaacta pontificia - ECOWASCedeao - CEDEFOPCedefop - Európai KözösségComunidad Europea - EuratomCEEA - nem házas személycélibe - cellulózcelulosa - ECMTCEMT - cenzúracensura - Közép-afrikai KöztársaságRepública Centroafricana - atomerőműcentral nuclear - az információ centralizálásacentralización de la información - Közép-Franciaországregión del Centro - bevásárlóközpontcentro comercial - Euratom Közös KutatóközpontCentro Común de Investigación CEEA - számítóközpontcentro de cálculo - dokumentációs központcentro de documentación - politikai centrumcentro político - online adatszolgáltatáscentro distribuidor de bases de datos - kerámiacerámica - gabonafélékcereal - étkezési gabonacereal alimenticio - részvényvalor de renta variable - takarmánygabonacereal forrajero - kenyérgabonacereal panificable - CERNCERN - ESROOEIE - származási bizonyítványcertificado de origen - szállítási bizonyítványcertificado de circulación - egészségügyi bizonyítványcertificado sanitario - ESZSZCES - keresetacción judicial - üzleti tevékenység megszüntetésecese de actividad - mezőgazdasági tevékenység megszüntetésecese de actividad agrícola - kifizetések felfüggesztésesuspensión de pagos - tűzszünetalto el fuego - ipari és kereskedelmi kamaracámara de comercio e industria - képviselőházcámara de elección directa - szövetségi parlamentcámara federal - parlamenti kamaracámara parlamentaria - champagnechampaña - Champagne-ArdennesChampaña-Ardenas - társadalmi változáscambio social - technológiai változáscambio tecnológico - kendercáñamo - bor cukrozásaedulcoración - kőszéncarbón - szénbányászatminería del carbón - tengelyterheléscarga por eje - részvényesaccionista - eltartottcarga familiar - terhelhetőségcarga útil - rakománycarga - Havannai ChartaCarta de La Habana - Egyesült Nemzetek AlapokmányaCarta de las Naciones Unidas - Európai Szociális Chartacarta social europea - vadászatcaza - kazáncaldera - közösségi információkhoz való hozzáférésacceso a la información comunitaria - bírósági eljáráshoz való jogacceso a la justicia - ATP-megállapodásacuerdo ATP - EK-kereskedelmi megállapodásacuerdo comercial CE - EK-együttműködési megállapodásacuerdo de cooperación CE - Schengeni MegállapodásAcuerdo de Schengen - európai társulási megállapodásacuerdo europeo de asociación - EK ideiglenes megállapodásacuerdo provisional CE - intézményközi megállapodásacuerdo interinstitucional - vegyes megállapodásacuerdo mixto - elektromos akkumulátoracumulador eléctrico - közösségi vívmányokacervo comunitario - polgári jogi igény érvényesítésére szolgáló keresetacción por responsabilidad civil - közösségi fellépésacción comunitaria - polgári jogi keresetacción civil - bűnvádi eljárásacción penal - kártérítés iránti keresetacción por responsabilidad - közvádas eljárásintervención del ministerio fiscal - közösségi tevékenységactividad comunitaria - pénzügyi terv elfogadásaadaptación de las perspectivas financieras - csatlakozás egy megállapodáshozadhesión a un acuerdo - intézmények igazgatásaadministración de la institución - hirdetményanuncio público - portugál nyelvű AfrikaÁfrica lusófona - szubszaharai AfrikaÁfrica subsahariana - Európai Gyógyszerértékelő ÜgynökségAgencia Europea para la Evaluación de Medicamentos - Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi ÜgynökségAgencia Europea de Salud y Seguridad en el Trabajo - fizikai támadásagresión física - parkolóaparcamiento - NAFTATLCAN - allergiaalergia - nagykövetségembajada - területszervezésordenación del territorio - volt NDKantigua RDA - a volt Szovjetunióantigua URSS - rangidős tisztviselőantigüedad - volt szocialista országokantiguos países socialistas - AngliaInglaterra - prémes állatanimal para peletería - gázfogyasztó készülékaparato de gas - informatika alkalmazásainformatización - az Európai Unió mélyítéseprofundización de la Unión Europea - atlanti ívArco atlántico - szigetcsoportarchipiélago - ÖrményországArmenia - SAARCSAARC - felvonóascensor - Közép-ÁzsiaAsia central - parlamenti közgyűlésasamblea parlamentaria - igazgatási autonómiaautonomía administrativa - forgalomba hozatali engedélyautorización de venta - előzetes EK-költségvetési tervezetanteproyecto de presupuesto CE - harci repülőgépavión de combate - AzerbajdzsánAzerbaiyán - Európai Központi BankBanco Central Europeo - jogalapbase jurídica - Rajna-völgycuenca renana - BelaruszBielorrusia - nettó kedvezményezettbeneficiario neto - EBRDBERD - kettős felhasználású árubien de doble uso - állatjólétbienestar de los animales - biodiverzitásbiodiversidad - biotópbiotopo - pénzmosásblanqueo de dinero - tisztítóiparlavandería - trópusi famadera tropical - bombavetőbombardero - Bosznia és HercegovinaBosnia-Herzegovina - BrandenburgBrandeburgo - légi közlekedési kabotázscabotaje aéreo - közösségi támogatási kerettervmarco comunitario de apoyo - tudományos számításcálculo científico - a GMU ütemezésecalendario de la UEM - szakmai karriercarrera profesional - bővítőkártyatarjeta de ampliación - audiokazettacasete audio - NACCCCAN - FÁKCEI - minőségellenőrző körcírculo de calidad - közösségi tanúsításcertificación comunitaria - éghajlatváltozáscambio climático - politikai rendszer megváltozásacambio de régimen político - Közösségi charta a munkavállalók alapvető szociális jogairólCarta comunitaria de los derechos sociales fundamentales de los trabajadores - európai chartacarta europea - nemzetközi chartacarta internacional - sebészcirujano - temetőcementerio - súlyosbító körülményekagravante - enyhítő körülményekatenuante - európai polgárságciudadanía europea - tisztességtelen szerződési feltételcláusula abusiva - szerződési feltételcláusula contractual - opt-out záradékcláusula de exención - COCOMCOCOM - polgári törvénykönyvCódigo Civil - büntető törvénykönyvCódigo Penal - közösségi jogszabályok kodifikációjacodificación del Derecho comunitario - gazdasági és társadalmi kohéziócohesión económica y social - haj- és szépségápoláspeluquería y belleza - helyi hatóságentidad local - regionális hatóságentidad regional - fűtéscalefacción - EGT-VegyesbizottságComité Mixto EEE - EGT Tanácsadó VegyesbizottságComité Consultivo Mixto EEE - EK-irányítóbizottságcomité de gestión CE - EK szabályozási bizottságcomité de reglamentación CE - Régiók BizottságaComité de las Regiones - EK-vegyesbizottságcomité mixto CE - EGT Parlamenti VegyesbizottságComité Parlamentario Mixto EEE - komitológiacomitología - szervkereskedelemcomercio de órganos - műkincs-kereskedelemcomercio de arte - flamand közösségcomunidad flamenca de Bélgica - Francia Közösségcomunidad francesa de Bélgica - Németajkú Közösségcomunidad alemana de Bélgica - Belgium közösségeicomunidades de Bélgica - az EP hatáskörecompetencias del PE - az EK intézményeinek hatáskörecompetencia institucional CE - számítógépes tervezésdiseño asistido por ordenador - munkaadók szövetségeconfederación patronal - szakszervezetek szövetségeconfederación sindical - európai konferenciaconferencia europea - EK kormányközi konferenciaconferencia intergubernamental CE - nemzetközi konferenciaconferencia internacional - Nemzetközi Munkaügyi KonferenciaConferencia Internacional del Trabajo - háromoldalú tanácskozásconferencia tripartita - etnikai konfliktusconflicto interétnico - szabadságolás politikai tevékenység folytatása céljábólpermiso por actividad política - Öböl-menti Együttműködési TanácsConsejo de Cooperación del Golfo - EGT TanácsConsejo del EEE - tanácsadás és véleményezésasesoramiento y peritaje - környezetszennyező termék betétdíjadepósito por producto contaminante - közösségi jogszabályok egységes szerkezetbe foglalásaconsolidación del Derecho comunitario - konzulátusconsulado - közigazgatási szerződéscontrato administrativo - megállapodás pénzügyi ellentételezésecontrapartida de un acuerdo - nettó befizetőcontribuyente neto - GNP alapú hozzájáruláscontribución PNB - határellenőrzéscontrol fronterizo - állami támogatások felügyeletecontrol de las ayudas públicas - exportfelügyeletcontrol de las exportaciones - EK kormányközi egyezményconvenio intergubernamental CE - belügyi együttműködéscooperación en los asuntos internos - vámügyi együttműködéscooperación aduanera - környezetvédelmi együttműködéscooperación medioambiental - EK-kormányközi együttműködéscooperación intergubernamental UE - EK-intézményközi együttműködéscooperación interinstitucional CE - parlamentközi együttműködéscooperación interparlamentaria - EU igazságügyi együttműködéscooperación judicial UE - rendőrségi együttműködéscooperación policial - EU rendőrségi együttműködéscooperación policial UE - lakásszövetkezetcooperativa de viviendas - finanszírozás koordinálásacoordinación de financiaciones - GMU-politikák összehangolásacoordinación de políticas UEM - Afrika szarvaCuerno de África - Európa-hadtestCuerpo de Ejército Europeo - COSACCOSAC - követeléscréditos por cobrar - szervezett bűnözéscrimen organizado - jogosultsági feltételekcriterio de elegibilidad - konvergenciakritériumcriterio de convergencia - HorvátországCroacia - jövedelemfelhalmozódásacumulación de rentas - forgószélciclón - adóbevallásdeclaración fiscal - a közösségi érdek kinyilvánításadeclaración de interés comunitario - nyilatkozatdeclaración pública - kiadási határidőplazo de edición - bennfentes kereskedelemabuso de información privilegiada - környezet elleni bűncselekményekdelito ecológico - nemi erkölcs elleni bűncselekménydelito sexual - árucikkek megnevezésedenominación del producto - megállapodás felmondásadenuncia de un acuerdo - mezőgazdasági kiadásgasto agrícola - közösségi kiadásgasto comunitario - EK-igazgatási kiadásokgasto de funcionamiento CE - EK-kutatási kiadásgasto de investigación CE - EK működési kiadásokgasto operativo CE - strukturális kiadásgasto estructural - eltérés a közösségi jogtólexcepción del Derecho comunitario - adósságdeuda - vámtartozásdeuda aduanera - a GMU második szakaszasegunda fase de la UEM - köztisztviselő kötelezettségeideberes del funcionario - szociális párbeszéddiálogo social - közösségi szociális párbeszéddiálogo social comunitario - közösségi információk terjesztésedifusión de la información comunitaria - EK-költségvetési fegyelemdisciplina presupuestaria CE - katonai fegyelemdisciplina militar - állampolgárság alapján történő megkülönböztetésdiscriminación por razones de nacionalidad - szennyezéscsökkentő eszközdispositivo anticontaminante - orvosi adatokdatos médicos - személyes adatokdatos personales - perképességderecho de litigar - menedékjogderecho de asilo - kötelmi jogDerecho de las obligaciones - regionális jogDerecho regional - köztisztviselők jogaiderechos del funcionario - monitorpantalla - magán ECUecu privado - javítóintézeti neveléseducación correccional - munkavállalói részvénytulajdonaccionariado obrero - üvegházhatásefecto invernadero - közösségi jogszabályok megszövegezéseelaboración del Derecho comunitario - területi választáselecciones regionales - embrió és magzatembrión y feto - nyelvhasználatuso de las lenguas - katonai kiképzésinstrucción militar - EK-intézményi egyensúlyequilibrio institucional CE - védőfelszerelésequipo de protección - számítógép-berendezésequipo informático - nyomástartó berendezésequipo de presión - fűtőberendezésequipo térmico - bírói tévedéserror judicial - EritreaEritrea - Európai Gazdasági TérségEspacio Económico Europeo - ÉsztországEstonia - a közösségi költségvetés elkészítéseelaboración del presupuesto comunitario - nem szekularizált államEstado confesional - jogállamiságEstado de derecho - szövetségi államEstado federal - iszlám államEstado islámico - világi államEstado laico - unitárius államEstado unitario - összehasonlító tanulmányestudio comparativo - esettanulmányestudio de casos - polgárok EurópájaEuropa de los ciudadanos - EuropolEuropol - büntetés végrehajtásaejecución de la pena - szakmai tapasztalatexperiencia profesional - bíróság által elrendelt szakértői szakvéleménydictamen pericial - szélsőség, szélsőséges irányzatextremismo - számítógépes gyártásfabricación asistida por ordenador - fogyatékkal élők számára szolgáló létesítményekmedios para discapacitados - FlevolandFlevoland - nemzetközi közszolgálatfunción pública internacional - nemzetközi tisztviselőfuncionario internacional - intézmények működésefuncionamiento institucional - Európai Képzési AlapítványFundación Europea de Formación - Kohéziós AlapFondo de Cohesión - Európa Tanácsi Alapfondo del Consejo de Europa - Európai Beruházási AlapFondo Europeo de Inversiones - irodaellátásmaterial de oficina - adómentes összegfranquicia fiscal - Közösség érdekeit sértő csalásfraude a la Comunidad - a Közösség külső határaifrontera exterior de la Comunidad - üvegházhatást okozó gázgas con efecto invernadero - genetikagenética - GrúziaGeorgia - romagitano - éhségsztrájkhuelga de hambre - visegrádi országokGrupo de Visegrado - Huszonnégyek CsoportjaGrupo de los Veinticuatro - helyi önkormányzati szövetségasociación de entidades locales - Európai Gazdasági EgyesülésAgrupación Europea de Interés Económico - szexuális zaklatásacoso sexual - harci helikopterhelicóptero de combate - ókortörténethistoria antigua - legújabbkori történelemhistoria contemporánea - középkortörténethistoria medieval - újkortörténethistoria moderna - történeti áttekintésreseña histórica - nyitvatartási időhorario comercial - kulturális identitásidentidad cultural - HOPEIFOP - közmegítélésimagen pública - diplomáciai mentességinmunidad diplomática - gazdasági infrastruktúrainfraestructura económica - közösségi kezdeményezésiniciativa comunitaria - európai növekedési kezdeményezésiniciativa de crecimiento europeo - rovarinsecto - indítóberendezésinstalación de lanzamiento - szaniterekinstalación sanitaria - Európai Közigazgatási IntézetInstituto Europeo de Administración Pública - Európai Monetáris IntézetInstituto Monetario Europeo - EGT-intézményinstitución común EEE - környezetvédelmi gazdasági eszközinstrumento económico medioambiental - zord időjárásinclemencia atmosférica - rendszerek összekapcsolásainterconexión de sistemas - közös érdekinterés colectivo - keresethez fűződő jogi érdekinterés legítimo - internátusinternado escolar - InterpolInterpol - ételmérgezésintoxicación alimentaria - zsidójudío - bíráskodásjurisdicción - alkotmánybíróságjurisdicción constitucional - KazahsztánKazajstán - KirgizisztánKirguizistán - KoszovóKosovo - ökocímkeetiqueta ecológica - lago - anyatejleche materna - indítórakétalanzadera espacial - európai nyelvlengua europea - kisebbségi nyelvlengua minoritaria - nem európai nyelvlengua no europea - regionális nyelvlengua regional - élő nyelvlengua viva - CD-meghajtólector de discos - LettországLetonia - a piac liberalizációjaliberalización del mercado - légi felségjogliberalización del transporte aéreo - LitvániaLituania - bérletalquiler - szervezeti törvényley orgánica - parcellázásparcelación - Macedónia Volt Jugoszláv KöztársaságAntigua República Yugoslava de Macedonia - veleszületett betegségenfermedad congénita - táplálkozási betegségenfermedad de nutrición - bőrbetegségenfermedad de la piel - vérbetegségenfermedad de la sangre - emésztőrendszeri betegségenfermedad del sistema digestivo - neurológiai megbetegedésenfermedad del sistema nervioso - hormonális betegségenfermedad endocrina - szexuálisan terjedő betegségenfermedad de transmisión sexual - vadon élő emlősökmamífero salvaje - sporteseményespectáculo deportivo - katonai hadműveletmaniobras militares - szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződéscontrato de servicios - EK megfelelőségi jelölésmarca de conformidad CE - erszényesekmarsupial - állati eredetű anyagmateria de origen animal - EMR árfolyam-mechanizmusmecanismo de cambio SME - Mecklenburg-Nyugat-PomerániaMecklemburgo-Pomerania Occidental - társadalombiztosítási orvosi ellátásmedicina concertada - törvényszéki orvostanmedicina forense - vény nélkül adható gyógyszermedicamento de venta libre - állatgyógyászati készítménymedicamento veterinario - Kaszpi-tengermar Caspio - Fekete-tengermar Negro - Vörös-tengermar Rojo - MercosurMercosur - nemzeti végrehajtási intézkedéstransposición de la legislación comunitaria - mikroorganizmusmicroorganismo - vízi környezetmedio acuático - tengeri környezetmedio marino - bányászminero - tényfeltáró küldetésmisión de observación - modemmódem - MontenegróMontenegro - műemlékmonumento - politikai morálmoralidad de la clase política - EK-megállapodásra vonatkozó tárgyalásnegociación de un acuerdo CE - Uruguayi FordulóRonda Uruguay - Kombinált NómenklatúraNomenclatura Combinada - gyógyszernómenklatúranomenclatura farmacéutica - fegyverek elterjedésének megakadályozásano proliferación de armamento - környezetvédelmi előírásnorma medioambiental - új foglalkoztatási formanueva forma de empleo - megfigyelőobservador - a Kábítószer és a Kábítószer-függőség Európai MegfigyelőközpontjaObservatorio Europeo de la Droga y las Toxicomanías - Közösségi VédjegyhivatalOficina Comunitaria de Marcas - madárave - EU együttműködési szervórgano de cooperación UE - döntéshozó szervórgano de decisión UE - EK vegyes testületórgano mixto CE - egészségügy megszervezéseorganización sanitaria - Kereskedelmi VilágszervezetOrganización Mundial del Comercio - sportszervezetorganización deportiva - közösségi hivatalorganismo comunitario - géntechnológiával módosított szervezetorganismo genéticamente modificado - EK-hivatal és -ügynökségorganismo y agencia CE - ÜzbegisztánUzbekistán - szponzoráláspatrocinio - közösségi szponzoráláspatrocinio comunitario - Partnerség a békéértAsociación por la Paz - balti államokpaíses bálticos - FÁK-országokpaíses de la CEI - GCC-országokpaíses del CCG - Öböl-országokpaís del Golfo - Mercosur-államokpaíses del Mercosur - nem társult országpaís no asociado - földközi-tengeri harmadik országokpaíses terceros mediterráneos - KKEOPECO - kibocsátáskereskedelmi engedélypermiso de contaminación negociable - polgári alkalmazottpersonal civil - szerződéses alkalmazottakpersonal contratado - ápolószemélyzetpersonal sanitario - katonai állománypersonal militar - pénzügyi tervperspectivas financieras - KKBPPESC - jogfilozófiafilosofía del Derecho - Bizottsághoz benyújtott panaszdenuncia ante la Comisión - gyomnövényplanta nociva - élő növényplanta viva - médiapluralizmuspluralismo de los medios de comunicación - közösségi környezetvédelmi politikapolítica comunitaria de medio ambiente - egységes árfolyam-politikapolítica de cambios única - vízumpolitikapolítica de visados - egységes monetáris politikapolítica monetaria única - sztratoszferikus szennyezőanyagcontaminante estratosférico - őshonos népességpoblación autóctona - pornográfiapornografía - repülőgép-anyahajóportaaviones - bírósági eljárás büntetőügyekbendiligencia judicial - őstörténetprehistoria - a GMU első szakaszaprimera fase de la UEM - államfőjefe de Estado - az Európai Unió Tanácsának elnökségePresidencia del Consejo de la Unión Europea - a Bizottság elnökepresidente de la Comisión - tudományos kiadványpublicación científica - bizonyítékprueba - balesetmegelőzésprevención de accidentes - kölcsönös elismerés elveprincipio de reconocimiento mutuo - szubszidiaritás elveprincipio de subsidiariedad - általános jogi alapelvprincipio general del Derecho - az EK-Szerződés megsértése miatti eljárásprocedimiento CE por infracción - együttdöntési eljárásprocedimiento de codecisión - egyeztetőbizottsági eljárásprocedimiento de conciliación - különleges eljárásprocedimiento especial - homeopátiás termékproducto homeopático - újrahasznosított anyagból készült termékproducto reciclado - vámszakmaprofesión aduanera - alternatív gyógyászprofesión médica paralela - közösségi jogalkotási programprograma legislativo comunitario - operatív programprograma operativo - közösségi érdekű projektproyecto de interés comunitario - EK-költségvetéstervezetproyecto de presupuesto CE - az Európa-gondolat előmozdításafomento de la idea de Europa - pénzügyi jegyzőkönyvprotocolo financiero - számítógépes kiadáspublicación asistida por ordenador - ülések nyilvánosságapublicidad de las sesiones - bizalmi szavazáscuestión de confianza - tibeti kérdéscuestión del Tíbet - előzetes kérdéscuestión prejudicial - megállapodás megújításaprórroga de un acuerdo - EK-ombudsmanhoz fordulásreclamación ante el Defensor del Pueblo CE - közigazgatási bírósághoz benyújtott keresetrecurso contencioso-administrativo - az Európai Közösségek Bíróságához benyújtott keresetrecurso contencioso comunitario - EK semmisségi keresetrecurso de anulación CE - közigazgatási szerv felelősségének megállapítása iránti keresetrecurso por responsabilidad administrativa - környezetvédelmi adóimpuesto ecológico - gazdasági reformreforma económica - politikai reformreforma política - közösségi vámeljárásrégimen aduanero comunitario - kiviteli vámeljárásrégimen aduanero de exportación - közösségi finanszírozási rendszerrégimen comunitario de financiación - alpesi régióregión alpina - halászattól függő régióregión dependiente de la pesca - támogatásra jogosult régióregión elegible - európai régióregión europea - hanyatló ipari térségregión industrial en declive - anyakönyvRegistro Civil - parlamenti eljárási szabályzatreglamento parlamentario - állampolgár és hatóság viszonyarelación administración-administrado - az állam és a régiók kapcsolatarelación Estado-entidades territoriales - EK-intézményközi kapcsolatokrelación interinstitucional CE - hatáskörmegosztásreparto de competencias - közösségi finanszírozás elosztásadistribución de la financiación comunitaria - hüllőreptil - Moldovai KöztársaságRepública de Moldavia - Szlovák KöztársaságRepública Eslovaca - Cseh KöztársaságRepública Checa - energiahálózatred de energía - számítógépes hálózatred informática - helyi hálózatred local - transzeurópai hálózatred transeuropea - helyfoglalásreserva - EK-költségvetési tartalékreserva presupuestaria CE - parlamenti határozatresolución del Parlamento - HÉA-forrásrecurso del IVA - forrásadóretención - megállapodás felülvizsgálatarevisión de un acuerdo - EK-szerződés felülvizsgálatarevisión de los Tratados CE - pénzügyi terv módosításarevisión de las perspectivas financieras - az EU nemzetközi szerepepapel internacional de la Unión Europea - rágcsálóroedor - royalizmusrealismo - OroszországRusia - állategészségügysanidad animal - mentálhigiénésalud mental - SzászországSajonia - Szász-AnhaltSajonia-Anhalt - orvostudományciencias médicas - szobrászatescultura - KBERSEBC - államtitoksecreto de Estado - intézmény titkárságasecretaría de la institución - mezőgazdasági szektorsector agrario - légi közlekedésbiztonságseguridad aérea - biztonsági szolgáltatásokseguridad y vigilancia - tengeri közlekedésbiztonságseguridad marítima - földrengésseísmo - felvilágosító kampánycampaña de sensibilización - Szerbia, Szerbia és MontenegróSerbia, Serbia y Montenegro - hálózati szerverservidor de red - állami egészségügyi szolgálatservicio nacional de sanidad - majomsimio - történelmi emlékhelylugar histórico - politikai helyzetsituación política - SzlovéniaEslovenia - egészségügyi ellátáscuidado de la salud - betegápoláscura de enfermería - tengeralattjárósubmarino - orvosi szakterületespecialidad médica - állatbemutatóespectáculo de animales - költségvetési stabilizálóestabilizador presupuestario - oktatásstatisztikaestadística de educación - a mezőgazdasági üzem vezetőjejefe de explotación agraria - egészségügyi statisztikaestadística de sanidad - közlekedésstatisztikaestadística de transportes - idegenforgalmi statisztikaestadística de turismo - európai jogállásestatuto jurídico europeo - stimulánsestimulante - földalatti hulladéktárolásalmacenamiento subterráneo de residuos - halászati struktúraestructura pesquera - pszichotróp anyagsustancia psicotrópica - számítógépes ügyfélszolgálatasistencia al usuario - gyógyszerfelügyeletfarmacovigilancia - többoldalú felügyeletvigilancia multilateral - önkormányzati társulásasociación de municipios - operációs rendszersistema operativo - adatbáziskezelő rendszersistema de gestión de bases de datos - egészségügyi rendszersistema sanitario - számítógépes rendszersistema informático - igazságszolgáltatási rendszersistema judicial - táblázatkezeléshoja de cálculo - TádzsikisztánTayikistán - finanszírozási szintcuota de financiación comunitaria - kettős felhasználású technológiatecnología dual - számítógépes terminálterminal informático - Palesztina autonóm területeiterritorios autónomos de Palestina - a volt Jugoszlávia területeiterritorios de la antigua Yugoslavia - TüringiaTuringia - emberkereskedelemtráfico de personas - nyugtatótranquilizante - vámfelügyelet melletti feldolgozástransformación en aduana - közigazgatás átláthatóságatransparencia administrativa - döntéshozás átláthatóságatransparencia del proceso decisorio - betegszállítástransporte de enfermos - traumatraumatismo - szezonális foglalkoztatástrabajo estacional - közösségi trojkaTroica comunitaria - GMU harmadik szakaszatercera fase de la UEM - TürkmenisztánTurkmenistán - közigazgatási felügyelettutela administrativa - UkrajnaUcrania - Ulster-DonegalUlster-Donegal - európai politikai unióUnión política europea - számítógéphasználóusuario informático - mezőgazdasági termékek alternatív felhasználásautilización alternativa de productos agrícolas - betegséghordozótransmisor de enfermedad - harci járművehículo de combate - közösségi jog megsértéseincumplimiento del Derecho comunitario - fellebbezésvía de recurso - VajdaságVoivodina - utasviajero - demilitarizált övezetzona desmilitarizada - érzékeny területzona sensible - kormányfőjefe del Gobierno - ellenzéki vezetőlíder de la oposición - családfőcabeza de familia - állatállományganado - csekkcheque - forgalomvolumen de ventas - ChileChile - kémiaquímica - élelmiszer-kémiaquímica alimentaria - ipari kémiaquímica industrial - KínaChina - sebészetcirugía - klórcloro - költségvetés-tervezési rendszeropción presupuestaria - technológia kiválasztásaelección de tecnología - munkanélküliségdesempleo, desocupación, paro, paro forzoso - konjunkturális munkanélküliségparo coyuntural - rejtett munkanélküliségparo encubierto - női munkanélküliségparo femenino - fiatalok munkanélküliségeparo juvenil - részleges foglalkoztatásparo parcial - szezonális munkanélküliségparo estacional - strukturális munkanélküliségparo estructural - munkaidőcsökkentésparo técnico - a technikai fejlődés miatti munkanélküliségparo tecnológico - tartózkodásabstencionismo - vállalkozás tevékenységi köreactividad de la empresa - munkanélküliparado - kereszténységcristianismo - krómcromo - CiprusChipre - almaborsidra - IOMOIM - gazdasági tevékenységactividad económica - cementcemento - filmművészetcinematografía - körrendeletcircular - civilizációcivilización - uralkodó osztályclase dirigente - alsó osztályclase baja - középosztályclase media - munkásosztályclase obrera - földművelőkclase campesina - társadalmi osztályclase, clase social, condición, rango - felső osztályclase alta - osztályozásclasificación - választottbírósági kikötéscláusula compromisoria - mandátumszerzési küszöbcláusula de reparto - védzáradékcláusula de salvaguardia - önálló vállalkozói tevékenységactividad no asalariada - papságclero - ügyfélclientela - éghajlatclima - légkondicionálásclimatización - végső elszámoláscierre de cuentas - politikai körclub político - WFCCMA - UNCTADUNCTAD - politikai koalíciócoalición política - kobaltcobalto - kódoláscodificación - közúti közlekedés szabályaiCódigo de la Circulación - hajózási törvénycódigo de navegación - munka törvénykönyveCódigo del Trabajo - törvénykönyvcódigo jurídico - békés együttéléscoexistencia pacífica - társfinanszírozáscofinanciación - részvétel a vállalati döntéshozatalbancogestión - kokszcoque - költségvetési együttműködéscolaboración presupuestaria - adóbeszedésrecaudación de impuestos - adatgyűjtésrecogida de datos - napkollektorcolector solar - kollektivizmuscolectivismo - vidéki közösségcomunidad rural - területi és helyi hatóságokentidad territorial - városi közösségcomunidad urbana - KolumbiaColombia - iskolai beilleszkedésadaptación escolar - festékcolorante - színezőanyagcolorante alimentario - mesterséges élelmiszer-színezékcolorante alimentario artificial - természetes élelmiszer-színezékcolorante alimentario natural - repcecolza - üzemanyagcarburante, combustible - helyettesítő tüzelőanyagcombustible sustitutivo - fosszilis tüzelőanyagcombustible fósil - társadalmi adaptációadaptación social - nukleáris tüzelőanyagcombustible nuclear - az EK mezőgazdasági bizottságacomité agrícola CE - EK-bizottságcomité CE - EK-tanácsadó bizottságcomité consultivo CE - üzemi tanácscomité de empresa - élelmiszer-adalékanyagaditivo alimentario - az Európai Unió Tanácsának bizottságacomité del Consejo de la Unión Europea - Európai Gazdasági és Szociális BizottságComité Económico y Social Europeo - EK Monetáris BizottságComité Monetario CE - EK vegyes bizottságComité paritario CE - EK-állandó bizottságcomité permanente CE - az ENSZ Állandó Bizottságacomité permanente ONU - EK Tudományos Bizottságcomité científico CE - EK-technikai bizottságcomité técnico CE - kereskedelmi választottbíráskodásarbitraje comercial - ellenőrzésauditoría - virtuális könyvtárbiblioteca virtual - az Európai Unió Szerveinek FordítóközpontjaCentro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea - Közösségi Növényfajta-hivatalOficina Comunitaria de Variedades Vegetales - Az Ember és a Népek Jogainak Afrikai ChartájaCarta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos - Európai Energia ChartaCarta Europea de la Energía - szociális záradékcláusula social - UNCEDCNUMAD - Európai Üzemi TanácsComité de Empresa Europeo - InternetInternet - elektronikus kereskedelemcomercio electrónico - Európai Szabványügyi Intézetorganismo europeo de normalización - CENCEN - CENELECCENELEC - ETSIETSI - szakképesítések elismerésereconocimiento de las cualificaciones profesionales - mezőgazdasági termékek minőségellenőrzésecontrol de la calidad de los productos agrícolas - EFTA BíróságTribunal de Justicia de la AELC - veszélyes hulladékresiduos peligrosos - kötelespéldánydepósito legal - szociális dömpingdumping social - szerzett jogokderechos adquiridos - átmeneti gazdaságeconomía en transición - elektronikus kiadásedición electrónica - enzimenzima - BSEEEB - európai szociális térségespacio social europeo - a vezető iparosodott országok csoportjaGrupo de países más industrializados - GATSGATS - Rió-csoportGrupo de Río - béketeremtésinstauración de la paz - gazdasági hírszerzésestrategia económica - állatkertparque zoológico - halbetegségekenfermedad de los peces - globalizációglobalización - multimédiamultimedios - Belső Piaci Harmonizációs HivatalOficina de Armonización del Mercado Interior - Vámigazgatások VilágszervezeteOrganización Mundial de las Aduanas - Vitarendezési TestületÓrgano de Solución de Diferencias - APECAPEC - pedofíliapedofilia - arányosság elveprincipio de proporcionalidad - összehasonlító reklámpublicidad comparativa - Finnország régióiregiones de Finlandia - Svédország régióiregiones de Suecia - távközlés-szabályozásreglamentación de las telecomunicaciones - információs társadalomsociedad de la información - Amszterdami SzerződésTratado de Amsterdam - gazdasági szerkezetváltástransición económica - TRIMSTRIMS - TRIPSAPDIC - UNICEUNICE - munka világavida laboral - euróövezetzona euro - zoonóziszoonosis - TARICTARIC - ICFTUCIOSL - CEEACCEEAC - EUTELSATEUTELSAT - ELECLECE - OIEOficina Internacional de Epizootias - klónozásclonación - kereskedelmi vitadisputa comercial - nehézségekkel küzdő vállalkozásempresa en crisis - információs sztrádaautopista de la información - intranetintranet - extranetextranet - böngészőprograma de navegación - dokumentumkezelésgestión de documentos - EDKGED - OCROCR - digitalizálásdigitalización - szkennerescáner - Alsó-AusztriaNiederösterreich - Felső-AusztriaOberösterreich - BurgenlandBurgenland - KarintiaKärnten - SalzburgSalzburgo - StájerországStiria - TirolTirol - VorarlbergVorarlberg - BécsViena - APEC-országokpaís de la APEC - CEEPCEEP - fizetési határidőplazo del pago - stabilitási paktumpacto de estabilidad - ifjúságpolitikapolítica de juventud - fogyasztóvédelmi politikapolítica de los consumidores - közösségi politika-nemzeti politikapolítica comunitaria-política nacional - a Rasszizmus és Idegengyűlölet Európai MegfigyelőközpontjaObservatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia - IBJAI - életkor szerinti megkülönböztetésdiscriminación por motivos de edad - szexuális beállítottság szerinti megkülönböztetésdiscriminación basada en la orientación sexual - idősek ellátásaasistencia a las personas de edad avanzada - jogellenes elbocsátásdespido improcedente - StockholmEstocolmo - Östra MellansverigeÖstra Mellansverige - SydsverigeSydsverige - Norra MellansverigeNorra Mellansverige - Mellersta NorrlandMellersta Norrland - Övre NorrlandÖvre Norrland - Småland med ÖarnaSmåland med Öarna - VästsverigeVästsverige - Itä-SuomiItä-Suomi - Väli-SuomiVäli-Suomi - Pohjois-SuomiPohjois-Suomi - UusimaaUusimaa - Etelä-SuomiEtelä-Suomi - AhvenanmaaAhvenanmaa - szociálpolitikai megállapodásacuerdo social - fogyatékosság alapján történő megkülönböztetésdiscriminación por motivo de minusvalía - ECHOECHO - OLAFOLAF - jogszabályok egyszerűsítésesimplificación legislativa - DNSADN - virtuális valóságrealidad virtual - képfeldolgozásimagen de síntesis - értékelési módszermétodo de evaluación - megfigyelésobservación - közösségiesítés elveprincipio de comunitarización - az állam felelősségeresponsabilidad del Estado - szimulációsimulación - importfelügyeletvigilancia a la importación - összehasonlító elemzésanálisis comparativo - okozati elemzésanálisis de las causas - mennyiségi elemzésanálisis cuantitativo - rendkívüli szabadságexcedencia especial - megerősített együttműködéscooperación reforzada - hipermédiumokhipermedios - hipertexthipertexto - eutanáziaeutanasia - PalauPalaos - Norfolk-szigetIsla Norfolk - NiueNiue - Tokelau-szigetekTokelau - CeutaCeuta - MelillaMelilla - közösségi véleménydictamen comunitario - a Számvevőszék véleményedictamen Tribunal de Cuentas - Az Európai Unió alapjogi chartájaCarta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea - demokráciadeficitdéficit democrático - a KKBP főképviselőjeAlto Representante para la PESC - az Európai Unió Tanácsának állásfoglalásaresolución del Consejo de la Unión Europea - az Európai Tanács állásfoglalásaresolución del Consejo Europeo - termelési módmodo de producción - termelési célobjetivo de producción - termelési technikatécnica de producción - transzgenikus állatokanimal transgénico - transzgenikus növényekplanta transgénica - innovációk elterjedésedifusión de las innovaciones - termelési normanorma de producción - elavult technológiatecnología obsoleta - technológiai hatástanulmányokprospectiva tecnológica - kutatásszervezésorganización de la investigación - tudományos felfedez