» 

diccionario analógico

beroepsbevolkingpoblación activa[Classe]

(werk; arbeidsproces; werkgelegenheid; arbeidsplaats; betrekking; dienstbetrekking; dienstverband; functie; job; positie; post; werkkring; baan; ambt; funktie), (alleenverdiener; broodwinner; kostwinner; employé; employée; kantoorbediende; beambte; winkelbediende; kracht; werkneemster; arbeider; arbeidskracht; loontrekker; tewerkgestelde; werkkracht; hulp (in de huishouding)), (werknemers; personeel), (meedraaien in; meelopen in; werkzaam zijn bij; werkzaam zijn in; in dienst zijn bij; in loondienst zijn bij; op de loonlijst staan; werken bij; werken in)(trabajo; empleo; puesto; cargo; función), (asalariado; ganador; oficial; dependiente; dependienta; asalariada; empleada; criado; asistente; ayudante), (dotación; plantilla; asalariados; empleados; personal), (trabajar a sueldo en; trabajar al servicio de; estar a sueldo de; estar en la nómina de; estar empleado en; trabajar en)[Thème]