» 

diccionario analógico

(پیش نمایی), (سال گذشته), (سلف; اسبق; جد; نمونه اولیه؛ پیشگام; متصدی پیشین)précoce, prématuré[Caract.]

نياكانancêtre[Caract.]

prédisposition naturelle[Caract.]

avant (dans un texte)[Caract.]

ce qui annonce (des événements à venir)[Caract.]

action de devancer, d'anticiper[Caract.]

navire de transport ancien[Caract.]

homme de type présapiens[Caract.]

récit sur des faits anciens, mystérieux[Caract.]

groupe social initial ou primitif[Caract.]

époque, période qui en précède une autre[Caract.]

livre lu avant le sommeil[Caract.]

qui remue encore avant de mourir[Caract.]

transformation vers un état existant auparavant[Caract.]

événement ayant déjà eu lieu, antérieur[Caract.]

protéger par anticipation[Caract.]

examen, étude préliminaire[Caract.]

contexte préalable d'une action, d'un événement[Caract.]

somme payée par avance[Caract.]

discount (en) - discount (en) - deduct (en) - علامت, نشانه, نشانه بيماريsymptôme - messager - بيعانه, وثيقهarrhes, versement partiel - اثرmarque, signe - ديده ورéclaireur - اماده, راحت, پیشرو, پیش قراولavant-garde, ligne d'attaque - ج.ش., فال بینیdivination, mantique - حمله كننده, حمله کننده, ضارب, عدو, متجاوز, مهاجمagresseur, agresseuse, attaquant - بدون رسيدگى قضاوت كردن, تصديق بلاتصور كردن, پيش داورى كردن, پیشداوری کردنpréjuger, préjuger de - اصل بدیهی؛ واقعیت متعارف, اصل عمومی, اندرز, حقیقت اشکار, پندaxiome - آستانه, شب پیش از روز عزیزjour avant .., soir avant .., veille - avant-veille - به تاریخ گذشته چک نوشتنantédater, antidater - préliminaires - prémices - مقدمه, پیش درآمدprélude - آزمایش قبلی, ازمايش قبلى, نمونه؛ پیش درآمد, پيش چشىavant-goût - préluder - زودتر از موعد انجام دادنprendre les devants - donner un avant-goût - vieux cuivre - préséance - préméditer - بچه, دندان شیریdent de lait - surdent - آدم دانا و پرخرد, وحی گاه, پیشگوoracle, prophète, vaticinateur - مساعده دادنavancer, payer d'avance - amont - introït - anté- - بزرگترpremier-né - aoriste gnomique - ماقبل اخر, يكى به اخر ماندهavant-dernier, pénultième - pénultième - prison préventive - passé simple - antécédent - aoriste - imparfait - avant la lettre - داده, فرض, معتادdonnée, présomption, présupposition - préadamisme - devancer, passer devant, précéder, venir avant - fiançailles - تحریف کردن, تقلا کردن, عذاب دادنagoniser, entrer en agonie, être à l'agonie, être à l'article de la mort, être en train de passer, ne pas en avoir pour longtemps - تقلا, جان کندن, درد, سکرات مرگ, عذابaffres de la mort, agonie, angoisse de la mort, calvaire - présanctifié - signes avant-coureurs - verser un acompte - venir en avant-garde - برتری داشتن, بر کسی یا چیزی برتری داشتن, یکی جلو بودن از کسیêtre devant, être en tête, mener - ouvrir la route - primer - ordonner, prédestiner, régler d'avance - précompter - préétablir - تقدم وجود, موجودیت قبلیpréexistence - تقدیر, جبر وتفویض, سرنوشتprédestination - احساس نگرانی, اخطار, تحذیر, دلشوره؛ برات شدن, دلهره, علامت, فکر قبلیpressentiment - préemption - préadamite - تخيل, تقديم يا تقدم امرى, تمهيد يا مقدمه, فرض قبلىprolepse - prénotion - en première ligne - en premier chef, en premier lieu - ...در درجه, ابتدا, اولاً, اولين نكته بحث, قبل از همه, نكته اول در بحثavant tout, avant toute chose, d'abord, en premier lieu, pour commencer, premièrement, primo, tout d'abord - از پیش برنامه ریزی کردن, از پیش دانستنanticiper, arranger d'avance - از پیش طراحی شده, حق., عمدى, پيش انديشيدهprémédité - ضد, علیه, مخالف, پادant-, anti-, inverse - اولین و مهم ترینen tout premier lieu, tout d'abord - d'abord - agresser - پيش ساخته, پيش سازى شده, پیش ساختهpréfabriqué - signe annonciateur, signe avant-coureur, signe précurseur - formalisme - بخاطر آوردن, به یاد آوردن, به یاد آوردن؛ به خاطر آوردن, در بحر تفكر غوطهور شدن, دوباره جمع كردن, مستغرق شدن در, یاد کردنrappeler, remémorer, souvenir - alpha - raisonnement a priori - amorce - protohistoire - antépénultième - antidate, date inscrite sur un document qui est antérieure à la date réelle où il a été rédigé. - étrenne - préencollé - préemballé, pré-emballé - خبر داغ دست اولexclusivité, scoop - parascève - paroxyton - débordé - matelot d'avant - préromantique - préchauffage - préclassique - précuit - prédéterminer - prédigéré - préformation - préformer - préglaciaire - prélogique - قبل از قاعدگى زنانprémenstruel - prémilitaire - جراحىpréopératoire - prépayer - préromantisme - préscolaire - présélection - préliminaire de conciliation - préluder, préluder à - en premier - علائم اوليه مرضphase prodromique, prodrome - پیش بینیpronostic - chapeau - escompter - détention préventive, détention provisoire, mandat de dépôt, prévention - le bon temps - mère goutte - première goutte - comptabilité par échelettes - éliminatoire - ancien - اعلام قبلى, اعلام قبلی, مقدمه, نشان پيشprésage - vieille garde - مج.hypnagogique, somnifère, soporifique - brut - پست سفارشى, پست فوریenvoi exprès, exprès - avant-dernier - avant-dernière syllabe, pénultième - گذشتهécoulé, passé - préadamite - paroxyton - hivernage - éjaculateur précoce - الزام, شرط قبلى, شرط قبلی, شرط لازم, لازمه, لازمه امرى, نیاز, نیازمندی, پيش نياز, پیش نیازcondition, condition préalable, prérequis, pré-requis - libération anticipée - éclaireur - présapien - anténéanderthalien - anténéanderthalien - l'art pour l'art - initiation - av. J.-C., av. JC, avant J.-C., avant JC, avant Jésus-Christ - ازلی بودن, قبلا وجود داشتنpréexister - présupposé - brouillard, brouillard comptable - avant-courrier - préromantique - présélection - تاريخ قبلى, تاریخ قبلی, ماقبل تاريخ, ماقبل تاریخ, پيش تاريخ, پیش تاریخpréhistoire - قبلا حرارت دادن, قبلا گرم كردنpréchauffer - antécédent - avant-vente - dents de lait - repris de justice - prérévolutionnaire - préœdipien - coupe-file - prédécoupé[Caract.]

-