» 

diccionario analógico

rendre nul (procédure juridique) (fr)[DomaineCollocation]

register (en) - execute (en) - faltar (es) - procedergå till väga - apoiar, confirmar, sustentarbefästa, bekräfta, bestyrka, gilla, godkänna, stödja - chegar a, ganhar - separar - motiver (fr) - avenirse con, transigir con (es) - acordar, arranjaravgöra, fastslå, genomföra, slutföra - censurar, criticarbråka, gnata - agréer (fr) - depender de, ser da competência de - transferir - replicar, responderbita ifrån sig, ge svar på tal, replikera, svara, svara skarpt - grossoyer (fr) - enregistrer (fr) - aplicar, executar, fazer entrar em vigor, forçar, interpretar, pôr em acção?, pôr em práticadriva igenom, förverkliga, praktisera, sätta i verket, skipa, tillämpa, upprätthålla, utöva, verkställa - perdre (fr) - pronunciaravkunna, fälla, förklara, förkunna - write out (en) - débouter (fr) - entériner (fr) - atribuir - produire (fr) - engage, strike up (en) - impétrer (fr) - purger (fr) - forclore (fr) - répéter (fr) - expédier (fr) - rôler (fr) - evocar, lembrar, sugeriråterbringa, återkalla, framkalla, frammana, uppfriska, väcka - déclarer recevable (fr) - surseoir (fr) - retenir (fr) - nover (fr) - démettre (fr) - déporter (fr) - adiar, arquivar, atrasar, deslocar, devolver, pospor, procrastinar, protelar, repor, tornar a vestirbordlägga, dröja med, få ha ngt innestående, lägga på hyllan, prokrastinera, regnplåt, senarelägga, skjuta upp, skrinlägga, uppskjuta - recusar (es) - [ occuper pour qqn ] (fr) - hacer comparecer, hacer presentarse (es)[DomaineCollocation]

-