Publicidad ▼


 » 

diccionario analógico

äntligen, i alla fall, i långa loppet, i sinom tid, i vederbörlig ordning, långt om länge, med tiden, så småningom, slutligen, till sist, till slut, trots allt最后, 最後, 最終, 最終地, 最终, 最终地, 毕竟, 畢竟, 終於, 终于, 结果 - en el fondo, en realidad (es) - allt som allt, totalt []总的来说, 总计, 總的來說, 總計 - pour le reste (fr) - décidément (fr) - inalterablemente, irrevocablement (es) - som en sista utväg最后一着 - en una palabra (es) - pour finir (fr) - pour terminer (fr) - på det hela taget总的来看, 总的说来, 总而言之, 總的來看, 總的說來, 總而言之 - vad som än händer不管怎样 - äntligen, avslutningsvis, sist , slutligen, slutligen ,, till sist最后, 最后地, 最後, 最後地 - bref (fr) - somme toute (fr) - en dernier lieu (fr) - decisively (en) - en bref (fr) - pour en finir (fr) - au fond (fr) - en désespoir de cause (fr) - le temps aidant (fr) - förr eller senare迟早, 遲早 - irreparabelt, oåterkalleligt, oersättligt, ohjälpligt不可弥补地, 不能恢复地 - 不可逆+地, 不可逆转+地, 不能挽回+地 - en dernière ressource (fr) - au reste (fr) - efter noga övervägande, vid närmare eftertanke, vid närmare övervägande - egentligen, strängt taget严格说来, 嚴格說來 - avgjort, definitivt, eftertryckligt, emfatiskt强调地, 明确地;一定[Spéc.]

-

 


   Publicidad ▼