» 

diccionario analógico

AarhusÅrhus - kompetence soudcecompetencia jurisdiccional - společensko-hospodářské poměrycondición socioeconómica - Rada pro kulturní spolupráciConsejo de Cooperación Cultural - Výbor pro vědecký a technický výzkumCCIPB - Evropská agentura pro produktivituAgencia Europea de Productividad - Agentura pro nukleární energiiAgencia para la Energía Nuclear - audiovizuální dokumentdocumento audiovisual - DubajDubai - rozvojový plán podnikuplan de desarrollo agrícola - impresora - slaná vodaagua salada - spodní vodaagua subterránea - odpadní vodaagua residual - kulturní a sociální vybavenostequipamiento sociocultural - rybářství Společenstvípesca comunitaria - Mezinárodní agentura pro energiiAgencia Internacional de Energía - kozí sýrqueso de cabra - sýr z kravského mlékaqueso de vaca - FudžajraFujaira - exilová vládaGobierno en el exilio - audiovizuální průmyslindustria audiovisual - soudcovské právojurisprudencia - výklad zákonů ESjurisprudencia CE - členská země federaceEstado federado - nezdravé bydlenívivienda insalubre - mikroekonomiemicroeconomía - migrace mezi městymigración interurbana - pohyb ve městěmigración intraurbana - Oest for StorebaeltOeste de Storebaelt - organizační schémaorganigrama - zvěřinacarne de caza - kvalitativní analýzaanálisis cualitativo - bojovnost, konkurenceschopnostcompetencia, competitividad, espíritu competitivo - Macedonia - spalování odpaduincineración de residuos - nestandardní pracovní poměrtrabajo atípico - korýš, korýšicrustáceo, marisco - popis prácedescripción de funciones - vnitrostátní právoDerecho de los Estados - cizinecké právoDerecho de extranjería - práva menšinderechos de las minorías - zákon o obchodních společnostechDerecho de sociedades - dopravní právoDerecho del transporte - bytové právoDerecho de la vivienda - pracovní právoDerecho del trabajo - volební právoDerecho electoral - dočasné zemědělské hospodařeníagricultura a tiempo parcial - finanční právoreglamentación financiera - mezinárodní daňové právoDerecho fiscal internacional - lesní legislativalegislación forestal - mezinárodní humanitární právoDerecho humanitario internacional - mezinárodní právoDerecho internacional - mezinárodní právo soukroméDerecho internacional privado - mezinárodní právo veřejnéDerecho internacional público - manželské právoDerecho matrimonial - národní právoDerecho nacional - jaderné právoDerecho nuclear - trestní právoDerecho penal - hospodářský trestný čindelito económico - mezinárodní trestní právoDerecho penal internacional - soukromé právoDerecho privado - komerční hospodařeníagricultura comercial - veřejné právoDerecho público - zemědělské právoDerecho agrario - sociální právoDerecho social - územní suverenitaDerecho territorial - politická pravicederecha política - občanská právaderechos cívicos - lidská právaderechos humanos - práva ženderechos de la mujer - smluvní hospodařeníagricultura contractual - zvláštní práva čerpáníderechos especiales de giro - dumpingdumping - předpokládaná délka životaesperanza de vida - délka studiaduración de los estudios - délka pronájmuduración del contrato de alquiler - pracovní dobajornada de trabajo - zákonná pracovní dobajornada legal - země AAMSpaíses de la EAMA - skupinové hospodařeníexplotación agraria en común - Východní AnglieEast Anglia - vody Společenstvíaguas comunitarias - průsaková vodaagua de infiltración - užitková vodaagua de baño - vnitrozemské vodyaguas interiores - hospodaření v podhorských oblastechagricultura de montaña - mezinárodní vodyaguas internacionales - slaná vodaagua salada - povrchová vodaagua superficial - vnitrostátní vodyaguas territoriales - odpadní vodaagua residual - obchod zemědělskými výrobkyintercambio agrícola - obchodní operaceintercambio comercial - výměna informacíintercambio de información - výměna publikacíintercambio de publicaciones - obchod se státy mimo Společenstvíintercambio extracomunitario - obchod uvnitř Společenstvíintercambio intracomunitario - obchod podle skupin zemíintercambio por grupos de países - obchod podle zemíintercambio por países - obchod podle výrobkůintercambio por productos - extenzivní hospodářstvíagricultura extensiva - mzdové tarifyescala de salarios - škola v zahraničíescuela en el extranjero - evropská školaescuela europea - mezinárodní školaescuela internacional - národní školaécole nationale - přístup na trhacceso al mercado - intenzivní hospodářstvíagricultura intensiva - hospodářstvíeconomía - zemědělská ekonomikaeconomía agraria - kolektivní hospodářstvíeconomía colectiva - koordinovaná ekonomikaeconomía concertada - strukturální úpravaajuste estructural - válečné hospodářstvíeconomía de guerra - správa podnikueconomía de la empresa - rakouské regionyregiones de Austria - zemědělství středomořské oblastiagricultura mediterránea - subsistenční ekonomieeconomía de subsistencia - dopravní hospodářstvíeconomía del transporte - řízená ekonomikaeconomía dirigida - domácí hospodařeníeconomía doméstica - lesnická ekonomikaeconomía forestal - průmyslová ekonomikaeconomía industrial - světová ekonomikaeconomía internacional - smíšená ekonomikaeconomía mixta - národní hospodářstvíeconomía nacional - zemědělsko-potravinářský sektorindustria agroalimentaria - postindustriální hospodářstvíeconomía postindustrial - veřejný sektoreconomía pública - regionální hospodářstvíeconomía regional - stínová ekonomikaeconomía sumergida - hospodaření městaeconomía urbana - SkotskoEscocia - ekosystémecosistema - zemědělský zpracovatelský průmyslindustria agraria - domácí studiumeducación a domicilio - umělecká výchovaeducación artística - srovnávací vzděláváníeducación comparada - základní vzděláváníeducación básica - osvětaeducación de masas - vzdělávání dospělýcheducación de adultos - vzdělávání cizincůeducación de extranjeros - neformální výukaeducación no formal - celoživotní vzděláváníeducación permanente - tělesná výchovaeducación física - předškolní výchovaeducación preescolar - zdravotní výchovaeducación sanitaria - sexuální výchovaeducación sexual, la vida los misterios de - speciální vzděláváníeducación especial - počet žákůalumnado - agronomieagronomía - radioaktivní odpadní vodaefluente radiactivo - rovnocenné odměňováníigualdad de remuneración - rovné zacházeníigualdad de trato - rovnost před zákonemigualdad ante la ley - EgyptEgipto - SalvadorEl Salvador - rozšíření trhuampliación del mercado - citrusové ovoceagrios - zápis do volebního seznamuinscripción electoral - volbyelecciones - předčasné volbyelecciones anticipadas - evropské volbyelecciones europeas - zakázaná volbasufragio indirecto - místní volbyelecciones locales - všeobecné volbyelecciones nacionales - parlamentní volbyelecciones generales - doplňovací volbyelecciones parciales - Mezinárodní asociace pro rozvojAID - primárkyelecciones primarias - voličské právoelectorado - elektrochemieelectroquímica - elektrometalurgieelectrometalurgia - elektronikaelectrónica - elektrotechnikaelectrotécnica - hospodářská podporaapoyo económico - volná pastvacría al aire libre - chov korýšůcría de crustáceos - intenzivní chov hospodářských zvířatcría intensiva - zneškodňování odpadueliminación de residuos - obalová technikaenvasado - paseníengorde en pastos - podpora zaměstnanostiayuda al empleo - emigraceemigración - Emilia-RomagnaEmilia-Romaña - země Spojených arabských emirátůpaíses de los Emiratos Árabes Unidos - emise cenných papírůemisión de valores - emise měnyemisión de moneda - dopravní nehodaaccidente de transporte - hájené zaměstnáníempleo reservado - úředníkempleado de oficina - zaměstnavatelempleador - pomoc do zahraničíayuda al exterior - půjčky Společenstvíempréstito comunitario - mezinárodní půjčkaempréstito internacional - veřejné půjčkyempréstito público - potravinářský emulgátoremulsionante alimentario - zadluženostendeudamiento - energie vlnenergía de las olas - alternativní energieenergía blanda - podpora vývozuayuda a la exportación - energie z pevných palivenergía dura - elektrická energieenergía eléctrica - větrná energieenergía eólica - geotermální energieenergía geotérmica - hydroelektrická energieenergía hidroeléctrica - slapová energieenergía maremotriz - dotace na hektarayuda por hectárea - sluneční energie, solární energieenergía solar - tepelná energieenergía térmica - opuštěné dítěhijo abandonado - dítě migrující rodinyhijo de migrante - nemanželské dítěhijo natural - jedináčekhijo único - celkové výdaje, z nichž část není splatná v rozpočtovém rocecompromiso de los gastos - hnojivaabono - investiční podporaayuda a la inversión - organická hnojivaabono orgánico - výkrmengorde - politický únossecuestro político - ekonomický přehledencuesta económica - průzkum spotřebyencuesta de consumo - sociální průzkumencuesta social - pořizování datregistro de datos - dokumentační záznamregistro de documentos - stavební výpomocayuda a la construcción - obohacování palivaenriquecimiento del combustible - učitelpersonal docente - distanční vzděláváníenseñanza a distancia - zemědělské vzděláváníenseñanza agrícola - programované vyučováníenseñanza automatizada - konfesijní vzděláváníenseñanza confesional - výuka jazykůenseñanza de idiomas - všeobecné školstvíenseñanza general - bezplatné školstvíenseñanza gratuita - podpora modernizaceayuda a la modernización - laické školstvíenseñanza laica - lékařské vzděláváníenseñanza médica - povinná školní docházkaenseñanza obligatoria - zdravotnické školstvíenseñanza paramédica - víceoborová výukaenseñanza multidisciplinar - postgraduální studiumenseñanza postuniversitaria - základní vzděláníenseñanza primaria - soukromé školstvíenseñanza privada - odborné školstvíenseñanza profesional - veřejné školstvíenseñanza pública - podpora výrobyayuda a la producción - vědecké vzděláníenseñanza científica - střední vzděláníenseñanza secundaria - vysokoškolské vzděláníenseñanza superior - technické vzděláváníenseñanza técnica - horizontální dohodaentente horizontal - mezinárodní kartelentente internacional - vertikální dohodaentente vertical - potravinová pomocayuda alimentaria - vzájemná výpomoc mezi farmářiayuda mutua entre agricultores - mimotarifní překážkyobstáculo no arancelario - celní bariéraobstáculo arancelario - technická překážkaobstáculo técnico - celní skladdepósito aduanero - druh podnikuempresa - živnostempresa artesanal - odbytový podnikempresa comercial - společný podnikempresa común - leasingová společnostempresa de alquiler - zahraniční podnikempresa extranjera - evropský podnikempresa europea - rodinný podnikempresa familiar - svěřenská společnostsociedad fiduciaria - obchod s nemovitostmiempresa inmobiliaria - podnik jednotlivceempresa individual - pomoc sociálně znevýhodněným skupinámayuda a los necesitados - nadnárodní společnostempresa multinacional - údržbamantenimiento - ořezávánímantenimiento de cultivos - přirozené prostředíentorno físico - úsporyahorro - podpora podnikáníayuda a las empresas - povinné úsporyahorro forzoso - epidemiologieepidemiología - EpirusEpiro - vyčerpávání zdrojůagotamiento de recursos - EkvádorEcuador - equidaeequino - vyrovnanost rozpočtuequilibrio presupuestario - ekologická rovnováhaequilibrio ecológico - dvoustranná pomocayuda bilateral - zemědělská technikaequipo agrícola - kolektivní vybavenostequipamiento colectivo - příslušenství vozuequipo de vehículo - elektronická zařízeníequipo electrónico - kulturní a sociální vybavenostequipamiento sociocultural - pomoc Evropského společenství uhlí a oceliayuda CECA - sportovní vybaveníinstalación deportiva - rovnocennost diplomůequivalencia de títulos - ergonomieergonomía - diskontovánídescuento - evropský soudní prostorespacio judicial europeo - zelená plochazona verde - pomoc Společenstvíayuda comunitaria - španělské regionyregiones de España - chráněný druhespecie protegida - průmyslová špionážespionaje industrial - testováníensayo - jaderný pokusprueba nuclear - EstremaduraExtremadura - kompenzační příplatek na výrobkysubvención complementaria de productos - finanční instituce se zvláštním poslánímentidad financiera con estatuto especial - výchovně vzdělávací zařízenícentro de enseñanza - veřejně prospěšná službainstitución de utilidad pública - sestavování rozpočtuelaboración del presupuesto - nemocniční zařízeníestablecimiento hospitalario - vězeňské instituceestablecimiento penitenciario - veřejná instituceinstitución pública - cínestaño, hojalata - standard zlaté devizypatrón de cambios-oro - naléhavá pomocayuda de urgencia - zvláštní stavestado de excepción - stát sociálních jistotEstado del bienestar - státní podporaayuda pública - EtiopieEtiopía - etnologieetnología - značení zboží nálepkamietiquetado - studie proveditelnostiestudio de viabilidad - průzkum trhuestudio de mercado - studie práceestudio del trabajo - zahraniční studentestudiante extranjero - hospodářská pomocayuda económica - eurokrediteurocrédito - euroměnaeurodivisa - eurodolareurodólar - eurobondeuroemisión - eurotrheuromercado - eurokomunismuseurocomunismo - Evropská organizace pro bezpečnost letového provozuEurocontrol - evropská praviceEuroderecha - Evropská skupinaEurogrupo - naturální pomocayuda en especie - severní EvropaEuropa del Norte - jižní EvropaEuropa meridional - západní EvropaEuropa occidental - Europecheeuropesca - interaktivní přístupinteractividad - eutrofizaceeutrofización - přepočtený rozpočetevaluación presupuestaria - hodnocení projektuevaluación de proyectos - oceňování zdrojůevaluación de recursos - jaderná havárieaccidente nuclear - hodnocení technologiíevaluación tecnológica - vyhýbání se danímevasión fiscal - zkouškaexamen - zemědělský přebytekexcedente agrario - výjimka z dohody ESexclusión del trato CE - vedení projektuejecución de proyectos - plnění rozpočtuejecución del presupuesto - výkon rozhodnutíejecución de sentencia - osvobození restriktivních praktik od schvalovací povinnostiexención de autorización de entente - celní výjimkaexención arancelaria - fiskální rokejercicio presupuestario - únik mozkůéxodo intelectual - zemědělský podnikexplotación agraria - státní statekexplotación agraria estatal - farma se smíšeným způsobem hospodařeníexplotación agraria mixta - využití mořeexplotación de los mares - využívání zdrojůexplotación de recursos - rodinné hospodařeníexplotación agraria familiar - těžba dřevaexplotación forestal - mléčná farmaexplotación lechera - výbušninaexplosivo - vývozexportación - vývoz kapitáluexportación de capitales - vyvlastněníexpropiación - mnohostranná pomocayuda multilateral - vyhoštěníexpulsión - exteritorialitaextraterritorialidad - důlní dobýváníextracción minera - vydáníextradición - krajní leviceextrema izquierda - fakturacefacturación - nevratná pomocayuda a fondo perdido - nízký příjemrenta baja - konkurzquiebra - typ údržbyrégimen de explotación - vlastnické hospodařeníexplotación directa - smíšená údržbaexplotación mixta - početná rodinafamilia numerosa - širší rodinaparentesco de afinidad - Organizace OSN pro výživu a zemědělstvíOAA - soukromá pomocayuda privada - obilná moukaharina de cereal - živočišná říšefauna - Evropský fond pro měnovou spolupráciFECOM - žena v domácnostiama de casa - regionální pomocayuda regional - migrující ženamigración femenina - Evropský zemědělský orientační a záruční fondFEOGA - Záruční sekce EZOZFFEOGA Garantía - Poradní sekce EZOZFFEOGA Orientación - železný, železoherradura, hierro - pachtarrendamiento rústico - společné hospodářstvígranja colectiva - modelový podnikgranja piloto - trajekttransbordador - zdravotní pomocayuda sanitaria - Mezinárodní knihovnická asociaceFIAB - dřevní vlákninafibra de madera - skleněné vláknofibra de vidrio - textilní vláknofibra textil - Mezinárodní dokumentační sdruženíFID - Mezinárodní fond pro zemědělský rozvojFIDA - FidžiFiji, Fiyi - slintavka a kulhavkafiebre aftosa - podpora sektorové ekonomikyayuda sectorial - drátalambre - rybářská síťred de pesca - společná dceřiná společnostfilial común - financovánífinanciación - krátkodobé financovánífinanciación a corto plazo - dlouhodobé financovánífinanciación a largo plazo - střednědobé financovánífinanciación a medio plazo - financování Společenstvífinanciación comunitaria - kompenzační financovánífinanciación compensatoria - doplňkové financovánífinanciación complementaria - financování pomocifinanciación de la ayuda - financování průmyslufinanciación de la industria - financování vývozufinanciación de las exportaciones - financování stranyfinanciación de los partidos - financování rozpočtufinanciación del presupuesto - financování volebfinanciación electoral - státní financovánífinanciación nacional - mezinárodní financefinanzas internacionales - finance místních úřadůhacienda local - veřejné financehacienda pública - FinskoFinlandia - FunenFionia - daňová soustavafiscalidad - UnicefUnicef - Mezinárodní agentura pro energiiAIE OCDE - dohodnutí cenfijación de precios - stanovení mzdyfijación del salario - provincie Západní Flandryprovincia de Flandes Occidental - provincie Východní Flandryprovincia de Flandes Oriental - obilní vločkycopo de cereal - rostlinná říšeflora - květinářstvífloricultura - plavení dřívítransporte de madera flotante - letecká flotilaflota aérea - Mezinárodní agentura pro atomovou energiiOIEA - rybářská flotilaflota pesquera - říční loďstvoflota fluvial - obchodní loďstvoflota mercante - cyklická fluktuacefluctuación coyuntural - pohyb cenfluctuación de precios - hospodářské výkyvyfluctuación económica - strukturální výkyvyfluctuación estructural - fluorflúor - Mezinárodní měnový fondFMI - Mezinárodní sdružení pro sociální zabezpečeníAISS - Populační fond OSNFNUAP - evropský úředníkfuncionario europeo - pobřežní mělčinyfondo costero - nadacefundación - fondy ESfondo CE - AdžmánAjmán - společný fondfondo común - goodwillfondo de comercio - Evropský fond pro regionální rozvojFEDER - provozní kapitálactivo circulante - Evropský měnový fondFondo Monetario Europeo - litinafundición - vrtáníperforación - šelfové vrtáníperforación en el mar - roztříděný lesmonte protegido - semenný lesmonte alto - výmladkový lesmonte bajo - přírodní lesbosque natural - lesní výsadbabosque plantado - celní formalityformalidad aduanera - manažerské vzděláváníformación de gestores - vzdělávání pedagogůformación del profesorado - tvorba cenformación de precios - příprava při zaměstnáníformación en el puesto de trabajo - profesní přípravaformación profesional - kurzové korekceajuste monetario - dodavatelproveedor - dodání dokumentusuministro de documentos - náklady řízenícostas judiciales - školnégastos de escolaridad - volební výdajegastos electorales - farmaceutické nákladygastos farmacéuticos - francouzské zámořské departementyDOM franceses - francouzská zámořská územíPTU franceses - francouzské regionyregiones de Francia - franchisingfranquicia comercial - osvobození od celních poplatkůfranquicia aduanera - Latinskoamerické sdružení volného obchoduALADI - zkrácení daněfraude fiscal - FrederiksbergFrederiksberg - FrederiksborgFrederiksborg - školní docházkapresencia escolar - Furlandsko-Julské BenátskoFriul-Venecia Julia - FrískoFrisia - sýrqueso - sýr holandského typuqueso de pasta semidura - tvrdý sýrqueso de pasta dura - země Laftapaíses de la ALADI - měkký sýrqueso de pasta blanda - sýr roquefortského typuqueso de pasta azul - ovčí sýrqueso de oveja - kozí sýrqueso de cabra - sýr z kravského mlékaqueso de vaca - tavený sýrqueso fundido - čerstvý sýrqueso fresco - sýrárnaindustria quesera - hranicefrontera - jádrovinafruto de pepita - čerstvé ovocefruta fresca - tropické ovocefruto tropical - FudžajraFujaira - fúze podnikůfusión de empresas - GalapágyGalápagos - GalicieGalicia - GambieGambia - zárukagarantía - záruka úvěrugarantía de crédito - garantovaný příjemgarantía de la renta - ochrana investicgarantía de inversiones - hlídání dětíguarda de niños - Všeobecná dohoda o clech a obchoduGATT - politická leviceizquierda política - levicový extremismusizquierdismo - spalovací plynygas de combustión - plynovodgasoducto - chemický alkoholalcohol químico - vynětí půdy z produkcecongelación de tierras - inženýrské stavitelstvíingeniería civil - jalovicenovilla - geochemiegeoquímica - hospodářský zeměpisgeografía económica - politický zeměpisgeografía política - geofyzikageofísica - gerontologiegerontología - managementgestión - manažerské účetnictvígestión contable - podnikové vedenígestión empresarial - územní managementgestión del espacio - nakládání s odpademgestión de residuos - rybářské obhospodařovánígestión de la pesca - hospodaření se zdrojigestión de recursos - logistikagestión de materiales - alkoholismusalcoholismo - personální odděleníadministración del personal - finanční řízenígestión financiera - manažerské plánovánígestión de previsión - GibraltarGibraltar - ledhielo - glukózaglucosa - zálivgolfo - vládaGobierno - exilová vládagobierno en el exilio - povstalecká vládagobierno insurreccional - potravinářský tukgrasa alimenticia - technický tukgrasa industrial - AlentejoAlentejo - velký podnikgran empresa - velký zemědělský podnikgran explotación - Velké AntilyGrandes Antillas - bezplatná zdravotní péčegratuidad de la sanidad - ŘeckoGrecia - Střední ŘeckoGrecia central - řecké regionyregiones de Grecia - GrenadaGranada - AlgarveAlgarbe - GrónskoGroenlandia - GroningenGroninga - Andská skupinaGrupo Andino - země Andské skupinypaíses del Grupo Andino - zájmová skupinagrupo de interés - skupina podnikůgrupo de empresas - Skupina desetiGrupo de los Diez - Evropská dohoda o mezinárodní silniční dopravě nebezpečného zbožíAcuerdo ADR - AlžírskoArgelia - parlamentní klubgrupo parlamentario - hnutí za lidská právamovimiento pro derechos humanos - nákupní skupinacooperativa de compra - ekonomické zájmové sdruženígrupo de interés económico - svaz zemědělských výrobcůagrupación de productores agrarios - etnická skupinagrupo étnico - vodní řasyalga - jazyková skupinagrupo lingüístico - obilné kroupygrañón - GuadeloupeGuadalupe - GuatemalaGuatemala - GerderlandGueldres - válka za nezávislostguerra de independencia - pohraniční válkaguerra fronteriza - jaderná válkaguerra nuclear - GuineaGuinea - Guinea-BissauGuinea-Bissau - Rovníková GuineaGuinea Ecuatorial - GuyanaGuyana - Francouzská GuyanaGuyana Francesa - bydleníhábitat - bydlení na venkověhábitat rural - bydlení ve městěhábitat urbano - krmivaalimento para el ganado - nákupní zvyklostihábito de compra - provincie Hainautprovincia de Henao - HaitiHaití - HamburkHamburgo - harmonizace celarmonización aduanera - průmyslově vyráběná krmivaalimento industrial - harmonizace daníarmonización fiscal - Horní NormandieAlta Normandía - Burkina FasoBurkina Faso - HawaiHawai - HesenskoHesse - dětská výživaalimento para niños - letní čashorario de verano - doba na dotazyturno de preguntas - přesčashora extraordinaria - historiehistoria - histologiehistología - holdingová společnostholding - Jižní HolandskoHolanda meridional - Severní HolandskoHolanda septentrional - hotové potravinyalimento preparado - vraždahomicidio - homologacehomologación - HondurasHonduras - MaďarskoHungría - psychiatrická léčebnaestablecimiento psiquiátrico - pracovní rozvrhhorario de trabajo - zpracované potravinyalimento transformado - pohyblivá pracovní doba, pružná pracovní dobahorario flexible - zahradnictvíhorticultura - živočišný olejaceite de origen animal - podzemnicový olejaceite de cacahuete - olivový olejaceite de oliva - rybí olejaceite de pescado - těžká naftaaceite pesado - minerální olejaceite mineral - výživanutrición - použitý olejaceite usado - rostlinný olejaceite vegetal - lisovna olejealmazara - soudní úředníkagente judicial - zlidštění prácehumanización del trabajo - vodíkhidrógeno - hydrogeologiehidrogeología - výživa zvířatalimentación animal - hydrologiehidrología - hygiena výživyhigiene alimentaria - zdraví na pracovištisanidad laboral - hypotékahipoteca - politická ideologieideología política - Evropská dohoda o silniční dopravěAcuerdo AETR - lidská výživaalimentación humana - jamñame - Mezinárodní institut pro plánovanou výchovuIIPE - ostrovisla - Ile-de-FranceIsla de Francia - Guamisla Guam - Normanské ostrovyislas Anglonormandas - Kajmanské ostrovyislas Caimanes - ostrovy Karolínyislas Carolinas - Návětrné ostrovyislas de Barlovento - Faerské ostrovyislas Feroe - Jónské ostrovyIslas Jónicas - ostrovy Marianyislas Marianas - Závětrné ostrovyislas de Sotavento - Ostrovy Turks a Caicosislas Turcas y Caicos - Panenské ostrovyislas Vírgenes - snižování dluhureducción de la deuda - obchodní rejstříkregistro de sociedad mercantil - parlamentní imunitainmunidad parlamentaria - imunologieinmunología - propagační účinekimpacto publicitario - umístění podnikuimplantación de actividad - Německá demokratická republikaAlemania RD - dovozimportación - daň Společenstvíimpuesto comunitario - daň z příjmu fyzických osobimpuesto sobre la renta de las personas físicas - přímá daňimpuesto directo - daň z majetkucontribución territorial - paušální daňimpuesto global - nepřímá daňimpuesto indirecto - celostátní daňimpuesto nacional - věcná daňimpuesto real - daň ze spotřebyimpuesto sobre el consumo - daň z bohatstvíimpuesto sobre el patrimonio - daň z kapitálového ziskuimpuesto de plusvalía - daň z převodu vlastnictvíimpuesto sobre transmisiones patrimoniales - daň z kapitáluimpuesto sobre el capital - daň z příjmůimpuesto sobre la renta - daň z příjmu z investicimpuesto sobre las rentas del capital - německé regionyregiones de Alemania - daň ze mzdyimpuesto sobre los salarios - daň z příjmů právnických osobimpuesto sobre sociedades - imprenta - účetní položkaimputación contable - pracovní nezpůsobilostincapacidad laboral - požárincendio - neslučitelnostincompatibilidad - IncotermsIncoterms - IndieIndia - odškodněníindemnización - pojistné plněníindemnización del seguro - zaváděcí podporasubsidio de instalación - odstupnéindemnización por despido - poslanecká dietaasignación parlamentaria - hospodářská nezávislostindependencia económica - národní nezávislostindependencia nacional - technologická nezávislostindependencia tecnológica - indexace cenindización de precios - mzdová indexaceindización de salarios - indexace dokumentůindización documental - indikátor divergenceindicador de divergencia - hospodářský ukazatelindicador económico - společenský ukazatelindicador social - cenový indexíndice de precios - IndonésieIndonesia - letecký průmyslindustria aeronáutica - kosmický průmyslindustria aeroespacial - volební aliancealianza electoral - potravinářský průmyslindustria alimentaria - automobilový průmyslindustria del automóvil - chemický průmyslindustria química - filmový průmyslHollywood, industria cinematográfica - zábavní průmyslindustria cultural - zbrojařský průmyslindustria de armamentos - audiovizuální průmyslindustria audiovisual - informační průmyslindustria de la información - zvláštní dávkyprestación complementaria - komunikační průmyslindustria de la comunicación - výroba obráběcích strojůindustria de máquinas-herramienta - rybářský průmyslindustria pesquera - masný průmyslindustria cárnica - průmysl papíru a celulózyindustria de pasta y papel - průmysl moderní technologieindustria punta - zpracovatelský průmyslindustria de transformación - průmysl nápojůindustria de bebidas - rámcová dohodaacuerdo marco - stipendiumasignación por estudios - průmysl barvivindustria de colorantes - výroba průmyslových hnojivindustria de abonos - průmysl plastůindustria de materias plásticas - průmysl služebindustria de servicios - telekomunikační průmyslindustria de telecomunicaciones - dřevozpracující průmyslindustria de la madera - gumárenský průmyslindustria del caucho - kožedělný průmyslindustria del cuero - příspěvek na pohřebindemnización por fallecimiento - chladírenský průmyslindustria del frío - výroba hračekindustria del juguete - knižní průmyslindustria del libro - nábytkářský průmyslindustria del mueble - cukrovarnický průmyslindustria azucarera - sklářský průmyslindustria del vidrio - oděvní průmyslindustria de la confección - vakuová technikaindustria del vacío - mateřský příspěvekprestación por maternidad - elektronický průmyslindustria electrónica - elektrotechnický průmyslindustria electrotécnica - vývozní odvětví průmysluindustria exportadora - hodinářský průmyslindustria relojera - hotelový průmyslindustria hotelera - průmysl informačních technologiíindustria informática - mlékárenský průmyslindustria láctea - lehký průmyslindustria ligera - alokace zdrojůasignación de recursos - strojírenstvíindustria mecánica - těžební průmyslindustria minera - jaderný průmyslindustria nuclear - výroba optických přístrojůindustria óptica - farmaceutický průmyslindustria farmacéutica - fotografický materiálindustria fotográfica - výroba železa a oceliindustria siderúrgica - sociální nerovnostdesigualdad social - inflaceinflación - obchodní informaceinformación comercial - informování pracovníkůinformación de los trabajadores - informace pro spotřebiteleinformación al consumidor - informatika v obchodu a managementuinformática de gestión - ukládání a vyhledávání informacíinformática documental - zpracování dat v průmysluinformática industrial - AlsaskoAlsacia - medicínská informatikainformática médica - trestný čininfracción - průmyslová infrastrukturainfraestructura industrial - inženýringeniero - vměšováníinjerencia - politické střídáníalternancia política - zákonodárná iniciativainiciativa legislativa - novinkainnovación - nenastoupení vojenské službyinsumisión - inspekce potravininspección de alimentos - školní inspekceinspección escolar - veterinární inspekceinspección veterinaria - hliníkaluminio - přístavinstalación portuaria - kontrolní úřadinstancia de control - Evropský odborový institutISE - instituce ACP - ESinstitución ACP-CE - instituce Evropské unieinstitución comunitaria - finanční instituceinstitución financiera - politická instituceinstitución política - instituce náboženstvíinstitución religiosa - speciální instituce OSNorganismo especializado de la ONU - zlepšování bydlenímejora del hábitat - soudní vyšetřováníinstrucción del sumario - hudební nástrojeinstrumento de música - finanční nástroje Společenstvíinstrumento financiero comunitario - Institut pro latinskoamerickou integraciINTAL - integrace přistěhovalcůintegración de los migrantes - ekonomická integraceintegración económica - evropská integraceintegración europea - zdokonalování výrobymejora de la producción - měnová integraceintegración monetaria - politická integraceintegración política - regionální integraceintegración regional - začlenění do společnostiintegración social - volební předpokladintención de voto - vzájemná hospodářská závislostinterdependencia económica - zákaz výkonu povoláníprohibición profesional - smlouva s ESacuerdo CE - šlechtění rostlinmejora de las plantas - úrokinterés - obchodní zprostředkovatelintermediario comercial - dělnická internacionálaInternacional Obrera - Socialistická internacionálaInternacional Socialista - internace na psychiatriiinternamiento psiquiátrico - parlamentní interpelaceinterpelación parlamentaria - meliorace půdymejora del suelo - interpretace právainterpretación del derecho - finanční intervenceintervención financiera - tržní intervenceintervención en el mercado - vynálezinvención - investice do zahraničíinversión en el extranjero - investice ESinversión comunitaria - přímá investiceinversión directa - zahraniční investiceinversión extranjera - průmyslová investiceinversión industrial - mezinárodní investiceinversión internacional - soukromá investiceinversión privada - veřejná investiceinversión pública - regionální investiceinversión regional - porušení domovní svobodyinviolabilidad del domicilio - jodiodo - IrákIrak - ÍránIrán - Irian JayaIrian Jaya - uspořádání pracovní dobyordenación del horario de trabajo - Severní IrskoIrlanda del Norte - irské regionyregiones de Irlanda - Institut OSN pro sociální rozvojUNRISD - Iceland, Republic of Iceland (en) - Mezinárodní organizace pro normalizaciISO - izoglukózaisoglucosa - izolátoraislante - rozvoj lesnictvíordenación forestal - izolace stavbyaislamiento del edificio - zvuková izolaceaislamiento acústico - tepelná izolaceaislamiento térmico - izolacionismusaislacionismo - IzraelIsrael - ItálieItalia - italské regionyregiones de Italia - úhorbarbecho - JamajkaJamaica - vodohospodářské stavbyordenación hidráulica - užitková zahradahuerto familiar - JávaJava - hazardní hryjuego de azar - mladý člověkjoven - mladý pracovníktrabajador joven - olympijské hryjuegos olímpicos - Joint European TorusJoint European Torus - JordánskoJordania - úřední listBoletín Oficial - vodohospodářství v zemědělstvíordenación hidroagrícola - jednoduchá frekvencejornada intensiva - judaismusjudaísmo - soudcejuez - rozsudeksentencia - správní soudjurisdicción contencioso-administrativa - civilní soudjurisdicción civil - zvláštní soudjurisdicción de excepción - rozvoj venkovadesarrollo rural - obecný soudjurisdicción judicial - vojenský soudjurisdicción militar - trestní soudjurisdicción penal - soud pro mladistvéjurisdicción de menores - sociální soudjurisdicción social - soud vyšší instancejurisdicción superior - pokutamulta - soudcovské právojurisprudencia - výklad zákonů ESjurisprudencia CE - ovocná šťávazumo de fruta - zeleninová šťávajugo de legumbres y hortalizas - KambodžaCamboya - kapokmiraguano - KeňaKenia - pozměňovací návrhenmienda - KiribatiKiribati - KuvajtKuwait - ReunionLa Reunión - označení kvalitymarca de calidad - laktózalactosa - mlékoleche - konzumní mlékoleche de consumo - syrové mlékoleche cruda - odtučněné mlékoleche descremada - plnotučné mlékoleche entera - zakysané mlékoleche fermentada - homogenizované mlékoleche homogeneizada - pasterované mlékoleche pasteurizada - trvanlivé mlékoleche esterilizada - zlepšování půdyabono del suelo - uvedení výrobku na trhlanzamiento de un producto - členská země federaceEstado federado - mateřský jazyklengua materna - LaosLaos - králíkconejo - LatiumLacio - AmerikaAmérica - zákonnostlegalidad - legislativalegislación - potravinová legislativalegislación alimentaria - protidumpingová legislativalegislación antidumping - protitrustová legislativalegislación antitrust - delegované zákonodárstvílegislación delegada - farmaceutická legislativalegislación farmacéutica - rostlinolékařská legislativalegislación fitosanitaria - zdravotnická legislativalegislación sanitaria - školská legislativalegislación escolar - veterinární legislativalegislación veterinaria - zákonodárný sborlegislatura - cibulová zeleninalegumbre de bulbo - listová zeleninalegumbre de hoja - plodová zeleninalegumbre de fruto - Střední AmerikaAmérica Central - kořenová zeleninalegumbre de raíz - čerstvá zeleninalegumbre fresca - LeinsterLeinster - LesothoLesotho - leukóza zvířatleucosis animal - LibanonLíbano - liberalizace obchoduliberación de los intercambios - LibérieLiberia - svoboda spolčovánílibertad de asociación - svoboda přesvědčenílibertad de opinión - svoboda slovalibertad de información - svoboda tiskulibertad de prensa - svoboda plavbylibertad de navegación - svoboda shromažďovánílibertad de reunión - svoboda obchodulibertad de comercio - svoboda vyznánílibertad religiosa - knihkupectvílibrería - volný pohyb kapitálulibre circulación de capitales - volný pohyb zbožílibre circulación de mercancías - volný pohyb osoblibre circulación de personas - volný pohyb pracovníkůlibre circulación de trabajadores - volná soutěžlibre competencia - právo na sebeurčenílibre disposición de la propia persona - volný oběhlibre práctica - svoboda poskytovat službylibre prestación de servicios - LibyeLibia - patentová licencelicencia de patente - obchodní licencelicencia comercial - vývozní povolenílicencia de exportación - azbestamianto - dovozní povolenílicencia de importación - dopravní licencelicencia de transporte - propuštěnídespido - hromadné propouštěnídespido colectivo - propouštění z ekonomických důvodůdespido por causas económicas - LichtenštejnskoLiechtenstein - korekcorcho - provincie Lutychprovincia de Lieja - loviště ryblugar de pesca - pracovištělugar de trabajo - škrobalmidón - dopravní linkalínea de transporte - hnědé uhlílignito - Arabská ligaLiga Árabe - země Arabské ligypaíses de la Liga Árabe - LigurieLiguria - LimburskoLimburgo - provincie Limbourgprovincia de Limburgo Belga - prodejní omezenílimitación de comercialización - asociační dohodaacuerdo de asociación - sycený nápojbebida gaseosa - LimousinLemosín - lenlino - len setýlino oleaginoso - ingotlingote - jazykovědalingüística - likérlicor - zrušení společnostiliquidación de sociedad mercantil - odpisamortización - nucená správaliquidación de bienes - potvrzení výdajůliquidación de gastos - likvidita peněžního trhuliquidez - mezinárodní likviditaliquidez internacional - konečný volební seznamlista cerrada - literaturaliteratura - šedá literaturaliteratura gris - umořování veřejného dluhuamortización de la deuda - roznáškaentrega - energetická lokalitalocalización de la energía - umístění výrobylocalización de la producción - pronájem nemovitostiarrendamiento inmobiliario - koupě na splátkyarrendamiento financiero - výluka z prácecierre patronal - činžovní důmvivienda colectiva - rodinný důmvivienda individual - nezdravé bydlenívivienda insalubre - sociální bytvivienda social - softwaresoftware - zákonley - rámcový zákonley de bases - volný časocio - LombardieLombardía - LorraineLorena - nízký nájemalquiler moderado - mazivolubricante - půjčovna hračekludoteca - ochrana proti požárulucha contra incendios - opatření na kontrolu znečištěnílucha contra la contaminación - boj proti zločinulucha contra el crimen - opatření proti plýtvánílucha contra el despilfarro - třídní bojlucha de clases - analýza nákladů a výnosůanálisis de coste-beneficio - capital of Luxembourg, Luxembourg, Luxembourg City, Luxembourg-Ville, Luxemburg (en) - provincie Lucemburgprovincia de Luxemburgo Belga - vojtěškaalfalfa - lyofilizaceliofilización - strojní zařízenímáquina - zemědělské strojemáquina agrícola - kancelářské strojemáquina de oficina - analýza efektivnosti nákladůanálisis de coste-eficacia - sklízečemáquina cosechadora - hydraulické strojemáquina hidráulica - pneumatické zařízenímáquina neumática - textilní strojmáquina textil - MashrekMashrek - makroekonomiemacroeconomía - MadeiraMadeira - analýza vstupů a výstupůanálisis de input-output - supermarketgran superficie comercial - prodejna levným zbožímcasa de descuento - MaghrebMagreb - hořčíkmagnesio - zemědělská pracovní sílamano de obra agrícola - rodinná pracovní sílamano de obra familiar - analýza vodyanálisis del agua - udržení pracovní příležitostimantenimiento del empleo - udržování mírumantenimiento de la paz - nadpoloviční většinamayoría absoluta - zletilostmayoría de edad civil - většina hlasůmayoría de votos - politická většinamayoría política - kvalifikovaná většinamayoría cualificada - mlčící většinamayoría silenciosa - informační analýzaanálisis de la información - prostá většinamayoría simple - choroby zvířatenfermedad animal - onemocnění cest dýchacíchenfermedad de las vías respiratorias - kardiovaskulární onemocněníenfermedad cardiovascular - endemická nemocenfermedad endémica - infekční nemocenfermedad infecciosa - nemoc z povoláníenfermedad profesional - tropická nemocenfermedad tropical - choroba rostlinyenfermedad vegetal - neklid mládežedescontento juvenil - Malajský poloostrovMalasia Occidental - MalawiMalawi - MalajsieMalasia - MaledivyMaldivas - MaliMali - Falklandské ostrovyMalvinas - sladmalta - demografický rozboranálisis demográfico - Malta - Lamanšský průlivcanal de la Mancha - poslanecký mandátmandato electoral - manganmanganeso - kulturní akcemanifestación cultural - bilanční analýzaanálisis de balances - pomocný dělníkpeón - učebnicelibro escolar - maoismusmaoísmo - termínový trhmercado a plazo - zemědělský trhmercado agrario - zemědělský trh Společenstvímercado agrario comunitario - promptní trhmercado al contado - analýza nákladůanálisis de costes - společný trhmercado común - Společný arabský obchodMercado Común Árabe - země Společného arabského obchodupaíses del Mercado Común Árabe - trh Společenstvímercado comunitario - dohoda o dodávkáchcontrato de suministros - vítězná zakázkacontratación directa - dohoda o provedení pracícontrato de obras - devizový trhmercado de divisas - ekonomická analýzaanálisis económico - trh zbožímercado de productos básicos - trh prácemercado laboral - zahraniční trhmercado exterior - trh s pozemkymercado de la propiedad rústica y urbana - domácí trhmercado interior - mezinárodní trhmercado internacional - volný trhmercado libre - peněžní trhmercado monetario - veřejná zakázkacontratación administrativa - finanční analýzaanálisis financiero - oficiální trhmercado reglamentado - margarínmargarina - fluktuační pásmomargen de fluctuación - vyloučení ze společnostiexclusión social - manželstvímatrimonio - MarokoMarruecos - sociální analýzaanálisis sociológico - MartinikMartinica - marxismusmarxismo - rozpočtová sumamasa presupuestaria - peněžní zásobamasa monetaria - tepelně odolný materiálmaterial refractario - osvětlovací technikamaterial de alumbrado - stavební strojeequipo de construcción - vrtné zařízenímaterial de perforación profunda - zdvihací zařízenímaterial de elevación - elektrická zařízenímaterial eléctrico - mechanické přístroje a zařízenímaterial mecánico - matematikamatemáticas - mléčný tukmateria grasa de la leche - plastmateria plástica - Společenství jihovýchodních asijských národůANASE - surovinamateria prima - radioaktivní materiálymateria radiactiva - MauriciusIslas Mauricio, Mauricio - Mauretánie, MauritánieMauritania - MayotteMayotte - země Středoamerického společného trhupaíses del MCCA - přesné strojírenstvímecánica de precisión - všeobecné strojírenstvímecánica general - země Aseanpaíses de la ANASE - mechanizacemecanización - zemědělská mechanizacemecanización agraria - mechanismus směnných kurzůmecanismo de intervención monetaria - podpůrný mechanismusmecanismo de apoyo - školní lékařstvímedicina escolar - veterinární medicínamedicina veterinaria - porážka zvířatsacrificio de animales - brettonwoodská dohodaAcuerdo de Bretton Woods - anatomieanatomía - MelanésieMelanesia - melasamelaza - zemědělská domácnosthogar agrícola - měsíční mzdamensualización - truhlářstvícarpintería - metalurgický závodcarpintería metálica - Baltické mořemar Báltico - Irské mořemar de Irlanda - AndalusieAndalucía - AndorraAndorra - Norské mořemar de Noruega - Severní mořemar del Norte - anhydridanhídrido - Středozemní mořemar Mediterráneo - rtuťmercurio - opatření s rovnocenným účinkemmedida de efecto equivalente - železný kovmetal ferroso - těžký kovmetal pesado - neželezný kovmetal no ferroso - drahý kovmetal precioso - metaloidmetaloide - jatečné zvířeanimal de matanza - prášková metalurgiepulvimetalurgia - podílnické hospodařeníaparcería - luskovino-obilná směskatranquillón - meteorologiemeteorología - výzkumná metodamétodo de investigación - statistická metodamétodo estadístico - metrologiemetrología - hospodářské zvířeanimal de granja - MexikoMéxico - MezzogiornoMezzogiorno - mikroekonomiemicroeconomía - mikroformamicroforma - MikronésieMicronesia - Východní MidlandsMidlands del Este - Západní MidlandsMidlands del Oeste - tažné zvířeanimal de tiro - migracemigración - kyvadlová migracemigración pendular - zpětná migracemigración de retorno - stěhování rodinymigración familiar - nucená migracemigración forzosa - pohraniční migracemigración fronteriza - nelegální migracemigración ilegal - vnitřní migracemigración interior - migrace mezi městymigración interurbana - clearingová dohodaacuerdo de compensación - domácí zvířeanimal doméstico - pohyb ve městěmigración intraurbana - migrace ve Společenstvímigración comunitaria - stěhování za pracímigración profesional - vylidňování venkovamigración rural - migrace z venkova do městamigración rural-urbana - sezónní migracemigración de temporada - pracovní prostředíentorno laboral - školní prostředímedio escolar - politický funkcionářmilitante político - chov zvířatanimal reproductor - militarizace kosmického prostorumilitarización del espacio - militarismusmilitarismo - prosomijo - železná rudamineral de hierro - neželezné rudymineral no ferroso - nerudní surovinymineral no metálico - mineralogiemineralogía - živá zvířataanimal vivo - státní zástupceministerio fiscal - ministrministro - nezletilostminoría de edad civil - národnostní menšinaminoría nacional - sexuální menšinaminoría sexual - kovový nábytekmobiliario metálico - mobilita pracovní sílymovilidad de la mano de obra - půdní mobilitamovilidad territorial - geografická mobilitamovilidad geográfica - sídlištní mobilitamovilidad de residencia - školní mobilitamovilidad escolar - způsob financovánímodo de financiación - způsob hlasovánísistema de votación - druh dopravyforma de transporte - ekonomický modelmodelo económico - modernizace podnikumodernización de la empresa - modernizace průmyslumodernización industrial - modernizace farmymodernización de la explotación agraria - úprava rozpočtumodificación presupuestaria - MoliseMolise - měkkýšimolusco - ročenkaanuario - MolukyMolucas - molybdenmolibdeno - parlamentní monarchiemonarquía parlamentaria - světová politikamundialismo - MongolskoMongolia - rezervní měnamoneda de reserva - elektronický převod finančních prostředkůdinero electrónico - mezinárodní měnamoneda internacional - národní měnamoneda nacional - depozitní penízedinero bancario - jednokomorový systémunicameralismo - monokraciemonocracia - monografiemonografía - monopolmonopolio - nákupní monopolmonopolio de compra - státní monopolmonopolio del Estado - dovozní monopolmonopolio de importación - AntarktidaAntártida - monopol na informacemonopolio de la información - fiskální monopolmonopolio fiscal - MontserratMontserrat - pohořímontaña - měnová vyrovnávací platbamontante compensatorio monetario - veřejná morálkamoral pública - úmrtnostmortalidad - dětská úmrtnostmortalidad infantil - úmrtí při výkonu povolánímortalidad profesional - motivace spotřebitelemotivación del consumidor - antibiotikumantibiótico - politická motivacemotivación política - separatistické hnutímovimiento autonomista - antirasistické hnutímovimiento contra el racismo - názorové hnutímovimientos de opinión - pohyb kapitálumovimiento de capitales - ženské hnutímovimiento feminista - hnutí mladýchmovimiento juvenil - hnutí za národní osvobozenímovimiento de liberación nacional - dohoda o komplementárnostiacuerdo de complementariedad - ekologické hnutímovimiento ecologista - evropské hnutímovimiento europeo - rolnické hnutímovimiento campesino - sociální hnutímovimiento social - sdělovací prostředkymedio de comunicación - hromadné sdělovací prostředkymedio de comunicación de masas - zemědělské výrobní prostředkymedio de producción agrícola - dopravní prostředekmedio de transporte - středně velký podnikmediana empresa - střední zemědělský podnikexplotación mediana - MosambikMozambique - systém mnoha politických stranmultipartidismo - MunsterMunster - muzeummuseo - Anglické AntilyAntillas Inglesas - pěstování hubcultivo de setas - Severozápadní atlantická rybářská organizaceNAFO - NamibieNamibia - provincie Namurprovincia de Namur - porodnostnatalidad - nacionální socialismusnacionalsocialismo - znárodněnínacionalización - Francouzské AntilyAntillas Francesas - nacionalismusnacionalismo - sídlo právnické osobynacionalidad de las personas jurídicas - NauruNauru - NavarraNavarra - letecký provozcirculación aérea - říční plavbanavegación fluvial - námořní plavbanavegación marítima - Nizozemské AntilyAntillas Holandesas - nákladní loďcarguero - vlečný nákladní člunbuque portabarcazas - kolektivní vyjednávánínegociación colectiva - Tokijské koloRonda Tokio - Dillonovo koloRonda Dillon - Kennedyho koloRonda Kennedy - tarifní jednánínegociación arancelaria - antisemitismusantisemitismo - neutralitaneutralidad - Nové nástroje SpolečenstvíNIC - NikaraguaNicaragua - niklníquel - NigerNíger - stupeň vzdělánínivel de enseñanza - stupeň znečištěnígrado de contaminación - provincie Antverpyprovincia de Amberes - hladina hlukunivel sonoro - palmový ořechnuez de palma - kočovnictvínomadismo - rozpočtová skladbanomenclatura presupuestaria - názvosloví zemědělských výrobkůnomenclatura de los productos agrícolas - nomenklatura celního sazebníkunomenclatura arancelaria - AnzusANZUS - neúčastno alineamiento - nezávislýno agrupado - nenásilí, pasivní rezistence, trpný odporno violencia - Severní JutskoNordjylland - normalizacenormalización - normanorma - potravinová normanorma alimentaria - země ANZUSpaíses del ANZUS - biologická normanorma biológica - tržní zvyklostinorma de comercialización - zákonné pracovní podmínkynorma de trabajo - společenská normanorma social - apartheidapartheid - nový ekonomický řádnuevo orden económico - Nová KaledonieNueva Caledonia - Nový ZélandNueva Zelanda - neplatnost volbynulidad de la elección - sňatečnostnupcialidad - Mezinárodní organizace pro civilní letectvíOIAC - Asijská organizace pro produktivituOAP - dohoda o spolupráciacuerdo de cooperación - odepření povinné vojenské službyobjeción de conciencia - vyživovací povinnostobligación de alimentos - konkurenční doložkaobligación de no competencia - překážka rozvojeobstáculo al desarrollo - Africká a malgašská unie hospodářské spolupráceOCAM - země Společné africko-mauricijské organizacepaíses de la OCAM - Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvojOCDE - země OECDpaíses de la OCDE - Jižní ledové mořeocéano Antártico - Severní ledový oceánocéano Ártico - Atlantický oceánocéano Atlántico - Indický oceánocéano Índico - Tichý oceánocéano Pacífico - OceánieOceanía - oceánografieoceanografía - včelařstvíapicultura - Organizace středoamerických státůODECA - země OCASpaíses de la ODECA - Organizace amerických státůOEA - země OASpaíses de la OEA - Oest for StorebaeltOest for Storebaelt - umělecké díloobra de arte - Evropský patentový úřadEPO - nahrávací přístrojaparato de grabación - nabídka zaměstnáníoferta de empleo - energetická nabídkaoferta energética - nabídka a poptávkaoferta y demanda - Mezinárodní organizace práceOIT - pěstování olivoleicultura - stopový prvekoligoelemento - oligopololigopolio - nákupní oligopololigopsonio - olivaaceituna - Organizace pro osvobození PalestinyOLP - OmánOmán - UmbrieUmbría - ombudsman ESDefensor del Pueblo CE - Mezinárodní námořní organizaceOMI - Světová meteorologická organizaceOMM - Světová organizace duševního vlastnictvíOMPI - Organizace OSN pro průmyslový rozvojONUDI - Organizace arabských zemí vyvážejících ropuOPAEP - Organizace zemí vyvážejících ropuOPEP - země OPECpaíses de la OPEP - bankovnictvíactividad bancaria - burzovní obchodoperación bursátil - devizová transakceoperación de cambio - hlas lidu, názor veřejnosti, veřejné míněníopinión pública - Úřad pro oficiální publikace ESOPOCE - názorový protivníkdisidente - politická opoziceoposición política - vyhláškaordenanza - měřidla a měřicí zařízeníaparato de medición - veřejný pořádekorden público - pomocné orgány Společenstvíórgano comunitario - organizační schémaorganigrama - struktura státní správyorganización administrativa - africká organizaceorganización africana - afroasijské organizaceorganización afroasiática - přesný přístrojaparato de precisión - americká organizaceorganización americana - arabská organizaceorganización árabe - asijská organizaceorganización asiática - společná organizace trhuorganización común de mercado - kulturní organizaceorganización cultural - organizace školstvíorganización de la enseñanza - rozhlasový přijímačaparato de radio - organizace výrobyorganización de la producción - profesní organizaceorganización de las profesiones - Organizace spojených národůONU - organizace stranyorganización de los partidos - organizace dopravyorganización de los transportes - organizace trhuorganización del mercado - Organizace Varšavské smlouvyOrganización del Tratado de Varsovia - organizace práceorganización del trabajo - televizní přijímačaparato de televisión - organizace voleborganización electoral - evropské organizaceorganización europea - mezivládní organizaceorganización intergubernamental - mezinárodní organizaceorganización internacional - latinskoamerické organizaceorganización latinoamericana - nevládní organizaceorganización no gubernamental - elektronický prvekaparato electrónico - ječmencebada - řízení zemědělstvíorientación agraria - výchovné poradenstvíorientación escolar - Statistický úřad ESEUROSTAT - země NATOpaíses de la OTAN - Jihovýchodoasijský paktOTASE - Africká unieUnión Africana - zemědělské náčiníapero de labranza - nářadíherramienta de bricolaje - kvalifikovaný dělníkobrero cualificado - OverijsselOverijsel - ovceovino - vaječný výrobekproducto derivado del huevo - kyslíkoxígeno - platbapago - zálohová platbapago por adelantado - vypsání soutěželicitación - mezinárodní platbapago internacional - platba v rámci ESpago intracomunitario - chlébpan - PákistánPakistán - panašovánípanachage - PanamaPanamá - měnový košcesta de monedas - výroba chlebapanificación - přímá aplikovatelnostaplicabilidad directa - papel - Papua - Nová GuineaPapua-Nueva Guinea - parafiskalitaparafiscalidad - ParaguayParaguay - parazitologieparasitología - automobilový parkparque móvil - železniční parkmaterial móvil ferroviario - národní parkparque nacional - aplikace zákonaaplicación de la ley - jeden rodič, který se sám stará o dítě, svobodná matkamadre soltera, padre soltero, progenitor no casado - příbuzenský vztahparentesco - devizová paritaparidad de cambio - parita kupní sílyparidad de poder adquisitivo - parlamentParlamento - národní parlamentParlamento nacional - regionální parlamentParlamento regional - člen parlamentuparlamentario - národní implementace práva Společenstvíaplicación del Derecho comunitario - vlastnický podíldivisión de la propiedad - komunistická stranapartido comunista - konzervativní stranapartido conservador - křesťansko-demokratická stranapartido democristiano - ekologická stranapartido ecologista - evropská stranapartido europeo - využití solární energieaplicación solar - liberální stranapartido liberal - sociálně-demokratická stranapartido socialdemócrata - socialistická stranapartido socialista - labouristická stranapartido laborista - režim jedné politické stranyrégimen de partido único - účast ženparticipación de la mujer - účast pracovníkůparticipación de los trabajadores - hodnocení pracovníkacalificación del personal - volební účastparticipación electoral - politická účastparticipación política - společenská účastparticipación social - cestovní paspasaporte - evropský cestovní paspasaporte europeo - pasterizacepasteurización - dohoda o volném obchoduacuerdo de libre comercio - kulturní dědictvípatrimonio cultural - organizace zaměstnavatelůorganización patronal - zbídačováníempobrecimiento - chudobapobreza - lodní vlajkabandera de barco - smluvní vlajkabandera de conveniencia - učňovské vzděláváníaprendizaje profesional - přidružená zeměpaís asociado - NizozemskoPaíses Bajos - nizozemské zámořské země a územíPTU de los Países Bajos - nizozemské regionyregiones de los Países Bajos - BaskickoPaís Vasco - WalesGales, País de Gales - region LoiryPaís del Loira - dárcepaís donante - rozvojové zeměpaís en desarrollo - zámořské země a územípaíses y territorios de ultramar - členská zeměpaís miembro - méně vyvinuté zeměpaís menos desarrollado - třetí zeměpaís tercero - zásobování zbraněmisuministro de armas - příbřežní rybolovpesca de bajura - sladkovodní rybolovpesca de agua dulce - rybolov na volném mořipesca de altura - mořský rybolovpesca marítima - vrácený úlovekpesca rechazada - tradiční rybolovpesca tradicional - zásobování energiíabastecimiento energético - nová pedagogikanueva pedagogía - PeloponésPeloponeso - bárka, člun, motorový člun, nákladní člun, pramicebarcaza, bombo, chalana, chata, embarcación de fondo plano, gabarra, garandumba, lancha, lancha a remolque, lanchón - nedostatek potravinescasez de alimentos - finanční zrovnoprávněnícompensación financiera - úprava zboží v tuzemskuperfeccionamiento activo - úprava zboží v zahraničíperfeccionamiento pasivo - rybářská sezónatemporada de pesca - přechodné obdobíperíodo de transición CE - řidičský průkazpermiso de conducción - evropský řidičský průkazpermiso de conducción europeo - stavební povolenípermiso de construcción - povolení k rybolovupermiso de pesca - pracovní povolenípermiso de trabajo - PeruPerú - zosobnění mocipersonalización del poder - starý člověktercera edad - rozvedená osobapersona divorciada - manželépersona casada - Saúdská ArábieArabia Saudita - odloučená osobapersona separada - jednočlenná domácnostpersona sola - ovdovělá osobapersona viuda - pozemní obsluhapersonal de tierra - zaměstnanec ES kategorie Apersonal CE de categoría A - podzemnice olejnácacahuete - zaměstnanec ES kategorie Bpersonal CE de categoría B - zaměstnanec ES kategorie Cpersonal CE de categoría C - zaměstnanec ES kategorie Dpersonal CE de categoría D - jízdní personálpersonal de conducción - dopravní zaměstnanecpersonal de transporte - vězeňský personálpersonal penitenciario - finanční ztrátapérdida financiera - mor zvířatpeste animal - malý podnikpequeña empresa - malé a střední podnikypequeña y mediana empresa - malý zemědělský podnikpequeña explotación - malé městociudad pequeña - Malé AntilyPequeñas Antillas - peticepetición - petrochemiepetroquímica - farmakologiefarmacología - FilipínyFilipinas - politická filozofiefilosofía política - směnečná arbitrážarbitraje financiero - fosforfósforo - fotochemiefotoquímica - fotočlánekfotopila - pracovní fyziologiefisiología del trabajo - jaderná fyzikafísica nuclear - PikardiePicardía - náhradní součástkapieza suelta - PiemontPiamonte - mezinárodní arbitrážarbitraje internacional - drahokamypiedra preciosa - pirátstvípiratería - chov rybpiscicultura - investiční operacecolocación de capitales - celní stroptecho arancelario - politická arbitrážarbitraje político - náhorní plošinallanura - protikrizový plánplan anticrisis - plán výstavbyplan de urbanismo - Plán z KolombaPlan de Colombo - plán rozvojeplan de desarrollo - plán financováníplan de financiación - planktonplancton - pěstování stromůarboricultura - plánování vzděláváníplanificación educativa - plánování rodičovstvíplanificación familiar - plánování výrobyplanificación de la producción - plánování dopravyplanificación de transportes - plánování trhuplanificación del mercado - hospodářské plánováníplanificación económica - finanční plánováníplanificación financiera - průmyslové plánováníplanificación industrial - ústřední plánováníplanificación nacional - regionální plánováníplanificación regional - sektorové plánováníplanificación sectorial - sadbavivero - vodní rostlinyplanta acuática - krmná rostlinaplanta forrajera - průmyslová rostlinaplanta industrial - olejnatá rostlinaplanta oleaginosa - jehličnanárbol perennifolio - kořenová plodinatubérculo - textilní rostlinaplanta textil - tropická rostlinaplanta tropical - pěstování pod fóliíplasticultivo - plastifikátorplastificante - plochá ocelplancha - politický programprograma político - pevninský šelfplataforma continental - omítka, sádra, sádrová malta, sádrovýescayola, yeso - listnatý stromárbol caducifolio - plná zaměstnanostpleno empleo - plutoniumplutonio - pneumatikaneumático - Program OSN pro rozvojPNUD - Program OSN pro životní prostředíPNUMA - hmotnost a rozměrypeso y dimensiones - maloobchodní prodejna, odbyt, odbytová prodejnacomercio, negocio - rybapescado - sladkovodní rybapescado de agua dulce - mořská rybapescado de mar - čerstvá rybapescado fresco - policiepolicía - kriminální policiepolicía judicial - zemědělská politikapolítica agraria - společná zemědělská politikapolítica agraria común - národní zemědělská politikapolítica agraria nacional - regionální zemědělská politikapolítica agraria regional - potravinová politikapolítica alimentaria - bankovní politikapolítica bancaria - rozpočtová politikapolítica presupuestaria - obchodní politikapolítica comercial - společná obchodní politikapolítica comercial común - politika Společenstvípolítica comunitaria - dohoda o dobrovolném omezeníacuerdo de limitación - archeologiearqueología - komunitární politika zaměstnanostipolítica comunitaria de empleo - společná rybářská politikapolítica pesquera común - společná cenová politikapolítica común de precios - společná dopravní politikapolítica común de transportes - krátkodobá hospodářská politikapolítica coyuntural - kulturní politikapolítica cultural - politika pomocipolítica de ayudas - politika úsporných opatřenípolítica de austeridad - intervenční politikapolítica de intervención - investiční politikapolítica de inversión - obranná politikapolítica de defensa - rozvojová politikapolítica de desarrollo - politika financovánípolítica de financiación - politika vzdělávánípolítica educativa - politika zaměstnanostipolítica de empleo - podniková politikapolítica de la empresa - ekologická politikapolítica de medio ambiente - architekturaarquitectura - informační politikapolítica de información - komunikační politikapolítica de comunicación - soutěžní politikapolítica de competencia - stavební politikapolítica de construcción - rybářská politikapolítica pesquera - zemědělská výrobní politikapolítica de producción agrícola - politika výzkumupolítica de investigación - zdravotní politikapolítica sanitaria - politika porodnostipolítica de natalidad - výrobní politikapolítica de producción - solární architekturaarquitectura solar - podpůrná politikapolítica de apoyo - populační politikapolítica demográfica - politika dvou blokůpolítica de bloques - devizová politikapolítica de cambios - vývozní politikapolítica de exportación - dovozní politikapolítica de importación - cenová politikapolítica de precios - mzdová politikapolítica salarial - archívarchivo - politika zemědělských strukturpolítica de estructuración agraria - dopravní politikapolítica de transportes - úvěrová politikapolítica crediticia - bytová politikapolítica de la vivienda - energetická politikapolítica energética - evropská obranná politikapolítica europea de defensa - zahraniční politikapolítica exterior - rodinná politikapolítica familiar - finanční politikapolítica financiera - fiskální politikapolítica fiscal - lesnická politikapolítica forestal - vládní politikapolítica gubernamental - průmyslová politikapolítica industrial - vnitřní politikapolítica interior - migrační politikapolítica migratoria - měnová politikapolítica monetaria - zemědělská měnová politikapolítica monetaria agrícola - přístavní politikapolítica portuaria - společná přístavní politikapolítica portuaria común - stříbroplata - regionální politikapolítica regional - regionální politika ESpolítica regional comunitaria - sociální politikapolítica social - strukturální politikapolítica estructural - celní politikapolítica arancelaria - společná celní politikapolítica arancelaria común - znečišťující příměsi v atmosféřecontaminante atmosférico - škodliviny ve voděcontaminante del agua - ArgentinaArgentina - hluková zátěžcontaminación acústica - znečišťování atmosférycontaminación atmosférica - chemické znečišťovánícontaminación química - znečištění z pevninských zdrojůcontaminación de origen terrestre - znečišťování vodycontaminación del agua - kontaminace potravincontaminación de los alimentos - znečišťování pobřežícontaminación de las costas - znečišťování vodních tokůcontaminación fluvial - znečišťování půdycontaminación del suelo - znečišťování mořecontaminación marina - bezzávlahové hospodářstvícultivo de secano - znečišťování organickými látkamicontaminación orgánica - znečišťování ze zemědělských zdrojůcontaminación de origen agrícola - radioaktivní znečištěnícontaminación radiactiva - znečišťování stratosférycontaminación estratosférica - tepelné znečišťovánícontaminación térmica - znečišťování překračující hranicecontaminación transfronteriza - PolskoPolonia - smíšené pěstování policultivo - polymerpolímero - PolynésiePolinesia - Francouzská PolynésiePolinesia Francesa - ekonomicky činná zemědělská populacepoblación activa agraria - pracující část obyvatelstvapoblación activa ocupada - obyvatelé v aktivním věkupoblación en edad laboral - nepracující část obyvatelstvapoblación no activa - rybářské dohodyacuerdo pesquero - chemická zbraňarma química - venkovské obyvatelstvopoblación rural - městské obyvatelstvopoblación urbana - rybářský přístavpuerto pesquero - PortorikoPuerto Rico - PortugalskoPortugal - portugalské regionyregiones de Portugal - dominantní postaveníposición dominante - spojecorreos y telecomunicaciones - konvenční zbraňarma convencional - draslíkpotasio - rozvojový potenciálpotencial de desarrollo - ApulieApulia - tlačná remorkážremolque de empuje - prachpolvo - politická mocpoder político - rozpočtová pravomocpoder presupuestario - právo posouzenípoder de apreciación - prováděcí pravomocpoder de ejecución - právo iniciovatpoder de iniciativa - kontrolní mocpoder de control - rozhodovací pravomocpoder de decisión - jednací pravomocpoder de negociación - ratifikační pravomocpoder de ratificación - právo volné úvahy při výkonu pravomocípoder discrecional - výkonná mocpoder ejecutivo - soudní pravomocpoder judicial - zákonodárná mocpoder legislativo - nařizovací mocpotestad reglamentaria - orgány veřejné správypoderes públicos - balenípreacondicionamiento - všeobecné preferencepreferencias generalizadas - zemědělská daňexacción agrícola - daň ESUOexacción CECA - první zaměstnáníprimer empleo - jaderná zbraňarma nuclear - příprava půdypreparación del suelo - promlčení výkonu trestuprescripción de la pena - předseda parlamentupresidente del Parlamento - novinářiprensa, prensa pública - politický tiskprensa política - příspěvek pozůstalýmprestación a los supervivientes - poskytování služebprestación de servicios - taktická jaderná zbraňarma nuclear táctica - sociální dávkyprestación social - úvěry EIBpréstamo BEI - úvěry ESUDpréstamo CECA - úvěry Společenstvípréstamo comunitario - úvěry EURATOMpréstamo Euratom - prevence znečištěníprevención de la contaminación - krátkodobá prognózaprevisión a corto plazo - dlouhodobá prognózaprevisión a largo plazo - střednědobá prognózaprevisión a medio plazo - rozpočtový odhadprevisión presupuestaria - ekonomická prognózaprevisión económica - nadřazenost zákonaprimacía del Derecho - nadřazenost práva Společenstvíprimacía del Derecho comunitario - prémieprima salarial - jateční příplatekprima por sacrificio voluntario de reses - příplatek za klučení pařezůprima por erradicación - netržní prémieprima por no comercialización - skladový příplatekprima por almacenamiento - rané ovoce a zeleninahortaliza temprana - zásada "znečišťovatel platí"principio de quien contamina paga - hospodářské priorityprioridad económica - armádaejército - rozhodovánítoma de decisiones - politický vězeňprisionero político - zbavení právprivación de derechos - cenyprecios - cenové rozpětíprecio en horquilla - vývozní cenaprecio de exportación - dovozní cenaprecio de importación - spotřebitelská cenaprecio al consumidor - profesionální armádaejército profesional - cena výrobceprecio al productor - zemědělské cenyprecio agrario - cena potravinprecio alimentario - cena cifprecio CIF - kupní cenaprecio de compra - cena plavební komoryprecio de esclusa - intervenční cenaprecio de intervención - cílová cenaprecio de objetivo - dohoda o cenáchacuerdo de precios - zbraněarmamento - nabídková cenaprecio de oferta - orientační cenaprecio de orientación - základní cenaprecio de base - aktivační cenaprecio de desencadenamiento - maloobchodní cenaprecio al por menor - velkoobchodní cenaprecio al por mayor - cena energieprecio de la energía - cena zemědělské půdyprecio de la tierra - srovnávací cenaprecio de referencia - zchutňující látkaaromatizante - cena do odvoláníprecio de retirada - nákladová cenaprecio de coste - prahová cenaprecio umbral - podpůrná cenaprecio de sostenimiento - parkovací poplatekprecio de estacionamiento - prodejní cenaprecio de venta - komoditní cenaprecio de productos básicos - diskriminační cenaprecio discriminatorio - pachtovnéprecio del arrendamiento rústico - světová cenaprecio del mercado mundial - předem stanovená cenaprecio fijado de antemano - cena fobprecio franco a bordo - cena franko hraniceprecio franco frontera - zaváděcí cenaprecio gatillo - zaručená cenaprecio garantizado - pevná cenaprecio autorizado - směrná cenaprecio indicativo - výrobní cenaprecio industrial - volná cenaprecio libre - maximální cenaprecio máximo - zavlažováníirrigación - minimální cenaprecio mínimo - zaručená minimální cenaprecio mínimo garantizado - průměrná cenaprecio medio - preferenční cenaprecio preferencial - snížená cenaprecio reducido - dodací cenaprecio franco - reprezentativní cenaprecio representativo - uměníartes - reprezentativní tržní cenaprecio representativo de mercado - sociální problémproblema social - problematika městproblema urbano - chemický procesproceso químico - elektrický procesproceso eléctrico - fyzikální procesproceso físico - správní řízeníprocedimiento administrativo - protisubvenční řízeníprocedimiento antisubvención - lidové uměníarte popular - rozpočtová pravidlaprocedimiento presupuestario - občanskoprávní řízeníprocedimiento civil - disciplinární právoprocedimiento disciplinario - legislativní procesprocedimiento legislativo - parlamentní procesprocedimiento parlamentario - trestní řízeníprocedimiento penal - Blízký a střední východCercano y Medio Oriente - dárkové předmětyartículo de regalo - pásová výrobaproducción en cadena - zemědělská výrobaproducción agrícola - potravinářská výrobaproducción alimenticia - živočišná výrobaproducción animal - řemeslná výrobaproducción artesanal - komunitární výrobaproducción comunitaria - kontinuální výrobaproducción continua - výroba energieproducción de energía - výroba vodíkuproducción de hidrógeno - produkt rybolovuproducto pesquero - deficitní výrobaproducción deficitaria - průmyslová výrobaproducción industrial - světová výrobaproducción mundial - národní produkceproducción nacional - rostlinná výrobaproducción vegetal - produktivita, výkonnostproductividad, rendimiento laboral - zemědělská produktivitaproductividad agrícola - dekorační předmětyartículo de decoración - produktivita zemědělské půdyproductividad de las tierras - produktivita práceproductividad del trabajo - obilní výrobekproducto a base de cereal - ovocný výrobekproducto a base de fruta - zeleninový produktproducto a base de legumbres - rybí výrobekproducto a base de pescado - cukrový výrobekproducto a base de azúcar - zpracovaný potravinářský výrobekproducto alimenticio complejo - živočišný výrobekproducto de origen animal - masný výrobekproducto cárnico - výrobek anorganické chemieproducto químico inorgánico - koncentrovaný výrobekproducto concentrado - zabalený výrobekproducto acondicionado - mražený výrobekproducto congelado - kosmetický přípravekproducto cosmético - sportovní potřebyartículo de deporte - obalový materiálproducto de envasado - čisticí a lešticí prostředkyproducto de mantenimiento - základní výrobekproducto básico - cukrářský výrobekproducto de confitería - výrobek široké spotřebyproducto de gran consumo - zaměnitelný výrobekproducto sustitutivo - desikovaný výrobekproducto deshidratado - dietní výrobekproducto dietético - výrobky ze dřevaproducto de madera - toaletní potřebyartículo de tocador - hromadný výrobekproducto a granel - uzený výrobekproducto ahumado - průmyslový výrobekproducto industrial - hořlavinaproducto inflamable - instantní výrobekproducto instantáneo - ozářený výrobekproducto irradiado - mléčný výrobekproducto lácteo - lyofilizovaný výrobekproducto liofilizado - finální výrobekproducto manufacturado - kovový výrobekproducto metálico - důlní produktyproducto minero - domácí produktproducto nacional - hrubý národní produktproducto nacional bruto - nový výrobeknuevo producto - původní výrobekproducto originario - ropný produktproducto petrolífero - farmaceutický výrobekproducto farmacéutico - potřeby pro domácnostartículo de menaje - bílkovinné výrobkyproducto proteico - rekonstituovaný výrobekproducto reconstituido - chlazený výrobekproducto refrigerado - hrubý regionální produktproducto regional bruto - solený výrobekproducto salado - polotovarproducto semiacabado - citlivý výrobekproducto sensible - hlubokomražený výrobekproducto ultracongelado - textilní výrobekproducto textil - živnostníkartesano - veterinární produktproducto veterinario - zaměstnanec obchoduprofesión comercial - finanční povoláníprofesión financiera - zdravotnické povoláníprofesión sanitaria - pomocná lékařská profeseprofesión paramédica - Světový program výživyPMA - akční programprograma de actuación - program pomociprograma de ayudas - vzdělávací programprograma de enseñanza - výzkumný programprograma de investigación - volební programprograma electoral - vědecký pokrokprogreso científico - investiční projektproyecto de inversión - návrh rozpočtuproyecto de presupuesto - výzkumný projektproyecto de investigación - průmyslový projektproyecto industrial - podpora prodejepromoción comercial - podpora obchodupromoción del comercio - podpora investicpromoción de inversiones - odbyt nemovitostípromoción inmobiliaria - povýšenípromoción profesional - návrh ESpropuesta CE - nevládní návrh zákonaproposición de ley - veřejný majetekpropiedad pública - nemovitostpropiedad del suelo - zemědělská nemovitostpropiedad rústica - nemovitý majetekpropiedad inmobiliaria - průmyslové vlastnictvípropiedad industrial - duševní vlastnictvípropiedad intelectual - ArubaAruba - průzkum nerostných surovinprospección minera - prostitucealterne, flete, prostitución, putería, puterío, vida - ochrana proti hlukuprotección contra el ruido - ochrana životního prostředíprotección del medio ambiente - ochrana živočišné říšeprotección de la fauna - ochrana rostlinné říšeprotección de la flora - ochrana soukromíprotección de la vida privada - Evropská kosmická agenturaESA - ochrana zvířatprotección de los animales - ochrana akcionářůprotección de los socios - ochrana komunikacíprotección de las comunicaciones - ochrana práv a svobodprotección de las libertades - ochrana menšinprotección de las minorías - diplomatická ochranaprotección diplomática - ochrana spotřebiteleprotección del consumidor - dohoda o specializaciacuerdo de especialización - ochrana trhuprotección del mercado - ochrana kulturního dědictvíprotección del patrimonio - ochrana krajinyprotección del paisaje - ochrana půdyprotección del suelo - ochrana matky a dítěteprotección maternal e infantil - živočišná bílkovinaproteína animal - mléčná bílkovinaproteína de la leche - jižní AsieAsia del Sur - rostlinná bílkovinaproteína vegetal - protokol o dohoděprotocolo de un tratado - dohoda o cukruProtocolo del azúcar - prototypprototipo - psychologie prácepsicología del trabajo - publikacepublicación - publikace ESpublicación comunitaria - publikace zákonapublicación de la ley - propagacepublicidad - nekalá reklamapublicidad abusiva - zveřejnění účtůpublicidad de cuentas - zveřejnění tarifůpublicidad de las tarifas - KatarQatar - politický azylasilo político - odborná kvalifikacecualificación profesional - kvalita životního prostředícalidad del medio ambiente - kvalita životacalidad de la vida - jakost výrobkucalidad del producto - výtěžek výlovucantidad desembarcada - sociálně znevýhodněná vrstvacuarto mundo - písemný dotazpregunta escrita - ústní dotazpregunta oral - parlamentní dotazpregunta parlamentaria - dekontaminacesaneamiento - kvorumquórum - lovná kvótacuota de pesca - volební číslocociente electoral - radioaktivitaradiactividad, radioactividad - radiační ochranaradioprotección - Valné shromáždění OSNAsamblea General ONU - rafinace ropyrefinado del petróleo - rafinace cukrurefinado del azúcar - hroznové vínouva - obchodní názevrazón social - repatriace kapitálurepatriación de capitales - zemědělsko-obchodní vztahyrelación agricultura-comercio - zemědělsko-průmyslové vztahyrelación agricultura-industria - zpráva o činnostiinforme de actividad - zpráva výborudictamen de comisión - výzkumná zprávainforme de investigación - přibližování legislativyaproximación de legislaciones - sbližování politikaproximación de políticas - Rás al-ChajmaRas al-Jaima - daňový základbase imponible - ratifikace dohodyratificación de un acuerdo - poměrratio - jaderný reaktorreactor nuclear - rekvalifikacereconversión profesional - znovuvyzbrojenírearme - zajištěníreaseguro - sčítání liducenso de población - pomoc ve vzděláníasistencia educativa - hospodářská receserecesión económica - příjem - platbaingreso - příjem z vývozuingreso por exportaciones - přípustnost řízeníadmisibilidad - výzkuminvestigación - zemědělský výzkuminvestigación agronómica - aplikovaný výzkuminvestigación aplicada - energetický výzkuminvestigación energética - vyhledávání dokumentůbúsqueda documental - výzkum životního prostředíinvestigación sobre el medio ambiente - lesnický výzkuminvestigación forestal - rybářský výzkuminvestigación pesquera - průmyslový výzkuminvestigación industrial - lékařský výzkuminvestigación médica - vědecký výzkuminvestigación científica - doporučenírecomendación internacional - doporučení Společenstvírecomendación CE - hospodářská dohodaacuerdo económico - sociální vzájemné pojištěnímutualidad social - doporučení Evropského společenství uhlí a ocelirecomendación CECA - doporučení Euratomrecomendación CEEA - uznání diplomureconocimiento de títulos - hospodářská přestavbareconstrucción económica - přechod k zahradnictvíreconversión hortícola - přemístění stádareconversión ganadera - přestavba průmyslureconversión industrial - přechod k produkci hovězího skotureconversión leche-carne - přesměrování zemědělské výrobyreconversión productiva - správní odvolánírecurso administrativo - žaloba na zrušenírecurso de anulación - žaloba na nečinnostrecurso por omisión - žaloba pro porušení smlouvyrecurso por incumplimiento - sdruženíasociación - náhrada energierecuperación de energía - recyklace kapitálureciclaje de capitales - recyklace odpadureciclaje de residuos - snižování ozbrojených silreducción de fuerzas - léčivá rostlinaplanta medicinal - sójový olejaceite de soja - slunečnicový olejaceite de girasol - zvěřinacarne de caza - králičí masocarne de conejo - kukuřičný olejaceite de maíz - snížení celreducción arancelaria - odtučněné sušené mléko, sušené odtučněné mlékoleche descremada en polvo - rediskontredescuento - revalvacerevaluación - reexportreexportación - sušený výrobekproducto desecado - prostředek ovlivňující strukturuagente de textura - zkrácené řízeníprocedimiento de urgencia - podpora zemědělstvíayuda a la agricultura - preference Společenstvípreferencia comunitaria - správní reformareforma administrativa - reforma společné zemědělské politikyreforma de la PAC - zemědělská reformareforma agraria - regulace zemědělské výrobyregulación de la producción agrícola - reforma školstvíreforma de la enseñanza - zemědělská kvótacuota agraria - práh garanceumbral de garantía - alternativní zemědělská výrobaproducción agrícola alternativa - daň z tuků a olejůgravamen sobre las materias grasas - pozemková reformareforma territorial - znevýhodněná zemědělská oblastzona agraria desfavorecida - rolniceagricultora - mladý zemědělecjoven agricultor - soudní reformareforma judicial - sdružení zemědělských podnikůagrupación de explotaciones - zemědělský výkazficha de explotación agraria - vzteklinarabia - výroba mlékaproducción lechera - náhražka obilovinsucedáneo de cereales - politický uprchlíkrefugiado político - lesnická sdruženíagrupación forestal - odmítnutí nabízetrechazo de oferta - produkce dřevaproducción de madera - vlastnictví lesůpropiedad forestal - státní lesymonte del Estado - soukromé lesymonte privado - odmítnutí dodávatnegativa de venta - chov vodních měkkýšůcría de moluscos - rybářská výrobaproducción acuícola - rybářská licencelicencia de pesca - autoritativní režimrégimen autoritario - režim pomocirégimen de ayudas - rozpad fúzovaných společnostíescisión de empresas - transnacionální společnostempresa transnacional - dohoda o výhradním nákupucompra exclusiva - obecně prospěšný podnikempresa de interés colectivo - dohoda o selektivní distribucidistribución selectiva - systém vlastnictví půdyrégimen del suelo - elektronická poštacorreo electrónico - přeshraniční tok datflujo transfronterizo de datos - komerční médiummedio de comunicación comercial - hospodářský systémrégimen económico - místní médiummedio de comunicación local - soukromé médiummedio de comunicación privado - vojenský režimrégimen militar - přenosová síťred de transmisión de datos - telekonferenceteleconferencia - evropská televizetelevisión europea - parlamentní zřízenírégimen parlamentario - placená televizetelevisión de pago - videotexvideotex - home computinginformática doméstica - ukládání datmemorización de datos - politický režimrégimen político - aplikovaná informatikainformática aplicada - počítačová kriminalitacriminalidad informática - datové právoDerecho de la informática - Úřední věstník Evropské unieDiario Oficial UE - počítačové pirátstvípiratería informática - zemědělský regionregión agraria - monitorování volebverificación del escrutinio - kumulace mandátůacumulación de mandatos - volební výsledkyresultado electoral - přenesení pravomocidelegación de poderes - bruselský regionregión de Bruselas-Capital - parlamentní delegacedelegación parlamentaria - volební věkedad electoral - federalismusfederalismo - pobřežní oblastregión costera - plebiscitplebiscito - rozdělení hlasovacích lístkůdistribución de votos - poradní pravomocpoder consultivo - rozvojová oblastregión de desarrollo - jmenovací mocpoder de nombramiento - výsadaprivilegio parlamentario - radikální stranapartido radical - horský regionregión de montaña - znevýhodněná oblastregión desfavorecida - mizení osobdesaparición de personas - politická menšinaminoría política - policejní kontrolacontrol policial - civilní ochranaprotección civil - hospodářská oblastregión económica - zmocnění k hlasovánívoto por delegación - konsorciumagrupación temporal de empresas - Flandryregión Flamenca - výkonný orgánEjecutivo - vládní programprograma de gobierno - pohraniční oblastregión fronteriza - podpora trhusostenimiento del mercado - ekonomická konverzereconversión económica - průmyslový regionregión industrial - podpora transformaceayuda a la reconversión - podpora restrukturalizaceayuda a la reestructuración - podpora odbytuayuda a la comercialización - podpora průmysluayuda a la industria - přerozdělování příjmůredistribución de la renta - středomořský region ESregión mediterránea CE - pomoc uprchlíkůmayuda a los refugiados - pomoc obětem neštěstíayuda a los siniestrados - rozvojová pomocayuda al desarrollo - prioritní regionregión prioritaria - venkovský regionregión rural - nově industrializovaná zeměnuevo país industrializado - turistická oblastregión turística - sociální hospodářstvíeconomía social - účty agrárního sektorucontabilidad económica agrícola - valonský regionregión Valona - analýza dopaduestudio de impacto - hospodářský důsledekconsecuencia económica - dohodovací řízeníprocedimiento de concertación - regionalizaceregionalización - nákladní vozidlovehículo para transporte de cargas pesadas - kosmická přepravatransporte espacial - regionalizace obchoduregionalización de los intercambios comerciales - orbitální staniceestación orbital - pronájem vozualquiler de vehículos - dopravní oblastlocalización del transporte - nařízeníreglamento administrativo - plavební licencepermiso de navegación - cena za dopravuprecio del transporte - nařízení Společenstvíreglamento comunitario - schválení tarifůhomologación de tarifas - přístavní provoztráfico portuario - nařízení Euratomreglamento CEEA - kontrola provozucontrol de la circulación - dopravní kvótacuota de transporte - dopravní trhmercado del transporte - státní poznávací značkamatriculación del vehículo - doklady vozidladocumentación del vehículo - řešení sporůsolución de conflictos - přepravní dobaduración del transporte - vysokorychlostní dopravatransporte rápido - dopravní dokladydocumento de transporte - doba řízeníduración de la conducción - technická kontrolainspección técnica - cestovní kancelářagencia de viajes - finanční předpisyReglamento Financiero - smlouva o dopravěcontrato de transporte - společníksocio - vyrovnání s věřiteliarreglo judicial - obchodní pravidlareglamentación comercial - zákon o urbanismureglamentación urbanística - letecká linkalínea aérea - silniční provoztráfico rodado - myslivecká legislativaregulación de la caza - námořní politikapolítica marítima - námořní konferenceconferencia marítima - dopravní předpisyreglamentación de la circulación - likvidace odpadních látekinmersión de residuos - stavební právoreglamentación de la construcción - ekologické vozidlovehículo no contaminante - využití mořského dnaexplotación de los fondos marinos - nahrazování zdrojůsustitución de recursos - vliv na životní prostředíimpacto ambiental - sledování životního prostředívigilancia del medio ambiente - seizmické monitorováníprevención antisísmica - ochrana pobřežíprotección del litoral - kontrola rychlostireglamentación de la velocidad - zpracování vodygestión del agua - kontrola restriktivních praktikreglamentación sobre ententes - fyzicko-geografické prostředímedio geofísico - stojatá vodaagua estancada - regulace investicreglamentación de inversiones - mořští živočichovéespecie marina - volná přírodavida silvestre - pojištěníseguro - cenová regulaceregulación de precios - rostlinné zdrojerecurso vegetal - zemědělská katastrofacatástrofe agrícola - celní právoreglamentación aduanera - erozeerosión - znečišťování motorovými vozidlycontaminación por vehículos automotores - přepravní předpisyreglamentación del transporte - znečišťování ropnými produktycontaminación por hidrocarburos - znečišťování životního prostředí kovycontaminación por metales - znečištění způsobené loďmicontaminación por barcos - průmyslové znečišťovánícontaminación industrial - regulace trhuregularización del mercado - vývozní přirážkaexacción a la exportación - dovozní přirážkaexacción a la importación - kontrola porodnosticontrol de natalidad - nedovolený obchodtráfico ilícito - intervenční orgánorganismo de intervención - statistická klasifikace zahraničního obchodu EHSNimexe - řízení obchoduregulación de transacciones - označení původudenominación de origen - celní režim s dočasným zrušením celrégimen aduanero suspensivo - reimportreimportación - systém navracení celreembolso de derechos aduaneros - znovuzapojení do vzdělávacího procesureinserción escolar - celní území ESterritorio aduanero CE - znovuzapojení do společnostireinserción social - jednotná celní deklaracedocumento único - zjednodušení celních postupůsimplificación de las formalidades - zamítnutí rozpočturechazo del presupuesto - vymezení podle číslaespecificación arancelaria - obchodní vztahyrelación comercial - finanční dohodaacuerdo financiero - pojišťění vývozních úvěrůseguro a la exportación - uvolňování teplaemisión de calor - kompenzační obchodcomercio de compensación - vývoz Společenstvíexportación comunitaria - dovoz Společenstvíimportación comunitaria - zboží a službybienes y servicios - dvoustranné vztahyrelación bilateral - výrobní prostředkybien de equipo - použité zbožíbien de ocasión - integrovaný obchodcomercio integrado - kulturní vztahyrelación cultural - výrobní spotřebaconsumo industrial - světová spotřebaconsumo mundial - inzerování zbožímerchandising - marketingová koncepcemercadotecnia - diplomatické vztahyrelación diplomática - obchodní událostmanifestación comercial - cena bez daněprecio sin impuestos - pracovní vztahyrelación laboral - prodej se ztrátouventa con pérdida - obchod se samoobsluhouautoservicio - sdružené maloobchodní podnikánícomercio asociado - obchodní cestujícícomercio ambulante - samostatný obchodníkcomercio independiente - obchodní filiálkacadena comercial - vztahy mezi školou a průmyslemrelación escuela-industria - centrální velkoobchodmercado de interés nacional - distributordistribuidor comercial - hospodářské vztahyrelación económica - likvidita soukromého sektorudisponibilidad monetaria - vztah mezi církví a státemrelación Iglesia-Estado - úrazové pojištěníseguro de accidentes - vztahy mezi Východem a Západemrelación Este-Oeste - meziodvětvové vztahyrelación interindustrial - měnová krizecrisis monetaria - vztahy mezi institucemirelación interinstitucional - devizové omezenírestricción de cambio - mezinárodní vztahyrelación internacional - bezúročný úvěrcrédito sin interés - diskontní sazbatipo de descuento - kontrola úvěrucontrol del crédito - meziparlamentní vztahyrelación interparlamentaria - vztahy mezi členskými státy ESrelaciones intracomunitarias - únik kapitáluevasión de capitales - účtování vnitropodnikových cenprecio de transferencia - vztah mezi zákonodárnou a výkonnou mocírelación legislativo-ejecutivo - velmi krátkodobé financovánífinanciación a muy corto plazo - měnové relacerelaciones monetarias - financování podnikufinanciación de la empresa - mnohostranné vztahyrelación multilateral - pojištění majetkuseguro de bienes - pojištění osobseguro de personas - společné pojištěnícoaseguro - vztah mezi městem a venkovemrelación campo-ciudad - úvěrová instituceentidad de crédito - finanční důmbanco industrial - elektronické bankovnictvíbancática - pojištění proti pracovnímu úrazuseguro de accidentes de trabajo - mezilidské vztahyrelaciones humanas - bankovní dohledinspección bancaria - bankovní poplatekgastos bancarios - příděl rozpočtových prostředkůcrédito presupuestario - společný rozpočetpresupuesto general - regionální financehacienda regional - náboženstvíreligión - financování rozpočtu Společenstvífinanciación del presupuesto comunitario - příspěvky členských státůcontribución de los Estados miembros - změny ve vláděreajuste ministerial - daňová úmluvaconvenio fiscal - daňová kontrolacontrol fiscal - umořováníreembolso - mimořádná daňimpuesto extraordinario - rozparcelováníconcentración parcelaria - rozpětí sazbytarifa de horquilla - prominutí vývozního cladesgravación a la exportación - jednotková cenaprecio por unidad - podpůrný tariftarifa de sostenimiento - smíšená cenaprecio mixto - substituce dovozusustitución de las importaciones - cena zemědělských výrobkůprecio de los productos agrarios - odměňování za práciremuneración del trabajo - zemědělské pojištěníseguro agrícola - výnos zemědělských plodinrendimiento agrícola - občanská výchovaeducación cívica - obchodní vzděláváníenseñanza comercial - učební pomůckamaterial de enseñanza - výukový softwaresoftware didáctico - vztahy mezi školou a profesním životemrelación escuela-vida profesional - obnova městarenovación urbana - neurobiologieneurobiología - ziskovostrentabilidad - gynekologieginecología - neurologieneurología - pediatriepediatría - zubní lékařstvíodontología - první pomocprimeros auxilios - alternativní medicínamedicina natural - reorganizace průmyslureorganización industrial - akustikaacústica - optikaóptica - kybernetikacibernética - petrologiepetrología - rozdělení pomocidistribución de la ayuda - náboženská sektasecta religiosa - teologieteología - rozložení daňového břemeneestimación de la base imponible - jednotný trhmercado único - zeměpisné rozdělení obyvatelstvadistribución geográfica de la población - kde je jen jeden z rodičů, neúplná rodina, rodinafamilia monoparental - adoptované dítěhijo adoptivo - pojištění motorových vozidelseguro de automóviles - odbyt výrobyreparto de la producción - ochrana rodinyprotección de la familia - rozdělení trhureparto del mercado - umělé oplodnění zvířatinseminación artificial - rozdělování bohatstvídistribución de la riqueza - náhradní matkamadre portadora - rodičovská pravomocpatria potestad - rozdělení mandátůreparto de escaños - potomekfiliación - příjmeníapellido - rodičovská odpovědnostresponsabilidad de los padres - soudní rozlukaseparación judicial - dynamika obyvatelstvadinámica de la población - rozdělování příjmůdistribución de la renta - dělba prácedistribución del trabajo - osidlovánímigración de repoblación - podpora při návratuayuda al retorno - stárnutí obyvatelstvaenvejecimiento de la población - profesní mobilitamovilidad profesional - prostorové rozloženídistribución geográfica - rozdělení podle věkudistribución por edades - rozdělování podle počtu obyvatelrenta per cápita - vyznamenánídistinción honorífica - dobročinná prácevoluntariado social - dobročinná organizaceorganización benéfica - podpora v nezaměstnanostiseguro de desempleo - rozdělování podle zaměstnaných osobrenta por persona activa - hrajuego - hernaestablecimiento de juegos - automatická hrajuego automático - dělení podle pohlavídistribución por sexos - sportovní rybářstvípesca deportiva - výměna turistůintercambio turístico - zahraniční cestovní ruchturismo extranjero - přírodní turistikaturismo rural - seznamrepertorio - infrastruktura cestovního ruchuinfraestructura turística - sociální rozpočetpresupuesto social - znovuvysazováníreplantación - evropská sociální politikapolítica social europea - boj proti zločinnostilucha contra la delincuencia - trestná činnostcriminalidad - rozpočtový přesunprórroga de crédito - mentálně postižený člověkdeficiente mental, discapacitado psíquico, retrasada mental, retrasado mental, subnormal - pohlavní zmrzačenímutilación sexual - volno po pracovním týdnudescanso semanal - obchodování s drogamitráfico de estupefacientes - všeobecné lékařstvímedicina general - sociální péčeasistencia social - sociální zařízeníequipamiento social - legislativa sociálního zabezpečeníDerecho de la seguridad social - sociální prácetrabajo social - pomoc do domácnostiayuda a domicilio - penzijní připojištěnípensión complementaria - zástupce odborůrepresentante sindical - zdravotní průkazcartilla sanitaria - výdaje na zdravígastos de sanidad - hospitalizační nákladygastos de hospitalización - diplomatické zastoupenírepresentación diplomática - hospitalizacehospitalización - domácí péčeasistencia a domicilio - práva pacientaderechos del enfermo - veřejná hygienahigiene pública - sociální lékařstvímedicina social - úvěrové pojištěníseguro de crédito - zastoupení zaměstnancůrepresentación del personal - soukromé lékařstvímedicina privada - výstavba městconstrucción urbana - městská infrastrukturainfraestructura urbana - trh nemovitostímercado inmobiliario - politická reprezentacerepresentación política - úprava nájmůreglamentación de alquileres - ostrov Manisla de Man - Kastilie a LeónCastilla y León - poměrné zastoupenírepresentación proporcional - Kastilie a La ManchaCastilla-La Mancha - KantábrieCantabria - Baleárské ostrovyIslas Baleares - RiojaLa Rioja - Ceuta a MelillaCeuta y Melilla - represerepresión - město MadridComunidad de Madrid - město ValencieComunidad Valenciana - region MurcíaRegión de Murcia - Severní PortugalskoPortugal del Norte - Střední PortugalskoPortugal del Centro - Lisabon a údolí TejaLisboa y Valle del Tajo - Severní AnglieInglaterra del Norte - Severozápadní AnglieInglaterra del Noroeste - Jihovýchodní AnglieInglaterra del Sudeste - Jihozápadní AnglieInglaterra del Sudoeste - hospodářská obnovarecuperación económica - Antigua a BarbudaAntigua y Barbuda - AnguillaAnguila - Svatý Kryštof a NevisSan Cristóbal y Nevis - reprodukováníreproducción - Svatý Vincenc a GrenadinySan Vicente y las Granadinas - Americké Panenské ostrovy - Velký MaghrebGran Magreb - šlechtění zvířatreproducción animal - rozmnožování rostlinreproducción vegetal - Marshallovy ostrovyislas Marshall - invalidní pojištěníseguro de invalidez - Dominikánská republikaRepública Dominicana - Pitcairnovy ostrovyPitcairn - pracovní povinnostrequisa de trabajadores - biologická zbraňarma biológica - zbraň hromadného ničeníarma de destrucción masiva - strategická jaderná zbraňarma nuclear estratégica - informační síťred de información - zemědělská účetní síťred de información contable - balistická střelamisil balístico - řízená střelamisil teledirigido - mezikontinentální střelamisil intercontinental - dopravní síťred de transportes - železniční síťred ferroviaria - kosmická zbraňarma del espacio - laserová zbraňarma láser - střelná zbraň a střelivoarma de fuego y municiones - plavební síťred navegable - pozemní vojskaejército de tierra - polovojenské sílyfuerza de naturaleza militar - silniční síťred de carreteras - vojenské letectvoejército del aire - vojska v zahraničífuerzas en el exterior - vojenské námořnictvomarina de guerra - rezervyreservas - vojenská služba ženservicio militar de la mujer - dobrovolná vojenská službaservicio voluntario - podnikový rezervní fondreserva contable - výdaje na obranugastos de defensa - strategická obranadefensa estratégica - devizové rezervyreserva de divisas - mezinárodní bezpečnostseguridad internacional - politika zbrojenípolítica de armamento - evropská politika zbrojenípolítica europea de armamento - evropská bezpečnostseguridad europea - nešíření jaderných zbraníno proliferación nuclear - omezení zbrojenílimitación de armamentos - denuklearizacedesnuclearización - přírodní rezervacereserva natural - sladění zbrojeníarmonización de armamentos - sídloresidencia - mezinárodní dohodaacuerdo internacional - dvoustranná dohodaacuerdo bilateral - mnohostranná dohodaacuerdo multilateral - mezinárodní jednánínegociación internacional - podpis dohodyfirma de un tratado - mezinárodní nástrojinstrumento internacional - rezidua pesticidůresiduo de insecticida - rezoluceresolución internacional - dřevěný odpadresiduo de la madera - evropská konvenceconvención europea - mezinárodní úmluva OSNpacto internacional ONU - mezinárodní politikapolítica internacional - zánik smlouvyrescisión contractual - mezinárodní otázkacuestión internacional - pojištění proti škoděseguro de daños - pryskyřiceresina - vnitroněmecké vztahyrelaciones entre las dos Alemanias - mezinárodní pomocayuda internacional - kodex chovánícódigo de conducta - mezinárodní sankcesanción internacional - rezoluce Společenstvíresolución comunitaria - náboženská skupinagrupo religioso - společensko-kulturní skupinagrupo sociocultural - potravinová nezávislostindependencia alimentaria - politika spoluprácepolítica de cooperación - rezoluce OSNresolución ONU - právní spoluprácecooperación jurídica - vojenská okupaceocupación militar - rezoluce Evropského parlamenturesolución PE - okupované územíterritorio ocupado - nadnárodní ozbrojené sílyfuerzas multinacionales - odpovědnostresponsabilidad - válečný zajatecprisionero de guerra - armenská otázkacuestión armenia - kurdská otázkacuestión de Kurdistán - palestinská otázkacuestión de Palestina - sjednocení Německaunificación de Alemania - mezinárodní právní odpovědnostresponsabilidad internacional - Konference o odzbrojení v EvropěCDE - euroraketyeuromisil - kontrola zbrojenícontrol de armamentos - ministerská odpovědnostresponsabilidad ministerial - dohoda STARTacuerdo START - dohoda ABMAcuerdo ABM - oblast míruzona de paz - zdravotní pojištěníseguro de enfermedad - trestní odpovědnostresponsabilidad criminal - Organizace pro bezpečnost a spolupráci v EvropěOSCE - dlouhodobá nezaměstnanostparo de larga duración - opětovné zapojení do pracovního procesureinserción profesional - politická odpovědnostresponsabilidad política - boj proti nezaměstnanostilucha contra el paro - plánování pracovních silplanificación de la mano de obra - sdílení pracovních místtrabajo compartido - skončení pracovního poměrucese de empleo - změna zaměstnáníreconversión del empleo - místní iniciativa v zaměstnanostiiniciativa local de empleo - neplacená prácetrabajo no remunerado - občan Společenstvíciudadano comunitario - pracovní poměr na dobu určitoutrabajo temporal - živočišné zdrojerecurso animal - práce mládežetrabajo de jóvenes - práce žentrabajo femenino - mořské zdrojerecurso marino - doplnění kvalifikacereciclaje profesional - ekonomické zdrojerecurso económico - zaškolováníprácticas de formación - vodní zdrojerecurso hidráulico - půdní zdrojerecurso del suelo - statistika zaměstnanostiestadística del empleo - zdroje energierecurso energético - pomocná sílaauxiliar - pracovník v zahraničítrabajador expatriado - námořní pojištěníseguro marítimo - ředitel podnikudirector de empresa - rybářské zdrojerecurso pesquero - osoba samostatně výdělečně činnáprofesión independiente - nerostné zdrojerecurso mineral - práce v nedělitrabajo dominical - přírodní zdrojerecurso natural - pracovní temporitmo de trabajo - obnovitelné zdrojerecurso renovable - práce na dálkutrabajo a distancia - zablokování mezdcongelación salarial - dodatečné zdrojerecursos adicionales - snížení mezdreducción de salarios - naturální mzdaremuneración en especie - dietadietas y gastos - rozpočtové zdrojerecursos presupuestarios - jmenování pracovníkůnombramiento de personal - vlastní zdrojerecursos propios - jednací řádreglamento interno - zkušební dobaperíodo de prueba - odborová právaderechos sindicales - práva odborůlibertad sindical - profesní etikadeontología profesional - povinné pojištěníseguro obligatorio - kompenzace ztráty z vývozurestitución a la exportación - zainteresování pracovníkůparticipación en los beneficios - refundace dovozurestitución a la importación - odborářské volbyelecciones sindicales - sociální partneřiinterlocutor social - odborový svaz státních zaměstnancůsindicato de funcionarios - profesní sdruženíasociación profesional - odborový svazsindicato - refundace výrobyrestitución a la producción - vývozní omezenírestricción de las exportaciones - diplomatická službaprofesión diplomática - dovozní omezenírestricción de las importaciones - komunikační profeseprofesión de la comunicación - omezování soutěžerestricción de la competencia - administrativní personálprofesión administrativa - zaměstnanci sekretariátupersonal de secretaría - obchodní omezenírestricción de los intercambios - informační profeseprofesión de la información - vědecký pracovníkprofesión científica - technická profeseprofesión técnica - omezení svobodyrestricción de libertad - profese v pojišťovnictvíprofesión de seguros - kvantitativní omezenírestricción cuantitativa - malý obchodníkpequeño comercio - zubní lékařdentista - lékařmédico - veterinářveterinario - lékárníkfarmacéutico - porodní asistentkacomadrona - umělecká profeseprofesión artística - soukromé pojištěníseguro privado - průmyslová restrukturalizacereestructuración industrial - literátprofesión literaria - provozní výsledekresultado de explotación - prodejní personálpersonal de ventas - obchodní zástupceagente comercial - hospodářský výsledek zemědělstvíresultado de la explotación agraria - školní výsledkyresultado escolar - informační inženýrstvíprofesión de la informática - práce v cestovním ruchuprofesión del turismo - hotelová profeseprofesión hostelera - služby obyvatelstvupersonal de servicios - znovuzavedení celrestablecimiento de derechos de aduana - bankovní povoláníprofesión bancaria - profesionální sportdeporte profesional - tranzittránsito - zaostávání ve školeretraso escolar - Evropský průmyslový prostorespacio industrial europeo - průmyslová politika ESpolítica industrial comunitaria - stažení z trhuretirada del mercado - řemesloartesanado - průmyslová malovýrobapequeña industria - střední podnikmediana industria - malá a střední průmyslová odvětvípequeña y mediana industria - důchodcepersona jubilada - rozmístění průmysluemplazamiento industrial - průmyslová volná zónazona franca industrial - předčasný důchodjubilación anticipada - technologický areálparque tecnológico - výrobní přebytekexcedente de producción - manipulace se zbožímmanipulación - státní pojištěníseguro público - přepracování palivareprocesado del combustible - průmyslové zpracovánífabricación industrial - výrobní kvótycuota de producción - výrobní statistikaestadística de producción - odpovědnost výrobceresponsabilidad del fabricante - nová technologienueva tecnología - vrcholná schůzkareunión en la cumbre - čistá technologietecnología limpia - tradiční technologietecnología tradicional - technologický postupproceso tecnológico - technické předpisy a normyreglamentación técnica - životnost výrobkuduración del producto - vadný výrobekproducto defectuoso - schůzka ministrůconferencia de ministros - technická specifikaceespecificación técnica - evropská normanorma europea - mezinárodní normanorma internacional - sladění noremarmonización de normas - technický předpisreglamento técnico - mezinárodní schůzkareunión internacional - recyklovánítecnología del reciclaje - rozpočet na výzkumpresupuesto de investigación - navýšení mezdaumento salarial - program EurekaEureka - výzkumný pracovníkpersonal de investigación - komunitární politika pro výzkumpolítica comunitaria de investigación - vztahy mezi průmyslem a výzkumemrelación industria-investigación - výzkumný ústavcentro de investigación - obchodní značkamarca comercial - registrovaná obchodní známkamarca registrada - průmyslové a užitné vzorydiseño y modelo - vedlejší příjmyrenta complementaria - právo na obchodní značkuDerecho de marcas - evropská značkamarca europea - pokus na zvířatechexperimentación animal - pokus na lidechexperimentación humana - podnikový výzkuminvestigación en la empresa - základní výzkuminvestigación básica - vojenský výzkuminvestigación militar - univerzitní výzkuminvestigación universitaria - pojištění zákonné odpovědnostiseguro de responsabilidad civil - investiční příjemrenta de inversión - skupina 77Grupo de los 77 - skupina ContadoraGrupo de Contadora - závislé územíterritorio no autónomo - spotřebitelské hnutímovimiento de consumidores - příjem zemědělcerenta del agricultor - náhrada výloh sekretariátusubsidio de secretariado - přeprava nebezpečného nákladutransporte de mercancías peligrosas - zemědělský příjemrenta de la explotación agraria - pedagogická metodamétodo pedagógico - příjem domácnostirenta familiar - zdanitelný příjemrenta imponible - národní důchodrenta nacional - podmořské nerostné zdrojerecurso mineral submarino - nemzdové příjmyrenta no salarial - moderní materiálymaterial avanzado - podlahové krytinyrevestimiento del piso - supravodivá slitinaaleación superconductora - kompozitní materiálymaterial compuesto - technická keramikacerámica técnica - speciální polymerpolímero especial - amorfní materiálmaterial amorfo - ultrajemná částicepartícula ultrafina - biohmotabiomaterial - slitina s tvarovou pamětíaleación de memoria - změna ústavyrevisión de la Constitución - dohoda ADNAcuerdo ADN - rozvržení prázdninescalonamiento de las vacaciones - novela zákonamodificación de la ley - osobní počítačmicroordenador - politika cestovního ruchupolítica de turismo - dopravní pojištěníseguro de transportes - průmyslová revolucerevolución industrial - Mezinárodní úřad práceBIT - EcosocECOSOC - Vysoký komisariát OSN pro uprchlíkyACNUR - Severní Porýní-VestfálskoRenania del Norte-Westfalia - Evropská exportní bankaBEE - Porýní-FalcRenania-Palatinado - Evropská společnost pro atomovou energiiSEEA - Evropská agentura pro jadernou energiiAEEN - Evropská nadace pro zlepšování životních a pracovních podmínekFundación europea para la mejora de las condiciones de vida y de trabajo - Evropský univerzitní institut ve FlorenciiInstituto Europeo de Florencia - RibeRibe - Evropská unie pro rozhlasové vysíláníUER - bohatstvíriqueza - Západoafrická ekonomická a měnová unieUEMOA - životní pojištěníseguro de vida - skočecricino - Asijské rozvojové centrumADC - RingkoebimgRingkoebing - Středoamerický společný trhMCCA - pojistné rizikoriesgo cubierto - Výbor rozvojové pomociCAD - zdravotní rizikoriesgo sanitario - jaderná politikapolítica nuclear - rýžearroz - ropná politikapolítica petrolera - skladování uhlovodíkůalmacenamiento de hidrocarburos - vyřazování elektráren z provozuclausura de central energética - agroenergieagroenergía - energetický průmyslindustria energética - motorový líhcombustible de alcohol - robotikarobótica - nositel energieproducto energético - uhelný průmyslindustria carbonera - robotizacerobotización - politika těžby uhlípolítica carbonera - zpracování uhlítratamiento del carbón - společenská rolerol social - důlní produkceproducción minera - důchodové pojištěnípensión de jubilación - RoskildeRoskilde - těžba rudexplotación del mineral - rudní surovinymineral metálico - bauxitbauxita - bituminózní materiálymateria bituminosa - zeminy a kámentierras y piedras - ložiskorodamiento - fosfátyfosfato - potašpotasa - RumunskoRumania, Rumanía - ropný výzkumexploración petrolera - těžba ropyextracción de petróleo - pobřežní ropná zařízeníinstalación en el mar - produkce ropyproducción de petróleo - butanbutano - parafínparafina - surová ropapetróleo bruto - dieslová naftagasóleo - topný olejfueloil - Spojené královstvíReino Unido - propanpropano - letecký benzíncombustible de aviación - zámořské země a území Spojeného královstvíPTU del Reino Unido - šelfová ropapetróleo marino - regiony Spojeného královstvíregiones del Reino Unido - elektrárnaplanta eléctrica - elektrárenský průmyslindustria eléctrica - umísťování elektrárenemplazamiento de central energética - hydroelektrické zařízeníinstalación hidroeléctrica - SabaSaba - chladící systém reaktoruenfriamiento del reactor - jaderná chemiequímica nuclear - astronomieastronomía - SabahSabah - ozářené palivocombustible irradiado - sacharózasacarosa - biologický procesproceso biotecnológico - bioprůmyslbioindustria - chemické specialityparaquímica - Západní SaharaSáhara occidental - tažené výrobkyproducto no plano - válcované výrobkyproducto plano - profilperfil - SahelSahel - fóliehoja fina - sádlomanteca de cerdo - zpracování chemických surovinindustria química básica - chemický prvek, prvek, živelelemento, elemento químico - nátěrové hmotypintura y barniz - Svatý EustachSan Eustaquio - lékmedicamento - San MarinoSan Marino - hormonhormona - Svatý MartinSan Martín - výrobek organické chemieproducto químico orgánico - metalurgický průmyslindustria metalúrgica - mezipodniková dohodaacuerdo interempresarial - AsturiePrincipado de Asturias - Saint Pierre a MiquelonSan Pedro y Miguelón - hutnický výrobekproducto siderúrgico - kovový spojovací materiálpernos y tornillos - nožířstvíhojalatería y cuchillería - výrobky ze železaproducto de forja - povrchová úprava kovůrecubrimiento de metales - Svatá HelenaSanta Elena - hutnické strojní zařízenímáquina siderúrgica - speciální oceliaceros especiales - Svatá LucieSanta Lucía - antimonantimonio - beryliumberilio - kadmiumcadmio - ferroslitinaferroaleación - tantaltantalio - zabavení věciembargo de bienes - výroba jízdních kol a motocyklůciclo y motociclo - výroba nástrojůherramientas - vědecký přístrojaparato científico - mzdasalario - prostředky zdravotnické technikymaterial médico-quirúrgico - úkolová mzdasalario por rendimiento - chladicí zařízeníinstalación frigorífica - hodinová mzdasalario por horas - průmyslový robotrobot industrial - odměna za práci domasalario por trabajo doméstico - minimální mzdasalario mínimo - Mezinárodní asociace pro leteckou dopravuIATA - audiovizuální technikamaterial audiovisual - reprodukční zvuková soustavaaparato de reproducción del sonido - Šalamounovy ostrovySalomón - Nezávislý stát Samoa - telekomunikační technikamaterial de telecomunicaciones - elektrický spotřebič pro domácnostelectrodoméstico - správní postihsanción administrativa - elektrické stroje pro průmyslmáquina eléctrica industrial - elektrické strojemáquina eléctrica - elektromagnetická zařízenímaterial electromagnético - sankce Společenstvísanción comunitaria - videodiskvideodisco - videokazetavideocasete - nahrávací médiumsoporte de grabación - hospodářské sankcesanción económica - zvukový nosičdisco - optický nosičsoporte óptico - nahrávkasoporte grabado - zářičaparato de radiación - bezdrátová telekomunikacetelecomunicación inalámbrica - mikroelektronikamicroelectrónica - trestní sankcesanción penal - stavebnictvíindustria de la construcción - omítkypanel de construcción - velké stavbygrandes obras - aglomerované dřevomadera aglomerada - výroba galanterního zboží a rukavicmarroquinería y guantería - kožišiny a jejich zpracovánípeletería - Svatý Tomáš a Princův ostrovSanto Tomé y Príncipe - SarawakSarawak - galanteriemercería - SardinieCerdeña - syntetické vláknotextil sintético - přírodní vláknotextil natural - různá průmyslová odvětvíindustria diversa - bižuterie a zlatnické výrobkyjoyería y orfebrería - sociální právaderechos sociales - politická právaderechos políticos - ekonomická právaderechos económicos - Charta lidských právCarta de Derechos Humanos - SárskoSarre - ateismusateísmo - družicesatélite - svoboda pohybulibertad de circulación - uspokojení z prácesatisfacción en el trabajo - antidiskriminační politikalucha contra la discriminación - etnická diskriminacediscriminación étnica - sexuální svobodalibertad sexual - xenofobiexenofobia - rovnost mezi muži a ženamiigualdad hombre-mujer - akademické svobodylibertad de enseñanza - právo na rozvojderecho al desarrollo - práva dítětederechos del niño - kruté a ponižující zacházenítrato cruel y degradante - Šlesvicko-HolštýnskoSchleswig-Holstein - ochrana dítěteprotección de la infancia - retroaktivita zákonaretroactividad de la ley - srovnávací právoDerecho comparado - správní vědaciencia administrativa - právní předpisy místní správylegislación local - informační vědaciencia de la información - občanskoprávní odpovědnostresponsabilidad civil - závazková odpovědnostresponsabilidad contractual - vědy o chováníciencias del comportamiento - vlastnictvípropiedad de bienes - pedologieciencia del suelo - privatizaceprivatización - ekonomieciencia económica - dědické právoderecho sucesorio - časově vymezené spoluvlastnictvímultipropiedad - služebnostservidumbres - využití právdisfrute de derechos - trvalý pobytdomicilio legal - přírodní vědyciencias biológicas - solventnostsolvencia - trestný čin proti osobámdelito contra las personas - trestný čin proti majetkudelito contra la propiedad - omezování osobní svobodysecuestro de personas - fyzikální vědyciencias físicas - celní deliktyfraude aduanero - pomluvadifamación - daňový trestný čindelito fiscal - vědy o Zemiciencias de la tierra - odnětí svobodyencarcelamiento - vězeňské právoDerecho penitenciario - vězeňrecluso - humanitní vědyciencias sociales - alternativní trestpena sustitutoria - podmínečné propuštěnírégimen abierto - propadnutí věcíconfiscación de bienes - zmírnění trestureducción de la pena - přeřazení odsouzenéhotraslado de presos - vězeňský režimrégimen penitenciario - vězeňská správaadministración penitenciaria - politické rozštěpeníescisión política - promlčeníprescripción del delito - výslechjuicio - právní pomocasistencia judicial - zadrženídetención - soudní dokazováníinvestigación judicial - prohlídkaregistro domiciliario - právo na obhajobuderechos de la defensa - dvoukolové hlasováníelección a dos vueltas - jednokolové hlasováníelección a una vuelta - hlasování en blocelección por listas - žaloba pro určení odpovědnostirecurso por responsabilidad CE - žaloba zaměstnance institucí ESrecurso del personal - žádost o rozhodnutí o předběžné otázcepetición de decisión prejudicial CE - většinové hlasovánísistema mayoritario - hlasování o každém kandidátovi zvlášťelección uninominal - obchodní soudjurisdicción mercantil - parlamentní zasedánísesión parlamentaria - arbitrážní soudjurisdicción arbitral - mezinárodní soudjurisdicción internacional - finanční soudjurisdicción fiscal - suchosequía - laický soudcejuez no profesional - mořská oblastespacio marítimo - trestné činy proti bezpečnosti státuatentado contra la seguridad del Estado - bankovní tajemstvísecreto bancario - námořní policievigilancia marítima - svoboda volného mořelibertad de los mares - průmyslové tajemstvísecreto industrial - kosmický prostorespacio ultraterrestre - vlastnické právo v kosmupropiedad del espacio - služební tajemstvísecreto profesional - využívání kosmického prostoruutilización del espacio - sekretariát OSNSecretaría de la ONU - cizí státní občanextranjero - povolení k pobytuderecho de residencia - vstup cizincůadmisión de extranjeros - ekonomický sektorsector económico - smíšené manželstvímatrimonio mixto - primární sektorsector primario - mezinárodní-vnitrostátní právoDerecho internacional-Derecho interno - mezinárodní hospodářské právoDerecho internacional económico - správní odpovědnostresponsabilidad administrativa - hospodářské právo veřejnéDerecho público económico - kvartérní sektorsector cuaternario - rozhodnutí Komisedecisión CE - směrnice Komisedirectiva CE - sekundární sektorsector secundario - právní řád ESorden jurídico comunitario - druhotná legislativaDerecho derivado - směrnice Euratomdirectiva CEEA - doporučení ESrecomendación CEE - terciární sférasector terciario - nařízení Komisereglamento CE - implementující nařízeníreglamento de aplicación - stanovisko Euratomdictamen CEEA - bezpečnost dodávkyseguridad de abastecimiento - stanovisko ESUOdictamen CECA - stanovisko Soudního dvora ESdictamen del Tribunal de Justicia CE - sladění sociálních zabezpečeníarmonización de la seguridad social - ochrana pracovních příležitostíseguridad en el empleo - vnější příslušnost ECcompetencias externas CE - protokol ESProtocolo CE - smlouva o slučováníTratado de fusión - bezpečnost dopravyseguridad del transporte - Jednotný evropský aktActa Única Europea - smlouva o přistoupení k Evropským společenstvímTratado de adhesión CE - bezpečnost výrobkuseguridad del producto - společný podnik Euratomempresa común CEEA - bezpečnost při práciseguridad en el trabajo - vnější vztahy Evropské unierelaciones de la Unión Europea - Rada ministrů ACP - ESConsejo de Ministros ACP-CE - jaderná bezpečnostseguridad nuclear - soudci Soudního dvora ESmiembro del Tribunal de Justicia CE - člen komise EScomisario europeo - veřejná bezpečnostseguridad pública - Evropské sdružení pro spolupráciAEC - smlouva o přidružení k ESacuerdo de asociación CE - Úmluva mezi ES a ACPconvenio ACP-CE - sociální zabezpečeníseguridad social - Výbor velvyslanců ACP - ESComité de Embajadores ACP-CE - Společný výbor ACP - EScomité paritario ACP-CE - úmluva z Lomé IIIConvenio de Lomé III - systém EURESEURES - Evropský rozvojový fondFED - Evropský sociální fondFSE - rozšiřování Evropské unieampliación de la Unión Europea - přidělování bytůasignación de vivienda - dějiny evropského integračního procesuhistoria de Europa - chemická sůlsal química - členství v Evropské uniipertenencia a la Unión Europea - Latinskoamerický hospodářský systémSELA - společný postojposición común - společná akceacción común - Smlouva o Evropské uniiTratado de la Unión Europea - země LAESpaíses del SELA - Evropská politická spoluprácecooperación política europea - výběrové řízení ESconcurso-oposición CE - výběr žákůselección de alumnos - doplňkový obchodní mechanismusmecanismo complementario de los intercambios - předcházení ekologickým rizikůmprevención de riesgos - přírodní rizikoriesgo natural - průmyslové ekologické rizikoriesgo industrial - hospodářský liberalismusliberalismo económico - claderechos de aduana - celní kontrolacontrol de aduana - cla podle CCTderechos del AAC - osivosemilla - váhy a mírypesas y medidas - konzervovaný výrobekproducto en conserva - polokovsemimetal - ozařování potravinirradiación - životní minimumingreso mínimo de subsistencia - osobní zbraňarma personal - obilní šrotsémola - mecenášstvímecenazgo - konkurz do státní správyconcurso administrativo - veřejné slyšenísesión pública - SenegalSenegal - oddělení pravomocíseparación de poderes - hedvábnictvísericicultura - obrazové uměníartes visuales - kulturní pluralismuspluralismo cultural - zvyky a tradicecostumbres y tradiciones - službyservicio - stavební památkypatrimonio arquitectónico - poprodejní servisservicio postventa - literární a umělecké vlastnictvípropiedad literaria y artística - civilní službaservicio civil - aerodynamikaaerodinámica - termodynamikatermodinámica - fyzika plasmyfísica del plasma - laserová fyzikafísica de los rayos láser - genetické inženýrstvíingeniería genética - malířstvípintura - zprostředkovatelna práceoficina de empleo - navýšení kapitáluampliación de capital - zemědělská situacesituación de la agricultura - poštovní finanční službyservicios financieros de Correos - vyhlášení zákonapromulgación de la ley - finanční příjem členů parlamentuintereses económicos de los parlamentarios - arabsko-africká spoluprácecooperación árabe-africana - bezplatné službyservicio gratuito - evropsko-arabská spoluprácecooperación euro-árabe - delegace Komise ESdelegación de la Comisión - kontrola Společenstvícontrol comunitario - princip spolufinancováníprincipio de adicionalidad - základní vojenská službaservicio militar - okrajové územíregión periférica - ostrovní regionregión insular - doložka nejvyšších výhodnación más favorecida - placené službyservicio remunerado - vedlejší rozpočetpresupuesto anejo - poštovní službaservicio postal - vícejazyčný slovníkdiccionario multilingüe - slovník zkratekdiccionario de abreviaturas - encyklopedieenciclopedia - tezaurustesauro - periodikumrevista - tajná službaservicio secreto - odpad z domácnostíresiduo doméstico - monokulturní hospodářstvímonocultivo - sociální službyservicio social - sezamsésamo - zvýšení censubida de precios - schůze parlamentuperíodo de sesiones - SeychelySeychelles - Mezinárodní finanční sdruženíCFI - univerzitauniversidad - přeprava zvířattransporte de animales - asociační hnutímovimiento asociativo - ŠardžáSharjah - SicílieSicilia - ubytování vojskdespliegue de fuerzas - parlamentní křesloescaño parlamentario - volné křesloescaño vacante - AustrálieAustralia - Sierra LeoneSierra Leona - dopravní značkyseñalización - krmiva pro domácí zvířataalimento para animales domésticos - SingapurSingapur - kyselý déšťlluvia ácida - městský architektprofesión del urbanismo - dokumentační nástrojobra de referencia - netkaná textilietextil sin tejer - sirupjarabe - ostrovy Egejského mořeIslas del Egeo - Kanárské ostrovyCanarias - sisalsisal - předsednictvo EPMesa del PE - seizmologiesismología - místopředsedavicepresidente - činnost základních institucívida institucional - sídlo institucesede de la institución - reforma základních institucíreforma institucional - pravomoc institucecompetencia institucional - situace ESsituación CE - rodinný stavsituación familiar - kosmická politikapolítica espacial - soběstačnostautoabastecimiento - finanční situacesituación financiera - organizacesociedad - občanskoprávní sdruženísociedad civil - profesní obchodní společnostsociedad civil profesional - komerční firmasociedad mercantil - společnost se smíšeným vlastnictvímsociedad de economía mixta - investiční společnostsociedad de inversión - akciová společnostsociedad de capital - autobusautobús - veřejná obchodní společnostsociedad de personas - komanditní společnostsociedad comanditaria - tiché společenstvísociedad en participación - evropská společnostsociedad europea - nezisková organizacesociedad sin fines de lucro - Jižní JutskoJutlandia del Sur - hedvábíseda - péče o postižené osobyayuda a los discapacitados - sojový bobsoja - rozpouštědlodisolvente - SomálskoSomalia - průzkum veřejného míněnísondeo de opinión - čiroksorgo - sebeurčeníautodeterminación - SúdánSudán - síraazufre - soutěžní řízenípresentación de ofertas - zdroj pomocifuente de la ayuda - prameny právafuentes del Derecho - vedlejší produktsubproducto - zemědělský vedlejší produktsubproducto agrícola - samofinancováníautofinanciación - vedlejší mléčný výrobeksubproducto de la leche - vedlejší produkty z výroby kovůsubproducto metálico - deklasovaná třídasubproletariado - podvýživadesnutrición - nedostatečné osídlenísubpoblación - samospráva pracovníkůautogestión - živitel rodinysostén de la familia - cenová podporasostenimiento de los precios - podpora zemědělských censostenimiento de los precios agrarios - měnová podporaapoyo monetario - suverenita státusoberanía nacional - specializace výrobyespecialización de la producción - specializace obchoduespecialización de los intercambios comerciales - rozpočtová specifikaceespecificación presupuestaria - dobrovolné omezeníautolimitación - spekulace s nemovitostmiespeculación inmobiliaria - SporadyEspórades del Norte - Srí LankaSri Lanka - Systém pro stabilizaci exportních výnosůStabex - cenová stabilitaestabilidad de precios - stabilizace příjmůestabilización de la renta - stabilizace hospodářstvíestabilización económica - mezioborová dohodaacuerdo interprofesional - hospodářská stagnaceestancamiento económico - pokusný podnikestación experimental agrícola - statistikaestadística - zemědělská statistikaestadística agraria - statistika ESestadística comunitaria - demografická statistikaestadística demográfica - rybářská statistikaestadística pesquera - hospodářská statistikaestadística económica - finanční statistikaestadística financiera - statistika průmysluestadística industrial - mezinárodní statistikaestadística internacional - národní statistikaestadística nacional - oficiální statistikaestadística oficial - regionální statistikaestadística regional - status BerlínaEstatuto de Berlín - status JeruzalémaEstatuto de Jerusalén - statut úředníkaestatuto del funcionario - územní samosprávaautonomía - statut zaměstnanceestatuto del personal - právní postaveníestatuto jurídico - politický statusestatuto político - profesní statuscategoría profesional - společenský statusstatus social - sterilizaceesterilización - daňový podnětincentivo fiscal - zásobystock - komunitární zásobystock comunitario - finanční autonomieautonomía financiera - ekonomická rezervastock coyuntural - intervenční zásobastock de intervención - přebytečné zásobystock excedentario - minimální zásobastock mínimo - světové zásobystock mundial - soukromý skladstock privado - veřejný skladstock público - vyrovnávací zásobystock regulador - skladování zbraníalmacenamiento de armas - ukládání energiealmacenamiento de la energía - skladování potravinalmacenamiento de alimentos - ukládání dokumentůalmacenamiento de documentos - Velká KodaňStorkoebenhavn - StorstroemStorstroem - zemědělská strukturaestructura agraria - struktura zaměstnanostiestructura del empleo - struktura podnikuestructura de la empresa - schválení rozpočtuautorización presupuestaria - hospodářská strukturaestructura económica - průmyslová strukturaestructura industrial - institucionální strukturaestructura institucional - společenská strukturaestructura social - nebezpečná látkasustancia peligrosa - schválení restriktivních praktikautorización de entente - vývozní dotacesubvención a la exportación - náhražka potravinsucedáneo de alimento - převod faremsucesión de la explotación agraria - cukrazúcar - bílý cukrazúcar blanco - surový cukrazúcar semirrefinado - řepný cukrazúcar de remolacha - povolení k přepravěautorización de transporte - třtinový cukrazúcar de caña - platné hlasyvotos válidos - všeobecné volební právosufragio universal - sebevraždasuicidio - ŠvýcarskoSuiza - SulawesiSulawesi - SumatraSumatra - zemědělsky využívaná půdasuperficie agrícola utilizada - náhradníksustituto - informační médiumsoporte de información - magnetický nosičsoporte magnético - zrušení pracovních místsupresión de empleo - zrušení celsupresión de los derechos de aduana - supranacionalitasupranacionalidad - přečerpávání zdrojůsobreexplotación de recursos - zalesněná plochasuperficie arbolada - obhospodařovaná výměrasuperficie de explotación - základní výměrasuperficie principal - hluboké zmrazováníultracongelación - SurinamSurinam - přelidněnísuperpoblación - měnová dohodaacuerdo monetario - dálniceautopista - nadvýrobasobreproducción - dohled nad trhemvigilancia del mercado - pozastavení pomocisuspensión de la ayuda - odklad výkonu trestususpensión de la pena - dočasné zrušení clasuspensión de los derechos de aduana - SvazijskoSwazilandia - pěstování lesůsilvicultura - RakouskoAustria - SýrieSiria - SysminSysmin - bankovní systémsistema bancario - školský systémsistema de enseñanza - systém hospodařenísistema de explotación agraria - informační systémsistema de información - informační systém pro potřeby řízenísistema de información para la gestión - komunikační systémsistema de comunicación - účetní systémsistema de contabilidad - pěstební systémsistema de cultivo - AuvergneAuvernia - systém OSNsistema de las Naciones Unidas - informační službasistema documental - volební systémsistema electoral - evropský volební systémsistema electoral europeo - evropský účetní systémSistema Europeo de Contabilidad - Evropský měnový systémsistema monetario europeo - mezinárodní měnový systémsistema monetario internacional - jednotný účetní systémsistema normalizado de contabilidad - TaiwanTaiwán - TanzanieTanzania - koberectapicería - letecký tariftarifa aérea - dopravní tariftarifa de transporte - společný celní sazebníkArancel Aduanero Común - železniční tariftarifa ferroviaria - zálohaanticipo de tesorería - poštovní sazbatarifa postal - preferenční celní sazbyarancel preferencial - osobní tariftarifa de viajeros - tarifikace infrastrukturytarificación de la infraestructura - míra soběstačnostitasa de autoabastecimiento - směnný kurztipo de cambio - předběžný návrh rozpočtuanteproyecto de presupuesto - sazba DPHtipo del IVA - pohyblivý kurztipo de cambio flotante - centrální sazbatipo de cambio central - reprezentativní kurstipo de cambio representativo - TawalTawal - určování maximálních cen státemfijación de precios máximos - poplatek z počtu nápravtasa por eje - vývozní daňgravamen sobre las exportaciones - dovozní daňgravamen sobre las importaciones - kolkovnéimpuesto del timbre - vyrovnávací dávkagravamen compensatorio - dávka se stejným účinkemexacción de efecto equivalente - spoluzodpovědnost výrobcecorresponsabilidad de los productores - transitní poplatekderecho de tránsito - živnostenská daňimpuesto sobre actividades profesionales - daň z pohonných hmotimpuesto sobre los carburantes - civilní letectvíaviación civil - daň z motorových vozidelimpuesto de circulación - ČadChad - ČeskoslovenskoChecoslovaquia - pěstební metodytécnica de cultivo - technika řízenítécnica de gestión - vybavenost stavebtécnica de la construcción - technologietecnología - potravinářská technologietecnología alimentaria - vojenský letounaviación militar - technologie materiálůtecnología de materiales - jemná technologietecnología blanda - energetická technologietecnología energética - kombinovaná technologietecnología intermedia - jaderná technologietecnología nuclear - technologie ropytecnología petrolera - telekomunikacetelecomunicación - telefaxtelefax - dálkový průzkumteledetección - chov drůbežeavicultura - kabelová televizeteledistribución - telegraftelégrafo - telematikatelemática - televizetelevisión - telextélex - doba odpočinkutiempo de descanso - politické zaměřenítendencia política - Evropská měnová úmluvaAcuerdo Monetario Europeo - psychické vypětítensión psíquica - směnné relacerelación real de intercambio - stavební pozemekterreno edificable - průmyslový pozemekterreno industrial - opuštěná půdatierra abandonada - zemědělská půdatierra agrícola - půda ve vlastnictví státupropiedad rústica del Estado - trvale neobdělávaná půdatierra baldía - orná půdatierra laborable - stanoviskodictamen - zúrodněná půdatierra recuperada - zámořské teritoriumterritorio de ultramar - terorismusterrorismo - ThajskoTailandia - čaj - léčbaterapéutica - stanovisko ESdictamen CE - ThessalieTesalia - Západní TrácieTracia Occidental - TimorTimor - Východní TimorTimor Oriental - titantitanio - převoditelný cenný papírtítulo de crédito - jízdenkatítulo de transporte - TogoTogo - TongaTonga - mučenítortura - ToskánskoToscana - masová turistikaturismo de masas - slunečnicegirasol - stanovisko EPdictamen PE - toxikologietoxicología - traktorytractor - Zákon o rozšíření obchoduLey de Expansión Comercial - překladtraducción - smlouva ESTratado CE - smlouva ESUOTratado CECA - smlouva o Evropském hospodářském společenstvíTratado CEE - smlouva ESAETratado CEEA - země Varšavské smlouvypaíses del Pacto de Varsovia - dojicí strojemáquina de ordeñar - úprava vodytratamiento del agua - editace textůtratamiento de textos - zpracování dattratamiento de datos - zpracování rudtratamiento del mineral - ochrana zdraví rostlintratamiento fitosanitario - finanční transakcetransacción financiera - přemístění podnikutraslado de la empresa - kapitálový převodtransferencia de capitales - převod práva na důchodtransferencia de derechos de pensión - přesun obyvatelstvatraslado de población - transfer technologietransferencia de tecnología - ovesavena - zpracování potravintransformación alimentaria - tranzit uvnitř Společenstvítránsito comunitario - celní tranzittránsito aduanero - přenos dattransmisión de datos - převod vlastnictvítransmisión de la propiedad - potrataborto - letecká dopravatransporte aéreo - kombinovaná dopravatransporte combinado - přeprava energietransporte de energía - přeprava do vnitrozemítransporte al hinterland - nákladní dopravatransporte de mercancías - povrchová dopravatransporte de superficie - osobní dopravatransporte de viajeros - hromadná dopravatransporte colectivo - nelegální potrataborto ilegal - železniční dopravatransporte ferroviario - doprava po plavební cestětransporte por vía navegable - individuální dopravatransporte individual - mezikontinentální dopravatransporte intercontinental - vnitrostátní dopravatransporte interior - mezinárodní dopravatransporte internacional - mezinárodní silniční dopravatransporte internacional por carretera - doprava uvnitř Společenstvítransporte intracomunitario - dohoda o vláknechAcuerdo Multifibras - terapeutický potrataborto terapéutico - národní dopravatransporte nacional - kabelová přepravatransporte por cable - doprava potrubímtransporte por tubería - nájemní dopravatransporte por cuenta de terceros - vnitropodniková dopravatransporte por cuenta propia - veřejná dopravatransporte público - regionální dopravatransporte regional - silniční dopravatransporte por carretera - doprava žákůtransporte escolar - poloveřejná dopravatransporte semicolectivo - doprava pod celním dohledemtransporte bajo precinto aduanero - podzemní přepravatransporte subterráneo - příměstská dopravatransporte suburbano - pozemní dopravatransporte terrestre - přeshraniční dopravatransporte transfronterizo - městská dopravatransporte urbano - dopravcetransportista - prácetrabajo - práce domatrabajo a domicilio - dusíknitrógeno - práce u pásutrabajo en cadena - plný pracovní úvazektrabajo a tiempo completo - částečný pracovní úvazektrabajo a tiempo parcial - práce dětítrabajo de menores - práce na směnytrabajo por turnos - starší pracovníktrabajador de edad avanzada - nelegální pracovníktrabajador clandestino - pracovník ze Společenstvítrabajador comunitario - přeshraniční pracovníktrabajador fronterizo - zdravotně postižený pracovníktrabajador minusválido - manuální pracovníktrabajador manual - migrující pracovníktrabajador migrante - sezónní pracovníktrabajador de temporada - sociální pracovníktrabajador social - veřejné stavitelstvíobras públicas - jeteltrébol - BahamyBahamas - Tridentsko-Horní AdižeTrentino-Alto Adigio - státní pokladnaTesoro - Trinidad a TobagoTrinidad y Tobago - tritikaletritical - BahrajnBahrein - trusttrust - potrubí, roura, trouba, tubacañería, canuto, conducto, manga, manguera, tubo - tuberkulóza zvířattuberculosis animal - wolframtungsteno - TuniskoTúnez - turbínaturbina - TureckoTurquía - bobulové ovocefruto en baya - TuvaluTuvalu - potrubítubería - daň z přidané hodnotyIVA - Unie středoafrických státůUDEAC - země CAEEUpaíses de la UDEAC - Belgicko-lucemburská hospodářská unieUEBL - Hospodářská a celní unie EvropyUED - země Západoevropské uniepaíses de la UEO - Mezinárodní telekomunikační unieUIT - Umm al KuvajnUmm al-Qaiwán - Centrum OSN pro regionální rozvojUncred - UnescoUnesco - národní sjednoceníunificación nacional - Západoevropská unieUEO - pronájemcontrato de alquiler - Unie afrických státůUEA - celní unieunión aduanera - hospodářská unieunión económica - Hospodářská a měnová unieUnión Económica y Monetaria - Evropská platební unieUnión Europea de Pagos - Meziparlamentní unieunión interparlamentaria - preferenční dohodaacuerdo preferencial - obchodní pronájemarrendamiento comercial - země WAEMUpaís de la UEMOA - měnová unieunión monetaria - Svaz pro mezinárodní navigaci RýnaUNIR - UnisistUnisist - UnitarUnitar - dobytčí jednotkacabeza de ganado - pachtovní smlouvacontrato de arrendamiento rústico - Agentura OSN pro pomoc palestinským uprchlíkůmOOPS - Parlamentní unie pro Asii a PacifikAPU - Světová poštovní unieUPU - uranuranio - urbanizaceurbanización - urbanismusurbanismo - Svaz sovětských socialistických republikURSS - UruguayUruguay - cestující veřejnostusuario de transportes - snížení cenbaja de precios - závod na klíčfábrica llave en mano - ususfructususufructo - uživatel informacíusuario de información - použití pomociutilización de la ayuda - využití vodyutilización del agua - využití energieutilización de la energía - zemědělské využívání půdyutilización de las tierras - mírové využití energieuso pacífico de la energía - UtrechtUtrecht - obchodní bilancebalanza comercial - vakcínavacuna - očkovánívacunación - kojná krávavaca lactante - dojnicevaca lechera - Valle d'AostaValle de Aosta - přidaná hodnotavalor añadido - tržní kapitalizacevalor bursátil - hodnota obchoduvalor comercial - pasivní platební bilancebalanza deficitaria - celní hodnotavalor en aduana - vanadvanadio - VanuatuVanuatu - VatikánVaticano - teleternero - vznášedlovehículo de colchón de aire - jednostopé vozidlovehículo de dos ruedas - motorové vozidlovehículo de motor - zemědělský vůzvehículo agrícola - elektrický vůzvehículo eléctrico - kolejové vozidlovehículo sobre raíles - VejleVejle - BenátskoVenecia - neviditelná obchodní bilancebalanza de invisibles - VenezuelaVenezuela - prodejventa - prodej na úvěrventa a crédito - prodej se slevouventa con rebaja - aukční prodejventa en subasta - přímý prodejventa directa - platební bilancebalanza de pagos - bezcelní prodejventa libre de impuestos - zásilkový obchodventa a distancia - auditverificación de cuentas - Vest for StorebaeltVest for Storebaelt - Západní ZealandSjaelland Occidental - BaliBali - masocarne - hovězí masocarne bovina - kozí masocarne caprina - koňské masocarne equina - buvolí masocarne de búfalo - telecí masocarne de ternera - drůbeží masocarne de ave - vykostěné masocarne deshuesada - čerstvé masocarne fresca - Balkán, Balkánský poloostrovBalcanes - skopové masocarne ovina - vepřové masocarne porcina - ViborgViborg - místopředseda parlamentuvicepresidente del Parlamento - civilní oběťvíctima civil - válečná oběťvíctima de guerra - vysílaný videotextteletexto - interaktivní videotexvideotex interactivo - vstup do zaměstnáníinserción profesional - balotážballotage - společenská činnostvida asociativa - předmět podnikánívida de la empresa - školní životvida escolar - společenský životvida social - VietnamVietnam - viniceviñedo - střední městociudad media - nové městociudad nueva - satelitní městociudad satélite - aromatizované vínovino aromatizado - bílé vínovino blanco - místní vínovino del país - výběrové vínovino de calidad superior - stolní vínovino de mesa - lahvové vínovino embotellado - alkoholizované vínovino alcoholizado - pásovinacinta - šumivé vínovino espumoso - růžové vínovino rosado - červené vínovino tinto - nešumivé vínovino no espumoso - vinné kvašenívinificación - sexuálně motivované násilíviolencia sexual - násilíviolencia - násilí státuviolencia de Estado - politické násilíviolencia política - BangladéšBangladesh - vinohradnictvíviticultura - vnitrozemská vodní cestacurso de agua interior - mezinárodní vodní cestacurso de agua internacional - magistrálaautovía - venkovská komunikacevía rural - městská komunikacevía urbana - Africká rozvojová bankaBanco Africano de Desarrollo - jatečná drůbežave de corral muerta - nosniceave de corral ponedora - živá drůbežave de corral viva - objem obchoduvolumen de intercambios - objem obchodůvolumen de transacciones - prázdný hlasovací lístekvoto en blanco - zemědělská bankabanco agrícola - zablokované hlasovánívoto en bloque - hlasování o zákonuvotación de la ley - elektronické hlasovánívotación electrónica - hlasování podle jmenvotación nominal - neplatné hlasovánívoto nulo - povinné hlasovánívoto obligatorio - anticipační hlasovánívotación anticipada - korespondenční hlasovánívoto por correspondencia - zastoupení při hlasovánívotación por poderes - hlasování parlamentuvotación parlamentaria - centrální bankabanco central - preferenční hlasovánívoto preferencial - veřejné hlasovánívotación pública - organizovaná cestaviaje todo incluido - skupinová cestaviaje en grupo - vulkanologievulcanología - zemědělské poradenstvíextensión agraria - Wallis a FutunaWallis y Futuna - jogurtyogur - komerční bankabanco comercial - JemenYemen - bývalý Jižní Jemenantiguo Yemen RDP - Yorkshire a HumbersideYorkshire y Humberside - Demokratická republika KongoRepública Democrática del Congo - ZambieZambia - ZeelandZelanda - družstevní bankabanco cooperativo - pásmo suchazona árida - klimatické pásmozona climática - obytná zónazona residencial - rybolovná plochazona de captura - oblast volného obchoduzona de libre comercio - rybolovná oblastzona pesquera - výlučná ekonomická zónazona económica exclusiva - rovníkové pásmozona ecuatorial - svobodné pásmozona franca - dohoda SALTAcuerdo SALT - investiční bankabanco de inversión - studené pásmozona fría - vlhké pásmozona húmeda - měnová oblastzona monetaria - pěší zónacentro comercial, zona peatonal - znečištěná oblastzona contaminada - chráněné územízona protegida - oblast katastrofyzona catastrófica - subtropické pásmozona subtropical - předměstízona suburbana - tarifní zónazona de tarificación - rozvojová bankabanco de desarrollo - mírné pásmozona templada - tropické pásmozona tropical - městská zónazona urbana - zoologiezoología - pozemková bankaSAFER - lidová bankabanco popular - soukromá bankabanco privado - státní bankabanco público - BarbadosBarbados - odvětvová dohodaacuerdo sectorial - ceníklista de precios - tyčbarra - nízká mzdasalario bajo - databázebase de datos - vojenská základnabase militar - BasilicataBasilicata - Dolní NormandieBaja Normandía - Dolní SaskoBaja Sajonia - loďbuque - komoditní dohodaacuerdo sobre productos básicos - cisternová loďbuque cisterna - stavbaedificio - výletní plavidloembarcación de recreo - průmyslová budovaedificio industrial - administrativní budovaedificio público - BavorskoBaviera - celní dohodaacuerdo arancelario - výtvarná uměníbellas artes - Evropská investiční bankaBEI - BelgieBélgica - belgické regionyregiones y comunidades de Bélgica - BelizeBelice - ziskbeneficio - přijímací zeměbeneficiario de ayuda - BeneluxBenelux - země Beneluxupaíses del Benelux - BeninBenin - BerlínBerlín - BermudyBermudas - potravní potřebanecesidad alimentaria - nedostatek bytůnecesidad de vivienda - potřeba pracovních silnecesidad de mano de obra - růst počtu obyvatelcrecimiento de la población - požadavky na vodunecesidades de agua - rostlinné krmivoforraje - finanční požadavkynecesidad financiera - krmná řeparemolacha forrajera - cukrová řeparemolacha azucarera - Evropský úřad svazů spotřebitelůBEUC - máslomantequilla - rostlinné máslomanteca vegetal - BhútánBhután - zvýšení výrobycrecimiento de la producción - bibliografiebibliografía - knihovnabiblioteca - knihovna pro děti a mládežbiblioteca juvenil - národní knihovnabiblioteca nacional - veřejná knihovnabiblioteca pública - vědecká knihovnabiblioteca científica - univerzitní knihovnabiblioteca universitaria - dvoukomorový systémbicameralismo - Meziamerická rozvojová bankaBID - nouzová koloniebarrio de chabolas - Mezinárodní úřad pro vzděláváníOIE - obecní půdabien comunal - kulturní majetekbien cultural - zboží dlouhodobé spotřebybien duradero - zboží krátkodobé spotřebybien no duradero - sociální blahobytbienestar social - obžalovanýacusación - bilance dodávekbalance de abastecimiento - energetická bilancebalance energético - sociální auditbalance social - biochemiebioquímica - biokonverzebioconversión - biologická rozložitelnostbiodegradabilidad - bioenergiebioenergía - životopisbiografía - vláda dvou politických stranbipartidismo - bipolarizacebipolarización - MyanmarMyanmar - koupěcompra - bismutbismuto - pšenice tvrdátrigo duro - pšenice obecnátrigo blando - zmrazení cencongelación de precios - stavební dřevomadera para la construcción - nákup na úvěrcompra a crédito - nealkoholický nápojbebida no alcohólica - pokladniční poukázkabono del Tesoro - BonaireBonaire - subvence na úhradu úrokůbonificación de intereses - pletené a háčkované zbožícalcetería - intervenční nákupycompra de intervención - BornholmBornholm - botanikabotánica - BotswanaBotswana - pekárnapanadería - BurgundskoBorgoña - zbožová burzaBolsa de mercancías - skotbovino - Brabantsko-flanderská provincieprovincia de Brabante Flamenco - Severní BrabantskoBrabante Septentrional - Brabantsko-valonská provincieprovincia de Brabante Valón - BrémyBremen - BrazílieBrasil - patentpatente - evropský patentpatente europea - Banka pro mezinárodní platbyBIP - anorganická kyselinaácido inorgánico - brombromo - brucelózabrucelosis - BrunejBrunei - rozpočet Společenstvípresupuesto comunitario - rozpočet na obranupresupuesto de defensa - mimořádný rozpočetpresupuesto extraordinario - organická kyselinaácido orgánico - rodinný rozpočetpresupuesto familiar - operativní rozpočet ESUOpresupuesto operativo CECA - rozpočet na reklamupresupuesto publicitario - opravný rozpočetpresupuesto rectificativo - evropský sociální rozpočetpresupuesto social europeo - doplňkový rozpočetpresupuesto suplementario - začlenění do rozpočtuconsignación presupuestaria - BulharskoBulgaria - hlasovací lístekpapeleta de votación - informační střediskooficina de información - volební místnostmesa electoral - úřad parlamentuMesa del Parlamento - správní formalityformalidad administrativa - kancelářská automatizaceofimática - máselný olejbutteroil - stínový kabinetgobierno en la sombra - AbruzziAbruzos - AzoryAzores - pobřežní plavbacabotaje marítimo - kakaocacao - katastr nemovitostícatastro - vedoucí pracovníkcuadro - řídící pracovníkcuadro administrativo - jazyková služba EScuadro lingüístico CE - Africké, karibské a tichomořské zeměpaíses ACP - střední technický kádrcuadro medio - hlavní vedení podnikucuadro superior - Rada vzájemné hospodářské pomociCAME - země RVHPpaíses del CAME - kávacafé - spořitelnacaja de ahorros - KalábrieCalabria - kalkulacecálculo de costes - nabytí vlastnictvíadquisición de la propiedad - organizace školního rokucalendario escolar - KamerunCamerún - marketingový rokcampaña agrícola - KampánieCampania - kempcamping - KanadaCanadá - Panamský průplavcanal de Panamá - osvojování vědomostíadquisición de conocimientos - rakovinacáncer - kandidátcandidato - cukrová třtinacaña de azúcar - Východoafrické společenstvíEAC - Republika Zeleného mysuCabo Verde - získávání dokumentůadquisición de documentos - způsobilost k právním úkonůmcapacidad de obrar - nosnostcapacidad de carga - způsobilost uzavřít smlouvucapacidad de contratar - způsobilost k právůmcapacidad de disfrute - vetoveto - konsultační proceduraprocedimiento consultivo - ministerstvoministerio - místní poslaneccargo electivo local - samosprávná obeccomunidad autónoma - regionální orgány státní správyadministración regional - vědecká výměnaintercambio científico - výrobní kapacitacapacidad de producción - vojenské sankcesanción militar - dobrovolník mezinárodní pomocivoluntario internacional - otázka západního břehu Jordánucuestión de Cisjordania - komunitární právo-národní právoDerecho comunitario-Derecho nacional - delegace EPdelegación PE - stanovisko ESCdictamen CES - evropská veřejná službafunción pública europea - souhlasné stanovisko EPdictamen favorable PE - Společné shromáždění ACP - ESAsamblea paritaria ACP-CE - předseda EPpresidente PE - místopředseda EPvicepresidente PE - kvestor EPcuestor PE - rozsudek Soudního dvora ESsentencia del Tribunal CE - hnutí proti rozšiřování Evropymovimiento antieuropeísta - strukturální fondyfondo estructural - pracovní soudjurisdicción laboral - skladovací kapacitacapacidad de almacenamiento - lítostarrepentido - pobřežní vodyzona adyacente - žaloba jednotlivé osobyrecurso de particulares - hospodářská situacesituación económica - výrobní faktorfactor de producción - těžiště rozvojepolo de crecimiento - integrovaný program rozvojeprograma integrado de desarrollo - Integrovaný program pro StředomoříPIM - obchod Sever-Jihcomercio Norte-Sur - přepravní kapacitacapacidad de transporte - spekulační prostředkycapital especulativo - financování z veřejných prostředkůfinanciación pública - harmonizace cenarmonización de precios - kapitálový trhmercado de capitales - rizikový kapitálcapital de riesgo - všeobecný rozpočet ESpresupuesto general CE - cena za kulturupremio cultural - anglikánská církevanglicanismo - katolicismuscatolicismo - pravoslavíortodoxia - protestantismusprotestantismo - zábavní parkzona de recreo - gastronomický oborprofesión gastronómica - mafiemafia - bioetikabioética - tajný spoleksociedad secreta - regionální kulturacultura regional - AIDSSIDA - cena pozemkuprecio del terreno - otevřená univerzitaenseñanza abierta - rozpočet školstvípresupuesto de educación - školní výměnaintercambio escolar - EurydiceEurydice - uznání studiareconocimiento de estudios - tiskový podnikempresa periodística - teletexteletex - ochrana datprotección de datos - interaktivní síťred de transmisión interactiva - filmová tvorbaproducción cinematográfica - programová produkceindustria de programas - audiovizuální koprodukcecoproducción audiovisual - audiovizuální programprograma audiovisual - audiovizuální produkceproducción audiovisual - televize s vysokou rozlišovací schopnostítelevisión de alta definición - videokomunikacevideocomunicación - audiovizuální politikapolítica audiovisual - audiovizuální pirátstvípiratería audiovisual - evropský audiovizuální prostorespacio audiovisual europeo - volný pohyb programůlibre circulación de programas - komunikační sazbytarifa de comunicaciones - informační legislativaDerecho de la información - právní informatikainformática jurídica - downloadingtelecarga - strojový překladtraducción automática - soběstačnost v zásobování energiíindependencia energética - průmyslový kapitálcapital industrial - kooperační proceduryprocedimiento de cooperación - přenos příslušnostitraspaso de competencias - budování podnikufundación de la empresa - podnik služebempresa de servicios - zprostředkovatelna dočasné práceagencia de empleo temporal - práce s počítačemtrabajo en pantalla - silniční kabotážcabotaje de carretera - říční přepravatransportista fluvial - mořský průplavcanal marítimo - tunel pod kanálem La MancheTúnel de la Mancha - vnitřní tariftarifa interior - mezinárodní tariftarifa internacional - silniční poplatektarifa de transporte por carretera - správní opatřeníacto administrativo - akciový kapitálcapital social - ochrana lesaprotección del bosque - Tyrrhenské mořemar Tirreno - Jaderské mořemar Adriático - Ligurské mořemar de Liguria - Egejské mořemar Egeo - Ionské mořemar Jónico - boj proti hmyzulucha contra los insectos - restrukturalizace půdního fonduordenación de la propiedad rústica - regulace rybolovuregulación de la pesca - rybářská inspekcecontrol pesquero - víceletá zeleninalegumbre perenne - čerstvý výrobekproducto fresco - norma kvalitynorma de calidad - bezpečnostní normanorma de seguridad - technická normanorma técnica - Evropská spolupráce v oblasti vědeckého a technického výzkumuCOST - výzkum a vývojinvestigación y desarrollo - kosmický výzkuminvestigación espacial - vesmírná technologietécnica espacial - zahraniční kapitálcapital extranjero - syntetický kaučukcaucho sintético - přírodní kaučukcaucho natural - výroba kolejových vozidelindustria ferroviaria - dřevěné uhlícarbón vegetal - výroba luxusního zbožíindustria de artículos de lujo - autonomní provincie Bolzánoprovincia autónoma de Bolzano - autonomní provincie Tridentprovincia autónoma de Trento - Evropská konference pro správu pošt a telekomunikacíCEPT - Mezinárodní výbor pro kontrolu narkotikJIFE - Habitat OSNHabitat ONU - zaměstnanec ESagente CE - kozacaprino - vedlejší úlovekcaptura accesoria - povolený úlovekcaptura autorizada - úlovek rybcaptura de pescado - rybolov podle druhůcaptura por especie - celkový úlovekcaptura total - právní akt Společenstvíacto comunitario - Karibská oblastCaribe - chemie uhlíquímica del carbono - uhlíkcarbono - motorové palivocarburante - jatečný truppieza en canal - Společenství karibských státůCaricom - země Caricompaíses del Caricom - síť školmapa escolar - kartelcártel - obchodní záležitostacto de comercio - kartografiecartografía - cash flowcash flow - katalogizacecatalogación - KatalánieCataluña - katalogcatálogo - socio-profesní kategoriecategoría socioprofesional - volební kaucefianza electoral - konferenční sborníkacta de congreso - Komise pro jižní PacifikSPC - Centrum pro průmyslový rozvojCDI - země EUpaíses UE - Evropská konference pro civilní letectvíCEAC - Východoafrické hospodářské společenstvíCEAE - Západoafrické hospodářské společenstvíCEAO - ionizující zářeníradiación ionizante - sodíksodio - zpracování kovůtrabajo de los metales - vzácný plyngas raro - transplantace orgánůtrasplante de órganos - krevní transfúzetransfusión de sangre - kovový odpadresiduo metálico - komunitární osaeje comunitario - výměna mladých a studentůintercambio de jóvenes - elementární částicepartícula elemental - analytická chemiequímica analítica - spektrometrieespectrometría - země CEAOpaíses de la CEAO - cytologiecitología - vápníkcalcio - lékařská diagnózadiagnóstico médico - nukleární lékařstvímedicina nuclear - člen Účetního dvora ESmiembro del Tribunal de Cuentas CE - bezpečnost budovseguridad de los edificios - Evropská agentura pro životní prostředíAgencia Europea de Medio Ambiente - příručkaguía - evropský symbolsímbolo europeo - oficiální jazyklengua oficial - mimopracovní úrazaccidente doméstico - program Společenstvíprograma comunitario - tropický lesbosque tropical - úmluva z Lomé IVConvenio de Lomé IV - škodlivý vliv elektromagnetického zářeníperturbación electromagnética - žoldnéřmercenario - oslavaconmemoración - dopravní školeníenseñanza de la conducción - dopovánídopaje - Evropská úmluva o ochraně lidských právConvención Europea de Derechos Humanos - Evropské společenství uhlí a oceliCECA - Soud prvního stupněTribunal de Primera Instancia CE - podmínky pro odchod do důchoducondición de jubilación - vnitřní hranice mezi státy EUfrontera intracomunitaria - obytný přívěsvehículo de camping - protidumpingové opatřenímedida antidumping - vliv informačních technologiíimpacto de la informática - zprostředkování datcomunicación de datos - vojenský zásahintervención militar - vývoz odpaduexportación de residuos - náhradní služba v rozvojové zemicooperante - radiobiologieradiobiología - absence v práciabsentismo - papežská listinaacta pontificia - Hospodářské společenství států západní AfrikyCedeao - Evropské centrum pro odborné školstvíCedefop - Evropské společenství pro atomovou energiiCEEA - svobodný stavcélibe - Evropská konference ministrů dopravyCEMT - cenzuracensura - Středoafrická republikaRepública Centroafricana - soustřeďování informacícentralización de la información - Centreregión del Centro - Společné výzkumné střediskoCentro Común de Investigación CEEA - výpočetní střediskocentro de cálculo - dokumentační střediskocentro de documentación - politický středcentro político - přímá datová službacentro distribuidor de bases de datos - potravinářské obilovinycereal alimenticio - akcievalor de renta variable - krmné obilovinycereal forrajero - obiloviny pro výrobu chlebacereal panificable - Evropská organizace pro jaderný výzkumCERN - Evropská organizace pro výzkum kosmického prostoruOEIE - osvědčení o původucertificado de origen - potvrzení o pohybu zbožícertificado de circulación - zdravotní osvědčenícertificado sanitario - Evropská konfederace odborových svazůCES - žalobaacción judicial - zánik společnosticese de actividad - ukončení zemědělské činnosticese de actividad agrícola - zastavení platebsuspensión de pagos - obchodní a průmyslová komoracámara de comercio e industria - dolní komoracámara de elección directa - federální sněmovnacámara federal - komora parlamentucámara parlamentaria - sektchampaña - společenská změnacambio social - technologická změnacambio tecnológico - chaptalováníedulcoración - těžba uhlíminería del carbón - nápravový tlakcarga por eje - vyživovaná osobacarga familiar - užitečné zatíženícarga útil - nákladcarga - Havanská chartaCarta de La Habana - charta Spojených národůCarta de las Naciones Unidas - evropská sociální chartacarta social europea - přístup k informacím ESacceso a la información comunitaria - přístup k souduacceso a la justicia - dohoda ATPacuerdo ATP - obchodní smlouva ESacuerdo comercial CE - Smlouva o spolupráci ESacuerdo de cooperación CE - Schengenská dohodaAcuerdo de Schengen - Evropská dohoda o přidruženíacuerdo europeo de asociación - předběžná smlouva ESacuerdo provisional CE - dohoda mezi orgányacuerdo interinstitucional - smíšená smlouvaacuerdo mixto - zásobník elektrické energieacumulador eléctrico - Acquis Společenstvíacervo comunitario - žaloba o náhradu škody v adhezním řízeníacción por responsabilidad civil - akce Společenstvíacción comunitaria - občanskoprávní žalobaacción civil - žaloba v trestním řízeníacción penal - žaloba na občanskoprávní odpovědnostacción por responsabilidad - trestní stíháníintervención del ministerio fiscal - činnost ESactividad comunitaria - úprava finanční prognózyadaptación de las perspectivas financieras - přistoupení k dohoděadhesión a un acuerdo - správa instituceadministración de la institución - lusofonní AfrikaÁfrica lusófona - subsaharská AfrikaÁfrica subsahariana - Evropská agentura pro hodnocení léčebných produktůAgencia Europea para la Evaluación de Medicamentos - Europská agentura pro bezpečnost práceAgencia Europea de Salud y Seguridad en el Trabajo - fyzické násilíagresión física - Severoamerická zóna volného obchoduTLCAN - alergiealergia - velvyslanectvíembajada - územní plánováníordenación del territorio - bývalá NDRantigua RDA - bývalý SSSRantigua URSS - služební stáříantigüedad - bývalé socialistické zeměantiguos países socialistas - plynové zařízeníaparato de gas - použití výpočetní technikyinformatización - prohlubování Evropské unieprofundización de la Unión Europea - atlantický obloukArco atlántico - souostrovíarchipiélago - ArménieArmenia - Jihoasijské sdružení pro regionální spolupráciSAARC - výtahascensor - Střední AsieAsia central - parlamentní shromážděníasamblea parlamentaria - autonomní správaautonomía administrativa - povolení k prodejiautorización de venta - předběžný návrh rozpočtu ESanteproyecto de presupuesto CE - bitevní letounavión de combate - ÁzerbájdžánAzerbaiyán - právní základbase jurídica - Porýnícuenca renana - BěloruskoBielorrusia - čistý příjembeneficiario neto - Evropská banka pro obnovu a rozvojBERD - předmět dvojího využitíbien de doble uso - péče o pohodu zvířatbienestar de los animales - biotopbiotopo - čistírenský průmysllavandería - tropické dřevomadera tropical - Bosna a HercegovinaBosnia-Herzegovina - BraniborskoBrandeburgo - letecká kabotážcabotaje aéreo - koncepce podpory ESmarco comunitario de apoyo - vědecký výpočetcálculo científico - časový plán HMUcalendario de la UEM - pracovní dráhacarrera profesional - rozšiřující kartatarjeta de ampliación - audiokazetacasete audio - Rada severoatlantické spolupráceCCAN - Společenství nezávislých státůCEI - cyklus kontroly kvalitycírculo de calidad - komunitární certifikacecertificación comunitaria - změna politického režimucambio de régimen político - Charta ES o základních sociálních právech pracujícíchCarta comunitaria de los derechos sociales fundamentales de los trabajadores - evropská chartacarta europea - mezinárodní chartacarta internacional - chirurgcirujano - přitěžující okolnostiagravante - polehčující okolnostiatenuante - občanství EUciudadanía europea - ustanovení příčící se dobrým mravůmcláusula abusiva - ustanovení smlouvycláusula contractual - ustanovení o výjimkáchcláusula de exención - Koordinační výbor pro mnohostrannou kontrolu vývozuCOCOM - trestní zákoníkCódigo Penal - kodifikace komunitárního právacodificación del Derecho comunitario - hospodářská a sociální soudržnostcohesión económica y social - kadeřnictví a kosmetikapeluquería y belleza - místní zastupitelstvoentidad local - regionální celekentidad regional - Společný výbor EHPComité Mixto EEE - Společný poradní výbor EHPComité Consultivo Mixto EEE - řídící výbor EScomité de gestión CE - regulační výborcomité de reglamentación CE - Výbor regionůComité de las Regiones - společný výbor EScomité mixto CE - Společný parlamentní výbor EHPComité Parlamentario Mixto EEE - komitologiecomitología - obchod s orgánycomercio de órganos - obchod s uměnímcomercio de arte - flanderská oblastcomunidad flamenca de Bélgica - francouzská oblastcomunidad francesa de Bélgica - německá oblastcomunidad alemana de Bélgica - belgické oblasticomunidades de Bélgica - příslušnost EPcompetencias del PE - příslušnost institucí EScompetencia institucional CE - počítačový designdiseño asistido por ordenador - konfederace zaměstnavatelůconfederación patronal - odborová konfederaceconfederación sindical - evropská konferenceconferencia europea - mezivládní konference Evropských společenstvíconferencia intergubernamental CE - mezinárodní konferenceconferencia internacional - Mezinárodní konference práceConferencia Internacional del Trabajo - tripartitní konferenceconferencia tripartita - etnický sporconflicto interétnico - politické prázdninypermiso por actividad política - Rada spolupráce arabských států ZálivuConsejo de Cooperación del Golfo - Rada EHPConsejo del EEE - poradenstvíasesoramiento y peritaje - záruka za znečišťující produktdepósito por producto contaminante - konsolidace komunitárního právaconsolidación del Derecho comunitario - konzulátconsulado - správní smlouvacontrato administrativo - náhrada za dohoducontrapartida de un acuerdo - čistý příspěvekcontribuyente neto - příspěvky z HNPcontribución PNB - hraniční kontrolacontrol fronterizo - kontrola státní pomocicontrol de las ayudas públicas - kontrola vývozucontrol de las exportaciones - Úmluva mezi členskými státyconvenio intergubernamental CE - spolupráce ve vnitrostátních záležitostechcooperación en los asuntos internos - celní spoluprácecooperación aduanera - spolupráce v oblasti životního prostředícooperación medioambiental - mezistátní spoluprácecooperación intergubernamental UE - spolupráce mezi orgány EScooperación interinstitucional CE - meziparlamentní spoluprácecooperación interparlamentaria - spolupráce v oblasti justicecooperación judicial UE - policejní spoluprácecooperación policial - policejní spolupráce EUcooperación policial UE - družstevní důmcooperativa de viviendas - koordinace financovánícoordinación de financiaciones - koordinace politik v Evropské měnové uniicoordinación de políticas UEM - Africký rohCuerno de África - Evropský armádní sborCuerpo de Ejército Europeo - Konference výborů pro evropské záležitostiCOSAC - organizovaný zločincrimen organizado - stanovená kritériacriterio de elegibilidad - konvergenční kritériacriterio de convergencia - souběh příjmůacumulación de rentas - větrná smršťciclón - prohlášení zájmu Společenstvídeclaración de interés comunitario - vydavatelská lhůtaplazo de edición - insider tradingabuso de información privilegiada - trestný čin proti životnímu prostředídelito ecológico - sexuálně motivovaný trestný čindelito sexual - označení výrobkudenominación del producto - vypovědění smlouvydenuncia de un acuerdo - zemědělské výdajegasto agrícola - výdaje Společenstvígasto comunitario - administrativní výdaje ESgasto de funcionamiento CE - výdaje ES na výzkumgasto de investigación CE - operační výdaje ESgasto operativo CE - strukturální výdaje na výzkumgasto estructural - vyčlenění z komunitárního právaexcepción del Derecho comunitario - celní dluhdeuda aduanera - druhá fáze HMUsegunda fase de la UEM - povinnosti úředníkadeberes del funcionario - sociální dialogdiálogo social - sociální dialog Společenstvídiálogo social comunitario - rozšiřování informací ESdifusión de la información comunitaria - rozpočtová disciplína ESdisciplina presupuestaria CE - vojenská disciplínadisciplina militar - diskriminace na základě státní příslušnostidiscriminación por razones de nacionalidad - zařízení zabraňující znečištěnídispositivo anticontaminante - lékařské údajedatos médicos - osobní údajedatos personales - právo podat návrhderecho de litigar - azylové právoderecho de asilo - závazkové právoDerecho de las obligaciones - regionální právoDerecho regional - práva úředníkaderechos del funcionario - obrazovkapantalla - soukromá ECUecu privado - zvláštní výchovná péčeeducación correccional - zaměstnanecké akcieaccionariado obrero - skleníkový efektefecto invernadero - legislativní proces ESelaboración del Derecho comunitario - regionální volbyelecciones regionales - zárodek a plodembrión y feto - užití jazykůuso de las lenguas - vojenský výcvikinstrucción militar - rovnováha institucí ESequilibrio institucional CE - ochranné zařízeníequipo de protección - počítačové zařízeníequipo informático - tlakové zařízeníequipo de presión - topné zařízeníequipo térmico - EritreaEritrea - Evropský hospodářský prostorEspacio Económico Europeo - příprava rozpočtu Společenstvíelaboración del presupuesto comunitario - nesekularizovaný státEstado confesional - právní státEstado de derecho - federaceEstado federal - islámský státEstado islámico - sekularizovaný státEstado laico - unitární státEstado unitario - srovnávací studieestudio comparativo - případová studieestudio de casos - Evropa občanůEuropa de los ciudadanos - EuropolEuropol - výkon trestuejecución de la pena - praxe v oboruexperiencia profesional - znalecký posudekdictamen pericial - extremismusextremismo - počítačem řízená výrobafabricación asistida por ordenador - pomůcky pro postižené osobymedios para discapacitados - FlevolandFlevoland - mezinárodní veřejná funkcefunción pública internacional - zaměstnanec mezinárodní organizacefuncionario internacional - činnost orgánufuncionamiento institucional - Evropská nadace pro vzděláváníFundación Europea de Formación - Fond soudržnostiFondo de Cohesión - fondy Rady Evropyfondo del Consejo de Europa - Evropský investiční fondFondo Europeo de Inversiones - kancelářské potřebymaterial de oficina - obnos nepodléhající zdaněnífranquicia fiscal - podvod proti Společenstvífraude a la Comunidad - hranice EU s třetími státyfrontera exterior de la Comunidad - genetikagenética - hladovkahuelga de hambre - skupina VisegradGrupo de Visegrado - Skupina dvaceti čtyřGrupo de los Veinticuatro - sdružování měst a obcíasociación de entidades locales - Evropské ekonomické zájmové sdruženíAgrupación Europea de Interés Económico - bojový vrtulníkhelicóptero de combate - historie starověkuhistoria antigua - soudobá historiehistoria contemporánea - historie středověkuhistoria medieval - novější historiehistoria moderna - otevírací dobahorario comercial - kulturní identitaidentidad cultural - finanční nástroj pro orientaci rybolovuIFOP - imageimagen pública - diplomatická imunitainmunidad diplomática - hospodářská infrastrukturainfraestructura económica - iniciativa ESiniciativa comunitaria - iniciativa pro hospodářský růst v Evropěiniciativa de crecimiento europeo - hmyzinsecto - odpalovací rampainstalación de lanzamiento - sanitární instalaceinstalación sanitaria - Evropský institut veřejné správyInstituto Europeo de Administración Pública - Evropský měnový institutInstituto Monetario Europeo - instituce EHPinstitución común EEE - ekonomické nástroje životního prostředíinstrumento económico medioambiental - nepříznivé počasíinclemencia atmosférica - počítačová kompatibilitainterconexión de sistemas - společný zájeminterés colectivo - právní zájeminterés legítimo - internátní školainternado escolar - InterpolInterpol - otrava zkaženými potravinamiintoxicación alimentaria - židjudío - vrchní soudjurisdicción - ústavní soudjurisdicción constitucional - KazachstánKazajstán - KyrgyzstánKirguizistán - KosovoKosovo - ekologická nálepkaetiqueta ecológica - jezerolago - mateřské mlékoleche materna - nosná raketalanzadera espacial - evropský jazyklengua europea - menšinový jazyklengua minoritaria - mimoevropský jazyklengua no europea - regionální jazyklengua regional - disková jednotkalector de discos - LotyšskoLetonia - liberalizace trhuliberalización del mercado - svoboda vzdušného prostoruliberalización del transporte aéreo - LitvaLituania - institucionální zákonley orgánica - parcelaceparcelación - Bývalá jugoslávská republika MakedonieAntigua República Yugoslava de Macedonia - vrozená nemocenfermedad congénita - nutriční nemocenfermedad de nutrición - kožní nemocenfermedad de la piel - krevní onemocněníenfermedad de la sangre - nemoc trávicího ústrojíenfermedad del sistema digestivo - nemoc nervového systémuenfermedad del sistema nervioso - endokrinní nemocenfermedad endocrina - pohlavně přenosné nemocienfermedad de transmisión sexual - volně žijící savcimamífero salvaje - sportovní událostespectáculo deportivo - vojenské cvičenímaniobras militares - dohoda o službáchcontrato de servicios - značka kvality ESmarca de conformidad CE - materiál živočišného původumateria de origen animal - kurzový mechanismus EMSmecanismo de cambio SME - Meklenbursko-Přední PomořanskoMecklemburgo-Pomerania Occidental - standardní lékařská péčemedicina concertada - soudní lékařstvímedicina forense - volně prodejný lékmedicamento de venta libre - veterinární lékmedicamento veterinario - Kaspické mořemar Caspio - Černé mořemar Negro - Rudé mořemar Rojo - MercosurMercosur - implementující opatření státutransposición de la legislación comunitaria - mikroorganismusmicroorganismo - vodní prostředímedio acuático - mořské prostředímedio marino - vyšetřovací misemisión de observación - modemmódem - Černá horaMontenegro - politická morálkamoralidad de la clase política - vyjednávání smlouvy ESnegociación de un acuerdo CE - Uruguayské koloRonda Uruguay - kombinovaná nomenklaturaNomenclatura Combinada - seznam léčivnomenclatura farmacéutica - nešíření zbrojeníno proliferación de armamento - ekologická normanorma medioambiental - nový typ zaměstnánínueva forma de empleo - Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislostObservatorio Europeo de la Droga y las Toxicomanías - Evropský úřad pro ochranné známkyOficina Comunitaria de Marcas - orgán pro spolupráci EUórgano de cooperación UE - rozhodovací orgányórgano de decisión UE - společný orgán ESórgano mixto CE - organizace zdravotnictvíorganización sanitaria - Světová obchodní organizaceOrganización Mundial del Comercio - sportovní organizaceorganización deportiva - komunitární organizaceorganismo comunitario - orgány a agentury ESorganismo y agencia CE - UzbekistánUzbekistán - finanční podpora, sponzorstvíapadrinamiento, apoyo, auspicios, aval, esponsorización, garantía, padrinazgo, patrocinazgo, patrocinio, patronato, respaldo - sponzoring Společenstvípatrocinio comunitario - Partnerství pro mírAsociación por la Paz - Baltské zeměpaíses bálticos - země Společenství nezávislých státůpaíses de la CEI - země Rady pro spolupráci v Zálivupaíses del CCG - země Mercosurpaíses del Mercosur - nepřidružená zeměpaís no asociado - třetí země Středomořípaíses terceros mediterráneos - státy střední a východní EvropyPECO - obchodovatelné emisní povolenípermiso de contaminación negociable - civilní personálpersonal civil - smluvní pracovnícipersonal contratado - zdravotní personálpersonal sanitario - vojenský personálpersonal militar - finanční prognózyperspectivas financieras - Společná zahraniční a bezpečnostní politikaPESC - filozofie právafilosofía del Derecho - stížnost ke komisidenuncia ante la Comisión - škodlivé rostlinyplanta nociva - živé rostlinyplanta viva - pluralismus médiípluralismo de los medios de comunicación - ekologická politika Společenstvípolítica comunitaria de medio ambiente - jednotná kurzovní politikapolítica de cambios única - vízová politikapolítica de visados - jednotná měnová politikapolítica monetaria única - látky znečišťující stratosférucontaminante estratosférico - původní obyvatelstvopoblación autóctona - pornografiepornografía - letadlová loďportaaviones - soudní stíhánídiligencia judicial - prehistorieprehistoria - první fáze HMUprimera fase de la UEM - předsednictví v Radě EUPresidencia del Consejo de la Unión Europea - předseda komise ESpresidente de la Comisión - vědecká literaturapublicación científica - důkazprueba - úrazová prevenceprevención de accidentes - princip vzájemného uznáváníprincipio de reconocimiento mutuo - princip subsidiarityprincipio de subsidiariedad - obecné principy právaprincipio general del Derecho - žaloba pro nesplněné povinnosti ze smlouvyprocedimiento CE por infracción - spolurozhodovací proceduraprocedimiento de codecisión - dohadovací řízeníprocedimiento de conciliación - zvláštní řízeníprocedimiento especial - homeopatický lékproducto homeopático - recyklovaný výrobekproducto reciclado - celníkprofesión aduanera - provozovatel alternativní medicínyprofesión médica paralela - legislativní plánprograma legislativo comunitario - operativní programprograma operativo - záměr zájmu Společenstvíproyecto de interés comunitario - návrh rozpočtu ESproyecto de presupuesto CE - šíření evropské myšlenkyfomento de la idea de Europa - finanční protokolprotocolo financiero - počítačem řízené publikovánípublicación asistida por ordenador - veřejnost zasedánípublicidad de las sesiones - otázka důvěrycuestión de confianza - tibetská otázkacuestión del Tíbet - předběžná otázkacuestión prejudicial - obnovení dohodyprórroga de un acuerdo - stížnost k ombudsmanovi ESreclamación ante el Defensor del Pueblo CE - správní žalobarecurso contencioso-administrativo - žaloba k Evropskému soudnímu dvorurecurso contencioso comunitario - žaloba na zrušení rozhodnutí institucí ESrecurso de anulación CE - žaloba na nezákonné rozhodnutí správního orgánurecurso por responsabilidad administrativa - ekologická daňimpuesto ecológico - hospodářská reformareforma económica - politická reformareforma política - celní režim Společenstvírégimen aduanero comunitario - vývozní celní režimrégimen aduanero de exportación - finanční režim Společenstvírégimen comunitario de financiación - alpský regionregión alpina - region závislý na rybolovuregión dependiente de la pesca - potřebný regionregión elegible - evropský regionregión europea - upadající průmyslová oblastregión industrial en declive - evidence obyvatelstvaRegistro Civil - jednací řád parlamentureglamento parlamentario - občansko-správní vztahyrelación administración-administrado - vztah mezi státem a regionemrelación Estado-entidades territoriales - vnitřní vztahyrelación interinstitucional CE - dělba pravomocíreparto de competencias - rozdělování komunitárních fondůdistribución de la financiación comunitaria - Moldavská republikaRepública de Moldavia - SlovenskoRepública Eslovaca - energetická rozvodná síťred de energía - počítačová síťred informática - lokální síťred local - transevropská síťred transeuropea - rezervacereserva - rozpočtové rezervy ESreserva presupuestaria CE - usnesení parlamenturesolución del Parlamento - zdroje z DPHrecurso del IVA - srážky ze mzdyretención - revize dohodyrevisión de un acuerdo - změna smlouvy ESrevisión de los Tratados CE - kontrola finančních prognózrevisión de las perspectivas financieras - mezinárodní role EUpapel internacional de la Unión Europea - hlodavciroedor - monarchismusrealismo - zdraví zvířatsanidad animal - SaskoSajonia - Sasko-AnhaltskoSajonia-Anhalt - lékařská vědaciencias médicas - sochařstvíescultura - Evropský systém ústředních bankSEBC - státní tajemstvísecreto de Estado - sekretariát institucesecretaría de la institución - agrární sektorsector agrario - vzdušná bezpečnostseguridad aérea - bezpečnostní službyseguridad y vigilancia - námořní bezpečnostseguridad marítima - zemětřeseníseísmo - kampaň na získání veřejnosticampaña de sensibilización - síťový serverservidor de red - státní zdravotní službaservicio nacional de sanidad - historické místolugar histórico - politická situacesituación política - SlovinskoEslovenia - zdravotní péčecuidado de la salud - ošetřovatelská péčecura de enfermería - lékařský oborespecialidad médica - představení se zvířatyespectáculo de animales - rozpočtová stabilitaestabilizador presupuestario - statistika vzděláváníestadística de educación - vedoucí zemědělského podnikujefe de explotación agraria - zdravotní statistikaestadística de sanidad - dopravní statistikaestadística de transportes - statistika cestovního ruchuestadística de turismo - subjektivita podle evropského právaestatuto jurídico europeo - povzbuzující prostředekestimulante - podzemní skladování odpadualmacenamiento subterráneo de residuos - rybářské strukturyestructura pesquera - psychotropní látkasustancia psicotrópica - podpora uživateleasistencia al usuario - kontrola léčivfarmacovigilancia - multilaterální dozorvigilancia multilateral - společná správa obcíasociación de municipios - operační systémsistema operativo - systém řízení báze datsistema de gestión de bases de datos - zdravotní systémsistema sanitario - soudní systémsistema judicial - TádžikistánTayikistán - finanční vyrovnávánícuota de financiación comunitaria - duální technologietecnología dual - terminálterminal informático - Palestinská autonomní územíterritorios autónomos de Palestina - země bývalé Jugoslávieterritorios de la antigua Yugoslavia - DuryňskoTuringia - obchodování s lidmitráfico de personas - uklidňující prostředektranquilizante - zpracování pod celní kontroloutransformación en aduana - průhlednost administrativytransparencia administrativa - průhlednost rozhodovánítransparencia del proceso decisorio - převoz nemocnýchtransporte de enfermos - úraztraumatismo - sezónní zaměstnánítrabajo estacional - TrojkaTroica comunitaria - třetí fáze HMUtercera fase de la UEM - TurkmenistánTurkmenistán - správní dohledtutela administrativa - Ulster-DonegalUlster-Donegal - Evropská politická unieUnión política europea - uživatel výpočetní technikyusuario informático - alternativní využití zemědělských výrobkůutilización alternativa de productos agrícolas - vektor nemocitransmisor de enfermedad - bojové vozidlovehículo de combate - porušení komunitárního právaincumplimiento del Derecho comunitario - odvolánívía de recurso - cestujícíviajero - citlivá oblastzona sensible - šéf opozicelíder de la oposición - hlava rodinycabeza de familia - hospodářská zvířataganado - ChileChile - potravinářská chemiequímica alimentaria - průmyslová chemiequímica industrial - chirurgiecirugía - chlorcloro - programové rozpočtováníopción presupuestaria - výběr technologieelección de tecnología - nezaměstnanostdesempleo, desocupación, paro, paro forzoso - konjunkturální nezaměstnanostparo coyuntural - skrytá nezaměstnanostparo encubierto - nezaměstnanost ženparo femenino - nezaměstnanost mladýchparo juvenil - krátkodobá nezaměstnanostparo parcial - sezónní nezaměstnanostparo estacional - strukturální nezaměstnanostparo estructural - přerušení práce z technických důvodůparo técnico - technologická nezaměstnanostparo tecnológico - neúčast ve volbáchabstencionismo - obor podnikáníactividad de la empresa - nezaměstnanýparado - chromcromo - KyprChipre - jablečné vínosidra - Mezinárodní organizace pro migraciOIM - cementcemento - filmcinematografía - bulletin, informační bulletin, oběžníkboletín, boletín informativo, circular, hoja informativa - vedoucí třídaclase dirigente - nižší třídaclase baja - střední třídaclase media - dělnická třídaclase obrera - rolnická třídaclase campesina - horní třídaclase alta - klasifikaceclasificación - rozhodčí doložkacláusula compromisoria - omezovací klauzulecláusula de reparto - ochranná podmínkacláusula de salvaguardia - samostatná výdělečná činnostactividad no asalariada - duchovenstvoclero - podnebíclima - klimatizaceclimatización - účetní uzávěrkacierre de cuentas - politický klubclub político - Světová rada pro výživuCMA - Konference OSN o obchodu a rozvojiUNCTAD - politická koalicecoalición política - kobaltcobalto - kódovánícodificación - pravidla silničního provozuCódigo de la Circulación - plavební řádcódigo de navegación - zákoník práceCódigo del Trabajo - mírové soužitícoexistencia pacífica - společné financovánícofinanciación - spolurozhodovánícogestión - spolupráce na rozpočtucolaboración presupuestaria - vybírání danírecaudación de impuestos - sběr datrecogida de datos - solární kolektorcolector solar - kolektivismuscolectivismo - venkovské společenstvícomunidad rural - městské společenstvícomunidad urbana - přizpůsobení školeadaptación escolar - potravinářské barvivocolorante alimentario - umělé potravinářské barvivocolorante alimentario artificial - přírodní potravinářské barvivocolorante alimentario natural - řepka olejnácolza - hořlavina, otop, palivo, pohonná látka, topivocarburante, combustible - náhradní palivocombustible sustitutivo - fosilní palivocombustible fósil - společenské přizpůsobeníadaptación social - jaderné palivocombustible nuclear - zemědělský výbor EScomité agrícola CE - výbor EScomité CE - poradní výbor EScomité consultivo CE - podniková radacomité de empresa - výbor Rady EUcomité del Consejo de la Unión Europea - Evropský hospodářský a sociální výborComité Económico y Social Europeo - měnový výbor ESComité Monetario CE - paritní výbor ESComité paritario CE - stálý výbor EScomité permanente CE - stálý výbor OSNcomité permanente ONU - vědecký výbor EScomité científico CE - technický výbor EScomité técnico CE - obchodní arbitrážarbitraje comercial - virtuální knihovnabiblioteca virtual - Překladatelské centrum pro orgány Evropské unieCentro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea - Úřad Společenství pro ochranu odrůd rostlinOficina Comunitaria de Variedades Vegetales - Africká charta pro lidská práva a práva národůCarta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos - evropská energetická chartaCarta Europea de la Energía - sociální klauzulecláusula social - Konference OSN o životním prostředí a rozvojiCNUMAD - Evropská rada zaměstnancůComité de Empresa Europeo - elektronický obchodcomercio electrónico - evropský institut pro normalizaciorganismo europeo de normalización - Evropský výbor pro normalizaciCEN - Evropský výbor pro normalizaci v elektroniceCENELEC - Evropský institut pro normalizaci v telekomunikacíchETSI - uznání dokladů o odborné kvalifikacireconocimiento de las cualificaciones profesionales - kontrola kvality zemědělských výrobkůcontrol de la calidad de los productos agrícolas - Soudní dvůr Evropského sdružení volného obchoduTribunal de Justicia de la AELC - nebezpečný odpadresiduos peligrosos - povinný výtiskdepósito legal - sociální dumpingdumping social - zákonem chráněná právaderechos adquiridos - hospodářství v přechodném obdobíeconomía en transición - elektronické publikováníedición electrónica - enzymenzima - evropský sociální prostorespacio social europeo - skupina nejvyspělejších zemí světaGrupo de países más industrializados - Všeobecná dohoda o obchodu službamiGATS - Rioská skupinaGrupo de Río - nastolení míruinstauración de la paz - ekonomické zpravodajstvíestrategia económica - zoologická zahradaparque zoológico - nemoc rybenfermedad de los peces - globalizaceglobalización - multimédiummultimedios - Úřad pro harmonizaci vnitřního trhuOficina de Armonización del Mercado Interior - Světová celní organizaceOrganización Mundial de las Aduanas - Orgán pro řešení sporůÓrgano de Solución de Diferencias - Asijsko-pacifické hospodářské společenstvíAPEC - pedofiliepedofilia - zásada proporcionalityprincipio de proporcionalidad - srovnávací reklamapublicidad comparativa - finské regionyregiones de Finlandia - švédské regionyregiones de Suecia - regulace telekomunikacíreglamentación de las telecomunicaciones - informační společnostsociedad de la información - Amsterodamská smlouvaTratado de Amsterdam - ekonomická transformacetransición económica - investiční opatření související s obchodemTRIMS - obchodní aspekty práv k duševnímu vlastnictvíAPDIC - Sdružení evropských průmyslových a zaměstnavatelských svazůUNICE - pracovní životvida laboral - eurozónazona euro - integrovaný sazebník Evropských společenstvíTARIC - Mezinárodní konfederace svobodných odborůCIOSL - Hospodářské společenství států střední AfrikyCEEAC - Evropská telekomunikační satelitní organizaceEUTELSAT - Evropská liga pro hospodářskou spolupráci LECE - klonováníclonación - obchodní spordisputa comercial - podnik v potížíchempresa en crisis - informační dálniceautopista de la información - intranetintranet - extranetextranet - prohlížeč, prohlížecí program, webový prohlížečbuscador, navegador web, programa de navegación - správa dokumentůgestión de documentos - elektronická správa dokumentůGED - elektronické rozpoznávání písmaOCR - digitalizace dokumentůdigitalización - Dolní RakouskoNiederösterreich - Horní RakouskoOberösterreich - BurgenlandBurgenland - KorutanskoKärnten - SalcburskoSalzburgo - ŠtýrskoStiria - TyrolskoTirol - VorarlberskoVorarlberg - VídeňViena - země APECpaís de la APEC - Evropské centrum podniků veřejného sektoru CEEP - platební lhůtaplazo del pago - Pakt o stabilitě a růstupacto de estabilidad - politika mládežepolítica de juventud - spotřebitelská politikapolítica de los consumidores - politika Společenství - národní politika política comunitaria-política nacional - Evropské středisko pro sledování rasismu a xenofobieObservatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia - justice a vnitřní věciJAI - diskriminace na základě věkudiscriminación por motivos de edad - diskriminace na základě sexuální orientacediscriminación basada en la orientación sexual - péče o senioryasistencia a las personas de edad avanzada - neoprávněné propuštěnídespido improcedente - StockholmEstocolmo - Östra MellansverigeÖstra Mellansverige - SydsverigeSydsverige - Norra MellansverigeNorra Mellansverige - Mellersta NorrlandMellersta Norrland - Övre NorrlandÖvre Norrland - Smaland med öarnaSmåland med Öarna - VästsverigeVästsverige - Itä-SuomiItä-Suomi - Väli-SuomiVäli-Suomi - Pohjois-SuomiPohjois-Suomi - UusimaaUusimaa - Etelä-SuomiEtelä-Suomi - AhvenanmaaAhvenanmaa - Úmluva o sociální politiceacuerdo social - diskriminace na základě zdravotního postiženídiscriminación por motivo de minusvalía - Evropský úřad pro boj proti podvodůmOLAF - zjednodušení legislativysimplificación legislativa - deoxyribonukleová kyselinaADN - počítačová grafikaimagen de síntesis - způsob vyhodnocenímétodo de evaluación - pozorováníobservación - komunitizaceprincipio de comunitarización - odpovědnost členského státuresponsabilidad del Estado - simulacesimulación - kontrola dovozuvigilancia a la importación - komparativní analýzaanálisis comparativo - analýza příčinanálisis de las causas - kvantitativní analýzaanálisis cuantitativo - zvláštní dovolenáexcedencia especial - užší spoluprácecooperación reforzada - hypermédiumhipermedios - hypertexthipertexto - eutanázieeutanasia - PalauPalaos - NorfolkIsla Norfolk - NiueNiue - TokelauTokelau - CeutaCeuta - MelillaMelilla - názor Společenstvídictamen comunitario - stanovisko Účetního dvoradictamen Tribunal de Cuentas - Charta základních lidských práv Evropské UnieCarta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea - demokratický deficitdéficit democrático - vysoký zástupce pro společnou zahraniční a bezpečnostní politikuAlto Representante para la PESC - usnesení Rady Evropské unieresolución del Consejo de la Unión Europea - usnesení Rady Evropyresolución del Consejo Europeo - režim produkcemodo de producción - výrobní cílobjetivo de producción - výrobní postuptécnica de producción - geneticky modifikovaný živočichanimal transgénico - geneticky modifikovaná rostlinaplanta transgénica - šíření inovacídifusión de las innovaciones - pracovní normanorma de producción - zastaralá technologietecnología obsoleta - výhledové technologické studieprospectiva tecnológica - organizace výzkumuorganización de la investigación - vědecký objevdescubrimiento científico - zásada předběžné opatrnostiprincipio de precaución - terénní výzkuminvestigación de campo - výsledky výzkumuresultado de la investigación - možnost zpětného vysledovánírastreabilidad - udržitelné zemědělstvíagricultura sostenible - evropský zemědělský modelmodelo agrario europeo - agro-environmentální plánplan agroambiental - pozemková politikapolítica sobre la propiedad agraria - zemědělský projektproyecto agrícola - zemědělská oblast s environmentálními omezenímizona agraria con imperativos medioambientales - ztráta na úroděpérdida de la cosecha - agrocenzuscenso agrario - závlahové zemědělstvícultivo de regadío - střídání plodinrotación de cultivos - silosilo - energetická plodinacultivo energético - olejnatá plodinacultivo oleaginoso - zootechnikazootecnia - boreální lesbosque boreal - udržitelné lesní hospodářstvísilvicultura sostenible - lesní certifikacecertificación forestal - evropská lesnická politikapolítica europea forestal - Evropský lesnický informační a komunikační systémEFICS - mediteránní lesbosque mediterráneo - les mírného pásmabosque templado - lesnická statistikaestadística forestal - evropská měnamoneda europea - evropská mezibankovní úroková sazbaEuribor - přepočítací koeficienttipo de conversión - Asijská rozvojová banka BAsD - Středoamerická banka ekonomické integrace BCIE - Karibská rozvojová banka BDC - zemědělský úvěrcrédito agrícola - stabilizační programprograma de estabilidad - evropská daňová spoluprácecooperación fiscal europea - daňová reformareforma fiscal - nezaměstnanost migrujících osobdesempleo de los trabajadores migrantes - průběžná profesní přípravaformación profesional continua - Výbor pro zaměstnanost a trh práce - evropská strategie zaměstnanostiEstrategia Europea de Empleo - pracovní přizpůsobivostadaptabilidad del trabajador - flexibilita pracovní sílyflexibilidad del trabajo - nedostatečná kvalifikacecualificación obsoleta - nedostatek pracovní sílyescasez de mano de obra - pracovník s několika odbornými kvalifikacemitrabajador polivalente - přetahování pracovníkůcaptación de trabajadores de otra empresa - přeřazení na nižší pracovní funkcidescenso de categoría profesional - Rada ministrů pro ekonomické a finanční záležitostiEcofin - nečlenská země Eurozónypaís no participante - členská země Eurozónypaís participante - odolnost materiáluresistencia de los materiales - benchmarkingevaluación comparativa de resultados - spravedlivý obchodcomercio equitativo - oprávnění k výkonu službyconcesión de servicios - obchodní smlouvacontrato comercial - mezinárodní obchodní arbitrážarbitraje comercial internacional - elektronický podpisfirma electrónica - statistika obchoduestadística comercial - vyloučení z mezinárodní organizaceexclusión de una organización internacional - Evropsko-středomořské partnerstvíAsociación Euromediterránea - hodnocení pomocíevaluación de la ayuda - předcházení konfliktůmprevención de conflictos - etnické čistkylimpieza étnica - protipěchotní zbraňarma antipersonas - špionážespionaje - vojenské tajemstvísecreto militar - obranná statistikaestadística de defensa - půdní analýzaanálisis del suelo - vědy o vesmíruciencia del espacio - bioklimatologiebioclimatología - půdní chemiequímica del suelo - kulturní geografiegeografía cultural - humánní geografiegeografía humana - regionální geografiegeografía regional - geomorfologiegeomorfología - sedimentologiesedimentología - půdní typtipo de suelo - etnografieetnografía - průmyslová sociologiesociología del trabajo - environmentální ekonomieeconomía del medio ambiente - ekologické vzděláváníeducación medioambiental - ochrana vodprotección de las aguas - snižování plynných emisíreducción de las emisiones de gas - ekologická odpovědnostresponsabilidad por daños al medio ambiente - statistika životního prostředíestadísticas del medio ambiente - mořský ekosystémecosistema marino - terestrický ekosystémecosistema terrestre - acidifikace životního prostředíacidificación - čistírenský kallodos de depuración - chemický odpadresiduo químico - elektronický odpadresiduo electrónico - nemocniční odpadresiduo clínico - havarijní znečištěnícontaminación accidental - lokální znečištěnícontaminación local - mezinárodní adopceadopción internacional - generační konflikt, generační rozdílbrecha entre generaciones, conflicto generacional - zákon o adopciderecho de adopción - nevlastní rodinafamilia recompuesta - polygamiepoligamia - rodinná solidaritasolidaridad familiar - migrační politika Společenstvípolítica migratoria comunitaria - nemohoucnost starých lidídependencia de los ancianos - populační prognózaprevisión demográfica - obnova populacereemplazo generacional - křesťancristiano - muslimmusulmán - Evropská asociaceasociación europea - samostatnost postižených osobautonomía de los discapacitados - sociální chovánícomportamiento social - integrace postižených osobintegración de los discapacitados - sociální paktpacto social - dětská pornografiepornografía infantil - církevní turistikaturismo religioso - násilí mládeževiolencia juvenil - násilí ve školáchviolencia en la escuela - domácí násilíviolencia doméstica - kulturní výjimkaexcepción cultural - evropská identitaidentidad europea - náboženský fundamentalismusintegrismo religioso - hnutí New Agenueva religión - evropská kulturní událostmanifestación cultural europea - propagace kulturypromoción cultural - všeobecné zdravotní pojištěnícobertura universal de enfermedad - lékařské právoDerecho Médico - chyba lékařeerror médico - chronické onemocněníenfermedad crónica - generické léčivomedicamento genérico - bezpečnost potravinseguridad alimentaria - paliativní péčecuidado paliativo - samosprávaautorregulación - správní zákoníkcódigo administrativo - historie právaHistoria del Derecho - neúmyslný trestný čindelito no intencionado - psychologické obtěžováníacoso moral - beztrestnostimpunidad - trestní odpovědnost mladistvýchresponsabilidad penal del menor - sexuální turistikaturismo sexual - nevyřízené soudní sporyatraso judicial - derogace derogación - extrateritoriální pravomoc souducompetencia extraterritorial - nezávislost soudnictvíindependencia de la justicia - námořní soudjurisdicción marítima - účelové manželstvímatrimonio simulado - Schengenský informační systémSistema de Información Schengen - náboženský konfliktconflicto religioso - právo na zdravíderecho a la salud - energetická diverzifikacediversificación energética - ložisko plynuyacimiento de gas - výkonnost energetikyrendimiento energético - strategická rezervareserva estratégica - ložisko ropyyacimiento de petróleo - jaderný výzkuminvestigación nuclear - rozšíření mezinárodní organizaceampliación de una organización internacional - průmyslová integraceintegración industrial - přístupové kritériumcriterio de adhesión - jednání o přistoupenínegociación de adhesión - společná obranná politikapolítica de defensa común - předvstupní strategieestrategia de preadhesión - Evropské spotřebitelské informační centrumAgencia Europea de Información al Consumidor - úvěr malého rozsahumicrocrédito - mikrofinancemicrofinanza - řízení rizikcindínica - kosmologiecosmología - cónyuge colaborador - příležitostné zaměstnánítrabajo ocasional - škodlivé vibracevibración mecánica - lesní strážguarda forestal - Evropská jednotka pro soudní spolupráciEurojust - evropský zatýkací rozkazmandamiento de detención europeo - smlouva o přistoupení k EUTratado de Adhesión UE - smlouva z NiceTratado de Niza - pomoc obětem trestné činnostiayuda a las víctimas - nápravně výchovný ústav pro mladistvécentro de educación vigilada - církevní právoderecho interno de las religiones - buddhistické právoderecho búdico - kanonické právoDerecho Canónico - právo protestanských církvíDerecho Eclesial protestante - židovské právoderecho hebraico - hinduistické právoderecho hindú - islámské právoderecho musulmán - odpis daňového dluhucondonación de la deuda fiscal - nepovolená stavbaconstrucción ilegal - děti uliceniño de la calle - chuligánstvíviolencia en espectáculos deportivos - zanedbaná městská částzona urbana desfavorecida - neodkladná lékařská péčemedicina de urgencia - vandalismusvandalismo - eugenikaeugenesia - pracující chudítrabajador pobre - neionizující zářeníradiación no ionizante - růst podnikucrecimiento de la empresa - mezinárodní fúzefusión internacional - kultura řízení podnikugobierno de empresa - social labellingetiqueta social - vnitřní privatizacecompra de empresa - reintegrační podnikempresa de inserción - začínající podnikempresa naciente - evropské družstvocooperativa europea - kvalita výukycalidad de la enseñanza - parlamentní knihovnabiblioteca del Parlamento - komentář k zákonucomentario de ley - elektronický dokumentdocumento electrónico - turistický průvodceguía turística - mediatékamediateca - dezinformacedesinformación - poskytovatel internetových služebproveedor de acceso - ten kdo prohlíží, uživatel internetuinternauta, navegador - internetový vyhledávací strojmotor de búsqueda - telekomunikační politikapolítica de telecomunicación - video monitoringvigilancia por vídeo - kryptografie, šifrovánícriptografía - počítačový virusvirus informático - základní životní potřebynecesidades fundamentales - vztah mezi regionem a Evropskou uniirelación región-Unión Europea - nevýdělečný sektorsector no comercial - sociální transfertransferencias sociales - želatinagelatina - potravinový doplněkcomplemento alimenticio - biopotravinaproducto biológico - cihlaladrillo - stavební kámenpiedra - speciální kovymetal especial - naftový motormotor diésel - pilařský závodserrería - navigační zařízeníayuda a la navegación - městská hromadná dopravacirculación urbana - trvale udržitelná mobilitamovilidad sostenible - inteligentní transportní systémsistema de transporte inteligente - satelitní navigacenavegación por satélite - letištní pozemní odbaveníasistencia en las escalas - konfederace státůEstado confederal - regionální státEstado regional - protokolprotocolo - státní symbolsímbolo del Estado - nacionalistická stranapartido nacionalista - autonomistická stranapartido autonomista - extrémistická stranapartido extremista - volební reformareforma electoral - parlamentní vyšetřováníinvestigación parlamentaria - formulace zákonaredacción legislativa - postavení volených zástupcůestatus del elegido - e-government administración electrónica - stanovisko vládydeclaración del Gobierno - správa věcí veřejnýchgobernanza - parlamentní diplomaciediplomacia parlamentaria - penálemulta coercitiva - exekuční vystěhovánídesahucio - prodejní automatdistribuidor automático - startovní kapitálcapital inicial - estetická chirurgiecirugía estética - lékařský posudekexamen médico pericial - předčasné ukončení studiaabandono escolar - parabolická anténaantena parabólica - popularizace vědydivulgación científica - znalostní managementgestión de conocimientos - přístavní správaadministración portuaria - outsourcingsubcontratación externa - chemická havárieaccidente químico - kosmetický průmyslindustria cosmética - stavební technologietécnica de construcción - zemědělská spoluprácecooperación agrícola - zneškodňování zbranídestrucción de armas - spolupráce v oblasti vzdělávánícooperación en materia de educación - plynárenský průmyslindustria del gas - mezinárodní pracovní právoDerecho laboral internacional - mezinárodní obchodní právoDerecho comercial internacional - rodičovská dovolenálicencia parental para los hombres - práce věznětrabajo del recluso - regionální trhmercado regional - regionální bezpečnostseguridad regional - sobreno - telemedicínatelemedicina - územní sporcontencioso territorial - Evropský úřad pro bezpečnost potravinAutoridad Europea de Seguridad Alimentaria - evropská ústavaConstitución Europea - Corpus juris SpolečenstvíCorpus Juris comunitario - právo na opětný prodej originálu uměleckého díladerecho de participación - vědecká zprávaperitaje científico - sociální dopadimpacto social - nástroj předvstupních strukturálních politikISPA - ochrana odrůd rostlinobtención vegetal - postkomunismuspostcomunismo - pohlavní zdravísalud reproductiva - univerzální službaservicio universal - Mezinárodní trestní tribunálTribunal Penal Internacional - vize Evropyvisión de Europa - institucionální smlouvaacuerdo institucional - ACLC - Ústřední komise pro plavbu na RýněCCNR - veřejný úřadcargo público - doložka svědomícláusula de conciencia - politické soužitícohabitación política - složení parlamentního výborucomposición de una comisión parlamentaria - řízení schůzítécnicas de reunión - Meziamerický soud pro lidská právaCorte Interamericana de Derechos Humanos - Mezinárodní trestní dvůrCorte Penal Internacional - rámcové rozhodnutíDecisión marco - rozvoj osobnostidesarrollo personal - mnohonárodnostní státEstado multiétnico - Federativní státy MikronésieEstados Federados de Micronesia - evakuace obyvatelstvaevacuación de la población - dostupnost právajusticia de proximidad - podnikatelská etika moralidad de la vida económica - Organizace pro zákaz chemických zbraníOPAQ - Světová organizace cestovního ruchuOMT - zájmové subjekty zemědělského sektoruórgano de representación agraria - Andský parlamentParlamento Andino - Středoamerický parlamentParlamento Centroamericano - země NAFTApaís del TLCAN - Kavkazské zeměpaís del Cáucaso - schopnost komunikacetécnicas de comunicación - vyjednávací schopnostitécnicas de negociación - Latinskoamerický parlamentParlamento Latinoamericano - schopnost sestavovat písemné dokumentytécnicas de redacción - výsledek hlasováníresultado del voto - sociální demokraciesocialdemocracia - statut člena Evropského parlamentuEstatuto de los parlamentarios - geografický informační systémSistema de Información Geográfica - digitální technologietecnología digital - Americká dohoda o volném obchoduALCA - Evropská agentura pro rekonstrukciAgencia Europea para la Reconstrucción - Potravinářský a veterinární úřadOficina Alimentaria y Veterinaria - občanská policiepolicía de proximidad - meziparlamentní delegacedelegación interparlamentaria - buddhista [V4.1]budista [V4.1] - vojenská věda [V4.1]ciencia militar [V4.1] - školní jídelna [V4.1]comedor escolar [V4.1] - církevní koncil [V4.1]concilio [V4.1] - kongres strany [V4.1]congreso de un partido [V4.1] - Kongres místních a regionálních orgánů Evropy [V4.1]CPLRE [V4.1] - povinnosti občanů [V4.1]deberes del ciudadano [V4.1] - právo na fyzickou integritu [V4.1]derecho a la integridad física [V4.1] - vojenské právo [V4.1]derecho penal militar [V4.1] - římské právo [V4.1]derecho romano [V4.1] - daňová asignace [V4.1]devolución fiscal [V4.1] - přístup k dětem [V4.1]derecho de visita [V4.1] - teritoriální enkláva [V4.1]enclave territoriale [V4.1] - nemoc ledvin [V4.1]enfermedad renal [V4.1] - farmacie [V4.1]establecimiento farmacéutico [V4.1] - vlakové nádraží [V4.1]estación ferroviaria [V4.1] - autobusové nádraží [V4.1]estación de autobuses [V4.1] - historická geografie [V4.1]geografía histórica [V4.1] - hinduista [V4.1]hinduista [V4.1] - světová historie [V4.1]historia universal [V4.1] - ilustrace [V4.1]ilustración gráfica [V4.1] - inkunábule [V4.1]incunable [V4.1] - správní delikt [V4.1]infracción administrativa [V4.1] - harmonizované právo [V4.1]ley de armonización [V4.1] - manifest [V4.1]manifiesto [V4.1] - rukopis [V4.1]manuscrito [V4.1] - metodologie práva [V4.1]metodología jurídica [V4.1] - mytologie [V4.1]mitología [V4.1] - antiglobalizační hnutí [V4.1]movimiento antiglobalización [V4.1] - kulturní hnutí [V4.1]movimiento cultural [V4.1] - pivotální strana [V4.1]partido bisagra [V4.1] - mimoparlamentní strana [V4.1]partido extraparlamentario [V4.1] - monarchistická strana [V4.1]partido monárquico [V4.1] - regionalistická strana [V4.1]partido regionalista [V4.1] - plán [V4.1]plano [V4.1] - oblastní policie [V4.1]policía autonómica [V4.1] - městská policie [V4.1]policía local [V4.1] - nepříspěvkové dávky [V4.1]prestación no contributiva [V4.1] - obecní rozpočet [V4.1]presupuesto local [V4.1] - rozpočet kraje [V4.1]presupuesto regional [V4.1] - politická propaganda [V4.1]propaganda política [V4.1] - prezidentský režim [V4.1]régimen presidencialista [V4.1] - primitivní náboženství [V4.1]religión primitiva [V4.1] - ubytování studentů [V4.1]residencia de estudiantes [V4.1] - sexualita [V4.1]sexualidad [V4.1] - sociologie práva [V4.1]sociología del Derecho [V4.1] - sociologie venkova [V4.1]sociología rural [V4.1] - sociologie měst [V4.1]sociología urbana [V4.1] - sociologie výchovy [V4.1]sociología de la educación [V4.1] - politická sociologie [V4.1]sociología política [V4.1] - zásobování plynem [V4.1]suministro de gas [V4.1] - životní vůle [V4.1]testamento vital [V4.1] - svatý text [V4.1]texto sagrado [V4.1] - videotéka [V4.1]videoteca [V4.1] - přirozené právo [V4.1]derecho natural [V4.1] - biometrie [V4.1]biometría [V4.1] - právo na bydlení [V4.1]derecho a la vivienda [V4.1] - evropské síly rychlé reakce [V4.1]fuerza de reacción rápida [V4.1] - populizmus [V4.1]populismo [V4.1] - registrované partnerství [V4.1]unión civil [V4.1] - Asociace karibských států [V4.1]Asociación de Estados del Caribe [V4.1] - vlastenecké hnutí [V4.1]movimiento patriótico [V4.1] - stálé zastoupení při Evropské unii [V4.1]Representación Permanente ante la UE [V4.1] - společensko-kulturní skupinagrupo sociocultural - odborový svaz státních zaměstnancůsindicato de funcionarios - průmyslová volná zónazona franca industrial - RingkoebimgRingkøbing - audiovizuální technikamaterial audiovisual - Evropská asociace pro spolupráciAsociación Europea de Cooperación - mezioborová dohodaacuerdo interprofesional - StorstroemStorstrøm - Umm al KuvajnUmm al-Qaiwain - Vest for StorebaeltVest for Storebaelt - subvence na úhradu úrokůbonificación de intereses - audiovizuální koprodukcecoproducción audiovisual - audiovizuální programprograma audiovisual - audiovizuální produkceproducción audiovisual - audiovizuální politikapolítica audiovisual - audiovizuální pirátstvípiratería audiovisual - evropský audiovizuální prostorespacio audiovisual europeo - jatečný truppieza en canal - socio-profesní kategoriecategoría socioprofesional - členský stát EUEstado miembro UE - Společné výzkumné střediskoCentro Común de Investigación - Evropská léková agenturaAgencia Europea de Medicamentos - Bosna a HercegovinaBosnia y Herzegovina - Charta Společenství základních sociálních práv pracovníkůCarta comunitaria de los derechos sociales fundamentales de los trabajadores - belgické oblasticomunidades de Bélgica - kontrola vývozucontrol de las exportaciones - podvody poškozující Evropskou uniifraude a la Unión Europea - vnější hranice Evropské uniefrontera exterior de la Unión Europea - Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislostObservatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías - orgán nebo agentura EUorganismo y agencia de la UE - SlovenskoEslovaquia - Evropský výbor pro normalizaci v elektroniceCenelec - Úřad pro harmonizaci vnitřního trhuOficina de Armonización del Mercado Interior - integrovaný sazebník Evropských společenstvíTARIC - Evropská telekomunikační satelitní organizaceEutelsat - Dolní RakouskoBaja Austria - Horní RakouskoAlta Austria - Östra MellansverigeSuecia centroriental - SydsverigeSuecia meridional - Norra MellansverigeSuecia centroseptentrional - Mellersta NorrlandNorrland central - Övre NorrlandNorrland septentrional - Smaland med öarnaSmåland e Islas - VästsverigeSuecia occidental - Východní FinskoFinlandia oriental - LaponskoLaponia - Jižní FinskoFinlandia meridional - ÅlandIslas Åland - odpovědnost členského státuresponsabilidad del Estado - stanovisko Účetního dvoradictamen Tribunal de Cuentas - evropská mezibankovní úroková sazbaEuribor - pracovník s několika odbornými kvalifikacemitrabajador polivalente - Světová organizace cestovního ruchuOMT - buddhistabudista - vojenská vědaciencia militar - školní jídelnacomedor escolar - Kongres místních a regionálních orgánů EvropyCPLRE - povinnosti občanůdeberes del ciudadano - právo na fyzickou integrituderecho a la integridad física - vojenské trestní právoDerecho penal militar - římské právoDerecho romano - daňová asignacedevolución fiscal - přístup k dětemderecho de visita - nemoc ledvinenfermedad renal - farmacieestablecimiento farmacéutico - vlakové nádražíestación ferroviaria - autobusové nádražíestación de autobuses - historická geografiegeografía histórica - hinduistahinduista - světová historiehistoria universal - ilustraceilustración gráfica - inkunábuleincunable - správní deliktinfracción administrativa - harmonizované právoley de armonización - manifestmanifiesto - rukopismanuscrito - metodologie právametodología jurídica - mytologiemitología - antiglobalizační hnutímovimiento antiglobalización - kulturní hnutímovimiento cultural - pivotální stranapartido bisagra - mimoparlamentní stranapartido extraparlamentario - monarchistická stranapartido monárquico - regionalistická stranapartido regionalista - oblastní policiepolicía autonómica - městská policiepolicía local - nepříspěvkové dávkyprestación no contributiva - obecní rozpočetpresupuesto local - rozpočet krajepresupuesto regional - politická propagandapropaganda política - prezidentský režimrégimen presidencialista - primitivní náboženstvíreligión primitiva - ubytování studentůresidencia de estudiantes - sexualitasexualidad - sociologie právasociología del Derecho - sociologie venkovasociología rural - sociologie městsociología urbana - sociologie výchovysociología de la educación - politická sociologiesociología política - zásobování plynemsuministro de gas - životní vůletestamento vital - svatý texttexto sagrado - videotékavideoteca - přirozené právoderecho natural - právo na bydleníderecho a la vivienda - evropské síly rychlé reakcefuerza de reacción rápida - populizmuspopulismo - Asociace karibských státůAsociación de Estados del Caribe - vlastenecké hnutímovimiento patriótico - stálé zastoupení při Evropské uniiRepresentación Permanente ante la UE - vojenské právoDerecho militar - učební technikamétodo de aprendizaje - mnemotechnikamétodo mnemotécnico - psychometrický testtest psicométrico - Dohoda z CotonouAcuerdo de Cotonú - polské regionyregiones de Polonia - slovinské regionyregiones de Eslovenia - regiony České republikyregiones de la República Checa - slovenské regionyregiones de Eslovaquia - GorenjskaGorenjska - GoriškaGoriška - Jihovýchodní SlovinskoEslovenia sudoriental - KoroškaKoroška - Notranjsko-kraškaNotranjska y Karst - Obalno-kraškaMarítima y Karst - PodravskaPodravska - PomurskaPomurska - SavinjskaSavinjska - SpodnjeposavskaSpodnjeposavska - ZasavskaZasavska - Střední SlovinskoEslovenia central - Bratislavskýregión de Bratislava - Trnavskýregión de Trnava - Trenčínskýregión de Trenčin - Nitranskýregión de Nitra - Banskobystrickýregión de Banská Bystrica - Prešovskýregión de Prešov - Košickýregión de Košice - JihočeskýBohemia meridional - KrálovéhradeckýHradec Králové - KarlovarskýKarlovy Vary - LibereckýLiberec - JihomoravskýMoravia meridional - MoravskoslezskýMoravia-Silesia - OlomouckýOlomouc - PardubickýPardubice - PlzeňskýPilsen - Praha, PrazePraga - ÚsteckýÚstí - VysočinaVysočina - ZlínskýZlín - StředočeskýBohemia central - Žilinskýregión de Zlín - estonské regionyregiones de Estonia - Severní EstonskoEstonia septentrional - Západní EstonskoEstonia occidental - Střední EstonskoEstonia central - Severovýchodní EstonskoEstonia nororiental - Jižní EstonskoEstonia meridional - lotyšské regionyregiones de Letonia - LatgaleLatgale - RigaRīga - VidzemeVidzeme - KurzemeKurzeme - ZemgaleZemgale - litevské regionyregiones de Lituania - AlytusAlitus - KaunasKaunas - KlaipėdaKlaipeda - MarijampolėMarijampole - PanevėžysPanevežis - ŠiauliaiŠiauliai - TauragėTaurage - TelšiaiTelšiai - UtenaUtena - VilniusVilnius - maďarské regionyregiones de Hungría - OuluOulu - Západní FinskoFinlandia occidental - AtticaÁtica - Západní ŘeckoGrecia occidental - Střední MakedonieMacedonia central - Východní Makedonie a ThrákieMacedonia oriental-Tracia - Západní MakedonieMacedonia occidental - severní část Egejského mořeEgeo septentrional - jižní část Egejského mořeEgeo meridional - Jižní AlföldLlanura meridional - Severní AlföldLlanura septentrional - Střední MaďarskoHungría central - Severní MaďarskoHungría septentrional - Střední ZadunajíTransdanubio central - Jižní ZadunajíTransdanubio meridional - Západní ZadunajíTransdanubio occidental - duševní kapitálcapital intelectual - Evropský inspektor ochrany údajůSupervisor Europeo de Protección de Datos - Evropský úřad pro výběr personáluEPSO - soudní přezkumcontrol jurisdiccional - otevřená metoda koordinacemétodo abierto de coordinación - nanotechnologienanotecnología - evropská politika sousedských vztahůpolítica europea de vecindad - Mezinárodní protidrogový program Spojených národůPNUFID - partnerství mezi veřejným a soukromým sektoremasociación sectores público y privado - diplomatický protokolprotocolo diplomático - Evropská agentura pro námořní bezpečnostAgencia Europea de Seguridad Marítima - Evropská agentura pro leteckou bezpečnostAgencia Europea de Seguridad Aérea - Evropská agentura pro bezpečnost sítí a informacíENISA - digitální propastretraso digital - jazyková politikapolítica lingüística - sociální odpovědnost podnikůresponsabilidad social de la empresa - rychločtenímétodo de lectura rápida - dopravní přestupekinfracción del Código de la Circulación - ledoborecrompehielos - příspěvek na péčiasignación por cuidados - nevyžádaná elektronická reklamapublicidad electrónica no solicitada - podniková kulturacultura organizativa - outplacementayuda a la recolocación - internetová adresadirección de Internet - znalostní ekonomikaeconomía del conocimiento - konference předsedůConferencia de Presidentes - Ústav pro studium bezpečnostiInstituto de Estudios de Seguridad de la Unión Europea - satelitní středisko Evropské unieCentro de Satélites de la Unión Europea - kmenová buňkacélula madre - přesun průmyslu do zahraničídeslocalización - vojenský hřbitovcementerio militar - Mazoviecké vojvodstvívoivodato de Mazovia - Malopolské vojvodstvívoivodato de Pequeña Polonia - Slezské vojvodstvívoivodato de Silesia - Lublinské vojvodstvívoivodato de Lublin - Podkarpatské vojvodstvívoivodato de Podkarpacie - Západopomořanské vojvodstvívoivodato de Pomerania occidental - Svatokřížské vojvodstvívoivodato de Santa Cruz - Lodžské vojvodstvívoivodato de Lodz - Lubušské vojvodstvívoivodato de Lubusz - Dolnoslezské vojvodstvívoivodato de Baja Silesia - Podlaské vojvodstvívoivodato de Podlasie - Velkopolské vojvodstvívoivodato de Gran Polonia - Pomořanské vojvodstvívoivodato de Pomerania - Opolské vojvodstvívoivodato de Opole - Kujavsko-Pomořanské vojvodstvívoivodato de Kuyavia-Pomerania - Varmsko-Mazurské vojvodstvívoivodato de Warmia-Mazuria - rodičovský příspěvekasignación por permiso parental - Evropská obranná agenturaAgencia Europea de Defensa - Evropské středisko pro prevenci a kontrolu chorobCentro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades - Evropská agentura pro chemické látkyAgencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos - Evropská železniční agenturaAgencia Ferroviaria Europea - Evropská policejní akademieEscuela Europea de Policía - zakázaná zbraňarma prohibida - VästernorrlandVästernorrland - JämtlandJämtland - VärmlandVärmland - DalarnaDalarna - GävleborgGävleborg - JönköpingJönköping - KronobergKronoberg - KalmarKalmar - GotlandGotland - BlekingeBlekinge - SkåneEscania - HallandHalland - Västra GötalandVästra Götaland - UppsalaUppsala - SödermanlandSödermanland - ÖstergötlandÖstergötland - ÖrebroÖrebro - VästmanlandVästmanland - VästerbottenVästerbotten - NorrbottenNorrbotten[Thème]

-