Publicidad ▼


 » 

diccionario analógico

ÅrhusÅrhus - priopćenje za tisakcomunicado de prensa - sudska nadležnostcompetencia jurisdiccional - koncesionarconcesionario - društveno-gospodarski uvjeticondición socioeconómica - Vijeće za kulturnu suradnjuConsejo de Cooperación Cultural - Odbor za znanstvena i tehnička istraživanjaCCIPB - EPAAgencia Europea de Productividad - NEAAgencia para la Energía Nuclear - audiovizualni dokumentdocumento audiovisual - DubaiDubai - plan razvoja poljoprivrednoga gospodarstvaplan de desarrollo agrícola - pisačimpresora - slana vodaagua salada - podzemna vodaagua subterránea - otpadne vodeagua residual - društveno-kulturni objektequipamiento sociocultural - Sjedinjene Američke DržaveEstados Unidos - ribarstvo Zajednicepesca comunitaria - IEAAgencia Internacional de Energía - kozji sirqueso de cabra - kravlji sirqueso de vaca - FujairahFujaira - vlada u progonstvuGobierno en el exilio - audiovizualna industrijaindustria audiovisual - sudska praksajurisprudencia - sudska praksa EZ-ajurisprudencia CE - jedinica savezne državeEstado federado - nezdravo stanovanjevivienda insalubre - Istočna MalezijaMalasia oriental - Sporazum iz Bretton WoodsaAcuerdo de Bretton Woods - mikroekonomikamicroeconomía - međugradska migracijamigración interurbana - migracija u naseljumigración intraurbana - Istočno od Velikoga BeltaOeste de Storebaelt - ustrojna shemaorganigrama - drvoárbol - meso divljačicarne de caza - Aarhus - zloupotreba povjerenjaabuso de confianza - ljepiloadhesivo - državna trgovinacomercio de Estado - maloprodajacomercio al por menor - veleprodajacomercio al por mayor - trgovina oružjemcomercio de armas - trgovina Istok-Zapadcomercio Este-Oeste - vanjska trgovinacomercio exterior - unutrašnja trgovinacomercio interior - međunarodna trgovinacomercio internacional - pristupanje Europskoj unijiadhesión a la Unión Europea - marketingcomercialización - odbor ad hoccomisión ad hoc - istražni odborcomisión de investigación - Komisija za ljudska pravaComisión de Derechos Humanos - Komisija UN-acomisión ONU - parlamentarni odborcomisión parlamentaria - Odbor Europskoga parlamentacomisión PE - kvalitativna analizaanálisis cualitativo - javna dodjela ugovoraadjudicación de contrato administrativo - stalni odborcomisión permanente - specijalizirani odborcomisión especial - Tehnička komisija UN-acomisión técnica ONU - komisionarcomisionista - CommonwealthCommonwealth - Europske zajedniceComunidades Europeas - općinamunicipio - kemijski dodatakcoadyuvante - masovne komunikacijecomunicación de masas - satelitske komunikacijecomunicación por satélite - comunicado de prensa - komunizamcomunismo - KomoriComoras - osiguravajuće društvocompañía de seguros - upravne ovlasticompetencia administrativa - nadležnost Zajednicecompetencias comunitarias - stvarna nadležnostcompetencia ratione materiae - središnja izvršna vlastadministración central - izvršna nadležnostcompetencias del Ejecutivo - nadležnost država članicacompetencias de los Estados miembros - parlamentarne ovlasticompetencias del Parlamento - competencia jurisdiccional - zajednička nadležnostcompetencia mixta - mjesna nadležnostcompetencia territorial - konkurentnostcompetencia, competitividad, espíritu competitivo - komplementarnost trgovinecomplementariedad de los intercambios comerciales - ponašanje potrošačacomportamiento del consumidor - upravna služba u obrazovnoj institucijiadministración de la enseñanza - političko ponašanjecomportamiento político - elektronička komponentacomponente electrónico - mineralni spojcompuesto mineral - sastav stanovništvacomposición de la población - sastav parlamentacomposición del Parlamento - računovodstvocontabilidad - financijsko računovodstvocontabilidad general - računi narodnoga gospodarstvacontabilidad nacional - porezne vlastiadministración fiscal - računovodstvo javnih službicontabilidad pública - regionalno računovodstvocontabilidad regional - računovođacontable - računcuenta - konsolidirani računcuenta consolidada - račun poduzećacuenta de explotación - prodajni odjelagencia de ventas - pokrajina, županijacondado - koncentracija stanovništvaconcentración de la población - koncentracija ovlasticoncentración de poderes - lokalna upravaadministración local - ekonomska koncentracijaconcentración económica - koncentracija industrijeconcentración industrial - dizajn proizvodadiseño del producto - Egejska MakedonijaMacedonia - concesionario - srednjoročna financijska pomoćasistencia financiera - održivi razvojdesarrollo sostenible - izvanbračna zajednicaunión libre - konkurencijacompetencia - međunarodna konkurencijacompetencia internacional - javna upravaadministración pública - 2Kiš. izrada sažetkaresumen - začincondimento - uvjeti za dobivanje pomoćicondiciones de la ayuda - položaj ženecondición de la mujer - radni uvjeticondición de trabajo - uvjeti životacondición de vida - ekonomske prilikecondición económica - društveno stanjesituación social - condición socioeconómica - priprema za tržišteacondicionamiento del producto - pristupanje ispituadmisión a examen - atmosferski uvjeticondiciones atmosféricas - WCLCMT - konferencija UN-aConferencia ONU - povjerljivostconfidencialidad - slastičarnicaconfitería - sukob nadležnosticonflicto jurisdiccional - sukob ovlasticonflicto de competencias - zloupotreba pravaabuso de derecho - spaljivanje otpadaincineración de residuos - privremeni uvozadmisión temporal - radni sporconflicto laboral - međunarodni sukobconflicto internacional - rasni sukobconflicto racial - društveni sukobconflicto social - bolovanjebaja por enfermedad - rodiljski dopustbaja por maternidad - dopust za izobrazbupermiso de formación - roditeljski dopustlicencia por guarda legal - plaćeni dopustvacaciones retribuidas - neplaćeni dopustpermiso sin sueldo - dopust na socijalnoj osnovipermiso social - zamrzavanjecongelación - konglomeratconglomerado de empresas - KongoCongo - kratkoročni ekonomski izgledicoyuntura económica - ConnachtConnaught - Vijeće Europske unijeConsejo de la Unión Europea - upravni odborconsejo de administración - Vijeće EZ-a za pridruživanjeConsejo de Asociación CE - posvojenje djetetaadopción - CCC - CCDCCA - AspacASPAC - Vijeće EuropeConsejo de Europa - zemlje Vijeća Europepaíses del Consejo de Europa - Vijeće sigurnosti UN-aConsejo de Seguridad ONU - Starateljsko vijeće UN-aConsejo de Tutela ONU - Vijeće europskih općina i regijaConsejo de Municipios de Europa - vijeće ministaraconsejo de ministros - usvajanje zakona glasovanjemaprobación de la ley - Europsko vijećeConsejo Europeo - Nordijsko vijećeConsejo Nórdico - zemlje Nordijskoga vijećapaíses del Consejo Nórdico - poljoprivredni savjetnikconsejero agrario - konzerviranje hraneconservación de alimentos - zaštita ribljega fondaconservación de la pesca - zaštita prirodnih izvoraconservación de recursos - konzervativizamconservadurismo - tvornica konzerviindustria conservera - reprogramiranje javnoga dugaconsolidación de la deuda - potrošačconsumidor - potrošnjaconsumo - potrošnja hraneconsumo alimentario - potrošnja vodeconsumo de agua - potrošnja energijeconsumo de energía - potrošnja kućanstavaconsumo familiar - usvajanje proračunaaprobación del presupuesto - krajnja potrošnjaconsumo final - domaća potrošnjaconsumo interior - potrošnja po stanovnikuconsumo per cápita - ustavConstitución - osnivanje strankeconstitución de un partido - osnivanje trgovačkoga društvaconstitución de sociedades mercantiles - kontrola ustavnosticontrol de constitucionalidad - poljoprivredna zgradaedificio de uso agrícola - cestogradnjaconstrucción de carreteras - metalna konstrukcijaconstrucción metálica - brodogradnjaconstrucción naval - upotreba informacijaconsulta de información - savjetovanje s radnicimaconsulta a los trabajadores - kontejnercontenedor - prigovor na izborni rezultatcontencioso electoral - odrasla osobaadulto - carinska kvotacontingente arancelario - sprečavanje začećacontracepción - kraći radni tjedanreducción de la semana laboral - ugovorcontrato - ugovor o osiguranjupóliza de seguro - ugovor o raducontrato de trabajo - industrijsko krivotvorenjefalsificación - EADIEADI - šperpločacontrachapado - porezni obveznikcontribuyente - upravna kontrolacontrol administrativo - kontrola zračnoga prometacontrol aéreo - kontrola proračunacontrol presupuestario - procjena uspješnosti menadžmentacontrol de gestión - nadzor nad komunikacijamacontrol de la comunicación - EFTAAELC - kontrola zagađenjacontrol de la contaminación - kontrola likvidnosticontrol de liquidez - kontrola proizvodnjecontrol de producción - kontrola kakvoće industrijskih proizvodacontrol de calidad de productos industriales - netipični radtrabajo atípico - devizna kontrolacontrol de cambios - kontrola spajanja poduzećacontrol de concentraciones - ocjenjivanjeevaluación de conocimientos - migracijska kontrolacontrol de las migraciones - zloupotreba ovlastiabuso de poder - zemlje EFTA-epaíses de la AELC - kontrola cijenacontrol de precios - financijska kontrolacontrol financiero - parlamentarna kontrolacontrol parlamentario - kontrola zdravlja biljacontrol fitosanitario - zdravstveni nadzorcontrol sanitario - konvencija CIVConvención CIV - kolektivni ugovorconvenio colectivo - zračna lukaaeropuerto - Konvencija iz ArusheConvenio de Arusha - Konvencija iz LoméaConvenio de Lomé - Prva konvencija iz LoméaConvenio de Lomé I - Druga konvencija iz LoméaConvenio de Lomé II - Konvencija iz YaoundéaConvenio de Yaundé - konvencija UN-aconvención ONU - ekonomsko zbližavanjeconvergencia económica - energetska konverzijaconversión de la energía - konvertibilnost valuteconvertibilidad monetaria - Kukovi OtociCook - upravna suradnjacooperación administrativa - trgovinska suradnjacooperación comercial - kulturna suradnjacooperación cultural - ekonomska suradnjacooperación económica - europska suradnjacooperación europea - financijska suradnjacooperación financiera - aerosolaerosol - industrijska suradnjacooperación industrial - institucionalna suradnjacooperación institucional - suradnja među društvimacooperación interempresarial - međunarodna suradnjacooperación internacional - pravosudna suradnjacooperación judicial - vojna suradnjacooperación militar - monetarna suradnjacooperación monetaria - politička suradnjacooperación política - regionalna suradnjacooperación regional - namjena zemljištaasignación de tierras - znanstvena suradnjacooperación científica - suradnja Jug-Jugcooperación Sur-Sur - tehnička suradnjacooperación técnica - prekogranična suradnjacooperación transfronteriza - zadrugacooperativa - poljoprivredna zadrugacooperativa agrícola - potrošačka zadrugacooperativa de consumo - kreditna unijacooperativa de crédito - koordinacija pomoćicoordinación de ayudas - KopenhagenCopenhague - objavljivanje cijenapublicidad de los precios - zajedničko vlasništvocopropiedad - Corea del Sur - Corea del Norte - Odbor stalnih predstavnikaCOREPER - korporativizamcorporativismo - mastisustancia grasa - životinjska mastgrasa animal - biljna mastgrasa vegetal - dopisivanjecorrespondencia - korozijacorrosión - politička pripadnostafiliación política - korupcijacorrupción - KorzikaCórcega - KostarikaCosta Rica - burzovna kotacijacotización bursátil - Bjelokosna obalaCosta de Marfil - doprinos za socijalnu sigurnostcotización social - pristojba na šećercotización azúcar - pamukalgodón - državni udargolpe de Estado - najam brodafletamento - Sud EZ-aTribunal de Justicia CE - Revizorski sud EZ-aTribunal de Cuentas CE - Europski sud za ljudska pravaTribunal Europeo de Derechos Humanos - Međunarodni sud pravdeTribunal Internacional de Justicia - migracijski pokretcorriente migratoria - vodeni tokcurso de agua - AfganistanAfganistán - cijena vrijednosnih papiracotización de valores - burzovni posrednikcorredor de comercio - trošak za opremucoste de equipo - trošak ulaganjacoste de inversión - trošak kapitalacoste de capital - trošak distribucijecoste de distribución - operativni trošakcoste de explotación - troškovi obrazovanjacoste de la educación - AfrasecAfrasec - troškovi građenjacoste de la construcción - cijena zagađenjacoste de la contaminación - troškovi zdravstvacoste de la sanidad - troškovi životacoste de la vida - trošak proizvodnjecoste de producción - trošak skladištenjacoste de almacenamiento - izravni trošakcoste directo - trošak posuđivanjacoste del crédito - trošak za plaćecoste salarial - dostupnost obrazovanjaacceso a la educación - AfrikaÁfrica - troškovi socijalne politikecoste social - umjetničko stvaralaštvocreación artística - stvaranje radnih mjestacreación de empleo - kreditcrédito - kratkoročni kreditcrédito a corto plazo - izvozni kreditcrédito a la exportación - uvozni kreditcrédito a la importación - potrošački kreditcrédito al consumo - dugoročni kreditcrédito a largo plazo - Afrika engleskoga govornoga područjaÁfrica anglófona - srednjoročni kreditcrédito a medio plazo - trgovački kreditcrédito comercial - dogovor o zamjeniswap - investicijski zajamcrédito a la inversión - kreditiranje plaćanjacrédito de pago - dokumentarni akreditivcrédito documentario - kredit za kupnju nekretninacrédito inmobiliario - industrijski kreditcrédito industrial - međunarodni kreditcrédito internacional - vrhnjenata - središnja AfrikaÁfrica central - mliječni sladoledcrema helada - CICT - KretaCreta - ratni zločincrimen de guerra - kriminologijacriminología - energetska krizacrisis de energía - politička krizacrisis política - ekonomski rastcrecimiento económico - sjeverna AfrikaÁfrica del Norte - ICRCCruz Roja - korepnjaci, racicrustáceo, marisco - KubaCuba - kožacuero - cobre - kulturacultura - uzgajanje žitacultivo de cereales - terasna proizvodnjacultivo en terrazas - proizvodnja krmnoga biljacultivo forrajero - Južnoafrička RepublikaSudáfrica - voćarstvofruticultura - poljoprivredno-industrijska kulturacultivo industrial - tržno povrćarstvocultivo de hortalizas - trajni usjevcultivo permanente - tradicijska kulturacultura popular - hidroponicultivo hidropónico - staklenička proizvodnjacultivo de invernadero - tropska poljoprivredacultivo tropical - proizvodnja za vlastite potrebecultivo para consumo propio - kumulirana mirovinska pravaacumulación de pensiones - Afrika francuskoga govornoga područjaÁfrica francófona - CuraçaoCuraçao - Cíclades - ekonomski ciklusciclo económico - DanskaDinamarca - danske regijeregiones de Dinamarca - parlamentarna raspravadebate parlamentario - krčenje šumadeforestación - decentralizacijadescentralización - proračunsko rasterećenjedescargo del presupuesto - južna AfrikaÁfrica meridional - otpadresiduo - poljoprivredni otpadresiduo agrícola - industrijski otpadresiduo industrial - neobnovljivi otpadresiduo no recuperable - radioaktivni otpadresiduo radiactivo - odlukadecisión - odluka Zajednicedecisión comunitaria - odluka EAEC-adecisión CEEA - zapadna AfrikaÁfrica occidental - opća odluka ECSC-adecisión general CECA - pojedinačna odluka ECSC-adecisión individual CECA - prijava ograničavajuće praksedeclaración de entente - objava kandidaturepresentación de candidatura - objašnjenje glasovanjaexplicación de voto - istočna AfrikaÁfrica oriental - ekonomski uzletdespegue económico - dekolonizacijadescolonización - prebrojavanje glasovaescrutinio - dekoncentracija vlastidesconcentración - upravna jedinicadivisión administrativa - podjela na izborne jedinicecircunscripción electoral - ukazdecreto - porezna olakšicadeducción fiscal - proturaketna obranadefensa antimisil - gubitakdéficit - proračunski deficitdéficit presupuestario - deflacijadeflación - krčenje zemljištaroturación - propadanje okolišadegradación del medio ambiente - dostupnost poslaacceso al empleo - školska dobedad escolar - prijestupništvodelincuencia - maloljetničko prijestupništvodelincuencia juvenil - molba za zaposlenjedemanda de empleo - potrošačka potražnjademanda de consumo - potražnja energijedemanda energética - ostavka vladedimisión del gobierno - zastupstvo u inozemstvuagencia en el extranjero - demokracijademocracia - narodna demokracijademocracia popular - demokratizacijademocratización - demokratizacija obrazovanjademocratización de la educación - demografijademografía - denaturiranjedesnaturalización - pokvarljiva robaproducto perecedero - Agencija za opskrbu EAEC-aAgencia de aprovisionamiento CEEA - gustoća stanovništvadensidad de población - departmandepartamento - departamento de ultramar - izdatakgasto - izdaci za prehranugasto alimentario - proračunska potrošnjagasto presupuestario - novinska agencijaagencia de prensa - izdaci za potrošnjugasto de consumo - administrativni izdatakgasto de funcionamiento - dodatni proračunski izdatakgasto extrapresupuestario - nacionalni izdatakgasto nacional - neobvezni izdatakgasto no obligatorio - obvezni izdatakgasto obligatorio - operativni izdatakgasto operativo - javni izdacigasto público - depolitizacijadespolitización - depopulacijadespoblación - deportirana osobadeportado - ovlašteni zastupnikdepositario - bankovni depozitdepósito bancario - smanjenje vrijednosti kapitaladepreciación del capital - deregulacijadesregulación - razoružanjedesarme - katastrofa uzrokovana ljudskim djelovanjemdesastre causado por el hombre - prirodna nepogodadesastre natural - opis radnoga mjestadescripción de funciones - pustinjadesierto - širenje pustinjedesertización - dehidracijadeshidratación - povlačenje kandidaturerenuncia a la candidatura - građanski neposluhdesobediencia civil - uništavanje usjevadestrucción de cultivos - AEP OCDE - tjesnacestrecho - vanjski dugdeuda exterior - javni dugdeuda pública - gornji domCámara Alta - devalvacijadevaluación - ekonomski razvojdesarrollo económico - AEN OCDE - industrijski razvojdesarrollo industrial - integrirani razvojdesarrollo integrado - regionalni razvojdesarrollo regional - društveni razvojdesarrollo social - strana valutadivisa - šećerna bolestdiabetes - odnosi Sjever-Jugrelación Norte-Sur - diktaturadictadura - regionalno zastupstvoagencia regional - imenik, leksikonléxico, lexicón, lista de palabras, tesauro, tesoro - kulturna razlikadiferencia cultural - međunarodni sporlitigio internacional - širenje informacijadifusión de la información - širenje kulturedifusión de la cultura - ograničeno kolanjedifusión restringida - selektivno širenje informacijadifusión selectiva de la información - veličina poduzećadimensión de la empresa - diplomatítulo de estudios - menadžment društvadirección de la empresa - direktivadirectiva - direktiva Zajednicedirectiva comunitaria - glasačka stegadisciplina de voto - fonotekadiscoteca - govordiscurso - pristup informacijamaacceso a la información - spolna diskriminacijadiscriminación sexual - ekonomska diskriminacijadiscriminación económica - jezična diskriminacijadiscriminación lingüística - politička diskriminacijadiscriminación política - rasna diskriminacijadiscriminación racial - vjerska diskriminacijadiscriminación religiosa - disparitet cijenadiferencia de precios - ekonomski disparitetdisparidad económica - regionalne razlikedesequilibrio regional - konzervansagente de conservación - dom zdravljacentro médico - prehrambeni resursirecurso alimentario - raspoloživi energetski izvoridisponibilidad de energía - upravljački mehanizamdispositivo de conducción - sigurnosni uređajdispositivo de seguridad - signalni uređajdispositivo de señalización - disidentstvodisidencia - raspuštanje parlamentadisolución del Parlamento - odvraćanjedisuasión - destilacijadestilación - distributivna trgovinadistribución comercial - distribucija energijedistribución de energía - opskrba vodomsuministro de agua - opskrba električnom energijomsuministro de energía eléctrica - sporazum o isključivoj distribucijidistribución exclusiva - proširenje proizvodnoga programadiversificación de la producción - diverzifikacija izvozadiversificación de las exportaciones - nadzorniksupervisor - međunarodna podjela radadivisión internacional del trabajo - razvoddivorcio - pravna doktrinadoctrina jurídica - dokumentdocumento - documento audiovisual - identifikacijska ispravadocumento de identidad - materijal za sjednicudocumento de sesión - izgrađeno područjeaglomeración - carinski dokumentdocumento aduanero - službeni dokumentdocumento oficial - parlamentarni dokumentdocumento parlamentario - dokumentacijadocumentación - Dodecaneso - DominikaDominica - štetadaño - ratna štetadaños de guerra - popravljanje štetedaños y perjuicios - donacijadonativo - dardonación - carinarnicaaduana - Dubai - dvostruko oporezivanjedoble imposición - dvojno državljanstvodoble nacionalidad - rad na dva radna mjestapluriempleo - seosko naseljeaglomeración rural - privremena dvanaestinadoceavo provisional - jaružanjedragado - odvodnjavanjedrenaje - DrentheDrenthe - pravo na obrazovanjederecho a la educación - pravo na obavješćivanjederecho a la información - pravo na kulturuderecho a la cultura - gradsko naseljeaglomeración urbana - pravo na pravnu zaštituderecho a la justicia - upravno pravoDerecho administrativo - zračno pravoDerecho aeronáutico - protudampinška pristojbaderechos antidumping - pravo na radderecho al trabajo - bankarsko pravoDerecho bancario - pravo vrijednosnih papiraDerecho cambiario - građansko pravoDerecho civil - trgovačko pravoDerecho mercantil - pravo ZajedniceDerecho comunitario - politički nemiriagitación política - ustavno pravoDerecho constitucional - običajno pravoDerecho consuetudinario - autorsko pravoderechos de autor - porez na registracijuderechos de registro - pravo zaustavljanjaderecho de escala - pravo poslovnoga nastanaderecho de establecimiento - pravo na štrajkderecho de huelga - energetsko pravoDerecho de la energía - pravo okolišaDerecho del medio ambiente - ekonomski agregatagregado económico - svemirsko pravoDerecho del espacio - prava pojedincaderecho del individuo - pravo konkurencijeDerecho de la competencia - obiteljsko pravoDerecho de familia - ratno pravoDerecho de guerra - pravo moraDerecho del mar - pravo na demonstracijederecho de manifestación - prava na ribolovDerecho de pesca - pristup zvanjuacceso a la profesión - pravo prvokupaderecho de prelación - pravo na povrat posjedaderecho de recuperación - pravo glasaderecho de voto - pravo osiguranjaDerecho de seguros - patentno pravoDerecho de patentes - pravo državaDerecho de los Estados - prava stranacaDerecho de extranjería - prava manjinaderechos de las minorías - pravo trgovačkih društavaDerecho de sociedades - prometno pravoDerecho del transporte - stambeno pravoDerecho de la vivienda - radno pravoDerecho del trabajo - izborno pravoDerecho electoral - poljoprivreda kao dodatni izvor prihodaagricultura a tiempo parcial - financijsko zakonodavstvoreglamentación financiera - porezno pravoDerecho fiscal - međunarodno porezno pravoDerecho fiscal internacional - šumarski propisilegislación forestal - međunarodno humanitarno pravoDerecho humanitario internacional - međunarodno pravoDerecho internacional - međunarodno privatno pravoDerecho internacional privado - međunarodno javno pravoDerecho internacional público - organski uzgojagricultura biológica - pomorsko pravoDerecho marítimo - bračno pravoDerecho matrimonial - nacionalno pravoDerecho nacional - nuklearno pravoDerecho nuclear - kazneno pravoDerecho penal - privredni prijestupdelito económico - međunarodno kazneno pravoDerecho penal internacional - privatno pravoDerecho privado - komercijalno poljoprivredno gospodarstvoagricultura comercial - javno pravoDerecho público - agrarno pravoDerecho agrario - socijalno zakonodavstvoDerecho social - teritorijalno pravoDerecho territorial - politička desnicaderecha política - građanska pravaderechos cívicos - ljudska pravaderechos humanos - ženska pravaderechos de la mujer - ugovorno gospodarstvoagricultura contractual - specijalna prava vučenjaderechos especiales de giro - dampingdumping - životni vijekesperanza de vida - duljina studijaduración de los estudios - duljina zakupaduración del contrato de alquiler - radno vrijemejornada de trabajo - propisano radno vrijemejornada legal - zemlje AAMS-apaíses de la EAMA - zajedničko poljoprivredno gospodarenjeexplotación agraria en común - Istočna AngliaEast Anglia - vodaagua - vode Zajedniceaguas comunitarias - pročišćena vodaagua de infiltración - voda za kupanjeagua de baño - žestoko alkoholno pićeaguardiente - unutrašnje morske vodeaguas interiores - brdska poljoprivredaagricultura de montaña - međunarodne vodeaguas internacionales - agua salada - agua subterránea - površinska vodaagua superficial - teritorijalno moreaguas territoriales - agua residual - trgovina poljoprivrednim proizvodimaintercambio agrícola - trgovinski prometintercambio comercial - naturalna poljoprivredaagricultura de subsistencia - razmjena informacijaintercambio de información - razmjena publikacijaintercambio de publicaciones - trgovina izvan Zajedniceintercambio extracomunitario - trgovina unutar Zajedniceintercambio intracomunitario - trgovina po skupinama zemaljaintercambio por grupos de países - trgovina po zemljamaintercambio por países - trgovina po proizvodimaintercambio por productos - uzimanje uzorkamuestreo - ekstenzivna zemljoradnjaagricultura extensiva - raspon plaćaescala de salarios - rasvjetaalumbrado - škola u inozemstvuescuela en el extranjero - europska školaescuela europea - međunarodna školaescuela internacional - predškolaescuela infantil - nacionalna školaécole nationale - ekologijaecología - ekologizamecologismo - ekonometrijaeconometría - pristup tržištuacceso al mercado - intenzivna zemljoradnjaagricultura intensiva - ekonomijaeconomía - poljoprivredna ekonomikaeconomía agraria - kolektivna ekonomijaeconomía colectiva - usklađena ekonomska mjeraeconomía concertada - ekonomija razmjeraeconomía de escala - štednja energijeahorro de energía - strukturna prilagodbaajuste estructural - ratna ekonomijaeconomía de guerra - poslovno upravljanjeeconomía de la empresa - austrijske regijeregiones de Austria - sredozemna poljoprivredaagricultura mediterránea - tržišna ekonomijaeconomía de mercado - ekonomija osnovnih potrebaeconomía de subsistencia - ekonomika prijevozaeconomía del transporte - kontrolirana ekonomijaeconomía dirigida - ekonomija domaćinstvaeconomía doméstica - ekonomika šumarstvaeconomía forestal - industrijska ekonomijaeconomía industrial - svjetska ekonomijaeconomía internacional - mješovita ekonomijaeconomía mixta - narodno gospodarstvoeconomía nacional - poljoprivredno-prehrambena industrijaindustria agroalimentaria - planska ekonomijaeconomía planificada - postindustrijska ekonomijaeconomía postindustrial - javna ekonomijaeconomía pública - regionalno gospodarstvoeconomía regional - siva ekonomijaeconomía sumergida - urbana ekonomijaeconomía urbana - ŠkotskaEscocia - ekosustavecosistema - euroeuro - poljoprivredna industrijaindustria agraria - nakladništvoedición - odgoj i obrazovanjeeducación - obrazovanje kod kućeeducación a domicilio - umjetničko obrazovanjeeducación artística - poredbeno školstvoeducación comparada - osnovno obrazovanjeeducación básica - masovno obrazovanjeeducación de masas - obrazovanje odrasliheducación de adultos - obrazovanje stranacaeducación de extranjeros - neformalno obrazovanjeeducación no formal - stalno obrazovanjeeducación permanente - tjelesni odgojeducación física - predškolsko obrazovanjeeducación preescolar - zdravstveno obrazovanjeeducación sanitaria - spolno obrazovanjeeducación sexual - specijalno obrazovanjeeducación especial - sladiloedulcorante - broj učenikaalumnado - agronomijaagronomía - radioaktivni izljevefluente radiactivo - jednaka plaćaigualdad de remuneración - jednako postupanjeigualdad de trato - jednakost pred zakonomigualdad ante la ley - EgipatEgipto - SalvadorEl Salvador - proširivanje tržištaampliación del mercado - agrumiagrios - upis biračainscripción electoral - izborielecciones - prijevremeni izborielecciones anticipadas - europski izborielecciones europeas - posredni izborisufragio indirecto - lokalni izborielecciones locales - nacionalni izborielecciones nacionales - parlamentarni izborielecciones generales - dopunski izborielecciones parciales - AID - predsjednički izborielecciones presidenciales - preliminarni izborielecciones primarias - biračko tijeloelectorado - elektrokemijaelectroquímica - elektrometalurgijaelectrometalurgia - elektronikaelectrónica - elektrotehnikaelectrotécnica - stočarstvocría de ganado - ekonomska potporaapoyo económico - stočarstvo na otvorenomecría al aire libre - uzgoj rakovacría de crustáceos - intenzivno stočarstvocría intensiva - učenikalumno - pasivno biračko pravoelegibilidad - odlaganje otpadaeliminación de residuos - emancipacijaemancipación - pakiranjeenvasado - pašni tovengorde en pastos - punjenje bocaembotellado - pomoć za zapošljavanjeayuda al empleo - iseljavanjeemigración - Emilia-RomagnaEmilia-Romaña - Ujedinjeni Arapski EmiratiEmiratos Árabes Unidos - zemlje Ujedinjenih Arapskih Emiratapaíses de los Emiratos Árabes Unidos - izdavanje vrijednosnih papiraemisión de valores - emisija primarnoga novcaemisión de moneda - prometna nezgodaaccidente de transporte - zapošljavanje hendikepiranih osobaempleo reservado - uredski radnikempleado - uredsko osobljeempleado de oficina - javni službenikempleado de servicios públicos - poslodavacempleador - posudba, pozajmicaempréstito, mutuo, préstamo, préstamo de dinero - inozemna pomoćayuda al exterior - davanje zajma Zajedniceempréstito comunitario - međunarodni zajamempréstito internacional - javna posudbaempréstito público - emulgator hraneemulsionante alimentario - zaduženostendeudamiento - energija valovaenergía de las olas - alternativna energijaenergía blanda - izvozna pomoćayuda a la exportación - konvencionalna energijaenergía dura - električna energijaenergía eléctrica - energija vjetraenergía eólica - geotermalna energijaenergía geotérmica - hidroenergijaenergía hidráulica - hidroelektrična energijaenergía hidroeléctrica - energija plime i osekeenergía maremotriz - nuklearna energijaenergía nuclear - obnovljiva energijaenergía renovable - pomoć po hektaruayuda por hectárea - sunčana energijaenergía solar - toplinska energijaenergía térmica - dijeteniño - napušteno dijetehijo abandonado - migrantsko dijetehijo de migrante - izvanbračno dijetehijo natural - jedinachijo único - vezivanje izdatakacompromiso de los gastos - gnojivoabono - umjetno gnojivoabono químico - investicijska pomoćayuda a la inversión - organsko gnojivoabono orgánico - tovengorde - politička otmicasecuestro político - ekonomska anketaencuesta económica - istraživanje potrošačaencuesta de consumo - istraživanje društvaencuesta social - zapisivanje podatakaregistro de datos - dokumentacijsko zapisivanje uputniceregistro de documentos - građevinska subvencijaayuda a la construcción - obogaćivanje gorivaenriquecimiento del combustible - učiteljpersonal docente - nastavaenseñanza - učenje na daljinuenseñanza a distancia - poljoprivredno obrazovanjeenseñanza agrícola - programirano učenjeenseñanza automatizada - školovanje u vjerskoj školienseñanza confesional - nastava jezikaenseñanza de idiomas - opće obrazovanjeenseñanza general - besplatno školovanjeenseñanza gratuita - pomoć modernizacijiayuda a la modernización - svjetovno školstvoenseñanza laica - medicinska izobrazbaenseñanza médica - obvezno školovanjeenseñanza obligatoria - izobrazba pomoćnoga medicinskoga osobljaenseñanza paramédica - multidisciplinarno obrazovanjeenseñanza multidisciplinar - poslijediplomsko obrazovanjeenseñanza postuniversitaria - osnovnoškolsko obrazovanjeenseñanza primaria - privatno školstvoenseñanza privada - strukovno obrazovanjeenseñanza profesional - državno školstvoenseñanza pública - pomoć proizvodnjiayuda a la producción - znanstveno obrazovanjeenseñanza científica - srednjoškolsko obrazovanjeenseñanza secundaria - visokoškolsko obrazovanjeenseñanza superior - tehničko obrazovanjeenseñanza técnica - ograničavajuća trgovačka praksaentente - horizontalni sporazumentente horizontal - protupravni sporazumentente ilícita - međunarodni kartelentente internacional - vertikalni sporazumentente vertical - pomoć u hraniayuda alimentaria - program uzajamne pomoći zemljoradnikaayuda mutua entre agricultores - necarinska zaprekaobstáculo no arancelario - carinska zaprekaobstáculo arancelario - tehnička zaprekaobstáculo técnico - carinsko skladištedepósito aduanero - vrsta poduzećaempresa - obrtničko poduzećeempresa artesanal - trgovačko poduzećeempresa comercial - zajedničko ulaganjeempresa común - poduzeće za poslove najmaempresa de alquiler - prijevozno poduzećeempresa de transporte - strano poduzećeempresa extranjera - europsko poduzetništvoempresa europea - obiteljsko poduzećeempresa familiar - povjereničko društvosociedad fiduciaria - poduzeće za promet nekretninamaempresa inmobiliaria - poduzeće s jednim vlasnikomempresa individual - nesreća na raduaccidente laboral - pomoć skupinama u nepovoljnu položajuayuda a los necesitados - industrijsko poduzećeempresa industrial - multinacionalno poduzećeempresa multinacional - privatni sektorempresa privada - javni sektorempresa pública - održavanjemantenimiento - njega usjevamantenimiento de cultivos - okolišentorno físico - štednjaahorro - pomoć poduzetništvuayuda a las empresas - obvezna štednjaahorro forzoso - epidemijaepidemia - epidemiologijaepidemiología - EpirEpiro - iscrpljivanje prirodnoga izvoraagotamiento de recursos - EkvadorEcuador - kopitariequino - proračunska ravnotežaequilibrio presupuestario - ekološka ravnotežaequilibrio ecológico - dvostrana pomoćayuda bilateral - poljoprivredna opremaequipo agrícola - javna infrastrukturaequipamiento colectivo - dijelovi vozilaequipo de vehículo - elektronička opremaequipo electrónico - industrijska opremaequipamiento industrial - equipamiento sociocultural - pomoć ECSC-aayuda CECA - sportski objektinstalación deportiva - istovrijednost diplomaequivalencia de títulos - ergonomijaergonomía - vulkanska erupcijaerupción volcánica - ropstvoesclavitud - eskontiranjedescuento - zračni prostorespacio aéreo - europsko pravno područjeespacio judicial europeo - zelena površinazona verde - pomoć Zajedniceayuda comunitaria - ŠpanjolskaEspaña - španjolske regijeregiones de España - zaštićena vrstaespecie protegida - industrijska špijunažaespionaje industrial - testiranjeensayo - nuklearni pokusprueba nuclear - ExtremaduraExtremadura - dodatna pomoć za proizvodesubvención complementaria de productos - poslovni nastanestablecimiento - ustanova s posebnim statusomentidad financiera con estatuto especial - odgojno-obrazovna ustanovacentro de enseñanza - ustanova javnih uslugainstitución de utilidad pública - izrada proračunaelaboración del presupuesto - zdravstvena ustanovaestablecimiento hospitalario - kaznena ustanovaestablecimiento penitenciario - javna ustanovainstitución pública - kositarestaño - zlatnodevizni standardpatrón de cambios-oro - pomoć u nuždiayuda de urgencia - zlatni standardpatrón oro - državaEstado - građanski položajestado civil - vladanje u izvanrednim prilikamaestado de excepción - izvanredno stanjeestado de emergencia - socijalna državaEstado del bienestar - Estados Unidos - državna pomoćayuda pública - etanoletanol - EtiopijaEtiopía - etnologijaetnología - označivanje naljepnicometiquetado - studija provedivostiestudio de viabilidad - istraživanje tržištaestudio de mercado - analiza radnoga procesaestudio del trabajo - studentestudiante - strani studentestudiante extranjero - ekonomska pomoćayuda económica - eurokrediteurocrédito - eurovalutaeurodivisa - eurodolareurodólar - euroobveznicaeuroemisión - eurotržišteeuromercado - eurokomunizameurocomunismo - EurocontrolEurocontrol - europska desnicaEuroderecha - EurogrupaEurogrupo - EuropaEuropa - robna pomoćayuda en especie - sjeverna EuropaEuropa del Norte - južna EuropaEuropa meridional - zapadna EuropaEuropa occidental - srednja i istočna EuropaEuropa central y oriental - europesca - interaktivnostinteractividad - eutrofikacijaeutrofización - proračunska procjenaevaluación presupuestaria - procjena projektaevaluación de proyectos - procjena prirodnih izvoraevaluación de recursos - ponutricadespojo - nuklearna nesrećaaccidente nuclear - financijska pomoćayuda financiera - tehnološka procjenaevaluación tecnológica - izbjegavanje plaćanja porezaevasión fiscal - ispitexamen - poljoprivredni višakexcedente agrario - izuzeće iz postupka EZ-aexclusión del trato CE - projektni menadžmentejecución de proyectos - provedba proračunaejecución del presupuesto - izvršenje presudeejecución de sentencia - oslobođenje od obveze odobravanja ograničavajuće prakseexención de autorización de entente - carinsko izuzećeexención arancelaria - financijska godinaejercicio presupuestario - odljev mozgovaéxodo intelectual - zemljoradnikagricultor - poljoprivredni posjedexplotación agraria - državno poljoprivredno gospodarstvoexplotación agraria estatal - mješovito poljoprivredno gospodarstvoexplotación agraria mixta - iskorištavanje moraexplotación de los mares - iskorištavanje prirodnih izvoraexplotación de recursos - obiteljsko poljoprivredno gospodarstvoexplotación agraria familiar - iskorištavanje šumaexplotación forestal - mliječna farmaexplotación lechera - eksplozivexplosivo - izvozexportación - izvoz kapitalaexportación de capitales - izvlaštenjeexpropiación - višestrana pomoćayuda multilateral - deportacijaexpulsión - eksteritorijalnostextraterritorialidad - pridobivanje mineralnih sirovinaextracción minera - izručenjeextradición - ekstremna desnicaextrema derecha - ekstremna ljevicaextrema izquierda - Daleki istokExtremo Oriente - fakturiranjefacturación - bespovratna pomoćayuda a fondo perdido - niski prihodrenta baja - stečajquiebra - gladhambre - vrsta zemljišnoga zakuparégimen de explotación - poljoprivredna proizvodnja na vlastitom zemljištuexplotación directa - mješoviti zakup posjedaexplotación mixta - obiteljfamilia - velika obiteljfamilia numerosa - ženina/muževljeva obiteljparentesco de afinidad - FAOOAA - privatna pomoćayuda privada - pšenično brašnoharina de cereal - fašizamfascismo - životinjski svijetfauna - EMCFFECOM - plodnostfecundidad - kućanicaama de casa - regionalna pomoćayuda regional - migranticamigración femenina - EAGGFFEOGA - Odsjek EAGGF-a za pružanje jamstvaFEOGA Garantía - Odsjek EAGGF-a za usmjeravanjeFEOGA Orientación - željezohierro - zemljišni zakuparrendamiento rústico - kolektivno poljoprivredno gospodarstvogranja colectiva - uzorno poljoprivredno gospodarstvogranja piloto - trajekttransbordador - zdravstvena pomoćayuda sanitaria - IFLAFIAB - drvena vlaknafibra de madera - staklena vlaknafibra de vidrio - tekstilna vlaknafibra textil - FIDFID - IFADFIDA - FidžiFiji, Fiyi - slinavkafiebre aftosa - pomoć sektoruayuda sectorial - žicaalambre - ribarska mrežared de pesca - društvo-kćifilial - zajednička podružnicafilial común - financiranjefinanciación - kratkoročno financiranjefinanciación a corto plazo - dugoročno financiranjefinanciación a largo plazo - srednjoročno financiranjefinanciación a medio plazo - socijalna skrbayuda social - financiranje Zajednicefinanciación comunitaria - kompenzacijsko financiranjefinanciación compensatoria - dodatno financiranjefinanciación complementaria - financiranje pomoćifinanciación de la ayuda - financiranje industrijefinanciación de la industria - financiranje izvozafinanciación de las exportaciones - financiranje strankefinanciación de los partidos - financiranje proračunafinanciación del presupuesto - financiranje izborafinanciación electoral - nacionalno financiranjefinanciación nacional - trošarinaimpuesto especial - međunarodne financijefinanzas internacionales - financije jedinice lokalne upravehacienda local - javne financijehacienda pública - FinskaFinlandia - FunenFionia - porezni sustavfiscalidad - UNICEFUnicef - nuklearna fisijafisión nuclear - AIE OCDE - fiksiranje cijenafijación de precios - utvrđivanje plaćefijación del salario - Pokrajina Zapadna Flandrijaprovincia de Flandes Occidental - Pokrajina Istočna Flandrijaprovincia de Flandes Oriental - žitne pahuljicecopo de cereal - biljni svijetflora - cvjećarstvofloricultura - splavarenjetransporte de madera flotante - zrakoplovna flotaflota aérea - IAEAOIEA - ribarska flotaflota pesquera - riječna flotaflota fluvial - trgovačka flotaflota mercante - ciklična fluktuacijafluctuación coyuntural - fluktuacija cijenafluctuación de precios - ekonomska fluktuacijafluctuación económica - strukturna fluktuacijafluctuación estructural - fluorflúor - MMFFMI - IASSAISS - UNFPAFNUAP - državna službafunción pública - državni službenikfuncionario - europski dužnosnikfuncionario europeo - priobalno područjefondo costero - morsko dnofondo marino - zakladafundación - fond EZ-afondo CE - AjmanAjmán - zajednički fondfondo común - goodwillfondo de comercio - ERDFFEDER - obrtni kapitalactivo circulante - Europski monetarni fondFondo Monetario Europeo - lijevano željezofundición - bušenjeperforación - bušenje u akvatorijuperforación en el mar - prekid sjedniceaplazamiento de la sesión - šumamonte - zaštićena šumamonte protegido - visoka šumamonte alto - niska šumamonte bajo - prirodna šumabosque natural - zasađena šumabosque plantado - carinske formalnostiformalidad aduanera - izobrazba menadžeraformación de gestores - izobrazba nastavnikaformación del profesorado - formiranje cijenaformación de precios - izobrazba na radnom mjestuformación en el puesto de trabajo - strukovna izobrazbaformación profesional - prilagođavanje tečajaajuste monetario - obrazacformulario - pećhorno - dobavljačproveedor - opskrba dokumentimasuministro de documentos - troškovi postupkacostas judiciales - školarinagastos de escolaridad - troškovi izboragastos electorales - režijski trošakgastos generales - troškovi za lijekovegastos farmacéuticos - FrancuskaFrancia - francuski prekomorski departmaniDOM franceses - francuska prekomorska područjaPTU franceses - francuske regijeregiones de Francia - Franche-ComtéFranco Condado - franšizingfranquicia comercial - oslobođenje od carinske pristojbefranquicia aduanera - prijevarafraude - izborna prijevarafraude electoral - LAIAALADI - utaja porezafraude fiscal - FrederiksbergFrederiksberg - FrederiksborgFrederiksborg - pohađanje školepresencia escolar - vozarinaflete - Furlanija-Julijska krajinaFriul-Venecia Julia - FrieslandFrisia - sirqueso - polutvrdi sirqueso de pasta semidura - tvrdi sirqueso de pasta dura - zemlje LAFTA-epaíses de la ALADI - mekani sirqueso de pasta blanda - sir s plijesniqueso de pasta azul - ovčji sirqueso de oveja - queso de cabra - queso de vaca - topljeni sirqueso fundido - svježi sirqueso fresco - tvornica siraindustria quesera - granicafrontera - voćefruto - jezgričasto voćefruto de cáscara - koštuničasto voćefruto de hueso - voće sa sjemenkamafruto de pepita - svježe voćefruta fresca - tropsko voćefruto tropical - Fujaira - spajanje poduzećafusión de empresas - nuklearna fuzijafusión nuclear - GabonGabón - AlbanijaAlbania - GalapagosGalápagos - GalicijaGalicia - GambijaGambia - jamstvogarantía - kreditno jamstvogarantía de crédito - zajamčeni dohodakgarantía de la renta - zaštita ulaganjagarantía de inversiones - skrb za djecuguarda de niños - alkoholalcohol - rasipanjedespilfarro - GATTGATT - politička ljevicaizquierda política - ljevičarstvoizquierdismo - plingas - plinovi izgaranjagas de combustión - zemni plingas natural - plinovodgasoducto - kemijski alkoholalcohol químico - zemljište na ugarucongelación de tierras - građevinarstvoingeniería civil - junicanovilla - geokemijageoquímica - geografijageografía - ekonomska geografijageografía económica - politička geografijageografía política - geologijageología - geofizikageofísica - gerontologijagerontología - menadžmentgestión - upravljačko računovodstvogestión contable - upravljanje poduzećemgestión empresarial - gospodarenje prostoromgestión del espacio - gospodarenje otpadomgestión de residuos - upravljanje u ribarstvugestión de la pesca - gospodarenje prirodnim izvorimagestión de recursos - logistikagestión de materiales - alkoholizamalcoholismo - upravljanje kadrovimaadministración del personal - upravljanje financijamagestión financiera - planiranje upravljanjagestión de previsión - GanaGhana - divljačanimal de caza - GibraltarGibraltar - ledhielo - glukozaglucosa - zaljevgolfo - vladaGobierno - gobierno en el exilio - pobunjenička vladagobierno insurreccional - prehrambena mastgrasa alimenticia - industrijska mastgrasa industrial - AlentejoAlentejo - veliko poduzećegran empresa - veliki posjedgran explotación - Veliki AntiliGrandes Antillas - besplatna medicinska njega bolesnikagratuidad de la sanidad - GrčkaGrecia - Središnja GrčkaGrecia central - grčke regijeregiones de Grecia - GrenadaGranada - štrajkhuelga - AlgarveAlgarbe - GrenlandGroenlandia - GroningenGroninga - Andska skupinaGrupo Andino - zemlje Andske skupinepaíses del Grupo Andino - interesna grupagrupo de interés - društvo-grupagrupo de empresas - Grupa 10Grupo de los Diez - sporazum ADRAcuerdo ADR - AlžirArgelia - politička skupinagrupo parlamentario - pokret za ljudska pravamovimiento pro derechos humanos - skupina kupacacooperativa de compra - ekonomsko interesno grupiranjegrupo de interés económico - proizvođačka skupinaagrupación de productores agrarios - etnička skupinagrupo étnico - algealga - jezična skupinagrupo lingüístico - gruba krupicagrañón - GvadalupaGuadalupe - GvatemalaGuatemala - GelderlandGueldres - ratguerra - građanski ratguerra civil - rat za nezavisnostguerra de independencia - pogranični ratguerra fronteriza - hladni ratguerra fría - nuklearni ratguerra nuclear - GvinejaGuinea - Gvineja BisauGuinea-Bissau - Ekvatorska GvinejaGuinea Ecuatorial - GvajanaGuyana - Francuska GvajanaGuyana Francesa - obitavalištehábitat - seosko obitavalištehábitat rural - gradsko obitavalištehábitat urbano - stočna hranaalimento para el ganado - prehrambena navikahábito alimentario - kupovne navikehábito de compra - Pokrajina Hainaultprovincia de Henao - HaitiHaití - halogenhalógeno - HamburgHamburgo - osoba s invaliditetomdiscapacitado - usklađivanje carinearmonización aduanera - tvornički proizvedena stočna hranaalimento industrial - ujednačivanje porezaarmonización fiscal - Gornja NormandijaAlta Normandía - Burkina FasoBurkina Faso - HavajiHawai - helikopterhelicóptero - HessenHesse - dječja hranaalimento para niños - ljetno vrijemehorario de verano - vrijeme za zastupnička pitanjaturno de preguntas - prekovremeni radhora extraordinaria - hinduizamhinduismo - povijesthistoria - histologijahistología - holding društvoholding - Južni HollandHolanda meridional - Sjeverni HollandHolanda septentrional - gotova hranaalimento preparado - ubojstvohomicidio - potvrđivanjehomologación - HondurasHonduras - Hong KongHong-Kong - MađarskaHungría - psihijatrijska ustanovaestablecimiento psiquiátrico - raspored radahorario de trabajo - prerađeni prehrambeni proizvodalimento transformado - klizno radno vrijemehorario flexible - vrtlarstvohorticultura - hmeljlúpulo - životinjsko uljeaceite de origen animal - oraščevo uljeaceite de cacahuete - maslinovo uljeaceite de oliva - riblje uljeaceite de pescado - teško uljeaceite pesado - mineralno uljeaceite mineral - prehrananutrición - otpadno uljeaceite usado - biljno uljeaceite vegetal - uljaraalmazara - ovrhovoditeljagente judicial - humanizacija radahumanización del trabajo - ugljikovodikhidrocarburo - vodikhidrógeno - hidrogeologijahidrogeología - prehrana životinjaalimentación animal - hidrologijahidrología - higijena hranehigiene alimentaria - zaštita zdravlja na radusanidad laboral - hipotekahipoteca - politička ideologijaideología política - sporazum AETRAcuerdo AETR - ljudska prehranaalimentación humana - slatki krumpirñame - IIEPIIPE - otokisla - Île-de-FranceIsla de Francia - Guamisla Guam - Kanalski Otociislas Anglonormandas - Kajmanski Otociislas Caimanes - Karoliniislas Carolinas - Windwardski Otociislas de Barlovento - Ovčji Otociislas Feroe - Jonski otociIslas Jónicas - Marijanski Otociislas Marianas - Leewardski Otociislas de Sotavento - Otoci Turks i Caicosislas Turcas y Caicos - Britanski Djevičanski Otociislas Vírgenes - smanjenje dugareducción de la deuda - registracija društvaregistro de sociedad mercantil - useljavanjeinmigración - zastupnički imunitetinmunidad parlamentaria - imunologijainmunología - utjecaj oglašavanjaimpacto publicitario - imperijalizamimperialismo - mjesto poslovanjaimplantación de actividad - Njemačka Demokratska RepublikaAlemania RD - uvozimportación - porezimpuesto - porez Zajedniceimpuesto comunitario - porez na dohodak fizičkih osobaimpuesto sobre la renta de las personas físicas - neposredni porezimpuesto directo - porez na imovinucontribución territorial - paušalni porezimpuesto global - posredni porezimpuesto indirecto - lokalni porezimpuesto local - državni porezimpuesto nacional - realni porezimpuesto real - porez na potrošnjuimpuesto sobre el consumo - porez na bogatstvoimpuesto sobre el patrimonio - porez na kapitalni dobitakimpuesto de plusvalía - porez na prijenos kapitalaimpuesto sobre transmisiones patrimoniales - porez na kapitalimpuesto sobre el capital - porez na dohodakimpuesto sobre la renta - porez na prihod od samozapošljavanjaimpuesto sobre beneficios - porez na dohodak od kapitalaimpuesto sobre las rentas del capital - njemačke regijeregiones de Alemania - porez na dohodak od radaimpuesto sobre los salarios - porez na dobitimpuesto sobre sociedades - tiskanjeimprenta - knjiženjeimputación contable - nesposobnost za radincapacidad laboral - požarincendio - nespojivostincompatibilidad - međunarodna pravila za tumačenje trgovinskih terminaIncoterms - IndijaIndia - odštetaindemnización - slitinaaleación - naknada iz osiguranjaindemnización del seguro - potpora pri osnivanju poljoprivrednoga gospodarstvasubsidio de instalación - otpremninaindemnización por despido - zastupnička naknadaasignación parlamentaria - ekonomska nezavisnostindependencia económica - nacionalna nezavisnostindependencia nacional - tehnološka nezavisnostindependencia tecnológica - indeksiranje cijenaindización de precios - indeksiranje plaćaindización de salarios - indeksiranje dokumentaindización documental - pokazatelj otklonaindicador de divergencia - ekonomski pokazateljindicador económico - društveni pokazateljindicador social - indeks cijenaíndice de precios - IndonezijaIndonesia - industrijalizacijaindustrialización - zrakoplovna industrijaindustria aeronáutica - svemirska industrijaindustria aeroespacial - izborna koalicijaalianza electoral - prehrambena industrijaindustria alimentaria - automobilska industrijaindustria del automóvil - kemijska industrijaindustria química - filmska industrijaindustria cinematográfica - kulturna industrijaindustria cultural - vojna industrijaindustria de armamentos - industria audiovisual - informacijska industrijaindustria de la información - obućarstvoindustria del calzado - dopunska naknadaprestación complementaria - komunikacijska industrijaindustria de la comunicación - industrija strojnih alataindustria de máquinas-herramienta - ribarska industrijaindustria pesquera - ugostiteljstvoindustria gastronómica - mesoprerađivačka industrijaindustria cárnica - industrija celuloze i papiraindustria de pasta y papel - industrija suvremene tehnologijeindustria punta - prerađivačka industrijaindustria de transformación - industrija pićaindustria de bebidas - okvirni sporazumacuerdo marco - pripomoć za školovanjeasignación por estudios - industrija sredstava za bojenjeindustria de colorantes - industrija gnojivaindustria de abonos - industrija plastičnih masaindustria de materias plásticas - uslužna djelatnostindustria de servicios - telekomunikacijska industrijaindustria de telecomunicaciones - drvna industrijaindustria de la madera - industrija gumeindustria del caucho - kožarska industrijaindustria del cuero - posmrtna pripomoćindemnización por fallecimiento - industrija rashladnih uređajaindustria del frío - industrija igračakaindustria del juguete - knjižarstvoindustria del libro - industrija namještajaindustria del mueble - industrija šećeraindustria azucarera - duhanska industrijaindustria del tabaco - industrija staklaindustria del vidrio - industrija odjećeindustria de la confección - vakuumska industrijaindustria del vacío - rodiljska naknadaprestación por maternidad - elektronička industrijaindustria electrónica - elektrotehnička industrijaindustria electrotécnica - izvozna industrijaindustria exportadora - industrija satovaindustria relojera - hotelijerstvoindustria hotelera - industrija informacijske tehnologijeindustria informática - mliječna industrijaindustria láctea - laka industrijaindustria ligera - teška industrijaindustria pesada - raspodjela resursaasignación de recursos - strojarstvoindustria mecánica - rudarska industrijaindustria minera - nuklearna industrijaindustria nuclear - optička industrijaindustria óptica - naftna industrijaindustria petrolera - farmaceutska industrijaindustria farmacéutica - fotografska industrijaindustria fotográfica - industrija željeza i čelikaindustria siderúrgica - tekstilna industrijaindustria textil - iskorjenjivanje nepismenostialfabetización - društvena nejednakostdesigualdad social - inflacijainflación - informacijainformación - trgovačka obavijestinformación comercial - obavješćivanje radnikainformación de los trabajadores - obavijest potrošačuinformación al consumidor - računalni sustaviinformática - obrada poslovnih podatakainformática de gestión - pohrana i pronalaženje informacijainformática documental - obrada industrijskih podatakainformática industrial - ElzasAlsacia - računalstvo u mediciniinformática médica - kazneno djeloinfracción - prijevozna infrastrukturainfraestructura de transportes - industrijska infrastrukturainfraestructura industrial - inženjeringeniero - upletanjeinjerencia - politička smjenaalternancia política - zakonodavni poticajiniciativa legislativa - inovacijainnovación - poplavainundación - samovolja u obnašanju službeinsumisión - ispitivanje hraneinspección de alimentos - inspekcija radainspección del trabajo - školska inspekcijainspección escolar - veterinarska inspekcijainspección veterinaria - aluminijaluminio - lučko postrojenjeinstalación portuaria - nadzorno tijeloinstancia de control - ETUIISE - institucija ACP-EZ-ainstitución ACP-CE - institucija Europske unijeinstitución comunitaria - financijska ustanovainstitución financiera - politička institucijainstitución política - vjerska institucijainstitución religiosa - specijalizirana institucija UN-aorganismo especializado de la ONU - poboljšanje stanovanjamejora del hábitat - istražni postupakinstrucción del sumario - glazbaloinstrumento de música - financijski instrumentinstrumento financiero - financijski instrument Zajedniceinstrumento financiero comunitario - INTALINTAL - integracija migranataintegración de los migrantes - ekonomska integracijaintegración económica - europska integracijaintegración europea - unapređenje proizvodnjemejora de la producción - monetarna integracijaintegración monetaria - politička integracijaintegración política - regionalna integracijaintegración regional - društvena integracijaintegración social - intelektualacintelectualidad - opredijeljenost biračaintención de voto - ekonomska međuovisnostinterdependencia económica - onemogućavanje zapošljavanja u javnim službamaprohibición profesional - sporazum EZ-aacuerdo CE - oplemenjivanje biljamejora de las plantas - kamatainterés - trgovački posrednikintermediario comercial - Radnička internacionalaInternacional Obrera - Socijalistička internacionalaInternacional Socialista - prisilna hospitalizacija u psihijatrijsku bolnicuinternamiento psiquiátrico - pitanje postavljeno ministruinterpelación parlamentaria - prevođenjeinterpretación - melioracija tlamejora del suelo - tumačenje pravainterpretación del derecho - financijska intervencijaintervención financiera - tržišna intervencijaintervención en el mercado - izuminvención - ulaganjeinversión - ulaganje u inozemstvuinversión en el extranjero - ulaganje Zajedniceinversión comunitaria - izravno ulaganjeinversión directa - strano ulaganjeinversión extranjera - industrijska investicijainversión industrial - međunarodno ulaganjeinversión internacional - privatno ulaganjeinversión privada - javno ulaganjeinversión pública - regionalno ulaganjeinversión regional - nepovredivost domainviolabilidad del domicilio - jodiodo - IrakIrak - IranIrán - Zapadni IrianIrian Jaya - uređenje radnoga vremenaordenación del horario de trabajo - IrskaIrlanda - Sjeverna IrskaIrlanda del Norte - irske regijeregiones de Irlanda - UNRISDUNRISD - islamislamismo - Island - ISOISO - izoglukozaisoglucosa - izolatoraislante - razvoj šumarstvaordenación forestal - izolacija građevineaislamiento del edificio - zvučna izolacijaaislamiento acústico - toplinska izolacijaaislamiento térmico - izolacionizamaislacionismo - IzraelIsrael - ItalijaItalia - talijanske regijeregiones de Italia - ugarbarbecho - JamajkaJamaica - vodoprivredni radoviordenación hidráulica - JapanJapón - kućni povrtnjakhuerto familiar - JavaJava - igre na srećujuego de azar - mlada osobajoven - mladi radniktrabajador joven - Olimpijske igrejuegos olímpicos - Joint European TorusJoint European Torus - JordanJordania - službeni listBoletín Oficial - gospodarenje vodom u poljoprivrediordenación hidroagrícola - neprekidno radno vrijemejornada intensiva - judaizamjudaísmo - sudacjuez - presudasentencia - upravni sudjurisdicción contencioso-administrativa - građanski sudjurisdicción civil - specijalizirani sudjurisdicción de excepción - seoski razvojdesarrollo rural - redovni sudjurisdicción judicial - vojni sudjurisdicción militar - kazneni sudjurisdicción penal - sud za maloljetnikejurisdicción de menores - sud za socijalne sporovejurisdicción social - viši sudjurisdicción superior - globamulta - jurisprudencia - jurisprudencia CE - voćni sokzumo de fruta - sok od povrćajugo de legumbres y hortalizas - jutayute - KambodžaCamboya - kapokmiraguano - KenijaKenia - amandmanenmienda - KiribatiKiribati - KuvajtKuwait - ReunionLa Reunión - oznaka kakvoćemarca de calidad - laktozalactosa - vunalana - mlijekoleche - mlijeko za pićeleche de consumo - trgovinski sporazumacuerdo comercial - mliječni koncentratleche concentrada - nekuhano mlijekoleche cruda - obrano mlijekoleche descremada - mlijeko u prahuleche en polvo - punomasno mlijekoleche entera - fermentirano mlijekoleche fermentada - homogenizirano mlijekoleche homogeneizada - pasterizirano mlijekoleche pasteurizada - sterilizirano mlijekoleche esterilizada - kondicioniranje tlaabono del suelo - plasiranje novoga proizvodalanzamiento de un producto - Estado federado - jeziklenguaje - strani jeziklengua extranjera - materinski jeziklengua materna - Languedoc-RoussillonLanguedoc-Rosellón - LaosLaos - kunićconejo - LacijLacio - AmerikaAmérica - zakonitostlegalidad - zakonodavstvolegislación - propisi o hranilegislación alimentaria - protudampinško zakonodavstvolegislación antidumping - protutrustovsko zakonodavstvolegislación antitrust - zakonodavna delegacijalegislación delegada - propisi o lijekovimalegislación farmacéutica - propisi o zaštiti biljalegislación fitosanitaria - zdravstveno zakonodavstvolegislación sanitaria - školsko zakonodavstvolegislación escolar - veterinarsko zakonodavstvolegislación veterinaria - trajanje mandatalegislatura - samoobranalegítima defensa - legitimnostlegitimidad - povrćelegumbre - lukovičasto povrćelegumbre de bulbo - lisnato povrćelegumbre de hoja - plodonosno povrćelegumbre de fruto - Srednja AmerikaAmérica Central - korjenasto povrćelegumbre de raíz - svježe povrćelegumbre fresca - mahunasto povrćeleguminosa - LeinsterLeinster - LesotoLesotho - životinjska leukozaleucosis animal - LibanonLíbano - liberalizamliberalismo - Sjeverna AmerikaAmérica del Norte - liberalizacija trgovineliberación de los intercambios - LiberijaLiberia - sloboda udruživanjalibertad de asociación - sloboda izražavanjalibertad de expresión - sloboda mišljenjalibertad de opinión - sloboda komuniciranjalibertad de información - sloboda tiskalibertad de prensa - sloboda plovidbelibertad de navegación - Južna AmerikaAmérica del Sur - sloboda okupljanjalibertad de reunión - sloboda trgovanjalibertad de comercio - sloboda vjeroispovijedilibertad religiosa - knjižaralibrería - slobodno kretanje kapitalalibre circulación de capitales - slobodno kretanje robalibre circulación de mercancías - Latinska AmerikaAmérica Latina - slobodno kretanje osobalibre circulación de personas - slobodno kretanje radnikalibre circulación de trabajadores - slobodna konkurencijalibre competencia - sloboda samoodređenjalibre disposición de la propia persona - slobodni protok robelibre práctica - sloboda pružanja uslugalibre prestación de servicios - LibijaLibia - patentna dozvolalicencia de patente - trgovinska dozvolalicencia comercial - izvozna dozvolalicencia de exportación - azbestamianto - uvozna dozvolalicencia de importación - prijevozna dozvolalicencia de transporte - otkazdespido - kolektivni otkazdespido colectivo - višak radnikadespido por causas económicas - LihtenštajnLiechtenstein - plutocorcho - Pokrajina Liegeprovincia de Lieja - lovište ribelugar de pesca - radno mjestolugar de trabajo - škrobalmidón - prijevozne linijelínea de transporte - lignitlignito - Arapska ligaLiga Árabe - zemlje Arapske ligepaíses de la Liga Árabe - LigurijaLiguria - LimburgLimburgo - Pokrajina Limbourgprovincia de Limburgo Belga - tržišno ograničenjelimitación de comercialización - sporazum o pridruživanjuacuerdo de asociación - Amnesty InternationalAmnistía Internacional - gazirano pićebebida gaseosa - LimousinLemosín - lanlino - laneno sjemelino oleaginoso - ingotlingote - lingvistikalingüística - likerlicor - likvidacijaliquidación de sociedad mercantil - amortizacijaamortización - likvidacijska prisilna upravaliquidación de bienes - likvidacija izdatakaliquidación de gastos - likvidnost tržišta novcaliquidez - međunarodna likvidnostliquidez internacional - vezana stranačka listalista cerrada - popis biračalista electoral - književnostliteratura - siva literaturaliteratura gris - otkup javnoga dugaamortización de la deuda - priobaljelitoral - dostavaentrega - smještaj energetskoga postrojenjalocalización de la energía - localización de la producción - najam nekretninaarrendamiento inmobiliario - unajmljivanje na otplatuarrendamiento financiero - isključenje s radacierre patronal - stanovanjevivienda - nepismenostanalfabetismo - stambena višekatnicavivienda colectiva - obiteljska kućavivienda individual - vivienda insalubre - subvencionirano stanovanjevivienda social - programska opremasoftware - zakonley - zakon o proračunuley presupuestaria - okvirni zakonley de bases - dokolicaocio - LombardijaLombardía - LorraineLorena - niska stanarinaalquiler moderado - mazivolubricante - igrotekaludoteca - protupožarna zaštitalucha contra incendios - mjere za kontrolu zagađenjalucha contra la contaminación - borba protiv kriminalalucha contra el crimen - borba protiv stvaranja otpadalucha contra el despilfarro - klasna borbalucha de clases - analiza troškova i koristianálisis de coste-beneficio - Luksemburg - Pokrajina Luksemburgprovincia de Luxemburgo Belga - lucernaalfalfa - liofilizacijaliofilización - MakaoMacao, Macau - strojmáquina - poljoprivredni strojevimáquina agrícola - uredska opremamáquina de oficina - analiza troškova i djelotvornostianálisis de coste-eficacia - kombajnmáquina cosechadora - hidraulični strojmáquina hidráulica - strojni alatmáquina-herramienta - pneumatski strojmáquina neumática - tekstilni strojmáquina textil - MašrekMashrek - makroekonomikamacroeconomía - MadagaskarMadagascar - MadeiraMadeira - input-output analizaanálisis de input-output - supermarketgran superficie comercial - diskontcasa de descuento - MagrebMagreb - magistratmagistrado - magnezijmagnesio - radna snagamano de obra - poljoprivredna radna snagamano de obra agrícola - obiteljska radna snagamano de obra familiar - radnicamano de obra femenina - analiza vodeanálisis del agua - očuvanje radnih mjestamantenimiento del empleo - održavanje miramantenimiento de la paz - abatí, borona, capi, capia, cereales, elote, maíz - nakladnikeditorial - apsolutna većinamayoría absoluta - punoljetnostmayoría de edad civil - većinsko glasovanjemayoría de votos - politička većinamayoría política - kvalificirana većinamayoría cualificada - šutljiva većinamayoría silenciosa - analiza informacijaanálisis de la información - obična većinamayoría simple - bolestenfermedad - bolest životinjaenfermedad animal - bolest dišnoga sustavaenfermedad de las vías respiratorias - bolest srca i krvožilnoga sustavaenfermedad cardiovascular - endemijska bolestenfermedad endémica - zarazna bolestenfermedad infecciosa - mentalna bolestenfermedad mental - profesionalna bolestenfermedad profesional - tropska bolestenfermedad tropical - bolest biljaenfermedad vegetal - nezadovoljstvo mladežidescontento juvenil - Poluotočna MalezijaMalasia Occidental - MalaviMalawi - MalezijaMalasia - MaldiviMaldivas - MaliMali - neishranjenostmalnutrición - FalklandiMalvinas - sladmalta - demografska analizaanálisis demográfico - Malta - morski sisavacmamífero marino - Kanal La Manchecanal de la Mancha - punomoćmandato - izborna funkcijamandato electoral - manganmanganeso - kulturni događajmanifestación cultural - maniokamandioca - analiza bilanceanálisis de balances - nekvalificirani radnikpeón - školski udžbeniklibro escolar - maoizammaoísmo - tržištemercado - ročno tržištemercado a plazo - poljoprivredno tržištemercado agrario - poljoprivredno tržište Zajednicemercado agrario comunitario - tržište trenutačnih isporukamercado al contado - analiza troškovaanálisis de costes - zajedničko tržištemercado común - Arapsko zajedničko tržišteMercado Común Árabe - zemlje Arapskoga zajedničkoga tržištapaíses del Mercado Común Árabe - tržište Zajednicemercado comunitario - ugovor o opskrbicontrato de suministros - izravno ugovaranjecontratación directa - ugovor o izvođenju javnih radovacontrato de obras - devizno tržištemercado de divisas - ekonomska analizaanálisis económico - tržište robamercado de productos básicos - tržište radamercado laboral - inozemno tržištemercado exterior - financijsko tržištemercado financiero - tržište zemljištamercado de la propiedad rústica y urbana - domaće tržištemercado interior - međunarodno tržištemercado internacional - otvoreno tržištemercado libre - tržište novcamercado monetario - javni ugovorcontratación administrativa - financijska analizaanálisis financiero - službeno tržištemercado reglamentado - MarkeLas Marcas - margarinmargarina - trgovačka maržamargen comercial - granica fluktuacijemargen de fluctuación - marginalizacijaexclusión social - brakmatrimonio - MarokoMarruecos - društvena analizaanálisis sociológico - zaštitni znakmarca - MartinikMartinica - marksizammarxismo - proračunska masamasa presupuestaria - ponuda novcamasa monetaria - građevni materijalmaterial de construcción - vatrostalni materijalmaterial refractario - rasvjetna opremamaterial de alumbrado - anarhizamanarquismo - građevinska opremaequipo de construcción - uređaji za bušenjematerial de perforación profunda - dizala i prenosilamaterial de elevación - električna opremamaterial eléctrico - mehanička opremamaterial mecánico - matematikamatemáticas - mliječna masnoćamateria grasa de la leche - plastikamateria plástica - AseanANASE - sirovinamateria prima - radioaktivne tvarimateria radiactiva - MauricijusMauricio - MauritanijaMauritania - MayotteMayotte - zemlje CACM-apaíses del MCCA - precizna mehanikamecánica de precisión - industrija strojevamecánica general - zemlje Aseanapaíses de la ANASE - mehanizacijamecanización - mehanizacija poljoprivredemecanización agraria - mehanizam valutnih tečajevamecanismo de intervención monetaria - mehanizam potporemecanismo de apoyo - medicinamedicina - medicina radamedicina del trabajo - sprečavanje bolestimedicina preventiva - školska medicinamedicina escolar - veterinarska medicinamedicina veterinaria - klanje životinjasacrificio de animales - Acuerdo de Bretton Woods - anatomijaanatomía - pučki pravobraniteljDefensor del Pueblo - megalopolismegalópoli - MelanezijaMelanesia - melasamelaza - kućanstvohogar - poljoprivredno domaćinstvohogar agrícola - mjesečna plaćamensualización - stolarstvocarpintería - metalna stolarijacarpintería metálica - ratni veteranexcombatiente - moremar - Baltičko moremar Báltico - Irsko moremar de Irlanda - AndaluzijaAndalucía - AndoraAndorra - Norveško moremar de Noruega - Sjeverno moremar del Norte - anhidridanhídrido - Sredozemno moremar Mediterráneo - živamercurio - mjera s jednakim učinkommedida de efecto equivalente - metalmetal - crni metalmetal ferroso - teški metalmetal pesado - neželjezni metalmetal no ferroso - plemeniti metalmetal precioso - nemetalmetaloide - životinja za klanjeanimal de matanza - metalurgija prahapulvimetalurgia - napoličarenjeaparcería - suražicatranquillón - meteorologijameteorología - metanolmetanol - istraživačka metodamétodo de investigación - statistička metodamétodo estadístico - mjeriteljstvometrología - glavni grad, metropolacapital, centro urbano, city, ciudad, metrópoli, metrópolis - domaća korisna životinjaanimal de granja - MeksikoMéxico - MezzogiornoMezzogiorno - microeconomía - mikroformamicroforma - MikronezijaMicronesia - Pirineji-JugMediodía-Pirineos - Istočni MidlandsMidlands del Este - Zapadni MidlandsMidlands del Oeste - medmiel - tegleća životinjaanimal de tiro - migracijamigración - dnevna migracijamigración pendular - povratna migracijamigración de retorno - obiteljska migracijamigración familiar - prisilna migracijamigración forzosa - pogranična migracijamigración fronteriza - nezakonita migracijamigración ilegal - unutrašnja migracijamigración interior - migración interurbana - klirinški sporazumacuerdo de compensación - domaća životinjaanimal doméstico - migración intraurbana - migracija u Zajednicimigración comunitaria - migracija radi poslamigración profesional - seoska migracijamigración rural - migracija sa sela u gradmigración rural-urbana - sezonska migracijamigración de temporada - radno okruženjeentorno laboral - školsko okruženjemedio escolar - militantni politički djelatnikmilitante político - rasplodna životinjaanimal reproductor - militarizacija svemiramilitarización del espacio - militarizammilitarismo - prosomijo - željezna rudačamineral de hierro - neželjezna rudačamineral no ferroso - nemetalna rudačamineral no metálico - mineralogijamineralogía - živa životinjaanimal vivo - javno tužiteljstvoministerio fiscal - ministarministro - maloljetnostminoría de edad civil - nacionalna manjinaminoría nacional - spolna manjinaminoría sexual - mlin, mlinarstvoindustria molinera, molino - projektilmisil - metalni namještajmobiliario metálico - pokretljivost radne snagemovilidad de la mano de obra - prenosivost zemljišnoga vlasništvamovilidad territorial - prostorna pokretljivostmovilidad geográfica - promjena prebivalištamovilidad de residencia - učenička pokretljivostmovilidad escolar - društvena pokretljivostmovilidad social - način financiranjamodo de financiación - način glasovanjasistema de votación - način prijevozaforma de transporte - ekonomski modelmodelo económico - modernizacija društvamodernización de la empresa - modernizacija industrijemodernización industrial - modernizacija poljoprivrednoga gospodarstvamodernización de la explotación agraria - izmjena proračunamodificación presupuestaria - MoliseMolise - mekušacmolusco - godišnjakanuario - Molučki OtociMolucas - molibdenmolibdeno - MonakoMónaco - ustavna monarhijamonarquía parlamentaria - univerzalizammundialismo - MongolijaMongolia - novacmoneda - rezervna valutamoneda de reserva - elektronički prijenos sredstavadinero electrónico - papirni novacmoneda fiduciaria - međunarodna valutamoneda internacional - nacionalna valutamoneda nacional - depozitni novacdinero bancario - jednodomni sustavunicameralismo - monokracijamonocracia - monografijamonografía - monopolmonopolio - monopsonmonopolio de compra - državni monopolmonopolio del Estado - uvozni monopolmonopolio de importación - AntarktikaAntártida - informacijski monopolmonopolio de la información - fiskalni monopolmonopolio fiscal - MontserratMontserrat - planinamontaña - novčana kompenzacija za devizno ujednačivanjemontante compensatorio monetario - etikaética - javni moralmoral pública - stopa smrtnostimortalidad - smrtnost dojenčadimortalidad infantil - smrtnost prema zanimanjimamortalidad profesional - motormotor - prijedlog za izglasavanje nepovjerenja vladimoción de censura - motivacija potrošačamotivación del consumidor - antibiotikantibiótico - politička motivacijamotivación política - pokret za autonomijumovimiento autonomista - proturasistički pokretmovimiento contra el racismo - politički stavmovimientos de opinión - kretanje kapitalamovimiento de capitales - ženski pokretmovimiento feminista - pokret mladežimovimiento juvenil - pokret za nacionalno oslobođenjemovimiento de liberación nacional - sporazum o komplementarnostiacuerdo de complementariedad - ekološki pokretmovimiento ecologista - Europski pokretmovimiento europeo - radnički pokretmovimiento obrero - seljački pokretmovimiento campesino - socijalni pokretmovimiento social - komunikacijska sredstvamedio de comunicación - sredstva javnoga priopćavanjamedio de comunicación de masas - sredstvo za poljoprivrednu proizvodnjumedio de producción agrícola - prijevozna sredstvamedio de transporte - srednje poduzećemediana empresa - srednji posjedexplotación mediana - MozambikMozambique - višejezičnostmultilingüismo - višestranački sustavmultipartidismo - MunsterMunster - muzejmuseo - glazbamúsica - Britanska Zapadna IndijaAntillas Inglesas - gljivarstvocultivo de setas - NAFONAFO - NamibijaNamibia - Pokrajina Namurprovincia de Namur - natalitetnatalidad - nacionalsocijalizamnacionalsocialismo - nacionalizacijanacionalización - Francuska Zapadna IndijaAntillas Francesas - nacionalizamnacionalismo - državljanstvonacionalidad - državljanstvo pravnih osobanacionalidad de las personas jurídicas - naturalizacijanaturalización - NauruNauru - NavarraNavarra - zračni prometcirculación aérea - riječno brodarstvonavegación fluvial - morsko brodarstvonavegación marítima - Nizozemski AntiliAntillas Holandesas - teretni brodcarguero - riječni tegljačbuque portabarcazas - trgovaccomerciante - kolektivno pregovaranjenegociación colectiva - Tokijski krugRonda Tokio - Dillonov krugRonda Dillon - Kennedyijev krugRonda Kennedy - carinski pregovorinegociación arancelaria - antisemitizamantisemitismo - NepalNepal - neutralnostneutralidad - Novi instrument ZajedniceNIC - NikaragvaNicaragua - nikalníquel - NigerNíger - razina obrazovanjanivel de enseñanza - stupanj zagađenjagrado de contaminación - Pokrajina Antwerpenprovincia de Amberes - životni standardnivel de vida - razina bukenivel sonoro - palmov orahnuez de palma - nomadska migracijanomadismo - nomenklaturanomenclatura - proračunska klasifikacijanomenclatura presupuestaria - nazivlje poljoprivrednih proizvodanomenclatura de los productos agrícolas - carinska nomenklaturanomenclatura arancelaria - AnzusANZUS - nesvrstanostno alineamiento - nezavisni zastupnikno agrupado - nenasiljeno violencia - Sjeverni JutlandNordjylland - Nord-Pas-de-CalaisNorte-Paso de Calais - normizacijanormalización - normanorma - norma za živežne namirnicenorma alimentaria - zemlje Anzusapaíses del ANZUS - biološka normanorma biológica - marketinški standardnorma de comercialización - radna normanorma de trabajo - društvena normanorma social - javni bilježniknotario - apartheidapartheid - novi ekonomski poredaknuevo orden económico - Nova KaledonijaNueva Caledonia - Novi ZelandNueva Zelanda - štetno djelovanjeagente nocivo - nevaljanost izboranulidad de la elección - stopa sklapanja brakanupcialidad - ICAOOIAC - APOOAP - sporazum o suradnjiacuerdo de cooperación - osoba bez državljanstvaapátrida - prigovor savjestiobjeción de conciencia - obveznicavalor de renta fija - obveza uzdržavanjaobligación de alimentos - ugovorna odredba o nekonkuriranjuobligación de no competencia - prepreka razvojuobstáculo al desarrollo - AMCOOCAM - países de la OCAM - aperitivaperitivo - OECDOCDE - zemlje OECD-apaíses de la OCDE - oceanocéano - Antarktički oceanocéano Antártico - Arktički oceanocéano Ártico - Atlantski oceanocéano Atlántico - Indijski oceanocéano Índico - Tihi oceanocéano Pacífico - OceanijaOceanía - oceanografijaoceanografía - pčelarstvoapicultura - OCASODECA - zemlje OCAS-apaíses de la ODECA - OASOEA - zemlje OAS-apaíses de la OEA - Oest for Storebaelt - jajehuevo - umjetninaobra de arte - EPOEPO - pravosudni službenikpersonal de la Administración de justicia - oprema za snimanjeaparato de grabación - slobodno radno mjestooferta de empleo - raspoloživa energijaoferta energética - ponuda i potražnjaoferta y demanda - oferta pública de adquisición - ILOOIT - maslinarstvooleicultura - naftovodoleoducto - mikroelementoligoelemento - oligopololigopolio - oligopsonoligopsonio - maslinaaceituna - PLOOLP - OmanOmán - UmbrijaUmbría - ombudsman EZ-aDefensor del Pueblo CE - IMOOMI - WMOOMM - WIPOOMPI - WHOOMS - UnidoONUDI - OAPECOPAEP - OPECOPEP - zemlje OPEC-apaíses de la OPEP - bankarstvoactividad bancaria - burzovna transakcijaoperación bursátil - devizna transakcijaoperación de cambio - javno mnijenjeopinión pública - Ured za službene publikacije EZ-aOPOCE - oporbadisidente - politička oporbaoposición política - zlatooro - računaloordenador - uredbaordenanza - mjerni uređajaparato de medición - dnevni redorden del día - strukovno društvocolegio profesional - javni redorden público - órgano comunitario - organigrama - upravna organizacijaorganización administrativa - afrička organizacijaorganización africana - afroazijska organizacijaorganización afroasiática - precizni instrumentaparato de precisión - američka organizacijaorganización americana - arapska organizacijaorganización árabe - azijska organizacijaorganización asiática - zajednička organizacija tržištaorganización común de mercado - kulturna organizacijaorganización cultural - organizacija nastaveorganización de la enseñanza - radijska opremaaparato de radio - organizacija proizvodnjeorganización de la producción - strukovno organiziranjeorganización de las profesiones - Organizacija Ujedinjenih narodaONU - ustroj strankeorganización de los partidos - organizacija prijevozaorganización de los transportes - organizacija tržištaorganización del mercado - Varšavski paktOrganización del Tratado de Varsovia - organizacija radaorganización del trabajo - televizijska opremaaparato de televisión - organiziranje izboraorganización electoral - europska organizacijaorganización europea - međuvladina organizacijaorganización intergubernamental - međunarodna organizacijaorganización internacional - latinoamerička organizacijaorganización latinoamericana - nevladina organizacijaorganización no gubernamental - elektronička napravaaparato electrónico - ječamcebada - poljoprivredna smjernicaorientación agraria - profesionalno savjetovanjeorientación profesional - obrazovno usmjeravanjeorientación escolar - siročehuérfano - Statistički ured EZ-aEUROSTAT - NATOOTAN - zemlje NATO-apaíses de la OTAN - SEATOOTASE - Afrička unijaUnión Africana - UgandaUganda - poljoprivredno oruđeapero de labranza - ručni alatherramienta de bricolaje - objekt niskogradnjeobra de fábrica - proizvodni radnikobrero - kvalificirani radnikobrero cualificado - polukvalificirani radnikobrero especializado - OverijsselOverijsel - ovcaovino - proizvod od jajaproducto derivado del huevo - oksidóxido - kisikoxígeno - ozonozono - plaćanjepago - plaćanje unaprijedpago por adelantado - poziv na javni natječajlicitación - međunarodno plaćanjepago internacional - plaćanje unutar Zajednicepago intracomunitario - kruhpan - PakistanPakistán - glasovanje za kandidate s različitih listapanachage - PanamaPanamá - košara valutacesta de monedas - pekarstvopanificación - izravna primjenjivostaplicabilidad directa - papel - Papuanska Nova GvinejaPapua-Nueva Guinea - kvazifiskalno opterećenjeparafiscalidad - ParagvajParaguay - parazitologijaparasitología - vozni parkparque móvil - vozni park pružnih vozilamaterial móvil ferroviario - nacionalni parkparque nacional - provedba zakonaaplicación de la ley - zemljišna česticaparcela - samohrani roditeljprogenitor no casado - srodstvoparentesco - tečajni paritetparidad de cambio - paritet kupovne moćiparidad de poder adquisitivo - parlamentParlamento - Europski parlamentParlamento Europeo - državni parlamentParlamento nacional - regionalni parlamentParlamento regional - zastupnikparlamentario - provedba prava Zajedniceaplicación del Derecho comunitario - zastupnik u Europskom parlamentuparlamentario europeo - dioba imovinedivisión de la propiedad - komunistička strankapartido comunista - konzervativna strankapartido conservador - demokratska strankapartido demócrata - kršćansko-demokratska strankapartido democristiano - ekološka strankapartido ecologista - europska strankapartido europeo - primjena sunčane energijeaplicación solar - liberalna strankapartido liberal - politička strankapartido político - republikanska strankapartido republicano - socijaldemokratska strankapartido socialdemócrata - socijalistička strankapartido socialista - laburistička strankapartido laborista - jednostranački sustavrégimen de partido único - dioničarstvoparticipación - sudjelovanje ženaparticipación de la mujer - sudjelovanje radnikaparticipación de los trabajadores - ocjenjivanje osobljacalificación del personal - odaziv biračaparticipación electoral - političko sudjelovanjeparticipación política - društveno sudjelovanjeparticipación social - putovnicapasaporte - europska putovnicapasaporte europeo - pasterizacijapasteurización - tjesteninapasta alimenticia - sporazum o slobodnoj trgoviniacuerdo de libre comercio - naučnikaprendiz - proizvodnja tjesteninepastelería - kulturna baštinapatrimonio cultural - organizacija poslodavacaorganización patronal - 2Bićanić. osiromašenjeempobrecimiento - siromaštvopobreza - brodska zastavabandera de barco - zastava pogodnostibandera de conveniencia - strukovno naukovanjeaprendizaje profesional - pridružena zemljapaís asociado - NizozemskaPaíses Bajos - nizozemske prekomorske zemlje i područjaPTU de los Países Bajos - nizozemske regijeregiones de los Países Bajos - BaskijaPaís Vasco - WalesGales, País de Gales - zemlje Istočnoga blokapaíses del Este - ponudaabastecimiento - Regija LoirePaís del Loira - zemlja davateljpaís donante - zemlje u razvojupaís en desarrollo - prekomorske zemlje i područjapaíses y territorios de ultramar - industrijalizirana zemljapaís industrializado - zemlja članicapaís miembro - najslabije razvijena zemljapaís menos desarrollado - treća zemljapaís tercero - cestarinapeaje - životinjska kožapiel de animal - opskrba naoružanjemsuministro de armas - ribolov uz obalupesca de bajura - slatkovodni ribolovpesca de agua dulce - ribolov na otvorenom morupesca de altura - industrijsko ribarstvopesca industrial - morski ribolovpesca marítima - riblji otpadpesca rechazada - tradicionalni ribolovpesca tradicional - ribarpescador - opskrba energijomabastecimiento energético - nova obrazovna metodanueva pedagogía - smrtna kaznapena de muerte - PeloponezPeloponeso - teglenicagabarra - nestašicaescasez - nestašica hraneescasez de alimentos - financijsko ujednačivanjecompensación financiera - akvakulturaacuicultura - aktivna doradaperfeccionamiento activo - pasivna doradaperfeccionamiento pasivo - ribolovna sezonatemporada de pesca - prijelazno razdoblje EZ-aperíodo de transición CE - vozačka dozvolapermiso de conducción - europska vozačka dozvolapermiso de conducción europeo - dozvola za građenjepermiso de construcción - AkvitanijaAquitania - dozvola za ribolovpermiso de pesca - radna dozvolapermiso de trabajo - PeruPerú - personalizacija vlastipersonalización del poder - starija osobatercera edad - razvedena osobapersona divorciada - vjenčana osobapersona casada - Saudijska ArabijaArabia Saudita - pravna osobapersona jurídica - fizička osobapersona física - rastavljena osobapersona separada - samacpersona sola - udovacpersona viuda - osobljepersonal - zemaljsko osobljepersonal de tierra - osoblje EZ-a kategorije Apersonal CE de categoría A - orašaccacahuete - osoblje EZ-a kategorije Bpersonal CE de categoría B - osoblje EZ-a kategorije Cpersonal CE de categoría C - osoblje EZ-a kategorije Dpersonal CE de categoría D - vozačipersonal de conducción - prijevozno osobljepersonal de transporte - pravna strukaprofesión jurídica - posadatripulación - zatvorsko osobljepersonal penitenciario - AragonAragón - financijski gubitakpérdida financiera - životinjska kugapeste animal - pesticidpesticida - malo poduzećepequeña empresa - mala i srednja poduzećapequeña y mediana empresa - mali posjedpequeña explotación - gradićciudad pequeña - Mali AntiliPequeñas Antillas - peticijapetición - petrokemijapetroquímica - petrodolarpetrodólar - petróleo - farmakologijafarmacología - FilipiniFilipinas - gledanje na, pristupfilosofía - politička filozofijafilosofía política - financijska arbitražaarbitraje financiero - fosforfósforo - fotokemijafotoquímica - solarna ćelijafotopila - fiziologija radafisiología del trabajo - nuklearna fizikafísica nuclear - PikardijaPicardía - rezervni diopieza suelta - PijemontPiamonte - međunarodna arbitražaarbitraje internacional - dragi kamenpiedra preciosa - goriva ćelijapila de combustible - piratstvopiratería - uzgoj ribapiscicultura - biciklistička stazacarril para bicicletas - investicijski posaocolocación de capitales - carinski limittecho arancelario - politička arbitražaarbitraje político - ravnicallanura - protukrizni planplan anticrisis - urbanistički planplan de urbanismo - Plan iz ColombaPlan de Colombo - razvojni planplan de desarrollo - plan financiranjaplan de financiación - planktonplancton - uzgajanje ukrasnog drveća i grmljaarboricultura - planiranje obrazovanjaplanificación educativa - planiranje obiteljiplanificación familiar - planiranje proizvodnjeplanificación de la producción - planiranje prijevozaplanificación de transportes - tržišno planiranjeplanificación del mercado - ekonomsko planiranjeplanificación económica - financijsko planiranjeplanificación financiera - stabloárbol - industrijsko planiranjeplanificación industrial - nacionalno planiranjeplanificación nacional - regionalno planiranjeplanificación regional - sektorsko planiranjeplanificación sectorial - sadnicavivero - nasadplantación - vodena biljkaplanta acuática - krmna biljkaplanta forrajera - industrijska biljkaplanta industrial - uljaricaplanta oleaginosa - crnogorično drvoárbol perennifolio - korjenjača i gomoljačatubérculo - tekstilna biljkaplanta textil - tropska biljkaplanta tropical - plastenička proizvodnjaplasticultivo - plastifikatorplastificante - pločaplancha - politički programprograma político - epikontinentalni pojasplataforma continental - platinaplatino - gips, žbukaescayola, yeso - bjelogorično drvoárbol caducifolio - puna zaposlenostpleno empleo - olovoplomo - plutonijplutonio - pneumatikneumático - UNDPPNUD - UNEPPNUMA - veličina i težina vozilapeso y dimensiones - prodajno mjestopunto de venta - ribapescado - slatkovodna ribapescado de agua dulce - morska ribapescado de mar - svježa ribapescado fresco - Poitou-CharentesPoitou-Charentes - policijapolicía - istražni odjelpolicía judicial - agrarna politikapolítica agraria - zajednička agrarna politikapolítica agraria común - nacionalna agrarna politikapolítica agraria nacional - regionalna agrarna politikapolítica agraria regional - prehrambena politikapolítica alimentaria - bankarska politikapolítica bancaria - proračunska politikapolítica presupuestaria - trgovinska politikapolítica comercial - zajednička trgovinska politikapolítica comercial común - politika Zajednicepolítica comunitaria - sporazum o dobrovoljnom ograničenjuacuerdo de limitación - arheologijaarqueología - politika zapošljavanja Zajednicepolítica comunitaria de empleo - zajednička ribarska politikapolítica pesquera común - zajednička politika cijenapolítica común de precios - zajednička politika prijevozapolítica común de transportes - kratkoročna ekonomska politikapolítica coyuntural - kulturna politikapolítica cultural - politika pružanja pomoćipolítica de ayudas - politika štednjepolítica de austeridad - intervencijska politikapolítica de intervención - politika ulaganjapolítica de inversión - obrambena politikapolítica de defensa - razvojna politikapolítica de desarrollo - politika financiranjapolítica de financiación - prosvjetna politikapolítica educativa - politika zapošljavanjapolítica de empleo - poslovna politikapolítica de la empresa - politika okolišapolítica de medio ambiente - arhitekturaarquitectura - informacijska politikapolítica de información - komunikacijska politikapolítica de comunicación - politika konkurencijepolítica de competencia - politika građenjapolítica de construcción - politika ribarstvapolítica pesquera - politika poljoprivredne proizvodnjepolítica de producción agrícola - istraživačka politikapolítica de investigación - zdravstvena politikapolítica sanitaria - politika rađanjapolítica de natalidad - proizvodna politikapolítica de producción - solarna arhitekturaarquitectura solar - politika potporepolítica de apoyo - demografska politikapolítica demográfica - blokovska politikapolítica de bloques - devizna politikapolítica de cambios - izvozna politikapolítica de exportación - uvozna politikapolítica de importación - politika cijenapolítica de precios - politika dohodakapolítica de rentas - politika plaćapolítica salarial - arhivarchivo - politika poljoprivrednoga ustrojstvapolítica de estructuración agraria - transportna politikapolítica de transportes - kreditna politikapolítica crediticia - stambena politikapolítica de la vivienda - ekonomska politikapolítica económica - energetska politikapolítica energética - europska obrambena politikapolítica europea de defensa - vanjska politikapolítica exterior - politika obiteljipolítica familiar - financijska politikapolítica financiera - ArktikÁrtico - porezna politikapolítica fiscal - politika šumarstvapolítica forestal - vladina politikapolítica gubernamental - industrijska politikapolítica industrial - unutrašnja politikapolítica interior - migracijska politikapolítica migratoria - monetarna politikapolítica monetaria - poljoprivredna monetarna politikapolítica monetaria agrícola - lučka politikapolítica portuaria - zajednička lučka politikapolítica portuaria común - srebroplata - regionalna politikapolítica regional - regionalna politika Zajednicepolítica regional comunitaria - socijalna politikapolítica social - strukturna politikapolítica estructural - carinska politikapolítica arancelaria - zajednička carinska politikapolítica arancelaria común - zagađivalocontaminante - atmosfersko zagađivalocontaminante atmosférico - zagađivalo vodacontaminante del agua - zagađenjecontaminación - ArgentinaArgentina - zagađenje bukomcontaminación acústica - atmosfersko zagađenjecontaminación atmosférica - kemijsko zagađenjecontaminación química - zagađenje s kopnacontaminación de origen terrestre - zagađenje vodacontaminación del agua - zagađenje hranecontaminación de los alimentos - zagađenje obalecontaminación de las costas - zagađenje plovnih putovacontaminación fluvial - zagađenje tlacontaminación del suelo - zagađenje moracontaminación marina - suho ratarenjecultivo de secano - organsko zagađenjecontaminación orgánica - zagađenje poljoprivrednoga podrijetlacontaminación de origen agrícola - radioaktivno zagađenjecontaminación radiactiva - zagađenje stratosferecontaminación estratosférica - toplinsko zagađenjecontaminación térmica - prekogranično zagađenjecontaminación transfronteriza - PoljskaPolonia - mješoviti uzgojpolicultivo - polimerpolímero - PolinezijaPolinesia - Francuska PolinezijaPolinesia Francesa - krumpirpatata - toplinska crpkabomba de calor - radno aktivno stanovništvopoblación activa - radno stanovništvo u poljoprivredipoblación activa agraria - zaposlene osobepoblación activa ocupada - radno sposobno stanovništvopoblación en edad laboral - stanovništvo svijetapoblación mundial - nezaposleno stanovništvopoblación no activa - ribarski ugovoracuerdo pesquero - kemijsko oružjearma química - seosko stanovništvopoblación rural - gradsko stanovništvopoblación urbana - svinjaporcino - ribarska lukapuerto pesquero - PortorikoPuerto Rico - PortugalPortugal - portugalske regijeregiones de Portugal - vladajući položajposición dominante - poštanske i telekomunikacijske uslugecorreos y telecomunicaciones - konvencionalno oružjearma convencional - kalijpotasio - razvojni potencijalpotencial de desarrollo - ApulijaApulia - remolque de empuje - prašinapolvo - politička ovlastpoder político - proračunske ovlastipoder presupuestario - kupovna moćpoder adquisitivo - pravo procjenepoder de apreciación - pravo provedbepoder de ejecución - pravo poticanjapoder de iniciativa - pravo nadzorapoder de control - pravo odlučivanjapoder de decisión - pravo pregovaranjapoder de negociación - pravo ratifikacijepoder de ratificación - diskrecijsko pravopoder discrecional - izvršna vlastpoder ejecutivo - sudbena vlastpoder judicial - zakonodavna vlastpoder legislativo - zakonska ovlastpotestad reglamentaria - javne vlastipoderes públicos - pretpakiranjepreacondicionamiento - opće povlasticepreferencias generalizadas - poljoprivredna pristojbaexacción agrícola - pristojba Europske zajednice za ugljen i čelikexacción CECA - prvi posaoprimer empleo - rano djetinjstvoprimera infancia - nuklearno oružjearma nuclear - priprema tlapreparación del suelo - izuzeće od izvršenja kazneprescripción de la pena - predsjednik parlamentapresidente del Parlamento - novinski fotograf, tisakprensa, prensa pública - političko novinarstvoprensa política - obiteljska mirovinaprestación a los supervivientes - pružanje uslugaprestación de servicios - taktičko nuklearno oružjearma nuclear táctica - obiteljska naknadaprestación familiar - socijalni dodatakprestación social - zajampréstamo - zajam EIB-apréstamo BEI - zajam ECSC-apréstamo CECA - zajam Zajednicepréstamo comunitario - zajam Euratomapréstamo Euratom - sprečavanje zagađenjaprevención de la contaminación - kratkoročno predviđanjeprevisión a corto plazo - dugoročno predviđanjeprevisión a largo plazo - srednjoročno predviđanjeprevisión a medio plazo - predviđanje proračunaprevisión presupuestaria - ekonomsko predviđanjeprevisión económica - primat pravaprimacía del Derecho - primat prava Zajedniceprimacía del Derecho comunitario - novčana nagradaprima salarial - premija za klanje stokeprima por sacrificio voluntario de reses - premija za krčenje zemljištaprima por erradicación - premija za neizlazak na tržišteprima por no comercialización - premija osiguranjaprima de seguro - premija za skladištenjeprima por almacenamiento - rano voće i povrćehortaliza temprana - "načelo ""zagađivač plaća"""principio de quien contamina paga - ekonomski prioritetprioridad económica - oružane snageejército - donošenje odluketoma de decisiones - politički zatvorenikprisionero político - uskrata pravaprivación de derechos - cijeneprecios - raspon cijenaprecio en horquilla - izvozna cijenaprecio de exportación - uvozna cijenaprecio de importación - potrošačka cijenaprecio al consumidor - profesionalna vojskaejército profesional - proizvođačka cijenaprecio al productor - poljoprivredne cijeneprecio agrario - cijena hraneprecio alimentario - cijena CIF-aprecio CIF - nabavna cijenaprecio de compra - granična cijenaprecio de esclusa - interventna cijenaprecio de intervención - normirana cijenaprecio de objetivo - sporazum o cijenamaacuerdo de precios - vojna opremaarmamento - ponuđena cijenaprecio de oferta - orijentacijska cijenaprecio de orientación - osnovna cijenaprecio de base - cijena aktiviranjaprecio de desencadenamiento - maloprodajna cijenaprecio al por menor - veleprodajna cijenaprecio al por mayor - cijena energijeprecio de la energía - cijena poljoprivrednoga zemljištaprecio de la tierra - tržišne cijeneprecio de mercado - referentna cijenaprecio de referencia - aromatiziranjearomatizante - cijena povlačenja s tržištaprecio de retirada - cijena koštanjaprecio de coste - prag cijeneprecio umbral - zaštitna cijenaprecio de sostenimiento - pristojba za parkiranjeprecio de estacionamiento - prodajna cijenaprecio de venta - cijena robeprecio de productos básicos - diskriminacijska cijenaprecio discriminatorio - zemljišna zakupninaprecio del arrendamiento rústico - cijena na svjetskom tržištuprecio del mercado mundial - upravno rješenjedisposición administrativa - unaprijed utvrđena cijenaprecio fijado de antemano - cijena FOB-aprecio franco a bordo - cijena franko-granicaprecio franco frontera - inicijalna cijenaprecio gatillo - zajamčena cijenaprecio garantizado - nametnuta cijenaprecio autorizado - ciljana cijenaprecio indicativo - industrijska cijenaprecio industrial - slobodna cijenaprecio libre - najviša cijenaprecio máximo - navodnjavanjeirrigación - najniža cijenaprecio mínimo - zajamčena najniža cijenaprecio mínimo garantizado - prosječna cijenaprecio medio - povlaštena cijenaprecio preferencial - snižena cijenaprecio reducido - dostavna cijenaprecio franco - reprezentativna cijenaprecio representativo - umjetnostartes - reprezentativna tržišna cijenaprecio representativo de mercado - društveni problemproblema social - gradski problemproblema urbano - kemijski procesproceso químico - električni procesproceso eléctrico - fizikalni procesproceso físico - upravni postupakprocedimiento administrativo - postupak ukidanja subvencijeprocedimiento antisubvención - popularna umjetnostarte popular - proračunski postupakprocedimiento presupuestario - građanski postupakprocedimiento civil - stegovni postupakprocedimiento disciplinario - sudski postupakprocedimiento judicial - zakonodavni postupakprocedimiento legislativo - parlamentarni postupakprocedimiento parlamentario - kazneni postupakprocedimiento penal - Bliski istokCercano y Medio Oriente - poklonartículo de regalo - proizvodnjaproducción - proizvodnja na pokretnoj traciproducción en cadena - poljoprivredna proizvodnjaproducción agrícola - proizvodnja hraneproducción alimenticia - uzgajanje životinjaproducción animal - obrtnička proizvodnjaproducción artesanal - proizvodnja Zajedniceproducción comunitaria - neprekinuta proizvodnjaproducción continua - proizvodnja energijeproducción de energía - proizvodnja vodikaproducción de hidrógeno - masovna proizvodnjaproducción en masa - ribarski proizvodproducto pesquero - nedovoljna proizvodnjaproducción deficitaria - industrijska proizvodnjaproducción industrial - svjetska proizvodnjaproducción mundial - domaća proizvodnjaproducción nacional - biljna proizvodnjaproducción vegetal - proizvodnostproductividad - poljoprivredna proizvodnostproductividad agrícola - ukrasni predmetartículo de decoración - proizvodnost zemljištaproductividad de las tierras - radna produktivnostproductividad del trabajo - proizvod od žitaproducto a base de cereal - voćni proizvodproducto a base de fruta - proizvod od povrćaproducto a base de legumbres - riblji proizvodproducto a base de pescado - proizvod od šećeraproducto a base de azúcar - poljoprivredni proizvodproducto agrícola - prehrambeni proizvodproducto alimenticio - dorađeni prehrambeni proizvodproducto alimenticio complejo - proizvod životinjskoga podrijetlaproducto de origen animal - mesni proizvodproducto cárnico - kemikalijaproducto químico - anorganski kemijski proizvodproducto químico inorgánico - proizvodni koncentratproducto concentrado - pakirani proizvodproducto acondicionado - smrznuti proizvodproducto congelado - kozmetički proizvodproducto cosmético - sportska opremaartículo de deporte - ambalažaproducto de envasado - sredstvo za čišćenjeproducto de mantenimiento - primarni proizvodproducto básico - slastičarski proizvodproducto de confitería - proizvod masovne potrošnjeproducto de gran consumo - zamjenski proizvodproducto sustitutivo - dehidrirani proizvodproducto deshidratado - dijetetski proizvodproducto dietético - drvni proizvodproducto de madera - higijenske potrepštineartículo de tocador - nepakirani proizvodproducto a granel - dimljeni proizvodproducto ahumado - industrijski proizvodproducto industrial - zapaljivi proizvodproducto inflamable - instant-proizvodproducto instantáneo - bruto domaći proizvodproducto interior bruto - hrana konzervirana zračenjemproducto irradiado - mliječni proizvodproducto lácteo - liofilizirani proizvodproducto liofilizado - industrijski proizvedena robaproducto manufacturado - metalni proizvodproducto metálico - rudarski proizvodproducto minero - domaći proizvodproducto nacional - bruto nacionalni proizvodproducto nacional bruto - novi proizvodnuevo producto - proizvod s podrijetlomproducto originario - naftni proizvodproducto petrolífero - farmaceutski proizvodproducto farmacéutico - kućanski predmetartículo de menaje - bjelančevinasti proizvodproducto proteico - dekonzervirani proizvodproducto reconstituido - hlađeni proizvodproducto refrigerado - bruto regionalni proizvodproducto regional bruto - usoljeni proizvodproducto salado - industrijski poluproizvodproducto semiacabado - osjetljivi proizvodproducto sensible - duboko smrznuti proizvodproducto ultracongelado - tekstilni proizvodproducto textil - obrtnikartesano - veterinarski proizvodproducto veterinario - trgovačko zanimanjeprofesión comercial - zvanje u financijskoj struciprofesión financiera - slobodno zvanjeprofesión liberal - zdravstveni djelatnikprofesión sanitaria - pomoćno medicinsko zvanjeprofesión paramédica - WFPPMA - akcijski programprograma de actuación - program pomoćiprograma de ayudas - nastavni plan i programprograma de enseñanza - istraživački programprograma de investigación - izborni programprograma electoral - znanstveni napredakprogreso científico - investicijski projektproyecto de inversión - nacrt proračunaproyecto de presupuesto - vladin prijedlog zakonaproyecto de ley - istraživački projektproyecto de investigación - industrijski projektproyecto industrial - unapređenje prodajepromoción comercial - unapređenje trgovinepromoción del comercio - poticanje ulaganjapromoción de inversiones - podizanje stambenih naseljapromoción inmobiliaria - unapređenjepromoción profesional - izborna promidžbapropaganda electoral - prijedlog EZ-apropuesta CE - reproduktivna umjetnostespectáculos - nevladin prijedlog zakonaproposición de ley - javna imovinapropiedad pública - zemljišno vlasništvopropiedad del suelo - poljoprivredno zemljišno vlasništvopropiedad rústica - nekretninapropiedad inmobiliaria - industrijsko vlasništvopropiedad industrial - intelektualno vlasništvopropiedad intelectual - osobna imovinapropiedad mobiliaria - privatna imovinapropiedad privada - ArubaAruba - ispitivanje mineralnih ležištaprospección minera - dugoročna procjena mogućnostiprospectiva - prostitucijaprostitución - zaštita od bukeprotección contra el ruido - zaštita okolišaprotección del medio ambiente - zaštita životinjskoga svijetaprotección de la fauna - zaštita biljnoga svijetaprotección de la flora - zaštita privatnostiprotección de la vida privada - ESAESA - zaštita životinjaprotección de los animales - zaštita dioničaraprotección de los socios - zaštita komunikacijaprotección de las comunicaciones - zaštita slobodaprotección de las libertades - zaštita manjinaprotección de las minorías - diplomatska zaštitaprotección diplomática - zaštita potrošačaprotección del consumidor - sporazum o specijalizacijiacuerdo de especialización - AzijaAsia - zaštita tržištaprotección del mercado - zaštita kulturne baštineprotección del patrimonio - zaštita krajolikaprotección del paisaje - zaštita tlaprotección del suelo - skrb za majku i dijeteprotección maternal e infantil - protekcionizamproteccionismo - životinjska bjelančevinaproteína animal - sintetička bjelančevinaproteína sintética - mliječna bjelančevinaproteína de la leche - južna AzijaAsia del Sur - biljna bjelančevinaproteína vegetal - protokol uz sporazumprotocolo de un tratado - protokol o šećeruProtocolo del azúcar - prototipprototipo - Provansa-Alpe-Azurna obalaProvenza-Alpes-Costa Azul - pokrajinaprovincia - psihijatrijapsiquiatría - psihologijapsicología - psihologija radapsicología del trabajo - publikacijapublicación - publikacija Zajednicepublicación comunitaria - objava zakonapublicación de la ley - oglašavanjepublicidad - zloupotreba oglašavanjapublicidad abusiva - objavljivanje rezultata poslovanjapublicidad de cuentas - objava pristojbipublicidad de las tarifas - KatarQatar - politički azilasilo político - stručna spremacualificación profesional - kakvoća okolišacalidad del medio ambiente - kakvoća životacalidad de la vida - kakvoća proizvodacalidad del producto - iskrcani ulov ribecantidad desembarcada - podčinjena klasacuarto mundo - pismeno pitanjepregunta escrita - usmeno pitanjepregunta oral - zastupničko pitanjepregunta parlamentaria - raskuživanjesaneamiento - kvorumquórum - kvota ulovacuota de pesca - izborna kvotacociente electoral - radioaktivnostradiactividad, radioactividad - emitiranje, radiotelevizijsko emitiranjeemisión, radiodifusión, retransmisión - zaštita od radioaktivnoga zračenjaradioprotección - Opća skupština UN-aAsamblea General ONU - rafiniranje nafterefinado del petróleo - prerada šećerarefinado del azúcar - grožđeuva - naziv tvrtkerazón social - repatrijacija kapitalarepatriación de capitales - izvještajinforme - odnos poljoprivrede i trgovinerelación agricultura-comercio - odnos poljoprivrede i industrijerelación agricultura-industria - godišnji izvještajinforme de actividad - odborski izvještajdictamen de comisión - izvještaj o rezultatima istraživanjainforme de investigación - usklađivanje zakonodavstavaaproximación de legislaciones - približavanje politikaaproximación de políticas - Ras al-KhaimahRas al-Jaima - porezna osnovicabase imponible - ratifikacija sporazumaratificación de un acuerdo - omjerratio - nuklearni reaktorreactor nuclear - strukovna prekvalifikacijareconversión profesional - ponovno naoružavanjerearme - reosiguranjereaseguro - popiscenso - popis stanovništvacenso de población - pomoć u izobrazbiasistencia educativa - ekonomska recesijarecesión económica - prihodingreso - izvozni prihodingreso por exportaciones - dopustivost pravne radnjeadmisibilidad - istraživanjeinvestigación - agronomsko istraživanjeinvestigación agronómica - primijenjeno istraživanjeinvestigación aplicada - istraživanje energijeinvestigación energética - pretraživanje dokumentabúsqueda documental - istraživanje okolišainvestigación sobre el medio ambiente - šumarsko istraživanjeinvestigación forestal - istraživanje u ribarstvuinvestigación pesquera - industrijsko istraživanjeinvestigación industrial - medicinsko istraživanjeinvestigación médica - znanstveno istraživanjeinvestigación científica - žetvarecolección - preporukarecomendación internacional - preporuka Zajednicerecomendación CE - ekonomski sporazumacuerdo económico - program uzajamne pomoćimutualidad social - preporuka ECSC-arecomendación CECA - preporuka EAEC-arecomendación CEEA - priznavanje istovrijednosti diplomareconocimiento de títulos - obnova gospodarstvareconstrucción económica - prijelaz na vrtlarstvoreconversión hortícola - prijelaz na stočarstvoreconversión ganadera - industrijska konverzijareconversión industrial - prijelaz na proizvodnju govedinereconversión leche-carne - preusmjeravanje proizvodnjereconversión productiva - žalba tijelu upravne vlastirecurso administrativo - zahtjev za poništenjerecurso de anulación - tužba zbog propuštanjarecurso por omisión - tužba zbog neispunjenja ugovorne obvezerecurso por incumplimiento - pronalaženje osobljacontratación de personal - udrugaasociación - obnova energijerecuperación de energía - ponovno iskorištavanje kapitalareciclaje de capitales - recikliranje otpadareciclaje de residuos - aromatična biljkaplanta aromática - smanjenje snagareducción de fuerzas - ljekovita biljkaplanta medicinal - sojino uljeaceite de soja - suncokretovo uljeaceite de girasol - skraćenje radnoga vremenareducción del tiempo de trabajo - carne de caza - kunićetinacarne de conejo - kukuruzno uljeaceite de maíz - smanjivanje carinereducción arancelaria - obrano mlijeko u prahuleche descremada en polvo - reeskontredescuento - revalvacijarevaluación - ponovni izvozreexportación - osušeni proizvodproducto desecado - sredstvo za zgušćivanjeagente de textura - skraćeni postupakprocedimiento de urgencia - pomoć poljoprivrediayuda a la agricultura - referendumreferéndum - trgovinska povlastica Zajednicepreferencia comunitaria - upravna reformareforma administrativa - reforma zajedničke agrarne politikereforma de la PAC - agrarna reformareforma agraria - reguliranje poljoprivredne proizvodnjeregulación de la producción agrícola - obrazovna reformareforma de la enseñanza - poljoprivredna kvotacuota agraria - zajamčeni prag proizvodnjeumbral de garantía - alternativna poljoprivredna proizvodnjaproducción agrícola alternativa - porez na ulja i mastigravamen sobre las materias grasas - zemljišna reformareforma territorial - zapostavljeno poljoprivredno područjezona agraria desfavorecida - zemljoradnicaagricultora - mladi poljoprivrednikjoven agricultor - pravosudna reformareforma judicial - udruživanje poljoprivrednih gospodarstavaagrupación de explotaciones - poljoprivredni prihodficha de explotación agraria - sredstvo za zaštitu biljaproducto fitosanitario - izbjeglicarefugiado - herbicidherbicida - bjesnoćarabia - mljekarstvoproducción lechera - nadomjestak za žitosucedáneo de cereales - politički izbjeglicarefugiado político - šumarska udrugaagrupación forestal - odbijanje ponuderechazo de oferta - proizvodnja drvaproducción de madera - šumsko vlasništvopropiedad forestal - državna šumamonte del Estado - privatna šumamonte privado - uskraćivanje prodajenegativa de venta - uzgoj školjkašacría de moluscos - ribarska proizvodnjaproducción acuícola - povlastica za ribolovlicencia de pesca - autoritarni režimrégimen autoritario - sustav pomoćirégimen de ayudas - razdvajanje poduzećaescisión de empresas - transnacionalna korporacijaempresa transnacional - sporazum o isključivoj kupovinicompra exclusiva - poduzeće od javnoga interesaempresa de interés colectivo - sporazum o selektivnoj distribucijidistribución selectiva - zemljoposjednički sustavrégimen del suelo - elektronička poštacorreo electrónico - prekogranični tok podatakaflujo transfronterizo de datos - komercijalni medijimedio de comunicación comercial - ekonomski sustavrégimen económico - lokalni medijimedio de comunicación local - privatni medijimedio de comunicación privado - vojni režimrégimen militar - prijenosna mrežared de transmisión de datos - videofonska konferencijateleconferencia - europska televizijatelevisión europea - parlamentarni sustavrégimen parlamentario - pretplatnička televizijatelevisión de pago - videoteksvideotex - kućno računalstvoinformática doméstica - pohrana informacijamemorización de datos - politički sustavrégimen político - računalni namjenski programiinformática aplicada - računalni kriminalcriminalidad informática - propisi o obradi podatakaDerecho de la informática - umjetna inteligencijainteligencia artificial - regijaregión - Službeni list EU-aDiario Oficial UE - računalno piratstvopiratería informática - poljoprivredno područjeregión agraria - praćenje regularnosti izboraverificación del escrutinio - obnašanje nekoliko dužnostiacumulación de mandatos - izborni rezultatresultado electoral - prijenos ovlastidelegación de poderes - Briselska regijaregión de Bruselas-Capital - parlamentarno izaslanstvodelegación parlamentaria - glasačka dobedad electoral - federalizamfederalismo - obalno područjeregión costera - plebiscitplebiscito - raspodjela glasovadistribución de votos - savjetodavno pravopoder consultivo - razvojno područjeregión de desarrollo - pravo imenovanjapoder de nombramiento - povlasticaprivilegio parlamentario - radikalna strankapartido radical - planinsko područjeregión de montaña - zapostavljeno područjeregión desfavorecida - prisilni nestanakdesaparición de personas - politička manjinaminoría política - policijska provjeracontrol policial - pacifizampacifismo - civilna zaštitaprotección civil - ekonomska regijaregión económica - delegirano glasovanjevoto por delegación - konzorcijagrupación temporal de empresas - Flandrijaregión Flamenca - izvršno tijeloEjecutivo - vladin programprograma de gobierno - pogranično područjeregión fronteriza - tržišna potporasostenimiento del mercado - ekonomska konverzijareconversión económica - industrijsko područjeregión industrial - pomoć daljnjemu razvojuayuda a la reconversión - pomoć za restrukturiranjeayuda a la reestructuración - pomoć prodajiayuda a la comercialización - pomoć industrijiayuda a la industria - preraspodjela prihodaredistribución de la renta - sredozemna regija EZ-aregión mediterránea CE - humanitarna pomoćayuda humanitaria - pomoć izbjeglicamaayuda a los refugiados - pomoć postradalimaayuda a los siniestrados - pomoć u razvojuayuda al desarrollo - prioritetno područjeregión prioritaria - seosko područjeregión rural - novoindustrijalizirana zemljanuevo país industrializado - turističko područjeregión turística - socijalna ekonomijaeconomía social - računi narodnoga gospodarstva za poljoprivreducontabilidad económica agrícola - Valonska regijaregión Valona - studija o utjecajuestudio de impacto - ekonomska posljedicaconsecuencia económica - postupak usklađivanjaprocedimiento de concertación - regionalizacijaregionalización - podzemna željeznicametro - veliko vozilovehículo para transporte de cargas pesadas - svemirski prijevoztransporte espacial - svemirska letjelicavehículo espacial - regionalizacija trgovineregionalización de los intercambios comerciales - svemirska postajaestación orbital - regionalizamregionalismo - iznajmljivanje vozilaalquiler de vehículos - prijevozno odredištelocalización del transporte - propisreglamento administrativo - plovidbena dozvolapermiso de navegación - cijena prijevozaprecio del transporte - uredba Zajednicereglamento comunitario - odobrenje pristojbihomologación de tarifas - lučki promettráfico portuario - uredba EAEC-areglamento CEEA - kontrola prometacontrol de la circulación - prijevozna kvotacuota de transporte - tržište prijevoznih uslugamercado del transporte - registracija vozilamatriculación del vehículo - isprave voziladocumentación del vehículo - rješavanje sporovasolución de conflictos - duljina putovanjaduración del transporte - prijevoz velikim brzinamatransporte rápido - prijevozna ispravadocumento de transporte - vrijeme vožnjeduración de la conducción - provjera ispravnosti cestainspección técnica - putnička agencijaagencia de viajes - financijski propisReglamento Financiero - ugovor o prijevozucontrato de transporte - član društvasocio - stečajna nagodbaarreglo judicial - trgovinski propisireglamentación comercial - urbanistički propisireglamentación urbanística - zračna linijalínea aérea - cestovni promettráfico rodado - propisi o lovuregulación de la caza - brodarska politikapolítica marítima - pomorska konferencijaconferencia marítima - prometni propisireglamentación de la circulación - potapanje otpadainmersión de residuos - pohrana otpadaalmacenamiento de residuos - građevinski propisireglamentación de la construcción - otrovna tvarsustancia tóxica - vozilo koje ne zagađujevehículo no contaminante - iskorištavanje podmorjaexplotación de los fondos marinos - nadomještanje prirodnih izvorasustitución de recursos - utjecaj na okolišimpacto ambiental - nadziranje okolišavigilancia del medio ambiente - seizmičko nadziranjeprevención antisísmica - zaštita obaleprotección del litoral - kontrola brzinereglamentación de la velocidad - vodoprivredagestión del agua - kontrola ograničavajuće praksereglamentación sobre ententes - geofizički okolišmedio geofísico - voda stajaćicaagua estancada - reguliranje ulaganjareglamentación de inversiones - morski svijetespecie marina - biljni i životinjski svijetvida silvestre - osiguranjeseguro - reguliranje cijenaregulación de precios - biljni fondrecurso vegetal - ušćeestuario - poljoprivredna nepogodacatástrofe agrícola - carinski propisireglamentación aduanera - defolijacijadefoliación - erozijaerosión - zagađenje motornim vozilimacontaminación por vehículos automotores - propisi o prijevozureglamentación del transporte - zagađenje naftomcontaminación por hidrocarburos - zagađenje metalimacontaminación por metales - zagađenje s brodovacontaminación por barcos - industrijsko zagađenjecontaminación industrial - stabilizacija tržištaregularización del mercado - izvozna pristojbaexacción a la exportación - uvozna pristojbaexacción a la importación - kontrola rađanjacontrol de natalidad - nedopuštena trgovinatráfico ilícito - agencija za tržišne intervencijeorganismo de intervención - NimexeNimexe - regulacija trgovačkih poslovaregulación de transacciones - oznaka podrijetladenominación de origen - postupak privremene obustave plaćanja carinskih pristojbirégimen aduanero suspensivo - ponovni uvozreimportación - povrat carinereembolso de derechos aduaneros - reintegriranje u nastavureinserción escolar - carinsko područje EZ-aterritorio aduanero CE - društvena rehabilitacijareinserción social - jedinstveni dokumentdocumento único - pojednostavljivanje carinskih formalnostisimplificación de las formalidades - neprihvaćanje proračunarechazo del presupuesto - specifikacija carinskih naslovaespecificación arancelaria - trgovinski odnosirelación comercial - financijski sporazumacuerdo financiero - osiguranje izvoznih kreditaseguro a la exportación - toplinsko pražnjenjeemisión de calor - kompenzacijska trgovinacomercio de compensación - izvoz Zajedniceexportación comunitaria - uvoz Zajedniceimportación comunitaria - roba i uslugebienes y servicios - oživljavanje ekonomijereactivación económica - poluproizvodbien de producción - dvostrani odnosirelación bilateral - investicijska dobrabien de equipo - rabljena robabien de ocasión - integrirana trgovinacomercio integrado - kulturne vezerelación cultural - potrošnja poluproizvodaconsumo industrial - svjetska potrošnjaconsumo mundial - marketing na prodajnom mjestumerchandising - teorija marketingamercadotecnia - diplomatski odnosirelación diplomática - trgovinski sajammanifestación comercial - cijena bez porezaprecio sin impuestos - radni odnosirelación laboral - prodaja s gubitkomventa con pérdida - samoposluživanjeautoservicio - udružena maloprodajacomercio asociado - pokretna trgovinacomercio ambulante - samostalni trgovac na malocomercio independiente - lanac prodavaonicacadena comercial - odnos škole i gospodarstvarelación escuela-industria - veleprodajni trgovački centarmercado de interés nacional - distributerdistribuidor comercial - ekonomski odnosirelación económica - likvidnost privatnoga sektoradisponibilidad monetaria - odnos crkve i državerelación Iglesia-Estado - osobno osiguranje protiv nezgodeseguro de accidentes - odnosi Istok-Zapadrelación Este-Oeste - međuindustrijski odnosirelación interindustrial - monetarna krizacrisis monetaria - međuinstitucionalni odnosirelación interinstitucional - devizno ograničenjerestricción de cambio - međunarodni odnosirelación internacional - beskamatni kreditcrédito sin interés - eskontna stopatipo de descuento - kreditna kontrolacontrol del crédito - međuparlamentarni odnosirelación interparlamentaria - burzaBolsa de valores - odnosi u Zajednicirelaciones intracomunitarias - odljev kapitalaevasión de capitales - cijena transferaprecio de transferencia - odnos zakonodavne i izvršne vlastirelación legislativo-ejecutivo - financiranje na vrlo kratak rokfinanciación a muy corto plazo - monetarni odnosirelaciones monetarias - financiranje poduzećafinanciación de la empresa - višestrani odnosirelación multilateral - imovinsko osiguranjeseguro de bienes - osobno osiguranjeseguro de personas - suosiguranjecoaseguro - odnos grada i selarelación campo-ciudad - kreditna ustanovaentidad de crédito - financijska kućabanco industrial - elektroničko bankarstvobancática - osiguranje od nesreće na raduseguro de accidentes de trabajo - međuljudski odnosirelaciones humanas - bankovna kontrolainspección bancaria - bankovni trošakgastos bancarios - proračunska raspodjelacrédito presupuestario - opći proračunpresupuesto general - odnosi s javnošćurelaciones públicas - financije jedinice regionalne upravehacienda regional - vjerareligión - financiranje proračuna Zajednicefinanciación del presupuesto comunitario - doprinos države članicecontribución de los Estados miembros - preustroj vladereajuste ministerial - konvencija o porezimaconvenio fiscal - porezna inspekcijacontrol fiscal - isplatareembolso - posebni porezimpuesto extraordinario - komasacijaconcentración parcelaria - granična stopatarifa de horquilla - smanjenje izvozne carinedesgravación a la exportación - jedinična cijenaprecio por unidad - potporna tarifatarifa de sostenimiento - miješana cijenaprecio mixto - supstitucija uvozasustitución de las importaciones - cijena poljoprivrednoga proizvodaprecio de los productos agrarios - nagrađivanje za radremuneración del trabajo - poljoprivredno osiguranjeseguro agrícola - prinos usjevarendimiento agrícola - nauk o građanskim pravimaeducación cívica - trgovačko obrazovanjeenseñanza comercial - nastavno gradivomaterial de enseñanza - obrazovna programska opremasoftware didáctico - odnos škole i radarelación escuela-vida profesional - gradska obnovarenovación urbana - neurobiologijaneurobiología - profitabilnostrentabilidad - ginekologijaginecología - neurologijaneurología - pedijatrijapediatría - stomatologijaodontología - prva pomoćprimeros auxilios - alternativna medicinamedicina natural - preustroj industrijereorganización industrial - akustikaacústica - optikaóptica - kibernetikacibernética - petrologijapetrología - raspodjela pomoćidistribución de la ayuda - vjerska sektasecta religiosa - teologijateología - raspodjela poreznoga opterećenjaestimación de la base imponible - jedinstveno tržištemercado único - prostorni raspored stanovništvadistribución geográfica de la población - obitelj s jednim roditeljemfamilia monoparental - posvojeno dijetehijo adoptivo - osiguranje motornih vozilaseguro de automóviles - raspodjela proizvodnjereparto de la producción - zaštita obiteljiprotección de la familia - sporazum o diobi tržištareparto del mercado - tehnike umjetne oplodnjeprocreación artificial - umjetno osjemenjivanjeinseminación artificial - oplodnja u epruvetifecundación in vitro - raspodjela bogatstvadistribución de la riqueza - zamjenska majkamadre portadora - roditeljsko pravopatria potestad - raspodjela mjestareparto de escaños - potomakfiliación - prezimeapellido - roditeljska odgovornostresponsabilidad de los padres - sudska rastavaseparación judicial - populacijska dinamikadinámica de la población - raspodjela prihodadistribución de la renta - migrantmigrante - raspodjela radadistribución del trabajo - migracija radi naseljavanjamigración de repoblación - pomoć pri povratku u domovinuayuda al retorno - starenje stanovništvaenvejecimiento de la población - radna pokretljivostmovilidad profesional - zemljopisni razmještajdistribución geográfica - dobna raspodjeladistribución por edades - raspodjela po stanovnikurenta per cápita - počastdistinción honorífica - dobrovoljni radvoluntariado social - dobrovoljna organizacijaorganización benéfica - osiguranje nezaposlenihseguro de desempleo - raspodjela po zaposlenoj osobirenta por persona activa - igrejuego - igračnicaestablecimiento de juegos - elektronička igrajuego automático - raspodjela prema spoludistribución por sexos - sportski ribolovpesca deportiva - razmjena turistaintercambio turístico - strani turizamturismo extranjero - seoski turizamturismo rural - adresarrepertorio - turistička infrastrukturainfraestructura turística - proračun za društvenu skrbpresupuesto social - presađivanjereplantación - europska socijalna politikapolítica social europea - sprečavanje prijestupništvalucha contra la delincuencia - kriminalcriminalidad - tjelesno oštećena osobadiscapacitado físico - prijenos sredstavaprórroga de crédito - mentalno oštećena osobadiscapacitado psíquico - beskućništvopersona sin domicilio - spolno osakaćenjemutilación sexual - tjedni odmordescanso semanal - trgovina drogomtráfico de estupefacientes - opća medicinamedicina general - socijalna pomoćasistencia social - institucija socijalne skrbiequipamiento social - zakon o socijalnoj sigurnostiDerecho de la seguridad social - socijalni radtrabajo social - pomoć u kućiayuda a domicilio - dodatna mirovinapensión complementaria - sindikalni predstavnikrepresentante sindical - zdravstvena iskaznicacartilla sanitaria - zdravstveni izdatakgastos de sanidad - bolnički troškovigastos de hospitalización - diplomatsko zastupanjerepresentación diplomática - bolničko liječenjehospitalización - kućna njega bolesnikaasistencia a domicilio - prava bolesne osobederechos del enfermo - javna higijenahigiene pública - socijalna medicinamedicina social - osiguranje kreditaseguro de crédito - zastupanje radnikarepresentación del personal - privatno liječenjemedicina privada - urbana građevinaconstrucción urbana - gradska infrastrukturainfraestructura urbana - tržište nekretninamercado inmobiliario - političko zastupanjerepresentación política - propisi o iznajmljivanjureglamentación de alquileres - Otok Manisla de Man - Castilla i LeónCastilla y León - razmjerna zastupljenostrepresentación proporcional - Castilla i La ManchaCastilla-La Mancha - CantabriaCantabria - Balearsko otočjeIslas Baleares - La RiojaLa Rioja - Ceuta i MelillaCeuta y Melilla - represijarepresión - Autonomna zajednica MadridComunidad de Madrid - Autonomna zajednica ValencijaComunidad Valenciana - Regija MurciaRegión de Murcia - Sjeverni PortugalPortugal del Norte - Središnji PortugalPortugal del Centro - Lisabon i dolina TejoLisboa y Valle del Tajo - Sjeverna EngleskaInglaterra del Norte - Sjeverozapadna EngleskaInglaterra del Noroeste - Jugoistočna EngleskaInglaterra del Sudeste - Jugozapadna EngleskaInglaterra del Sudoeste - ekonomski oporavakrecuperación económica - Antigva i BarbudaAntigua y Barbuda - AngvilaAnguila - Sveti Kristofor i NevisSan Cristóbal y Nevis - umnožavanjereproducción - Sveti Vincent i GrenadiniSan Vicente y las Granadinas - Američki Djevičanski Otoci - Veliki MagrebGran Magreb - uzgajanje rasplodnih životinjareproducción animal - razmnožavanje biljareproducción vegetal - Maršalovi Otociislas Marshall - Američka SamoaSamoa Americana - invalidsko osiguranjeseguro de invalidez - republikarepública - polarno područjeregión polar - Dominikanska RepublikaRepública Dominicana - PitkernPitcairn - radna obvezarequisa de trabajadores - biološko oružjearma biológica - oružje za masovno uništavanjearma de destrucción masiva - strateško nuklearno oružjearma nuclear estratégica - informacijska mrežared de información - bomba atómica - mreža podataka računovodstava poljoprivrednih gospodarstavared de información contable - balistički projektilmisil balístico - navođeni projektilmisil teledirigido - međukontinentski projektilmisil intercontinental - prijevozna mrežared de transportes - ratni brodfuerza naval - željeznička mrežared ferroviaria - oružje stacionirano u svemiruarma del espacio - lasersko oružjearma láser - zapaljivo oružjearma incendiaria - vatreno oružje i streljivoarma de fuego y municiones - mreža plovnih putovared navegable - kopnena vojskaejército de tierra - snage sigurnostifuerza de naturaleza militar - cestovna mrežared de carreteras - ratno zrakoplovstvoejército del aire - pričuvni sastavejército de reserva - vojne snage u inozemstvufuerzas en el exterior - ratna mornaricamarina de guerra - pričuvareservas - služenje vojnoga roka za ženeservicio militar de la mujer - dragovoljno služenjeservicio voluntario - rezerviranjareserva contable - izdaci za obranugastos de defensa - strateška obranadefensa estratégica - devizne pričuvereserva de divisas - međunarodna sigurnostseguridad internacional - politika naoružavanjapolítica de armamento - europska politika naoružavanjapolítica europea de armamento - europska sigurnostseguridad europea - neširenje nuklearnoga oružjano proliferación nuclear - ograničenje naoružanjalimitación de armamentos - stvaranje beznuklearnih zonadesnuclearización - prirodni rezervatreserva natural - usklađivanje naoružanjaarmonización de armamentos - prebivališteresidencia - međunarodni sporazumacuerdo internacional - dvostrani sporazumacuerdo bilateral - višestrani sporazumacuerdo multilateral - drugo prebivališteresidencia secundaria - međunarodni pregovorinegociación internacional - potpisivanje sporazumafirma de un tratado - međunarodni instrumentinstrumento internacional - međunarodna konvencijaconvención internacional - zaostatak pesticidaresiduo de insecticida - rezolucijaresolución internacional - drvni otpaciresiduo de la madera - europska konvencijaconvención europea - međunarodni pakt UN-apacto internacional ONU - međunarodni poslovipolítica internacional - prestanak ugovorarescisión contractual - međunarodno pitanjecuestión internacional - osiguranje protiv šteteseguro de daños - smolaresina - odnosi između dviju njemačkih državarelaciones entre las dos Alemanias - službeni posjetvisita oficial - međunarodna pomoćayuda internacional - pravila ponašanjacódigo de conducta - međunarodne sankcijesanción internacional - rezolucija Zajedniceresolución comunitaria - vjerska zajednicagrupo religioso - grupo sociocultural - samodostatnost u hraniindependencia alimentaria - politika suradnjepolítica de cooperación - rezolucija UN-aresolución ONU - pravna suradnjacooperación jurídica - vojna okupacijaocupación militar - rezolucija Europskoga parlamentaresolución PE - okupirano područjeterritorio ocupado - višenacionalne snagefuerzas multinacionales - odgovornostresponsabilidad - ratni zarobljenikprisionero de guerra - armensko pitanjecuestión armenia - kurdsko pitanjecuestión de Kurdistán - palestinsko pitanjecuestión de Palestina - ujedinjenje Njemačkeunificación de Alemania - međunarodna odgovornostresponsabilidad internacional - CDECDE - euroraketaeuromisil - kontrola naoružanjacontrol de armamentos - ministarska odgovornostresponsabilidad ministerial - sporazum STARTacuerdo START - Sporazum o protubalističkim raketamaAcuerdo ABM - zona mirazona de paz - zdravstveno osiguranjeseguro de enfermedad - kaznena odgovornostresponsabilidad criminal - OESSOSCE - dugotrajna nezaposlenostparo de larga duración - ponovno uključivanje u radreinserción profesional - politička odgovornostresponsabilidad política - borba protiv nezaposlenostilucha contra el paro - planiranje radne snageplanificación de la mano de obra - dijeljenje radnoga mjestatrabajo compartido - državljaninciudadano - prestanak zaposlenjacese de empleo - promjena radnoga mjestareconversión del empleo - lokalni poticaj za zapošljavanjeiniciativa local de empleo - neplaćeni radtrabajo no remunerado - državljanin Zajedniceciudadano comunitario - privremeni radtrabajo temporal - životinjski fondrecurso animal - rad mladežitrabajo de jóvenes - rad ženatrabajo femenino - morsko bogatstvorecurso marino - strukovno usavršavanjereciclaje profesional - ekonomski resursirecurso económico - praktična izobrazbaprácticas de formación - zaliha vodarecurso hidráulico - bogatstvo talarecurso del suelo - statistika zapošljavanjaestadística del empleo - energetski izvorirecurso energético - pomoćni radnikauxiliar - radnik upućen na rad u inozemstvotrabajador expatriado - pomorsko osiguranjeseguro marítimo - poduzetnikempresario - generalni direktordirector de empresa - ribarski resursirecurso pesquero - samostalni djelatnikprofesión independiente - rudno bogatstvorecurso mineral - državni praznikdía festivo - rad nedjeljomtrabajo dominical - prirodna dobrarecurso natural - tempo radaritmo de trabajo - obnovljivi prirodni izvorirecurso renovable - rad na daljinutrabajo a distancia - zamrzavanje plaćacongelación salarial - dodatni izvor sredstavarecursos adicionales - smanjivanje plaćereducción de salarios - povlasticeremuneración en especie - naknade i troškovidietas y gastos - proračunska sredstvarecursos presupuestarios - imenovanje osobljanombramiento de personal - vlastiti prihodirecursos propios - poslovnikreglamento interno - pokusni rokperíodo de prueba - opskrba pripremljenom hranom i pićemrestauración colectiva - sindikalna pravaderechos sindicales - sloboda sindikalnoga udruživanjalibertad sindical - profesionalna etikadeontología profesional - obvezno osiguranjeseguro obligatorio - povrat novca pri izvozurestitución a la exportación - podjela dobitiparticipación en los beneficios - povrat novca pri uvozurestitución a la importación - sindikalni izborielecciones sindicales - socijalni partneriinterlocutor social - sindicato de funcionarios - strukovna udrugaasociación profesional - sindikatsindicato - obnavljanje poljoprivredne proizvodnjerestitución a la producción - izvozno ograničenjerestricción de las exportaciones - diplomatska službaprofesión diplomática - uvozno ograničenjerestricción de las importaciones - komunikacijska strukaprofesión de la comunicación - ograničavanje konkurencijerestricción de la competencia - upravno osobljeprofesión administrativa - tajničko osobljepersonal de secretaría - trgovinsko ograničenjerestricción de los intercambios - informacijska strukaprofesión de la información - znanstvenikprofesión científica - tehničko zvanjeprofesión técnica - ograničenje sloboderestricción de libertad - hombre público, jefa política, jefe político, líder, líder político, política, político - zaposlenik u osiguranjuprofesión de seguros - količinsko ograničenjerestricción cuantitativa - trgovac na malopequeño comercio - zubardentista - liječnikmédico - veterinarveterinario - ljekarnikfarmacéutico - primaljacomadrona - umjetničko zvanjeprofesión artística - individualno osiguranjeseguro privado - industrijsko restrukturiranjereestructuración industrial - književnički pozivprofesión literaria - rezultat poslovanjaresultado de explotación - trgovačko osobljepersonal de ventas - trgovački predstavnikagente comercial - poljoprivredna učinkovitostresultado de la explotación agraria - školski rezultatiresultado escolar - informatička strukaprofesión de la informática - turistički djelatnikprofesión del turismo - hotelijersko zvanjeprofesión hostelera - uslužno zanimanjepersonal de servicios - ponovno uvođenje carinskih pristojbirestablecimiento de derechos de aduana - bankarsko zvanjeprofesión bancaria - profesionalni sportdeporte profesional - provoztránsito - zaostajanje u školiretraso escolar - europsko industrijsko područjeespacio industrial europeo - industrijska politika Zajednicepolítica industrial comunitaria - povlačenje s tržištaretirada del mercado - obrtništvoartesanado - mala industrijapequeña industria - srednje velika industrijamediana industria - mala i srednja industrijapequeña y mediana industria - umirovljena osobapersona jubilada - smještaj industrijeemplazamiento industrial - zona franca industrial - prijevremeno umirovljenjejubilación anticipada - tehnološki parkparque tecnológico - proizvodni višakexcedente de producción - rukovanjemanipulación - javno osiguranjeseguro público - ponovna prerada gorivareprocesado del combustible - industrijski proces proizvodnjefabricación industrial - proizvodna kvotacuota de producción - statistika proizvodnjeestadística de producción - odgovornost proizvođačaresponsabilidad del fabricante - nova tehnologijanueva tecnología - sastanak na vrhureunión en la cumbre - čista tehnologijatecnología limpia - tradicionalna tehnologijatecnología tradicional - tehnološki procesproceso tecnológico - tehnički propisireglamentación técnica - vijek trajanja proizvodaduración del producto - neispravan proizvodproducto defectuoso - ministarski sastanakconferencia de ministros - tehnička specifikacijaespecificación técnica - europska normanorma europea - međunarodna normanorma internacional - usklađivanje normiarmonización de normas - tehničko praviloreglamento técnico - međunarodni sastanakreunión internacional - tehnologija recikliranjatecnología del reciclaje - istraživački proračunpresupuesto de investigación - povećanje plaćeaumento salarial - EurekaEureka - istraživačko osobljepersonal de investigación - istraživačka politika Zajednicepolítica comunitaria de investigación - odnos industrije i istraživanjarelación industria-investigación - preprodavačrevendedor - dohodakrenta - istraživačko tijelocentro de investigación - zaštićeno imemarca comercial - registrirani zaštitni znakmarca registrada - model i uzorakdiseño y modelo - dodatni prihodrenta complementaria - pravo o zaštitnom znakuDerecho de marcas - europski zaštitni znakmarca europea - pokus na životinjamaexperimentación animal - pokus na ljudimaexperimentación humana - istraživanje u poduzećuinvestigación en la empresa - temeljno istraživanjeinvestigación básica - vojno istraživanjeinvestigación militar - sveučilišno istraživanjeinvestigación universitaria - osiguranje protiv trećegaseguro de responsabilidad civil - dohodak od ulaganjarenta de inversión - Grupa 77Grupo de los 77 - grupa KontadoraGrupo de Contadora - ovisno područjeterritorio no autónomo - pokret potrošačamovimiento de consumidores - prihod poljoprivrednikarenta del agricultor - tajnička naknadasubsidio de secretariado - prijevoz opasne robetransporte de mercancías peligrosas - prihod poljoprivrednoga gospodarstvarenta de la explotación agraria - nastavna metodamétodo pedagógico - prihod kućanstvarenta familiar - oporezivi dohodakrenta imponible - nacionalni dohodakrenta nacional - podvodno rudno bogatstvorecurso mineral submarino - prihod izvan redovite plaćerenta no salarial - novi materijalmaterial avanzado - podne oblogerevestimiento del piso - supravodljiva slitinaaleación superconductora - složeni materijalmaterial compuesto - tehnička keramikacerámica técnica - posebni polimerpolímero especial - amorfni materijalmaterial amorfo - mikročesticapartícula ultrafina - biološki materijalbiomaterial - slitine s memorijomaleación de memoria - revizija ustavarevisión de la Constitución - sporazum ADNAcuerdo ADN - vanjska jedinicaunidad periférica - stupnjevanje odmoraescalonamiento de las vacaciones - izmjena zakonamodificación de la ley - mikroračunalomicroordenador - turistička politikapolítica de turismo - prijevozno osiguranjeseguro de transportes - industrijska revolucijarevolución industrial - Međunarodni ured radaBIT - ECOSOCECOSOC - UNHCRACNUR - Sjeverno Porajnje-Zapadna FalačkaRenania del Norte-Westfalia - EEBBEE - Rheinland-PfalzRenania-Palatinado - Rona-AlpeRódano-Alpes - EAESSEEA - ENEAAEEN - Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjetaFundación europea para la mejora de las condiciones de vida y de trabajo - Europsko sveučilište - Institut u FirenciInstituto Europeo de Florencia - RibeRibe - EBUUER - bogatstvoriqueza - WAEMUUEMOA - životno osiguranjeseguro de vida - skočacricino - ADCADC - Ringkoebing - CACMMCCA - osigurani rizikriesgo cubierto - DACCAD - zdravstveni rizikriesgo sanitario - nuklearna politikapolítica nuclear - rižaarroz - naftna politikapolítica petrolera - uskladištenje ugljikovodikaalmacenamiento de hidrocarburos - razgradnja elektranaclausura de central energética - energija iz biomaseagroenergía - energetikaindustria energética - mješavina benzina i alkoholacarburol - motorni alkoholcombustible de alcohol - robotikarobótica - energentproducto energético - industrija ugljenaindustria carbonera - robotizacijarobotización - politika ugljenoga rudarstvapolítica carbonera - prerada ugljenatratamiento del carbón - rudno ležišteyacimiento de mineral - društvena ulogarol social - rudarska djelatnostexplotación minera - rudarska proizvodnjaproducción minera - mirovinski sustavpensión de jubilación - RoskildeRoskilde - kopanje rudačeexplotación del mineral - metalna rudačamineral metálico - boksitbauxita - bitumenski materijalmateria bituminosa - zemlja i stijenetierras y piedras - solsal - ležajrodamiento - fosfatfosfato - potašapotasa - RumunjskaRumania, Rumanía - istraživanje nafteexploración petrolera - pridobivanje nafteextracción de petróleo - naftna platformainstalación en el mar - proizvodnja nafteproducción de petróleo - butano - parafinalcano, parafina - sirova naftapetróleo bruto - benzingasolina - dizelsko gorivogasóleo - ložno uljefueloil - Velika Britanija i Sjeverna IrskaReino Unido - propanpropano - avionsko gorivocombustible de aviación - bezolovni benzingasolina sin plomo - prekomorske zemlje i područja Ujedinjene KraljevinePTU del Reino Unido - nafta iz morapetróleo marino - regije Velike Britanije i Sjeverne Irskeregiones del Reino Unido - elektranaplanta eléctrica - elektroprivredaindustria eléctrica - RuandaRuanda - smještaj elektraneemplazamiento de central energética - hidroelektrično postrojenjeinstalación hidroeléctrica - SabaSaba - sustav hlađenja reaktoraenfriamiento del reactor - nuklearna kemijaquímica nuclear - astronomijaastronomía - Sabah - ozračeno gorivocombustible irradiado - saharozasacarosa - bioprocesproceso biotecnológico - bioindustrijabioindustria - biotehnologijabiotecnología - posebna kemikalijaparaquímica - Zapadna SaharaSáhara occidental - neravni proizvodproducto no plano - ravni proizvodproducto plano - limchapa - profilperfil - SahelSahel - tanki limhoja fina - svinjska mastmanteca de cerdo - industrija kemijskih sirovinaindustria química básica - kemijski elementelemento, elemento químico - kemijski spojcompuesto, compuesto químico - industrija boja i lakovapintura y barniz - Sveti EustazijeSan Eustaquio - lijekmedicamento - San MarinoSan Marino - hormonhormona - Sveti MartinSan Martín - organska kemikalijaproducto químico orgánico - industrija pesticidaindustria de pesticidas - metalurška industrijaindustria metalúrgica - sporazum među društvimaacuerdo interempresarial - Kneževina AsturijaPrincipado de Asturias - Sveti Petar i MikelonSan Pedro y Miguelón - željezni i čelični proizvodproducto siderúrgico - industrija matica i vijakapernos y tornillos - industrija bijeloga lima i noževahojalatería y cuchillería - željezna robaferrería - željezni proizvodproducto de forja - metalna prevlakarecubrimiento de metales - Sveta HelenaSanta Elena - stroj za obradu čelika i željezamáquina siderúrgica - specijalni čelikaceros especiales - Sveta LucijaSanta Lucía - antimonantimonio - berilijberilio - kadmijcadmio - feroleguraferroaleación - tantaltantalio - oduzimanje dobaraembargo de bienes - industrija bicikala i motorkotačaciclo y motociclo - industrija alataherramientas - laboratorijska opremaaparato científico - plaćasalario - medicinski i kirurški instrumentimaterial médico-quirúrgico - plaća po učinkusalario por rendimiento - uređaj za hlađenjeinstalación frigorífica - nadnica po satusalario por horas - industrijski robotrobot industrial - plaća za kućanske poslovesalario por trabajo doméstico - najniža plaćasalario mínimo - crpkabomba - IATAIATA - radnik koji zarađuje plaćuasalariado - material audiovisual - oprema za reprodukciju zvukaaparato de reproducción del sonido - Solomonski OtociSalomón - Samoa - električni vodcable eléctrico - telekomunikacijska opremamaterial de telecomunicaciones - kućanski električni aparatelectrodoméstico - upravna sankcijasanción administrativa - industrijski električni strojmáquina eléctrica industrial - električni strojmáquina eléctrica - elektromagnetna opremamaterial electromagnético - Zajedničina sankcijasanción comunitaria - videodiskvideodisco - videokasetavideocasete - medij zapisasoporte de grabación - ekonomske sankcijesanción económica - nosač zvukadisco - optički medijsoporte óptico - snimanjesoporte grabado - uređaj za zračenjeaparato de radiación - radiotelekomunikacijetelecomunicación inalámbrica - mikroelektronikamicroelectrónica - kaznasanción penal - građevinska industrijaindustria de la construcción - montažaprefabricación - građevinska skelapanel de construcción - veliki javni radovigrandes obras - kartoncartón - prešano drvomadera aglomerada - javno zdravstvosalud pública - industrija kože i rukavicamarroquinería y guantería - krznarstvopeletería - Sveti Toma i PrincipSanto Tomé y Príncipe - Sarawak - pozamenterijamercería - SardinijaCerdeña - umjetna vlaknatextil sintético - prirodna vlaknatextil natural - ostale razne industrijeindustria diversa - društvo s ograničenom odgovornošćusociedad de responsabilidad limitada - predmet od zlata i draguljajoyería y orfebrería - heljdaalforfón - socijalna pravaderechos sociales - politička pravaderechos políticos - ekonomska pravaderechos económicos - povelja o ljudskim pravimaCarta de Derechos Humanos - SaarlandSarre - ateizamateísmo - satelitsatélite - sloboda kretanjalibertad de circulación - zadovoljstvo poslomsatisfacción en el trabajo - mjere protiv diskriminacijelucha contra la discriminación - tehnološko znanje i iskustvoconocimientos técnicos - etnička diskriminacijadiscriminación étnica - spolna slobodalibertad sexual - ksenofobijaxenofobia - ravnopravnost muškaraca i ženaigualdad hombre-mujer - akademske slobodelibertad de enseñanza - pravo na razvojderecho al desarrollo - dječja pravaderechos del niño - okrutno i ponižavajuće postupanjetrato cruel y degradante - Schleswig-HolsteinSchleswig-Holstein - zaštita djetetaprotección de la infancia - zločin protiv čovječnosticrimen contra la humanidad - retroaktivnost zakonaretroactividad de la ley - poredbeno pravoDerecho comparado - znanost o upraviciencia administrativa - lokalno zakonodavstvolegislación local - informacijska znanostciencia de la información - građanskopravna odgovornostresponsabilidad civil - ugovorna odgovornostresponsabilidad contractual - psihologija i srodne znanosticiencias del comportamiento - vlasništvopropiedad de bienes - atlasatlas - pedologijaciencia del suelo - privatizacijaprivatización - ekonomska znanostciencia económica - ostavinaherencia - pravna znanostciencia jurídica - nasljedno pravoderecho sucesorio - time-sharingmultipropiedad - služnostservidumbres - uživanje pravadisfrute de derechos - zakonito prebivalištedomicilio legal - biološke znanosticiencias biológicas - platežna sposobnostsolvencia - zločin protiv osobadelito contra las personas - zločin protiv imovinedelito contra la propiedad - protuzakonito lišenje slobodesecuestro de personas - fizika i srodne znanosticiencias físicas - političke znanosticiencia política - carinska prijevarafraude aduanero - primijenjene znanosticiencias aplicadas - klevetadifamación - porezno kazneno djelodelito fiscal - geoznanosticiencias de la tierra - kazna zatvoraencarcelamiento - pravo o izvršavanju kaznenih sankcijaDerecho penitenciario - zatvorenikrecluso - društvene znanosticiencias sociales - zamjenska kaznapena sustitutoria - uvjetna kaznarégimen abierto - konfiskacija imovineconfiscación de bienes - smanjenje kaznereducción de la pena - premještaj zatvorenikatraslado de presos - zatvorski sustavrégimen penitenciario - zatvorska upravaadministración penitenciaria - politički raskolescisión política - zastara vođenja postupkaprescripción del delito - saslušanjejuicio - atmosferaatmósfera - školovanjeescolarización - pravna pomoćasistencia judicial - uhićenjedetención - sudska istragainvestigación judicial - pretragaregistro domiciliario - pritvorreclusión provisional - prava obranederechos de la defensa - sustav izbora u dva krugaelección a dos vueltas - sustav izbora u jednom kruguelección a una vuelta - glasovanje za listuelección por listas - tužba EZ-a za utvrđivanje odgovornostirecurso por responsabilidad CE - tužba koju podnosi osobljerecurso del personal - prijedlog Sudu EZ-a za rješavanje prethodnog pitanjapetición de decisión prejudicial CE - većinski izborni sustavsistema mayoritario - izbori s jednim kandidatomelección uninominal - trgovački sudjurisdicción mercantil - parlamentarna sjednicasesión parlamentaria - arbitražni sudjurisdicción arbitral - međunarodni sudjurisdicción internacional - fiskalni sudjurisdicción fiscal - sušasequía - pravni savjetnikasesor jurídico - sudac porotnikjuez no profesional - morsko područjeespacio marítimo - prijetnja nacionalnoj sigurnostiatentado contra la seguridad del Estado - bankovna tajnasecreto bancario - pomorski nadzorvigilancia marítima - sloboda moralibertad de los mares - industrijska tajnasecreto industrial - svemirski prostorespacio ultraterrestre - pravo vlasništva u svemirupropiedad del espacio - profesionalna tajnasecreto profesional - upotreba svemirautilización del espacio - Tajništvo UN-aSecretaría de la ONU - strani državljaninextranjero - dozvola boravkaderecho de residencia - prihvat stranacaadmisión de extranjeros - ekonomski sektorsector económico - mješoviti brakmatrimonio mixto - primarni sektorsector primario - međunarodno pravo - nacionalno pravoDerecho internacional-Derecho interno - međunarodno ekonomsko pravoDerecho internacional económico - upravna odgovornostresponsabilidad administrativa - javno ekonomsko pravoDerecho público económico - kvartarni sektorsector cuaternario - odluka EZ-adecisión CE - direktiva EZ-adirectiva CE - sekundarni sektorsector secundario - pravni sustav Zajedniceorden jurídico comunitario - sekundarno zakonodavstvoDerecho derivado - direktiva EAEC-adirectiva CEEA - preporuka EZ-arecomendación CEE - tercijarni sektorsector terciario - uredba EZ-areglamento CE - provedbena uredbareglamento de aplicación - mišljenje EAEC-adictamen CEEA - sigurnost opskrbeseguridad de abastecimiento - mišljenje ECSC-adictamen CECA - mišljenje Suda EZ-adictamen del Tribunal de Justicia CE - usklađivanje socijalne sigurnostiarmonización de la seguridad social - sigurnost zaposlenjaseguridad en el empleo - vanjska nadležnost Zajednicecompetencias externas CE - Protokol EZ-aProtocolo CE - Ugovor o spajanjuTratado de fusión - sigurnost prometaseguridad del transporte - Jedinstveni europski aktActa Única Europea - Ugovor o pristupanju EZ-uTratado de adhesión CE - sigurnost proizvodaseguridad del producto - Zajednički poduhvat EAEC-aempresa común CEEA - Komisija EZ-aComisión CE - sigurnost na raduseguridad en el trabajo - odnosi EU-arelaciones de la Unión Europea - Vijeće ministara ACP-EZ-aConsejo de Ministros ACP-CE - nuklearna sigurnostseguridad nuclear - član Suda EZ-amiembro del Tribunal de Justicia CE - član Europske komisijecomisario europeo - javna sigurnostseguridad pública - AEC - sigurnost cestovnoga prometaseguridad en carretera - sporazum o pridruživanju EZ-uacuerdo de asociación CE - konvencija ACP-EZ-aconvenio ACP-CE - socijalna sigurnostseguridad social - Odbor veleposlanika ACP-EZ-aComité de Embajadores ACP-CE - Zajednički odbor ACP-EZ-acomité paritario ACP-CE - Treća konvencija iz LoméaConvenio de Lomé III - EURESEURES - EDFFED - ESFFSE - proširenje Unijeampliación de la Unión Europea - dodjela stanovaasignación de vivienda - ražcenteno - Europska unijaUnión Europea - povijest Europehistoria de Europa - kemijska solsal química - članstvo u Europskoj unijipertenencia a la Unión Europea - LAESSELA - zajedničko stajališteposición común - zajednička akcijaacción común - Ugovor o Europskoj unijiTratado de la Unión Europea - zemlje LAES-apaíses del SELA - europska politička suradnjacooperación política europea - natječaj EZ-aconcurso-oposición CE - izbor učenikaselección de alumnos - dodatni trgovinski mehanizammecanismo complementario de los intercambios - sprečavanje rizikaprevención de riesgos - prirodna opasnostriesgo natural - rizik u industrijiriesgo industrial - ekonomski liberalizamliberalismo económico - carinska pristojbaderechos de aduana - carinska inspekcijacontrol de aduana - pristojbe zajedničke carinske tarifederechos del AAC - sjemesemilla - težine i mjerepesas y medidas - konzervirani proizvodproducto en conserva - polumetalsemimetal - iradijacijairradiación - egzistencijalni minimumingreso mínimo de subsistencia - osobno naoružanjearma personal - sitna krupicasémola - pokroviteljstvomecenazgo - natječaj za posaoconcurso administrativo - javna raspravasesión pública - SenegalSenegal - podjela vlastiseparación de poderes - psihoanalizapsicoanálisis - svilarstvosericicultura - vizualna umjetnostartes visuales - multikulturalnostpluralismo cultural - običaji i tradicijacostumbres y tradiciones - uslugaservicio - arhitektonska baštinapatrimonio arquitectónico - crkvaiglesia - himnahimno - zastavabandera - usluga održavanjaservicio postventa - umjetničko vlasništvopropiedad literaria y artística - civilno služenjeservicio civil - aerodinamikaaerodinámica - termodinamikatermodinámica - fizika plazmefísica del plasma - laserska fizikafísica de los rayos láser - genetički inženjeringingeniería genética - slikarstvopintura - služba za zapošljavanjeoficina de empleo - uvjetni otpustlibertad condicional - povećanje kapitalaampliación de capital - zdravstvena službaservicio sanitario - položaj poljoprivredesituación de la agricultura - poštanske novčarske uslugeservicios financieros de Correos - proglašenje zakonapromulgación de la ley - financijski interesi zastupnikaintereses económicos de los parlamentarios - arapsko-afrička suradnjacooperación árabe-africana - besplatna uslugaservicio gratuito - europsko-arapska suradnjacooperación euro-árabe - izaslanstvo Komisijedelegación de la Comisión - Zajedničina kontrolacontrol comunitario - načelo dodavanjaprincipio de adicionalidad - vojna službaservicio militar - rubno područjeregión periférica - otočno područjeregión insular - najpovlaštenija državanación más favorecida - naplativa uslugaservicio remunerado - dotacijapresupuesto anejo - poštanska uslugaservicio postal - višejezični rječnikdiccionario multilingüe - rječnik kraticadiccionario de abreviaturas - javna službaservicio público - enciklopedijaenciclopedia - pojmovniktesauro - periodična publikacijarevista - tajna službaservicio secreto - kućni otpadresiduo doméstico - monokulturamonocultivo - socijalne službeservicio social - novineperiódico - sezamsésamo - rast cijenasubida de precios - parlamentarno zasjedanjeperíodo de sesiones - SejšeliSeychelles - CFI - sveučilišteuniversidad - prijevoz životinjatransporte de animales - pokret za udruživanjemovimiento asociativo - SharjahSharjah - SicilijaSicilia - razmještaj snagadespliegue de fuerzas - zastupničko mjestoescaño parlamentario - matična kućaadministración, casa matriz, jefatura, ministerio del interior, oficina central, oficina principal, sede, sede social - nepopunjeno mjestoescaño vacante - AustralijaAustralia - Sijera LeoneSierra Leona - prometni znakseñalización - hrana za kućne ljubimcealimento para animales domésticos - SingapurSingapur - kisela kišalluvia ácida - potraživanje od osiguranjasiniestro - urbanističko zvanjeprofesión del urbanismo - dokumentacijski alatobra de referencia - netkane tkaninetextil sin tejer - sirupjarabe - Islas del Egeo - Kanarski OtociCanarias - sisalsisal - Ured Europskoga parlamentaMesa del PE - predsjednikpresidente - seizmologijasismología - potpredsjednikvicepresidente - glavni tajniksecretario general - institucionalno djelovanjevida institucional - sjedište institucijesede de la institución - institucionalna reformareforma institucional - nadležnost institucijecompetencia institucional - stanje EZ-asituación CE - bračno stanjesituación familiar - svemirska politikapolítica espacial - samoopskrbaautoabastecimiento - financijsko stanjesituación financiera - socijalizamsocialismo - sociedad - javno društvo s ograničenom odgovornošćusociedad anónima - građanskopravna udrugasociedad civil - profesionalno udruženjesociedad civil profesional - društvo na koje se primjenjuje trgovačko pravosociedad mercantil - trgovačko društvo u mješovitom vlasništvusociedad de economía mixta - investicijsko društvosociedad de inversión - dioničko društvosociedad de capital - autobusautobús - potrošačko društvosociedad de consumo - javno trgovačko društvosociedad de personas - komanditno društvosociedad comanditaria - sociedad en participación - europsko trgovačko društvosociedad europea - društvo-majkasociedad matriz - neprofitna organizacijasociedad sin fines de lucro - sociologijasociología - Južni JutlandJutlandia del Sur - svilaseda - vlastita potrošnjaautoconsumo - skrb za invalideayuda a los discapacitados - sojasoja - otapalodisolvente - SomalijaSomalia - istraživanje uzorkasondeo - ispitivanje javnoga mnijenjasondeo de opinión - siraksorgo - samoodređenjeautodeterminación - SudanSudán - sumporazufre - javno nadmetanjepresentación de ofertas - izvor informacijafuente de información - izvor pomoćifuente de la ayuda - izvor pravafuentes del Derecho - nerazvijenostsubdesarrollo - nusproizvodsubproducto - poljoprivredni nusproizvodsubproducto agrícola - samofinanciranjeautofinanciación - mliječni nusproizvodsubproducto de la leche - metalni nusproizvodsubproducto metálico - lumpenproletarijatsubproletariado - pothranjenostdesnutrición - nedovoljna napučenostsubpoblación - subcontratación - samoupravljanjeautogestión - hraniteljsostén de la familia - podržavanje cijenasostenimiento de los precios - potpora poljoprivrednoj cijenisostenimiento de los precios agrarios - monetarna potporaapoyo monetario - državni suverenitetsoberanía nacional - specijalizacija proizvodnjeespecialización de la producción - specijalizacija trgovineespecialización de los intercambios comerciales - proračunska specifikacijaespecificación presupuestaria - dobrovoljno ograničenjeautolimitación - građevinska spekulacijaespeculación inmobiliaria - Espórades del Norte - sportdeporte - Šri LankaSri Lanka - StabexStabex - stabilnost cijenaestabilidad de precios - 2Bićanić. stabilizacija dohotkaestabilización de la renta - ekonomska stabilizacijaestabilización económica - stočarstvo u zatvorenim prostorimaestabulación - acuerdo interprofesional - automatizacijaautomatización - ekonomska stagnacijaestancamiento económico - pokusno poljoprivredno gospodarstvoestación experimental agrícola - statistikaestadística - poljoprivredna statistikaestadística agraria - statistika Zajedniceestadística comunitaria - demografska statistikaestadística demográfica - ribarska statistikaestadística pesquera - automobilautomóvil - ekonomska statistikaestadística económica - financijska statistikaestadística financiera - industrijska statistikaestadística industrial - međunarodna statistikaestadística internacional - državna statistikaestadística nacional - službena statistikaestadística oficial - regionalna statistikaestadística regional - status BerlinaEstatuto de Berlín - status JeruzalemaEstatuto de Jerusalén - propisi o državnim službenicimaestatuto del funcionario - autonomijaautonomía - pravilnik o osobljuestatuto del personal - pravni položajestatuto jurídico - politički statusestatuto político - vrsta zanimanjacategoría profesional - društveni položajstatus social - sterilizacijaesterilización - porezni poticajincentivo fiscal - zalihastock - zaliha Zajednicestock comunitario - financijska samostalnostautonomía financiera - robna zalihastock coyuntural - intervencijska zalihastock de intervención - višak zalihastock excedentario - minimalna zalihastock mínimo - svjetska zalihastock mundial - privatne zalihestock privado - državne zalihestock público - sigurnosne zalihestock regulador - uskladištenjealmacenamiento - gomilanje naoružanjaalmacenamiento de armas - uskladištenje energijealmacenamiento de la energía - skladištenje hranealmacenamiento de alimentos - pohrana dokumentaalmacenamiento de documentos - Veliki KopenhagenStorkoebenhavn - Storstroem - poljoprivredno ustrojstvoestructura agraria - struktura zaposlenostiestructura del empleo - ustrojstvo društvaestructura de la empresa - odobrenje proračunaautorización presupuestaria - ekonomsko ustrojstvoestructura económica - industrijsko ustrojstvoestructura industrial - institucionalno ustrojstvoestructura institucional - društveno ustrojstvoestructura social - narkotikestupefaciente - kancerogena tvarsustancia cancerígena - opasna tvarsustancia peligrosa - odobrenje ograničavajuće prakseautorización de entente - izvozna subvencijasubvención a la exportación - nadomjestak za hranusucedáneo de alimento - nasljeđivanje poljoprivrednoga gospodarstvasucesión de la explotación agraria - podružnicasucursal - šećerazúcar - bijeli šećerazúcar blanco - sirovi šećerazúcar semirrefinado - šećer od šećerne repeazúcar de remolacha - odobrenje prijevozaautorización de transporte - šećer od šećerne trskeazúcar de caña - ŠvedskaSuecia - važeći glasovivotos válidos - opće biračko pravosufragio universal - samoubojstvosuicidio - ŠvicarskaSuiza - CelebesSulawesi - SumatraSumatra - korištena poljoprivredna površinasuperficie agrícola utilizada - zastupnički zamjeniksustituto - dodatna pristojbasobreprecio - informacijski medijsoporte de información - magnetni medijsoporte magnético - ukidanje radnih mjestasupresión de empleo - ukidanje carinske pristojbesupresión de los derechos de aduana - naddržavnostsupranacionalidad - prekomjerno iskorištavanje dobarasobreexplotación de recursos - šumovito područjesuperficie arbolada - veličina posjedasuperficie de explotación - travnjaksuperficie de pastos - glavna poljoprivredna površinasuperficie principal - duboko zamrzavanjeultracongelación - oplodni reaktorreactor regenerador - SurinamSurinam - prenaseljenostsuperpoblación - monetarni sporazumacuerdo monetario - cesta za motorna vozilaautopista - prekomjerna proizvodnjasobreproducción - tržišni nadzorvigilancia del mercado - suspenzija pomoćisuspensión de la ayuda - odgoda izvršenja kaznesuspensión de la pena - privremena obustava carinskih pristojbisuspensión de los derechos de aduana - SvaziSwazilandia - šumogojstvosilvicultura - AustrijaAustria - SirijaSiria - SysminSysmin - bankarski sustavsistema bancario - obrazovni sustavsistema de enseñanza - sustav poljoprivrednoga gospodarenjasistema de explotación agraria - informacijski sustavsistema de información - informacijski sustav upravljanjasistema de información para la gestión - komunikacijski sustavisistema de comunicación - sustav računa narodnoga gospodarstvasistema de contabilidad - sustav obrađivanja zemljištasistema de cultivo - AuvergneAuvernia - sustav Ujedinjenih narodasistema de las Naciones Unidas - dokumentacijski sustavsistema documental - izborni sustavsistema electoral - europski izborni sustavsistema electoral europeo - europski računovodstveni sustavSistema Europeo de Contabilidad - Europski monetarni sustavsistema monetario europeo - međunarodni monetarni sustavsistema monetario internacional - normirani sustav računa narodnoga gospodarstvasistema normalizado de contabilidad - duhantabaco - pušenjetabaquismo - TajvanTaiwán - TanzanijaTanzania - sagtapicería - pristojba za zračni prijevoztarifa aérea - prijevozna pristojbatarifa de transporte - carinska tarifaarancel aduanero - zajednička carinska tarifaArancel Aduanero Común - željeznička pristojbatarifa ferroviaria - predujamanticipo de tesorería - poštanski troškovitarifa postal - carinska povlasticaarancel preferencial - putnička pristojbatarifa de viajeros - pristojbe za uporabu infrastrukturetarificación de la infraestructura - biktoro - stopa samodostatnostitasa de autoabastecimiento - devizni tečajtipo de cambio - prednacrt proračunaanteproyecto de presupuesto - stopa PDV-atipo del IVA - plutajući tečajtipo de cambio flotante - središnji tečajtipo de cambio central - reprezentativni tečajtipo de cambio representativo - TawalTawal - procjena cijenafijación de precios máximos - osovinska pristojbatasa por eje - porez na izvozgravamen sobre las exportaciones - porez na uvozgravamen sobre las importaciones - biljegovinaimpuesto del timbre - kompenzacijska pristojbagravamen compensatorio - pristojba s jednakim učinkomexacción de efecto equivalente - suodgovornost proizvođačacorresponsabilidad de los productores - tranzitna pristojbaderecho de tránsito - porez na poslovanjeimpuesto sobre actividades profesionales - porez na gorivoimpuesto sobre los carburantes - civilno zrakoplovstvoaviación civil - porez na vozilaimpuesto de circulación - ČadChad - ČehoslovačkaChecoslovaquia - tehnike obrađivanja zemljištatécnica de cultivo - načini upravljanjatécnica de gestión - oprema zgradetécnica de la construcción - tehnologijatecnología - prehrambena tehnologijatecnología alimentaria - vojni zrakoplovaviación militar - tehnologija materijalatecnología de materiales - alternativna tehnologijatecnología blanda - energetska tehnologijatecnología energética - međutehnologijatecnología intermedia - nuklearna tehnologijatecnología nuclear - naftna tehnologijatecnología petrolera - telekomunikacijetelecomunicación - faksimiltelefax - daljinsko očitavanjeteledetección - peradarstvoavicultura - kabelska distribucijateledistribución - telegraftelégrafo - telematikatelemática - brzoglas, telefonaparato, teléfono - televizija - telekstélex - svjedočenjetestimonio - odmoritiempo de descanso - političko usmjerenjetendencia política - Europski monetarni sporazumAcuerdo Monetario Europeo - avion, zrakoplovaeronave, aeroplano, avión - psihički strestensión psíquica - uvjeti trgovanjarelación real de intercambio - nazivljeterminología - građevna česticaterreno edificable - industrijska česticaterreno industrial - napušteno zemljištetierra abandonada - poljoprivredno zemljištetierra agrícola - državno zemljištepropiedad rústica del Estado - neobrađeno zemljištetierra baldía - oranicatierra laborable - mišljenjedictamen - iskrčeno zemljištetierra recuperada - prekomorsko područjeterritorio de ultramar - terorizamterrorismo - TajlandTailandia - čaj - terapeutikaterapéutica - tesis - mišljenje EZ-adictamen CE - TesalijaTesalia - Tracia Occidental - TimorTimor - Istočni TimorTimor Oriental - titantitanio - prenosivi vrijednosni papirtítulo de crédito - vozna kartatítulo de transporte - TogoTogo - TongaTonga - mučenjetortura - ToskanaToscana - tresetturba - masovni turizamturismo de masas - suncokretgirasol - mišljenje Europskoga parlamentadictamen PE - toksikologijatoxicología - ovisnost o drogamatoxicomanía - traktortractor - Zakon o ekspanziji trgovineLey de Expansión Comercial - prijevodtraducción - Ugovor o EZ-uTratado CE - Ugovor o Europskoj zajednici za ugljen i čelikTratado CECA - Ugovor o EEZ-uTratado CEE - Ugovor o Europskoj zajednici za atomsku energijuTratado CEEA - zemlje Varšavskoga paktapaíses del Pacto de Varsovia - muzilicamáquina de ordeñar - obrada vodetratamiento del agua - obrada informacijatratamiento de la información - obrada riječitratamiento de textos - obrada podatakatratamiento de datos - obrada rudačetratamiento del mineral - zaštita usjevatratamiento fitosanitario - financijska transakcijatransacción financiera - prijenos poslovatraslado de la empresa - transfer kapitalatransferencia de capitales - prijenos mirovinskih pravatransferencia de derechos de pensión - preseljenje stanovništvatraslado de población - tehnološki transfertransferencia de tecnología - zobavena - prerada hranetransformación alimentaria - provoz Zajednicomtránsito comunitario - carinski provoztránsito aduanero - transliteracijatransliteración - prijenos podatakatransmisión de datos - prijenos vlasništvatransmisión de la propiedad - pobačajaborto - zračni prijevoztransporte aéreo - kombinirani prijevoztransporte combinado - prijenos energijetransporte de energía - prijevoz u unutrašnjosttransporte al hinterland - prijevoz robatransporte de mercancías - prijevoz na površinitransporte de superficie - prijevoz putnikatransporte de viajeros - javni prijevoztransporte colectivo - nezakoniti pobačajaborto ilegal - željeznički prijevoztransporte ferroviario - prijevoz unutrašnjim vodamatransporte por vía navegable - osobno prijevozno sredstvotransporte individual - međukontinentski prijevoztransporte intercontinental - unutrašnji prijevoztransporte interior - međunarodni prijevoztransporte internacional - međunarodni cestovni prijevoztransporte internacional por carretera - provoz unutar Zajednicetransporte intracomunitario - pomorski prijevoztransporte marítimo - Abu DhabiAbu Dhabi - tekstilni sporazumAcuerdo Multifibras - pobačaj iz zdravstvenih razlogaaborto terapéutico - domaći prijevoztransporte nacional - kabelski prijenostransporte por cable - cjevovodni transporttransporte por tubería - unajmljeni prijevoztransporte por cuenta de terceros - prijevoz za vlastite potrebetransporte por cuenta propia - sredstvo javnoga prijevozatransporte público - regionalni prijevoztransporte regional - cestovni prijevoztransporte por carretera - školski prijevoztransporte escolar - polujavni prijevoztransporte semicolectivo - prijevoz pod carinskom kontrolomtransporte bajo precinto aduanero - podzemni prijevoztransporte subterráneo - prigradski prijevoztransporte suburbano - kopneni prijevoztransporte terrestre - prekogranični prijevoztransporte transfronterizo - gradski prijevoztransporte urbano - prijevozniktransportista - radtrabajo - rad kod kućetrabajo a domicilio - dušiknitrógeno - rad na pokretnoj tracitrabajo en cadena - zaposlenje s punim radnim vremenomtrabajo a tiempo completo - rad u nepunom radnom vremenutrabajo a tiempo parcial - rad na crnotrabajo clandestino - timski radtrabajo en equipo - noćni radtrabajo nocturno - dječji radtrabajo de menores - rad u smjenamatrabajo por turnos - školska aktivnosttrabajo escolar - stariji radniktrabajador de edad avanzada - neprijavljeni radniktrabajador clandestino - djelatnik Zajednicetrabajador comunitario - pogranični radniktrabajador fronterizo - radnik s invaliditetomtrabajador minusválido - Baden-WürttembergBaden-Wurtemberg - fizički radniktrabajador manual - radnik migranttrabajador migrante - sezonski radniktrabajador de temporada - socijalni radniktrabajador social - javni radoviobras públicas - djetelinatrébol - BahamiBahamas - Južni TirolTrentino-Alto Adigio - državna riznicaTesoro - Trinidad i TobagoTrinidad y Tobago - pšenoražtritical - BahreinBahrein - bartertrueque - trusttrust - cijev, cijevi, cijev za prolaz fluida, tuba, vodcañería, canuto, conducto, manga, manguera, tubería, tubo - životinjska tuberkulozatuberculosis animal - volframtungsteno - TunisTúnez - turbinaturbina - TurskaTurquía - skrbništvotutela - jagodičasto voćefruto en baya - TuvaluTuvalu - cijevitubería - PDVIVA - CAEEUUDEAC - zemlje CAEEUpaíses de la UDEAC - BLEUUEBL - EECUUED - zemlje WEUpaíses de la UEO - ITUUIT - Umm al-Qaiwán - jednoglasnostunanimidad - UNCRDUncred - UNESCOUnesco - nacionalno ujedinjenjeunificación nacional - WEUUEO - zakupcontrato de alquiler - UASUEA - carinska unijaunión aduanera - ekonomska unijaunión económica - Ekonomska i monetarna unijaUnión Económica y Monetaria - Europska unija za platni prometUnión Europea de Pagos - Međuparlamentarna unijaunión interparlamentaria - povlašteni sporazumacuerdo preferencial - zakup poslovnoga prostoraarrendamiento comercial - zemlje WAEMU-apaís de la UEMOA - monetarna unijaunión monetaria - UNIRUNIR - UnisistUnisist - UnitarUnitar - osnovno stadocabeza de ganado - ugovor o zakupu zemljištacontrato de arrendamiento rústico - UNRWAOOPS - APPUAPU - UPUUPU - uranuranio - urbanizacijaurbanización - urbanizamurbanismo - SSSRURSS - UrugvajUruguay - korisnik prijevozausuario de transportes - pad cijenabaja de precios - "tvornica ""ključ u ruke"""fábrica llave en mano - plodouživanjeusufructo - korisnik informacijausuario de información - upotreba pomoćiutilización de la ayuda - upotreba vodeutilización del agua - upotreba energijeutilización de la energía - upotreba zemljištautilización de las tierras - mirnodopska uporaba energijeuso pacífico de la energía - UtrechtUtrecht - trgovinska bilancabalanza comercial - praznikvacaciones - cjepivovacuna - cijepljenjevacunación - kravavaca - krava dojiljavaca lactante - krava muzaravaca lechera - Valle d'AostaValle de Aosta - dodana vrijednostvalor añadido - tržišna kapitalizacijavalor bursátil - vrijednost trgovinevalor comercial - deficit platne bilancebalanza deficitaria - carinska procjenavalor en aduana - vrijednosni papirivalor mobiliario - vanadijvanadio - VanuatuVanuatu - VatikanVaticano - teleternero - vozilovehículo - lebdjelicavehículo de colchón de aire - vozilo s dva kotačavehículo de dos ruedas - motorno vozilovehículo de motor - poljoprivredno vozilovehículo agrícola - električno vozilovehículo eléctrico - pružno vozilovehículo sobre raíles - komercijalno vozilovehículo industrial - VejleVejle - VenetoVenecia - bilanca uslugabalanza de invisibles - VenezuelaVenezuela - prodajaventa - prodaja na kreditventa a crédito - prodaja po kućamaventa a domicilio - prodaja na maloventa al por menor - prodaja s popustomventa con rebaja - dražbaventa en subasta - neposredna prodajaventa directa - prodaja na velikoventa al por mayor - platna bilancabalanza de pagos - bescarinska prodajaventa libre de impuestos - prodaja na daljinuventa a distancia - voćnjakhuerta - financijska revizijaverificación de cuentas - staklovidrio - Vest for Storebaelt - Vestsjaellands AmtSjaelland Occidental - BaliBali - odjećavestido - mesocarne - govedinacarne bovina - kozetinacarne caprina - konjetinacarne equina - bivolsko mesocarne de búfalo - teletinacarne de ternera - meso peradicarne de ave - meso bez kosticarne deshuesada - svježe mesocarne fresca - BalkanBalcanes - ovčetinacarne ovina - svinjetinacarne porcina - ViborgViborg - potpredsjednik parlamentavicepresidente del Parlamento - žrtvavíctima - civilna žrtvavíctima civil - ratna žrtvavíctima de guerra - videografsko emitiranjeteletexto - interaktivni videoteksvideotex interactivo - uključivanje u radinserción profesional - drugi izborni krugballotage - kolektivne aktivnostivida asociativa - poslovanjevida de la empresa - politikavida política - školski životvida escolar - društveni životvida social - VijetnamVietnam - vinogradviñedo - gradciudad - grad srednje veličineciudad media - novi gradciudad nueva - satelitski gradciudad satélite - vinovino - aromatično vinovino aromatizado - bijelo vinovino blanco - domaće vinovino del país - vino vrhunske kakvoćevino de calidad superior - stolno vinovino de mesa - vino u bocamavino embotellado - vino pojačano alkoholomvino alcoholizado - trakacinta - pjenušacvino espumoso - ružičasto vinovino rosado - crno vinovino tinto - nepjenušavo vinovino no espumoso - vinifikacijavinificación - spolno nasiljeviolencia sexual - nasiljeviolencia - državno nasiljeviolencia de Estado - političko nasiljeviolencia política - virmantransferencia - BangladešBangladesh - vitaminvitamina - vinogradarstvoviticultura - unutrašnji plovni putcurso de agua interior - međunarodni plovni putcurso de agua internacional - autocestaautovía - bankabanco - seoska cestavía rural - gradska cestavía urbana - cestovna službaservicio de vías públicas - krađarobo - peradave de corral - Afrička razvojna bankaBanco Africano de Desarrollo - zaklana peradave de corral muerta - kokoš nesilicaave de corral ponedora - živa peradave de corral viva - opseg trgovinske razmjenevolumen de intercambios - obujam trgovinevolumen de transacciones - glasovanjevotación - prazni glasački listićvoto en blanco - poljoprivredna bankabanco agrícola - glasovanje za tekst u cjelinivoto en bloque - donošenje zakonavotación de la ley - elektroničko glasovanjevotación electrónica - poimenično glasovanjevotación nominal - nevažeći glasački listićvoto nulo - obvezno glasovanjevoto obligatorio - glasovanje unaprijedvotación anticipada - glasovanje poštomvoto por correspondencia - glasovanje preko opunomoćenikavotación por poderes - glasovanje u parlamentuvotación parlamentaria - središnja bankabanco central - preferencijalno glasovanjevoto preferencial - javno glasovanjevotación pública - tajno glasovanjevoto secreto - putovanjeviaje - putovanje u aranžmanuviaje todo incluido - skupno putovanjeviaje en grupo - vulkanologijavulcanología - poljoprivredne savjetodavne službeextensión agraria - Otoci Wallis i FutunaWallis y Futuna - jogurtyogur - poslovna bankabanco comercial - JemenYemen - bivši Južni Jemenantiguo Yemen RDP - Yorkshire i HumbersideYorkshire y Humberside - JugoslavijaYugoslavia - Demokratska Republika KongoRepública Democrática del Congo - ZambijaZambia - ZeelandZelanda - ZimbabveZimbabwe - cinkcinc - zadružna bankabanco cooperativo - sušno područjezona árida - klimatski pojaszona climática - stambeno područjezona residencial - područje ulovazona de captura - slobodna trgovinska zonazona de libre comercio - ribolovno područjezona pesquera - isključivi gospodarski pojaszona económica exclusiva - ekvatorski pojaszona ecuatorial - slobodna zonazona franca - sporazum SALTAcuerdo SALT - investicijska bankabanco de inversión - ledeni pojaszona fría - vlažni pojaszona húmeda - monetarno područjezona monetaria - pješačka zonazona peatonal - zagađeno područjezona contaminada - zaštićeno područjezona protegida - područje pogođeno nepogodomzona catastrófica - suptropski pojaszona subtropical - predgrađezona suburbana - pristojbena zonazona de tarificación - razvojna bankabanco de desarrollo - umjereni pojaszona templada - tropski pojaszona tropical - gradsko područjezona urbana - zoologijazoología - zemljišna bankaSAFER - Svjetska bankaBanco Mundial - pučka bankabanco popular - privatna bankabanco privado - državna bankabanco público - BarbadosBarbados - sektorski sporazumacuerdo sectorial - cjeniklista de precios - šipkabarra - niska plaćasalario bajo - baza podatakabase de datos - vojna bazabase militar - BasilicataBasilicata - Donja NormandijaBaja Normandía - Donja SaskaBaja Sajonia - TABJAT - plovilobuque - robni sporazumacuerdo sobre productos básicos - plovilo za ribolovbarco pesquero - tankerbuque cisterna - gradnjaedificio - plovilo za razonoduembarcación de recreo - industrijska zgradaedificio industrial - javna zgradaedificio público - BavarskaBaviera - carinski sporazumacuerdo arancelario - lijepe umjetnostibellas artes - EIBBEI - BelgijaBélgica - belgijske regije i zajedniceregiones y comunidades de Bélgica - BelizeBelice - dobitbeneficio - primatelj pomoćibeneficiario de ayuda - BeneluksBenelux - zemlje Beneluksapaíses del Benelux - BeninBenin - BerlinBerlín - BermudiBermudas - prehrambene potrebenecesidad alimentaria - stambena potrebanecesidad de vivienda - potreba za radnom snagomnecesidad de mano de obra - rast broja stanovnikacrecimiento de la población - potreba za vodomnecesidades de agua - krmaforraje - financijski zahtjevinecesidad financiera - betonhormigón - stočna reparemolacha forrajera - šećerna reparemolacha azucarera - BEUCBEUC - maslacmantequilla - biljni maslacmanteca vegetal - Bhután - povećanje proizvodnjecrecimiento de la producción - bibliografijabibliografía - knjižnicabiblioteca - dječja knjižnicabiblioteca juvenil - nacionalna knjižnicabiblioteca nacional - narodna knjižnicabiblioteca pública - znanstvena knjižnicabiblioteca científica - sveučilišna knjižnicabiblioteca universitaria - dvodomni sustavbicameralismo - IDBBID - akulturacijaaculturación - sirotinjska četvrtbarrio de chabolas - IBEOIE - općinsko zemljištebien comunal - kulturni objektbien cultural - roba široke potrošnjebien de consumo - trajno dobrobien duradero - potrošno dobrobien no duradero - društveno blagostanjebienestar social - optužbaacusación - pivocerveza - bilancabalance - bilanca ponudebalance de abastecimiento - obračun energijebalance energético - socijalna revizijabalance social - biokemijabioquímica - biokonverzijabioconversión - biološka razgradivostbiodegradabilidad - bioenergijabioenergía - bioplinbiogás - životopisbiografía - biologijabiología - biomasabiomasa - biosferabiosfera - dvostranački sustavbipartidismo - bipolarizacijabipolarización - MianmarMyanmar - kupnjacompra - tvornica keksaindustria galletera - bizmutbismuto - pšenicatrigo - tvrda pšenicatrigo duro - obična pšenicatrigo blando - zamrzavanje cijenacongelación de precios - volbuey - drvo za ogrjevleña - građevno drvomadera para la construcción - kupnja na otplatucompra a crédito - pošumljavanjereforestación - pićebebida - alkoholno pićebebida alcohólica - bezalkoholno pićebebida no alcohólica - BolivijaBolivia - riznička mjenicabono del Tesoro - BonaireBonaire - bonificación de intereses - pletena i kukičana robacalcetería - intervencijska kupovinacompra de intervención - BorneoBorneo - BornholmBornholm - botanikabotánica - BocvanaBotswana - budizambudismo - pekarnicapanadería - BurgundijaBorgoña - burza robaBolsa de mercancías - govedobovino - kiselinaácido - Pokrajina Flamanski Brabantprovincia de Brabante Flamenco - Sjeverni BrabantBrabante Septentrional - Pokrajina Valonski Brabantprovincia de Brabante Valón - BremenBremen - BrazilBrasil - BretanjaBretaña - patentpatente - europski patentpatente europea - BISBIP - anorganska kiselinaácido inorgánico - brombromo - brucelozabrucelosis - bukaruido - BrunejBrunei - proračunpresupuesto - proračun Zajednicepresupuesto comunitario - državni proračunpresupuesto del Estado - proračun za obranupresupuesto de defensa - izvanredni proračunpresupuesto extraordinario - organska kiselinaácido orgánico - obiteljski proračunpresupuesto familiar - operativni proračun Europske zajednice za ugljen i čelikpresupuesto operativo CECA - proračun za oglašavanjepresupuesto publicitario - rebalans proračunapresupuesto rectificativo - europski socijalni proračunpresupuesto social europeo - dodatni proračunpresupuesto suplementario - uključivanje u proračunconsignación presupuestaria - BugarskaBulgaria - glasački listićpapeleta de votación - čelikacero - informacijski centaroficina de información - biračko mjestomesa electoral - parlamentarni uredMesa del Parlamento - 2Bakotić. upravno tijelo strankecomisión ejecutiva - administrativne formalnostiformalidad administrativa - automatizacija uredskoga poslovanjaofimática - maslobutteroil - vlada u sjenigobierno en la sombra - AbruzzoAbruzos - Azorski OtociAzores - mala i velika obalna plovidbacabotaje marítimo - kakaocacao - zemljišne knjigecatastro - rukovoditeljcuadro - upraviteljcuadro administrativo - Jezična služba EZ-acuadro lingüístico CE - zemlje ACP-apaíses ACP - srednje rukovodeće osobljecuadro medio - više rukovodeće osobljecuadro superior - CMEACAME - zemlje CMEA-apaíses del CAME - kavacafé - štedionicacaja de ahorros - hipotekarna bankacaja hipotecaria - KalabrijaCalabria - proračun troškovacálculo de costes - stjecanje vlasništvaadquisición de la propiedad - planiranje školske godinecalendario escolar - KamerunCamerún - poljoprivredna godinacampaña agrícola - predizborna kampanjacampaña electoral - KampanijaCampania - kampiranjecamping - KanadaCanadá - Panamski kanalcanal de Panamá - učenjeadquisición de conocimientos - cáncer - kandidatcandidato - šećerna trskacaña de azúcar - CAOEAC - Zelenortska RepublikaCabo Verde - nabava dokumentaadquisición de documentos - poslovna sposobnostcapacidad de obrar - nosivostcapacidad de carga - ugovorna sposobnostcapacidad de contratar - pravna sposobnostcapacidad de disfrute - vetoveto - postupak savjetovanjaprocedimiento consultivo - ministarstvoministerio - tajnik parlamentacuestor - lokalno izabrani predstavnikcargo electivo local - autonomna zajednicacomunidad autónoma - regionalna upravaadministración regional - kolonijalizamcolonialismo - znanstvena razmjenaintercambio científico - proizvodni kapacitetcapacidad de producción - vojne sankcijesanción militar - međunarodni volontervoluntario internacional - pitanje Zapadne obalecuestión de Cisjordania - pravo Zajednice - nacionalno pravoDerecho comunitario-Derecho nacional - izaslanstvo Europskoga parlamentadelegación PE - mišljenje ESC-adictamen CES - europska javna službafunción pública europea - pristanak Europskoga parlamentadictamen favorable PE - Zajednička skupština ACP-EZ-aAsamblea paritaria ACP-CE - predsjednik Europskoga parlamentapresidente PE - potpredsjednik Europskoga parlamentavicepresidente PE - blagajnik Europskoga parlamentacuestor PE - presuda Suda EZ-asentencia del Tribunal CE - protueuropski pokretmovimiento antieuropeísta - strukturni fondovifondo estructural - sud za radne sporovejurisdicción laboral - kapacitet skladištacapacidad de almacenamiento - odvjetnikabogado - pokajanjearrepentido - vanjski pojaszona adyacente - nadzordetención preventiva - žalba pojedincarecurso de particulares - ekonomsko stanjesituación económica - proizvodni čimbenikfactor de producción - točka rastapolo de crecimiento - integrirani razvojni programprograma integrado de desarrollo - IMPPIM - trgovina Sjever-Jugcomercio Norte-Sur - prijevozna moćcapacidad de transporte - spekulativni fondovicapital especulativo - javno financiranjefinanciación pública - usklađivanje cijenearmonización de precios - tržište kapitalamercado de capitales - poduzetnički kapitalcapital de riesgo - opći proračun EZ-apresupuesto general CE - majčinstvomaternidad - nagrada za dostignuća u kulturipremio cultural - pravna i poslovna sposobnostcapacidad jurídica - anglikanizamanglicanismo - katolicizamcatolicismo - pravoslavljeortodoxia - protestantizamprotestantismo - zabavni parkzona de recreo - ugostiteljsko zvanjeprofesión gastronómica - mafijamafia - bioetikabioética - tajno društvosociedad secreta - regionalna kulturacultura regional - SIDASIDA - cijena zemljištaprecio del terreno - otvoreno sveučilišteenseñanza abierta - proračun za obrazovanjepresupuesto de educación - razmjena učenika, studenata i profesoraintercambio escolar - EurydiceEurydice - priznavanje istovrijednosti studijareconocimiento de estudios - novinsko poduzetništvoempresa periodística - teleteksteletex - zaštita podatakaprotección de datos - interaktivna mrežared de transmisión interactiva - filmska proizvodnjaproducción cinematográfica - industrija radiotelevizijskih programaindustria de programas - coproducción audiovisual - programa audiovisual - producción audiovisual - informacijska tehnologijatecnología de la información - televizija s visokom rezolucijomtelevisión de alta definición - videokomunikacijevideocomunicación - política audiovisual - piratería audiovisual - espacio audiovisual europeo - slobodna razmjena programalibre circulación de programas - cjenik komunikacijskih uslugatarifa de comunicaciones - zakon o informativnoj djelatnostiDerecho de la información - obrada pravnih podatakainformática jurídica - učitavanjetelecarga - programski jeziklenguaje de programación - strojni prijevodtraducción automática - neovisnost u energeticiindependencia energética - industrijski kapitalcapital industrial - postupak suradnjeprocedimiento de cooperación - prijenos nadležnostitraspaso de competencias - započinjanje poslovanjafundación de la empresa - uslužno poduzećeempresa de servicios - agencija za zapošljavanje na privremenim poslovimaagencia de empleo temporal - rad uz zaslontrabajo en pantalla - cestovni priobalni prijevozcabotaje de carretera - riječni prijevoztransportista fluvial - morski kanalcanal marítimo - veza preko kanalaTúnel de la Mancha - nacionalna pristojbatarifa interior - međunarodna pristojbatarifa internacional - pristojba za cestovni prijevoztarifa de transporte por carretera - svemirska navigacijanavegación espacial - upravna mjeraacto administrativo - dionički kapitalcapital social - zaštita šumeprotección del bosque - Tirensko moremar Tirreno - Jadransko moremar Adriático - Ligursko moremar de Liguria - Egejsko moremar Egeo - Jonsko moremar Jónico - borba protiv kukacalucha contra los insectos - uređenje zemljištaordenación de la propiedad rústica - insekticidinsecticida - ribolovni propisiregulación de la pesca - kontrola ribolovacontrol pesquero - glavni grad - višegodišnje povrćelegumbre perenne - svježi proizvodproducto fresco - norma kakvoćenorma de calidad - sigurnosna normanorma de seguridad - tehnička normanorma técnica - COSTCOST - istraživanje i razvojinvestigación y desarrollo - istraživanje svemirainvestigación espacial - svemirska tehnologijatécnica espacial - strani kapitalcapital extranjero - sintetička gumacaucho sintético - prirodna gumacaucho natural - željeznička industrijaindustria ferroviaria - drveni ugljencarbón vegetal - industrija luksuznih predmetaindustria de artículos de lujo - Autonomna pokrajina Bolzanoprovincia autónoma de Bolzano - Autonomna pokrajina Trentoprovincia autónoma de Trento - CEPTCEPT - INCBJIFE - UN HabitatHabitat ONU - službenici EZ-aagente CE - kozacaprino - usputni ulovcaptura accesoria - dopušteni ulovcaptura autorizada - ulov ribecaptura de pescado - ulov prema vrstamacaptura por especie - ukupni ulovcaptura total - pravni akt Zajedniceacto comunitario - Karipski OtociCaribe - industrija ugljenih nusproizvodaquímica del carbono - ugljikcarbono - motorno gorivocarburante - pieza en canal - CaricomCaricom - zemlje Caricomapaíses del Caricom - mreža školamapa escolar - kartelcártel - trgovački posaoacto de comercio - kartografijacartografía - novčani tijekcash flow - kaznena evidencijaRegistro Penal - katalogiziranjecatalogación - KatalonijaCataluña - katalogcatálogo - categoría socioprofesional - izborni pologfianza electoral - zbornik radova s konferencijeacta de congreso - ITCCCI - SPCSPC - mujer - muškarachombre - CIDCDI - países UE - ECACCEAC - CEAECEAE - CEAOCEAO - ionizirajuće zračenjeradiación ionizante - natrijsodio - obrada metalatrabajo de los metales - plemeniti plingas raro - smrtmuerte - presađivanje organatrasplante de órganos - transfuzija krvitransfusión de sangre - metalni otpadresiduo metálico - magistrala Europske unijeeje comunitario - pravo čuvanja i odgojaderecho de custodia - program razmjene mladežiintercambio de jóvenes - temeljna česticapartícula elemental - atomátomo - analitička kemijaquímica analítica - spektrometrijaespectrometría - zemlje CEAO-apaíses de la CEAO - citologijacitología - kalcijcalcio - medicinska dijagnozadiagnóstico médico - nuklearna medicinamedicina nuclear - zdravstveni pregledreconocimiento médico - član Revizorskoga suda EZ-amiembro del Tribunal de Cuentas CE - sigurnost građevineseguridad de los edificios - Europska agencija za okolišAgencia Europea de Medio Ambiente - priručnikguía - europski simbolsímbolo europeo - službeni jeziklengua oficial - nesreća u kućiaccidente doméstico - program Zajedniceprograma comunitario - tropska šumabosque tropical - osobne stvaribien personal - Četvrta konvencija iz LoméaConvenio de Lomé IV - elektromagnetne smetnjeperturbación electromagnética - valno područjebanda de frecuencias - plaćenikmercenario - spomendanconmemoración - bratimljenjehermanamiento - poduka vožnjeenseñanza de la conducción - dopingdopaje - Europska konvencija o ljudskim pravimaConvención Europea de Derechos Humanos - ECSCCECA - Prvostupanjski sud EZ-aTribunal de Primera Instancia CE - uvjeti umirovljenjacondición de jubilación - unutrašnje granice Zajednicefrontera intracomunitaria - vozilo za kampiranjevehículo de camping - protudampinška mjeramedida antidumping - utjecaj informatikeimpacto de la informática - objavljivanje informacijacomunicación de datos - vojna intervencijaintervención militar - izvoz otpadaexportación de residuos - djelatnik na razvojnim poslovimacooperante - radiobiologijaradiobiología - izostajanje s poslaabsentismo - pontifikalni aktacta pontificia - ECOWASCedeao - CedefopCedefop - Europska zajednicaComunidad Europea - EAECCEEA - nevjenčana osobacélibe - celulozacelulosa - ECMTCEMT - cenzuracensura - Srednjoafrička RepublikaRepública Centroafricana - nuklearna elektranacentral nuclear - centralizacija informacijacentralización de la información - Centreregión del Centro - opskrbni centarcentro comercial - Centro Común de Investigación CEEA - računalni centarcentro de cálculo - dokumentacijski centarcentro de documentación - politički centarcentro político - uslužni centar banke podatakacentro distribuidor de bases de datos - keramikacerámica - žitaricecereal - prehrambene žitaricecereal alimenticio - dionicavalor de renta variable - krmne žitaricecereal forrajero - krušne žitaricecereal panificable - CERNCERN - ESROOEIE - svjedodžba o podrijetlucertificado de origen - certificado de circulación - zdravstvena svjedodžbacertificado sanitario - ETUCCES - tužba pred sudomacción judicial - prestanak poslovanjacese de actividad - napuštanje poljoprivredne proizvodnjecese de actividad agrícola - privremena obustava plaćanjasuspensión de pagos - prekid vatrealto el fuego - gospodarska i industrijska komoracámara de comercio e industria - neposredno izabrani domcámara de elección directa - savezni domcámara federal - parlamentarni domcámara parlamentaria - šampanjacchampaña - Champagne-ArdenneChampaña-Ardenas - društvena promjenacambio social - tehnološka promjenacambio tecnológico - konopljacáñamo - zaslađivanje vinaedulcoración - ugljencarbón - ugljeno rudarstvominería del carbón - osovinsko opterećenjecarga por eje - dioničaraccionista - uzdržavani član obiteljicarga familiar - korisna nosivostcarga útil - teretcarga - Havanska poveljaCarta de La Habana - Povelja Ujedinjenih narodaCarta de las Naciones Unidas - Europska socijalna poveljacarta social europea - lovcaza - parni kotaocaldera - pristup informacijama Zajedniceacceso a la información comunitaria - pristup sudovimaacceso a la justicia - sporazum ATPacuerdo ATP - sporazum EZ-a o trgoviniacuerdo comercial CE - sporazum EZ-a o suradnjiacuerdo de cooperación CE - Schengenski sporazumAcuerdo de Schengen - Europski sporazum o pridruživanjuacuerdo europeo de asociación - privremeni sporazum EZ-aacuerdo provisional CE - međuinstitucionalni sporazumacuerdo interinstitucional - mješoviti sporazumacuerdo mixto - električni akumulatoracumulador eléctrico - pravna stečevina Zajedniceacervo comunitario - imovinskopravni zahtjevacción por responsabilidad civil - akcija Zajedniceacción comunitaria - građanskopravna tužbaacción civil - optužni aktacción penal - tužba za utvrđivanje građanskopravne odgovornostiacción por responsabilidad - progon po službenoj dužnostiintervención del ministerio fiscal - djelatnost Zajedniceactividad comunitaria - prilagodba financijskih prognozaadaptación de las perspectivas financieras - pristup sporazumuadhesión a un acuerdo - upravljanje institucijamaadministración de la institución - prikazanuncio público - Afrika portugalskoga govornoga područjaÁfrica lusófona - supsaharska AfrikaÁfrica subsahariana - Agencia Europea para la Evaluación de Medicamentos - Europska agencija za sigurnost i zdravlje na raduAgencia Europea de Salud y Seguridad en el Trabajo - napad na život ili tijeloagresión física - parkirališteaparcamiento - TLCAN - alergijaalergia - veleposlanstvoembajada - prostorno planiranjeordenación del territorio - bivša Demokratska Republika Njemačkaantigua RDA - bivši SSSRantigua URSS - duljina radnoga stažaantigüedad - bivše socijalističke zemljeantiguos países socialistas - EngleskaInglaterra - krznašanimal para peletería - plinski uređajaparato de gas - namjenski programi informacijske tehnologijeinformatización - produbljivanje Europske unijeprofundización de la Unión Europea - Atlantski lukArco atlántico - arhipelagarchipiélago - ArmenijaArmenia - SAARCSAARC - dizaloascensor - srednja AzijaAsia central - parlamentarna skupštinaasamblea parlamentaria - upravna autonomijaautonomía administrativa - prihvaćenost na tržištuautorización de venta - prednacrt proračuna EZ-aanteproyecto de presupuesto CE - borbeni zrakoplovavión de combate - AzerbajdžanAzerbaiyán - Europska središnja bankaBanco Central Europeo - pravna osnovabase jurídica - dolina Rajnecuenca renana - BjelorusijaBielorrusia - neto primateljbeneficiario neto - EBRDBERD - roba s dvostrukom namjenombien de doble uso - skrb za životinjebienestar de los animales - biološka raznovrsnostbiodiversidad - biotopbiotopo - pranje novcablanqueo de dinero - čistionicalavandería - tropsko drvomadera tropical - bombarderbombardero - Bosnia-Herzegovina - BrandenburgBrandeburgo - zračna kabotažacabotaje aéreo - sustav potpore Zajednicemarco comunitario de apoyo - računanje u znanosticálculo científico - raspored za EMUcalendario de la UEM - profesionalna karijeracarrera profesional - kartica za proširenjetarjeta de ampliación - audiokasetacasete audio - NACCCCAN - CISCEI - skupina za kontrolu kakvoćecírculo de calidad - službeno uvjerenje Zajednicecertificación comunitaria - klimatska promjenacambio climático - promjena političkoga sustavacambio de régimen político - Carta comunitaria de los derechos sociales fundamentales de los trabajadores - europska poveljacarta europea - međunarodna poveljacarta internacional - kirurgcirujano - grobljecementerio - otegotna okolnostagravante - olakotna okolnostatenuante - status europskoga građaninaciudadanía europea - ugovorna klauzula protivna načelu savjesti i poštenjacláusula abusiva - uvjeti ugovoracláusula contractual - klauzula o izuzimanjucláusula de exención - COCOMCOCOM - građanski zakonikCódigo Civil - kazneni zakonikCódigo Penal - kodifikacija prava Zajednicecodificación del Derecho comunitario - ekonomska i socijalna povezanostcohesión económica y social - frizerske i kozmetičke uslugepeluquería y belleza - jedinica lokalne upraveentidad local - jedinica regionalne upraveentidad regional - grijanjecalefacción - Zajednički odbor EEAComité Mixto EEE - Zajednički savjetodavni odbor EEAComité Consultivo Mixto EEE - upravljački odbor EZ-acomité de gestión CE - regulatorni odbor EZ-acomité de reglamentación CE - Odbor regijaComité de las Regiones - zajednički odbor EZ-acomité mixto CE - Zajednički parlamentarni odbor EEAComité Parlamentario Mixto EEE - djelovanje odboracomitología - trgovina ljudskim organimacomercio de órganos - trgovina umjetninamacomercio de arte - flamanska zajednicacomunidad flamenca de Bélgica - francuska jezična zajednicacomunidad francesa de Bélgica - njemačka jezična zajednicacomunidad alemana de Bélgica - comunidades de Bélgica - ovlasti Europskoga parlamentacompetencias del PE - ovlasti institucija EZ-acompetencia institucional CE - računalno projektiranjediseño asistido por ordenador - konfederacija poslodavacaconfederación patronal - konfederacija sindikataconfederación sindical - europska konferencijaconferencia europea - Međuvladina konferencija EZ-aconferencia intergubernamental CE - međunarodna konferencijaconferencia internacional - Međunarodna konferencija radaConferencia Internacional del Trabajo - tripartitna konferencijaconferencia tripartita - etnički sukobconflicto interétnico - dopust za političko djelovanjepermiso por actividad política - Vijeće za suradnju Zaljevskih zemaljaConsejo de Cooperación del Golfo - Vijeće EEAConsejo del EEE - savjetništvoasesoramiento y peritaje - polog za proizvod koji zagađujedepósito por producto contaminante - konsolidacija prava Zajedniceconsolidación del Derecho comunitario - konzulatconsulado - upravni ugovorcontrato administrativo - novčana ugovorna naknadacontrapartida de un acuerdo - neto davateljcontribuyente neto - doprinos iz bruto nacionalnoga proizvodacontribución PNB - granična kontrolacontrol fronterizo - kontrola državne pomoćicontrol de las ayudas públicas - control de las exportaciones - međuvladina konvencija EZ-aconvenio intergubernamental CE - suradnja u unutrašnjim pitanjimacooperación en los asuntos internos - carinska suradnjacooperación aduanera - suradnja u zaštiti okolišacooperación medioambiental - međuvladina suradnja EZ-acooperación intergubernamental UE - međuinstitucionalna suradnja EZ-acooperación interinstitucional CE - međuparlamentarna suradnjacooperación interparlamentaria - pravosudna suradnja EUcooperación judicial UE - policijska suradnjacooperación policial - policijska suradnja u EUcooperación policial UE - stambena zadrugacooperativa de viviendas - koordinacija financiranjacoordinación de financiaciones - koordinacija politika EMUcoordinación de políticas UEM - Rog AfrikeCuerno de África - Europske vojne snageCuerpo de Ejército Europeo - COSACCOSAC - zahtjevcréditos por cobrar - organizirani kriminalcrimen organizado - kriterij podobnosticriterio de elegibilidad - kriterij približavanjacriterio de convergencia - HrvatskaCroacia - akumuliranje prihodaacumulación de rentas - ciklonciclón - porezna prijavadeclaración fiscal - izjava o interesu Zajednicedeclaración de interés comunitario - javna izjavadeclaración pública - rok za izdavanjeplazo de edición - zloupotreba povlaštenih informacija u prometu vrijednosnih papiraabuso de información privilegiada - kazneno djelo protiv okolišadelito ecológico - spolno kazneno djelodelito sexual - opis proizvodadenominación del producto - povlačenje iz sporazumadenuncia de un acuerdo - izdatak za poljoprivredugasto agrícola - izdaci Zajednicegasto comunitario - administrativni izdaci EZ-agasto de funcionamiento CE - izdatak za istraživanja EZ-agasto de investigación CE - operativni izdatak EZ-agasto operativo CE - strukturni izdatakgasto estructural - odstupanje od prava Zajedniceexcepción del Derecho comunitario - dugdeuda - carinski dugdeuda aduanera - druga etapa EMUsegunda fase de la UEM - dužnosti državnih službenikadeberes del funcionario - socijalni dijalogdiálogo social - socijalni dijalog u Zajednicidiálogo social comunitario - širenje informacija Zajednicedifusión de la información comunitaria - proračunska stega EZ-adisciplina presupuestaria CE - vojna stegadisciplina militar - diskriminacija zbog nacionalnostidiscriminación por razones de nacionalidad - uređaj za sprečavanje zagađivanjadispositivo anticontaminante - zdravstveni podacidatos médicos - osobni podacidatos personales - pravo na tužbuderecho de litigar - pravo aziladerecho de asilo - obvezno pravoDerecho de las obligaciones - regionalno pravoDerecho regional - prava državnih službenikaderechos del funcionario - zaslonpantalla - privatni ECUecu privado - obrazovanje maloljetnih prijestupnikaeducación correccional - dioničarstvo zaposlenihaccionariado obrero - učinak staklenikaefecto invernadero - izrada prava Zajedniceelaboración del Derecho comunitario - regionalni izborielecciones regionales - embrij i fetusembrión y feto - upotreba jezikauso de las lenguas - vojna obukainstrucción militar - institucionalna ravnoteža u EZ-uequilibrio institucional CE - zaštitna opremaequipo de protección - računalna opremaequipo informático - rezervoar pod pritiskomequipo de presión - toplinska opremaequipo térmico - pogrešna primjena pravaerror judicial - EritrejaEritrea - Europski ekonomski prostorEspacio Económico Europeo - EstonijaEstonia - izrada proračuna Zajedniceelaboración del presupuesto comunitario - vjerska državaEstado confesional - vladavina pravaEstado de derecho - savezna državaEstado federal - islamska državaEstado islámico - svjetovna državaEstado laico - unitarna državaEstado unitario - poredbena studijaestudio comparativo - analiza slučajaestudio de casos - Europa građanaEuropa de los ciudadanos - EuropolEuropol - izvršenje kazneejecución de la pena - radno iskustvoexperiencia profesional - nalaz i mišljenje sudskoga vještakadictamen pericial - ekstremizamextremismo - računalno upravljana proizvodnjafabricación asistida por ordenador - pomagala i ustanove za osobe s invaliditetommedios para discapacitados - FlevolandFlevoland - međunarodna javna službafunción pública internacional - međunarodni službenikfuncionario internacional - djelovanje institucijafuncionamiento institucional - Europska zaklada za stručnu izobrazbuFundación Europea de Formación - Kohezijski fondFondo de Cohesión - Fond Vijeća Europefondo del Consejo de Europa - Europski investicijski fondFondo Europeo de Inversiones - uredske potrepštinematerial de oficina - dopušteni bescarinski uvozfranquicia fiscal - fraude a la Comunidad - frontera exterior de la Comunidad - staklenički plingas con efecto invernadero - genetikagenética - GruzijaGeorgia - Romigitano - štrajk glađuhuelga de hambre - zemlje Višegradske skupineGrupo de Visegrado - Grupa 24Grupo de los Veinticuatro - udruga lokalnih vlastiasociación de entidades locales - Europska ekonomska interesna grupacijaAgrupación Europea de Interés Económico - spolno napastovanjeacoso sexual - borbeni helikopterhelicóptero de combate - povijest staroga vijekahistoria antigua - suvremena povijesthistoria contemporánea - povijest srednjega vijekahistoria medieval - moderna povijesthistoria moderna - povijesni prikazreseña histórica - radno vrijeme trgovinehorario comercial - kulturni identitetidentidad cultural - FIFGIFOP - imidžimagen pública - diplomatski imunitetinmunidad diplomática - ekonomska infrastrukturainfraestructura económica - inicijativa Zajedniceiniciativa comunitaria - inicijativa za europski rastiniciativa de crecimiento europeo - kukacinsecto - lansirni uređajinstalación de lanzamiento - vodoinstalaterska opremainstalación sanitaria - Europski institut za javnu upravuInstituto Europeo de Administración Pública - Europski monetarni institutInstituto Monetario Europeo - zajednička institucija EEAinstitución común EEE - ekonomski instrument za okolišinstrumento económico medioambiental - loši vremenski uvijetiinclemencia atmosférica - međupovezanost sustavainterconexión de sistemas - zajednički interesinterés colectivo - pravni interesinterés legítimo - škola s učeničkim domominternado escolar - InterpolInterpol - trovanje hranomintoxicación alimentaria - židovjudío - sudovijurisdicción - ustavni sudjurisdicción constitucional - KazahstanKazajstán - KirgistanKirguizistán - KosovoKosovo - ekološka naljepnicaetiqueta ecológica - jezerolago - majčino mlijekoleche materna - lansirno vozilolanzadera espacial - europski jeziklengua europea - manjinski jeziklengua minoritaria - neeuropski jeziklengua no europea - regionalni jeziklengua regional - živi jeziklengua viva - diskovni pogonlector de discos - LatvijaLetonia - liberalizacija tržištaliberalización del mercado - sloboda zračnoga prometaliberalización del transporte aéreo - LitvaLituania - iznajmljivanjealquiler - organski zakonley orgánica - parcelacijaparcelación - MakedonijaAntigua República Yugoslava de Macedonia - nasljedna bolestenfermedad congénita - bolest zbog neodgovarajuće prehraneenfermedad de nutrición - kožna bolestenfermedad de la piel - krvna bolestenfermedad de la sangre - bolest probavnoga sustavaenfermedad del sistema digestivo - neurološka bolestenfermedad del sistema nervioso - bolest žlijezda s unutrašnjim izlučivanjemenfermedad endocrina - spolno prenosiva bolestenfermedad de transmisión sexual - divlji sisavacmamífero salvaje - sportski događajespectáculo deportivo - vojni manevrimaniobras militares - ugovor o usluzicontrato de servicios - znak sukladnosti EZ-amarca de conformidad CE - tobolčarmarsupial - tvar životinjskoga podrijetlamateria de origen animal - mehanizam valutnih tečajeva EMS-amecanismo de cambio SME - Mecklenburg-VorpommenMecklemburgo-Pomerania Occidental - ugovorno zdravstvomedicina concertada - sudska medicinamedicina forense - lijek u slobodnoj prodajimedicamento de venta libre - veterinarski lijekmedicamento veterinario - Kaspijsko moremar Caspio - Crno moremar Negro - Crveno moremar Rojo - MercosurMercosur - državna provedbena mjeratransposición de la legislación comunitaria - mikroorganizammicroorganismo - vodeni okolišmedio acuático - morski okolišmedio marino - rudarminero - istražno povjerenstvomisión de observación - modemmódem - Crna GoraMontenegro - spomenikmonumento - politički moralmoralidad de la clase política - pregovori o sporazumu EZ-anegociación de un acuerdo CE - Urugvajski krugRonda Uruguay - kombinirana nomenklaturaNomenclatura Combinada - klasifikacija lijekovanomenclatura farmacéutica - neširenje naoružanjano proliferación de armamento - norma za okolišnorma medioambiental - nova vrsta zaposlenjanueva forma de empleo - promatračobservador - Observatorio Europeo de la Droga y las Toxicomanías - Oficina Comunitaria de Marcas - pticaave - tijelo za suradnju EU-aórgano de cooperación UE - tijelo s pravom odlučivanjaórgano de decisión UE - zajedničko tijelo EZ-aórgano mixto CE - organizacija zdravstvene zaštiteorganización sanitaria - Svjetska trgovinska organizacijaOrganización Mundial del Comercio - sportsko tijeloorganización deportiva - tijelo Zajedniceorganismo comunitario - genetički promijenjen organizamorganismo genéticamente modificado - organismo y agencia CE - UzbekistanUzbekistán - sponzorstvopatrocinio - sponzorstvo Zajednicepatrocinio comunitario - Partnerstvo za mirAsociación por la Paz - Baltičke državepaíses bálticos - zemlje ZND-apaíses de la CEI - zemlje GCC-apaíses del CCG - Zaljevske zemljepaís del Golfo - zemlje Mercosurapaíses del Mercosur - nepridružena zemljapaís no asociado - sredozemne zemlje izvan EZ-apaíses terceros mediterráneos - zemlje Srednje i Istočne EuropePECO - dogovorno dopušteno zagađivanjepermiso de contaminación negociable - civilno osobljepersonal civil - ugovorno osobljepersonal contratado - osoblje za njegu bolesnikapersonal sanitario - vojno osobljepersonal militar - financijska prognozaperspectivas financieras - zajednička vanjska i sigurnosna politikaPESC - filozofija pravafilosofía del Derecho - pritužba Komisijidenuncia ante la Comisión - štetna biljkaplanta nociva - živa biljkaplanta viva - pluralizam u medijimapluralismo de los medios de comunicación - Zajedničina politika okolišapolítica comunitaria de medio ambiente - jedinstvena politika tečajapolítica de cambios única - politika vizapolítica de visados - jedinstvena monetarna politikapolítica monetaria única - stratosfersko zagađivalocontaminante estratosférico - autohtono stanovništvopoblación autóctona - pornografijapornografía - nosač zrakoplovaportaaviones - sudski progondiligencia judicial - prapovijestprehistoria - prva etapa EMUprimera fase de la UEM - državni poglavarjefe de Estado - Predsjedništvo Vijeća EU-aPresidencia del Consejo de la Unión Europea - predsjednik Komisijepresidente de la Comisión - znanstveno novinarstvopublicación científica - dokazprueba - sprečavanje nesrećaprevención de accidentes - načelo međusobnog priznavanjaprincipio de reconocimiento mutuo - načelo supsidijarnostiprincipio de subsidiariedad - opće pravno načeloprincipio general del Derecho - postupak EZ-a zbog povrede pravaprocedimiento CE por infracción - postupak suodlučivanjaprocedimiento de codecisión - procedimiento de conciliación - posebni postupakprocedimiento especial - homeopatski proizvodproducto homeopático - reciklirani proizvodproducto reciclado - carinikprofesión aduanera - praktičar alternativne medicineprofesión médica paralela - zakonodavni program Zajedniceprograma legislativo comunitario - operativni programprograma operativo - projekt od interesa za Zajednicuproyecto de interés comunitario - nacrt proračuna EZ-aproyecto de presupuesto CE - promicanje europske idejefomento de la idea de Europa - financijski protokolprotocolo financiero - računalno nakladništvopublicación asistida por ordenador - javno vođenje raspravapublicidad de las sesiones - prijedlog za glasovanje o povjerenju vladicuestión de confianza - tibetsko pitanjecuestión del Tíbet - prethodno pitanjecuestión prejudicial - obnavljanje sporazumaprórroga de un acuerdo - žalba ombudsmanu EZ-areclamación ante el Defensor del Pueblo CE - iznošenje spora pred upravni sudrecurso contencioso-administrativo - iznošenje spora pred Sud EZ-arecurso contencioso comunitario - zahtjev za poništenje akta EZ-arecurso de anulación CE - tužba za utvrđivanje odgovornosti upravnoga tijelarecurso por responsabilidad administrativa - porez za zaštitu okolišaimpuesto ecológico - ekonomska reformareforma económica - politička reformareforma política - carinski postupak Zajednicerégimen aduanero comunitario - izvozni carinski postupakrégimen aduanero de exportación - sustav financiranja Zajednicerégimen comunitario de financiación - alpska regijaregión alpina - područje ovisno o ribolovuregión dependiente de la pesca - regija koja zadovoljava uvjeteregión elegible - europska regijaregión europea - industrijsko područje u nazadovanjuregión industrial en declive - državne maticeRegistro Civil - poslovnik parlamentareglamento parlamentario - odnosi građana i vlastirelación administración-administrado - odnos države i regijarelación Estado-entidades territoriales - međuinstitucionalni odnosi EZ-arelación interinstitucional CE - podjela ovlastireparto de competencias - raspodjela iz fondova Zajednicedistribución de la financiación comunitaria - gmazreptil - MoldavijaRepública de Moldavia - República Eslovaca - ČeškaRepública Checa - energetska mrežared de energía - računalna mrežared informática - lokalna mrežared local - transeuropska mrežared transeuropea - rezervacijareserva - proračunska rezerva EZ-areserva presupuestaria CE - parlamentarna rezolucijaresolución del Parlamento - prihod od poreza na dodanu vrijednostrecurso del IVA - odbitak na izvoruretención - revizija sporazumarevisión de un acuerdo - revizija Ugovora o EZ-urevisión de los Tratados CE - revizija financijskih prognozarevisión de las perspectivas financieras - međunarodna uloga EU-apapel internacional de la Unión Europea - glodavacroedor - rojalizamrealismo - RusijaRusia - zdravlje životinjasanidad animal - mentalno zdravljesalud mental - SachsenSajonia - Sachsen-AnhaltSajonia-Anhalt - medicinske znanosticiencias médicas - kiparstvoescultura - ESCBSEBC - državna tajnasecreto de Estado - tajništvo institucijesecretaría de la institución - poljoprivredni sektorsector agrario - sigurnost zračnoga prometaseguridad aérea - zaštitarstvoseguridad y vigilancia - sigurnost pomorskoga prometaseguridad marítima - potresseísmo - kampanja osvješćivanja javnosticampaña de sensibilización - SrbijaSerbia, Serbia y Montenegro - mrežni poslužiteljservidor de red - državna zdravstvena službaservicio nacional de sanidad - majmunsimio - povijesni lokalitetlugar histórico - političko stanjesituación política - SlovenijaEslovenia - zdravstvena skrbcuidado de la salud - njegacura de enfermería - podmornicasubmarino - medicinska specijalizacijaespecialidad médica - izložba životinjaespectáculo de animales - stabilizator proračunaestabilizador presupuestario - statistika obrazovanjaestadística de educación - upravitelj poljoprivrednoga gospodarstvajefe de explotación agraria - zdravstvena statistikaestadística de sanidad - statistika prijevozaestadística de transportes - turistička statistikaestadística de turismo - europski pravni položajestatuto jurídico europeo - stimulansestimulante - podzemna pohrana otpadaalmacenamiento subterráneo de residuos - ustrojstvo ribarstvaestructura pesquera - psihotropna tvarsustancia psicotrópica - odjel za pomoćasistencia al usuario - kontrola lijekovafarmacovigilancia - višestrani nadzorvigilancia multilateral - zajednička vlastasociación de municipios - operativni sustavsistema operativo - sustav za upravljanje bazom podatakasistema de gestión de bases de datos - zdravstvosistema sanitario - računalni sustavsistema informático - pravni sustavsistema judicial - proračunska tablicahoja de cálculo - TadžikistanTayikistán - razina financiranjacuota de financiación comunitaria - tehnologija dvostruke namjenetecnología dual - računalni terminalterminal informático - autonomna palestinska područjaterritorios autónomos de Palestina - područja bivše Jugoslavijeterritorios de la antigua Yugoslavia - ThüringenTuringia - trgovina ljudimatráfico de personas - sredstvo za umirenjetranquilizante - prerada pod carinskim nadzoromtransformación en aduana - javnost upravetransparencia administrativa - transparentnost u donošenju odlukatransparencia del proceso decisorio - prijevoz pacijenatatransporte de enfermos - traumatraumatismo - sezonski radtrabajo estacional - Trojka EZ-aTroica comunitaria - treća etapa EMUtercera fase de la UEM - TurkmenistanTurkmenistán - upravni nadzortutela administrativa - UkrajinaUcrania - Ulster-DonegalUlster-Donegal - Europska politička unijaUnión política europea - korisnik informacijske tehnologijeusuario informático - alternativna uporaba poljoprivrednih proizvodautilización alternativa de productos agrícolas - prijenosnik bolestitransmisor de enfermedad - borbeno vozilovehículo de combate - povreda prava Zajedniceincumplimiento del Derecho comunitario - žalbavía de recurso - VojvodinaVoivodina - putnikviajero - demilitarizirana zonazona desmilitarizada - osjetljivo područjezona sensible - predsjednik vladejefe del Gobierno - vođa oporbelíder de la oposición - glava obiteljicabeza de familia - stokaganado - čekcheque - ukupni prihodvolumen de ventas - ČileChile - kemijaquímica - prehrambena kemijaquímica alimentaria - kemijska tehnologijaquímica industrial - KinaChina - kirurgijacirugía - klorcloro - planiranje proračunaopción presupuestaria - izbor tehnologijeelección de tecnología - nezaposlenostdesempleo, desocupación, paro, paro forzoso - ciklična nezaposlenostparo coyuntural - prikrivena nezaposlenostparo encubierto - nezaposlenost ženaparo femenino - nezaposlenost mladežiparo juvenil - podzaposlenostparo parcial - sezonska nezaposlenostparo estacional - strukturna nezaposlenostparo estructural - privremeno otpuštanje radnikaparo técnico - nezaposlenost zbog tehničkoga napretkaparo tecnológico - izborna suzdržanostabstencionismo - grana djelatnostiactividad de la empresa - nezaposlena osobaparado - kršćanstvocristianismo - kromcromo - CiparChipre - jabukovačasidra - IOMOIM - ekonomska djelatnostactividad económica - cementcemento - filmcinematografía - okružnicacircular - civilizacijacivilización - vladajuća klasaclase dirigente - niža klasaclase baja - srednja klasaclase media - radnička klasaclase obrera - seljačka klasaclase campesina - društvena klasa, staležclase, clase social, condición, rango - gornja klasaclase alta - klasificiranjeclasificación - arbitražna klauzulacláusula compromisoria - izborni pragcláusula de reparto - zaštitna klauzulacláusula de salvaguardia - samostalno obavljanje djelatnostiactividad no asalariada - svećenstvoclero - kupacclientela - klimaclima - klimatizacijaclimatización - zatvaranje računacierre de cuentas - politički klubclub político - WFCCMA - UnctadUNCTAD - politička koalicijacoalición política - kobaltcobalto - kodiranjecodificación - propisi o cestovnom prometuCódigo de la Circulación - pomorski zakonikcódigo de navegación - zakonik o raduCódigo del Trabajo - zakonikcódigo jurídico - miroljubiva koegzistencijacoexistencia pacífica - sufinanciranjecofinanciación - suodlučivanjecogestión - kokscoque - proračunska suradnjacolaboración presupuestaria - ubiranje porezarecaudación de impuestos - prikupljanje podatakarecogida de datos - solarni kolektorcolector solar - kolektivizamcolectivismo - seoska zajednicacomunidad rural - jedinica regionalne i lokalne upraveentidad territorial - gradska zajednicacomunidad urbana - KolumbijaColombia - prilagodba školiadaptación escolar - bojilocolorante - dodavanje boje hranicolorante alimentario - dodavanje umjetne boje hranicolorante alimentario artificial - dodavanje prirodne boje hranicolorante alimentario natural - uljana repicacolza - gorivocarburante, combustible - zamjensko gorivocombustible sustitutivo - fosilno gorivocombustible fósil - društvena prilagodbaadaptación social - nuklearno gorivocombustible nuclear - odbor za poljoprivredu EZ-acomité agrícola CE - odbor EZ-acomité CE - savjetodavni odbor EZ-acomité consultivo CE - radničko vijećecomité de empresa - dodatak hraniaditivo alimentario - odbor Vijeća EU-acomité del Consejo de la Unión Europea - Europski gospodarski i socijalni odborComité Económico y Social Europeo - Monetarni odbor EZ-aComité Monetario CE - paritetni odbor EZ-aComité paritario CE - stalni odbor EZ-acomité permanente CE - Stalni odbor UN-acomité permanente ONU - znanstveni odbor EZ-acomité científico CE - tehnički odbor EZ-acomité técnico CE - trgovinska arbitražaarbitraje comercial - revizijaauditoría - virtualna knjižnicabiblioteca virtual - Prevoditeljski centar za tijela EUCentro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea - Ured Zajednice za biljnu raznovrsnostOficina Comunitaria de Variedades Vegetales - Afrička povelja o ljudskim pravima i pravima narodaCarta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos - Europska energetska poveljaCarta Europea de la Energía - socijalna klauzulacláusula social - UNCEDCNUMAD - Europsko radničko vijećeComité de Empresa Europeo - internetInternet - elektronička trgovinacomercio electrónico - Europski institut za normizacijuorganismo europeo de normalización - CENCEN - CENELEC - ETSIETSI - priznavanje kvalifikacija u strukovnoj izobrazbireconocimiento de las cualificaciones profesionales - kontrola kakvoće poljoprivrednih proizvodacontrol de la calidad de los productos agrícolas - Sud EFTA-eTribunal de Justicia de la AELC - opasni otpadresiduos peligrosos - obvezni primjerakdepósito legal - socijalni dampingdumping social - stečeno pravoderechos adquiridos - ekonomija u tranzicijieconomía en transición - elektroničko izdavaštvoedición electrónica - enzimenzima - GSEEEB - Europsko socijalno područjeespacio social europeo - skupina vodećih industrijaliziranih zemaljaGrupo de países más industrializados - GATSGATS - Skupina iz RijaGrupo de Río - uspostava mirainstauración de la paz - ekonomska špijunažaestrategia económica - zoološki vrtparque zoológico - riblja bolestenfermedad de los peces - globalizacijaglobalización - multimedijamultimedios - Oficina de Armonización del Mercado Interior - Svjetska carinska organizacijaOrganización Mundial de las Aduanas - Tijelo za rješavanje sporovaÓrgano de Solución de Diferencias - APECAPEC - pedofilijapedofilia - načelo proporcionalnostiprincipio de proporcionalidad - poredbeno oglašavanjepublicidad comparativa - finske regijeregiones de Finlandia - švedske regijeregiones de Suecia - reguliranje telekomunikacijareglamentación de las telecomunicaciones - informacijsko društvosociedad de la información - Amsterdamski ugovorTratado de Amsterdam - ekonomska tranzicijatransición económica - TRIMSTRIMS - TRIPSAPDIC - UNICEUNICE - radni vijekvida laboral - područje eurazona euro - zoonozazoonosis - TARIC - ICFTUCIOSL - ECCASCEEAC - EUTELSAT - ELECLECE - OIEOficina Internacional de Epizootias - kloniranjeclonación - trgovinski spordisputa comercial - poduzeće u poteškoćamaempresa en crisis - informacijska prometnicaautopista de la información - intranetintranet - ekstranetextranet - preglednikprograma de navegación - upravljanje dokumentimagestión de documentos - EDMGED - OCROCR - digitaliziranjedigitalización - pretražnikescáner - Niederösterreich - Oberösterreich - GradišćeBurgenland - KoruškaKärnten - SalzburgSalzburgo - ŠtajerskaStiria - TirolTirol - VorarlbergVorarlberg - BečViena - zemlje APEC-apaís de la APEC - CEEPCEEP - rok plaćanjaplazo del pago - pakt o stabilnostipacto de estabilidad - politika prema mladežipolítica de juventud - potrošačka politikapolítica de los consumidores - politika Zajednice - nacionalna politikapolítica comunitaria-política nacional - Europski promatrački centar za rasizam i ksenofobijuObservatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia - JHAJAI - diskriminacija zbog životne dobidiscriminación por motivos de edad - diskriminacija zbog spolne opredijeljenostidiscriminación basada en la orientación sexual - skrb za starijeasistencia a las personas de edad avanzada - neopravdani otkazdespido improcedente - StockholmEstocolmo - Östra Mellansverige - Sydsverige - Norra Mellansverige - Mellersta Norrland - Övre Norrland - Småland med Öarna - Västsverige - Itä-Suomi - Väli-Suomi - Pohjois-Suomi - Uusimaa - Etelä-Suomi - Ahvenanmaa - Sporazum o socijalnoj politiciacuerdo social - diskriminacija zbog invalidnostidiscriminación por motivo de minusvalía - ECHOECHO - OLAFOLAF - pojednostavljenje zakonodavstvasimplificación legislativa - DNKADN - virtualna stvarnostrealidad virtual - sinteza slikeimagen de síntesis - metoda procjenemétodo de evaluación - promatranjeobservación - načelo prilagodbe Zajedniciprincipio de comunitarización - responsabilidad del Estado - simulacijasimulación - nadzor uvozavigilancia a la importación - poredbena analizaanálisis comparativo - analiza uzrokaanálisis de las causas - kvantitativna analizaanálisis cuantitativo - izvanredni dopustexcedencia especial - uža suradnjacooperación reforzada - hipermedijahipermedios - hiperteksthipertexto - eutanazijaeutanasia - PalauPalaos - Otok NorfolkIsla Norfolk - NiueNiue - TokelauTokelau - CeutaCeuta - MelillaMelilla - mišljenje Zajednicedictamen comunitario - dictamen Tribunal de Cuentas - Povelja EU-a o temeljnim pravimaCarta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea - demokratski deficitdéficit democrático - visoki predstavnik za ZVSPAlto Representante para la PESC - rezolucija Vijeća Europske unijeresolución del Consejo de la Unión Europea - rezolucija Europskoga vijećaresolución del Consejo Europeo - način proizvodnjemodo de producción - proizvodni ciljobjetivo de producción - proizvodna tehnikatécnica de producción - transgenetička životinjaanimal transgénico - transgenetička biljkaplanta transgénica - širenje inovacijadifusión de las innovaciones - proizvodna normanorma de producción - zastarjela tehnologijatecnología obsoleta - prognostička tehnološka studijaprospectiva tecnológica - organizacija istraživanjaorganización de la investigación - znanstveno otkrićedescubrimiento científico - načelo predostrožnostiprincipio de precaución - terensko istraživanjeinvestigación de campo - rezultat istraživanjaresultado de la investigación - mogućnost utvrđivanja podrijetlarastreabilidad - održiva poljoprivredaagricultura sostenible - europski model poljoprivredemodelo agrario europeo - agro-ekološki planplan agroambiental - zemljišna politikapolítica sobre la propiedad agraria - poljoprivredni projektproyecto agrícola - poljoprivredno područje s ekološkim ograničenjimazona agraria con imperativos medioambientales - agrošumarstvoagrosilvicultura - gubitak urodapérdida de la cosecha - popis poljoprivrednih gospodarstavacenso agrario - uzgoj kultura navodnjavanjemcultivo de regadío - plodoredrotación de cultivos - silossilo - energetska kulturacultivo energético - uljana kulturacultivo oleaginoso - zootehnikazootecnia - borealna šumabosque boreal - održivo gospodarenje šumamasilvicultura sostenible - potvrđivanje šumacertificación forestal - europska šumarska politikapolítica europea forestal - EFICSEFICS - sredozemna šumabosque mediterráneo - šuma umjerenoga pojasabosque templado - šumarska statistikaestadística forestal - europska valutamoneda europea - EcuEcu - Euribor - stopa konverzijetipo de conversión - ADBBAsD - CABEIBCIE - CaribankBDC - poljoprivredni kreditcrédito agrícola - stabilizacijski programprograma de estabilidad - europska porezna suradnjacooperación fiscal europea - porezna reformareforma fiscal - nezaposlenost migranatadesempleo de los trabajadores migrantes - trajna strukovna izobrazbaformación profesional continua - Odbor za zapošljavanje - europska strategija zapošljavanjaEstrategia Europea de Empleo - prilagodljivost radnikaadaptabilidad del trabajador - fleksibilnost radaflexibilidad del trabajo - zastarjelost stručne spremecualificación obsoleta - nedostatak radne snageescasez de mano de obra - trabajador polivalente - lov na glavecaptación de trabajadores de otra empresa - preraspodjelacambio de destino - profesionalno nazadovanjedescenso de categoría profesional - EcofinEcofin - država članica koja nije prihvatila europaís no participante - država članica koja je prihvatila europaís